myreader Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "myreader Brukerveiledning"

Transkript

1 myreader Brukerveiledning Copyright by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen som helst form eller på noen som helst måte, eller bli lagret i en database eller et gjenfinningssystem, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra HumanWare Limited. All mulig anstrengelse er gjort for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er korrekt på utgivelsestidspunktet. Verken HumanWare Limited eller dets representanter tar noe ansvar for feil eller utelatelser. Heller ikke påtas noe erstatningsansvar for skader som skyldes bruk av informasjon i denne publikasjonen. 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand P/N MY209 V4.0

2

3 Dette produktet samsvarer med kravene i EMCdirektivet 89/336/EEC. Autorisert representant i EU: HumanWare Europe Russell Smith House 2 Bullmatt Business Centre Northampton Road, Rushden Northamptonshire NN10 6AR United Kingdom Phone Fax

4 Corporate Headquarters HumanWare Limited 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand Phone: Fax: Web: North America 175 Mason Circle Concord, CA 94520, USA Phone: (800) Fax: (925) René-Lévesque, Drummondville, Québec, CANADA Phone: Fax: (819) Europe Russell Smith House, 2 Bullmatt Business Centre Northampton Road, Rushden, Northamptonshire NN10 6AR United Kingdom Phone: Fax: Bredaseweg 108a, 4914 NS Oosterhout The Netherlands Phone: Fax: Sjouddev. 8, Växjö Sweden Phone: Fax: Australia Asia Suite 2, 7-11 Railway Street, P O Box 944, Baulkham Hills NSW 2153, Australia Phone: (02) Fax: (02)

5 Viktige sikkerhetsinstrukser 1. Følg alle advarsler og instrukser merket på produktet. 2. Nettledningen er pluggbar i utstyret og kan tas løs. Kontakten for strømnettet bør være nær utstyret og være lett å nå. 3. Dette produktet er utstyrt med en 3-leders jordkontakt, for sikkerhetens skyld. Denne kontakten har jordtilkopling og må bare brukes med en jordet strømnettkontakt. Om nødvendig, ta kontakt med en elektriker for å få skiftet strømnettkontakten til en jordet type. 4. Dette produktet må tilkoples den spenningen som er angitt på merkelappen på produktet. Er du usikker på hvilken spenning som finnes, ta kontakt med forhandleren eller din lokale kraftleverandør. 5. La kvalifisert servicepersonell ta seg av all service på dette produktet. Prøv ikke å foreta service selv, fordi du blir utsatt for høye spenninger og andre farer dersom deksler åpnes eller fjernes. Mottakelighet for interferens Det kan forekomme midlertidig degradering av bildet når myreader blir utsatt for et kraftig radiofrekvensfelt, elektrostatisk utladning eller transient elektrisk støy. En elektrostatisk utladning (som skyldes statisk elektrisitet) kan tømme skjermen

6 for innhold. Skulle dette skje, skru enheten av og på igjen. Advarsel fra FCC Dette utstyret genererer og bruker radiofrekvensenergi, og dersom det ikke installeres og brukes på riktig måte, og i samsvar med produsentens instrukser, kan det forårsake interferens for mottak av radio og fjernsyn. Det er blitt typetestet og funnet å være i samsvar med grensene for et Class B digitalt utstyr i samsvar med Subpart B i Part 15 i FCC Rules and regulations, som er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot slik interferens i forbindelse med en boliginstallasjon. Imidlertid finnes ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i forbindelse med en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker interferens for mottak av radio og fjernsyn, noe som kan fastslås ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å utbedre interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: 1. Drei mottakerantennen til en annen retning. 2. Flytt utstyret i forhold til mottakeren. 3. Flytt utstyret vekk fra mottakeren. 4. Tilkople utstyret en annen strømnettkontakt, slik at utstyret og mottakeren er tilkoplet ulike strømkurser.

7 Om nødvendig må brukeren kontakte forhandleren eller en erfaren radio- og fjernsynstekniker for å få ytterligere forslag. Brukeren kan finne hjelp i følgende hefte laget av Federal Communication Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Dette heftet kan fås fra the U.S. Government Printing Office, Washington, DC Stock No Skjermede kabler og sertifiserte Class B perifieriutstyr må brukes i forbindelse med dette produktet. Bruk av uskjermede kabler eller usertifisert periferiutstyr kan resultere i at dette utstyret ikke samsvarer med FCC Rules Part 15. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten kan medføre at brukeren ikke lenger er autorisert til å bruke dette utstyret. Merknad for Canada Dette Class B digitale apparatet tilfredsstiller alle krav fra the Canadian Interference-Causing Equipment regulations.

8 Anerkjennelser myreader-programvaren inneholder deler av kodene "be" and "le" fra Motoi Iwata og Koichi Kise, distribuert under følgende lisens: The authors of this software are Motoi Iwata and Koichi Kise. The authors of this software are Motoi Iwata and Koichi Kise. Copyright (c) 1998, 1999 Motoi Iwata and Koichi Kise. Tillatelse gis herved til bruk, kopiering, modifikasjon og distribusjon av denne programvaren for ethvert formål, uten betaling, så sant hele denne anmerkningen blir inkludert i alle kopier av enhver programvare som er, eller inkluderer, en kopi eller modifikasjon av denne programvaren, og i alle kopier av støtteinformasjonen for slik programvare. DENNE PROGRAMVAREN TILBYS "AS IS", UTEN NOEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI. myreader-programvaren inneholder deler av koden "hull" fra Ken Clarkson, distribuert under følgende lisens: Ken Clarkson wrote this. The author of this software is Steven Fortune. Copyright (c) 1994 by AT&T Bell Laboratories. Tillatelse gis herved til bruk, kopiering, modifikasjon og distribusjon av denne programvaren for ethvert formål, uten betaling, så sant hele denne anmerkningen blir inkludert i alle kopier av enhver programvare som er, eller inkluderer, en kopi eller modifikasjon av denne programvaren, og i alle kopier av støtteinformasjonen for slik programvare. DENNE PROGRAMVAREN TILBYS "AS IS", UTEN NOEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI. SPESIELT GJELDER AT VERKEN FORFATTERNE ELLER AT&T PÅ NOEN MÅTE HEVDER ELLER GARANTERER AT DENNE PROGRAMVAREN ER EGNET FOR SALG ELLER FOR NOE BESTEMT FORMÅL. myreader-programvaren inneholder deler av koden "hull" fra Ken Clarkson, distribuert under følgende lisens: Ken Clarkson wrote this. Ken Clarkson wrote this. Tillatelse gis herved til bruk, kopiering, modifikasjon og distribusjon av denne programvaren for ethvert formål, uten betaling, så sant hele denne anmerkningen blir inkludert i alle kopier av enhver programvare som er, eller inkluderer, en kopi eller modifikasjon av denne programvaren, og i alle kopier av støtteinformasjonen for slik programvare. DENNE PROGRAMVAREN TILBYS "AS IS", UTEN NOEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI. SPESIELT GJELDER AT VERKEN FORFATTERNE ELLER AT&T PÅ NOEN MÅTE HEVDER ELLER GARANTERER AT DENNE PROGRAMVAREN ER EGNET FOR SALG ELLER FOR NOE BESTEMT FORMÅL. myreader-programvaren er delvis basert på arbeid utført av the Independent JPEG Group. myreader-programvaren inkluderer zlib, fra Jean-loup Gailly og Mark Adler. myreader-programvaren inkluderer deler av ecos, the Embedded Configurable Operating System. ecos er utgitt under en modifisert versjon av the GNU General Public License (GPL) som tillater at den blir brukt som en komponent i lukket kilde-systemer (closed-source systems). ecos kan hentes fra Alternativt, hvis du vil ha en kopi av kildekoden til ecos som er inkludert i myreader-programvaren, ta kontakt med HumanWare Ltd.

9 Innholdsfortegnelse Introduksjon av myreader... 1 Eskens innhold...2 Hvordan sette i gang myreader...3 Utfolding av myreader...4 Tilkopling av myreader...9 Sammenfolding av myreader Oppsett av myreader med en utvendig skjerm Tilkopling til en VGA-skjerm Bruk av myreader med en PC Tilkopling av myreader til et utvendig kamera Behandling av myreader Regelmessig vedlikehold av myreader Bæreveske for myreader...20 Slå på myreader Fotografering (bildefanging)...23 Belysning...26 Autofokus Side som ligger skrått Hvordan gjøre lesestoffet flatere...28 Rotering av et bilde...29 Fjerning av det viste bildet...30

10 Betjeningsorganer og innstillinger Kontrollpanel Skjermfarger...35 Språkinnstilling...39 Lyder Menyer Tilbakestilling av endringer...45 Bruk av myreader...47 Lesemodus...47 Visningsmodus...56 Se på bilder...59 Direktemodus...63 Vedlikehold...67 Skifting av lyspærer...67 Vedlikehold av styrekulen...71 Feilsøking Hvis bildet ikke vises Informasjon om versjonen Tilbakelevering for service...79 Indeks... 81

11

12

13 Introduksjon av myreader Se illustrasjonen på motstående side. A B C D E F Skjerm Hode Håndtak Flate Retningslinje På/Av-bryter 1

14 Eskens innhold Denne brukerveiledningen myreader-enheten myreader-kontrollpanel En hurtigstartveiledning Nettledning To plastplater VGA-videokabel for tilkobling av myreader til en PC. Fotbryter til bruk når myreader er koplet til en PC eller et eksternt kamera. 2

15 Hvordan sette i gang myreader Først må du bestemme hvor du ønsker å plassere myreader. Stedet bør være flatt og stødig, slik at hele undersiden er i kontakt med bordflaten, og fritt for løse gjenstander. Et bord eller skrivebord egner seg godt. Ikke sett myreader på et klaffebord eller andre ustødige møbler. 2. Jevn belysning er viktig for å få best mulig ytelse fra myreader. Unngå steder der direkte sollys eller skygge kan falle på myreader-flaten. La ikke en bordlampe lyse på flaten. 3. Sjekk at det finnes et vegguttak nær nok til at du får koplet til myreader. Hvis ikke, vil du også trenge en skjøteledning. 4. Ta myreader ut av esken. 5. Plasser deretter myreader der du ønsker å bruke den, med håndtaket mot deg. 3

16 Utfolding av myreader Advarsel: hold hendene borte fra alle bevegelige deler mens myreader foldes ut. A Trykk på utløserknappen på høyre side av hengselen, og løft myreader etter håndtaket. Slipp knappen og løft videre til den låser seg med et klikk. 4

17 B C Hold inne den andre utløserknappen, øverst på høyre side. Dytt skjermen forsiktig innover for å løsne den, og dra den deretter ut. Slipp knappen og løft enheten til du hører et klikk. 5

18 D Løsne skjermen ved å trykke på knappen bakpå toppen av enheten. 6

19 E Dra skjermen forover og ned, helt til du er fornøyd med posisjonen. 7

20 8

21 Tilkopling av myreader Se illustrasjonen på motstående side. A B Kople kontrollpanelet til kontakten merket "Control Panel på baksiden av sokkelen til myreader. Den flate delen på kontakten for kontrollpanelet skal peke nedover. Du kan ikke betjene myreader uten tilkoplet kontrollpanel. Kople nettledningen til kontakten merket "Input Power på baksiden av sokkelen til myreader. Den bredeste flate delen på nettledningspluggen skal peke oppover. 9

22 Sammenfolding av myreader Advarsel: hold hendene borte fra alle bevegelige deler mens myreader foldes sammen. Fold myreader sammen i motsatt rekkefølge av utfoldingen: 1. Skyv skjermen opp og bakover, helt til den ligger an mot toppen av enheten, og slik at festet klikker på plass. 2. Bruk venstre hånd til å støtte foran, trykk på den øvre knappen for å løsne hengselen, og senk deretter toppen forsiktig inntil den klikker på plass. 3. Hold i håndtaket med venstre hånd, trykk på knappen for å løsne sokkelhengselen, og senk forsiktig mot sokkelen inntil det klikker på plass. Av sikkerhetsmessige årsaker slår myreader innvendige lyskilder av når den blir foldet sammen. For å skru lyset på igjen, bruk ON/OFF-knappen nederst på skjermen til å skru myreader av og deretter på. 10

23 Oppsett av myreader med en utvendig skjerm Hvis du har kjøpt myreader uten den innebygde LCDskjermen, må du bruke en utvendig skjerm. Men selv om du allerede har den innebygde skjermen, kan du i stedet velge å bruke en utvendig skjerm. myreader vil fungere sammen med en VGA-type dataskjerm. 11

24 12

25 Tilkopling til en VGA-skjerm For å kople til en utvendig VGA-skjerm: (se illustrasjonen på motstående side) Sett VGA-skjermen i nærheten av myreader. 2. Se til at VGA-skjermen har nettledningen tilkoplet. 3. Plugg den andre enden av denne nettledningen inn i en strømnettkontakt. 4. Kople pluggen på den andre kabelen fra VGAskjermen til VGA Out -kontakten på baksiden av myreader. 5. Slå på VGA-skjermen. Skjermbildet fra myreader vil nå vises på den utvendige VGA-skjermen. 13

26 Bruk av myreader med en PC Hvis du kopler myreader til en PC, kan du bruke den samme skjermen til å vise hva som er på myreaders flate og hva som er på PC-en, enten ved å skifte fra det ene til det andre skjermbildet, eller samtidig ved hjelp av skjermbildedeling. For å kople myreader til en PC: 1. Tilkople VGA-videokabelen som fulgte med myreader til VGA-videoutgangen på PC-en og kontakten merket Computer In på baksiden av myreader. Når myreader blir slått på, sjekker den automatisk om den er tilkoplet en PC. 2. Kople fotbryteren som fulgte med myreader til inngangen merket Footswitch på baksiden av sokkelen til myreader. Hvert trykk på fotbryteren gjør at bildet på skjermen skifter mellom: flaten på myreader PC-skjermen et delt skjermbilde som viser begge et eksternt kamera, dersom et slikt er tilkoplet - se side 18. Innstillingen for delt skjermbilde kan justeres slik det er beskrevet på

27 44Når du viser full PC skjerm trenger du ikke myreader lysene sli at de kan skrus av automatisk etter en tidsforsinkelse. Tidsforsinkelsen kan stilles inn i menyen slik det er beskrevet på 44. PC-kompatibilitet PC-en vil bare virke hvis PC-en din er satt opp i et videografikkmodus som er kompatibelt med myreader. Kompatible videomodi omfatter: 640 x 480 ved 60 eller 75 Hertz 800 x 600 ved 60 eller 75 Hertz 1024 x 768 ved 60 eller 75 Hertz. Dersom du endrer PC-ens videomodus, la myreader få minst fem sekunder på å detektere og tilpasse seg den nye modusen. Når dette skjer vil myreader vise meldingen Auto detection (Automatisk detektering) og når den er synkronisert vil den automatisk gå tilbake til innstillingen for det forrige hele skjermbildet eller det delte skjermbildet Hvis den nye videomodusen ikke er kompatibel med myreader kommer meldingen Incompatible mode (Inkompatibelt modus) opp sammen med informasjon om videomodusen. Hvis PC-en er skrudd av eller koblet fra vil meldingen No signal (Intet signal) komme opp. 15

28 Endring av Videomodus Hvordan du går fram for å endre videomodus på din PC avhenger av PC-modell og hvilken Windows versjon du bruker. Før du kobler PC-en til myreader, må du kontrollere forhåndsinnstillingene og om nødvendig endre dem mens PC-en fremdeles er koblet til det vanlige displayet. 1. Med Windows XP, velg Start, så Kontrollpanel. Med tidligere versjoner av Windows, velg Start, innstillinger, så Kontrollpanel. 2. Dobbelklikk på Skjermikonet for å hente opp boksen Egenskaper for Skjerm. 3. Velg Innstillinger. 4. Oppløsningen kan stilles inn i en boks som heter Skjermoppløsning eller Skjermsrørrelse Dersom skjermoppløsningen ikke er satt til en av de modusene som er listet ovenfor, dra skyveknappen for å sette oppløsningen til en av disse modusene. 5. Klikk på Avansert knappen. 6. Den neste klaffen du trenger avhenger av PC-en, den kan være kalt "Monitor. Sjekk denne klaffen, og om nødvendig andre klaffer, til du finner innstillingen for Skjermoppfriskingsområde. 7. Sett skjermoppfriskingsområdet til 75Hz. 16

29 8. Før du kobler fra PC-ens vanlige display og kobler til myreader, bruk displayets kontrollknapper til å sjekke Pc-ens videomodus. De fleste displayer har 4 knapper og den venstre knappen henter opp en meny på skjermen. De to knappene i midten gjør deg vanligvis i stand til å rulle gjennom punktene på menyen, og med knappen til høyre kan du velge punkt på menyen. 9. Velg det punktet som vise PC-innstillinger. Dette er avhengig av displaymodellen, og kan være kalt noe sånt som Informasjon eller Wiewmeter. Dersom det ikke ser ut til at endringene dine er gjort, prøv å restarte PC-en og sjekk innstillingene igjen. 17

30 Tilkopling av myreader til et utvendig kamera Du kan kople et utvendig videokamera, f.eks. et tavlekamera, til myreader. Kople kameraets videokabel til kontakten merket "Video In" på bakpanelet til myreader. Når myreader blir slått på, sjekker den automatisk om et utvendig kamera er tilkoplet. Kople fotbryteren som fulgte med myreader til inngangen merket Footswitch på baksiden av sokkelen til myreader. Du kan bruke fotbryteren til å skifte mellom det utvendige og det innvendige kameraet. Dette er nyttig, for eksempel, når du bruker et tavlekamera samtidig som du gjør notater eller følger en lærebok. Hvis en PC er tilkoplet, er også denne med i skjermvisningrunden - se side 14. Kontakten merket Remote Camera In på bakplaten på myreader er for framtidig utvidelse. Når du viser bildet fra det eksterne kameraet trenges ikke lysene til myreader slik at de automatisk kan slås av etter en tidsforsinkelse. Tidsforsinkelsen kan stilles inn i menyen slik det er beskrevet på side

31 Behandling av myreader myreader er robust og solid, men det er noen grunnleggende regler man må følge for å holde den i topp stand. Aldri sett ting oppå myreader, uansett om den er oppmontert eller lagt sammen, og uansett hvor lett tingen er. La alltid myreader ligge flatt og med sokkelen ned når den er sammenfoldet. Ikke la den stå på høykant. Hold den unna ekstrem varme eller kulde, og vann eller væske, medregnet damp. Se til at kabler og ledninger ikke sitter fast under enheten, og at de ikke ligger bøyd eller fastklemt. Unngå berøring av LCD-skjermens overflate. Om nødvendig, tørk av skjermen fra tid til annen med en myk bomullsklut. Regelmessig vedlikehold av myreader For å holde myreader ren, kan du tørke forsiktig av den med en ren lofri klut. Ikke bruk rengjøringsmidler av noe slag, og heller ikke våt klut. Det finnes separate anvisninger for vedlikehold av styrekulen - se side 71. Når myreader ikke er i bruk, kan det være lurt å folde den sammen. 19

32 Bæreveske for myreader En bæreveske finnes som tilleggsutstyr for myreader. Dersom du er interessert i å kjøpe en bæreveske til myreader, ta kontakt med din myreader-forhandler. Bærevesken er laget på samme måte som vesken til en bærbar datamaskin, men den har hjul og et uttrekkbart håndtak som en flykoffert. Fold sammen myreader og putt den så i bærevesken. Vesken har to borrelåsstropper som bør brukes til å holde myreader på plass. Kontrollpanelet og nettkabelen bør plasseres i en av sidelommene på vesken. Lommene gir også plass til aviser og andre personlige eiendeler. Vennligst ta hensyn til at bærevesken ikke gir god nok beskyttelse til at myreader kan ekspederes som flybagasje. Vil du ekspedere myreader som flybagasje, bruk originalemballasjen og spør om råd fra flyselskapet. 20

33 Slå på myreader Så snart du har tilkoplet myreader nettstrøm, kan du slå den på. PÅ/AV-knappen er plassert på rammen nederst på skjermen. Hvis din myreader ikke har innebygd skjerm, vil du finne PÅ/AV-knappen midt på fronten til hodet Trykk på knappen til den klikker. Hele enheten vil slå seg på. 2. På skjermen vil du se meldingen: "Starter opp" 3. Etter noen få sekunder blir teksten erstattet av: "Legg på siden og trykk START" 4. Når du ser denne meldingen, er myreader klar til bruk. Starter opp -bildet viser også serienummeret og programvareversjonen til myreader. 21

34

35 Fotografering (bildefanging) I stedet for å bare forstørre teksten du ønsker å lese, tar myreader et bilde av gjenstanden på flaten. Deretter jobber den med bildet for å gjøre det enklere for deg å lese. Fordi myreader fanger inn hele siden som et fotografi, er det viktig at siden holdes i ro og at fingrene dine ikke dekker for teksten. Hvis du leser noe som ikke holder seg flatt på egen hånd, kan du bruke plastplaten som fulgte med myreader (dette er den største av de to plastplatene). Plasser plastplaten over boksiden før du trykker på START. Plasser dokumentet slik at det er skjøvet mot kanten bakerst på flaten. Sjekk at dokumentet holder seg innenfor de hvite linjene på flaten. Deler av dokumentet som er utenfor de hvite linjene, vil ikke komme med. Om nødvendig, plasser dokumentet på nytt, og trykk på START for å ta et nytt bilde. Lesemodus og Visningsmodus bruker begge fotograferte (fangede) bilder. 23

36 Size Live Picture Speed Start Read/View Next/Stop 24

37 For å fotografere et bilde: (se illustrasjonen på motstående side) A Skru på myreader. B Legg det du skal lese på flaten. C Trykk på START. Etter kort tid vises teksten på skjermen, og du kan begynne lesingen. 25

38 Belysning På samme måte som et kamera blir myreader påvirket av omgivelsesbelysningen. myreader fungerer best når lyskildene gir jevnt og ensartet lys. Sørg for at det ikke faller direkte sollys eller skygge på flaten til myreader. Etter fotografering av et dokument, se på teksten på skjermen. Dersom tegnene vises spredt på skjermen, eller bare vises i et hjørne eller langs kanten av skjermen, indikerer dette at belysningsmønsteret enten er ujevnt eller blitt endret. Imidlertid kan myreader lære seg et nytt belysningsmønster, så det første som er å gjøre dersom dette skjer, er å fotografere siden igjen. Om nødvendig, fotografer siden to eller tre ganger. Løser ikke dette problemet, må belysningsmønsteret endres, fordi det er utenfor området myreader kan bruke. Dersom myreader er plassert nær et vindu, prøv å trekke for gardinene. Er det en sterk lyskilde rett over myreader, prøv å skru den av eller dimme den. Om nødvendig, flytt myreader til et annet sted, borte fra denne lyskilden. Når belysningsmønsteret endres, eller myreader flyttes, ikke glem å fotografere siden flere ganger, slik at myreader kan lære seg det nye belysningsmønsteret. 26

39 Autofokus myreader har autofokusering (autofokus), noe som betyr at den fokuserer helt på egen hånd. Side som ligger skrått Du trenger ikke legge det du skal lese helt rett i forhold til kanten på flaten. myreader gjør automatisk bildet av dokumentet rett. Så lenge skråvinkelen ikke er mer enn rundt 10 grader, vil myreader foreta en automatisk korreksjon når den bearbeider teksten. For skrått? Hvis et dokument ligger så skrått at myreader greier ikke greier å rette opp feilplasseringen, vil den avgi en lang pipelyd og vise meldingen: "Rette dokument og trykk Start igjen" vises på skjermen. Drei siden slik at den ligger litt mindre skrått, og prøv igjen. 27

40 Hvordan gjøre lesestoffet flatere Sidene i en åpen bok som ligger flatt på ryggen, vil ofte ligge buet. Boksidene kan gjøres flatere ved hjelp av den største plastplaten som fulgte med myreader. Plasser plastplaten over boksiden før du trykker på START. For å unngå at du dekker over teksten med fingrene, kan du legge plastplaten over siden du vil lese, samtidig som du holder andre halvdel av boken på skrått oppover. Plastplaten er også nyttig når du vil flate ut magasiner eller enkeltsider som er blitt brettet eller krøllet. Ved bruk av plastplaten, pass på å unngå reflekser fra rombelysningen. Når et bilde fotograferes, vil reflekser fra rombelysningen vises som lyse eller mørke flekker på skjermen. Det kan også hende at reflekser fra rombelysningen får hele bildet til å bli lysere eller mørkere enn normalt. Hender dette, vil det hjelpe å skru av eller dimme rombelysningen. Om nødvendig, flytt myreader til et annet sted, borte fra denne lyskilden. 28

41 Rotering av et bilde Du trenger ikke legge det du skal lese med riktig vei opp på flaten. myreader kan rotere siden på skjermen. Dette er svært nyttig når man skal se på ark eller sider som passer best sidelengs på flaten, slik som utskrift på liggende ark, der tekstlinjene går i lengderetningen på arket. myreader roterer bildet i retning med klokken, 90 grader om gangen. For å rotere et bilde, bare trykk på og hold nede START. myreader vil først fotografere et nytt bilde. Etter at du har holdt START nede i to sekunder, vil bildet dreie seg 90 grader. Hvis du fortsetter å holde inne START, dreies bildet nye 90 grader annet hvert sekund. 29

42 Fjerning av det viste bildet Når du er ferdig, ønsker du kanskje straks å fjerne dokumentbildet som vises på skjermen. For å gjøre dette, rydd flaten og trykk på START. myreader er innstilt til å tømme skjermen etter en bestemt periode uten aktivitet. Standard tid for dette er 30 minutter (som også er lengste innstillbare tid). For å redusere denne tiden, gå til Avansert-menyen og endre innstillingen. 30

43 Betjeningsorganer og innstillinger Kontrollpanel Kontrollpanelet gjør det enkelt og bekvemt å betjene myreader. Du kan plassere kontrollpanelet på et bord, på fanget, eller holde det i hendene. Noen av de åtte betjeningsorganene har mer enn én funksjon, men de er gitt navn etter den funksjonen de brukes mest til. Her er betjeningsorganene og deres funksjoner, fra nederst til høyre i retning med klokken: Size Live Picture Speed Start Read/View Next/Stop 31

44 Knappen NEXT/STOP (neste/stopp) Når du trykker på NEXT/STOP knappen vil teksten slutte å rulle hvis det er automatisk rulling eller ta deg til neste skjermbilde, linje eller ord avhengig av hvilket modus du er i. De andre funksjonene: I menyene vil NEXT/STOP-knappen ta deg til neste menynivå og la deg rulle gjennom de tilgjengelige valgene. I Visningsmodus, hold NEXT/STOP-knappen inne i to sekunder for å legge inn eller fjerne høyremargen. I Direktemodus, trykk på NEXT/STOP-knappen for å fryse skjermbildet eller for å avbryte frysingen. Knappen READ/VIEW (les/vis) Bruk denne knappen til å skifte mellom Lese- og Visningsmodus. De andre funksjonene: I Visningsmodus, hold READ/VIEW-knappen inne i to sekunder for å legge inn eller fjerne venstremargen. I Direktemodus, trykk på READ/VIEW-knappen for å fryse fokuseringen. 32

45 Knappen START Med et trykk på START-knappen fotograferes det som befinner seg på platen, og deretter vises bildet på skjermen. De andre funksjonene: Når det er tatt et bilde, hold START inne i to sekunder for å dreie bildet 90º i retning med klokken. I menyene kan du bruke START-knappen for å gå ut av menysystemet. Venderen SIZE (størrelse) Øk størrelsen av bildet eller teksten ved å dreie venderen SIZE i retning med klokken. For å minske størrelsen, drei i retning mot klokken. Knappen LIVE (direkte) Denne knappen skrur Direktemodus på og av. De andre funksjonene: Hold LIVE-knappen inne i to sekunder for å gå til hovedmenyen. I en meny vil LIVE-knappen ta deg tilbake til foregående nivå, og i hovedmenyen vil et trykk på LIVE gjøre at du forlater hovedmenyen. 33

46 Venderen PICTURE (bilde) Med venderen PICTURE kan du styre fargeinnstillingene på skjermen. Knappen rår over åtte innstillinger. De tre første er faste, mens de fem siste kan endres i menyene. Innstillingene er: fulle farger hvitt på svart (negativ) svart på hvitt (positiv) gult på blått blått på gult gult på svart cyan på svart svart på cyan Drei på PICTURE-venderen for å velge en annen fargeinnstilling. Når venderen dreies, kjennes et mekanisk klikk mellom de ulike stillingene, og etter hvert klikk blir en annen fargekombinasjon vist på skjermen. Hjulet SPEED (hastighet) Bruk dette hjulet til start, stopp, og hastighetsstyring av automatisk lesing. Rull hjulet nedover for å lese forover og rull det oppover for å gå bakover i teksten. I en meny, bruk hjulet til å flytte opp og ned mellom menyelementene. 34

47 STYREKULE Bildet på skjermen beveger seg når styrekulen beveger seg. Bruk styrekulen til å rulle manuelt gjennom teksten på skjermen i Lese- og Visningsmodus. I en meny, bruk styrekulen til å flytte opp og ned mellom menyelementene. Du kan justere styrekulens følsomhet i menyen. Du kan innstille hvor stort utslag en bevegelse av styrekulen skal gi på skjermen, ikke så ulikt giret på en sykkel. Med høyere innstilling øker bevegelsen på skjermen i forhold til styrekulens bevegelse. Skjermfarger Fordi brukere har individuelle farge- og kontrastpreferanser, tilbyr myreader en rekke fargevalg. Deriblant fullfarge, svart og hvitt med høy kontrast, og brukerdefinerte farger. Dette styres ved å skru på venderen PICTURE (bilde) - se side 34. Fullfargeinnstilling Fullfargeinnstillingen viser fargene som de opprinnelig er. Dette er nyttig når man ser på fargebilder og ved manuell bruk av Direktemodus. 35

48 Innstillinger for høy kontrast Høy kontrast er ideelt når man leser tekst, fordi maksimal kontrast mellom tekst og bakgrunn gjør det enklere å lese. Venderen PICTURE (bilde) har sju innstillinger for høy kontrast svart på hvitt (positiv), hvitt på svart (negativ), og fem brukerdefinerte innstillinger. Brukerinnstilte farger Brukerinnstilte farger har også høy kontrast. Med disse innstillingene kan du velge andre forgrunns- og bakgrunnsfarger enn svart og hvitt. Tilgjengelige farger er svart, hvit, rød, magenta, gul, cyan, grønn, blå, og marineblå. Innstilling av brukerinnstilte farger De fem mest populære brukerdefinerte fargevalgene finnes ved å dreie på PICTURE-venderen. Hvis du foretrekker andre farger, kan hver fargekombinasjon endres. 36

49 Endring av brukerdefinerte fargekombinasjoner Brukerdefinerte fargekombinasjoner kan endres i menyene. Du kan endre én eller begge fargene. Teksten er alltid forgrunnsfargen. For å endre en av de brukerdefinerte fargekombinasjonene, følg disse anvisningene: Gå inn på menyen ved å holde inne LIVE i to sekunder. 2. Velg Skjermvisning> og deretter Brukerfarger> 3. Drei på PICTURE-venderen inntil menyen og skjermen viser den fargekombinasjonen du ønsker å endre. 4. Valgene er Forgrunn, Bakgrunn eller Standard. Forgrunn vil være markert. 5. Marker valget du ønsker å endre først, og bla gjennom fargene som er tilgjengelig ved å trykke på NEXT/STOP helt til den ønskede fargen vises på skjermen. 6. Gjenta steg 5 hvis du ønsker å endre det andre valget. Hvis du ombestemmer deg og ønsker den originale fargekombinasjonen tilbake, kan du markere Standard og trykke på NEXT/STOP. 7. Trykk på LIVE for å gå ut av menyene. 37

50 Merknad: Når du blar gjennom fargene, vil du bli forhindret fra å sette forgrunnen og bakgrunnen til samme farge. For eksempel, hvis teksten er svart, og du blar gjennom bakgrunnsfarger, vil ikke svart bli tilbudt. Justering av lysstyrke og kontrast Lysstyrke og kontrast kan justeres i Innstillingermenyen som du finner i hovedmenyen. De har begge en glideskala som justeres ved å flytte styrekulen mot venstre eller høyre. Du kan også bruke knappen BRIGHTNESS (lysstyrke) på fronten av skjermen for å gjøre mindre endringer i lysstyrken. 38

51 Språkinnstilling myreader har 13 språkinnstillinger: Engelsk (UK) Engelsk (USA) Dansk Nederlandsk Fransk Tysk Italiensk Norsk Portugisisk Spansk Svensk Finsk Slovensk Du kan språkteksten i menyene og meldingene på skjermen til hvert av disse språkene Åpne menyen ved å trykke på LIVE i to sekunder. 2. Rull med SPEED-hjulet nedover helt til du kommer til Språk. 3. Trykk på NEXT/STOP gjentatte ganger for å bla gjennom språkene til du finner det du ønsker. 4. Trykk på LIVE for å lagre språkvalget og gå tilbake dit du var tidligere. 39

52 Lyder myreader bruker en rekke forskjellige lyder for at du lettere skal vite hva som foregår. Lyden er basert på pipelyder, og fordi det er brukt forskjellige toner og intervaller, er hver lyd unik. Du kan endre volumet for disse lydene i Hovedmeny. Fabrikkinnstillingen er Lav, men du kan også velge Høy eller Dempet. Menyer myreader har et enkelt menysystem for betjening av innstillinger. Det er to typer menyelementer: Elementer som henviser til et nytt menynivå slutter med >. For eksempel, Innstillinger>. Elementer som innbefatter de tilgjengelige valgene, som f.eks. Volum av (lav/høy), eller Lysstyrke som har en glideskala. Det aktuelle valget er markert slik at du ser hvor i menyen du befinner deg. Når du flytter rundt, følger markeringen etter, slik at det alltid er tydelig hva du velger. 40

53 Navigering i menyene Nedenfor er en liste over menykommandoer og hvordan man utfører dem. Åpne Hovedmeny Hold inne LIVE i to sekunder. Flytt opp og ned mellom menyelementene. Rull opp og ned med SPEED-hjulet eller styrekulen. Gå til neste menynivå (på et menyelement som har en > direkte etter seg). Trykk på NEXT/STOP. Bla gjennom innstillingene som tilgjengelige i et menyelement. Trykk på NEXT/STOP. Innstill glideskalanivå i et menyelement. Rull styrekulen til høyre eller venstre. Gå tilbake til forrige menynivå. Trykk på LIVE. Gå ut av menysystemet. Trykk på LIVE i hovedmenyen, eller trykk når som helst på START, eller gjør ingenting i 2 minutter. 41

54 Når et menyelement har flere tilgjengelige innstillinger, vil innstillingen som vises når du går ut av menyen bli lagret, slik som i eksemplet nedenfor. I hovedmenyen finner du Volum. Standardinnstillingen her er Lav. Trykk på NEXT/STOP for å endre til Høy. For å velge Høy, er det bare å gå ut av menyen ved å trykke på LIVE eller START. Menyvalg En liste over valgene i hver meny. Hovedmeny Skjermvisning Se Vis meny. Innstillinger Se Innstillinger-menyen. Avansert Se Avansert-menyen. Layout Kontroller tekstoppsettet som brukes i Reading Mode (Lesemodus). Hver gang du trykker på NEXT/STOP vil oppsettet endre seg mellom Kolonne/Rad, Kolonne/Rad/Ord, Kolonne, Rad og Ord. Standardoppsettet er Kolonne/Rad. Volum Lydstyrken. Bruk NEXT/STOP for å velge mellom lav, høy, og dempet. Standardinnstillingen er Lav. 42

55 Språk Endre språket for alle meldingene på skjermen og menyvalgene. Standardinnstillingen er engelsk (USA). Vis meny Lysstyrke Juster lysstyrken på glideskalaen. Kontrast Juster kontrasten på glideskalaen. Modusvisning Skrur av og på meldingen som dukker opp øverst på skjermen når du endrer visningsmodus. Standardinnstillingen er På. Markørvisning Skrur av eller på formatmarkørene som dukker opp i Lesemodus. Standardinnstillingen er På. Brukerfarger For å innstille din egen kombinasjon av forgrunnsog bakgrunnsfarger. Innstillinger-meny Styrekule Justerer følsomheten til styrekulen på en skala fra 1 til 5. Standardinnstillingen er 3. 43

56 Avansert meny Delt skjermbilde Se menyen for Delt skjermbilde. Tøm display Angir antall sekunder med inaktivitet som skal til før bildet fjernes fra skjermen. Versjonsinfo Sjekker programvareversjonen i forbindelse med kundestøtte. Fabrikkstandard Setter alle innstillingene tilbake til fabrikkinstillinger. Meny for Delt skjermbilde Visningsforhold Still visningsforholdet mellom PC-delen av skjermbildet og den delen kameraet til myreader skal ha på skjermen. Standard innstilling er 50%/50%. PC skjermbilde Angi hvilken del av skjermbildet PC-skjermbildet skal vises på. Valgmulighetene er Øverst eller Nederst (med horisontal deling) eller Venstre eller Høyre (med vertikal deling) Standard innstilling er Øverst. 44

57 Lys av Still inn tidsforsinkelsen etter at du har valgt hel PC-skjermvisning eller visning av bildet fra det eksterne kameraet før lysene til myreader slukkes. Standard innstilling er 2 minutter. Du kan velge On (På) for å deaktivere denne funksjonen. Tilbakestilling av endringer Hvis du har gjort endringer i innstillinger som er tilgjengelige i menyene, men ønsker å tilbakestille dem til standardinnstilling, kan dette gjøres fra menyvalget Fabrikkstandarder i Avansert meny. Marker menyvalget, som har Gjenopprett nå og Avbryt som alternativer. Velg Gjenopprett nå" og trykk på NEXT/STOP. 45

58

59 Bruk av myreader Lesemodus Lesemodus er beregnet på lesing av tekstbaserte dokumenter. I stedet for å bare forstørre dokumentet, ordner myreader om på teksten på skjermen. Lesemodus endrer sidens layout og fjerner eventuelle bilder, slik at lesing blir raskere og mindre anstrengende. Siden alle linjene på siden følger hverandre, vil du ikke behøve å lete etter begynnelsen av neste linje. Lesemodus er nyttig når man leser dokumenter med enkel layout, som bøker, brev og enkelte aviser og magasiner. Noen dokumenter kan ikke leses i Lesemodus. Dette gjelder blant annet dokumenter med dårlig trykkvalitet, med mye bilder, eller med tekst som er innfelt rundt bildekonturer. Hvis myreader oppdager at siden ikke kan leses i Lesemodus, vil meldingen Lesemodus er ikke tilgjengelig for dette dokumentet vises. Du vil ha mulighet for å lese siden i Visningsmodus. myreader oppdager ikke alltid at siden ikke kan leses i Lesemodus. Hvis du bruker Lesemodus og finner ut at noe av teksten er rotet sammen eller mangler, bør du skifte til Visningsmodus. 47

60 Lesing i Lesemodus Følg disse trinnene for å begynne lesingen: 1. Legg et dokument på flaten og trykk på START. Meldingen Vennligst vent vil dukke opp på skjermen. Etter kort tid vises dokumentet i Visningsmodus. 2. Trykk på READ/VIEW for å lese dokumentet i kolonnelayout. 3. Trykk på READ/VIEW igjen for å lese dokumentet i rekkelayout. 4. Trykk på READ/VIEW nok en gang for å gå tilbake til Visningsmodus. 5. Om nødvendig kan du justere størrelsen med SIZEvenderen, og fargen med PICTURE-venderen. 6. Rull enten styrekulen eller SPEED-hjulet mot deg for å starte lesingen. For flere detaljer om flytting av teksten, se neste side. Når du har avsluttet lesingen, plasser neste dokument på flaten og trykk på START. 48

61 Hvordan bevege seg rundt i teksten Du kan flytte deg rundt i teksten på tre måter: Automatisk lesing med SPEED-hjulet: rull hjulet mot deg, og teksten vil begynne å rulle (flytte seg over skjermen) automatisk. For å redusere hastigheten ruller du skiven fra deg. For å stoppe trykker du på NEXT/STOP knappen eller ruller skiven fra deg. Manuell lesing med styrekulen: du kan styre rullingen manuelt ved bruk av styrekulen. Styrekulen kan også brukes til å midlertidig overstyre automatisk rulling. Når du slipper styrekulen, vil den automatiske rullingen fortsette som før. Manuell lesing med NEXT/STOP-knappen: hver gang du trykker på NEXT/STOP-knappen vises neste skjermbilde med tekst. Dette er nyttig hvis du ikke er komfortabel med å lese rullende tekst. Tekstlayout Det er tre typer tekstlayout tilgjengelig i Lesemodus. Hver layout presenterer teksten på en forskjellig måte, og ved å prøve dem ut vil du finne hvilken som fungerer best for deg. 49

62 Kolonnelayout Kolonnelayout viser all teksten på siden i én kolonne, med linjene automatisk delt og tilpasset skjermbredden. Teksten beveger seg oppover skjermen mens du leser den. 50

63 Rekkelayout Rekkelayout viser teksten i én fortløpende rekke. Denne modusen er egnet for brukere som trenger større forstørrelser. 51

64 Ordlayout Ordlayout viser ett ord om gangen, midt på skjermen. 52

65 Valg av en tekstlayout Kolonne- og rekkemodus er tilgjengelig som standardvalg når du trykker på READ/VIEW-knappen. Men dette kan du endre, slik at bare én modus er tilgjengelig. Dette kan være enten kolonne-, rekke-, eller ordmodus. Du kan også endre dette slik at READ/VIEW (LES/VIS) knappen skifter mellom alle tre modiene. For å endre layout, følg disse trinnene: Trykk på og hold ned LIVE-knappen inntil en meny vises på skjermen. 2. I hovedmenyen, marker Layout-valget. 3. For å velge en layout, trykk på NEXT/STOP-knappen inntil den layouten du ønsker å velge blir vist. 4. Trykk på LIVE-knappen for å lagre valget og deretter gå tilbake til dokumentet. 53

66 Sidens grensemarkører For å gjøre det enkelt for deg å se hva som er øverst og nederst på en side, er det i Lesemodus markører som viser hva som er begynnelsen og hva som er slutten av siden. Viser begynnelsen av siden. Viser slutten av siden. Dokumentet ditt kan inneholde et bilde, for eksempel et fotografi eller en tegning. I lesemodus vil bildet bli erstattet med markøren som er vist nedenfor. Hvis du ser en bildemarkør og ønsker å se på bildet, trykk på READ/VIEW-knappen for å skifte til Visningsmodus. Etter at du har sett på bildet, trykk på READ/VIEW igjen for å skifte tilbake til Lesemodus og fortsette lesingen. Hvis du ikke ønsker å se disse markørene, kan du slå dem av i Skjermmenyen, under Markørvisning. 54

67 Sideplasseringsmarkør Visningsmodus og Lesemodus kan kombineres for å få effektiv lesing. Ved lav forstørrelse i Visningsmodus, vises en plasseringsmarkør som en liten rektangulær ramme i forgrunnsfargen. Plasseringsmarkøren innrammer den delen av siden som for øyeblikket vises i Lesemodus. Den indikerer hvor på siden, og hvor langt ned på siden du er kommet. Ved å bevege plasseringsmarkøren kan du velge en ny del av siden for lesing. Følg disse trinnene for å bruke denne egenskapen: Mens du leser i Lesemodus, trykk på READ/VIEWknappen for å skifte til Lesemodus. 2. Gjør størrelsen av siden mindre ved å dreie SIZEvenderen i retning mot klokken inntil hele siden er synlig. Posisjonen til plasseringsmarkøren viser hvilken del av siden du ser på i Lesemodus. 3. For å flytte plasseringsmarkøren for å lese en ny del av siden, bruk styrekulen. 4. For å skifte tilbake til Lesemodus, trykk på READ/View-knappen. 55

68 Visningsmodus Visningsmodus viser siden med opprinnelig layout. Visningsmodus er beregnet for visning av bilder, fotografier, diagrammer, og dokumenter der layouten har stor betydning, slik som tabeller og regneark. Bruk Visningsmodus for å lese sider med kompleks layout som ikke kan vises i Lesemodus. Marger og automatisk lesing gjør det svært effektivt å lese i Visningsmodus. Du kan også bruke Visningsmodus til å velge hvilken del av siden du vil gå til når du skifter til Lesemodus. Bruk av Visningsmodus For bare å se på et bilde, diagram, eller annet, legg det på flaten og trykk på START. Følg disse enkle trinnene for å lese ved hjelp av Visningsmodus: 1. Legg et dokument på flaten og trykk på START. 2. Etter kort tid vises dokumentet i Visningsmodus. Om nødvendig kan du justere størrelsen med SIZEvenderen og fargen med PICTURE-venderen. 3. Finn teksten du ønsker å lese ved å bevege bildet rundt ved hjelp av styrekulen. 4. Om nødvendig, sett inn marger på en eller begge sider av kolonnen eller tekstavsnittet du ønsker å lese - se side

69 5. Bruk styrekulen for å lese manuelt. Automatisk lesing i Visningsmodus Med automatisk lesing i Visningsmodus beveger siden seg over skjermen til slutten av linjen og flytter seg deretter raskt til begynnelsen av neste linje - og så videre. Start- og endepunktene blir definert enten av kantene på dokumentbildet, eller av margene du har satt inn. 1. Rull SPEED-hjulet mot deg for automatisk lesing. For å redusere hastigheten ruller du skiven fra deg. For å stoppe trykker du på NEXT/STOP knappen eller ruller skiven fra deg. 2. For å lese neste kolonne eller avsnitt må du fjerne margene, finne neste tekststykke, og innstille margene på nytt - se side Når du har avsluttet lesingen, plasser neste dokument på flaten og trykk på START. 57

70 Tips når du leser På slutten av hver linje ruller siden raskt tilbake til begynnelsen av linjen og deretter opp en linje. Vertikalt rulleområde har fast verdi, og fra tid til annen må du kanskje justere skjermbildet ved hjelp av styrekulen for å få midtjustert linjen du leser på. Når du løser ut styrekulen starter den automatiske rullingen opp igjen. På korte linje, som for eksempel i en liste eller siste linje av et avsnitt kan du hoppe over rullingen ved hjelp av styrekulen for å flytte visningen til begynnelsen av neste linje. Og selvsagt, marger er nyttige. Mer om dette i neste avsnitt. 58

71 Se på bilder Bilder betraktes best i Visningsmodus. For å betrakte et bilde, fotografer det på vanlig måte og skift ved hjelp av PICTURE-venderen til fullfargeinnstilling. For offset-trykte bilder, for eksempel i magasiner, brosjyrer og reklamemateriell, kan du kanskje legge merke til et farget skraveringsmønster. Dette kalles moaré og skyldes at disse bildene er oppbygd ved hjelp av mange små prikker. Du kan bli kvitt dette skraveringsmønsteret ved hjelp av den minste av de to plastplatene som ble levert sammen med myreader. Denne plastplaten er merket Picture Hold Down Sheet. This Way Up. ("Plate for å holde bilde på plass. Denne siden opp"). Plasser platen riktig vei over siden og fotografer igjen. Bildet vil nå bli vist uten skraveringsmønsteret. Ved bruk av plastplaten, pass på å unngå reflekser fra rombelysningen. Når et bilde fotograferes, vil reflekser fra rombelysningen vises som lyse eller mørke flekker på skjermen. Det kan også hende at reflekser fra rombelysningen får hele bildet til å bli lysere eller mørkere enn normalt. Hender dette, vil det hjelpe å skru av eller dimme rombelysningen. Om nødvendig, flytt myreader til et annet sted, borte fra denne lyskilden. 59

72 Marger I Visningsmodus kan du legge til marger i et dokument. Margene avgrenser den venstre og høyre kanten av teksten du ønsker å lese. Når margene er innstilt, vil den automatiske bevegelsen stoppe ved den høyre margen, og så blir det rullet tilbake til den venstre margen. Marger er spesielt nyttige når man skal kutte bort hvitt mellomrom langs sidene, eller når man leser dokumenter delt inn i kolonner eller avsnitt. Oppsett av marger Følg disse trinnene for å innstille marger: Bruk styrekulen, og om nødvendig juster tekststørrelsen. Velg stedet du ønsker å sette venstremargen i forhold til venstre side av skjermen. 2. Hold inne READ/VIEW-knappen i to sekunder. Slipp knappen når du hører en kort og en lang pipelyd og/eller ser en tykk linje dukke opp langs kanten av skjermen og slipp READ/VIEW. Den venstre margen er nå innstilt. 3. Innstill høyremargen på tilsvarende måte: hold inne NEXT/STOP i 2 sekunder for å stille inn den høyre margen. Når du har valgt å ha marger, kan du ikke lese tekst utenfor margene før disse er slettet. 60

73 Sletting av marger Hold inne READ/VIEW-knappen i to sekunder for å slette venstremargen. Hold inne NEXT/STOP-knappen i to sekunder for å slette høyremargen. Margene slettes automatisk hvis du tar bilde av en ny side. 61

74

75 Direktemodus Når myreader er i Direktemodus viser den et bilde i sann tid av det som ligger på, eller over, flaten. Dette er nyttig for lesing av etiketter på avrundede overflater, slik som på flasker, skriving av sjekker, og for andre manuelle aktiviteter. Visningsområdet i Live modus er i front av platen. Skifte til Direktemodus Trykk på LIVE-knappen for å aktivere Direktemodus. For å skifte tilbake, trykk på LIVE-knappen igjen. Funksjoner tilgjengelige i Direktemodus I Direktemodus kan du: bruke SIZE- og PICTURE-venderne, eller når som helst trykke på START for å ta et bilde av hva som befinner seg på flaten, for visning eller lesing. 63

76 Fryst bilde Du kan fryse et bilde ved å trykke på og holde inne NEXT/STOP-knappen. Hvis du slipper NEXT/STOP-knappen innen to sekunder, går bildet tilbake til Direktemodus, men hvis du holder inne NEXT/STOP-knappen i to sekunder eller mer, vil bildet forbli fryst. For å gå tilbake til Direktemodus, trykk på NEXT/STOPknappen igjen. Du kan også endre farger og størrelse på det fryste bildet. TIPS Når du skifter til Direktemodus slår en ekstra lampe seg automatisk på. Denne lampen er bare nødvendig i Direktemodus og vil slå seg av automatisk når du går ut av Direktemodus. Du kan raskt se om du er i Direktemodus - bare sjekk om lampen er på eller ikke. 64

77 Manuell fokusering i Direktemodus I Direktemodus kan du velge mellom automatisk og manuell fokusering. Manuell fokusering egner seg best til visning av tredimensjonale objekter, og for aktiviteter som krever bevegelse, slik som skriving. Automatisk fokusering vil kanskje prøve å fokusere på hånden eller pennen i stedet for papiret. Manuell fokusering er også nyttig med gjenstander som gir lav kontrast, noe som gir myreader problemer med fokuseringen. Hvis skjermbildet driver inn i og ut av fokus, skift til manuell fokusering. Hold inne READ/VIEW-knappen i to sekunder for å slå av automatisk fokusering. Still inn fokus manuelt ved hjelp av SPEED-hjulet. Fokusering tilbakestilles til automatisk når du trykker på READ/VIEW-knappen igjen, eller når du går ut av Direktemodus. 65

78 Betrakt bilder i Direktemodus Bilder betraktes best i Visningsmodus, men kan også betraktes i Direktemodus. For offset-trykte bilder, for eksempel i magasiner, brosjyrer og reklamemateriell, kan du kanskje se et farget skraveringsmønster på skjermen. For anvisninger om hvordan du kan bli kvitt skraveringsmønsteret, se side 59. Denne metoden fungerer både i Direktemodus og i Visningsmodus. 66

79 Vedlikehold Skifting av lyspærer Lysrør Etter en stund vil gjerne lysrørene på myreader slutte å virke eller begynne å flimre. Dette betyr at de må skiftes ut. Det svarer seg å skifte begge lysrørene samtidig. Kjøp to nye Philips PL-S 11W/840C/2P lysrør. Disse doble lysrørene finnes i de fleste elektroforretninger eller hos din myreader-forhandler. Advarsel: Lysrørene vil være varme mens myreader er i drift. Før du tar på lysrørene, skru av myreader og la lysrørene få tid til å kjøle seg ned. Følg disse trinnene for å skifte lysrørene: Skru av myreader og vent slik at lysrørene skal få kjøle seg ned. 2. Vipp skjermen opp og tilbake slik at den ikke står i veien. 3. Lysrørene befinner seg under det gjennomsiktige plastlokket til venstre og høyre på undersiden av myreaders hode. Du tar av hvert lokk ved å trykke inn utløserknappen på framsiden, inntil det løsner. Se illustrasjonen på neste side. 67

80 4. Trekk ned fremre del av lysrøret slik at det løsner fra fremre klips, og vipp det deretter ned. Trekk deretter lysrøret mot deg. Lysrøret skal nå komme løs fra sokkelen. 5. Sett inn det nye lysrøret ved å skyve det inn i sokkelen. Trykk på lysrøret og kjenn at det går inn i sokkelen. Skyv det deretter oppover inntil det er festet med klipsen i fronten. 6. Gjenta for det andre lysrøret. 7. Sett tilbake de gjennomsiktige plastdekslene. 8. Sett skjermen tilbake i riktig posisjon. 9. Skru på myreader. 68

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning Acrobat VGA TM Bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av Acrobat VGA fra Enhanced Vision. Handy Tech Norge er eneforhandler i Norge for Enhanced Vision, og som alle deres produkter er Acrobat VGA designet

Detaljer

G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm

G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm Velkommen Copyright Copyright 2008 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710 Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0710 TOPAZ Brukerhåndbok 2 PUBLISHED

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

knfbleser Mobil og kleser Mobil Brukerveiledning Copyright 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu

knfbleser Mobil og kleser Mobil Brukerveiledning Copyright 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu knfbleser Mobil og kleser Mobil Brukerveiledning Copyright 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer