DEN 1NE M A G A S I N E T. du kan være den ene. Oppveksten lærte Heidi (42) hvor mye en god voksen i nærmiljøet kan bety for et barn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN 1NE M A G A S I N E T. du kan være den ene. Oppveksten lærte Heidi (42) hvor mye en god voksen i nærmiljøet kan bety for et barn."

Transkript

1 DEN 1NE M A G A S I N E T du kan være den ene Oppveksten lærte Heidi (42) hvor mye en god voksen i nærmiljøet kan bety for et barn.

2 INNHOLD 3 Leder 4 BARNEOMBUDETS SPALTE Reidar Hjermann har fulgt og bidratt til UNICEFs Den ene-prosjekt siden starten. Her skriver han om betydningen av Den ene. 4 Du kan være den ene er et prosjekt i regi av UNICEF Norge. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen i perioden Les mer om prosjektet på Ansvarlig redaktør: Anita Daae Redaktør: Rønnaug Jarlsbo Foto: Mette Randem Foto s. 33: Eirik Myrnes Kadelburger Grafisk utforming: André Martinsen MILJØMERKET Ansvarlig utgiver: UNICEF Norge Rådhusgaten Oslo Opplag: Hvorfor den ene? Forskning viser at ingen klarer seg helt alene her i verden. Siden Den enekampanjen ble lansert i påsken 2009, har den heldigvis engasjert tusenvis av mennesker landet rundt. 8 et smil kan være nok Heidi C. Næs Bakken (forsiden) vokste opp med en psykisk syk mor og en rusavhengig far. Hun forteller om voksne i nærmiljøet som gjorde et uutslettelig inntrykk, noen godt, men dessverre ikke alle. 12 vanntett vennskap Verken Ingjerd (55) eller Carmen (8) ville vært hverandre foruten. Det spesielle forholdet startet med en annonse i et menighetsblad. 16 DE gode hjelperne Hvordan er man egentlig en god Den ene? Marco Elsafadi, Øivind Aschjem og Eli Rygg har til sammen over 100 års erfaring med barn. Her deler de av sine erfaringer og kunnskaper. 22 arilds alternativ Idretten har mye å tilby barn som sliter, mener Arild Ramstad. Siden 1999 har han sørget for at verken penger, foreldres ressurser eller avstand avgjør om barn får ta del i idretten. 27 den viktige gaven Gjensidigestiftelsen sørger for at UNICEF har økonomiske muligheter til å spre budskapet om Den ene. 28 Delt Omsorg Kiwanis Club hjelper barn og unge over hele verden. I Larvik har de gått sammen med helsesøstrene for å gjøre livet lysere for lokalmiljøets yngste. 30 Takk fra Tomas Livet var ugreit for trettenåringen Tomas Sæthre. Han havnet på spesialskole. Der traff han den unge, nyutdannede læreren, Stian Jespersen. Ti år senere traff de hverandre igjen Til alle voksne UNICEF Norge startet prosjektet «Du kan være den ene» i Vårt mål er å inspirere voksne til å handle på eget initiativ og bli den personen som gjør en forandring i et barns liv. Det er derfor gledelig og viktig at så mange føler eierskap av ulik art og er villig til å bidra. Flere har fortalt sin historie om hva det har betydd for dem å ha Den ene, andre om hvordan det er å ha rollen som Den ene. Norske medier har fattet interesse for budskapet og viet det mye oppmerksomhet, ikke minst har Dagbladets omfattende engasjement for temaet og prosjektet betydd mye. Budskapet har blitt styrket og spredd gjennom engasjement fra fagpersoner og en rekke frivillige organisasjoner. I tillegg har Gjensidigestiftelsen gitt prosjektet mulighet til å leve over lang tid gjennom sin finansiering. Vi er underveis, mye er gjort, men mye mer kan gjøres. Sammen kan vi avlive myten om løvetannbarna som klarer seg til tross for vanskelige oppvekstvilkår og mangel på omsorg. Du og jeg betyr uendelig mye, for barna som har klart seg har et fellestrekk de har hatt en voksen som har sett dem og vært en god venn. De har hatt Den ene som har sett forbi den dårlige atferden, som har tålt å høre de dumme tingene og som har tro på forandring. Den ene er et lavterskelprosjekt, hvor enkle tiltak og inkludering er i fokus. Den ene går ikke skolen, helsevesenet eller barnevernet i næringen, men er et tilleggsengasjement til beste for barn. Prosjektet inkluderer alle utfordringer barn kan stå i, fra vold og overgrep, til mobbing og ensomhet. I dette magasinet håper vi du finner inspirasjon og verktøy til å inspirere enda flere. Våre nettsider www. denene.no byr på utfyllende informasjon. Derfra kan du også fritt laste ned filmer og annet materiell. Vi vil dessuten gjerne høre fra deg, på mail, via vår facebookside eller på twitter. Husk at én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene! Trykk: Puna Musta 33 den ene inntar forledremøtene For å spre budskapet til flest mulig har UNICEF utarbeidet materiell for barnehager og skoler. 34 NÅR DEN ENE IKKE ER NOK Som Den ene kan du havne i situasjoner hvor du er usikker på hva som er riktig å gjøre. Her får du rådene du trenger. 30 DEn 1NE DEN 1NE

3 Med empati som rettesnor Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytral, opprettet gjennom en egen lov (Lov av 6. mars 1981 nr 5 om barneombud). Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Barneombudet skal: ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle felter, følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og om norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet, fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn, følge med på at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og private om barns rettigheter, og tiltak de har behov for. Kilde: Reidar Hjermann er utdannet psykolog og ble barneombud i april Han er Norges fjerde barneombud. Jeg møtte en av dem en bitende kald januardag. Jeg tror hun het Gerd. En godt voksen kvinne i rullestol. Hun hadde skjønt at hun kunne bidra til å gi en meningsfull tilværelse til et barn som ellers ville vært alene om å følge opp seg selv. Gerd var verge for en enslig, asylsøkende gutt. En gutt som hadde kommet til Norge helt alene, og som hadde stått redd og kald utenfor asylmottaket med det han eide i en pose. Den fremmede damen hadde meldt seg som verge, en frivillig som skjønner at medmenneskelighet og voksen veiledning kan bety være eller ikke være for et barn i en norsk vinterjungel. Etter å ha forstått hvordan livet var for hennes vergebarn på asylmottaket, bestemte hun seg for å stille opp med noe av sin tid til et barn som trengte det. Gerd får ikke hjelp eller økonomisk støtte fra det offentlige for å være omsorgsperson for sitt asylsøkende barn. Hun får heller ingen takk. Men hun gjør det likevel. Hun ser at empati og kjærlighet holder for å bidra til at hans opphold i Norge får en god start, uansett om det blir kort eller langt. Det kan være det som skal til for at han blir sterk nok til å bære utfordringene som han utvilsomt vil møte i årene som kommer. Unicef vil vekke oss alle. De vil at vi skal forstå at vi alle er med i alles storfamilie, og at vi kan være der og hjelpe hverandre over de små og store kneikene som kommer underveis i livet. Vi kan alle være den ene som et barn trenger, slik Gerd og mange andre er. Du kjenner sikkert noen som er den ene for ett eller flere mennesker. Tenk gjennom hva han eller hun gjør, hva det er som gjør en person til en viktig størrelse i andre menneskers liv. Du vil se at det ikke er så mystisk eller vanskelig. Det som likevel gjør ham eller henne spesiell er at de tror på sin egen verdi som bidragsyter i et barns liv. Du kjenner også noen som har eller har hatt en vanskelig barndom, men hvor det ser ut til å gå rimelig bra likevel. Hva er det som kjennetegner disse livene? Ser du nøye etter vil du se at det har vært noen der som har stått opp for dem, minst én som har stått der for den enkelte ved noen viktige veiskiller i livet. Det var kanskje en lærer, en bestemor, en tante eller en fetter. En voksen venn. det trengs en hel landsby for å fostre et barn Jeg håper og tror at UNICEFs kampanje Den ene er med på å hjelpe folk til å anerkjenne sin egen medmenneskelige kompetanse. Det er alt for mange av oss som ikke forstår at vi kan være en klippe i andres liv, en som er der når det røyner på. Og kanskje viktigst av alt, alle vi som er voksne skal se oss rundt for å se om vi ser barn som trenger noe mer enn det de har. Og når vi får øye på et, da må vi spørre oss selv hva vi kan gjøre for å bidra med en forskjell i livet til denne jenta eller gutten. Når vi står opp for andre og er den ene i noens liv, vil vi også raskt se noen utilsiktede, men hyggelige, bi-effekter. Plutselig finner vi i oss selv en bit av svaret på det store spørsmålet om meningen med livet. Med ett ser vi at det å være en størrelse i livet til en annen person, også gjør oss større for oss selv, og gir våre egne liv mer mening og innhold. En kan nesten si at UNICEF er barneombud for alle barn i verden. Med Den ene-kampanjen bidrar de til å ansvarliggjøre oss alle. Det blir en slags virkeliggjøring av det gamle ordtaket om at det trengs en hel landsby for å fostre et barn. Det er ikke alltid så mye som skal til for at et barn får det tyngdepunktet som skal til for at det skal stå trygt gjennom oppveksten, selv om utgangspunktet er vanskelig. Så til deg som lurer på hvordan du kan bidra. Ikke tvil på at du har nok å gi. Det skal mye til for å gjøre noe feil, og når du strekker ut en hånd vil du raskt lære hvordan du skal holde fast. Det er mange barn der ute som ikke har det så ille at barnevernet griper inn, men som likevel trenger mer trygghet i livet enn det deres hjem alene kan tilby. Ved å investere litt til i en annen, oppdager du verdien av å være Den ene. Av barneombud Reidar Hjermann DEn 1NE

4 hvorfor den ene? Tallene forteller tydelig hvilke utfordringer barn og unge i Norge møter: barn mottok tiltak fra barnevernet i 2009 (SSB), barn vokser opp i fattigdom (i hushold med inntekt under fattigdomsgrensa) (SSB), barn og unge i Norge har psykiske lidelser som krever behandling (Norsk Folkehelserapport 2010), mellom barn lever med personer med et risikofylt alkoholkonsum (SIRUS) og barn opplevde foreldrenes skilsmisse i 2009 (SSB). Offentlig Hjelpeapparat spiller en viktig rolle når det gjelder å se barn og unge. Det betyr ikke at alle vi andre ikke har et ansvar for å se og beskytte barn som ikke har det bra. Det handler om hva vi voksne gjør og ikke gjør. Når noe går galt, er ofte spørsmålet «hvor var hjelpeapparatet?». Kanskje burde vi også spørre «hvor var jeg, du eller vi?». For mange barn i vanskelige situasjoner kan faktisk én omsorgsfull voksen som gir av seg selv og sin tid utgjøre en stor forskjell. Tidligere var løvetannbarn et begrep som ofte ble brukt om uforklarlig sterke barn som til tross for en vanskelig oppvekst klarte seg godt senere i livet. Nyere forskning og erfaring avliver myten om løvetannbarna. Løvetannen kan vokse opp under de vanskeligste forhold, men under en forutsetning: sollys. Det samme gjelder for barn. De må ha minst én person som skinner på dem, som ser dem og bryr seg. Forskningen viser at et fellestrekk hos barn som på tross av en vanskelig oppvekst klarer seg bra, er at de har hatt et sterkt bånd til en voksen. Ikke nødvendigvis til foreldre eller en fagperson, men kanskje til en tante, en barnevakt, en lærer eller en nabo. De har hatt Den ene. Psykolog Odin Hjemdal ved NTNU mener at dette kan være helt avgjørende når foreldrene svikter: «Det å bli sett av andre voksne, og vite at noen er der som ønsker ditt beste, trekker i positiv retning. Å ha et menneske å ta kontakt med når du har behov for det, er en viktig beskyttende faktor.» (Adresseavisen ). Psykiater Finn Skårderud har erfart at det har gått overraskende bra med mange av guttene med problematferd - de som falt utenfor i barndommen. For mange av dem som det har gått bra for, er det et gjennomgående funn at de møtte og fikk et forhold til en voksen som likte dem: «Det kan være nok med den ene som ser og forstår. Men det trengs minst én. Er det én som har vært der og sett, kan det være nok til å redde livet.» (Finn Skårderud 6/2004) Nettopp derfor har UNICEF (FNs barnefond) i Norge tatt initiativet til prosjektet «Du kan være den ene» (www. denene.no). Målet er å inspirere alle voksne til å ta et aktivt ansvar for barn i sitt nærmiljø. Vi ønsker å rette søkelyset mot hvordan vi som enkeltmennesker kan gjøre en forskjell i barns liv. Det krever i mange tilfeller lite - men gir så mye! Terskelen er heldigvis lav for å kunne bli Den ene. Du trenger ikke å være et mirakelmenneske eller inneha kunnskap eller erfaring utenom det vanlige. Collagen er satt sammen av artikler fra Dagbladet Magasinet. Mange norske barn har en tøff hverdag. De trenger en trygg voksen i tillegg til foreldrene sine. Du kan være Den ene betydningsfulle voksne. Vi ber deg ta en titt rundt deg, se om det kanskje er noen som trenger å bli sett, inkludert, akseptert og få være med på noe hyggelig. Kan du invitere den ensomme nabogutten på middag, kan du hjelpe noen med leksene eller kan du gi skyss til og fra trening der foreldrene ikke makter å stille opp? Det handler om å ha mot til å bry deg og raushet til å se bakenfor oppførselen til den utagerende jenta eller den stille gutten. Det er ikke så mye som skal til for å bidra til å gjøre barndommen litt bedre for et barn som sliter. Siden 2008 har UNICEF jobbet for å samle gode krefter til et felles løft for barn i Norge. Både fagressurser, fagmiljøer, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har engasjert og entusiastisk støttet opp om budskapet og jobbet for at flere voksne skal bry seg ovenfor barn i sitt nærmiljø. Vi har avholdt folkemøter i Bergen, Stavanger, Oslo, Tromsø, Kristiansand og Drammen og prosjektet har fått bred omtale i media. Nå håper vi at du blir med oss videre og vil hjelpe oss å motivere flere til å bli Den ene. Hvem trenger Den Ene? Mange barn gjør sitt ytterste for å skjule forhold hjemme for omverdenen. Derfor er det ofte få eller ingen som vet hva de strever med. Barn som trenger den ene, kan være vanskelig å oppdage, men alle har vi dem rundt oss. Vi ber deg tenke over dette når du møter: Den utagerende og ufordragelige nabogutten De stille og ensomme barna du aldri ser sammen med andre barn Mobberen som alle frykter og dine egne barn snakker negativt om ved middagsbordet Barnet som aldri har med seg alt nødvendig utstyr på trening og kamp, og som kanskje etter hvert, uten at noen egentlig merker det, slutter å komme på trening Barna som aldri blir nevnt av dine egne eller andres barn, og som sjelden eller aldri kommer i bursdager eller vennegrupper Barnet i nabooppgangen som streifer rundt i nabolaget til underlige tider Barn du vet lever med rus eller sykdom tett på livet Barn som lever i en anspent samværskonflikt eller som har mistet nære familiemedlemmer Den ene-kampanjen Oppstarten av Den ene-kampanjen skjedde i samarbeid med Dagbladet Magasinet, som til sammen har trykket 14 portrettintervjuer og reportasjer i tilknytning til prosjektet siden påsken I tillegg har NRK, TV2, P4 og en rekke magasiner og fagtidsskrifter omtalt prosjektet. Det er avholdt folkemøter i Bergen, Stavanger, Oslo, Tromsø, Kristiansand og Drammen. Mellom 600 og 1000 deltakere møtte opp til hvert møte i de ulike byene. Unicef ærespris UNICEF ærespris 2009 ble tildelt Aftenpostens Simon Flem Devold fordi han har vært Den ene for tusenvis av barn i Norge. DEn 1NE DEN 1NE

5 Råd til voksne som vil være Den ene Heidis Ene: Når jeg tenker på bestemor kjenner jeg den gode, trygge følelsen av å omfavne noe mykt og omfangsrikt, sier Heidi, som maler bilder inspirert av barndommens drømme- og eventyrverden (til venstre). Et smil kan være nok Foreldrenes problemer lærte Heidi hva som skal til for å bli Den ene. Jeg tror Den Ene gjør lurt i å være på tilbudssiden, ikke snakke så mye om problemer, bare vise at du er der og kan lytte hvis det er behov. Det ligger en generøsitet i bare å signalisere «jeg er her!», sier Heidi. Heidi C. Næs Bakken (42) er talsperson og erfaringskonsulent for organisasjonene Voksne for barn og Barn av rusmisbrukere. Hun er også kunstner, modell, foredragsholder, mor til fire og storesøster til tre. Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av barn og følte tidlig ansvar for å ta vare på brødrene mine, sier Heidi, som vokste opp som eldst i en søskenflokk på fire. Faren var alkoholiker. Mor fikk etter hvert diagnosen paranoidschizofren. Hjemmet vårt var preget av kaos. Vi visste sjelden hvor tingene våre var. Mamma var hyperkreativ og kunne godt flytte en vegg i stua hvis det falt henne inn. Klærne våre ble tidvis oppbevart i søplesekker. Pappa var sjømann og mye borte. Når han var hjemme drakk han mye. Heidi tror at noen barn som vokser opp under vanskelig forhold sender ut signaler, men vet ikke om disse barna har noen faste kjennetegn. Selv gjorde hun sitt beste for å skjule hvordan det sto til hjemme og ble et stille, skoleflinkt barn med en stor hemmelighet. Likevel tror hun at mange må ha forstått hva hemmeligheten besto i. Vi vokste opp i ei lita bygd, og alle visste hvem den gale damen som satt på Domus-kafeen og høylytt ga uttrykk for meningene sine var. Både moren og faren min kunne være utagerende, men på hver sin måte. Mens mamma var utagerende i det offentlige var pappa mest utagerende innenfor hjemmets fire vegger. Mammas humør skiftet stadig. Hun kunne rope stygge ting etter oss ute, og når pappa drakk endte det ofte med håndgemeng. Ofte foregikk drikkingen med kamerater hjemme hos oss. Han tålte ikke å tape en diskusjon, og jeg husker hvordan jeg lå oppe på rommet mitt og ventet på at det skulle smelle, for det gjorde det alltid. De små forholdene i bygda til tross, Heidi kan ikke huske at noen grep inn. Små forhold er både positivt og negativt. Kanskje snakket folk seg i mellom, men utad var liksom forholdene hjemme hos oss et ikke-tema. Kanskje hadde det noe å gjøre med at så mange andre i bygda også hadde drikkeproblemer? Barnevern så jeg aldri. Noen lokale forsøkte å hjelpe. Jeg husker en episode hvor noen u Eskil (7): Altså, noen ganger på skolen når noen gråter, så sier noen voksne bare det kan ikke vi gjøre noe med. Det er ikke ålreit. En bra voksen burde prøve å ordne opp. Kjenner du noen som du vet kan ordne opp hvis du har det vondt? Ja, Anne, nestlæreren min. Og Åse Kari, kontaktlæreren min. Minda (8): - Jeg synes voksne skal være høflige og ikke bare gå forbi hvis de ser at barn har det vondt eller er lei seg. Hvis jeg hadde vært ordentlig lei meg lenge, så hadde jeg kanskje likt å få være litt i fred først, men etter hvert håper jeg at voksne som så det hadde sagt fra til noen jeg kjenner godt. Kjenner du noen voksne som du kunne gått til hvis mamma og pappa ikke var der? Ja, noen naboer. Birk (9): Hvis jeg er lei meg og ikke kan snakke med mamma og pappa, så håper jeg en annen voksen trøster meg og forteller til mamma og pappa hvordan jeg har det. Har du en voksen utenom mamma og pappa som du ville gått til hvis du fikk det vanskelig? Ja, Kolbjørn, mattelæreren min. Han er snill. DEN 1NE 9

6 Drømmefanger: Heidi mener at det er viktig at barn av syke og rusmisbrukere føler seg som en ressurs. Alle er vi den vi er i kraft av oss selv, ikke på grunn av våre foreldre. Eiril (10): Hvis en voksen ser at et barn har det vondt og foreldrene ikke bryr seg, synes jeg de skal ringe barnevernet. Vi har lest boka «Muffe tar saken». Den handler om Dina. Moren hennes bryr seg ikke om henne og faren slår og sånn. Men hos Muffe har hun det bra, og han ringer barnevernet. Man trenger ikke alltid å ringe barnevernet. Noen ganger kan den voksne ordne opp selv. Hvis jeg for eksempel ble erta på skolen, hadde jeg likt at den voksne snakket med dem som erta. Kjenner du en voksen som hadde gjort det riktige, hvis du hadde det vanskelig? Ja, læreren min. Og så mamma og pappa, selvfølgelig. Barndomsdrømmene: Heidi håper voksne og barn kan finne glede i det naive, barnlige uttrykket i bildene hennes. Bedre med litt hjelp: Mine foreldre var også gode. Det ble bare for mange ting de ikke håndterte i eget liv. I voksen alder tenker jeg at det beste noen kunne ha tilbudt oss var styrking av hjemmet, sier Heidi. Albert (11): Hvis jeg var lei meg og noen voksne la merke til det, hadde jeg likt at de kom og trøstet meg. Voksne bør bry seg og tenke på barn. De har jo vært barn selv. Kjenner du noen voksne som du vet hadde gjort det du mener er riktig? Ja, læreren min og noen naboer i borettslaget der jeg bor. ingvil (12): Hvis jeg hadde det vanskelig, så hadde jeg likt at de voksne rundt meg snakket med meg og ikke bare lot meg bli gående. Vet du om noen voksne, utenom mamma og pappa, som hadde gjort det? Ja, alle i familien min: farmor og bestefar og tanter og onkler hadde spurt meg hva det var hvis de så at jeg hadde det vanskelig. Jeg husker spesielt familien til en klassevenninne. Der var jeg ofte og spiste middag og spilte spill, mens jeg sugde til meg familietrygghet. nabodamer kom med vaskebøtter, men det ble veldig feil. Hvorfor det? Nei, selv om det var skittent hjemme hos oss, så oppfattet jeg ikke det de gjorde som positivt. Det var bare skamfullt. Både for mamma og oss barna. Vi som vokser opp under vanskelige forhold er nok like forskjellige som andre barn, men jeg ville ikke likt at barnevernet hadde troppet opp heller. Uansett hvor umulige og tidvis uskikket foreldrene våre var, så var det de vi hadde. Mine foreldre var også gode. Det ble bare for mange ting de ikke håndterte i sitt eget liv. Jeg var i hvert fall livredd for å bli fratatt dem. På den annen side kan det godt hende at jeg tross alt var heldig, at folk visste og hjalp på sin måte. Jeg var en unge som gikk mer enn middels ofte på besøk, og jeg kan ikke huske annet enn at jeg ble godt mottatt. Jeg fikk alltid saft og kake eller middag, sier Heidi. Jeg husker spesielt familien til en klassevenninne. Der var jeg ofte og spiste middag og spilte spill, mens jeg sugde til meg familietrygghet. Og hos bestemor var jeg nesten hver dag. Hun var min klippe, min Den ene. Hva var det hun gjorde riktig? Hun utstrålte trygghet. Når jeg tenker på bestemor i dag, kjenner jeg den gode følelsen av å omfavne noe mykt og omfangsrikt. Det er en trygg følelse. Jeg visste at jeg alltid kunne komme til henne. Ofte dro jeg dit rett fra skolen og gikk ikke hjem før jeg skulle legge meg. Heldigvis bodde vi veldig nærme hverandre. Så nærme at hun må ha sett og visst om mye av det som foregikk hjemme hos oss. Men vi snakket aldri om det, sier Heidi ettertenksomt. Min opplevelse er at det ofte er lite som skal til for å gjøre dagen bedre for et barn som sliter. Et smil, kan være nok. Og så er jeg opptatt av betydningen av informasjon. Masse informasjon om telefonnumre og steder man kan henvende seg hvis man trenger det og vil. Det gjør ikke noe om det er nitten stykker i et klasserom som ikke skjønner hva informasjonen skal brukes til, hvis det sitter én liten stakkar der som får vite hvor han kan gå for å få hjelp. Hva anbefaler du den som gjerne vil hjelpe et barn som helt tydelig har det vanskelig, men som likevel opptrer avvisende mot deg? Jeg skulle ønske jeg kunne gi et fasitsvar. I dag ville jeg nok anbefale å varsle barnevernet, slik at de kunne undersøke saken. Kanskje kan det føre til at familien kan få støtte i hjemmet? I voksen alder tror jeg hjelp i hjemmet kunne ha vært en god løsning for oss. 10 DEn 1NE

7 vanntett vennskap «Reservebesteforeldre søkes» sto det i annonsen. Carmen (8) er kjempeglad for at det var Ingjerd (55) som svarte. Ingjerd, pinnene er altfor glatte. Du burde skaffe deg nye! Carmen (8) er litt streng i stemmen, men ikke så veldig, der hun sitter i armkroken til Ingjerd Sørmo (55) og forsøker å fiske opp igjen noen tapte masker i et rødt strikketøy. På spisebordet ligger Ingjerds notehefter og sangtekster under et lite kaos av modelleringsleire og lekekakeformer. På veggen henger tre tegninger som Carmen klistret rett på tapetet ved forrige besøk. Ingjerd humrer og sier at strikking ikke er det letteste å lære seg, men med litt tålmodighet skal de nok få ferdig dukkeskjerfet de startet på sist de var sammen. Men nå er det vel på tide å dra, er det ikke? De skal jo i Pirbadet. Og - poff - så er Carmen oppe av Ingjerds grønne sofa. Hun får på seg de rosa cherroxene og finner posen med High- School musical-badedrakt og oppblåsbare armringer. Ingjerd tar meg med på så mye gøy som ingen andre vil ta meg med på. Det er bare henne jeg går i Pirbadet sammen med. Og så er hun veldig snill. Må jeg ha lue, Ingjerd? Du må i hvert fall ha den med, sier Ingjerd. Det var høsten 2009 at Ingjerd Sørmo festet seg ved en annonse i Lademoen Menighetsblad. «Reservebesteforeldre søkes», sto det. Interesserte ble oppfordret til å melde seg hos Østbyen Frivillighetssentral i Trondheim. Det var egentlig ikke noe å spekulere på. Jeg har ikke egne barn, men jeg har venninner med barnebarn og hadde for lengst skjønt at det måtte være noe helt spesielt. Jeg driver egen bedrift og har mange baller i lufta på fritida, men likevel blir det nok av tid. Enkelte helger kan til og med bli litt stusselige. Dessuten jobber jeg mye med gamle folk og da er det fint med påfyll av energi fra en unge, sier Ingjerd. For selv om hun føler at hun gjør noe viktig for Carmen, så gir Carmen Ingjerd masse tilbake. Jeg er blitt glad i henne, jeg er jo det. Vi har det artig i lag, sier Ingjerd. Jeg håper jeg kan gi henne trygghet og sjøltillit. Det fikk jeg ikke sjøl av de voksne da jeg vokste opp, og jeg synes ikke unger trenger å slite unødig. Her om dagen begynte jeg å tenke på mine egne besteforeldre. På hvor godt det var å være hos dem. På hvor trygt det var å vite at de var der i hverdagen. Jeg tror det er viktig at unger har flere voksne enn foreldrene sine. I Pirbadet får Carmen kjapt på seg badedrakta. Hun u 12 DEn 1NE DEN 1NE 13

8 AKTIVE: Det er vanskelig å si hva jeg liker best å gjøre sammen med Ingjerd. Vi gjør så mye forskjellig at alt liksom blir best. Kjemi: Jeg var spent på hvordan jeg ville gå overens med en sjuåring, men vi fikk god kontakt med en gang, forteller Ingjerd Sørmo. hverdagslykke: Ingjerd henter ofte Carmen på SFO når de skal ut på tur, enten det er til Rockheim eller Pirbadet. BadeGlade: Turene til Pirbadet har gjort Carmen klar for svømmekurs. Hun er tryggere i vannet og lei av armringene. Hvordan blir jeg reservebesteforelder? Du kan selvfølgelig tilby din innsats og tid til noen i din nærhet som du ser trenger en «besteforelder», eller du kan melde deg hos en Frivillighetssentral. De krever: Politiattest En referanse Interesse for andres barn og motivasjon til å være sammen med dem Noe erfaring med barn Minst en ettermiddag i måneden til samvær med barnet. Jeg jobber mye med gamle folk og da er det fint med påfyll av energi fra en unge t klarer å feste nøkkelbåndet rundt ankelen helt uten hjelp, men armringene er litt plundrete, så til dem får hun hjelp av Ingjerd. Så forsvinner de to ut til bassengene så raskt det er mulig uten å løpe. De tripper på tærne forbi barnebassenget og bølgebassenget, før de stopper ved boblebadekaret. Det var her det skjedde sist gang: Ingjerd og Carmen hadde vært i restauranten som de pleier, og Carmen hadde fått barnemeny med kjærlighet på pinne til dessert. Og så tenkte jeg at den kjærligheten skulle jeg kose meg med i boblebadet. Det gjorde jeg, men så mista jeg den! Tror du ikke det var helt umulig å finne den igjen på grunn av alle boblene? Ingjerd humrer stille mens Carmen forteller. Sukker er egentlig ikke en del av kostholdet i hennes husholdning, forklarer hun. Derfor blir det ikke så mye godteri på Carmen når hun er på besøk. Men litt må hun få lov å skjemme henne bort. Det er besteforeldres privilegium, er det ikke? Så bestemmer «barnebarnet» at Ungdomsbassenget er dagens første stopp og jumper uti. Som en liten delfin lar hun rundstrømmen under stupetårnet føre seg rundt i bassenget. Ingjerd følger rolig etter med en trygg arm innenfor rekkevidde. De første gangene Carmen og Ingjerd møttes var mamma Kristina også med, men nå er Ingjerd og Carmen som regel alene når de møtes et par ganger i måneden. De drar i Pirbadet, går på museum eller spiser god mat sammen. Til jul bakte de pepperkaker, da det var Halloween kledde de seg ut. Carmen har ekte besteforeldre, men ingen som hun treffer ofte eller har nær kontakt med. Jeg var litt fortvila over at ikke Carmen hadde en trygg voksenperson utenom meg og faren. En med litt livserfaring og et fang hvor hun kunne sitte og høre eventyr, noen som ikke lever så hektisk. Derfor googlet jeg litt på internett og fant etter hvert tilbudet til Frivillighetssentralen, forteller Carmens mor, Kristina. Det viste seg å være flere familier som ønsket seg besteforeldre enn det var frivillige besteforeldrekandidater, så det tok et år før den lille familien ble kobla med Ingjerd. Men allerede ved første møte var det full klaff. Det er veldig godt for meg å se at det finnes andre som er så genuint interessert i barnet mitt og som barnet mitt føler sånn tilhørighet til. I jula da vi skulle levere julegave til Ingjerd, ville ikke Carmen gå fra henne: «Når får jeg se Ingjerd igjen?» gråt hun. Jeg er veldig glad for at det har klaffa så bra. Begge ser ut til å ha fått økt livskvalitet. Jeg håper at andre blir inspirert til å gjøre det samme som vi har gjort, sier Kristina. I Pirbadet har jentene inntatt hvilestilling bak panoramavinduene med utsikt til Munkholmen. Etter tøffe runder i bølgebassenget er det godt bare å henge en liten stund på Ingjerds rygg. Likevel varer det ikke lenge før Carmen har nye prosjekter i tankene: Mat! Er det ikke på tide å spise, Ingjerd? Jeg har så lyst på den barnemenyen, den med kjærlighet til dessert. Og Ingjerd er med. Selvfølgelig. Jeg vet ikke hvordan det blir når hun kommer i tenåra. Det må selvfølgelig bli opp til henne om hun vil ha kontakt med meg da. Men jeg kunne godt tenke meg å følge utviklinga til Carmen gjennom tenåra og videre oppover i livet. Cecilie Klüver hos Østbyen Frivillighetssentral i Trondheim, forteller at i deres opplegg er en av foreldrene med under de fem første møtene mellom barn og besteforelder. Hun anbefaler dessuten at foreldre og besteforeldre på forhånd blir enige om hvor mye tid besteforelderen skal tilbringe med barnet og hvem som skal stå for eventuelle utgifter som følger med samværet. Forholdet kan selvfølgelig avsluttes når som helst av begge parter, men husk at du skal ha med barn å gjøre skuff dem ikke unødvendig! 14 DEn 1NE DEN 1NE 15

9 Marco Elsafadi (33) Spesialrådgiver, grunnlegger av stiftelsen New Page, som i perioden har hjulpet ungdom ut av rus og kriminalitet i Oslo, Bergen og Rogaland på oppdrag fra Barnevernet. New Page og Marco Elsafadi har fått flere priser og utmerkelser: Årets forbilde, Amalie Laksovs menneskerettighetspris, Scheiblers Legats hederspris, Åpenhetsprisen fra Mental helse og Bergen kommunes likestillingspris. Eli Rygg (56) Utdannet barnepleier og har jobbet mange år i barnevernet og som miljøarbeider. Kjent fra barnetv-serien Portveien 2 på 80-tallet. Jobber i dag som forfatter og kurs/foredragsholder om bl.a. barns forhold til rus, døden, overgrep og omsorgssvikt. Øivind Aschjem (62) Psykiatrisk sykepleier, familieterapeut, leder av Alternativ til vold i Telemark, initiativtaker til nettstedet boka og filmen «Sinna mann», medarbeider i prosjektet «Barn som lever med vold i familien». de gode Hjelperne Øivind Aschjem, Eli Rygg og Marco Elsafadi har over 100 års erfaring med barn. Her deler de sine kunnskaper om hvor mye det betyr for barn at voksne bryr seg. Hvilke signaler fra barn bør voksne reagere på? Marco: Signalene kan være mange og forskjellige, men det er sjelden positivt at barn isolerer seg. Ensomheten har så mange stygge venner. Jeg pleier å si at den befester kroppen vår og former ryggraden. Du får et negativt kroppsspråk, energien blir dårligere, du begynner å tenke styggere tanker og oppfører deg dårligere. Hvis isolasjon varer, får du lavere livskvalitet og begynner å se verden med mørkere briller. Eli: Vi bør reagere på endring av atferd eller avvik fra det vi kaller normalt. At et barn blir stillere på skolen, mer inneslutta og trist, eller at det begynner å bråke og utagere mer, ja bli såkalt ufyselig. Øivind: Jeg tar ofte fram bøkene til Gro Dahle og Svein Nyhus når jeg får dette spørsmålet. I boka «Bak Mumme bor Moni», blir gutten veldig utagerende og kjempetydelig. I boka «Snill» forsvinner jenta inn i tapetet og blir usynlig. I boka «Sinna mann» får vi vite alt. Signalene er avhengig av typen krenkelse. Mange barn som lever med vold i familien blir stille og usynlige, for da er det minst risiko for å påkalle vrede og bli utsatt for vold. Barn som ikke føler tilhørighet til sine foreldre, blir også ofte stille og gir få tegn. Kanskje er det uttrykk for at de har gitt opp jakten på en trygg tilknytning? Andre føler så stor smerte over å være alene i verden at de blir aggressive og vanskelige å ha med å gjøre. Så har du dem som vender smerten innover. Da kan den komme til uttrykk i form av selvskading eller spisevegring. Jeg ser mye håp for de utagerende. De har fortsatt livskraft. Den kommer riktignok ut i form av uakseptabel oppførsel, men det er energi og de synes for omverdenen. Familievold, overgrep, rus, fattigdom Hvilke andre problemer sliter dagens barn med? Eli: Åh, det er mye. Marco: Foreldres forventningsfokus. Ungdom med suksessfulle foreldre bygger ofte enorme forventninger til seg sjøl. Hvis foreldrene formidler at gode karakterer er det viktigste i livet, så knytter barn sin verdi opp mot prestasjonene sine. Slike barn takler dårlig å mislykkes, og noen ser til og med ingen annen utvei enn å jukse og ljuge for å lykkes. Eli: Jeg synes systemet vårt gir lite plass til livet. Skolen tenker bare på hodet og karakterer, men vi har også en kropp. I kroppen bor det følelser, som også må få plass i hverdagen. Mange barn bærer sorg over aldri å være god nok. De får aldri høre oppløftende ord eller vite at de er verd noe. Her om dagen gikk det en pappa forbi huset mitt med en treåring som skrek. «Er du helt mongo eller?» spurte faren. Mange voksne snakker dessverre veldig stygt til barn: «Er du helt idiot, eller?» sier de. I stedet for å ha fokus på spørsmål som «hvem er du?» Og «hva vil du egentlig?» Det er for mye verbal vold og for lite vennlig prat med små mennesker. Øivind: Vi vet mye om skader hos barn, noen vil si at vi vet alt om det. Volden påvirker den nevrologiske utviklingen av hjernen og fører til problemer med konsentrasjon, hukommelse og regulering av følelser. Barnet hindres i en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner, verden oppleves som et utrygt sted å være og mange påføres en brutal læring som de kan bli tvunget til å videreføre i eget liv. Marco: Den vanskeligste formen for mobbing er ofte usynlig. Du kan bli neglisjert og utestengt fra fellesskapet i årevis uten at noen ser eller finner noe konkret å sette fingeren på. Ofrene opplever de samme følelsene som andre mobbeofre: De blir usikre, sårbare og ensomme. De føler seg utenfor og begynner å tvile på sitt u menneskeverd, alt som er typisk for den som blir hersa med. Mange lever Lytte og forstå: To tilfeldige syttenåringer på Oslo S gir en mulig forklaring på hvorfor Øivind Aschjem, Eli Rygg og Marco Elsafadi ofte lykkes i å være Den ene: «Folk som jobber med barn og ungdom må forstå seg på oss. Ikke bare si «nei, sånn kan du ikke gjøre». De må skjønne at det alltid er en grunn til at vi gjør som vi gjør, også når vi gjør dumme ting.» 16 DEn 1NE

10 Det viktigste er å få dem til å forstå at de er likt. Når vi mennesker vet at vi blir likt, vokser vi. marco elsafadi Vi må skjønne at ingen har lyst til å være en versting. Jeg har forresten aldri møtt en versting. Jeg har bare møtt sånne jeg må lete litt ekstra hos. eli rygg u et dobbeltliv med en profil på Facebook eller i et dataspill som har et mye mer spennende liv enn i virkeligheten. Vi har fått bestillinger fra barnevernet som handler om ungdommer som slutter å gå på skolen fordi de ikke lenger håndterer det sosiale livet der. En gutt vi fikk henvist hadde ikke vært ute av huset på flere måneder. Han beveget seg bare mellom datamaskinen på rommet sitt og do eller kjøkkenet. Disse utfordringene hadde vi ikke tidligere. Da dro vi fra dør til dør i nabolaget for å høre om noen ville spille fotball. Hvis jeg ringte og kompisen ikke var hjemme, så snakket jeg med noen andre i familien. I dag er dette og mange andre sosiale rom borte. Ungene ringer hverandres mobil og får enten svar eller en telefonsvarer. Hvordan kan vi best være Den ene for disse barna? Marco: Plikten til å hjelpe avhenger av ressursene dine: Av økonomi, nettverk og kapasitet. Det betyr at hvis du har evne til å se at et barn trenger hjelp, har du en større forpliktelse enn nabodama som ikke ser. Det er egentlig helt ideelt, for det betyr at hvis noen lurer eller er bekymret for mitt barn, så er det fint om de stiller opp for barnet og eventuelt meg som forelder. Eli: Tilbud - vær på tilbudssida! Hvis du vet at ei mor har fått kreft, så si til barnet at «jeg har hørt at mamma er sjuk. Jeg lurer på om du sliter litt? Her har du mobilnummeret mitt. Det er veldig hyggelig om du ringer». Eller: «Jeg skal lage boller på lørdag. Har du lyst til å være med?» Det er mye omsorg i en stemme som sier «jeg er her». Marco: Problemet med isolasjon er at den gjør deg avvisende. Av og til er det det mest slitsomme maset som må til. Og hvis du er heldig og når gjennom raskt, så må du regne med tilbakeslag. Avvisningen kan komme når som helst. En gang jobbet jeg med en sekstenåring som løp opp på rommet sitt og låse døra hver eneste gang jeg kom. Jeg gikk etter og banka på, han ropte «stikk». Dette holdt på i noen måneder, og innimellom lurte jeg virkelig på hva jeg drev med. De små seirene var at han av og til ringte og skjelte meg ut. Da visste jeg at han brød seg, men mora var livredd for at jeg skulle gi ham opp. Jeg forklarte henne at jeg drev og ryddet opp i alle de relasjonene hvor han hadde følt seg svikta. Det handler om å snu prosessen, skape ny tillit og vise at det finnes mennesker man kan stole på. Eli: Jeg har fått i oppdrag å hjelpe en femtenåring, men i de tre ukene jeg har kjent ham har det liksom aldri passet og møtes, han vrir seg unna hele tida. Så, i dag faktisk, fikk jeg en tekstmelding: «Kan vi ses klokka to?» Kanon, ikke sant? Øivind: Det største problemet er ikke nødvendigvis at barn ikke vil fortelle hva som plager dem. Problemet er at vi voksne ofte snakker hele tida. Vi må huske at barn som er redde «snakker» hele tiden. Med øynene sine, kroppen sin og tausheten sin. Vår oppmerksomhet må være fokusert når vi møter noen vi er bekymret for. Alle våre ord kan ofte stenge for barnets ønske om å vise fram sitt sårede liv. Eli: Ja, og ofte forventer vi at barna skal fortelle om de største hemmelighetene sine med en gang, kanskje til og med til noen de ikke kjenner, på et psykologkontor. Øivind: Noen barn har så sterk lojalitet til foreldrene sine at de aldri vil si noe om hva de lever med. De opplever at hvis de sier noe, så spiller de ut sitt siste kort. Det kortet heter håp, og spiller de ut det så har de jo ingenting igjen. Andre har forsøkt å fortelle gjentatte ganger, enten med ord eller halve setninger, men hvis de gang på gang opplever ikke å bli forstått, tenker de naturlig nok at ingenting hjelper likevel. I tillegg har en del barn nærmest fått inngravert noen kjerneverdier som de tror fullt og helt på: «Ingen kan hjelpe meg, ingen kan trøste meg, jeg er ikke verdt noe, jeg har ikke lov å be om noe.» Deres innerste ønske vil alltid være at krenkelsene skal ta slutt, men når det ikke skjer, så kan de resignere. Heldigvis er mennesket fra naturen utstyrt slik at vi alle lengter etter å knytte oss til noen og til å elske noen. Når vi blir født er hjernen vår innstilt på omsorg, på at vi skal få trøst når vi trenger det. Min påstand er at samme hvor skadet vi blir av omgivelsene, så blir den innstillingen aldri nullet. Den finnes bestandig, men i ulik omfang og styrke. Noen sier det klart: «Elsk meg!», mens andre kamuflerer ønsket slik at du nesten ikke kan skjønne at det er det de vil. Poenget er at lengselen er evig, og det er jo fint for da er det aldri for sent å hjelpe. Marco: Det viktigste er å få dem til å forstå at de er likt. Når vi mennesker vet at vi blir likt vokser vi. Det er noen mennesker som inspirerer oss til å yte mer og ville være bedre. Hvor mange ganger har ikke vi jobba i årevis med en ungdom, så kommer det ei 16 år gammel jente som de forelsker seg i og så tar de seg skikkelig sammen! Alle fortjener å ha en fin kjæreste. Hva når ungene eller ungdommene oppfører seg sånn at det blir vanskelig å like dem? Marco: Hehe, ja det skjer jo. Jeg har veldig sans for mennesker som går inn for å finne noe de liker, de som har den filosofien at det må være noe man liker hos alle. Selv føler jeg meg velsignet. Når folk blir vrange eller ubehagelige, så har jeg en tendens til å like dem veldig godt og tenke at «han skriker om hjelp, han trenger meg». Det er kanskje derfor jeg elsker jobben min. Eli: Jeg overser aldri uakseptabel oppførsel, men jeg skyver heller ikke barnet fra meg. I stedet bekrefter jeg det jeg ser: «Jeg ser at du er sinna, og det er helt i orden.» Jeg må jo tillate barnets følelser. Det er blitt så populært med såkalt time-out nå. Jeg synes det er umenneskelig. Ta for eksempel det å sende toåringer på rommet sitt. Rommet ditt skal du sove på, det skal ikke være et skammens rom. Noe annet er selvfølgelig hvis barnet har lyst til å være alene. Det er greit, hvis du samtidig sier «ok, jeg er her hvis du vil prate.» Vi voksne er så opptatt av at vi skal høre sammen, men mot barn gjør vi det motsatte. Vi støter dem fra oss. Vi må skjønne at ingen har lyst til å være en versting. Jeg har forresten aldri møtt en versting. Jeg har bare møtt sånne jeg må lete litt ekstra hos. Det er u en gullunge i alle, forstår du. 18 DEn 1NE DEN 1NE 19

11 Jeg mener at vi alle bør fremvise såpass mye mot at vi tør å stå for bekymringene våre. øivind aschjem u Men hva når de avviser den som forsøker å hjelpe? Øivind: Jeg presser meg aldri på, men tilbyr heller en tenkepause. Sier kanskje at «hvis du ikke har lyst til å si noe nå, så kan vi jo snakkes om en uke, eller noen dager». En gutt som kom til meg hadde vært vitne til fars vold mot mor. Det var jo meningen at han skulle prate med meg, men det eneste han ville var å spille sjakk. Den fjerde gangen, tok jeg det opp. Da sa han at han kanskje hadde noe å fortelle meg neste gang han kom. Og det hadde han: Han hadde et rom i hodet fullt av hemmeligheter. Dessverre var det ikke noen dør inn til rommet. Det måtte åpnes med motorsag. Det fortalte meg mye. Eli: Å presse seg på skaper ikke tillit. Det er bedre å si at du forstår hvordan barnet har det, at du ser at det ikke vil snakke med deg akkurat nå, men at du er der, hvis han eller hun trenger det. Det aller beste er å få bygd en liten relasjon. Også må man tenke over at det kan oppleves skummelt for disse barna eller ungdommene at noen kommer dem veldig nær. Derfor vil de kanskje avvise deg, men det må vi tåle. Jeg har bare opplevd én eneste gang at avvisningen har vært endelig. Det var ei jente som hadde erfart så mange tillitsbrudd at det var blitt umulig for henne å stole på noen. Det siste hun gjorde før hun dro på institusjon var å spytte i kaffen min. Etter flere år møtte jeg henne tilfeldig på gata. Det vil si: Noen la en liten hånd på skulderen min og sa «unnskyld for det med kaffen. Kan vi være venner igjen?» «Takk» sa jeg da. «Det var ekkelt, men det gjorde ingenting. Klart vi skal være venner!». Når bør vi vanlige voksne kontakte profesjonell hjelp? Eli: Hvis jeg kjenner en dyp bekymring for et barn, så melder jeg min bekymring til barnevernet. Det er en plikt alle har. Øivind: Hvis du jobber i barnehage, så kan du bli stilt rettslig ansvarlig dersom du ikke melder fra til barnevernet. Hvis du er en nabo eller privatperson omfattes du ikke av barnevernsloven. Da handler det mer om moralsk ansvar. Jeg mener at vi alle bør framvise såpass mye mot at vi tør å stå for bekymringene våre. Historien om Christoffer Kihle Gjerstad, hvor stefaren ble dømt for å ha påført gutten så store skader at han døde, tjener som et dramatisk eksempel på et lokalsamfunn og et hjelpeapparat som sviktet. Eli: Vi må tørre å se og vi må tåle å ta feil. Øivind: Jeg skulle ønske vi kunne opparbeide en kultur med rett til å ta feil, også når det gjelder barn. Nå er vi livredde for å ta feil og for at foreldrene ikke vil snakke med oss mer, eller sitte ved siden av oss på foreldremøtet. Lærere sier det samme: Hvis jeg tar feil, så vil ikke foreldrene lenger stole på meg som lærer. Vi trenger en større åpenhet om hva som skjer i hjemmene. Eli: Vi må tåle å ta feil, og vi må tåle å bli mislikt. Vi kan ikke være så redde for å bli stående utenfor at vi ikke tør å melde ting vi ikke ser. Det har kanskje vært det vanskeligste for meg. Jeg var jo hele Norges Eli fra Portveien, blid 24 timer i døgnet, godt likt av flere millioner. Jeg har jobba mye med mine egne greier for å takle den rollen der. Jeg skjønner jo godt at folk blir sure og forbanna hvis det kommer ei fremmed dame og ringer på døra og er bekymra for ungen deres. Vi går jo inn i privatlivets fred, men privatliv med barn er alles ansvar. «Å, slutt å bry deg!» sier de til meg. Da sier jeg at jeg ser at de er sinte, men at jeg har en bekymring for ungen deres som kom til meg i går kveld mens de satt ute og kauka og var dritfulle. Marco: Jeg mener den enkelte må kjenne på hva som er riktig å gjøre. Utfordringene i nabolaget kan ikke løses bare ved hjelp av et system. Ikke er det nok profesjonelle, og ikke finnes det en teori eller tittel som fikser ting som dette. Det må alltid et godt menneske til for å gi et annet menneske håp eller tro på seg selv. Det er først og fremst fordi de fleste sosialarbeidere er genuine og gode mennesker at de klarer det. Hvis ikke hadde Den ene alltid vært en pedagog, aldri en vaktmester, en forelder eller en kjæreste. Øivind: Det som skades i en relasjon må helbredes i en relasjon, men det er ikke alltid vi behøver å vite detaljer i barnets historie. Det går an å hjelpe gjennom å gi barnet spesiell oppmerksomhet og vise at du bryr deg. Hvis du jobber i barnehage kan du gi barnet kontinuerlige, daglige påminnelser om at det har verdi. Fortell at det har en rett til å bli trøstet, at det ikke trenger å være redd. Du kan svekke de negative oppfatningene barnet har om seg selv og styrke de positive. Både folk som jobber med barn og vanlige foreldre, har for dårlig tro på egen evne til å utgjøre en forskjell i barns liv. Verken forskning eller fagkunnskap om dette feltet er laget i et laboratorium, men tuftet på vanlig, godt foreldreskap. Er det en risiko for å gjøre mer skade enn gavn ved å bry seg? Øivind: Det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror risikoen er lav, samtidig vil jeg si at dramatikken som oppstår rundt barnevern og politi nok noen ganger kan skape konflikter som det kan ta langt tid å løse. Paradokset er at problemene trolig kunne vært unngått hvis man hadde gått inn tidligere i barnets liv. Hvis alle foreldre hadde fått vite allerede på helsestasjonen at barn tar skade av høye stemmer, eller at barn har hukommelsesspor fra de er noen uker gamle, så ville nok mange tenkt seg nøyere om når de har tatt imot et lite barn til denne jorda. Et eksempel kan være at hvis alle fikk vite at risikoen for å utøve seksuelle overgrep er større hos de som selv har vært utsatt, så ville sannsynligvis de fleste som får ubehagelige tanker når de skifter bleie eller dusjer med barnet sitt, søkt hjelp. Jeg har til gode å treffe en forelder som er voldelig eller begår seksuelle overgrep mot barnet sitt med glede. Tenk om vi kunne stoppet dem allerede ved tanken på et overgrep, i stedet for å vente på at de voldtar barnet sitt? Vi må uansett huske at de aller fleste barn som har opplevd en utrygg inngang til livet forteller oss at hjelpen de trengte aldri kom! Eli: Jeg mener at vi stiller for strenge krav til oss sjøl. Det er egentlig ikke så store ting som trengs: Et tilbud om å være med på hytta, en liten telefon, en SMS, et smil, et lite glimt av håp. Vit at det kan være en millimeter mellom en rakrygget ungdom og en såkalt drittsekk. Og du kan være den millimeteren som hjelper barnet til å stå rakrygget. Hvis du står der hos dem, så skjer det under på under. Øivind: Det barn trenger er daglig omsorg, sånn som det står i Fadervår: «Gi oss i dag vårt daglige brød» hei, den var bra: «Gi dem i dag deres daglige brød». 20 DEn 1NE

12 klare for trening: Siden 1999 har Arild Ramstad sørget for å få barn av asylsøkere inn i det lokale idrettsmiljøet. Han sørger også for at de kommer seg til og fra trening og kamper. Her er han med Sabrina Mohyeddin (9), Alaeddin Mohyeddin (14), Mona Dahman (14) og Sayid Dahman(6). Volleyballdronning: Mona har elsket volleyball siden hun ble introdusert for sporten under oppveksten i Serbia. Hun er glad for at hun fikk sjansen til å fortsette å spille i Norge. Det har også gitt henne masse norske venner. Arilds alternativ Tro på idretten og en trettenåring han aldri har møtt har gjort Arild Ramstad til Den ene for barn fra hele verden. Ikke ta øynene vekk fra ballen! Det skal gå kjapt fram og tilbake. Dette er ikke noe latmannsliv! Volleyballtrener Anne Skjersteins råd og ordre blir tatt seriøst på innerste bane i Tyristrandhallen på Ringerike. Det er onsdag ettermiddag og ti-femten tenåringsjenter jobber konsentrert med å få den gule og blå ballen til å bevege seg slik de vil. En av jentene er Mona Dahman(14). Hun har palestinsk far og serbisk mor og kom til Norge for to år siden. Et av de gode minnene hennes fra oppveksten i Serbia, er at de pleide å spenne opp et nett mellom to trær og spille volleyball. Hun sier at hun er helt sikker på at livet hennes i Norge hadde vært annerledes, hvis hun ikke hadde kommet med i Hønefoss volleyballklubb. Jeg elsker volleyball, smiler Mona. Idretten er suveren når det gjelder integrering, konstaterer Arild Ramstad (60) fornøyd fra sidelinja. Tyristrandhallen er delt i tre baner denne ettermiddagen. Ved siden av jentene, på midtbanen, kjemper en liten guttegjeng om seieren i en intens treningskamp. Nærmest utgangen driver de yngste med sirkeltrening. Det er slett ikke sikkert at verken Mona, lillebroren Sayid (6) eller vennene Sabrina (9) og Alaeddin (14) hadde vært så svette og fornøyde denne ettermiddagen, om det ikke hadde vært for Arild Ramstad. Alle fire tilhører familier som nylig har fått asyl i Norge, og alle er rekruttert til volleyballklubben gjennom ildsjelen Arilds integreringsmetode, «Fargerik idrett». Metoden går kort fortalt ut på at Arild ordner medlemskap i den lokale idrettsforeningen, sørger for at kommunen betaler treningsavgift og treningstøy og selv skysser ungene til trening og kamp. I perioden har barn av asylsøkere fått hjelp av Arild Ramstad. Etter hvert har jeg skjønt at metoden min er som poteten og kan brukes på alle slags organiserte aktiviteter, ikke bare idrett. Arilds motivasjon er å bekjempe fremmedfrykt og rasisme. Historien om engasjementet hans starter for lenge siden, og handler om ei jente han aldri har møtt. u 22 DEn 1NE DEN 1NE 23

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

SETT ENSOM GUTT 5 AV KVINNE 64

SETT ENSOM GUTT 5 AV KVINNE 64 UNICEF_for dagbladetv2.indd 1 10/26/09 1:27:42 PM Ann DAGBL MAG.:Layout 1 26.10.09 12.42 Side 3 ENSOM GUTT 5 SETT AV KVINNE 64 Foto: Tine Poppe Det er lov å vise at man bryr seg. Ikke er det spesielt krevende

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Det er som den sorte klumpen blir mindre når jeg forteller hvordan det egentlig står til hjemme hos oss Utgiver: Organisasjonen Voksne for Barn 08, www.vfb.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg

Barn barn og samvær VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. må reise langt for å se mamma. fikser. kanskje får man barn for. fikk aldri delt omsorg Marthe (8) må reise langt for å se mamma Nr. 2 // 2011 90. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN for barn og unges psykiske helse barn og unge fikser delt bosted Psykolog Gunnar Ekeid: kanskje får man barn

Detaljer

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. Barn som pårørende. Hør oss! Se oss! -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 1/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hør oss! Se oss! Hovedtema: Barn som pårørende -Trodde det var min skyld Barn har rett til informasjon Bryter vonde sirkler På På lederplass Badeliv

Detaljer

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16.

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16. Bladet Psykisk helse Vendepunkt og livet etterpå Ønsker å være et forbilde Side 7 Livet er ålreit Side 16 Dropp offerrollen Side 34 Et magasin utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Sex. Vennskap. Mobbing. Fest. Kropp. Følelser og sånn. Spørsmål og svar. Utdanning og skole. og sånn. Problemer hjemme. hva er idealet?

Sex. Vennskap. Mobbing. Fest. Kropp. Følelser og sånn. Spørsmål og svar. Utdanning og skole. og sånn. Problemer hjemme. hva er idealet? Spørsmål og svar Vennskap Stian + Mari = SANT Kropp hva er idealet? Problemer hjemme Fest Følelser og sånn Forelskelse og flørting Utdanning og skole Mobbing Sjalu på bestevenninna? og sånn Sex Vennskap

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre vfb.no # 1 2015 spesialmagasin om barn og unges psykiske helse INGVILD H. RISHØI skriver for å berøre SISTE UTGAVE Magasinets historie RUSMØDRE har dårligere samspill med barna sine DROP-INmetoden Støtter

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

PIONERER I NORGE. UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi

PIONERER I NORGE. UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi PIONERER I NORGE UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi PIONERER I NORGE UNG, SVART & NORSK «Hvis du ikke teller alle de små tingene så blir det én

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år. Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN

Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år. Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN 4 ARTIKLER 4 Når det offentlige svikter KJÆRE LESER

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Veileder til foreldreheftet: Til deg som jobber i barnehagen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Bae, Berit: Det interessante i det alminnelige, en artikkelsamling.

Detaljer