Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning"

Transkript

1 Elektronisk blits FL-36R NO Bruksanvisning

2 Blitsens deler Blits Vidvinkelpanel gs. 20 Lysavgivende område AF-illuminator, lysavgivende område gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller mangler kontrast, avgir den innebyggede AF-illuminatoren lys for å tilrettelegge for fokusering. Fjernkontrollsensor gs. 27 Automatisk lysmottaker gs. 13 Låsepinne gs. 7 Låsering gs. 7 Elektriske kontakter gs. 7 Kontroll av pakkens innhold Følgende deler er inkludert sammen med den elektroniske blitsen. Hvis noen av disse mangler eller er skadet, kontakt forhandleren hvor du kjøpte blitsen. Elektronisk blits 2 NO

3 Bounce opp / ned, vinkelindikasjon gs. 17 Bounce venstre / høyre, vinkelindikasjon gs. 17 Frigivelsestast for bounce-lås (retning venstre-høyre) gs. 9, 22 Frigivelsestast for bounce-lås (retning opp-ned) gs. 7, 17 Tilbehørssko AUTO CHECK-lampe gs. 9 Kontrollpanel gs. 4 LADE-lampe / TEST-knapp gs. 8 Funksjonshjul ZOOM-knapp gs. 20 MODE-knapp gs. 9 Deksel til batterirom gs. 6 LIGHT-knapp =Trykk for å lyse opp kontrollpanelet i ca. 15 sekunder. Kontrollpanelet lyser også hvis det er kontrollert av et digitalkamera med kommunikasjonsevne. POWER-knapp gs. 8 = Bruksanvisning (dette heftet) = Garantikort Blitssko FLST-1 Blitsetui NO 3

4 Kontrollpanel Super FP-blits gs. 15, 16 Blitskontrollmodus gs. 10 Blitsintensitetskontroll gs. 12 FOUR THIRDS gs. 23 Vidvinkelpanel gs. 20 Makroblits gs. 21 ISO-følsomhet gs. 24, 37 Brennvidde (ZOOM)-modus gs. 16 Brennvidde (ZOOM) verdi gs. 16 Ledetall (GN) gs. 14, 30, 35 Blenderåpning (F) gs. 13, 24, 29, 37 Innstillingsvisning Fot gs. 24 Meter gs. 24 Kommentar til denne håndboken Angivelsene på kontrollpanelet kan variere fra de som er vist i illustrasjonen ovenfor, avhengig av oppsettet til den elektroniske blitsen, kameraet som benyttes og opptaksforholdene. For eksempel kan brennvidden (ZOOM) vises i følgende modi: 1 FOUR THIRDS... Fokallengde med et fire-tredjedels-system digitalkamera fokallengde konvertert til en motsvarende brennvidde på et 135-kamera (35 mm-film) Teksten i denne håndboken benytter [FOUR THIRDS] visningsmodus, og verdier i [135] visningsmodus vises i parentes, f.eks. «(xx mm med 135-kamera)». For valg av visningsmodus, se «Brukerspesifikt oppsett» (gs. 23). 4 NO

5 Innholdsfortegnelse Deler på kameraet... 2 Blits... 2 Kontrollpanel... 4 Grunnleggende fotografering... 6 Sette inn batterier... 6 Feste blitsen til kameraet... 7 Slå på den elektroniske blitsen... 8 Ta bilder... 9 Blitsintensitetskontroll Øvrige blitsfotograferingsmoduser AUTO MANUELL FP TTL AUTO FP MANUELL Innstilling av brennvidde (ZOOM) Opptak med bounce Bruk av vidvinkelpanelet Makroblits Diverse blitsfotograferingsmetoder Brukerspesifikt oppsett Nullstille alt Trådløs blits Grunnleggende trådløs fotografering Om plassering av den elektroniske blitsen Fotografering ved bruk av et digitalkamera uten kommunikasjonsmulighet AUTO MANUELL Slaveblits Advarselvisning, oversikt Spørsmål og svar Liste over ledetall (GN) Lysreguleringsområde i AUTO-modus Kontinuerlig blits Sikkerhetsanvisninger (les og legg merke til følgende) Forsiktighetsregler vedrørende bruksomgivelsene Tekniske data NO 5

6 Grunnleggende fotografering Sette inn batterier Batteriene fåes separat. Bruk alltid en av de følgende batterikombinasjonene. = AA (R6) alkaliske batterier / AA (R6) NiMH-batterier / AA (R6) lithiumbatterier / AA (R6) oxyrid-batterier / AA (R6) NiCd-batterier : x 2 = Litium batteripakker (type: CR-V3) (Olympus LB-01) : x 1 x Merk = AA (R6) mangan-batterier kan ikke brukes. = Ikke bland gamle og nye batterier, eller batterier av forskjellig type, sammen. = Ta med reservebatterier på reise, eller ved bruk av den elektroniske blitsen i kalde områder. 1 Åpne dekselet til batterirom. Deksel til batterirom AA (R6) batterier CR-V3 2 Sett inn batteriene med +/ polene korrekt. 3 Lukk dekselet til batterirommet. Blitsens oppladningstid og antall bilder Anvendte batterier Blitsens oppladningstid Antall bilder AA (R6) alkaliske batterier Ca. 7,5 sek. ca. 140 ganger AA (R6) NiMH-batterier (2400 mah) Ca. 5,5 sek. ca. 200 ganger AA (R6) litiumbatterier Ca. 7,5 sek. ca. 260 ganger AA (R6) oxyrid-batterier Ca. 6,5 sek. ca. 140 ganger CR-V3 litium batteripakke Ca. 6,5 sek. ca. 320 ganger * Målinger oppnådd ved interne tester hos Olympus. Faktiske tall kan variere avhengig av opptaksforholdene. 6 NO

7 Feste blitsen til kameraet Bekreft at både kameraet og den elektroniske blitsen er slått av. Festing eller fjerning av den elektroniske blitsen mens enten blitsen eller kameraet er på, kan resultere i funksjonsfeil. 1 Trykk på bounce-låsens frigivelsestast og plasser den lysavgivende delen i standardstilling (horisontal, forside). Frigivelsestast for bounce-lås (retning venstre-høyre) Frigivelsestast for bounce-lås (retning opp-ned) Blitsskodeksel 2 Fjern blitsskodekselet fra kameraet. = Oppbevar blitsskodekselet i lommen på innsiden av blitsetuiet. Låsepinne 3 Løsne låseringen. = Dersom låsepinnen stikker ut, dytt den inn igjen ved å dreie låseringen så langt det går i motsatt retning av LOCK. Låsering Elektriske kontakter x Merk = Ikke bruk overdreven kraft på låsepinnen. = Ikke rør de elektriske kontaktene med fingre eller metalliske objekter. = Ikke fest den elektroniske blitsen mens låsepinnen stikker ut. Dette kan medføre funksjonsfeil. 4 Skyv blitsen hele veien inn i blitsskoen helt til den stopper og du hører et klikk (1). 5 Vri låseringen så langt det går i retning LOCK (2). 2 1 NO 7

8 Hvordan fjerne blitsen 1 Løsne låseringen helt, skyv deretter den elektroniske blitsen ut av blitsskoen. 2 Fest blitsskodekselet på kameraet. Bruk av kamera som ikke er utstyrt med blitssko = Hvis kameraet har en ekstern blitskontakt, tilkople den elektroniske blitsen med en blitsbrakett og brakettledning (valgdri). = Den elektroniske blitsen kan brukes som en trådløs blits hvis kameraet er kompatibelt med det trådløse Olympus RC flash-systemet. g «Trådløs blits» (s. 25) = Den elektroniske blitsen kan brukes som en slaveblits på kameraer utstyrt med slavemodus eller manuelt blitsmodus. g «Slaveblits» (s. 31) Slå på den elektroniske blitsen Slå først på kameraet og den elektroniske blitsen når denne er koplet til kameraet. Etter at den elektroniske blitsen er skrudd på, sjekk gjenstående batterilevetid. AUTO CHECK-lampe 1 Trykk på POWER-knappen. Kontrollpanel = Kontrollpanelet lyser opp og batterilading starter. = Trykk på POWER-knappen igjen for å slå den elektroniske blitsen av. 2 Verifiser at CHARGE-lampen lyser opp. = Erstatt batteriene hvis tiden det tar før CHARGElampen lyser opp, overstiger følgende verdier. Alkaliske eller oxyrid-batterier NiMH- eller litium-batterier 30 sek. eller mer 10 sek. eller mer CHARGE-lampe / TEST-knapp POWER-knapp = Hvis CHARGE-lampen og AUTO CHECK-lampen blinker samtidig, betyr det at batterikapasiteten begynner å bli lav. Hvis så er tilfelle, erstatt batteriene. = Trykk på TEST-knappen for å teste om blitsen er aktiv. 8 NO

9 Ta bilder La oss prøve noen bilder med TTL AUTO-modus. I TTL AUTO-modus kontrolleres blitsstyrken automatisk i henhold til kameraets innstillinger. Brennvidde Vist i henhold til fokallengden på objektivet. Blitskontrollmodus AUTO CHECKlampe MODE-knapp Lysreguleringsområde 1 Still kameraets opptaksmodus på P (program-automatikk). 2 Trykk gjentatte ganger på MODE-knappen til den elektroniske blitsen for å stille blitsens kontroll-modus til [TTL AUTO]. 3 Trykk utløserknappen halvveis ned. = Opptaksinformasjon vil bli kommunisert mellom kameraet og den elektroniske blitsen, og lysreguleringsområdet vil bli vist på kontrolpanelet. = Hvis motivet ikke befinner seg innenfor lysreguleringsområdet, juster avstanden til motivet. = Lysreguleringsområdet varierer i henhold til kameraets innstilling (ISO-følsomhet, blenderverdi og objektivets fokallengde). 4 Trykk utløserknappen helt ned. = Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. NO 9

10 Blitskontrollmodi Velg blitskontrollmodus ut fra motivet og opptaksforholdene. Trykk på MODEknappen gjentatte ganger for å endre blitskontrollmodus. Kontrollpanelet viser Kontrollfunksjon Blitsstyrken kontrolleres automatisk ut fra kameraets innstilling. Blitsen vil bli justert på grunnlag av lysstyrken målt via kameraets objektiv. Hovedbruksområde Bruk dette moduset med et kamera som har kommunikasjonsmulighet. Ref. side s. 9 Blitsstyrken kontrolleres automatisk ut fra kameraets innstilling. Blitsen vil bli regulert på grunnlag av lysstyrken som er registrert av den automatiske lymottakeren på den elektroniske blitsen. I dette moduset avgis blitslys i henhold til ledetallinnstillingen. Super FP-blits. Dette moduset tillater blitsfotografering selv ved lukkertider som er raskere enn kameraets blitssynkroniseringshastighet. I AUTO-modus er blitsstyrken kontrollert automatisk. I MANUELL-modus avgis blitslys i henhold til valgt ledetall. Hvis kameraet har kommunikasjonsmulighet, kan dette moduset kun anvendes når kameraet er en AUTOkompatibel modell. Fotografering med manuell blits. Opptak utendørs med blits, som f.eks. bruk av fill-in-flash i dagslys. s. 13 s. 14 s. 15, 16 x Merk = Enkelte modi kan være utilgjengelige, avhengig av kameraets innstilte opptaksmodus og kameraets funksjoner. = Det er ikke mulig å velge et utilgjengelig modus. 10 NO

11 Bruk av blitsen i hvert opptaksmodus Verdier og bruksdetaljer i tabellen vil variere, avhengig av kamera. Se kameraets bruksanvisning. Opptaksmodus Blitsemisjon Lukkerhastighet Blenderåpning P A S M Blitslys avgis automatisk når det oppdages motlys eller et lysstyrkenivå som krever blits. Blits avgis alltid ved lukkertider langsommere enn kameraets blitssynkroniseringshastighet. Blits avgis alltid med Super FP-blits. Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten. Ved opptaksforhold som gjør at blitsen utløses, fikseres lukkerhastigheten til 1/30 eller 1/60. Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten. Ved opptaksforhold som krever langsommere lukkerhastigheter, fikseres lukkerhastigheten til 1/30 eller 1/60. Lukkerhastigheten vil bli satt til verdien du velger. Kameraet stiller automatisk inn blenderåpningen. Blenderåpningen vil bli satt til verdien du velger. Bruk ledetallet og lysreguleringsområdet som referanse ved innstilling av blenderverdien. g «Ledetallsliste (GN)» (s. 35), «Lysreguleringsområde i AUTO-modus» (s. 37) Kameraet stiller inn blenderåpningen automatisk. Blenderåpningen vil bli justert til verdien du velger. NO 11

12 Blitsstyrkekontroll Blitsstyrken kan justeres mellom +3 og 3. Blitsstyrkekontroll 1 Still blitsstyrkekontrollen på [on] i det brukerspesifikke oppsettet. g «Brukerspesifikt oppsett» (s. 23) f.eks.) Blitsstyrkeverdi = Indikatoren w vises på kontrollpanelet. 2 Drei funksjonshjulet for å velge en blitsstyrkeverdi. = Vris hjulet mot +, vil verdiene endres som følger: = Vris hjulet mot, vil verdiene endres som følger: Hvis kameraets blitsstyrkekontroll-modus er innstilt, vil den faktiske blitsstyrken være summen av blitsstyrken som er stilt inn på den elektroniske blitsen og på kameraet. = Blitsstyrkeverdien vist på kontrollpanelet, viser kun verdien stilt inn på den elektroniske blitsen. Valgt justeringsverdi Blits +0.3 Kamera +0.3 Justeringsverdi vist på kontrollpanelet Faktisk blitsstyrkeverdi x Merk = I MANUELL- og FP MANUELL-modus vil innstillinger på kameraet ignoreres. 12 NO

13 Øvrige blitsfotograferingsmodi AUTO Blitsens lysstyrke kontrolleres automatisk ved måling av lysmengde gjennom den automatiske lysmottakeren. Dette moduset bruker innstillingene på kameraet sammen med innstillingene på den elektroniske blitsen. Brennvidde Vist i henhold til fokallengden på objektivet. AUTO CHECKlampe Lysreguleringsområde 1 Kontrollpanelet viser lysreguleringsområdet i henhold til kameraets innstilling. = Lysreguleringsområdet vises ikke hvis kameraets oppsett (ISO-følsomhet og blenderverdi) ikke svarer til en av de anvendbare kombinasjonene av ISO-følsomhet / blenderverdi. Hvis så er tilfelle, blinker indikatorene [ISO] og [F] for å varsle deg. Endre kameraets oppsett (ISO-følsomhet og / eller blenderverdi). g «Lysreguleringsområde i AUTO-modus» (s. 37) 2 Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. Aktivering av testblits Blitsaktivering kan testes før en faktisk utløsing av lukkeren. Trykk på TEST-knappen for testblitsaktivering. Hvis AUTO CHECK-lampen blinker i ca. 5 sekunder etter testblitsaktiveringen, så er blitsen justert korrekt. Hvis lampen ikke blinker, endre blenderverdien, ISO-følsomheten, avstanden til motivet, etc. = Sjekk av lyset ved hjelp av testblitsaktivering er kun mulig i AUTO-modus. TEST-knapp NO 13

14 MANUELL I dette moduset avgis blitslys i henhold til ledetallinnstillingen (GN). Brennvidde 1 Drei funksjonshjulet for å stille inn ledetallet. Vist i henhold til fokallengden på objektivet. = Kontrollpanelet viser innstilt ledetall og den optimale opptaksavstanden i henhold til kameraets oppsett. 2 Hvis avstanden til motivet ikke svarer til optimal opptaksavstand, bør du endre ledetallet eller avstanden til motivet. = Den optimale opptaksavstanden varierer avhengig av kameraets oppsett (ISO-følsomhet, blenderverdi, objektivets fokalavstand og lukkerhastighet). For nærmere informasjon, se «Ledetall- (GN-) liste» (gs. 35). Ledetall Optimal opptaksavstand Optimal opptaksavstand Hvis ISO-følsomheten er satt til 100, kan du kalkulere optimal opptaksavstand ved å dele ledetallet (GN) med blenderverdien (F). g «Ledetall- (GN-) liste» (s. 35) 14 NO

15 FP TTL AUTO I dette moduset bruker den elektroniske blitsen Super FP-blits for å synkronisere med hurtige lukkerhastigheter. De følgende handlingene er mulige med Super FP-blits. = Dempning av skygger ved opptak i motlys. = Opptak av portrett utendørs ved bruk av fill-in flash og åpen blender for å gjøre bakgrunnen uskarp. Opptak i motlys Uten blits Portrettopptak Med blits (FP TTL AUTO) AUTO CHECKlampe Modus Med justert blender Brennvidde Lysreguleringsområde Med åpen blender 1 Kontrollpanelet viser lysreguleringsområdet i henhold til kameraets innstilling. 2 Bekreft at avstanden til motivet er innenfor lysreguleringsområdet. = Hvis det ikke befinner seg innenfor lysreguleringsområdet, juster avstanden til motivet eller kameraoppsettet. = Lysreguleringsområdet varierer i henhold til kameraets innstilling (ISO-følsomhet, blenderverdi, objektivets fokallengde og lukkerhastighet). 3 Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. x Merk = Med Super FP-blits vil det høyeste ledetallet være lavere enn i TTL AUTO-modus. Som følge av dette, vil lysreguleringsområdet reduseres. NO 15

16 FP MANUELL I dette moduset utføres Super FP-blits på innstillingen av blitsstyrke. 1 Drei funksjonshjulet for å stille inn ledetallet. Brennvidde Vist i henhold til fokallengden på objektivet. = Kontrollpanelet viser innstilt ledetall og den optimale opptaksavstanden i henhold til kameraets oppsett. 2 Hvis avstanden til motivet ikke svarer til optimal opptaksavstand, bør du endre innstillingene eller avstanden til motivet. = Den optimale opptaksavstanden varierer avhengig av kameraets oppsett (ISO-følsomhet, blenderverdi, objektivets fokalavstand og lukkerhastighet). For nærmere informasjon, se «Ledetall- (GN-) liste» (gs. 35). Ledetall Optimal opptaksavstand Optimal opptaksavstand Hvis ISO-følsomheten er satt til 100, kan du kalkulere optimal opptaksavstand ved å dele ledetallet (GN) med blenderverdien (F). g «Ledetall- (GN-) liste» (s. 36) Innstilling av brennvidde (ZOOM) Brennvidden kan justeres manuelt. 1 Trykk på ZOOM-knappen for å justere brennvidden. = [M ZOOM]-indikatoren lyser på kontrollpanelet. = Brennvidden kan settes til 12, 14, 17, 25, 35 og 42 mm (24, 28, 35, 50, 70 og 85 mm med et 135-kamera). Hvert trykk på ZOOM-knappen endrer brennvidden som følger ZOOM* ZOOM-knapp (24) (28) (35) (50) (70) (85) Hvis vidvinkelpanelet benyttes g «Bruk av vidvinkelpanel» (s. 19): ZOOM* 10 8 (20) (16) * [ZOOM] (auto) kan kun velges når det benyttede kameraet er utstyrt med kommunikasjonsmulighet. x Merk = Valg av en verdi større enn det benyttede objektivets fokallengde, vil gjøre de perifere områdene i bildet mørkere. 16 NO

17 Opptak med bounce Opptak med bounce refererer til en metode hvor lyset fra blitsen kastes tilbake fra vegger eller tak. Dette gjør at lyset kommer til rundt hele subjektet, og resulterer i et mykt bilde uten skarpe kontraster eller skygge. Opptak uten bounce Opptak med bounce Frigivelsestast for bounce-lås (retning opp-ned) Frigivelsestast for bounce-lås (retning venstre-høyre) 1 Trykk på bounce-låsens frigivelsestast og drei den lysavgivende delen opp / ned og til venstre / høyre. = Du kan dreie den ned: 7 g «Makroblits» (s. 20) x Merk = Når den lysavgivende delen er i bounce-stilling, vil ikke lysreguleringsområdet og optimal opptaksavstand vises i kontrollpanelet. = Fargen på overflaten (tak og / eller vegger) hvor lyset kastes tilbake fra, vil virke inn på bildene som tas. Hvis mulig, la lyset bli kastet tilbake fra en nøytral overflate (hvit eller lys, lys grå fungerer best). = Brennvidden vil automatisk bli satt til 25 mm (50 mm med 135-kamera), og «- -» vil vises på kontrollpanelet. Du kan trykke på ZOOM-knappen for å justere brennvidden manuelt. g «Innstilling av brennvidde (ZOOM)» (s. 16) NO 17

18 Bruk av refleksjonsadapter (ekstrautstyr) Hvis du bruker refleksjonsadapter (ekstrautstyr) ved opptak med bounce-blits, kan du lede deler av lyset bort til motivet for å reflektere det tilbake fra motivet. På denne måten kan du oppnå en blikkfangende lyseffekt lysrefleksjon i menneskers øyne. Du kan også bruke reflektorlyset til å lyse opp deler av bildet som ellers kanskje ville blitt skyggelagt som følge av bounce-blitsen. Opptak kun med bounce Opptak med refleksjonsadapter For å oppnå den blikkfangende lyseffekten, drei den lysavgivende delen rett opp eller rett til siden, og rett platen mot motivet Send reflektoradapterbeltets ende med -merket gjennom platen (1) og sett inn -delen av beltet inn i platen (2). 2 Rem Plate 2 Rett inn den flate overflaten på platen mot den elektroniske blitsen, og vikle remmen rundt blitsen (1). Plasser den andre enden av remmen fast inn i platen (2) NO

19 Bruk av vidvinkelpanelet Bruk det innebygde vidvinkelpanelet ved blitsfotografering når objektivets fokallengde er stilt inn på en posisjon videre enn 12 mm. 1 Hvis objektivets fokallengde er kortere enn 12 mm (24 mm med et 135-kamera), blinker vidvinkelpanelets varselindikator på kontrollpanelet. = Dette skjer ikke, hvis ikke kameraet er utstyrt med kommunikasjonsmulighet. Vidvinkelpanel 2 Skyv ut vidvinkelpanelet og plasser det på det lysavgivende området. = Vidvinkelpanel-indikatoren lyser på kontrollpanelet. 3 Trykk på ZOOM-knappen for å justere brennvidden. = Det kan velges brennvidde på enten 8 mm eller 10 mm (16 mm eller 20 mm med 135-kamera). = Når vidvinkelpanelet benyttes, vil ledetallet være lavere, og det tilgjengelige opptaksområdet eller den optimale opptaksavstanden, vil reduseres. ZOOM-knapp x Merk = For å unngå skade på vidvinkelpanelet, ikke vipp det oppover. = Hvis vidvinkelpanelet ødelegges når det skyves ut, vil ikke lenger ZOOM-knappen kunne betjenes. Hvis så skjer, kople ut vidvinkelpanelbryteren for å gjenopprette funksjonaliteten. g «Brukerspesifikt oppsett» (s. 23) NO 19

20 Makroblits Når avstanden til motivet er mellom 0,5 m og 1,0 m, vil ikke blitsens lysavgivende område samsvare med området inkludert i bildet. I så tilfelle, rett blitsen så langt som mulig ned (7 -vinkel) ved å benytte låsfrigivelses-tasten for bounce. 1 Trykk inn frigivelsestasten for bounce-låsen, vipp den lysavgivende delen så lavt ned som mulig (7 -vinkel). Makroblits-indikatoren lyser på kontrollpanelet. (0,5 1,5 m) x Merk = Tilgjengelig opptaksområde er opptil 2,5 m. = Blitslyset kan blokkeres, hvis objektivet er langt eller har stor diameter. Sørg for å ta noen prøvebilder. = Ikke bruk denne funksjonen for annet enn makroopptak. Hvis den brukes ved normalt opptak, vil det være en utilstrekkelig belysning av bildet øvre halvdel. Makroblits Tilgjengelig opptaksområde 20 NO

21 Diverse blitsfotograferingsmetoder De følgende blitsfotograferingsmetodene er mulige ifølge kameraets oppsett. = Enkelte blitsopptaksmetoder kan være utilgjengelige, avhengig av kameraet funksjon og konstruksjon. = For detaljer angående bruk av disse modi, se bruksanvisningen for kameraet. Blits for rødøyereduksjon Reduserer forekomsten av røde øyne som følge av blitsbelysning. Sakte synkronisering Blitslys avgis mens lukkeren er åpen i en lengre periode. Normalt sett når det avgis blitslys, er lukkerhastigheten fast. I dette moduset er lukkerhastigheten derimot forlenget, avhengig av lysstyrken. Du vil være i stand til å ta flotte bilder av mennesker i skumring eller om natten. NO 21

22 2. gardin synkronisering En langsom lukker brukes, og blitsen avgir lys rett før eksponeringsperioden opphører. Dette gjør det mulig å ta bilder av bevegelige motiver som f.eks. bilers baklys, og oppnå en strømmende effekt. Kombinasjon med kameraets innebygde blits Hvis kameraet som benyttes, har en innebygd blits, kan denne brukes simultant med den elektroniske blitsen. = For eksempel kan du la lyset fra den elektroniske blitsen kastes tilbake fra veggen eller taket, mens du bruker kameraets innbygde blits for å skape en blikkfangende lyseffekt. Avanserte opptaksteknikker er mulig. = På enkelte kameramodeller kan det være at den innebygde blitsen kobles ut når den elektroniske blitsen festes på kameraets blitssko. x Merk = Den elektroniske blitsens kontrollmodus bør stilles på TTL AUTO eller FP TTL AUTO. 22 NO

23 Brukerspesifikt oppsett Brukerspesifikt oppsett lar deg tilpasse den elektroniske blitsen til dine preferanser. 1 Trykk og hold inn MODE-knappen i mer enn 2 sekunder, helt til oppsettsmodusskjermen vises på kontrollpanelet. 2 Trykk på MODE-knappen for å velge oppsettsmodus. 3 Drei funksjonshjulet for å velge verdi. 4 Trykk på MODE-knappen i mer enn 2 sekunder MODE-knapp for å bekrefte oppsettet. Oppsettsmodus Modusvisning MODE-knapp Funksjonshjul Funksjon Verdivisning Standard verdi AF illuminator AF illuminator aktiveres i tråd med styringen fra kameraet. AF illuminator er avslått. A Blitskabel Bruk denne innstillingen når blitskabel ikke benyttes (festet til blitsskoen eller med klips). Bruk denne innstillingen når blitskabel benyttes (off-flash-kabel). på Brennvidden vises ut fra et objektivs fokallengde i et FOUR THIRDS-kamera. Brennvidde (ZOOM) visning Brennvidden konverteres til fokalavstanden på et 135-kamera. Dette gjør at man får den samme følingen med blitsen som ved en blits for et 135-kamera (35 mm-film). 4-3 Avstandvisningsenhet Avstand vist i meter. Avstand vist i fot. m NO 23

24 Oppsettsmodus Modusvisning MODE-knapp Funksjonshjul Funksjon Verdivisning Standard verdi Blitsstyrkekontroll Blitsstyrke kan ikke justeres. Blitsstyrke kan justeres. OFF Vidvinkelpanel bryter-utkobling Vidvinkelpanelbryteren er aktivert. Bruk denne innstillingen for å legge merke til at vidvinkelpanelet har blitt skjøvet ut. Vidvinkelpanelbryteren er deaktivert. Bruk denne innstillingen hvis vidvinkelpanelet er skadet, slik at det er mulig å endre brennvidden med ZOOM-knappen. på Ledetallvisning Blitsstyrken vises i form av et ledetall. Blitsstyrken vises i blitsstyrkeforhold. på ISO, F-kommunikasjon i AUTO-modus = Tilgjengelig kun i AUTO-modus, med kamera som har kommunikasjonsmulighet. Innstillingen av ISO-følsomheten og blenderverdien vil bli automatisk justert av kameraet. Du kan justere ISO-følsomhet og blenderverdi på den elektroniske blitsen. på ISO-følsomhetsvalg i AUTO-modus = Fungerer med kameraer uten kommunikasjonsmuligheter. Fungerer også med kameraer med kommunikasjonsmulighet når ISO, F-kommunikasjon er satt på [OFF]. ISO-følsomheten kan stilles inn med funksjonshjulet NO

25 Nullstille alt «Nullstille alt» stiller det brukerspesifike oppsettet tilbake til standardinnstillingene ved levering. 1 Trykk MODE- og LIGHT-knappene samtidig i minst 2 sekunder for å stille tilbake til standardinnstillinger. = Avstandsvisningsenheten (m / ft) blir ikke endret av en slik nullstilling. LIGHT-knapp MODE-knapp Trådløs blits Denne blitsen er kompatibel med det trådløse RC flash-systemet fra Olympus. Bruk av den elektroniske blitsen sammen med et Olympus digitalkamera som også er kompatibelt med dette systemet, gir deg trådløs fjernstyring over blitsemisjonen. Blitsmodus og andre styringer stilles inn på kameraet, og det styrer den elektroniske blitsen automatisk. Du kan også kombinere flere blitser for å skape et multippelt blitsarrangement. Hvorvidt kameraet er kompatibel med dette systemet står i kameraets bruksanvisning. I trådløst fotograferingsmodus styrer kameraet den elektroniske blitsen gjennom et lyskommunikasjon med kameraets innebygde blits. Juster følgende innstillinger på kameraet og den elektroniske blitsen på forhånd. RC-modus: Dette er det trådløse moduset. Still både kameraet og den elektroniske blitsen til RC-modus. Kanal: Endrer kanalen, slik at kameraet ikke mottar feilaktige signaler fra andre trådløse Olympus RC flash-systemer som er i bruk i nærheten. Velg en kanal mellom 1 og 4, og still inn den samme kanalen på kameraet og den elektroniske blitsen. Gruppe: Du kan fjernstyre inntil tre grupper (A, B, C) av blitsarrangementer med forskjellige blitsmodi og andre innstillinger. Still på forhånd inn på den elektroniske blitsen, i hvilken gruppe blitsen skal avgi lys. NO 25

26 Grunnleggende trådløs fotografering Denne funksjonen vil bli forklart ved bruk av et eksempel, hvor den elektroniske blitsen brukes sammen med det digitale SLR-kameraet E-3 fra Olympus. Se dette kameraets bruksanvisning for nærmere opplysninger om blitsens innstillingsområde og funksjonene på kameraet. MODE-knapp RC-modus Gruppe: = Velg blitsmodus og juster blitsstyrken individuelt for gruppe A, B, og C. For MANUELL-modus, velg blitsstyrke. 1 Plasser kameraet og den elektroniske blitsen. g «Om plassering av den elektroniske blitsen» (s. 27) 2 Trykk gjentatte ganger på MODE-knappen til den elektroniske blitsen for å stille blitsens kontrollmodus til RC-modus. 3 Still inn [#RC MODE] på kameraet til [ON] og kameraets innebygde blits slik at den kan avgi lys. = Still inn blitsmoduset og blitsstyrken på kameraet. Blitsstyrkeverdi TTL M OFF / 8 LO 2 Normal blits / Super FP-blits = Veksle mellom normal blits og Super FP-blits. Kommunikasjonslysnivå = Still inn kommunikasjonslysnivå til [HI], [MID] eller [LO]. Blitskontrollmodus Blitsstyrke Kanal = Still inn kommunikasjonskanalen til samme kanal som er benyttet på den elektroniske blitsen. Kanal Gruppe 4 Hold inne MODE-knappen og drei funksjonshjulet for å velge kanal og gruppe. = Hvis MODE-knappen holdes nede i over to sekunder, åpnes brukerspesifikt oppsett. 5 Etter at opptaksforberedelsene er fullført, ta noen prøvefoto for å sjekke hvordan blitsen fungerer, samt kvaliteten på bildene. MODE-knapp 26 NO

27 6 Start opptak, mens du sjekker «lading fullført»-indikasjonene på kameraet og den elektroniske blitsen. = Den elektroniske blitsens ladningstilstand kommuniseres ikke til kameraet. Ta blidet først etter at du har sjekket at CHARGE-lampen bak på den elektroniske blitsen lyser, eller at AF-illuminatoren foran på den elektroniske blitsen blinker. = Hvis kameraets blitsstyrkekontroll-modus er innstilt, vil den faktiske blitsstyrken være summen av blitsstyrken stilt inn på den elektroniske blitsen og på kameraet. x Merk = Blitsens brennvidde kan ikke kontrolleres automatisk, så sørg for å sjekke den på forhånd. Ved å trykke på ZOOM-knappen på den elektroniske blitsen en gang, vil brennvidden bli vist i ca. 2 sekunder. Du kan endre brennvidden ved å trykke ZOOMknappen nok en gang mens den aktuelle brennvidden vises. Bekreft hvorvidt brennviddeinnstillingen er passende eller ikke, ved å ta et prøveopptak. = Under opptak med 2. gardin-synkronisering, still inn lukkerhastigheten opp til 4 sekunder, da blitsen automatisk avgir lys etter omtrent 5 sekunder. = I RC-modus brukes den innbygde blitsen på kameraet til å sende fjernstyringssignaler, og kan derfor ikke benyttes som blits. Om plassering av den elektroniske blitsen Fjernstyringssignalene sendes ved bruk av den innebygde blitsen i kameraet, slik at den maksimale rekkevidden, innenfor hvilken den elektroniske blitsen kan plasseres, vil avhenge av kameraet. For nærmere opplysninger, se kameraets bruksanvisning. 1 Fest blitsskoen til kameraet. = Skyv blitsen hele veien inn i blitsskoen helt til den stopper og du hører et klikk. = Dersom låsepinnen stikker ut, dytt den inn igjen ved å dreie låseringen så langt det går i motsatt retning av LOCK. = Du kan også feste blitsskoen på en tripod. 2 Plasser den elektroniske blitsen slik at fjernstyringssensoren er rettet mot kameraet, og vend den lysavgivende delen i retning av motivet du vil ta bilde av. NO 27

28 Eksempler på plassering: Plassering av en enkelt blits Fjernkontrollsensor Blitsbelysningens retning 30 Kameraets retning m m Eksempler på plassering: Plassering av tre blitser Gruppe A Gruppe C m 30 Gruppe B 10m Gruppe A og B: Plassert på hver side av motivet for å få frem perspektiv og unngå et flatt bilde. Gruppe C: Rettet mot veggen og kastet tilbake for å spre skyggene i bakgrunnen. Endring av lysmengden fra hver blits Ved fotografering med flere blitser, kan du skape ulike effekter under blitsfotograferingen ved å endre lysmengden fra hver av blitsene. Forsøk først å endre blitsmodus og blitsstyrkeverdi for hver gruppe. Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å skape det uttrykket du ønsker, forsøk følgende. = Endre avstanden mellom den elektroniske blitsen og motivet. = Endre blitsstyrkeverdien på den elektroniske blitsen. = Endre brennvidden. 28 NO

29 x Merk = Hvis det befinner seg et objekt mellom kameraets innebygde blits og den elektroniske blitsen, kan dette forstyrre lyssignalet og medføre at blitsen ikke avgir lys. = Hvis tilstrekkelig lys kan reflekteres tilbake fra motivet eller fra bakgrunnen (f.eks. en vegg ved innendørsfotografering), vil arrangeringen fungere selv om de ikke er optimalt rettet inn. = Selv om det ikke er noen begrensninger på antallet trådløse blitser du kan bruke, anbefales det at hver gruppe ikke har mer enn tre blitser dette for å forhindre funksjonsfeil på blitsene som følge av gjensidig interferens. = Plasser blitser som skal avgi lys i AUTO-modus, slik at den automatiske lysmottakeren er vendt mot motivet. I dette tilfellet vil ikke fjernkontrollsensoren være rettet mot kameraet, så blitsen vil avgi lys og ta i bruk reflektert lys fra motivet og bakgrunnen. = Etter at du er ferdig med plasseringen av blitsene, sørg for å ta et prøvebilde. Fotografering ved bruk av et digitalkamera uten kommunikasjonsmulighet Ved bruk av den elektroniske blitsen med et kamera uten kommunikasjonsmulighet, juster ISO-følsomheten og blenderverdien i AUTO-modus til å ha de samme verdiene som på kameraet, eller endre opptaksavstanden i MANUELL-modus. Du kan også utløse blitsen trådløst som en slaveblits. g «Slaveblits» (s. 31) AUTO I dette moduset er blitsstyrken styrt automatisk i tråd med blenderinnstillingen. 1 Hold inne MODE-knappen og drei funksjonshjulet AUTO CHECK-lampe for å justere ISO-følsomheten. TEST-knapp ISOfølsomhet Blenderverdi MODE-knapp ZOOM-knapp = Hvis MODE-knappen holdes nede i over to sekunder, åpnes brukerspesifikt oppsett. 2 Trykk på ZOOM-knappen for justering av brennvidde tilpasset objektivets fokalavstand. 3 Drei funksjonshjulet i henhold til objektivets blenderverdi. = Hvis kombinasjonen av ISO-følsomhet / blenderverdi ikke matcher benyttet spektrum, vil ISO-følsomheten og blenderverdien blinke for å advare deg. I så tilfelle, endre ISO-følsomhet og / eller blenderverdi. g «Lysreguleringsområde i AUTO-modus» (s. 38) = Trykk på TEST-knappen for å teste blitsaktiveringen. g «Test blitsaktivering» (s. 13) 4 Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. NO 29

30 Blitsstyrkeverdi Ved å velge en ISO-følsomhet og en blenderverdi forskjellig fra de som er stilt inn på kameraet, kan blitsstyrken justeres i 1/3-trinn. MANUELL I dette moduset avgis blitslys i henhold til ledetallinnstillingen (GN). Ledetall 1 Kontrollpanelet viser aktuelt ledetall. = Blitsstyrken kan også vises som blitsstyrkeforhold. g «Brukerspesifikt oppsett» (s. 23) = Blitsstyrkeforhold: Ratio på avgitt blitslysstyrke i forhold til styrken ved full emisjon. 2 Trykk på ZOOM-knappen for justering av brennvidde tilpasset objektivets fokalavstand. 3 Drei funksjonshjulet for å stille inn ledetallet. ZOOM-knapp Hvordan bestemme blenderverdi og ledetall Hvis opptaksavstand og blenderverdi allerede er bestemt: Bestem ledetall ut fra følgende formel og still inn verdien på den elektroniske blitsen. Blenderverdi (F) x opptaksavstand (m) Ledetall (GN) = ISO-følsomhetskoeffisienter Hvis det er nødvendig å bestemme blenderverdien: Bestem blenderverdien ut fra følgende formel og still inn verdien på den elektroniske blitsen. Ledetall (GN) x ISO-følsomhetskoeffisient Blenderverdi (F) = Opptaksavstand (m) Hvis det er nødvendig å bestemme optimal opptaksavstand: Optimal opptaksavstand (m) = Ledetall (GN) x ISO-følsomhetskoeffisient Blenderverdi (F) ISO-følsomheter og deres koeffisienter ISO-følsomhet Koeffisient For nærmere informasjon om ledetall, se «Ledetall- (GN-) liste» (gs. 35). 30 NO

31 Slaveblits Den elektroniske blitsen er utstyrt med slavefunksjon. Med denne funksjonen kan du utløse blitsen med en trådløs fjernkontroll ved å synkronisere denne opp mot emisjonen til en annen blits. Slavemodus 1 Plasser den elektroniske blitsen. = Se «Om plassering av den elektroniske blitsen» (gs. 27). 2 Trykk gjentatte ganger på MODE-knappen til den elektroniske blitsen for å stille blitsens kontrollmodus til [SL AUTO] eller [SL MANUAL]. = Blitsoppsettet er det samme som i AUTO- eller MANUELL-modus. g «AUTO» (s. 29), «MANUELL» (s. 30) MODE-knapp 3 Still inn kameraet på følgende måte. = Still inn kameraer som har slavemodus, på slavemodus. = Still inn kameraer som har manuell blitsemisjonsmodus, på manuell blitsmodus. Oppsettet vil også fungere hvis du fester en ekstern blits med manuell blitsemisjonsmodus på kameraet. x Merk = Slaveblitsmoduset kan ikke brukes med kameraer som utfører en forutgående blits, da den elektroniske blitsen vil utløses samtidig som den forutgående blitsen. = Hvis andre fotografer tar bilder ved bruk av blits, kan det være at den elektroniske blitsen reagerer på deres lys, og dermed utløses. = Blitsens brennvidde kan ikke kontrolleres automatisk, så sørg for å sjekke den på forhånd. Ved å trykke på ZOOM-knappen på den elektroniske blitsen en gang, vil brennvidden bli vist i ca. 2 sekunder. Du kan endre brennvidden ved å trykke ZOOM-knappen nok en gang mens den aktuelle brennvidden vises. Bekreft hvorvidt brennviddeinnstillingen er passende eller ikke, ved å ta et prøveopptak. NO 31

32 Advarselvisning, oversikt Advarselsdetaljer Kontrollpanelet viser Løsning Ref. side I AUTO-modus: Utenfor lysreguleringsområde (kamera med kommunikasjonsmulighet) Endre kameraets ISO-følsomhet eller blenderinnstilling. s. 13 s. 29 (kamera uten kommunikasjonsmulighet) I MANUELL-modus: Motiv for nært Når optimal opptaksavstand er mindre enn 0,6 m (0,5 m med makroblits), blinker den viste verdien for å advare deg om at opptaksrekkevidden ikke stemmer overens med blitsens lysavgivende område. 1 Endre kameraets ISO-følsomhet eller blenderinnstilling. 2 Endre ledetallsinnstillingen. s. 14 I FP MANUELLmodus: Motiv for nært 1 Endre kameraets ISO-følsomhet eller blenderinnstilling. 2 Endre ledetallsinnstillingen. s. 16 I alle modi: Vidvinkelpanel anmodning, advarsel Still inn vidvinkelpanelet. s. 20 I alle modi: Bounce nedover I alle modi: Vidvinkelpaneladvarsel Den lysavgivende delen er vippet 7 nedover. Slett denne innstillingen, med unntak for makroblits-fotografering. Vidvinkelpanelet er innstilt. Vær oppmerksom på avstanden til motivet, da ledetallet vil være lavere. s. 21 s NO

33 Spørsmål og svar Spm. Når er testblitsaktivering og autokontrollering nyttig? Svar Kontrollering av optimal blitsaktivering basert på AUTO CHECK-lampen er særlig nyttig ved bounce-blits (kun i AUTO-modi). Spm. Hvorfor blir den elektroniske blitsen varm etter suksessive emisjoner? Svar Batteriene genererer varme når blitsen gjentatte ganger avgir lys. I dette tilfellet, bruk den elektroniske blitsen med mellomrom inntil blitsens lysavgivende del og batteriene har kjølt seg ned. Spm. Hvorfor kan jeg ikke montere den elektroniske blitsen på kameraet? Svar Den elektroniske blitsen kan ikke festes, hvis låsepinnen stikker ut. Hvis så er tilfelle, drei låseringen så langt den går i motsatt retning av LOCK (gs. 8). Spm. Hvorfor endrer ikke blitskontrollmoduset seg når jeg trykker på MODEknappen? Svar Når den elektroniske blitsen er koblet til visse typer kommunikasjonskapable kameraer, kan blitskontrollmoduset kun styres fra kameraet. Spm. Hva er anbefalt hvitbalanseinnstilling på kameraet ved bruk av elektronisk blits? Svar Anbefalt modus er auto hvitbalanse. Sett fargetemperaturen på omtrent 5500 K dersom du bruker manuell hvitbalansemodus. Vær oppmerksom på at fargetemperaturen varierer avhengig av blitsintensiteten. Spm. AF-illuminatoren lyser ikke. Hva er galt? Svar AF-illuminatoren virker kun hvis du bruker den elektroniske blitsen sammen med digitale SLR-kameraer med Olympus fire-tredjedelssystem. Den virker ikke sammen med andre kameraer. AF-illuminatoren vil heller ikke virke hvis objektiver som har stor diameter, og som kan forstyrre illuminatoren, er festet til kameraet. Spm. Lysreguleringsområdet vises ikke på kontrollpanelet. Hva er galt? Svar Lysreguleringsområdet vises ikke i følgende tilfeller: = Hvis mellomringen EX-25 (tilleggsutstyr) benyttes. = Hvis objektivet har blitt fjernet. = Ved bounce-fotografering. = Hvis ISO-følsomhet og blenderverdi er utenfor innstillingsspekteret. Spm. Blitsen avga ikke lys under fotografering i RC-modus. Hva er galt? Svar Sjekk at kameraet og den elektroniske blitsen er stilt på samme kanal, og at gruppen er korrekt innstilt (g s. 29). NO 33

34 Spm. Hvordan kan jeg finne ut hvorvidt mitt kamera er kompatibelt med trådløs blits? Svar Du kan kun bruke RC-moduset med kameraer som er kompatible med det trådløse RC flash-systemet fra Olympus. Med andre kameraer kan du muligens bruke den elektroniske blitsen som en slaveblits hvis kameraets innebygde blits kan innstilles til slaveblitsmodus eller manuelt blitsmodus. For nærmere opplysninger, se kameraets bruksanvisning. Spm. Når Olympus-digitalkameraet gikk i hvilemodus, slo også kontrollpanelet på den elektroniske blitsen seg av. Er dette normalt? Svar Ja, det er normalt. Når kameraet går inn i hvilemodus, gjør FL-36R det samme. Når kameraet går ut av hvilemodus igjen, gjør FL-36R det samme. Etter ca. 15 minutter i hvilemodes slås FL-36R av. I dette tilfelle må du trykke på POWER-knappen for å slå på FL-36R igjen. Spm. Slår FL-36R seg også av når Olympus-digitalkameraet slås av? Svar Når kameraet slås av, går FL-36R over i hvilemodus. Etter omtrent 15 minutter slås FL-36R av automatisk. I dette tilfelle må du trykke på POWER-knappen for å slå på FL-36R igjen. Spm. Hvorfor ble FL-36R slått av automatisk? Svar I RC-modus og i slavemodus slås FL-36R av automatisk hvis det ikke gjøres noe i 60 minutter. Hvis FL-36R er koblet til et kamera uten kommunikasjonsmuligheter går den inn i hvilemoduses hvis den forblir ubenyttet i ca. 15 minutter. Etter 15 minutter til, slås den helt av. 34 NO

35 Ledetall- (GN-) liste = TTL AUTO / AUTO ISO 100, m FOUR THIRDS ZOOM (mm) Med TTL AUTO / AUTO Full emisjon = MANUELL ISO 100, m ZOOM (mm) MANUELL FOUR THIRDS Med / / / / / / / / = FP TTL AUTO ISO 100, m ZOOM (mm) Lukkerhastighet FOUR THIRDS Med / / / / / / / / / / / / / / / / / / / NO 35

36 = FP MANUELL De følgende ledetallene har et 1/1 blitsstyrkeforhold. ZOOM (mm) Lukkerhastighet ISO 100, m FOUR THIRDS Med / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ledetallene for blitsstyrkeforhold annet enn 1/1 i FP MANUELL-modus kan kalkuleres med følgende formel. Ledetall = Ledetall ved 1/1 x blitsstyrkeforholdskoeffisient Blitsstyrkeforhold og deres koeffisienter Blitsstyrkeforhold 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 Koeffisient NO

37 Lysreguleringsområde i AUTO-modus Blenderverdi Anvendbare kombinasjoner av ISO-følsomhet / blenderverdi (F) ved lysregulering i AUTO-modus AUTO lysreguleringsområde (m) ISO-følsomhet Brennvidde (mm) Øvre rad: FOUR THIRDS Nedre rad: (Vidvinkelpanelpanel) (Vidvinkel (Vidvinkelpanel) (Vidvinkelpanel) F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F F16 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F F32 F22 F16 F11 F8 F F32 F22 F16 F11 F F32 F22 F16 F F32 F22 F Høyre del av tabellen viser lysreguleringsområder ved bruk av et kamera uten kommunikasjonsmulighet. Tallene som er oppgitt, er kun ment som referanse. Hvis du bruker et kamera utstyrt med kommunikasjonsfunksjon, vil lysmåleområdet for det anvendte objektivet vises på kontrollpanelet. Dette området kan være forskjellig fra tallene i denne tabellen. NO 37

38 Kontinuerlig blits For din sikkerhet, legg merke til følgende. Kontinuerlig bruk av blitsen gjør den lysavgivende delen varm, og kan resultere i at den forringes i kvalitet, får funksjonsfeil eller deformeres. En kontinuerlig blitsbruk bør derfor begrenses til antallet vist i følgende tabell. La alltid den elektroniske blitsen forbli ubrukt i minst 10 minutter eller at den er blitt brukt kontinuerlig og opp til grenseantallet. Antallsbegrensning ved kontinuerlig blitsbruk Blitsstyrke Blitsens oppladningstid Antallsbegrensning FULLT; 1/1 6 sek. 10 1/2 3 sek. 20 1/4 1 sek. 40 1/8 1/128 0,5 sek. eller mer NO

39 Sikkerhetsanvisninger (les og legg merke til følgende) Denne bruksanvisningen benytter seg av en mengde felles symboler og ikoner for å hjelpe deg til en riktig betjening og bruk av dette produktet, og for å advare deg om mulige farer for deg selv og andre, så vel som for eiendelen. Disse symbolene og deres betydning er beskrevet nedenfor. FARE Legges det ikke merke til forsiktighetsreglene som dette symbolet viser til, kan det resultere i alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Legges det ikke merke til forsiktighetsreglene som dette symbolet viser til, kan det resultere i personskade eller død. FORSIKTIG Legges det ikke merke til forsiktighetsreglene som dette symbolet viser til, kan det resultere i personeller tingskader. Symboler for forbudte handlinger Symboler som oppfordrer til handling Forbudt Demontering forbudt Obligatorisk g Denne elektroniske blitsen er designet eksklusivt for bruk sammen med Olympus digitalkameraer. Ikke koble den elektroniske blitsen til et kamera som ikke er produsert av Olympus, da dette kan resultere i funksjonsfeil eller skade på kameraet og / eller blitsen. FARE g Den elektroniske blitsen inneholder høyspenningskretser. Forsøk aldri å ta den fra hverandre eller modifisere den, da dette kan resultere i elektrisk sjokk og / eller skade. g Ikke bruk den elektroniske blitsen på et sted hvor den kan eksponeres for brannfarlige eller eksplosive gasser. Hvis ikke, kan det resultere i at blitsen tar fyr eller eksploderer. g For å unngå trafikkulykker, ikke rett blitsen mot bilføreren. NO 39

40 ADVARSEL g Ikke utløs blitsen eller AF-illuminatoren rett foran øynene på en person (gjelder særlig spedbarn). Eksponering for lyset fra blitsen på svært kort avstand kan medføre ugjenkallelige skader på øynene. Vær særlig forsiktig med å bruke den elektroniske blitsen på en avstand under 1 meter fra et spedbarn. g Ikke oppbevar den elektroniske blitsen og batteriene innenfor barns rekkevidde. = Hvis et barn svelger et batteri eller en liten utstyrsdel, oppsøk umiddelbart en lege. = Hvis blitsen avgir lys i nærheten av et barn, kan øynene deres påføres ugjenkallelige skader. = Bevegelige deler på den elektroniske blitsen kan skade et barn. g Unngå de følgende handlinger for å forhindre brann eller skade som følge av batterivæskelekkasje, overoppheting, at noe tar fyr eller eksploderer. = Ikke bruk batterier som ikke er spesifisert for bruk med denne elektroniske blitsen. = Ikke kast batteriet inn i et ildsted, eksponer det for varme, kortslutt det eller bygg det fra hverandre. = Ikke bland gamle og nye batterier, eller batterier av forskjellig type eller merke. = Ikke forsøk å lade opp igjen ikke-oppladbare batterier som f.eks. alkaliske batterier. = Ikke sett inn batteriene med +/ polariteten omvendt. g Ikke lagre den elektroniske blitsen på et sted som er utsatt for mye støv eller fuktighet. Hvis ikke, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk. g Ikke bruk blitsen når den er dekket til av et antennbart objekt som f.eks. et håndkle. Ikke rør det lysavgivende området etter bruk. Det kan være veldig varmt, og du kan forbrenne deg. g Hvis den elektroniske blitsen faller i vannet eller en annen flytende væske, må batteriene umiddelbart fjernes. Kontakt din forhandler eller rådfør deg med en av Olympus' autoriserte servicestasjoner. Fortsatt bruk kan resultere i brann eller elektrisk sjokk. g Ikke utsett den elektroniske blitsen for dråper eller sprut. g Ikke utsett batteriet for overdreven varme som f.eks. solskinn, brann e.l. 40 NO

41 FORSIKTIG g Hvis du legger merke til noe uvanlig, som f.eks. lekkasje, misfarging, misdannelser, overoppheting eller lukt, ikke bruk utstyret mer. Fortsatt bruk kan resultere i brann, overoppheting eller eksplosjon. Fjern batteriene forsiktig for å unngå å brenne deg, og å forhindre eksponering for gass eller farlige væsker som kan bli frigitt. Kontakt din forhandler eller rådfør deg med en av Olympus' autoriserte servicestasjoner. g Ta alltid ut batteriene når du regner med ikke å bruke den elektroniske blitsen på en lang stund. Ellers kan varmedannelse eller væskelekkasje fra batteriene resultere i brann, skade og / eller forurensning av omgivelsene. g Ikke bruk et batteri som lekker. Dett kan resultere i brann eller elektrisk sjokk. g Ikke håndter den elektroniske blitsen med våte hender. Dett kan resultere i elektrisk sjokk. g Ikke legg fra deg den elektroniske blitsen på et sted hvor den kan eksponeres for høye temperaturer. Dette kan medføre i en forringelse av deler eller i brann. g Ikke ta ut batteriene umiddelbart etter at du har brukt den elektroniske blitsen kontinuerlig over en lengre periode. Ellers kan de opphetede batteriene forårsake brannsår. g Ikke deformer batterirommet eller la fremmedlegemer slippe inn. NO 41

42 FORSIKTIGHETSREGLER FOR BATTERIER g Bruk kun batterier av spesifisert type. g Legg merke til følgende punkter. Ellers kan det resultere i lekkasje av batterivæske, overoppheting, eller at at noe tar fyr eller eksploderer. = Ikke bland gamle og nye batterier, oppladede og utladede batterier, batterier med ulike kapasiteter, eller batterier av forskjellig type eller merke. = Ikke forsøk å lade opp igjen ikke-oppladbare batterier som f.eks. alkaliske batterier. = Ikke sett inn eller bruk batteriene med +/ polariteten omvendt. Hvis batteriene ikke passer glatt inn i batterirommet, ikke tving dem inn. = Bruk aldri et batteri, hvis dets ytre belegg (isolasjon) har flasset helt eller delvis av. Ellers kan det resultere i en lekkasje, overoppheting eller eksplosjon. = Noen flunkende nye batterier kan også ha et ytre belegg (isolasjon) som er helt eller delvis har flasset av. Bruk aldri disse batteriene. g Ikke ta i bruk de følgende typer batterier. Det ytre belegget (isolasjonen) flasser eller har flasset av (selv om batteriet er helt nytt). Den negative polen er lettere oppsvulmet og ikke dekket av belegget (isolasjonen). Den negative polen er flat (uansett om en del av den negative polen er dekket av belegget eller ikke). g Hvis du får batterivæske på huden eller klærne, kan dette være irriterende for huden. Rens straks huden eller klærne med rent vann. g Hvis du får batterivæske i øynene, kan dette gjøre deg blind. Rens øynene med rent vann uten å gni dem, og oppsøk deretter straks en lege. g Ikke kast batteriet eller påfør det kraftige støt. g Ikke legg batterier i vann eller eksponer dem for fuktighet, inkludert regn, sjøvann og dyreurin. g Ikke kast batteriet inn i et ildsted eller varm det opp. 42 NO

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker blitsenheten, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x. BL04815-100 NO DIGITAL CAMERA X30 Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x30/ Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning. NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Informasjon om opphavsrett Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte

Detaljer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer