ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan legge taket for deg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan legge taket for deg"

Transkript

1 NKLR Å FÅ T GJORT vi kan legge taket for deg

2 Generelt om tak Hvordan står det til med taket ditt? Taket er en viktig del av huset på mer enn én måte. et skal beskytte huset mot både godt og dårlig vær, og utsettes for ekstreme påkjenninger i løpet av levetiden. Samtidig er taket også den fasaden som kan sette størst særpreg på huset. et er mange hensyn å ta når du renoverer taket, og fordi det går flere tiår mellom hver gang det er nødvendig, er det smart å bruke anledningen til å vurdere om du skal gjøre noen forandringer. et har sannsynligvis skjedd mye siden forrige gang det ble lagt tak på huset ditt. t tak har en omtrentlig levetid på 30 år. Selve takbelegget kan godt holde lenger, men undertaket vil trenge ettersyn og mulig utskiftning. Vi forteller deg gjerne om hvilke muligheter du har før du begynner, slik at du skal bli helt fornøyd med valget. Undertaket er kanskje usynlig, men desto viktigere Ofte er undertaket problemet, for også her kan fuktskader oppstå. Vannet trenger ikke fosse inn for å gjøre skade. et holder lenge med små dråper over lang tid. Spiker, sprekker, skjøter og gjennomføringer (ventiler, pipe og vindu) i taket er svake punkter. Vind kan blåse vannet innunder takdekket, og kapillær krefter suge vann oppover på konstruksjon og undertak. t pent og velholdt tak hever verdien på huset Taket kalles gjerne for «husets femte fasade» og har stor betydning for hvordan huset oppleves visuelt. Selv om taket ikke er så synlig fra bakken, betyr det like mye for helhetsinntrykket som husets fire vegger. Og dem sørger du for å vedlikeholde jevnlig, ikke sant? Å bytte tak er en engangs investering som er billigere enn mange andre investeringer i boligen, som bad eller kjøkken. t nytt tak er ikke så motepreget, og blir ikke gammel dags. t nytt tak gjør huset ditt penere, og øker verdien på huset. Å legge om taket kan således være smart på flere måter. Nytt tak er billigere enn du tror Hva det koster å legge nytt tak kommer an på hvilken stand ditt nåværende tak er i, og hva slags materialer og tilbehør du velger, som for eksempel: Snøfanger Takstige (påbudt) Feieplattform (påbudt) Sisterne Takrenner og nedløp Stålplater Shingel Takstein Tegl Om du skal gjøre hele, deler eller ikke noe av jobben selv, har naturligvis også betydning. et er helt sikkert at du har et vell av valgmuligheter, og vi hjelper deg med råd og planlegging slik at du får den løsningen som passer din lommebok.

3

4 Greit å vite Hvordan rengjør du taket? Fjern løv og kvister som har havnet på taket, og vurder om nærstående trær bør beskjæres. ruk hageslange for å spyle vekk mose. Overflaten kan du behandle med algeog mosefjerner. Kraftig mosevekst kan føre til frostsprengning, skade eller forskyvning av takstein. Takrennene rengjøres på samme måte. Sjekk at skjøtene er tette og at nedløpet er åpent. Hvor lenge varer et tak? Vi pleier å si at hver generasjon må legge tak én gang. et betyr at et riktig lagt tak vil holde i minst 30 år, litt avhengig av hvilket materiale du velger. et er sammenheng mellom pris og varighet, og vi hjelper deg med å finne den løsningen som passer din lommebok. Hva er egentlig forskjellen på shingel, stål, betong, tegl og torv? vhengig av hvilket materiale du velger, har hver av dem litt ulike egenskaper. Hva du skal velge avhenger av hvilke egenskaper som er viktigst for deg, og type/dimensjonering av takkonstruksjon. Takshingel er lett i vekt og finnes i mange mønstre og farger, og kan legges rett på gamle papp- og shingeltak. Krever taktro. t platetak i stål eller aluminium produseres i et bredt utvalg av profiler, overflater og farger. et har lav vekt, kan produseres i ønskede lengder, er lett å transportere og legge og gir lavere forbruk av lekter. Platene kan fås med lyddempende belegg. etongstein gir god beskyttelse mot støy og nedbør. en er frostsikker og har lang levetid. Tegltak er naturens eget materiale. Tegltak kan leveres med forskjellige farger og overflater. Tradisjonelt har den naturlig røde fargen vært mest brukt. Tegltak er dyrere enn betong. Torvtak blir kanskje mest forbundet med tradisjonelle, laftede hus og hytter, men benyttes også i moderne arkitektur. t torvtak skaper visuell sammenheng med naturomgivelsene og binder bygningene til terrenget. Torvtak kan legges på bratte tak og holder like lenge som tegl. Hva ØR TKT UTSTYRS M? Snøfangerutstyr, takstiger og feieplattform er alt praktisk tilleggsutstyr som gjør det lettere for deg å etterse og vedlikeholde taket. I mange tilfeller er det påbudt med tak sikrings utstyr. Når du først er i gang bør du også vurdere om takrennene trenger utskifting.

5 finansiering yggmakker kan tilby deg finansiering gjennom n NOR. u får mer informasjon og søknadsskjema i butikken.

6 tak er mer enn takelegget Når du skal legge nytt tak kan det være greit å være klar over alle de mulighetene som byr seg. Takstiger og feieplattform gjør det lettere å komme til for å feie pipa, og er påbudt. ller hva med å sette inn et takvindu eller to for å slippe inn lys og luft på loftet? Så kan du innrede det senere? Snøfangere er et godt sikkerhetstiltak og påkrevet for en del taktyper. Kanskje du skal koble en sisterne til nedløpet for å fange opp regnvannet på hytta? Illustrasjonene nedenfor forklarer de viktigste begrepene i forbindelse med tak, og viser noen av de mulighetene du har. Imidlertid finnes det ulike løsninger avhengig av hva slags tak du legger. Vi foreslår derfor at vi gjennomgår dette med deg i forbindelse med befaringen, slik at du skal få en best mulig løsning.

7

8 Skal vi legge taket for deg? I yggmakker har vi laget et profesjonelt og enkelt system dersom du ønsker at en fagmann skal legge taket for deg. u kan bare henvende deg til en av våre butikker, så tar vår tak ansvarlige kontakt med deg. Overlat alt til oss Vår takansvarlige sørger for befaring av en håndverker innen 0 dager. Han utfører en taksjekk sammen med deg, slik at dere blir enige om hvilken jobb som skal gjøres. tter 0 nye dager skal du motta et skriftlig tilbud. Når du har akseptert tilbudet, sørger vi for at alt nødvendig materiell blir levert, og taktekkeren legger taket. Så enkelt er det:. Ta kontakt med en yggmakker-butikk 2. Vi sørger for befaring av taket ditt innen 0 dager 3. u får et komplett tilbud innen 0 dager etter befaring 4. u aksepterer tilbudet 5. Vi legger taket på avtalt tidspunkt Hver yggmakker-butikk har inngått avtaler med et antall utvalgte håndverkere. isse er plukket ut på faglige kriterier, erfaring og at de har et godt rykte i sitt område. lle må gjennomgå en opplæring hos yggmakker for å tilfredsstille våre krav til samarbeidspartnere. Rent juridisk er kontrakten et forhold mellom deg og den taktekkeren vi har anbefalt. Vi stiller store krav til de menneskene vi foreslår, og vil at du skal føle deg trygg og bli fornøyd med det endelige resultatet. Foto: amian Heinisch

9

10 ller vil du heller legge taket selv? et er ingenting i veien for at du kan legge taket selv. a kan yggmakker hjelpe deg med å planlegge, beregne og bestille varer, og bistå underveis. Godt planlagt er halvt fullendt Husk å planlegge prosjektet ordentlig. Med et beregningsprogram kan din lokale yggmakker passe på at du har fått med alt du trenger til det nye taket; fra underbeslag til møneavslutning. u kan trenge byggetillatelse for å bytte tak. Ta kontakt med bygge kontoret i kommunen før du begynner, så vet du hva som gjelder. Mange av våre anlegg leier ut verktøy og kan hjelpe deg på forskjellige måter. n takheis gjør det lett å frakte alt opp til taket, men vi kan også løfte steinene med en spesialbil. Naturligvis leverer vi alt ut på byggeplassen. r den vanskelig tilgjengelig, kan vi frakte materialene med helikopter. Myndighetene stiller krav om minimum 60 % kildesortering, samt en avfallsplan som skal forhåndsgodkjennes. Rehabilitering kan medføre at du må lage en miljøsaneringsplan. et er derfor smart om du kontakter kommunen for å avdekke reglene der du bor. yggmakker har inngått en rammeavtale med Veolia som du kan nyttiggjøre deg. Husk å sortere avfallet før levering. ette kan ha betydning for den prisen du må betale for levering av avfallet. yggmakker kan hjelpe deg på flere måter, blant annet med containerleie og tømming. Trenger du et stillas? Mange av våre anlegg har avtale med stillasutleiere og skaffer deg dette i den perioden du trenger det. t stillas gjør jobben mye enklere og tryggere dessuten er det påbudt ved arbeid mer enn to meter over bakken. vfallshåndtering er et kapittel for seg Vær oppmerksom på at store tak prosjekter skal avfallsdeklareres med kommunen. Foto: amian Heinisch

11

12 Taksjekk HUSK Å SIKR G SLV NÅR U SKL OPP PÅ TKT! ruk alltid hjelm. ette er en sjekkliste for alle typer tak, og er ment som grunnlag for befaring med fagmann. et er ikke nødvendig å kunne eller forstå alle begrepene, men noen av punktene kan det være hensiktsmessig å ha en mening om på forhånd. u kan selv foreta en visuell befaring av taket ditt. ersom du ikke ønsker å klatre opp, kan en kikkert være til god hjelp. Kryss av i boksene nedenfor. ermed har du et grunnlag før du kontakter yggmakker for vurdering og eventuell utbedring av skade. Vedlikehold og kontroll av skråtak Rengjøring av tak Mose, løv og kvist havner på taket fordi trær står for nær huset. Kraftig mosevekst kan medføre frostsprengning, og skade/forskyve f.eks. takstein. Mose spyles vekk med hageslange, og overflaten kan behandles med alge- og mosefjerner. Omfang av skade/tilstand Tilstand Tiltak ok påkrevet Takrenner Rengjør takrenner for sand, skiferstrø, mose, løv og kvist. Kontroller at skjøter er tette, og at nedløp er åpent. Skadde deler byttes. Takbelegg Knust stein, forskjøvet stein, blemmer i belegg, rift, rust, sår, skader og brekkasje etc. merkes. Reparer skade snarest slik at vann ikke trenger inn og skader undertak og takkonstruksjon. Ventilasjon Ventilasjon av tak er viktig. Kontroller at ventilasjonsspalten ved takfot og møne er åpen og fri for løv, mose etc. ette gjelder kun konstruksjoner med lukkede, uluftede takrom og fullt isolert takplan. For kalde, luftede loft er det viktig at gavelventiler er åpne og frie.

13 Omfang av skade/tilstand eslag Kontroller beslag rundt takvinduer, piper, lufterør, kilerenner, vannbord etc. for skader, sprekker o.l. Vær og vind kan skade beslag. lle gjennomføringer i tak er svake punkter, og ofte årsak til lekkasjer og fuktproblemer. Tilstand ok Tiltak påkrevet Sikkerhets anordninger Kontroller at takstiger, feieplatå og snø fangere ikke er løse eller er kommet ut av stilling. r du usikker på dette, få feieren eller en annen fagmann til å kontrollere innfestingen. Undertaket Kontroll av undertak er avhengig av takkonstruksjon. Undertaket kan besiktiges fra yttersiden eller undersiden f. eks. ved luftet, kaldt loft. Skader på undertak oppstår normalt etter lekkasje. Fuktighet, vann - merker, mugg (lukt) og råte er indikasjon på utett tak (funksjonsfeil). Kontakt fagmann for vurdering og utbedring av skade. Takkonstruksjonen Kontroller takstoler for fuktighet, sopp og råte der hvor dette er mulig (over- og underside av taket). Kontakt fagmann for vurdering og utbedring av skade. Takkonstruksjonen kan på mange hus inspiseres fra loftet på huset. Istapper Istapper er en indikasjon på dårlig isolert takkonstruksjon eller dårlig lufting. Istapper kan være en sikkerhetsrisiko for materiell og mennesker.

14 RGNING V TK ette må du vite om taket ditt for å planlegge, mengdeberegne og kalkulere et nytt tak:. Finn taktype, takvinkel og størrelse på taket ditt F 0 0 G ngi følgende data om ditt tak: ruk takvinkelmal og skissen ovenfor. ngi vinkel i grader og mål i cm inkl. takutspring. Taktype nr... Takvinkel... Takvinkel 2... Lengde... Lengde... Lengde... Lengde... Lengde... Lengde F... Lengde G... Mønehøyde over terreng... Takopplett... rker,... Ta et bilde av huset og taket ditt med digitalt kamera fra alle fasadene, og gi dette til din takekspert hos yggmakker. ildet gir våre takeksperter informasjon om huset, og brukes til å simulere og beregne taket på huset ditt.

15 3. Hvilken type takbelegg ligger på huset ditt i dag? Takstein... Teglstein... Shingel... sfalt takbelegg... estrødde stålplater... nnet... Overflate... Farge... nnet... lder ngi type takkonstruksjon og undertak Sett ring rundt løsning og kryss av i rubrikk til høyre for undertak. Kilde: Figur 0.3., Trehus, Håndbok 53, SINTF yggforsk. Rupanel m/ takbelegg eller lignende... Forenklet undertak... Kombinert undertak og vindsperre... lder på undertak... år lder på belegg... år 5. eliggenhet Kommune... Kommune nr... Høyde (m.o.h.)... meter ebyggelse åpent, alene tett bebyggelse Terreng: ås, kolle, høyde skråning, li Vær og vind: le, skjermet utsatt eskriv omgivelsene (fjell, fjord, skog, vidde, kyst etc.):

16 6. Teknisk huskeliste Kryss av for det du trenger/må skiftes og beskriv Takstoler... Undertak... ty: br: mm Undertaksbelegg... Undertak, klemmelister... ty: br: mm Undertak, gjennomføringsmansjett... Fugemasse... Taklim... Sløyfer... ty: br: mm Lekter... ty: br: mm Forbord... ty: br: mm Vindskier... ty: br: mm Mønekam... Valmkam... Kilrenner... Kilrenne, begynnelse... Kilrenne, avslutning... Kilrenne, topp... Kilrenne, skuff... Tetninglist for kilrenne... Takrenner... ndelokk... Takrennekroker... Skjøter... Tappestykker... Vinkler... Nedløp... Nedløpsklammer... Utkast... ordtaksbeslag... Legging av nytt tak Primærtekking... Møne... Møneventilasjonsbånd... Mønelist... Pipeinndekning og beslag. høyde:

17 Tetningslist... Gavler... Luftehatter... Luftehatter med soil... Stigetrinn... Snøfangegelender... Snøfangebrakett... Innfestningsskinne for snøfanger... Feieplattform... Festemateriell /lim/fugemasser/ skruer/spiker etc... ndre kostnader Leie av stillas, lift, transportbånd... Heldekningsbeslag på pipe/ ventilasjons kasser... Søknad om byggetillatelse... Leie av vertøy og utstyr (sirkelsag, vinkel kutter)... rakker/rigg og drift... vfallshåndtering... rbeidskostnader Riving av eksisterende takbelegg, evt. asbestsanering... rbeid... nnet

18 LVRNØRR rmat rmat tilbyr et bredt sortiment innenfor takplater og glatte taksteinsplater. Selskapet er en del av rcelormittal onstruction som er den største aktøren i verden på stål. Ved å velge glatte taksteinsplater fra rmat gir du huset karakter uansett om det er nytt eller gammelt. Samtidig velger du et produkt som er godt tilpasset vårt nordiske klima, med lang levetid og minimalt ved like hold. Platene leveres fra egne stålverk, som tilfredsstiller høye miljø- og kvalitetskrav. Les mer om alle mulighetene på Icopal ecra Takpanner er et lett og eksklusivt tak med mange fordeler. 30 års garanti og praktisk talt ingen reklamasjoner er nok hovedgrunnen til at ecra er Norges mest solgte platetak. ecra leveres i tre utførelser - lassic, legance og Stratos, og i alt ni fargevarianter. Legger du ecra har du tak for resten av livet. Les mer og beregn selv hvor mye materialer du trenger på

19 Isola Isola Takshingel benyttes til taktekking på skrå tak med bærende taktro av bord. Kan benyttes ned til 5 graders takfall. Isola Takshingel har store kraftige klebefelter for å sikre tett tak, og kan leveres i mange mønstre og farger. Produktet er lett i vekt og enkelt å frakte. et kan legges direkte på gamle papp eller shingel tak. Isola Selvbygger er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke. Produktet egner seg til både hus og hytte og er like bra til nye tak som til omtekking av gamle. Kan legges ned til 3 takfall. Kombineres Platon Xtra Torvtak med Isola Isokraft takbelegg, oppnås det en to-trinns tetting. Takbelegget gir sikkerhet mot fukt. Platon Xtra gir lufting og drenering, samtidig som det hindrer sig av torv og at røtter trenger inn til takmaterialene. Les mer på Monier Monier er verdensledende leverandør av skråtak. Vi leverer komplette takløsninger i tegl og betong. Monier legger vekt på kunnskap og kvalitet, og fører anerkjente merkevarer, både for eksklusive og kostnadseffektive takløsninger. Zanda er den mest kjente betongtakstein, og den mest solgte takstein i Norge gjennom 30 år. en eksklusive teglsteinen KN er også en del av sortimentet. Les mer om produktene og tilbehør på

20 Så enkelt kan det GjØreS:. Ta kontakt med en yggmakker-butikk 2. Vi sørger for befaring av taket ditt 3. u får et komplett tilbud 4. u aksepterer tilbudet 5. Vi legger taket på avtalt tidspunkt HUseier: Navn... dresse... Postnummer og -sted... Telefon... Mobiltelefon... -post... yggeplassadresse (hvis annen)... nnet... byggmakker norge as snipetjernveien langhus telefon: telefaks: Forsidefoto: amian Heinisch

VI HJELPER DEG Å LEGGE NYTT TAK!

VI HJELPER DEG Å LEGGE NYTT TAK! VI HJLPR G Å LGG NYTT TK! TKT SKL TÅL MY. TTR 30 ÅR R T SOM RGL NOK. HVORN STÅR T TIL M TKT ITT? Taket er en viktig del av huset på mer enn én måte. et skal beskytte huset mot både godt og dårlig vær,

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan energieffektivisere. Huset ditt ENKLERE Å FÅ DET GJORT vi kan energieffektivisere Huset ditt Generelt om energieffektivisering Sløser du med energi? Du kan spare mange penger på å energi Isolering og utskiftning av vinduer og dører er

Detaljer

TAK OG FASADE. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede

TAK OG FASADE. Gyldig til 1. april 2016. Montér Norges største byggevarekjede TAK OG FASADE Gyldig til 1. april 2016 Montér Norges største byggevarekjede Innhold Spar strøm med enkle grep!...4 Vi legger taket for deg...6 Betongtakstein...8 Tegltakstein... 14 Takshingel... 20 Platetak...

Detaljer

03.2013 TAK OG FASADE

03.2013 TAK OG FASADE 03.2013 TAK OG FASADE Forny hjemmet Akkurat som proffen Innhold Spar strøm med enkle grep!... 4 Ta vare på taket ditt... 6 Vi legger taket for deg... 8 Betongtakstein... 10 Tegltakstein... 18 Takshingel...

Detaljer

TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 03.2014 TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN INNHOLD Spar strøm med enkle grep!... 4 Ta vare på taket ditt... 6 Vi legger taket for deg... 8 Betongtakstein... 10 Tegltakstein... 18 Takshingel...

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg ENKLERE Å FÅ DET GJORT Vi kan legge gulvet for deg Generelt om gulv Et gulv er først og fremst et bruksmøbel. Det skal gås og lekes på, brukes og slites, og etter hvert vil det bære preg av å ha ligget

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no

FiksE opp. huset. Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no TIPS OG RÅD NÅR DU SKAL FiksE opp huset Vi kan alt om rehabilitering - spør oss! monter.no 1 PÅ TIDE Å GJØRE NOE MED HUSET ELLER HYTTA? Hus og hytter representerer store verdier som gradvis forringes hvis

Detaljer

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak.

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel Shingel til nye og gamle tak 003 tak Nortett Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel benyttes på kalde tak med takfall større enn

Detaljer

ETT TAK LEGG KUN. Send oss en målsatt tegning/skisse så lager vi et tilbud, eller ring oss for GRATIS befaring. Ditt hus er verdt et vakkert tak

ETT TAK LEGG KUN. Send oss en målsatt tegning/skisse så lager vi et tilbud, eller ring oss for GRATIS befaring. Ditt hus er verdt et vakkert tak Landets ledende taksenter LEGG KUN ETT TAK Ditt hus er verdt et vakkert tak Bildet ovenfor viser Ruukki taksteinplater Finnera, som har taksteinens utseende og stålets styrke og fordeler. Ruukki taksteinsplater

Detaljer

2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 ISOLA TAKSHINGEL TAK FOR GENERASJONER. Tørre og sunne hus

2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 ISOLA TAKSHINGEL TAK FOR GENERASJONER. Tørre og sunne hus ISOLA TAKSHINGEL 2:100 April 2004 Erst. okt. 2001 TAK FOR GENERASJONER Tørre og sunne hus ISOLA TAKSHINGEL T ROSSER VÆR OG VIND NORSK KLIMA - EN REAL UTFORDRING Det sies ofte at vi bor i et land for spesielt

Detaljer

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak

TAKSHINGEL NORTETT TAK LEVETID +30ÅR TG TAK SOM GJØR MER ENN Å HOLDE TETT JANUAR 2015. Takshingel til nye og gamle tak TAK NORTETT TAKSHINGEL TAK NORTETT TAKSHINGEL Skrå grå med skygge. Takshingel til nye og gamle tak NORTETT TAKSHINGEL for legging på nye tak, og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. NORTETT TAKSHINGEL

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

LEGG KUN ETT TAK. taksteinsplater fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak. Bestselgeren!

LEGG KUN ETT TAK. taksteinsplater fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak. Bestselgeren! Informasjon om taksteinsplater fra Ruukki LEGG KUN ETT TAK Bestselgeren! Finnera 129,- pr m 2 Ditt hus er verdt et vakkert tak Ruukki takplater har tegltakets utseende og stålets styrke og fordeler. Takplater

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

om:moderne vinduer assivhusvinduer på lager VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN

om:moderne vinduer assivhusvinduer på lager VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN assivhusvinduer på lager Moderne vinduer til de tusen hjem Norge er et land for spesielt interesserte, sies det. Mulig

Detaljer

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN SEP 2012 Moderne vinduer til de tusen hjem Norge er et land for spesielt interesserte, sies det. Mulig det. Været her

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Enkleste veien til et nytt tak Produktbrosjyre fra Monier

Enkleste veien til et nytt tak Produktbrosjyre fra Monier Enkleste veien til et nytt tak Produktbrosjyre fra Monier 2 INNHOLD 5 65 14 32 Monier Enkleste veien til nytt tak 4 Global styrke med svakhet for det lokale 5 Vakre, holdbare og naturlige materialer 6

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer