Stiftelsesprotokoll for BA-ringen NORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsesprotokoll for BA-ringen NORD"

Transkript

1 Stiftelsesmøte Tid: 12.oktober 2005 kl Sted: HiN (Høgskolen i Narvik) Tilstede Medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2006 Tilstede: Representerer bedrift/etat: Svein-Erik Høiem COWI AS Roar Elvenes Elvenes Transport og Maskin AS Roger Moe Harstad Maskin og Anlegg AS Rune Nystad HeatWork Erling Reinslett Høgskolen i Narvik Egil Eilivsen Jernbaneverket Region Nord Boy-Arne Buyle JV Maskin Stig Kjærvik Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord Harald Rostad Mesta AS, EBA-Nord, NCC Constrution AS Jon Ingebrigtsen Multiconsult AS Svein-Erik Løvli Målselv Maskin & Transport AS Asgeir Kvitvik Norcem AS Olav Frantzen Norut Teknologi AS Knut Aune Hoseth NVE Region Nord Tor Charles Holmgren RIF Nord-Norge Jarl G. Johansen Skanska Norge AS Vidar Engmo Statens vegvesen - Region Nord Olav Beier Statens vegvesen - Vegdirektoratet Eivind Olsen Storegga AS Pål Strøm Jensen Tysfjord Kommune Teknisk Etat Karl Aksel Vik VINN, NESO side: 1 av 6

2 Innhold: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Gjennomgang av organisasjonsform og formål 4. Gjennomgang av påmeldte medlemsbedrifter/etater til stiftelsesmøte 5. Stiftelse av BA-forum rundt BA-studiet på HiN 6. BA-forumets navn 7. Vedtak om vedtekter for BA-ringen NORD 8. Gjennomgang av årsplan (stikkord) og budsjett 9. Valg av styremedlemmer, leder og koordinator 10. Godkjenning og underskriving av stiftelsesprotokoll 1. Valg av møteleder og referent Møteleder: Karl Aksel Vik Referent: Erling Reinslett 2. Godkjenning av innkalling Innkalling ble enstemmig godkjent 3. Gjennomgang av formål og organisasjonsform BA-forumet skal være et organisert samarbeid mellom BA-bransjen i Nord-Norge og BAstudiet ved HiN. Tiltaket gir BA-bransjen en unik mulighet til å være med på å påvirke studieopplegget for kommende BA-ingeniører. I tillegg får BA-bransjen en god mulighet til å markedsføre seg ovenfor kommende BA-ingeniører. Resultatet måles i blant annet antall endringer i studieinnhold og antall nye studenter som følge av BA-forumet. side: 2 av 6

3 4. Gjennomgang av påmeldte medlemsbedrifter/etater til stiftelsesmøte Bedriftene/etater som har betalt medlemskontingent for 2006 Bedrift/etat: AT CONSULT AS Beisfjord sementvarefabrikk Betong Renovering Bodø kommune - Kommunalteknisk kontor Bjørn Bygg AS COWI AS EBA-Nord Elvenes Transport og Maskin AS Gratangen Mekaniske Industri AS Harstad Maskin og Anlegg AS HeatWork Høgskolen i Narvik Jernbaneverket Region Nord JV Maskin Leonhard Nilsen & Sønner AS Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord Mesta AS Multiconsult AS Målselv Maskin & Transport AS Narvik kommune - VA FK Narvik kommune - vei og park NCC Construction AS NESO Norcem AS Norut Teknologi AS NVE Region Nord RIF Nord-Norge Skanska Norge AS Statens vegvesen - Region Nord Statens vegvesen - Vegdirektoratet Storegga Entreprenør AS Tysfjord Kommune Teknisk Etat Veidekke Entreprenør AS ViaNova AS VINN Ansvarlig kontaktperson: Børge Klingan Jostein Starbo Kjell Arne Olsen Svein Kaski Arild Østgård Svein-Erik Høiem Knut Wilhemsen Roar Elvenes Ingulv Frantzen Roger Moe Rune Nystad Erling Reinslett Thor Brækkan Boy-Arne Buyle Ståle Nilsen Stig Kjærvik Harald Rostad Jon Ingebrigtsen Svein-Erik Løvli Geir Soleng Trond Solberg Tor Nordstrøm Ruben Jensen Asgeir Kvitvik Olav Frantzen Knut Aune Hoseth Tor Charles Holmgren Jarl G. Johansen Vidar Engmo Olav Beier Eivind Olsen Pål Strøm Jensen Ronny Myhre Camilla Dale Karl Aksel Vik side: 3 av 6

4 5. Stifting av BA-forum rundt BA-studiet på HiN Det ble enstemmig vedtatt at forumet skal stiftes. 6. BA-forumets navn Det ble enstemmig vedtatt at forumet skal hete BA-ringen NORD. 7. Vedtekter for BA-ringen NORD 1. Organisasjonens navn er BA-ringen NORD. 2. BA-ringen NORD er et samarbeidstiltak mellom BA-bransjen (entreprenører, rådgivere, organisasjoner, leverandører og forvaltere) i Nord-Norge og BA-studiet ved HiN (Høgskolen i Narvik). 3. Formålet med BA-ringen NORD er at BA-bransjen skal kunne ha mulighet til å påvirke studentrekruttering og videreutvikle BA-studiet på HiN. Hovedvirksomheten til BA-ringen vil gjennomføres med målbare prosjekter ved hjelp av resurs personer tilknyttet samarbeidstiltaket. Prosjektene vil bli tilgjengelige for alle som ønsker dem. 4. Mål og tiltak 4.1 Rekruttere studenter til BA-studiet. 4.2 Motivere og beholde studentene på BA-studiet. 4.3 Utvikle gode studieopplegg for BA-studiet. 4.4 Utvikle gode etter- og videreutdanningskurs for BA-bransjen. 4.5 Etablere møteplasser mellom BA-bransjen og BA-utdanningen. 5. Medlemskap 5.1 Offentlige og private bedrifter/etater innen BA-bransjen, der deres aktiviteter faller naturlig inn under 3 og 4. Også de som identifiserer seg med BA-ringens vedtekter og retningslinjer kan bli medlem av samarbeidstiltaket. 5.2 En vesentlig del av BA-ringens arbeid vil bli utført i prosjektgrupper. Prosjektgruppenes mandat og ledelse besluttes av styret. Ansatte hos medlemmene forventes å støtte aktivt opp om BA-ringens arbeid, samt delta i de prosjektene som blir besluttet igangsatt. 5.3 Medlemmene betaler et årlig tilskudd til finansiering av BA-ringens virksomhet. Kontingent er 5 000kr for enkeltbedrift og kr for organisasjoner. 6. BA-ringens øverste organ er årsmøtet som velger et Styret som skal ha overordnet ansvar for at vedtak på årsmøtet gjennomføres. 7. Årsmøte 7.1 Alle betalende bedrifter og organisasjoner som har betalt medlemsavgiften pr det tidspunktet årsmøtet avholdes, har stemmerett på årsmøtet. 7.2 Det er kun en stemme pr medlem. 7.3 Stemmeavgivningen er relatert til den aktuelle bedriften eller organisasjonen og kan ikke overføres til andre. 7.4 Organisasjonen skal ha årsmøte 1 gang pr år. Årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mars. 7.5 Den ordinære årsmøtet skal behandle Godkjenning av innkallingen Valg av møteleder, bisitter, referent og 2 protokollunderskrivere Godkjenne styrets årsberetning Godkjenne revidert regnskap Godkjenne budsjett Godkjenne årsplan Behandle vedtektsendringer. Det må 2/3 flertall forandre disse Valg Andre innkommende saker. 7.6 Styret kan kalle inn til et ekstraordinært årsmøte ved et simpelt flertall. 7.7 Innkallingen til årsmøtet skjer ved oppslag på WEB og mail, med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde tidspunkt for årsmøtet, hva som skal behandles og hvilke dokumenter som er tilgjengelige for medlemmenes gjennomgang. 7.8 Koordinatoren har tale og forslagsrett under årsmøtet. Observatører kan innvilges talerett under enkeltsaker. side: 4 av 6

5 7.9 Valgkomité Valgkomiteen består av 3 personer Valgkomiteen har ansvaret for å finne kandidater blant medlemmene: 4 styremedlemmer med personlig vara, for 2 år. 3 medlemmer valgkomité, for 1 år. Koordinator, for 2 år Det skal fortrinnsvis velges et medlem til styret fra de forskjellige fagområdene i BAbransjen Valgkomiteen konstituerer seg selv Vedtak om oppløsning av BA-ringen NORD skal fattes på årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning av BA-ringen NORD skal et eventuelt overskudd tilfalle BA-studiet ved HiN. 8. Styret Styret består av 6 medlemmer og er selvkonstituerende. Ved en eventuell stemmelikhet har lederen dobbelstemme av medlemme blir valgt på årsmøtet. 8.3 HiN stiller med en representant og Studentparlamentet i Narvik stiller med en representant til styret i BA-ringen NORD. 8.4 Innkallingen med saksdokumenter blir lagt ut på WEB og sendt pr senest en uke før møtet gjennomføres. 9. Koordinator skal være pådriver og skal forberede og gjennomføre møter samt skal aktivt bruke WEB som informasjonsportal. 9.1 Styremøter: - utarbeide møteinnkalling med saksdokumenter sammen med styreleder - gjennomføre møte - utarbeide referat med vedtak 9.2 Årsmøte - utarbeide årsrapport og årsplan med regnskapsrapport og budsjett - utarbeide møteinnkalling med saksdokumenter sammen med styreleder - (gjennomføre møte) - (utarbeide referat med vedtak) 9.3 Pådriver for at tiltak i 4 blir gjennomført - utarbeide møteinnkalling med saksdokumenter sammen med styreleder - gjennomføre møte - utarbeide rapporter 10. Fakturaer og bilag attesteres av koordinator innafor vedtatt budsjett og anvises av Høgskoledirektøren. BA-ringen NORD benytter HiN s bankkonto og regnskapssystem. HiN besørger revisjon av regnskapet. Vedtektene ble enstemmig vedtatt 8. Gjennomgang av årsplan (stikkord) og budsjett Det ble enstemmig vedtatt at styret utarbeider årsplan og budsjett 9. Valg av styremedlemmer, leder og koordinator Følgende medlemmer med vara ble valgt som sturemedlemmer: fra BA-bransjen 1 (for et år): Roar Elvenes...vara: Tor Nordstrøm 2 (for et år): Vidar Engmo...vara: Eigil Elifsen 3 (for to år): Stein E Høiem...vara: Jon Ingebrigsen 4 (for to år): Ruben Jensen...vara: Knut Hovseth fra HiN 1 (for et år): Jaroslaw Kurpisz (student) 2 (for to år): Erling Reinslett (ansatt).vara: Svein Ove Hareide Følgende ble valgt som koordinator (for to år): Karl Aksen Vik side: 5 av 6

6 10. Godkjenning og underskrivning av stiftelsesprotokoll Møtet ble hevet kl1400 Stiftelsesprotokollen ble gjennomgått og godkjent av de tilstedeværende medlemmer. Narvik, 12.oktober 2005 side: 6 av 6

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer