Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen PS 2015/ / annet punktum Maria Ekelund nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen U SD 2015/ / jf. offl. 14 Brukerrådet nnhold: DLM - Økt forskning om Stortinget - mandat for arbeidsgruppe Økt forskning om Stortinget - stipendiater DL 2014/ / jf. offl. 14 Maria Ekelund nnhold: DLM - Dokument 15 - all ferdigstilling og trykking internt Ferdigstilling av Dokument 15 - opphør DL 2015/ / jf. offl. 14 Maria Ekelund Side: 1 av 41

2 nnhold: Mandat for arbeidsgruppe - Økt forskning om Stortinget - stipendiater Økt forskning om Stortinget - stipendiater SD 2014/ / jf. offl. 14 nnhold: Doktorgradsstipendiat i Stortinget - invitasjon til møte i arbeidsgruppa Økt forskning om Stortinget - stipendiater U 2014/ / Knut Heidar nnhold: Avrop nr 1 - utvikling av ny visuell identitet Kontrakt grafisk profil - se sak 2014/1725 U 2015/ / Uniform Strategisk Design AS nnhold: Anskaffelsesprotokoll grafisk profil Kontrakt grafisk profil - se sak 2014/ / / Hanna Meland Side: 2 av 41

3 nnhold: Referat fra direktørens ledermøte Direktørens ledermøte DL 2015/ / jf. offl nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Stiftelsen Norsk Luftambulanse nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon nnhold: Dagsorden til direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / / Side: 3 av 41

4 nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Stoffskifteforbundet nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Studentsamskipnaden Nord-Trøndelag nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Norsk Fysioterapeutforbund nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Bergen kommune Side: 4 av 41

5 nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Norsk Audiografforbund nnhold: Meld St 26 Høringsnotat Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Norsk Audiografforbund nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi m.fl. nnhold: Meld St 26 Høringsnotat Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi m.fl. Side: 5 av 41

6 nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring - notat Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Jorunn Lien nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Norsk forening for musikkterapi nnhold: Meld St 26 Høringsnotat Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ / Norsk forening for musikkterapi nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Norsk Teknologi Side: 6 av 41

7 nnhold: Parlamentarisk granskning av Scandinavian star - saken - Forslag til deltagere Scandinavian Star - ny granskning - mandat 2014/ /2015 Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star nnhold: E-postkorrespondanse - Forespørsel om møte mellom UFK og UNHCRs representant til rak UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8874/ UNHCR nnhold: nvitasjon til seminar - Etiopia og norsk bistand - Lofoten UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8875/ nternasjonalt Seminar Lofoten v/ Johnny Kløften nnhold: Henvendelse - Forandring for fred utvikling og miljø i The New Climate Economy UFK - andre henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8876/ Nordahl Grieg Fredsfond Side: 7 av 41

8 nnhold: Oversendelse av dokumentasjon i sak om salg av marinefartøyer nnst.sak, nr. ( ) Videresalg av marinefartøyer 2014/ / Norsk Megling & Auksjon AS nnhold: Dagsorden til direktørens ledermøte Direktørens ledermøte / /2015 nnhold: Meld St 2 Sp Svar på spørsmål 103 i brev av fra Senterpartiets stortingsgruppe 2015/ /2015 nnhold: Underretning til klager - materiell skade - trafikketterforskning - anmeldelsesnr Anmeldelse for skadeverk på parkeringssøyle utenfor Stortingets garasjeanlegg 2014/ / SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 Oslo Politidistikt Side: 8 av 41

9 nnhold: Varsel om prisjustering på rammeavtale på flyttetjenester Flyttetjenester - Stortingets administrasjon 2013/ / Team Relocations AS nnhold: Kopi av henvendelse - Deponi i Brevik Miljøvern - naturvern - klimaendringer - utslipp - forurensning - henvendelser / / Vern om Grenland - nei til deponi nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 17 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: Prop 85 L Samtykke til endret avgivelsesfrist Prop. 85 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) 2015/ / ngunn Opsahl Viereid Side: 9 av 41

10 nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 18 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 19 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 20 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 21 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / Side: 10 av 41

11 nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 22 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: SPR - Grunnlovsjubileet - dokumentasjon og evaluering Grunnlovsjubileet dokumentasjonsrapport om Grunnlovens 200 årsjubileum DL 2014/ / jf. offl. 14 Maria Ekelund nnhold: Kopi av henvendelse - Klage på det offentliges oppfølging - psykiske plager etter FN - tjeneste UFK - andre henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8895/ SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** nnhold: Forespørsel til Stortingets president - lansering av UN Women`s kampanje HeforShe Stortingspresidenten / presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / /2015 FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklngsspørsmål Side: 11 av 41

12 nnhold: Svar - nvitasjon til feiring av konføderasjonen Sveits 724 uavhengighetsdag Stortingspresidenten / presidentskapet - offisielle henvendelser 2015 U 2015/ / Sveits ambassade Oslo nnhold: Oppfølging - forandring for fred, utvikling og miljø ASK - arbeids- og sosialkomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / / Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nnhold: Prop 132 S Forslag til debattopplegg Prop. 132 S ( ) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) 2015/ / Stortingssekretariatet nnhold: Oversendelse av gratulasjonsbrev til Folketingets formand i anledning Danmarks grunnlovsdag Høflighetsbrev og gratulasjoner til og fra stortingspresidenten U 2013/ / Folketingets formand Side: 12 av 41

13 nnhold: Prop 115 L Forslag til debattopplegg Prop. 115 L ( ) Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) 2015/ / Stortingssekretariatet nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 23 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: Prop 116 L Forslag til debattopplegg Prop. 116 L ( ) Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) 2015/ / Stortingssekretariatet nnhold: Prop 95 L Forslag til debattopplegg Prop. 95 L ( ) Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) 2015/ / Stortingssekretariatet Side: 13 av 41

14 nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 24 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: Oppfølging - forandring for fred, utvikling og miljø FKK - familie- og kulturkomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / / Knut Vidar Paulsen nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 25 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: nvitasjon til rapportlansering - hvordan er det å vokse opp med lite penger i Norge? - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8912/2015 Redd Barna Side: 14 av 41

15 nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 26 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: nvitasjon til Åkneskonferansen overvåkning, varsling og beredskap for fjellskred og tsunami - Geiranger JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Krafti AS nnhold: Protokoll fra komitémøte møte nr 27 ASK - Arbeids- og sosialkomiteen - protokoller sesjon SD 2014/ / nnhold: Kopi av brev til JD - tilskudd over statsbudsjettet JUK - justiskomiteen - Kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / / Stiftelsen Retretten Side: 15 av 41

16 nnhold: Prop 131 L Forslag til debattopplegg Prop. 131 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) 2015/ / Stortingssekretariatet nnhold: Dokument 8:79 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:79 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Anniken Huitfeldt, Stine Renate Håheim, Helga Pedersen og Eirik Sivertsen om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet 2015/ / Stortingssekretariatet nnhold: Klage på representanten Kolbergs språkbruk i Stortinget - Korrespondanse Stortingspresidenten / presidentskapet Henvendelser fra private og foreninger / / Pia saksætre nnhold: Oppfølging - forandring for fred, utvikling og miljø KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / / Knut Vidar Paulsen Side: 16 av 41

17 nnhold: Meld St 14 nnspill Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner 2015/ /2015 Østlandssamarbeidet nnhold: Meld St 14 nnspill Meld. St. 14 ( ) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner 2015/ /2015 Samarbeidsrådet for Naturvernsaker nnhold: Prop 127 S Oppfølging etter høring Prop. 127 S ( ) Jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. 2015/ / Kornbøndenes nteresseorganisasjon nnhold: Oppfølging - forandring for fred, utvikling og miljø NÆK - næringskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / / Knut Vidar Paulsen Side: 17 av 41

18 nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Fellesorganisasjonen nnhold: Henvendelse - regulering av kosttilskudd Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8929/ ngrid Midtbø nnhold: Kopi av brev til HOD - regulering av kosttilskudd HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / / Harald Hansen nnhold: Oppfølging - forandring for fred, utvikling og miljø HOK - helse- og omsorgskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / / Knut Vidar Paulsen Side: 18 av 41

19 nnhold: Henvendelse - psykiatriske og psykologiske helsetjenester til Forsvarets veteraner Psykiatrien - henvendelser / / SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** nnhold: Avlysning av demonstrasjon og orientering om alkobom - Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 MA - rusfri trafikk og livsstil nnhold: E-postkorrespondanse - Henvendelse om aksjon kl Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2015 Natur og Ungdom nnhold: Henvendelse - barnevernet og innvandrerfamilier Barnehager - barnevern - barnebidrag - barnetrygd - kontantstøtte - henvendelser / /2015 SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Side: 19 av 41

20 nnhold: Oppfølging - trygderettigheter Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 8938/2015 SD 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** nnhold: Stortingets lønnskommisjon - rapport om stortingsrepresentanters og regjeringsmedlemmers lønnsutvikling i perioden Stortingets lønnskommisjon - Sak DL 2008/ / Stortingets presidentskap og direktør nnhold: Dok8:130 S Forslag om at kommuneloven endres for å fremme større åpenhet og bedre muligheter for deltakelse i lokaldemokratiet DOK8:130 S Forslag om at kommuneloven endres for å fremme større åpenhet og bedre muligheter for deltakelse i lokaldemokratiet 2015/ /2015 Senterpartiets stortingsgruppe nnhold: Stortingets lønnskommisjon - innstilling om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Stortingets lønnskommisjon - Sak DL N 2008/ / Stortingets presidentskap og direktør Side: 20 av 41

21 nnhold: Sikkerhetsavtale - om sikkerhetsgraderte anskaffelser Sikringsprosjekt sikkerhetsavtale B 2015/ /2015 Sikkerhetsloven 11 og 12 ***** nnhold: Sikkerhetsavtale - om sikkerhetsgraderte anskaffelser Sikringsprosjekt sikkerhetsavtale B 2015/ /2015 Sikkerhetsloven 11 og 12 ***** nnhold: Kopi av brev til HOD - regulering av kosttilskudd HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / /2015 Elisabeth Hals Jørve nnhold: Møtereferat av arbeidsgruppe doktorgradsstipendordning Økt forskning om Stortinget - stipendiater 2014/ /2015 Eli Pauline Fiskvik m.fl. Side: 21 av 41

22 nnhold: E-postkorrespondanse - Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / ransolidarity - Oslo nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Trusselvurderinger 2015 B 2015/ /2015 Sikkerhetsloven 11 og 12 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 KrF Svar på spørsmål 1 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon 2015/ / Side: 22 av 41

23 nnhold: Meld St 2 V Svar på spørsmål 9 i brev av fra Venstres fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 KrF Svar på spørsmål 7-8 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål 87 i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål 27 og 34 i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ / Side: 23 av 41

24 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 Side: 24 av 41

25 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål 65 i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 Side: 25 av 41

26 nnhold: Meld St 2 KrF Svar på spørsmål i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 Side: 26 av 41

27 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål 114 og 117 i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 V Svar på spørsmål i brev av fra Venstres fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 MDG Svar på spørsmål 2-3 i brev av fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 Side: 27 av 41

28 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 KrF Svar på spørsmål 2 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon 2015/ /2015 Side: 28 av 41

29 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 Side: 29 av 41

30 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål 30 i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål 99 i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 MDG Svar på spørsmål 6 i brev av fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål 23 i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 Side: 30 av 41

31 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål 22 og 35 i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 Side: 31 av 41

32 nnhold: Meld St 2 MDG Svar på spørsmål 7 i brev av fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 Side: 32 av 41

33 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål 28 og 30 i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 Side: 33 av 41

34 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 V Svar på spørsmål i brev av fra Venstres fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 Side: 34 av 41

35 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 MDG Svar på spørsmål 1 og 5 i brev av fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 Side: 35 av 41

36 nnhold: Meld St 2 V Svar på spørsmål i brev av fra Venstres fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 KrF Svar på spørsmål 5 i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av og fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ /2015 Side: 36 av 41

37 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål 6 i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål i brev av og fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ / Side: 37 av 41

38 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål 137 i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål 4 i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 V Svar på spørsmål 13 i brev av fra Venstres fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ / Side: 38 av 41

39 nnhold: Meld St 2 AP Svar på spørsmål 146 i brev av fra Arbeiderpartiets fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 SV Svar på spørsmål 36 i brev av fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon 2015/ /2015 nnhold: Meld St 2 SP Svar på spørsmål 103 i brev av fra Senterpartiets fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 MDG Svar på spørsmål 4 i brev av fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon 2015/ / Side: 39 av 41

40 nnhold: Meld St 2 KrF Svar på spørsmål 7 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon 2015/ / nnhold: Meld St 2 nnspill 2015/ /2015 Harald A. Møller AS nnhold: Henvendelse - Oppfordring om å styrke samarbeidet med land i EUs østlige partnerskap - spesielt Ukraina Moldova og Georgia UFK - utenriks - forsvar - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 9034/2015 Kulturlaget Norge-Latvia m.fl. nnhold: Prop 72 L Lovteknisk bistand Prop. 72 L ( ) Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) 2015/ /2015 Barne- og likestillingsdepartementet Statsråden Side: 40 av 41

41 nnhold: Prop 127 S Oppfølging etter høring Prop. 127 S ( ) Jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. 2015/ /2015 Synnøve Finden AS nnhold: nvitasjon til frokostmøte - Hvordan virker reklamefrie tobakkspakker i virkeligheten - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 9037/2015 Kreftforeningen nnhold: Henvendelse - Bekjempelse av menneskehandel JUK - justiskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / / Norgesunionen av soroptimister Side: 41 av 41

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok.

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2015 Spørsmål og svar Anskaffelse trykkeritjenester 2014/1386-37

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.09.2015 nnhold: Takkebrev etter komitereise til Østfold 250815-260815 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09.

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: 2014/1054-22 11903/2014 25.09.2014 SOS-barnebyer nnhold: Regnskaps- og årsavslutning - oppsummering av

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Konstituering - Finanskomiteen 221013. Konstituering - Finanskomiteen FIK - 2013-2017 2013/1133-1 9981/2013 22.10.2013 29.10.

Offentlig journal. Konstituering - Finanskomiteen 221013. Konstituering - Finanskomiteen FIK - 2013-2017 2013/1133-1 9981/2013 22.10.2013 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2013 nnhold: Konstituering - Finanskomiteen 221013 Konstituering - Finanskomiteen FK - 2013-2017 N 2013/1133-1 9981/2013

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Dagsorden til direktørens ledermøte 240615. Direktørens ledermøte 240615 2015/749-1 10690/2015 27.08.2015 24.06.

Offentlig journal. Dagsorden til direktørens ledermøte 240615. Direktørens ledermøte 240615 2015/749-1 10690/2015 27.08.2015 24.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,,N, Status: J,A 27.08.2015 Dagsorden til direktørens ledermøte 240615 Direktørens ledermøte 240615 DL 2015/749-1 10690/2015 1 jf. offl. 14

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer