Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand"

Transkript

1 Sammendrag Tittel: livenetconcept Dato: Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre Veileder: Høgskolelektor Monica Strand Oppdragsgiver: NM på ski 2009 Kontaktperson: Erik Røste Nøkkelord: NM 2009, flerkamera streaming, web-applikasjon Antall sider: 89 Antall vedlegg: 11 Tilgjengelighet: Åpen Sammendrag: Prosjektet er gjennomført på Høgskolen i Gjøvik med NM på ski 2009 som oppdragsgivere og Monica Strand som veileder. Vi har laget en webapplikasjon som skal brukes under NM Vårt mål med dette prosjektet var å lage virtuell tilstedeværelse for alle brukere av systemet. At de som ikke var i løypene og fulgte med kunne heller sitte hjemme på datamaskinen å føle enn viss tilstedeværelse. Måten vi tenkte å løse dette på var å streame kameraene som var på arenaen ut til brukere av systemet. Her kan de da være sin egen produsent i den forstand at de kan velge hvilket kamera de vil følge med på, som om de gikk rundt fra den ene tidspasseringen til den andre på selve arrangementet. Og når de har valgt et kamera, så kan de prate med alle andre brukere som «står» på samme sted som dem selv ved hjelp av en chat. Hver kanal har en egen chat der du kan prate med de som er på den samme kanalen som deg. Det skal representere de du hadde stått ved siden av dersom du hadde vært tilstede fysisk. side 1

2 side 2

3 side 3

4 side 4

5 Forord Som avslutning på den treårige bachelorutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik skal alle studentene gjøre et større, selvstendig prosjekt, bacheloroppgaven. Disse oppgavene kommer gjerne fra eksterne bedrifter eller fra høgskolen selv. Under en hovedoppgave skal det tas utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling. Den skal legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Etter fullført oppgave skal studentene ha kompetanse til å: - utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art. - planlegge, finne løsninger og dokumentere disse. - forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper. - forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging. - vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte. Oppgaven vi har arbeidet med omhandler publisering av streaming på nett, nærmere bestemt flerkanals live-streaming. Konseptet er utarbeidet i samarbeid med Organisasjonskomitéen NM på ski 2009 der Tron Ragnar Strand og Erik Røste har vært våre kontaktpersoner. Vi vil takke de for et konstruktiv og godt samarbeid gjennom prosjektperioden. En takk går også til Kent Are Andersen for at han ville dele sin erfaring med VLC-streaming, videre også til Einar Jørgen Haraldseid for utlån av hans rapport fra FirstLegoLeague 2007 og testgruppen vår Vlad Caia og Per Christian Utheim. Til slutt vil vi takke vår veileder Monica Strand for gode og konstruktive tilbakemeldinger gjennom prosjektperioden. Joachim Øyre Anders Gimmestad Gule side 5

6 side 6

7 Innholdsfortegnelse: 1 Introduksjon3 1.1 Idé og konsept3 1.2 Oppdragsgiver3 2 Problemstilling5 2.1 Mål5 2.2 Problemstilling5 2.3 Fremgangsmåte/metodevalg6 3 Analyse av problemstillingen9 3.1 Dokumentasjon9 3.2 Mulige løsninger9 4 Utviklingsmiljø Plattform11 5 Streaming Hva er streaming? Valg av format og protokoll Implementasjon Live streaming Testing Problemer Løsninger Konklusjon25 6 Web-applikasjon Løsninger Arkitektur Databasen Moduler Sikkerhet Design Konklusjon40 7 Testing Testing av stream Testing av webapplikasjonene43 8 Oppsummering Evaluering av prosjektarbeidet Evaluering av produktet Videre arbeid47 9 Vedlegg49 side 1

8 side 2

9 1 Introduksjon 1.1 Idé og konsept Vi valgte å basere bacheloroppgaven vår på et prosjekt vi gjennomførte i «Fordypning i Medieteknikk» høsten Det var et selvvalgt prosjekt hvor vi utforsket mulighetene for å utvikle et konsept som kunne gi brukere muligheten til å «være tilstede, uten å fysisk være tilstede». Dette innebar live-streaming av parallelle kanaler og live-kommunikasjon mellom brukerne. Prosjektet ble i utgangspunktet utviklet med en konsert som case, men under arbeidet valgte vi å bruke en «universal» tilnærming for å kunne bruke løsningen i mer generelle sammenhenger også. Prosjektet i forrige semester gav oss mange gode idéer, som vi i år vil videreføre til et forhåpentligvis høyere nivå. Idéen er å lage et system som skal brukes under NM på ski 2009 i månedsskiftet januar/februar. Ved hjelp av dette systemet skal man kunne se de ulike ski-grenene via vår web-applikasjon. Applikasjonen skal streame flere kameravinkler parallellt slik at brukerne skal kunne velge kameravinkelen selv. Der de også skal kunne kommunisere med andre brukere som ser på samme stream. Vi har startet et samarbeid med NM ski 2009 organisasjonskomiteen som igjen har tett kontakt med NRK, som vi håper stiller seg positiv til å gi oss kamerasignaler. 1.2 Oppdragsgiver Vår oppdragsgiver i dette prosjektet er Organisasjonskomitéen for NM på ski NM på ski 2009 blir arrangert på Gjøvik og Raufoss der studenter ved Høgskolen i Gjøvik har fått oppdraget å utvikle nettløsningen for arrangementet. Nettløsningen vil inneholde skreddersydde løsninger som eksempelvis tidtakings- og kartfunksjonalitet. Organisasjonskomitéen så også positivt på å bli vår oppdragsgiver etter forespørsel og framlegg av konseptet vårt. De ville også at konseptet skulle bakes inn i web-løsningen de andre prosjektene studenter fra Høgskolen i Gjøvik skulle utvikle. side 3

10 side 4

11 2 Problemstilling 2.1 Mål Utforske mulighetene for å gjøre live-streaming med flere parallelle kanaler tilgjengelig for brukerne gjennom en web-applikasjon. Sentrale punkter: - Brukerne velger selv hvilken kameravinkel de vil se på - Kommunikasjon mellom brukere - Modulbasert systemstruktur - Streamingteknologiene skal så langt det lar seg gjøre bestå av åpen-kildekode Prosjektmål Streaming av live lyd og bilde er ingen ny teknologi, men det er derimot mindre vanlig at du kan finne flere kanaler på et og samme sted. Formålet med denne oppgaven er å utforske hvor langt dette lar seg gjøre ved bruk av fri programvare. Brukerne av det ferdige systemet skal altså ha mulighet til å være sin egen produsent og selv velge hva det vil se på. Og kommunisere med de som har valgt å se på samme kanal. Løsningsforslag til dette vil bli drøftet i pkt. «3.2 Mulige Løsninger» Effektmål Å jobbe med et så stort prosjekt, og for en såpass stort arrangement som NM, er veldig spennende. Vi vil ha som mål å bli bedre til å jobbe i store prosjekter etter endt hovedprosjekt, som å utvikle applikasjoner som har et større arbeidsområde. Et mål er å skaffe oss bedre innsikt i ulike medieteknologier som er vanlige å bruke idag, spesielt gjelder dette streaming og webprogrammering, men også praktiske problem som hvordan et kamera streames ute på lokasjon Resultatmål Det er viktig at oppdragsgiverene er tilfreds med produktet vi leverer og at det har nytteverdi. Samtidig skal systemet kunne utvides av oss eller andre, rapporten inneholder nok dokumentasjon slik det er mulig å fortsette arbeidet. Et annet mål er at systemet blir satt i bruk basert på vårt arbeid eller utvidet for å møte andre krav. 2.2 Problemstilling Som nevnt tidligere skal det lages en web-applikasjon med tilhørende streaming-løsning. Denne skal utvikles med «NM på ski 2009», som case og side 5

12 testarena. Det finnes mange måter å løse dette på, men vi skal basere oss på målene opplistet i prosjektmålene ovenfor (jf. 2.2 Mål). Noe som blant annet innebærer bruk av åpen-kildekode. Vi har satt oss det målet at vi skal ha et fungerende system når hovedprosjektet er ferdig. Dette systemet har forhåpentligvis et stort nok omfang og fungerer så godt at det kan brukes i NM Vi vil også sitte med et system som er så universalt og lett implementere at vi kan bruke det i forskjellige arrangementer der det er flerkameraproduksjon. 2.3 Fremgangsmåte/metodevalg Fase 1 Første fase bestod i stor grad av å utvikle en plattform som kunne strukturere koden i moduler som vi igjen kunne bygge løsningen vår på. Dette forutsatte at vi hadde en godt strukturert database som ikke måtte endres strukturelt sett og en kravspesifikasjon som klart definerte rammevilkårene for prosjektet (jf. Vedlegg: H Kravspesifikasjon). Det første skrittet vi tok, var å tilegne oss kunnskap om det sentrale emnet i oppgaven, nemlig streamingen. Selve konseptet med å kunne se på en stream av gangen er ikke vanskelig å utvikle på front-end siden, men når det kommer til selve streaming-teknologien møter vi utfordringer. Vi snakker om hvilke format, plattform, streaming-server, encoder 1 og protokoll 2 vi skal benytte. Alle disse variablene skulle falle på plass utfra hvilke retning prosjektet skulle ha. Etterhvert som brikkene med mulige løsninger falt på plass, rette vi blikket mot selve plattformen og strukturen rundt dette skulle kjøre på. Plattformen ble kodet i PHP som skulle gjøre det mulig å legge til/fjerne moduler. Blant disse kan vi nevne «forum», «blog», «chat» og «video». Alle disse skulle kunne kjøre uavhengig av andre moduler eller selve plattformen Fase 2 1 «encoder», algoritme som brukes til å konvertere en strøm av data til kode. 2 «protokoll», regler for overføring av data mellom to punkter i et nettverk. side 6

13 I andre fase konsentrerte vi oss om streaming og hvilke teknologier som var best egnet for oss og for brukerne. Vi testet ut flere streamingløsninger og hadde god og dårlig erfaring. Vi fant løsninger som vi valgte å arbeide videre med, men ikke alle teorier falt i like god jord praktisk. Fordi de ikke var kompatible med hverandre, brukervennlige eller kostet mye penger. Samtidig kom praktiske problemstillinger som «kan vi få kamerasignaler fra kameraene til f.eks. NRK?» også frem noe som også til en viss grad måtte tas stilling til. side 7

14 side 8

15 3 Analyse av problemstillingen 3.1 Dokumentasjon Siden problemstillingen klart forteller at vi skulle benytte oss av åpen-kildekode -teknologier under utviklingen av systemet så møtte vi problemer som den kommersielle verden ikke står ovenfor. Hele applikasjonen baseres på åpen-kildekode programvare, som betydde begrenset tilgang til dokumentasjon, liten grad av tilgjengelig support og lite data om tidligere liknende prosjekter. De kildene til kunnskap vi har hatt kommer fra relevante «forum» 1 og diskusjonstråpen-kildekodeder derfra der brukere deler sine erfaringer og diskuterer mulige løsninger på problemer. 3.2 Mulige løsninger Streaming Før vi kunne sette i gang med testingen av forskjellige streaming-løsninger måtte det kartlegges hvilke muligheter som var tilgjengelige. Fordi vi skulle konsentrere oss om åpen-kildekode ble mulige løsninger dramatisk redusert, men noen muligheter skilte seg raskt ut. Disse var VLC 2, DSS 3 og QuickTime Broadcaster 4 (herunder QTB). Spørsmålet er hvordan VLC og DSS snakker sammen siden de ikke er laget med tanke på hverandre. VLC tenkes som encoder av kamerainput, mens DSS skal være serveren. Skulle dette imidlertid ikke fungere gjør QTB seg gjeldende, dette programmet kjører kun på Mac OS X noe som ødelegger mulighetene for en gjennomført løsning med åpen-kildekode Interaksjon For at brukerne skal kunne kommunisere seg imellom må vi opprette en form for påvirkningskraft. De må kunne påvirke et resultat, diskusjon eller en mottaker for at vi skal kunne kalle det vellykket. Med denne tanken lagt til grunn fant vi to muligheter for kommunikasjon. Den ene er direkte kommunikasjon mellom brukere og den andre en form som kan ligne «en-til-mange» kommunikasjon. 1 «forum», et internett forum er en web-applikasjon for diskusjoner og brukergeneret innhold. 2 «VLC», Video Lan Client 3 «DSS», Darwin Streaming Server 4 «QuickTime Broadcaster», encoder for Mac OS X. side 9

16 For å skape direkte kommunikasjon finnes IM-løsninger 1 som chat. Det er mulig å skape en chat der vi har «en-til-en» kommunikasjon og chat som har en «mange-til-mange» løsning. Denne formen for kontakt mellom brukere skaper en sterkere følelse av deltagelse hos brukeren og det er denne kommunikasjonen vi vil utforske. På den andre siden kan vi benytte oss av «forum» prinsippene der brukerne kan poste meninger og diskutere. Samt finnes også «blogger», som har blitt veldig populære, der brukerne skriver innholdet selv. Siden vi skal opprette kommunikasjon mellom brukere er dette noen av løsningene som skal utforskes og eventuelt benyttes Praktiske løsninger Praktiske problemstillinger som fysisk plassering av kamera og trekking av kabler vil i liten grad gjøre seg gjeldende i dette prosjektet, uansett er det aktuelt å se på dem. Vi tenker på hvilke kamerasignaler vi kan få tilgjengelig om konseptet settes i gang under NM på ski 09. Det aller enkleste for er å motta et digitalt som går rett til encoderen fordi vi slipper å konvertere et analogt signal. For å gjøre dette trenger vi en konverter som som tar inn det analoge signalet og gjør det digitalt, som encoderen kan lese og sende fra seg. Ulempen med dette er at det kan dukke opp uforutsette kompabilitetsproblemer, i henhold til encoder og type digitalt signal vi mottar. 1 «IM», Instant Messaging - øyeblikkelige meldingstjenester. side 10

17 4 Utviklingsmiljø 4.1 Plattform Første skritt i prosessen var å plukke ut hvilke plattformer som skulle benyttes. Vi visste hva vi ville ende opp med, så med å velge rett plattform ville vi komme på riktig spor. Det finnes flere muligheter, vi har imidlertid to problemstillinger, det ene var hvilke plattform som egnet seg best for streaming av lyd og bilde, og hvilke plattform som skulle stå som web-server. Det skal også nevnes at siden vi ville bruke åpen-kildekode miljøer er det noen løsninger som skiller seg ut Streaming Om man ser bort fra ønsket om åpen-kildekode finne det flere kommersielle muligheter som streamingplattform og alle disse ble tatt med i betraktningen etter hvordan resultatet skulle bli. Ikke bare kommer paramtre som operativsystem og streamingservere inn, men også hvilke formater vi skulle streame i. Samtidig også hvilke maskinvare vi hadde tilgjengelig, og hva de var kompatible med. Prosjektet var også basert på den maskinvaren Høgskolen i Gjøvik lånte ut til oss siden oppdragsgiveren hadde lite eller ingen penger til å bruke på vårt prosjekt. Maskinvaren vi fikk utlånt av skolens IT-avdeling var to maskiner med preinstallert Windows XP service pack 2, og eventuelt å legge inn Linux i stedet. Det skulle vise seg at vi også fikk låne en helt ny Dell Optiplex Ghz quad core med firewire-kontroller og en MacPro med BlackMagic SDI kontroller, som utganspunkt for testing av de forskjellige streaming-løsningene. Microsoft Windows Media Services Dette alternativet kommer fra Microsoft og benytter seg av RTSP 1 som er mye brukt og godt støttet. Ulempen med dette alternativet er imidlertid at brukerne må ha Windows Media Player for å kunne motta innholdet, noe som er nærmest umulig å gjennomføre på en annen plattform uten å ha et utall av tredjeparts plugins installert. Situasjonen blir mye verre om vi i tillegg legger til de forskjellige nettleserne som brukes idag. Løsningen fra Microsoft kan konkluderes som enkel og praktisk fra en utviklers synsvinkel, men samtidig tungvint, upraktisk og lite brukervennlig for brukerne. Adobe Flash Mediaserver 1 «RTSP», Real Time Streaming Protocol side 11

18 Det store selskapet Adobe har ingen operativsystem å begrense programvaren sin på, de har basert sine strategier på å utvikle multiplattform-formater. Ved å gjøre dette følger det en strøm av applikasjoner for hver plattform som gjør formatene deres tilgjengelige overalt. Adobe Flash er et format som kan benyttes av den største brukergruppen, de fleste kan nå et flash innhold uavhengig av hvilke plattform de sitter på. Noe som gjør at denne streaminløsningen er særs aktuell for å nå en bred målgruppe samt oppnå stor grad av brukevennlighet. Ulempen derimot, er igjen at denne løsningen er svært dyr og har store krav til maskinpark. Løsningen fra Adobe kan konkluderes: brukevennlig, enkelt og attraktivt, men likevel stort, dyrt og krevende. Apple QuickTime Streaming Server - «QTSS» Apple er store, og har i likhet med Microsoft deres eget format QuickTime (herunder QT) og.mov containerene. Dette støtter flere kodeker som MPEG-4 og H264 pluss flere andre. QT medieplayer er spilleren som må være installert hos klienten for at brukerne skal kunne aksessere innholdet, denne er imidlertid mye enklere å installere på ulike plattformer enn Windows Media Player. Å bruke QTSS som streamingløsning ville blitt et spennende prosjekt da Apple sine produkter alltid er gjennomførte og driftsikre. QTSS kan konkluderes: avansert funksjonalitet, brukervennlig og bred støtte for kodeker, men koster penger og man gjør seg avhengig av betalingsprogramvare. Darwin Streaming Server - «DSS» Etterhvert som vi har beskrevet de største kommersielle streaming-løsningerne kommer vi etterhvert inn på åpen-kildekode, her finnes noen verdige alternativer. DSS er kort og godt QTSS, men ribbet for mye avansert funksjonalitet likevel seiler den opp som et godt alternativ siden den er av åpen-kildekode. DSS har kun server muligheter og mangler således encoder mulighetene som lå i QTSS så man er avhengig av et program som kan stå for video-inputen, mer om disse senere. DSS kan kjøres på de tre store plattformene Windows, OS X og Linux og er det første alternativet vi brukte tid på sette opp. side 12

19 RED 5 Vi slipper ikke flash som streaming-format helt enda, fordi det finnes en server som kan tilby nettopp dette. Den er basert på åpen-kildekode og kan skreddersys etter behov. Ulempen er at det ikke er en streaming-server før det installeres en modul for dette, som må lages selv for at den skal fungere etter våre kriterier. Selve plattformen er skrevet i Java 1 dette må modulene også gjøre, som skaper en stor arbeidsmengde. RED 5 ble installert og testet ut, men ble vi konkluderte med at streaming av live-video gjennom denne ville bli for arbeidskrevende viss vi måtte utvikle mye av funksjonaliteten selv. VideoLan Client - «VLC» Mange kjenner VLC player som en avspiller som leser de fleste formater på flere plattformer. VLC er den mest komplette løsning som kan gjøre et bredt spekter med oppgaver. Ikke bare avspilling av både eksisterende streamer og lokale filer, men støtter også alle former for video-input som er tilgjengelig på datamaskinen den er installert på. Disse kildene kan den encode til de formatene og containere den støtter (link: Det mest spennende med VLC er at den inkluderer en streamingserver som har støtte både for «Unicast» 2 og «Multicast» 3. Protokollene den støtter inkluderer UDP, MMSH, HTTP, RTSP og RTP noe som gjør den til et multiverktøy med et bredt spekter av brukssområder. Konklusjon Valget av streaming-plattform baserte vi mye på hvilke utfordringer det ville bringe brukerne. Der en optimal løsning ikke ville bety installasjon av ekstra programvare hos brukeren for å kunne aksessere innholdet. Etter drøfting av de forskjellige streaming-løsningene ovenfor ser vi at det er flash-formatet som er det mest brukervennlige og enkleste, men dette ville gi oss kun to alternativer. Det første alternativet er å benytte Adobe Media Services, som er uaktuelt siden det er et kommersielt produkt som koster penger. Det andre alternativet er å basere seg på RED 5 konseptet der vi ville måtte utvikle store deler av løsningen selv for å kunne benytte oss av 1 «Java», programmeringsspråk basert på C++. 2 «Unicast», levering av informasjon én destinasjon. 3 «Multicast», levering av informasjon til en gruppe destinasjoner. side 13

20 en eksisterende encoder. Noe som vi konkluderte med at ville bli for mye arbeid i forhold til tiden vi har til rådighet. Siden live flash streaming ikke lar seg gjennomføre og bruk av Apple eller Microsoft sine kommersielle produkter ikke er aktuelt må vi se på de resterende alternativene. Disse to er VLC og Darwin Streaming Server begge basert på åpen-kildekode og gratis å bruke. Siden DSS kun støtter QuickTime-formatene ble dette formatet vi tok utgangspunkt i. Operativsystem Både VLC og DSS kan installeres og kjøres på Windows, OS X og Linux. Vi hadde allerede Windows XP installert på våre to maskiner, men valgte uansett å installere U b u n t u L i n u x p å streaming-serveren. Blant annet fordi at det er en svært stabil og behagelig plattform å bruke som server. Det er f.eks. enkelt å fjernstyre serveren, og enkelt å installere ekstra programvare ved behov. Og siden vi hadde en MacPro tilgjengelig, valgte vi også installere DSS på denne, men ikke med VLC som encoder. Istedet testet vi ut et Apple-program QuickTime Broadcaster 1 (link: som er utviklet for QTSS og DSS. På grunnlag av undersøkelsene endte vi opp med: - PC (DELL OptiPlex 755) med Ubuntu Linux med VLC som encoder av rådata og DSS som streaming-server. - MacPro med OS 10.4 med QT Broadcaster som encoder og DSS som streaming-server. 1 «QuickTime Broadcaster», Apple-applikasjon for encoding av live video- side 14

21 4.1.2 Web-plattform Uavhengig av hvilken plattform streaming-løsningen kjører på skulle vi utvikle en web-applikasjon som kunne gjøre nytte av det den leverte. Å konfigurere en web-server stiller andre krav enn en streaming-server. Den skal være rask, stabil og enkel å konfigurere/oppgradere slik at vi kan bruke tid på utviklingen og ikke drifting av servere. Et utviklingsmiljø har mange variabler som byttes ut etter hvilke prosjekt som kjøres, i vårt tilfelle er det et web-utviklingsprosjekt, som setter noen grenser for hvilke valg vi kan ta. Dette innebærer f.eks. at Apache HTTP web-server og MySQL database-server er alternativer Operativsystem Maskinen vi skulle bruke som web-server hadde som nevnt tidligere allerede Windows XP installert og klart til bruk. Problemet er at det er mye arbeid å installere nødvendig programvare dette er fordi Windows Shell Access 1 (herunder SSH) ikke gir de mulighetene de f.eks. gir i Ubuntu og andre Linux distribusjoner. I Ubuntu kan man utføre alle nødvendige oppgaver gjennom SSH uten å være i nærheten av den fysiske maskinen. Dette gir frihet til å arbeide på en server uten begrensninger, som var hovedgrunnen til at vi valge å installere Ubuntu over den eksisterende Windows installasjonen. At vi baserte oss på Linux som OS hadde vi et utviklingsmiljø som i stor grad baserer seg på åpen-kildekode, og fikk dermed tilgang til store mengder gratis programvare lett tilgjengelig Web-server Vi hadde altså installert Ubuntu 7.10 «Gutsy Gibbon» på vår DELL Optiplex GX240 som skulle bli vår web-server, neste skritt var å installere Apache 2 2, som er en HTTP-server for å kunne kunne kommunisere gjennom HTTP-protokollen 3 som gjorde vår MySQL database tilgjengelig fra utsiden gjennom port 80 (jf. pkt Database). Serveren fikk forøvrig den lokale IP-adressen på HiG-nettverket. For at vi skulle få tilgang til serveren fra utsiden satte vi opp tilgang via SSH, som gjør at vi kan administrere serveren uten å være på samme sted fysisk. Det gav oss også tilgang til å overføre filer fra den lokale maskinen vi arbeidet på eller å 1 «SSH», nettverksprotokoll for sikker kommunikasjon mellom to datamaskiner. 2 «Apache», web-server som benytter HTTP-protokollen for å kunne vise web-applikasjoner. 3 «HTTP», Hypertext Transfer Protocol, protokoll for overføring av data mellom klient og server. side 15

22 arbeide direkte på filene ved hjelp av f.eks. PHP-editoren Zend Studio 5.50 for utvikle selve koden Database Som database har valgte vi å benytte den kjente og mye brukte MySQL databasen. Den er basert på åpen-kildekode og er enkel å sette opp å bruke. Vi brukte så database administrasjons grensesnittet phpmyadmin som portal til å administrere database-strukturen og innholdet. Både databasen og web-serveren ble altså installert på samme maskin siden vi ikke så behovet for å legge de på hver sin maskin. Det er tross alt kun i utviklingsøyemed denne maskinen skal benyttes. MySQL Vi valgte open-source databasen MySQL til prosjektet, som er en database som vi kjenner godt fra før og som er rask og stabil. Den lar seg lett integrere med PHP og ved hjelp av programmet phpmyamin lar det oss administrere databasen gjennom et web-grensesnitt. MySQL tilbyr flere lagringsmotorer 1 som har forskjellig grad av funksjonalitet. Blant annet finnes det bare en lagringsmotor som støtter fremmednøkler nemlig InnoDB. Denne lagringsmotoren er ikke den mest brukte siden flere web-hosting selskaper kun tilbyr MyISAM som er standard i MySQL, men ikke tilbyr fremmednøkler. Noe som gjør bruk av relasjonsdatabaser vanskelig, mer om dette senere Web-teknologier Det er etter hvert blitt mange alternative metoder å bruke for å utvikle en web-applikasjon, ofte er det utviklerens preferanser og kunnskaper som avgjør hvilke av de som benyttes i et utviklingsprosjekt. Vi kjenner oss til en viss grad igjen i denne påstanden siden vi også foretrekker å arbeide med teknologier som vi har god erfaring med. Således har vi et knippe programmeringsspråk vi kommer til å konsentrere oss om: - PHP (jf. pkt PHP) - JavaScript (jf. pkt JavaScript) - XML (jf. pkt XML) - DOM (jf. pkt DOM) - AJAX (jf. pkt AJAX) 1 «lagringsmotor», en motor som skriver og leser data fra disk, den håndterer data, kontrollerer og ivaretar logg-filer. side 16

23 PHP Hovedsaklig som utviklingsspråk har vi valgt å bruke PHP 5 1, dette er et veldokumentert og «utviklervennlig» språk som er mye brukt. Vi valgte dette fordi det er et språk vi har brukt mye, som gjør det lettere å produsere kode effektivt som igjen gjør at vi sparer tid. Vi har også hatt «Grunnleggende programmering» og «Objekt-orientert programmering» i løpet av studiet, som baseres på C++. PHP og C++ er programmeringspåk som er ganske like. PHP er skrevet i C og er ganske lite så det laster og utfører oppgavene raskt. Videre er PHP et språk som det følger mye dokumentasjon og funksjonalitet med. PHP fungerer godt med Apache og Mysql samtidig som det finnes mange tilgjengelige moduler til bruk av for eksempel PDF, FTP og XML JavaScript Det er vanskelig å få funksjonalitet til å flyte sømløst i en web-applikasjon uten å ha noe form for klientbasert kode. Dette har vi løst ved bruk av JavaScript, som gir oss muligheten til å programmere hvordan klienten skal oppføre seg mot serveren. Og det gir oss mulighet til å la applikasjonen gjøre oppgaver i bakgrunnen avhengig av hva brukerens handlinger er. JavaScriptet hjelper oss med å ha en rikere brukervennlighet som øker brukerens opplevelse av applikasjonen. Språket har sentrale funksjoner i AJAX-teknologien, men vi kommer mer tilbake dette senere i avsnittet om AJAX (jf. pkt AJAX) XML Denne «relativt» nye standarden for lagring og øverføring av data er noe vi har dratt mye nytte av. Den hjelper oss med å kunne lagre unna enkel data uten å måtte benytte oss av tunge database-kall. XML 2 prinsippene bygger på lagring av data i en forhåndsdefinert trestruktur, som organiserer dataene hierarkisk. Alle skript som kjenner til denne strukturen kan «parse» dataene og bruke de på en nyttig måte. RSS-feeds bygger på XML, men har et sett med regler for hvordan de skal se ut slik at en RSS-parser kan lese alle RSS-dokumenter som følger standarden. I prosjektet vår benyttet vi XML til å lagre unna hvilke brukere som var tilknyttet hvilke stream, som vi brukte til å opplyse brukerne hvem som så på samme kamera-vinkel. 1 «PHP 5», «Hypertext Preprosessor» versjon 5 server-side programmeringsspråk. 2 «XML», extensible Markup Language side 17

24 DOM DOM 1 er funksjonalitet som er knyttet til å lete seg frem i et hierarki. Det kan lete opp tagger ved hjelp av hva de heter eller hvilke type de er, og deretter finne ut hvilke data de inneholder. Dette gjør det mulig å manupilere f.eks. en HTML kode slik at innholdet på en i utangspunktet statisk side blir dynamisk. Der kan man legge til, fjerne eller forandre utseende til dataene i en trestruktur. DOM blir også mye brukt i forbindelse med XML for å kunne lete seg frem i hierakiet for så å legge til eller fjerne data. Det skal også nevnes at både PHP og Javascript har muligheter for å benytte seg av DOM-teknologien for å kunne dra nytte av innholdet i en XML fil AJAX AJAX 2 er ingen egen teknologi i seg selv, men baseres på JavaScript, DOM og på XMLHttpRequest objektet som er tilgjengelig for de fleste skript-språk i nyere nettlesere. Prinsippet med AJAX er at det arbeider asynkront i bakgrunnen ut fra brukerens avgjørelse, og henter eller sender data fra serveren basert på det. Dette gjør at man kan slippe å laste inn siden på nytt hver gang man skal gjøre en forspørsel til serveren, men istedet hente dataene automatisk og presentere de. Ved å bruke denne formen for klient-server interaksjon kan brukeren få et bedre grensesnitt og brukeropplevelse. 1 «DOM», Document Object Model 2 «AJAX», Asynchron JavaScript And XML side 18

25 5 Streaming Dette var en viktig del av vår webapplikasjon. Vi ville ha en streamingtjeneste der klienter kunne velge mellom ulike kameravinkler og ut ifra det aksessere våre tilbudte streamer. For å få den tilstedeværelsen som vi ville oppnå så måtte vi levere live-streamer til alle våre klienter. 5.1 Hva er streaming? Streaming er samtidig overføring av data slik at det blir mottatt som en kontinuerlig strøm av lyd og/eller bilde. Datastrømmen blir sendt fra en server-applikasjon, mottatt og avspilt hos klienten. Klientens applikasjon kan starte å spille av lyd eller bilde så snart nok data er blitt lagret i det allokerte minnet (buffer). Man slipper med andre ord å laste ned store filer, for så å kunne se dem. Unicast og Multicast Unicast-streaming vil si en en-til-en forbindelse mellom server og klient. Multicast-streaming er en en-til-mange forbindelse mellom en server og et antall klienter som mottar streamen. Serveren streamer media til en multicast IP adresse på nettverket, og klientene mottar streamen ved å gå til den IP adressen. Alle klientene mottar den samme streamen. Fordi det bare blir sendt en stream fra serveren, uavhengig av antall klienter som mottar, så krever en multicast stream samme båndbredde som en enkel unicast som sender det samme innholdet. Dersom du skal streame ut til et stort antall klienter, og båndbredden og serverkapasiteten er begrenset, så er multicast den foretrukne metoden. Ulempen ligger derimot i de forskjellige nettverksnodene den skal igjennom. Det er ikke uvanlig at de ikke støtter denne metoden og du vil ikke kunne aksessere streamen. 5.2 Valg av format og protokoll Streaming og filformater Vi har masse ulike video filformater å velge mellom. Det som er viktig når vi skal velge hvilket vi vil bruke er å tenke på hvor mange får sett streamen vår med minst mulig, eller helst ingen, problemer. Forhåpentligvis slipper klientene å måtte laste ned plugins eller annet ekstra utstyr Windows media side 19

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Timeliste for Johan Sydseter

Timeliste for Johan Sydseter Timeliste for Johan Sydseter 18 Jan: Timer: 3 24. Jan: Timer: 3 28. Jan: 29. Jan: 30. Jan: Timer: 9 1. Feb: 4. Feb: 5. Feb: Telfon møte me DNBE Prosjektmøte Prosjektmøte Møte DNBE Reasearch RTSP, Infrastruktur,

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?.

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?. Innhold Hva er Java?... 2 Hvor finner jeg Java?... 2 Hvorfor må jeg ha Java for å bruke nettbanken?... 2 Hvordan installerer jeg Java på min maskin?... 2 Jeg får bare en feilmelding om "File is corrupt"

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Http- og WebServices funksjoner

Http- og WebServices funksjoner Http- og WebServices funksjoner Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan bruke HTTP(S) POST/GET funksjonene i TakeCargo Sende meldinger Motta meldinger (get) Oversikt over WebServices

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/ Til: Arrangører og klubber Fra: Norges Bilsportforbund Dato: 2015-04-20 Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport http://tv.bilsport.no/ Bakgrunn Mange av dere kjenner til SBFPlay (www.sbfplay.se).

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon 1 MySQL MySQL kan lastes ned gratis fra Internett (dev.mysql.com/doc). Vi forklarer hvordan man laster ned og installerer verktøyet, og også hvordan man kommer i gang med å lage databaser i MySQL. Historikk

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17.

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. april 2012) Utgangspunktet er følgende sak: https://prosjekt.uib.no/issues/1976

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003 Av Erik Espenakk JEG BEGYNNER MED EN FRISK INSTALLASJON AV WINDOWS SERVER. Her kan du legge til diverse server applikasjoner. Legg til DNS og Applikasjons server Her har jeg satt opp en Application server

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider:

JSP - 2. Fra sist. Hvordan fungerer web? Tjenerside script HTML. Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script. Ønsker dynamiske nettsider: Fra sist JSP - 2 Installasjon av Web-tjener Et enkelt JSP-script HTML statisk Forms Tags Ønsker dynamiske nettsider: Klientside-script/programmering Javascript, vbscript, applets Tjenerside-script/programmering

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen. Innhold. 1.1 Innledning

1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen. Innhold. 1.1 Innledning 1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen Innhold 1 Pakkesystemet i Debian-distribusjonen 1 1.1 Innledning................................. 1 1.2 Enkel bruk av pakkesystemet....................... 2 1.2.1

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Obligatorisk oppgave 1 INF-3200 12. oktober 2003 Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Oppgavebeskrivelse: Designe og implementere en distribuert ray-tracing applikasjon, med basis i kontroller-

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc.

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Av Thomas Gitlevaag Steg 1. Installasjon Steg 2. simpel utforsking av wordpress steg 3. Sette opp en veldig enkel side. Steg 1.

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Å lage Noark 4 uttrekk selv. Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472

Å lage Noark 4 uttrekk selv. Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472 Å lage Noark 4 uttrekk selv Thomas Sødring thomas.sodring@jbi.hio.no 22452610/99570472 Prosjektet IKA Kongsberg / HiOA Kan vi lage et Noark 4 uttrekk for en av IKA Kongsbergs kommuner? Uformell samarbeid

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll Beskrivelse av A1 A1 skal tilby en pålitelig, forbindelsesorientert tjeneste over en upålitelig, forbindelsesløs tjeneste A2. Det er flere ting A1 må implementere

Detaljer

JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS MVVC JavaScriptbibliotek Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Knockout.js Informasjonsteknologi 2 Introduksjon I dag skal vi se nærmere på et JavaScriptbibliotek som heter Knockout. Knockout og andre biblioteker,

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer