UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Jul. Godt nytt år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2013. God Jul. Godt nytt år"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Jul Godt nytt år

2 Vi har ledig for små og store julearrangementer. VEGGLI VERTSHUS Tlf Vi ønsker velkommen til førjulskveld Lørdag 7. desember fra kl Bindende påmelding Velkommen til oss på Vertshuset I dette nummeret: Omstilling og nyskaping Snekkerbua Rollaghallen...9 Fotogruppa Nye vegnavn...11 Bibliotek og lesetips...13 Barnehagene Bygdebilen...16 Frivilligsentralen...17 Leiekjørere, renovasjon...18 Matprosjektet...19 Årets Polentur Nupro s 20-års jubileum...22 Rollag stasjon...23 Pleie og omsorg Gudstjenester...26 Rollag Havnevesen...27 O-sesongen, Numedalscup Annonser Veggli Vel...36 Utgiver av Under Varden: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Ta kontakt med Rollag kommune for utgivelsesdato og leveringsfrister. Layout: Reklamemakeriet Forsidefoto: Dama som poserer ved juletreet på framsida er Betsy Haugan. Fotograf: Torstein Haugan. Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivilligsentral Tlf. kontor: Mob. Hilde: Mob. Kari: UNDER VARDEN nr

3 Ordførerens julehilsen Ordførers hjørne Det er bare en overgang, sa reven, han ble flådd. Slik lyder et gammelt ordtak. Hver for seg har de fire årstidene sin egenart og sjarm, men overgangene kan være utfordrende av og til. Når det er sagt så må vi vel kunne si at overgangen fra sommer til høst denne gangen absolutt har vært til å leve med, i alle fall i vår del av landet. Vi er i ferd med å legge bak oss nok et år med høyt aktivitetsnivå i omstilling og nyskaping i Rollag kommune. Ringvirkningene merkes godt. Den ordinære kommuneorganisasjonen utfordres til tider merkbart hva angår resurser og kapasitet. Midt opp i dette mottar vi bekreftelser på at det fokuset som vi har, faktisk gjør en forskjell og bidrar til gode tjenester og positivt omdømme. Flere nasjonale undersøkelser og statistikker peker i samme retning, og det topper seg med seier i forbrukerrådets kommunetest på service og informasjon den 9. oktober. Det gleder, forplikter og motiverer oss alle sammen til videre innsats for fellesskapet. Lite hjelper det om vi politikere vedtar satsingsområder dersom det ikke følges opp i handling av administrasjonen. Disse resultatene viser at vi har en organisasjon og en ledelse som har serviceinnstilling og gjennomføringsevne. Det smitter. Tusen takk til alle som står på hver dag til beste for oss alle. Dette er deres diplom!! Årets TV-aksjon til inntekt for nasjonalforeningen for folkehelsen, med fokus på demens, er akkurat avsluttet. Resultatet, både nasjonalt og lokalt, har vi all mulig grunn til å være stolte av. Rollag gikk helt til topps i Buskerud, og vi fikk en meget solid plassering som syttende beste kommune på landsbasis. Men det viktigste er at pengene går til en særdeles viktig sak, som mange av oss allerede har et eller annet forhold til. Gratulerer og takk til alle som bidro. Verdens største dugnad er en ting. Utrolig viktig er den dugnaden og frivilligheten som legges ned lokalt i de ulike lag og foreninger gjennom hele året. Uten denne innsatsen ville det ikke vært mulig å opprettholde nivået på de tilbud og aktiviteter i bygda slik vi kjenner det i dag. Stor takk til alle dere som bruker av deres fritid til beste for lokalsamfunnet vårt. I høst har fem flotte ungdommer fra Veggli skole fått skolering som Ungdom med MOT (UMM), sammen med ungdommer fra Flesberg og Nore og Uvdal. Ungdommer med MOT vil ha en litt spesiell rolle, og ansvar i forhold til arbeidet med MOT i lokalsamfunnet vårt fremover. Disse kommer vi nok til å se og høre mere til etter hvert. Lykke til, alle fem!! Vil gjerne benytte anledningen til å gratulere alle våre lokale idrettsutøvere og kulturutøvere med imponerende prestasjoner i året som har gått, og ønske dere lykke til med ny sesong og nye utfordringer. Mine lykkeønskninger går samtidig til dere som satser innenfor deres respektive næringer, eller for den saks skyld satser på noe helt nytt. Håper at dere får tilgang på den veiledning, støtte og kompetanse som dere behøver for å styrke og videreutvikle deres virksomheter. Det lokale næringslivet vårt er helt avhengig av at noen vil satse og videreutvikle seg. Men før vi tar fatt på et nytt år, med nye muligheter og nye utfordringer skal vi feire Jul og Nyttår sammen med kjente og kjære. Bruk Julehøytiden sammen med slekt og venner og sørg for at overgangen til et nytt år blir et minne du alltid vil huske. Til alle våre kjære fritidsbeboere på Vegglifjell, nord eller sør, i Vergjedalen og ellers rundt omkring i kommunen ønskes akkurat passe med snø, akkurat passe kaldt, topp skiføre, og nydelig julestemning for dere som ønsker å feire julen her i bygda sammen med oss. Til slutt vil jeg henstille til at vi alle er oppmerksomme og hensynsfulle i trafikken. Vi har ingen å miste. Kjør forsiktig, og husk refleks når du ferdes langs veien som myk trafikant. En fredfull og minnerik Julehøytid og et fremgangsrikt nytt år ønskes dere alle! Dag Lislien, ordfører Rollag ble beste kommune! Gratulasjoner, blomster og diplom til ordfører Dag Lislien. UNDER VARDEN nr

4 Tekst: Kjetil Heitmann Omstilling og nyskaping i Rollag hjelper det da? Fakta om omstilling og nyskaping i Rollag Rollag kommune har fått status som omstillingskommune for perioden for å snu en negativ utvikling. Målsettingene for omstillingsprogrammet er å bidra til minst 25 nye, lønnsomme arbeidsplasser og at minst 10 familier flytter til Rollag innen Omstillingsplanen har tre satsingsområder; næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Dersom vi har bra resultater å vise til kan omstillingsperioden forlenges til Evalueringer viser at Rollag har kommet godt i gang med arbeidet, og har allerede resultater å vise til innen satsingsområdet næringsutvikling. NÆRINGSUTVIKLING Bedriftsutvikling Vi har avsluttet bedriftsutviklingsprogrammene SMB Utvikling og kompetanseprogram for handel og service. Til sammen 23 bedrifter har deltatt. Ved avslutning av SMB Utvikling har det vært en økning på 10 arbeidsplasser i bedriftene som deltok i løpet av prosjektperioden. Flere bedrifter er i startgropa for nye utviklingstiltak. Vi forventer en videre økning i arbeidsplasser i bedriftene i de neste årene. Omstillingsstyret er i dialog med Numedal Næringshage AS om å få på plass en avtale om å følge opp bedrifter som ønsker utvikling, for å nå mål om nye lønnsomme arbeidsplasser. Numedal Næringshage har sete på Rødberg i Nore og Uvdal kommune, men leier kontorer på Numedalstunet i Veggli. Nye arbeidsplasser vil i første rekke skapes i eksisterende bedrifter. Faghandelssenter i Veggli Rollag kommune skal i løpet av første halvår 2014 planlegge et faghandelssenter på industriområdet i Veggli i samarbeid med bedriftene som holder til der. Flere bedrifter trenger nye og større lokaler. Gjennom en helhetlig plan for faghandelssenteret ønsker vi å få til en flott løsning som er attraktiv både for bedrifter inne på området og for kunder. Framtidsretta landbruk Sammen med Nore og Uvdal kommune har Rollag fått i gang prosjektet Framtidsretta landbruk i Numedal. Numedal Næringshage vil gjennomføre forprosjektet som vil kartlegge bønder i Numedal som ønsker hjelp til å planlegge videre utvikling av gårdsdriften. Flere bruk er bygd ut i Rollag de senere år, men tilgang på kvalifisert hjelp til å vurdere og planlegge utbygging er en flaskehals for mange. Samarbeid om markedsføring Næringslivet i Rollag er i gang med et prosjekt som skal avklare løsning for markedsføring av lokalt næringsliv. En ønsker å samarbeide med næringslivet i nabokommunene i Numedal. Prosjektet omhandler i første rekke en nettportal for Rollag og Numedal som er linket mot enkeltbedrifter. Prosjektet ser også på felles deltakelse på hyttemesser og samarbeid om nyhetsbrev osv. Forprosjektet skal avsluttes i 2013 med tanke på å gjennomføre hovedprosjekt i En aktuell løsning er at Nore og Uvdal Næringsselskap SA omorganiseres til å bli et Visit Numedal SA som skal arbeide med og utvikle og markedsføre hele Numedal som hytte- og turistområde. Vegglifjell Skisenter Omstillingsstyret har gitt tilskudd til Vegglifjell Infra og Vegglifjell Skisenter for å planlegge videre utvikling av skisenteret. Utvikling skal i hovedsak finansieres med innbetalinger fra tomtesalg, og det er derfor viktig å få en mest mulig forutsigbar omsetning av hyttetomter i hytteområdene som grenser til skisenteret. 4 UNDER VARDEN nr

5 STARTLÅN bolig/tilskudd Husbankens lokale ordninger Generelt Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig. STEDSUTVIKLING Rollag sentrum Gunn Hege Raunholm Laugen er nytilsatt stedsutvikler i 50 % stilling for begge tettstedene. I samarbeid med Veggli Vel, Rollag havnevesen og ungdomsrådet arbeider Rollag kommune med stedsutvikling for Rollag og Veggli. I Rollag har stedsutviklingsarbeidet bidratt til å videreføre tilbudet på Rollag stasjon etter at Stasjonsfruene valgte å innstille virksomheten i vår. I Rollag arbeides det med rydding på Rollag stasjon og for å utbedre avkjøringen fra fv 40 inn mot Rollag. Veggli sentrum Veggli er foreslått til å være i miljøsatsingen trygge og trivelige tettsteder i Buskerud som vegmyndighetene i fylket har tatt initiativet til. Bakgrunnen er utfordrende trafikksituasjon med økende gjennomgangstrafikk i et lite tettsted. Gjennom arbeidet er tanken om en Miljøgate sådd. Den kan inneholde skilting, belysning, beplantning og estetiske tiltak som steinmurer og uteområder mellom Veggli Vertshus og Veggli Bakeri. Det er ønske om å erstatte gangbrua over Nørdsteåe i sentrum med ny, bred gangbru som ikke er en flaskehals for gang- og sykkelvegen. Det arbeides det med planer om å etablere aktivitetspark i Veggli sentrum og med å få etablert en rasteplass for fylkesveg 40 i sentrum. Det betinger at fylkestinget i Buskerud bevilger penger til bygging av rasteplassen som er ferdig regulert. Boligplan for Rollag Ny boligplan for Rollag ble godkjent på slutten av Nytilsatt samfunnsutvikler Dag Åsmund Bilstad arbeider med oppfølging av planen. Utvikling av boligtilbudet ansees viktig for utvikling av folketallet i Rollag. Det er allerede byggeklare tomter for eneboliger og leilighetsprosjekter, både i Rollag og Veggli tettsteder. Målgrupper er både innflyttere og eksisterende innbyggere i kommunen. I tillegg ønskes det i tiden som kommer å tilrettelegge boliger for ungdom og seniorer. Man håper at flere nye boligprosjekter startes i 2014, primært i privat regi. Fine tomteområder med større og mindre tomter, både for eneboliger og leiligheter, er allerede tilgjengelig for salg og klar for bygging i Rollag og Veggli tettsteder. Se kommunens nettsider for oversikt over tilgjengelige tomter og priser. I september godkjente kommunestyret enda noen nye reguleringsplaner med store boligtomter ved Rollag og Veggli tettsteder. I Veggli er det godkjent fem nye tomter vest for Veggli Handel (RIMI). Tomtene er romslige, mellom 3 og 6 dekar I Rollag er det godkjent 14 tomter mellom 3 og 6 dekar. Tomtene ligger på solsiden med flott utsikt utover tettstedet. De første tomtene i begge disse områdene er planlagt å være byggeklare våren Fra før har en godkjent reguleringsplan for Vikje-grenda på østsiden i Veggli. Plan for infrastruktur er utarbeidet og opparbeidelse avhenget av interessen for tomtekjøp. Interesserte tomtekjøpere og utbyggere er velkomne til å kontakte Rollag kommune. Kjetil Heitmann Prosjektleder Omstilling og nyskaping i Rollag Startlånet gis: som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig til utbedring av nåværende bolig til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig til toppfinansiering ved bygging av ny bolig Målgruppe unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger og personer med opp holdstillatelse på humanitært grunnlag økonomisk vanskeligstilte husstander Lånet følger Husbankens rentevilkår. Boligtilskudd til etablering eller tilpasning Kommunen kan også bidra med tilskudd til førstegangsetablerere med vanskelig økonomi. Tilskudd kan også gis dersom du trenger å utbedre boligen din. Ordningen er behovsprøvd. Har du behov for spesialtilpasset bolig, kan du også søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene helt eller delvis. Tilskudd gis til mindre utbedringer av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Har du fått støtte av Rikstrygdeverket til å anskaffe bil, kan tilskudd også gis til garasje. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant. Ta kontakt med Rollag kommune, servicetorget, dersom du ønsker mer informasjon om disse ordningene. Info og søknadsskjema finner du også på UNDER VARDEN nr

6 TEKST: Kjell Mogen. FOTO: Kreativ Kultur Snekkerbua et senter for fellesskap, kunnskap og kultur Middelalderverkstedet 2013 For tredje året på rad arrangerte Snekkerbua i Veggli kurs i gamle håndverksteknikker og eksperimentell arkeologi under Middelalderuka i Numedal 29. juli-3. august. Kursene samlet 45 deltagere og en rekke personer som bidro med gjennomføringen. Deltagerne kom fra hele landet, fra Finnmark i nord til Oslo i sør. Temaene var lagging, langbuemaking, draktsøm, smiing, fletting i sprangteknikk, lafting og tægerbinding, i tillegg til videreføring av forsøkene med smelting av jern fra myrmalm. Lafting og tømring ble utført i Middelalderskogen i Rollag, der foreningen Numedal Middelaldersenter er i gang med å bygge et kurs- og aktivitetssenter med ramme fra viking- og tidlig middelalder. Omkring temaet jernblæstring har det dannet seg en gruppe av akademikere og praktikere som jobber videre med planer for neste års eksperimenter. I år klarte vi å produsere noe jern, en framgang fra tidligere år. Verksteduka ble avsluttet med Middelaldermarked på Rollag bygdetun, der lokale håndverkere solgte produkter laget i gamle håndverkstradisjoner. Det ble servert smaksprøver av gropsteik, steinovsbakt brød, helgrillet svin og mjød. Det var salg av spekemat fra Spekeburet i Uvdal og middelaldersuppe fra Veggli vertshus. Vi hadde omkring 250 besøkende denne dagen. Nytt av året var et middelalderensemble, satt sammen av fem sangere og tre musikere under navnet Musicantus, spesielt for Middelalderverkstedet og markedet. Musicantus framførte middelaldermusikk og sang og bidro til en god stemning under markedsdagen. Vi kommer til å høre mer fra denne profesjonelle gruppen framover! Neste års Middelalderverksted er under planlegging, så det er bare å sette av uka 28. juli - 2. august Våre kurs I høst gjennomføres det kurs i Hekleteknikker v/ Wenke Fulsås, Data/bildebehandling v/geir Kristiansen, Lefsekurs v/grethe Skarpmoen og Gunhild Thorsrud, alle med oppstart i november. Årets siste Musikk-kafé er lørdag 30. november. Det arrangeres julelunsj tirsdag 17. desember (spleiselag med forhåndspåmelding). FORELØPIG PROGRAM FOR 2014 Keramikk v/kari Bjørnsrud. Oppstart onsdag 15. januar. 4 onsdager kl Opplæring i modellering, pølseteknikk, glasur og dekorering. Slektsforskning v/remi Pedersen og Hilde Wedde lørdag 18. og søndag 19. januar. Kurslederne har lang erfaring i å holde kurs om temaet. Varighet 6+4 timer. Møbeltapetsering v/monica Holtan Kongsjorden lørdag 8. og søndag 9. februar. Varighet 20 timer, pris kr Se omtale annet sted i Under Varden! Tidspunkt for følgende kurs kommer seinere: Steinsliping v/leif Haugen. Opplev fargespill og vakre mønster i gråstein. Skinnsmykker v/ Torill Sato. Dokke- og nissekurs v/ Wenke Fulsås og Inga Britt Bjørnestad. I tillegg til helårsnissen lager vi dokker med porselenshoder støpt på Snekkerbua. Lampekurs v/ Torill Sato (kombinasjon med nunofilting, tekstil og LED-pærer) Drakt-og skokurs v/ Petra Aldenhov og May-Helen Flatstrand, med utgangspunkt i moter fra vikingtid og middelalder. Det planlegges et digitalt 3D-prosjekt i samarbeid med Rollag og Veggli ungdomsskole, med opplæring i programmering, scanning og printing av tredimensjonale modeller. Det kan også være aktuelt å ha dette temaet for et åpent kurs. Musikk-kafé med gjesteartister kl.12 siste lørdag i måneden fram til mai. Aktuelle navn er Liv Bergset, Synne Frogner, Ulf Myrvold, Bjørn Arild Bjerke, Asbjørn Brattås, Åsmund Reistad, Ellen Marie Janse van Vuuren. Planlegging og gjennomføring av programmet er avhengig av oppslutningen. Gi en uforpliktende tilbakemelding om interesse til Servicetorget, Rollag kommune, tlf (kl ). Du kan også sende e-post til eller SMS til UNDER VARDEN nr Du finner oppdatert informasjon på Facebooksiden Møteplassen Snekkerbua.

7 Numedal Middelaldersenter har nå etablert seg i Middelalderskogen på Nord-Fekjan i Rollag. Områderegulering til formålet er endelig godkjent og den første byggetillatelsen er gitt. Numedal Middelaldersenter Foreningen har kjøpt bruksrett til 35 mål skog i området og kjøpt sju mål tomteareal. Vi har opsjon på å kjøpe 18 mål til. Det har foregått dugnadsarbeid gjennom sommeren og høsten, der 40 av medlemmene har deltatt aktivt. Området til middelaldertunet er ryddet. Tømmeret brukes til bygging. Foreløpig er et uthus/lagerbygg på 4x10 meter og et tak til blåsebelg (for jernblæstring) på 2x3,5 meter i ferd med å reise seg. Begge bygningene er i grindekonstruksjon. Et lite hus i rundtømmerlaft er også under arbeid. Vi har oppført en midlertidig garasjebygning som husvære i vinter, som skal rives når vi får et permanent, tidsriktig bygg under tak. Vårens plan er å føre opp et servicebygg med nødvendige installasjoner som toalett, dusj og kjøkken. Dette skal bygges inn i en vernet tømmerstue fra 1650-tallet som vi har fått i gave. Flyttingen til Middelaldersenteret er tilrådd av Kulturvernavdelingen i Buskerud fylke, under forutsetning av at bygningen utvendig i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige stand. Vi har planer om å begynne arbeidet på langhuset i løpet av Selv om arbeidet er basert på dugnadsinnsats, er vi avhengig av å skaffe midler i form av tilskudd for å sikre framdriften. Så langt er vi innvilget et regionalt utviklingstilskudd fra Buskerud fylke, og Rollag kommune har bidratt med tilskudd fra Omstillingsmidlene. Noe inntekt har vi gjennom medlemskontingent, og til sommeren er det planer om å gjennomføre noen kurs i håndverksteknikker fra middelalderen i regi av senteret. Vi viderefører eksperimentene omkring smelting av jern fra myrmalm, som vi startet på Snekkerbua. Kurs og aktiviteter vil være en viktig inntektskilde framover for å finansiere driften av senteret. Styret i Numedal Middelaldersenter v/kjell Mogen, leder Bli medlem Medlemmene i foreningen kommer fra hele Østlandsområdet og teller i underkant av 100 personer. Du er også hjertelig velkommen som medlem, både for å støtte foreningen økonomisk og gjennom frivillig praktisk arbeid. Hvis du er interessert i medlemskap, kan du sende en e- post til Kontingenten er kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 350 for familiemedlemskap (inntil 2 voksne med barn under 18 år i samme husstand). Det kan tegnes støttemedlemskap kr (for f.eks bedrifter/organisasjoner). Mer informasjon om Middelaldersenteret finner du på UNDER VARDEN nr

8 MELDINGER Forbrukerrådet har testet alle Norges kommuner på service, tilgjengelighet og informasjon og Rollag kommune gikk av med seieren! Best i landet Resultatet er meget gledelig og samtidig en stor blomst til alle som daglig står på for å yte gode tjenester og service til innbyggerne i kommunen vår. Forbrukerrådet om testen: Testmedarbeidere har i regi av Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Hver kommune har fått 19 henvendelser. Vi har sendt tre separate e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. Hos hver kommune har vi lett etter 14 forskjellige informasjonselement på internett. Til sammen er de 428 kommunene i Norge, samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på punkter. I Oslo kommune har vi testet bydelene på felt som er bydelenes ansvarsområde, og Oslo kommunes sentralorganisasjon på felt som ikke hører inn under bydelene. Alle Osloresultat presenteres som resultat for Oslo kommune og ikke på bydelsnivå. Testperiode Testen er utført i mai og juni Vi har teset service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet, men ikke testet tjenestenes kvalitet. Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehall. I kontakt med kommunene har vi fremstått som innbyggere, slektninger til innbyggere eller som potensielle tilflyttere. Spørsmål pr. telefon To personer har foretatt nesten 900 telefonoppringninger til kommunenes sentralbord/ servicetorg. Dersom vi ikke har fått svar på første forsøk, har vi ringt tilbake ytterligere en gang. Telefonene er tatt fra private telefonnummer i normal kontortid ( ). Hver kommune har fått to telefonsamtaler med ett tema pr samtale, men flere spørsmål innenfor temaet. Totalt er det gjort 12 vurderinger for hver kommune bygget på telefonsamtalene. Der vi ikke har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke scoret poeng på telefondelen av undersøkelsen. Spørsmål pr. e-post Det er sendt tre forskjellige e-poster til hver kommune, til sammen 1329 e-poster. På bakgrunn av disse e-postene er det gjort 15 vurderinger av hver kommune. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får kommunen ikke poeng for svartid. Likevel legger vi vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer innen 10 virkedager. Svar etter 10 virkedager gir ingen poeng. Dette er en noe mildere bedømming enn i tidligere tester. Internettsjekk På internett har 11 personer lett etter tilsammen 6202 informasjonselement. På hver kommunes nettside er det lett etter 14 informasjonselement fra forskjellige tjenestesektorer. Vi har tillatt oss å lete etter hvert informasjonselement i ca. 2 minutter. Til sammen er det brukt rundt en halv time pr. nettside. Har vi ikke funnet informasjonen da, anser vi den som for vanskelig å finne og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har informasjonen på sin side, og at vi ikke fant den. Det anser vi som for lite publikumsvennlig. Poenggivning De 41 henvendelsene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester og sosiale tjenester veier tyngst, med 22,5 prosent hver. Pleie & omsorg og Barn & skole veier hver 20 prosent, Kultur & fritid veier 12,5 prosent og Informasjonstjenester fikk en vurdering og veier 2,5 prosent. Karakterskalaen går fra 0-100, hvor 100 er best. Vi har valgt å gi en kommune «godkjent»-stempel som servicekommune dersom kommunen oppnår minst 66,7 poeng. Det betyr at vi blir godt hjulpet med minst to tredeler av henvendelsene våre. Undersøkelsen er utarbeidet og gjennomført av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig service og Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Til gaupegruppa 2012/13 i Rollag barnehage TUSEN TAKK for den flotte RAKETTEN, og den superfine GAUPA. Begge kan beskues i gangen og ved servicetorget på kommunehuset. Hilsen Dag ordfører 8 UNDER VARDEN nr

9 MELDINGER ROLLAGHALLEN en drøm er gått i oppfyllelse Idrettsskolen Numedal folkehøgskole har jobbet for Idrettshall ved skolen i 19 år. Lørdag klipte Erik Vikan fra Idrettsskolen og Ine Granhaug Hagen fra Rollag og Veggli Idrettslag snora til en lys trivelig idrettshall i massiv tre. «Ungdom er håpet og framtida Rollaghallen er håpet og framtida for vekst for både Idrettsskolen og Rollag kommune». Samarbeidsprosjektet mellom Rollag kommune, Idrettsskolen og Idrettsbevegelsens tippemiddelfinansiering har gjort hallen mulig ut i fra et økonomisk perspektiv. Idrettsskolen skal drifte hallen og det er vi godt i gang med. Hallen er forbeholdt Idrettsskolens elever på dagtid. Skolen bruker hallen til alle typer ballspill, basistrening, koordinasjonstrening, turn og jibbetrening for å nevne noe. På ettermiddagen kommer idrettslag og frivillige organisasjoner inn. ROV IL turn viste alt på åpningsdagen at de satte pris på hallen med mulighetene en heve senke grop gir. Det myldrer av unger på turntreningene, og nye grupper og tilbud er etablert. Det er moro. Hallen er åpen alle dager Det er mulig for lokale lag og foreninger å leie treningstider fra kl Barn og unge prioriteres i primærtida mellom kl Eksterne lag og foreninger, og private har selvsagt mulighet for å leie treningstid, eller ha treningssamlinger på skolen. Vi kan tilby overnatting på flatseng med fire måltider pr dag, svømmehall, styrkerom, spinningrom, og dansesal i tillegg til idrettshall. Treningstider står på skolens hjemmesider; Her får du oversikt over hvem som trener når, når det er ledig tid, hva man kan trene og hva slags utstyr som er tilgjengelig. Du kan bestille treningstid. Informere deg om hallens reglement, og finne ut av leiepriser. Under åpninga av hallen fremførte Silje Grini og Lars-Erik Brevig sangen «From This Moment». Akkurat da var det dørgende stille i hallen, og jeg tror deg gikk opp for alle at Idrettsskolen og Rollag kommune faktisk har fått en idrettshall. Det er helt sant. Ta den i bruk! Sølvi Pettersen UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER Fra Kallerud skole fra rundt Fra Venstre: Reidun Tveiten, Grethe Vold, Ingrid Marie Skavlem, Anne Brekke, Gerd Thoen, Reidar Tveiten, Annie Hagen, Ole Hagen, Erling Thoen, og lærer Ivar Slåtto. Fotograf Torstein Haugan FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver mandag og onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Gunhild Aasen, Halvor Næsset og Liv Jorunn Frogner. Fotogruppa starta opp igjen i høst etter en god sommerferie, og holder nå åpent både mandager og onsdager hver uke. Så kom gjerne på besøk! Det var dessverre noen dataproblemer på publikumssida vår i sommer, men den er i orden att no. Om det ellers er noe du lurer på så bare ring, eller send oss en mail! Fotograf Torstein Haugan fra Veggli Denne gangen er alle bildene vi har funnet fram, inkludert julebildet på framsida av bladet, fra fotograf Torstein Haugans samlinger. Torstein Haugan ( ) var sønn av Lars Torsteinson Vikje og Jøran Larsdotter Tollefsrud, fra Vestre Lien. De bodde i Sløtet, senere ei tid i Hovin, før de kom tilbake til Veggli og bodde i Risbu. Torstein kjøpte Nyland, under Risteigen i 1923, og bodde der resten av sitt liv. Torstein var med i det politiske liv i bygda, og jobbet som rørlegger og altmuligmann, med motorsykkel som framkomstmiddel, i tillegg til at han dreiv som fotograf i Veggli. Det er bevart glassplater etter han. De er kopiert, og ligger tilgjengelig på fotoarkivets sider på nett. Dama som poserer ved juletreet på framsida er Betsy Haugan, som var søsterdatter til fotografen Torstein Haugan. 10 UNDER VARDEN nr

11 Noen som kan hjelpe? Disse to damene står på stabburstrammen på Rud gård i Veggli, men vi veit ikke hvem de er. Ekteparet under veit vi heller ikke hvem er. Paret vi spurte etter navn på i påskenummeret av Under Varden, har vi delvis fått løsningen på siden sist. Det var bildet av de to damene som var kledd ut som et par vi lurte på. Vi har fått vite at dama på bildet er Kristi Tveiten. Tusen takk for hjelpen! Fotogruppa v/åsne VEGNAVN I ROLLAG VEGSTREKNING: 1. Fv 98 Flesberg grense til Djupdal Fv 40 Flesberg til Nore grense Fv 107 fra kryss Bruhaug til Kryss Mykstu bru Fv 107 Fra Fv 40(Granheim) til Fv 40 ved Bruhaug Fra FV.101 i Flesberg til Nedre/Øvre Brattås. Fra Vestsida til ny bolig i Kleiverud Fra Fv 40 til Ødegarden Fra Fv 40 til Bromsdalen Fv 106 fra "Stasjonskrysset" til Sigdal grense Fra Fv 106(Vrågåvegen) til Bjørndalen Fra Fv 106(Vrågåvegen) til Fløtterud/Bratterud Fra Rollagsvegen til Søre Stærnes Fra Fv 107 ved Søre Tråen til Rønningen Fra Fv 107 ved Bygdetunet til krysset ved Nirigard Fra Fv 107 ved Bruhaug/Prestmoen til Nordre Fulsås Fra Fv 107 til Øvstrud Fra Fv 107 til Juvet Fra Fv 107 til Mykstufoss kraftstasjon Fra Fv 107 til Andresplassen Fra Fv 40 til Toeneiet Fra Fv 40 om Finngarsplassen til Fv 40 Fra Krosshaugvegen til Årvelta Fra Krosshaugvegen til Strysse Fra Fv 40 til Vergjedalen Fv 108 Veggli sentrum til Lien Vegen fra Lien(enden på Fv 108 til Tinn Veg fra Vegglifjellvegen til Barkejuvet Fv 109 (Veggli kirke) til Nore grense Fra Fv 109 til dammen ved Kjerre Fra Fv 108 til Augunsrud/Tveitåsen Fra Fv 108 til Fv 109 over Haukjem Fra Fv 108 til boligfelt Kjemhushaugen Fra Veggli sentrum til Gml. Vokterbolig Fra Fv 40 til Gårder Fra Ligrendvegen til barnehagen og verksted Fra Fv 108 til kryss øverst i boligfeltet Fra Vegglifjellvegen til øverst i boligfeltet Fra Vegglifjellvegen mot gml. Hoppbakke Fra Fv 108 mot N. Mykstu Fra Fv 108 til Mykstuvegen Fra Vrågåvegen til Boligfeltet i Rollag Fra Vrågåvegen til øvre boligfelt i Rollag Fra Frydenlundvegen til endes boligfeltet Fra Løytevegen til Barnehagen Fra Løytevegen - vegen midt i feltet Fra Vrågåvegen til Neset Fra Fv 40 til Ramsrud Fra Fv 40 til Gladheim Fra Fv 40 til bommen ovenfor Landerudkrysset Fra Fv 40 (Risteigen) til Vamrevegen Fra Fv 40 om Vamre til Bakke Fra Vamrevegen til Kulthaug Fra Vamrevegen til Vidhåmmår Fa Vamrevegen til Torsgard Fra Fv 40 til Nordre Bjørkgård Fra Fv 40 til Søre Bjørkgård Fra Gladheimsvegen til boligfelt ovenfor Vegglitunet Fra Prestegardsvikje til F.`s verksted Veg i feltet nedenfor B.heimen Fra Fv 40 til Snekkerbua Fra Fv 40 til Venås Fra Fv 40 til Mellom Bergseid Fra Gladheimsvegen til boligfelt bak Numedalstunet VEDTATT VEGNAVN Vestsida Numedalsvegen Østsida Rollagsvegen Brattås. Kleiverudvegen Ødegardsvegen Brumsdalsvegen Vrågåvegen Bufjellvegen Kjommevegen Stærnesvegen Fyrisetvegen Paradisgrende Fulsåsgrende Delesmyrvegen Juvsvegen Kraftstasjonen Andresplassen Toenvegen Krosshaugvegen Årveltavegen Stryssevegen Vergjedalsvegen Ligrendvegen Vegglifjellvegen Barkejuvet Kallerudvegen Kjerrevegen Heimsetervegen Kyrkjebygde Kjemhushaugen Stasjonsvegen Gardarvegen Prestegardsvikje Vegglivegen Kjemhusmogen Sandbekk Mykstuvegen Meierisvingen Løytevegen Frydenlundvegen Skarven Hervigs veg Driftevegen Neset Ramsrudvegen Gladheimsvegen Bakkevegen Fjøsevegen Vamrevegen Kulthaug Vidhåmmårvegen Torsgardsvegen Nordre Bjørkgardsveg Søre Bjørkgardsveg Kolvegen Nørdsteåvegen Strømmens veg Nymoen Venåsvegen Numelivegen Numedalstunet Vedtatt i Rollag kommunestyre I løpet av første halvdel 2014 vil bolignummer bli tildelt. Alle vil få tilsendt brev om dette i posten. UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER VEGGLIFJELL GRUNNEIERLAG Vegglifjell Grunneierlag er en institusjon som har fungert uten særlige økonomiske interesser i nærmere 40 år. Grunneierlaget består av 24 grunneiere som strekker seg fra Fjellstua i nord t.o.m. nordre del av Svartløkfjell og Telemark grense i vest. Våre hovedoppgaver er først og fremst grunneiers interesser, men ikke minst forvalte utmarksressursene jakt, fiske og miljø. Vi mener at alle som velger Vegglifjell som rekreasjon og friluftsområde er våre kunder og viktige samarbeidspartnere. Fiskeforvaltning Øyvind Aabø og Jan Normark (hytteeiere i henholdsvis Votnedalen og Liset) har i samarbeid med grunneierlaget drevet tynningsfiske på dugnad i Nordre Daggrø. Dette arbeidet har pågått sesongene Tynningsfiske er gjort i hht søknad og godkjenning fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Tynningsfiske har gitt resultater og vi har store forventninger til arbeidet. Det er slik fisk vi vil ha i Nordre Daggrø og resten av vatna på fjellet! År Total Vekt i kg Antall gytende Antall gytende hunnfisk Gj.snitt lengde for antall i kg hunnfisk i % av total fangst gytende hunnfisk , , , , , , ,0 3 * 2 * 33,0 * , , , ,0 30 8,3 26, ,8 15 ** 16,1** 27, ??? ,5? 27 Sum * for lite antall for pålitelig måling. ** kun av Øyvind og Jans fangst Gytebekken har vært stengt i 2009,2010,2011,2012. Noe gyting har nok forekommet men svært begrenset. Ang. Kontroll av fiskekort så er alle fornøyd med at fiskekort er innregulert i hytteforeningenes medlemskap. Ferdsel i utmark Vi minner om at prinsippet om sporløs ferdsel gjelder når man ferdes i naturen. Når du er på tur i skogen eller på fjellet bør du forlate stedet mest mulig uberørt. Vi ber derfor om at du lar trær og busker få stå i fred, at du legger steiner fra bålplassen tilbake og at du selvfølgelig tar med deg alt søppel som ikke brennes. På denne måten kan også de som kommer etter deg få oppleve gleden. Ta hensyn i skiløypene Med økende trafikk i vintersesongen er det også ønskelig at alle hundeeiere har sine hunder i bånd i skiløypene. Da kan alle barn, voksne og firbeinte føle seg trygge når de legger ut på tur. Vi minner også om viktigheten av å rydde opp etter seg hvis hunden din gjør sitt fornødne, så blir Vegglifjell et enda triveligere sted å være! Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) Boka kommer Et tilbud fra biblioteket og frivilligsentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker kan du ta kontakt med biblioteket enten via telefon eller mail og få bøkene levert på døra en gang i måneden. Oversikt over bibliotekets tilbud kan også fås dersom det er ønskelig. Ring biblioteket i åpningstiden for å bestille bøker: Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf Obs! Nye åpningstider e-post: Styret i Vegglifjell Grunneierlag 12 UNDER VARDEN nr

13 MELDINGER Nå har vi vaska golvet, og vi har børi ved... ja da står jammen jula for døra igjen med alt av forberedelser som den fører med seg. Men husk å ta deg en pause midt oppi all baksten og julehandelen, det er nok av godt lesestoff som bare venter på deg og en ledig stund... Lesestoff i mørketida Disse øyeblikk av Herbjørg Wassmo Herbjørg Wassmo er ute med en intens og godt skrevet selvbiografisk roman om oppveksten under harde kår i Vesterålen i nord. Her opplever vi historien om kvinners liv og ekteskapets egenart i vår nære fortid, et forfatterliv, og kampen for å eie en flik av egen tid, og å være fri fra andres krav og forventninger, fra andres overgrep, og fra skammen. Alt omgitt av det gripende nordnorske landskapet og dets harde tak. Dette er den unge kvinnen som våget å bryte tabuer, og som utviklet seg til å bli et av landets største og elskede forfattere. De usynelige av Roy Jacobsen Roy Jacobsen er godt kjent for sitt gjennombrudd i 1991 med romanen Seierherrene, som handlet om arbeiderklassen som kom seg opp og fram i verden. Igjen kommer han ut med en bok som vil skille seg ut i bokhylla. Med De usynlige forteller Roy oss om kystproletariatet, et miljø han selv har kjent hele livet. I handlingen befinner vi oss på en liten øy helt ytterst i havgapet på Helgelandskysten, i tidsrommet 1913 til Som forfatteren sier: "Det fantes tusenvis av slike øyer på norskekysten. I dag er det ingen. De fortjener å bli sett." Dette er en familiehistorie, samt også en del av landets historie. En roman som setter et sterkt preg på leseren. Hulemannen av Jørn Lier Horst Jørn Lier Horst ble vinner av Rivertonprisen og av Glassnøkkelen for årets beste nordiske krim i Denne gangen med boka Hulemannen, viser han tydelig at han er en av landets fremste krimforfattere. Førstebetjent William Wisting ved Larvik politikammer kommer på sporet av det som viser seg å bli en av de største og makabre kriminalsakene i norsk historie. Et mord blir koblet til amerikansk seriemorder som har vært etterlyst av FBI i over 20 år. I løpet av få dager er både Kripos og agenter fra FBI koblet inn i saken. Kan seriemorderen har tatt seg til Norge og slått seg ned i Stavern? Kan han være en hulemann en som har overtatt identiteten til en annen person som i den grad har levd i en slik ensomhet, at omgivelsene ikke har merket at han er forsvunnet og at en annen er glidd i hans sted? Den lange, hvite skyens land av Sarah Lark London Helen Davenport er en ugift guvernante i en velstående familie, men hun lengter etter å ha mann og barn selv. Gifteklare ungkarer er det i overflod på New Zealand, og Helen griper sjansen når den dukker opp til å reise dit. Gwyneira Silkham kommer fra sosietetslivet i Wales, og er også på vei til New Zealand for å begynne et nytt liv. På overfarten til Christchurch møtes de to kvinnene og blir venner, til tross for klasseforskjellen. Både tilværelsen og ektemennene på New Zealand blir helt annerledes enn det disse to kvinnene hadde sett for seg, og de må hjelpe hverandre til å skape det livet de hadde håpet på. En spennende historie om kjærlighet, hat, tillit og fiendskap, og to familier som er uløselig bundet sammen. Vi sees i morgen av Tore Renberg Forlaget forteller om boka: Det er september og uvanlig varmt i verdens rikeste by. Pål Fagerland har ikke penger til å sette mat på bordet. Datteren Malene merker at det er noe rart, mens lillesøster Tiril sminker seg mørkere og raser mot verden. På butikken står femten år gamle Sandra over vaskebøtten. Hun brenner av forelskelse, når jobben er over skal hun løpe til skogen og møte en unaturlig vakker gutt. Han er sytten og han er trøbbel. I en rufsete bydel som er i ferd med å fylles av penger, holder den kriminelle Hillevågsgjengen til. Huset de bor i faller nesten sammen, lederen Jan Inge er blitt 120 kilo tung, og kjærestene Rudi og Cecilie tviholder i hverandre i oljebyens underverden. «Vi ses i morgen» er en roman om desperat jakt etter penger, om mennesker som lengter etter å oppleve den store kjærligheten. I løpet av noen få dager virvles unge og voksne liv inn i hverandre. Og noen av dem kommer ikke til å overleve september i Stavanger. UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Høst i b HØSTDAG Hver høst samler vi alle barnehagebarn i Rollag kommunale barnehage i Rollag for å ha en felles høstdag. Vi deler oss inn i grupper ut ifra dyrenavnene vi har, og fordeler oss rundt i nærområdet. Her har vi ulike aktiviteter. I år var det veldig mye blåbær - så blåbærplukking ble en naturlig aktivitet. Det ble mange blå tunger etter hvert! Vi spiste rundstykker og drakk kakao til lunsj, og så hadde vi en aktivitet til etter mat. Til slutt ble alle samlet i avd. Rollag, der det ble utdelt grønnsaker og dip. BRANNVERNUKE Hvert år har vi også brannvernuke i barnehagen. Da har vi fokus på sikkerheten rundt bruk av levende lys/bål og hva vi gjør når det brenner. Forebyggende brannvern gir barna et bedre utgangspunkt dersom det skulle oppstå farer i hjem/barnehage. De får vite hva man skal gjøre dersom uhellet skulle skje, og prosessen i dette. Barna lærer raskt og husker fra i fjor. Barna har tegnet brannbil, malt flammer, dryppet lys, laget brannmenn, øvd på å være brannmann og mottatt diplom. 14 UNDER VARDEN nr

15 rnehagen KLOVNETEXACO Vi snakket med barna hva de ønsket seg på uteområdet i barnehagen. De kom fram til at de ønsket seg en bensinstasjon hvor de kunne fylle bensin og få kjøpt is. Vi startet med dette prosjektet før sommerferien og satte opp en vegg og malte denne. Så tok de turer ned til YX i Veggli for å hente videre inspirasjon. De ville lage bensinpumper og klovner, og de ville kalle bensinstasjonen sin for KLOVNETEXACO! Barna laget skilt, og de ville ha en større åpningsseremoni, så vi ba inn foreldre og besteforeldre når den røde snoren skulle klippes. Monika Hagen Kongsjorden kom for å klippe over snoren, og fikk dermed en konkurrent i nærmiljøet. Mye flott lek ute med det nye lekeapparatet som barna har laget selv. UNDER VARDEN nr

16 BYGDEBILEN nå også hjem til deg! Bygdebilen en institusjon i Rollag Helt siden 2002 har en 99-modell Ford Transit vært en trofast venn for de med nedsatt funksjonsevne på Bygdeheimen og Vegglitunet i Rollag. Hver onsdag fra mai til ut august får beboerne mulighet til å være med på kjøreturer til forskjellige områder i distriktet. Disse turene betyr mye for de som blir med. Å se hvordan de eldre koser seg under kjøreturene når de får se og oppleve kjente og kjære ting som kuer, lam, blomster ja, til og med det å få se løvetann i full blomst. Det viser at vi gjør en viktig jobb, forteller Frank Rhoden. Han er leder for Bygdebilen, og en av de ti frivillige som står bak ordningen. Selv om noen kanskje glemmer fort at de har vært på tur, mener vi det er viktig at de får litt ekstra input i hverdagen. Vi har hatt mange artige turer, sier han. Bilen har de siste årene også blitt brukt til frakte eldre til sosiale arrangementer og lignende. Bygdebilen består av 4 sjåfører, og en rekke frivillige som er med på tur. Organiseringen av turene og oppdragene er det Rollag og Veggli Frivilligsentral som tar seg av. Nå også hjem til deg! Fram til nå har Bygdebilen bare vært et tilbud for dem som bor på Bygdeheimen eller Vegglitunet. Flere hjemmebaserte tjenester innebærer imidlertid at flere eldre også bor hjemme lenger. Mange av de som bor hjemme har heller ikke muligheten til å komme seg ut på egenhånd. Bygdebilen ønsket derfor å utvide tilbudet, slik at disse også skal kunne ta tilbudet deres i bruk. Dette nye tilbudet er et samarbeid mellom Bygdebilen, Rollag kommune og Frivilligsentralen. Ny bil Bygdebilen har i løpet av sine 14 år kjørt hundrevis av turer til glede for mange. Men fordi den nå begynner å bli gammel er det snart på tide å bytte den ut, og gruppa planlegger derfor kjøp av ny bil. I tillegg er det også ønske om en bil med klimaanlegg, det har de ikke i dag. I varmt sommervær blir det altfor varmt i bilen de har nå, og det blir fort ubehagelig for passasjerene. Å rulle ned rutene er ikke noe godt alternativ, da mange ikke tåler trekken så godt. Så nå har de laget en plan med sikte på å skaffe penger nok til ny bil i løpet av neste tre årene. Søknad om støtte er allerede sendt til Gjensidige, da de har en støtteordning hvor de deler ut midler ulike slike formål hvert år. Ellers vil både kommune, fylke, bedrifter og privatpersoner bli forespurt om økonomisk støtte til denne frivillige ordningen. Vi håper vi kan få dette til, for det fortjener de!, sier Rhoden. Takk! Vi i Bygdebilen vil gjerne få rette en stor takk til et par som en rekke ganger har stilt opp for Bygdebilen, nemlig Randi og Hellik Voldbakken. De tar initiativ og inviterer hjem til seg. Vi setter virkelig pris på å ha sånne folk i bygda vår! I høst hadde vi blant annet en veldig hyggelig tur hjem til dem i Bromsdalen. Randi hadde for anledningen pyntet bordet med rips og blåbærris. Jeg tenkte at det er mange av de besøkende som ikke kommer seg ut på blåbærtur lenger, så da laget jeg likegodt en liten blåbærskog på bordet! fortalte hun. Selvplukk av blåbær til kaffen var veldig populært, og alle koste seg. Tusen takk!! Bygdebilen v/frank Rhoden Bygdebilen vil ha med dere som bor hjemme! Har du lyst til å være med på tur når vi starter opp til sommeren, eller i annen sammenheng trenger Bygdebilen for å komme deg ut på noe før det, ikke nøl med å ta kontakt! Ring Rollag og Veggli Frivilligsentral: Tlf. kontor Tlf. Hilde Tlf. Kari De frivillige rundt Bygdebilen ønsker også å få med noen flere damer som kan hjelpe til på turene! Så er det noen som kunne tenke seg å være med og hjelpe til, så meld din interesse til Frivilligsentralen! 16 UNDER VARDEN nr

17 MELDINGER Randi skryter av Bygdebilens innsats: Jeg leste i Lågendalsposten her forleden dag om Bygdebilen i Rollag som Frivillighetssentralen disponerer. Jeg kan bekrefte at den er et svært populært tiltak for beboerne på bygdeheimen og andre pensjonister som bor i hjemmene sine. Jeg har flere ganger hatt besøk av bilen med pensjonister som kommer på besøk i sommerhalvåret. Det er tydelig å se at de liker å komme på gårdsbesøk da det er mye her som de kjenner seg igjen i, og husker fra sin egen oppvekst og arbeidsliv. De tar også andre turer rundt i bygda og opp på fjellet. Dette hadde de ikke hatt mulighet til uten dette tilbudet fra Bygdebilen, og Frank Rhoden, som er sjåfør, og alle hans hjelpere. Jeg kan forstå at de ønsker seg en ny bil, for den de har er trang og vanskelig å komme ut og inn av, samtidig er den meget velbrukt og kan med fordel byttes ut. Med hilsen Randi Voldbakken Frivilligsentralen ser tilbake på en innholdsrik og flott sommer og høst med mange aktiviteter for våre innbyggere i Rollag kommune. Frivilligsentralen Nå ser vi fremover til nye planer og tiltak som er til for dere og vi håper så mange som mulig vil bli med på laget! Frivilligsentralen og Snekkerbua har startet opp Trivelig-tirsdager Et prosjekt som skal gagne de eldre hjemmeboende som trenger litt ekstra hjelp til lett hagestell, vedstabling, plenklipping osv. Vi inviterer alle bygdefolk til å være med på disse dugnadene på tirsdagene. Vi møtes kl 10 på Snekkerbua og får utdelt arbeidsoppgaver der. Etter et par timers jobbing samles vi igjen for en god lunsj på Snekkerbua. Vi har fått med noen, men håper det er flere som vil være med! Her er ingen aldersgrense. Har du litt tid til overs eller har en knakende god ide til oss så ta kontakt med oss på sentralen. Frivilligsentralen takker våre frivillige for et flott år og fantastisk innsats! Og ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år! Vi ser frem til et nytt og spennende 2014! Hilsen Kari og Hilde I samarbeid med Helse og omsorg planlegges et nytt tilbud til innbyggere fra 60 år. Stikkord er fysisk aktivitet, kosthold og sosialt samvær. Helse og omsorg vil foreta en liten spørreundersøkelse og oppfordrer personer i denne målgruppen til å komme med ideer og forslag. Planlagt oppstart i januar Kontaktpersoner er Hilde og Kari. Frivilligsentralen: Hilde mobil: Kari mobil: UNDER VARDEN nr

18 MELDINGER Rollag kommune LEIEKJØRERE Har du behov for snøscootertransport? Rollag kommune har i flere år hatt en ordning for leietransport med snøscooter i tilknytning til hytteområdene. Leietransportørene kan ta på seg følgende oppdrag: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte/seter Transport av ved Transport av funksjonshemmede når oppdragsgiver har dispensasjon etter forskriftens 5b. Tilsyn med privat hytte på eiers oppdrag Transport for massemedia på reportasjeoppdrag Transport ved særlige andre behov Navn: Område: Telefon: NORDRE VEGGLIFJELL Nils Bekkeseth Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Tore Eggerud Votndalen, Lauvhovd/Liset Bjørn Melvold Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Olav Svensrud Votndalen, Lauvhovd/Liset, Halvor Halvorsen Dalsethaugen/Rust Anne Guri Rustgaard Dalsethaugen/Roe (Nore og Uvdal) SØRE VEGGLIFJELL Knut Bakke Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Thor-Arne Bjørkgarden Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Norsk Folkehjelp Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje/Nordre Vegglifjell BLEFJELL Asbjørn Gjellerud Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Sigurd Storemoen Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Nils Anund Ødegården Butjønn-Mellomseter Geir Arne Fløtterud Butjønn/Meseter/Nordre Fiskeløysen Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. Renovasjon Ved søppelbodene/containerne på fjellet skal det kun leveres husholdningsavfall. Dessverre plasseres det likevel annet ulovlig avfall, som for eksempel bygningsavfall, batterier, møbler, hvitvarer mv. ved containerne. Dette er skjemmende og medfører ekstra kostnader. Om vinteren risikerer det dessuten at gjensatt avfall snør ned og skader brøyteutstyr. I de tilfeller hvor vi har klart å spore opp de som kaster slikt ulovlig avfall, har vedkommende blitt nødt til å koste arbeidet med å hente og kjøre bort avfallet. Dette har dessverre ikke vært avskrekkende nok, for problemet fortsetter. Vi håper derfor at vi med denne henstillingen kan få folk til å levere søppel der de skal! Gjenvinningsstasjonen på gamle Øya søppelplass i Veggli har følgende åpningstider: Hele året: Første lørdag i måneden (unntatt helligdag) kl Vintersesongen: November-februar, hver torsdag (unntatt helligdager) kl Sommersesongen: Mars- oktober, hver torsdag (unntatt helligdager) kl Returpunkt ved Veggli Handelsforening: - Glass - Metallbokser - Klær (kun rene og hele) Returpunkt ved Rollag Handel: - Glass - Metallbokser Åpningstid og plassering er også oppslått på søppelbodene. 18 UNDER VARDEN nr

19 TEKST: Liv Berven Vi anbefaler alle å sette av en laaaaang helg fra fredag 27. juni-tirsdag 1. juli. Da blir det enda flere gode opplevelser med lokal mat, drikke, kultur og historie. MATOPPLEVELSER Oppsluttningen, engasjementet og tilbakemeldingene fra årest MATFESTIVAL var helt fantastiske. Vi er derfor i gang med å planlegge neste års festival og går videre med det som er intensjonen til festivalen å gradvis utvide den til å gjelde hele Numedal. I 2014 stopper vi derfor også på Rollag stasjon. Fredag 27. og lørdag 28. blir det restauranttelt på Rødberg og tirsdag 1. juli jobber vi med et spennende program som omfatter både lokalmat, kultur og opplevelser på og rundt Rollag stasjon. Mer informasjon kommer etterhvert. Bølgen & Moi-kokkene fortsetter samarbeidet De fantastiske kokkene fra Bølgen & Moi Numedal ønsker og jobbe videre med oss på en helt spesiell måte. De har derfor dannet NUMEDALSGRUPPEN, og har inngått en avtale med oss om å være med på neste års Matfestival samt en workshop i Numedal i januar/februar. Numedalsgruppens formål: Å løfte frem og utvikle Matfestivalen og Numedals matetablering i Norge og sammen øke interessen for området. Gruppen skal skape interesse og samarbeid mellom restaurantverdenen og den enkelte produsent, og være aktiv og gjøre samarbeidet synlig i medier. Gruppen skal gjennom sine faglige kunskaper utstråle høye ambisjoner, nytenking på høyt nivå samt skape nye erfaringer og bygge kunnskap. (Fritt oversatt fra svensk) Vellykket lokalmatmarked i høstferien Fredag 27. september rigget vi til et koselig marked utenfor Rollag Stasjon. Vi satte opp et stort skilt på et jordet langs på FV 40 før avkjøringen og håpet at så mange som mulig ville ta den lille avstikkeren bort til stasjonen. Besøket og handelen gikk over all forventning. Inne på Stasjonen serverte de frivillige en fantastisk nydelig lokal fiskesuppe. Utenfor var det lokale produsenter som tilbød alt fra årets ferske lam, Limousinpølsen og burgeren fra menyen til Matfestivalen, spekemat i alle smaker og fasonger, ørret fra Rollagsfjell, de populære smakfulle SmåTroll og storetroll potetene og kling og flatbrød. Vi var også så heldige å få med et dekorativt og informativt soppkurs. Er det noen som ønsker å bestille varer kontakt: Etterspørselen etter de lokale produktene er veldig god, og vi jobber derfor med et prosjekt for å etablere et eget foredlingsanlegg for kjøtt og fisk i dalen. Mer informasjon kommer senere. Kokebok fra Numedal Arbeidet med en spennende og smakfull kokebok er igang. Den skal romme både gamle og nye oppskrifter, gamle og nye bilder, historier, eventyr og sagn som forteller om mat, bilder og historier fra Numedal. Leserne skal bli kjent med bla. noen av de mange flotte stabburene som står i dalen, et gammelt røkeri, et nytt bryggeri, en som lager rakfisk fra Hardangervidda, en som lager rare og fantastisk gode pølser, og en som har 150 velsmakende franske kyr på beite. Og ikke minst skal vi presentere mye av det som lages av spekemat, kling og flatbrød. Boken skal bidra til å bygge identitet og stolthet rundt Numedal og matopplevelser herfra. En stor, visuell og inspirerende bok som skal smake godt! Boken finansieres bla. ved at enkeltpersoner og bedrifter bestiller (og betaler) boken allerede nå. Boken koster kr. 400,- og planen er at den skal være ferdig til Matfestivalen i Har du tips om noe vi bør skrive om eller vil bestille boken, ta kontakt med oss på: eller prosjektleder Liv M. Berven på tlf Følg med på Matopplevelser i Numedal sin Facebook side. Flott om så mange som mulig vil like den og oppfordre andre til å gjøre det. UNDER VARDEN nr

20 MELDINGER Vi dro 23.september og kom tilbake 30.september. Sammen med oss var 10. klasse fra Davik oppvekstssenter fra Bremanger i Sogn og Fjordane. Hei ungdommer i alderen år (fødselsår ) Polentur Da er Cathrine, Kristine og jeg godt i gang med forberedelsene til lokalmønstringen for Vi håper nettopp du/dere blir med vi ønsker oss stinn brakke og det må du/dere hjelpe oss med. Dato for lokalmønstring: Lørdag 15. februar 2014 Flesberg samfunnshus Fylkesmønstringen finner sted på Ringerike kulturhus, Hønefoss, 26. og 27. april og UKM-festivalener lagt til Trondheim juni. Påmeldingsdatabasen åpner 1. desember Gå inn på finn Buskerud fylke så Rollag kommune og meld på. Har du/dere spørsmål? Ta kontakt på telefon e-post: eller på Facebook. Da håper jeg vi ses på Flesberg samfunnshus 15. februar Trollemor Solfrid Holtan UKM-kontakt i Rollag Dag 1- Mandag Vi dro fra Veggli rundt kl. 09:45, og når vi kom på bussen var allerede de fra Davik der. Vi kjørte videre til Oslo, og ankom rundt kl Derfra skulle vi ta Kiel ferja, og alle kom seg på båten. Når vi hadde kommet inn på båten gikk alle først med bagasjen til lugarene sine og deretter måtte alle møtes på dekk 14 fordi det skulle være informasjonsmøte kl.14:00. Vi fikk servert middag kl.17:00 på Grand buffe. Etter mat kunne vi gå rundt på båten som vi ville, men alle måtte være på lugarene kl.22:00. Dag 2- Tirsdag Det var frokost på ferja kl. 08:00 og etterpå måtte alle til lugarene sine for å pakke ferdig. Så skulle vi møte opp kl ved utgangen fordi vi skulle gå i land kl. 10:00. Resten av dagen gikk til busskjøring i 9 timer. Det var to stopp på den turen. Første stopp spiste vi en matpakke vi hadde fått med oss fra Color line magic. Bussturen gikk til å sove, prate og bli kjent med de fra den andre skolen. Vi var framme ved hotell Lappo rundt kl. 21:00. Da ble vi servert middag som var knødel, poteter og litt gulrøtter. Så måtte alle inn på rommene sine fordi det var leggetid. Dag 3- Onsdag Dagen startet med frokost 06:00. Og avreise fra hotellet var 07:00. Så kjørte vi til Auschwitz I, der vi kjøpte blomster og dro videre til Auschwitz II Birkenau hvor vi fikk en omvisning av en guide og lærte masse om denne leieren. Der fikk vi se brakker hvor jødene ble holdt fanget, og ruinene av gasskamrene og krematoriene der de ble drept. Så hadde vi en minnestund ved den norske minnetavlen. Etter dette var det lunsj på et hotell i nærheten. Etter lunsj dro vi videre til Auschwitz I, og fikk omvisning av den samme guiden vi hadde i Auschwitz II, og ble lært mye nytt. Her fikk vi se sko, hår, hårbørster, klær, bilder, kofferter, pyjamaser, skrifter osv som jødene hadde på seg og med seg da de ankom leiren. Deretter så vi på en liten film som handlet om hva som hadde skjedd, og hvordan de ble behandlet. Da vi var ferdige med å se den, dro vi videre til det samme hotellet vi spiste lunsj, for å spise middag. Etter middagen fikk vi høre et tidsvitne som het Maria Gabrielsen fortelle om hvordan hennes mor anga faren, henne og søsknene slik at de havnet i konsentrasjonsleir i Tsjekkia. Så dro vi videre til hotellet vi skulle sove på. Vi var fremme ved 21-tiden, og fikk litt tid før vi måtte legge oss rundt 22:00. Dag 4- Torsdag Denne dagen dro vi til Saltgruvene i Krakow. Der vi fikk en omvisning på 2,5 timer, hvor vi så hvordan saltgruven var bygd, og hvordan de ble brukt. Vi måtte gå ned 800 trappetrinn, men vi tok den originale heisen, som gruvearbeiderne brukte, opp igjen hvor det var plass til 9 personer. Resten av dagen gikk til 6 timer shopping og mat i Krakow sentrum. I Krakow var det et marked vi kunne se på som het Rynek Glowny som lå under et tak midt i sentrum av Krakow. Det var et shoppingsenter som heter Galeria Krakowsk med 3 etasjer. Etter det dro vi tilbake på hotell City SM, der vi fikk 2-3 timer til å slappe av. Så fikk vi servert 3 retters middag. senere gikk vi opp til et stort rom. Der ble det en oppvisning av noen som danset polsk folkedans, der vi fikk være med å danse. Når oppvisningen var ferdig måtte alle tilbake på rommet sitt å legge seg. 20 UNDER VARDEN nr

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

DESTINASJON SJUSJØEN SA

DESTINASJON SJUSJØEN SA August 2012 Vel overstått sommer! Vi håper dere har hatt en god sommer, til tross for litt for mange regndager, og har ladet batteriene til nok en spennende og inntektsbringende vintersesong. Vi gleder

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Trolleprosjekt: I begynnelsen av mars hadde vi en «Trolleprosjektuke» der vi forberedte oss til den store trollefesten. Barna var med og laget sine

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Periodeplan for revene oktober og november 2014.

Periodeplan for revene oktober og november 2014. Periodeplan for revene oktober og november 2014. Hva har vi gjort i august og september. Nå er barnehageåret godt i gang, og vi har brukt tiden som har gått mye på å bli kjent som en gruppe, og at alle

Detaljer

Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017

Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017 Fløy 3 Hestehov & Gulveis JUNI 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 23 5. 2. Pinsedag Barnehagen er stengt 6. Planleggingsdag Barnehagen er stengt 7. Dinoene: Miniskoledag på Jong skole 09.30-11.30.

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr. 4 2016 GRATULERER! Tidenes resultat i Trøndelag under årets aksjon Nord-Trøndelag over 300 000,- Sør-Trøndelag over 500 000,- Fylkesårsmøtet 2017: 21.-22.

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF 51 78 60 20 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 3. 5. FOTOGRAFEN KJEM 6. MILJØDAG 4. 7. 41 10. 11. 12. 13. Tur/dag 14. 42 43 17. 24. FN-DAG 18. Andre 5 år! 25. 19. 26. Fellessamling

Detaljer

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016.

Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2016. Nå har høsten kommet og vi har hatt foreldremøte på Fiolen. Tusen takk til dere som var med og delte deres tanker med oss. Vi har den siste måneden

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG:

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG: Nå har vi kommet godt i gang på lilla gruppe og vi syns det er kjempespennende å bli kjent med barna og med personlighetene deres. Dynamikken i gruppen fungerer bra, og barna er trygge både på oss voksne

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Månedsplan for desember

Månedsplan for desember Månedsplan for desember MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 5. 6. 8. Juleforberedelser Juleforberedelser Turdag 4. Juleforberedelser 7. Rydde- og vaskedag Varmmat: Hjemmelagde fiskepinner og stekte rotgrønnsaker

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Partiprogram. Rollag og Veggli Arbeiderparti

Partiprogram. Rollag og Veggli Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Rollag og Veggli Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Arbeiderpartiet vil synliggjøre Rollag som noe vi er stolte av og vil videreutvikle. Vi må ha mot til å satse på fremtiden,

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter.

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Informasjon fra Loppa april 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Vi valgte å jobbe med høne, kyllinger og hane da det nærmet seg påske. Vi laget dermed påskepynt samtidig i

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer