Netto areal 6700 m2 Brutto areal m2 Volum (den nye bygningen) m3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3"

Transkript

1 Torvgata Dronningens gate Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre ting som utmerker seg ved Rådhuskvartalet. Gjennom byens historie har det blitt et permanent landemerke. Det er et møtepunkt mellom innbyggerne og administrasjonen. I tillegg vil det nye Rådhuskvartalet forme en samlende paraply, som spenner over forskjellige grener i det offentlige og skaper muligheter for en effektiv og dynamisk ledelse. odøs sentrale beliggenhet danner potensialet for et levende og utadvendt Rådhus. I bybildet er prosjektets hovedgrep å veve sammen funksjonskrav i tråd med skala på bygningene omrkring. I tillegg vil et offentlig rom med plass til forskjellige begivenheter og møter bli utformet. Dette rommet fortsetter opp gjennom hver etasje i hele bygget. Rådhusets nye del framstår bevisst å være fra sin egen tid, men tilpasser seg de eldre bygningene. Den nye delen er tilknyttet det eksisterene Rådhusets store skala og ankens mindre skala ved å forene det nye byggets utforming sammen i form av tre volumer. Det lavere volumet er smalt og gir rom for å ankomme mellom anken og byggets første etasje. Lobby og servicetorg er lett lesbart for de besøkende og strekker seg fra den eksisterende hovedinngangen i Kongensgate ned til Dronningensgate. På denne måten er Rådhuset direkte tilgjengelig fra byens handelssentrum. nkomstrommet symbolisserer forbindelsen mellom byens sydlige boligdel og havnedelen i nord. Det åpner seg mot ankens fasade, så denne blir inrammet som en ærverdig del av lobby og servicetorget. Den midtre delen av bygget reiser seg over takhøyden på Dronningensgates to etasjers høye bygninger, samt mønet på anken. Den høyeste delen strekker seg over det nåværende rådhusets møne høyde. yggets uttrykk blir som en lanterne, et lysende landemerke synlig fra byen og med god utsikt tilbake til byen. FUNKSJONER Hjertet av Rådhuskvartalet blir inngangssonen, som forbinder den eksisterende hovedinngang med den nye- fra Dronningensgate. Som viktig del av lobbyen ligger servicetorget, hvor besøkende med letthet får tilgang til byens tjenester. Den brede trappen fungerer som et uformelt sted å sitte ned, samt som auditorium til bruk for begivenheter i Rådhuset. FSDER OG KONSTRUKSJON Fasadene synliggjør det skulpturelle uttrykket til bygningen og består av vertikale skiver i stein fra lys grå granitt. Varmeisolert glass fungerer som klimaskille og er plassert i ytterveggens indre del. Utvendig er glassfelt plassert diagonalt mellom elementene i stein. Løningen muliggjør et dobbelt glass- fasadesystem, som et energi effektivit prinipp. vhengig av synsvinkenlen endrer fasaden uttrykk fra mer lukket til åpent og i materialitet fra glass tll stein. Større vindusflater er bevisst plassert for å åpne utsikten mot de viktigste deler av byen. ærekonstruksjonen for den nye delen av Rådhuset er løst med betongdekker og plasstøpte søyler avstivet ved heis- og trappetårn. Over den nye inngangen er bygget utkraget med on stålkonstruksjon. TEKNISKE LØSNINGER Oppvarming av bygningen gjøres ved et vannbåren varme system. Varmekilder er i form av radiatorer langs vegger og i taket. Målsetningen er å overføre varmen til overflater istedenfor luften i bygningen, et prinsipp som gir komfort og også er effektivt. Radiatorer har mulighet til å reagere hurtig til stadige endringer i innemiljøet og har fordelen av å kunne senke tempereaturen lavere i bygningen på natten, takket være kort oppvarmingstid. Vindusarealer i bygget mot syd er kun i den øvre etasjen. De byggtekniske løsningene vil være konstnadeffektive ved at konseptet i full grad kan bli vellykket med konvensjonelle byggemetoder. Som helhet etterstreber prosjektet å oppnnå i størst mulig grad effektiv planløning med minimum sikulasjonsareal. Dette vil føre til lavere mengde konstruksjonsmaterialer, volum for oppvarming og vedlikeholdskostnader. Et lite yttervegg areal er en konstnadsmessig fordel, særlig med tanke på passivhusstandard for bygningen. Solcellepaneler på taket foreslås som et synlig og ekstra miljøtiltak. Takflatene utefor kantinen er utformet som et grønt tak med ville planter utvalgt fra det lokale fjellandskapet rundt odø. Kontorrommene tillater at vindusarealet reduseres til gunstig høyde for arbeidsplassene, noe som vil gi et redusert areal av glass i fasaden. Fasadeløsningen vil i stor grad fungere som utvendig solavskjeming og redusere direkte solinnstråling, men samtidig slippe inn nødvendig dagslys for optimale arbeidsforhold. Lufttilførsel og avtrekk er løst i et fleksibelt modulsystem i taket som gjør at planløningen i kontorarealene enkelt tilpasses ved funksjonsendringer Kongens gate Det høye rommet over lobbyen danner et oversiktlig orienteringspunkt og knytter det eksisterende og det nye sammen. En ny hovedtrapp strekker seg fra lobbyen opp til de øvrige etasjene. Trappen løper diagonalt gjennom etasjene opp til toppetasjen og understreker åpenheten i bygget. Løsningen gjør det enkelt for både besøkende og ansatte å orientere seg mellom de ulile delene. Mottaket for Rådhuset har en sentral plassering, som gjør det enkelt å sikre god adgangskontroll til bygget uten å miste åpenhet. Kantinen er plassert i toppetasjen, som strekker seg over byen og åpner opp med utsikt til havet. Netto areal 6700 m2 rutto areal m2 Volum (den nye bygningen) m3 De viktigste målsetningene for plassering av byggets funksjoner har vært å oppnå en enkel fungerende helthet. Kontorene i den nye bygningen er nært tilknyttet gangareler og trapperom i det eksisterende Rådhuset. De administrative funksjonene kan plasseres fritt i den eksisterende eller nye delen. I tillegg er byggets fleksibilitet vektlagt i konstruksjonen ved at rommene i framtiden enkelt kan tilpasses avdelingenes skiftende behov. Mellom lobby arealet og direkte til anken er det reservert mulighet for en broforbindelse, stipulert inn på plantegningen. ÅPENHET Situasjonsplan 1:500 yggets offentlige rom fortsetter gjennom Rådhuset. I lobby arealet søker det brede trapperommet å invitere mennesker inn fra Dronninggata og å fungere som et uformelt auditorium. Fra servicetrorget fortsetter denne ruten videre gjennom huset på skrått opp til den øverste etasjen, som en invitasjon til å besøke kantinen / restauranten. YGNINGSVOLUM DELER LOY FUNKJONER I YGGET LNDEMERKE Et sentralt spørsmål i bybildet er hvordan å forbinde det nye forholdsvis store bygget til det eksisterende Rådhuskvartalet. Grunnvolumet plassert på tomten har lett for å selv bryte med bybildet og bli dominerende i forhold til Rådhuset og anken. Volumet er delt i tre deler, som direkte refererer til bygningshøydene omkring. Den laveste delen tar utgangspunkt i høyden på anken og de lavere husene i Dronningens gate. Den midtre delen følger Rådhuset og Havnegatas takhøyder. Den høyeste delen kommer fra ystyresalens mønehøyde. Den nedre delen er forskjøvet i retning bort fra anken. Den eksisterende hovedinngangen har tilknytning til den mest aktive delen av sentrum. En innbydende og åpen lobby blir formet, et grep som også åpner opp for utsikt til den verdifulle ankfasaden fra Dronningensgate. Det midtre volumet sterkker seg mot det eksisterende Rådhusets hovedtrapp med hensikt å danne gode innvendige forbindelser og en enkel fungerende helthet. Den høyeste delen svever over byen. Den offentlige kantinen i toppetasjen er tilgjenglig for alle, noe som framhever åpenheten til administrasjonen i byen. Terrengsnitt 1:500 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

2 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

3 oligkontoret Kommune psykologer Spesialpedagogisk team Vestibyle Servicetorget Vaktmesterkontor Garderober W Tildelingskontoret Staben / Hjemmetjenesten / Kommunaldirektør Grunnplan 1:200 SENTRLDMINISTRSJONEN Disponible kontorer 70 (160) 0 VD. FOR OPPVEKST OG KULTUR (125) 1 oligkontoret Spesialpedagogisk team / Kommune psykologer? (327) Postmottak 40 (40) Grunnskolekontoret? (102)? (161) Varemottak 30 (30) (30) Renholdssentral/moppel. 35 (35) rbeidsrom/verksted K 14 (14) Kulturkontoret? (197) Felles adm. oppvekst og kultur? (168) Vestibyle (8) Restavfall 8 (8) Papiravfall 8 (8) vfall kantine kjølt Velværerom 55 (60) 200 (200) rkiv 65 (77) rkivet Medarbeidere Servicetorget 200 (150) 220 (224) Trykkeri 100 (100) rkiv rkiv 50 (200) 50 (50) 377 (415) Vaktmesterkontor 14 (14) Garderober W Toalett 45 (45) Toalett ortsettingslager 50 (50) Lager 30 (30) TVERRSNITT VED M Tildelingskontoret 240 (214) Staben / Hjemmetjenesten / 155 (178) Lager 18 (18) Kommunaldirektør HELSE- OG SOSILVDELINGEN Plan -1 1:500 Plan 0 1:500 Plan 1 1:500 HELSE- OG SOSILVDELINGEN RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

4 Økonomitjenesten / Regnskap / Rådgivere Kemner Personal- og organisasjonsk. Lønn Felles for sentraladministasjonen Personal- og organisasjonsk. / Lønn ystyresal Plan 3 1:200 RNEHGE 345 (345) TEKNISK ENHET Kommunalteknisk kontor 2 2 Økonomitjenesten 470 (469) SENTRLDMINISTRSJONEN / Regnskap / Rådgivere Kemner Rådmann 33 (30) SENTRLDMINISTRSJONEN Politisk sekretariat Kommuneadvokaten 85 (84) FELLESFUNSJONER Kantine 300 (300) 5 20 (20) Politisk ledelse 140 (140) 50 (47) Kommunikasjonsenhet 50 (62) TERRE Innkjøpskontoret Kjøkken 35 (35) (75) (50) eredskap / Miljøvern / Folkehelse / Internasjonal odø Team bodø (90) Møterom yggesakskontoret 180 (182) yplankontoret 180 (183) Personal- og organisasjonsk. / Lønn 400 (391) TERRE GRØNT TK Felles adm. teknisk 50 (107) Felles for sentraladministasjonen 100 (369) (192) IKT kontoret IR M Geodatakontoret Felles adm. teknisk 50 (107) Landbrukskontoret Eindomskontoret 265(290) 275 (369) ystyresal Personal- og organisasjonsk. / Lønn TÅRNPLN VED M 249 (249) 65 (65) SENTRLDMINISTRSJONEN TEKNISK ENHET Parkseksjonen 10 (10 EJENDOMSKONTORET SENTRLDMINISTRSJONEN SENTRLDMINISTRSJONEN Plan 2 1:500 Plan 3 1:500 Plan 4 1:500 Plan 5 1:500 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

5 Snitt - 1:200 Fasade mot øst 1:200 Materialer: 1. lys grå granitt 2. dobbelt glassfasadesystem 3. glass Fasade mot nord 1:200 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

6 Snitt - 1:200 Snitt - 1:200 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS

7 RKITEKTKONKURRNSE NYE ODØ RÅDHUS

8 KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre ting som utmerker seg ved Rådhuskvartalet. Gjennom byens historie har det blitt et permanent landemerke. Det er et møtepunkt mellom innbyggerne og administrasjonen. I tillegg vil det nye Rådhuskvartalet forme en samlende paraply, som spenner over forskjellige grener i det offentlige og skaper muligheter for en effektiv og dynamisk ledelse. odøs sentrale beliggenhet danner potensialet for et levende og utadvendt Rådhus. I bybildet er prosjektets hovedgrep å veve sammen funksjonskrav i tråd med skala på bygningene omrkring. I tillegg vil et offentlig rom med plass til forskjellige begivenheter og møter bli utformet. Dette rommet fortsetter opp gjennom hver etasje i hele bygget. Torvgata Dronningens gate Kongens gate Havngata Rådhusets nye del framstår bevisst å være fra sin egen tid, men tilpasser seg de eldre bygningene. Den nye delen er tilknyttet det eksisterene Rådhusets store skala og ankens mindre skala ved å forene det nye byggets utforming sammen i form av tre volumer. Det lavere volumet er smalt og gir rom for å ankomme mellom anken og byggets første etasje. Lobby og servicetorg er lett lesbart for de besøkende og strekker seg fra den eksisterende hovedinngangen i Kongensgate ned til Dronningensgate. På denne måten er Rådhuset direkte tilgjengelig fra byens handelssentrum. nkomstrommet symbolisserer forbindelsen mellom byens sydlige boligdel og havnedelen i nord. Det åpner seg mot ankens fasade, så denne blir inrammet som en ærverdig del av lobby og servicetorget. Den midtre delen av bygget reiser seg over takhøyden på Dronningensgates to etasjers høye bygninger, samt mønet på anken. Den høyeste delen strekker seg over det nåværende rådhusets møne høyde. yggets uttrykk blir som en lanterne, et lysende landemerke synlig fra byen og med god utsikt tilbake til byen. RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 2

9 TVERRSNITT VED M IR M Lager Trykkeri 100 (100)? (327) Spesialpedagogisk team / Kommune psykologer HELSE- OG SOSILVDELINGEN VD. FOR OPPVEKST OG KULTUR 18 (18) TÅRNPLN VED M Kommunaldirektør Grunnskolekontoret? (102) Kulturkontoret 240 (214)? (161)? (197) Felles adm. oppvekst og kultur Tildelingskontoret? (168) HELSE- OG SOSILVDELINGEN Geodatakontoret 249 (249) TEKNISK ENHET 275 (369) RNEHGE ystyresal Felles adm. teknisk 50 (107) Landbrukskontoret 65 (65) Parkseksjonen 10 (10 SENTRLDMINISTRSJONEN rkiv 50 (200) rkiv 50 (107) 55 (60) 30 (30) 50 (50) Varemottak 30 (30) 8 (8) Restavfall 8 (8) Papiravfall 8 (8) vfall kantine kjølt 35 (35) rbeidsrom/verksted Velværerom Renholdssentral/moppel. K 14 (14) ortsettingslager (14) yggesakskontoret 180 (182) Felles adm. teknisk 200 (192) 200 (200) rkiv Vestibyle Vaktmesterkontor 265(290) Eindomskontoret 155 (178) Garderober W (77) Lager 30 (30) 70 (160) Disponible kontorer rkivet 120(125) 200 (150) 220 (224) Postmottak 40 (40) Medarbeidere 50 (50) 377 (415) Servicetorget SENTRLDMINISTRSJONEN oligkontoret Toalett 45 (45) Toalett Staben / Hjemmetjenesten / 345 (345) TEKNISK ENHET Kommunalteknisk kontor EJENDOMSKONTORET 100 (369) 470 (469) 400 (391) yplankontoret 180 (183) / Regnskap / Rådgivere Kemner Personal- og organisasjonsk. / Lønn Felles for sentraladministasjonen SENTRLDMINISTRSJONEN SENTRLDMINISTRSJONEN Personal- og organisasjonsk. / Lønn 33 (30) Politisk ledelse 140 (140) 75 (75) (84) 20 (20) 50 (47) 50 (62) 50 (50) eredskap / Miljøvern / Folkehelse / Internasjonal odø Team bodø IKT kontoret Rådmann SENTRLDMINISTRSJONEN TERRE TERRE SENTRLDMINISTRSJONEN Politisk sekretariat Kommuneadvokaten Kommunikasjonsenhet Innkjøpskontoret FELLESFUNSJONER Kantine 300 (300) 90(90) Kjøkken 35 (35) Møterom GRØNT TK -1 0 FUNKSJONER Hjertet av Rådhuskvartalet blir inngangssonen, som forbinder den eksisterende hovedinngang med den nye- fra Dronningensgate. Som viktig del av lobbyen ligger servicetorget, hvor besøkende med letthet får tilgang til byens tjenester. Den brede trappen fungerer som et uformelt sted å sitte ned, samt som auditorium til bruk for begivenheter i Rådhuset. 1 2 Det høye rommet over lobbyen danner et oversiktlig orienteringspunkt og knytter det eksisterende og det nye sammen. En ny hovedtrapp strekker seg fra lobbyen opp til de øvrige etasjene. Trappen løper diagonalt gjennom etasjene opp til toppetasjen og understreker åpenheten i bygget. Løsningen gjør det enkelt for både besøkende og ansatte å orientere seg mellom de ulile delene. Mottaket for Rådhuset har en sentral plassering, som gjør det enkelt å sikre god adgangskontroll til bygget uten å miste åpenhet. Kantinen er plassert i toppetasjen, som strekker seg over byen og åpner opp med utsikt til havet. 2 Økonomitjenesten 3 De viktigste målsetningene for plassering av byggets funksjoner har vært å oppnå en enkel fungerende helthet. Kontorene i den nye bygningen er nært tilknyttet gangareler og trapperom i det eksisterende Rådhuset. De administrative funksjonene kan plasseres fritt i den eksisterende eller nye delen. I tillegg er byggets fleksibilitet vektlagt i konstruksjonen ved at rommene i framtiden enkelt kan tilpasses avdelingenes skiftende behov. Mellom lobby arealet og direkte til anken er det reservert mulighet for en broforbindelse, stipulert inn på plantegningen RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 3

10 FSDER OG KONSTRUKSJON Fasadene synliggjør det skulpturelle uttrykket til bygningen og består av vertikale skiver i stein fra lys grå granitt. Varmeisolert glass fungerer som klimaskille og er plassert i ytterveggens indre del. Utvendig er glassfelt plassert diagonalt mellom elementene i stein. Løningen muliggjør et dobbelt glass- fasadesystem, som et energi effektivit prinipp. vhengig av synsvinkenlen endrer fasaden uttrykk fra mer lukket til åpent og i materialitet fra glass tll stein. Større vindusflater er bevisst plassert for å åpne utsikten mot de viktigste deler av byen. ærekonstruksjonen for den nye delen av Rådhuset er løst med betongdekker og plasstøpte søyler avstivet ved heisog trappetårn. Over den nye inngangen er bygget utkraget med on stålkonstruksjon. TEKNISKE LØSNINGER Oppvarming av bygningen gjøres ved et vannbåren varme system. Varmekilder er i form av radiatorer langs vegger og i taket. Målsetningen er å overføre varmen til overflater istedenfor luften i bygningen, et prinsipp som gir komfort og også er effektivt. Radiatorer har mulighet til å reagere hurtig til stadige endringer i innemiljøet og har fordelen av å kunne senke tempereaturen lavere i bygningen på natten, takket være kort oppvarmingstid. Vindusarealer i bygget mot syd er kun i den øvre etasjen. De byggtekniske løsningene vil være konstnadeffektive ved at konseptet i full grad kan bli vellykket med konvensjonelle byggemetoder. Som helhet etterstreber prosjektet å oppnnå i størst mulig grad effektiv planløning med minimum sikulasjonsareal. Dette vil føre til lavere mengde konstruksjonsmaterialer, volum for oppvarming og vedlikeholdskostnader. Et lite yttervegg areal er en konstnadsmessig fordel, særlig med tanke på passivhusstandard for bygningen. Solcellepaneler på taket foreslås som et synlig og ekstra miljøtiltak. Takflatene utefor kantinen er utformet som et grønt tak med ville planter utvalgt fra det lokale fjellandskapet rundt odø. Kontorrommene tillater at vindusarealet reduseres til gunstig høyde for arbeidsplassene, noe som vil gi et redusert areal av glass i fasaden. Fasadeløsningen vil i stor grad fungere som utvendig solavskjeming og redusere direkte solinnstråling, men samtidig slippe inn nødvendig dagslys for optimale arbeidsforhold. Lufttilførsel og avtrekk er løst i et fleksibelt modulsystem i taket som gjør at planløningen i kontorarealene enkelt tilpasses ved funksjonsendringer. RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 4

11 YGNINGSVOLUM Et sentralt spørsmål i bybildet er hvordan å forbinde det nye forholdsvis store bygget til det eksisterende Rådhuskvartalet. Grunnvolumet plassert på tomten har lett for å selv bryte med bybildet og bli dominerende i forhold til Rådhuset og anken. DELER Volumet er delt i tre deler, som direkte refererer til bygningshøydene omkring. Den laveste delen tar utgangspunkt i høyden på anken og de lavere husene i Dronningens gate. Den midtre delen følger Rådhuset og Havnegatas takhøyder. Den høyeste delen kommer fra ystyresalens mønehøyde. LOY Den nedre delen er forskjøvet i retning bort fra anken. Den eksisterende hovedinngangen har tilknytning til den mest aktive delen av sentrum. En innbydende og åpen lobby blir formet, et grep som også åpner opp for utsikt til den verdifulle ankfasaden fra Dronningensgate. FUNKJONER I YGGET Det midtre volumet sterkker seg mot det eksisterende Rådhusets hovedtrapp med hensikt å danne gode innvendige forbindelser og en enkel fungerende helthet. LNDEMERKE Den høyeste delen svever over byen. Den offentlige kantinen i toppetasjen er tilgjenglig for alle, noe som framhever åpenheten til administrasjonen i byen. RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 5

12 ÅPENHET yggets offentlige rom fortsetter gjennom Rådhuset. I lobby arealet søker det brede trapperommet å invitere mennesker inn fra Dronninggata og å fungere som et uformelt auditorium. Fra servicetrorget fortsetter denne ruten videre gjennom huset på skrått opp til den øverste etasjen, som en invitasjon til å besøke kantinen / restauranten. Netto areal 6700 m2 rutto areal m2 Volum (den nye bygningen) m3 RKITEKTKONKURRNSE - NYE ODØ RÅDHUS 6

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes PERSPEKTIV FRA KONGENS GATE NYE BODØ RÅDHUS Norsk Rådhus Selv om man i Norge har en sterk tradisjon for å bygge i tre, har materialet ikke spilt en vesentlig rolle i større norske byggeprosjekter de seneste

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate Sandnes nye rådhus Agora Gand Elvegate For å skape gode byrom, er det vigtig at disse er klart definert. Derfor er vår forutsetning en lukket karré, som både reduserer den kraftige vindens innflytelse

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Nærområdet s10. Kapittel 1 Sundtkvartalet s16. Kapittel 3 plantegninger s40

Innhold. Kapittel 1 Nærområdet s10. Kapittel 1 Sundtkvartalet s16. Kapittel 3 plantegninger s40 Innhold Infografikk/oppsummering s04 Områdekart s06 Transport og offentlig kommunikasjon s08 Kapittel 1 Nærområdet s10 Ute til lunsj s12 Veien fra Oslo S s14 Kapittel 1 Sundtkvartalet s16 Velkommen til

Detaljer

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

BOARDING BERGEN_ny cruiseskiphavn i Bergen for 2020.

BOARDING BERGEN_ny cruiseskiphavn i Bergen for 2020. BOARDING BERGEN_ny cruiseskiphavn i Bergen for 2020. Dette heftet inneholder en liten introduksjon til oppgaven vår. Vi forklarer hovedgrepene og viser illustrasjoner og deler av tegningsmaterialet (nedskalert).

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg S K O L E Y G G P R I S E N Sekretariat for skolebyggprisen 2 0 0 4 Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg Norsk Form Norsk Design- og rkitektursenter Hausmannsgate 16 0182

Detaljer

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS

SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS SKISSEPROSJEKT GLASSLÅVEN STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR OMBYGGING TIL KULTURNÆRINGSSENTER PÅ HADELAND VED GAIA-OSLO AS Kulturutvikling Verdiskaping Profilering i det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet

Detaljer

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst. 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ

Detaljer

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 The Museum of Modern Art, New York astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 2 Vi har akkurat landet i New York. Det er den første dagen vår i storbyen og planen er å gå innom

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Håndverkshus et hjem for fremtiden. www.handverkshus.no

Håndverkshus et hjem for fremtiden. www.handverkshus.no Håndverkshus et hjem for fremtiden www.handverkshus.no TIDSTYPISK De moderne hustypene til Håndverkshus forsøker å lede oppmerksomheten i retning av andre former og uttrykk enn hva som er vist under serien

Detaljer

Copyright 2011 Tronfjell Fredsuniversitet, Alvdal, Norge

Copyright 2011 Tronfjell Fredsuniversitet, Alvdal, Norge Copyright 2011 Tronfjell Fredsuniversitet, Alvdal, Norge Ifølge lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk, er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, uten

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

SITTER DERE TRANGT? SNART KAN DERE HA NYE, FINE LOKALER PÅ PLASS!

SITTER DERE TRANGT? SNART KAN DERE HA NYE, FINE LOKALER PÅ PLASS! SITTER DERE TRANGT? SNART KAN DERE HA NYE, FINE LOKALER PÅ PLASS! KAN VI FÅ IMPONERE DEG OGSÅ? De fleste som besøker våre midlertidige bygninger for første gang pleier å bli svært imponert. De forventer

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer