Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning"

Transkript

1 Elektronisk blits FL-36R NO Bruksanvisning

2 Blitsens deler Blits Vidvinkelpanel gs. 20 Lysavgivende område AF-illuminator, lysavgivende område gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller mangler kontrast, avgir den innebyggede AF-illuminatoren lys for å tilrettelegge for fokusering. Fjernkontrollsensor gs. 27 Automatisk lysmottaker gs. 13 Låsepinne gs. 7 Låsering gs. 7 Elektriske kontakter gs. 7 Kontroll av pakkens innhold Følgende deler er inkludert sammen med den elektroniske blitsen. Hvis noen av disse mangler eller er skadet, kontakt forhandleren hvor du kjøpte blitsen. Elektronisk blits 2 NO

3 Bounce opp / ned, vinkelindikasjon gs. 17 Bounce venstre / høyre, vinkelindikasjon gs. 17 Frigivelsestast for bounce-lås (retning venstre-høyre) gs. 9, 22 Frigivelsestast for bounce-lås (retning opp-ned) gs. 7, 17 Tilbehørssko AUTO CHECK-lampe gs. 9 Kontrollpanel gs. 4 LADE-lampe / TEST-knapp gs. 8 Funksjonshjul ZOOM-knapp gs. 20 MODE-knapp gs. 9 Deksel til batterirom gs. 6 LIGHT-knapp =Trykk for å lyse opp kontrollpanelet i ca. 15 sekunder. Kontrollpanelet lyser også hvis det er kontrollert av et digitalkamera med kommunikasjonsevne. POWER-knapp gs. 8 = Bruksanvisning (dette heftet) = Garantikort Blitssko FLST-1 Blitsetui NO 3

4 Kontrollpanel Super FP-blits gs. 15, 16 Blitskontrollmodus gs. 10 Blitsintensitetskontroll gs. 12 FOUR THIRDS gs. 23 Vidvinkelpanel gs. 20 Makroblits gs. 21 ISO-følsomhet gs. 24, 37 Brennvidde (ZOOM)-modus gs. 16 Brennvidde (ZOOM) verdi gs. 16 Ledetall (GN) gs. 14, 30, 35 Blenderåpning (F) gs. 13, 24, 29, 37 Innstillingsvisning Fot gs. 24 Meter gs. 24 Kommentar til denne håndboken Angivelsene på kontrollpanelet kan variere fra de som er vist i illustrasjonen ovenfor, avhengig av oppsettet til den elektroniske blitsen, kameraet som benyttes og opptaksforholdene. For eksempel kan brennvidden (ZOOM) vises i følgende modi: 1 FOUR THIRDS... Fokallengde med et fire-tredjedels-system digitalkamera fokallengde konvertert til en motsvarende brennvidde på et 135-kamera (35 mm-film) Teksten i denne håndboken benytter [FOUR THIRDS] visningsmodus, og verdier i [135] visningsmodus vises i parentes, f.eks. «(xx mm med 135-kamera)». For valg av visningsmodus, se «Brukerspesifikt oppsett» (gs. 23). 4 NO

5 Innholdsfortegnelse Deler på kameraet... 2 Blits... 2 Kontrollpanel... 4 Grunnleggende fotografering... 6 Sette inn batterier... 6 Feste blitsen til kameraet... 7 Slå på den elektroniske blitsen... 8 Ta bilder... 9 Blitsintensitetskontroll Øvrige blitsfotograferingsmoduser AUTO MANUELL FP TTL AUTO FP MANUELL Innstilling av brennvidde (ZOOM) Opptak med bounce Bruk av vidvinkelpanelet Makroblits Diverse blitsfotograferingsmetoder Brukerspesifikt oppsett Nullstille alt Trådløs blits Grunnleggende trådløs fotografering Om plassering av den elektroniske blitsen Fotografering ved bruk av et digitalkamera uten kommunikasjonsmulighet AUTO MANUELL Slaveblits Advarselvisning, oversikt Spørsmål og svar Liste over ledetall (GN) Lysreguleringsområde i AUTO-modus Kontinuerlig blits Sikkerhetsanvisninger (les og legg merke til følgende) Forsiktighetsregler vedrørende bruksomgivelsene Tekniske data NO 5

6 Grunnleggende fotografering Sette inn batterier Batteriene fåes separat. Bruk alltid en av de følgende batterikombinasjonene. = AA (R6) alkaliske batterier / AA (R6) NiMH-batterier / AA (R6) lithiumbatterier / AA (R6) oxyrid-batterier / AA (R6) NiCd-batterier : x 2 = Litium batteripakker (type: CR-V3) (Olympus LB-01) : x 1 x Merk = AA (R6) mangan-batterier kan ikke brukes. = Ikke bland gamle og nye batterier, eller batterier av forskjellig type, sammen. = Ta med reservebatterier på reise, eller ved bruk av den elektroniske blitsen i kalde områder. 1 Åpne dekselet til batterirom. Deksel til batterirom AA (R6) batterier CR-V3 2 Sett inn batteriene med +/ polene korrekt. 3 Lukk dekselet til batterirommet. Blitsens oppladningstid og antall bilder Anvendte batterier Blitsens oppladningstid Antall bilder AA (R6) alkaliske batterier Ca. 7,5 sek. ca. 140 ganger AA (R6) NiMH-batterier (2400 mah) Ca. 5,5 sek. ca. 200 ganger AA (R6) litiumbatterier Ca. 7,5 sek. ca. 260 ganger AA (R6) oxyrid-batterier Ca. 6,5 sek. ca. 140 ganger CR-V3 litium batteripakke Ca. 6,5 sek. ca. 320 ganger * Målinger oppnådd ved interne tester hos Olympus. Faktiske tall kan variere avhengig av opptaksforholdene. 6 NO

7 Feste blitsen til kameraet Bekreft at både kameraet og den elektroniske blitsen er slått av. Festing eller fjerning av den elektroniske blitsen mens enten blitsen eller kameraet er på, kan resultere i funksjonsfeil. 1 Trykk på bounce-låsens frigivelsestast og plasser den lysavgivende delen i standardstilling (horisontal, forside). Frigivelsestast for bounce-lås (retning venstre-høyre) Frigivelsestast for bounce-lås (retning opp-ned) Blitsskodeksel 2 Fjern blitsskodekselet fra kameraet. = Oppbevar blitsskodekselet i lommen på innsiden av blitsetuiet. Låsepinne 3 Løsne låseringen. = Dersom låsepinnen stikker ut, dytt den inn igjen ved å dreie låseringen så langt det går i motsatt retning av LOCK. Låsering Elektriske kontakter x Merk = Ikke bruk overdreven kraft på låsepinnen. = Ikke rør de elektriske kontaktene med fingre eller metalliske objekter. = Ikke fest den elektroniske blitsen mens låsepinnen stikker ut. Dette kan medføre funksjonsfeil. 4 Skyv blitsen hele veien inn i blitsskoen helt til den stopper og du hører et klikk (1). 5 Vri låseringen så langt det går i retning LOCK (2). 2 1 NO 7

8 Hvordan fjerne blitsen 1 Løsne låseringen helt, skyv deretter den elektroniske blitsen ut av blitsskoen. 2 Fest blitsskodekselet på kameraet. Bruk av kamera som ikke er utstyrt med blitssko = Hvis kameraet har en ekstern blitskontakt, tilkople den elektroniske blitsen med en blitsbrakett og brakettledning (valgdri). = Den elektroniske blitsen kan brukes som en trådløs blits hvis kameraet er kompatibelt med det trådløse Olympus RC flash-systemet. g «Trådløs blits» (s. 25) = Den elektroniske blitsen kan brukes som en slaveblits på kameraer utstyrt med slavemodus eller manuelt blitsmodus. g «Slaveblits» (s. 31) Slå på den elektroniske blitsen Slå først på kameraet og den elektroniske blitsen når denne er koplet til kameraet. Etter at den elektroniske blitsen er skrudd på, sjekk gjenstående batterilevetid. AUTO CHECK-lampe 1 Trykk på POWER-knappen. Kontrollpanel = Kontrollpanelet lyser opp og batterilading starter. = Trykk på POWER-knappen igjen for å slå den elektroniske blitsen av. 2 Verifiser at CHARGE-lampen lyser opp. = Erstatt batteriene hvis tiden det tar før CHARGElampen lyser opp, overstiger følgende verdier. Alkaliske eller oxyrid-batterier NiMH- eller litium-batterier 30 sek. eller mer 10 sek. eller mer CHARGE-lampe / TEST-knapp POWER-knapp = Hvis CHARGE-lampen og AUTO CHECK-lampen blinker samtidig, betyr det at batterikapasiteten begynner å bli lav. Hvis så er tilfelle, erstatt batteriene. = Trykk på TEST-knappen for å teste om blitsen er aktiv. 8 NO

9 Ta bilder La oss prøve noen bilder med TTL AUTO-modus. I TTL AUTO-modus kontrolleres blitsstyrken automatisk i henhold til kameraets innstillinger. Brennvidde Vist i henhold til fokallengden på objektivet. Blitskontrollmodus AUTO CHECKlampe MODE-knapp Lysreguleringsområde 1 Still kameraets opptaksmodus på P (program-automatikk). 2 Trykk gjentatte ganger på MODE-knappen til den elektroniske blitsen for å stille blitsens kontroll-modus til [TTL AUTO]. 3 Trykk utløserknappen halvveis ned. = Opptaksinformasjon vil bli kommunisert mellom kameraet og den elektroniske blitsen, og lysreguleringsområdet vil bli vist på kontrolpanelet. = Hvis motivet ikke befinner seg innenfor lysreguleringsområdet, juster avstanden til motivet. = Lysreguleringsområdet varierer i henhold til kameraets innstilling (ISO-følsomhet, blenderverdi og objektivets fokallengde). 4 Trykk utløserknappen helt ned. = Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. NO 9

10 Blitskontrollmodi Velg blitskontrollmodus ut fra motivet og opptaksforholdene. Trykk på MODEknappen gjentatte ganger for å endre blitskontrollmodus. Kontrollpanelet viser Kontrollfunksjon Blitsstyrken kontrolleres automatisk ut fra kameraets innstilling. Blitsen vil bli justert på grunnlag av lysstyrken målt via kameraets objektiv. Hovedbruksområde Bruk dette moduset med et kamera som har kommunikasjonsmulighet. Ref. side s. 9 Blitsstyrken kontrolleres automatisk ut fra kameraets innstilling. Blitsen vil bli regulert på grunnlag av lysstyrken som er registrert av den automatiske lymottakeren på den elektroniske blitsen. I dette moduset avgis blitslys i henhold til ledetallinnstillingen. Super FP-blits. Dette moduset tillater blitsfotografering selv ved lukkertider som er raskere enn kameraets blitssynkroniseringshastighet. I AUTO-modus er blitsstyrken kontrollert automatisk. I MANUELL-modus avgis blitslys i henhold til valgt ledetall. Hvis kameraet har kommunikasjonsmulighet, kan dette moduset kun anvendes når kameraet er en AUTOkompatibel modell. Fotografering med manuell blits. Opptak utendørs med blits, som f.eks. bruk av fill-in-flash i dagslys. s. 13 s. 14 s. 15, 16 x Merk = Enkelte modi kan være utilgjengelige, avhengig av kameraets innstilte opptaksmodus og kameraets funksjoner. = Det er ikke mulig å velge et utilgjengelig modus. 10 NO

11 Bruk av blitsen i hvert opptaksmodus Verdier og bruksdetaljer i tabellen vil variere, avhengig av kamera. Se kameraets bruksanvisning. Opptaksmodus Blitsemisjon Lukkerhastighet Blenderåpning P A S M Blitslys avgis automatisk når det oppdages motlys eller et lysstyrkenivå som krever blits. Blits avgis alltid ved lukkertider langsommere enn kameraets blitssynkroniseringshastighet. Blits avgis alltid med Super FP-blits. Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten. Ved opptaksforhold som gjør at blitsen utløses, fikseres lukkerhastigheten til 1/30 eller 1/60. Kameraet stiller automatisk inn lukkerhastigheten. Ved opptaksforhold som krever langsommere lukkerhastigheter, fikseres lukkerhastigheten til 1/30 eller 1/60. Lukkerhastigheten vil bli satt til verdien du velger. Kameraet stiller automatisk inn blenderåpningen. Blenderåpningen vil bli satt til verdien du velger. Bruk ledetallet og lysreguleringsområdet som referanse ved innstilling av blenderverdien. g «Ledetallsliste (GN)» (s. 35), «Lysreguleringsområde i AUTO-modus» (s. 37) Kameraet stiller inn blenderåpningen automatisk. Blenderåpningen vil bli justert til verdien du velger. NO 11

12 Blitsstyrkekontroll Blitsstyrken kan justeres mellom +3 og 3. Blitsstyrkekontroll 1 Still blitsstyrkekontrollen på [on] i det brukerspesifikke oppsettet. g «Brukerspesifikt oppsett» (s. 23) f.eks.) Blitsstyrkeverdi = Indikatoren w vises på kontrollpanelet. 2 Drei funksjonshjulet for å velge en blitsstyrkeverdi. = Vris hjulet mot +, vil verdiene endres som følger: = Vris hjulet mot, vil verdiene endres som følger: Hvis kameraets blitsstyrkekontroll-modus er innstilt, vil den faktiske blitsstyrken være summen av blitsstyrken som er stilt inn på den elektroniske blitsen og på kameraet. = Blitsstyrkeverdien vist på kontrollpanelet, viser kun verdien stilt inn på den elektroniske blitsen. Valgt justeringsverdi Blits +0.3 Kamera +0.3 Justeringsverdi vist på kontrollpanelet Faktisk blitsstyrkeverdi x Merk = I MANUELL- og FP MANUELL-modus vil innstillinger på kameraet ignoreres. 12 NO

13 Øvrige blitsfotograferingsmodi AUTO Blitsens lysstyrke kontrolleres automatisk ved måling av lysmengde gjennom den automatiske lysmottakeren. Dette moduset bruker innstillingene på kameraet sammen med innstillingene på den elektroniske blitsen. Brennvidde Vist i henhold til fokallengden på objektivet. AUTO CHECKlampe Lysreguleringsområde 1 Kontrollpanelet viser lysreguleringsområdet i henhold til kameraets innstilling. = Lysreguleringsområdet vises ikke hvis kameraets oppsett (ISO-følsomhet og blenderverdi) ikke svarer til en av de anvendbare kombinasjonene av ISO-følsomhet / blenderverdi. Hvis så er tilfelle, blinker indikatorene [ISO] og [F] for å varsle deg. Endre kameraets oppsett (ISO-følsomhet og / eller blenderverdi). g «Lysreguleringsområde i AUTO-modus» (s. 37) 2 Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. Aktivering av testblits Blitsaktivering kan testes før en faktisk utløsing av lukkeren. Trykk på TEST-knappen for testblitsaktivering. Hvis AUTO CHECK-lampen blinker i ca. 5 sekunder etter testblitsaktiveringen, så er blitsen justert korrekt. Hvis lampen ikke blinker, endre blenderverdien, ISO-følsomheten, avstanden til motivet, etc. = Sjekk av lyset ved hjelp av testblitsaktivering er kun mulig i AUTO-modus. TEST-knapp NO 13

14 MANUELL I dette moduset avgis blitslys i henhold til ledetallinnstillingen (GN). Brennvidde 1 Drei funksjonshjulet for å stille inn ledetallet. Vist i henhold til fokallengden på objektivet. = Kontrollpanelet viser innstilt ledetall og den optimale opptaksavstanden i henhold til kameraets oppsett. 2 Hvis avstanden til motivet ikke svarer til optimal opptaksavstand, bør du endre ledetallet eller avstanden til motivet. = Den optimale opptaksavstanden varierer avhengig av kameraets oppsett (ISO-følsomhet, blenderverdi, objektivets fokalavstand og lukkerhastighet). For nærmere informasjon, se «Ledetall- (GN-) liste» (gs. 35). Ledetall Optimal opptaksavstand Optimal opptaksavstand Hvis ISO-følsomheten er satt til 100, kan du kalkulere optimal opptaksavstand ved å dele ledetallet (GN) med blenderverdien (F). g «Ledetall- (GN-) liste» (s. 35) 14 NO

15 FP TTL AUTO I dette moduset bruker den elektroniske blitsen Super FP-blits for å synkronisere med hurtige lukkerhastigheter. De følgende handlingene er mulige med Super FP-blits. = Dempning av skygger ved opptak i motlys. = Opptak av portrett utendørs ved bruk av fill-in flash og åpen blender for å gjøre bakgrunnen uskarp. Opptak i motlys Uten blits Portrettopptak Med blits (FP TTL AUTO) AUTO CHECKlampe Modus Med justert blender Brennvidde Lysreguleringsområde Med åpen blender 1 Kontrollpanelet viser lysreguleringsområdet i henhold til kameraets innstilling. 2 Bekreft at avstanden til motivet er innenfor lysreguleringsområdet. = Hvis det ikke befinner seg innenfor lysreguleringsområdet, juster avstanden til motivet eller kameraoppsettet. = Lysreguleringsområdet varierer i henhold til kameraets innstilling (ISO-følsomhet, blenderverdi, objektivets fokallengde og lukkerhastighet). 3 Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. x Merk = Med Super FP-blits vil det høyeste ledetallet være lavere enn i TTL AUTO-modus. Som følge av dette, vil lysreguleringsområdet reduseres. NO 15

16 FP MANUELL I dette moduset utføres Super FP-blits på innstillingen av blitsstyrke. 1 Drei funksjonshjulet for å stille inn ledetallet. Brennvidde Vist i henhold til fokallengden på objektivet. = Kontrollpanelet viser innstilt ledetall og den optimale opptaksavstanden i henhold til kameraets oppsett. 2 Hvis avstanden til motivet ikke svarer til optimal opptaksavstand, bør du endre innstillingene eller avstanden til motivet. = Den optimale opptaksavstanden varierer avhengig av kameraets oppsett (ISO-følsomhet, blenderverdi, objektivets fokalavstand og lukkerhastighet). For nærmere informasjon, se «Ledetall- (GN-) liste» (gs. 35). Ledetall Optimal opptaksavstand Optimal opptaksavstand Hvis ISO-følsomheten er satt til 100, kan du kalkulere optimal opptaksavstand ved å dele ledetallet (GN) med blenderverdien (F). g «Ledetall- (GN-) liste» (s. 36) Innstilling av brennvidde (ZOOM) Brennvidden kan justeres manuelt. 1 Trykk på ZOOM-knappen for å justere brennvidden. = [M ZOOM]-indikatoren lyser på kontrollpanelet. = Brennvidden kan settes til 12, 14, 17, 25, 35 og 42 mm (24, 28, 35, 50, 70 og 85 mm med et 135-kamera). Hvert trykk på ZOOM-knappen endrer brennvidden som følger ZOOM* ZOOM-knapp (24) (28) (35) (50) (70) (85) Hvis vidvinkelpanelet benyttes g «Bruk av vidvinkelpanel» (s. 19): ZOOM* 10 8 (20) (16) * [ZOOM] (auto) kan kun velges når det benyttede kameraet er utstyrt med kommunikasjonsmulighet. x Merk = Valg av en verdi større enn det benyttede objektivets fokallengde, vil gjøre de perifere områdene i bildet mørkere. 16 NO

17 Opptak med bounce Opptak med bounce refererer til en metode hvor lyset fra blitsen kastes tilbake fra vegger eller tak. Dette gjør at lyset kommer til rundt hele subjektet, og resulterer i et mykt bilde uten skarpe kontraster eller skygge. Opptak uten bounce Opptak med bounce Frigivelsestast for bounce-lås (retning opp-ned) Frigivelsestast for bounce-lås (retning venstre-høyre) 1 Trykk på bounce-låsens frigivelsestast og drei den lysavgivende delen opp / ned og til venstre / høyre. = Du kan dreie den ned: 7 g «Makroblits» (s. 20) x Merk = Når den lysavgivende delen er i bounce-stilling, vil ikke lysreguleringsområdet og optimal opptaksavstand vises i kontrollpanelet. = Fargen på overflaten (tak og / eller vegger) hvor lyset kastes tilbake fra, vil virke inn på bildene som tas. Hvis mulig, la lyset bli kastet tilbake fra en nøytral overflate (hvit eller lys, lys grå fungerer best). = Brennvidden vil automatisk bli satt til 25 mm (50 mm med 135-kamera), og «- -» vil vises på kontrollpanelet. Du kan trykke på ZOOM-knappen for å justere brennvidden manuelt. g «Innstilling av brennvidde (ZOOM)» (s. 16) NO 17

18 Bruk av refleksjonsadapter (ekstrautstyr) Hvis du bruker refleksjonsadapter (ekstrautstyr) ved opptak med bounce-blits, kan du lede deler av lyset bort til motivet for å reflektere det tilbake fra motivet. På denne måten kan du oppnå en blikkfangende lyseffekt lysrefleksjon i menneskers øyne. Du kan også bruke reflektorlyset til å lyse opp deler av bildet som ellers kanskje ville blitt skyggelagt som følge av bounce-blitsen. Opptak kun med bounce Opptak med refleksjonsadapter For å oppnå den blikkfangende lyseffekten, drei den lysavgivende delen rett opp eller rett til siden, og rett platen mot motivet Send reflektoradapterbeltets ende med -merket gjennom platen (1) og sett inn -delen av beltet inn i platen (2). 2 Rem Plate 2 Rett inn den flate overflaten på platen mot den elektroniske blitsen, og vikle remmen rundt blitsen (1). Plasser den andre enden av remmen fast inn i platen (2) NO

19 Bruk av vidvinkelpanelet Bruk det innebygde vidvinkelpanelet ved blitsfotografering når objektivets fokallengde er stilt inn på en posisjon videre enn 12 mm. 1 Hvis objektivets fokallengde er kortere enn 12 mm (24 mm med et 135-kamera), blinker vidvinkelpanelets varselindikator på kontrollpanelet. = Dette skjer ikke, hvis ikke kameraet er utstyrt med kommunikasjonsmulighet. Vidvinkelpanel 2 Skyv ut vidvinkelpanelet og plasser det på det lysavgivende området. = Vidvinkelpanel-indikatoren lyser på kontrollpanelet. 3 Trykk på ZOOM-knappen for å justere brennvidden. = Det kan velges brennvidde på enten 8 mm eller 10 mm (16 mm eller 20 mm med 135-kamera). = Når vidvinkelpanelet benyttes, vil ledetallet være lavere, og det tilgjengelige opptaksområdet eller den optimale opptaksavstanden, vil reduseres. ZOOM-knapp x Merk = For å unngå skade på vidvinkelpanelet, ikke vipp det oppover. = Hvis vidvinkelpanelet ødelegges når det skyves ut, vil ikke lenger ZOOM-knappen kunne betjenes. Hvis så skjer, kople ut vidvinkelpanelbryteren for å gjenopprette funksjonaliteten. g «Brukerspesifikt oppsett» (s. 23) NO 19

20 Makroblits Når avstanden til motivet er mellom 0,5 m og 1,0 m, vil ikke blitsens lysavgivende område samsvare med området inkludert i bildet. I så tilfelle, rett blitsen så langt som mulig ned (7 -vinkel) ved å benytte låsfrigivelses-tasten for bounce. 1 Trykk inn frigivelsestasten for bounce-låsen, vipp den lysavgivende delen så lavt ned som mulig (7 -vinkel). Makroblits-indikatoren lyser på kontrollpanelet. (0,5 1,5 m) x Merk = Tilgjengelig opptaksområde er opptil 2,5 m. = Blitslyset kan blokkeres, hvis objektivet er langt eller har stor diameter. Sørg for å ta noen prøvebilder. = Ikke bruk denne funksjonen for annet enn makroopptak. Hvis den brukes ved normalt opptak, vil det være en utilstrekkelig belysning av bildet øvre halvdel. Makroblits Tilgjengelig opptaksområde 20 NO

21 Diverse blitsfotograferingsmetoder De følgende blitsfotograferingsmetodene er mulige ifølge kameraets oppsett. = Enkelte blitsopptaksmetoder kan være utilgjengelige, avhengig av kameraet funksjon og konstruksjon. = For detaljer angående bruk av disse modi, se bruksanvisningen for kameraet. Blits for rødøyereduksjon Reduserer forekomsten av røde øyne som følge av blitsbelysning. Sakte synkronisering Blitslys avgis mens lukkeren er åpen i en lengre periode. Normalt sett når det avgis blitslys, er lukkerhastigheten fast. I dette moduset er lukkerhastigheten derimot forlenget, avhengig av lysstyrken. Du vil være i stand til å ta flotte bilder av mennesker i skumring eller om natten. NO 21

22 2. gardin synkronisering En langsom lukker brukes, og blitsen avgir lys rett før eksponeringsperioden opphører. Dette gjør det mulig å ta bilder av bevegelige motiver som f.eks. bilers baklys, og oppnå en strømmende effekt. Kombinasjon med kameraets innebygde blits Hvis kameraet som benyttes, har en innebygd blits, kan denne brukes simultant med den elektroniske blitsen. = For eksempel kan du la lyset fra den elektroniske blitsen kastes tilbake fra veggen eller taket, mens du bruker kameraets innbygde blits for å skape en blikkfangende lyseffekt. Avanserte opptaksteknikker er mulig. = På enkelte kameramodeller kan det være at den innebygde blitsen kobles ut når den elektroniske blitsen festes på kameraets blitssko. x Merk = Den elektroniske blitsens kontrollmodus bør stilles på TTL AUTO eller FP TTL AUTO. 22 NO

23 Brukerspesifikt oppsett Brukerspesifikt oppsett lar deg tilpasse den elektroniske blitsen til dine preferanser. 1 Trykk og hold inn MODE-knappen i mer enn 2 sekunder, helt til oppsettsmodusskjermen vises på kontrollpanelet. 2 Trykk på MODE-knappen for å velge oppsettsmodus. 3 Drei funksjonshjulet for å velge verdi. 4 Trykk på MODE-knappen i mer enn 2 sekunder MODE-knapp for å bekrefte oppsettet. Oppsettsmodus Modusvisning MODE-knapp Funksjonshjul Funksjon Verdivisning Standard verdi AF illuminator AF illuminator aktiveres i tråd med styringen fra kameraet. AF illuminator er avslått. A Blitskabel Bruk denne innstillingen når blitskabel ikke benyttes (festet til blitsskoen eller med klips). Bruk denne innstillingen når blitskabel benyttes (off-flash-kabel). på Brennvidden vises ut fra et objektivs fokallengde i et FOUR THIRDS-kamera. Brennvidde (ZOOM) visning Brennvidden konverteres til fokalavstanden på et 135-kamera. Dette gjør at man får den samme følingen med blitsen som ved en blits for et 135-kamera (35 mm-film). 4-3 Avstandvisningsenhet Avstand vist i meter. Avstand vist i fot. m NO 23

24 Oppsettsmodus Modusvisning MODE-knapp Funksjonshjul Funksjon Verdivisning Standard verdi Blitsstyrkekontroll Blitsstyrke kan ikke justeres. Blitsstyrke kan justeres. OFF Vidvinkelpanel bryter-utkobling Vidvinkelpanelbryteren er aktivert. Bruk denne innstillingen for å legge merke til at vidvinkelpanelet har blitt skjøvet ut. Vidvinkelpanelbryteren er deaktivert. Bruk denne innstillingen hvis vidvinkelpanelet er skadet, slik at det er mulig å endre brennvidden med ZOOM-knappen. på Ledetallvisning Blitsstyrken vises i form av et ledetall. Blitsstyrken vises i blitsstyrkeforhold. på ISO, F-kommunikasjon i AUTO-modus = Tilgjengelig kun i AUTO-modus, med kamera som har kommunikasjonsmulighet. Innstillingen av ISO-følsomheten og blenderverdien vil bli automatisk justert av kameraet. Du kan justere ISO-følsomhet og blenderverdi på den elektroniske blitsen. på ISO-følsomhetsvalg i AUTO-modus = Fungerer med kameraer uten kommunikasjonsmuligheter. Fungerer også med kameraer med kommunikasjonsmulighet når ISO, F-kommunikasjon er satt på [OFF]. ISO-følsomheten kan stilles inn med funksjonshjulet NO

25 Nullstille alt «Nullstille alt» stiller det brukerspesifike oppsettet tilbake til standardinnstillingene ved levering. 1 Trykk MODE- og LIGHT-knappene samtidig i minst 2 sekunder for å stille tilbake til standardinnstillinger. = Avstandsvisningsenheten (m / ft) blir ikke endret av en slik nullstilling. LIGHT-knapp MODE-knapp Trådløs blits Denne blitsen er kompatibel med det trådløse RC flash-systemet fra Olympus. Bruk av den elektroniske blitsen sammen med et Olympus digitalkamera som også er kompatibelt med dette systemet, gir deg trådløs fjernstyring over blitsemisjonen. Blitsmodus og andre styringer stilles inn på kameraet, og det styrer den elektroniske blitsen automatisk. Du kan også kombinere flere blitser for å skape et multippelt blitsarrangement. Hvorvidt kameraet er kompatibel med dette systemet står i kameraets bruksanvisning. I trådløst fotograferingsmodus styrer kameraet den elektroniske blitsen gjennom et lyskommunikasjon med kameraets innebygde blits. Juster følgende innstillinger på kameraet og den elektroniske blitsen på forhånd. RC-modus: Dette er det trådløse moduset. Still både kameraet og den elektroniske blitsen til RC-modus. Kanal: Endrer kanalen, slik at kameraet ikke mottar feilaktige signaler fra andre trådløse Olympus RC flash-systemer som er i bruk i nærheten. Velg en kanal mellom 1 og 4, og still inn den samme kanalen på kameraet og den elektroniske blitsen. Gruppe: Du kan fjernstyre inntil tre grupper (A, B, C) av blitsarrangementer med forskjellige blitsmodi og andre innstillinger. Still på forhånd inn på den elektroniske blitsen, i hvilken gruppe blitsen skal avgi lys. NO 25

26 Grunnleggende trådløs fotografering Denne funksjonen vil bli forklart ved bruk av et eksempel, hvor den elektroniske blitsen brukes sammen med det digitale SLR-kameraet E-3 fra Olympus. Se dette kameraets bruksanvisning for nærmere opplysninger om blitsens innstillingsområde og funksjonene på kameraet. MODE-knapp RC-modus Gruppe: = Velg blitsmodus og juster blitsstyrken individuelt for gruppe A, B, og C. For MANUELL-modus, velg blitsstyrke. 1 Plasser kameraet og den elektroniske blitsen. g «Om plassering av den elektroniske blitsen» (s. 27) 2 Trykk gjentatte ganger på MODE-knappen til den elektroniske blitsen for å stille blitsens kontrollmodus til RC-modus. 3 Still inn [#RC MODE] på kameraet til [ON] og kameraets innebygde blits slik at den kan avgi lys. = Still inn blitsmoduset og blitsstyrken på kameraet. Blitsstyrkeverdi TTL M OFF / 8 LO 2 Normal blits / Super FP-blits = Veksle mellom normal blits og Super FP-blits. Kommunikasjonslysnivå = Still inn kommunikasjonslysnivå til [HI], [MID] eller [LO]. Blitskontrollmodus Blitsstyrke Kanal = Still inn kommunikasjonskanalen til samme kanal som er benyttet på den elektroniske blitsen. Kanal Gruppe 4 Hold inne MODE-knappen og drei funksjonshjulet for å velge kanal og gruppe. = Hvis MODE-knappen holdes nede i over to sekunder, åpnes brukerspesifikt oppsett. 5 Etter at opptaksforberedelsene er fullført, ta noen prøvefoto for å sjekke hvordan blitsen fungerer, samt kvaliteten på bildene. MODE-knapp 26 NO

27 6 Start opptak, mens du sjekker «lading fullført»-indikasjonene på kameraet og den elektroniske blitsen. = Den elektroniske blitsens ladningstilstand kommuniseres ikke til kameraet. Ta blidet først etter at du har sjekket at CHARGE-lampen bak på den elektroniske blitsen lyser, eller at AF-illuminatoren foran på den elektroniske blitsen blinker. = Hvis kameraets blitsstyrkekontroll-modus er innstilt, vil den faktiske blitsstyrken være summen av blitsstyrken stilt inn på den elektroniske blitsen og på kameraet. x Merk = Blitsens brennvidde kan ikke kontrolleres automatisk, så sørg for å sjekke den på forhånd. Ved å trykke på ZOOM-knappen på den elektroniske blitsen en gang, vil brennvidden bli vist i ca. 2 sekunder. Du kan endre brennvidden ved å trykke ZOOMknappen nok en gang mens den aktuelle brennvidden vises. Bekreft hvorvidt brennviddeinnstillingen er passende eller ikke, ved å ta et prøveopptak. = Under opptak med 2. gardin-synkronisering, still inn lukkerhastigheten opp til 4 sekunder, da blitsen automatisk avgir lys etter omtrent 5 sekunder. = I RC-modus brukes den innbygde blitsen på kameraet til å sende fjernstyringssignaler, og kan derfor ikke benyttes som blits. Om plassering av den elektroniske blitsen Fjernstyringssignalene sendes ved bruk av den innebygde blitsen i kameraet, slik at den maksimale rekkevidden, innenfor hvilken den elektroniske blitsen kan plasseres, vil avhenge av kameraet. For nærmere opplysninger, se kameraets bruksanvisning. 1 Fest blitsskoen til kameraet. = Skyv blitsen hele veien inn i blitsskoen helt til den stopper og du hører et klikk. = Dersom låsepinnen stikker ut, dytt den inn igjen ved å dreie låseringen så langt det går i motsatt retning av LOCK. = Du kan også feste blitsskoen på en tripod. 2 Plasser den elektroniske blitsen slik at fjernstyringssensoren er rettet mot kameraet, og vend den lysavgivende delen i retning av motivet du vil ta bilde av. NO 27

28 Eksempler på plassering: Plassering av en enkelt blits Fjernkontrollsensor Blitsbelysningens retning 30 Kameraets retning m m Eksempler på plassering: Plassering av tre blitser Gruppe A Gruppe C m 30 Gruppe B 10m Gruppe A og B: Plassert på hver side av motivet for å få frem perspektiv og unngå et flatt bilde. Gruppe C: Rettet mot veggen og kastet tilbake for å spre skyggene i bakgrunnen. Endring av lysmengden fra hver blits Ved fotografering med flere blitser, kan du skape ulike effekter under blitsfotograferingen ved å endre lysmengden fra hver av blitsene. Forsøk først å endre blitsmodus og blitsstyrkeverdi for hver gruppe. Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å skape det uttrykket du ønsker, forsøk følgende. = Endre avstanden mellom den elektroniske blitsen og motivet. = Endre blitsstyrkeverdien på den elektroniske blitsen. = Endre brennvidden. 28 NO

29 x Merk = Hvis det befinner seg et objekt mellom kameraets innebygde blits og den elektroniske blitsen, kan dette forstyrre lyssignalet og medføre at blitsen ikke avgir lys. = Hvis tilstrekkelig lys kan reflekteres tilbake fra motivet eller fra bakgrunnen (f.eks. en vegg ved innendørsfotografering), vil arrangeringen fungere selv om de ikke er optimalt rettet inn. = Selv om det ikke er noen begrensninger på antallet trådløse blitser du kan bruke, anbefales det at hver gruppe ikke har mer enn tre blitser dette for å forhindre funksjonsfeil på blitsene som følge av gjensidig interferens. = Plasser blitser som skal avgi lys i AUTO-modus, slik at den automatiske lysmottakeren er vendt mot motivet. I dette tilfellet vil ikke fjernkontrollsensoren være rettet mot kameraet, så blitsen vil avgi lys og ta i bruk reflektert lys fra motivet og bakgrunnen. = Etter at du er ferdig med plasseringen av blitsene, sørg for å ta et prøvebilde. Fotografering ved bruk av et digitalkamera uten kommunikasjonsmulighet Ved bruk av den elektroniske blitsen med et kamera uten kommunikasjonsmulighet, juster ISO-følsomheten og blenderverdien i AUTO-modus til å ha de samme verdiene som på kameraet, eller endre opptaksavstanden i MANUELL-modus. Du kan også utløse blitsen trådløst som en slaveblits. g «Slaveblits» (s. 31) AUTO I dette moduset er blitsstyrken styrt automatisk i tråd med blenderinnstillingen. 1 Hold inne MODE-knappen og drei funksjonshjulet AUTO CHECK-lampe for å justere ISO-følsomheten. TEST-knapp ISOfølsomhet Blenderverdi MODE-knapp ZOOM-knapp = Hvis MODE-knappen holdes nede i over to sekunder, åpnes brukerspesifikt oppsett. 2 Trykk på ZOOM-knappen for justering av brennvidde tilpasset objektivets fokalavstand. 3 Drei funksjonshjulet i henhold til objektivets blenderverdi. = Hvis kombinasjonen av ISO-følsomhet / blenderverdi ikke matcher benyttet spektrum, vil ISO-følsomheten og blenderverdien blinke for å advare deg. I så tilfelle, endre ISO-følsomhet og / eller blenderverdi. g «Lysreguleringsområde i AUTO-modus» (s. 38) = Trykk på TEST-knappen for å teste blitsaktiveringen. g «Test blitsaktivering» (s. 13) 4 Hvis blitsaktiveringen har blitt utført korrekt, vil AUTO CHECK-lampen blinke i ca. 5 sekunder etter at lukkeren utløses. NO 29

30 Blitsstyrkeverdi Ved å velge en ISO-følsomhet og en blenderverdi forskjellig fra de som er stilt inn på kameraet, kan blitsstyrken justeres i 1/3-trinn. MANUELL I dette moduset avgis blitslys i henhold til ledetallinnstillingen (GN). Ledetall 1 Kontrollpanelet viser aktuelt ledetall. = Blitsstyrken kan også vises som blitsstyrkeforhold. g «Brukerspesifikt oppsett» (s. 23) = Blitsstyrkeforhold: Ratio på avgitt blitslysstyrke i forhold til styrken ved full emisjon. 2 Trykk på ZOOM-knappen for justering av brennvidde tilpasset objektivets fokalavstand. 3 Drei funksjonshjulet for å stille inn ledetallet. ZOOM-knapp Hvordan bestemme blenderverdi og ledetall Hvis opptaksavstand og blenderverdi allerede er bestemt: Bestem ledetall ut fra følgende formel og still inn verdien på den elektroniske blitsen. Blenderverdi (F) x opptaksavstand (m) Ledetall (GN) = ISO-følsomhetskoeffisienter Hvis det er nødvendig å bestemme blenderverdien: Bestem blenderverdien ut fra følgende formel og still inn verdien på den elektroniske blitsen. Ledetall (GN) x ISO-følsomhetskoeffisient Blenderverdi (F) = Opptaksavstand (m) Hvis det er nødvendig å bestemme optimal opptaksavstand: Optimal opptaksavstand (m) = Ledetall (GN) x ISO-følsomhetskoeffisient Blenderverdi (F) ISO-følsomheter og deres koeffisienter ISO-følsomhet Koeffisient For nærmere informasjon om ledetall, se «Ledetall- (GN-) liste» (gs. 35). 30 NO

31 Slaveblits Den elektroniske blitsen er utstyrt med slavefunksjon. Med denne funksjonen kan du utløse blitsen med en trådløs fjernkontroll ved å synkronisere denne opp mot emisjonen til en annen blits. Slavemodus 1 Plasser den elektroniske blitsen. = Se «Om plassering av den elektroniske blitsen» (gs. 27). 2 Trykk gjentatte ganger på MODE-knappen til den elektroniske blitsen for å stille blitsens kontrollmodus til [SL AUTO] eller [SL MANUAL]. = Blitsoppsettet er det samme som i AUTO- eller MANUELL-modus. g «AUTO» (s. 29), «MANUELL» (s. 30) MODE-knapp 3 Still inn kameraet på følgende måte. = Still inn kameraer som har slavemodus, på slavemodus. = Still inn kameraer som har manuell blitsemisjonsmodus, på manuell blitsmodus. Oppsettet vil også fungere hvis du fester en ekstern blits med manuell blitsemisjonsmodus på kameraet. x Merk = Slaveblitsmoduset kan ikke brukes med kameraer som utfører en forutgående blits, da den elektroniske blitsen vil utløses samtidig som den forutgående blitsen. = Hvis andre fotografer tar bilder ved bruk av blits, kan det være at den elektroniske blitsen reagerer på deres lys, og dermed utløses. = Blitsens brennvidde kan ikke kontrolleres automatisk, så sørg for å sjekke den på forhånd. Ved å trykke på ZOOM-knappen på den elektroniske blitsen en gang, vil brennvidden bli vist i ca. 2 sekunder. Du kan endre brennvidden ved å trykke ZOOM-knappen nok en gang mens den aktuelle brennvidden vises. Bekreft hvorvidt brennviddeinnstillingen er passende eller ikke, ved å ta et prøveopptak. NO 31

32 Advarselvisning, oversikt Advarselsdetaljer Kontrollpanelet viser Løsning Ref. side I AUTO-modus: Utenfor lysreguleringsområde (kamera med kommunikasjonsmulighet) Endre kameraets ISO-følsomhet eller blenderinnstilling. s. 13 s. 29 (kamera uten kommunikasjonsmulighet) I MANUELL-modus: Motiv for nært Når optimal opptaksavstand er mindre enn 0,6 m (0,5 m med makroblits), blinker den viste verdien for å advare deg om at opptaksrekkevidden ikke stemmer overens med blitsens lysavgivende område. 1 Endre kameraets ISO-følsomhet eller blenderinnstilling. 2 Endre ledetallsinnstillingen. s. 14 I FP MANUELLmodus: Motiv for nært 1 Endre kameraets ISO-følsomhet eller blenderinnstilling. 2 Endre ledetallsinnstillingen. s. 16 I alle modi: Vidvinkelpanel anmodning, advarsel Still inn vidvinkelpanelet. s. 20 I alle modi: Bounce nedover I alle modi: Vidvinkelpaneladvarsel Den lysavgivende delen er vippet 7 nedover. Slett denne innstillingen, med unntak for makroblits-fotografering. Vidvinkelpanelet er innstilt. Vær oppmerksom på avstanden til motivet, da ledetallet vil være lavere. s. 21 s NO

33 Spørsmål og svar Spm. Når er testblitsaktivering og autokontrollering nyttig? Svar Kontrollering av optimal blitsaktivering basert på AUTO CHECK-lampen er særlig nyttig ved bounce-blits (kun i AUTO-modi). Spm. Hvorfor blir den elektroniske blitsen varm etter suksessive emisjoner? Svar Batteriene genererer varme når blitsen gjentatte ganger avgir lys. I dette tilfellet, bruk den elektroniske blitsen med mellomrom inntil blitsens lysavgivende del og batteriene har kjølt seg ned. Spm. Hvorfor kan jeg ikke montere den elektroniske blitsen på kameraet? Svar Den elektroniske blitsen kan ikke festes, hvis låsepinnen stikker ut. Hvis så er tilfelle, drei låseringen så langt den går i motsatt retning av LOCK (gs. 8). Spm. Hvorfor endrer ikke blitskontrollmoduset seg når jeg trykker på MODEknappen? Svar Når den elektroniske blitsen er koblet til visse typer kommunikasjonskapable kameraer, kan blitskontrollmoduset kun styres fra kameraet. Spm. Hva er anbefalt hvitbalanseinnstilling på kameraet ved bruk av elektronisk blits? Svar Anbefalt modus er auto hvitbalanse. Sett fargetemperaturen på omtrent 5500 K dersom du bruker manuell hvitbalansemodus. Vær oppmerksom på at fargetemperaturen varierer avhengig av blitsintensiteten. Spm. AF-illuminatoren lyser ikke. Hva er galt? Svar AF-illuminatoren virker kun hvis du bruker den elektroniske blitsen sammen med digitale SLR-kameraer med Olympus fire-tredjedelssystem. Den virker ikke sammen med andre kameraer. AF-illuminatoren vil heller ikke virke hvis objektiver som har stor diameter, og som kan forstyrre illuminatoren, er festet til kameraet. Spm. Lysreguleringsområdet vises ikke på kontrollpanelet. Hva er galt? Svar Lysreguleringsområdet vises ikke i følgende tilfeller: = Hvis mellomringen EX-25 (tilleggsutstyr) benyttes. = Hvis objektivet har blitt fjernet. = Ved bounce-fotografering. = Hvis ISO-følsomhet og blenderverdi er utenfor innstillingsspekteret. Spm. Blitsen avga ikke lys under fotografering i RC-modus. Hva er galt? Svar Sjekk at kameraet og den elektroniske blitsen er stilt på samme kanal, og at gruppen er korrekt innstilt (g s. 29). NO 33

34 Spm. Hvordan kan jeg finne ut hvorvidt mitt kamera er kompatibelt med trådløs blits? Svar Du kan kun bruke RC-moduset med kameraer som er kompatible med det trådløse RC flash-systemet fra Olympus. Med andre kameraer kan du muligens bruke den elektroniske blitsen som en slaveblits hvis kameraets innebygde blits kan innstilles til slaveblitsmodus eller manuelt blitsmodus. For nærmere opplysninger, se kameraets bruksanvisning. Spm. Når Olympus-digitalkameraet gikk i hvilemodus, slo også kontrollpanelet på den elektroniske blitsen seg av. Er dette normalt? Svar Ja, det er normalt. Når kameraet går inn i hvilemodus, gjør FL-36R det samme. Når kameraet går ut av hvilemodus igjen, gjør FL-36R det samme. Etter ca. 15 minutter i hvilemodes slås FL-36R av. I dette tilfelle må du trykke på POWER-knappen for å slå på FL-36R igjen. Spm. Slår FL-36R seg også av når Olympus-digitalkameraet slås av? Svar Når kameraet slås av, går FL-36R over i hvilemodus. Etter omtrent 15 minutter slås FL-36R av automatisk. I dette tilfelle må du trykke på POWER-knappen for å slå på FL-36R igjen. Spm. Hvorfor ble FL-36R slått av automatisk? Svar I RC-modus og i slavemodus slås FL-36R av automatisk hvis det ikke gjøres noe i 60 minutter. Hvis FL-36R er koblet til et kamera uten kommunikasjonsmuligheter går den inn i hvilemoduses hvis den forblir ubenyttet i ca. 15 minutter. Etter 15 minutter til, slås den helt av. 34 NO

35 Ledetall- (GN-) liste = TTL AUTO / AUTO ISO 100, m FOUR THIRDS ZOOM (mm) Med TTL AUTO / AUTO Full emisjon = MANUELL ISO 100, m ZOOM (mm) MANUELL FOUR THIRDS Med / / / / / / / / = FP TTL AUTO ISO 100, m ZOOM (mm) Lukkerhastighet FOUR THIRDS Med / / / / / / / / / / / / / / / / / / / NO 35

36 = FP MANUELL De følgende ledetallene har et 1/1 blitsstyrkeforhold. ZOOM (mm) Lukkerhastighet ISO 100, m FOUR THIRDS Med / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ledetallene for blitsstyrkeforhold annet enn 1/1 i FP MANUELL-modus kan kalkuleres med følgende formel. Ledetall = Ledetall ved 1/1 x blitsstyrkeforholdskoeffisient Blitsstyrkeforhold og deres koeffisienter Blitsstyrkeforhold 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 Koeffisient NO

37 Lysreguleringsområde i AUTO-modus Blenderverdi Anvendbare kombinasjoner av ISO-følsomhet / blenderverdi (F) ved lysregulering i AUTO-modus AUTO lysreguleringsområde (m) ISO-følsomhet Brennvidde (mm) Øvre rad: FOUR THIRDS Nedre rad: (Vidvinkelpanelpanel) (Vidvinkel (Vidvinkelpanel) (Vidvinkelpanel) F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F F16 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F F32 F22 F16 F11 F8 F F32 F22 F16 F11 F F32 F22 F16 F F32 F22 F Høyre del av tabellen viser lysreguleringsområder ved bruk av et kamera uten kommunikasjonsmulighet. Tallene som er oppgitt, er kun ment som referanse. Hvis du bruker et kamera utstyrt med kommunikasjonsfunksjon, vil lysmåleområdet for det anvendte objektivet vises på kontrollpanelet. Dette området kan være forskjellig fra tallene i denne tabellen. NO 37

38 Kontinuerlig blits For din sikkerhet, legg merke til følgende. Kontinuerlig bruk av blitsen gjør den lysavgivende delen varm, og kan resultere i at den forringes i kvalitet, får funksjonsfeil eller deformeres. En kontinuerlig blitsbruk bør derfor begrenses til antallet vist i følgende tabell. La alltid den elektroniske blitsen forbli ubrukt i minst 10 minutter eller at den er blitt brukt kontinuerlig og opp til grenseantallet. Antallsbegrensning ved kontinuerlig blitsbruk Blitsstyrke Blitsens oppladningstid Antallsbegrensning FULLT; 1/1 6 sek. 10 1/2 3 sek. 20 1/4 1 sek. 40 1/8 1/128 0,5 sek. eller mer NO

39 Sikkerhetsanvisninger (les og legg merke til følgende) Denne bruksanvisningen benytter seg av en mengde felles symboler og ikoner for å hjelpe deg til en riktig betjening og bruk av dette produktet, og for å advare deg om mulige farer for deg selv og andre, så vel som for eiendelen. Disse symbolene og deres betydning er beskrevet nedenfor. FARE Legges det ikke merke til forsiktighetsreglene som dette symbolet viser til, kan det resultere i alvorlig personskade eller død. ADVARSEL Legges det ikke merke til forsiktighetsreglene som dette symbolet viser til, kan det resultere i personskade eller død. FORSIKTIG Legges det ikke merke til forsiktighetsreglene som dette symbolet viser til, kan det resultere i personeller tingskader. Symboler for forbudte handlinger Symboler som oppfordrer til handling Forbudt Demontering forbudt Obligatorisk g Denne elektroniske blitsen er designet eksklusivt for bruk sammen med Olympus digitalkameraer. Ikke koble den elektroniske blitsen til et kamera som ikke er produsert av Olympus, da dette kan resultere i funksjonsfeil eller skade på kameraet og / eller blitsen. FARE g Den elektroniske blitsen inneholder høyspenningskretser. Forsøk aldri å ta den fra hverandre eller modifisere den, da dette kan resultere i elektrisk sjokk og / eller skade. g Ikke bruk den elektroniske blitsen på et sted hvor den kan eksponeres for brannfarlige eller eksplosive gasser. Hvis ikke, kan det resultere i at blitsen tar fyr eller eksploderer. g For å unngå trafikkulykker, ikke rett blitsen mot bilføreren. NO 39

40 ADVARSEL g Ikke utløs blitsen eller AF-illuminatoren rett foran øynene på en person (gjelder særlig spedbarn). Eksponering for lyset fra blitsen på svært kort avstand kan medføre ugjenkallelige skader på øynene. Vær særlig forsiktig med å bruke den elektroniske blitsen på en avstand under 1 meter fra et spedbarn. g Ikke oppbevar den elektroniske blitsen og batteriene innenfor barns rekkevidde. = Hvis et barn svelger et batteri eller en liten utstyrsdel, oppsøk umiddelbart en lege. = Hvis blitsen avgir lys i nærheten av et barn, kan øynene deres påføres ugjenkallelige skader. = Bevegelige deler på den elektroniske blitsen kan skade et barn. g Unngå de følgende handlinger for å forhindre brann eller skade som følge av batterivæskelekkasje, overoppheting, at noe tar fyr eller eksploderer. = Ikke bruk batterier som ikke er spesifisert for bruk med denne elektroniske blitsen. = Ikke kast batteriet inn i et ildsted, eksponer det for varme, kortslutt det eller bygg det fra hverandre. = Ikke bland gamle og nye batterier, eller batterier av forskjellig type eller merke. = Ikke forsøk å lade opp igjen ikke-oppladbare batterier som f.eks. alkaliske batterier. = Ikke sett inn batteriene med +/ polariteten omvendt. g Ikke lagre den elektroniske blitsen på et sted som er utsatt for mye støv eller fuktighet. Hvis ikke, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk. g Ikke bruk blitsen når den er dekket til av et antennbart objekt som f.eks. et håndkle. Ikke rør det lysavgivende området etter bruk. Det kan være veldig varmt, og du kan forbrenne deg. g Hvis den elektroniske blitsen faller i vannet eller en annen flytende væske, må batteriene umiddelbart fjernes. Kontakt din forhandler eller rådfør deg med en av Olympus' autoriserte servicestasjoner. Fortsatt bruk kan resultere i brann eller elektrisk sjokk. g Ikke utsett den elektroniske blitsen for dråper eller sprut. g Ikke utsett batteriet for overdreven varme som f.eks. solskinn, brann e.l. 40 NO

41 FORSIKTIG g Hvis du legger merke til noe uvanlig, som f.eks. lekkasje, misfarging, misdannelser, overoppheting eller lukt, ikke bruk utstyret mer. Fortsatt bruk kan resultere i brann, overoppheting eller eksplosjon. Fjern batteriene forsiktig for å unngå å brenne deg, og å forhindre eksponering for gass eller farlige væsker som kan bli frigitt. Kontakt din forhandler eller rådfør deg med en av Olympus' autoriserte servicestasjoner. g Ta alltid ut batteriene når du regner med ikke å bruke den elektroniske blitsen på en lang stund. Ellers kan varmedannelse eller væskelekkasje fra batteriene resultere i brann, skade og / eller forurensning av omgivelsene. g Ikke bruk et batteri som lekker. Dett kan resultere i brann eller elektrisk sjokk. g Ikke håndter den elektroniske blitsen med våte hender. Dett kan resultere i elektrisk sjokk. g Ikke legg fra deg den elektroniske blitsen på et sted hvor den kan eksponeres for høye temperaturer. Dette kan medføre i en forringelse av deler eller i brann. g Ikke ta ut batteriene umiddelbart etter at du har brukt den elektroniske blitsen kontinuerlig over en lengre periode. Ellers kan de opphetede batteriene forårsake brannsår. g Ikke deformer batterirommet eller la fremmedlegemer slippe inn. NO 41

42 FORSIKTIGHETSREGLER FOR BATTERIER g Bruk kun batterier av spesifisert type. g Legg merke til følgende punkter. Ellers kan det resultere i lekkasje av batterivæske, overoppheting, eller at at noe tar fyr eller eksploderer. = Ikke bland gamle og nye batterier, oppladede og utladede batterier, batterier med ulike kapasiteter, eller batterier av forskjellig type eller merke. = Ikke forsøk å lade opp igjen ikke-oppladbare batterier som f.eks. alkaliske batterier. = Ikke sett inn eller bruk batteriene med +/ polariteten omvendt. Hvis batteriene ikke passer glatt inn i batterirommet, ikke tving dem inn. = Bruk aldri et batteri, hvis dets ytre belegg (isolasjon) har flasset helt eller delvis av. Ellers kan det resultere i en lekkasje, overoppheting eller eksplosjon. = Noen flunkende nye batterier kan også ha et ytre belegg (isolasjon) som er helt eller delvis har flasset av. Bruk aldri disse batteriene. g Ikke ta i bruk de følgende typer batterier. Det ytre belegget (isolasjonen) flasser eller har flasset av (selv om batteriet er helt nytt). Den negative polen er lettere oppsvulmet og ikke dekket av belegget (isolasjonen). Den negative polen er flat (uansett om en del av den negative polen er dekket av belegget eller ikke). g Hvis du får batterivæske på huden eller klærne, kan dette være irriterende for huden. Rens straks huden eller klærne med rent vann. g Hvis du får batterivæske i øynene, kan dette gjøre deg blind. Rens øynene med rent vann uten å gni dem, og oppsøk deretter straks en lege. g Ikke kast batteriet eller påfør det kraftige støt. g Ikke legg batterier i vann eller eksponer dem for fuktighet, inkludert regn, sjøvann og dyreurin. g Ikke kast batteriet inn i et ildsted eller varm det opp. 42 NO

Din bruksanvisning OLYMPUS FL-50R http://no.yourpdfguides.com/dref/4293722

Din bruksanvisning OLYMPUS FL-50R http://no.yourpdfguides.com/dref/4293722 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLYMPUS FL-50R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLYMPUS FL-50R i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker blitsenheten, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker denne blitsen, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Speedlight med autofokus SB-900. Brukerhåndbok

Speedlight med autofokus SB-900. Brukerhåndbok Speedlight med autofokus SB-900 Brukerhåndbok No Om denne brukerhåndboken A Klargjøring Slik finner du det du leter etter Du kan søke etter relevante sidehenvisninger ved hjelp av disse metodene. k Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING

q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING q DENNE VEILEDNINGEN MÅ LESE NØYE! Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Visningsenhet (LED-type) ORIGINAL VEILEDNING BESKRIVELSE 1 1. Visningsenhet (LED-type) E-BIKESYSTEMENE e-bikesystemet er

Detaljer

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene:

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene: Enkel bruk av EKKO Det er noen ting det er viktig å merke seg når en bruker EKKO. Det skal legges til at jeg har syndet mot samtlige uten at det har fått noen konsekvenser for meg, det betyr IKKE at du

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Hyundai Artful fjernkontroll

Hyundai Artful fjernkontroll Hyundai Artful fjernkontroll Bemerk: dette er en universell fjernkontroll som kan brukes av flere enheter. Den har derfor noen knapper som ikke vil være aktive for ditt apparat. Disse funksjonsknappene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

SNURRE Varenr: 560 700. Brukerveiledning

SNURRE Varenr: 560 700. Brukerveiledning SNURRE Varenr: 560 700 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Om Snurre... 3 Komponenter... 4 Å fjerne/sette på plass overlegg og pil... 4 Slik setter du batteriene på plass... 5 Å aktivere

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no L6802 Toby the Totbot Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer