Netto areal 6700 m2 Brutto areal m2 Volum (den nye bygningen) m3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3"

Transkript

1 Torvgata Dronningens gate Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre ting som utmerker seg ved Rådhuskvartalet. Gjennom byens historie har det blitt et permanent landemerke. Det er et møtepunkt mellom innbyggerne og administrasjonen. I tillegg vil det nye Rådhuskvartalet forme en samlende paraply, som spenner over forskjellige grener i det offentlige og skaper muligheter for en effektiv og dynamisk ledelse. odøs sentrale beliggenhet danner potensialet for et levende og utadvendt Rådhus. I bybildet er prosjektets hovedgrep å veve sammen funksjonskrav i tråd med skala på bygningene omrkring. I tillegg vil et offentlig rom med plass til forskjellige begivenheter og møter bli utformet. Dette rommet fortsetter opp gjennom hver etasje i hele bygget. Rådhusets nye del framstår bevisst å være fra sin egen tid, men tilpasser seg de eldre bygningene. Den nye delen er tilknyttet det eksisterene Rådhusets store skala og ankens mindre skala ved å forene det nye byggets utforming sammen i form av tre volumer. Det lavere volumet er smalt og gir rom for å ankomme mellom anken og byggets første etasje. Lobby og servicetorg er lett lesbart for de besøkende og strekker seg fra den eksisterende hovedinngangen i Kongensgate ned til Dronningensgate. På denne måten er Rådhuset direkte tilgjengelig fra byens handelssentrum. nkomstrommet symbolisserer forbindelsen mellom byens sydlige boligdel og havnedelen i nord. Det åpner seg mot ankens fasade, så denne blir inrammet som en ærverdig del av lobby og servicetorget. Den midtre delen av bygget reiser seg over takhøyden på Dronningensgates to etasjers høye bygninger, samt mønet på anken. Den høyeste delen strekker seg over det nåværende rådhusets møne høyde. yggets uttrykk blir som en lanterne, et lysende landemerke synlig fra byen og med god utsikt tilbake til byen. FUNKSJONER Hjertet av Rådhuskvartalet blir inngangssonen, som forbinder den eksisterende hovedinngang med den nye- fra Dronningensgate. Som viktig del av lobbyen ligger servicetorget, hvor besøkende med letthet får tilgang til byens tjenester. Den brede trappen fungerer som et uformelt sted å sitte ned, samt som auditorium til bruk for begivenheter i Rådhuset. FSDER OG KONSTRUKSJON Fasadene synliggjør det skulpturelle uttrykket til bygningen og består av vertikale skiver i stein fra lys grå granitt. Varmeisolert glass fungerer som klimaskille og er plassert i ytterveggens indre del. Utvendig er glassfelt plassert diagonalt mellom elementene i stein. Løningen muliggjør et dobbelt glass- fasadesystem, som et energi effektivit prinipp. vhengig av synsvinkenlen endrer fasaden uttrykk fra mer lukket til åpent og i materialitet fra glass tll stein. Større vindusflater er bevisst plassert for å åpne utsikten mot de viktigste deler av byen. ærekonstruksjonen for den nye delen av Rådhuset er løst med betongdekker og plasstøpte søyler avstivet ved heis- og trappetårn. Over den nye inngangen er bygget utkraget med on stålkonstruksjon. TEKNISKE LØSNINGER Oppvarming av bygningen gjøres ved et vannbåren varme system. Varmekilder er i form av radiatorer langs vegger og i taket. Målsetningen er å overføre varmen til overflater istedenfor luften i bygningen, et prinsipp som gir komfort og også er effektivt. Radiatorer har mulighet til å reagere hurtig til stadige endringer i innemiljøet og har fordelen av å kunne senke tempereaturen lavere i bygningen på natten, takket være kort oppvarmingstid. Vindusarealer i bygget mot syd er kun i den øvre etasjen. De byggtekniske løsningene vil være konstnadeffektive ved at konseptet i full grad kan bli vellykket med konvensjonelle byggemetoder. Som helhet etterstreber prosjektet å oppnnå i størst mulig grad effektiv planløning med minimum sikulasjonsareal. Dette vil føre til lavere mengde konstruksjonsmaterialer, volum for oppvarming og vedlikeholdskostnader. Et lite yttervegg areal er en konstnadsmessig fordel, særlig med tanke på passivhusstandard for bygningen. Solcellepaneler på taket foreslås som et synlig og ekstra miljøtiltak. Takflatene utefor kantinen er utformet som et grønt tak med ville planter utvalgt fra det lokale fjellandskapet rundt odø. Kontorrommene tillater at vindusarealet reduseres til gunstig høyde for arbeidsplassene, noe som vil gi et redusert areal av glass i fasaden. Fasadeløsningen vil i stor grad fungere som utvendig solavskjeming og redusere direkte solinnstråling, men samtidig slippe inn nødvendig dagslys for optimale arbeidsforhold. Lufttilførsel og avtrekk er løst i et fleksibelt modulsystem i taket som gjør at planløningen i kontorarealene enkelt tilpasses ved funksjonsendringer Kongens gate Det høye rommet over lobbyen danner et oversiktlig orienteringspunkt og knytter det eksisterende og det nye sammen. En ny hovedtrapp strekker seg fra lobbyen opp til de øvrige etasjene. Trappen løper diagonalt gjennom etasjene opp til toppetasjen og understreker åpenheten i bygget. Løsningen gjør det enkelt for både besøkende og ansatte å orientere seg mellom de ulile delene. Mottaket for Rådhuset har en sentral plassering, som gjør det enkelt å sikre god adgangskontroll til bygget uten å miste åpenhet. Kantinen er plassert i toppetasjen, som strekker seg over byen og åpner opp med utsikt til havet. Netto areal 6700 m2 rutto areal m2 Volum (den nye bygningen) m3 De viktigste målsetningene for plassering av byggets funksjoner har vært å oppnå en enkel fungerende helthet. Kontorene i den nye bygningen er nært tilknyttet gangareler og trapperom i det eksisterende Rådhuset. De administrative funksjonene kan plasseres fritt i den eksisterende eller nye delen. I tillegg er byggets fleksibilitet vektlagt i konstruksjonen ved at rommene i framtiden enkelt kan tilpasses avdelingenes skiftende behov. Mellom lobby arealet og direkte til anken er det reservert mulighet for en broforbindelse, stipulert inn på plantegningen. ÅPENHET Situasjonsplan 1:500 yggets offentlige rom fortsetter gjennom Rådhuset. I lobby arealet søker det brede trapperommet å invitere mennesker inn fra Dronninggata og å fungere som et uformelt auditorium. Fra servicetrorget fortsetter denne ruten videre gjennom huset på skrått opp til den øverste etasjen, som en invitasjon til å besøke kantinen / restauranten. YGNINGSVOLUM DELER LOY FUNKJONER I YGGET LNDEMERKE Et sentralt spørsmål i bybildet er hvordan å forbinde det nye forholdsvis store bygget til det eksisterende Rådhuskvartalet. Grunnvolumet plassert på tomten har lett for å selv bryte med bybildet og bli dominerende i forhold til Rådhuset og anken. Volumet er delt i tre deler, som direkte refererer til bygningshøydene omkring. Den laveste delen tar utgangspunkt i høyden på anken og de lavere husene i Dronningens gate. Den midtre delen følger Rådhuset og Havnegatas takhøyder. Den høyeste delen kommer fra ystyresalens mønehøyde. Den nedre delen er forskjøvet i retning bort fra anken. Den eksisterende hovedinngangen har tilknytning til den mest aktive delen av sentrum. En innbydende og åpen lobby blir formet, et grep som også åpner opp for utsikt til den verdifulle ankfasaden fra Dronningensgate. Det midtre volumet sterkker seg mot det eksisterende Rådhusets hovedtrapp med hensikt å danne gode innvendige forbindelser og en enkel fungerende helthet. Den høyeste delen svever over byen. Den offentlige kantinen i toppetasjen er tilgjenglig for alle, noe som framhever åpenheten til administrasjonen i byen. Terrengsnitt 1:500 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

2 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

3 oligkontoret Kommune psykologer Spesialpedagogisk team Vestibyle Servicetorget Vaktmesterkontor Garderober W Tildelingskontoret Staben / Hjemmetjenesten / Kommunaldirektør Grunnplan 1:200 SENTRLDMINISTRSJONEN Disponible kontorer 70 (160) 0 VD. FOR OPPVEKST OG KULTUR (125) 1 oligkontoret Spesialpedagogisk team / Kommune psykologer? (327) Postmottak 40 (40) Grunnskolekontoret? (102)? (161) Varemottak 30 (30) (30) Renholdssentral/moppel. 35 (35) rbeidsrom/verksted K 14 (14) Kulturkontoret? (197) Felles adm. oppvekst og kultur? (168) Vestibyle (8) Restavfall 8 (8) Papiravfall 8 (8) vfall kantine kjølt Velværerom 55 (60) 200 (200) rkiv 65 (77) rkivet Medarbeidere Servicetorget 200 (150) 220 (224) Trykkeri 100 (100) rkiv rkiv 50 (200) 50 (50) 377 (415) Vaktmesterkontor 14 (14) Garderober W Toalett 45 (45) Toalett ortsettingslager 50 (50) Lager 30 (30) TVERRSNITT VED M Tildelingskontoret 240 (214) Staben / Hjemmetjenesten / 155 (178) Lager 18 (18) Kommunaldirektør HELSE- OG SOSILVDELINGEN Plan -1 1:500 Plan 0 1:500 Plan 1 1:500 HELSE- OG SOSILVDELINGEN RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

4 Økonomitjenesten / Regnskap / Rådgivere Kemner Personal- og organisasjonsk. Lønn Felles for sentraladministasjonen Personal- og organisasjonsk. / Lønn ystyresal Plan 3 1:200 RNEHGE 345 (345) TEKNISK ENHET Kommunalteknisk kontor 2 2 Økonomitjenesten 470 (469) SENTRLDMINISTRSJONEN / Regnskap / Rådgivere Kemner Rådmann 33 (30) SENTRLDMINISTRSJONEN Politisk sekretariat Kommuneadvokaten 85 (84) FELLESFUNSJONER Kantine 300 (300) 5 20 (20) Politisk ledelse 140 (140) 50 (47) Kommunikasjonsenhet 50 (62) TERRE Innkjøpskontoret Kjøkken 35 (35) (75) (50) eredskap / Miljøvern / Folkehelse / Internasjonal odø Team bodø (90) Møterom yggesakskontoret 180 (182) yplankontoret 180 (183) Personal- og organisasjonsk. / Lønn 400 (391) TERRE GRØNT TK Felles adm. teknisk 50 (107) Felles for sentraladministasjonen 100 (369) (192) IKT kontoret IR M Geodatakontoret Felles adm. teknisk 50 (107) Landbrukskontoret Eindomskontoret 265(290) 275 (369) ystyresal Personal- og organisasjonsk. / Lønn TÅRNPLN VED M 249 (249) 65 (65) SENTRLDMINISTRSJONEN TEKNISK ENHET Parkseksjonen 10 (10 EJENDOMSKONTORET SENTRLDMINISTRSJONEN SENTRLDMINISTRSJONEN Plan 2 1:500 Plan 3 1:500 Plan 4 1:500 Plan 5 1:500 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

5 Snitt - 1:200 Fasade mot øst 1:200 Materialer: 1. lys grå granitt 2. dobbelt glassfasadesystem 3. glass Fasade mot nord 1:200 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

6 Snitt - 1:200 Snitt - 1:200 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

7 RKITEKTKONKURRNSE NYE ODØ RÅDHUS

8 KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre ting som utmerker seg ved Rådhuskvartalet. Gjennom byens historie har det blitt et permanent landemerke. Det er et møtepunkt mellom innbyggerne og administrasjonen. I tillegg vil det nye Rådhuskvartalet forme en samlende paraply, som spenner over forskjellige grener i det offentlige og skaper muligheter for en effektiv og dynamisk ledelse. odøs sentrale beliggenhet danner potensialet for et levende og utadvendt Rådhus. I bybildet er prosjektets hovedgrep å veve sammen funksjonskrav i tråd med skala på bygningene omrkring. I tillegg vil et offentlig rom med plass til forskjellige begivenheter og møter bli utformet. Dette rommet fortsetter opp gjennom hver etasje i hele bygget. Torvgata Dronningens gate Kongens gate Havngata Rådhusets nye del framstår bevisst å være fra sin egen tid, men tilpasser seg de eldre bygningene. Den nye delen er tilknyttet det eksisterene Rådhusets store skala og ankens mindre skala ved å forene det nye byggets utforming sammen i form av tre volumer. Det lavere volumet er smalt og gir rom for å ankomme mellom anken og byggets første etasje. Lobby og servicetorg er lett lesbart for de besøkende og strekker seg fra den eksisterende hovedinngangen i Kongensgate ned til Dronningensgate. På denne måten er Rådhuset direkte tilgjengelig fra byens handelssentrum. nkomstrommet symbolisserer forbindelsen mellom byens sydlige boligdel og havnedelen i nord. Det åpner seg mot ankens fasade, så denne blir inrammet som en ærverdig del av lobby og servicetorget. Den midtre delen av bygget reiser seg over takhøyden på Dronningensgates to etasjers høye bygninger, samt mønet på anken. Den høyeste delen strekker seg over det nåværende rådhusets møne høyde. yggets uttrykk blir som en lanterne, et lysende landemerke synlig fra byen og med god utsikt tilbake til byen. RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 2

9 TVERRSNITT VED M IR M Lager Trykkeri 100 (100)? (327) Spesialpedagogisk team / Kommune psykologer HELSE- OG SOSILVDELINGEN VD. FOR OPPVEKST OG KULTUR 18 (18) TÅRNPLN VED M Kommunaldirektør Grunnskolekontoret? (102) Kulturkontoret 240 (214)? (161)? (197) Felles adm. oppvekst og kultur Tildelingskontoret? (168) HELSE- OG SOSILVDELINGEN Geodatakontoret 249 (249) TEKNISK ENHET 275 (369) RNEHGE ystyresal Felles adm. teknisk 50 (107) Landbrukskontoret 65 (65) Parkseksjonen 10 (10 SENTRLDMINISTRSJONEN rkiv 50 (200) rkiv 50 (107) 55 (60) 30 (30) 50 (50) Varemottak 30 (30) 8 (8) Restavfall 8 (8) Papiravfall 8 (8) vfall kantine kjølt 35 (35) rbeidsrom/verksted Velværerom Renholdssentral/moppel. K 14 (14) ortsettingslager (14) yggesakskontoret 180 (182) Felles adm. teknisk 200 (192) 200 (200) rkiv Vestibyle Vaktmesterkontor 265(290) Eindomskontoret 155 (178) Garderober W (77) Lager 30 (30) 70 (160) Disponible kontorer rkivet 120(125) 200 (150) 220 (224) Postmottak 40 (40) Medarbeidere 50 (50) 377 (415) Servicetorget SENTRLDMINISTRSJONEN oligkontoret Toalett 45 (45) Toalett Staben / Hjemmetjenesten / 345 (345) TEKNISK ENHET Kommunalteknisk kontor EJENDOMSKONTORET 100 (369) 470 (469) 400 (391) yplankontoret 180 (183) / Regnskap / Rådgivere Kemner Personal- og organisasjonsk. / Lønn Felles for sentraladministasjonen SENTRLDMINISTRSJONEN SENTRLDMINISTRSJONEN Personal- og organisasjonsk. / Lønn 33 (30) Politisk ledelse 140 (140) 75 (75) (84) 20 (20) 50 (47) 50 (62) 50 (50) eredskap / Miljøvern / Folkehelse / Internasjonal odø Team bodø IKT kontoret Rådmann SENTRLDMINISTRSJONEN TERRE TERRE SENTRLDMINISTRSJONEN Politisk sekretariat Kommuneadvokaten Kommunikasjonsenhet Innkjøpskontoret FELLESFUNSJONER Kantine 300 (300) 90(90) Kjøkken 35 (35) Møterom GRØNT TK -1 0 FUNKSJONER Hjertet av Rådhuskvartalet blir inngangssonen, som forbinder den eksisterende hovedinngang med den nye- fra Dronningensgate. Som viktig del av lobbyen ligger servicetorget, hvor besøkende med letthet får tilgang til byens tjenester. Den brede trappen fungerer som et uformelt sted å sitte ned, samt som auditorium til bruk for begivenheter i Rådhuset. 1 2 Det høye rommet over lobbyen danner et oversiktlig orienteringspunkt og knytter det eksisterende og det nye sammen. En ny hovedtrapp strekker seg fra lobbyen opp til de øvrige etasjene. Trappen løper diagonalt gjennom etasjene opp til toppetasjen og understreker åpenheten i bygget. Løsningen gjør det enkelt for både besøkende og ansatte å orientere seg mellom de ulile delene. Mottaket for Rådhuset har en sentral plassering, som gjør det enkelt å sikre god adgangskontroll til bygget uten å miste åpenhet. Kantinen er plassert i toppetasjen, som strekker seg over byen og åpner opp med utsikt til havet. 2 Økonomitjenesten 3 De viktigste målsetningene for plassering av byggets funksjoner har vært å oppnå en enkel fungerende helthet. Kontorene i den nye bygningen er nært tilknyttet gangareler og trapperom i det eksisterende Rådhuset. De administrative funksjonene kan plasseres fritt i den eksisterende eller nye delen. I tillegg er byggets fleksibilitet vektlagt i konstruksjonen ved at rommene i framtiden enkelt kan tilpasses avdelingenes skiftende behov. Mellom lobby arealet og direkte til anken er det reservert mulighet for en broforbindelse, stipulert inn på plantegningen RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 3

10 FSDER OG KONSTRUKSJON Fasadene synliggjør det skulpturelle uttrykket til bygningen og består av vertikale skiver i stein fra lys grå granitt. Varmeisolert glass fungerer som klimaskille og er plassert i ytterveggens indre del. Utvendig er glassfelt plassert diagonalt mellom elementene i stein. Løningen muliggjør et dobbelt glass- fasadesystem, som et energi effektivit prinipp. vhengig av synsvinkenlen endrer fasaden uttrykk fra mer lukket til åpent og i materialitet fra glass tll stein. Større vindusflater er bevisst plassert for å åpne utsikten mot de viktigste deler av byen. ærekonstruksjonen for den nye delen av Rådhuset er løst med betongdekker og plasstøpte søyler avstivet ved heisog trappetårn. Over den nye inngangen er bygget utkraget med on stålkonstruksjon. TEKNISKE LØSNINGER Oppvarming av bygningen gjøres ved et vannbåren varme system. Varmekilder er i form av radiatorer langs vegger og i taket. Målsetningen er å overføre varmen til overflater istedenfor luften i bygningen, et prinsipp som gir komfort og også er effektivt. Radiatorer har mulighet til å reagere hurtig til stadige endringer i innemiljøet og har fordelen av å kunne senke tempereaturen lavere i bygningen på natten, takket være kort oppvarmingstid. Vindusarealer i bygget mot syd er kun i den øvre etasjen. De byggtekniske løsningene vil være konstnadeffektive ved at konseptet i full grad kan bli vellykket med konvensjonelle byggemetoder. Som helhet etterstreber prosjektet å oppnnå i størst mulig grad effektiv planløning med minimum sikulasjonsareal. Dette vil føre til lavere mengde konstruksjonsmaterialer, volum for oppvarming og vedlikeholdskostnader. Et lite yttervegg areal er en konstnadsmessig fordel, særlig med tanke på passivhusstandard for bygningen. Solcellepaneler på taket foreslås som et synlig og ekstra miljøtiltak. Takflatene utefor kantinen er utformet som et grønt tak med ville planter utvalgt fra det lokale fjellandskapet rundt odø. Kontorrommene tillater at vindusarealet reduseres til gunstig høyde for arbeidsplassene, noe som vil gi et redusert areal av glass i fasaden. Fasadeløsningen vil i stor grad fungere som utvendig solavskjeming og redusere direkte solinnstråling, men samtidig slippe inn nødvendig dagslys for optimale arbeidsforhold. Lufttilførsel og avtrekk er løst i et fleksibelt modulsystem i taket som gjør at planløningen i kontorarealene enkelt tilpasses ved funksjonsendringer. RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 4

11 YGNINGSVOLUM Et sentralt spørsmål i bybildet er hvordan å forbinde det nye forholdsvis store bygget til det eksisterende Rådhuskvartalet. Grunnvolumet plassert på tomten har lett for å selv bryte med bybildet og bli dominerende i forhold til Rådhuset og anken. DELER Volumet er delt i tre deler, som direkte refererer til bygningshøydene omkring. Den laveste delen tar utgangspunkt i høyden på anken og de lavere husene i Dronningens gate. Den midtre delen følger Rådhuset og Havnegatas takhøyder. Den høyeste delen kommer fra ystyresalens mønehøyde. LOY Den nedre delen er forskjøvet i retning bort fra anken. Den eksisterende hovedinngangen har tilknytning til den mest aktive delen av sentrum. En innbydende og åpen lobby blir formet, et grep som også åpner opp for utsikt til den verdifulle ankfasaden fra Dronningensgate. FUNKJONER I YGGET Det midtre volumet sterkker seg mot det eksisterende Rådhusets hovedtrapp med hensikt å danne gode innvendige forbindelser og en enkel fungerende helthet. LNDEMERKE Den høyeste delen svever over byen. Den offentlige kantinen i toppetasjen er tilgjenglig for alle, noe som framhever åpenheten til administrasjonen i byen. RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 5

12 ÅPENHET yggets offentlige rom fortsetter gjennom Rådhuset. I lobby arealet søker det brede trapperommet å invitere mennesker inn fra Dronninggata og å fungere som et uformelt auditorium. Fra servicetrorget fortsetter denne ruten videre gjennom huset på skrått opp til den øverste etasjen, som en invitasjon til å besøke kantinen / restauranten. Netto areal 6700 m2 rutto areal m2 Volum (den nye bygningen) m3 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 6

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram Borealis ARKITEKTERas 5 6 RÅDHUSKVARTALET - BODØ UTKAST TIL ROMPROGRAM BASERT PÅ EKSISTERENDE ORGANISASJONSDIAGRAM 14.05.2012 ALLE

Detaljer

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata E N S E M B L E Bodøs nye rådhus er en åpen, funksjonell og tilgjengelig bygning som blir et selvsagt samlingspunkt for byens ansatte, innbyggere og besøkende. Det nye tilbygget har en tydelig karakter

Detaljer

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming.

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming. snitt +, +, +, +, snitt +, Situasjonplan : Vårt forslag til odø Rådhus er å skape et samlingspunkt for hele byen og regionen, som tar utgangspunkt i ødøs unike karakter, natur, kultur og historie. Rådhuset

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus Nye odø Rådhus N Gjenreisningsplanen for odø sentrum preges av en strengt definert kvartalstruktur, oppdelt av store åpne plasser og brede gater. Rådhuskvartalet er lokalisert sentralt i denne planen,

Detaljer

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus Prosjektet tar utgangspunkt i det eksisterende byggeriets karakteristikk og forbinder de to eksisterende bygningsvolumene med en ny atriumsbygning. Det nye bygningsvolumet

Detaljer

atelier lorentzen langkilde

atelier lorentzen langkilde atelier lorentzen langkilde Kasper Lorentzen Arkitektskolen i Århus 2004 Kristian Langkilde Arkitektskolen i Århus 2001 2001-2014 Udvalgt tegnestueerfaring Arkitektkonkurrencer 1. Præmier Sportsarena 10.000

Detaljer

Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst

Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst Perspektiv fra nordøst Lformet bygningsvolum klimatisert gang Inntrukket toppetasje Indre nedsenket gårdsplass Tilkomst til gådsplass Vi foreslår et nybygg med en tredelt løsning: () Et Lformet bygningsvolum

Detaljer

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ RÅDHUSET, PUBLIKUMSINNGANG /6 Bodø kommune ønsker seg et åpent, innbydende og publikumsvennlig nytt Rådhus. I dag kan ingen gi svar på en slik oppgave uten å vurdere bærekraft i forhold til energi, effektivitet

Detaljer

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ D R O N N I N G E N S G A T E H A V N E G A T A T O R V G A T A K O N G E N S G A T E FORSLAGET AVRUNDER RÅDHUSKVARALTET VED Å SAMLE HJØRNET AV DRONNINGENS GATE OG HAVNEGATA.

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500.

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500. Skala : Skala :2 Situasjonsplan : Terrengsnitt Skala : Skala :2 TiD TiD YE YE OPPTRI 72.8 MM 289.9 MM BUELEGDE 4 EI3C EI3C EI3C B B B B gard Bakkeplan : kjøkken restaurant 7 pers kjøkken kantine 3- pers

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

KONSEPT. Rådhus for alle

KONSEPT. Rådhus for alle KONSEPT Samfunnsprosesser skal være fundamentert i klare grunnverdier om et åpent og gjennomsiktig demokrati hvor alle blir sett, hørt og har anledning til å uttrykke seg. gjenspeiler disse verdiene ved

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen oppfatter vi som todelt; både gi innbyggerne i Bodø et åpent og publikumsvennlig rådhus, samt optimalisere den økonomiske driften av kommunens administrasjon.

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass.

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass. I S V S H V Ø M I Å H U S P S I U J S P L :5 5. t nytt byrom for odø.. Formell hage knytter rådhuset og parken. 3. antine og terrasse med utsikt i alle retninger. 4. Forsterket forbindelse til byen. 5.

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget...

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget... 1/6 Propositi... «Vi ser for oss et rådhus som forsterker idéen om et fellesskap mellom borgere og forvaltningen gjennom inspirerende omgivelser.» 1 Mot sør ligger solen relativt høyt over horisonten.

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

NYTT RÅDHUS I SANDNES

NYTT RÅDHUS I SANDNES NYTT RÅDHUS I SNDNES VI MENER RKITEKTUREN til det nye rådhuset skal: - Uttrykke et klart og gjenkjennelig volum i byen. - Invitere besøkende opp i hjertet av bygningen hvor de viktigste servicefunksjonene

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG ARKITEKTONISK VISJON Trygghet På Stavne er du trygg. Her finnes flere veier å gå, uavhengig av dagsform. Her er det mange rom og kroker

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

BODØ UNITED BODØ UNITED. Eksisterende situasjon 1:1000 ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS. butikk forretningsbygning. butikk forretningsbygning

BODØ UNITED BODØ UNITED. Eksisterende situasjon 1:1000 ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS. butikk forretningsbygning. butikk forretningsbygning 834 BODØ STASJON RV 80 VÆREØY - BODØ MOSKNES - BODØ BODØ - RØST RV 80 BODØ LUFTHAVN +9.0 BODØ TORG +9.0 +10.0 +10.0 +15.250 RÅDHUSGATA 0 +17.0 +17.0 busstopp norges bank DRONNINGENS GATE Bodø sentrums

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

Kontakt Gruppe 5 - Ark

Kontakt Gruppe 5 - Ark Kontakt Gruppe 5 - rk 6 2010 Ole Kristian Kråkmo rlend Uleberg Osnes Mikkel Haavaldsen Prosjektbeskrivelse Nye Stavne blir en arena som legger til rette for god sosial kontakt mellom brukere, ansatte og

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt 7 5 4 53 90 71 46 34 52c 60 36 42 Kunstgressbane 200701136 Bleikervangen Parkering 37 35 33 31 29 27 38 55/799 2 32 55/465 30 28 EKSISTERENDE HLL REHBILITERES Bleikerveien 26 22 23 21 NY ISHLL MED KONKURRNSEREN

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest).

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest). T r i n i tas Schirmers g BaptiStkirkefl Plan nn inger Utforming av planløsningene og den funksjonelle organiseringen er basert på romprogrammets målsetninger og forutsetninger. Hovedinngang til kirkerommet

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Origo Bodø Nye Bodø rådhus

Origo Bodø Nye Bodø rådhus Nye Bodø rådhus Perspektiv fra krysset mellom Dronningens gate og Torvgata. Rådhuset som samlet kvartal og forsterket byrom. Tanker om det opprinnelige rådhusprosjektet. Byparken langs Torvgata ender i

Detaljer

"Mær" Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o.

Mær Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o. N Utstilling Lager + 7 m.o.h Kafé + 6.20 m.o.h Foajé + 7.85 m.o.h Møteplass Situasjon :000 5 0 20 50m 4 snitt +2.40 mesanin 3 m 2 3 akvarium r = 6.3 m utstillingslokaler 645 + 29 m 2 2 /+2.60 lager verksted

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

BERGKRYSTALLEN. som skal ha en god og trygg arbeidsplass i behagelige men inspirerende omgivelser tilrettelagt

BERGKRYSTALLEN. som skal ha en god og trygg arbeidsplass i behagelige men inspirerende omgivelser tilrettelagt Rådhuset er byens storstue, et sted hvor byens viktigste besluttinger blir tatt og som representerer byen utad. Samtidig er det er en fast arbeidsplass hvor det jobber mennesker hver dag som skal ha en

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN OPPDRAG EN FAMILIE PÅ 5 FLYTTER TILBAKE TIL NORGE ETTER 8 ÅR I DUBAI, DERAV VILLA GJENSYN. MAN BER OM ET STORT, ENKELT, MODERNE OG VEDLIKEHOLDSFRITT MURHUS.

Detaljer

8006 BODØ. arkitektkonkurranse nye Bodø rådhus

8006 BODØ. arkitektkonkurranse nye Bodø rådhus 86 ODØ arkitektkonkurranse nye odø rådhus OPPGVEN Oppgaven er å finne konsept for et nytt rådhus i odø. Oppgaven er utfordrende på flere plan. Symbolverdi Et rådhus er kanskje det mest symbolladete offentlige

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2.

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2. 180 WC 1,0 m 2 Trapperom 7,8 m 2 Entré 1,6 m 2 683 Terrasse 27,5 m 2 Stue 24,0 m 2 Kjøkken 12,7 m 2 A A 111 242 807 Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon N V Ø S Møneretning Takutstikk Bjelker/åpne vegger

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Prosess. Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Prosess. Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Prosess Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 2 Innhold Innledning Oppmåling og registrering Adkomst og kommunikasjon Prinsipp - snitt i bygget Nivåer og ramper Siloen - hva kan den være?

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

L a k k e g a t a 5 5

L a k k e g a t a 5 5 L a k k e g a t a 5 5 V i s j o n Heimdalsgata Heimdalsgata Heimdalsgata Handel (trening) Lakkegata Lakkegata inngang kontor m/ kafé og lounge Lakkegata Handel inngang kontor Handel Vahls gate Vahls gate

Detaljer

Hareid Helsehus

Hareid Helsehus Hareid Eigendomsutbygging AS Hareid Helsehus 27.01.2017 26.01.2017 15.01.02 Område/ Tomt Det nye Helsehuset på Hareid som her tilbode ved Hareid Eiendomsutbygging AS får ei unik plassering i Hareid sentrum.

Detaljer

KONTAKT Karina Molander, Mary Linh Nguyen og Ambjørg Gaustad Hanus

KONTAKT Karina Molander, Mary Linh Nguyen og Ambjørg Gaustad Hanus KONTAKT Karina Molander, Mary Linh Nguyen og Ambjørg Gaustad Hanus KONTAKT Intensjonen med prosjektet er å skape gode arbeidsrom, og synliggjøre aktiviteten som foregår i bygget. Dette kommer til uttrykk

Detaljer

Kalvild Gård 20.11.2015

Kalvild Gård 20.11.2015 1 Kalvild Gård 20.11.201 KONSEPT Forslaget følger gjeldende reguleringsplan. Det er tatt utgangspunkt i planens yttergrenser for byggehøyder og byggelinjer. I vårt forslag ligger høyeste punkt på nybygget

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2 Nye Bodø Rådhus VIDEREUTVIKLING AV BODØ RÅDHUS Bodøs rådhus er en flott og karakteristisk bygning med særpreg og sjel, som byens borgere er stolte av. Pga. samlokaliseringen av kommunens administration,

Detaljer

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1 GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN Stavne Gård skal være et forum hvor mennesker i ulike situasjoner møtes. Yrkesstolthet og mestringsfølelse skal gi en solid plattform til å delta

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500 delvis overdekket TERRENGSNITT s hc parkering PLASSERING Bygget er lagt med en tverrakse som peker i retning Tungenes Fyr, og med hovedakse mot nordøst. Vitensenter og musem med tilhørende servicearealer

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

Bjøråa rasteplass. Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg

Bjøråa rasteplass. Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg Bjøråa rasteplass Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg SEPTEMBER 2013 Bjøråa rasteplass Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg Balders gate 26 N-0263 Oslo t: +47

Detaljer

KONKURRANSEFORSLAG TIL MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

KONKURRANSEFORSLAG TIL MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN KONKURRANSEFORSLAG TIL MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN ØLGEN KONKURRANSEFORSLAGET BØLGEN ER INSPIRERT AV LOKALITETEN PÅ TUNGENES, HVOR LAND OG HAV MØTES. BØLGEFORMEN GIR EN FØLELSE AV SJØ OG LIV OG SKAPER

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn 3284 Sambrukshall Bryne stadion Bakgrunn Bryne FK og Time VGS har behov for økt kapasitet i deres idrettstilbud, og planlegger et bygg for dette på delfelt I5. Bygget tiltenkes idrettshaller, fotballhall,

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1 +4, +0, +, + 2, OPPI FDE Ø M=:200 ()/ M=:400 (3) Y ÅDH I DE ygget er organisert som en irregulær karre rundt en sentral, sirkulær lysgård. Hovedinngangen er lagt mot syd av klimatiske, lysmessige og byplanmessige

Detaljer