INNHOLD ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD... 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLASJON... 18 BRUK... 30 VEDLIKEHOLD... 32"

Transkript

1 Instructions Manual

2 INNHOLD NO ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

3 ANBEFALINGER OG FORSLAG Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin. INSTALLASJON Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av feil eller ufullstendig montering. Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 60 med mer (noen modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon). Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er angitt på merkeplaten på innsiden av hetten. For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrekkelig jording. Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig. Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.). Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassapparater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft. Apparatet er sikkert i bruk når undertrykket i rommet er på maks 0,04 mbar. Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller kundeservice for å unngå enhver fare. BRUK Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på kjøkkenet. Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for. Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk. Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene. Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta fyr. Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt bruk. Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten tilsyn. Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren. Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet. ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli veldige varme når platetopper/komfyrer er i bruk. VEDLIKEHOLD Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid. Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko). Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. NO 3

4 EGENSKAPER Deler (modell Zoom) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 4

5 ZOOM (1 Kg) c 12g NO

6 Deler (modellene Chic-Vanilla) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 3 Glass 6 3 Festeplater til glass 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 6 Skruer M4 x 20 6 Skruer M4 x 10 12g 1 Skrue til stopphake Gummiskiver Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 6

7 CHIC / VANILLA (30 Kg) g c NO 7

8 Deler (modellene Nest) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) Forlengelsesstykke til kjøkkenviftens støtteplate 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 4 Glass (håndlaget) 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler Festekonsoller til glass med bøssing Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 10 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 24 Mutter M4 (fester konsollene til platens forlengelsessstykke) 8 Festeknotter til glass 12f 8 Tetningslister til glass 12g 1 Skrue til stopphake 8 Tetningslister til glass Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 8

9 NO 9 NEST (39 Kg) c f g f 12f 12f 12f 12f 12f 12f

10 Deler (modell Vertigo) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 1 Glass eller panel i annet materiale 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 4 Forkrommet stift/skrue som fester glasset 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 1 10

11 VERTIGO (20 Kg) c 12g NO 1 11

12 Deler (modell Kaleidos) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 1 Glass eller panel i annet materiale 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 4 Forkrommet stift/skrue som fester glasset 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 1 12

13 KALEIDOS (18 Kg) c 12g NO 1 13

14 Deler (modell Luxia) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 1 Glass 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 4 Forkrommet stift/skrue som fester glasset 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 1 14

15 LUXIA (30 Kg) g c 1 NO 1 1

16 Dimensjoner ZOOM KALEIDOS LUXIA NO 1 16

17 CHIC / VANILLA VERTIGO NEST NO 1 17

18 INSTALLASJON Denne kjøkkenviften er laget for å festes til tak/hylle, over (min. 60 mm) en frittstående platetopp. Kjøkkenviften kan installeres i: Sugeversjon: Utløp ut i friluft. Filtreringsversjon: Resirkulasjon i rommet. Advarsel: Kjøkkenviften F-Light er et system bestående av kjøkkenvifte og lampe. Det kreves derfor to separate kabelstrekninger; en til kjøkkenviften og en til lampen. Modellen Zoom er ikke utstyrt med lampe. Arbeidsrekkefølge til installasjonen Klargjøring til installasjonen Boring av hull i taket/hyllen og festing av støtteplaten Tilkoblinger Montering av kjøkkenviftens hoveddel Funksjonskontroll Kassering av emballasje Montering av stopphaken Bruk nøkkelen som følger med, og løsne de tre skruene som fester platens deler (ulike former og/eller mål). Ta haken og fest den til platen på konsollen med skruen som følger med, i posisjonen vist på figuren. Ta lampeholderne (hvis finnes), og hekt dem i konsollene. Disse kan lett kjennes igjen av den gaffelformede enden. Advarsel: Klemmene som fester trådene må ikke kuttes. Stram lampeholdernes festeskrue til konsollen slik at konsollen ender mellom de to skivene. Modellen Zoom er ikke utstyrt med lampe. NO 1 18

19 Boring av hull i taket/hyllen og festing av platen BORING AV HULL I TAKET/HYLLEN Ved hjelp av en blytråd må du merke av midten på platetoppen i taket/hyllen. Legg platen mot taket/hyllen. Pass på at stopphaken, som nettopp er montert, er plassert foran deg og platetoppen (stopphaken må ikke forveksles med de andre fire som brukes for å feste ståltauene til kjøkkenviftens bevegelsessystem). Merk av midten til hullene til platen. Bor hull i de følgende punktene: Betongtak: Alt etter hvilken type ekspansjonsplugger som brukes. Teglsteinstak med lufterom mellom (tykkelsen på bærelaget er 20 mm): Bor hull med en diameter på 10 mm. Sett ekspansjonspluggene 11 (følger med) inn med en gang. Trebjelker: Alt etter hvilken type skruer til tre som brukes (følger ikke med). Trehylle (tykkelsen på bærelaget er 1 mm): Bor hull med en diameter på 7 mm. Passasje for nettkabelen: Bor hull med en diameter på 10 mm. (Advarsel: Hvis kjøkkenviften er utstyrt med lampe, er det en direkte elektrisk ledning til forsyning av kjøkkenviften, og en andre ledning med bryter til forsyning av lampen). Luftutløp (sugeversjon): Alt etter diameteren til tilkobling til det eksterne utløpsrøret. Skru inn to skruer på kryss og la dem stikke 4- mm ut fra taket: Betongtak: Ekspansjonsplugger til betong (følger ikke med). Teglsteinstak med lufterom mellom (tykkelsen på bærelaget er 20 mm): Skruer (følger med). Trebjelker: Skruer til tre (følger ikke med). Trehylle: Skruer med skiver og mutrer (følger ikke med). NO 1 19

20 FESTING AV PLATEN Løft festeplaten. Pass på at stopphaken er plassert foran. Plasser festeåpningene på de to skruene som er i taket og drei til midten av justeringsåpningen. Stram de to skruene og skru inn de to andre skruene (følger med). Før du strammer skruene helt er det mulig å utføre justeringer ved å dreie stykket. Pass på at skruene ikke glir ut av justeringsåpningen. Stykket må festes på en sikker måte i forhold til kjøkkenviftens vekt og eventuelle belastninger som følge av at du kan komme tilfeldig borti kjøkkenviftens sider. Når du er ferdig med å feste platen må du kontrollere at den er stabil. I alle tilfeller hvor taket ikke er tilstrekkelig kraftig ved opphengingsstedet, må du sørge for å forsterke taket med egnede plater og motplater festet til kraftige konstruksjonsdeler FESTING AV PLATENS FORLENGELSESSTYKKE (MODELL NEST) Ta de to forlengelsesstykkene 2.1, og hekt dem i åpningene i platen 2 som allerede er montert. Merk av midten til hullene til platene. Fjern forlengelsesstykkene. Bor hull med en diameter på 10 mm. Sett ekspansjonspluggene 11 (følger med) inn med en gang. Hekt forlengelsesstykkene igjen, og fest dem med skruene som følger med NO 2 20

21 KOBLING AV KABLER MELLOM KJØKKENVIFTEN OG PLATEN NB.: Før du går videre med installasjonen, må du bruke en støtte eller få hjelp av noen til å plassere kjøkkenviften minst 60 mm over platetoppen. Dette er viktig fordi kjøkkenviftens kabler skal kobles til platen som er montert i taket helt uten at kjøkkenviftens vekt hviler på strukturen. Festesystemet til de fire kablene består av tre deler: Gjenget hake (a) montert i den takmonterte platen. Kabelpresserskrue (b) (følger med). Sikkerhetsknott (c) (følger med). a b c Trekk de fire kablene (hektet til kjøkkenviftens hoveddel) i hullene i platens deksel (som har blitt demontert). Før kabelgjennomføringen 4 inn i hullet i platens deksel, og trekk kjøkkenviftens nettkabel gjennom. 4 NO 2 21

22 Pass på at platen som er festet til taket, vender riktig (platens stopphake skal være på linje med hullet på platens deksel og kjøkkenviftens hoveddel). B C Sett sikkerhetsknottene (c) inn i kablene. Pass på at gjenget er vendt oppover. Sett kabelpresserskruene (b) inn i kablene. NO 2 22

23 Trekk kablene gjennom åpningene i de gjengete hakene (a), og stram til kabelpresserskruene (b) til hakene. Når arbeidet er ferdig, skal alle de fire kablene være som vist på figuren. Alle de fire kablene er nå koblet til platen. Stram kablene ved å skyve dem oppover. Kablene skal gli inni kabelpresserskruen og ut av åpningen i den gjengete haken. Kabelpresserskruen har et system som gjør det mulig for kabelen å gli inni skruen i én retning. Bevegelsen i motsatt retning er derimot hindret. Pass på at kablene er like lange, slik at den endelige nivelleringen er enklere. Det fremre venstre tauet må ikke være slakkere enn de andre. NO 2 23

24 Det er nå mulig å utføre den elektriske tilkoblingen av kjøkkenviften og lampen (hvis finnes) med de tilhørende elektriske ledningene. Lukk igjen platen med dekslet. Bruk nøkkelen som følger med, og stram til de tre skruene. Kjøkkenviften er nå opphengt. NO 2 24

25 Tilkoblinger LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON Se instruksjonene som er vedlagt kjøkkenviftens spesifikke sugesett når kjøkkenviften installeres i sugeversjon. LUFTUTLØP FOR FILTRERINGSVERSJON Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Ta ut fettfilteret. Kontroller at de aktive kullfiltrene er montert. NO 2 2

26 NIVELLERING AV KJØKKENVIFTEN Kjøkkenviftens bevegelige del må nivelleres for at bevegelsessystemet skal fungere riktig. Niveller kjøkkenviften med sikkerhetshakene. Legg et vater på kjøkkenviften. Trykk sikkerhetsknottene oppover for å frigjøre kabelens bevegelse. Sett kabelen inn i kabelpresserskruen eller ta den ut for å gjøre de justeringene som kreves for en riktig nivellering av kjøkkenviftens bevegelige del. Stram sikkerhetsknottene når kjøkkenviften er nivellert. Advarsel: Pass på at alle de fire støttekablene er strammet. Pass på at ingen av de fire støttekablene har blitt ødelagt under installasjonen. Husk at det må være en min. sikkerhetsavstand på 60 mm mellom kjøkkenviften og platetoppen. Den bevegelige delen (kjøkkenviftens hoveddel) må ha en maks. bevegelsesmulighet på 900 mm (filtreringsversjon) og 70 mm (når sugesettet er installert). NO 2 26

27 FESTING AV NETTKABELEN Vri nettkabelen rundt sin egen akse slik at den lager en spiral mellom den bevegelige delen og den takmonterte platen. Dette er viktig for å unngå at kabelen stikker ut av kjøkkenviftens hoveddel når kjøkkenviftens lukkes igjen. X L Ta kabelpresseren 3 som følger med. Sett nettkabelen inn i kabelpresseren 3, og stram den til platen med en skrue 12c (følger med). Kontroller til slutt at nettkabelen er festet riktig. Når den bevegelige delen flyttes mot taket, må nettkabelen legge seg på den bevegelige delen, og ikke stikke ut av kjøkkenviftens kant. Nettkabelens lengde L må tilsvare bevegelsesmuligheten X + 0 mm (filtreringsversjon) og 200 mm (sugeversjon). L = X + 0 mm Filtreringsversjon L = X mm Sugeversjon NO 2 27

28 MONTERING AV GLASSET (MODELLENE CHIC- VANILLA) 2 Ta lyspærene og sett dem inn i lampeholderne. Lyspærene skal ikke strammes, men bare settes helt inn Fest glassene til platen med skruene og skivene 22 i den øverste delen. Fest glassene til hverandre med festeplatene til glassene 6, skruene og skivene 22 i den nederste delen MONTERING AV GLASSET (MODELL NEST) Ta lyspærene og sett dem inn i lampeholderne. Lyspærene skal ikke strammes, men bare settes helt inn. Fest vinkelstykkene 7.1 til platen med mutrene. Sett tetningslistene 12f inn i hullene i glassene. Sett tetningslisten 12f inn i knotten, før deretter inn glasset og den andre tetningslisten, og stram med en mutter. Sett enden av knotten i åpningen i vinkelstykkene 7.1, og stram med den andre mutteren f 12f 12f 12f c 12f 12f 12f 12f Løsne mutrene som fester konsollen for små justeringer av glasset f NO 2 28

29 MONTERING AV GLASSET (MODELLENE VERTI- GO-KALEIDOS-LUXIA) 2 Ta lyspærene og sett dem inn i lampeholderne. Lyspærene skal ikke strammes, men bare settes helt inn. Fest glasset (eller panelet i annet materiale) til platen med festeknottene. Elektrisk tilkobling Koble kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Fjern filteret ved å skyve det mot baksiden av enheten og samtidig trekke det nedover. Kontroller at koblingsstykket til nettkabelen er satt riktig inn i stikkontakten til sugesystemet. Gjenmonter fettfilteret og deretter belysningsenheten. NO 2 29

30 BRUK Kontrollpanel L T1 Knapp Funksjon Display L Belysningen slås på eller av. - T1 Kjøkkenvifte i lav posisjon På/av Trykk i 2 sekunder for å løfte opp kjøkkenviften. Trykk raskt for å slå motoren på/av. Kjøkkenvifte i høy posisjon Første trykk på knappen: Kjøkkenviften senkes. Andre trykk på knappen: Kjøkkenviften stopper. Etter endt bevegelse slår motoren seg på ved den andre hastigheten. Av/av Advarsel: Kjøkkenviftens kontroller styrer kun kjøkkenviftens funksjoner. Lampen har en forsyning og en bryter som er helt uavhengige av kjøkkenviften. Elektronikken gjenkjenner to typer feil og varsler om feilen. Led T1 Terskelen for strømforbruk er oversteget: Ved en overbelastning varsles feilen ved at Led T1 på tastaturet Sen blinking blinker hvert 2. sekund. Kontroller at det ikke finnes hindringer under kjøkkenviftens bevegelse. Denne varslingen vedvarer helt til kjøkkenviften åpnes/lukkes igjen. Sikkerhetsmikrobryteren er utløst under åpningen: Ved utløsning av sikkerhetsmikrobryteren varsles feilen ved at Led T1 blinker raskt (hvert 20. ms), noe som betyr at kjøkkenviften har Rask blinking oversteget endeposisjonen.. Kontakt kundeservice! Mens denne feilen vedvarer er det allikevel mulig å bruke kjøkkenviftens funksjoner (belysning og motor). Hvis motoren er slått på, vil Led T1 fortsette å blinke for å varsle om at feilen fremdeles finnes. NO 3 30

31 FJERNKONTROLL Dette apparatet kan styres med en fjernkontroll med alkaliske sink-kull batterier på 1, V av standardtypen LR03-AAA (følger ikke med). Ikke plasser fjernkontrollen i nærheten av varmekilder. Ikke kast batteriene i naturen, men kasser dem i de dertil bestemte beholderne. Kontrollpanel Knapp Funksjon Slår motoren på/av. - Lukket kjøkkenvifte: - Kjøkkenviften begynner å senke seg når det trykkes raskt på knappen. - Kjøkkenviften stanser neste gang du trykker på knappen. Etter endt bevegelse slår motoren seg på ved den andre hastigheten. Åpen kjøkkenvifte: - Kjøkkenviften hever seg hvis du trykker på knappen i 2 sekunder. Den stanser i endeposisjonen. - Når det trykkes (raskt) på knappen stanser kjøkkenviften (før endeposisjonen). - Når det trykkes raskt på knappen igjen, står motoren seg på/av. - Hvis du trykker på knappen i 2 sekunder, starter hevingen. - Hvis motoren er slått på, slår seg motoren først av, og deretter starter bevegelsen. Øker motorens hastighet - Reduserer motorens hastighet - INTENSIV - Kan kun aktiveres når kjøkkenviften er senket, og når Forsinkelse elle 24H ikke er aktivert. - Aktiverer den intensive hastigheten fra hvilken som helst hastighet. Funksjonen deaktiveres ved å trykke på knappen igjen eller slå av motoren. - Den intensive hastigheten er aktivert i 10 minutter. Når de 10 minuttene er utløpt, går systemet automatisk tilbake til den tidligere innstilte hastigheten. Når det trykkes raskt på knappen Forsinkelse: Kan bare aktiveres når Intensiv eller 24H ikke er aktiv. Aktiverer og deaktiverer total slukking av kjøkkenviften (motor + belysning) etter 30 minutter. Du deaktiverer Forsinkelse ved å trykke på den samme knappen igjen eller slå av motoren. Når knappen 24H holdes inne i 2 sekunder: Kan bare aktiveres når Intensiv eller Forsinkelse ikke er aktiv. Aktiverer eller deaktiverer funksjonen 24H i 10 minutter hver time i 24 timer. Deaktiveres når tidsintervallet er passert. Tenner og slukker belysningen. - Display - - LED-lampen på motorknappen (kontrollpanelet) blinker 1 gang i sekundet. LED-lampen på motorknappen (kontrollpanelet) blinker hvert halve sekund. LED-lampen på motorknappen (kontrollpanelet) blinker hvert 2. sekund. NO 3 31

32 VEDLIKEHOLD Metallisk fettfilter Filteret kan vaskes også i oppvaskmaskinen. Det må vaskes ca. hver andre måned, eller oftere ved svært intens bruk. RENGJØRING AV METALLISK FETTFILTER Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Fjern filteret ved å skyve det mot baksiden av enheten og samtidig trekke det nedover. Vask filteret. Pass på å ikke bøye det, og tørk det før det gjenmonteres. Gjenmonter filteret. Pass på at håndtaket er rettet mot den synlige utsiden. Lukk belysningsenheten igjen. Aktive kullfilter (filtreringsversjon) Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut ca. hver fjerde måned eller oftere avhengig av bruksforholdene. BYTTING AV FILTER Åpne belysningsenheten. Ta ut fettfilteret. Fjern de mettede aktive kullfiltrene som vist (A). Monter de nye filtrene som vist (B). Sett tilbake fettfilteret og belysningsenheten. B A NO 3 32

33 Belysning BYTTE AV LYSPÆRENE Halogenpærer på 20 W Ta av den metalliske glassperren (er trykket inn) ved å presse under fra ringen. Støtt den med en hånd. Ta halogenpæren ut fra lampeholderen. Bytt lyspæren ut med en av samme type. Pass på at du fører de to pluggene korrekt inn i lampeholderens sete. Trykk inn igjen glassperren. Belysningsenhet i form av lampe Chic Vanilla Luxia Kaleidos Nest Vertigo G9 -- Lavenergi 9 W G9 -- Lavenergi 9 W G9 -- Høyenergi 40 W G9 -- Lavenergi 9 W G9 -- Høyenergi 40 W G9 -- Lavenergi 9 W Advarsel: Lyspærene følger ikke med NO 3 33

34 Tilleggsinformasjon til installatøren Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Fest etiketten som viser type lampe, på kjøkkenviften, som vist på figuren (ref. A). B A Tiltak ved feil i bevegelsessystemet 1. Kontroller at sikringen er plassert riktig, og at den ikke er brent. Hvis den er ødelagt, åpne belysningsenheten, løsne sikringsholderen og bytt sikringen ut med en av samme type (ref. B). 2. Kontroller at kjøkkenviftens hoveddel er i vater (det anbefales å kontrollere med et vater). 3. Kontroller at de fire tauene er strammet like mye. Det fremre venstre tauet må ikke være slakkere enn de andre. Kontakt kundeservice hvis ovenstående tiltak ikke har løst problemet. NO 3 34

35

36 _ver1

ANBEFALINGER OG FORSLAG

ANBEFALINGER OG FORSLAG ANBEFALINGER OG FORSLAG Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin. INSTALLASJON Produsenten skal ikke kunne holdes

Detaljer

INNHOLD ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD... 33

INNHOLD ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD... 33 Bruksanvisning INNHOLD NO ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLASJON... 20 BRUK... 31 VEDLIKEHOLD... 33 2 2 ANBEFALINGER OG FORSLAG Bruksveiledningen refererer til ulike apparatmodeller.

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania Bruksveiledning KEIV90E

Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania Bruksveiledning KEIV90E Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania Bruksveiledning KEIV90E УКАЗАТЕЛЬ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ... 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 УСТАНОВКА... 6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ... 10

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Instrukcja Obsługi Bruksanvisning Käyttöohje KDD60VXE-2 - KDD90VXE-2

Instrukcja Obsługi Bruksanvisning Käyttöohje KDD60VXE-2 - KDD90VXE-2 Instrukcja Obsługi Bruksanvisning Käyttöohje دليل الترآيب KDD60VXE-2 - KDD90VXE-2 SPIS TREŚCI UWAGI I SUGESTIE... 3 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE... 6 INSTALACJA... 8 UŻYTKOWANIE... 18 KONSERWACJA... 20 INNHOLD

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7.

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7. INNHOLD Din avtrekkshette Sikkerhet Bruk Vedlikehold Installasjon Tillegg Beskrivelse 4 Innledning 4 Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6 Betjening 7 Rengjøring 9 Fettfiltre 10 Kullfiltre 10 LED-lys 10

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE ADVARSLER! Før installasjon og/eller bruk av ventilatoren, les anvisningene nøye. Kontrollere før tilkobling at nettspenningen samsvarer med spenningen angitt på merkeskiltet inne i apparatet. (se fig.7)

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Kjøkkenhette Opal

Kjøkkenhette Opal Kjøkkenhette 762-12 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 7 Bruk... 13 Service og garanti... 14 991.0293.081/124926/2014-05-05 (9081) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5912 VELA B=60 GENERELL INFORMASJON Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

BVR 600 - BVR 980 - BVR 990 - BVR

BVR 600 - BVR 980 - BVR 990 - BVR BEHA VENTILATORER Montering Vedlikehold Bruksanvisning Ventilatorhetter BVR 600 - BVR 980 - BVR 990 - BVR 995 Innhold side Produktoversikt 2 Viktig før montering 4 Bruksområder 4 Målskisser 5 Montering

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold

Termostatisk dusjpanel. Oras Ventura Monterings og serviceveiledning. Oras Ventura. Innhold Innhold Modeller... 86 Funksjon... 86 Endring av fabrikkinnstillinger... 86 Justerbare verdier... 87 Montering... 87 Justering av temperatur... 87 Rengjøring av smussfilter... 87 Service på termostatdel...

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer