BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:"

Transkript

1 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper som deltakelse, åpenhet og transparens. Rådhuset som bygningstype internasjonalt fikk mange av dagens funskjoner under industrialiseringen og som en konsekvens, den økende urbaniseringen. De voksende byene trengte et tydelig symbol, og det fikk de i rådhuset. I Norge har rådhuset funnet sin form ett eller annet sted mellom fest og byråkrati. Et arbeidssted for byens administrasjon, men også sted for seremonier knyttet til byens liv og utvikling. Noen ganger bare kontor og møtesal, andre ganger også som byens storstue. Bodø Rådhus befinner seg i førstnevnte del av denne skalaen. Et bygg dominert av lukkede cellekontorer, riktignok med en offentlig biblioteksfløy (som nå forsvinner) og bystyresalen plassert som en piano nobile, hevet over gatens liv. Den engasjerte innbygger er henvist oppunder taket på besøksgalleriet, betegnende for graden av offentlighet. Rådhuset er særpreget i sitt møte mellom pragmatisk gjenreisingarkitektur og elementer av nyklassisime, men ikke utpreget tilgjengelig og åpent. HOVEDNIVÅ/EN 1 ETASJENE 2 ANSATTERESTAURANT/UTSIKTSNIVÅ 3 HELE BYET 4 Så når byen utvider sitt rådhus kan man både viderebringe de historiske kvalitetene i arkitekturen og tilpasse anlegget til ny bruk. Vi tror offentlig tjenesteyting kommer til å endre seg i tiden framover. Etterhvert vil man ha mindre behov for å oppsøke etater for å få hjelp. Ting vil flyttes over på nett. Samtidig vil behovet for å bringe befolkning, kommunen, politikere og andre aktører sammen øke. Nye former for aktivitet knyttet til involvering, formidling, frivillige, næringsutvikling vil fordre et rådhus som er åpent, fleksibelt og aktivt. En politisk arena, en arena for byens framtid. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: -knytte rådhuskvartalet til byens nettverk -lage en arena for byen, et verktøy i utviklingen av Bødø by og Bodøregionen -utnytte Bodøs unike klima til å skape et energieffektivt bygg -lag kontorarbeidsplasser for en moderne organisasjon 4 FRA EN: FORBEREDELSER TIL KVELDENS BANKETT FOR BYENS FRIVILLIE

2 KONSEPT Bodø trenger et rådhus som er en del av byen - på nye måter. Vi foreslår å kople rådhuskvartalet til byen gjennom både form og funksjon. ELEKTRONIKK VARME FRISK+LUFT INN SMART ULV Lufttilførsel, varme, elektronikk og strøm er integrert i et eleverte gulv. Dette sikrer rene rom, mye dagslys og stor fleksibilitet. L ON DR N AN KE YK E/S NY PLASS E AT S EN NIN STRØM D OR SLANK KONSTRUKSJON Tett og regulært søylemønster muliggjør tynne dekker og slanke søyler. Konstruksjonen avstives horisontalt av betongkjerner IC RV SE EN URBANT PLATÅ Inngang fra sør og nord, inngang til bankbygg, servicetorg og rådhushall ligger på byggets hovednivå som former et platå i bylandskapet. TRANSPARENS Rådhusets aktivitet blir synlig for besøkende og forbipasserende, medarbeidere ser hverandre og møtes. RIN De nye kontorene ligger som en forlengelse av de eksisterende etasjene i eksisterende østfløy. De former ytterveggene i byhhalen. Spektakulær utstikt, synlighet til resten av rådhuskvartalet og mye dagslys preger de nye kontorarealene. RÅDHUSPARKEN Rådhuset knytter seg til omgivelsene ved å danne en ny urban sammenheng mellom den historiske inngangen og den aktive Dronningensgate. SAMME NIVÅ Utvidelsen av rådhuset følger etasjenivåene fra eksisterende anlegg. Dette fører til bedre sirkulasjon, reduserte byggekostnader og driftskostnader. UTSIKTSPLATTFORM Ansatterestaurant og takterrasse ligger i øverste etasje med 360 graders utsikt. Her ligger også eget VIP-rom for representasjon. Restauranten er en attraksjon i seg selv og kan fungere også på kveldstid eller til utleie. Takhagen har et skjermet amfi for uteaktiviter. Selve takterassen er omslynget av glasskjerming. KOPLE BY O RÅDHUS Vi foreslår en ny forbindelse gjennom det nye rådhuskvartalet. Konseptet bevarer hovedinngang og rådhusplassen som historisk og seremoniell front. I tillegg etableres en plass i Dronningens gate som kopler kvartalet mot Dronningens gate som er en viktig åre for kollektivtrafikk i byen. I aksen plasseres en rådhushall og servicetorget. KONTEKST SERVICEBASE Bygget hviler på kjelleretasjen hvor serviceinngang er lagt via eksisterende rampe. Her er også sykkelparkering og garderobeannlegg. Kjellernivået kan også kople seg til det planlagte p-kjelleren under Rådhusparken. FUNKSJONSORANISATOR Rådhusets funksjoner kopler seg til gjennomgangen og blir lett tilgjengelige. AN INN E SID AN SOLAVSKJERMIN Den solutsatte fasaden mot sør-vest har solavskjerming i av aluminiums-finner som kan lukkes og åpnes. SØR INN SITUASJONSPLAN 1:500 RÅDHUSPARKEN KONENS ATE SERVICETOR PLASS DRONNINENS ATE SITUASJONSNITT 1:500 FULEPERSPEKTIV FRA NORD

3 A INNAN NORD PERSPEKTIV SIDEINNAN EN B ENERISTRATEI INNAN BANKBYNIN Sterk vind, skyer, milde vintre og kjølige somre. Bodøs unike klima har vært drivende for utformingen av det nye rådhuskvartalet. SCENE Vind om vinteren i Bodø har dominerende retning fra øst med gjennomsnittlig 6 m/s vindstyrke. Dette er et ideelt utgangspunkt for et naturlig drevet ventilasjonssystem. Bygningens øvre etasje mot øst fungerer som en vindfanger som sender luften gjennom en varmeveksler og videre gjennom bygningen. Avkastluft trekkes ut gjennom atriumet ved hjelp av vindkraft. Naturlig ventilasjon muliggjør å eliminere viftene som driver anlegget, samtidig som det gjør det mulig å kontrollere forhold lokalt med gulvradiatorer. Vind som drivkraft i anlegget i kombinasjon med overføringspanel til eventuelle korridorer gir lik temperatur og luftkvalitet i eksisterende og nye deler av kvartalet med minimal kanalføring. RESEPSJON SERVICETOR Det er avgjørende å skape god komfort i et bærekraftig bygg med en lang livshorisont. På grunn av skyete klima og mørke vintre i Bødo har det vært viktig å finne en form på bygget som slipper inn mye dagslys. Maksimal dagslyseffekt er oppnådd gjennom grunne kontordekker, utstrakt bruk av glass og åpne himlinger. BREEAM-krav til dagslys er innfridd i de nye kontorarealene. Oppvarming skjer ved termoaktive dekker og regulering av lufttilførsel. LYSÅRD SERVICETOR Luftinntak Energibruk minimeres ved: 1. Å unngå mekanisk ventilasjon 2. Effektiv varmegjennvinningsenhet som redusererer behovet for oppvarming. 3. Utstrakt bruk av naturlig belysning i kontor og rådhushall. 4. jenbruk av lav-temperatur overskuddsvarme fra fjernvarmeanlegg. 5. En godt isolert og konstruert bygning som reduserer kuldebroer. Luftutkast i himling INNAN SØR Luftutkast via lysgård Nord A PLAN 1.ET M 1:200 Øst Vest VENTILASJONSKONSEPT PLAN Sør HOVEDNIVÅ VINDANALYSE 9 Luftinntak Vindfanger Varmegjenvinningsenhet Luftutkast drevet av negativt trykk pga vind Rådhusets første etasje blir en urban plattform for rådhusets utadrettede virksomhet. Hovednivået forbinder alle deler av rådhuskvartalet og blir et nytt offentlig rom i Bodø. Luftutkast Naturlig ventilasjon via vindu naturlig ventilasjon via vindu. TOPP Termoaktivt dekke Fjernvarme Luftinngang til atrium Radiator POLITISK MARKED BANKETTOPPSETT UTSTILLIN KONFERANSEOPPSETT BRUKSDIARAM FOR EN Ventilasjon via vinduer VENTILASJON VINTER SNITT LOUNE VENTILASJON SOMMER SNITT 1.2 B

4 LØSNINER Kontorløsningene er tilpasset en moderne og dynamisk organisasjon Interiøret i rådhuskvartalet er tilrettelagt for en fleksibel og effektiv arbeidsdag som setter medarbeidernes behov i sentrum. Interiøret består av forskjellige arbeidssituasjoner som legger til rette for ulike behov medarbeidere, grupper, og avdelinger har gjennom en arbeidsdag og arbeidsåret. Det er høy fokus på komfort, effektivitet, og et sosialt arbeidsmiljø, som ikke går på bekostning av behovet for konsentrert jobbing. Interiøret legger opp til at området inn mot atriet er adkomstområde, og at de forskjellige arbeidssonene ligger ut mot ytterveggene av bygget. råder og fleksible arbeidsplasser hvor lydnivået kan være noe høyere. Disse arbeidssituasjonene er også skjermet av med planter ut mot adkomstområdene slik at medarbeidere ikke føler at de sitter på utstilling. Oppbevaring er plassert bak og under hver arbeidssituasjon. Cellekontor I tillegg til områdene for konsentrert jobbing er det ca 30% cellekontorer for medarbeidere som har behov for dette. jennom etasjene vises hvordan disse kan plasseres på ulike steder, enten samlet eller i spredt ut blant konsentrasjonsområdene. Planter er brukt som et gjennomgangstema i bygget som et dekorativt element, lydabsorbent, samt å bidra til et godt inneklima. Plantene er hentet fra den lokale floraen, med mest fokus på grønne og blågrønne sukkulenter, bregner, trær og busker. Sammensetningen av planter endrer seg gjennom etasjene og skiller etasjene fra hverandre og skaper et eget utrykk på hvert plan. Fleksijobbing. jennom hele planen er det flere situasjoner som er beregnet for fleksibel jobbing. Dette er arbeidssituasjoner som ikke tilhører en spesifikk medarbeider, men som er ment for at man skal sette seg ned å jobbe en dag eller noen timer for å få avveksling fra sin vanlige arbeidsplass. Her er det også muligheter for små grupper å gjennomføre uformelle møter, eller jobbe sammen på et prosjekt. Akustikk For å skape et godt arbeidsmiljø er det avgjørende at medarbeidere kan jobbe konsentrert uten visuell eller akustisk støy. I planen har vi lagt inn akustiske absorbenter ved hver arbeidspult i tillegg til akustikkplater som skiller mellom arbeidsstasjonene, og områdene. ulvet er også belagt med teppe som vil absorbere lyd. PERSPEKTIV FRA LANDSKAP Mingleområde Mingleområdene er lagt til hovedfartsårene, ved trapperom og heis. Hvert mingleområde er skjermet av med et stillerom, akustikkplater eller en vegg slik at medarbeidere som jobber konsentrert ikke blir forstyrret i sitt arbeide. Mingleområdene er også tilknyttet kjøkken, toaletter og bad. Her er møbleringen uformell og café-aktig. Konsentrert jobbing Det er et gjennomgående fokus i planen på at man ikke skal ofre medarbeideres behov for stille og konsentrert jobbing for fleksibilitet. Områdene for konsentrert jobbing er skjermet fra mingleom- AKSONOMETRI AV LØSNIN TOUCH DOWN / HOTDESKIN MINLIN / UFORMELLE R KONSENTRASJON ROM CELLE STILLEROM TOALETTER PRINT/KOPI TRAPP/HEIS ARDEROBER LYSÅRD PLAN 2.ET M 1:200 PLANER Story 1:200 INNAN BANKBYNIN TAKTERRASSE VANNSPEIL TAKTERRASSE VIP ANSATTERESTAURANT KOMMUNALTEKNISK ARDEROBER RENHOLDSSENTRAL LOUNE SIDEINNAN FDV TEKNISK FOR KJØKKEN TRAFO VAREMOTTAK FDV IKT DATAROM SYKKELPARKERIN TRYKKERI BYSTYRESAL VAKTMESTER POSTMOTTAK TIL FRAMTIDI PARKERINSHUS PLAN 3.ET M 1:500 PLAN 4.ET M 1:500 PLAN 5.ET M 1:500 PLAN UNDERET 1 M 1:500 PLAN UNDERET 2 M 1:500

5 SNITT +34, ,450 KJØKKEN ANSATTERESTAURANT TAKTERASSE +30, , , , , , ,300 INNAN SØR SERVICETOR LYSÅRD SERVICETOR INNAN NORD +18, , ,700 HEVEBORD +14,500 IKT RENHOLD +11,000 INTERIØRPERSPEKTIV AV EN SNITT A-A M 1:200 EN ARENA FOR BYEN Rådhuskvartalet kan bli en arena for interaksjon med byen og regionen. Et sted for tjenesteyting, byutvikling, utstillinger, seminar, høytid og hverdag. TAKTERASSE TAKTERASSE VIP ANSATTERESTAURANT +30, , , , , ,500 RENHOLD ARDEROBER ARDEROBER SYKKEL/ VAREMOTTAK +11,000 SNITT B-B M 1:200 S-ØV 1:200 BODØS NYE TOPPRESTAURANT PÅ VEI OPP RÅDHUSRAMPA I VIKTI ÆREND FØR BESØK PÅ SERVICETORET KAN MAN FÅ MED SE EN UTSTILLIN OM FRAMTIDENS BODØ I EN KOKKENE STELLER I STAND TIL SKREIFEST I ANSATTERESTAURANTEN ORDFØRER HAR MIDDA I VIP-ROMMET MED NORDOMRÅDEINVESTORER EN BODØVÆRIN I VINDEN

6 FASADER FASADE MOT ØST M 1:200 FASADE MOT NORD M 1:200 FASADE MOT VEST M 1:200 FASADE MOT SØR M 1:200 AREALOVERSIKT AREAL OVERSIKT PLAN -1 BANKEN EKS. RÅDHUS m2 351 m2 983 m2 873 m2 821 m m PLAN PLAN PLAN PLAN TOTALT 255 m2 SUM PLAN 1 PLAN m2 NYBY AREALFORDELIN KANTINE ER VERTIKAL KOMM. WC / ARD / LOBBY PLAN / TEKNISK / FDV PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN TOTALT m2 707 m2 707 m2 658 m2 560 m2 FREDA ETTERMIDDA O FORTSATT HEKTISK AKTIVITET PÅ SERVICETORET 829 m2 829 m2 SUM m

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes PERSPEKTIV FRA KONGENS GATE NYE BODØ RÅDHUS Norsk Rådhus Selv om man i Norge har en sterk tradisjon for å bygge i tre, har materialet ikke spilt en vesentlig rolle i større norske byggeprosjekter de seneste

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013

MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013 MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013 STORGATA / SENTRUM SAM EYDES GATE TORGET GRØNTDRAG VIKTIGE FUNKSJONER / OMRÅDER MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013 Rjukan er en by med svært langstrakt karakter. Prosjektet

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor

Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor Hild Sørby Brandsberg-Dahls arkitekter fyller 75 år 2012. Som byens eldste arkitektkontor har det i høy grad vært med å forme Stavangers urbane

Detaljer

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer