Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannmurer. fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire."

Transkript

1 Brannmurer

2 Brannmurer fire wall (noun): A fireproof wall used as a barrier to prevent spread of fire. -American Heritage Dictionary fire wall (noun, internet): Internet firewalls are intended to keep the flames of Internet hell out of your private LAN. -Mark Grennan

3 Brannmur System som utøver en aksesskontoll politikk mellom to nettverk. Brannmur egenskaper En brannmur har typisk to nettverkskort, et internt og et eksternt. Sikkerhetspolitikk på brannmur bestemmer hvilken trafikk som kan passere og hvillken som forkastes En brannmur kan være en svart boks eller et program på en datamaskin.

4 TCP/IP lagmodell Client Application level TCP/UDP IP Hardware Server Application level TCP/UDP IP Hardware Internet

5 TCP/IP applikasjonslag Client Application level TCP/UDP IP Hardware Server Application level TCP/UDP IP Hardware Internet

6 Ruting av applikasjonsprotokoll Client Application level TCP/UDP Router Router Router IP IP IP IP Hardware Hardware Hardware Hardware Server Application level Router Router TCP/UDP IP IP IP Hardware Hardware Hardware

7 Applikasjonslag Application level TCP or UDP IP Ethernet, etc. Kommunikasjon til et annet system, som oftest klient/tjener basert Eksempel SMTP, POP3, IMAP (mail) telnet, rlogin (login) HTTP (web access) DNS (name service) RIP, BGP4, OSPF (routing) NFS, SMB (network file access) Hvem som helst kan lage sin egen protokoll mellom to systemer.

8 TCP Application level TCP or UDP IP Ethernet, etc. TCP tilbyr en pålitelig og feilfri forbindelse mellom sender og mottaker Setter opp forbindelse mellom klient og tjener Sender bryter ned datastrømmer til pakker Mottaker setter sammen pakker til datastrøm Tjeneste porter er priviligerte porter

9 UDP Application level TCP or UDP IP Forbindelsesløse meldinger Ingen feil korrigering Ingen flyt kontroll Passer for noen nettverkstjenester som benytter få meldinger for kommunikasjon Tjeneste portnummer er priviligerte porter UDP s forbindelsesløse natur gjør protokollen farlig sett fra et sikkerhetsmessig synspunkt Ethernet, etc.

10 IP Application level TCP or UDP IP Ethernet, etc. En forbindelsesløs upålitelig datagram tjeneste Adressering med IP nummer Ingen garanti for at senderadressen er riktig Pakker har begrenset størrelse Pakker kan forkastes av nettverket underveis Pakker kan ankomme mottaker i uriktig rekkefølge IP/SEC gir sikker autentisering av sender og mottaker + evt. kryptering Kan tunneleres

11 ICMP Application level TCP or UDP IP + ICMP Tilbyr diverse kontoll og andre funksjoner: ping (echo request) ping svar (echo reply) TTL time exceeded, benyttes av traceroute source quench (TCP only) for flow control net unreachable host unreachable Ethernet, etc.

12 Hardware nivå Application level TCP or UDP Kan avlyttes(sniffing) når på samme nettverk. Nettverksmonitorer følger med OS som et feilsøkingsverktløy IP Ethernet, ATM, wireless

13 IP IP pakke inneholder følgende informasjon benyttet ved pakkefiltrering IP kildeadresse IP destinasjonsadresse IP protokoll type TCP, UDP eller ICMP IP opsjoner IP fragmentering Kan skape problemer for pakkefiltrering

14 TCP TCP benyttes av mange tjenester HTTP, SMTP, FTP, NNTP, SSH etc. Kilde port og destinasjons port benyttes v/filtrering ACK og SYN biter viktige i forbindelse med oppsett av TCP forbindelse 3-way handshake ACK=0 kjennetegner første oppkobling av TCP forbindelse Alle andre TCP meldinger har ACK=1 Kan benyttes i pakkefiltrering for å hindre oppkoblinger

15 TCP TCP opsjoner (flagg) ACK benyttes av brannmurer for å identifisere en oppkobling første pakke SYN RST Reset, lukker forbindelsen, benyttes av brannmurer for å stenge forbindelser FIN Avslutter forbindelsen, samstemt handling PSH URG

16 UDP Kjennetegn: Lav overhead, Forbindelsesløs, alle pakker er selvstendige Ingen leveringsgaranti Kilde port og destinasjons port benyttes v/filtrering

17 Brannmur begreper Brannmur En komponent som legger begrensninger på aksessen mellom to eller flere nettverk, typisk mellom Internett og et internt nettverk Host Et system tilkoblet nettverket Bastion host Et system med høy grad av sikkerhet på grunn av fare for angrep, som oftest på grunn av at systemet er tilkoblet Internet og tilbyr tjenester til brukere.

18 Brannmur begreper Dual-homed host Et system med minst to nettverkskort Pakke filtrering Kontroll av pakker mellom ulike nettverk som medfører at pakker videresendes eller forkastes. Beslutninger om dette settes opp i regelverk på system som utfører pakkefiltreringen Perimeter network Et nettverk mellom et beskyttet nettverk og et ytre nettverk, opprettet med tanke på økt sikkerhet. Benevnes også DMZ (De- Militarized Zone). Proxy En stedfortreder, et program som opererer på vegne av andre

19 Pakke filtrering Pakkefiltrering utføres av ruter/host Kontroll av alle utgående og innkommende pakker

20 Pakke filtrering Pakkeinformasjon som benyttes ved filtrering IP kildeadresse IP destinasjonsadresse Protokolltype (TCP, UDP,ICMP) TCP/ UDP kildeport TCP/ UDP destinasjonsport ICMP meldingstype Pakkestørrelse Annen informasjon som har betydning Hvilket nettverkskort som pakken kommer inn på og hvilket nettverkskort pakken vil forlate systemet på

21 Pakke filtrering Tilstandsfull (stateful) pakke filtrering Filtreringen kan ta hensyn til historiske data, dvs. systemet husker om en innkommende pakke kan være svaret på en pakke som tidligere har forlatt systemet Systemet tar vare på historiske data en viss tid, deretter forkastes disse

22 Pakke filtrering Pakkefiltrering resulterer i følgende Pakken videresendes Pakken forkastes, ingen melding tilbake til mottaker Pakken forkastes, send en feilmelding tilbake til avsender (Reject) Log informasjon om pakken Sett opp alarm, varsling

23 Filtrering fordeler & ulemper Fordeler En pakkefiltrerende ruter kan beskytte et helt nettverk Enkle pakkefiltre er effektive Lett tilgjengelig på rutere og datasystemer Ulemper Ytelse på ruter avtar Filtreringsverktøy vanskelig å benytte, regler vanskelig å konfigurere Ønsket sikkerhetspolitikk kan ikke alltid bli utført av pakkefiltrerings rutere

24 Proxy Proxy tjenere opptrer på vegne av brukerne som benytter en proxy klient Ingen direkte vei må eksistere slik at bruker kan unngå bruk av proxy tjener Proxy tjener skjønner protokollen som benyttes og kan utføre mer intelligent filtrering ut fra kjennskap til protokoll, for eksempel en HTTP proxy kan filtrere webadresser.

25 Proxy fordeler & ulemper Fordeler Smart logging Caching, webcaching vanlig Intelligent filtrering, vet hva den skal se etter i og med at proxy kjenner protokollen Ulemper Må ha en proxy tjener for hver protokoll Klient program må kunne benytte proxy Nye tjenester mangler proxy tjenere

26 Network Address Translation NAT NAT tillater bruk av et sett med nettverksadresser internt og et annet sett eksternt NAT ruter inspiserer (kan også utøve pakkefiltrering) og modifiserer alle utgående og innkommende IP pakker Utgående pakker Kilde IP adresse og portnummer endres også som oftest før utsending av pakken til mottakersystemet Innkommende pakker Inkommende IP og portnummer destinasjon endres før videresending til klient NAT ruter må vedlikeholde tabell over lokale portnummer og hvilke klienter (IP og portnummer) som er mappet til denne

27 Network Address Translation NAT Eksempelet viser NAT ruter med ekstern IP som betjener nettverket /16 Kilde:

28 NAT fordeler Fordeler Skjuler internt nettverk NAT ruter eneste system med tilgang til eksternt nettverk, lettere med kontroll NAT ruter begrenser innkommende trafikk Systemer som benytter dynamisk NAT tabell tillater kun innkommende trafikk mot port hvor trafikken er initiert innenfra Dynamisk mapping har kort levetid

29 NAT ulemper Ulemper Vedlikehold av tilstand for forbindelse enkelt for TCP, vanskeligere for UDP Fungerer ikke med systemer som benytter kryptering Logging, vanskeligere å lese/tolke logg, hvilken IP var ansvarlig for denne trafikken? Dynamisk allokering av porter kan komme i konflikt med systemer som foretar pakkefiltrering

30 Brannmur toplogier Pakkefiltrering på ruter Screening ruter (pakkefiltrering) passer bra når Systemer på eksisterende nettverk har god sikkerhet Antall protokoller er begrenset og enkle, ingen krav til avansert filtrering God ytelse viktig Kun 1 nivå forsvarsverk, dersom ruter kompromitteres ingen ytterligere sikring

31 Screened Host Bastion host Bastion Host er det eneste systemet som systemer på Internet kan åpne forbindelser mot, for eksempel levering av post eller webforespørsler. Filtrering begrenser hvilke oppkoblinger som kan foretas Bastion host kan foreta oppkoblinger mot Internett på vegne av klienter (proxy) Filtrering kan tillate klienter å gå mot Internet for enkelte tjenester, mens andre må gå via proxy på bastion host Passer best der trafikk utenfra er lav og interne systemer har god sikkerhet

32 Belt an suspenders Benytter flere forsvarsverk Perimeter network mellom ytre og indre nett Systemer som skal tilby tjenester mot Internett settes opp på dette nettverket som bastion hosts

33 Belt an suspenders Bastion hosts Kjører tjenester som er tilgjengelige utenfra, som epost (SMTP), Web, DNS og FTP. Kjører evt. proxy tjenester på vegne av klienter på internt nettverk Kompromittering av bastion host medfører ingen tilgang til internt nettverk Trafikk på perimeter network er kun ekstern trafikk Intern trafikk på internt nett kan ikke sniffes (avlyttes)

34 Belt an suspenders Intern ruter Foretar det meste av pakkefiltreringen Tillater forbindelser fra internt nettverk til Internett Enkelte tjenester kan benytte proxy Trafikk mellom bastion hosts i DMZ og interne systemer begrenses Kun tillatte protokoller for eksempel SMTP og DNS Ytterligere begrensninger på hvilke systemer som kan benytte visse protokoller, for eksempel kun SMTP fra bastion host til/fra intern epost tjener Gjøres med tanke på beskytte interne systemer ved kompromittering av bastion host

35 Belt an suspenders Ekstern ruter Foretar lite pakkefiltrering Kan sjekke for false IP adresser IP adresser på inkommende pakker fra Internett som har IP adresser for det interne eller DMZ nettverket Kan evt. sjekke at alle utgående pakker har gyldig adresse Sammenslåing av ekstern og intern ruter mulig Introdusere et single point of failure sikkerhetsmessig

36 Pakkefiltrering Konfigurering av pakkefilter: Ha en veldefinert sikkerhetspolitikk som forteller hva som skal tillates og hva som ikke tillates Dersom en ikke har en sikkerhetspolitikk vil innføringen av en brannmur medføre at en sikkerhetspolitikk må etableres Trusselvurdering/risikoanalyse definerer nivå for sikkerhet som er nødvendig Sikkerhetspolitikk må dokumenteres Regler for pakkefiltrering må legges inn på brannmur i språk som denne benytter og testes Uttesting av politikk ofte vanskelig

37 Pakke filtrering eksempel FTP Internt nettverk X SMTP /24 Ruter / /8 Typiske regler for pakkefiltrering Type Src. Addr Src Port Dest. Add Dest Port Action tcp /8 * * * DENY tcp /8 * ALLOW tcp /8 * ALLOW tcp * * ALLOW

38 Pakkefiltrering Filtrering basert på IP adresse Enkelt Fare for falsk IP adresse begrenser bruk Benyttes oftest for filtrering av pakker med interne adresser som kommer inn utenfra Filtrering basert på tjenestetype Noe mer komplisert, må kjenne til virkemåte for tjeneste/protokoll som benyttes

39 Normal TCP forbindelse handshake Klient SYN,SEQ 0 Tjener Oppsett av TCP forbindelse er en tre-delt prosess. Klient og tjener har hver sine sekvensnummer for TCP pakker. 1. Klienten sender SYN pakke med sekvensnummer SEQ 0

40 TCP forbindelse halv åpen Klient SYN,SEQ 0 Tjener SYN,ACK, SEQ 0 +1,SEQ 0 Tjener svarer med SYN og ACK på SEQ 0 +1 og eget sekvensnummer SEQ 0

41 Klient fullfører handshake, TCP forbindelsen er nå åpen Klient SYN,SEQ 0 SYN,ACK, SEQ 0 +1,SEQ 0 ACK, SEQ 0 +1,SEQ 0 +1 Tjener Klienten svarer med ACK på SEQ 0 +1 og sender eget sekvensnummer SEQ 0 +1

42 Pakke filtrering Telnet eksempel Utgående Telnet klient Telnet tjener Innkommende Brannmur Utgående Telnet klient Klienten kontakter tjeneren, dette genererer utgående pakker fra Telnet klienten Kjennetegn: IP kilde ( ) og IP destinasjonsadresse ( ), TCP protokoll, TCP port 23, TCP kildeport er tilfeldig >1023, Første pakke vil ikke ha ACK bit satt Innkommende pakker tilbake til klient fra tjeneren (svaret fra tjeneren) Kjennetegn: IP kilde ( ) og destinasjonsadresse ( ), TCP pakke, TCP kildeport 23, TCP destinasjonsport tilsvarende som for utgående pakke, ACK bit satt for alle innkommende pakker

43 Pakke filtrering Telnet eksempel Inkommende Telnet klient Telnet tjener Brannmur Utgående Telnet tjener Inkommende pakker på Telnet tjener fra klient Kjennetegn: IP kilde ( ) og IP destinasjonsadresse ( ), TCP protokoll, TCP port 23, TCP kildeport er tilfeldig >1023, Første pakke vil ikke ha ACK bit satt Utgående pakker tilbake til klient fra tjeneren Kjennetegn: IP kilde ( ) og destinasjonsadresse ( ), TCP pakke, TCP kildeport 23, TCP destinasjonsport tilsvarende som for innkommende pakke, ACK bit satt for alle utgående pakker

44 Pakke filtrering Telnet eksempel Telnet oppsummering System Pakke retning Kilde adresse Dest adresse Pakke type Kilde port Dest Port ACK set Klient Ut Intern Ekstern TCP > * Klient Inn Ekstern Intern TCP 23 >1023 Ja Tjener Inn Ekstern Intern TCP > * Tjener Ut Intern Ekstern TCP 23 >1023 Ja * ACK vil være satt for alle bortsett fra første pakke

45 Pakke filtrering Telnet eksempel klient regler Telnet pakke filtrering regler på klient systemet Regel A tillater utgående forbindelse til Telnet tjener fra klienten Regel B tillater returnerende pakker å komme tilbake inn til klienten, pga. krav til ACK satt aksepteres ikke oppkoblinger utenfra mot hvilken som helst port >1023 Regel C avslår alt annet, dette er standard politikk Regel Pakke retning Kilde adresse Dest adresse Pakke type Kilde port Dest Port ACK set Aksjon A Ut Intern Any TCP > Either Tillat B Inn Any Intern TCP 23 >1023 Ja Tillat C Begge Any Any Any Any Any Either Avslå

46 Pakke filtrering Telnet eksempel tjener regler Telnet pakke filtrering regler på tjener Regel A tillater innkommende forbindelse til Telnet tjener Regel B tillater returnerende pakker å komme tilbake. Krav til ACK satt medfører at dette må være svar på en forespørsel, nye forespørsler tillates ikke fra port 23. Regel C avslår alt annet, dette er standard politikk Regel Pakke retning Kilde adresse Dest adresse Pakke type Kilde port Dest Port ACK set Aksjon A Inn Any Intern TCP > Either Tillat B Ut Intern Any TCP 23 >1023 Ja Tillat C Begge Any Any Any Any Any Either Avslå

Sikker internett-tilgang og brannmurer

Sikker internett-tilgang og brannmurer Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 23.1.2015 Lærestoffet er utviklet for faget «IFUD1016 Nettverksikkerhet» Resymé: I denne leksjonen ser vi på sikker internett-tilgang

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 106 Versjon: 1

BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr.: 106 Versjon: 1 UNINETT Fagspesifikasjon BESTE PRAKSIS FOR PAKKE- FILTRERING I UH-SEKTOREN UFS nr.: 106 Versjon: 1 Status: Godkjent Dato: 20. 12. 2007 Tittel: Beste praksis for pakkefiltrering i UH-sektoren Arbeidsgruppe:

Detaljer

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Brannmurer og IDS Stein Meisingseth og André Gaustad 15.01.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LO472 Datasikkerhet Brannmurer og IDS Resymé:

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet

Tjenester i Internett. E-post, HTTP, FTP, Telnet Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet 1 I dag SMTP - Elektronisk Post (E-post) FTP File Transfer Protocol HTTP Hyper Text Transfer Protocol Telnet 2 Først: Noen svar på oppgaven Hvorfor studerer

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Nettverksover -våkning med Snort

Nettverksover -våkning med Snort Nettverksover -våkning med Snort Nettverksovervåkning med Snort av Geir Solli og Dag Atle Isene HiVE Sammendrag I dette prosjektet har vi tatt for oss Snort, som er en programvarepakke for overvåkning

Detaljer

INF3190 DATAKOMMUNIKASJON

INF3190 DATAKOMMUNIKASJON UNIVERSITETET I OSLO Pensumoppgaver Datakommunikasjon INF3190 DATAKOMMUNIKASJON Laget av Khiem-Kim Ho Xuan Computer networks and the Internet Referanse: Kap 1 Prinsipper og begreper Oppgave 1: Hva er en

Detaljer

Noen internet protokoller

Noen internet protokoller NSA uke 41 del 2 Protokoller IPv4 adresser MAC adresser IP og TCP header Analyseverktøy Eksempler Nettverksoppsett under Linux Mer om verktøy Innledning til DNS Noen internet protokoller Internet Protocol

Detaljer

Hva består Internett av?

Hva består Internett av? Hva består Internett av? Hva er et internett? Et internett = et nett av nett Ingen sentral administrasjon eller autoritet. Mange underliggende nett-teknologier og maskin/programvareplatformer. Eksempler:

Detaljer

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen.

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen. Servere 1. Hva er forskjellen på Internett, intranett og ekstranett? Internett er et verdensomspennende nettverk som består av mange mindre nettverk og er basert på TCP/IP-suiten. Dette nettet kan benyttes

Detaljer

Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS "Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection

Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection Obligatorisk Oppgave i IN-IFHS "Adaptiv distribuert firewall ved bruk av network intrusion detection Lars Strand 27. februar 2003 Innhold 1 Sikkerhet 2 1.1 Tradisjonell firewall................................

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Internettfrakt Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Maskiner har behov for å utveksle digital informasjon (bilde, tekst, dokument, database, banktransaksjon, video, lyd). Informasjonsmengden

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

Brannmur med OpenBSDs pakkefilter PF

Brannmur med OpenBSDs pakkefilter PF Brannmur med OpenBSDs pakkefilter PF Peter N. M. Hansteen peter@bsdly.net Copyright 2005-2007 av Peter N. M. Hansteen This document is Copyright 2005-2007, Peter N. M. Hansteen. All rights reserved. Redistribution

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNA6500 http://no.yourpdfguides.com/dref/1032756

Din bruksanvisning PHILIPS SNA6500 http://no.yourpdfguides.com/dref/1032756 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhet i VoIP-portnere

Sikkerhet i VoIP-portnere Sikkerhet i VoIP-portnere David Kristensveen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog, ITEM Medveileder(e): Olav Kvittem, UNINETT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS

KURS FRA MATELL SOFTWARE AS KURS FRA MATELL SOFTWARE AS Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon Praktisk nettverkskurs, del 1 Praktisk nettverkskurs, del 2 TCP/IP IP-ruting Quality of Service og PolicyBaserte Nettverk Voice over

Detaljer

Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV

Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV Jan Roger Sandbakken September 1998 IMEDIA/09/98 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Betraktninger omkring sikkerhet for mobil IT-bruk i DNV Dato/Date:

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010

UNINETT SIP infrastruktur. 9. februar 2010 UNINETT SIP infrastruktur 9. februar 2010 Innledning Dette dokumentet beskriver UNINETT sin foreslåtte SIP infrastruktur. Dokumentet er et resultat av arbeid gjort i GigaCampus (2006-2009) og danner et

Detaljer

SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment

SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment FFI-rapport 2013/03081 SIP realisert i Asterisk teori og eksperiment Bodil Hvesser Farsund og Anne Pernille Hveem Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport

Detaljer

Sikkerhet i trådløse nett

Sikkerhet i trådløse nett temahefte Sikkerhet i trådløse nett Uninett ABC SIKKERHET i E nett Innhold 1. Om trådløse nettverk...5 1.1. Hva er trådløse nettverk?...5 1.2. Hvordan virker trådløse nettverk?...5 1.3. Hvorfor sikkerhet?...5

Detaljer

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer