På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune"

Transkript

1 På veg mot en heltidskultur fra prosjekt til virkelighet! «Sammen om en bedre kommune» heltidsprosjektet i Helse-, sosial og omsorg i Drammen kommune Februar 2015

2 Bakgrunn: I perioden har regjeringen ved Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) bidratt til at mange norske kommuner har prøvd ut ulike tiltak for å øke omfanget av heltid og å avvikle uønsket deltid. Drammen kommune har vært en del av satsningen fra starten og har med dette tilegnet seg erfaring og kunnskap om faktorer som fremmer muligheten til å nå målet om en heltidskultur. Prosjektet i Drammen har omfattet: Utprøving av nye arbeidstidsordninger Kompetanse- og kvalifiseringsprogram, fra ufaglært til faglært Pilot vikarpool og etablering av bemanningskonsulent ordning Hensikten med denne brosjyren å inspirere og å gi kunnskap om tiltak og verktøy som kan brukes for å nå målet om en heltidskultur. «Deltidsansatte skal melde fra om de ønsker utvidet stilling»

3 «Det er viktig å ha tydelige mål og felles forståelse for utfordringene. Viktigheten av et godt trepartssamarbeid er uvurderlig.partsammensatt samarbeidsutvalg har vært styringsgruppe for prosjektet hvor både arbeidstakerorganisasjonene, hovedtillitsvalgte, de politiske gruppelederne og rådmann har fått direkte informasjon, og har fulgt prosjektet tett. Dette har gitt prosjektet en god forankring.» Tove Paule varaordfører

4 Målet er å etablere en heltidskultur i Drammen kommune Det handler om: tjenestemottakers livskvalitet, og opplevelse av gode dager vår evne til å skape kvalitet, og tjenester med fokus på verdi for bruker å skape bærekraftige arbeidsplasser og gode arbeidsmiljøer, som rekrutterer og beholder

5 Heltidskultur konsekvens for fremtiden Å nå målet om en heltidskultur vil være særdeles viktig for fremtidens helse-, og omsorgstjenesters evne til å løse sine oppgaver. Skal vi kunne rekruttere nødvendige og kompetente medarbeidere i fremtiden må utfordringen med deltid løses! Det er vanskelig å tenke seg at fremtidens tjenestemottaker vil akseptere «hundre» ulike tjenesteytere i løpet av en «uke» Det er vanskelig å tenke seg at fremtidens arbeids taker vil akseptere deltid som den eneste mulighet Det er vanskelig å tenke seg at fremtidens ungdom vil velge omsorgsyrke uten at vi kan tilby faste og hele stillinger

6 Viktige effektmål ved en heltidskultur Effektene av en heltidskultur har mange fasetter. Det handler om faktorer som er positive for tjenestemottaker, for de ansatte og for organisasjonen. Det handler om verdi for tjenestemottaker, skape et godt arbeidsmiljø og effektivitet i tjenestene.

7 Kilde: «Heltidshjulet» Leif E. Moland, Fafo

8 Hvordan kan vi nå målet om en heltidskultur? Det er mange faktorer og mulige tiltak som vil ha betydning for om målet om en heltidskultur nås. Prosjektet har vist at eierskap, lederskap og vilje til endring er en helt nødvendig faktor for å lykkes, både på overordnet og lokalt nivå. Kunnskap har vist seg å være nøkkelen.

9 Overordnede besluttede tiltak Ikke lyse ut stillinger under 50 %, unntaket er «studentstillinger» Obligatorisk å ha mål og tiltak for heltidskultur i alle virksomhetsplaner Kvalifiserte og egnede lærlinger (med læretid i Drammen kommune) tilbys % stilling, ved bestått fagprøve Gjennomsnittlig helgefrekvens i turnus er tredje hver helg. Ansatte kan etter eget ønske jobbe hyppigere helgefrekvens Alle virksomheter, der det er hensiktsmessig, bør tilby samarbeidsturnus

10 Forslag til metode og verktøy for videre arbeid i virksomhetene Drammen kommune har vært med å utvikle et verktøy til hjelp i prosesser i arbeidet for en heltidskultur. Verktøyet er en modell som brukes for utregning av gevinster og kostnader ved heltid. Og samtidig et verktøy for å reflektere over hvilke arbeidstidsordninger som gir de beste tjenestene, og hva som er mest hensiktsmessig for oppgavene og aktivitetene som skal gjennomføres. Modellen tar inn i seg både bruker og kvalitetsperspektiv, ansatt og arbeidsmiljøperspektiv og organisasjons og effektivitets perspektivet. Det vil si alle brikkene i puslespillet. Forutsetningen for å ta i bruk modellen er kjennskap til en del tall og fakta. Disse omhandler budsjett, regnskap, bemanningsplaner, turnus og oversikt over ansatte. Når disse tall og fakta er innhentet har det vist seg klokt å sette sammen en gruppe som reflekterer og bruker modellen til å se på mulige løsninger, slik at virksomheten har et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle nye tiltak. Gruppen bør ha lokal tilknytning og innhente ressurspersoner med kunnskap om verktøyet, kunnskap om mulige løsninger og om lovverket. Alle besluttede tiltak og ordninger skal følge eksisterende lov- og avtaleverk.

11 Kilder til verktøy og kunnskap Lov og avtaleverk, verktøy: Arbeidsmiljøloven 10 Arbeidstid/Ansettelse Arbeidsmiljøloven 14 Deltid/midlertidig tilsatt Hovedtariffavtalen Kap 1, 2.3.1Heltids-/deltidsstillinger Hovedtariffavtalen Vedlegg 2- Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid Veileder til modell for kostnader og gevinster Forskning og artikler: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Fafo samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse Arbeidsforskningsinstituttet Ide banken Interne kilder: EQS Veileder for samarbeidsturnus Drammen kommunes intranettsider, klikk deg inn på prosjekter, søk på uønsket deltid

12 Skap gode dager Adresse: Wergelandsgate 13, 3019 Drammen E-Post: Telefon: Brosjyren er utarbeidet av: Lisbeth Bakken, Anne Åshild Solberg, Janne Lorentzen og Catharina Meyer Illustratør: Therese Holt Layout og trykk: Grafisk senter; Drammen kommune

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Fafo 2012

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer