MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG"

Transkript

1 MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG Ved Melløsparken Prisantydning: ,- Eiet tomt 2016 kvm BTA: 1366 m²

2 FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Tom Thorvaldsen (m:) Jon Petter Larsen (m) DNB Næringsmegling AS, Østfold Nygaardsgata 55, 1602 Fredrikstad PRISANTYDNING KR ,- BRUTTOAREAL 1366 m² OPPFØRT 1963 EIENDOMSTYPE Eiet BELIGGENHET Eiendommen ligger sydvendt og fint til ved Melløsparken. Gode bussforbindelser i området. Ca 1,5 km til Moss stasjon og sentrum. INNHOLD Eiendommen har full kjeller og 3 boligetasjer. Kjeller: Felles kjellerstue med utgang terreng, kjøkken wc og garderobe. Teknisk rom, tilfluktsrom, diverse disponible rom og 21 boder. 1 og 2 Etasje: 2 stk 2 roms leiligheter med stue, s.rom, kjøkken, bad/wc og balkong. 8 hybler hvorav 4 stk m sovenisje, 2 felleskjøkken, 2 dusj/wc, vaskerom, felles balkong. 3 Etasje: 3 stk 2 roms leiligheter med stue, s.rom, kjøkken, bad/wc og balkong. 5 hybler hvorav 1 med sovenisje, 1 gjesterom. Felles vaskerom, bad/wc, kjøkken og balkong. STANDARD Det foreligger tilstandsrapport som er en del av prospektet. Eiendommen har behov for modernisering. Vinduer i bygget, med unntak av kjeller er skiftet ut ca Det gjelder også balkongdører i leilighetene. ( det fremkommer ikke i rapporten). Det er nye eltavler med automatsikringer til hyblene (leilighetene er ikke inspisert). Leilighetene har i det vesentligste oppgraderte kjøkken og bad. Felleskjøkken er også oppgradert. De fleste hyblene har vask. Generelt er standarden på overflater og innredning enkel. Solid oppført bygg med etasjeskillere i betong. ADKOMST Adkomst fra Dyreveien. PAKERING Eiendommen har 4 garasjer. I hht reguleringsbestemmelsene skal område F2 benyttes som felles avkjørsel og parkering for områdene B1, B2 og B3. EIENDOM Dyreveien 18, 1532 MOSS Gårdsnr. 2, bruksnr. 707 Eier/hjemmels-haver: Sykehuset Østfold HF ØKONOMI Omkostninger: Notering av hjemmelsdokument: kr 1060,- Registrering av pantedokument: kr 1060,- Pantattest: kr 172,- Verditakst: kr ,- Ligningsverdi: Antas å utgjøre ca 30 % av markedsverdi. Kommunale avgifter: Renovasjon, feiing, vann, avløp. Årlig avgift: ,- 6 terminer à: 7 486,- Eiendomsskatt: På grunn av eierforholdet er denne i dag fritatt for eiendomsskatt. Ved salg vil den takseres og bli ilagt eiendomsskatt fra neste år. Skattetakstgrunnlaget vil være markedsverdi redusert til 2004 nivå. I praksis antas det at taksten vil ligge på % av dagens verdi. Skattesatsen er i dag 4 promille. Se vedlegg Megleropplysninger for detaljer. BEBYGGELSE Byggeår: 1963 Antall rom: 7 stk 2roms leil., 21 hybler BTA: 1366 m² Energimerking: Bokstav F. Attest vedlagt. Byggemåte: Sålefundament og ringmur i betong, etasjeskillere i betongdekke. Yttervegger i isolerte teglsteinsvegger. Konf. detaljopplysninger i vedlagte takst. Oppvarming: Elektrisk. Pipeløp, ikke i bruk. Ferdigattest: Det foreligger ferdigattest fra kommunen. BESKRIVELSE Regulering: Melløsparken reguleringsplan. Bygget inngår i felt B1 i planen hvor formål er offentlig byggeområde, "Melløs Eldresenter". Melløs bo og service senter og barnehage er nærmeste nabo. Det foreligger avtale som gir Bio Varme AS rett til og ha liggende fjernvarmeledning i lukket grøft over eiendommen. Avtalen er en del av vedleggene i prospektet. Tinglyste bestemmelser: Ingen tinglyste.

3 FAKTA OM EIENDOMMEN Vei, vann, avløp: Offentlig Tomtareal (m2): 2016 Tomt eieform: Eiet tomt Beskaffenhet (tomt): Relativt flat tomt opparbeidet med og noe beplantning. OPPRETTET UTLEIE Alle hybler er ledige. Leieforhold vedr 2 roms leilighetene er kortvarig -og går ut hhv ( leil 301 og 303) og (101 og 201). Leilighet 202, høsten Kopi av leiekontrakter fåes ved henvendelse til megler. Leilighet 102 og 302 er ledig. OPPGJØR/OVERTAKELSE Ønsket overtakelse og oppgjør snarest mulig etter at salget er godkjent. PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Eli Heggelund OPPDRAGSNUMMER FINANSIERING Det forutsetter at kjøper stiller egen finansierig. VEDLEGG Verditakst Tilstandsrapport Energiattest Grunnboksutskrift Kjøpekontrakt Megleropplysninger: Reguleringsbestemmelser og kart Situasjonskart Målebrev Ferdigattest Eiendomsinformasjon Opplysninger om kommunale avgifter Kommunale opplysninger Avtale mellom Sykehuset Østfold HF og Bio Varme AS

4

5 VIKTIG INFORMASJON DIVERSE Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av eiendommen. Eiendommen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig. FORSIKRING Eiendommen er forsikret via samlepolise i IF. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort. KONTRAKTSFORHOLD Kontrakt følger som vedlegg til prospektet FORBEHOLD / ANNET Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfyllt sine forpliktelser. etter avtalen. BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Eiendommen annonseres over en periode på 2 mnd jf ESA retningslinjer pkt 18B 2.1 bokstav a. Bud med akseptfrist før aksepteres ikke. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget. SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse. Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl 3 2, annet ledd. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. Avhendingsloven 3-9 ( as is ). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

6

7 FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

8 BUDSKJEMA Oppdragsansvarlig: Tom Thorvaldsen // Adresse: Gnr/Bnr/Snr. Budgiver 1: Budgiver 2: Adresse: E-post privat: Telefon: Dyreveien 18 Oppdrag nr: /707 Mobil: Postnr./sted: E-post arbeid: Personnr.: Personnr.: gir herved bindende bud stort, kr kroner på ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger. Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Egenkapital Långiver: Referanseperson og tlf. nr.: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl. Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere muntlige forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning. Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet. Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet. Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema kan printes ut på din skriver, leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller sendes på telefax til eiendomsmegleren. Bud kan ikke sendes på mail. Bud må være... i hende innen... På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift:

9 NOTATER

10

11

12 ProsjektForum A/S P ostboks S arpsborg Telefon: Telefa x: e-post: Org.nr: Verditakst med kontantstrømanalyse Hybelblokk Dyreveien MOSS Gnr. 2 Bnr. 707 MOSS KOMMUNE Ole Øyvind Moen Sivilingeniør/MNTF Utført av: Grete Lier Jamissen Ingeniør/MNTF Oppdrag Befaringsdato:

13 ProsjektForum A/S Verditakst Hybelblokk Dyreveien MOSS Gnr. 2 Bnr. 707 MOSS KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Andre forutsetninger/opplysninger Verdiansettelsene er basert på de ordinære instrukser som gjelder for sertifiserte takstmenn tilsluttet Norges TakseringsForbund, og baseres på normale markedspriser for tilsvarende eiendommer i Moss. Det er tatt hensyn til slitasje og vedlikeholdsmangler der dette er synlige forhold. Videre er det også foretatt et generelt aldersfradrag på grunn av elde og utidsmessighet, basert på byggeår og den slitasje bygninger normalt utsettes for som følge av bruk. I tillegg er det laget en rapport angående teknisk tilstand på bygget og en nøyere gjennomgang av hvilke kostnader som påløper hvis bygget skulle settes tilbake til dagens behov og funksjonalitet og de krav som myndighetene krever for tekniske løsninger. Tekniske løsninger er f.eks. selve konstruksjonen, funksjonskrav, tekniske installasjoner, brannkrav osv. Dette er også hensyntatt i taksten ved beregning av teknisk verdi på bygget. Teknisk verdi gir en indikasjon på eiendommens tekniske tilstand, men det er ofte avvik mellom teknisk verdi og markedsverdien. Det normale er at teknisk verdi ligger over markedsverdien. Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten hensyntar således ikke forhold/opplysninger som forefinnes der, med mindre det uttrykkelig fremgår av takstdokumentet. Takstkonklusjonen er takstmennenes vurdering av verdien av objektet, dvs. det beløp (forsiktig vurdert) som taksmennene mener at markedet er villig til å betale. Takstmennene er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil eller svikt som de ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn, og baserer seg på den tilstand objektet befinner seg i på befaringsdagen. Mandat Undertegnede takstmenn har for Skifte Eiendom fått i oppdrag å fastsette normal markedsverdi på eiendommen Dyreveien 18, 1532 Moss med Gnr. 2, Bnr. 707 i Moss kommune. Verditaksten baseres på sammenlignbare markedspriser for uteleie av hybler/leiligheter i samme distrikt (Østfold). Markedsverdi skal også hensynta gjeldende regulering som i dag er offentlig formål. Vi har også utarbeidet en tilstandsrapport som viser byggets behov for vedlikehold og oppgradering. Sammendrag/konklusjon Sammendrag: Bygget eies av Sykehuset Østfold og har vært et hybelhus for de som har arbeidet ved Sykehuset Østfold. I den senere tid er det kun et par leiligheter som er utleid og bygget står nesten helt tomt. Vi har brukt dagens priser på sammenlignbare utleieenheter i Moss kommune. Eiendommens markedsverdi er beregnet på grunnlag av en vurdering av sammenlignbare priser på utleielokaler for hybler og leiligheter i Moss. De leiekontraktene som eksisterer i dag er forholdsvis lave, da det er kun ansatte ved Sykehuset Østfold som er leietagere. Det er foretatt en beregning av eiendommens tekniske verdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi) basert på kostnader med å bygge og utruste et nytt tilsvarende bygg i dag i henhold til TEK'10. Fradraget for å komme frem til teknisk verdi er betydelig, og gjenspeiler eiendommens tilstand. Det er utarbeidet en tilstandsrapport som viser behovet for oppgradering og vedlikehold i bygget i tillegg til denne rapporten. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

14 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S Generell markedsvurdering: Annet: Tilstandsrapporten ligger vedlagt i takstdokumentet. Videre har vi foretatt en kontantstrømsanalyse som grunnlag for ansettelse av markedsverdien slik eiendommen er i dag. Analysen betrakter eiendommen i et 10-års perspektiv, hvor vi har lagt inn kostnader for nødvendig oppgradering og rehabilitering i 2014 for å kunne oppgradere standarden og tekniske installasjoner. Det er også tatt hensyn til usikkerheten med utleieforhold generelt ved vurdering av diskonteringsrente og risiko. Markedet for utleie av hybler i Moss anses generelt som meget godt og markedsprisene for utleie av hybler/leiligheter ligger på samme nivå som andre byer i Østfold som det er naturlig å sammenligne med. Eiendommen er noe fleksibil, og bør kunne tilpasses til andre type virksomheter som for eksempel kontordrift. Dette medfører at investorer normalt vil legge inn en lav risikovurdering, da det er liten risiko for fremtidig inntektstap. Dette er søkt fanget opp i verdiberegningen og synliggjøres ved at verdien beregnet med utgangspunkt i en kontantstrøm og verdien av en kapitalisert netto verdi av inntektsoverskuddet er på samme nivå. Eiendommens verdiintervall vil etter undertegnedes vurdering i dagens marked ligge innenfor kontantstrømanalysen og den kapitaliserte verdien. Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått, og det er ikke gitt opplysninger om forhold ved bygningen som kan ha innflytelse på verdien. Branntekniske forhold er heller ikke vurdert, og det er forutsatt at bygningen tilfredsstiller de generelle krav som gjelder for denne type virksomhet. Markedsverdi Konklusjon markedsverdi: Kr Sarpsborg, Ole Øyvind Moen Grete Lier Jamissen Sivilingeniør/MNTF Ingeniør/MNTF Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

15 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S Rekvirent Rekvirert av: Skifte Eiendom v/eli Heggelund Besiktigelse, tilstede Dato: Heidi Lyngås Sykehuset Østfold - Grete Lier Jamissen Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato Situasjonskartet og reguleringskart for Gnr. 2, Bnr. 707 ligger vedlagt. Reguleringsplaner Dato Godkjent av bystyret. Tegninger Dato Tegninger ligger vedlagt. Tidligere takst Dato Tidligere verdi- og lånetakst EDR framlagt av Egil Watndal. Dato Kopi av GAB-utskrift ligger vedlagt. Andre dok./kilder: Eier Dato Representant fra Sykehuset Østfold ga på befaringen opplysninger om eiendommens bruk og funksjon. Tilstandsrapport Dato Tilstandsrapport utført av Jan-Tore Christensen, ProsjektForum AS Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider 1 EDR 3 2 Situasjonskart 2 3 Reguleringsplaner 2 4 Tilstandsrapport 9 5 Tegninger 5 Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 2 Bnr. 707 Hjemmelshaver: Sykehuset Østfold HF Tomt: Eiet tomt. Areal m² Areal er hentet fra GAB utskrift. Konsesjonsplikt: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig Adkomst: Offentlig vei. Vann: Offentlig vannforsyning. Avløp: Offentlig avløp. Regulering: Planid: 260 Melløsparken, godkjent Kommuneplan: Kommuneplanen viser område for bebyggelse og anlegg. Forsikringsforhold Kommentar: Skattetakst Skattetakst: Andre opplysninger Tomtens anvendelse: Beliggenhet: Beskrivelser: Forsikringspolise ble ikke fremlagt. Opplysninger om eiendomsskatt og kommunale avgifter er antatt. Tomten er svakt skrånende mot sør og tomten er bebygget med et bygg i 3 etasjer og kjeller. Rundt bygget er det beplantet med busker og det er anlagt plen. Det er felles adkomst til flere av de offentlige byggene på området. Eiendommen har en flott beliggenhet nord for Melløsparken. Tomten og området rundt er regulert til offentlig virsomhet, hvor Melløs bo- og servicesenter og Melløs barnehage ligger som nærmeste naboer. Det er litt over en km til Jernbanestasjon og til Moss/Horten fergene. Det er ca. 2 km til sentrum med byens alle fasiliteter. Takstmannen er ikke gjort kjent med andre forhold som kan begrense verdien ved salg eller omsetning av eiendommen enn det som er nevnt i takstdokumentet. En verditakst gir kun en orienterende beskrivelse av konstruksjoner og bygningstekniske forhold. Takstdokumentet er basert på egen befaring og eiers representants opplysninger om Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

16 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S Parkering: Miljø/forurensning: Utbyggingspotensiale: Spesielle forhold: Bygninger på eiendommen Næring-Hybelhus - Leiligheter og hybler Byggeår: I følge GAB Garasje - 4 garasjer i et anlegg Byggeår: I følge GAB. eiendommen, samt tilgjengelig dokumentasjon i henhold til dokumentkontrollen. Byggets alder og vedlikeholdsmessige tilstand tilsier at det ved oppussing og ombygging vil kunne avdekkes feil og svikt som ikke er synlig ved en vanlig visuell befaring. Det er parkeringsplasser tilknyttet bygget i dag. Dagens drift av eiendommen medfører ingen forurensing til ytre miljø. Det er imidlertid ikke foretatt undersøkelser av eiendommens miljøprofil med tanke på innemiljø, klima, helserisiko eller miljørisiko. Byggt har ikke sentralt ventilasjonsanlegg i dag, og oppfyller ikke dagens krav til luftutskifting. Eiendommen anses som fullt utnyttet. Takstmannen er ikke kjent med andre forhold som kan påvirke takstverdiene enn det som fremkommer i takstdokumentet. Skjulte forhold, som ikke kan ses ved en vanlig visuell befaring, er ikke hensyntatt, med mindre det er gitt uttrykkelig beskjed om slike forhold av eier. Taksten er utført etter godt takstmannsskjønn, i henhold til den instruks som foreligger for takst av næringsbygg. Arealer og anvendelse Næring-Hybelhus - Leiligheter og hybler - arealer Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 340 Felles: Trappeoppgang, korridor, bad/toalett, vaskerom og kjøkken. Luftebalkong i korridor (stengt). 8 stk hybler med servant og 2 leiligheter med entrè, bad, kjøkken, soverom og stue med utgang til balkong. Arealer hentet fra tidligere takst. 2. etasje 340 Felles: Trappeoppgang, korridor, bad/toalett, vaskerom og kjøkken. Luftebalkong i korridor. 8 stk hybler med servant og 2 leiligheter med entrè, bad, kjøkken, soverom og stue med utgang til balkong. 3. etasje 340 Felles: Trappeoppgang, korridor, bad/toalett, vaskerom og kjøkken. Luftebalkong i korridor med adkomst til tak. 5 stk hybler med servant og 3 leiligheter med entrè, bad, kjøkken, soverom og stue med utgang til balkong. Kjeller Sum bygning Garasje - 4 garasjer i et anlegg - arealer Bruttoareal Etasje 1. etasje 60 Sum bygning Hovedinngang til alle etasjer og til kjeller. Kjellerstue, kjøkken, garderobe, toalett. Direkte utgang fra kjellerstue til terreng. Teknisk rom, boder og lagerrom/tilfluktsrom. BTA m² Anvendelse Gjenstående arbeider/vedlikehold Gjenstående arbeider: Påkostninger: Eiendommen er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen, fremvist av eiers representant. Det har ikke blitt foretatt særlige oppgraderinger i den siste tiden. Sammenkoblingen med Melløs bo- og eldresenter er fjernet og det er ikke satt tilbake i samme stand som før bygging. Eiendommen er generelt i normal vedlikeholdsmessig stand, alder tatt i betrakning, og har vanlig slitasje pga. elde og bruk. Bygningen er bygget i henh. til tidligere byggeforskrifter, og byggets standard avviker derfor fra dagens krav til rom, innemiljø, energiøkonomisering etc. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

17 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S Vedlikehold: Viser til vedlagte tilstandsrapport for mer utfyllende informasjon om vedlikeholdsbehov på bygget. KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Næring-Hybelhus - Leiligheter og hybler Lokalisering Næring-Hybelhus - Leiligheter og hybler Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Boligblokk bygget i 3 etasjer med kjeller. Vedlagte tegninger viser konstruksjonens oppbygning og vedlagte tilstandsbeskrivelse gir indikasjoner på vedlikeholdsbehovet. 210 Grunn og fundamenter, generelt Bygget er fundamentert på sålefundamenter og ringmur i betong på kult. 212 Drenering Ingen opplysninger om byggets drenering. 220 Primære bygningsdeler, generelt Bæresystemet er betongvegger og bærende vegger i teglstein. 221 Gulv på grunn Mot grunn er det støpt leca med stålglattet påstøp. 222 Vegger mot grunn Støpte betongvegger hvor deler av kjeller er isolert på innsiden. 224 Frittbærende dekker Etasjeskillere i betongdekke, hvor 1. etasje er oppforet. 225 Yttervegger Yttervegger er isolerte teglsteinsvegger. Vedlikehold ol: Skader i teglsteinsfasaden. 227 Takkonstruksjoner Flatt isolert tretak med papptekking. Påkostninger: Papp skal være skiftet for noen år siden. 233 Vinduer To-lags isolerglass. Påkostninger: De fleste vinduer skiftet i Vedlikehold ol: Noen vinduer er knust eller sprukket i kjelleren. 235 Ytterdører og porter Tredører med glassfelt. Vippeporter på garasjen. Påkostninger: Dører og porter fra byggeår. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister I all hovedsak vinylbelegg, men bad har terrazzogulv. Kjeller har malte betonggulver. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger I hovedsak murte vegger med puss. 261 Trapper og ramper Betongtrapper med terrazzo overflater. 272 Kjøkkeninnredning Hyblene har felles kjøkken i 1, 2 og 3 etasje. Leiligheter har egne kjøkken og i kjeller er det kjøkken i forbindelse med oppholdsstue. Påkostninger: Kjøkkeninnredningen til hyblene og en av leilighetene er oppgraderte i senere tid. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

18 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S 300 VVS-installasjoner, generelt Vann- og avløpsanlegg er i all hovedsak fra byggetiden med enkelte oppgraderinger. Avløpsrør i støpejern og vannrør i kobber. Varmtvannsberedere i kjelleren. Boligen har ikke ventilasjonsanlegg, kun veggventiler og avtrekk fra bad. Hybler har vasker på rommene og leilighetene har egne bad. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt inspeksjon av vann- og avløpsanlegg. Evt. feil eller mangler er ikke avdekket. 330 Brannslokking, generelt Brannslanger og pulverapparater installert og kontrollert av brannvesenet. Røykvarslere er montert i leilighetene. Felles varslingsanlegg, tilstand ukjent. 400 Elkraft, generelt El.anlegg med automatsikringer. Leilighetene hadde låste sikringsskap. Vedlikehold ol: El.anlegget er kun visuelt besiktiget. Takstmannen har ikke målt anlegget og kontrollert mot jordfeil etc. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

19 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S KONTRAKTER/AREALER Oversikt over leiekontrakter Bygning/areal Etg. m² Leie pr år Kr/m² Opphør mnd/år Reg. % Næring-Hybelhus - Leiligheter og hybler - Gang, kjøkken og vaskerom. Fellesarealer 1.etg / Fellesarealer 2.etg / Fellesarealer 3.etg / Hybler og leiligheter Sykehuset Østfold 1.etg / Sykehuset Østfold 2.etg / Sykehuset Østfold 3.etg / Sum: Total: Andre objekter Antall Leie pr år Ber. pr stk Opphør mnd/år Reg. % Garasje - 4 garasjer i et anlegg - Garasjeplass Sykehuset Østfold 1.etg / Sum: Total: Total: Markedsleie/ledige lokaler Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. % Næring-Hybelhus - Leiligheter og hybler - Gang, kjøkken og vaskerom. Fellesarealer 1.etg / Fellesarealer 2.etg / Fellesarealer 3.etg / Hybler og leiligheter Sykehuset Østfold 1.etg / Sykehuset Østfold 2.etg / Sykehuset Østfold 3.etg / Sum: Total: Andre objekter Faktisk antall Ansatt pr stk Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. % Garasje - 4 garasjer i et anlegg - Garasjeplass Sykehuset Østfold 1.etg / Sum: Total: Total: Kommentar kontrakt/arealer Kommentar leiekontrakter: Kommentar arealavvik: Leiekontrakter er i dag meget lave, da de har blitt fastsatt til ansatte ved Sykehuset Østfold. Vi har i denne taksten basert beregningene på markedsmessige priser for leie av hybler/leiligheter i Moss. Arealet på bygget og leiearealet er ikke i samsvar, da det er store områder med fellesareal. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

20 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S TOMTEVERDI Tomteareal: Tomteareal: m² Tomteverdi: Tomteverdi: Kr VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI Forutsetninger teknisk verdi Dette prisgrunnlag tar utgangspunkt i kostnadene med å bygge bygningen idag, fratrukket elde og slitasje fra byggeåret og frem til nå. Tomten er tillagt med tomtens normale markedsverdi. Normale byggekostnader Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris. Næring-Hybelhus Leiligheter og hybler Kr Garasje 4 garasjer i et anlegg Kr Sum normale byggekostnader: Kr Teknisk verdi Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr Teknisk verdi uten tomt: Kr Tillegg for normal tomteverdi: Kr Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING Rentegrunnlag Forutsetning og begrunnelse for valg av kapitaliseringsrente: Langsiktig Statsobligasjonsrente er p.t. ca 2,0% og inflasjonsmålet til Staten er ca 2,5%. Renterisiko fordeles på rente og inflasjon (hhv. 2% og 1%). Objektrisiko henspeiler den risiko som ligger i å investere i fast eiendom generelt (vanligvis 1-2%). Markedsrisiko henspeiler den risiko som ligger i leieavtaler og leiepriser på eiendommen (0-2%). Kurans reflekterer forhold ved bygningene på eiendommen med hensyn til tilstand, eksponering, utseende etc (0-4%) Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 2,00 % - Inflasjon: -2,50 % Realrente: kalkulert -0,49 %, avrundet: -0,50 % Renterisiko 3,50 % Objektrisiko 1,50 % Markedsrisiko 1,50 % Kurans 2,50 % Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 8,50 % Forutsetninger nettokapitalisering Dette prisgrunnlaget tar utgangspunkt i eiendommens netto inntektsoverskudd ved tenkt utleie, diskontert til nåverdi med en normal diskonteringsrente for tilsvarende eiendommer. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

21 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S Brutto leieinntekter Arealtype Leiekontrakter Markedsleie/ledige lokaler Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m² faktisk Kr/m² ansatt Leie pr år beregnet Gang, kjøkken og vaskerom Hybler og leiligheter Sum: Andre leieinntekter Leiekontrakter Markedsleie/ledige lokaler Type leieinntekt Antall Ber. pr stk Leie pr år Faktisk antall Ansatt pr stk Leie pr år beregnet Garasjeplass Sum: Sum: Fradrag i brutto leieinntekter Brutto leieinntekter: Kr Fradrag: Forsikringspremie er ikke oppgitt da staten er selvassurandør. Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: Forvaltningskostnader pr år: Driftskostnader: Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: Sum normale eierkostnader: Tap ved ledighet, 10 % av markedsleie: Sum: Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr Beregning av kapitalisert verdi Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr kapitalisert med 8,5 % gir (avrundet) Kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

22 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S VERDIGRUNNLAG - KONTANTSTRØMANALYSE Forutsetninger kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen vurderer bygningen i et 10-års perspektiv, og tar hensyn til evt. bortfall av leiekontrakter ved leietidens utløp. Kontantstrømanalysen baseres på dagens pris- og kostnadsvekst i markedet. Nøkkeltall Nøkkeltall Inntektsutvikling: 2,00 % Kostnadsutvikling: 2,00 % Realavkastningskrav: 8,50 % Diskonteringsrente: 11,00 % Beregning av nåverdi År Leieinnt. Normale Spesielle Gener. ledighet Endring likv. Beregn. nåv. eierk. kostn. 2013/8 mnd /4 mnd Sum beregnet nåverdi: Restverdi (ansatt restverdi): Nåverdi av restverdi: Sum beregnet nåverdi: Spesifikasjon av spesielle kostnader Beskrivelse År Beløp Inkl. kostn.utv. Oppgradering av bygget Inntekter, kostnader og kontantstrøm F orklaring Inntekter Kostnader Kontantstrøm Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

23 ProsjektForum A/S Eiendom: Gnr. 2 Bnr. 707 KOMMUNE MOS S Adresse: Hybelblokk - Dyreveien 18, 1532 MOS S KONKLUSJON MARKEDSVERDI Grunnlag for verdifastsettelsen: Tomteverdi: Kr Normale byggekostnader: Kr Teknisk verdi: Kr Kapitalisert verdi: Kr Beregnet nåverdi: Kr Yield: % 10,1 Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. E ttertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: S ide: ProsjektForum A/S Org.nr av 12

24 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 1 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 1.0 Fundamentering: Trolig fundamentert på stedlige masser. Det er ikke tegn til spesielle setninger. 2.0 Grunnmur: Plasstøpt betong grunnmur. Grunnmur har ikke spesielle tegn til skader på grunn av setninger. Betongen er noe skadet av rustsprengning på armeringsstålet. Noen steder er det bruk korrugerte plater av betong trolig med asbestarmering for å fuktsikre grunnmuren. Disse platene stikker opp i dagen og bør saneres. 3.0 Yttervegger: Vegger utført i plasstøpt betong forblendet med gul tegl med mellomliggende isolasjon Forblending av tegl har store skader fra frostsprengning i hele fasaden. Over vinduer er det tydelige tegn til rustsprengning fra armeringen. Fasadene er så sterkt skadet at de bør rives og utføres på nytt. ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

25 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 2 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 4.0 Vinduer: Med unntak av kjeller er alle vinduer skiftet i Det er trevinduer som er aluminiums beslått utvendig. Kjellervinduene er de opprinnelige vinduene av tre med kittede glass. Noen glass er knust eller sprekt. 5.0 Balkongdører: Dørene med omliggende vindusfelt er fra byggeår med doble kittede vinduer. Vinduene er 18 år gamle og i behov av vedlikehold. Levetiden for vinduer er år og vedlikeholds intervaller er 6-12 år innvendig. Vinduene er i behov av vedlikehold i form av overflatebehandling, justering og smøring. Det er tydelige tegn på luftlekkasjer rundt vinduene med påfølgende varmetap. Utforingene rundt vinduene er av typen MDF som sveller i endene. Dette kan være tegn på vanninnsig knyttet til nevnte luftlekkasjer. Kjellervinduene er modne for utskifting. Vinduene er ikke funksjonstestet. Levetiden for slike dører er år. Disse dørene er over 50 år og modne for utskifting. U- verdien på disse dørene er dårlig og fører til stort varmetap. Dørene er ikke funksjonstestet. 6.0 Ytterdører: Dørene med tilhørende glass felt er trolig fra byggeår Levetiden for slike dører er år. Disse dørene er over 50 år og modne for utskifting. U- verdien på disse dørene er dårlig og fører til stort varmetap. ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

26 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 3 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 7.0 Porter: De fire garasjeportene er trolig fra byggeår. Dette er av typen vippeporter, som ikke lenger er vanlige i bruk. Portene ble ikke funksjonstestet, men det var godt synlig at de er i behov av vedlikehold samt justering. Levetiden for slike porter er normalt år. Slike porter er upraktiske i bruk og dagens leddporter er mer letthåndterlige. Det vil derfor være mer gunstig å skifte dem ut kontra vedlikehold. 8.0 Balkonger: Balkongene er plasstøpte med et sidefelt av tre. Det er tydelige tegn til rustsprengning på armeringsstålet i betongen. Denne prosessen vil på sikt svekke konstruksjonen med påfølgende fare i bruk. Feltene i tre er i behov av utbedring/ utskifting for å opprettholde sin funksjon. 9.0 Tak: Taket er et oppskolet tretak med fall og innvendig taknedløp. Taket er opplyst tekket om i xxxx med papp. I forbindelse med befaring var taket ikke tilgjengelig. Gesimsene er utført med trepaneler. Taket som er tekket om i xxxx bør holde i xx år til. Det var ikke spesielle tegn til tidligere lekkasjer fra taket, med unntak av en boenhet i 3 etasje hvor malingen flasser på veggene. Kledningen av tre på gesimsen ser ut til å være slitt av vær, vind og råte. Levetiden for trekledning er år forutsatt godt vedlikehold. Denne kledningen er i behov av utskifting. ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

27 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 4 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 7.0 Trapper: Trappen er utført i plasstøpt betong med terrazzo overflater. Trappene er funksjonsmessig i god stand og trenger kun fortløpende vedlikehold. 8.0 Innervegger: Veggene er i hovedsak støpte, pussede og malte. Noen vegger kan være utført med tegl/ Leca som er pusset og malt. De pussede malte overflatene er for det meste i god stand, men noen steder flasser malingen. Maling på puss som flasser gir indikasjoner på fukt i bakenforliggende konstruksjoner. Generelt er overflatene i behov av vedlikehold i form av et strøk maling. 9.0 Innerdører: Dørene er i hovedsak fra byggeår. Det har vært noen oppgraderinger på dørene, men det er i hovedsak på låssystemene. Dørene inn til hver boenhet har tilfredsstillende funksjon, men tilfredsstiller trolig ikke dagens brann og lydkrav. Dette må undersøkes og utredes nærmere Gulv: Gulvene består i hovedsak av betong med belegg med unntak av 1 etasje som har tilfarergulv med belegg på betong. I kjeller er det en del malte gulv. På våtrom er gulvene utført med terrazzo overflate. Det er varierende tilstand på gulvene. I1 og 2 etasje er gulvene oppgradert, mens i 3 etasje ligger de opprinnelige beleggene. På våtrommene er det støpte gulv med Terrazzo overflate ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

28 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 5 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 11.0 Himlinger: Himlingene består av plasstøpt betong som er pusset og malt Overflatene er jevnt over i god stand, men er i behov av noe fornying i form av maling Kjøkken: Felleskjøkkenene til hyblene er oppgradert i 1 og 2 etasje, mens 3 etasje har de opprinnelige. Fire boenheter deler på et kjøkken. Leilighetene med eget kjøkken har de opprinnelige. I forbindelse med peisestue i underetasje er det et felles kjøkken som er det opprinnelige. Kjøkkenene fremstår som moderne og funksjonelt hvis man tar størrelsen i betraktning. Kjøkkenene til leilighetene er i behov av oppgradering og modernisering. Felleskjøkken i forbindelse med peisestue er i behov av oppgradering og modernisering. ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

29 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 6 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 13.0 Bad: Hybler har felles bad og toalett. Disse rommene er i hovedsak de opprinnelige med kun mindre vedlikeholdsmessige utskiftinger. Dette gjelder også badene i leilighetene. Oppvarmingen er i form av stråleovner samt panelovner. Veggene er pusset og malt, mens gulvet er støpt med Terrazzo overflate. Ventilasjon går i felles sjakt over tak. Badene som i hovedsak er fra byggeår er nedslitte og i behov av oppgradering. De fremstår som umoderne samt utidsmessige, og tilfredsstiller ikke dagens standard. Det er montert noen dusjkabinetter, men det vites ikke om dette er for å øke kapasiteten eller på grunn av fuktproblemer. ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

30 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 7 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 14.0 Ventilasjon: Ventilasjon av bygningen skjer via felles ventilasjonssjakter som gar over tak. Det er ikke undersøkt om dette kun er selvtrekk eller mekanisk avtrekk. Kjøkkenene har ikke egne ventilatorhetter. Ventilasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til ventilasjon. Det vil være naturlig å oppgradere ventilasjonen i bygningen i forbindelse med andre oppgraderinger VA-anlegg: ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

31 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 8 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 16.0 El: Sikringsskap til hyblene er oppgradert som bilde 2 viser. Sikringsskapet i leilighetene var ikke tilgjengelige siden nøkkel manglet. Det er derfor ikke mulig å si noe om tilstanden på disse. Ellers er det noe eksisterende og noe oppgraderte installasjoner. På vaskerom er det brukt en del skjøteledninger hvor kontakter ligger på gulvet. Oppvarming av bygget er via termostatstyrte panelovner. Varmtvannet varmes via varmtvannsberedere med elektriske kolber. Sikringsskapene til hyblene er oppgradert. Det vites ikke om ledningsnettet er oppgradert eller er det eksisterende. Dette bør undersøkes nærmere av en elektroinstallatør. Panelovner er av en eldre type og er ikke funksjonstestet. Ved oppgradering av bygget vil det være naturlig å oppgradere panelovner. Sikringsskap i leiligheter bør sjekkes nærmere da tilstand på disse er ukjent. Bruk av skjøteledninger på våtrom med energikrevende utsyr er ikke godkjent løsning. Kontakter er utsatt for vann og tverrsnittet på ledningene er for små. Dette kan føre til brann og elektriske støtt. Det anbefales en gjennomgang av hele det elektriske anlegget av en godkjent elektroinstallatør Brann: Det er installert brannslanger og pulverapparater i bygget. Det er et sentralt varslingsanlegg for boenhetene, men ikke for fellesarealene. Alarmen varsler ikke til noen alarmsentral. Varsling i fellesområdene er frittstående røykvarslere uten seriekobling. Brannslanger og pulverapparater var kontrollert. Tilstanden på brannvarslingsanlegget er ikke kjent og det anbefales en funksjonstest av anlegget. Anlegget er trolig i behov av oppgradering samt fornying. ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

32 Tilstandsvurdering Dyreveien 18, 1532 Moss - side 9 av 9 Beskrivelse av de angitte forhold Pkt. Beskrivelse Fotografi Vurdering 18.0 Kjeller/ underetasje: Kjeller består av tekniske rom og boder til hybler/ leiligheter. Underetasje består av peisestue, kjøkken, gangareal og toaletter. Kjeller og underetasje fremstod under befaring som relativt tørre og trolig uten fuktproblemer. Fellesarealer er i hovedsak de opprinnelige, og er i behov av fornying Utomhus: Det meste av de utendørs anleggene var dekket med snø og is under befaringen. Trapp var kledd med skifer. På utsiden av peisestuen var et område skiferlagt. Det er noen løse samt manglende skiferheler på trapp. Skiferlagt område på utsiden av peisestue er svært ujevnt. Dette kan skyldes ustabil grunn eller problemer med tele, samt en kombinasjon av disse. ProsjektForum AS sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse tlf: , fax: , mail:

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 AF /950 2/949 2/ / /884 AF 225 Avløp felles Drensledning Kanal felles Kanal overvann Kanal spillvann Kanal vann Overvann 2/886 2/ AF 225 2/ /718 2/720 2/ Pumpeledning spillvann Pumpeledning vann Spillvann Tunell felles Tunell overv Basseng Diversepunkt AF 225 2/ VL 150 2/ OV 315 SP / AF 225 AF 150 2/ Grenpunkt A Hydrant B Bekkeinntak C Bekkeinntak m. rist B Inntak D Kran Kum 23 VL 150 OV Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende. Stalp SP VL 150 OV 315 SP E LKO påkoblingspunkt Påkoblingspunkt F Overløp Pumpestasjon spillvann Pumpestasjon vann Sandfangskum Slamavskiller 18 2/707 Gatesluk Sluk D Sluk med sandfang Sluk Utslippspunkt Ventilpunkt Andre punkt Anboring Grenpunkt Stikk avløp Stikk overvann Stikk vann Andre Påkoblingspunkt /705 Sprinkelkum m/ventil til ald.h m Dato: Sign: joe Powel ASA Fag-avdeling N Målestokk 1:1000 VL 200

47 Utskrift Page 1 of 1 MOSS KOMMUNE Eiendom: Hj.haver/Fester: Dato: 4/ Sign: SI TUASJONSKART Gnr: 2 Bnr: 707 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Dyreveien 18, 1532 MOSS Målestokk 1: 1000 Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/ kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/ anleggsarbeid må undersøkes nærmere

48 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: Gnr.: 2 Bnr.: 707 Fnr.: Snr.: Adresse: DYREVEIEN Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest Ja Nei Hvis brukstillatelse eller ferdigattest er utstedt, oversendes dette pr. post elektronisk Merknader: Ferdigattest fra nybygg i Side 1 av 1

49

50 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: ABCB Gnr.: 2 Bnr.: 707 Fnr.: 0 Snr.: 0 Adresse: DYREVEIEN 18,MOSS 1850 Vannmåler Vannmåler tilknyttet Ja Nei Sist avleste dato Målerstand 6519 m 3 Forskuddsbetalt for 1067 m 3 pr år 1900 Kommunale avgifter og gebyr Kommunale avgifter utgjør pr år kr 44916,00 Avgiftstype Beløp Eiendomsskatt Kr Renovasjon Kr 1779,17 Feiing Kr 68,75 Vann Kr 2422,98 Avløp Kr 3089,85 Årsgebyr vann Kr 62,50 Årsgebyr kloakk Kr 62,50 Sum terminbeløp Kr 7486,00 Vi har 6 terminer pr år med forfall 20.03, 20.05, 20.07, 20.09, 20.11, Legalpant Restanser : Terminbeløp : Forfallsdato : Beregner 9,25% rente fra forfall Omkostninger / Purregebyr pr d.d. Ingen heftelser med legalpant Merknader : TERMIN 1/2013 MED AVREGNING 2012 ER SENDT OG FORFALLER DEN Side 1 av 2

51 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: ABCB Side 2 av 2

52 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: ABCB Gnr.: 2 Bnr.: 707 Fnr.: Snr.: Adresse: Dyreveien Målebrev / Midlertidig kartforretning / Matrikkelbrev Eiendommens areal 2016,7 m 2 Ikke oppmålt Målebrev JA NEI Midlertidig kartforretning JA Ikke fullført oppmålingsforretning JA Matrikkelbrev JA Kopi av målebrev / midlertidig kartforretning / Matrikkelbrev oversendes Pr. post Elektronisk Kommentar: B-160 Side 1 av 1

53 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: Gnr.: 2 Bnr.: 707 Fnr.: Snr.: Adresse: DYREVEIEN Adkomst til eiendommen Adkomst til eiendommen Offentlig Privat Tilknyttet (sett kryss) Kommentar: Side 1 av 1

54 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: ABCB Gnr.: 2 Bnr.: 707 Fnr.: Snr.: Adresse: Dyreveien Tilknytning til offentlig nett for vann og avløp Tilknyttet (sett kryss) Vann Offentlig nett Privat nett Ikke tilknyttet (sett kryss) Kloakk Offentlig nett Privat nett Via septiktank Ferdig Ja separatsystem Nei Foreligger det pålegg / heftelser / annet? I tilfelle hvilke / beskrivelse : Ja Nei Kommentar: Opplysninger som er gitt er basert på kommunens arkiver. Avvik kan forekomme. Side 1 av 1Side 1 av 1

55 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: ABCB Gnr.: 2 Bnr.: 707 Fnr.: Snr.: Adresse: Dyreveien Reguleringsforhold Planopplysninger Navn Formål Vedtaksdato Plan nr Kommuneplan KP Moss Kommunedelplan Reguleringsplan Melløsparken Offentlig bygg, institusjon, felles adkomst Bebyggelsesplan Kommentarer: Dagens tomt inneholder regulert areal for offentlig formål og areal regulert til felles adkomst for flere eiendommer. Planer under arbeid Planer under arbeid i området Formål Oppstartsdato Kommentarer: Side 1 av 1

56 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: Eiendomsinformasjon Ordrenummer: Gårdsnr: 2 Bruksnr: 707 Festenr: Seksjonsnr: Adresse: DYREVEIEN 18 Hjemmelshaver pr. d.d : SYKEHUSET ØSTFOLD HF Fester pr. d.d (hvis festetomt): Eiendommens areal (hvis oppmålt): 2016,70 M 2 ikke oppmålt Hjemmelshavers/beboers bolignummer ved flerboligbygg Bolignummer registrert på aktuell adresse. Med forbehold om feil/manglende opplysninger i bygningsarkivet. Merknad: "Søsterhjemmet", oppført med 28 hybler/leiligheter for Moss Sykehus, i Alt i henhold til opplysninger fra Matrikkelen/GAB-registeret (Grunneiendom - Adresse - Bygning). Moss Kommune v/teknisk utvalg har i møte vedtatt at gatenavn med veg og vegen nå skal hete vei og veien. Bolignummer, et begrep i flerboligbygg Bolignummer gis til leiligheter dersom de deler adresse med andre i samme oppgang. Bolignummeret blir som et tillegg til gateadressen og forteller hvor i et flerboligbygg leiligheten ligger. Bokstaven forteller etasjetypen, Kjelleretasje, Underetasje, Hovedetasje, Loftsetasje. De to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten ligger i. De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre med klokka når man kommer opp trappa og ser mot dørene. Eksempel: H0204, leiligheten ligger i 2.hovedetasje som nr 4 fra venstre U0101, leiligheten ligger i underetasjen, og helt til venstre Bolignummeret skal benyttes ved flyttemelding til Folkeregisteret. Side 1 av 1

57

58

59 Moss kommune Kommunenr.: 0104 Postadresse: Postboks 175 Postnr./-sted:1501 MOSS Telefon: Telefaks: Hjemmeside: ABCB Gnr.: 2 Bnr.: 707 Fnr.: Snr.: Adresse: Dyreveien Målebrev / Midlertidig kartforretning / Matrikkelbrev Eiendommens areal 2016,7 m 2 Ikke oppmålt Målebrev JA NEI Midlertidig kartforretning JA Ikke fullført oppmålingsforretning JA Matrikkelbrev JA Kopi av målebrev / midlertidig kartforretning / Matrikkelbrev oversendes Pr. post Elektronisk Kommentar: B-160 Side 1 av 1

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Verditakst og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Utført av: Svein R. Søftestad Ing./takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato: Verditakst og Fjellhall Kirkegaten

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet?

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? Adresse: Boligtype: Prisant.: Holtnes sjøbod 104 Fritidseiendom 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00

Detaljer

GULLHAUGVEIEN 35 BÆRUMS VERK

GULLHAUGVEIEN 35 BÆRUMS VERK GULLHAUGVEIEN 35 BÆRUMS VERK Halvpart av vertikaldelt tomannsbolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 950 000,- Halvpart tomannsbolig BTA: 138 m² / P-rom: 100 m² FAKTA OM EIENDOMMEN

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

MYRLIA 33 NITTEDAL. Enebolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 600 000,- Eier (Selveier) enebolig BTA: 126 m² / P-rom: 108 m²

MYRLIA 33 NITTEDAL. Enebolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 600 000,- Eier (Selveier) enebolig BTA: 126 m² / P-rom: 108 m² MYRLIA 33 NITTEDAL Enebolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 600 000,- Eier (Selveier) enebolig BTA: 126 m² / P-rom: 108 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Adresse: Boligtype: Prisant.: Furutoppveien 10 Vertikaldelt bolig 2 450 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Laurtizen Mobil: 976

Detaljer

Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 Storeogvelutstyrteeierleiligheteritreetg.Sentraltbeliggendeietablertboligområde.Garasjeikjeller.Heis.2/3soverom. ASKIM SENTRALT Furuveien4 Oppdrag:20510177 Pris fra: 2.596.000-3.425.000,- www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr.

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr. SALGSOPPGAVE Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. T Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/113 1 360 000 kr. 1 600 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 93 kvm. 93 kvm. SO Lånetakst: Verditakst:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet SALGSOPPGAVE Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet Prisantydning: 6 290 000 kr. + omk. Lånetakst: 5 050 000 kr. Verditakst: 6 290 000 kr. Bruksareal (BRA): 280 kvm. Adresse: Henvendelse: Lina-Marie

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4A

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4A HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4A Rekkehusbolig med 3 soverom. Prisantydning: 780 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 151 m² / P-rom: 114 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5D

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5D HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5D Rekkehusbolig i Heggelia med 3 soverom Prisantydning: 780 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 145 m² / P-rom: 115 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB

Detaljer

Verditakst. Batteriveien 1 1443 Drøbak FROGN KOMMUNE. Utført av: Ingeniør Geir Aaslund

Verditakst. Batteriveien 1 1443 Drøbak FROGN KOMMUNE. Utført av: Ingeniør Geir Aaslund Ingeniør Geir Aaslund www.byco.no post@byco.no Mob : 988 333 65 Org.nr: 992 727 004 Verditakst Batteriveien 1 1443 Drøbak Gnr. 70 Bnr. 92 FROGN KOMMUNE Utført av: Ingeniør Geir Aaslund Oppdrag 461 Befaringsdato:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT SALGSOPPGAVE Fin hyttetomt i Flateby Prisantydning: 325 000 kr. + omk. Tomtestørrelse Adresse: Gjeddevannsveien 54, 1911 FLATEBY Henvendelse: Tom-Ivar Berntzen Tlf: 90119612 Mail: t.berntz@getmail.no SOLGT

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4C

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4C HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4C Rekkehusbolig i Heggelia Prisantydning: 720 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 151 m² / P-rom: 114 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT SALGSOPPGAVE Del av tomannsbustad i Omvikdalen Del av nyere tomannsbustad i Omvikdalen. Skjermet beliggenhet i barnevennlige og flotte naturområder. Prisantydning: 2 390 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA):

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT SALGSOPPGAVE GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli Prisantydning: 800 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 41 kvm. Verditakst: 800 000 kr. Bruksareal (BRA): 37 kvm. SOLGT

Detaljer

HELSETHELLINGA 28 BÆRUMS VERK

HELSETHELLINGA 28 BÆRUMS VERK HELSETHELLINGA 28 BÆRUMS VERK 4-roms selveier i 2. etg. Garasjeplass og bod. 2 terrasser. Prisantydning: 2 200 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 100 m² / P-rom: 90 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk.

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk. Oppdragsnr: 70130246 SKUDENESHAVN Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN Prisant. kr 500 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 514 824 P-rom/bra ca. 60/75 kvm. Tomt ca. 570 kvm. INNHOLD 01 03 04 05 06 09 10

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr.

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr. SALGSOPPGAVE Laftet hytte med flott utsikt T Hytta sett fra traktorveien 200 000 kr. 250 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 61 kvm. 50 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: LG Prisantydning: 390 000

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål SOLGT. Fin hage og flott område rundt husene

SALGSOPPGAVE. Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål SOLGT. Fin hage og flott område rundt husene SALGSOPPGAVE Sjelden anledning på Lysnes, Senja, nesten 100 mål Fin hage og flott område rundt husene Prisantydning: 790 000 kr. + omk. Lånetakst: 950 000 kr. Bruttoareal (BTA): 178 kvm. Verditakst: 1

Detaljer

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt Adresse: Stoppenkollen 27, tomt B4.12-15 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 2 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen

SALGSOPPGAVE. Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen SALGSOPPGAVE Pen enebolig på ett plan - Otnes/Rendalen Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 159 kvm. Verditakst: 850 000 kr. Bruksareal (BRA): 148 kvm. Adresse: Gamle

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Tomannsbolig/ Leiegård - 3Leiligheter. Utsikt

SALGSOPPGAVE. Tomannsbolig/ Leiegård - 3Leiligheter. Utsikt SALGSOPPGAVE Tomannsbolig/ Leiegård - 3Leiligheter. Utsikt Prisantydning: 9 490 000 kr. + omk. Lånetakst: 8 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): 281 kvm. Verditakst: 9 500 000 kr. Bruksareal (BRA): 256 kvm.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. SALGSOPPGAVE Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt LG 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 122 kvm. 108 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 2 490 000 kr. +

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 H ÅVIK Nyt livet - bygg murhus Melandbakken 41 a og 41 b Prisant: 2 375 000,- Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 Haraldsgt. 115 5527 Haugesund Tlf: 52 80 43 02 www.sparbankmegleren.no arnegisle.taraldsoy@sparebankmegleren.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5B

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5B HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5B Rekkehusbolig over 2 plan. 3 soverom. Prisantydning: 730 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 145 m² / P-rom: 115 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr.

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr. SALGSOPPGAVE Budor - Håndlaftet tømmerhytte LG 670 000 kr. 790 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 40 kvm. 35 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 790 000 kr. + omk. Adresse: Gaupa

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,-

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- HOSLE PEN OG LYS 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED TERRASSE. MEGET GOD PLANLØSNING. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- Erik Kvam

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

GAUPEFARET 7 BLYSTADLIA

GAUPEFARET 7 BLYSTADLIA GAUPEFARET 7 BLYSTADLIA Rekkehus over 2 plan med terrasse og garasjeplass. Prisantydning: 2 300 000,- Andel rekkehus BTA: 118 m² / P-rom: 98 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor nyere sentrumsnær enebolig med dobbel garasje. Fasade inngang. 258 kvm. Verditakst: kr. Bruksareal (BRA): 240 kvm.

SALGSOPPGAVE. Stor nyere sentrumsnær enebolig med dobbel garasje. Fasade inngang. 258 kvm. Verditakst: kr. Bruksareal (BRA): 240 kvm. SALGSOPPGAVE Stor nyere sentrumsnær enebolig med dobbel garasje Fasade inngang Prisantydning: 4 850 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 258 kvm. Verditakst: 5 000 000 kr. Bruksareal (BRA): 240 kvm. Adresse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Toroms i Grøndalsbakken borettslag til salgs. Fasade

SALGSOPPGAVE. Toroms i Grøndalsbakken borettslag til salgs. Fasade SALGSOPPGAVE Toroms i Grøndalsbakken borettslag til salgs. Fasade Prisantydning: 900 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 86 kvm. Verditakst: 950 000 kr. Bruksareal (BRA): 56 kvm. Andel av fellesgjeld 229

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 000 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Meget velholdt enderekkehus 3 soverom SOLGT

SALGSOPPGAVE. Meget velholdt enderekkehus 3 soverom SOLGT SALGSOPPGAVE Meget velholdt enderekkehus 3 soverom Prisantydning: 1 550 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 100 kvm. Verditakst: 1 550 000 kr. Bruksareal (BRA): 83 kvm. Andel av fellesgjeld 31 900 kr. Andel

Detaljer