ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006"

Transkript

1 ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI

2 Innholdsfortegnelse: Ord fra leder 3 Informasjon fra styret: Referat fra årsmøtet 4 Presentasjon av nytt styremedlem 6 Krav om sykehuspraksis for fysioterapeuter som ønsker å oppnå spesialisttittel 7 Redaksjonsutvalg 9 Mål og handlingsplan Nasjonale handlingsplaner for kreftbehandling 11 Primærkontakt 13 Praksisplass for studenter 16 Lik lymfødembehandling? 17 Søknad om stipend 17 Innmeldingsskjema 18 Informasjon fra fagfeltet: Kurs/seminar og konferanser: - Grunnkurs i Onkologi i Trondheim 19 - Lymfeødembehandling 19 - Å arbeide med alvorlig syke og døende 20 - LMS-kurs innen lymfødem

3 Ord fra lederen Foran dere ligger et nytt ONK-L, sommerens informasjonsskriv fra styret. Vi har valgt på nytt å sende ut skrivet via nettet, til de av dere som har gitt oss mailadresse. Forrige gang fikk vi etter hvert høre at ikke alle hadde mottatt ONK-L på denne måte. Det førte til mye merarbeid for styret. Likevel velger vi å gjøre dette på nytt. Problemet er at de som ikke mottar mail av en eller annen grunn, heller ikke kan vite at de må gi oss beskjed om det. Derfor en bønn: snakk litt med kolleger: mottar de mail som ikke du får, eller omvendt? Hvis så er tilfelle: gi oss beskjed! Vi er en liten faggruppe, kun 160 medlemmer. Den minste faggruppe faktisk. Vår serviceavgift ligger også på minste nivå: 400 kroner. Det sier seg selv at det gir oss et annen økonomisk spillerom enn faggrupper med medlemmer og tilsvarende flere deltakere på seminarer. En del av faggruppene har også atskillig høyere serviceavgift! Vi vil gjerne holde serviceavgiften på et moderat nivå, men mye av arbeidet for oss små grupper er det samme som for de store grupper. Hjelp oss derfor å holde kostnadene nede. Bak oss ligger årsmøtet og årsmøteseminar i Tromsø. Vi var ca. 40 deltakere. Sånne tall holder ikke til å dele ut store stipender. Det ble da også bestemt på årsmøtet at stipendstørrelse er avhengig av faggruppens økonomi. Men når det er sagt, vil jeg også poengtere at jeg er meget godt fornøyd met 40 deltakere på årsmøte seminar i Tromsø! Det betyr at hele 25 % av våre medlemmer har tatt seg umake å komme til den lange veien opp til Tromsø! Det var også tydelig under seminaret at det lever et stort engasjement blant medlemmene for faget vårt. Om engasjementet er stort, er oppgavene minst like store. Vi diskuterte målog handlingsplanen for faggruppen på årsmøtet. Eller diskuterte Jeg ser i etterkant at dette burde ha vært lagt opp annerledes. Man lærer så lenge man lever! Det er ikke vanskelig å finne mål og oppgaver. Det som er vanskelig er å utføre dem. Jeg merker at styret har fullt opp å gjøre med å ta seg av løpende henvendelser og oppgaver. Det er vanskelig å holde de langsiktige målene og oppgavene i øyet. Noen av oppgavene mener vi er for store til at vi som styret alene kan hanskes med. Eller får lov å mene noe om. Et eksempel er spørsmålet dere (med mail) har fått om synspunkter på primærkontaktrollen for fysioterapeuter (se også lenger bak i ONK-L). Dette er store og vanskelige saker som kan ha store konsekvenser for oss alle. Vi takker til de som har sendt oss respons! Før jeg avslutter har jeg lyst å nevne at vi har fått en ny spesialist i Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling: Aline Flølo! Gratulerer så mye!! Solen skinner mens jeg skriver dette, våren er i ferd med å gå over til sommeren. En herlig årstid ligger foran oss. Nytt sommeren! Med hilsen Wilma van de Veen Leder i Faggruppe for onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling

4 - 4 -

5 - 5 -

6 Presentasjon av nytt styremedlem Styremedlem (kontakt til kursutvalget): Charlotte Bang Jobb: Ullevål Universitetssykehus HF, Oslo Tlf: / e-post: Charlotte er nyinnvalgt styremedlem, og ble bedt om å komme en liten presentasjon av seg selv: Mit navn er Charlotte Bang og jeg kommer fra Danmark. Min arbeidsplass er Kompetansesenteret for lindrende behandling (KSLB), Ullevål universitetssykehus. KSLB er et regional kompetansesenter for helseregion øst. Sentret er tverrfaglig bemannet og har pasienter i palliativ fase som målgruppe. Mine arbeidsoppgaver er 3 delt: Undervisning, poliklinikk/palliativ team, nettverkbygging monofaglig og tverrfaglig. Jeg sitter i Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende på UUS samt er leder for Fysioterapeutnettverket i kreftomsorg Oslo". Jeg ble fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i Århus, Danmark i Fra 1993 til 1996 jobbet jeg primært med hjerte- og lungepasienter, de første 2 år i Tromsø. Siden har jeg primært jobbet innen onkologi, fra 2001 på Ullevål universitetssykehus. Parallelt med ovenstående har jeg hatt undervisnings-oppgaver på fysioterapeutskolene i Tromsø og i Århus, jeg har vært studentveileder og så har jeg vært treningsinstruktør. Har bl.a. kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling fra 1999 samt etterutdanningskurs innen veiledning. Resten av styret: Leder: Wilma van de Veen Jobb: St Olavs Hospital HF Telefon: e-post: Kasserer: Merete Stoltz-Rasmussen Jobb: Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS Telefon: / e-post: Nestleder/sekretær: Kari Fismen Jobb: Helse-Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Telefon: e-post: Styremedlem: Hege Nervik Almli Jobb: St Olavs Hospital HF Tlf: / e-post: - 6 -

7 Angående Sykehuspraksis for spesialist innen onkologisk fysioterapi På bakgrunn av tidligere arbeid med kravene for sykehuspraksis, har styret sendt følgende brev til Malene Haneborg. Saken skal settes opp på høstmøtet i Fag- og Spesialistrådet (Se ellers for kravene til sykehupraksis på vår webside): Til NFF`s Fagseksjon ved Malene Haneborg Kopi: Siri Moe, Fag- og Spesialistråd Bakgrunn Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling tok tilrettelegging og kvalitetssikring av sykehuspraksis for onkologisk fysioterapi opp som sak på Landsmøte Fag- og Spesialistråd hadde i sitt møte den godkjent faggruppens forslag om kvalitetssikring av sykehuspraksis for onkologisk fysioterapi. Forslaget gikk ut på å dekke tre fagområder innenfor 6 måneder sykehuspraksis. 1- Undersøkelsesmetoder og behandling av kreftpasienter 2- Rehabilitering/forebygging. 3- Palliativ behandling For å kunne gjennomføre dette i realiteten, måtte sykehuspraksis tilrettelegges på forskjellige plan. Landsmøte i Lillehammer avviste alle våre forslag angående dette. Konklusjon Sykehuspraksis innenfor de tre foreslåtte fagområdene lar seg derfor ikke gjennomføre i praksis. Dette på grunn av at sykehuspraksistiden ikke kan gjennomføres i bolker, at det ikke finnes øremerkete utdanningsstillinger, og ikke krav om organisert veiledning. Vi beklager også fortsatt at det ikke finnes krav at sykehusfysioterapeuter må ut av sykehuset for å møte kreftpasienter i andre behandlings- og opptreningsfaser. Dette vil gi en ulik kvalitet av framtidige spesialister i forhold til bredde og erfaring. Faggruppen var svært glad for å gehør av Fag og Spesialistrådet for sitt ønske om kvalitetssikring via spesifisering av praksisinnhold. Men etter avslagene på Landsmøtet mener vi at sykehuspraksis for onkologisk fysioterapi fortsatt verken er kvalitetssikret eller bedre tilrettelagt, spesielt for de fysioterapeuter som arbeider i kommunen eller privat praksis. 7

8 Spørsmål Faggruppen ønsker å sondere mulighet om på nytt å fremlegge disse ønskene om kvalitetssikring av praksiskrav for fysioterapeuter som ønsker spesialistgodkjenning innenfor onkologi og lymfødembehandling. Vi ønsker også at Fag og spesialistrådet skal se nærmere på likhet i praksiskrav for de forskjellige spesialiteter under ett. Vennlig hilsen Dagmar Moseby Tidligere nestleder i Faggruppen for Onkologisk Fysioterapi og Lymfødembehandling Wilma van de Veen Leder i Faggruppe for Onkologisk Fysioterapi og Lymfødembehandling 8

9 Redaksjonsutvalget for faggruppen Margreet Hartmann har i flere år sagt seg villig til å holde nettsiden oppdatert. Styret har selv utført jobben med utgivelse av ONK-L. Nå er et redaksjonsutvalg på plass og består av følgende personer: Margreet Hartmann. Kristian Austreim. Margreet har heldigvis sagt seg villig til å fortsette som medlem i redaksjonsutvalget. Hennes oppgaver blir som tidligere, å holde nettsiden oppdatert. I tillegg til henne har styret fått hjelp av Kristian Austreim til å utgi informasjonskrivet ONK-L. Redaksjonsutvalget oppnevnes av faggruppens styre for 2 år av gangen. Redaksjonsutvalget kan komme med egne forslag til redaksjonelt innhold. ONK-L og nettsiden kan inneholde bokomtaler, kursreferater, forskning, leserinnlegg, informasjon fra styret o.s.v. Styret er ansvarlig for innholdet i ONK-L og nettsiden gjennom kontaktpersonen. Redaksjonsutvalget sender ut ONK-L til medlemmene. Hege Nervik Almli er styremedlem og kontaktperson til redaksjonsutvalget. Alle medlemmer oppfordres til å ta kontakt med redaksjonsutvalget eller styret hvis en har interessant stoff til vår webside eller til neste utgave av ONK-L!! 9

10 Handlingsplan Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling mars 2006-mars 2008 Overordnet mål: Faggruppen skal være en organisasjon for NFF-medlemmer med interesse for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysioterapi innenfor den palliative omsorg er å betrakte som en selvfølgelig del av den onkologiske fysioterapi og nevnes derfor ikke separat. Hovedmål: I- Faget: Faggruppen skal arbeide for å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i utdanning og utøvelsen av onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. II- Pasienter: Faggruppen skal arbeide for at kreft- og lymfødempasienter i Norge har et tilgjengelig og faglig forsvarlig fysioterapitilbud. III- Medlemmer: Faggruppen skal arbeide for å fremme medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser. For mer info angående delmål og tiltak, se hjemmesiden eller følg link: 10

11 Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det skal utarbeides nasjonale handlingsprogrammer for kreft i Norge. Overordnet mål er at alle kreftpasienter i Norge skal få likeverdig behandling av høy kvalitet. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide handlingsprogrammene i samarbeid med fagmiljøene og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Med nasjonale handlingsprogrammer forstås hele forløpet fra mistanke via utredning, diagnostikk, behandling og medisinsk rehabilitering, vesentlig tillagt spesialisthelsetjenesten, men med klare samarbeidsforhold til primærhelsetjenesten. Prosjektets mål er å: fastsette nasjonale handlingsprogrammer/ behandlings-standarder for de fleste kreftformene, slik at pasienter sikres likeverdig behandling uavhengig av bosted etablere system hvor fagmiljøene i samarbeid med sentrale myndigheter sørger for jevnlig oppdatering av retningslinjene etablere et samarbeid mellom onkologiske faggrupper og Kunnskapssenteret for tidlig varsling og vurdering av ny teknologi innen kreftområdet identifisere hvilke behandlinger som har særlig høye kostnader og som dermed vil kunne medføre behov for særskilte finansieringsordinger etablere et emnebibliotek for kreft som en del av Helsebiblioteket lære av dette prosjektarbeidet for å kunne overføre det til et generelt system som dekker alle sykdomsområder Arbeidsgrupper skal dannes på følgende fagområder: *Brystkreft *Gynekologisk kreft *Urologisk kreft/prostatakreft *Lungekreft *Gastrointestinal kreft, herunder colorectal *Hode/hals kreft *Arvelige kreftformer *Barneonkologi (Solide svulster.cns svulster. Leukemi/ blodsykdommer) *Hematologisk kreft *Sarkomer/bløtdelssvulster *Melanomer og annen hudkreft *Lymfom *Endokrin onkologi *Nevroendokrinkirurgi *Nevroonkologi *Palliativ behandling *Stråleterapi 11

12 Det er allerede startet arbeidsgrupper på områdene brystkreft, urologisk kreft, gastrointestinal kreft, lymfomer og palliasjon. De som sitter i disse gruppene er: Brystkreft: Kari Fismen, Haukeland/Hauglandssenteret Helse Vest. Urologisk kreft: Tor Frithjof Larsen,Haukeland/Haraldsplass Helse Vest. Gastrointestinal kreft: Hanne Paltiel, St.Olav Helse Midt. Lymfomer: Gro Sophie J. Haugen, Radium-/Rikshospitalet Helse Øst. Palliasjon: Tone-Lise Frantzen, Sunniva Hospice Helse Vest. Det er viktig at den fysioterapeuten som er tilknyttet hver arbeidsgruppe får gode konstruktive innspill for å bidra med vår fagkompetanse i kreftomsorgen. NFF ønsker en fysioterapeut representert i hver av gruppene, for å ivareta fagfeltet vårt. NFF har som mål å ta hensyn til spesialist/spesialkompetanse, interesse og geografisk fordeling. *Kunne DU tenke deg å jobbe med et av fagområdene - eller har du noen å anbefale til denne jobben? Det er viktig at vi er representert i alle gruppene for å bidra med våre faglige innspill. Det mangler fysiorepresentant i 12 grupper. Møtene holdes i Sosial- og Helsedirektoratet sine kontorer i Oslo. Meningen er at arbeidet skal gjøres i arbeidstid (offentlig helsearbeid), og at man da selvfølgelig får fri med lønn for å delta på møtene (fra det regionale helsefortak). For deltakere som ikke er i offentlig stilling vil godtgjørelse bli avtalt individuelt med Shdir. Reise- og møteutgifter blir refundert av Shdir. Arbeidsgruppen skal kvalitetssikre de eksisterende faglige anbefalinger, eventuelt supplere med tilleggsanbefalinger der noe mangler og ha fokus på nye utfordringer. Anbefalingene til handlingsprogrammene skal være dokumenterte og anerkjente etter internasjonale krav til evidencenivå. Forbundsleder Eilin Ekeland sitter i referansegruppen for handlingsprogrammene. Interesse kan meldes til: Tlf Haukeland Kari Fismen, Sekretær i Faggruppen 12

13 Primærkontakt fikk Faggruppene et notat fra Bente Øfjord, spesialrådgiver Norsk Fysioterapeutforbund ment som diskusjonsgrunnlag i faggruppene. Vi har sendt notatet til de av dere som har mail, og brukt tilbakemeldingene som grunnlag for vår respons til Bente. Det er tydelig at tanken på å være primærkontakt er fremmed for mange. Svarfristen er nå gått ut, så dette er kun ment til orientering til de som ikke fikk dette på mail. Husk: Det er en diskusjon som er meget i startfasen og med mange uavklarte spørsmål! NOTAT I sammenheng med denne diskusjonen fattet Landsmøtet 2004 et vedtak om at det skulle arbeides frem retningslinjer og primærkontaktkurs for alle fysioterapeuter. I det følgende gis det bakgrunnsstoff for hvorfor manuellterapeutene utarbeidet sine retningslinjer og det listes opp noen spørsmål faggruppene må ta stilling til. Primærkontakt kurs/retningslinjer Bakgrunnen for NFFs fagruppe for manuellterapis fagutviklingsprosjekt var Stortingets vedtak fra behandlingen av Inst. S. Nr ( ) om å gjennomføre et forsøk (prøveordning) hvor blant annet henvisningskravet fra lege til kiropraktor og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi (manuellterapeuter) falt bort i folketrygdloven. Følgende vedtak ble fattet i Stortinget 9.juni 1999 jf. Forhandlinger i Stortinget nr. 250 s 3765: Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en prøveordning over 2 år i et representativt utvalg av fylker slik at prøveordningen kan evalueres. Følgende legges til grunn: Henvisningskravet fra lege til kiropraktor faller bort Kiropraktor får anledning til sykemelde sine pasienter for en kortere periode Kiropraktor får anledning til å henvise til spesialist på nærmere fastsatte vilkår Kiropraktor får anledning til å rekvirere fysikalsk behandling Den samme forsøksordningen gjøres gjeldende for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi Nye arbeidsoppgaver og ansvar knyttet til primærkontaktrollen er bakgrunnen for at det ble utviklet kurs i radiologi og differensialdiagnostikk i samarbeid med Senter for etter - og videreutdanning ved Universitetet i Bergen. I tillegg kunne manuellterapeutene sammenligne seg med kiropraktorene. Henvisningsprosjektet var i første omgang var rettet mot kiropraktorene. Spørsmålet for faggruppen for manuellterapi ble derfor: Hva har kiropraktorene i sin utdanning som manuellterapeutene ikke har? For å sikre at manuellterapeutene også innehar denne kunnskapen, ble ovenfor nevnte kurs utviklet. Målet for etterutdanningen i bildediagnostikk er at man etter bestått eksamen med forsvarlighet skal kunne rekvirere alle typer bildediagnostiske prøver ved lidelser i muskel skjelettsystemet. Målet for etterutdanningen i differensialdiagnose og laboratorieprøver er å styrke manuellterapeutens evne til å differensiere mellom muskel og skjellett- og andre lidelser. Den skal gi en oversikt over relevante laboratorieprøver og tolkningen av disse. Ansvaret som primærkontakt 13

14 er større enn når man behandler etter legens rekvisisjon. I tillegg fant manuellterapeutene det nødvendig å utvikle retningslinjer i forhold til faglig avgrensing, førstegangs undersøkelse, sykemelding, henvisning til spesialist, rekvirering av bildediagnostisk utredning, rekvirering av fysioterapi og utredning. Resultatet av dette utgangspunktet ble noe endret (se nederst i notatet). Faggruppen i manuellterapi fikk 1 million kroner fra Fondet som delfinansiering av dette arbeidet. Fra ble henvisningsordningen varig og landsdekkende. Det har betydd endring i to lover (folketrygdloven og pasientrettighetsloven), samt endring i 6 forskrifter. Det er nå fastsatt i forskriftsform at for å bli primærkontakt i manuellterapi må du i tillegg til takst A8 kompetanse ha bestått eksamen i tre kurs; radiologikurs og differensieldiagnostikk og laboratorieundersøkelseskurs, samt kurs i trygdefaglige emner. Kursene i trygdefaglige emner bekostes av Rikstrygdeverket. Dette er kurs som primært var laget for kiropraktorene siden de ikke har en egen utdanning i Norge. Men den nye ordningen hvor primærkontaktrollen tilsier blant annet at både manuellterapeut og kiropraktor nå skal kunne sykemelde pasienter, er det også nødvendig at manuellterapeutene får opplæring i trygdefaglige emner. Disse kursene arrangeres av Rikstrygdeverket to ganger i året. Flere norske fysioterapeuter reiser til utlandet for å ta seg en manuellterapiutdanning ute og disse studentene får dette tilbudet av Rikstrygdeverket (Disse fysioterapeutene har først fått søknaden sin vurdert av NFF). Innholdet i alle disse tre kursene tilbys studenter ved masterutdanningen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen (UiB) som en del av masterutdanningen i manuellterapi. Alle andre manuellterapeuter må bekoste kursene ved UiB selv. Radiologikurset og differensialdiagnostikk- og laboratorieundersøkelse kurset arrangeres annet hvert år. Radiologikurset (1 uke) koster ca ,- å gjennomføre. Dette fordeles på antall kursdeltagere. På Landsmøtet 2004 ble det i forbindelse med behandling av sak 2.1 Kvalitet i fysioterapi fattet følgende vedtak: Det etableres en etterutdanning som kvalifiserer fysioterapeuter til å bli primærkontakter. Det utarbeides retningslinjer som sikrer at fysioterapeuter kan utøve rollen som primærkontakter på en forsvarlig måte. For:32, Mot:26, Avholdene:16 Med utgangspunkt i det som er beskrevet i dette notatet vil det være naturlig at den enkelte faggruppe igangsetter arbeid for å finne ut hva som kreves for å utvikle primærkontakt kurs og retningslinjer innen sitt fagfelt, eventuelt begrunne hvorfor det ikke vil være aktuelt å utvikle dette. Fagseksjonen ber faggruppelederne om å diskutere dette notatet i egen faggruppe og komme med innspill til fagseksjonen. 14

15 I tillegg ber vi dere komme med innspill når det gjelde spesialiteten allmennfysioterapi. Det er ingen faggruppe for denne spesialiteten. Vi ber om tilbakemeldinger fra faggruppene innen 15.juni 2006, Saken skal videre behandles i Fag og spesialistrådet. Til orientering: De retningslinjene faggruppen for manuellterapi har utarbeidet med støtte fra Fondet finner du på faggruppens hjemmeside: Retningslinje for bildediagnostisk utredning Retningslinje for faglig avgrensing Retningslinje for henvisning til spesialist Retningslinje for sykemelding Retningslinje for generell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for spesiell undersøkelse i manuellterapi Retningslinje for henvisning til fysioterapi 15

16 Praksisplass for studenter Styret i Faggruppen har fått en henvendelse fra Hanke Drop, internasjonaliseringskoördinator ved Helsefaghøyskole i Utrecht, Nederland, med forespørsel om det er mulig for hudterapistudenter å gjøre praksis i Norge. Studenten lærer lymfødembehandling ad modem Vodder under sin utdanning til hudterapeut og det dreier seg altså om prakisplasser med fokus på lymfødembehandling. Veiledning betales ikke, men studenten kan behandle pasienter og dermed kompensere for tiden veilederen bruker på vedkommende. Hudterapi er en fireårig høyskoleutdanning i Nederland og studenten lærer mye om arrbehandling og annet som kan være interessant å få i lærdom tilbake for den som er veileder. Kommunikasjonen må regnes med å foregå på engelsk. Den som måtte synes dette lyder spennende, kan ta direkte kontakt med Hanke Drop. Hvis mulig, ønsker studenten å komme i skoleåret (vår 2007?), sannsynligvis over en periode på 10 uker. Wanted:Working experience with edema patients. As a coordinator of international affairs at the Faculty of Healthcare of the University for Professional Education in Utrecht, the Netherlands, I would like to ask you whether you see possibilities to offer our Skin Therapy students (Skin Therapy is a 4 year Bachelor study which trains for a Bachelor degree in Health) the opportunity to do an internship in your practice/hospital/elderlyhome etc. in order to get more working experience with edema patients. Our skilful Skin Therapy students are extensively trained in the "integral edematreatment", which contains the wide range of for instance specific patient information, several compression therapy methods, skin care, treatment of patients with burns caused by overradiation, treatment of patients with fibrositis problems, making self-management plans for patients in the(post-)treatment stage after for instance breast cancer, measurement of stockings, post-treatment care, etc. We would be very pleased with interested reactions! Of course I will send you more information when requested. Thank you very much for your attention! Hanke Drop, MA University for Professional Education Faculty of Healthcare Senior OfficerInternational Affairs Bolognalaan CJ Utrecht post adress: postbox AD tel: +31(0) GSM +31 (0) fax:

17 Lik lymfødembehandling? I forrige ONK-L skrev jeg noe om hvorvidt lymfødembehandling er standardisert. (se Ord fra lederen, ONK-L des. 05) Jeg har fått en henvendelse som jeg forstår dit hen at jeg skulle mene at all behandling av lymfødem skal være lik. Jeg mener tvert om at det finnes flere veier til Rom og at det bør være mulig å benytte seg av disse, så fremt man har kjennskap til metoden ad modum Vodder og begrunner hvorfor man velger andre tiltak. Jeg kunne gjerne ha skrevet og dokumenterer andre tiltak. Det ligger mye ugjort her! Når jeg skriver Likevel er det på ingen måte ønskelig at hver og enn skal behandle lymfødem på den måte man selv mener skal være den beste, kunne jeg ha understreker ordet selv, nettopp for å poengtere at det er dokumenterte eller i hvert fall begrunnete tiltak man skal komme fram til. Jeg håper dette er oppklarende. Hilsen, Wilma van de Veen, Leder i Faggruppen for Onkologisk Fysioterapi og Lymfødembehandling Søknad om stipend Husk muligheten du som NFF-medlem har til å søke om stipend til etter- og videreutdanning! For mer informasjon om ulike stipend og kriterier følg link: Husk også muligheten for støtte til fagutvikling fra vår egen faggruppe!! Søknadsskjema finner du på vår hjemmeside. 17

18 Innmeldingsskjema i NFF s Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling. NFF medlemsnummer: Navn Adresse Postnr/sted adresse : : : : Jeg ønsker å bli medlem i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Sted dato: - Underskrift: Innmeldingsskjema sendes til Kasserer i NFFs Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling. Merete Stoltz-Rasmussen Postboks Sortland 18

19 INFORMASJON FRA FAGFELTET Onkologi for fysioterapeuter teoretisk grunnkurs Kursnr: Tid: NB ny dato 30. oktober - 3.november 2006 Sted: Trondheim Deltakerantall: 30 Arr.:NFF avd. Sør- Trøndelag Kursledere: Hanne Paltiel & Wilma van de Veen Kursavgift: kr 4 350,- for medlemmer Kursavgift: kr 8 700,- for ikke medlemmer. Påmeldingsfrist: 29. august 2006 Påmelding Dette kurset er ett av 5 kurs i kursrekken Onkologi for fysioterapeuter. Det anbefales å ta kurset Teoretisk grunnkurs først mens de andre kursene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av sykdommen. Målgruppe: Fysioterapeuter i og 3. linjetjeneste Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått generell og teoretisk kunnskap om kreft: Forekomst, utbredelse og utredning behandlingsprinsipper og metoder relevante fysioterapitiltak i alle faser av sykdommen Kurs i lymfødembehandling: Årets kurs i komplett fysikalsk lymfødembehandling arrangeres i ukene 46, 47 i 2006 og uke 4 og 5 i 2007 på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim. Kurset fører frem til full ferdighet i behandling av lymfødem og måltakning til kompresjonsstrømper. Påmeldings frist: 1. juli 2006 Kontakt: Ann Nesser Tlf / Faks E-Post: Kursavgift inkludert lunsj i 20 dager er kr ,- Mer info: 19

20 Å arbeide med alvorlig syke og døende I vår har det blitt arrangert kurs på Montebellosenteret: "Å arbeide med alvorlig syke og døende". Kurset skal settes opp igjen til høsten pga stor etterspørsel/pågang. Vi oppfordrer medlemmene til å kikke innom for nærmere info om sted og tid. LMS kurs innen lymfødem -noe for din pasient? - to dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner på Laboratoriesenteret, St. Olavs Hospital. Innhold Gjennom veiledning, gruppesamtaler, praktiske øvelser og trening er målet at deltagerne skal få økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og egenmestring. hva er lymfødem behandling / egenbehandling hvordan leve med lymfødem fysisk aktivitet trygderettigheter informasjon om pasientforening og behandlingsmuligheter på hjemstedet Praktiske opplysninger man må ha henvisning fra lege for å kunne delta, egenandel kr 265,- kurset går over to dager, fra begge dager kurset har ingen aldersgrense Vi har tilbud om oppfølging med trening i basseng! Påmelding til Fysikalsk poliklinikk tlf , evt epost: Etter påmelding vil nærmere informasjon bli sendt direkte til den enkelte deltager. Påmelding innen

21 GOD SOMMER!! 21

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

0 1 *" + + +! 2"0 + 3" 01 + +! 0 2 5! +! 0 + + + 26!1! + "2 " # " +7 8 9 + "+02. 02 / + + 0 + +4 "+ 2 5 + +. + +04 0 4 4! 0 + 2

0 1 * + + +! 20 + 3 01 + +! 0 2 5! +! 0 + + + 26!1! + 2  #  +7 8 9 + +02. 02 / + + 0 + +4 + 2 5 + +. + +04 0 4 4! 0 + 2 1 " $ % & ' ( ) * ),%,',-,) $. $$ / $% $' $' 1 *" " 3" 1 4 5 5 61 " " " 7 8 9 " ". / 4 4 " 5 : ". 4 4 4." " " 4 4 5 "6" ; < = " 4 ; / " 7 >"? @ / 4 7. 4 > * 6" " A ". 1 5 7. 7 " " " 1

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2013

Innkalling til Årsmøte 2013 Innkalling til Årsmøte 2013 NFFs Faggruppe for Onkologi og Lymfologi Tid/Dato: 7. mars kl. 16-18 Sted: Scandic Hotell Ålesund Saksliste: Sak 1. Valg/oppnevning av møteleder, referenter, protokollunderskrivere,

Detaljer

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Leder: Birgit Gran (gjenvalg) 1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Videreutdanning: Alder: 57 Bosted: 5099 Bergen Stilling: Enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst.

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.10.2005 05/558 200200896-/emh Høring oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi

Detaljer

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet Olav-J.Gjestvang@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 03.05.2016 Fastsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE Vedtatt 20.11.2013 VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe. På engelsk benyttes Norwegian Gastrointestinal Cancer Group. Kortformen

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til fysioterapi

Retningslinjer for henvisning til fysioterapi 1 Retningslinjer for henvisning til fysioterapi Faggruppen for manuellterapi juni 2004 Faggruppen for manuell terapi, 2003 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lov- og forskriftsmessige forhold... 3 2.1 Forskriften

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev juli 2013 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase Registreringspakke for bruk av Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Kompetansesenter i lindrende behandling INNHOLD I REGISTRERINGSPAKKEN

Detaljer

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon.

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Fredag den 09.12.11 kl. 13.45 14.45 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad Fastlegens rolle? Rolle??. Spiller et spill. Instruert. Mulig aktør i en begivenhet. Hva

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

TILBUD VÅREN 2013. Vardesenteret St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2013. Vardesenteret St. Olavs Hospital TILBUD VÅREN 2013 Vardesenteret St. Olavs Hospital Et godt tilbud til pasienter og pårørende Hva trenger du for å føle deg bedre? Velvære, en kaffekopp eller noen å snakke med? Kanskje å utveksle erfaringer

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Nina Aass overlege dr. med. Leder Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Regionalt kompetansesenter

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital TILBUD TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital VÅREN 2016 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2016.indd 1 12/17/2015 2:22:57 PM Erik Hardeng Kristin Jensen Hanne Haugen

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Handlingsplan for dystoni

Handlingsplan for dystoni Handlingsplan for dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Handlingsplan for dystoni Dystoni er en betegnelse for ulike tilstander som kjennetegnes

Detaljer

Ot.prp. nr. 28 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 28 (2005 2006) Ot.prp. nr. 28 (2005 2006) Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

NOTAT. Faggruppen for manuellterapi. RTV v/hilde Furevold

NOTAT. Faggruppen for manuellterapi. RTV v/hilde Furevold NOTAT Fra: Til: Faggruppen for manuellterapi RTV v/hilde Furevold Innspill i henhold til oppsummering etter møte i Rikstrygdeverket den 15.05.06 om IAprogram for manuellterapeuter og kiropraktorer. GENERELT

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. desember 212 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund Krav til drift- og takstoppgjør 2013 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning NFF viser til ASA 4303 avtale mellom HOD og KS og NFF om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd

Detaljer

Kreftrehabilitering. Raskere tilbake, Dagrehabilitering

Kreftrehabilitering. Raskere tilbake, Dagrehabilitering Kreftrehabilitering Roy Nystad Spes nevrologi Avdeling for klinisk service, Raskere tilbake Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Oslo Universitetssykehus HF Kreft noen tall 30 000 mennesker rammes

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

VEILEDER CFS/ME AVDELINGSDIREKTØR ANNE-STINA S. NORDMO 11.APRIL 2013

VEILEDER CFS/ME AVDELINGSDIREKTØR ANNE-STINA S. NORDMO 11.APRIL 2013 VEILEDER CFS/ME AVDELINGSDIREKTØR ANNE-STINA S. NORDMO 11.APRIL 2013 DAGEN I DAG Min bakgrunn Helsedirektoratets rolle Disposisjon og oppbygging av dokumentet Høringsrunde- og innspill Forskning Status

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 KURSMENY NRRK 2010 Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 1 Kjære kollegaer! NRRK har som et av sine mål å være bidragsyter til å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge.

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE

AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE «Vardesenteret er et godt sted å være. Et fristed. God atmosfære. Stillhet. Velbehag. Uten hvite frakker. En plass man kan få snakke med andre om sykdom

Detaljer

Handlingsplan for kronisk nyresykdom

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet: Utarbeide en handlingsplan for kronisk, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Vedrørende utredning av helsepersonellovens autorisasjonsordning

Vedrørende utredning av helsepersonellovens autorisasjonsordning Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000

Detaljer

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/ Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Hamar 11. juni 2009 Normer

Detaljer

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Marianne

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11.

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11. Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet ARV 15/11-2012 Nils Magerøy Prosjektleder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Denne presentasjonen

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Bevegelsesvansker og fall hos eldre

Bevegelsesvansker og fall hos eldre Bevegelsesvansker og fall hos eldre Randi Granbo Randi.granbo@stolav.no Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Orkdal Sanitetsforening Bakgrunn Geriatriske

Detaljer