Valg Rogaland NAVN NAVN NAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg 2007. Rogaland NAVN NAVN NAVN"

Transkript

1 Valg 2007 I S T E K A N D I D A T E R : 10 ol 11 ol Rogaland 12 ol

2 ROGALANDSKANDIDATER 1-3: Odd Arild Kvaløy 58 år, Stavanger Nestleder KS Hobby: Småbruk på Kvaløy Viktigste sak: Ta hele Rogaland i bruk Tone Ravnås 28 år, Strand Barnevernspedagog Hobby: Jakt og fiske Viktigste sak: Mer praktisk læring i videregående skole 3. Arne Bergsvåg 49 år, Vindafjord Ordfører Hobby: Revy og friluftsliv Viktigste sak: Alle har rett på en trygg skolevei

3 ROGALANDSKANDIDATER 4-6: Magnhild Eia 47 år, Lund Adjunkt Hobby: Bøker og hagearbeid Viktigste sak: Miljø- og klimatiltak Tor Audun Bilstad 57 år, Klepp Bonde Hobby: Gårdsarbeidet Viktigste sak: Sikre like muligheter for alle uansett bosted 6. Alf Henning Heggheim 34 år, Strand Senior Konsulent Hobby: Hytteturer Viktigste sak: Sikre fastlandsforbindelse for Ryfylke

4 VERDIGRUNNLAG Senterpartiet vil ta hele Rogaland i bruk Det er nødvendig for å utnytte ressursene i hele fylket Det er nødvendig for å dempe kostnadene ved økt sentralisering Det er nødvendig for å nå våre næringspolitiske mål Det er nødvendig for å ivareta natur, miljø og kulturlandskap S E N T E R P A R T I E T S L Senterpartiet mener statskirken er den beste garantien for å videreføre Den norske kirke som en åpen og inkluderende folkekirke. SENTERPARTIET sine fylkestingskandidater: Åse Bratthammer 7. kandidat 45 år Bokn Asbjørn Ramsli 8. kandidat 43 år Bjerkreim Nina Moi 9. kandidat 19 år Hå

5 NÆRINGSUTVIKLING Landbruks- og matfylket Rogaland er matfylke nummer en i Norge. Senterpartiet vil derfor: gi landbruksnæringa og landbruksmiljøa utviklingsmuligheter, gode vilkår og trygghet for framtiden. styrke jordvernet ved å ha en restriktiv holdning til omdisponering av matjord. at det fortsatt må gis muligheter til å satse på økologisk landbruk. støtte den gode innsatsen som allerede er satt i gang i fagmiljøet blant kokker, restauranter og i foredlingsindustrien. støtte arbeidet med gards- og lokale spesialproduksjoner. Industrifylket Rogaland er et av landets viktigste industrifylker. Vårt næringsliv kjennetegnes av høyt teknologisk nivå, evne til nyskaping og innovasjon. Lokalt eierskap, kultur for entreprenørskap og konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt er viktig for å sikre og videreutvikle fylkets posisjon i norsk næringsliv. Senterpartiet vil derfor: arbeide for at Rogaland skal forbli sentrum for norsk olje- og gassvirksomhet. I S T E K A N D I D A T E R : styrke arbeidet med å utvikle alternative energikilder. at Statoil skal ha sin forretningsadresse og sitt hovedkontor i Stavanger som selskapet har hatt fram til nå. SENTERPARTIET sine fylkestingskandidater: Martin S. Håland 10. kandidat 57 år Sandnes Ingeborg L. Søyland 11. kandidat 52 år Forsand Tor Inge Eidesen 12.kandidat 43 år Haugesund

6 SAMFERDSEL/KOMMUNIKASJON Senterpartiet vil legge vekt på følgende hovedområder for utvikling av næringsliv og infrastruktur i fylket: sikre alle tilfredsstillende mobildekning, breiband og digitalt bakkenett. følge opp arbeidet med transportplanene. lage en opptrappingsplan for bedre vedlikehold av og investeringer i eksisterende fylkesveier. tilrettelegge for kollektivtilbud i hele fylket gjennom prøveprosjekt med bestillingsskyssordning. økt frekvens og kapasitet på kollektivtilbudet viderføre ordningen med ungdomskort og Hjem for en 50-lapp. UTDANNING OG INNOVASJON Senterpartiet vil at alle, uavhengig av sosial bakgrunn, personlige forutsetninger, bosted og økonomiske evner, skal ha likeverdige muligheter til utdanning. Det krever stor fleksibilitet og endringsvilje av de videregående skolene. Ungt entreprenørskap bidrar til økt kreativitet, lærevilje og skaperevner og gir en viktig opplæring i hvordan samfunnet og næringslivet fungerer. Senterpartiet i Rogaland vil ha en skole som også utvikler gründere, ikke bare arbeidstakere. Senterpartiet vil derfor: øke ungt entreprenørskap i skolen, og utvikle samarbeid med lokalt næringsliv. gi elever med ulike lærevansker bedre tilgang på alternative opplæringsformer. S E N T E R P A R T I E T S L sikre en desentralisert skolestruktur ved å gi de mindre skolene stor frihet til å utarbeide mest mulig varierte og godt søkte fag- og linjetilbud. øke satsingen på nettbasert utdanning. SENTERPARTIET sine fylkestingskandidater: Jorunn Strand Vestbø 13. kandidat 62 år Finnøy Bjarne Kvadsheim 14. kandidat 42 år Stavanger Gro Gjedrem 15. kandidat 48 år Gjesdal

7 PÅ PARTI MED FRAMTIDA Tenke globalt, handle lokalt Nærhet mellom folk og natur, en fremtidsrettet lokal klimapolitikk, trygghet mot forurensning, opprettholdelse av biomangfoldet, samt rene og trivelige lokalmiljø er saker Senterpartiet i Rogaland går til valg på. Senterpartiet vil derfor: sikre grønne lunger i og rundt store sentra ved bevaring av LNF områder. videreutvikle og ta i bruk alternative energikilder som bioenergi, vindmøller, bølgekraft, varmepumper og metangass fra avfallsplasser. innføre stimuleringstiltak for bruk av fornybare energikilder. KULTUR OG FRIVILLIGHET. Livet er på sitt beste når mennesker møtes på kulturelle arrangementer, sportslige konkurranser eller kreative frislepp. Rogaland Senterparti ønsker å fjerne hindrene og dyrke frem det frivillige engasjementet. Senterpartiet vil arbeide for: å gi frivillige lag og organisasjoner gode arbeidsvilkår å stimulere til økt samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner og innvandrersentrene for å bedre integreringen av barn og unge med innvandrerbakgrunn videreutvikle kulturkort for ungdom arbeide for at det blir tilrettelagt for gode idrettsaktiviteter og annen kulturvirksomhet blant funksjonshemmede sikre regionale aktiviteter i tilknytning til Europeisk kulturhovedstadsprosjektet Stavanger 2008 og at kulturby 2008 skaper varige kulturverdier i hele fylket I S T E K A N D I D A T E R : at film- og teatermiljø skal ha gode vilkår i regionen, videreutvikling av museumsvirksomhet, regionale kulturfestivaler og Den kulturelle skolesekken. utvikling av reiselivsnæringen og kulturbasert næringsutvikling. SENTERPARTIET sine fylkestingskandidater: Magnar Mattingsdal 16. kandidat 60 år Hå Tone Kringeland 17. kandidat 56 år Tysvær Bernt Koldal 18.kandidat 40 år Eigersund

8 STEM SENTERPARTIET FORDI: Det er en nær sammenheng mellom den politikken som føres sentralt av regjering og stortingsflertall og de muligheter vi har lokalt og regionalt til å løse oppgaver. Slik gjorde det en markert forskjell at vi fikk en ny regjering høsten I denne regjeringen har Senterpartiet arbeidet målrettet for og fått gjennomslag for en betydelig økt satsing på skole, helse, omsorg, samferdsel og lokal/regional næringsutvikling gjennom en betydelig forbedring av kommuneøkonomien. 53 millioner kroner ekstra til Rogaland fylkeskommune i 2006 og ytterligere styrking for 2007, kombinert med god skatteinngang har gitt oss mulighet til: å styrke utdanningstilbudet i den videregående skolen og samtidig ta de nødvendige store investeringene i nye skolebygg. å realisere Senterpartiets forslag om en opptrappingsplan for investeringer i fylkesveiene. å starte på en opptrappingsplan på vedlikehold på fylkeveiene. å realisere vårt initiativ til at det blir bygget ut bredbånd til alle deler av fylket. å øke tilskuddet til lokale og regionale kulturaktiviteter og frivillige organisasjoner. Vi vil fortsette denne politikken basert på en sunn og sterk kommuneøkonomi. Senterpartiet var drivkraften i etableringen av vel fungerende areal- og transportplaner for alle deler av fylket. Disse planene har vist seg som et godt og tjenlig redskap for langsiktig samfunnsutvikling som ivaretar behovet for utbygging, sikrer framtidsrettede og miljømessig askseptable transportløsninger og setter klare grenser for vern av viktige naturressurser som bl. a. uerstattelig jordbruksjord. Senterpartiet vil være garantisten Sfor at Eutviklingen N i fylket T skjer E innfor R de Plangsiktige A grensene R Tsom Ier trukket E Topp. S L Senterpartiet i Rogaland Madlaveien 11, 4008 STAVANGER, Tlf Fax E-post: 6 ol 7 ol Rogaland 8 ol 9 IT-Finnøy as ol

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Listetopper og Hjertesaker

Listetopper og Hjertesaker Randaberg Høyre Valg 2015 Listetopper og Hjertesaker Et godt sted å bo, gode oppvekstmiljøer og naturlige friområder. Et mangfoldig næringsliv, landbruk og bærekraftig industri. En god skole, trygg skolevei

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre

Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Politisk samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre Innholdsfortegnelse 1. En styrket og vitalisert fylkeskommune... 2 2. Utdanning... 2 3. Helse/folkehelse...

Detaljer

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019

Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti Program 2015-2019 Aust-Agder Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, forvalteransvaret og nestekjærlighetstanken. Dette innebærer at alle

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT!

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Program 2015-2019 Vi vil gjøre de gode, miljøvennlige valgene til de enkle og naturlige valgene. OM AUSTAGDER MDG Miljøpartiet De Grønnes

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast! Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019 Programkomiteens første utkast! 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne,

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

En mer demokratisk kommune

En mer demokratisk kommune Kommunevalgprogram for 2015 2019 Nesodden er på mange måter et privilegert lokalsamfunn, med mange goder gode oppvekstmiljøer, vakker natur, nærhet til hovedstaden, samhold og en befolkning med mange forskjellige

Detaljer

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Verdigrunnlag Skedsmo KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, slik det framkommer i det kristne nestekjærlighetsbudet, menneskeverdet

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer