Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009"

Transkript

1 Årsmelding fylkespartiet 2008/ Arbeidet i fylkeslaget 2008/ Styret sin samansetnad: Leiar: Arne Bergsvåg, Vindafjord 1.Nestleiar: Jan Pettersen, Sokndal 2. Nestleiar: Sigrunn Hole Hosaas, Bokn Studieleiar: Ivar Finnesand, Rennesøy Styremedlemmer: Kirsten Kverneland, Time Torhild Skjæveland, Sandnes Varamedlemmer: 1 Tone Ravnås, Strand 2 Åslaug Årsland Grude, Klepp 3 Inger Elise Kolstø, Karmøy 4 Torbjørn Fjermestad, Gjesdal 5 Egil Svela, Bjerkreim Senterungdommen: Kristine Espeland Rafdal, Sauda/ Marit Jacobsen, Klepp Senterkvinnene: Synnøve Gjersdal, Sandnes Gruppeleiar fylkestingsgruppa: Odd Arild Kvaløy, Stavanger Stortingsrepresentant: Trond Lode, Hå/ Magnhild Eia, Lund 1.2 Representasjon i sentrale organ Statsråd i Kommunal og regionaldepartementet: Magnhild Meltveit Kleppa, Hjelmeland Sentralstyret: Tone Kringeland 1.vara og fast medlem frå 12 september 08. Olje og energidepartementet Geir Pollestad, statssekretær, frå oktober 08 statssekretær Samferdselsdepartementet. Kommunenes sentralforbund: Odd Arild Kvaløy, hovudstyremedlem Deltaking i SP sine politiske verkstad:

2 Landbruk: Trond Lode Samferdsel og infrastruktur: Odd Arild Kvaløy Arbeid, sosial, nav: Tone Kringeland Kommunal og regional: Bjarne Kvadsheim, Tone Ravnås (sekretær for verkstedet) Finans: Endre Skjørestad Skule og utdanning: Marit Jacobsen 1.3 Møteaktivitet Fylkesstyret har hatt 6 møter AU har hatt 3 møter, forutan møter i forkant av fylkesstyremøta. Det har vore gjennomført 2 helgesamlingar med fylkestingsgruppa og fylkesstyret. 1.4 Arbeidet i fylkesstyret har i hovudsak vore følgjande: - organisasjonsutvikling gjennom etablering av distriktsvise arbeidslag - styrka den utadretta politiske aktiviteten - planleggja møter med statsrådar og stortingsrepresentantar 1.5 Fylkeslaget har i arbeidsåret uttalt seg om følgjande tema til media/stortingsgruppa/hovedorganisasjon: - Godtek ikkje skeivfordeling - Beklagar at Haga går av - Statsbudsjettet eit budsjett for fellesskapet - Helse vest- Er det slik helsereformen er tenkt å fungere? - Finanskrise: Økte offentlige investeringar eller skattelette? 1.6 Følgjande komitear/utval har vore i arbeid i meldingsåret: Nominasjonskomite: Odd Arild Kvaløy (Leiar), Ruth Evy Berglyd, Kari Nord-Varhaug, Olav Sande, Peder Østhus, Åse Bratthammer, Marit Jacobsen, Synnøve Gjersdal.

3 Valkamputval ble oppnemnd av fylkesstyret i november 08, beståande av: Arne Bergsvåg, Jan Pettersen, Sigrunn Hole Hosaas, Magnhild Meltveit Kleppa, Geir Pollestad, Magnhild Eia, Nina Moi og Odd Arild Kvaløy. Arbeidet blei starta i desember 08 og vil fortsetja i arbeidsåret Møter/ kurs - sjå vedlagt aktivitetsplan for meldingsåret. 2. Besøk av den sentrale partileiinga/ stortingsrepresentantar/ statsrådar - sjå vedlagt aktivitetsplan for meldingsåret. 3. Studiearbeidet I 2008 starta alle lokallag på studieringen: Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram Verdens miljødag I arbeidsåret var det få lag som markerte dagen. Innsamla beløp går til landbruksprosjekt i Tanzania. Kvar innsamla krone blir til 10 kroner etter støtte frå Norad. 5. Fylkeskontoret Bemanninga på fylkeskontoret skal vera fylkessekretær i 100 % stilling og kontorfullmektig i 50 % stilling. 1. september 08 reduserte John Norland sin stilling som fylkessekretær til 50 %. Ny stilling ble lyst ut. Tone Ravnås begynte i 100 % stilling som fylkessekretær www.senterpartiet.no/Rogaland Senterpartiet i Rogaland har ei svært god og alltid oppdatert heimeside. Her finn ein all nødvendig informasjon som er viktig for medlemmer og tillitsvald. Nettsida gir oppdaterte utspel og intervju med senterpartifolk, henta frå lokal- regional og riksaviser. For at nettsidene skal vera oppdaterte med siste nytt, er ein heilt avhengig av at lokallaga melder frå om artiklar i sine lokalaviser, eller sender inn eigne artiklar som ein ønskjer publisert på nettsidene. Ansvarlig for sida er 1. nestleiar: Jan Pettersen. 7. Lokallaga Talet på lokallag er som i fjor, 25 stk. Namn på lokallagsleiar og medlemstal, sjå eigen tabell.

4 8. Medlemstalet Medlemstalet no er 1720 betalande medlemmer ( medlemmer) Organisasjonsutvikling Eit av meldingsårets overordna mål var organisasjonsutvikling. Det blei etablert 4 distriktsvise arbeidslag, og kvart av arbeidslaga har gjennomført to møter, eit i mars og oppfølging i oktober. Ein viktig målsetting var at kvart lokallag skal utarbeida konkrete handlingsplanar innanfor 4 områder lokale saker å arbeide med i arbeidsåret 2. 4 rekrutteringstiltak (medlemsverving) 3. 4 personar i utviklingsprosess 4. 4 mediesaker Lokallaga skal oppdatere handlingsplanen for kvart arbeidsår. 10. Nominasjon til Stortinget Senterpartiet i Rogaland avholdt sitt nominasjonsmøte lørdag 29.november 08. Listen som ble vedtatt er: 1. Magnhild Meltveit Kleppa, Hjelmeland 2. Geir Pollestad, Time 3. Arne Bergsvåg, Vindafjord 4. Magnhild Eia, Lund 5. Tone Ravnås, Randaberg 6. Sofie Magrethe Selvikvåg, Sandnes 7. Torkel Myklebust, Suldal 8. Tone Kringeland, Tysvær 9. Bjarne Kvassheim, Stavanger 10. Alf Henning Heggheim, Strand 11. Louise Kvitvang, Haugesund 12. Tor Audun Bilstad, Klepp 13. Inger Elise Netland Kolstø, Karmøy 14. Marit Jacobsen, Klepp 15. Tor Olav Gya, Eigersund 16. Ola Steinar Apeland, Tysvær 17. Ruth Evy Berglyd, Eigersund 18. Kristine Espeland Rafdal, Sauda 19. Bjarne Undheim, Time

5 Vedlegg til årsmeldingen Aktivitetsplan 2008 Overordna mål: Bidra til politisk diskusjon gjennom Organisasjonsutvikling Fylkesrådsmøter Regionale møter Møter med statsråder Styrka IT-funksjonar Styrka politisk aktivitet Januar 19. Organisasjonssamling Alstor Hotell 19. AUmøte 21. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete besøker Rogaland 22. Fylkesutvalget 23. Fylkesstyremøte 29. Statsrådene Kristin Halvorsen og Knut Storberget besøker Rogaland Februar 12. Fylkesutvalget Fylkesårsmøte Maritim Hotell Haugesund 25. Gruppemøte 25. AUmøte 26. Fylkestinget Etablere distriktsvise arbeidslag Mars Fylkesledersamling 06. Distriktslag Nord Rogaland, Aksdal 10. Fylkesstyremøte. Oppnevning av nominasjonskomite til Stortingsvalet 11. Distriktslag Dalane/Sør Jæren, Vikeså 11. Fylkesutvalget 12. Distriktslag Nord Jæren, Sola 13. Distriktslag Ryfylke, Hjelmeland Kontingentinnkreving avsluttast April Fellessamling fylkesstyre og fylkestingsgruppa Sola Strandhotell Fellesmøter i de distriktsvise arbeidslagene, handlingsplaner for hvert lokallag

6 11. Landsstyremøte 15. Fylkesutvalget 21. Gruppemøte 22. Fylkestinget Telefonisk gjennomgang av handlingsplanene i lokallaga v/leder 29. Fylkesstyremøte Mai 06. Fylkesutvalget 26. Gruppemøte Juni 03. Fylkesutvalget 05. Verdas miljødag 09. Gruppemøte (Haugesund) Fylkestinget 20. Statsråd Liv Signe Navarste og statsminister Stoltenberg besøker Karmøy og orienterer om T-forbindelsen 24. Telefonmøte Juli 01. Frist for innsending av forslag frå lokallaga på 5 namn til Stortingslista August 14. AUmøte 18. Gruppemøte 19. Fylkesutvalget Dialogmøte HO/fylkeslaget, Sola Strand Hotel kl Fylkesstyremøte kl 1900 September Fellesmøter i arbeidslaga, evaluering så langt

7 02. Fylkesstyremøte 16. Fylkesutvalget 19. Landsstyremøte 22. Gruppemøte Regionale møter Oktober 13. Gruppemøte 14. Fylkesstyremøte 14. Fylkestinget 15. Frist for lokallaga til å gje innspel på nominasjonskomiteen sitt forslag 21. Fylkesutvalget Politiske møter i alle distrikt, gjennomføre handlingsplanene November Årsmøter i lokallaga 08. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa besøker Sandnes, Stavanger og Tysvær 10. Vestlandssamling i Bergen - partiprogramutkastet 12. AUmøte 12. Gruppemøte Fellessamling fylkesstyret og fylkestingsgruppa Sola Strandhotell 25. Fylkesutvalget 29. Nominasjonsmøte Desember 08. Gruppemøte Fylkestinget 17. Valkamputvalet Årsmøter i lokallaga Januar Fylkesstyremøte

8 17. Organisasjonssamling Bokn Februar Møte i arbeidslagene i forkant av årsmøtet Fylkesårsmøte

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

Innhald Tekst til framsidebiletet:

Innhald Tekst til framsidebiletet: Innhald Årsmøtet 2006...s 2 Styret og utval til Rogaland Bondelag 2006...s 6 Arbeidsplan 2006/2007...s 8 Styresaker...s10 Næringspolitiske saker...s10 Organisasjonssaker...s24 Andre saker...s30 Arbeidet

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTET Sogn og Fjordane Arbeidarparti hadde årsmøte på Rica Sunnfjord Hotel, Førde 15. 16. mars 2014. Der møtte 108 utsendingar med røysterett.

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 19. januar 2012 Årgang 3, nummer 3 REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets ideologi Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009.

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009. Innhald Frå leiaren - Bygdekvinnelaget en moderne møteplass... 3 Kapittel I Historikk og fakta... 4 Kort historikk og fakta... 4 Formålsparagrafen... 4 Kapittel II Organisasjonen NBK, representantar og

Detaljer

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger.

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Side 1 av 10 Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Ole Jonny Espevold, leiar i RSG ønskte velkommen til leiarmøtet på Sola.. Arnhild Skjørestad tok opprop. 22 av

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i 2009. Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn,

Detaljer

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7.

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7. SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 2. februar 2012 Årgang 3, nummer 5 REV Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Forfatteren

Detaljer

Vestfold BERETNING 2008

Vestfold BERETNING 2008 Vestfold BERETNING 2008 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Lars Egeland Turid Bergene Anita Myrseth Ayla Tessem Eva Ulland Shahriyar Boluri Jan Focas Leder Nestleder

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Påmelding innan måndag 23. februar på www.noku.no/rogaland. Med helsing. Styret for NOKU Rogaland

Påmelding innan måndag 23. februar på www.noku.no/rogaland. Med helsing. Styret for NOKU Rogaland ÅRSMØTE NOKU ROGALAND / PRESENTASJON AV ÅRETS KULTURKOMMUNE ROGALAND 2015 PROGRAM: Påmelding innan måndag 23. februar på www.noku.no/rogaland Med helsing Styret for NOKU Rogaland ÅRSMELDING Årsmelding

Detaljer

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2013 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 19. Februar 2014 Hotel Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe m.m fra kl. 09.30 Saksliste:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer