Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter"

Transkript

1 Korsegården Brannstasjon En beskrivelse av bygningens kvaliteter Gruppe 15 - Quoc Van Hoang, Ulla Eidissen Jensen og Kristine Ebne Prosjektoppgave i IMRT 100 Høsten 2010 Beskrivelse av Korsegården Brannstasjon Gruppe 15 Side 0

2 Forord Denne rapporten er et resultat av en vurdering av Korsegården Brannstasjon. Vurderingen av brannstasjonen med påfølgende rapport er gjort i forbindelse med IMRT100, som er innføringskurset på Institutt for matematiske realfag og teknologi ved UMB. Korsegården brannstasjonen er hovedtilholdssted for Søndre Follo brannvesen, et interkommunalt selskap eid av kommunene Frogn, Nesodden og Ås. Tusen takk til Brannsjef Ole Bjørn Kaasa og Leder for beredskapsavdeling/varabrannsjef Johan Stokkeland for omvisning og informasjon. En takk rettes også til John Petter Langdalen for veiledning under arbeidet. Gruppe 15 Side 1

3 Innhold 1. En beskrivelse av bygningens kvaliteter Forord Sammendrag Innledning Korsegården Brannstasjon i omgivelsene Førsteinntrykk Bygningens fremtoning Plassering i miljøet Bygningen i seg selv Byggeprossesser Teknikk og konstruksjon etasje etasje etasje Kjeller og underkjeller Ulemper og forbedringsområder Byggets interiør Vognhallen Sofagruppen, 2. etasje Standard kontor: Loftetasjen Kjøkken Stuen Treningsrommet Garderobene: Oppsummering Kilder Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Gruppe 15 Side 2

4 Sammendrag Korsegården brannstasjon er på ingen måte en stereotypisk brannstasjon, i en rød murbygning med sklistenger. Tvert om, det er mye særegent og oppsiktsvekkende med dette nye bygget som skal bedre brannsikkerheten til vanlige folk i Ås, Nesodden og Frogn. For det første så er bygningen i bunn og grunn en rød låve som fra utsiden ikke skiller seg særlig ut i fra den nærmeste bebygningen. Dette inntrykket man får fra utsiden endrer seg raskt når man går gjennom inngangsdøra. Inne er bygningen en moderne og funksjonell arbeidsplass for brannmenn i nærområdene. Søndre Follo brannvesen er som nevnt et interkommunalt selskap eid av de tre nevnte kommunene, noe som har satt stive rammer rundt utbyggingen av den nye brannstasjonen. Brannvesenet har måtte ty til alternative og pengebesparende løsninger under utbyggingen, og tiltross for dette har de fått et funksjonelt og innbydende resultat. Selve bygningskonseptet, som opptrer som en låve fra utsiden og en brannstasjon med kontorarealer har selvfølgelig vekt oppsikt blant lokalbefolkningen, og det har vært mange diskusjoner og debatter om dette er en god løsning. For oss som har skrevet denne rapporten og fått mye innsikt i denne bygningen virker det som om bygningen fungerer utmerket som en effektiv og allsidig arbeidsplass. Dette til tross for at vi ble møtt med en stor skuffelse da vi først fant ut at stedet ikke hadde en sklistang engang! Gruppe 15 Side 3

5 Innledning Gjennom dette prosjektet har vi valgt å ta for oss Korsegården brannstasjon og se på kvalitetene ved den som bygning i seg selv og i nærmiljøet. Oppgaven har vi delt inn i tre hoveddeler; bygget i omgivelsene, det tekniske og interiør, hvorav vi tre på gruppa har hatt en del hver å fokusere på. I tillegg har vi samarbeidet om innledningen og oppsummering da de oppsummerer det vi samla har funnet ut. Vi har valgt å angripe oppgaven ved å lese om arkitekturens plass i omgivelsene for å få bedre kunnskap om hva vi ser, gjøre bakgrunnsundersøkelser om stasjonen for å ha litt kjennskap til dens historie, for så å avtale møte med ledelsen på stasjonen slik at vi fikk førstehåndsinformasjon og omvisning av dem som kjenner bygget best. Deretter har vi jobbet videre med den informasjonen vi har tilegnet oss, bearbeidet denne, og gjort et nytt besøk for å se på bygget på nytt og stille flere spørsmål. Tilslutt har vi i fellesskap brukt tekstbehandlingsprogram for å sette sammen det ferdige skriftlige resultat Ved å velge å studere en så ny bygning som Korsegården Brannstasjon lærer man en del om hva som er normer for bygging og valg av materialer per dags dato. Dette er positivt med tanke på at det hele tiden er nye forskrifter, regler og meninger om hva som er best måte å gjøre noe på. Samtidig må man sette seg inn i lokale arkitektonisk tradisjoner, for å kunne vurdere et nytt bygg i et gammelt og tradisjonelt miljø. Vi har lært at det ikke alltid er så lett å få tak i den informasjonen man søker og man bør beregne ekstra tid i forhold til først planlagte ideer. Ved å gjøre to besøksrunder på bygget, med en ukes mellomrom og forskjellige omvisere, har vi kunne bruke tid på innsamlet informasjon og fylle opp eventuelle åpne hull. Gruppe 15 Side 4

6 Korsegården Brannstasjon i omgivelsene Søndre Follo Brannvesen leier lokaler på gården Hauge Nordre ved Drøbakveien. Der er de samlokalisert med Nødnett, ambulansetjenesten og ambulanseopplæringsenheten til Ullevål Universitetssykehus. Brannvesenet har over halve bygget, den vestlige delen, og denne er et tilbygg til det opprinnelige bygget hvor ambulansetjenesten holder til. Ved å ligge på Hauge Nordre ligger de sentralt i området de skal dekke og har kort utrykningstid til viktig/prioritert bebyggelse og institusjoner. Vi ser her brannstasjonen merket med pil til venstre i bildet (Kilde: Gruppe 15 Side 5

7 Brannstasjonens del under bygging, sett ovenfra i sørlig retning. (Kilde: Førsteinntrykk Når man kommer kjørende langs Drøbakveien er det ingenting annet som tilsier at en helt ny og topp moderne brannstasjon ligger bak buskene, enn skilt like før avkjøringen i begge retninger som varsler om utrykning. Det første som de fleste legger merke til når de ser brannstasjonen er at den ser ut som en låve, noe som ikke er så rart, fordi det er meningen at bygget skal se ut som en. Av form og farge er bygget holdt i stil som en tradisjonell låve, det er riktignok ganske stort, men i dette området er store låver et vanlig syn. På motsatt side av veien for brannstasjonen finner man jo Golflåven og like bortfor ligger Byggmakker med sine store røde bygg plassert ved et gårdstun. På framsiden av bygget er fasaden preget av garasjeporter noe som minsker låvepreget, men du må komme langs Drøbakveien i retning Ås for å legge merke til det. Kjører du i retning Drøbak ligger bygningen delvis skjult av nabobygningene, og du ser bare at det befinner seg et langt rødt bygg der. Ser man bygget fra baksiden er det godt mulig å ta det for å være en tradisjonell driftsbygning, noe som blir forsterket av omgivelsene. Det ligger en mindre gråmalt bygning som ser ut som et redskapshus ved siden av brannstasjonen og et hvitt hus på framsiden (se bildet på side seks). Selv om disse bygningene ikke har tilknytning til Gruppe 15 Side 6

8 hverandre, kan man oppfatte det som et gårdstun når man står i bakken bak på siden av brannstasjonen og ser oppover, og på oversiktsbilder/flyfoto. Bygningens fremtoning Selv om veggene er av sandwich-elementer er det vanskelig for menigmann å se på avstand at det ikke er kledd med trepanel, og dette i tillegg til den tradisjonelle røde fargen som er på elementene, gjør at bygningen smelter lettere inn i omgivelsene. Samtidig er det brudd med det tradisjonelle i området at de store vinduene på baksiden av låven er åpne flater. De burde vært delt mer opp, enten i form av sprossevinduer eller løse sprosser, for å myke opp uttrykket og byggets framtoning i nærmiljøet. Raftkassen stikker ikke langt ut og det er heller ikke vindfang og lignende på fasaden, dermed blir låvefølelsen forsterket ved at det hele framstår som en enkelt bygg. Et annet element som ikke er typisk for låver er det løftede taket på midterste del av bygget, et grep for bedre plassutnyttelse innendørs, som nødvendigvis ikke passer inn med eksteriøret. Bygningen sett i sørlig retning hvor det vises godt hvordan det løftede taket trekker oppmerksomhet. (Foto: Privat: U. E. Jensen) På solfylte dager vil denne delen av taket ei stund på dagen skinne og være veldig framtredende. Dette fordi sola brytes annerledes i det enn det resterende taket som har større helning. Dette er med på å gi bygget mer oppmerksomhet, som ikke nødvendigvis er positivt for et så stort bygg. Især fra de eiendommene som ligger på området lavere enn brannstasjonen vises dette veldig godt, og gjør at brannstasjonlåven skiller seg ut fra andre låver i området. Lite utstikk på raftkassen og ingen andre utstikk på langveggen. (Foto: Privat: U. E. Jensen) Vinduene i andre etasje på langsidene av bygget ligger så høyt oppe og skjult at de kan bli tatt for å være ventilasjonsluker i stedet for vinduer, et typisk element på en låve/driftsbygning. Gruppe 15 Side 7

9 Sammen med det løftede taket gjør dette at bygget kan minne om en nyere driftsbygning med naturlig ventilasjon. Når lyset faller på taket slik at det skinner veldig i den løftede delen av taket, ser det ut som om denne er i et annet materiale enn resten av taket, og man ser nødvendigvis ikke at det er vinduer der. Vinduene fremstår bare som mørke hull med stag mellom, noe man ser når ventilasjonslukene på toppen av en driftsbygning med naturlig ventilasjon står helt åpnet. Med andre ord er de visuelle prinsippene ganske like, men det at den hevede delen av taket går så langt nedover taket som den gjør, sier oss at dette ikke er en del av et ventilasjonssystem. Selv om brannstasjonen er et ganske romslig bygg så ruver det ikke så mye som man skulle kunne forvente av en bygning i den størrelseskategorien, sett fra framsiden. Som tidligere nevnt ligger den delvis skjult av nabobygningene, og den naturlige helningen i området er utnyttet for å kunne hente ut mest mulig totalareal på byggets grunnareal. Dette er blitt gjort ved å ha to kjellere, noe som vises godt på baksiden av bygget. Det virker ikke som om det foreløpig er gjort noen tiltak for å dempe det visuelle inntrykket av bygningen er en kloss, for dem som har tilhold med utsikt mot byggets bakside. Det at det kun er på brannstasjonens halvdel av bygget man ser de to kjellerne gir inntrykk av at den er veldig høy/dyp i forhold til resten. Å ha en slik del på et langt bygg er med på å korte det inn, især når det blir gjort slik som her hvor det er både grå murvegg og røde elementer på kjellerdelen, slik at det blir mer stykket opp. Man får da inntrykk av at bygget ikke er så langt som det er. Det bør likevel gjøres noe for å dempe inntrykket av bygget fra denne siden. Bygningen ruver høydemessig på baksiden, men bruddet i materialbruk i kjelleretasjene er med på å dempe lengden. (Foto: Privat: U. E. Jensen) Verandaene og trappen på kortsiden av bygget er et moderne og friskt tilskudd til bygget. Ved å holde de i svartlakkert stål, slik som taket, blir det mer kontinuitet i fasaden og de passer inn på bygget, tiltross for at store svarte verandaer ikke er vanlig i nærområdet. De er med på å gi et i utgangspunktet lite framtredende bygg særpreg, og trekke oppmerksomhet uten å være et uromoment. Oppe i begge røstene på bygget er det montert antenner av Gruppe 15 Side 8

10 Verandaene og trappa i sortlakkert stål til venstre samsvarer med taket, og antennene er dekorative element. (Foto: Privat: U. E. Jensen) festet øverst i røstet på brannstasjonen med utstikk over mønet, og likt hos praktiske årsaker. Disse understreker utrolig nok låvepreget ved å minne om spyd. Før i tiden så man ofte hvite spyd som sto opp fra toppen av røstet på både bygninger og låver, gjerne i sammenheng med annen dekorasjon i røstet på byggene. Antennene som er ambulansetjenesten i motsatt ende av bygget, gir en illusjon av et gammelt tradisjonelt element i bygningshistorien mens de egentlig bare er teknisk utstyr. Brannvesenet har fått seg et stort og romslig bygg, men mangler ca 120 kavdratmeter vognhall for å kunne få tilfredstilt sine behov. Derfor planlegger de å sette opp en hall for å kunne oppbevare mer utstyr og kjøretøy av mindre størrelse innendørs. Dette vil bli et isolert bygg, da de har utstyr som må oppbevares frostfritt, men den trenger ikke å være varmere enn at de unngår frosten. Denne er planlagt plassert på vestsiden av hovedbygget, og vil bli plassert ganske langt ned i terrenget slik at den kommer på nivå med den laveste kjelleren. De vil da kunne oppbevare utstyr for bruk i kjelleren der, idrettsutstyr og stoler, uten å måtte flytte det over store områder hver gang det skal brukes. Plassering i miljøet Tomta for planlagt plassering av ny garasje, vi ser at det er stor høydeforskjell mellom massene til venstre- og høyre i bildet. (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Det er en ganske stor asfaltert plass på framsiden av stasjonen. Selv om denne er romslig nok til å inneholde alt av biler, private- og brannvesenets, så er den ikke skjemmende for omgivelsene og forbipasserende på grunn av en liten jordkant som går rundt den. Jordkanten fører til at selve asfaltplata ikke vises med mindre du snur deg og ser direkte inn på plassen, eller entrer den. Det er også plantet trær mot veien som vil skjerme mot innsyn når de blir noe større. En så stor plass gir også mulighet til plassering av større utstyr, containere og haller Gruppe 15 Side 9

11 uten at det må planlegges inngrep i omkringliggende landbruksareal. Et romslig uteområde slik som brannvesenet har her er ikke bare positivt i forhold til oppbevaring og lagring av deres egne kjøretøy og utstyr. Det er god plass for besøkende, demonstrasjoner kan gjennomføres uten at det blir trangt, og utrykningskjøretøy og andre kommer fram lett fram. Vinterstid vil det å ha et stort, romslig og ryddig uteområde lette sneryddingen, især hvis man opplever vintre med store mengder nedbør slik som vinteren Det kan også hende at det av andre grunner vil være nødvendig med store maskiner inn på området, noe som ikke vil være noe problem her. Man får følelsen av orden og system når man står på denne plassen utenfor brannstasjonen. På baksiden av brannstasjonen er det et stort område som brukes til oppbevaring og solling av masse. Når man kommer kjørende fra Ås i retning Drøbak vises haugene med masse veldig godt. Dette området fremstår som et stort sår i landskapet og bryter med det idylliske i miljøet. For de nabogårdene ved Drøbakveien og Nyveien som har innsyn er dette området veldig skjemmende. Det er også en dam på dette anleggsområdet. Etter hvert skal brannvesenet overta deler av dette området, inklusive dammen, og de skal gjøre det om til øvingsområde og lagring av containere med utsyr. Det er blant annet ønskelig med en brygge ved dammen da. På en del av området mellom dammen og bygget ønsker de med tid og stunder å lage seg en treningsløype for 5 - kamp etter militære prinsipper. Så selv om baksiden ikke er så fin akkurat nå, foreligger det planer som innebærer mer system og orden for den. I landbruksøyemed er det positivt at øvingsområdet havner der hvor det ikke er dyrket mark, da det ikke innebærer tap av verdifullt kornåkerareal. Det bør også tilføyes at man på de fleste gårder har et område hvor man stabler det man ikke vil se av rot og skrammel, og dette området ligger ofte på baksiden av driftsbygningen. Området, med dam, på baksiden av brannstasjonen. (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Gruppe 15 Side 10

12 Bygningen i seg selv Byggeprossesser Våren 2010 flyttet brannmannskapet for Søndre Follo inn på Haug gård, ved Drøbakveien. Dette mannskapet skal ha ansvar for brannsikkerheten i Ås og Frogn, med kapasitet til å dekke mer. Den nye brannstasjonen fikk navnet Korsegården Brannstasjon. Før denne hendelsen var det mye uenigheter mellom fylkesmannen, brannsjefen og kommunen. Det hadde lenge vært en enighet om at nærområdene hadde hatt godt av en ny brannstasjon. Problemet var at ingen var enige om hvor den skulle bygges og hvor mye den skulle koste. Det var lenge planer om å bygge en ny brannstasjon som nærmeste nabo til Brønnesund skole og kommunen hadde kontaktet flere konsulenter og arkitekter, men ettersom prisen for dette skulle vise seg å være nærmere 60 millioner kroner, til tross for at tomten var en gave fra UMB, ble det satt en demper på planene. I tillegg var skolen skeptisk til eventuell støy og ulemper ved å være nabo til en brannstasjon. Til slutt ble disse planene skrinlagt av kommunen. I 2007 startet arbeidet med å få til en felles stasjon for brannvesenet og ambulansetjenesten på Haug Gård. Da begynte debatten mellom fylkesmannen og brannsjefen, fylkesmannen på sin side mente at man må vurdere tomter hvor man ikke berører viktige kulturlandskap og jordbruksressurser.", mens brannsjefen mente at fylkesmannen ikke hadde satt seg skikkelig inn i situasjonen i og med at det nye tilbygget på Korsegården ikke ville legge mer beslag på jordbruksareale enn om det skulle bli bygd ved Brønnestad skole. Den som til slutt kom seirende ut av duellen var Brannsjefen, Ole Bjørn Kaasa. Hovedgrunnene til dette var at kommunen ville spare mye penger på å ikke måtte bygge et helt nytt bygg og at Brønnestad skole skulle få være i fred. Det var likevel forutsetninger for at utbyggingen skulle starte, blant annet at det nye bygget ikke skulle skjemme landskapet i nærområdene. Dette er grunnen til at Korsgården brannstasjon ser ut som en låve utenfra. I tillegg ble rammene for utbyggingen tidlig satt av kommunen. Teknikk og konstruksjon Det første man legger merke til når man går inn i bygningen er at den er lys og møblert i en minimalistisk stil, det vil si lyse vegger og tak og møblert med bare det nødvendige. Dette gjelder spesielt i kontorarealene. Inngangspartiet består av hovedtrappen som er lagd i stål og Gruppe 15 Side 11

13 fliser, pluss inngangsdøra til garasjen og verkstedet. I tillegg til trappen som et blikkfang finner man også en heis som bedrer bevegelsesmulighetene for funksjonshemmede. Korsegården brannstasjon består av 3 etasjer og en kjeller med et underbygg, alt i alt en stor bygning som skal ha mange bruksområder. Bygningen står ved hjelp av stålbjelker, men bygget er stort sett bygd av trematerialer. I tradisjon tro er bygningen rød, noe som ironisk nok er ikonisk for både en brannstasjon og en låve. Arkitekten og ingeniørene har hovedsakelig valgt materialer i tre og stål og gulvet er lagt med fliser, parkett eller gulvbelegg, unntaket er selve garasjen hvor det blir brukt betong og epoxy som skal tåle mye trykk fra brannbilene og tungt utstyr, kort sagt en varierende bruk av materialer for ulike bruksområder. Brannstasjonen prøver også å være miljøvennlig ved papirsortering, de venter også på klarsignal til å kunne bruke fyringskjele som kan brenne flere typer fyringsprodukter, blant annet hestemøkk. Per dags dato er bygningen oljefyrt med vannbåren varme og oppvarmet vann. I tillegg har kontorene og boligdelen klimaanlegg. Det er også flere ventilasjonsrom i bygningen. 1. etasje For plantegninger, se Vedlegg 1- og 2 til slutt i rapporten I hovedetasjen finner man garasjen hvor brannbilene står og uniformene til brannmennene er, i tillegg flere verksted og egne områder for både vask av biler, utstyr og klær. Det er lagt stor vekt på allsidig bruk av områdene I hovedetasjen, noe som er logisk med tanke på at utrykning skal skje fort og uten komplikasjoner. Gruppe 15 Side 12

14 Vognhallen (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Vognhallen er på mange måter det viktigste området i en brannstasjon, den må være oversiktlig og åpen for å unngå kaos under utrykning. I denne sammenhengen blir også ruten fra oppholdsrom og soverom for brannmenn til utstyrsrom og garasjen essensiell i bygningsstrukturen. En fin flyt for for denne ruten er påkrevd og viktig, ved Korsegården er soverommene i tredje etasje, og garasjen finner man i hovedetasjen. Dette kan virke som en unødvendig lang rute, men ved hjelp av den oversiktlige og stødige hovedtrappen kan utrykningen skje hurtig. Korsegården har ingen sklistang og mangler derfor en av de tingene mange forbinder med en brannstasjon. Årsaken til dette er at det blir for høyt og farlig med en stang fra tredje til første etasje, dessuten kan bruken av sklistenger forsinke utrykningen, I og med at alle som skal ned må vente på at han/hun som sklir ned er borte fra stangen før man selv sklir ned, dette for å unngå skader og kollisjoner. Trappen er mer funksjonell på den måten at alle kan løpe ned samtidig. 2. etasje Når vi beveger oss opp en etasje finner man kontorarelene. Det som møter oss her er hovedresepsjonen, hvor man tar imot ulike hendvendelser angående brannstasjonen og selvfølgelig nødanrop, i vårt tilfelle måtte vi møte resepsjonisten for å snakke med brannsjefen. Organiseringen av kontorene var enkel, to lange hvitmalte ganger med kontorer på hver sin side, pluss flere møtelokaler på hver sin ende, totalt er det 14 kontorer og 4 møterom. Det var også plass til fire sofaer i et friareale i denne etasjen for rekreasjon og Gruppe 15 Side 13

15 uformelle samtaler. Sofakrok i kontorareal (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Gulvet i denne etasjen er lagt i linoleum, som tåler mye slitasje uten å måtte bones. Problemet med denne etasjen er at gipsplatene som veggene består av er tynne og gir en noe irriterende gjenklang under samtaler. 3. etasje For plantegninger se Vedlegg 3- og 4 til slutt i rapporten I tredje etasje finner man kantinen og boligene til brannmennene. Spiseavdelingen består av to store saler hvor man kan spise, drikke og slappe av. Alt malt i lyse farger. I spiseområdene har man lagd et stort vindu på tvers over taket, dette gir et estetisk preg over den ellers nøkterne stilen. Fordelen med dette er at det gir rommet ekstra og naturlig lys, pluss at det ser stilig ut. Gruppe 15 Side 14

16 Gulvet er lagt i parkett og belysningen er også bra. Kantinen er desverre ikke klar for bruk grunnet mangel av penger. Å være brannmann kan være en stressende og krevende jobb, derfor er det viktig at arbeidsplassen er både funksjonell og avslappende. I likhet med mange andre brannstasjoner er det egne avslapningsområder og soverom slik at de ansatte kan slappe av mellom utrykningene og når de har nattvakt. Disse områdene finner man også i tredje etasje. Her har man bygd seks identiske soverom og en stor stue med behagelige sofaer og et moderne kjøkken. I likhet med resten av bygget er disse arealene preget av lyse vegger. Kjøkkenet og stua er en åpen løsning med stor plass rundt, noe som fører til fin flyt I rommet. Stua i boligdelen (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Det som for utenforstående kan virke forvirrende er at soverommene er plassert i tredje etasje, det vil si med den lengste avstanden til hovedetasjen hvor vognhallen ligger. Kan dette ha noen innvirkning på utrykningstiden vil mange undre på. Brannsjefen begrunner dette valget med at man gjerne vil unngå at sivilpersoner må gå langt for å komme til resepsjonen og Gruppe 15 Side 15

17 kontorene og dermed også skape unødvendig støy i trappegangen på vei opp. Før dette valget av etasjer ble tatt ble det også gjort tidsstudier på hvor mye etasjevalget ville påvirke utrykningstiden, noe som viste seg å bare være fem sekunder forsinkelse. Dermed ble det ikke for mye oppstyr rundt valget av å ikke plassere soverommene i etasjen ovenfor vognhallen. Den robuste trappeoppgangen med heisen i bakgrunnen (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Kjeller og underkjeller I kjelleren av bygningen har man gjort plass til et treningsrom med vekter og apparater, med tilhørende garderober for menn og kvinner. Å være en brannmann krever at man alltid er godt trent, både mentalt og fysisk. Derfor er det viktig å ha gode treningsmuligheter når man er på jobb. I kjelleren har man også bygd et underbygg som rommer en stor gymsal lagt i Gruppe 15 Side 16

18 sportsparkett, den kan man se ned til fra vinduer I treningsrommet. Gymsalen med vinduer til treningsrommet øverst til høyre (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Feiervesenet holder også til i underkjelleren, her har de fått et verksted og vaskerom, og en spesialbygd todelt garderobe hvor man har et område for arbeidstøy og et område for fritidstøy, en dusj skiller disse områdene fra hverandre. Ulemper og forbedringsområder På den tiden kommunen valgte å bygge ut låven fra å bare være ambulansetjeneste til å inkludere brannstasjon var det nedgangstider i økonomien, det ble derfor satt stive rammer rundt utbyggingen. Det var et mål å spare penger på de områdene som var mulig å spare på. I løpet av tiden vi har jobbet med bygningen og snakket med brannsjefen og brannmenn har vi funnet noen områder i bygningen som kunne vært forbedret. Gruppe 15 Side 17

19 Det mest åpenbare problemet er at vognhallen virker for liten for formålet, dette fører til at flere av brannbilene må stå på utsiden av bygget, noe som ikke er gunstig med tanke på at bilene blir utsatt for slitasje på grunn av vær og vind. Bortsett fra dette var det første vi la merke til når vi ankom brannstasjonen at nødtrappene på utsiden av bygget virket uferdige og fremstod som en risikofaktor under en eventuell evakuering. Etter flere samtaler med de som jobbet ved stasjonen kom vi også fram til at det var mangel på oppbevaringsrom I bygningen, noe som har ført til at flere av kontorene blir brukt for å lagre verktøy og utstyr. En annen ting de ansatte ikke er fornøyd med er mangelen av vinduer mot nordsiden, grunnen til dette at fasaden ikke skal skille seg ut i fra den nærmeste bebyggelsen. Økonomien er også et problem, et eksempel på dette er at kantinen ikke er klar for bruk i og med at man ikke har hatt råd til å starte å bygge kjøkkenet. En annen ting er at bygningen nesten er blottet for pynt og detaljer, i form av malerier og skulpturer som kan gi forskjellige rom et personlig preg. Grunnen til dette er at brannstasjonen er avhengig av penger fra kommunen, noe de mangler per dags dato. Gruppe 15 Side 18

20 Byggets interiør Vognhallen Vognhallen fungerer som oppbevaringsrom for brannbilene, garderobe for brannmennene og rommer i tillegg et lite verksted. Rommet er svært ryddig og organisert, da det ikke er noen unødvendige gjenstander som kan komme i veien for Vognhallen (Foto: Privat: Q. V. Hoang) brannbilene. Dette er selvfølgelig alfa og omega, med tanke på en mulig utrykning. Garderoben ligger som et platå ovenfor brannbilene. På denne måten er det lett å finne fram til rett uniform for mannskapet. Mange vil kanskje tenke at det må være tungvint for mannskapet å løpe opp på platået for å hente uniformen, men dette løser de med at de henger drakten på brannbilen når de går av og på skift. Når utrykningen skjer, henger altså uniformen allerede på bilen. Garderobeskapene er bygget av tre og står symmetrisk oppført på rekke. Inni henger Verkstedet i vognhallen (Foto: Privat: Q. V. Hoang) uniformene og på hyllene står hjelmene plassert. Det var faktisk mannskapet selv som kom fram til ordninga med platåbygget, dette fordi en da unngår at tøyet blir vått når de spyler gulvet i garasjen. Under Gruppe 15 Side 19

21 platået står tre små tilhengere plassert. Der står de fint i ro, uten å skape problemer for brannbilene. I enden av garasjen finner vi verkstedet. Enda inneholder det ikke så mye av verktøy, men dette skal forandre seg med tiden. Også denne delen av garasjen er ryddig og organisert. I denne avdelingen står det også et blått oppbevaringsskap. Garasjen gir inntrykk av å være hakket mer ryddig, enn det de vanlige, private garasjer gjerne er. Og det kommer som en betryggelse på oss å vite at det ikke står noe i veien, når brannmannskapet skal ut å kjøre. Brannmannskapet selv skulle gjerne ønske sei en større garasje. Med større areal, kunne det nemlig plassert flere biler inne og dermed sluppet og hatt egne biler på parkeringsplassen. Sofagruppe i kontorareal (Foto: Privat: Q. V. Hoang) Sofagruppen, 2. etasje. Sofagruppen, som består av 4 sofaer med bord, fungerer som blikkfanget i venteværelset. Sofaene er store og behagelige, laget i svart skinn. Møbelet har myke sitteputer som man sitter godt og avslappet i. Kaffebordet matcher sittemøblene, både i farge og med sitt elegante utseende. Bordet er trulig laget i Sesam heltre, for deretter å bli antikkbeiset i brunt, lakkert og vokset. Møblene er kjøpt inn fra Bohus. Sofagruppen mykner opp resten av den kontorinspirerte etasjen og får en til å kjenne seg avslappet og rolig. På bordet står en svart kaffekanne. Denne gir inntrykket av at det bare er å forsyne seg, og gjør at man som besøkende føler seg velkommen. På den ene veggen står en hylle laget i glass og lys, lakkert treverk. Hyllen fungerer som et oppbevaringsskap for medaljer, og er hvor brannmannskapet viser frem utmerkelsene sine. Medaljehyllen fungerer også som et blikkfang, der en som besøkende gjerne blir stående å studere. Utmerkelsene og skapet er holdt rene og godt vedlikeholdt, slik får vi vite at de også har en symbolsk betydning for brannmannskapet. Hederstegnene gir også den besøkende Gruppe 15 Side 20

22 oppfatningen av at brannmannskapet gjør en god jobb, og at man befinner seg i trygge hender. Langs vinduene som vender ut, henger det svarte gardiner. Gardinene er mørke og moderne med innslag av noe grått. Mønsteret er symmetrisk og består av kvadrater i forskjellige gråtoner, noen lyse og noen mørke. Gardinene henger på smijernstenger. Dette er med Standard kontor (Foto: Privat: Q. V. Hoang) på å understreke den minimalistiske og stilfulle elegansen, interiørkonsulentene har valgt å holde på. Gardinene mykner også opp vinduene og vinduskarmene, som eller ville gitt rommet et stivere preg. Ved bruk av dette møbelet oppnår man med andre ord å holde på den rene og moderne stilen, samtidig som man gir rommet et noe mer personlig preg. Standard kontor: Kontorene er i likhet med resten av bygningen malt i hvitt og listet i hvitt. Et kontor er innredet med en eller to skrivepulter, noen oppbevaringshyller, kontorstol og datamaskiner. Belysningen er enkel og består av enkle lamper med lysrør inni. Møbelvalget her er tilfeldig, ettersom møblene var en gave fra en annen fabrikk. Her ble altså økonomi prioritert foran design. Ettersom brannstasjonen er et offentlig bygg, hadde mannskapet stramme tøyler fra kommunen når det kom til pengebruk og hva bygget skulle inneholde. Hvert kontor har også et vindu som vender mot gangen, der dette vinduet er tildekket med hvite lamell persienner for å unngå innsyn. Gruppe 15 Side 21

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt.

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. Åpent landskap Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. tekst: Hanne G. Sagen foto: Espen Grønli Styling: Tone

Detaljer

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første melketannen har falt ut. Mellomrommet er rammen, broen og det

Detaljer

En størrelse ned. Hvem? Interiørdesigner Laila Sjøholt og mannen Helge Onsum.

En størrelse ned. Hvem? Interiørdesigner Laila Sjøholt og mannen Helge Onsum. En størrelse ned Laila Sjøholt og mannen ønsket seg færre kvadratmeter etter at barna hadde flyttet ut. De endte opp med en 107 kvadratmeter stor leilighet på Frogner i Oslo. Tekst: Helle Tjaberg Styling:

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

o p p l e v e l s e r å r e t r u n d t h y t t e i v r å d a l

o p p l e v e l s e r å r e t r u n d t h y t t e i v r å d a l o p p l e v e l s e r å r e t r u n d t h y t t e i v r å d a l Beliggenhet: Hyttene ligger på solisiden av Vrådal med utsikt over vann, skog og fjell. Rett utenfor døren, i hjerte av Telemark der Vråvatn

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Våre hus har ingen bakside!

Våre hus har ingen bakside! Våre hus har ingen bakside! Kundetilpasset kvalitetshus Nå har du sett hvilke hus vi har å vi på de beste håndverkstradisjoner, med gjennomført kvalitet by på. Men i motsetning til denne katalogen, har

Detaljer

Oversikt. Side 2: Rainbow Feng Shui Side 3-4: Beskrivelse Side 5: Planløsning og bagua Side 6-11: Galleri Side 12: Oversikt Side 13: Konklusjon

Oversikt. Side 2: Rainbow Feng Shui Side 3-4: Beskrivelse Side 5: Planløsning og bagua Side 6-11: Galleri Side 12: Oversikt Side 13: Konklusjon Rainbow Feng Shui Leilighet i XXXXXXX, Bergen Forslag til designmessige endringer innen interiør Grunnleggende Rainbow Feng Shui Analyse av Lill Gra Arnesen Oversikt Side 2: Rainbow Feng Shui Side 3-4:

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse.

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse. INSPIRASJON HJEM da mette og niels pusset opp huset, fjernet de flere dører og utvidet åpningene, slik at romfølelsen ble luftigere. Møtet mellom gammelt og nytt er dessuten viktig for dem, noe som kommer

Detaljer

t SAMME t TO ULIKE MODELL HYTTER HYTTE BESØK: ELSKER NATUREN I NORD MAT: FRITT VILT TREND: PEISER OVNER EKSPERTENE OM MARKEDET: KJØPE ELLER SELGE?

t SAMME t TO ULIKE MODELL HYTTER HYTTE BESØK: ELSKER NATUREN I NORD MAT: FRITT VILT TREND: PEISER OVNER EKSPERTENE OM MARKEDET: KJØPE ELLER SELGE? 0849 hyttemagasinet.no Nr 9 2008 Oktober Kr 69,- EKSPERTENE OM MARKEDET: KJØPE ELLER SELGE? ELSKER NATUREN I NORD HYTTE BESØK: t SAMME MODELL t TO ULIKE HYTTER bc 1178 09 kr 69,- 7 023060 211783 8 7 0

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

VILDE HEGGEM. Kan han si: bli. Roman FORLAGET OKTOBER 2017

VILDE HEGGEM. Kan han si: bli. Roman FORLAGET OKTOBER 2017 VILDE HEGGEM Kan han si: bli Roman FORLAGET OKTOBER 2017 Det är hennes tunga öde, att uppleva sin första kärlek redan som barn. UNICA ZÜRN Han kommer inn i rommet. Han kommer gjennom døren og inn i rommet.

Detaljer

Orden i boks Forbered deg til det nye året

Orden i boks Forbered deg til det nye året PE284643 Inter IKEA Systems B.V. 2012 Orden i boks Forbered deg til det nye året JANUAR 2012 For mer informasjon om produkter og bilder: pressesenter@ikea.com PE297394 Gjem på skatter og verktøy......

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass.

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass. hole nytt Interiørglass Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin www.holeglass.no Glass på kjøkken 3 Glasseffekten! Hole Glass er et etablert glassfirma

Detaljer

aring bev p op 12 20

aring bev p op 12 20 2012 oppbevaring 2012 skap ROM til mer Skyvedører skaper ikke bare plass og rene linjer på soverommet og i entreen. De setter også sin stil på kjeller og vaskerom og gir helt nye muligheter i garderoben,

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no.

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. Leiligheten vår ligger her i 3. etasje. Leiligheten var til

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Meisland Trapp. www.meisland.no

Meisland Trapp. www.meisland.no Meisland Trapp www.meisland.no HÅNDVERK OG PRESISJON Høvelen. Selve symbolet på håndverk i tre. Vi har valgt å beholde høvelen som en del av vår logo, selv om vi selvfølgelig har tatt i bruk moderne teknologi

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

CASPER MORK ULNES - ARKITEKT CASPER OG SFOSLO

CASPER MORK ULNES - ARKITEKT CASPER OG SFOSLO Casper Mork Ulnes driver arkitektkontoret SFOSL (San Francisco-Oslo) sammen med sin partner Andreas Tingulstad fra et lite kontor i Vibesgate i Oslo. Han har bodd store deler av sitt liv utenlands (faren

Detaljer

FASADE STAVANGER LEIETAKERE MÅ UTFORDRE SPACES

FASADE STAVANGER LEIETAKERE MÅ UTFORDRE SPACES FASADE STAVANGER LEIETAKERE MÅ UTFORDRE SPACES ET HERSKAPELIG INTERIØR I EN MODERNE INNPAKNING Cellekontor blir ofte assosiert med noe traust og kjedelig. Kontorlokalet til Zeiner Gruppen i Tønsberg er

Detaljer

Talgø bad. Urbana 730/900

Talgø bad. Urbana 730/900 Talgø bad 2009 Urbana 730/900 Lifestyle 700 Lifestyle 700 sort, m/speilhylle Servantskap 700 sort 41539727 Servant Lilly 700c 30881536 Speilhylle 700 30853360 Lavt sideskap 30773550 Kr 1.995 Høyt sideskap

Detaljer

Sofaen er i «fornuftig» ullstoff med stor slitestyrke. Skreddersydd loftsleilighet

Sofaen er i «fornuftig» ullstoff med stor slitestyrke. Skreddersydd loftsleilighet I deler av stuen er takhøyden på hele 4 meter. Under selve mesaninen er det ikke mer enn 2,20 meter. Helhetsinntrykket er likevel svært luftig. For å få inn mest mulig gjennomlys er gelenderet på mesaninen

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element ORD LYS HUS Moderne boliger levert som element NORD LYS HUS MODERNE BOLIGER LEVERT SOM ELEMENT Boliger som blir levert som element har kort byggetid og blir da betegnet som «tørre bygg». Nye boliger er

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten 2016 - Malene Unelsrød Larsen Hytter Kafe /Restaurant Vestre Kanalkai - tomten hvor hostellet er plassert Hostel Situasjonsplan hele

Detaljer

Utenom hus anlegg. Elle Melle

Utenom hus anlegg. Elle Melle Utenom hus anlegg Elle Melle 2014 Komité for dette nedsatt på årsmøte i juni 2013. Mandatet er å utarbeide felles retningslinjer for etablering av platter / belegningsstein, levegger, gjerde, solavskjerming,

Detaljer

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde SANDANGERSVINGEN 5 SKADBERG, SOLA Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde LEILIGHETER Illustrasjon SKADBERG Sandangersvingen 5 BLOCK WATNE Illustrasjon Bo i lekker og moderne leilighet i Sandangersvingen

Detaljer

Stilsikker leilighet HJEMMET NR. 11/11

Stilsikker leilighet HJEMMET NR. 11/11 48 Leiligheten var fullstendig nedslitt da Sunniva og Kjell Andreas kjøpte den. Med mye kunnskap og masse pågangsmot har de endret den til det ugjenkjennelige. I dag stråler nydelig håndverk mot oss, og

Detaljer

MOLDEPANORAMET SOM KULISSE

MOLDEPANORAMET SOM KULISSE www.bjorset.no MOLDEPANORAMET SOM KULISSE I Anevegen på Bjørset har du en utrolig utsikt over fjorden og det fantastiske Moldepanoramaet med 222 delvis snøkledde fjelltopper. Du er tett på naturen, men

Detaljer

LUKSURIØS. industrisjarm

LUKSURIØS. industrisjarm VAKRE kjøkken LUKSURIØS industrisjarm Robert falt for 1800-talls villaen ved første øyekast, selv om den trengte en gigantisk renovering. Og med havet som nabo er været i konstant endring, akkurat som

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

rombolig Møt Andreas 8/2011 rom123 27

rombolig Møt Andreas 8/2011 rom123 27 Glimt av glamour De lakkerte overflatene, krystallet, speilene og silkestoffene i denne leiligheten fører tankene hen til 40-tallets glitrende Hollywood. Tekst: Anna Braun, oversatt og bearbeidet av Heidi

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,-

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,- Mesterhus KARITA Et klassisk, storslått hus med store stuer, og full takhøyde i begge etasjer. Boligen har fin beliggenhet på Skålvik i barnevennlige omgivelser. Turområde rett utenfor stuedøren. Kort

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

i blinken! Midt i bakken, midt HYTTEBESØK: HAFJELL

i blinken! Midt i bakken, midt HYTTEBESØK: HAFJELL Midt i bakken, midt i blinken! R FIN BELIGGENHET: Jaertunet ligger bokstavelig talt midt i skibakken og familiens fritidsleilighet ligger i det øverste av tunets seks hus. MARS 02 2008 57 tips! t Det er

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Interiørdetaljen mange glemmer

Interiørdetaljen mange glemmer Inspirasjon interiør Par Pa På elfag.no får du råd, tips og gode ideer for stue, kjøkken, bad og barnerom. Her kan du også selv bygge brytere som passer perfekt til ditt nye interiør. Interiørdetaljen

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

2 9 0 0 7 71 02M 30 aison 61 3023 8 1

2 9 0 0 7 71 02M 30 aison 61 3023 8 1 7 023061 302381 1 Maison 2 9 0 0 7 Til venstre: Laurence Louveure, som driver det London-baserte interiørdesignfirmaet Ardesia Design, har stått for interiøret og de innvendige løsningene i boligen. I

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Selv om leiligheten har fått en ny, senket himling, er det fortsatt mer enn tre meter under taket. Møbleringen og valget av malerier skaper et

Selv om leiligheten har fått en ny, senket himling, er det fortsatt mer enn tre meter under taket. Møbleringen og valget av malerier skaper et 80 Selv om leiligheten har fått en ny, senket himling, er det fortsatt mer enn tre meter under taket. Møbleringen og valget av malerier skaper et stilrent uttrykk med elementer som bidrar til en varm og

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

plantegning 3D-visualisering otoetcetera styling www.fotoetc.no

plantegning 3D-visualisering otoetcetera styling www.fotoetc.no plantegning 3D-visualisering otoetcetera styling TIMELAPSE www.fotoetc.no FILM FOTO KVELDSFOTO HØYDEFOTO foto Fotoetcetera har fotografert mer enn 10 000 eiendommer. Dette har gitt oss bred erfaring som

Detaljer

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler 1324 6 hjem som inspirerer bc 155 03 kr 85,00 møbler: 15 nye stoler fra MILANO arkitektur: Rijksmuseum i Amsterdam design: I verkstedet til Luca Nichetto foto: Tim Walkers magiske verden uteliv Linjelekre

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

PAX og KOMPLEMENT. Skyvedører KJØPEHJELP

PAX og KOMPLEMENT. Skyvedører KJØPEHJELP KJØPEHJELP PAX og KOMPLEMENT Skyvedører Les mer i PAX garantihefte. SIKKERHET Må festes til veggen. Ulike veggmaterialer krever forskjellige typer festemidler. Bruk festemidler som er beregnet på veggene

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,-

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Fra det høyeste punktet på selveste Justneshalvøya et fremtidsrettet

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 24 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Gå ikk e glip p av vå rt juleti lbud Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Vår julegave til deg Tegn oppdraget med oss i desember

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg

Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg Starla: En innledning Stannah forstår at lettvint tilgang til andre etasje kan bety at du kan

Detaljer

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Bakgrunn for søknaden Etter at midlene ble annonsert 3. mars, ble det sendt ut mail til

Detaljer

STILREN. Duse fargetoner, naturmaterialer og tidløse møbler i elegant miks. Familien hadde oppskriften klar da de skulle skape sitt drømmehjem.

STILREN. Duse fargetoner, naturmaterialer og tidløse møbler i elegant miks. Familien hadde oppskriften klar da de skulle skape sitt drømmehjem. Tips! Få inn elementer fra naturen. Det gir fin kontrast til resten av rommet. STILREN stemning 70 Duse fargetoner, naturmaterialer og tidløse møbler i elegant miks. Familien hadde oppskriften klar da

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Utenom hus anlegg. Høringsutkast desember 2013 Elle Melle

Utenom hus anlegg. Høringsutkast desember 2013 Elle Melle Utenom hus anlegg Høringsutkast desember 2013 Elle Melle 2014 Komité for dette nedsatt på årsmøte i juni 2013. Mandatet er å utarbeide felles retningslinjer for etablering av platter / belegningsstein,

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

create OVERRASKENDE FLEKSIBLE SKAP

create OVERRASKENDE FLEKSIBLE SKAP create OVERRASKENDE FLEKSIBLE SKAP Fra idé og design til produksjon. Over 120 000 løpemeter garderobeskap produseres årlig av vår heleide fabrikk i Slovakia. Cecilia Stööp, designeren bak Create Create

Detaljer

Stram stil. med hyggelig vri

Stram stil. med hyggelig vri Stram stil Ytterst på den gamle flystripen på Fornebu ligger et stramt og enkelt hus, med et mykt og hyggelig interiør, inspirert av elementer fra fjerne himmelstrøk. HjemmetINTERIØR Av: Harriet Bjørnson

Detaljer

Et særegent og moderne kjøkken

Et særegent og moderne kjøkken Et særegent og moderne kjøkken Ann Christins prosjekter Prinsesserom Et særegent og moderne kjøkken Nytt bad i gammelt hus Ungdomsrommet Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue

Detaljer

Fargerikes. favoritter

Fargerikes. favoritter Fargerikes favoritter dine favoritter er våre favoritter Fargerikes favoritter består av våre mest solgte farger. Mange av dem er unike og spesielt utviklet av Fargerike. De ulike tonene i dette kartet

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

før etter interiørkurs

før etter interiørkurs interiørkurs før etter Stikker: å Bo pusset opp Wibeke Trulsens hyttestue fra å være grønt, gammelt og klaustrofobisk til å bli åpent, lyst og ledig. Utgangspunktet for hele oppussingen var Wibekes behov,

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits Enkelt og eksklusivt I den vakre fjellbyen Zuoz i den vestlige delen av Sveits ligger et hus helt utenom det vanlige. Boligen fremstår som moderne og ny, men samtidig fast forankret i det originale. Innvendig

Detaljer

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS TYSSØY 7 eneboliger Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS Moderne eneboliger med store vindusflater og kvaliteter og rom som du ofte finner i langt

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet kvalitet BoMann-kvalitet er vårt nye kvalitetsstempel som forteller deg at dette er et høykvalitetsprodukt. Vi har valgt å satse på de beste: Norscan,

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe 2015-1 elektriske peiser trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 130 138 BLOKK 2 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Her er det plass til alle mine drømmer

Her er det plass til alle mine drømmer Her er det plass til alle mine drømmer Marianne Hafskjold var solgt da hun oppdaget at det hvite huset i son var til salgs. Nå er både det og hagen hennes. Tekst: Siv Kerstin Bakke Foto: helge Eek Hvem?

Detaljer

«Det oppstår en interessant dynamikk mellom fargene i rommene og farger på objekter som plasseres i dem.» Synne Skjulstad

«Det oppstår en interessant dynamikk mellom fargene i rommene og farger på objekter som plasseres i dem.» Synne Skjulstad 1 «Det oppstår en interessant dynamikk mellom fargene i rommene og farger på objekter som plasseres i dem.» Synne Skjulstad 104 bonytt NR 10-13 farger tema 2 1. Det italienske bordet, Magis Tavolo XZ3,

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

UTSIKTSLEILIGHETER I MARITIME OMGIVELSER

UTSIKTSLEILIGHETER I MARITIME OMGIVELSER UTSIKTSLEILIGHETER I MARITIME OMGIVELSER Sirevåg har Europas nest største skuldermolo, noe som skaper en rolig og trygg havn. Sirevåg Terrasse ligger i attraktive og landlige omgivelser Med sin naturskjønne

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer