VI HJELPER DEG Å LEGGE NYTT TAK!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI HJELPER DEG Å LEGGE NYTT TAK!"

Transkript

1 VI HJLPR G Å LGG NYTT TK!

2 TKT SKL TÅL MY. TTR 30 ÅR R T SOM RGL NOK.

3 HVORN STÅR T TIL M TKT ITT? Taket er en viktig del av huset på mer enn én måte. et skal beskytte huset mot både godt og dårlig vær, og utsettes for ekstreme påkjenninger i løpet av levetiden. t tak har en omtrentlig levetid på 30 år. Selve takbelegget kan godt holde lenger, men undertaket vil trenge ettersyn og mulig utskiftning. UNRTKT R KNSKJ USYNLIG, MN STO VIKTIGR Ofte er undertaket problemet, for også her kan fuktskader oppstå. Vannet trenger ikke fosse inn for å gjøre skade. et holder lenge med små dråper over lang tid. T PNT OG VLHOLT TK HVR VRIN PÅ HUST Taket kalles gjerne for «husets femte fasade» og har stor betydning for hvordan huset oppleves visuelt. Selv om taket ikke er så synlig fra bakken, betyr det like mye for helhetsinntrykket som husets fire vegger. t nytt tak er ikke så motepreget, og blir ikke gammel dags. t nytt tak gjør huset ditt penere, og øker verdien på huset. Å legge om taket kan således være smart på flere måter. MY HR SKJ PÅ 30 ÅR et er mange hensyn å ta når du renoverer taket, og fordi det går flere tiår mellom hver gang det er nødvendig, er det smart å bruke anledningen til å vurdere om du skal gjøre noen forandringer. et har sannsynligvis skjedd mye siden forrige gang det ble lagt tak på huset ditt. 3

4 VNLIGST SPØRSMÅLN OM TK HVORN RNGJØR U TKT? Fjern løv og kvister som har havnet på taket, og vurder om nærstående trær bør beskjæres. ruk hageslange for å spyle vekk mose. Overflaten kan du behandle med alge- og mosefjerner. Kraftig mosevekst kan føre til frostsprengning, skade eller forskyvning av takstein. Takrennene rengjøres på samme måte. Sjekk at skjøtene er tette og at nedløpet er åpent. HVOR LNG VRR T TK? Vi pleier å si at hver generasjon må legge tak én gang. et betyr at et riktig lagt tak vil holde i minst 30 år, litt avhengig av hvilket materiale du velger. et er sammenheng mellom pris og varighet, og vi hjelper deg med å finne den løsningen som passer din lommebok. 4

5 Tegltak er naturens eget materiale. Tegltak kan leveres med forskjellige farger og overflater. Tradisjonelt har den naturlig røde fargen vært mest brukt. Tegltak er dyrere enn betong. Torvtak blir kanskje mest forbundet med tradisjonelle, laftede hus og hytter, men benyttes også i moderne arkitektur. t torvtak skaper visuell sammenheng med naturomgivelsene og binder bygningene til terrenget. Torvtak kan legges på bratte tak og holder like lenge som tegl. HV R GNTLIG FORSKJLLN PÅ SHINGL, STÅL, TONG, TGL OG TORV? vhengig av hvilket materiale du velger, har hver av dem litt ulike egenskaper. Hva du skal velge avhenger av hvilke egenskaper som er viktigst for deg, og type/dimensjonering av takkonstruksjon. Takshingel er lett i vekt og finnes i mange mønstre og farger, og kan legges rett på gamle papp- og shingeltak. Krever taktro. t platetak i stål eller aluminium produseres i et bredt utvalg av profiler, overflater og farger. et har lav vekt, kan produseres i ønskede lengder, er lett å transportere og legge og gir lavere forbruk av lekter. Platene kan fås med lyddempende belegg. HV ØR TKT UTSTYRS M? Snøfangerutstyr, takstiger og feieplattform er alt praktisk tilleggsutstyr som gjør det lettere for deg å etterse og vedlikeholde taket. I mange tilfeller er det påbudt med tak sikrings utstyr. Når du først er i gang bør du også vurdere om takrennene trenger utskifting. HV KOSTR T? Hva det koster å legge nytt tak kommer an på hvilken stand ditt nåværende tak er i, og hva slags materialer og tilbehør du velger. Om du skal gjøre hele, deler eller ikke noe av jobben selv, har naturligvis også betydning. et er helt sikkert at du har et vell av valgmuligheter, og vi hjelper deg med råd og planlegging slik at du får den løsningen som passer din lommebok. etongstein gir god beskyttelse mot støy og nedbør. en er frostsikker og har lang levetid. 5

6 VÆR PÅ N SIKR SIN OM U IKK SKL GJØR JON SLV, RUK UTORISRT HÅNVRKR Når du leier inn ufaglært hjelp hjemme til oppussing, renovering eller ombygning, må du være klar over hvilken rolle du får. u kan som huseier få et arbeidsgiveransvar, med strenge krav til sikkerhet, helse og miljø. Som arbeidsgiver er du blant annet ansvarlig for at alt arbeid i høyden utføres på en sikker og forsvarlig måte. lt over meter regnes som arbeid i høyden. På høyder over meter skal det alltid sikres med rekkverk. Stillas og lift, seler, fallsikringsutstyr og vernehjelm, er noen av vernetiltakene som er påkrevd. lir du oppdaget ifm. brudd på arbeidsmiljøloven, og skulle noe galt, risikerer du både strenge straffer, eller betalingserstatninger til den skadelidte. FORSIKRING et er ikke alle hjemforsikringer som inkluderer arbeidsgiveransvar. Sjekk med ditt forsikringsselskap før du engasjerer venner eller naboer til å utføre oppdraget. RKLMSJON, FIL OG MNGLR Uten gyldig kontrakt og ved bruk av ufaglært arbeidskraft kan du risikere at du selv blir stående rettslig ansvarlig som arbeidsgiver for befaringer, utbedringer, reparasjoner, materialutgifter og eventuelle saksomkostninger. lt dette er en selvfølge når du benytter en autorisert håndverker. ruker du et registrert firma til å gjøre jobben, er du helt klart uten arbeidsgiveransvar. Utenlandske håndverkere kan være registrert i sine hjemland, men det kan være vanskelig for deg å sjekke. 6

7 KONTRKT OG RISVTLR Rent juridisk er kontrakten et forhold mellom deg og taktekkeren. Vi i yggmakker stiller store krav til de håndverkerfirmaene vi anbefaler. Vi vil at du skal føle deg trygg, og bli fornøyd med det endelige resultatet. TIPS OG RÅ NÅR U SKL NGSJR IN TKTKKR Oppdragsgiver og oppdragstaker bør nevnes med fulle navn og org/reg. nr. i kontrakten. vtal på forhånd beregning av prisen og når du skal betale. Få med alle utgifter: yggmateriell, transport/ leveranse, arbeidstimer og tilleggskostnader. ventuell forskuddsbetaling bør ikke overstige 5 % av avtalt sluttsum. Sett konkret dato for oppstart og ferdigstillelse av arbeidet. rbeidsbeskrivelse med materialvalg og ønsket sluttresultat. vtal dagmulkt/dagsbøter hvis arbeidet skulle bli forsinket. Påta deg aldri HMS-ansvar. Firmaet står selv ansvarlig for å følge arbeidsmiljøloven. okumenter tilleggsarbeid og endringer. Oppdater kontrakten underveis med nye underskrifter hvis endringer blir gjort. VFLLSHÅNTRING Vær oppmerksom på at store takprosjekter skal avfallsdeklareres med kommunen. Myndighetene stiller krav om minimum 60 % kildesortering, samt en avfallsplan som skal forhåndsgodkjennes. Rehabilitering kan medføre at du må lage en miljøsaneringsplan. et er derfor smart om du kontakter kommunen for å avdekke reglene der du bor. 7

8 Takluke Møneavslutning Normalstein Mønestein Mønebånd Mønefolie Takbrygge Gavlstein Undertak Fuglelist Gavlsteinavslutning Hette for mekanisk ventilasjon og soil 0 Takrennebeslag NYTT TK, NY MULIGHTR 8

9 Universaltetting Hette for naturlig ventilasjon og soil Vinkelrenne overbeslag Valmtetting Stige Valmbeslag Stigesikring Vinkelrenne underbeslag Valm begynnelse Når du skal legge nytt tak kan det være greit å være klar over alle de mulighetene som byr seg. Takstiger og feieplattform gjør det lettere å komme til for å feie pipa, og er påbudt. ller hva med å sette inn et takvindu eller to for å slippe inn lys og luft på loftet? Så kan du innrede det senere? Snø fangere er et godt sikkerhetstiltak og påkrevet for en del taktyper. Kanskje du skal koble en sisterne til nedløpet for å fange opp regnvannet på hytta? Illustrasjonene viser de viktigste begrepene i forbindelse med tak, og noen av de mulighetene du har. Imidlertid finnes det ulike løsninger avhengig av hva slags tak du legger. Vi foreslår derfor at vi gjennomgår dette med deg i forbindelse med befaringen, slik at du skal få en best mulig løsning. 9

10 SKL VI HJLP G Å LGG TKT? I yggmakker har vi laget et profesjonelt og enkelt system dersom du ønsker at en fagmann skal legge taket for deg. u henvender deg til en av våre butikker, så tar butikkens takansvarlige kontakt med deg. OVRLT LT TIL OSS Vår takansvarlige sørger for befaring av en håndverker innen 0 dager. Han utfører en taksjekk sammen med deg, slik at dere blir enige om hvilken jobb som skal gjøres. tter 0 nye dager skal du motta et skriftlig tilbud. Når du har akseptert tilbudet, sørger vi for at alt nødvendig materiell blir levert, og tak tekkeren legger taket. Hver yggmakker-butikk har inngått avtaler med et antall utvalgte håndverkere. isse er plukket ut på faglige kriterier, erfaring og at de har et godt rykte i sitt område. lle må gjennomgå en opplæring hos yggmakker for å tilfredsstille våre krav til samarbeids partnere. Rent juridisk er kontrakten et forhold mellom deg og den taktekkeren vi har anbefalt. Vi stiller store krav til de menneskene vi foreslår, og vil at du skal føle deg trygg og bli fornøyd med det endelige resultatet. 0

11 LLR VIL U HLLR LGG TKT SLV? et er ingenting i veien for at du kan legge taket selv. a kan yggmakker hjelpe deg med å planlegge, beregne og bestille varer, og bistå underveis. GOT PLNLGT R HLVT FULLNT Husk å planlegge prosjektet ordentlig. Med et beregningsprogram kan din lokale yggmakker passe på at du har fått med alt du trenger til det nye taket; fra underbeslag til møneavslutning. u kan trenge bygge tillatelse for å bytte tak. Ta kontakt med bygge kontoret i kommunen før du begynner, så vet du hva som gjelder. Mange av våre anlegg leier ut verktøy og kan hjelpe deg på forskjellige måter. n takheis gjør det lett å frakte alt opp til taket, men vi kan også løfte steinene med en spesialbil. Naturligvis leverer vi alt ut på byggeplassen. r den vanskelig tilgjengelig, kan vi frakte materialene med helikopter. Trenger du et stillas? Mange av våre anlegg har avtale med stillasutleiere og skaffer deg dette i den perioden du trenger det. t stillas gjør jobben mye enklere og tryggere dess uten er det påbudt ved arbeid mer enn to meter over bakken. Husk å sortere avfallet før levering. ette kan ha betydning for den prisen du må betale for levering av avfallet. yggmakker kan hjelpe deg på flere måter, blant annet med containerleie og tømming. yggmakker har inngått en rammeavtale med Veolia som du også kan nyttiggjøre deg.

12 RGNING V TK ette må du vite om taket ditt for å planlegge, mengdeberegne og kalkulere et nytt tak:. FINN TKTYP, TKVINKL OG STØRRLS PÅ TKT ITT F 0 0 G 4. NGI FØLGN T OM ITT TK ruk takvinkelmal og skissen ovenfor. ngi vinkel i grader og mål i cm inkl. takutspring. Taktype nr... Takvinkel... Takvinkel... Lengde... Lengde... Lengde... Lengde... Lengde... Lengde F... Lengde G... Mønehøyde over terreng... Takopplett... rker, antall:... Ta et bilde av huset og taket ditt med digitalt kamera fra alle fasadene, og gi dette til din takekspert hos yggmakker. ildet gir våre takeksperter informasjon om huset, og brukes til å simulere og beregne taket på huset ditt.

13 3. HVILKN TYP TKLGG LIGGR PÅ HUST ITT I G? Takstein... Teglstein... Shingel... sfalt takbelegg... estrødde stålplater... nnet... Overflate... Farge... nnet... lder NGI TYP TKKONSTRUKSJON OG UNRTK Sett ring rundt løsning og kryss av i rubrikk til høyre for undertak. Rupanel m/ takbelegg eller lignende... Forenklet undertak... Kombinert undertak og vindsperre... lder på undertak... lder på belegg... år år Kilde: Figur 0.3., Trehus, Håndbok 53, SINTF yggforsk. Smart app som blant annet hjelper deg med å måle takvinkelen t nyttige verktøy for måling og utregning av takvinkel. Med vinkelmåleren kan du enkelt måle hvilket fall det er på taket ved å legge telefonen på takflaten. Kalkulatoren beregner mål på taket eller andre rettvinklede byggeprosjekter. I tillegg kan du se monteringsfilmer samt benytte beregningsprogram for tak og pipe. pplikasjonen er laget av Icopal, for både ndroid og iphone. Scan QR-koden og få vinkelmåleren på din mobil. ndroid iphone 3

14 LVRNØRR RMT rmat tilbyr et bredt sortiment innenfor takplater og glatte taksteinsplater. Ved å velge glatte taksteinsplater fra rmat gir du huset karakter. Samtidig velger du et produkt som er godt tilpasset vårt nordiske klima, med lang levetid og minimalt vedlikehold. Platene leveres fra egne stålverk, som tilfredsstiller høye miljø- og kvalitetskrav. IOPL ecra Takpanner er et lett og eksklusivt tak med mange fordeler. 30 års garanti og praktisk talt ingen reklamasjoner er nok hoved grunnen til at ecra er Norges mest solgte platetak. ecra leveres i tre utførelser - lassic, legance og Stratos, og i alt ni fargevarianter. Legger du ecra har du tak for resten av livet. ISOL Isola Takshingel benyttes til taktekking på skrå tak med bærende taktro av bord. Isola Tak shingel har store kraftige klebefelter for å sikre tett tak, og kan leveres i mange mønstre og farger. Produktet er lett i vekt og enkelt å frakte. et kan legges direkte på gamle papp eller shingel tak. ZN / MONIR Monier er verdensledende leverandør av skråtak. Vi leverer komplette takløsninger i tegl og betong. Monier legger vekt på kunnskap og kvalitet, og fører anerkjente merkevarer, både for eksklusive og kostnads effektive takløsninger. Zanda er den mest kjente betongtakstein, og den mest solgte takstein i Norge gjennom 30 år. 4

15 FINNSIRING Inntil kroner i kreditt 6 måneders rentefri betalingsutsettelse for kr 349,- Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse Ingen års- eller varekjøpsgebyr NettKonto SMS-varsel ved bruk av kortet Full oversikt over alle kjøp på månedlig faktura Kjøp det du trenger når du trenger det, og gjør deg ferdig med oppussingen eller byggingen når du er i gang. Se prisliste i butikk eller bmcard.no - et produkt fra N ank S 5

16

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Enkleste veien til et nytt tak Produktbrosjyre fra Monier

Enkleste veien til et nytt tak Produktbrosjyre fra Monier Enkleste veien til et nytt tak Produktbrosjyre fra Monier 2 INNHOLD 5 65 14 32 Monier Enkleste veien til nytt tak 4 Global styrke med svakhet for det lokale 5 Vakre, holdbare og naturlige materialer 6

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner HUSKATALOG Det gode liv i generasjoner HUSDRØMMEN Det å utforme og bygge egen bolig er en spennende opplevelse. Mange viktige valg og vurderinger skal gjøres. Flere års planlegging ligger ofte til grunn

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP 2 Meisland Trapp lever av å forme tre, og vi tar oss av hele trappeprosessen: Vi tegner, konstruerer, sager, limer, høvler, dreier,

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE 1 Vi liker å kalle det lekende lønnsomt. Så enkelt og sorgløst som bare det, men raskt, effektivt og lønnsomt. Vår lille konsulentbedrift arbeider mye med salg av Solvent Egeninkasso.

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer