INNHOLD ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD... 32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLASJON... 18 BRUK... 30 VEDLIKEHOLD... 32"

Transkript

1 Instructions Manual

2 INNHOLD NO ANBEFALINGER OG FORSLAG... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

3 ANBEFALINGER OG FORSLAG Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin. INSTALLASJON Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av feil eller ufullstendig montering. Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er 60 med mer (noen modeller kan installeres lavere, se avsnittene Mål og Installasjon). Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen som er angitt på merkeplaten på innsiden av hetten. For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garanterer tilstrekkelig jording. Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en minimumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som mulig. Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kjeler, ildsteder osv.). Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks. gassapparater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åpning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft. Apparatet er sikkert i bruk når undertrykket i rommet er på maks 0,04 mbar. Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller kundeservice for å unngå enhver fare. BRUK Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke lukter på kjøkkenet. Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for. Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk. Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke sidene. Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje kan ta fyr. Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i korrekt bruk. Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer uten tilsyn. Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren. Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, hvis de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer ansvarlige for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å garantere at de ikke leker med apparatet. ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli veldige varme når platetopper/komfyrer er i bruk. VEDLIKEHOLD Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlikeholdsarbeid. Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid (Brannrisiko). Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. NO 3

4 EGENSKAPER Deler (modell Zoom) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 4

5 ZOOM (1 Kg) c 12g NO

6 Deler (modellene Chic-Vanilla) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 3 Glass 6 3 Festeplater til glass 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 6 Skruer M4 x 20 6 Skruer M4 x 10 12g 1 Skrue til stopphake Gummiskiver Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 6

7 CHIC / VANILLA (30 Kg) g c NO 7

8 Deler (modellene Nest) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) Forlengelsesstykke til kjøkkenviftens støtteplate 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 4 Glass (håndlaget) 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler Festekonsoller til glass med bøssing Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 10 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 24 Mutter M4 (fester konsollene til platens forlengelsessstykke) 8 Festeknotter til glass 12f 8 Tetningslister til glass 12g 1 Skrue til stopphake 8 Tetningslister til glass Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 8

9 NO 9 NEST (39 Kg) c f g f 12f 12f 12f 12f 12f 12f

10 Deler (modell Vertigo) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 1 Glass eller panel i annet materiale 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 4 Forkrommet stift/skrue som fester glasset 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 1 10

11 VERTIGO (20 Kg) c 12g NO 1 11

12 Deler (modell Kaleidos) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 1 Glass eller panel i annet materiale 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 4 Forkrommet stift/skrue som fester glasset 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 1 12

13 KALEIDOS (18 Kg) c 12g NO 1 13

14 Deler (modell Luxia) Ref. Antall Produktets deler 1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys, filtre, motor 2 1 Støtteplate til kjøkkenvifte (med lampeholder) 3 1 Kabelpresser 4 1 Kabelgjennomføring 1 Glass 14 1 Stopphake Ref. Antall Installasjonsdeler 11 4 Ekspansjonsplugger med en diameter på 10 mm 4 Skruer M x 70 12c 1 Skruer 2,9 x 9, 4 Forkrommet stift/skrue som fester glasset 12g 1 Skrue til stopphake Antall Dokumentasjon 1 Bruksveiledning NO 1 14

15 LUXIA (30 Kg) g c 1 NO 1 1

16 Dimensjoner ZOOM KALEIDOS LUXIA NO 1 16

17 CHIC / VANILLA VERTIGO NEST NO 1 17

18 INSTALLASJON Denne kjøkkenviften er laget for å festes til tak/hylle, over (min. 60 mm) en frittstående platetopp. Kjøkkenviften kan installeres i: Sugeversjon: Utløp ut i friluft. Filtreringsversjon: Resirkulasjon i rommet. Advarsel: Kjøkkenviften F-Light er et system bestående av kjøkkenvifte og lampe. Det kreves derfor to separate kabelstrekninger; en til kjøkkenviften og en til lampen. Modellen Zoom er ikke utstyrt med lampe. Arbeidsrekkefølge til installasjonen Klargjøring til installasjonen Boring av hull i taket/hyllen og festing av støtteplaten Tilkoblinger Montering av kjøkkenviftens hoveddel Funksjonskontroll Kassering av emballasje Montering av stopphaken Bruk nøkkelen som følger med, og løsne de tre skruene som fester platens deler (ulike former og/eller mål). Ta haken og fest den til platen på konsollen med skruen som følger med, i posisjonen vist på figuren. Ta lampeholderne (hvis finnes), og hekt dem i konsollene. Disse kan lett kjennes igjen av den gaffelformede enden. Advarsel: Klemmene som fester trådene må ikke kuttes. Stram lampeholdernes festeskrue til konsollen slik at konsollen ender mellom de to skivene. Modellen Zoom er ikke utstyrt med lampe. NO 1 18

19 Boring av hull i taket/hyllen og festing av platen BORING AV HULL I TAKET/HYLLEN Ved hjelp av en blytråd må du merke av midten på platetoppen i taket/hyllen. Legg platen mot taket/hyllen. Pass på at stopphaken, som nettopp er montert, er plassert foran deg og platetoppen (stopphaken må ikke forveksles med de andre fire som brukes for å feste ståltauene til kjøkkenviftens bevegelsessystem). Merk av midten til hullene til platen. Bor hull i de følgende punktene: Betongtak: Alt etter hvilken type ekspansjonsplugger som brukes. Teglsteinstak med lufterom mellom (tykkelsen på bærelaget er 20 mm): Bor hull med en diameter på 10 mm. Sett ekspansjonspluggene 11 (følger med) inn med en gang. Trebjelker: Alt etter hvilken type skruer til tre som brukes (følger ikke med). Trehylle (tykkelsen på bærelaget er 1 mm): Bor hull med en diameter på 7 mm. Passasje for nettkabelen: Bor hull med en diameter på 10 mm. (Advarsel: Hvis kjøkkenviften er utstyrt med lampe, er det en direkte elektrisk ledning til forsyning av kjøkkenviften, og en andre ledning med bryter til forsyning av lampen). Luftutløp (sugeversjon): Alt etter diameteren til tilkobling til det eksterne utløpsrøret. Skru inn to skruer på kryss og la dem stikke 4- mm ut fra taket: Betongtak: Ekspansjonsplugger til betong (følger ikke med). Teglsteinstak med lufterom mellom (tykkelsen på bærelaget er 20 mm): Skruer (følger med). Trebjelker: Skruer til tre (følger ikke med). Trehylle: Skruer med skiver og mutrer (følger ikke med). NO 1 19

20 FESTING AV PLATEN Løft festeplaten. Pass på at stopphaken er plassert foran. Plasser festeåpningene på de to skruene som er i taket og drei til midten av justeringsåpningen. Stram de to skruene og skru inn de to andre skruene (følger med). Før du strammer skruene helt er det mulig å utføre justeringer ved å dreie stykket. Pass på at skruene ikke glir ut av justeringsåpningen. Stykket må festes på en sikker måte i forhold til kjøkkenviftens vekt og eventuelle belastninger som følge av at du kan komme tilfeldig borti kjøkkenviftens sider. Når du er ferdig med å feste platen må du kontrollere at den er stabil. I alle tilfeller hvor taket ikke er tilstrekkelig kraftig ved opphengingsstedet, må du sørge for å forsterke taket med egnede plater og motplater festet til kraftige konstruksjonsdeler FESTING AV PLATENS FORLENGELSESSTYKKE (MODELL NEST) Ta de to forlengelsesstykkene 2.1, og hekt dem i åpningene i platen 2 som allerede er montert. Merk av midten til hullene til platene. Fjern forlengelsesstykkene. Bor hull med en diameter på 10 mm. Sett ekspansjonspluggene 11 (følger med) inn med en gang. Hekt forlengelsesstykkene igjen, og fest dem med skruene som følger med NO 2 20

21 KOBLING AV KABLER MELLOM KJØKKENVIFTEN OG PLATEN NB.: Før du går videre med installasjonen, må du bruke en støtte eller få hjelp av noen til å plassere kjøkkenviften minst 60 mm over platetoppen. Dette er viktig fordi kjøkkenviftens kabler skal kobles til platen som er montert i taket helt uten at kjøkkenviftens vekt hviler på strukturen. Festesystemet til de fire kablene består av tre deler: Gjenget hake (a) montert i den takmonterte platen. Kabelpresserskrue (b) (følger med). Sikkerhetsknott (c) (følger med). a b c Trekk de fire kablene (hektet til kjøkkenviftens hoveddel) i hullene i platens deksel (som har blitt demontert). Før kabelgjennomføringen 4 inn i hullet i platens deksel, og trekk kjøkkenviftens nettkabel gjennom. 4 NO 2 21

22 Pass på at platen som er festet til taket, vender riktig (platens stopphake skal være på linje med hullet på platens deksel og kjøkkenviftens hoveddel). B C Sett sikkerhetsknottene (c) inn i kablene. Pass på at gjenget er vendt oppover. Sett kabelpresserskruene (b) inn i kablene. NO 2 22

23 Trekk kablene gjennom åpningene i de gjengete hakene (a), og stram til kabelpresserskruene (b) til hakene. Når arbeidet er ferdig, skal alle de fire kablene være som vist på figuren. Alle de fire kablene er nå koblet til platen. Stram kablene ved å skyve dem oppover. Kablene skal gli inni kabelpresserskruen og ut av åpningen i den gjengete haken. Kabelpresserskruen har et system som gjør det mulig for kabelen å gli inni skruen i én retning. Bevegelsen i motsatt retning er derimot hindret. Pass på at kablene er like lange, slik at den endelige nivelleringen er enklere. Det fremre venstre tauet må ikke være slakkere enn de andre. NO 2 23

24 Det er nå mulig å utføre den elektriske tilkoblingen av kjøkkenviften og lampen (hvis finnes) med de tilhørende elektriske ledningene. Lukk igjen platen med dekslet. Bruk nøkkelen som følger med, og stram til de tre skruene. Kjøkkenviften er nå opphengt. NO 2 24

25 Tilkoblinger LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON Se instruksjonene som er vedlagt kjøkkenviftens spesifikke sugesett når kjøkkenviften installeres i sugeversjon. LUFTUTLØP FOR FILTRERINGSVERSJON Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Ta ut fettfilteret. Kontroller at de aktive kullfiltrene er montert. NO 2 2

26 NIVELLERING AV KJØKKENVIFTEN Kjøkkenviftens bevegelige del må nivelleres for at bevegelsessystemet skal fungere riktig. Niveller kjøkkenviften med sikkerhetshakene. Legg et vater på kjøkkenviften. Trykk sikkerhetsknottene oppover for å frigjøre kabelens bevegelse. Sett kabelen inn i kabelpresserskruen eller ta den ut for å gjøre de justeringene som kreves for en riktig nivellering av kjøkkenviftens bevegelige del. Stram sikkerhetsknottene når kjøkkenviften er nivellert. Advarsel: Pass på at alle de fire støttekablene er strammet. Pass på at ingen av de fire støttekablene har blitt ødelagt under installasjonen. Husk at det må være en min. sikkerhetsavstand på 60 mm mellom kjøkkenviften og platetoppen. Den bevegelige delen (kjøkkenviftens hoveddel) må ha en maks. bevegelsesmulighet på 900 mm (filtreringsversjon) og 70 mm (når sugesettet er installert). NO 2 26

27 FESTING AV NETTKABELEN Vri nettkabelen rundt sin egen akse slik at den lager en spiral mellom den bevegelige delen og den takmonterte platen. Dette er viktig for å unngå at kabelen stikker ut av kjøkkenviftens hoveddel når kjøkkenviftens lukkes igjen. X L Ta kabelpresseren 3 som følger med. Sett nettkabelen inn i kabelpresseren 3, og stram den til platen med en skrue 12c (følger med). Kontroller til slutt at nettkabelen er festet riktig. Når den bevegelige delen flyttes mot taket, må nettkabelen legge seg på den bevegelige delen, og ikke stikke ut av kjøkkenviftens kant. Nettkabelens lengde L må tilsvare bevegelsesmuligheten X + 0 mm (filtreringsversjon) og 200 mm (sugeversjon). L = X + 0 mm Filtreringsversjon L = X mm Sugeversjon NO 2 27

28 MONTERING AV GLASSET (MODELLENE CHIC- VANILLA) 2 Ta lyspærene og sett dem inn i lampeholderne. Lyspærene skal ikke strammes, men bare settes helt inn Fest glassene til platen med skruene og skivene 22 i den øverste delen. Fest glassene til hverandre med festeplatene til glassene 6, skruene og skivene 22 i den nederste delen MONTERING AV GLASSET (MODELL NEST) Ta lyspærene og sett dem inn i lampeholderne. Lyspærene skal ikke strammes, men bare settes helt inn. Fest vinkelstykkene 7.1 til platen med mutrene. Sett tetningslistene 12f inn i hullene i glassene. Sett tetningslisten 12f inn i knotten, før deretter inn glasset og den andre tetningslisten, og stram med en mutter. Sett enden av knotten i åpningen i vinkelstykkene 7.1, og stram med den andre mutteren f 12f 12f 12f c 12f 12f 12f 12f Løsne mutrene som fester konsollen for små justeringer av glasset f NO 2 28

29 MONTERING AV GLASSET (MODELLENE VERTI- GO-KALEIDOS-LUXIA) 2 Ta lyspærene og sett dem inn i lampeholderne. Lyspærene skal ikke strammes, men bare settes helt inn. Fest glasset (eller panelet i annet materiale) til platen med festeknottene. Elektrisk tilkobling Koble kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Fjern filteret ved å skyve det mot baksiden av enheten og samtidig trekke det nedover. Kontroller at koblingsstykket til nettkabelen er satt riktig inn i stikkontakten til sugesystemet. Gjenmonter fettfilteret og deretter belysningsenheten. NO 2 29

30 BRUK Kontrollpanel L T1 Knapp Funksjon Display L Belysningen slås på eller av. - T1 Kjøkkenvifte i lav posisjon På/av Trykk i 2 sekunder for å løfte opp kjøkkenviften. Trykk raskt for å slå motoren på/av. Kjøkkenvifte i høy posisjon Første trykk på knappen: Kjøkkenviften senkes. Andre trykk på knappen: Kjøkkenviften stopper. Etter endt bevegelse slår motoren seg på ved den andre hastigheten. Av/av Advarsel: Kjøkkenviftens kontroller styrer kun kjøkkenviftens funksjoner. Lampen har en forsyning og en bryter som er helt uavhengige av kjøkkenviften. Elektronikken gjenkjenner to typer feil og varsler om feilen. Led T1 Terskelen for strømforbruk er oversteget: Ved en overbelastning varsles feilen ved at Led T1 på tastaturet Sen blinking blinker hvert 2. sekund. Kontroller at det ikke finnes hindringer under kjøkkenviftens bevegelse. Denne varslingen vedvarer helt til kjøkkenviften åpnes/lukkes igjen. Sikkerhetsmikrobryteren er utløst under åpningen: Ved utløsning av sikkerhetsmikrobryteren varsles feilen ved at Led T1 blinker raskt (hvert 20. ms), noe som betyr at kjøkkenviften har Rask blinking oversteget endeposisjonen.. Kontakt kundeservice! Mens denne feilen vedvarer er det allikevel mulig å bruke kjøkkenviftens funksjoner (belysning og motor). Hvis motoren er slått på, vil Led T1 fortsette å blinke for å varsle om at feilen fremdeles finnes. NO 3 30

31 FJERNKONTROLL Dette apparatet kan styres med en fjernkontroll med alkaliske sink-kull batterier på 1, V av standardtypen LR03-AAA (følger ikke med). Ikke plasser fjernkontrollen i nærheten av varmekilder. Ikke kast batteriene i naturen, men kasser dem i de dertil bestemte beholderne. Kontrollpanel Knapp Funksjon Slår motoren på/av. - Lukket kjøkkenvifte: - Kjøkkenviften begynner å senke seg når det trykkes raskt på knappen. - Kjøkkenviften stanser neste gang du trykker på knappen. Etter endt bevegelse slår motoren seg på ved den andre hastigheten. Åpen kjøkkenvifte: - Kjøkkenviften hever seg hvis du trykker på knappen i 2 sekunder. Den stanser i endeposisjonen. - Når det trykkes (raskt) på knappen stanser kjøkkenviften (før endeposisjonen). - Når det trykkes raskt på knappen igjen, står motoren seg på/av. - Hvis du trykker på knappen i 2 sekunder, starter hevingen. - Hvis motoren er slått på, slår seg motoren først av, og deretter starter bevegelsen. Øker motorens hastighet - Reduserer motorens hastighet - INTENSIV - Kan kun aktiveres når kjøkkenviften er senket, og når Forsinkelse elle 24H ikke er aktivert. - Aktiverer den intensive hastigheten fra hvilken som helst hastighet. Funksjonen deaktiveres ved å trykke på knappen igjen eller slå av motoren. - Den intensive hastigheten er aktivert i 10 minutter. Når de 10 minuttene er utløpt, går systemet automatisk tilbake til den tidligere innstilte hastigheten. Når det trykkes raskt på knappen Forsinkelse: Kan bare aktiveres når Intensiv eller 24H ikke er aktiv. Aktiverer og deaktiverer total slukking av kjøkkenviften (motor + belysning) etter 30 minutter. Du deaktiverer Forsinkelse ved å trykke på den samme knappen igjen eller slå av motoren. Når knappen 24H holdes inne i 2 sekunder: Kan bare aktiveres når Intensiv eller Forsinkelse ikke er aktiv. Aktiverer eller deaktiverer funksjonen 24H i 10 minutter hver time i 24 timer. Deaktiveres når tidsintervallet er passert. Tenner og slukker belysningen. - Display - - LED-lampen på motorknappen (kontrollpanelet) blinker 1 gang i sekundet. LED-lampen på motorknappen (kontrollpanelet) blinker hvert halve sekund. LED-lampen på motorknappen (kontrollpanelet) blinker hvert 2. sekund. NO 3 31

32 VEDLIKEHOLD Metallisk fettfilter Filteret kan vaskes også i oppvaskmaskinen. Det må vaskes ca. hver andre måned, eller oftere ved svært intens bruk. RENGJØRING AV METALLISK FETTFILTER Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Fjern filteret ved å skyve det mot baksiden av enheten og samtidig trekke det nedover. Vask filteret. Pass på å ikke bøye det, og tørk det før det gjenmonteres. Gjenmonter filteret. Pass på at håndtaket er rettet mot den synlige utsiden. Lukk belysningsenheten igjen. Aktive kullfilter (filtreringsversjon) Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut ca. hver fjerde måned eller oftere avhengig av bruksforholdene. BYTTING AV FILTER Åpne belysningsenheten. Ta ut fettfilteret. Fjern de mettede aktive kullfiltrene som vist (A). Monter de nye filtrene som vist (B). Sett tilbake fettfilteret og belysningsenheten. B A NO 3 32

33 Belysning BYTTE AV LYSPÆRENE Halogenpærer på 20 W Ta av den metalliske glassperren (er trykket inn) ved å presse under fra ringen. Støtt den med en hånd. Ta halogenpæren ut fra lampeholderen. Bytt lyspæren ut med en av samme type. Pass på at du fører de to pluggene korrekt inn i lampeholderens sete. Trykk inn igjen glassperren. Belysningsenhet i form av lampe Chic Vanilla Luxia Kaleidos Nest Vertigo G9 -- Lavenergi 9 W G9 -- Lavenergi 9 W G9 -- Høyenergi 40 W G9 -- Lavenergi 9 W G9 -- Høyenergi 40 W G9 -- Lavenergi 9 W Advarsel: Lyspærene følger ikke med NO 3 33

34 Tilleggsinformasjon til installatøren Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. Fest etiketten som viser type lampe, på kjøkkenviften, som vist på figuren (ref. A). B A Tiltak ved feil i bevegelsessystemet 1. Kontroller at sikringen er plassert riktig, og at den ikke er brent. Hvis den er ødelagt, åpne belysningsenheten, løsne sikringsholderen og bytt sikringen ut med en av samme type (ref. B). 2. Kontroller at kjøkkenviftens hoveddel er i vater (det anbefales å kontrollere med et vater). 3. Kontroller at de fire tauene er strammet like mye. Det fremre venstre tauet må ikke være slakkere enn de andre. Kontakt kundeservice hvis ovenstående tiltak ikke har løst problemet. NO 3 34

35

36 _ver1

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer