ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006"

Transkript

1 ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI

2 Innholdsfortegnelse: Ord fra leder 3 Informasjon fra styret: Referat fra årsmøtet 4 Presentasjon av nytt styremedlem 6 Krav om sykehuspraksis for fysioterapeuter som ønsker å oppnå spesialisttittel 7 Redaksjonsutvalg 9 Mål og handlingsplan Nasjonale handlingsplaner for kreftbehandling 11 Primærkontakt 13 Praksisplass for studenter 16 Lik lymfødembehandling? 17 Søknad om stipend 17 Innmeldingsskjema 18 Informasjon fra fagfeltet: Kurs/seminar og konferanser: - Grunnkurs i Onkologi i Trondheim 19 - Lymfeødembehandling 19 - Å arbeide med alvorlig syke og døende 20 - LMS-kurs innen lymfødem

3 Ord fra lederen Foran dere ligger et nytt ONK-L, sommerens informasjonsskriv fra styret. Vi har valgt på nytt å sende ut skrivet via nettet, til de av dere som har gitt oss mailadresse. Forrige gang fikk vi etter hvert høre at ikke alle hadde mottatt ONK-L på denne måte. Det førte til mye merarbeid for styret. Likevel velger vi å gjøre dette på nytt. Problemet er at de som ikke mottar mail av en eller annen grunn, heller ikke kan vite at de må gi oss beskjed om det. Derfor en bønn: snakk litt med kolleger: mottar de mail som ikke du får, eller omvendt? Hvis så er tilfelle: gi oss beskjed! Vi er en liten faggruppe, kun 160 medlemmer. Den minste faggruppe faktisk. Vår serviceavgift ligger også på minste nivå: 400 kroner. Det sier seg selv at det gir oss et annen økonomisk spillerom enn faggrupper med medlemmer og tilsvarende flere deltakere på seminarer. En del av faggruppene har også atskillig høyere serviceavgift! Vi vil gjerne holde serviceavgiften på et moderat nivå, men mye av arbeidet for oss små grupper er det samme som for de store grupper. Hjelp oss derfor å holde kostnadene nede. Bak oss ligger årsmøtet og årsmøteseminar i Tromsø. Vi var ca. 40 deltakere. Sånne tall holder ikke til å dele ut store stipender. Det ble da også bestemt på årsmøtet at stipendstørrelse er avhengig av faggruppens økonomi. Men når det er sagt, vil jeg også poengtere at jeg er meget godt fornøyd met 40 deltakere på årsmøte seminar i Tromsø! Det betyr at hele 25 % av våre medlemmer har tatt seg umake å komme til den lange veien opp til Tromsø! Det var også tydelig under seminaret at det lever et stort engasjement blant medlemmene for faget vårt. Om engasjementet er stort, er oppgavene minst like store. Vi diskuterte målog handlingsplanen for faggruppen på årsmøtet. Eller diskuterte Jeg ser i etterkant at dette burde ha vært lagt opp annerledes. Man lærer så lenge man lever! Det er ikke vanskelig å finne mål og oppgaver. Det som er vanskelig er å utføre dem. Jeg merker at styret har fullt opp å gjøre med å ta seg av løpende henvendelser og oppgaver. Det er vanskelig å holde de langsiktige målene og oppgavene i øyet. Noen av oppgavene mener vi er for store til at vi som styret alene kan hanskes med. Eller får lov å mene noe om. Et eksempel er spørsmålet dere (med mail) har fått om synspunkter på primærkontaktrollen for fysioterapeuter (se også lenger bak i ONK-L). Dette er store og vanskelige saker som kan ha store konsekvenser for oss alle. Vi takker til de som har sendt oss respons! Før jeg avslutter har jeg lyst å nevne at vi har fått en ny spesialist i Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling: Aline Flølo! Gratulerer så mye!! Solen skinner mens jeg skriver dette, våren er i ferd med å gå over til sommeren. En herlig årstid ligger foran oss. Nytt sommeren! Med hilsen Wilma van de Veen Leder i Faggruppe for onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling

4 - 4 -

5 - 5 -

6 Presentasjon av nytt styremedlem Styremedlem (kontakt til kursutvalget): Charlotte Bang Jobb: Ullevål Universitetssykehus HF, Oslo Tlf: / e-post: Charlotte er nyinnvalgt styremedlem, og ble bedt om å komme en liten presentasjon av seg selv: Mit navn er Charlotte Bang og jeg kommer fra Danmark. Min arbeidsplass er Kompetansesenteret for lindrende behandling (KSLB), Ullevål universitetssykehus. KSLB er et regional kompetansesenter for helseregion øst. Sentret er tverrfaglig bemannet og har pasienter i palliativ fase som målgruppe. Mine arbeidsoppgaver er 3 delt: Undervisning, poliklinikk/palliativ team, nettverkbygging monofaglig og tverrfaglig. Jeg sitter i Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende på UUS samt er leder for Fysioterapeutnettverket i kreftomsorg Oslo". Jeg ble fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i Århus, Danmark i Fra 1993 til 1996 jobbet jeg primært med hjerte- og lungepasienter, de første 2 år i Tromsø. Siden har jeg primært jobbet innen onkologi, fra 2001 på Ullevål universitetssykehus. Parallelt med ovenstående har jeg hatt undervisnings-oppgaver på fysioterapeutskolene i Tromsø og i Århus, jeg har vært studentveileder og så har jeg vært treningsinstruktør. Har bl.a. kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling fra 1999 samt etterutdanningskurs innen veiledning. Resten av styret: Leder: Wilma van de Veen Jobb: St Olavs Hospital HF Telefon: e-post: Kasserer: Merete Stoltz-Rasmussen Jobb: Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS Telefon: / e-post: Nestleder/sekretær: Kari Fismen Jobb: Helse-Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Telefon: e-post: Styremedlem: Hege Nervik Almli Jobb: St Olavs Hospital HF Tlf: / e-post: - 6 -

7 Angående Sykehuspraksis for spesialist innen onkologisk fysioterapi På bakgrunn av tidligere arbeid med kravene for sykehuspraksis, har styret sendt følgende brev til Malene Haneborg. Saken skal settes opp på høstmøtet i Fag- og Spesialistrådet (Se ellers for kravene til sykehupraksis på vår webside): Til NFF`s Fagseksjon ved Malene Haneborg Kopi: Siri Moe, Fag- og Spesialistråd Bakgrunn Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling tok tilrettelegging og kvalitetssikring av sykehuspraksis for onkologisk fysioterapi opp som sak på Landsmøte Fag- og Spesialistråd hadde i sitt møte den godkjent faggruppens forslag om kvalitetssikring av sykehuspraksis for onkologisk fysioterapi. Forslaget gikk ut på å dekke tre fagområder innenfor 6 måneder sykehuspraksis. 1- Undersøkelsesmetoder og behandling av kreftpasienter 2- Rehabilitering/forebygging. 3- Palliativ behandling For å kunne gjennomføre dette i realiteten, måtte sykehuspraksis tilrettelegges på forskjellige plan. Landsmøte i Lillehammer avviste alle våre forslag angående dette. Konklusjon Sykehuspraksis innenfor de tre foreslåtte fagområdene lar seg derfor ikke gjennomføre i praksis. Dette på grunn av at sykehuspraksistiden ikke kan gjennomføres i bolker, at det ikke finnes øremerkete utdanningsstillinger, og ikke krav om organisert veiledning. Vi beklager også fortsatt at det ikke finnes krav at sykehusfysioterapeuter må ut av sykehuset for å møte kreftpasienter i andre behandlings- og opptreningsfaser. Dette vil gi en ulik kvalitet av framtidige spesialister i forhold til bredde og erfaring. Faggruppen var svært glad for å gehør av Fag og Spesialistrådet for sitt ønske om kvalitetssikring via spesifisering av praksisinnhold. Men etter avslagene på Landsmøtet mener vi at sykehuspraksis for onkologisk fysioterapi fortsatt verken er kvalitetssikret eller bedre tilrettelagt, spesielt for de fysioterapeuter som arbeider i kommunen eller privat praksis. 7

8 Spørsmål Faggruppen ønsker å sondere mulighet om på nytt å fremlegge disse ønskene om kvalitetssikring av praksiskrav for fysioterapeuter som ønsker spesialistgodkjenning innenfor onkologi og lymfødembehandling. Vi ønsker også at Fag og spesialistrådet skal se nærmere på likhet i praksiskrav for de forskjellige spesialiteter under ett. Vennlig hilsen Dagmar Moseby Tidligere nestleder i Faggruppen for Onkologisk Fysioterapi og Lymfødembehandling Wilma van de Veen Leder i Faggruppe for Onkologisk Fysioterapi og Lymfødembehandling 8

9 Redaksjonsutvalget for faggruppen Margreet Hartmann har i flere år sagt seg villig til å holde nettsiden oppdatert. Styret har selv utført jobben med utgivelse av ONK-L. Nå er et redaksjonsutvalg på plass og består av følgende personer: Margreet Hartmann. Kristian Austreim. Margreet har heldigvis sagt seg villig til å fortsette som medlem i redaksjonsutvalget. Hennes oppgaver blir som tidligere, å holde nettsiden oppdatert. I tillegg til henne har styret fått hjelp av Kristian Austreim til å utgi informasjonskrivet ONK-L. Redaksjonsutvalget oppnevnes av faggruppens styre for 2 år av gangen. Redaksjonsutvalget kan komme med egne forslag til redaksjonelt innhold. ONK-L og nettsiden kan inneholde bokomtaler, kursreferater, forskning, leserinnlegg, informasjon fra styret o.s.v. Styret er ansvarlig for innholdet i ONK-L og nettsiden gjennom kontaktpersonen. Redaksjonsutvalget sender ut ONK-L til medlemmene. Hege Nervik Almli er styremedlem og kontaktperson til redaksjonsutvalget. Alle medlemmer oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsutvalget eller styret hvis en har interessant stoff til vår webside eller til neste utgave av ONK-L!! 9

10 Handlingsplan Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling mars 2006-mars 2008 Overordnet mål: Faggruppen skal være en organisasjon for NFF-medlemmer med interesse for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysioterapi innenfor den palliative omsorg er å betrakte som en selvfølgelig del av den onkologiske fysioterapi og nevnes derfor ikke separat. Hovedmål: I- Faget: Faggruppen skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøvelsen av onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. II- Pasienter: Faggruppen skal arbeide for at kreft- og lymfødempasienter i Norge har et tilgjengelig og faglig forsvarlig fysioterapitilbud. III- Medlemmer: Faggruppen skal arbeide for å fremme medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser. For mer info angående delmål og tiltak, se hjemmesiden eller følg link: 10

11 Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det skal utarbeides nasjonale handlingsprogrammer for kreft i Norge. Overordnet mål er at alle kreftpasienter i Norge skal få likeverdig behandling av høy kvalitet. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide handlingsprogrammene i samarbeid med fagmiljøene og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Med nasjonale handlingsprogrammer forstås hele forløpet fra mistanke via utredning, diagnostikk, behandling og medisinsk rehabilitering, vesentlig tillagt spesialisthelsetjenesten, men med klare samarbeidsforhold til primærhelsetjenesten. Prosjektets mål er å: fastsette nasjonale handlingsprogrammer/ behandlings-standarder for de fleste kreftformene, slik at pasienter sikres likeverdig behandling uavhengig av bosted etablere system hvor fagmiljøene i samarbeid med sentrale myndigheter sørger for jevnlig oppdatering av retningslinjene etablere et samarbeid mellom onkologiske faggrupper og Kunnskapssenteret for tidlig varsling og vurdering av ny teknologi innen kreftområdet identifisere hvilke behandlinger som har særlig høye kostnader og som dermed vil kunne medføre behov for særskilte finansieringsordinger etablere et emnebibliotek for kreft som en del av Helsebiblioteket lære av dette prosjektarbeidet for å kunne overføre det til et generelt system som dekker alle sykdomsområder Arbeidsgrupper skal dannes på følgende fagområder: *Brystkreft *Gynekologisk kreft *Urologisk kreft/prostatakreft *Lungekreft *Gastrointestinal kreft, herunder colorectal *Hode/hals kreft *Arvelige kreftformer *Barneonkologi (Solide svulster.cns svulster. Leukemi/ blodsykdommer) *Hematologisk kreft *Sarkomer/bløtdelssvulster *Melanomer og annen hudkreft *Lymfom *Endokrin onkologi *Nevroendokrinkirurgi *Nevroonkologi *Palliativ behandling *Stråleterapi 11

12 Det er allerede startet arbeidsgrupper på områdene brystkreft, urologisk kreft, gastrointestinal kreft, lymfomer og palliasjon. De som sitter i disse gruppene er: Brystkreft: Kari Fismen, Haukeland/Hauglandssenteret Helse Vest. Urologisk kreft: Tor Frithjof Larsen,Haukeland/Haraldsplass Helse Vest. Gastrointestinal kreft: Hanne Paltiel, St.Olav Helse Midt. Lymfomer: Gro Sophie J. Haugen, Radium-/Rikshospitalet Helse Øst. Palliasjon: Tone-Lise Frantzen, Sunniva Hospice Helse Vest. Det er viktig at den fysioterapeuten som er tilknyttet hver arbeidsgruppe får gode konstruktive innspill for å bidra med vår fagkompetanse i kreftomsorgen. NFF ønsker en fysioterapeut representert i hver av gruppene, for å ivareta fagfeltet vårt. NFF har som mål å ta hensyn til spesialist/spesialkompetanse, interesse og geografisk fordeling. *Kunne DU tenke deg å jobbe med et av fagområdene - eller har du noen å anbefale til denne jobben? Det er viktig at vi er representert i alle gruppene for å bidra med våre faglige innspill. Det mangler fysiorepresentant i 12 grupper. Møtene holdes i Sosial- og Helsedirektoratet sine kontorer i Oslo. Meningen er at arbeidet skal gjøres i arbeidstid (offentlig helsearbeid), og at man da selvfølgelig får fri med lønn for å delta på møtene (fra det regionale helsefortak). For deltakere som ikke er i offentlig stilling vil godtgjørelse bli avtalt individuelt med Shdir. Reise- og møteutgifter blir refundert av Shdir. Arbeidsgruppen skal kvalitetssikre de eksisterende faglige anbefalinger, eventuelt supplere med tilleggsanbefalinger der noe mangler og ha fokus på nye utfordringer. Anbefalingene til handlingsprogrammene skal være dokumenterte og anerkjente etter internasjonale krav til evidencenivå. Forbundsleder Eilin Ekeland sitter i referansegruppen for handlingsprogrammene. Interesse kan meldes til: Tlf Haukeland Kari Fismen, Sekretær i Faggruppen 12

13 Primærkontakt fikk Faggruppene et notat fra Bente Øfjord, spesialrådgiver Norsk Fysioterapeutforbund ment som diskusjonsgrunnlag i faggruppene. Vi har sendt notatet til de av dere som har mail, og brukt tilbakemeldingene som grunnlag for vår respons til Bente. Det er tydelig at tanken på å være primærkontakt er fremmed for mange. Svarfristen er nå gått ut, så dette er kun ment til orientering til de som ikke fikk dette på mail. Husk: Det er en diskusjon som er meget i startfasen og med mange uavklarte spørsmål! NOTAT I sammenheng med denne diskusjonen fattet Landsmøtet 2004 et vedtak om at det skulle arbeides frem retningslinjer og primærkontaktkurs for alle fysioterapeuter. I det følgende gis det bakgrunnsstoff for hvorfor manuellterapeutene utarbeidet sine retningslinjer og det listes opp noen spørsmål faggruppene må ta stilling til. Primærkontakt kurs/retningslinjer Bakgrunnen for NFFs fagruppe for manuellterapis fagutviklingsprosjekt var Stortingets vedtak fra behandlingen av Inst. S. Nr ( ) om å gjennomføre et forsøk (prøveordning) hvor blant annet henvisningskravet fra lege til kiropraktor og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi (manuellterapeuter) falt bort i folketrygdloven. Følgende vedtak ble fattet i Stortinget 9.juni 1999 jf. Forhandlinger i Stortinget nr. 250 s 3765: Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en prøveordning over 2 år i et representativt utvalg av fylker slik at prøveordningen kan evalueres. Følgende legges til grunn: Henvisningskravet fra lege til kiropraktor faller bort Kiropraktor får anledning til sykemelde sine pasienter for en kortere periode Kiropraktor får anledning til å henvise til spesialist på nærmere fastsatte vilkår Kiropraktor får anledning til å rekvirere fysikalsk behandling Den samme forsøksordningen gjøres gjeldende for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi Nye arbeidsoppgaver og ansvar knyttet til primærkontaktrollen er bakgrunnen for at det ble utviklet kurs i radiologi og differensialdiagnostikk i samarbeid med Senter for etter - og videreutdanning ved Universitetet i Bergen. I tillegg kunne manuellterapeutene sammenligne seg med kiropraktorene. Henvisningsprosjektet var i første omgang var rettet mot kiropraktorene. Spørsmålet for faggruppen for manuellterapi ble derfor: Hva har kiropraktorene i sin utdanning som manuellterapeutene ikke har? For å sikre at manuellterapeutene også innehar denne kunnskapen, ble ovenfor nevnte kurs utviklet. Målet for etterutdanningen i bildediagnostikk er at man etter bestått eksamen med forsvarlighet skal kunne rekvirere alle typer bildediagnostiske prøver ved lidelser i muskel skjelettsystemet. Målet for etterutdanningen i differensialdiagnose og laboratorieprøver er å styrke manuellterapeutens evne til å differensiere mellom muskel og skjellett- og andre lidelser. Den skal gi en oversikt over relevante laboratorieprøver og tolkningen av disse. Ansvaret som primærkontakt 13

14 er større enn når man behandler etter legens rekvisisjon. I tillegg fant manuellterapeutene det nødvendig å utvikle retningslinjer i forhold til faglig avgrensing, førstegangs undersøkelse, sykemelding, henvisning til spesialist, rekvirering av bildediagnostisk utredning, rekvirering av fysioterapi og utredning. Resultatet av dette utgangspunktet ble noe endret (se nederst i notatet). Faggruppen i manuellterapi fikk 1 million kroner fra Fondet som delfinansiering av dette arbeidet. Fra ble henvisningsordningen varig og landsdekkende. Det har betydd endring i to lover (folketrygdloven og pasientrettighetsloven), samt endring i 6 forskrifter. Det er nå fastsatt i forskriftsform at for å bli primærkontakt i manuellterapi må du i tillegg til takst A8 kompetanse ha bestått eksamen i tre kurs; radiologikurs og differensieldiagnostikk og laboratorieundersøkelseskurs, samt kurs i trygdefaglige emner. Kursene i trygdefaglige emner bekostes av Rikstrygdeverket. Dette er kurs som primært var laget for kiropraktorene siden de ikke har en egen utdanning i Norge. Men den nye ordningen hvor primærkontaktrollen tilsier blant annet at både manuellterapeut og kiropraktor nå skal kunne sykemelde pasienter, er det også nødvendig at manuellterapeutene får opplæring i trygdefaglige emner. Disse kursene arrangeres av Rikstrygdeverket to ganger i året. Flere norske fysioterapeuter reiser til utlandet for å ta seg en manuellterapiutdanning ute og disse studentene får dette tilbudet av Rikstrygdeverket (Disse fysioterapeutene har først fått søknaden sin vurdert av NFF). Innholdet i alle disse tre kursene tilbys studenter ved masterutdanningen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen (UiB) som en del av masterutdanningen i manuellterapi. Alle andre manuellterapeuter må bekoste kursene ved UiB selv. Radiologikurset og differensialdiagnostikk- og laboratorieundersøkelse kurset arrangeres annet hvert år. Radiologikurset (1 uke) koster ca ,- å gjennomføre. Dette fordeles på antall kursdeltagere. På Landsmøtet 2004 ble det i forbindelse med behandling av sak 2.1 Kvalitet i fysioterapi fattet følgende vedtak: Det etableres en etterutdanning som kvalifiserer fysioterapeuter til å bli primærkontakter. Det utarbeides retningslinjer som sikrer at fysioterapeuter kan utøve rollen som primærkontakter på en forsvarlig måte. For:32, Mot:26, Avholdene:16 Med utgangspunkt i det som er beskrevet i dette notatet vil det være naturlig at den enkelte faggruppe igangsetter arbeid for å finne ut hva som kreves for å utvikle primærkontakt kurs og retningslinjer innen sitt fagfelt, eventuelt begrunne hvorfor det ikke vil være aktuelt å utvikle dette. Fagseksjonen ber faggruppelederne om å diskutere dette notatet i egen faggruppe og komme med innspill til fagseksjonen. 14

15 I tillegg ber vi dere komme med innspill når det gjelde spesialiteten allmennfysioterapi. Det er ingen faggruppe for denne spesialiteten. Vi ber om tilbakemeldinger fra faggruppene innen 15.juni 2006, Saken skal videre behandles i Fag og spesialistrådet. Til orientering: De retningslinjene faggruppen for manuellterapi har utarbeidet med støtte fra Fondet finner du på faggruppens hjemmeside: Retningslinje for bildediagnostisk utredning Retningslinje for faglig avgrensing Retningslinje for henvisning til spesialist Retningslinje for sykemelding Retningslinje for generell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for spesiell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for henvisning til fysioterapi 15

16 Praksisplass for studenter Styret i Faggruppen har fått en henvendelse fra Hanke Drop, internasjonaliseringskoördinator ved Helsefaghøyskole i Utrecht, Nederland, med forespørsel om det er mulig for hudterapistudenter å gjøre praksis i Norge. Studenten lærer lymfødembehandling ad modem Vodder under sin utdanning til hudterapeut og det dreier seg altså om prakisplasser med fokus på lymfødembehandling. Veiledning betales ikke, men studenten kan behandle pasienter og dermed kompensere for tiden veilederen bruker på vedkommende. Hudterapi er en fireårig høyskoleutdanning i Nederland og studenten lærer mye om arrbehandling og annet som kan være interessant å få i lærdom tilbake for den som er veileder. Kommunikasjonen må regnes med å foregå på engelsk. Den som måtte synes dette lyder spennende, kan ta direkte kontakt med Hanke Drop. Hvis mulig, ønsker studenten å komme i skoleåret (vår 2007?), sannsynligvis over en periode på 10 uker. Wanted:Working experience with edema patients. As a coordinator of international affairs at the Faculty of Healthcare of the University for Professional Education in Utrecht, the Netherlands, I would like to ask you whether you see possibilities to offer our Skin Therapy students (Skin Therapy is a 4 year Bachelor study which trains for a Bachelor degree in Health) the opportunity to do an internship in your practice/hospital/elderlyhome etc. in order to get more working experience with edema patients. Our skilful Skin Therapy students are extensively trained in the "integral edematreatment", which contains the wide range of for instance specific patient information, several compression therapy methods, skin care, treatment of patients with burns caused by overradiation, treatment of patients with fibrositis problems, making self-management plans for patients in the(post-)treatment stage after for instance breast cancer, measurement of stockings, post-treatment care, etc. We would be very pleased with interested reactions! Of course I will send you more information when requested. Thank you very much for your attention! Hanke Drop, MA University for Professional Education Faculty of Healthcare Senior OfficerInternational Affairs Bolognalaan CJ Utrecht post adress: postbox AD tel: +31(0) GSM +31 (0) fax:

17 Lik lymfødembehandling? I forrige ONK-L skrev jeg noe om hvorvidt lymfødembehandling er standardisert. (se Ord fra lederen, ONK-L des. 05) Jeg har fått en henvendelse som jeg forstår dit hen at jeg skulle mene at all behandling av lymfødem skal være lik. Jeg mener tvert om at det finnes flere veier til Rom og at det bør være mulig å benytte seg av disse, så fremt man har kjennskap til metoden ad modum Vodder og begrunner hvorfor man velger andre tiltak. Jeg kunne gjerne ha skrevet og dokumenterer andre tiltak. Det ligger mye ugjort her! Når jeg skriver Likevel er det på ingen måte ønskelig at hver og enn skal behandle lymfødem på den måte man selv mener skal være den beste, kunne jeg ha understreker ordet selv, nettopp for å poengtere at det er dokumenterte eller i hvert fall begrunnete tiltak man skal komme fram til. Jeg håper dette er oppklarende. Hilsen, Wilma van de Veen, Leder i Faggruppen for Onkologisk Fysioterapi og Lymfødembehandling Søknad om stipend Husk muligheten du som NFF-medlem har til å søke om stipend til etter- og videreutdanning! For mer informasjon om ulike stipend og kriterier følg link: Husk også muligheten for støtte til fagutvikling fra vår egen faggruppe!! Søknadsskjema finner du på vår hjemmeside. 17

18 Innmeldingsskjema i NFF s Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling. NFF medlemsnummer: Navn Adresse Postnr/sted adresse : : : : Jeg ønsker å bli medlem i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Sted dato: - Underskrift: Innmeldingsskjema sendes til Kasserer i NFFs Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling. Merete Stoltz-Rasmussen Postboks Sortland 18

19 INFORMASJON FRA FAGFELTET Onkologi for fysioterapeuter teoretisk grunnkurs Kursnr: Tid: NB ny dato 30. oktober - 3.november 2006 Sted: Trondheim Deltakerantall: 30 Arr.:NFF avd. Sør- Trøndelag Kursledere: Hanne Paltiel & Wilma van de Veen Kursavgift: kr 4 350,- for medlemmer Kursavgift: kr 8 700,- for ikke medlemmer. Påmeldingsfrist: 29. august 2006 Påmelding Dette kurset er ett av 5 kurs i kursrekken Onkologi for fysioterapeuter. Det anbefales å ta kurset Teoretisk grunnkurs først mens de andre kursene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av sykdommen. Målgruppe: Fysioterapeuter i og 3. linjetjeneste Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått generell og teoretisk kunnskap om kreft: Forekomst, utbredelse og utredning behandlingsprinsipper og metoder relevante fysioterapitiltak i alle faser av sykdommen Kurs i lymfødembehandling: Årets kurs i komplett fysikalsk lymfødembehandling arrangeres i ukene 46, 47 i 2006 og uke 4 og 5 i 2007 på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim. Kurset fører frem til full ferdighet i behandling av lymfødem og måltakning til kompresjonsstrømper. Påmeldings frist: 1. juli 2006 Kontakt: Ann Nesser Tlf / Faks E-Post: Kursavgift inkludert lunsj i 20 dager er kr ,- Mer info: 19

20 Å arbeide med alvorlig syke og døende I vår har det blitt arrangert kurs på Montebellosenteret: "Å arbeide med alvorlig syke og døende". Kurset skal settes opp igjen til høsten pga stor etterspørsel/pågang. Vi oppfordrer medlemmene til å kikke innom for nærmere info om sted og tid. LMS kurs innen lymfødem -noe for din pasient? - to dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner på Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital. Innhold Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet at deltagerne skal få økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og egenmestring. hva er lymfødem behandling / egenbehandling hvordan leve med lymfødem fysisk aktivitet trygderettigheter informasjon om pasientforening og behandlingsmuligheter på hjemstedet Praktiske opplysninger man må ha henvisning fra lege for å kunne delta, egenandel kr 265,- kurset går over to dager, fra begge dager kurset har ingen aldersgrense Vi har tilbud om oppfølging med trening i basseng! Påmelding til Fysikalsk poliklinikk tlf , evt epost: Etter påmelding vil nærmere informasjon bli sendt direkte til den enkelte deltager. Påmelding innen

21 GOD SOMMER!! 21

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi I dette nummeret: Oktober 2013 Mobilization-Network - noe for deg? Frisklivssentralen Aktiv Eiker Har du sett Trikset? Fysioterapi

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 www.fysioterapeuten.no nr. 9 september 2003 årgang 70 fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 REISER med egen

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis

opp på tredemølla Bort fra flaska 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Lindring av uro i palliativ fase FYSIOPRIM: Teori og praksis 9.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Bort fra flaska opp på tredemølla Kontroversiell kompetanse FYSIOPRIM: Teori og praksis Lindring av uro i palliativ fase Takstgodkjenning til besvær RIKTIG UTSTYR

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Veileder for kurskomiteer

Veileder for kurskomiteer Veileder for kurskomiteer Generell informasjon for arrangering av kurs Oslo, Oktober 2011 Den norske legeforening 2 Innhold: Innledning side 3 Generelt side 3 Planlegging av kurs side 3 Når må planleggingen

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

D-DAG PÅ RÅDHUSPLASSEN

D-DAG PÅ RÅDHUSPLASSEN Audiografen-Nr.3_09:korr 07-09-09 13:50 Side 1 FAGBLAD FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 3-2009 www.audiograf.no HVA SIER POLITIKERNE VÅRE OM HØRSELSOMSORGEN? D-DAG PÅ RÅDHUSPLASSEN Norsk Audiografforbund

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8

fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 Forskning: Må diskutere etikk, side 8 www.fysioterapeuten.no f e b r u a r 2 0 0 6 å r g a n g 7 3 fysio terapeuten Fysioterapi i fargerikt fellesskap, side 26 Flertall for obligatorisk ajourføring, side 5 2 Forskning: Må diskutere etikk,

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst.

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.10.2005 05/558 200200896-/emh Høring oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi

Detaljer

nr 3 2009 LEDER... 3 Redaktøren har ordet... 5

nr 3 2009 LEDER... 3 Redaktøren har ordet... 5 nr 3 2009 årgang 25 For at hjelpeapparatet skal fungere som en ressurs / en støtte for den kreftrammede familien er det helt sentralt at hjelpesystemene fungerer raskt og smidig. Kunnskap om de andres

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer