ÅPENHETSRAPPORT Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅPENHETSRAPPORT 2012. 1 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS"

Transkript

1 ÅPENHETSRAPPORT Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

2 ÅPENHETSRAPPORT FOR 2012 BDO AS INNHOLDSFORTEGNELSE Åpenhetsrapport for Innledning Organisasjonsform og eierskap Samarbeidende selskaper og enheter Styringsstrukturen Interne kvalitetskontrollsystemer i BDO Tidspunkt for siste periodiske kvalitetskontroll Foretak eller konsern av allmenn interesse revidert av BDO Finansiell informasjon Godtgjørelse til eierne Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

3 Åpenhetsrapport for 2012 Tillit er fundamentet i vår virksomhet. For å foredle og bygge ytterligere tillit mot markedene, etterlever vi i BDO verdiene Nær, Åpen og Modig. Nær geografisk og nær relasjonsmessig. Åpen i form av å dele kunnskap samt sette en felles forbedringsarena. Alt både i forhold til kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Og til slutt Modig. Vi skal tørre å stille de rette spørsmålene og vi skal tørre å utvikle det distinkte BDO vi opplever at markedet etterspør og verdsetter. Dette utvikler våre ansatte og dette utvikler kundene våre, og dette bidrar i sum til at tillit som fundament foredles og videreutvikles. BDO er representert rundt om de fleste steder i Norge. For oss har det vært viktig å oppnå god geografisk dekning, fordi verdiskapning ikke nødvendigvis utelukkende gjøres i de største byene. Vi utøver virksomhet i fire tjenesteområder; Revisjon, Rådgivning, Skatt og avgift, samt Foretaksservice. Våre kvalitetssystemer, som omfatter samtlige forretningsområder, er bygget for å skape sikkerhet om at alle BDOs leveranser er av høy kvalitet. Kvalitetssystemene skal sikre etterlevelse av lover og regler, samt interne retningslinjer. Det er dette som skal sikre vårt gode omdømme. Jeg håper Åpenhetsrapporten gir deg som leser innsikt i hvordan vi i hverdagen bidrar til trygghet i og videreutvikling av norsk næringsliv. God lesning, Trond-Morten Lindberg Adm. dir. 3 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

4 0. Innledning Når vi i denne rapporten skriver BDO eller BDO AS viser vi til BDO AS med organisasjonsnummer Når vi omtaler andre juridiske enheter, også de som har BDO som en del av foretaksnavnet, fremkommer de i rapporten med fullt foretaksnavn med tilhørende organisasjonsnummer. BDO er en revisjons-, rådgivnings- og regnskapsførervirksomhet med over 1100 ansatte fordelt på kontorer over hele landet. BDO tilbyr tjenester innen hovedområdene revisjon, rådgivning, skatt og avgift, samt regnskap og lønn. BDOs kunder spenner fra store børsnoterte konsern til mindre familieeide bedrifter. BDOs medarbeidere er økonomer, revisorer og advokater med sterk faglig tyngde og stor breddekunnskap. BDO har i 2012 økt sin virksomhet ved overtagelse av virksomhet i: Crowe Horwath AS, org.nr (fra 1. juli 2012) Revisjonsfirmaet Arne Klæth AS, org.nr (fra 1. september 2012) LC Revisjon AS, org.nr (fra 1. september 2012) Revisjonsfirmaet Andresen og Bolstad AS, org.nr (fra 1. september 2012) Berg Revisjon AS, org.nr (fra 1. oktober 2012) Revisjonsfirmaet Olstad Jensen AS, org.nr (fra 1. oktober 2012) BDO har i 2012 økt sin virksomhet ved fusjon med: Inter Revisjon Narvik AS, org.nr Etter revisorloven 5a-2 skal revisorer årlig avgi en åpenhetsrapport når våre revisjonskunder enten har (1) utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked i EØS-land, er (2) en bank eller kredittinstitusjon eller er (3) et forsikringsselskap. BDO er vist tillit ved at vi er valgt som revisor i slike foretak. Vi ønsker med denne rapporten og bidra til å vise at vi er tilliten verdig. 4 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

5 BDOs visjon og verdigrunnlag Den beste kundeopplevelsen. Intet mindre. Akkurat så ambisiøst og utfordrende som en visjon bør være. Vi skal strekke oss etter å være den aktøren i revisjons- og rådgivningsbransjen som skaper den beste kundeopplevelsen. Alltid! Visjonen vil kreve mye av hver og en av oss. Samtidig vet vi at vi er på god vei. Vi leverer godt på alle viktige parametre for kundene. Vi tar initiativ. Vi er lydhøre og løsningsorienterte. Vi prioriterer åpenhet og dialog med kundene, og vi skaper verdi gjennom leveranser, faglig kompetanse og gode relasjoner. Kundeopplevelse handler om konkurransekraft og om lojalitet. Om å tiltrekke seg kunder og beholde dem. Vi tror kundene vil velge den aktøren som gir den beste kundeopplevelsen over tid. Det forutsetter motiverte og kompetente medarbeidere i kontinuerlig utvikling. Det er gjennom menneskene i BDO vi skal nå de målene vi setter oss. Våre verdier Nær Gjennom vår bedriftskultur skal vi være nær hverandre. På tvers av geografi, tjenesteområde og rolle skal vi motivere og berike hverandre. Vi skal være mennesker i utvikling. Vi skal også være tett på kundene våre med riktig kompetanse. Kundene skal oppleve at vi er tilgjengelige. De skal oppleve at vi er reaksjonsdyktige og at vi tar initiativ. Gode og langvarige kunderelasjoner skal være et av våre fremste kjennetegn. Åpen Åpenhet skal bidra til forbedring. Vi skal evne å tenke nytt og skape de gode løsningene. Ved å dele kunnskap, ta initiativ og finne nye løsninger skal vi sikre kontinuerlig forbedring. Kundene skal oppleve at vi er åpne og lydhøre. Vi skal ha fokus på deres behov og være løsningsorienterte. Gode relasjoner skapes gjennom åpen dialog mellom dedikerte medarbeidere og fornøyde kunder. Modig Vi skal ha høy integritet som revisorer og rådgivere også utover det faget vårt forutsetter. Det betyr at vi skal våge å utfordre når det trengs. Vi skal stille de riktige og viktige spørsmålene i jakten på å sikre og skape verdier for våre kunder. Vi står ikke stille, men søker alltid utvikling. Det betyr at vi må ha mot til å utfordre både kundene, markedet og oss selv. 5 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

6 1. Organisasjonsform og eierskap BDO AS er et aksjeselskap og er et revisjonsselskap godkjent i henhold til revisorloven. BDO har også et regnskapsførerselskap godkjent etter lov om autorisasjon om regnskapsførere. BDO er hovedmann i BDO AS Indre selskap der alle aksjonærene i BDO AS deltar som personlig stille deltakere. Selskapsmodellen er praktisk begrunnet. BDO kan ikke drive annen virksomhet enn den som drives for BDO AS Indre selskap. BDO er eneste medlem av selskapsmøtet, men alle deltakerne har rett til å være tilstede. Forut for hvert selskapsmøte avholdes det partnermøte som med bindende virkning for hovedmann tar stilling til de saker som skal behandles av selskapsmøtet. Dermed sikres partnerne i BDO innflytelse i beslutningsprosessen. BDOs virksomhet i Norge er i sin helhet eiet av partnere. Det var per totalt 166 partnere i BDO AS, herav 153 revisjonspartnere. Alle partnere eier like andeler i BDO AS. I BDO AS indre selskap var det per stille deltakere med lik stemmeandel. Det er 11 stille deltakere som ikke er aksjonærer, da disse ikke har oppdragsansvar. Alle partnere i BDO AS har lik eierandel. Partnere i BDO AS (org.nr ) per ; Aalborg, Jan Anders Aarvold, Sven Aasen, Anders Aasen, Martin Aftret, Asle Akse, Rune Aleksandersen, Tom Almklov, Arne Inge Andersen, Steinar Andersen-Gott, Håkon Andreassen, Knut Ardem, Kjetil Aslaksrud, Yngve Aunli, Anders Benum, Tommy Bergin, Jan Ove Bjerke, Anders Bjerke, Kari Landre Bjerke, Tore Bjørnstad, Hans Borchgrevink, Gro Brenno, Per Amund Byrkjeland, Norunn Bøhn, Ove Gunnar Bårdsen, Charlotte Dalstø, Solveig Bø Degerstrøm, Ørjan Dufseth, Ove Magne Edvardsen, Håvard Eidem, Thor Martin Elstad, Kristen Endresen, Einar Eriksen, Tor Evensen, Knut Farstad, Kristin By Finstad, Steinar Fjelldahl, Stig Forr, Stig Fredriksen, Jørgen Førsund, Tom Olav Gaptjern, Ole Gunnar Garberg, Arve Gjerde, Torger Gjønnes, Svein H. Granum, Jon Grimstad, Erling Grindberg, Tor Åge Grotli, Knut Grøneng, Inger Gulestø, Trine Hagen, Ingar Halsen, Audun Halvorsen, Ingve Halvorsen, Tollef Hamre, Marianne Hansen, Per Aage Hansen, Thor Ståle Haugen, Knut Hemnes, Hans Olav Hermansen, Vidar Hilsen, Jens Petter Hjemgård, Øyvind Hoch-Nielsen, Einar Hoem, Tore Holmen, Ingar Berge Horghagen, Erik Hukkelås, Ingeborg Hustad, Tor Harald Hyllestad, Kurt Inge Jelstad, Tor J Jensen, Arne Geir Johansson, Thor A Juul, Stein Rhoar Karlsen, Kenneth Karlsen, Laina M. Killengreen, Marianne Kleiven, Bjørn Klæth, Arne Helge Klæth, Lars Terje Kolbeinsen, Steinar Korslund, Håkon Vik Krogstad, John Kromvoll Terje Kveine, Gunhild Langlo-Johansen, Erik Lehn, John Erik Lehne, Tom Erik Lie, Erik Helge Limi, Erik Lindberg, Trond-Morten Lorange, Johan Henrik Lorås, Ståle Ludvigsen, Frode Løken, Jørn Løkken, Einar Giljarhus Marthinsen, Jan Erik Marvik, Ellen M. Mauland, Karl-Ludvig Mellingen, Jarle Midtskogen, Terje Mjånes, Olav Moum, Elisabeth Mæland, Rolf Magnus Nordby, Ole Herman Nordli, Jan Thore Nordmo, Arne Nyerrød, Knut Nygaard, Lars Kristian Olsen, Geirr Olstad, Thomas Pedersen, Odd Magne Pettersen, Rune Ramsberg, Dag Ramsberg, Erik Risdal, Tommie Rivelsrud, Kjetil Romuld, Håkon Rygg, Jan Rød, Grete Sørvik Rødal, Henning Samuelsen, Tore Sandsnes, Merete Otterstad Skisland, Børre Skjetne, Steinar Sletten, Bente Smevik, Tomas Solheim, Morten Andre Soteland, Inge Stabell, Kent-Olav Stamoen, Tom Stavran, Idar Storeide, Kjell Sunde, Arve Svensbakken, Roar Sæter, Ole Martin Sæther, Stein Erik Sørensen, Bernhard Sørensen, Ivar Thorsen, Ingunn Thuve, Morten Tidslevold, Leif Inge Torset, Jan Inge 6 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

7 Tran, Trung Trangerud, Sven Tvedt, Terje Tveita, Frank Tønsager, Steinar Urkedal, Hans Petter Velure, Olav Vestre, Arnulf Vettestad, Trond Vidar Vik, Andreas Vinterstø, Helge Waage, Rune Wathne, Asbjørn Wiik, Svein Harald Wiik, Wegard Williams, Marianne J. Winge, Roar Winther, Ole Jørgen Wærnes, Stig Zahl, Eldar Øhre, Dag Georg Ørbeck, Øyvind Øyslebø, Vidar Alle partnere er også personlig stille deltaker i BDO Indre selskap, med tillegg av elleve partnere uten oppdragsansvar; Edvard Tvedt, Erik Enger, Geir Lie, Helge Østebø, Jan T. Skonnord, Lasse Birkeland, Mathias Grønsveen, Noralf Haugrønning, Rolv Hjemli, Svein Andersen og Tore Lysdahl. BDO International Limited har ingen eierandeler i den norske virksomheten. Samtlige partnere utøver virksomhet i BDO. Regnskapsåret til BDO følger kalenderåret. 7 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

8 2. Samarbeidende selskaper og enheter Nasjonalt BDO har per følgende datterselskaper: BDO Accounting AS, org.nr AS Data-service, org.nr BDO Foretaksservice AS, org.nr Noraudit AS, org.nr Inter Revisjon Norge AS, org.nr , som igjen har følgende datterselskap: o Inter Revisjon Invest AS, org.nr BDO har dessuten et utstrakt samarbeid med; BDO Advokater AS org.nr Det finnes ytterligere to selskaper innen BDO: BDO Stavangers Kunstforening (org.nr ) har ikke noe med BDOs virksomhet å gjøre, utover at det er ansatte på BDOs kontor i Stavanger som er medlemmer i foreningen. BDO AS, org.nr (tidligere Inter Revisjon Consultancy AS). 8 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

9 Internasjonalt 1 BDO AS er medlem av det internasjonale nettverket BDO. Nettverket består av uavhengige selskaper i de enkelte land, og hvor det enkelte land er medlem av BDO International Limited (BDO Int.). BDO Int er et engelsk selskap med begrenset ansvar, som utfører administrative oppgaver for nettverket under navnet BDO. Administrasjonen er lokalisert i Brussels, Belgia. Det internasjonale nettverket er representert i nærmere 140 land og hadde en samlet omsetning på USD 6 mrd i 2012, og omfatter ca partnere og medarbeidere som globalt arbeider innen revisjon og rådgivning. BDO Int. styres ved et Council hvor hvert enkelt land er representert. Council utnevner Global Board som er det organet i BDO som bl.a. vedtar nettverkets strategi. I Global Board sitter det representanter fra de 6 ledende medlemslandene i BDO; Canada, Kina, Nederland, Storbritannia, Tyskland og USA. Global Board utnevner Global Leadership Team som er det organet i BDO som koordinerer den daglige aktiviteten i BDO nettverket. Økt internasjonalt samarbeid og samhandel mellom landene har gitt sterk kompetanseheving i form av internasjonale kurs og konferanser og et nettverk med kunder, både internasjonalt og nasjonalt, og oppdrag med spesielle rådgivningsbehov for BDO. BDO Norge har kundesamarbeid av ulik grad på tvers av landegrenser med BDO i andre land. BDO har felles revisjonsverktøy som gjør samarbeidet effektivt. BDO Int. avholder kurs og konferanser, hvor BDO Norge er representert. BDO Norge har representanter i ulike organer BDO Int. For ytterligere informasjon om BDO Internasjonal se nettsiden bdointernational.com. 1 I dette avsnittet menes med betegnelsen BDO ikke BDO AS med org.nr , BDO vil her være det verdensomspennende BDO samarbeidet. Betegnelsen BDO Norge er BDO AS med org.nr Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

10 3. Styringsstrukturen Generalforsamling Generalforsamlingen i BDO AS fungerer i henhold til aksjeloven, selskapets vedtekter og aksjonæravtale og skal velge BDO AS styre. Selskapsstyret i BDO AS Indre selskap skal bestå av de samme medlemmer som til enhver tid er valgt som styreleder og styremedlemmer i BDO AS. Selskapsstyret har ansvar for BDOs virksomhet. Valgkomité Valgkomitéen velges av generalforsamlingen i BDO AS og skal foreslå medlemmer til styret. Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer og med ett varamedlem. Sammensetningen av valgkomitéen skal reflektere avdelingenes varierende størrelser. Ingen avdeling kan ha mer enn et medlem i valgkomitéen. Styret Styrerepresentasjonen skal spres både med hensyn til den enkelte avdelings størrelse og geografi. En avdeling bør ikke ha mer enn én styrerepresentant. Styret må til enhver tid inneholde en totalkompetanse som deltakerne er tjent med. Ansatte har rett til representasjon i styret i henhold til aksjeloven 6-4. Styret skal bestå av 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. I tillegg kommer ansattes representanter. Styret består av 11 medlemmer herav 3 ansattrepresentanter. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Styreleder velges av generalforsamlingen. Styret skal selv velge nestleder. Organisering av virksomheten BDO AS skal ha en administrerende direktør som ansettes av styret i BDO AS. Administrerende direktør i BDO AS skal også være administrerende direktør i BDO AS Indre selskap. Lederne av forretningsområdene utnevnes av administrerende direktør. 10 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

11 Inndeling i avdelinger BDOs virksomhet utøves gjennom særskilte avdelinger som, innenfor gitte rammer som er godkjent av selskapsstyret, skal ha selvråderett og ansvar for egen økonomi. En avdeling kan være et kontor eller en nærmere angitt gruppe kontorer. Selskapsstyret beslutter inndeling i regioner etter forslag fra avdelingslederne. Hver avdeling skal drives i henhold til retningslinjer vedtatt i samråd med administrerende direktør og godkjent av selskapsstyret. Administrerende direktør og ledergruppen Administrerende direktørs rolle og ansvar fastsettes i instruks for administrerende direktør. Ledergruppen utarbeider BDOs forretningsstrategi og påser at den blir gjennomført etter vedtak i BDO sitt styre. Administrerende direktør og hvert av medlemmene i ledergruppen har også sine spesifikke ansvarsområder når det gjelder driften. Ledergruppen tar sikte på å avholde møter månedlig, eller oftere ved behov. Administrerende direktør rapporterer til selskapsstyret og legger frem en oversikt over virksomhetens utvikling og de viktigste målene fremover. Administrerende direktør holder ansatte løpende orientert blant annet via intranett, i tillegg en årlig presentasjon for alle ansatte i forbindelse med BDOs fagkonferanse. Dette gir kunnskap om BDOs strategi og drift og gir den enkelte anledning til å ta opp spørsmål og problemer direkte med administrerende direktør. Andre medlemmer av ledergruppen har møter med medarbeiderne gjennom hele året for å underbygge BDOs viktigste strategiske budskap. Ledergruppen er sammensatt som følger: a. Trond-Morten Lindberg, adm.dir b. Knut Grotli, viseadm.dir og leder Stor-Oslo c. Stig Wærnes, leder Midt-Norge d. Ellen M. Marvik, leder Rogaland e. Tom Aleksandersen, leder Marked og forretningsutvikling f. Martin Aasen, leder HR g. Andreas Vik, leder Foretaksservice h. Svein H. Gjønnes, leder Rådgivning i. Marianne Killengreen, leder Skatt og avgift Valgkomiteen består av følgende personer: Håkon Romuld, leder Knut Nyrøed Trine Gulestø Regionledere og kontorledere BDO har kontorer i de viktigste forretningssentrene rundt om i Norge. Regions- og kontorledere møtes regelmessig. Lederne ved hvert kontor har direkte ansvar for resultatet ved sitt kontor og samarbeider med lederne for de respektive forretningsområdene. 11 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

12 Kart over kontorene 12 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

13 4. Interne kvalitetskontrollsystemer i BDO Vårt kvalitetskontrollsystem Administrerende direktør har det daglige ansvaret for BDOs interne kvalitetskontrollsystem. Både styret og administrerende direktør i BDO AS ser det som helt avgjørende for selskapet å fremme en kvalitetsorientert bedriftskultur basert på å utføre arbeid i samsvar med faglige standarder og reguleringsmessige og rettslige krav, samt å avgi revisjonsberetninger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. Revisorloven stiller krav til at revisjonsselskap i Norge skal etablere forsvarlige systemer for intern kvalitetskontroll av revisjonsvirksomheten. Dette kravet utdypes nærmere i ISQC 1 (International Standard on Quality Control) - Kvalitetskontroll for revisjonsselskaper som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon, samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Hensikten med nevnte ISQC 1 er å fastsette normer og gi veiledning for revisjonsselskapenes ansvar for sitt kvalitetskontrollsystem for revisjon og beslektede tjenester. Standardene for kvalitetskontroll, revisjon, forenklet revisorkontroll, attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester er de internasjonale standardene utgitt av International Assurance and Auditing Standards Board (IAASB). Målet til IAASB er å bidra til en verdensomspennende utvikling og forbedring av revisjonsprofesjonen gjennom ensartede standarder, som skal sette revisjonsprofesjonen i stand til å yte tjenester av høy kvalitet i samfunnets interesse. Regnskapsførerselskaper er underlagt reglene i forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften gjelder ikke kun for den delen som gjelder regnskapsførervirksomhet, men omfatter hele BDOs virksomhet. BDO har innrettet seg etter dette. BDOs valgte revisor gir årlig styret i BDO en uavhengig bekreftelse i henhold til forskriftens 10 på at: det er foretatt risikovurderinger i henhold til forskriftens 6, foretatt vurderinger i henhold til 7, det foreligger dokumentasjon i samsvar med 8 foretakets rutiner sikrer at den samlede vurderingen av risikosituasjonen som er forelagt styret, bygger på de risikovurderinger som er foretatt. BDOs kvalitetskontrollsystem omfatter retningslinjer og rutiner rettet mot følgende hovedelementer: Styret og ledelsens ansvar for kvalitet Risikostyring Høye etiske krav for utøvelse av revisjon, herunder uavhengighet Prosedyrer for aksept av og fortsettelse av kunder og enkeltoppdrag Personale Overvåkning intern kvalitetskontroll Styret og ledelsens ansvar for kvalitet I samsvar med prinsippene i ISQC 1, har styret det overordnede ansvar for å fremme en bedriftskultur basert på en forståelse av at kvalitet er av avgjørende betydning for utføring av oppdrag. Tilsvarende er det etter risikostyringsforskriften styret som skal påse at foretaket har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. 13 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

14 Det er viktig for styret og administrerende direktør at BDO har en kvalitetsorientert bedriftskultur. En viktig del for å fremme denne kulturen, er BDOs intranett som sikrer at alle oppdragsansvarlige og ansatte får riktig og viktig informasjon til rett tid. I tillegg fokuseres dette ved kurs og seminarer for de ansatte hvor både eksterne og interne forelesere holder faglige innlegg, samt at styreleder og administrerende direktør ved årlige fagkonferanser for alle ansatte holder innlegg for å fremme en kvalitetsorientert bedriftskultur. I forbindelse med årlig intern kvalitetskontroll (se eget punkt under Overvåkning), avlegger kvalitetskontrollutvalget skriftlig rapport til styret slik at dette er orientert om kvaliteten på det enkelte kontor innen BDO. Risikostyring BDO har en kvalitetskontrollkomité som består av Risk Management Partner - Norunn Byrkjeland leder av kvalitetskontrollen i hvert av våre fire tjenesteområder o o o o Revisjon - Steinar Skjetne Rådgivning - Morten Thuve Skatt og avgift Hans Olav Hemnes Foretaksservice Kjersti Sørhaug Lyford Kvalitetskontrollkomiteen i BDO sin funksjon er overvåkning av om systemene BDO har iverksatt fungerer som forutsatt, vurdering av behov for endringer og en langsiktig plan for kvalitetssikring i BDO. BDO har etablert retningslinjer og rutiner utformet for å gi betryggende sikkerhet for at etiske krav etterleves. Disse retningslinjene er basert på revisorloven og IFACs etiske regler, med tillegg av etiske kjøreregler for private investeringer og styreverv for så vel ansatte som partnere/oppdragsansvarlige. Risk Management sørger for at risikostyringsmanualen holdes oppdatert med utvikling i norske og internasjonale regler. Risikostyringen omfatter følgende ansvarsområder: Uavhengighetsspørsmål Identifisering av risikooppdrag Vurderinger knyttet til aksept eller fortsettelsen av kundeforhold Samarbeid med kvalitetskontrollutvalget om organisasjonens interne kontroll Implementering av rutiner rundt risikostyring Implementering av rutiner i tilknytning til ISQC 1 Bistand til ledelse og oppdragsansvarlige ved risikostyringsspørsmål Bistand og håndtering av eventuelle tvistesaker som BDO er/kan bli part i. En viktig del av BDOs retningslinjer er etterlevelse av ISQC 1, og i den forbindelse sikre at retningslinjene om uavhengighet kommuniseres til alle ansatte og andre som er underlagt disse kravene. Vi legger i tillegg avgjørende vekt på å identifisere og evaluere omstendigheter og forhold som utgjør trusler mot uavhengigheten, og å iverksette tiltak for å eliminere disse truslene. Retningslinjer og rutiner er tilgjengelig for alle via vårt intranett. I tillegg foretas det i samsvar med ISQC 1 årlige nettbaserte forespørsler (Questback forespørsel) til alle ansatte og partnere hvor de må bekrefte at de er kjent med våre etiske retningslinjer, krav til uavhengighet og etterlevelse av disse. Denne forespørsel ble sist foretatt i desember Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

15 15 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

16 Høye etiske krav for utøvelse av revisjon, herunder uavhengighet - Etterlevelse av relevante etiske krav BDOs retningslinjer og rutiner fremhever de grunnleggende etiske prinsippene, som forsterkes gjennom revisjonsselskapets ledelse, utdannelse, opplæring, overvåkning og en prosess for håndtering av manglende etterlevelse. IFACs etiske regler omfatter krav til integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell atferd. BDO legger avgjørende vekt på at disse etterleves og at alle ansatte og partnere skal ha en profesjonell holdning til etiske regler. Det kan forekomme at Lov om revisjon og revisorer av 1998 inneholder bestemmelser som avviker fra IFACs etiske regler. Revisorloven vil i disse tilfeller gå foran. Integritet Integritet krever at revisor er ærlig og redelig i sin utførelse av arbeidet. Vi skal innta en profesjonell skeptisk holdning, og ikke la oss påvirke av opplysninger vi måtte komme over, som kan være feil, villendene eller mangelfull. Videre vil vi med viten og vilje ikke avgi uttalelser om, eller på annen måte la oss assosiere med, materiale som er forfalsket, sterkt misvisende eller på annen måte utarbeidet for å mislede leseren. Dersom vi blir klar over slike forhold vil vi trekke oss fra oppdraget, eller avgi en uttalelse hvor vi klart gir uttrykk for de forhold som medfører at vi ikke vil assosieres med det underliggende materialet. Objektivitet Et av de viktige fundamentene for å utøve ekstern revisjon, er at det i alle forhold hersker en formell og reell uavhengighet mellom revisor og kunde, samt eksterne brukergrupper. At revisor er objektiv er først og fremst en innstilling som gjør det mulig å ytre en mening uten å la seg påvirke av elementer som kan bringe den profesjonelle vurderingen i fare, slik at en person kan handle med integritet og utøve objektivitet og profesjonell skepsis. For å sikre revisorlovens krav til skifte av ansvarlig revisor hvert syvende år for foretak av allmenn interesse, lager BDO rotasjonsplaner for disse oppdragene. BDOs etiske retningslinjer har bestemmelser som hindrer at partnere og ansatte har eierinteresser i, eller på noen måte er involvert i revisjonskundene som kan skape tvil om uavhengigheten. Faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet Vi er opptatt av at alle våre medarbeidere skal ha tilstrekkelig faglig kunnskap til å utføre det arbeid de blir satt til, og at vi utfører vårt arbeid innenfor de regler og rammer som er gitt i aktuelle lover, forskrifter og standarder. Både gjennom vårt rekrutterings- og etterutdanningsarbeid, og ved at vi under utførelsen av arbeidet lar mer erfarne medarbeidere følger opp å rettlede de som har mindre erfaring, sikrer vi at vi oppfyller dette. Se mer om vår rekrutterings- og etterutdanningspolitikk under Personale og Etterutdanningspolitikk nedenfor. 16 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

17 Konfidensialitet Alle i BDO forplikter seg til å bevare taushet omkring alle forhold av forretningsmessig karakter og lignende som vedrører BDO og våre kunder, leverandører og medhjelpere av enhver art. Deling av informasjon internt i selskapet er tillatt i den grad dette er hensiktsmessig for BDOs virksomhet, og informasjon på den måten har relevans for den enkeltes arbeidsoppgaver. Taushetsplikten vedvarer også etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Profesjonell atferd Det å ha profesjonell atferd betyr at revisor må følge lover og forskrifter for å unngå handlinger som kan svekke revisors omdømme. Å fremstå som profesjonell innebærer unngåelse av kjensgjerninger og omstendigheter som er av en slik betydning at en rimelig og opplyst tredjepart, som har kjennskap til alle relevante opplysninger, vil mene at det ikke skader revisors gode omdømme. Dette inkluderer eventuelle anvendte forholdsregler som med rimelig grunn vil konkludere med at integriteten, objektiviteten eller den profesjonelle skepsisen til et medlem av revisjons- eller attestasjonsteamet, eller BDO som sådan, ikke er tilfredsstillende. Ansvar og dokumentasjon BDO og medlemmer av attestasjonsteamet er forpliktet til å identifisere og vurdere omstendigheter og forbindelser som medfører trusler mot uavhengigheten og å anvende relevante forholdsregler for å eliminere disse truslene eller redusere dem til et akseptabelt nivå. Oppdragsansvarlig revisor er ansvarlig for at vurderingen blir gjennomført, at forholdsregler anvendes og for resultatet av vurderingen. Dokumentasjon på vurderingene som er foretatt, og grunnlag for konklusjonene som trekkes, etterleves ved vår revisjonsmetodikk. Hvert år, i forbindelse med planlegging av revisjonsoppdrag, foretas en gjennomgang av dette. Risk Management er involvert i situasjoner der det har oppstått trusler i forhold til uavhengigheten og tar avgjørelser i forhold til om tiltakene som er foreslått er gode nok til å eliminere truslene eller om konklusjonen er at vi må fratre som revisor. 17 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

18 Aksept av og fortsettelse av kunder og enkeltoppdrag BDO har vedtatt retningslinjer og etablert rutiner for å sikre at det foretas kontroll av nye kunder før vi påtar oss oppdraget. Rutinene vil variere etter om det er selskap som har vært revidert av andre tidligere eller om det er nystiftede selskap. Det gjøres konfliktssøk på alle nye kunder og personer tilknyttet kunden i vårt CRM system. Vi har også utarbeidet eget skjema som benyttes for å dokumentere arbeidet ved aksept av oppdrag. Konfliktssøket er for å sikre den formelle uavhengigheten som gjelder både for nystiftende selskaper og for selskaper som skifter revisor. I tillegg legger vi vekt på å vurdere kundens omdømme og integritet. Dette gjøres ved forespørsler internt i vårt eget system, forespørsler på offisielle nettbaserte opplysningstjenester, søk i verdensomspennende databaser, samt innhentning av årsregnskap og ligningspapir for de siste årene. Rutinen inkluderer også forespørsel til tidligere revisor. Det er laget retningslinjer for hvordan dette uavhengighetssøk skal håndteres. Disse retningslinjene er i form av en veiledning som forklarer følgende: Hva partner må legge inn i forhold til nærstående Hvordan et konfliktsøk skal gjennomføres Hva som må registreres på hver kunde for å få et system som sikrer formell uavhengighet Vi vektlegger videre kundekontroll i henhold til hvitvaskingsreglementet. Ved nye oppdrag, er det i tillegg til de alminnelige aktsomhetskravene til uavhengighet, klientens omdømme, faglige kvalifikasjoner og kapasitet, spørsmål om dokumentasjon av kapitalinnskudd. For eksisterende oppdrag er det en risikobasert løpende oppfølgning. Det betyr at i de tilfeller der vi er i tvil om tidligere innhentede opplysninger er korrekte, så skal vi innhente ny informasjon. Vi foretar en oppdatering av informasjon på oppdrag der vi mener det er høy risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c. Den løpende oppfølgningen dokumenteres i vår revisjonsmetodikk, se eget avsnitt. For nye oppdrag utstedes det engasjementsbrev som sendes kunde sammen med revisorerklæring. Hovedregel for fornying er hvert tredje år, med unntak for børsnoterte selskap og andre selskap med allmenn interesse, som fornyes årlig. Avvik fra fornying hvert tredje år skal begrunnes. På eksisterende kunder skal det årlig vurderes om det er nødvendig med nytt oppdatert engasjementbrev. Forhold som kan medføre behov for oppdatert engasjementbrev er følgende: Endringer i ledelsen eller på eiersiden Endringer i engasjementet med hensyn til størrelse og oppgaver Endringer i regelverk som gjør at våre eller ledelsens oppgaver endres i forhold til det som er avtalt. 18 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

19 Personale BDO har retningslinjer for rekruttering av personale. Disse kan variere noe etter størrelsen på avdelingen som har behov for ansatte. Ved ledighet eller antatt behov for ressursøkning i selskapet, vurderes dette nærmere gjennom et stillingsanalyseverktøy. Verktøyet benyttes for å avdekke og nærmere definere behovet før en eventuell rekruttering starter. Dette gjøres for å hindre rekruttering av feil kompetanse, og for å sikre videreutvikling av selskapet. Dersom ikke aktuell kandidat er kjent, utformes en annonsetekst som utlyses på internett, eventuelt i presse og aktuelle tidsskrifter. Både der kandidaten er kjent av selskapet og der ekstern utlysning er nødvendig, foretas det flere intervjuer der relevante ledere og samarbeidspartnere fra selskapet deltar. Selskapet har utformet retningslinjer for intervju og referanseinnhenting. Ved tilsettinger vurderes opplæringsbehovet, og kandidatene innlemmes i selskapets kursprogram på det nivået de tilhører. Vurderinger av medarbeideres prestasjoner gjennomføres etter faste rutiner. På bakgrunn av disse vurderes, planlegges og gjennomføres oppfølging av eventuelle medarbeidere der det er avvik mellom forventede prestasjoner og tilbakemelding på utført arbeid. Gjennom det årlige lønnsoppgjøret vurderes den enkelte medarbeider for lønns- og stillingsopprykk. Dette gjøres på basis av evalueringer og medarbeidersamtaler, samt definerte stillingsbeskrivelser i selskapet der krav og forventninger knyttet til den enkelte stilling fremkommer. Etterutdanningspolitikk Å holde seg faglig oppdatert og videreutvikle egen kompetanse er en prioritert del av alle ansattes arbeidshverdag i BDO. Vi forventer en aktiv holdning fra våre ansatte når det gjelder både egen og selskapets totale kompetanseutvikling og legger til rette for et dynamisk lærings- og utviklingsmiljø. Etterutdanning oppnås gjennom deltakelse på interne eller eksterne kurs, seminar og konferanser i tillegg til interne arrangementer. Ut over dette er vårt mål at alle som arbeider med revisjonsfaget har etterutdanning tilsvarende minst 5 kursdager årlig. All kursdeltakelse registreres. Vi videreutvikler kontinuerlig våre etablerte kursrekker på bakgrunn av fagets utvikling, selskapets behov og tilbakemeldinger fra ansatte. Kursrekkene er tilpasset ulike stillingskategorier, grupper og forretningsområder i selskapet, og dekker både faglig og rolletilknyttede tema som for eksempel medarbeiderskap og lederutvikling. Ønske og behov for etterutdanning og kompetanseutvikling vurderes fortløpende, men i hovedsak gjennom den årlige medarbeidersamtalen. I 2013 lanser vi en ny kompetanseplan med en kursplan for de ulike årene en har jobbet, fra nyansatte som kommer rett fra skolen, til ansatte med lang erfaring. Alle oppdragsansvarlige revisorer skal gjennomføre etterutdanning i henhold til revisorlovens krav, og skal som for andre ansatte registrere dette i våre systemer. Vi sikrer oss at lovpålagt etterutdanning blir gjennomført ved at det i hvert fall minst hvert tredje år blir kontrollert ved den interne kvalitetskontrollen. Ved utpekingstidspunktet mottar vi kopi av den dokumentasjonen oppdragsansvarlig sender til Finanstilsynet, når revisor søker om revisornummer. 19 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

20 Gjennomføring av revisjonsoppdrag /revisjonsmetodikk BDO er ved gjennomføring av revisjon av årsregnskaper for 2012 i en overgang fra å bruke Descartes 3 som revisjonsverktøy for å dokumentere planlegging, utføring, dokumentasjon og konklusjon på gjennomført revisjon, til å bruke Audit Process Tool (APT) som revisjonsverktøy. Det er ulikt hvor lang hver avdeling har kommet i denne prosessen. Descartes 3 er utviklet av Den norske Revisorforening og er i samsvar med god revisjonsskikk i Norge herunder de internasjonale standardene for revisjon. APT er BDOs globale revisjonsverktøy. Alle større og viktige oppdrag er overført til nytt verktøy. Disse er definert som: Børsnoterte foretak Banker Kommuner Andre oppdrag med forventet revisjonsinnsats på over 300 timer Andre oppdrag av allmenn interesse. Alle våre oppdrag er gjennomført i overensstemmelse med de krav og prosedyrer som følger av BDO sin internasjonale revisjonsmetodikk som er beskrevet i BDO Audit Manual. Vår metodikk beskriver konseptet og prinsippet for BDOs angrepsvinkel for revisjon (BDO Audit Approach). I tillegg omhandler den kravene i ISAene, relevante etiske krav, samt BDO policyer. 20 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

21 Overvåkning intern kvalitetskontroll BDO har etablert et omfattende opplegg for kvalitetskontroll av oppdragsansvarlige revisorer basert på BDOs internasjonale retningslinjer samt opplegg i Den norske revisorforeningen. Ansvarlig for den nasjonale kontrollen er Kvalitetskontrollutvalget som oppnevnes av styret og leder av utvalget oppnevnes særskilt. Kvalitetskontrollutvalget har følgende medlemmer: Frode Ludvgsen Geirr Olsen Ivar Sørensen Steinar Skjetne Thor Martin Eidem Den internasjonale kontrollen gjennomføres av BDO Internasjonal. Det norske kvalitetskontrollutvalget har følgende ansvarsområde: Gjennomføre BDOs årlige etterkontroll i henhold til Kvalitetskontrollinstruksen Rapportere resultatene av utført kontroll til styret, Risk Management, fagavdelingen og kvalitetskontrollkomiteen Gjennomføring av kvalitetskontrollen foretas etter egen kvalitetskontrollinstruks. Hensikten med kvalitetskontrollen er å sikre at alle i BDO utfører og dokumenterer revisjonsarbeidet i overensstemmelse med revisorloven, god revisjonsskikk og interne retningslinjer, herunder ISQC 1. Videre skal den sikre at andre oppdrag også blir utført i samsvar med gjeldende regler. Utførelse av kontrollen er basert på samme opplegg som benyttes ved Den norske Revisorforenings kvalitetskontroll. I tillegg til de fokusområder som dekkes av DnRs opplegg, skal det fokuseres på utvalgte temaer, som kan variere fra år til år. Temaer kan velges etter innspill fra fagavdelingen og/eller basert på erfaring fra tidligere års kvalitetskontroll. I tillegg skal Kvalitetskontrollutvalget også vurdere kontorenes effektivitet i revisjonsarbeidet og gi anbefalinger med hensyn til eventuelle ytterligere effektiviseringsmuligheter. Kvalitetskontrollen omfatter både revisjonsoppdrag og rådgivningsoppdrag utført av den oppdragsansvarlige. I tilknytning til den kontorinterne kvalitetskontrollen og klassifisering av risikooppdrag er det lagt opp til en rutine hvor komplett oversikt over alle risikooppdrag tilstiles alle BDOs kontorer med attestasjon fra samtlige partnere om at kravene til uavhengighet er oppfylt. En viktig del av kvalitetskontrollen er den enkelte avdelings kontroll av egen lokal organisasjon. Avdelingskontorets ledelse skal minst en gang pr. år gå igjennom egen organisasjon og spesielt vurdere følgende forhold: 1. Uavhengighet og etiske krav 2. Kapasitet og faglige kvalifikasjoner 3. Opplæring og etterutdanning 4. Planlegging 5. Dokumentasjon og oppfølging 6. Arkivering 7. Andre forhold 8. Rapporteringsplikt etter lov Til denne gjennomgangen benyttes skjema for egenrapportering. Skjemaet og gjennomgangen fremlegges i avdelingskontorets partnermøte til behandling. Skjema, med eventuelle tilleggskommentarer og vedtak om eventuelle tiltak, gjennomgås av Risk Management Partner og leder for kvalitetskontrollen og oppsummeres til styret ved administrerende direktør og 21 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

22 fagavdelingen. Gjennomgang skal være gjennomført og rapportering skal være sendt innen 1. september hvert år. Årlig intern kvalitetskontroll I løpet av en periode på 3 år gjennomgår alle partnere kontroll. Alle nye oppdragsansvarlige får intern kvalitetskontroll det første året de signerer revisjonsberetning. Kvalitetskontrollutvalget, ved dets leder, foretar utvelgelse av de oppdragsansvarlige for kontroll og alle kontrolleres minst hvert 3. år. Kontrollen deles i to: Kontroll av avdelingens organisasjon Kontroll av gjennomførte oppdrag Kontrolløren skal påse at kontorets ledelse minst én gang pr. år har gjennomgått egen organisasjon, og spesielt vurdere de punktvis opplistede åtte momenter angitt ovenfor. Som kvalitetskontrollører utnevnes hovedsakelig partnere med relevant og tilstrekkelig erfaring, dog kan erfarne managere i selskapet utnevnes ved behov. Kontrollørene er uavhengig av oppdragene som kontrolleres og de gjennomgår årlig opplæring. Kontrollen foretas rettet mot organisasjonen og utførelse av revisjonen og/eller andre tjenester på tilfeldig utvalgte oppdrag. Den enkelte kontrollør kan ikke utføre kontroll på egen avdeling eller på eget kontor. Oppdragene som kontrolleres velges ut fra flere kriterier, men det fokuseres mot kontroll av risikooppdrag hos den oppdragsansvarlige revisor. Kontrollrapporten behandles av Kvalitetskontrollutvalget som meddeler resultatet til den kontrollerte. Dette vil være ett av følgende alternativ: Resultatet av kontrollen anses som tilfredsstillende og gir ikke grunn til videre tiltak Kvalitetskontrollutvalget ber om en handlingsplan som beskriver hvorledes den kontrollerte skal forbedre de svakheter som er avdekket Kvalitetskontrollutvalget varsler om fornyet kontroll neste år Innberetning til styret i BDO som vurderer videre tiltak, eventuelt innberetning til Finanstilsynet Kvalitetskontrollutvalget meddeler resultatet av kontrollen til det kontrollerte kontor, samt resultat av de samlede kontroller til ledelsen i BDO ved administrerende direktør, styret, Risk Management Partner og fagavdelingen. I tillegg blir resultat av kontrollen gjennomgått for oppdragsansvarlige og managere på BDOs fagdag som holdes primo januar hvert enkelt år. I tillegg til den norske kvalitetskontrollen, gjennomfører BDO International jevnlige kontroller av internasjonale oppdrag, senest høsten Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

23 Erklæring fra styret i BDO AS org.nr om hvordan kvalitetskontrollsystemet har fungert, og at retningslinjer for uavhengighet er overholdt. Styret er ansvarlig for BDOs kvalitetssystem. Systemet er utarbeidet og implementert for å sikre tilfredsstillende kvalitet på det arbeid ansatte og partnere til enhver tid gjør. Styrets oppgave er å påse at systemet fungerer tilfredsstillende, mens administrerende direktør sørger for effektiv gjennomføring, herunder også sikring av at gjeldende retningslinjer og rutiner for uavhengighet til enhver tid overholdes. Styret i BDO mener at kvalitetssystemet fungerer effektivt. Det har i 2012 vært behandlet en sak av styret angående brudd på nedfelte retningslinjer. Det er gjennom ordinær kontroll avdekket forhold hvor det er påpekt potensial for forbedringer. BDOs styre og ledelse bruker hovedkonklusjonene fra kvalitetskontrollarbeidet til å gi anbefalinger til utøvende ansatte og partnere. Etter vår mening har BDOs kvalitetssystem fungert tilfredsstillende i perioden. Tilsvarende gjelder BDOs retningslinjer for å sikre revisors overholdelse av krav til uavhengighet. Oslo, 27. mars Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

24 5. Tidspunkt for siste periodiske kvalitetskontroll Revisjonsselskaper som reviderer revisjonspliktige foretak av allmenn interesse, skal i henhold til revisorloven 5b-2 underlegges kvalitetskontroll minst hvert tredje år av Finanstilsynet eller den som Finanstilsynet utpeker. Kvalitetskontrollen skal minst omfatte en vurdering av uavhengighet, ressursanvendelse, revisjonshonorarer og revisjonsutførelsen. For revisjonsselskaper skal kvalitetskontrollen dessuten omfatte en vurdering av selskapets interne systemer for kvalitetskontroll. Resultatene av kvalitetskontrollen skal beskrives i en skriftlig rapport. De siste gjennomførte kontroller i selskapet er: Tematilsyn 2012 Revisjon av inntekter Tilsynet ble gjennomført som den del av Finanstilsynets tematilsyn med formål å kontrollere revisjon av inntekter. Som en del av tematilsynet gjennomgikk Finanstilsynet revisors arbeid i tilknytning til revisjon av inntekter. Tre av BDOs avdelinger ble valgt ut for kontroll. Vi har kun mottatt oppsummeringer etter stedlig tilsyn. Total rapport til hele bransjen er under utarbeidelse. I oppsummeringene som er mottatt hadde ikke Finanstilsynet noen vesentlige merknader. Selskapstilsyn 2010 Finanstilsynets selskapstilsyn er en del av det ordinære tilsynsarbeidet med de store revisjonsselskapene. Endelig rapport fra tilsynet ble mottatt i januar Finanstilsynet avdekket ingen vesentlige forhold for vår revisjonsvirksomhet. I sin oppsummering legger Finanstilsynets allikevel til grunn av selskapet gjennomgår sine retningslinjer og rutiner knyttet til enkelte områder av virksomheten. BDO har innrettet seg etter Finanstilsynets merknader. Finanstilsynet skal gjennomføre tematilsyn i løpet av 2013 som går på selskapets interne kvalitetskontroll. Videre er det også varslet selskapstilsyn i Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

25 6. Foretak eller konsern av allmenn interesse revidert av BDO BDO sine revisjonskunder for regnskapsåret 2012 som er foretak eller konsern av allmenn interesse etter revisorloven 5a-1 pkt. 1-3 er følgende selskap: 1. Har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked i EØS land AS Nordlandskraft (Org.nr: ) Bergen Group ASA (org.nr ) Birdstep Technology ASA (org.nr ) Cellcura ASA (org.nr ) Dolphin Group ASA (org.nr ) Gyldendal ASA (org.nr ) Medistim ASA (org.nr ) Olav Thon Eiendomsselskap ASA ( ) Skiens Aktiemølle ASA (org.nr ) 2. Bank eller annen kredittinstitusjon Arendal og Omegns Sparekasse (org.nr ) Aurskog Sparebank (org.nr ) Bamble og Langesund Sparebank (org.nr ) Bank 2 ASA (org.nr ) Berg Sparebank (org.nr ) Bien Sparebank AS (org.nr ) Birkenes Sparebank (org.nr ) Blaker Sparebank (org.nr ) Cultura Sparebank (org.nr ) Drangedal og Tørdal Sparebank (org.nr ) Eidsberg Sparebank (org.nr ) Evje og Hornnes Sparebank (org.nr ) Gjerstad Sparebank (org.nr ) Grong Sparebank (org.nr ) Grue Sparebank (org.nr ) Hjelmeland Sparebank (org.nr ) Høland og Setskog Sparebank (org.nr ) Kragerø Sparebank (org.nr ) Kvinesdal Sparebank (org.nr ) Marker Sparebank (org.nr ) 25 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

26 Ofoten Sparebank (org.nr ) Tysnes Sparebank (org.nr ) Valle Sparebank (org.nr ) Vegårshei Sparebank (org.nr ) Verdibanken ASA (org.nr ) 3. Forsikringsselskaper Eidsberg Gjensidige Brannkasse (org.nr ) Gjensidige Hemne Brannkasse (org.nr ) Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse (org.nr ) Gjensidige Orkla Forsikring (org.nr ) Nemi Forsikring AS (org.nr ) Nord-Odal Gjensidige Brannkasse (org.nr ) Rakkestad og Degernes Brandkasse Gjensidige (org.nr ) Scandinavian Insurance Group (org.nr ) Troll Forsikring AS (org.nr ) 26 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

27 7. Finansiell informasjon Den finansielle informasjonen viser omfanget av revisjonsvirksomheten, herunder samlet omsetning fordelt på honorar for revisjon og andre tjenester. BDO har over kunder i Norge og vi anser dette som en veldiversifisert kundeportefølje. Vi er ikke økonomisk avhengig av noen få kunder. Oppgitte tall er i hele tusen. 27 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

28 8. Godtgjørelse til eierne Overskudd fordeles til partnerne årlig. Godtgjørelse fastsettes lokalt. Dette innebærer at det er ulike modeller for overskuddsdeling i BDOs regioner. Det legges imidlertid vekt på at endelig godtgjørelse til hver enkelt skal inspirere til å ta ansvar for utvikling av selskapets ansatte, kunder og virksomhet for øvrig. Modellene skal godkjennes av selskapets styre for å sikre at de ikke er egnet til å så tvil om vår uavhengighet. Endelig godtgjørelse består av arbeidsgodtgjørelse og resultatandel. Oslo, 27. mars Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 INNHOLD INNLEDNING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR 4 ÅPENHETSRAPPORT 6 VISJON OG VERDIGRUNNLAG 7 LEDER FOR REVISJON 8 RISIKOSTYRING I BDO 9 ORGANISASJON & EIERSKAP 10 LEVERING AV KVALITET

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

ÅPENHETS- RAPPORT 2016

ÅPENHETS- RAPPORT 2016 ÅPENHETS- RAPPORT 2016 Revisjon Advokat Rådgivning Regnskap ÅPENHETSRAPPORT 2016 3 Innhold Innledning av administrerende direktør 5 Åpenhetsrapport 6 Visjon og verdigrunnlag 7 Leder for revisjon 8 Risikostyring

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014 Fellesrapport Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll Tematilsyn 2014 DATO: 15. desember 2014 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR MARKEDSTILSYN

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS Vedlegg 1: Eksempel på retningslinjer for kvalitetssystem iht. ISQC 1 for en kommunal revisjonsenhet (ISQC 1-dokument) Forutsetninger: Revisjonsenhet organisert som IKS. Revisjonsenheten utfører regnskapsrevisjon

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 2017 Forord Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap i Norge. Med virking

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017

Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017 Detaljert opplegg for Kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer 2017 FORORD Revisorloven kapittel 5b, som trådte i kraft 1. juli 2009, pålegger revisor som reviderer revisjonspliktiges årsregnskap

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Vidi Revisjon AS Johan Scharffenbergs Vei 91 0694 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/86 30.03.2017 Merknader - endelig rapport 1. INNLEDNING Det vises til stedlig tilsyn 8. til 12. februar 2016.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT 2016 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING INNHOLD SIDETALL 1. Forord ved daglig leder 3 2. Innledning 4 3. Organisering, eierskap og styringstruktur

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Tema: Internkontroll. Styrets risiko- og kontrolloppfølging: de nye EU-kravene?

Tema: Internkontroll. Styrets risiko- og kontrolloppfølging: de nye EU-kravene? Tema: Internkontroll Styrets risiko- og kontrolloppfølging: Hva er status etter de nye EU-kravene? Frem til sommeren 2008 regulerte allmennaksjeloven, regnskapsloven og Norsk Anbefaling for Eierstyring

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand kommune Vi sikrer fellesskapets

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Data & Regnskap AS Postboks 345 Sentrum 6401 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5596 05.10.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2010, den 22. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Folketeateret, Storgaten 21-23, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer