Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver 6. 040428"

Transkript

1 Oblig2 i INF5120 Modellering med objekter UiO V04, Timelisteføringssystem Ver Gruppe 1: Fredrik Melsom Klausen, Andreas Limyr, Odd-Wiking Rahlff, Tho Diu Tang BUSINESS MODEL SCOPING STATEMENTS CONTEXT STATEMENT Egne avgrensinger Aktører og interesser Use Case Diagram - rikt bilde Overordnet Virksomhetsprosess Aktivitetsdiagram MÅLHIERARKI BUSINESS RESOURCE MODEL BUSINESS PROCESS & ROLE MODEL Aktivitetsdiagrammer REQUIREMENTS MODEL SYSTEM BOUNDARY MODEL aktører og use cases SUBSYSTEM GROUPING MODEL Use Case scenario Model REFERENCE ARCHITECTURE ANALYSIS MODEL Identifiserte komponenter ARCHITECTURE MODEL INTERFACE & INTERACTION SPECIFICATION Klassediagrammer QoS constraints Samarbeid mellom komponenter Sekvensdiagrammer med utgangspunkt i use casene (på komponentnivå) COMPONENT STRUCTURE Klassediagram INTERNAL DESIGN BCE analyse og klassediagrammer Mapping til focus/auxiliary klasser Klassediagrammer GRENSESNITTBESKRIVELSER FOR NOEN AV KOMPONENTENE (PRELIMINÆR UI-SKISSE) PLATFORM SPECIFIC MODELL (FOR 1 MODELL) COMPONENT IMPLEMENTATION MODEL J2EE implementasjonsdesign vha UML profil klassediagrammer DEPLOYMENT MODEL Deployering av komponenter på infrastruktur...22 INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 1

2 2. Business Model 2.1 Scoping Statements Context Statement Vision of Change er gitt i oppgavedefinisjonen Egne avgrensinger Vi velger å fokusere på en liten bedrift (SMB). Vi antar fastlønn, slik at lønnsutbetalingssystemet ikke er en del av løsningen vår. Vi skjelner mellom tre roller: Prosjektmedarbeider, Prosjektleder og Administrator. (nytt scope) Vi vil videre i dokumentet fokusere på de tre sentrale rollene. Prosjektmedarbeider (PM) har adgang til å fylle ut og inspisere egen timeliste. Prosjektleder (PL) har adgang til å sette opp og inspisere planlagt prosjektbelegg samt rapportert prosjektpådrag på sitt/sine prosjekter. PL kan også godkjenne timeføring og markere at et prosjekt skal avsluttes. Administrator (ADM) har adgang til alt, full inspeksjons- og endringsrett samt mulighet for å opprette/avslutte prosjekter og allokere Prosjektleder og Prosjektmedarbeidere på prosjektene. Administrator er forøvrig selv prosjektleder for minst ett prosjekt, nemlig prosjektet Administrasjon. Vi antar for enkelthetens skyld at: Alle jobber i full 100% stilling og 40 t/uke. Bordet fanger hver fredag ettermiddag for ukentlig timeføring for prosjektmedarbeiderne. Prosjektleder godkjenner hver måned de førte timene (før fakturering). Ferie og avspasering føres på egne interne prosjektnumre med administrator som prosjektleder. Dermed oppnår vi at ferie kan tas høyde for uten å måtte handtere dette på annen måte enn et hvilkensomhelst annet prosjekt. INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 2

3 2.1.2Aktører og interesser Prosjektmedarbeider Registrere timer Få oversikt over eget timeforbruk Sette opp personlig timebudsjett (antatt belegg pr prosjekt pr mnd) Prosjektleder Se oversikt over egne prosjekter Godkjenne timeføring på egne prosjekter Avslutte prosjekt Administrator Opprette/endre/slette ansatte Opprette/endre/avslutte prosjekt Allokere ansatte til roller i prosjektene Få totaloversikt over timer/budsjett/prosjekter Legge inn eller rette manglende eller feilførte timer på oppfordring av prosjektmedarbeiderne når dette trengs Use Case Diagram - rikt bilde INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 3

4 2.1.3Overordnet Virksomhetsprosess Aktivitetsdiagram Fargekoding: Grå bokser viser aktiviteter som systemet er direkte involvert i HRS-systemet Hvite bokser er aktiviteter utenfor HRS-systemet Som du ser ligger noen av boksene på grenselinjene mellom to roller. Dette betyr at begge rollene er involvert i aktiviteten. F.eks samarbeider prosjektleder med administrator for å avslutte og sluttfakturere prosjektet. INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 4

5 2.2 Målhierarki 2.3 Business Resource Model INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 5

6 Vi likte godt selv den enkle versjonen av klassediagrammet her også: INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 6

7 2.4 Business Process & Role Model (Virksomhetsprosesser (2 nivåer), roller) INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 7

8 Aktivitetsdiagrammer Eksempelet her er timeføringen: H: Human step T: Tool step I: Immediate step INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 8

9 3. Requirements Model 3.1 System Boundary Model INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V2004 9

10 3.1.1aktører og use cases 3.2 Subsystem Grouping Model Vi ser at administrasjon av de ansatte ikke akkurat er en del av business-caset, men vi har tatt det med likevel. Vi kommer imidlertid ikke til å legge mer vekt på dette i den videre diskusjonen Use Case scenario Model Vi har valgt å fokusere på to forskjellige representative use cases for de tre brukerkategoriene. INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

11 Use case 2 Se oversikt over prosjekter Prioritet 2 Mål Holde oversikt over ressurser Aktør(er) Administrator, Prosjektleder Prebetingelse Bruker er logget inn Postbetingelse - Fasade Kvalitets krav Scenario Beskrivelse Steg Handling 1 Ber om oversikt 2 Får oversikt (ser prosjektpådrag på de prosjektene brukeren har tilgang til) 3 Logger av Use case 5 Registrere timer Prioritet 1 Mål Holde oversikt over forbruk pr ansatt Aktør(er) Medarbeider, Administrator Prebetingelse Bruker er innlogget Bruker er tilknyttet minst ett prosjekt Postbetingelse Timene til medarbeider er registrert i databasen på den/de gjeldende uka/ukene. Fasade Kvalitets krav Scenario Beskrivelse Steg Handling 1 Velger å registrere timer 3 Velger rett uke (default er inneværende uke) 4 Velger rett(e) prosjekt(er) å fylle ut (default for utfylling er siste N ukers prosjekter som Medarbeider har fylt ut før) 4a Ved nytt prosjekt: Velg fra prosjektmeny 5 Timefører prosjektene for uken som er angitt 6 Signalisere lagring INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

12 3.3 Reference Architecture Analysis Model 3.3.1Identifiserte komponenter Vi har identifisert flg. komponenter: INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

13 4. Architecture Model I denne oppgaven fikk vi en aha-opplevelse ved å se at systemdesignet var en iterativ prosess som både omfattet top-down og bottom-up design. Ved en lineær skriftlig fremstilling kommer dette ikke tydelig frem, da alt ser ut som om det er drevet fremover av en mirakuløs målrettet prosess, mens det altså i virkeligheten er et resultat av kvalifiserte antagelser om grensesnitt koplet med behovsanalysen fra tidligere. 4.1 Interface & Interaction Specification Klassediagrammer QoS constraints Vi ønsker at HRS skal tilfredsstille flg. QoS-krav (ikke-funksjonelle krav): Oppetid: HRS skal være tilgjengelig minst 99 % av tida Integritet: Timeførte data skal ikke kunne endres utilsiktet Respons: HRS skal kunne tåle at alle bedriftens ansatte fører timer samtidig, uten at responstida blir mer enn 2 sekunder. Lagring: Data skal av regnskapstekniske årsaker bevares i minst tre år. INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

14 4.1.2Samarbeid mellom komponenter Sekvensdiagrammer med utgangspunkt i use casene (på komponentnivå) Her har vi valgt å se på TimeføringsEditoren: INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

15 4.2 Component Structure Og med ytterligere detaljering av TimeføringsEditoren: INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

16 Og tilsvarende: Og nå har vi skjønt poenget: I og med at vi i følge oppgaven ikke skulle følge WARM, har vi ikke laget noen arbeidsflytmodell basert på en raffinering av WARM, men har konsentrert oss om UML sekvensdiagram for komponentinteraksjon. INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

17 4.2.1Klassediagram Vi har klassene Ansatt (med subtypene Prosjektmedarbeider, Prosjektleder og Administrator) og Prosjekt. Timelisten En timeliste, Timeliste, er egentlig en vektor i relasjonen mellom Ansatt og Prosjekt gjennom prosjektløpet f. eks på format av antall timer forbrukt over dagene i året: (4, 8, 8, 6, 2, 0, 0, 8, 8, 5, 1,...). Det som brukeren kaller timelisten er da egentlig en collection av Timeliste. Timeliste planlagt En planlagt timeliste TimelisteBudsjett angir antatt fremtidig belegg for Ansatt på Prosjekt. Dette blir altså en helt tilsvarende vektor som timeliste. Forskjellen mellom planlagt tidsforbruk og reell bruk, er avvik. Det kumulerte avviket er interessant, for det viser hvorvidt du ligger i forkant eller etter planlagt forbruk. 4.3 Internal Design (for subkomponenter i valgt applikasjonskomponent) INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

18 BCE analyse og klassediagrammer Her utvider vi nå use-caset fra sist med detaljer: Use case 5 Registrere timer (detaljert) Prioritet 1 Mål Holde oversikt over forbruk pr ansatt Aktør(er) Medarbeider, Administrator Prebetingelse Bruker er innlogget Bruker er tilknyttet minst ett prosjekt Postbetingelse Timene til medarbeider er registrert i databasen på den/de gjeldende uka/ukene. Fasade Kvalitets krav Scenario Beskrivelse Steg Handling 1 Bruker velger Registrer timer i TimeføringsEditoren 2 TimeføringsEditoren ber TimeføringsService om å hente frem timelista og aktuelle prosjekter for brukeren. (default for timelista er inneværende ukes timelister (1 pr prosjekt pr ansatt), default for utfylling av prosjekt er siste N ukers prosjekter som brukeren har fylt ut før) 2b Bruker velger evt en annen uke. 2c Bruker legger evt til nytt prosjekt. (Menyvalg) 3 TimeføringsEditor viser frem tabell over uke og prosjektnavn. 4 Bruker timefører prosjektene for uken som er angitt 5 Bruker velger Lagre timeliste i TimeføringsEditoren 6 TimeføringsEditor ber TimeføringsService om å lagre timelistene. 7 TimeføringsService lagrer timelistene og gir melding om at dette har gått bra. 8 TimeføringsEditor viser Timelisten er lagret! Mapping til focus/auxiliary klasser Her var det rimelig tynt i COMET angående kokebok på BCE-analyse, men vi kilte iherdig på og tegnet egne ikoner: INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

19 O INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

20 g derfra: Klassediagrammer 4.4 Grensesnittbeskrivelser for noen av komponentene (preliminær UI-skisse) TimeFøring Fylles ut av Ansatt (Ansatt) ved ukeslutt (fredag/mandag). Hun velger uke (default=inneværende uke) og angir hvor mye hun har jobbet gjennom ukedagene på de forskjellige prosjektene. Mulighet for å velge fra liste av aktive prosjekter (default=de prosjektene hun tidligere har angitt å jobbe på). Horisontalt: Ukedager Vertikalt: Prosjekter som er jobbet på. TimeføringBudsjett Brukes av Person (Ansatt) for å føre opp hvor mye hun er antatt å jobbe på prosjektene. Viser evt over/underbooking, f.eks i mnd 6 er planlagt å jobbe 120%! Horisontalt: Måneder Vertikalt: Prosjektene hun skal jobbe på ProsjektManager Brukes av Ansatt (Prosjektleder) ved månedsslutt (eller før) for å inspisere hvor stort pådraget er fra prosjektmedarbeiderne. Fylles automatisk med basis i timelistene. Her kan prosjektleder planlegge pådraget fra prosjektmedarbeiderne på månedsbasis. (Budsjett) Horisontalt: Måneder Vertikalt: Ansatte Horisontalt: Uker Vertikalt: Prosjektmedarbeidere på dette prosjektet. ProsjektManager brukes også av Ansatt (Prosjektleder/Administrerende) når som helst for å finne ut hvor mye det er jobbet på alle prosjektene i bedriften. Viser både INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

21 reelt og planlagt pådrag og avviket mellom disse som grunnlag for replanlegging eller andre tiltak. Horisontalt: Måneder Vertikalt: Prosjekter (eller annet view: Ansatte) INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

22 5. Platform Specific Modell (for 1 modell) Denne delen var vi svært usikre på. Det står lite i COMET, så dette ble tynt mot slutten. 5.1 Component Implementation Model 5.1.1J2EE implementasjonsdesign vha UML profil klassediagrammer 5.2 Deployment Model 5.2.1Deployering av komponenter på infrastruktur Vi antar at vi utplasserer komponentene slik at alle kjører som webapplikasjoner. Dessuten: Alle kan kjøre Timeføring AC. Kun Administrator har tilgang til å kjøre AnsattManager AC Alle prosjektledere kan kjøre ProsjektManager AC. INF5120 Oblig 2, Gruppe 1, V

INF5120 Oblig 2 - Timeregistreringssystem Gruppe 25 Annette Kristin Levine Nils-Kristian Liborg Unni Nyhamar Hinkel

INF5120 Oblig 2 - Timeregistreringssystem Gruppe 25 Annette Kristin Levine Nils-Kristian Liborg Unni Nyhamar Hinkel INF5120 Oblig 2 - Timeregistreringssystem Gruppe 25 Annette Kristin Levine Nils-Kristian Liborg Unni Nyhamar Hinkel 2-1 Business Model 2-1 a) Scoping statements I Våre avgrensninger Timeregistreringssystemet

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Use case drevet design med UML

Use case drevet design med UML Use case drevet design med UML Bente Anda 26.09.2005 23.09.04 INF3120 1 I dag Domenemodeller System sekvensdiagrammer Operasjonskontrakter GRASP patterns Designmodeller med sekvens- og klassediagram 26.09.05

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE SYSTEMUTVIKLING OG SIKKERHETSARKITEKTUR

PROSJEKTOPPGAVE SYSTEMUTVIKLING OG SIKKERHETSARKITEKTUR PROSJEKTOPPGAVE SYSTEMUTVIKLING OG SIKKERHETSARKITEKTUR Av: Ole Kasper Olsen (Leder) Roar Sollie Anders Wiehe Morten Sporild Fredrik Skarderud Torkjel Søndrol Ole Martin Dahl Forord Dette er en obligatorisk

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300 Side 1 av 15 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 29. juni, 2007 Eksamen

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer