Applikasjonslaget. Applikasjoner og applikasjonslagsprotokoller. Mål: Flere mål Spesifike protokoller: Programmeringsgrensesnitt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Applikasjonslaget. Applikasjoner og applikasjonslagsprotokoller. Mål: Flere mål Spesifike protokoller: Programmeringsgrensesnitt"

Transkript

1 Applikasjonslaget Mål: Konseptulelle og implementasjonsaspekter til nettapplikasjoner Klient paradigmet tjenestemodeller Få innsikt i utvalgte applikasjonslagsprotokoller Flere mål Spesifike protokoller: http ftp smtp pop dns Programmeringsgrensesnitt socket programmering Applikasjonslaget 1 Applikasjoner og applikasjonslagsprotokoller Applikasjon: kommuniserende distribuerte prosesser Kjører i nettmaskiner i user space Utveksler meldinger for å gjøre jobben sin F.eks e-post, filoverføring, Web Applikasjonslagsprotokoller En del av en applikasjon Definerer meldinger som blir utvekslet og hvilke aksjoner de skal føre til Benytter tjenester fra de lavere protokollagene applik transport Nettverk Link fysisk applik transport Nettverk Link fysisk applik transport Nettverk Link fysisk Applikasjonslaget 2

2 Nettverksapplikasjoner: litt sjargong En prosess er et program som kjører på en maskin Innenfor samme maskin kan to prosesser kommunisere gjennom interprosess kommunikasjon definert av operativsystemet. Prosesser som kjører på forskjellige maskinger kan kommunisere med en applikasjonslagsprotokoll. En er et grensesnitt mellom en og nettverksapplikasjonen Web:browser mailprogram streaming audio/video: media player (f. eks. real player) Applikasjonslaget 3 Klient- paradigmet En typisk nettapplikasjon har to deler : klient og Klient: Tar initiativ til kontakt ( snakker først ) Ber typisk om en tjeneste fra en, I www er klienten implementert i browseren, for e-post i mailprogrammet. Tjener: Utfører tjenester for klienten F.eks Web sender Web-side, mailsever leverer E- post. applik transport Nettverk Link fysisk request reply applik transport Nettverk Link fysisk Applikasjonslaget 4

3 Applikasjonslagsprotokoller (forts). API: application programming interface Definerer grensesnitt mellom applikasjonslaget og transportlaget socket: Internett API To prosesser kommuniserer ved å sende data inn i og lese data ut av hver sin socket. Q: Hvordan identifiserer en prosess den andre prosessen som den ønsker å snakke med? IP addressen til den maskinen som den andre prosessen kjører på portnummer tillater maskinen på mottakersiden å avgjøre hvilken prosess meldingen er ment for. Applikasjonslaget 5 Hviken transporttjeneste trenger en app? Tap av data Noen applikasjoner (f.eks., audio) tolererer litt tap Andre applikasjoner (f.eks filoverføring, telnet) krever 100% pålitelig dataoverføring. Båndbredde Noen applikasjoner (f.eks multimedia) krever en nedre grense av båndbredde for å kunne virke meningsfylt. Andre applikasjoner ( elastiske app ) benytter den båndbredden de kan få i hvert enkelt tilfelle Timing Noen applikasjoner (f.eks telefoni og interaktive spill) krever lav forsinkelse for å virke tilfredsstillende. Applikasjonslaget 6

4 Krav til transporttjenesten for vanlige app Application Data tap Båndbredde Tidssensitiv filoverføring e-post Web dokumenter sanntids audio/video lagret audio/video Interaktive spill finansapplikasjoner intet tap intet tap tapstolerant tapstolerant tapstolerant tapstolerant intet tap elastisk elastisk elastisk audio: 5Kb-1Mb video:10kb-5mb Som over få Kbps og opp elastisk nei nei nei ja, 100 s msek ja, få sek ja, 100 s msek ja og nei Applikasjonslaget 7 Tjenester støttet av Internetts transportprotokoller TCP tjeneste: forbindelsesorientert: setup påkrevet mellom klient og Pålitelig transport mellom sender og mottaker flytkontroll: sender overstrømmer ikke mottaker metningskontroll: senderen strupes når nettverket er i metning Støtter ikke: timing, båndbreddegarantier UDP tjeneste: Upålitelig overføring Støtter ikke oppsett av forbindelse, pålitelighet, flytkontroll, metningskontroll, timing eller båndbredddegarantier. Q: men hva skal vi da med UDP? Applikasjonslaget 8

5 Internettapplikasjoner: deres protokoller og transportprotokoller Applikasjon e-post fjern terminal aksess Web fileoverføring streaming multimedia Fjern filserver Internett telefoni Applikasjonslagprotokoll smtp [RFC 821] telnet [RFC 854] http [RFC 2068] ftp [RFC 959] proprietær (f.eks. RealNetworks) NSF proprietær (f.eks, Vocaltec) Underliggende transportprotokoll TCP TCP TCP TCP TCP eller UDP TCP eller UDP typisk UDP Applikasjonslaget 9 Web: litt sjargong Web side: Består av objekter Adressert av en URL De fleste Web sider består av: basis HTML side, og Flere refererte objekter. URL har to komponenter: maskinnavn og sti: Bruker for Web blir kalt browser: MS Internet Explorer Netscape Communicator Tjener for Web kalles Web : Apache (public domain) MS Internet Information Server Applikasjonslaget 10

6 Web: http protokollen http: hypertext transfer protocol Web sin applikasjonslagsprotokoll klient/ model klient: browser som ber om, mottar og viser Web-objekter : Web sender objekter som reaksjon på forespørsler http1.0: RFC 1945 http1.1: RFC 2068 PC kjører Explorer Mac kjører Navigator http request http response http request http response Server kjører NCSA Web server Applikasjonslaget 11 Http protokollen: mer http: TCP transport tjeneste: Klient oppretter TCP forbindelse (skaper socket) til, port 80 Tjener aksepterer TCP forbindelsen fra klient http meldinger (applikasjonslags-protokollmeldinger) utvekslet mellom browser (http klient) og Web server (http server) TCP forbindelsen stenges http er tilstandsløs Tjeneren vedlikeholder ingen informasjon om tidligere forespørsler sideblikk Protokoller som vedlikeholder tilstand er komplekse Tidligere historie (tilstand) må vedlikeholdes Dersom /klient går ned kan deres tilstand være inkonsistent når de kommer opp igjen. Applikasjonslaget 12

7 time http eksempel Anta at du taster inn URL 1a. http klient initierer TCP forbindelse til http (prosess) på Port 80 er default for http. 2. http klient sender http forespørselsmelding (som inneholder URL) inn i TCP forbindelses-socket (inneholder tekst og Referanser til 10 jpeg images) 1b. http på maskinen venter på TCP forbindelse på port 80. aksepterer forbindelsen, informerer klienten om at forb. er åpen 3. http mottar forespørselsmelding, lager response melding som inneholder det objektet det ble spurt om (somedepartment/home.index), sender meldingen inn i socketen. Applikasjonslaget 13 http eksempel (forts.) tid 5. http klient mottar svarmelding som inneholder html fil, viser denne frem på skjermen og finner 10 refererte jpeg objekter. 6. Skritt 1-5 gjentas for hver av 10 jpeg objekter 4. http lukker TCP forbindelsen. Applikasjonslaget 14

8 ikke-persistent og persistent forbindelse ikke-persistent HTTP/1.0 Tjener leser forespørsel, svarer og lukker TCP forbindelsen. 2 RTT for å hente hvert objekt Hvert objekt går igjennom slow start Persistent default for HTTP/1.1 På samme TCP forbindelse: leser forespørsel, svarer, leser ny forespørsel Klient sender forespørsler for alle refererte objekter så snart den mottar basis HTML siden. Færre RTT og mindre slowstart. De fleste 1.0 browsere parallelle TCP forbindelser. Applikasjonslaget 15 http meldingsformat: forespørsel To typer http meldinger: request, response http request melding: ASCII (lesbart for mennesker) request linje (GET, POST, HEAD commands) header linjer GET /somedir/page.html HTTP/1.0 User-: Mozilla/4.0 Accept: text/html, image/gif,image/jpeg Accept-language:fr Carriage return, line feed Indikerer slutten på meldingen (extra carriage return, line feed) Applikasjonslaget 16

9 http forespørselmelding: generelt format Applikasjonslaget 17 http meldingsformat: response status linje (protokoll status kode status frase) data, f.eks, forespurt html fil header linjer HTTP/ OK Date: Thu, 06 Aug :00:15 GMT Server: Apache/1.3.0 (Unix) Last-Modified: Mon, 22 Jun Content-Length: 6821 Content-Type: text/html data data data data data... Applikasjonslaget 18

10 http response status koder I første linje i ->klient svarmelding Noen få eksempler: 200 OK Forespørsel vellykket, det forespurte objektet senere i meldingen 301 Moved Permanently Forespurt objekt flyttet, ny lokasjon sener i meldingen (Location:) 400 Bad Request Forespørselen ikke forstått av en 404 not Found Forespurt dokument ikke funnet på denne en 505 HTTP Version not Supported Applikasjonslaget 19 Prøv http (klient side) selv 1. Telnet til din favoritt Web : telnet 80 Åpner TCP forbindelse til port 80 (default http port) på Alt du skriver blir sendt til port 80 på 2. Tast inn en GET http forespørsel: GET /~ross/index.html HTTP/1.0 Ved å taste dette (trykk CR to ganger), sender du denne minimale (men komplette) GET request til HTTP serveren. 3. Se på responsmeldingen sendt fra Web serveren! Applikasjonslaget 20

11 Bruker- interaksjon: autentisering autentiseringsmål: kontrollere tilgang til dokumenter på en tilstandsløs: klienten må presentere autorisering i hver forespørsel autorisering: typisk navn og passord autorisering: header linje i forespørsel Dersom ingen autentisering blir presentert, nekter en tilgang, sender klient vanlig http request msg 401: authorization req. WWW authenticate: vanlig http request msg + Autorisering:linje vanlig http response msg vanlig http request msg + Autorisering:linje vanlig http response msg WWW authenticate: Browser cacher navn & passord slik at en Kun trenger å taste det en gang. tid Applikasjonslaget 21 Bruker- interaksjon: cookies sender cookie til klient i response msg. Set-cookie: Client preseterer cookie i senere forespørsler cookie: Tjener matcher presentert cookie med lagret cookie autentisering Husker preferanser og tidligere valg. klient vanlig http request msg vanlig http response + Set-cookie: # vanlig http request msg cookie: # vanlig http response msg vanlig http request msg cookie: # vanlig http response msg cookiespesifik aksjon cookiespesifik aksjon Applikasjonslaget 22

12 Bruker- interaksjon: betinget GET Mål: ikke send objektet dersom klienten har en oppdatert cachet versjon klient: spesifiser dato for cahcet versjon i forespørsel If-modified-since: <date> : svar inneholder ikke noe objekt dersom cachet versjon var oppdatert: HTTP/ not Modified client http request msg If-modified-since: <date> http response HTTP/ not Modified http request msg If-modified-since: <date> http response HTTP/ OK <data> server Objekt ikke modifisert Objekt modifisert Applikasjonslaget 23 Web Cacher (proxy ) Mål: tilfredsstille klient uten å involvere den opprinelige en. Bruker setter opp browser: Web aksesser via web Proxy cacher Klient sender alle klient webforespørsler til web cache Dersom objektet er i cachen sendes det som svar til browser. Ellers hentes objektet fra klient opprinnelig, og videreleveres til klient http request http response http request http response http request http response http request http response opprinelig Opprinelig Applikasjonslaget 24

13 Hvorfor Web Caching? ANta: cache er nærme klienten (f.eks., på samme nettverk) Kortere responstid: cache nærmere klienten Reduser trafikk til fjerne e Link ut av lokal ISP nettverk er ofte flaskehals Lokalt nettverk Internett 1.5 Mbps aksess link opprinelige e 10 Mbps LAN Lokal web-cache Applikasjonslaget 25 ftp: the file transfer protocol FTP Bruker grensesnitt FTP klient fil overføring FTP lokalt fil system fjernt fil system Overfører filer til/fra fjerntliggende vertsmaskin Klient/ modell klient: siden som initierer en overføring (enten til eller fra fjerntliggende maskin) : remote host ftp: RFC 959 ftp server: port 21 Applikasjonslaget 26

14 ftp: separat kontroll, dataforbindelser ftp klient kontakter ftp på port 21, og spesifiserer TCP som transportprotokoll To paralelle TCP forbindelser åpnes: kontroll: utveksler kommandoer og svar mellom klient og. out of band control data: fildata til/fra ftp vedlikeholder tilstand: nåværende filkatalog, tidligere autentisering. FTP klient TCP kontrollforbindelse port 21 TCP data forbindelse port 20 FTP Applikasjonslaget 27 ftp kommandoer, svar Kommandoeksempler Sent som ASCII tegn over kontrollforbindelse USER username PASS password LIST returner liste med filer i current katalog RETR filename henter fil STOR filename overfører fil til Returkoder Statuskode og frase (som i http) 331 Username OK, password required 125 data connection already open; transfer starting 425 Can t open data connection 452 Error writing file Applikasjonslaget 28

15 Elektronisk post Tre hovedkomponenter : er maile simple mail transfer protocol: smtp Bruker mail reader sammensetning, editering, lesing av E-post F.eks., Eudora, Outlook, elm, Netscape Messenger Utgående og innkommende meldinger lagres på. mail SMTP mail SMTP SMTP Utgående meldingskø mailbox mail Applikasjonslaget 29 Elektronisk post: mail e Mail Tjenere mailbox inneholder innkommende meldinger (foreløpig uleste) for meldingskø for utgående meldinger smtp protokoll mellom mail e for å sende E-post meldinger klient : sendende mail server : mottakende mail mail SMTP mail SMTP SMTP mail Applikasjonslaget 30

16 Elektronisk Post: smtp [RFC 821] Bruker TCP for pålitelig overføring av E-post fra klient til, port 25. Direkte overføring: sendende til mottakende Tre faser i overføringen Handshaking meldingsoverføring lukking kommando/respons interaksjon kommandoer: ASCII tekst respons: statuskode og frase Meldinger må være i 7-bit ASCII Applikasjonslaget 31 Eksempel på smtp interaksjon S: 220 hamburger.edu C: HELO crepes.fr S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you C: MAIL FROM: S: 250 Sender ok C: RCPT TO: S: 250 Recipient ok C: DATA S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself C: Do you like ketchup? C: How about pickles? C:. S: 250 Message accepted for delivery C: QUIT S: 221 hamburger.edu closing connection Applikasjonslaget 32

17 prøv smtp interaksjon selv: telnet servername 25 se 220 svar fra Tast inn HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT kommandoer Dette tillater deg å sende mail uten å ha et mailprogram. Applikasjonslaget 33 smtp: noen siste punkter smtp persistente forbindelser smtp krever at hele meldingen er i 7-bit ASCII Enkelte karakterstrenger er ikke tilllatt i meldinger (f.eks., CRLF.CRLF). Meldingen må derfor kodes (vanligvis i base-64 eller quoted printable ) smtp tjeer CRLF.CRLF til å markere slutten på meldingen. Sammenligning med HTTP http: pull push Begge har ASCII commando/response interaksjon og statuskoder. http: hvert objekt er pakket inn i sin egen responsmelding smtp: melding som består av flere objekter sendes i samme melding. Applikasjonslaget 34

18 Format på en E-post melding smtp: protokoll for å utveksle E-post meldinger RFC 822: standard for tekstmelding format: header linjer, f.eks., To: From: Subject: forskjellige fra smtp kommandoer! body meldingen, kun ASCII tegn header body blank linje Applikasjonslaget 35 Meldingsformat: multimedia-utvidelser MIME: multimedia mail extension, RFC 2045, 2056 Tilleggsheader definerer MIME innholdstype MIME versjon Metode for datakoding multimedia data type, subtype, parameter deklarasjon kodete data From: To: Subject: Picture of yummy crepe. MIME-Version: 1.0 Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg base64 encoded data base64 encoded data Applikasjonslaget 36

19 MIME typer Content-Type: type/subtype; parameters Tekst subtypeeksempler: plain, html Bilde Lyd subtypeeksempel: jpeg, gif subtypeeksempler : basic (8-bit mu-law encoded), 32kadpcm (32 kbps coding) Video subtypeeksempler : mpeg, quicktime Applikasjon Data som må prosesseres før de kan brukes subtypeeksempel: msword Applikasjonslaget 37 Multipart Type From: To: Subject: Picture of yummy crepe. MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/mixed; boundary= Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain Dear Bob, Please find a picture of a crepe Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg base64 encoded data base64 encoded data Applikasjonslaget 38

20 Mail aksess protokoller SMTP SMTP POP3 or IMAP senders mail mottakers mail SMTP: lagring/levering til mottakerens Mail aksess protokoll: henting fra POP: Post Office Protocol [RFC 1939] autorisering ( <-->server) og nedlasting IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730] Mer funksjonalitet (mer kompleks) Manipulering av lagrede meldinger på server. HTTP: Hotmail, Yahoo! Mail, osv. Applikasjonslaget 39 POP3 protokoll autoriseringsfase klient kommandoer: user: gi navn pass: passord respons +OK -ERR transaksjonsfase, klient: list: list meldingsnumre retr: hent melding vha. nummer dele: delete quit S: +OK POP3 server ready C: user alice S: +OK C: pass hungry S: +OK user successfully logged on C: list S: S: S:. C: retr 1 S: <message 1 contents> S:. C: dele 1 C: retr 2 S: <message 1 contents> S:. C: dele 2 C: quit S: +OK POP3 server signing off Applikasjonslaget 40

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 5/9/2006 Slide 1

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 5/9/2006 Slide 1 Applikasjoner Disposisjon overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost 5/9/2006 Slide 1 Network applications: some jargon A process is a program that is running within a host. Within the same

Detaljer

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 4/27/2004 Slide 1

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 4/27/2004 Slide 1 Applikasjoner Disposisjon overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost 4/27/2004 Slide 1 Network applications: some jargon A process is a program that is running within a host. Within the same

Detaljer

Applikasjoner. System arkitektur. Network applications: some jargon. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web

Applikasjoner. System arkitektur. Network applications: some jargon. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web Applikasjoner Disposisjon overføringsproblematikk navne world wide web 5/8/2003 Slide 1 Network applications: some jargon A process is a program that is running within a host. Within the same host, two

Detaljer

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 4/11/2007 Slide 1

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 4/11/2007 Slide 1 Applikasjoner Disposisjon overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost 4/11/2007 Slide 1 Network applications: some jargon A process is a program that is running within a host. Within the same

Detaljer

Applikasjoner. System arkitektur. Network applications: some jargon. Client-server paradigm

Applikasjoner. System arkitektur. Network applications: some jargon. Client-server paradigm Applikasjoner Network applications: some jargon Disposisjon overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost A process is a program that is running within a host. Within the same host, two processes

Detaljer

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 4/5/2011 Slide 1

Applikasjoner. Disposisjon. overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost. 4/5/2011 Slide 1 Applikasjoner Disposisjon overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost 4/5/2011 Slide 1 Network applications: some jargon A process is a program that is running within a host. Within the same

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 9 Web, HTTP og IIS Applikasjonslaget i Internett Web protokollen: HTTP Webtjeneren IIS Utskrift med HTTP i Internett Pensum Kvisli: Windows Server og datanett, Kap.

Detaljer

Applikasjoner. System arkitektur. Network applications: some jargon. Client-server paradigm

Applikasjoner. System arkitektur. Network applications: some jargon. Client-server paradigm Applikasjoner Network applications: some jargon Disposisjon overføringsproblematikk navnetjener world wide web epost 4/5/2011 Slide 1 A process is a program that is running within a host. Within the same

Detaljer

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet 1 I dag SMTP - Elektronisk Post (E-post) FTP File Transfer Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol Telnet 2 Først: Noen svar på oppgaven Hvorfor studerer

Detaljer

Flere detaljerte funksjoner i datanett

Flere detaljerte funksjoner i datanett Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud INF1060 1 Ennå litt mer detaljer: IP Adressering TCP, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller INF1060 2 Internett Best-effort overføring

Detaljer

Om e-post Terminologi og standarder Sikkerhet. Om e-post. Hans Nordhaug. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 25.09.2014

Om e-post Terminologi og standarder Sikkerhet. Om e-post. Hans Nordhaug. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 25.09.2014 Om e-post Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 25.09.2014 Tema 1 Om e-post 2 Terminologi og standarder 3 Sikkerhet E-post Ble tatt i bruk allerede i 1965 lokalt på en maskin og i 1966

Detaljer

6107 Operativsystem og nettverk

6107 Operativsystem og nettverk 6107 Operativsystem og nettverk Leksjon 3a Web og http-protokollen Applikasjonslaget (litt repetisjon fra 6105) Webtjenesten HTTP-protokollen, HTTP/2, HTTPS og TLS/SSL Internet Media Types (MIME) Filoverføring

Detaljer

6107 Operativsystem og nettverk

6107 Operativsystem og nettverk 6107 Operativsystem og nettverk Leksjon 3a Web og http-protokollen Applikasjonslaget (litt repetisjon fra 6105) Webtjenesten HTTP-protokollen, HTTP/2, HTTPS og TLS/SSL Internet Media Types (MIME) Filoverføring

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 5 Transportlaget: porter, forbindelser og pakkeformater Introduksjon I denne øvingen skal du studere TCP-protokollen og hvordan TCP etablerer og lukker forbindelser

Detaljer

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000 Email og WWW Erik Hjelmås, HiG 22. juni 2000 1 Mål 1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 3 Bjørn J. Villa Stipendiat Institutt for Telematikk, NTNU bv@item.ntnu.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en liten refleksjon

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. avmystifisert i INF102. Kvile

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. avmystifisert i INF102. Kvile Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Surfing avmystifisert i INF102 Kvile kvile@mail.com Vår 2003 Innhold 1 Vanlig surfing med GET-metoden 4 1.1 Spørringen fra klienten.........................

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 8b TCP/IP del 2: Transportlaget TCP og UDP Transportlagets oppgaver Adressering i transportlaget TCP Transmission Control Protocol UDP User Datagram Protocol TCP/IP

Detaljer

Itella einvoice Repository Connection

Itella einvoice Repository Connection BESKRIVELSE 1 (7) 30.1.2007 Itella einvoice Repository Connection FTP - grensesnitt for erc Itella erc FTP API 1.2 2 Innhold 1. Generelt...3 2. Virtuelle kataloger (innkommende faktura)...3 3. Tjenester

Detaljer

Web Services. Olav Lysne

Web Services. Olav Lysne Web Services Olav Lysne Til nå har dere hørt om Mellomvare for objektbasert kommunikasjon brukes vanligvis i anvendelser som er innen én organisasjon, eller innen et tett konsortium av samarbeidende organisasjoner

Detaljer

Innocent Code Kapittel 1: The Basics Kapittel 2: Passing Data to Subsystems

Innocent Code Kapittel 1: The Basics Kapittel 2: Passing Data to Subsystems Innocent Code Kapittel 1: The Basics Kapittel 2: Passing Data to Subsystems INF329, høsten 2005 Utvikling av sikre applikasjoner Martin Lie martin@mq.no 2005-11-02 Kapittel 1: The Basics HTTP Sesjoner

Detaljer

Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett

Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud IP Adressering TCP, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller INF1060 1 INF1060 2 Internett Best-effort overføring

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon Høsten 2002 Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Oppgave 1 a) Forklar hva hensikten med flytkontroll er. - Hensikten med flytkontroll

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 8b /IP del 2: Transportlaget og UDP Transportlagets oppgaver Adressering i transportlaget Transmission Control Protocol UDP User Datagram Protocol /IP verktøy i

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 3 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

Utfordringer til mellomvare: Multimedia

Utfordringer til mellomvare: Multimedia Utfordringer til mellomvare: Multimedia INF 5040 høst 2003 foreleser: Frank Eliassen SRL & Ifi/UiO 1 Utfording fra multimedia til middleware Støtte for multimedia Programmeringsmodell og systemstøtte for

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN

Løsningsforslag til EKSAMEN Løsningsforslag til EKSAMEN Emnekode: ITF20205 Emne: Datakommunikasjon Dato: 17.Des 2008 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Opprinnelig IP-pakke inneholder 4480 Byte data. Dette er inklusiv IPheader. Max nyttelast på EthernetRammen er 1500 oktetter.

Opprinnelig IP-pakke inneholder 4480 Byte data. Dette er inklusiv IPheader. Max nyttelast på EthernetRammen er 1500 oktetter. 2SSJDYHUWLOXNH 2SSJDYH (W,3YGDWDJUDPSnRNWHWWHUVNDOVHQGHVRJPn IUDJPHQWHUHVIRUGLGHWVNDOJMHQQRPHW(WKHUQHWPHGHQ PDNVLPXPQ\WWHODVWSD\ORDGSnRNWHWWHU 9LV7RWDO/HQJWK0RUH)ODJRJ)UDJPHQW2IIVHWIRUKYHUWIUDJPHQW Opprinnelig

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett

Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett Ennå litt mer detaljer: Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud IP Adressering TCP, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller INF1060 1 INF1060 2 Internett Best-effort overføring

Detaljer

Transport - laget (ende-til-ende protokoller) Internett Best-effort overføring. Best-effort nett kvaliteter

Transport - laget (ende-til-ende protokoller) Internett Best-effort overføring. Best-effort nett kvaliteter Transport - laget (ende-til-ende protokoller) Best effort med multipleksing (UDP) Pålitelig byte-strøm () Foreleser: Kjell Åge Bringsrud E-mail: kjellb@ifi.uio.no 04.04.2003 1 Internett Best-effort overføring

Detaljer

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing

TTM4175: Etisk hacking. Lab E5: Nettverkssniffing TTM4175: Etisk hacking Lab E5: Nettverkssniffing Dagens program Forrige ukes lab Nettverk 101 Wireshark Linklaget Man-in-the-middle ARP-spoofing Oppsummering av kurset Kort om rapporten 2 Nettverk 101

Detaljer

Hypertext Transfer Protocol og World Wide Web. Dag Diesen Institutt for informatikk Universitetet i Oslo

Hypertext Transfer Protocol og World Wide Web. Dag Diesen Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Hypertext Transfer Protocol og World Wide Web Dag Diesen Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Bakgrunn Bakgrunn World Wide Web (WWW) med overføring av hypertekst dokumenter over Internettet har

Detaljer

Flere Detaljerte Funksjoner i Datanett

Flere Detaljerte Funksjoner i Datanett Flere Detaljerte Funksjoner i Datanett Tor Skeie Email: tskeie@ifi.uio.no Foiler fra Kjell Åge Bringsrud INF1060 1 Ennå litt mer detaljer: IP og adressering TCP, UDP Overføringssyntaks - koding Applikasjonsprotokoller

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

BEDRE KRYPTERING AV WEB-TRAFIKK OG E-POST (TLS)

BEDRE KRYPTERING AV WEB-TRAFIKK OG E-POST (TLS) BEDRE KRYPTERING AV WEB-TRAFIKK OG E-POST (TLS) Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2015 Oslo Kongressenter 17 18.03.2015 SLIDE 1 INNHOLD Kryptering av web-trafikk Kryptering

Detaljer

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen

TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER. Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER Grunnkurs Våren 2007 Trond Haugen Tekniske problemer Feil ifm. signering med PGP Feilformatterte e-poster Får ikke svar på innsendt søknad Får avvisning av innsendt søknad Ikke

Detaljer

Kapittel 4: Transportlaget

Kapittel 4: Transportlaget Kapittel 4: Transportlaget Noen mekanismer vi møter på transportlaget Adressering Glidende vindu Deteksjon av bitfeil Pålitelig overføring med TCP Etablering av TCP-forbindelse Flyt- og metningskontroll

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire.

Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. Brannmurer Brannmurer fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. -American Heritage Dictionary fire wall (noun, internet): Internet firewalls are intended to keep the

Detaljer

Noen internet protokoller

Noen internet protokoller NSA uke 41 del 2 Protokoller IPv4 adresser MAC adresser IP og TCP header Analyseverktøy Eksempler Nettverksoppsett under Linux Mer om verktøy Innledning til DNS Noen internet protokoller Internet Protocol

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll Beskrivelse av A1 A1 skal tilby en pålitelig, forbindelsesorientert tjeneste over en upålitelig, forbindelsesløs tjeneste A2. Det er flere ting A1 må implementere

Detaljer

INF329,HØST

INF329,HØST TTHROUGH THROUGH THE FIREWALL KAPITTEL 16 BUILDING SECURE SOFTWARE INF329,HØST 2005 Isabel Maldonado st10900@student.uib.no 1 Innledning Kort om firewall Hva er det som foresaker at en brannmur blokkerer

Detaljer

Linklaget. Olav Lysne. (med bidrag fra Stein Gjessing og Frank Eliassen) Oppsummering 1

Linklaget. Olav Lysne. (med bidrag fra Stein Gjessing og Frank Eliassen) Oppsummering 1 laget Olav Lysne (med bidrag fra Stein Gjessing og Frank Eliassen) Oppsummering 1 Internettets Overlay Arkitektur IP-link C.b B.a A.a a C b d a b A.c c a B c b A Oppsummering 2 Lagets tjenester Framing

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010 Vurdering av standarder fra NOSIP Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn og formål...4 3 Om gjennomgang av standarder i NOSIP...5 4 Grunnleggende kommunikasjon og interoperabilitet...6

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 6ab TCP/IP-verktøy og IPv4-protokollen Introduksjon Øvingen er skrevet for Linux, men vil også fungere fra Mac OSX eller Windows. Kommandoene som brukes finnes

Detaljer

Flere detaljerte funksjoner i datanett

Flere detaljerte funksjoner i datanett Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud INF1060 1 Ennå litt mer detaljer: IP Adressering TCP, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller INF1060 2 Internett Best-effort overføring

Detaljer

Diverse praktisk: Merk at foilene også er pensum, og at det kan finnes info på foilene som ikke finnes i boka! Ukeoppgavene er også pensum.

Diverse praktisk: Merk at foilene også er pensum, og at det kan finnes info på foilene som ikke finnes i boka! Ukeoppgavene er også pensum. Diverse praktisk: Merk at foilene også er pensum, og at det kan finnes info på foilene som ikke finnes i boka! Ukeoppgavene er også pensum. Godkjent lommeregner er tillatt ved eksamen. INF3190 1 Kapittel

Detaljer

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen

Gjengangere fra kundesenteret. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Gjengangere fra kundesenteret Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås & Trond Haugen Papirmølleproblemer Når legal-c ikke kan signere for overføring eller sletting Når et domenenavn egentlig befinner seg hos

Detaljer

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram:

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014 Oppgave 1 a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: java Beregn & java Beregn Eventuelt, hvis man vil gjøre det med bare en linje

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Vurdering av standarder fra NOSIP. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Vurdering av standarder fra NOSIP Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 23.11.10 Om utredningen Utredningen omhandler hvilke standarder fra NOSIP som bør videreføres som obligatoriske forvaltningsstandarder

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum

TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk. Læringsmål og pensum. Hva er et nettverk? Mål. Pensum 1 TDT4110 IT Grunnkurs: Kommunikasjon og Nettverk Kommunikasjon og nettverk 2 Læringsmål og pensum Mål Lære det mest grunnleggende om hvordan datanettverk fungerer og hva et datanettverk består av Pensum

Detaljer

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation Martin Lie Ole Kristian Heggøy 08.11.04 Forbedring av arkitektur Problem med alt i ett -løsning: Spredning av forretningslogikk. Avhengighet mellom presentasjonssider

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

Sentrale deler av pensum i INF

Sentrale deler av pensum i INF Sentrale deler av pensum i INF3190 31.05.2005 1 Hensikt Her følger en (ikke fullstendig) liste i stikkords form for sentrale temaer vi forventer at studentene skal kunne til eksamen. Prioriteringen ligger

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Spredt spektrum. Trådløst Ethernet. Kapittel 2: Diverse praktisk:

Spredt spektrum. Trådløst Ethernet. Kapittel 2: Diverse praktisk: Kapittel 2: Diverse praktisk: Merk at foilene også er pensum, og at det kan finnes info på foilene som ikke finnes i boka! Ukeoppgavene er også pensum. Godkjent lommeregner er tillatt ved eksamen. essensen

Detaljer

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1

ENKEL BRUKERMANUAL. SP Telekom Mars 2017/revidert BBach; Side 1 ENKEL BRUKERMANUAL Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 4 2. Oppstart av CMA... 4 3. Konfigurasjon av CMA...

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 6c IP versjon 6 Oppgave 1 IPv6 kommandoer i Linux Ubuntu Server har en Linux kjerne som er IPv6 kompatibel. Distribusjonen har også en del ipv6 verktøy ferdig

Detaljer

Datakommunikasjon høsten 2002

Datakommunikasjon høsten 2002 Datakommunikasjon høsten 2002 Mandag 11. november Repitisjon Datakom høsten 2002 1 Hva skal dere lære? Hva er Internett Nettverkskort Protokoller Adressering Applikasjoner ISDN LAN WAN ISP ASP Ethernet

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Installasjon av nettverkslås DDS-CAD 6.4.

Installasjon av nettverkslås DDS-CAD 6.4. 09.01.2008 1 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 09.01.2008 Installasjon av nettverkslås. 09.01.2008

Detaljer

Innføring i Linux. Operativsystemer

Innføring i Linux. Operativsystemer Innføring i Linux Operativsystemer Innholdsfortegnelse Linux Flytting ( porting ) av UNIX UNIX versjoner, UNIX historie GNU=GNU s not UNIX, FSF Linux Innlogging: ssh, Putty, (Telnet) Forholdet mellom UNIX

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Internett Best-effort overføring Flere detaljerte funksjoner i datanett. Ennå litt mer detaljer: Formatet til IP-hodet

Internett Best-effort overføring Flere detaljerte funksjoner i datanett. Ennå litt mer detaljer: Formatet til IP-hodet Ennå litt mer detaljer: Internett Best-effort overføring Flere detaljerte funksjoner i datanett Foreleser: Kjell Åge Bringsrud IP Adressering, UDP Øvre lag Applikasjonsprotokoller IP IP Internett 23.11.2005

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

IT Grunnkurs Nettverk 3 av 4

IT Grunnkurs Nettverk 3 av 4 1 IT Grunnkurs Nettverk 3 av 4 Foiler av Yngve Dahl og Rune Sætre Del 1 og 3 presenteres av Rune, satre@ntnu.no Del 2 og 4 presenteres av Yngve, yngveda@ntnu.no 2 Nettverk Oversikt Del 1 1. Introduksjon

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Pen- tes'ng av webservices. Asbjørn Reglund Thorsen Gruppe- og utviklingsleder UIO/FSAT TwiDer: @fuzzerman

Pen- tes'ng av webservices. Asbjørn Reglund Thorsen Gruppe- og utviklingsleder UIO/FSAT TwiDer: @fuzzerman Pen- tes'ng av webservices Asbjørn Reglund Thorsen Gruppe- og utviklingsleder UIO/FSAT TwiDer: @fuzzerman Om meg Gruppe- og utviklingsleder på FSAT Felles studieadministra'vt tjenestesenter Sikkerhetsekspert

Detaljer

Interprosess kommunikasjon. Berkeley Sockets. Hvordan identifiserer jeg hvem jeg vil snakke til? Hva må programmene gjøre?

Interprosess kommunikasjon. Berkeley Sockets. Hvordan identifiserer jeg hvem jeg vil snakke til? Hva må programmene gjøre? Interprosess kommunikasjon Berkeley Sockets Hvordan få to maskiner til å snakke sammen Maskin A...... typedef struct { char sawreceive; char sawsend; int packetpointer; char buf[packetlength+1]; linksession;

Detaljer

E-post Basis 500MB Hosted Exchange Mailvask Masseutsendelse e-post

E-post Basis 500MB Hosted Exchange Mailvask Masseutsendelse e-post Innhold... 2... 3... 5 3.1 E-post Basis 500MB... 6 3.2 Hosted Exchange... 6 3.3 Mailvask... 7 3.4 Masseutsendelse e-post... 7... 8... 9... 9... 10 Dette dokumentet gir en overordnet beskrivelse av BKK

Detaljer

ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2011

ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2011 ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2011 Løsningsforslag til teoretisk øving nr. 4. Nr.1. - Hvordan foregår multipleksing og demultipleksing på transportlaget? Det kan være flere applikasjoner som kjører

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App

Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Enkel brukerveiledning Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting... 5 2. Oppstart av CMA... 5

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer