for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING"

Transkript

1 for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

2 Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker blitsenheten, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning nøye. Du vil da få en bedre forståelse av hvordan du kan bruke blitsen på en forsvarlig måte. Nissins Di700 for Canon og Nikon er laget for digitale speilreflekskameraer fra Canon og Nikon med det nyeste TTL-blitskontrollsystemet. Vær oppmerksom på at Di700 for Canon og Nikon ikke kan brukes med tanke på TTL for kameraer fra andre merker. SPESIELLE EGENSKAPER Di700 har en valgskive som du kan bruke for å gå raskt gjennom alle innstillingene. Den betjenes enkelt med én fingertupp. Blitsbeskyttelsesfunksjon: Når den røde lampen begynner å blinke, betyr det at blitsen er overopphetet. Lampen lyser rødt under lading. Når lampen lyser grønt, kan du begynne å ta bilder. Kompatible kameraer Vi ber deg se i kompatibilitetstabellen på hjemmesidene våre for mer informasjon og nylige oppdateringer: eller 1

3 SIKKERHETSINSTRUKSER I sikkerhetsinstruksene finner du viktig informasjon om hvordan du bruker dette produktet på en trygg og korrekt måte. Les instruksene før du bruker produktet. ADVARSEL Dette symbolet indikerer mulighet for personskade, død eller skade på eiendom hvis anvisningene ikke følges som beskrevet. Blitsenheten inneholder elektriske deler med høy spenning. Ikke prøv å åpne eller reparere blitsenheten. Returner den til servicesenteret eller butikken der du kjøpte den. Ikke ta på deler som eventuelt kommer fram hvis enheten faller i bakken eller blir ødelagt. Ikke bruk blitsen direkte mot øynene på kort avstand, da dette kan skade øynene. Når du tar et bilde med blits, og særlig når du tar bilde av en baby, anbefales det å holde blitsen minst 1 meter fra personen. Eventuelt kan du bruke blitsspreder eller sende lyset via taket eller veggen for å gjøre det mindre intenst. Ikke legg blitsenheten i nærheten av brennbare gasser, kjemikalier eller lignende væsker. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke ta på blitsenheten med våte hender, og ikke bruk den i vann. Blitsenheten har høy spenning på innsiden, og dette kan føre til elektrisk støt. Ikke bruk blitsen direkte mot førere av biler eller andre kjøretøy. Ikke bruk blitshodet helt inntil kroppen, da du da vil kunne brenne deg. Sett batteriene inn i riktig posisjon. Hvis du plasserer batteriene i feil pol, kan dette føre til lekkasje, eksoterm varme eller eksplosjon. FORSIKTIG Dette symbolet indikerer forhold som kan forårsake skader eller defekter. Ikke la deg blitsenheten ligge i temperaturer over 40 ºC, for eksempel i en bil. Blitsen er ikke vanntett. Beskytt enheten fra regn, snø og fuktighet. Ikke bruk benzen, løsemidler eller andre alkoholholdige midler til å rengjøre enheten. Ikke bruk blitsenheten med kameraer som ikke er anbefalt i kompatibilitetslisten på hjemmesidene våre, da dette vil kunne skade kamerakretsene. Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes i en lengre periode. Ikke utsett blitsenheten for stor belastning eller kast den ned på en hard overflate. Hvis du bruker ekstern strømforsyning, må du lese sikkerhetsanvisningene nøye og følge bruksanvisningen. 2

4 Navn på komponentene Blitsholder 1 10 Display 2 Lysspreder 11 Valgskive 3 Blitshode 12 Set (valgknapp) 4 Slavesensor 13 Kontrollknapp (blitstest) 5 AF-hjelpelys 14 På/Av-bryter 6 Monteringsfot (knapp for å avslutte system) 7 Blitsskokontakter 15 3,5 mm synkroniseringskontakt 8 Låsering 16 X-terminal 9 Inngang for ekstern 17 Batterimagasin BM-02 strømforsyning 18 Dreielås Tilbehør: Blitsstativ, veske 3

5 Grunnleggende bruk Slik setter du inn batterier Gyldige batterier er alkaliske batterier, litiumbatterier eller NiMHbatterier. 1. batterier som vist på bildet. 2. Batterirommet er spesielt designet slik at hvert batteri er plassert i samme retning for å unngå forvirring under dårlige lysforhold. 3. +/- symbolet er tydelig merket av på magasinet. 4. Sett batterimagasinet tilbake i huset. Når ladetiden for blitsen blir lenger enn 30 sekunder, må du skifte ut batteriene med nye eller lade de opp på nytt (oppladbare batterier). MERK byttes samtidig. Hvis bare ett batteri settes inn feil, vil det ikke være elektrisk kontakt. 4

6 Grunnleggende bruk Di700 har en energisparefunksjon For å spare batterienergi blir strømmen slått av automatisk (over i standbymodus); i A-modus, TTL-modus og manuelleffekt-modus etter ca. 2 minutter uten bruk; i SD-modus, SFmodus og trådløs TTL-slavemodus etter ca. 5 minutter uten bruk. Når Di700 er i standbymodus, vil en kontrollknapp blinke hvert andre sekund for å indikere dette. For å slå enheten på igjen trykker du lukkerknappen halvveis ned eller trykker på en av knappene på blitsenheten. Hvis Di700 ikke brukes på over 60 minutter, vil den slå seg helt av. Trykk på Av/På-knappen for å slå den på igjen. Trykk på Set i fem sekunder for å tilbakestille oppsettsmenyen. Innstillingene vil automatisk tilbakestilles til A-modus i henhold til fabrikkinnstillinger. 5

7 Slik monterer du Di700 på kameraet 1. Slå av både Di700-enheten og kameraet. 2. Vri låseringen på Di700 helt av for å løsne den som vist på bildet. 3. Skyv monteringsfoten på Di700-enheten inn i blitsskoen på kameraet. 4. Vri låseringen i motsatt retning, og stram den. 5. Låsepinnen kommer ut for å hekte foten sikkert på blitsskoen. Slik tar du Di700 av kameraet Løsne låseringen og skyv monteringsfoten på Di700-enheten av blitsskoen på kameraet. Sørg for at du vrir låseringen helt rundt for å fjerne låsepinnen helt fra sporet på blitsskoen. 6

8 Slik slår du på blitsen Trykk på Av/På-bryteren. Kontrollknappen blir rød, som indikerer at enheten er slått på. Kontrollknappen blir grønn etter noen sekunder. Di700 er klar til bruk. Trykk på kontrollknappen for å teste blitsen. Når du bruker testblitsen som en åpen blits, må du være oppmerksom på at ledetallet i dette tilfellet er 10 (ISO 100). Trykk på Av/På-bryteren i ett sekund for å slå av blitsenheten manuelt. Set MENYSKJERMEN Blitsmoduser og funksjoner Vri på skiven for å velge funksjon Helautomatisk modus Blitslyset styres automatisk av kameraet for optimal eksponering. TTL-programmodus Blitslyset styres automatisk av kameraet, men blitseksponeringsverdien kan kompenseres. Manuell modus Manuell modus. Ønsket effekt velges manuelt på blitsenheten. Slave Digital... Slave Film... Trådløs TTL-slavemodus til kameraet og styr kreativ TTL-belysning eller manuell effekt. 7

9 Automatisk utløsning av Di700 Canon-kameraer [P] (Program), [ ] (Full Auto), [Av] (Aperture priority), [Tv] (Shutter priority) eller [M] (Manual); Nikon-kameraer [P] (Program), [ ] (Full Auto), [A] (Aperture priority), [S] (Shutter priority) eller [M] (Manual); I alle kameramodusene over vil Di700 virke fint sammen med et TTL- (ETTL, ETTL-II for Canon og i-ttl for Nikon) automatisk blitssystem. Sett Di700-enheten i kameraets blitssko og trykk på Av/Påbryteren for å slå på. Vri skiven til A-modus og trykk på Set. Di700-enheten er nå klar til bruk med kameraets automatiske blitskontrollsystem. Trykk på Av/På-bryteren på nytt for å låse denne innstillingen for blitseffekt. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Trykk på lukkerknappen på kameraet halvveis inn for å fokusere på motivet. Lukkertid, blenderåpning og blitsmerket ( ) vises i kameradisplayet. Ta bildet. Di700 utløses, og resultatet vises umiddelbart på kameradisplayet. Når du endrer brennvidde, reagerer blitshodets effektzoom uten forsinkelse og setter umiddelbart posisjonen sin til å stemme overens med objektivbrennvidden du har satt. Blitsbelysningsdekningen med Di700 responderer på objektivets brennvidde på 24 mm til 200 mm (35 mm formatstandard). 8

10 Velg kameramodus, velg brennvidde og ta bilder med Di700 på kameraet. Di700 er et supplement som hjelper deg med å ta kreative og levende bilder. Nesten alt gjøres automatisk av kameraet, og du styrer kun kameraet. Canon Modus Nikon Lukkerhastighet Blenderåpning Styring på kameraet [ ] [ ] Automatisk Automatisk Automatisk [ P ] [ P ] Automatisk Automatisk Automatisk [Tv] [ S ] Manuell Automatisk [Av] [ A ] Automatisk Manuell [ M ] [ M ] Manuell Manuel Alle tilgjengelige lukkerhastigheter kan settes Alle tilgjengelige blendertall kan settes Alle tilgjengelige lukkerhastigheter/ blendertall kan settes Synkroniseringsterminal Di700 er utstyrt med en synkroniseringsterminal (X-terminal) for tilkobling av ekstern kabel som muliggjør fotografering med blitsenheter atskilt fra kameraet. Denne funksjonen kan kun brukes i manuell modus. 9

11 Flere muligheter med blitsfotografering TTL-blitskompensasjon Med det nyeste TTL-blitskontrollsystemet reguleres blitsen alltid automatisk av kameraet for optimal eksponering. Hvis du ønsker, kan du gjøre blitslyset mildere eller redusere det, eller gi mer lys til motivet uten å endre eksponeringseffekten for miljøet eller bakgrunnen. Di700-enheten kan gjøre det mulig å raskt justere eksponeringen for hvert enkelt blitsbilde etter behov. Sett Di700-enheten i kameraets blitssko og trykk på Av/Påbryteren for å slå på. Vri skiven til TTL-modus og trykk på Set. Still inn blitseffekten ved å vri skiven til effektnivået du ønsker /1281/64 1/32 1/16 1/8 1/ 4 1/2 1/ 1 TTL-blitskompensasjon stilles inn i ni trinn med økning på halve eksponeringsverdier (EV): -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, +1.0, +1.5 og +2.0 EV. Når lampen ikke gir noen Di700-indikering, er blitskompensasjonen satt til 0 som standardverdi. Trykk på Av/På-bryteren på nytt for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Når du skal ta et bilde, vises motivet med ønsket lyseffekt ved at eksponeringsnivået for bakgrunnen holdes som opprinnelig forventet. På noen kameraer finnes innstillingen for TTL-blitskompensasjon i menyen. Når du stiller inn TTL-blitskompensasjon på kameraet, vil eventuell kompensasjon som også settes på Di700-enheten, regnes i tillegg til kompensasjonen du har angitt i kameramenyen. (Hvis du f.eks. har en +1 kompensasjon satt på blitsen og en +1,3 kompensasjon satt på kameraet, vil dette gi en total kompensasjon på +2,3 EV.) 10

12 Manuell eksponeringsblits I noen tilfeller eller for spesielle uttrykk, vil du trenge en egen blitseksponering i stedet for den automatisk kontrollerte eksponeringen. Du kan stille Di700 til ikke-automatisk blitsmodus og velge ønsket blitseffekt fra åtte forskjellige nivåer. Sett Di700-enheten i kameraets blitssko og trykk på Av/Påbryteren for å slå på. Vri skiven til M-modus og trykk på Set. Fargen på modusindikatoren endres til oransje som vist på bildet. Du kan velge effekt ved å dreie skiven fra venstre til høyre, 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Trykk på Av/På-bryteren på nytt for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Sett kameramodus til enten [ AV ] (Canon), [ A ] (Nikon) eller [ M ]. Velg ønsket blendertall og/eller lukkerhastighet. Rett kameraet mot motivet og trykk på utløseren. M^GJ MSGa MSGJ MJGa ejga esgj esga e^gj 1/1281/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 11

13 Trådløs slaveblits Di700 har et eksternt trådløst blitssystem som en slaveenhet. Du kan ta kreative bilder med blits med lys fra ulike retninger. Det finnes tre slavemoduser: Slave Digital (SD) for digitale forhåndsblitssystemer, Slave Film (SF) for analoge blitssystemer og trådløs TTL-slavefor trådløs fjernstyring. Alle kanaler og gruppe A/B/C kan brukes. SD: I denne modusen synkroniseres Di700 med forhåndsblitssystemet. Masterblitsen skal settes i TTL-modus (E-TTL for Canon, i-ttl for Nikon). Du kan velge effekt ved å vri skiven fra venstre til høyre, 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Trykk på Av/På-bryteren én gang for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) SF: I denne modusen synkroniseres Di700 med det tradisjonelle enkeltblitssystemet. Masterblitsen skal settes i manuell modus. Studiobelysningssystem synkroniseres til denne modusen. Denne modusen er også tilgjengelig for åpen blits og for standardblitser på markedet. Du kan velge effekt ved å dreie skiven fra venstre til høyre, 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Trykk på Av/På-bryteren én gang for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Trådløs TTL-slave: For Canon- og Nikonsystemer: I denne modusen synkroniseres Di700 med det trådløse, eksterne blitssystemet. Du kan velge gruppen ved å vri på skiven og deretter trykke på Set. Trykk på På/Av-bryteren én gang for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Trykk på Set for å gå ut av gruppen. 12

14 Slaveblitsinnstilling Di700 Slå på Di700-enheten og, mens klarlampen er på, vri på skiven og trykk på Set for å velge ønsket modus. Når blitsen er satt til SD- eller SF-modus, indikeres blitsnivået av den tente lampen. Vri på skiven for å velge ulike blitseffektnivåer mellom 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Effekten du har valgt, vil bli lagret og forblir uendret. Når blitsen er satt til trådløs modus, vil effektnivået styres av masterblitsen. Fjernstyringen fungerer for alle kanaler og med gruppe A/B/C. Sett slaveblitsen hvor som helst, og rett blitshodet dit du vil. Under dårlige forhold, som svært sterkt lys, kan det hende slavesensoren ikke responderer på masterblitsen. Bruk blitsstativet som følger med. Sett Di700-enheten på blitsholderen, som kan settes på det flate området eller på stativet med skruen. MERK Holdere av metall anbefales ikke siden dette kan forårsake skade på den elektriske kontakten på blitsskoen. 13

15 Fotografering Sett kameraet i blitsmodus. Rett kameraet mot motivet og ta bildet. Slaveblitsen vil synkroniseres til masterblitsen og gi ekstra belysning fra retningene du ønsker. Energisparesystemet for standbymodus vil ikke fungere når enheten er i slavemodus. Funksjonen for automatisk avslåing er imidlertid aktiv. Enheten slår seg automatisk av når den ikke brukes på 60 minutter. Zoominnstillingsposisjonen settes automatisk for brennvidde på 35 mm når Di700 brukes som slaveenhet. For å nullstille blitsen til den andre modusen trykker du på modusvalgknappen for TTL og/eller manuell modus. slave 2 slave 1 slave 3 Kamera med masterblits 14

16 Utfyllingsreflektor og lysspreder For bilder på kort avstand eller portrettfotografering med blits, hvis lyset ikke er for skarpt eller for sterkt på motivet. Bruk utfyllingsreflektor eller spre lyset. Hvis motivet er nært (innenfor 2 meter), vrir du blitshodet 90 oppover og trekker ut utfyllingsreflektoren som vist på bildet. Ta bilde på vanlig måten. Et blink med utfyllingsblits frisker opp motivet i bildet. Det lille blitsblinket er også nyttig når du vil ta bilde av en baby, men ikke vil skremme den. Teknologien er også nyttig for å fjerne skygge på et motiv under et tre. For portrettfotografering trekker du ut lyssprederen og legger den over blitsvinduet som vist på bildet. Lyssprederen myker opp blitslyset og skaper en levende fargeeffekt på motivet. Ettersom lyssprederen utvider området som belyses, dekker den området for objektiv med brennvidde 16 mm. 15

17 Sprettlys Når et motiv lyses opp foran en vegg, kan det oppstå en unødvendig skarp skygge på veggen bak motivet, noe som vil gi et dårlig bilde. Send lyset via taket eller veggen for å dempe lyset på motivet og fjerne skyggen. Trykk på dreielåsen for å vri blitshodet opp og ned. Det kan vris oppover til 45 > 60 > 75 > 90 og nedover til 7. Trykk på dreielåsen for å vippe blitshodet sidelengs til venstre 30 > 60 > 90 > 120 > 150 > 180 eller til høyre 30 > 60 > 90 > 120 > 150 > 180. Du kan også sette den i flere retninger ved å blande bevegelse oppover/nedover/sidelengs, som vist på bildet. Når blitshodet står i vendt eller vippet posisjon, settes zoominnstillingsposisjonen for Di700 automatisk til posisjonen for objektiv med brennvidde 50 mm. I dette tilfellet bør veggen eller taket være en flat overflate, helst hvit. Et farget tak eller en farget vegg vil kunne reflektere denne fargen over på motivet. AF-hjelpelys Under forhold med lite lys eller på mørke steder vil AF-hjelpelyset automatisk sende ut en stråle og lyse opp motivet slik at kameraet lett kan fokusere på motivet i mørket. Strålen vil imidlertid ikke vises på bildet. 16

18 Ekstern strømforsyning Når du bruker ekstern strømforsyning, økes antall blitsblink og ladetiden blir kortere. Følgende ekstern strømforsyning er tilgjengelig som ekstrautstyr. Batteri = NiMN-batteri Nissin Power Pack PS 8 Nissin Power Pack PS300 Canon CP-E4 Nikon SD-8A/ SD-9 Ladetid 0,8 sekunder 0,8 sekunder 1,5 sekunder 2,6 sekunder (SD-8A) 1,5 sekunder (SD-9) Di700-enheten slår seg automatisk når blits gjentas kontinuerlig over 20 til 30 ganger, for å beskytte blitskretssystemet fra overoppheting. Den vil slå seg på igjen automatisk etter 15 minutters inaktivitet. Kontrollknappen blinker rødt hvert 1,5 sekund. Vær oppmerksom på at standardbruken reguleres av hovedbatteriene (batterimagasinet) i blitsenheten, og når hovedbatteriene er tomme, vil ikke blitskontrollsystemet fungere. Skift batterier ladetiden blir på mer enn 30 sekunder med kun hovedbatterier. 17

19 Blitseffektlås Når bakgrunnen til hovedmotivet er for lys, justerer kameraets eksponeringsavlesningssystem blitslysintensiteten etter forholdene, og dette resulterer i at hovedmotivet blir undereksponert. Hvis hovedmotivet ikke er posisjonert i midten av søkerdisplayet, kan det hende at blitsen gjør at det aktuelle motivet blir under- eller overeksponert. Under slike forhold kan du låse riktig blitseksponering for motivet. Denne forhåndssatte blitseksponeringen forblir låst selv om du endrer blenderåpningen eller zoomer objektivet inn og ut. Denne modusen kan kun settes på kameraet. På Canon-kameraer: FE-lås Fokuser på motivet. Rett søkersenteret mot hovedmotivet og trykk på [ ] -knappenpå kameraet (eller [FEL]-knappen på enkelte kameraer) Forhåndsblitsen utløses for å forhåndsinnstille riktig lysmengde for hovedmotivet. Merk: FEL fungerer bare i P-, TV-, AV-, M- og A-Dep-modus. På Nikon-kameraer: Fv-lås Sett Fv-lås-modus i kameramenyen. Fokuser på motivet. Rett søkersenteret mot hovedmotivet og trykk på [AE-L]-knappenpå kameraet (eller [AF-L]-knappen på enkelte kameraer). Sett bilderammen som du ønsker og utløs lukkeren. 18

20 Kun for Nikon-kameraer De følgende funksjonene er tilgjengelige på Nikonkameraer. Se kameraets bruksanvisning for detaljer. Langsom lukkersynkronisering Blitsen reguleres ved lang lukkertid til riktig eksponering for både hovedmotiv og bakgrunn under forhold med lite lys eller om natten. Reduksjon av røde øyne For å hindre at øynene blir røde på bildet utløser Di700-enheten tre kontrollerte blitsblink rett før bildet tas. Reduksjon av røde øyne kan kombineres med lang lukkertid. Bakre-gardin-synkronisering I bakre-gardin-synkronisering utløses blitsen rett før bakre gardin lukker. Hvis denne funksjonen brukes med lang lukkertid, vil et motiv i bevegelse vises med slike bevegelsesmerker i bakgrunnen. 19

21 Type Ledetall (ved ISO 100 i m) Brennviddedekning Strømkilde Batteriladesystem Ladetid Antall blitsblink (ca.) Blitsvarighet Fargetemperatur Eksponeringskontroll Trådløs modus TTL-kompensasjon for 54 (ved 200 mm zoomhodeposisjon) / 48 (ved 105 mm zoomhodeposisjon) mm (16 mm ved bruk av innebygd bredt panel) 4 x LR6 batterier (Størrelse AA Ni-MH-batterier eller litiumbatterier kan brukese) Rask lading Batterimagasin BM-02 0,1-4 sek blitsblink 1/800-1/ sek K E-TTL II/ E-TTL (Canon) og i-ttl (Nikon) Trådløs TTL, ikke-ttl slave (SD-modus,SF-modus) -2 til +2 EV i trinn på 1/2 EV Blits sprettposisjon opp: 90, Ned: 7, Venstre: 180, Høyre 180 (med lås-frigjør-knapp for skrått/roterende blitshode) Blitseksponeringskontroll Rekkevidde av AF-hjelpelys Betjeningspanel Eksterne porter Ekstern strømforsyning Tilbehør Mål Dimensjoner Vekt Første-gardin-synkronisering, andre-gardinsynkronisering, høyhastighetssynkronisering, reduksjon av røde øyne, langsom synkronisering (kun tilgjengelig på Nikon-kameraer), FE-/FV-lås (satt på kamera) 0,7 6 m LED-fargepanel, valgskive Ekstern strømkilde, PC-terminal, 3,5 mm synkroniseringskontakt Kontakt for ekstern strømforsyning (valgfritt ekstrautstyr) Nissin Power Power Pack PS300/ PS 8 myk veske, blitsstativ (med skrue) 140(H) x 75(B) x 115(D) mm 350g (uten batterier) 20

22 Ledetalltabell Ledetall ved manuell eksponeringsmodus (ISO 100 i meter) Zoomposisjon Blitseffekt Täysi 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/ mm mm mm mm mm mm mm mm mm Feilsøking Blitsenheten vil ikke lade. Batteriene er ikke satt inn på riktig måte >>> Sett batteriene inn riktig vei. Batteriene er oppbrukt >>> Bytt ut batteriene hvis ladetiden er over 30 sekunder. Blitsenheten utløses ikke. Blitsenheten er ikke skikkelig festet på kameraet >>> Monter blitsenheten ordentlig fast på kameraets blitssko. Blitsenheten slår seg av automatisk >>> Slå blitsen på igjen. Blitsbildet er over- eller undereksponert. Et reflekterende objekt eller sterk belysning er i nærheten av motivet >>> Bruk FE- eller Fv-låsen. Enheten er satt i manuell eksponeringsmodus >>> Sett den til TTL-modus eller annet effektnivå. 21

23 Garanti Hvis feilen skyldes et av forholdene nedenfor, kan det hende garantien er ugyldig. Vi ber deg se de respektive garantibetingelsene for detaljer som avhenger av kjøpslandet. 1. Produktet er ikke brukt i samsvar med anvisningene i brukerhåndboken. 2. Produktet er reparert eller endret ved en ikke-autorisert reparasjonstjeneste. 3. Når produktet brukes sammen med ikke-kompatible kameraer, objektiver, adaptere eller lignende tilbehør produsert av tredjepart. 4. Feil eller mangler som skyldes brann, jordskjelv, flom, allmenn forurensning og slike naturlige ulykker. 5. Hvis produktet oppbevares i omgivelser med mye støv, fuktighet, ekstremt høye temperaturer eller andre slike forhold. 6. Riper, merker, knuste deler eller slitasje fra voldsom bruk eller behandling. 7. Garantikort uten navn på kjøpestedet eller kjøpsdato påstemplet / ingen garantikort. 22

24 Nissin Japan Ltd., Tokyo Nissin Marketing Ltd., Hong Kong Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. 700.Rev

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Møt en Nikon speilrefleksfotograf

Møt en Nikon speilrefleksfotograf Spesifikasjoner for Nikon F65 Kameratype: Motordrevet 35 mm speilreflekskamera med autofokus, elektronisk styrt gardinlukker og innebygget blitz Eksponeringskontroller: a: Standardprogram; Variprogrammer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET.

ADVARSEL FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET. SKAP NOE NYTT Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8g ED Eksponering: [M]-modus, 1/1000 sekund, f/2,8 Hvitbalanse: Overskyet Følsomhet: ISO 1600 Bildekontroll: Vivid (Livlig) Vær dristig når du

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer