Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse Lukt av råte - svovel i S6-6 etg U 2014/ / NPRO Norwegian Property Lukt av råte - svovel i S6-6 etg - stikkord Lukt av råte - svovel i S6-6 etg 2014/ / Mona Fredriksen Kopi av evalueringsmatrise Anskaffelse rammeavtale ARK - ARK - LARK - arkitekttjenester - interiørarkitekt - landskapsarkitekt U 2015/ / Dyrø og Moen AS Kopi av evalueringsmatrise Anskaffelse rammeavtale ARK - ARK - LARK - arkitekttjenester - interiørarkitekt - landskapsarkitekt U 2015/ / Link Arkitektur Side: 1 av 29

2 Kopi av evalueringsmatrise Anskaffelse rammeavtale ARK - ARK - LARK - arkitekttjenester - interiørarkitekt - landskapsarkitekt U 2015/ / Hille Melbye Arkitekter Kopi av evalueringsmatrise Anskaffelse rammeavtale ARK - ARK - LARK - arkitekttjenester - interiørarkitekt - landskapsarkitekt U 2015/ / B Arkitekter Dokument S Ber om departementets vurdering av representantforslag om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler Dokument 8:125 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler U 2015/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Samtykke til komitereise til Kistefos-Museet og Hadeland FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8339/ Mona Bothner Side: 2 av 29

3 Meld St 21 Forslag til debattopplegg Meld. St. 21 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i / / Svein Egil Utsigt Karlsen Meld St 22 Forslag til debattopplegg Meld. St. 22 ( ) Finansmarknadsmeldinga / / Svein Egil Utsigt Karlsen Meld St 3 Forslag til debattopplegg Meld. St. 3 ( ) Statsrekneskapen / / Svein Egil Utsigt Karlsen Prop 100 S Forslag til debattopplegg Prop. 100 S ( ) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro 2015/ / Svein Egil Utsigt Karlsen Side: 3 av 29

4 Dokument 8:57 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:57 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen og Hans Olav Syversen om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap 2015/ / Svein Egil Utsigt Karlsen Prop 126 S Ber om uttalelse til innstilling Prop. 126 S ( ) Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 29/2015 av 25. februar 2015 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk N 2015/ /2015 Utenriks- og forsvarskomiteen Søknad om endret dato for komitereise til Brussel ASK - arbeids- og sosialkomiteen - Utenlandsreiser - invitasjoner - møter 2016 N 2015/ /2015 Konstitusjonell avdeling Ber om bistand i forbindelse med komiteens studiereise til Svalbard FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2016 U 2015/ /2015 Sysselmannen på Svalbard Side: 4 av 29

5 Kopi av brev til statsministeren - finansministeren - og klima og miljøministeren - Klimasamlingen i Bonn UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Stiftelsen Natur og Kultur nvitasjon til EuPRA The Framing of Europe - Tromsø UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8554/2015 EuPRA 2015 v/ Tommy Sørensen Tilbudsbrev om rengjøring leiligheter og ukentlig vask av trappeoppgang Anskaffelse - rengjøring leiligheter Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd Kvalitetsbyrået Nybø Tilbudsbrev om rengjøring leiligheter og ukentlig vask av trappeoppgang Anskaffelse - rengjøring leiligheter Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd Renax Renhold AS Side: 5 av 29

6 Prop 77 L Forslag til debattopplegg Prop. 77 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) 2015/ / Svein Egil Utsigt Karlsen Prop 81 L Forslag til debattopplegg Prop. 81 L ( ) Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) 2015/ / Svein Egil Utsigt Karlsen Prop 127 S Spørsmål til departementet om jordbruksoppgjøret 2015 Prop. 127 S ( ) Jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. U 2015/ /2015 Landbruks- og matdepartementet Statsråden Tilbudsbrev om rengjøring leiligheter og ukentlig vask av trappeoppgang Anskaffelse - rengjøring leiligheter Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd Akershus Renhold as Side: 6 av 29

7 Svar på henvendelse i brev av invitasjon til markering av pollenvarslingens 40 år i Norge HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 U 2014/ / Norges Astma- og Allergiforbund Henvendelse - voldsoffererstatning Pasientrettigheter - pasientskadeerstatning - henvendelser / / Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Kopi av brev til HOD - regulering av kosttilskudd HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / / Geir Løseth Kopi av brev til HM Kong Harald vedrørende Nobels fredspris HOK - helse- og omsorgskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / / Rabbi Gruber Side: 7 av 29

8 Henvendelse - salg av alkoholholdig drikke på nett Rusmiddelpolitikk - rusbehandling - henvendelser / /2015 Kolonial.no AS Dokument 8:92 S nnspill Dokument 8:92 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt 2015/ /2015 Norsk palliativ forening m.fl. Tilbudsbrev om rengjøring leiligheter og ukentlig vask av trappeoppgang Anskaffelse - rengjøring leiligheter Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd MAD 4 YOU AS Oppfølging - kopi av brev til HM Kong Harald vedrørende Nobels fredspris HOK - helse- og omsorgskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Rabbi Gruber Side: 8 av 29

9 Oppfølging - tannlegeproblematikk Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8575/2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** nvitasjon til den 6. kongressen om omsorg - Omsorg Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Faglig Forum Meld St 2 KrF Spørsmål 12 fra Kristelig Folkepartis fraksjon Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett 2015 U 2015/ /2015 Finansdepartementet Finansministeren nvitasjon til SAMSVAR-seminaret - kan politikk avskaffe fattigdom - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Velferdsforskningsinstituttet NOVA Side: 9 av 29

10 nvitasjon til høydialog om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter SRHR og likestilling i FNs nye tusenårsmål - Oslo UFK - nyhetsbrev - andre invitasjoner Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8579/2015 Sex og politikk Deltakelse i muntlig spørretime Muntlig spørretime - deltakelse / /2015 Statsministerens kontor Henvendelse - kommunereformen og habiliteringstjenester Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8582/2015 Peter Boje Zachariassen m.fl. Prop 74 L Forslag til debattopplegg Prop. 74 L ( ) Endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) 2015/ /2015 Svein Egil Utsigt Karlsen Side: 10 av 29

11 Kopi av brev til HOD - regulering av kosttilskudd HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / /2015 Tine Åmodt nvitasjon til seminaret De usynlige heltene - realfag og teknologi i helsesektoren - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8585/2015 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kopi av brev til HOD - oppfølging - korrupsjonssak i helsevesenet HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Meld St 21 nnspill - utvidet land for land rapportering viktig for åpenhet mot korrupsjon og fattigdom Meld. St. 21 ( ) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i / /2015 Forum for utvikling og miljø Side: 11 av 29

12 Tilbudsbrev om rengjøring leiligheter og ukentlig vask av trappeoppgang Anskaffelse - rengjøring leiligheter Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd Asp Gruppen AS nvitasjon til dialog om seksuell helse, rettigheter og likestilling i FNs nye tusenårsmål - Stortinget HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8589/2015 Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter m.fl. Dokument 8:97 S Departementets vurdering av representantforslag om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter - grønt karbon Dokument 8:97 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon) 2015/ /2015 Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden nvitasjon til seminar om bærekraftig matproduksjon og produksjonseffektivitet - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Side: 12 av 29

13 Tilbudsbrev om rengjøring leiligheter og ukentlig vask av trappeoppgang Anskaffelse - rengjøring leiligheter Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd Kristiania Renhold AS nnspill til statsbudsjettet endring av post fradrag reise Statsbudsjettet Finanskomiteen - FK 2014/ / Per Einar Holstad Svar på skriftlig spørsmål nr fra representanten Kjersti Toppe Skriftlig spørsmål nr fra representanten Kjersti Toppe 2015/ / Samferdselsdepartementet Tilbudsbrev om rengjøring leiligheter og ukentlig vask av trappeoppgang Anskaffelse - rengjøring leiligheter Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd CityMaid HjemmeService AS Side: 13 av 29

14 nvitasjon til offisiell åpning av Prøysenfestivalen og utstillingen Livets Runde - Ringsaker FKK - familie- og kulturkomiteen - Utenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Ringsaker kommune Svar på henvendelser i brev av og rettigheter for barn av norsk og utenlandsk forelder Familiepolitikk - henvendelser U 2013/ /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Prop 105 L nnspill Prop. 105 L ( ) Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) 2015/ /2015 Norsk-finsk forbund Kopi av brev til Euro Heis om ferdigattest - Karl Johans gate 22 - driftstillatelse for heis med løpenr erstatter gammel heis med løpenr 9758 Euro Heis om tillatelse til tiltak - Karl Johans gate 22 - utskifting av heis med løpenr ny heis med løpenr / / Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Side: 14 av 29

15 Meld St 24 nnspill Meld. St. 24 ( ) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet 2015/ /2015 Kristent Radioforum Meld St 24 Oppfølging etter høring Meld. St. 24 ( ) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet 2015/ /2015 Norsk lokalradioforbund nvitasjon til SAMSVAR-seminaret - kan politikk avskaffe fattigdom - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8604/2015 Velferdsforskningsinstituttet NOVA Driftstillatelse - Karl Johans gate 22 - for heis med løpenr Euro Heis om tillatelse til tiltak - Karl Johans gate 22 - utskifting av heis med løpenr ny heis med løpenr / / Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Side: 15 av 29

16 Søknad om tilskudd til bokprosjektet Min 22. Juli - ett minutts stillhet for menneskeheten FKK - familie- og kulturkomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Sores Welat Demir Prop 69 L Forslag til debattinnlegg Prop. 69 L ( ) Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Prop 72 L Forslag til debattopplegg Prop. 72 L ( ) Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Prop 102 LS Forslag til debattopplegg Prop. 102 LS ( ) Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover, og samtykke 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Side: 16 av 29

17 Prop 104 L Forslag til debattopplegg Prop. 104 L ( ) Oppheving av lov om registrering av innsamlinger 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Prop 105 L Forslag til debattopplegg Prop. 105 L ( ) Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Anskaffelsesprotokoll for kurs og konferansetjenester Kontrakt rammeavtale bistand kurs og konferansetjenester 2015/ /2015 Hanna Meland Prop 105 L nnspill Prop. 105 L ( ) Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) 2015/ /2015 Toten dialekt- og mållag Side: 17 av 29

18 nvitasjon til prosjektet Åpent rom - arbeidslokaler og nye arbeidsmetoder for danse- og scenekunstnere - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8616/2015 PRODA - profesjonell dansetrening m.fl. Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Den norske tannlegeforening Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Fotterapeutforbundet Prop 115 L nnspill Prop. 115 L ( ) Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) 2015/ /2015 Norsk kvinnesaksforening Side: 18 av 29

19 Kopi av brev til HM Kong Harald vedrørende Nobels fredspris ASK - arbeids- og sosialkomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Rabbi Gruber nvitasjon til den 6. kongressen om omsorg - Omsorg Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Faglig Forum Kopi av brev til SMK og diverse departementer - klima og skatteparadiser ASK - arbeids- og sosialkomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nvitasjon til SAMSVAR-seminaret - kan politikk avskaffe fattigdom - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Velferdsforskningsinstituttet NOVA Side: 19 av 29

20 Dokument 8:104 S nnspill Dokument 8:104 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak 2015/ /2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Henvendelse - misbruk av ytelser fra NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8627/2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** nnkalling og dagsorden for møte i Europautvalget - Stortinget EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Tiril Vogt Henvendelse - sysselsettingstiltak Arbeidslivet - arbeidsmiljø - arbeidsmiljøloven - henvendelser / /2015 Ole Jacob Evenrud Side: 20 av 29

21 Kopi av brev til HM Kong Harald vedrørende Nobels fredspris KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Rabbi Gruber Meld St 14 nnspill Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner 2015/ /2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen kommune Meld St 14 Forslag til debattopplegg Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Prop 75 L Forslag til debattopplegg Prop. 75 L ( ) Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Side: 21 av 29

22 Meld St 14 nnspill Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner 2015/ /2015 Anne Karin Johansen Prop 121 S Spørsmål 1-12 fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe Prop. 121 S ( ) Kommuneproposisjonen 2016 U 2015/ / Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden Prop 131 L nnspill Prop. 131 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) 2015/ /2015 Byggmesterforbundet Oppfølging - kopi av brev til HM Kong Harald vedrørende Nobels fredspris JUK - justiskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Rabbi Gruber Side: 22 av 29

23 nvitasjon til konferansen Faget i fokus - kriminalomsorgen mot Lillestrøm JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Kriminalomsorgens utdanningssenter Henvendelse - bevæpning av politiet Politiet - henvendelser / /2015 Anna Marie Storvik Meld St 12 Svar på spørsmål til departementet i brev av om soningsforhold i Nederland Meld. St. 12 ( ) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen 2014/ /2015 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Prop 73 L Ber om lovteknisk bistand fra departementet Prop. 73 L ( ) Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) U 2015/ /2015 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Side: 23 av 29

24 Prop 73 L Lovteknisk bistand Prop. 73 L ( ) Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) 2015/ /2015 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Henvendelse - politifeil Politiet - henvendelser / /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 OMOD - Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering Side: 24 av 29

25 Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Parat - Tannhelsesekretærenes Forbund Prop 121 S Svar på spørsmål 1-2 fra Senterpartiets fraksjon i brev av Prop. 121 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden Prop 121 S Svar på spørsmål 1-12 fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe i brev av Prop. 121 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden Kopi av brev til HM Kong Harald vedrørende Nobels fredspris TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen- henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Rabbi Gruber Side: 25 av 29

26 Uttalelse - E6 gjennom Nord-Salten Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8653/ Hamarøy kommune nvitasjon til demonstrasjonen og orientering om alkobom - Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 MA rusfri trafikk og livsstil Kopi av brev til SD - Kongsberg ute av Buskerudbyavtalen - hva nå? TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Kongsberg kommune Prop 134 S nnspill Prop. 134 S ( ) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark 2015/ /2015 Folkeaksjonen for alternativ Bypakke Grenland Side: 26 av 29

27 Kopi av brev til SD - vedlikehold av Kongsvingerbanen og SJs helomvending Oslo - Stockholm TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Naturvernforbundet Prop 93 L Forslag til debattopplegg Prop. 93 L ( ) Endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Prop 107 L Forslag til debattopplegg Prop. 107 L ( ) Endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Prop 108 S Forslag til debattopplegg Prop. 108 S ( ) Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås - Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen i Sør-Trøndelag 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Side: 27 av 29

28 Prop 109 L Forslag til debattopplegg Prop. 109 L ( ) Lov om posttjenester (postloven) 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Prop 117 S Forslag til debattopplegg Prop. 117 S ( ) Nokre saker om luftfart, veg og jernbane 2015/ /2015 Stortingssekretariatet Meld St 27 nnspill Meld. St. 27 ( ) På rett spor - Reform av jernbanesektoren 2015/ /2015 Kollektivtrafikkforeningen Prop 102 LS Uttalelse til innstilling Prop. 102 LS ( ) Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover, og samtykke 2015/ /2015 Familie- og kulturkomiteen Side: 28 av 29

29 Prop 126 S Uttalelse til innstilling Prop. 126 S ( ) Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 29/2015 av 25. februar 2015 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk 2015/ /2015 Familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S Uttalelse til innstilling Dokument 8:79 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Anniken Huitfeldt, Stine Renate Håheim, Helga Pedersen og Eirik Sivertsen om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet 2015/ /2015 Kommunal- og forvaltningskomiteen Prop 98 S Uttalelse til innstilling Prop. 98 S ( ) Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater 2015/ /2015 Tiril Vogt Meld St 20 Svar på spørsmål 1-17 til departementet i brev av Meld. St. 20 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten 2015/ / Klima- og miljødepartementet Statsråden Side: 29 av 29

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer