for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING"

Transkript

1 for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

2 Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker blitsenheten, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning nøye. Du vil da få en bedre forståelse av hvordan du kan bruke blitsen på en forsvarlig måte. Nissins Di700 for Canon og Nikon er laget for digitale speilreflekskameraer fra Canon og Nikon med det nyeste TTL-blitskontrollsystemet. Vær oppmerksom på at Di700 for Canon og Nikon ikke kan brukes med tanke på TTL for kameraer fra andre merker. SPESIELLE EGENSKAPER Di700 har en valgskive som du kan bruke for å gå raskt gjennom alle innstillingene. Den betjenes enkelt med én fingertupp. Blitsbeskyttelsesfunksjon: Når den røde lampen begynner å blinke, betyr det at blitsen er overopphetet. Lampen lyser rødt under lading. Når lampen lyser grønt, kan du begynne å ta bilder. Kompatible kameraer Vi ber deg se i kompatibilitetstabellen på hjemmesidene våre for mer informasjon og nylige oppdateringer: eller 1

3 SIKKERHETSINSTRUKSER I sikkerhetsinstruksene finner du viktig informasjon om hvordan du bruker dette produktet på en trygg og korrekt måte. Les instruksene før du bruker produktet. ADVARSEL Dette symbolet indikerer mulighet for personskade, død eller skade på eiendom hvis anvisningene ikke følges som beskrevet. Blitsenheten inneholder elektriske deler med høy spenning. Ikke prøv å åpne eller reparere blitsenheten. Returner den til servicesenteret eller butikken der du kjøpte den. Ikke ta på deler som eventuelt kommer fram hvis enheten faller i bakken eller blir ødelagt. Ikke bruk blitsen direkte mot øynene på kort avstand, da dette kan skade øynene. Når du tar et bilde med blits, og særlig når du tar bilde av en baby, anbefales det å holde blitsen minst 1 meter fra personen. Eventuelt kan du bruke blitsspreder eller sende lyset via taket eller veggen for å gjøre det mindre intenst. Ikke legg blitsenheten i nærheten av brennbare gasser, kjemikalier eller lignende væsker. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke ta på blitsenheten med våte hender, og ikke bruk den i vann. Blitsenheten har høy spenning på innsiden, og dette kan føre til elektrisk støt. Ikke bruk blitsen direkte mot førere av biler eller andre kjøretøy. Ikke bruk blitshodet helt inntil kroppen, da du da vil kunne brenne deg. Sett batteriene inn i riktig posisjon. Hvis du plasserer batteriene i feil pol, kan dette føre til lekkasje, eksoterm varme eller eksplosjon. FORSIKTIG Dette symbolet indikerer forhold som kan forårsake skader eller defekter. Ikke la deg blitsenheten ligge i temperaturer over 40 ºC, for eksempel i en bil. Blitsen er ikke vanntett. Beskytt enheten fra regn, snø og fuktighet. Ikke bruk benzen, løsemidler eller andre alkoholholdige midler til å rengjøre enheten. Ikke bruk blitsenheten med kameraer som ikke er anbefalt i kompatibilitetslisten på hjemmesidene våre, da dette vil kunne skade kamerakretsene. Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes i en lengre periode. Ikke utsett blitsenheten for stor belastning eller kast den ned på en hard overflate. Hvis du bruker ekstern strømforsyning, må du lese sikkerhetsanvisningene nøye og følge bruksanvisningen. 2

4 Navn på komponentene Blitsholder 1 10 Display 2 Lysspreder 11 Valgskive 3 Blitshode 12 Set (valgknapp) 4 Slavesensor 13 Kontrollknapp (blitstest) 5 AF-hjelpelys 14 På/Av-bryter 6 Monteringsfot (knapp for å avslutte system) 7 Blitsskokontakter 15 3,5 mm synkroniseringskontakt 8 Låsering 16 X-terminal 9 Inngang for ekstern 17 Batterimagasin BM-02 strømforsyning 18 Dreielås Tilbehør: Blitsstativ, veske 3

5 Grunnleggende bruk Slik setter du inn batterier Gyldige batterier er alkaliske batterier, litiumbatterier eller NiMHbatterier. 1. batterier som vist på bildet. 2. Batterirommet er spesielt designet slik at hvert batteri er plassert i samme retning for å unngå forvirring under dårlige lysforhold. 3. +/- symbolet er tydelig merket av på magasinet. 4. Sett batterimagasinet tilbake i huset. Når ladetiden for blitsen blir lenger enn 30 sekunder, må du skifte ut batteriene med nye eller lade de opp på nytt (oppladbare batterier). MERK byttes samtidig. Hvis bare ett batteri settes inn feil, vil det ikke være elektrisk kontakt. 4

6 Grunnleggende bruk Di700 har en energisparefunksjon For å spare batterienergi blir strømmen slått av automatisk (over i standbymodus); i A-modus, TTL-modus og manuelleffekt-modus etter ca. 2 minutter uten bruk; i SD-modus, SFmodus og trådløs TTL-slavemodus etter ca. 5 minutter uten bruk. Når Di700 er i standbymodus, vil en kontrollknapp blinke hvert andre sekund for å indikere dette. For å slå enheten på igjen trykker du lukkerknappen halvveis ned eller trykker på en av knappene på blitsenheten. Hvis Di700 ikke brukes på over 60 minutter, vil den slå seg helt av. Trykk på Av/På-knappen for å slå den på igjen. Trykk på Set i fem sekunder for å tilbakestille oppsettsmenyen. Innstillingene vil automatisk tilbakestilles til A-modus i henhold til fabrikkinnstillinger. 5

7 Slik monterer du Di700 på kameraet 1. Slå av både Di700-enheten og kameraet. 2. Vri låseringen på Di700 helt av for å løsne den som vist på bildet. 3. Skyv monteringsfoten på Di700-enheten inn i blitsskoen på kameraet. 4. Vri låseringen i motsatt retning, og stram den. 5. Låsepinnen kommer ut for å hekte foten sikkert på blitsskoen. Slik tar du Di700 av kameraet Løsne låseringen og skyv monteringsfoten på Di700-enheten av blitsskoen på kameraet. Sørg for at du vrir låseringen helt rundt for å fjerne låsepinnen helt fra sporet på blitsskoen. 6

8 Slik slår du på blitsen Trykk på Av/På-bryteren. Kontrollknappen blir rød, som indikerer at enheten er slått på. Kontrollknappen blir grønn etter noen sekunder. Di700 er klar til bruk. Trykk på kontrollknappen for å teste blitsen. Når du bruker testblitsen som en åpen blits, må du være oppmerksom på at ledetallet i dette tilfellet er 10 (ISO 100). Trykk på Av/På-bryteren i ett sekund for å slå av blitsenheten manuelt. Set MENYSKJERMEN Blitsmoduser og funksjoner Vri på skiven for å velge funksjon Helautomatisk modus Blitslyset styres automatisk av kameraet for optimal eksponering. TTL-programmodus Blitslyset styres automatisk av kameraet, men blitseksponeringsverdien kan kompenseres. Manuell modus Manuell modus. Ønsket effekt velges manuelt på blitsenheten. Slave Digital... Slave Film... Trådløs TTL-slavemodus til kameraet og styr kreativ TTL-belysning eller manuell effekt. 7

9 Automatisk utløsning av Di700 Canon-kameraer [P] (Program), [ ] (Full Auto), [Av] (Aperture priority), [Tv] (Shutter priority) eller [M] (Manual); Nikon-kameraer [P] (Program), [ ] (Full Auto), [A] (Aperture priority), [S] (Shutter priority) eller [M] (Manual); I alle kameramodusene over vil Di700 virke fint sammen med et TTL- (ETTL, ETTL-II for Canon og i-ttl for Nikon) automatisk blitssystem. Sett Di700-enheten i kameraets blitssko og trykk på Av/Påbryteren for å slå på. Vri skiven til A-modus og trykk på Set. Di700-enheten er nå klar til bruk med kameraets automatiske blitskontrollsystem. Trykk på Av/På-bryteren på nytt for å låse denne innstillingen for blitseffekt. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Trykk på lukkerknappen på kameraet halvveis inn for å fokusere på motivet. Lukkertid, blenderåpning og blitsmerket ( ) vises i kameradisplayet. Ta bildet. Di700 utløses, og resultatet vises umiddelbart på kameradisplayet. Når du endrer brennvidde, reagerer blitshodets effektzoom uten forsinkelse og setter umiddelbart posisjonen sin til å stemme overens med objektivbrennvidden du har satt. Blitsbelysningsdekningen med Di700 responderer på objektivets brennvidde på 24 mm til 200 mm (35 mm formatstandard). 8

10 Velg kameramodus, velg brennvidde og ta bilder med Di700 på kameraet. Di700 er et supplement som hjelper deg med å ta kreative og levende bilder. Nesten alt gjøres automatisk av kameraet, og du styrer kun kameraet. Canon Modus Nikon Lukkerhastighet Blenderåpning Styring på kameraet [ ] [ ] Automatisk Automatisk Automatisk [ P ] [ P ] Automatisk Automatisk Automatisk [Tv] [ S ] Manuell Automatisk [Av] [ A ] Automatisk Manuell [ M ] [ M ] Manuell Manuel Alle tilgjengelige lukkerhastigheter kan settes Alle tilgjengelige blendertall kan settes Alle tilgjengelige lukkerhastigheter/ blendertall kan settes Synkroniseringsterminal Di700 er utstyrt med en synkroniseringsterminal (X-terminal) for tilkobling av ekstern kabel som muliggjør fotografering med blitsenheter atskilt fra kameraet. Denne funksjonen kan kun brukes i manuell modus. 9

11 Flere muligheter med blitsfotografering TTL-blitskompensasjon Med det nyeste TTL-blitskontrollsystemet reguleres blitsen alltid automatisk av kameraet for optimal eksponering. Hvis du ønsker, kan du gjøre blitslyset mildere eller redusere det, eller gi mer lys til motivet uten å endre eksponeringseffekten for miljøet eller bakgrunnen. Di700-enheten kan gjøre det mulig å raskt justere eksponeringen for hvert enkelt blitsbilde etter behov. Sett Di700-enheten i kameraets blitssko og trykk på Av/Påbryteren for å slå på. Vri skiven til TTL-modus og trykk på Set. Still inn blitseffekten ved å vri skiven til effektnivået du ønsker /1281/64 1/32 1/16 1/8 1/ 4 1/2 1/ 1 TTL-blitskompensasjon stilles inn i ni trinn med økning på halve eksponeringsverdier (EV): -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, +1.0, +1.5 og +2.0 EV. Når lampen ikke gir noen Di700-indikering, er blitskompensasjonen satt til 0 som standardverdi. Trykk på Av/På-bryteren på nytt for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Når du skal ta et bilde, vises motivet med ønsket lyseffekt ved at eksponeringsnivået for bakgrunnen holdes som opprinnelig forventet. På noen kameraer finnes innstillingen for TTL-blitskompensasjon i menyen. Når du stiller inn TTL-blitskompensasjon på kameraet, vil eventuell kompensasjon som også settes på Di700-enheten, regnes i tillegg til kompensasjonen du har angitt i kameramenyen. (Hvis du f.eks. har en +1 kompensasjon satt på blitsen og en +1,3 kompensasjon satt på kameraet, vil dette gi en total kompensasjon på +2,3 EV.) 10

12 Manuell eksponeringsblits I noen tilfeller eller for spesielle uttrykk, vil du trenge en egen blitseksponering i stedet for den automatisk kontrollerte eksponeringen. Du kan stille Di700 til ikke-automatisk blitsmodus og velge ønsket blitseffekt fra åtte forskjellige nivåer. Sett Di700-enheten i kameraets blitssko og trykk på Av/Påbryteren for å slå på. Vri skiven til M-modus og trykk på Set. Fargen på modusindikatoren endres til oransje som vist på bildet. Du kan velge effekt ved å dreie skiven fra venstre til høyre, 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Trykk på Av/På-bryteren på nytt for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Sett kameramodus til enten [ AV ] (Canon), [ A ] (Nikon) eller [ M ]. Velg ønsket blendertall og/eller lukkerhastighet. Rett kameraet mot motivet og trykk på utløseren. M^GJ MSGa MSGJ MJGa ejga esgj esga e^gj 1/1281/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 11

13 Trådløs slaveblits Di700 har et eksternt trådløst blitssystem som en slaveenhet. Du kan ta kreative bilder med blits med lys fra ulike retninger. Det finnes tre slavemoduser: Slave Digital (SD) for digitale forhåndsblitssystemer, Slave Film (SF) for analoge blitssystemer og trådløs TTL-slavefor trådløs fjernstyring. Alle kanaler og gruppe A/B/C kan brukes. SD: I denne modusen synkroniseres Di700 med forhåndsblitssystemet. Masterblitsen skal settes i TTL-modus (E-TTL for Canon, i-ttl for Nikon). Du kan velge effekt ved å vri skiven fra venstre til høyre, 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Trykk på Av/På-bryteren én gang for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) SF: I denne modusen synkroniseres Di700 med det tradisjonelle enkeltblitssystemet. Masterblitsen skal settes i manuell modus. Studiobelysningssystem synkroniseres til denne modusen. Denne modusen er også tilgjengelig for åpen blits og for standardblitser på markedet. Du kan velge effekt ved å dreie skiven fra venstre til høyre, 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Trykk på Av/På-bryteren én gang for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Trådløs TTL-slave: For Canon- og Nikonsystemer: I denne modusen synkroniseres Di700 med det trådløse, eksterne blitssystemet. Du kan velge gruppen ved å vri på skiven og deretter trykke på Set. Trykk på På/Av-bryteren én gang for å låse denne innstillingen. (Trykk på nytt for å frigjøre.) Trykk på Set for å gå ut av gruppen. 12

14 Slaveblitsinnstilling Di700 Slå på Di700-enheten og, mens klarlampen er på, vri på skiven og trykk på Set for å velge ønsket modus. Når blitsen er satt til SD- eller SF-modus, indikeres blitsnivået av den tente lampen. Vri på skiven for å velge ulike blitseffektnivåer mellom 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 (full) effekt. Effekten du har valgt, vil bli lagret og forblir uendret. Når blitsen er satt til trådløs modus, vil effektnivået styres av masterblitsen. Fjernstyringen fungerer for alle kanaler og med gruppe A/B/C. Sett slaveblitsen hvor som helst, og rett blitshodet dit du vil. Under dårlige forhold, som svært sterkt lys, kan det hende slavesensoren ikke responderer på masterblitsen. Bruk blitsstativet som følger med. Sett Di700-enheten på blitsholderen, som kan settes på det flate området eller på stativet med skruen. MERK Holdere av metall anbefales ikke siden dette kan forårsake skade på den elektriske kontakten på blitsskoen. 13

15 Fotografering Sett kameraet i blitsmodus. Rett kameraet mot motivet og ta bildet. Slaveblitsen vil synkroniseres til masterblitsen og gi ekstra belysning fra retningene du ønsker. Energisparesystemet for standbymodus vil ikke fungere når enheten er i slavemodus. Funksjonen for automatisk avslåing er imidlertid aktiv. Enheten slår seg automatisk av når den ikke brukes på 60 minutter. Zoominnstillingsposisjonen settes automatisk for brennvidde på 35 mm når Di700 brukes som slaveenhet. For å nullstille blitsen til den andre modusen trykker du på modusvalgknappen for TTL og/eller manuell modus. slave 2 slave 1 slave 3 Kamera med masterblits 14

16 Utfyllingsreflektor og lysspreder For bilder på kort avstand eller portrettfotografering med blits, hvis lyset ikke er for skarpt eller for sterkt på motivet. Bruk utfyllingsreflektor eller spre lyset. Hvis motivet er nært (innenfor 2 meter), vrir du blitshodet 90 oppover og trekker ut utfyllingsreflektoren som vist på bildet. Ta bilde på vanlig måten. Et blink med utfyllingsblits frisker opp motivet i bildet. Det lille blitsblinket er også nyttig når du vil ta bilde av en baby, men ikke vil skremme den. Teknologien er også nyttig for å fjerne skygge på et motiv under et tre. For portrettfotografering trekker du ut lyssprederen og legger den over blitsvinduet som vist på bildet. Lyssprederen myker opp blitslyset og skaper en levende fargeeffekt på motivet. Ettersom lyssprederen utvider området som belyses, dekker den området for objektiv med brennvidde 16 mm. 15

17 Sprettlys Når et motiv lyses opp foran en vegg, kan det oppstå en unødvendig skarp skygge på veggen bak motivet, noe som vil gi et dårlig bilde. Send lyset via taket eller veggen for å dempe lyset på motivet og fjerne skyggen. Trykk på dreielåsen for å vri blitshodet opp og ned. Det kan vris oppover til 45 > 60 > 75 > 90 og nedover til 7. Trykk på dreielåsen for å vippe blitshodet sidelengs til venstre 30 > 60 > 90 > 120 > 150 > 180 eller til høyre 30 > 60 > 90 > 120 > 150 > 180. Du kan også sette den i flere retninger ved å blande bevegelse oppover/nedover/sidelengs, som vist på bildet. Når blitshodet står i vendt eller vippet posisjon, settes zoominnstillingsposisjonen for Di700 automatisk til posisjonen for objektiv med brennvidde 50 mm. I dette tilfellet bør veggen eller taket være en flat overflate, helst hvit. Et farget tak eller en farget vegg vil kunne reflektere denne fargen over på motivet. AF-hjelpelys Under forhold med lite lys eller på mørke steder vil AF-hjelpelyset automatisk sende ut en stråle og lyse opp motivet slik at kameraet lett kan fokusere på motivet i mørket. Strålen vil imidlertid ikke vises på bildet. 16

18 Ekstern strømforsyning Når du bruker ekstern strømforsyning, økes antall blitsblink og ladetiden blir kortere. Følgende ekstern strømforsyning er tilgjengelig som ekstrautstyr. Batteri = NiMN-batteri Nissin Power Pack PS 8 Nissin Power Pack PS300 Canon CP-E4 Nikon SD-8A/ SD-9 Ladetid 0,8 sekunder 0,8 sekunder 1,5 sekunder 2,6 sekunder (SD-8A) 1,5 sekunder (SD-9) Di700-enheten slår seg automatisk når blits gjentas kontinuerlig over 20 til 30 ganger, for å beskytte blitskretssystemet fra overoppheting. Den vil slå seg på igjen automatisk etter 15 minutters inaktivitet. Kontrollknappen blinker rødt hvert 1,5 sekund. Vær oppmerksom på at standardbruken reguleres av hovedbatteriene (batterimagasinet) i blitsenheten, og når hovedbatteriene er tomme, vil ikke blitskontrollsystemet fungere. Skift batterier ladetiden blir på mer enn 30 sekunder med kun hovedbatterier. 17

19 Blitseffektlås Når bakgrunnen til hovedmotivet er for lys, justerer kameraets eksponeringsavlesningssystem blitslysintensiteten etter forholdene, og dette resulterer i at hovedmotivet blir undereksponert. Hvis hovedmotivet ikke er posisjonert i midten av søkerdisplayet, kan det hende at blitsen gjør at det aktuelle motivet blir under- eller overeksponert. Under slike forhold kan du låse riktig blitseksponering for motivet. Denne forhåndssatte blitseksponeringen forblir låst selv om du endrer blenderåpningen eller zoomer objektivet inn og ut. Denne modusen kan kun settes på kameraet. På Canon-kameraer: FE-lås Fokuser på motivet. Rett søkersenteret mot hovedmotivet og trykk på [ ] -knappenpå kameraet (eller [FEL]-knappen på enkelte kameraer) Forhåndsblitsen utløses for å forhåndsinnstille riktig lysmengde for hovedmotivet. Merk: FEL fungerer bare i P-, TV-, AV-, M- og A-Dep-modus. På Nikon-kameraer: Fv-lås Sett Fv-lås-modus i kameramenyen. Fokuser på motivet. Rett søkersenteret mot hovedmotivet og trykk på [AE-L]-knappenpå kameraet (eller [AF-L]-knappen på enkelte kameraer). Sett bilderammen som du ønsker og utløs lukkeren. 18

20 Kun for Nikon-kameraer De følgende funksjonene er tilgjengelige på Nikonkameraer. Se kameraets bruksanvisning for detaljer. Langsom lukkersynkronisering Blitsen reguleres ved lang lukkertid til riktig eksponering for både hovedmotiv og bakgrunn under forhold med lite lys eller om natten. Reduksjon av røde øyne For å hindre at øynene blir røde på bildet utløser Di700-enheten tre kontrollerte blitsblink rett før bildet tas. Reduksjon av røde øyne kan kombineres med lang lukkertid. Bakre-gardin-synkronisering I bakre-gardin-synkronisering utløses blitsen rett før bakre gardin lukker. Hvis denne funksjonen brukes med lang lukkertid, vil et motiv i bevegelse vises med slike bevegelsesmerker i bakgrunnen. 19

21 Type Ledetall (ved ISO 100 i m) Brennviddedekning Strømkilde Batteriladesystem Ladetid Antall blitsblink (ca.) Blitsvarighet Fargetemperatur Eksponeringskontroll Trådløs modus TTL-kompensasjon for 54 (ved 200 mm zoomhodeposisjon) / 48 (ved 105 mm zoomhodeposisjon) mm (16 mm ved bruk av innebygd bredt panel) 4 x LR6 batterier (Størrelse AA Ni-MH-batterier eller litiumbatterier kan brukese) Rask lading Batterimagasin BM-02 0,1-4 sek blitsblink 1/800-1/ sek K E-TTL II/ E-TTL (Canon) og i-ttl (Nikon) Trådløs TTL, ikke-ttl slave (SD-modus,SF-modus) -2 til +2 EV i trinn på 1/2 EV Blits sprettposisjon opp: 90, Ned: 7, Venstre: 180, Høyre 180 (med lås-frigjør-knapp for skrått/roterende blitshode) Blitseksponeringskontroll Rekkevidde av AF-hjelpelys Betjeningspanel Eksterne porter Ekstern strømforsyning Tilbehør Mål Dimensjoner Vekt Første-gardin-synkronisering, andre-gardinsynkronisering, høyhastighetssynkronisering, reduksjon av røde øyne, langsom synkronisering (kun tilgjengelig på Nikon-kameraer), FE-/FV-lås (satt på kamera) 0,7 6 m LED-fargepanel, valgskive Ekstern strømkilde, PC-terminal, 3,5 mm synkroniseringskontakt Kontakt for ekstern strømforsyning (valgfritt ekstrautstyr) Nissin Power Power Pack PS300/ PS 8 myk veske, blitsstativ (med skrue) 140(H) x 75(B) x 115(D) mm 350g (uten batterier) 20

22 Ledetalltabell Ledetall ved manuell eksponeringsmodus (ISO 100 i meter) Zoomposisjon Blitseffekt Täysi 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/ mm mm mm mm mm mm mm mm mm Feilsøking Blitsenheten vil ikke lade. Batteriene er ikke satt inn på riktig måte >>> Sett batteriene inn riktig vei. Batteriene er oppbrukt >>> Bytt ut batteriene hvis ladetiden er over 30 sekunder. Blitsenheten utløses ikke. Blitsenheten er ikke skikkelig festet på kameraet >>> Monter blitsenheten ordentlig fast på kameraets blitssko. Blitsenheten slår seg av automatisk >>> Slå blitsen på igjen. Blitsbildet er over- eller undereksponert. Et reflekterende objekt eller sterk belysning er i nærheten av motivet >>> Bruk FE- eller Fv-låsen. Enheten er satt i manuell eksponeringsmodus >>> Sett den til TTL-modus eller annet effektnivå. 21

23 Garanti Hvis feilen skyldes et av forholdene nedenfor, kan det hende garantien er ugyldig. Vi ber deg se de respektive garantibetingelsene for detaljer som avhenger av kjøpslandet. 1. Produktet er ikke brukt i samsvar med anvisningene i brukerhåndboken. 2. Produktet er reparert eller endret ved en ikke-autorisert reparasjonstjeneste. 3. Når produktet brukes sammen med ikke-kompatible kameraer, objektiver, adaptere eller lignende tilbehør produsert av tredjepart. 4. Feil eller mangler som skyldes brann, jordskjelv, flom, allmenn forurensning og slike naturlige ulykker. 5. Hvis produktet oppbevares i omgivelser med mye støv, fuktighet, ekstremt høye temperaturer eller andre slike forhold. 6. Riper, merker, knuste deler eller slitasje fra voldsom bruk eller behandling. 7. Garantikort uten navn på kjøpestedet eller kjøpsdato påstemplet / ingen garantikort. 22

24 Nissin Japan Ltd., Tokyo Nissin Marketing Ltd., Hong Kong Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. 700.Rev

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING

for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING for digitale speilreflekskameraer fra Canon/Nikon BRUKSANVISNING Takk for at du har kjøpt et produkt fra Nissin Før du bruker denne blitsen, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og kameraets brukerveiledning

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING. For Nikon. Takk for at du kjøpte et Nissin produkt. Kompatible kameraer. DIGITAL TTL POWER ZOOM BLITZ

BRUKSANVISNING. For Nikon. Takk for at du kjøpte et Nissin produkt. Kompatible kameraer. DIGITAL TTL POWER ZOOM BLITZ DIGITAL TTL POWER ZOOM BLITZ BRUKSANVISNING For Nikon Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com N1110 REV. 1.1 Takk for at du kjøpte

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene:

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene: Enkel bruk av EKKO Det er noen ting det er viktig å merke seg når en bruker EKKO. Det skal legges til at jeg har syndet mot samtlige uten at det har fått noen konsekvenser for meg, det betyr IKKE at du

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning

Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning Elektronisk blits FL-36R NO Bruksanvisning Blitsens deler Blits Vidvinkelpanel gs. 20 Lysavgivende område AF-illuminator, lysavgivende område gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller mangler kontrast, avgir

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Speedlight med autofokus SB-900. Brukerhåndbok

Speedlight med autofokus SB-900. Brukerhåndbok Speedlight med autofokus SB-900 Brukerhåndbok No Om denne brukerhåndboken A Klargjøring Slik finner du det du leter etter Du kan søke etter relevante sidehenvisninger ved hjelp av disse metodene. k Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS FL-50R http://no.yourpdfguides.com/dref/4293722

Din bruksanvisning OLYMPUS FL-50R http://no.yourpdfguides.com/dref/4293722 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLYMPUS FL-50R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLYMPUS FL-50R i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer