GENERALSPONSOR. -opplevelser for hele familien! vi møtes på. nordvestlandets største landbruksmesse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALSPONSOR. -opplevelser for hele familien! vi møtes på. nordvestlandets største landbruksmesse"

Transkript

1 Fokus på landbruk og bygdenæringer sept nordvestlandets største landbruksmesse vi møtes på -opplevelser for hele familien! 1 MESSEAVIS DETTE SKJER: aktiviteter for barna eventyrskog teater musikk/dans barnas marked dyreutstillinger fesjå salgsutstillinger marked småskala brukskunst maskiner og utstyr nytt og gammelt demonstrasjoner underholdning konkurranser drengatlon mat og drikke størst på servering! pubkveld dansefest les mer på: velkommen! DYREGOD-DAGANE SEPT PÅ BATNFJORDSØRA GJEMNES KOMMUNE GENERALSPONSOR

2 2 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Det er med stor glede hovedkomiteen for Dyregod-dagane igjen kan ønske velkommen til folkefest på Batnfjordsøra. Uten gode støttespillere og sponsorer med både lokal og regional tilknytning, samt en hær av dyktige frivillige, ville det ikke vært mulig å påta seg gjennomføringa av et så omfattende arrangement. Det som for sju år tilbake starta med en idé om å etablere ei messe som kunne bidra til synliggjøring av landbruket, har i dag utvikla seg til et populært treffsted for langt flere enn den opprinnelige målgruppa. Men like fullt vil Dyregoddagane sin bunnplanke alltid ha forankring til næringa som årlig bare i Møre og Romsdal står for produksjon av mat og råvarer med ei salgsomsetning på mer enn 2,1 milliarder kroner. Godt over 3000 arbeidsplasser er direkte tilknytta landbruket i fylket vårt. En kan så å si bite seg merke i at Møre og Romsdal er det største matproduksjonsfylket fra land og hav! I tillegg til nevnte støttespillere og sponsorer fra næringslivet, håper vi de tusener som besøker Dyregod-dagane også ofrer noen tanker til alle de frivillige. Disse er de store bidragsyterne Tema: Messeavis Dyregod-dagane Opplag: Design/produksjon: Centi Media AS Trykk: Polaris Trykk Nordvest AS Redaktør: Jun Grindvold Redaksjon: Elin Stenkjær (foto), Per-Tormod Nilsen (foto 1. side), Thor Fuglset (tekst o.a.) Annonser: Jun Grindvold Foto: Elin Stenkjær Velkommen til folkefest! til realiseringa av folkefesten. Mange av dem kommer tungt inn allerede i planleggingsfasen av det omfattende arrangementet som Dyregod-dagane har utvikla seg til. Og alle som én gjør de en formidabel jobb! At det de siste åra er blitt listeført godt og vel 5000 dugnadstimer, sier sitt om lokale/regionale ildsjelers evne til å løfte i flokk. De langt fleste av dem er naturlig nok rekruttert fra lag og foreninger i Gjemnes kommune. Dessuten består frivillig-korpset så å si utelukkende av voksne. Dette har nok bidratt til å gi Dyregoddagane troverdighet og seriøsitet som er blitt lagt merke til, slik det er kommet til uttrykk bl.a. gjennom tildeling av Orkidé-prisen, en høythengende utmerkelse fra ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre. Et annet innslag som Dyregoddagane trolig er aleine om er skoledagen. Her inviteres 10. klassinger i fylket til et pedagogisk godt anretta fagprogram om landbruk og bygdenæringer. Også dette tilbudet er blitt lagt merke til, lokalt som regionalt. Derfor syntes mange det var som fortjent da fylkesmannen i Møre og Romsdal karakteriserte Dyregod-dagane som den mest profesjonelle og slagkraftige messa for landbruk og bygdenæringer i Midt-Norge. Også i år vil skoledagen stå på programmet. Men som arrangør tillater vi oss å meddele noe skuffelse over at 10. klassinger med tilhørighet til by-skolene ikke kunne ta seg råd til å besøke oss i år. Neste år er derfor 10. klassinger fra både by og land hjertelig velkomne! Asbjørn Undlien, styreformann Millionbeløp til lag og foreninger For både Gjemnes kommune generelt og lag og foreninger spesielt, har Dyregod-dagane stor betydning, både økonomisk og trivselsmessig. Siden starten for seks år sida, er den organiserte frivillighet tilført godt og vel 1 million kroner fra arrangøren av Dyregoddagane. Jun Grindvold, daglig leder hos SUS i Gjemnes sier at det i fjor ble gitt kroner til lag og foreninger i kommunen. Året før var beløpet kroner. -I løpet av de seks åra Dyregod-dagane har eksistert, er til sammen 1 million kroner tilført det frivillige foreningsliv i kommunen. -Hvor mye butikker og andre deler av næringslivet i sentrale deler av kommunen genererer av inntekter som direkte følge av Dyregod-dagane, vet en ikke. Men det er grunn til å anta det kan dreie seg om en del kroner, smiler Grindvold. -Og de mange frivillige gjør en formidabel jobb? -Ja, det er det ikke tvil om! Noen har gitt seg etter å ha vært med i flere år, men nye kommer til. Vi har derfor aldri hatt vansker med å skaffe nok frivillige. Vi som arbeider i organisasjonen er imponert over og takknemlige for innsatsen Hovedkomiteen 2015 Følgende er medlemmer av hovedkomiteen for Dyregod-dagane 2015: F.v. Olav Bjørn Nilssen, Hans Martin Flatsetø, Asbjørn Undlien, Ole Martin Ask, Kari Aamyri Bø (foran f.v.) og Jun Grindvold. Svein Arild Eikemo, Kjetil Hestmark og Odd Ingvar Torvik var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Elin Stenkjær. SUS i Gjemnes as er arrangør av Dyregod-dagane. Dette er et aksjeselskap med 52 aksjonærer, de fleste hjemmehørende i Gjemnes kommune. Både privatpersoner, organisasjoner og bedrifter er aksjonærer. Jun Grindvold er dalig leder i SUS i Gjemnes, organisasjonen som står bak Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. som alle frivillige legger ned. Her er det mange som bidrar! understreker Jun Grindvold. Hun sier videre at elever fra 10. klasse og deres foreldre som hjelper til under Dyregoddagane, får bidrag som er øremerka klassetur. En annen takknemlig mottaker av penger er Batnfjord IL. Aksjekapitalen er på kroner. Selskapet betaler ikke aksjeutbytte til aksjonærene. I stedet kanaliseres midler til virksomheter som bidrar til nyskapning i og videreutvikling av Gjemnes kommune. I denne Etter medlemmenes innsats under årets Dyregod-dagane, vil idrettslaget trolig ha tjent mellom kroner. Batnfjord IL og Batnfjord Musikklag mønstrer den klart største frivillig-troppen under Dyregod-dagane. gruppa finner vi også lokale lag og organisasjoner. SUS er forkortelse for samarbeid, utvikling og skapervilje. SUS i Gjemnes sin daglige leder er Jun Grindvold og Asbjørn Undlien styreformann. Følgende er avbilda på framsida: Bak rattet/i førersetet i den gamle traktoren finner vi Andrea og Martin Bjerkeset Warvik. Videre ser vi Frida Harstad Fostervold og en blomsterplukkende Jenny Bjerkeset. Gutten med den lyse caps`en heter Mathias Hyllnes-Hoem. (Foto: Per-Tormod Nilsen).

3 Fokus på landbruk og bygdenæringer 3 Ekte engasjement Sparebanken Møre er hjertelig tilstede under Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Banksjef Marit O. Rotås Sørvik (t.h.), Sparebanken Møre er godt fornøyd med samarbeidet med Dyregod-dagane. Her ser vi henne sammen med bankkollega Magnhild Gjeldsten Søvik og Asbjørn Undlien, sentral i hovedkomiteen til Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Banksjef Marit O. Rotås Sørvik -Jo bedre folk i Møre og Romsdal har det, jo bedre har vi det. Det er den enkle filosofien bak bankens samfunnsengasjement. Det er også derfor Sparebanken Møre har vært hovedsponsor for Dyregod-dagane de siste fem åra, sier Marit Rotås Sørvik, banksjef ved Sparebanken Møre i Tingvoll. -Dyregod-dagane setter fokus på landbruk og bygdenæringer på en positiv måte og henvender seg til hele lokalsamfunnet. Derfor er vi godt fornøyde med den samarbeidsavtalen som Sparebanken Møre har med Dyregod-dagane, fortsetter Rotås Sørvik. -Den spredning av kunnskap om bygdenærings-kulturen som skjer i løpet av dette arrangementet, er viktig. Ikke mist gjelder dette også de mange aktiviteter for barn og unge som arrangeres, tilføyer hun. -Hva er bakgrunnen for Sparebanken Møres samfunnsengasjement? -Det høres kanskje rart ut, men sparebankene startet opprinnelig som kornlagre. Disse ble oppretta for å gi såkorn i dårlige år. Seinere ble kornlagrene solgt og betalingen ble brukt til egenkapital i sparebankene. Som sparebank har vi anledning til å benytte en del av overskuddet til allmennyttige tiltak i vårt nærområde. Som bank er vi opptatte av utviklinga i samfunnet. Vi er avhengige av at mennesker og bedrifter ønsker å etablere seg i det vakre fylket vårt, understreker Marit O. Rotås Sørvik. -Hvem kan søke om midler fra Sparebanken Møre? -Alle lag og organisasjoner som driver allmennyttig arbeid i Møre og Romsdal kan søke om støtte til gode formål. Neste søknadsfrist er 1. oktober. Og da håper vi å se mange gode prosjekter fra Gjemnes også. I tillegg har vi oppretta en stipendordning som vi kaller GNIST Mørestipend. Dette stipendet skal gi lokale talenter innen idrett, kultur og åpen klasse den ekstra gnisten til å utvikle talentet sitt. -Vi er alltid ute etter gode prosjekter som kan gi glede og engasjement og som bidrar til å utvikle nærmiljøet vårt til en enda bedre plass for befolkninga i Møre og Romsdal, avslutter Marit O. Rotås Sørvik. Dyregod betyr mye - Dyregod-dagane betyr mye, for mange. Dette er et arrangement som gir ringvirkninger på flere områder og engasjerer både gamle og unge, sier samboerparet og gårdbrukerne Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken. Gården til de to ligger flott til på Åsan, i Torvikdalen, bare få minutters kjøring fra Torvikbukt. De kjøpte gården i det frie markedet i Da hadde det vært stille i både bolighuset og driftsbygninga i flere år. New Zealand og Canada Ingunn, som vokste opp på en av nabogårdene nær Torvikåsen, møtte Rolf Kristian for fire år siden. Begge er utdannet agronom og har lengre erfaring innen landbruket - som bl.a. avløsere og han forpakter av gård i heimkommunen Halsa. Etter fire års utdanning fra Gjermundnes vgs, tre år agronom og med naturforvaltning som fokusområdet siste året, dro Ingunn i 2009 til New Zealand og Canada, på landbruksutveksling gjennom organisasjonen IAEA. Her venta gårdsarbeid. Og det på et anna nivå enn det hun var vant til fra hjemlandet. Siden fulgte studier ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). - På New Zealand arbeidet jeg på en gård med 540 kyr, som ble melka to ganger om dagen. Gården i Canada hadde bare 225 kyr. Og med sine mål, var også den uvanlig for en nordmann. Vi hadde forøvrig besøk fra den canadiske vertsfamilien i fjor. Det ble et hyggelig gjensyn. - For oss var melkeproduksjon naturlig satsingsområde, forteller Rolf Kristian Blekken. I dag har vi ei kvote på 167 tonn og arbeider etter en femårig driftsplan. Etter at vi etablerte oss på Torvikåsen, er det blitt investert betydelige beløp og arbeid i hovedhuset, og i reetablering av gårdsdrifta. Fra gården utgår 164 mål og i tillegg leier vi jord i nærområdet. Også Ingunns søster, Ann Mari Torvik, er landbruks-interessert. Hun og samboeren Roger Talset Aspås skal med tida overta gården som i dag drives av faren, Odd Ingvar Torvik, leder for dyrekomiteen for Dyregod. Driverne på Torvikåsen, Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken sammen med datteren Karin Sofie (3). Begge deltar som frivillige under Dyregod. Godt landbruksmiljø - Gjemnes har et godt landbruksmiljø, fortsetter Ingunn og Rolf Kristian. Alle som er en del av dette miljøet, er flinke til å spille hverandre gode gjennom utveksling av erfaringer og ideer. Og Dyregod-dagane og aktivitet som følger av arrangementet, har fra starten vært både en viktig møteplass og kilde til inspirasjon for landbruksnæringa i regionen. SUS i Gjemnes, som er aktiv hele året, har bidratt til å gjøre landbruket til kommunens største enkeltnæring. Om landbruket sin stilling generelt mener begge at melkeprodusentene har sett en positiv utvikling etter siste SP-oppgjøret i 2013, men at virkninga av arbeidet til de som har sittet med makta i departementet ennå ikke har slått fullt ut. - Landbruket er ei langsiktig næring. Virkningen av den politikken som dagens blåblå landbruksdepartement fører, kan det ta tid å se resultatet av. Vi som bønder gleder oss til Dyregod, som får fram noe av det beste som næringa kan by på, smiler Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken.

4 4 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes nyhet! Norges mest sporty bankkontor? Med mobilbank kan du utføre banktjenester akkurat der du er, selv om du egentlig gjør noe helt annet. Vår mobilbank er både enkel og sikker, og har nå over brukere. Last ned SpareBank 1 mobilbank helt gratis, og kom i gang med ditt eget bankkontor du også. Trenger du personlig rådgivning? Vi er tilstede ved vårt kontor i Batnfjordsøra og hjelper deg med bank og forsikring. Ta kontakt med oss for å avtale et møte. Centi Media Marit Fredrickson Tlf: snv.no Edith Skjølsvik Tlf: Lillian Bråten Tlf: Øystein Aksland Tlf: vår aller beste utendørsmaling! Best mot nordisk, tøft klima! 12 års vedlikeholdsintervall Suverene påføringsegenskaper Spesielt effektiv mot svertesopp Fargestabil med ekstra høy glans Lyst på nytt hus? Å bygge hus er noe av det største og viktigste du gjør i livet. Det handler om identitet, om framtid og om glede. Men her og nå handler det om å lete og finne det huset du liker aller best. I vår flotte, nye huskatalog finner du mange spennende modeller. Dyregod-dagane september Kom innom vår stand på Dyregod-dagane Lør 31. august søn 1. september. Malo Hus - Jupitervegen 3, Bergmo 6419 Molde, Telefon ,

5 Fokus på landbruk og bygdenæringer 5 Dette handler om folkeopplysning I løpet av Dyregod-dagane 2015 sin første dag, gjennomføres skoledagen for sjette gang. Da vil flere hundre 10. klassinger fra ungdomsskoler i regionen få informasjon om de fleste sider ved norsk landbruk. Grunna økonomiske utfordringer, så det ut til at programposten måtte strykes i år. Men gode krefter sørger for at programposten likevel gjennomføres som planlagt. - Da fylkeskommunen, som har gitt den unike skoledagen nødvendig økonomisk støtte siden starten, trakk seg med det resultat at Dyregod-dagane måtte dekke storparten av utgiftene sjøl, hang skoledagen i en tynn tråd. -Vi måtte derfor aksjonere omgående, sier Olav Bjørn Nilssen, sentral i både Dyregod-dagane sin hovedkomité og kommuneledelsen i Gjemnes. - Vi allierte oss med gode samarbeidspartnere som Felleskjøpet Agri, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Bioforsk, Nortura, Tine og Landbruk Nordvest for å finne ei løsning som gjorde at skoledagen kunne gjennomføres som planlagt. -Deretter ble det sendt invitasjon til nærmere 10 skoler og deres 10. klassinger i Romsdal og på Nordmøre. Dessverre kunne vi ikke dekke reiseutgiftene, noe som resulterte i et høflig nei fra skolene som svar på invitasjonen. Styret i SUS i Gjemnes sa da at de ville dekke reiseutgiftene, samtidig som nevnte organisasjoner ville ta ugiftene knytta til lærekreftene. Og slik blir det tilbud til skolen også i år. 300 elever er (i skrivende stund) påmeldt, men vi er klare til å ta i mot 100 elever til, forteller Nilssen. Han legger til at opplegget i år har likheter med det som er blitt kjørt tidigere. -Vi mener det er viktig at skoleopplegget gjennomføres. Dette handler om folkeopplysning. I dag er det blitt slik at sjøl mange av dem som er bosatte på landsbygda har et perifert forhold til landbruket og bygdenæringene. Jeg synes heller ikke skoleverket er flink nok til å gå i dybden på dette området, sier Olav Bjørn Nilssen. -Invitasjon ble sendt til skoler i både Molde og Kristiansund, men skuffende nok var interessen lunken. Vi hadde regna med å bli møtt med langt mer positivt svar fra byskolene. Heldigvis har vi miljøer som har bidratt i alle år. Bondelaget i Møre og Romsdal og leder av fylkeskontoret, Arnar Lyche, har hele tida vært en slik god medspiller. Også Landbruk Nordvest og Bioforsk på Tingvoll har vært viktig å ha med seg. Følgende kommuner med ungdomsskoler står på årets deltakerliste: Eide, Fræna, Nesset, Rauma, Sunndal og Tingvoll. temaer på standplass Maskiner i landbruket v/landbruk Nordvest Moderne kjøttproduksjon v/nortura Olav Bjørn Nilssen, sentral i hovedkomiteen for Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Landbruket i Norge og Landbrukssamvirket v/møre og Romsdal Bondelag Videregående utdanning v/gjermundnes vidaregåande skule De godt og vel 300 elevene som kommer til Dyregod-dagane fredag, skal besøke i alt seks standplasser. Ved hver standplass vil fagpersoner ta i mot. Moderne mjølkeproduksjon v/tine Rådgivning Friluftsliv v/norges jeger- og fiskerforbund og Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Vi må tenke langsiktig: Landbruk på naturens premisser Tekst: Arnar Lyche -Jeg kunne ikke vært i en annen avis enn Nationen, sier Kari Gåsvatn. Det er den viktigste avisa. Landbruk i samspill med naturen og biologiske lover blir mer og mer viktig. Vi må tenke langsiktig. Kari Gåsvatn, opprinnelig fra Rindal, har vært journalist og kommentator i Nationen siden Hun begynte som lærer på Tingvoll, men flyttet tidlig til Oslo. Journalistkarrieren startet i Vårt Land i Hun blir pensjonist i disse dager, men har ikke tenkt å gi seg med skrivingen av den grunn. Til sammen har du skrevet mye gjennom alle disse årene. Kari Gåsvatn, journalist og kommentator i Nationen. -Hvordan har du greid å beholde gløden? -Nysgjerrighet og engasjement har vært de viktigste drivkreftene. Temaer som mattrygghet, demokrati, sentralisering, klima og bønder opptar meg sterkt. Vi må drive landbruk på naturens premisser. Tidligere har jeg vegret meg for å kaste meg ut i landbruksdebatten og har skrevet helst om andre temaer, men de siste åra har jeg tatt utfordringen. Landbruksdebatten har endret seg de siste årene. Ellers har jeg alltid likt å presentere folk som tenker litt annerledes. Slike som utfordrer vedtatte sannheter. Jeg tror bestemt at bygda og landbruket har ei framtid. En eller annen gang så snur det. Ser verden fra Berlin I lengre tid har jeg hatt en deltidsavtale med Nationen, slik at jeg kan jobbe deler av året fra Berlin. Jeg var nysgjerrig på samfunnsdebatten i et stort europeisk land, og samtidig oppleve hvordan EU fungerer fra innsiden. Det var det som brakte meg til Berlin. I Tyskland er landbruk hett tema og industrilandbruket får mye negativ fokus. Mediene overgår hverandre i å avsløre skandaler. Ukentlig meldes det om dårlig dyrevelferd, sosial dumping, giftbruk osv. Blant annet har kyllingbransjen fått mye kritikk. Og juks med økologiske produkter har også blitt løftet fram. Bier og humler får stor oppmerksomhet, og det snakkes om fuglene som drar inn til byene på grunn av monokulturene ute på landsbygda. Dersom Norge fortsetter å utvikle industrimodellen i landbruket, risikerer vi samme type medieoppslag her. Den siste tiden har vi sett økt fokus på slike saker også her hjemme. Landbruk er godt stoff. Fra Rindal til Oslo til Berlin? Selv om jeg har bodd i Oslo i 45 år har jeg et bein både i Rindal og i Berlin. Det beste med Oslo er marka. Ellers er det veldig flott at folk både i Oslo og Berlin blir mer og mer opptatt av bylandbruk. Det betyr ikke mye for matforsyningen, men da forstår folk mer. Og det er viktig. Fra oppveksten i Rindal har jeg gode minner om kulturlandskapet. Om orkideene som vokste fram når slåtten var over. Slikt fester seg. Jeg leier ei hytte på hjemgarden og drar dit hvert eneste år. Det er så lenge siden jeg bodde i Rindal at jeg kjenner ikke folket, men ser de er driftige og holder på. -Og du lar deg lokke til Dyregod dagane? -Ja, det er en fin mulighet for meg å møte bønder. Jeg liker den gode dialogen. Fagseminar om myrdyrking, Bondelag og Sylvi Listhaug Tid og sted: Kulturstua, Samfunnshuset Lørdag 6. sept. kl Møre og Romsdal Bondelag inviterer til fagseminar under Dyregod-0dagane. Arrangementet er et samarbeid mellom Landbruk Nordvest, NIBIO (tidligere Bioforsk) på Tingvoll og begge faglag. Det blir først en sekvens om myrdyrking og klima, og deretter settes landbrukspolitikken under lupen. Program: Kan resultater fra forsøksfelt på Hustad friskmelde omgraving av myr som dyrkingsmetode? v/sverre Heggset, rådgiver i Landbruk Nordvest og Sissel Hansen, forsker i NIBIO. Folk ser ikke forskjell på Bondelaget og Listhaug v/kari Gåsvatn, kommentator i Nationen. Nydyrking av myr Forbrukeren håper å finne en bonde som ikke går i ett med tapeten i Landbruksdepartementet, skriver kommentator i Nationen Kari Gåsvatn. Hun har mye på hjertet, og en stor leserskare. Videre skriver hun: Krisa er avverget og optimismen tilbake. Retningen ligger fast. Ros til Bondelaget som ikke brøt. Det sier Sylvi Listhaug og hennes fortelling har festet seg. Men bortenfor politikken skjer det nå en endring. Folk vil se hvor maten kommer fra. De vil ha ost og kjøtt fra dyr som har gått på beite. Lengselen etter ekte mat går over hele verden. Bondelaget sier ja takk til begge fortellingene. Men når bøndene forteller to historier som ikke henger sammen, er det risiko for at begge blir uklare. Folk flest har vansker med å se forskjellen på Bondelagets og Listhaugs fortelling om norsk landbruk. Som bevisst forbruker og bydame med sterke røtter i bygde-norge, ser Kari Gåsvatn landbruket fra flere hold. Gå ikke glipp av Kari Gåsvatns kloke refleksjoner om norsk mat- og landbrukspolitikk. Nydyrking av myr Interessen for å nydyrke jord øker, og for noen bønder er myr eneste dyrkningsalternativ. Samtidig er det et politisk press for å forby nydyrking av myr. Det skyldes at noen forskere har regnet seg fram til at ett dekar dyrket myr kan slippe ut omtrent like mye CO2 som en personbil. Omgraving av myr innebærer at underliggende mineraljord blir gravd opp og lagt som et lokk over torvlaget. Metoden er egnet på områder hvor det er sandrik undergrunn og hvor torvlaget ikke er tykkere enn ca. 2 meter. Bioforsk og Landbruk Nordvest samarbeider om et forsøksfelt på Hustad. Forsker Sissel Hansen måler klimagassutslipp fra faste ruter på omgravd, grøfta og naturlig myr, mens landbruksrådgiver Sverre Heggset registrerer avlingene. Kan forsøksresultatene herfra bidra til å friskmelde omgraving av myr som dyrkingsmetode?

6 6 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Satser på kortreist mat -Oppskrifta på at de mange tusen som besøker Dyregoddagane skal unngå sultfølelse er servering av kortreist kvalitetsmat, forteller arrangørens Ole Martin Ask. Han reklamerer med at kvaliteten på maten som tilbys i år, neppe har vært bedre. -Når vi denne gang satser på småskala lokalprodusert mat, er ikke det tilfeldig; kortreist mat er noe som tilhører vår tid og blir stadig mer populært. I år er det også mange produsenter fra dette miljøet som er utstillere under Dyregod-dagane. Derfor ble dette et naturlig satsingsområde for oss som arrangør, sier Ask. Han forteller at Gårdsslakteriet Sylte AS - med base i Surnadal er blant dem som kommer til Dyregod-dagane med sine anerkjente produkter. Og arrangøren vil bruke råvarer herifra når publikum skal fristes med bl.a. tradisjonsmat som saltkjøtt m/kålrabistappe o.a. -Grillmat hører naturlig hjemme under et arrangement som Dyregod-dagane. Og her kan vi tilby hamburger fra nettopp Gårdsslakteriet Sylte AS. Jeg har testa kvaliteten, - som er ypperlig. Du kjenner at dette er reint kjøtt! forsikrer Dyregod-dagane sin matekspert og sier at årets meny ikke skiller seg så mye fra tidligere års menyer. -Vi hadde så å si tatt sikte på å servere hjortekjøtt i år, fortsetter Ask, - men klarte rett og slett ikke å skaffe det. Dette er leit fordi vi tidligere har hatt viltgryte på menyen én av dagene. Viltgryte har alltid vært en storselger, så dermed er dette beklagelig av flere grunner. -Når det gjelder grillmat, håper jeg på rekordsalg. I fjor økte vi markant i forhold til omsetninga i Jeg er trygg på at det også i år vil bli økning i forhold til Grillmat på arrangementer som Dyregod-dagane vil alltid ha mange kjøpere. -Og is og brus? -Salg av disse produktene er vær-avhengig. Enkelte år som i fjor med fint vær ga veldig godt salg. Men noen grader kaldere vær og salget står i fare for å stupe. Vi stoler på at ordfører Odd Steinar Bjerkeseth (KrF) har kontakter som kan bidra til å gi oss kjempe-fint vær også i år, smiler Ask. Han forteller at det dessverre ikke blir kokkekamp i 2015, til tross for at dette innslaget ble meget vellykka i fjor, takket være dyktige deltakere og en speaker i storform. Publikum kan videre merke seg at det skal settes opp ekstra telt der kun kortreist mat selges. Og like ved dette teltet plasseres grillen der den kortreiste maten skal lages. Ole Martin Ask lover tilgang på kjempegod mat under Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Gratis parkering Dette ble solgt i fjor! Arrangørens Ole Martin Ask forteller at følgende volum mat og drikke gikk over disk under Dyregod-dagane i 2014: 1200 baguetter 170 liter vaffelrøre 270 liter svelerøre 70 bløtkaker/kaker 340 kg grillpølser 350 kg hamburgere 180 kg grillkoteletter 350 kasser brus/vatn 100 liter viltgryte 90 liter baccalao 2200 hjorte- og kjøttkaker 200 fiskeburgere 40 kg røkt svinekam 200 kg rømmegrøt Bente Solenes, parkeringsansvarlig under Dyregoddagane, lover gratis plass til alle som kommer med bil eller buss. De fleste besøkende kommer fra enten Moldeeller Kristiansunds-sida og parkerer naturlig nok på sin side av Batnfjordsøra, sier Solenes. -Vi som er knytta til parkeringstjenesten føler oss trygge på at det skal gå greit også denne gangen. Av og til kan det oppstå utfordrende situasjoner, men stort sett ordner det seg til beste for alle parter. Oppfordringa til publikum må være at det gjelder å følge skiltene og høre på parkeringsmannskapet sine anvisninger, understreker Solenes. Hun ber også publikum merke seg at TIME-Expressen bytter holdeplass under Dyregoddagane. Vanligvis stopper bussen midt i sentrum på Batnfjordsøra, men nå vil av- og påstigning skje ved bensinstasjonen. -Jeg har vært med siden starten og aldri opplevd trøbbel av noe slag knytta til parkering under Dyregoddagane. Før vi tok Innergarden og området rundt i bruk, kunne det oppstå en og anna utfordrende situasjon, men de siste åra har det meste gått på skinner. For to år siden ble det bestemt at parkeringa skulle være gratis. Om det har ført til at enda flere bruker bil for å komme til Dyregod-dagane vet jeg ikke, men sikkert er det at besøkstallet har økt. Og lørdagen er den store dagen; da er det trøkk her! sier Bente Solenes, som har rundt 70 personer i parkeringsstaben. -Skulle det bli mangel på parkeringsplasser i sentrumsområdet, har vi ordna oss med reserveplasser like utenfor sentrum. Vi kan derfor love parkeringsplass til alle, legger hun til. Mange kommer til Batnfjordsøra med bil. Proffe parkeringsvakter hjelper deg med å finne plass til bilen. Foto: Ivar Øren.

7 Fokus på landbruk og bygdenæringer 7 kom på dyregod og se våre markedsledende minimaskiner! møt oss på dyregoddagene Centi Media Strandsagveien Brumunddal Tel: Bank - mer enn penger Ved å være bank for både privatpersoner, landbruk, det offentlige og bedrifter i hele fylket, bidrar vi til å skape vekst og utvikling i Møre og Romsdal. I tillegg deler vi bankens overskudd med lokalsamfunnet. Flere tusen lag og organisasjoner og andre samfunnsnyttige prosjekt har tilsammen mottatt betydelige bidrag i årenes løp. Dette gjør vi fordi vi hører til her. Sparebanken Møre - stolt generalsponsor til Dyregod-dagane.

8 8 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes SAG EGET TØMMER SPØR ETTER VÅRE VELSMAKENDE PRODUKTER! Godt utvalg i hjortebiff, viltpølser og andre kjøttvarer Vi foretar foredling, produksjon og salg av kjøttvarer! Pølser Steik Biff Hjortesalami Hjortekarbonader Salg av pelsskinn Oppkjøp av vilt. Vi tar i mot leieslakt av storfe og lam. VESTVIK REKLAME AS Nyhet! FARMeRS M8 SOLOSAG M8 BåNdSAGeR høvler ÅPEN BUTIKK: Alle hverdager kl Bestilling: tel eller Ann. Vedterminalen1_Layout Side 1 Vi har stort utvalg av bygningsvarer. Be om tilbud! INDERØY SANDEFJORD Tlf VEDTERMINALEN ANS 6633 Gjemnes Tel Ring oss på 03100, eller snakk med din forsikrings - rådgiver Besøk vår stand på DITT LOKALE SLAKTERI Dyregod-dagane Industriveien 2, 6517 Kristiansund. Tel for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell Besøk vår stand på Dyregod-dagane informasjon. for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell informasjon. A13_0308/ Få svar på alle spørsmål du har om forsikring Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med organisasjonene i landbruket. Hele 7 av 10 bønder er forsikret hos oss. Gjennom ditt medlemskap får du betydelige fordeler i Gjensidige. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne forsikringsløsninger som passer dine behov. SAMMEN ER VI STERKE! Bondelaget samler landbruket til felles kamp for fortsatt norsk matproduksjon.

9 Fokus på landbruk og bygdenæringer 9 Mange tilbud til de aller yngste eventyrlige pulverheksa Fiskelykke? Foto: Elin Stenkjær Masse aktiviteter og moro for barna. Foto: Elin Stenkjær Dyregod-dagane har siden starten lagt ned betydelige ressurser for å gi de aller yngste et så godt tilbud som mulig. En av dem som brenner for nettopp dette er Karin Harstad, som bokstavelig talt fyller flere roller under dagane. Her forteller Harstad om noen av tilbudene som venter barna: BARNE- HAGENE Alle barnehagene i kommunen er fredag kl invitert til spesialforestilling i og rundt Amfiet i Eventyrskogen. Her kan de få oppleve både musikk, teater og sang. Litt av målet denne dagen er å engasjere de frammøtte. Det ryktes også at Pulverheksa kommer til å dukke opp, så dette ligger an til å bli ei artig stund. Pulverheksa får i år assistanse av tre hjelpere/ skuespillere, - Åse Djupvik Eidseter, Silje Klungnes og Margaret Nagel Grimstad. Alle fire jobber i barnehager i Gjemnes. ANSIKTS- MALING Lørdag fra kl /12.30 blir det stort sett samme opplegg som fredag, med Pulverheksa som naturlig midtpunkt. I tillegg til Pulverheksas forestilling, står også ansiktsmaling på programmet. Dette har i alle år vært et populært innslag. Alt tyder derfor på ny suksess for dem som besørger dette innslaget. GULL- GRAVING Tradisjonen tro blir det også gullgraving. Som vanlig ledes denne av Knut Trygge Storvik. Her er det mange som opp gjennom åra har deltatt med stor iver. Håpet er sjølsagt å finne det edleste av alle edle metaller... BARNAS MARKED Søndag blir det debut med Barnas marked under Dyregoddagane (se egen artikkel). Tanken bak dette innslaget er at barn (opp til 15 år) kan stille ut og selge produkter den enkelte sjøl har laga. Markedet vil holde åpent i to timer. Rett i høyet. Foto: Elin Stenkjær EVENTYRSKOGEN I og rundt Eventyrskogen ved Amfiet vil det være stor aktivitet alle dager med bredt aktivitetstilbud. Her kan nevnes Tarzanjungel og klatreskog, diverse sklier og hopping i høyet og mye anna. Pulverheksa (Karin Harstad) er en populær gjest under Dyregod-dagane. Hun blir å treffe i Eventyrskogen, der mye morsomt og spennende skjer. Foto: Elin Stenkjær Også under årets Dyregod-dagane skjer det mye spennende og artig i Eventyrskogen, der bl.a. Pulverheksa og flere av hennes venner kan oppleves i forbindelse med forestillinga Salt, søtt og sprøtt! på Amfiet i Eventyrskogen. Fredag kl.12, og lørdag kl I korte trekk er forestillinga bygd rundt Pulverheksa sin bekymring knytta til tyveriet av både fiskestanga og sprudlestøvet. Greier Pulverheksa å gjøre prinsessa glad? Og får hun prinsessa til å spise skorpe igjen? Snill og raus Under forestillinga får vi oppleve Pulverheksa som snill og raus - særlig når hun vil hjelpe ei trist prinsesse som ønsker å dra på ball med Drømmeprinsen. Alle karakterer er forankra i bildebøkene om Pulverheksa. Vi holder oss derfor stort sett til handlinga slik vi kjenner den fra bøkene. Men samtidig har vi gitt den lokal forankring ved å gjøre egen vri på noe av det som skjer, sier Karin Harstad, som kjenner Pulverheksa bedre enn de fleste Forfatteren bak bøkene om Pulverheksa er Ingunn Aamodt. Hun har både tegnet og skrevet bøkene om Pulverheksa og hennes to beste venner, katten Hokus og kråka Pokus. NYTT I ÅR: Søndag under Dyregod-dagane får besøkende anledning til å bli kjent med nyskapningen Barnas marked, der barn og unge (opp til 15 år) vil stille ut og selge sjøl-laga produkter som kunst, smykker og andre typer håndverk. -Noe av hensikten med Barnas marked er å tilby barna muligheten til å vise fram det de har laget og samtidig kunne selge det. Vi håper og tror det blir fin kvalitet på produktene som barna lager, slik vi også ser det Barnas marked! hos de voksne utstillerne, sier daglig leder Jun Grindvold, Dyregod-dagane. Den enkelte deltaker vil få Daglig leder, Jun Grindvold. tildelt eget bord der vedkommendes produkter kan plasseres/stilles ut for salg. Det er gratis å delta. Grindvold forteller at førstemann til mølla gjelder for å sikre seg plass. -Vi håper Barnas marked som vil gå over to timer vil tilføre Dyregod-dagane noe positivt og at det kan føre til flere besøkende på søndagen. I fjor hadde vi nærmere besøkende, - i år håper vi på minst like mange, sier Jun Grindvold. Nå åpner Dyregod-dagane for at barn kan selge produkter de sjøl har laga. Foto: Elin Stenkjær. Magisk pulver I tillegg til disse tre figurene er også mange andre figurer med i bøkene, - som blant andre krokodillen, suppegjøken, småtrollene, politimannen, tyven og flere andre. Handlinga i bøkene er gjerne knytta til et problem eller ei utfordring som Pulverheksa hjelper til med å løse ved bruk av klokhet og det magiske pulveret. Og når problemet er løst, kan Pulverheksa, Hokus og Pokus med god samvittighet legge seg for kvelden. I forestillinga møter vi: Pulverheksa - Karin Harstad, Politimannen - Åse Djupvik Eidseter, Prinsessa-Silje Marie Klungnes, Tyven - Margaret Nagel Grimstad For mer informasjon, - se også artikkel Mange tilbud til de aller yngste.

10 10 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes ER DU PÅ HUSJAKT? bygg smart! Hus og hytter leveres som elementer. Ta med skisser eller tegninger og besøk oss på Dyregod-dagane til en husprat og gode tilbud! HUS ETTER DITT ØNSKE! Tegningsnr.: A20-01 Type tegning: Plan 1. Etasje Vi produserer husene innendørs under tørre og stabile forhold. Dette sikrer produktene våre høy kvalitet og stor nøyaktighet. Produksjonslinjen vår har stor fleksibilitet, derfor leverer vi husene etter ditt ønske. I hele Norge! NØKKELFERDIGE HUS Priseks ,- MOSE PÅ TAKET? Centi Media Index Dato Beskrivelse 102 Bad 7,8 m 103 Gang 7,0 m 104 Sov 7,8 m Lokalisering: N DW F 107 Bod 5,6 m 101 Stue Kjøkken 33,4 m 106 Sov 7,0 m 105 Sov 12,4 m REWANET MEGA MOSEFJERNER Sprøytes på taket, og regnet gjør resten Fasade øst Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Fase: Prosjektfase Antica Eien Rådg. ing. Rådg. ing. Rådg. ing. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON: Trond: Arnfinn: Snitt A ENKLE OG GODE LØSNINGER Mose på taket er ikke bra, men vi har løsningen. Rewanet MEGA, mosefjerner, sprøytes på og regnet gjør resten. Tro det eller Tittel: ei, det holder i årevis. Vi har mange gode produkter for behandling av betong, fasader, maling mm. Møt oss på Dyregod dagene. PIA Adresse Postnr. Sted Scanhus Fasade Sør rs/omsorgsbygg/documents/småkunder/scanhus/smart Hus/Smart Hus, 3D illustrasjon 2.pln Grandfjæra 25, 6415 Molde Tel: Prosjektnr.: Prosjektnr. Type tegning: Plan 1. Etasje Tegning A20-

11 Fokus på landbruk og bygdenæringer 11 Sikker suksess Ansvarlig for gjennomføringa av Drengatlon under Dyregoddagane, Ole Solenes, sier den vil bli avvikla etter stort sett samme mønster som tidligere år, men at noen justeringer skal gjøres. -Vi håper på suksess, sjøl om vi denne gang kanskje blir uten kjendis på startstreken. For oss i arrangørkorpset er noe av sjarmen med Drengatlon at det er lokale deltakere, med ulik alder, som stiller på startstreken. Her skal både unge og eldre kunne delta. Drengatlon under Dyregoddagane står godt på egne bein, smiler Solenes. Og nettopp Solenes er forøvrig den som skal takkes for at drengatlon er å finne på programmet til Dyregoddagane. Forklaringa på Solenes sin sentrale rolle, ligger i at alt starta i forbindelse med hans egen bursdagsfeiring... -Tenkte å lage et aktivt bursdagsselskap, ideen om Drengatlon var inspirert av Olaf Tuftes Farmers Challenge. Det ble vellykket og etterhvert ble det naturlig å legge Drengatlon til Dyregod-dagane, sier Solenes, som er opptatt av at innslaget ikke skal ta helt av, men holdes på et nøkternt nivå: -Det heter seg at Drengatlon For mange er drengatlon høydepunktet under Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. skal arrangeres med kun én dag til forberedelser og én dag til gjennomføring. Hvis det legges opp til for mye show og sirkus, er jeg redd vi fjerner oss fra noe av idéen og verdien knytta til Drengatlon som aktivitet. Ole Solenes har en dyktig stab å støtte seg til når det skytes til start for det som for mange er høydepunktet under Dyregoddagane. Staben utgjøres av følgende: Andreas Kammen, Per Anders Warvik Egil Aandal, Henning Warvik, Arnt Erik Rød, samt Børge Strand og Ole Pedersen, de to sistnevnte ansvarlige for lyd og musikk. Kristian Solenes (sønn av Ole) og Håkon Lillemo har den faste oppgava med håndtere grisebingen. -Og løypa er like tøff som vanlig? -Den blir stort sett den samme som i fjor, med noen få mindre endringer. Vi som arrangerer Drengatlon synes det er viktig å legge inn noe nytt hvert år for å unngå at folk skal gå lei, sier Ole Solenes, som håper på god påmelding også dette året. Påmelding/info; tlf.: Setra en viktig del av norsk landbruk Eli og Per Sæther, gardbrukere fra Gjemnes, brenner for seterkulturen. Under Dyregod-dagane treffer du duoen på egen stand alltid beredt til å informere om favoritt-temaet. De er begge engasjerte medlemmer av organisasjonen Norsk Seterkultur, som har som ei av sine oppgaver å synliggjøre at setra er en positiv og viktig del av norsk landbruk. -Vi ønsker å spre kunnskap om stølsdrift, i tillegg til å skape nettverk og styrke fagmiljøet for både aktive seterbrukere og andre som bruker de aktuelle områdene. Norsk Seterkultur forsøker også etter beste evne å snakke setra sin sak overfor myndighetene. Det er mer enn nok av temaer å ta tak i, sier de to. - Bl.a. fortjener kvinnene sin rolle innenfor seterkulturen å bli belyst og slik kanskje bidra til å styrke rekrutteringa. Biologisk mangfold og ivaretakelse av kulturlandskapet er andre områder som burde få sterkere fokus. Å markedsføre tjenester og produkter fra setra er også noe vi som arbeider med dette tror vil interessere mange. Per Sæther er styremedlem i Norsk Seterkultur, som ble etablert i 1999 med Åshild Dahle og Jostein Sande i Norddal som initiativtakere. Seterkurs er blitt arrangert på Gammelsetra i Grøvudalen, som samarbeidsprosjekt mellom seterbrukerne på Gammelsetra og Nordmøre Ungdomslag (fra 2015 Nordmøre og Romsdal Ungdomslag). Marit Rekdal Hoel har har plass i styret i Norsk Seterkultur siden starten. Hun har holdt en rekke seterkurs på Gammelsetra i Grøvudalen. Marit har vært en ildsjel av de sjeldne. Inner Gammelsetra drives av Stiftinga Gammelsetra og Grøvudalslaget. Mannskapet på setra er ungdommer i alderen år. Deres motto er følgende: Gamle tradisjoner i unge hender. Presentasjon av Gammelsetra i Grøvudalen på Dyregod Foto:Eli Sæther. Bråking av smøret. Slik skal det gjøres! Foto: Eli Sæther. Eli og Per Sæther. Foto: Elin Stenkjær. Seterkost fra Sunndal, flatbrød fra Batnfjord. Dyregod Foto: Eli Sæther.

12 12 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes PROGRAM DYREGOD-DAGANE FREDAG 4. SEPTEMBER Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Start undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever. Åpning v/ Knut Anders Fostervoll Start storfeutstilling på dyreutstillingsplassen Maskinutstillingsområdet åpner Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen. (blir repetert hver time utover dagen) Familieunderholdning på amfiscena - Barnetime v/pulverheksa Offisiell åpning av Dyregod-dagane v/jon Aasen i messeteltet eller på amfiscena. Utdelinga av Fylkeskulturlandskapsprisen og Bygdeutviklingspris Messeområdet stenger for dagen Pubkveld/ølkveld i messeteltet. Aldersgrense 18 år. Odd Arne Halaas og Idar Godø. PROGRAM DYREGOD-DAGANE LØRDAG 5. SEPTEMBER Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen Maskinutstillingsområdet åpner Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Demonstrasjon seterdrift (ysting, kinning m.m.) på dyreutstillingsplassen Husdyrutstilling på dyreutstillingsplassen Start ponniridning og hestekjøring Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen (blir repetert hver time utover dagen) Fesjå og eksteriørbedømming av storfe på dyreutstillingsplassen Aktiviteter i Eventyrskogen Hesteskokasting v/gamleskolen Kaninhopping Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen Familieunderholdning på amfiscena med v/pulverheksa Fagseminar i Kulturstuå. Kari Gåsvatn Landbruk Nordvest Western-ridning Drengatlon. Innledende runder på idrettsplassen Messeområdet stenger for dagen Dans i messeteltet med Listen to the Band Aldersgrense 18 år. Foto: Per-Tormod Nilsen Dyregod-dagane takker BATNFJORDSØRA våre sponsorer for støtten. Uten deres bidrag til arrangementet hadde ikke Dyregod-dagane vært mulig å gjennomføre. Inngang 2 Demonstrasjon Sauesanking Maskinutstilling Barnescenen Eventyrskogen Husdyrutstilling Hesteridning mm. Lekeplass Grill Mat Fagstand/utstilling Bensin << E39 fra Kristiansund >> fra Molde Sekreteriat Fylkesmannen i Møre og Romdal Eldrehjem Helsestasjon Hovedinngang Buss Bibliotek Restaurant Mat Supermarked Butikk NAV Amfi Butikk informasjon om parkering gratis parkering Følg anvisningen for parkering På fredag er det ikke parkeringsfelt B, og inngang 2 er åpen. På lørdag og søndag anbefaler vi at besøkende som kommer sørfra, parkerer på B feltet. De øvrige parkerer i sentrum. E 39 til Molde >> E39 fra Molde Butikk Supermarked Bank E 39 til Kristiansund FV 666 til Torvikbukt << RV 666 fra Torvikbukt Camping

13 Fokus på landbruk og bygdenæringer 13 PROGRAM DYREGOD-DAGANE SØNDAG 6. SEPTEMBER MYE MORO FOR STORE OG SMÅ... BATNFJORDSØRA, GJEMNES KOMMUNE Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Åpent bamsesykehus «Dyregod-sykehuset» v/røde Kors Maskinutstillingsområdet åpner Husdyrutstilling på dyreutstillingsplassen Demonstrasjon seterdrift (mjølking, ysting, kinning, koking av ost m.m.) på dyreutstillingsplassen Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Agilitykonkurranse/hinderløype for hunder Start ponniriding og hestekjøring Gudstjeneste i messeteltet. (Det er pause i andre aktiviteter på messeområdet under gudstenesta) Familieunderholdning på amfiscena med v/superbarna Fagseminar i Kulturstuå v/tyr Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen. (blir repetert hver time utover dagen Aktiviteter i Eventyrskogen Kaninhopping «Kjerringbæring» ved idrettsplassen Demonstrasjon klauvskjæring på dyreutstillingsplassen Barnas marked Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen «Kuskitbingo» på dyreutstillingsplassen Klauskjæring Messeslutt. billettpriser: Voksne: (over 15 år) kr. 150,- Barn: (6-15 år) kr. 50,- Barn under 6 år: Gratis VELKOMMEN! Foto: Per-Tormod Nilsen UTSTILLERE H Møre og Romsdal Abdo import AK Maskin Ami import &eksport Andersen Gave & Gravering Anna Marie Sporsheim Ann Tove Aarseth Arbeiderpartiet i Gjemnes Auto 8-8 AS Averøy BetongA/S Bærspesialisten as Batnfjord Fotoklubb Bcool Bente Sæther Bil & Caravan Molde as Birgittes Glassverksted Bjørn Moen Brito Spekemat Budapest Oxygen Medical Clinic AS Bufetat Molde Byggmakker Bytås Dalen Gård v. Jorunn K. Kvernen De Signe Botnan Dinaloe.no Drågen Smokehouse Eik Senteret Fagforbundet Gjemnes Fannefjord Knivforening Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Frei Rotaryklubb Gjemnes FrP Gjemnes Høyre Gjemnes kommune Gjemnes KrF Gjemnes sau og geit Gjemnes Senterparti Gjemnes SV Gjemnes Venstre Gjensidige Nordmøre og Romsdal G-sport Kristiansund Gunvor Hammervold Halås Gårdsutsalg Husby Møbler Hymax AS Ida Rånes og Sandra Strøm Idg-tools Ielektro Imagine Istad Kraft AS Jan Olden Jim Farstad Kirkens SOS Møre i Romsdal Kirsti Gjeldnes Kirsti Gjerstad Kremmern as Kristiansund Hundeklubb Krokstad gårdsmat Landbruk Nordvest SA Landbruksteknikk Lanullva Vinje ullprodukter Logosol AS Lo i Romsdal Lysfabrikken Mariann Solberg Ree og Solveig Marie Solberg Marit Røsandhaug Mary Torske Maskin og Fritid AS Mildrid Orahaug Møre Jakt AS Møre og Romsdal birøkterlag Møre og Romsdal Bondelag Mosbøen Gård DA MPs Hjemmebakeri Nesset Sparebank Niigata Nordmørslista (tverpolitisk valgliste for Nordmøre til fylkestinget 2015) Nordvestmat sa Norsk Gjenvinning AS Norsk Produktformidling AS Norsvin Møre og Romsdal Nortrax Bil & Maskin AS Nortura Norwex Oddbjørg Irene Hvattum Orkel Direkte AS Outdoor Outlet AS Øverland Autohandel Partigrossisten Pensjonisten Pon Equipment PotetBua Reginol Trading AS ReiseMood AS Risken sopp og nytteveksforening Rørosbua as Sagbakken Lefsebakeri Samekniv Sandra van der Waard Såpeheksa Scanhus as Selje Sport og Fritid Sigrun Silseth/Elsa Grønset Slakthuset Eidsmo Dullum AS Småbrukarlaget (Møre og Romsdal BS/Gjemnes og Tingvoll BS) Smølagrønt Strikketekstiler as Sunnmøre Røykeri Svein Gammelsæter Sveiva Sweet Shop Norge Sylte Gårdsslakteri Textilstudio-NT TINE SA Traktor & Anlegg AS TYR Møre og Romsdal Ull-låven Vindex AS Vorpå Røkeri Wavik Mek. Verksted AS XL Bygg Malo Sagbruk Ådne Lyberg Smøla fisk&sjømat Åndal Maskin AS Årø Stål as Åse Paulsen UTSTILLERE 2015

14 14 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes DYREGODT Vi er forhandler av følgende merker: det er fôr frå RØV, det! Kraftfôr Tilskotsfôr Såvarer Ensilering Gjødsel Centi Media Telefon Hjelset. Tel / Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei Mange barn i Nordmøre og Romsdal trenger et nytt hjem. Er du interessert i å vite mer? KontaKtinformasjon: Bufetat Inntak og fosterhjemsrekruttering Molde. E-post: Telefon: Er du interessert i å vite mer så blir vi å treffe på stand på Dyregoddagene, eller ta kontakt ved å gå inn på fosterhjem.no.

15 Fokus på landbruk og bygdenæringer 15 Listen to the Band: Mange mener fylket vårt hadde vært et stillere sted hadde det ikke vært for Listen to the Band, firkløveret som stadig er å se på de nordvestlandske scenene. Bandet sprer musikalsk glede på bygdedans, julebord, revy og eventjobber m.m. Uslåelig stemning lørdag Listen to the Band er et resultat av reindyrka, gnistrende og smittende glede fra første til siste akkord. Bandet tilpasser seg repertoar og volum etter arrangement og alder på publikum. Den musikalske spennvidda er stor, men så langt har de galant unngått svensktopp-fella Bandet spiller coverlåter fra tidlig 70-tall og fram til i dag som perler på ei snor kjemisk fritt for midifiler og trommer på boks. Fra det norske musikkuniverset dukker gjerne låter fra artister som Bjørn Eidsvåg, Dum- Dum Boys, Åge Aleksandersen og Henning Kvitnes opp, - fra den store vide verden får du høre låter fra Bryan Adams, Eagles, Springsteen, Clapton, James, Tayor, Elton John og Michael Jackson med flere. Dersom du har gått på swingkurs og vil at andre skal se det, får du anledninga her. Og om du tar turen bare for å koble av, nyte livet og høre god musikk framført av musikere som liker det de holder på med, går du garantert en god kveld i møte. Listen to the Band har denne besetninga: Sigbjørn Follestad/vokal og gitar, Bottolf Lødemel/Fender Rhodes, keyboards og vokal, Frode Sundnes/ trommer og Atle Braute/bass og vokal. Besetninga har vært uendra siden Listen to the Band inntar Dyregod-dagane. Fredag kveld blir det mye moro når Odd Arne Halaas og Idar Godø inviterer til pubtreff. Halaas fra Eide har nærmere 25 år bak seg som stand-up`er, entertainer og musiker. Han vet bedre en de fleste hvordan grepet på publikum skal festes. Også lørdag kveld blir det voksenfest, - denne gang med Listen to the Band som attraksjon. Gruppa fra Sunnmøre har i en årrekke skapt begeistring over alt hvor de har opptrådt. Allerede som 14-åring debuterte Odd Arne Halaas som både trekkspiller og skuespiller i sin første scene som førsteelsker i komedien Skjærgårdsflørt. Seinere er det blitt en rekke skuespillerier, som han sier, med Bør Børson i 2003 som høydepunkt, - så langt. Halaas spiller på et vidt register som artist og understreker at han aldri har holdt seg til ett spor, verken når det gjelder musikk eller underholdning. -Derfor kan du like gjerne finne meg i ei kirke, et ungdomshus eller i et festivaltelt i Danmark, sier han og legger til at han turnerer Norge rundt med humor, underholdning og musikk i bagasjen. Odd Arne Halaas mer slagferdig enn de fleste. Også han kan du oppleve under Dyregod-dagane. Odd Arne Halaas har gitt ut flere plater. Han er óg kjent fra sitt samarbeid med Arild Hoksnes, en annen lokal humorist mange setter stor pris på. Halaas var med i Hoksnes` skuespill fredag pubkveld Svein Arild Eikemo (bildet), sentral i underholdningskomiteen under Dyregod-dagane, forteller at fredag kveld regner han med mange kommer til å være tilstede under pub-kvelden. Amerikaklokkå, og duoen turnerte også med forestillinga Artig og Artig. I tillegg har de to gitt ut cd med countrymusikk. -Dette ble en fulltreffer i fjor og i år gjentar vi det som forhåpentlig vil bli en ny suksess. En dyktig trubadur vil bidra til at vi får oppleve allsang av beste merke og slik være nesten garantert topp stemning. Se heller ikke bort ifra at en og annen overraskelse kan dukke opp, smiler Eikemo. konsert med superbarna! Knivmakere av ypperste merke -En kniv er ikke bare en kniv, - den er så mye mer, sier Leif Nøsen, knivmaker i toppklasse og sentral i Fannefjorden knivforening, som stiller med stand under Dyregod-dagane. Søndag kl blir det konsert for både små og store med Superbarna gospelkoret som for anledninga skal opptre sammen med gruppa Asphols. Vokalinnslag ved den dyktige batnfjordingen Tone-Lise Ramstad Apshol og gitaristen Knut Bjørnar Asphol fra Kleive. De to skriver mye av musikken de framfører, - som for en stor del er barnemusikk. Og stadig flere vet å verdsette duoens materiale. Superbarna utgjøres av medlemmer som kommer fra Gjerdrum, ca. 40 km nord for Oslo. Stammen i koret utgjøres av følgende sangere: Pernille Hogstad Stene, Kristine Bang Thori, Thea Haugland, Jenny Louise Helt, Hannah Eriksen, Tobias Asphol og Benjamin Asphol. Superbarna har arbeidet sammen med stjerner som Alexander Rybak, Rune Larsen, Didrik Solli-Tangen, D`Sound og en rekke Soul Children-kor over hele hele Norge. Foruten utgivelse av egne album, er gruppa ofte til stede på arrangementer som bl.a. Dyregod-dagane. Nevnes kan også at Superbarna deltok under åpnings-showet til Norway Cup i 2010 og på konserter i Grieghallen både i 2010 og For to år siden opptrådte de sammen med Alexander Rybak i Olavshallen i Trodheim. Gigant-arrangementet til TV2, Allsang på Grensen, har også hatt besøk av Superbarna (2013). Og for ett år siden spilte koret inn sangen og videoen Jerusalem sammen med Rune Larsen og Oslo Soul Children. -Vår forening er for den som trives med å lage egne kniver og/eller å smi knivblad. Dette er kreative aktiviteter som gjør at en får utfolde seg og sette preg på det en lager. Du kan sjøl designe kniven, velge mellom mange materialer og sette dette sammen i utallige variasjoner. Vi arbeider med ulike knivtyper som vanlig brukskniv, turkniv, jaktkniv, staskniv som bunadskniver med sølvbeslag, pyntekniver m.fl. En kan også kombinere gravering i sølvbeslag med å skjære mønstre i slire, fortsetter Nøsen. Knivlaging og smiing er blant våre eldste håndverk. Slik bidrar medlemmer i Fannefjorden knivforening til å ivareta en viktig tradisjon. Og dette er aktivitet som passer til alle aldersgrupper og begge kjønn. -Vi har merket oss med glede at mange ungdomsskoler gir elever mulighet til å lage egne kniver som del av kunst- og håndverksfaget, sier Nøsen. Leif Nøsen, nummer to fra venstre, er en rutinert knivmaker. Under Dyregod-dagane deltar vi med arbeidsstand, der publikum kan se oss i aksjon som knivmakere. Vi viser også ferdiglagde kniver som eksempler på hva en kan få til som knivmaker. Men vi har ikke kniver til salgs. Vårt mål er å vise hvordan vi, som hobby-utøvere, kan bidra til å ta vare på et gammelt håndverk. Og vi arrangerer nybegynnerkurs så snart nok deltakere melder seg. Til Dyregod-dagane har vi også med oss knivsmed, som vil vise hvordan laminerte knivblad blir smidd. -Velkommen til standen vår! avslutter knivmakeren.

16 16 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes VI SLAKTER: storfe/småfe Besøk vår stand på Dyregod-dagane Vi vil gjerne møte deg for hyggelig prat! mye lys og mye varme! besøk oss på lysfabrikkens lokaler Lysfabrikken selger flotte, håndlagde lys i ulike størrelser, fasonger og farger, samt strikkevarer, tovede produkter og ved i sekker. Sentralbord Et besøk hos oss anbefales! Lysfabrikken 6631 Batnfjordsøra Tel: Gjemnes Kommune BRITO SPEKEMAT SYLTETØY HONNING Odd Birger Tel Møt oss på Dyregod for en god handel Berit Tel Til nytte og glede! BRITO SPEKEMAT 6631 Batnfjordsøra besøk vår utestand på dyregod! MCHALE KELLFRI GJØDSELPRODUKTER INTER-TECH JIM FARSTAD 6444 Farstad Tel

17 Fokus på landbruk og bygdenæringer 17 Klar melding til u-skoleelevene Knut Anders Fostervold blir mentor (veiviser og hjelper) for de mange 10. klassingene som fredag kommer til skoledagen. Hans budskap til elevene er at de må tørre å gå egne veier, sette seg ambisiøse mål og ikke være bekymra for å skille seg ut. Fostervold er vel verdt å lytte til. Han er i dag lærer ved Høgtun folkehøgskole etter bl.a. en flott karriere som MFK-spiller. Han har også spilt for Rival, Sandefjord, Stokke, Eik- Tønsberg og Grimsby Town. Skade tvang ham til å forlate fotballen i De påfølgende åra har han bygd seg opp som fremragende syklist (Nesset CK Elite); han kan vise til deltakelse i m.a. VM /temporitt i 2006 og Vi legger til at han har deltatt i Norseman, triatlonet som de fleste blir slitne av bare å tenke på! Ved siden av en særdeles aktiv karriere som idrettsutøver, har Knut Anders Fostervold også tatt mastergrad i organisasjon og ledelse og topptrenerutdanning. for både ung og gammel! Leder av husdyrgruppa under Dyregoddagane, Odd Ingvar Torvik, kan vise til spennende utstillingsinnslag som bør interessere både gamle og unge. Her forteller Torvik om det som han og hans gruppekolleger kan friste med: KANINUTSTILLING Her blir det utstilling med premiering. Bak denne utstillinga står Møre og Romsdal Kaninavlslag med Anne Lise Tvedt som leder. En rekke utstillere deltar, mange av dem tidligere deltakere under Dyregoddagane, som har hatt kaninutstilling på programmet hvert år. De som driver med kaniner på våre kanter, arbeider seriøst. Mange av dem er da også faglig dyktige. Særlig blant barn og unge er kaninene et populært innslag, - med kanin-hopping som det store høydepunktet. Knut Anders Fostervold blir vegviser for elevene som kommer til fredagens skoledag under Dyregod-dagane. -Som ung skal en tørre å sette seg mål, gå egne veger og ikke blindt følge andre sin valg. En skal være seg sjøl og ikke bekymre seg for om en skiller seg ut. Den som følger et slikt råd, er jeg sikker på får et interessant liv som voksen, sier Fostervold, som sjøl ikke er uvant med å si nei når andre sier ja eller omvendt. - Gjør dine valg basert på egne vurderinger og ikke gå i flokk! fortsetter han. -En skal følge egne drømmer og ambisjoner. Mange foreldre er ikke like flinke til å snakke med barna med utgangspunkt i det de ønsker, mener Knut Anders Fostervold, som avslører at han har den største respekt for gardbrukere: -De er stort sett alltid aleine om arbeidsoppgavene og må hver eneste dag ta mange beslutninger og avgjørelser. Å stadig måtte ta sjølstendige valg, gjør noe positivt med deg som person. Røde Kors: Bamsesjukehus! Tradisjonen tro vil representanter for Røde Kors sin avdeling på Tingvoll bli å treffe som beredskapsvakter under Dyregoddagane. Og i tillegg skal organisasjonen drifte et bamsesjukehus! -Vi har i år påtatt oss oppdraget som beredskapsvakt slik vi har gjort det ved flere tidligere dagar, forteller leder Frank Stokke Frank Stokke. - Stort sett har det meste gått rolig for seg under Dyregod-dagane, noe vi skal være glade for. Vår oppgave blir nå som tidligere å være tilstede for først og fremst å bidra til å skape trygghet for alle besøkende. Stokke legger til at Røde Kors vil ha erfarne og dyktige medarbeidere i beredskaps-troppen. Foruten å håndtere det som måtte skje på områder der organisasjonen har spesialkompetanse, vil også medarbeiderne dele ut informasjonsmateriell om Røde Kors, samt verve medlemmer. Bamsesjukehuset handler om at unger kan ta med seg kosedyr for å få gitt disse bamse-behandling. De såkalte bamsesjukehusene er blitt populære. Bamsene får her den behandling, undersøkelse og stell som de ville ha fått om de virkelig var skadet. Tanken med det hele er altså at vi på en barnevennlig måte forsøker å vise hva som skjer når behovet for reell behandling melder seg. -Bamsesjukehuset, fortsetter Frank Stokke, - bemanner vi med minst to personer eller flere etter behov. Tingvoll Røde Kors har - etter å ha hatt dette innslaget på kjøreplana i flere år - fått mange gode tilbakemeldinger. Også andre Røde Kors-lag i vårt område kan melde om tilsvarende reaksjoner. KALVEMØNSTRING Flere ungdommer ønsker å vise kalvene sine. De har nærmest kjørt treningsøkter med dem. Og ambisjonen er at publikum skal få se hva de unge firebeinte er i stand til å gjøre. Et tilsvarende innslag under Dyregod-dagane i fjor var kjempepopulært. Vi håper på reprise! Om lag 10 kalver fra garder hjemmehørende i Gjemnes og noen av nabokommunene står på deltakerlista. Mange barn/mindreårige får også sjansen til å både klappe og leie kalvene. Å skape nærkontakt mellom mennesker og dyr er tanken bak dette tilbudet. KLAUVSKJÆRING André Prinz (22) fra Flemma demonstrerer hvordan moderne klauvskjæring skal utføres ved hjelp av de nyeste hjelpemidler. André arbeider som profesjonell klauvskjærer og har dermed dette som yrke. Han er sertifisert og har Romsdal og Nordmøre som virkeområder. Det er viktig for dyrevelferden med regelmessig skjæring og stell av klauvene. HESTENE ER TILBAKE Grunna ringormsmitte i hestemiljøet, ble dessverre fjorårets Dyregod-dagane uten heste-innslag. Det synes vi var veldig leit. Men i år kan vi igjen tilby aktivitet med hest. Her kan vi friste med bl.a. leiing av ridehest og kjøring med vogn. Hestene som skal delta under Dyregod-dagane er alle snille og rolige. Med flinke ledsagere, kan vi derfor love at hesteaktivitetene også dette året vil skje under trygge forhold. Røde Kors alltid til stede som en ekstra sikkerhet. Foto: Elin Stenkjær.

18 18 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 100% VEDLIKEHOLDSFRITT: Sprosser - Skodder - Gjerder Levegger Rekkverk - Porter - Terrassegulv - Varmepumpe hus NYHET! Hagestuer - Vinterhager SER DU FORSKJELLEN? Ta kontakt for gratis og uforpliktende pristilbud! Samme priser som konkurrentene. Engasjert i lokalsamfunnet. STØTTER KULTUR OG IDRETT Tlf: Nå kan alle male med tidenes mest helsevennlige maling se og prøvekjør den fantastiske nye nissan x-trail! Ny helsevennlig maling anbefalt av NAAF! møt oss på dyregoddagene Centi Media Er du opptatt av godt inneklima, og har fokus på helse? Nå trenger du ikke lenger å bekymre deg for helseskadelig avdamping og lukt når du maler. Bliss er spesielt utviklet med de beste råvarene for å kunne gi deg et trygt og helsevennlig produkt. Stor bilutstilling med mange modeller fra FORD og NISSAN Velkommen til prøvekjøring og en hyggelig bilprat! Jonny Silseth Aspen, tlf Nils Ove Røvik, tlf EIDE Tel: KRISTIANSUND LØKKEMYRA Tel:

19 Fokus på landbruk og bygdenæringer 19 Maskin-utstillinga: Meget bra påmelding tyr med fagseminar -Påmeldinga fra maskinleverandørene har i år vært meget bra, sier fagansvarlig Oddbjørn Silseth og forteller at alle utstillingsplassene nærmest ble revet bort. -Jeg kan ikke huske det har vært så mange påmeldinger som i år. Dette er svært gledelig. Samtidig er det ikke til å komme utenom at dette har gitt oss plassutfordringer. Men disse skal vi løse, forsikrer Silseth. Han legger til at også en bedrift som Pon Equipment er påmeldt, - én av flere nye deltakere. - Dette er godt nytt for Dyregoddagane, sier han. Og alle de store har sjølsagt meldt sin ankomst. Det betyr at besøkende på nært hold kan studere utstyr og maskiner fra bl.a. A-K Maskiner og Felleskjøpet Agri. -En rekke andre firmaer med forankring i landbruksretta virksomhet, blir også tilstede under Dyregod-dagane, deriblant leverandører av fjøsinnredninger og tilliggende utstyr. - Interessen for denne delen av Dyregod-dagane har vært økende de siste åra og de er kanskje i ferd med å utvikle seg til treffsted for Rasende deler av bransjen i vår region, fortsetter Silseth. -Hva er forklaringa på denne utviklinga? -Først og fremst tror jeg det skyldes at vi med Dyregod-dagane har truffet med opplegget; vi har etablert et konsept som går hjem hos de fleste utstillerne. Dessuten opererer vi med priser som er fornuftige. stor interesse Blant de mest trofaste utstillerne henvendelser. Fugler er åpenbart under Dyregod-dagane finner noe som opptar mange, fortsetter vi Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb. Denne gangen har for god tilrettelegging og sier det Ræstad. Ræstad roser arrangøren medlemmene med seg bl.a. aldri er nei å få når de spør om hjelp. fasaner, ender, dverghøns, -Da kommer det alltid positive kyllinger og gjess. svar, forteller han. Ræstad tilhører kjernen av veteraner i det stadig større miljøet av personer i vår region som er interessert i rasehøns. Torbjørn Ræstad, styremedlem i M&R Rasefjærfeklubb. Foto: Elin Stenkjær. -Vi har deltatt med egen stand under alle dagane. Som regel stiller vi med fem-seks personer på standen. Når det er såpass mange, skyldes det at interessen for det vi holder på med er stor. Da blir det viktig å ta godt vare på de som besøker oss, sier Torbjørn Ræstad, mangeårig styremedlem i Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb. Fugler opptar mange -Noen har spørsmål, andre har kommentarer til det de ser og hører. Personlig får jeg også ofte private Felleskjøpet Agri er en trofast utstiller under Dyregod-dagane. Og på selskapets stand vil du også treffe denne duoen, - Geir Otto Åsebø (t.v.) og Trygve Aasen. Fremme raseegenskapene -Jeg synes den store interessen for det vi holder på med er artig. Standen er veldig godt besøkt, ja, det er så å si fullt her hele tida. Sjøl har jeg alltid vært fascinert av rasehøns. Hovedformålet til Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb er fremme av rase-egenskapene. Målet er å få fuglene så reine som mulig, understreker Torbjørn Ræstad. Han sier at mange medlemmer foruten høns også har mer eksotiske fugler. Starta i 1994 Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb er én av 16 klubber, i tillegg til fire spesialklubber, som utgjør Norsk Rasefjærfeforbund. En av spesialklubbene er Norsk Dommerring. Forbundet ble stifta på 1970-tallet. -Vi skal ikke glemme at det for utstillerne kan koste betydelige beløp å frakte både maskiner og utstyr til Batnfjordsøra. Og for mange ansatte venter også hardt arbeid under messa. Vi har et godt forhold til alle og får stadige forsikringer om at de liker konseptet vårt, sier Oddbjørn Silseth. Rasefjærfeklubben i Møre og Romsdal ble starta i 1994 etter initiativ av Einar Karlsen fra Gjemnes. Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb: mrrfk.com Norsk Rasefjærfeforbund: nrff.no Asbjørn Dahlen inviterer til fagseminar. Også i år blir det fagseminar under Dyregoddagane, - denne gang i regi av TYR, medlemsorganisasjonen for norske storfekjøttprosenter. Fagseminaret ledes av Asbjørn Dahlen, til daglig driver av garden Oppistu på Osmarka. Dahlen har siden 2003 drevet med ammekyr. Enhver med interesse for temaet, vil ha utbytte av å være tilstede under fagseminaret. TYR har som mål å arbeide for fremme av produksjon med kjøttfe og samtidig skape økt forståelse for denne driftsforma hos både landbruksmyndigheter og andre myndigheter og organisasjoner. -Vi er en avls- og interesseorganisasjon for norske ammekuprodusenter, - både de som driver reinrasa og med krysninger, samt de som fôrer fram okser. Vår målsetting er å sikre økonomien i produksjon av kjøttfe og øvrig kjøttproduksjon. Dette arbeidet pågår i tett kontakt med faglag, politiske myndigheter og næringa generelt, forteller Dahlen. -Økonomien for ammekuprodusenter må styrkes og derfor arbeider TYR uavbrutt med å bedre produksjonsøkonomien og for å heve ammekua sin status og anerkjennelse. Slik håper vi å bidra til at ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon blir tydelig, sier talspersoner for TYR. Organisasjonen har ansvaret for det nasjonale avlsarbeidet på kjøttferasene og kan tilby gener av høy internasjonal kvalitet med veldokumenterte egenskaper og unik helsestatus. Interessen er stor når Møre og Romsdal Rasefjørfeklubb inviterer til besøk ved sin stand. Foto Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb.

20 20 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Varme ullklær - til hele familien Velkommen til en hyggelig handel på Lanullva sin stand! Vi har varme og myke ullklær til baby, barn og voksen i ren merinoull. Nyhet: I år har vi også vår tynne ullkolleksjon Lett & Luftig i 5 flotte farger! Nyhet! Lanullva hundekolleksjon i ren merinoull Vi er opptatt av at både mennesker og dyr skal ha det bra. Lanullva er kjent for sine luftige og myke ullplagg for barn og voksne: Vi synes derfor at våre firbente venner også fortjener en myk og varm Lanullva på kalde dager. Kolleksjonen for hunder er strikket i samme farger som våre øvrige Lanullva-plagg. Slik kan du og din firbente venn nyte friske turer utendørs i matchende Lanullva-plagg. Kun det beste er godt nok for menneskets beste venn! Lanullva hundekolleksjon er utarbeidet i samarbeid med NKK - strikket med luft & kjærlighet Levende opptatt av det! GÅ TIL EN SOM KAN DET GÅ TIL FELLESKJØPET Velkommen til vår stand på Dyregod! Her kan du slå av en prat med våre selgere Flere gode tilbud under Dyregoddagene Kaffe og noe å sette tenna i

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

OFFISIELL ÅPNING AV FÅREFESTIVALEN. Fredag 23. september kl 20.00

OFFISIELL ÅPNING AV FÅREFESTIVALEN. Fredag 23. september kl 20.00 OFFISIELL ÅPNING AV FÅREFESTIVALEN Fredag 23. september kl 20.00 ERIK MOGENO Fra Norske Talenter på TV2 Erik er buktaler, magiker og komiker. La deg fasinere av Eriks utrolige triks, hvor du også kan regne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Velkommen til. Nye. 23-26. juli 2009. på Torpomoen - Ål i Hallingdal. Med musikk av :

Velkommen til. Nye. 23-26. juli 2009. på Torpomoen - Ål i Hallingdal. Med musikk av : Velkommen til Nye 23-26. juli 2009 på Torpomoen - Ål i Hallingdal Med musikk av : Bjørns Orkester består idag av: Bjørn Kalvatsvik (far, trekkspill, synthesizer, sang), Mathias Kalvatsvik (sønn, trekkspill,

Detaljer

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier)

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) ønsker velkommen til Nesset på Bergtun i Eidsvåg, torsdag 16. april 2015 08 30 til 16 30 Program: 0830 0900 Registrering mingling kaffe og frukt. 0900 0915 Innledning

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Økologisk mat. OkoukaST

Økologisk mat. OkoukaST Økologisk mat 18. 25. oktober Sør-Trøndelag Arrangører: Bondens marked * Fremtiden i våre hender * Grønn barneby * Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag * Norsk landbruksrådgivning * Oikos * Skjetlein grønt

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

på Torpomoen - Velkommen til Nye 28-31 juli 2011 Ål i Hallingdal

på Torpomoen - Velkommen til Nye 28-31 juli 2011 Ål i Hallingdal Velkommen til Nye 28-31 juli 2011 på Torpomoen - BjørNs OrkesTer Ål i Hallingdal Her er det mulighet for alle. Meld dere på! Torsdag: Takk for sist kveld. Fredag og lørdag: Dans til forskjellige orkester

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV.

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV. PROFILMANUAL Innledning Denne profilmanualen inneholder retningslinjer ved bruk av logo, typografi, tekst, farger, grafiske elementer o.l. Vedrørende Kongsberg Barnebokfestival. Formålet er å gi festivalen

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Finalister: Årets unge bonde 2014

Finalister: Årets unge bonde 2014 Finalister: Årets unge bonde 2014 Marita Helskog Alder: 34 Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland Fylke Yrke: Melkebonde Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. Hun driver et

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 Oktober måned startet med høstferie for mange av Askeladdene. Det var mye fin lek og en noe roligere uke som var godt for både små og store. Barna var med og laget deilig

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2012 Hei alle sammen April har flydd forbi og nå kommer mai du skjønne milde! Vi har fortsatt å gå på svømming, noe som er veldig populært! Mange spør når det er deres

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 I mars måned har det vært flere spesielle dager som barna har jobbet mot og gledet seg ekstra til. Først ut var : TEMAFESTEN: Her lager vi en edderkopp pinjata

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører.

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Amir har kjøpt ny datamaskin. Den var ganske dyr, men veldig fin. Han bruker den ofte, både til skoleoppgaver

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer Velkommen til Norges største lokalmatfestival For mer info: www.matfest.no Bergen Matfest er en av Norges største matfestivaler, og har som mål å fremme lokal mat og lokale mattradisjoner gjennom å synliggjøre

Detaljer

ÅPNINGSTIDER DESEMBER 1 til 10.des

ÅPNINGSTIDER DESEMBER 1 til 10.des HAGLEBUPOST Nr. 277 Dato: 23.10.17 Temp: -4 gr Snødybde: Bare lagt seg hvitt på bakken Skispor: Se skisporet.no ÅPNINGSTIDER OKTOBER/NOVEMBER Man - Tors fra kl. 11.00 til kl. 18.00 Fre Lør fra kl. 11.00

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Januarbrev for Eika.

Januarbrev for Eika. Januarbrev for Eika. Godt nytt år! Så er vi i gang med et nytt år, og vi håper det blir et godt år for oss. Vi har hatt en trivelig førjulstid i barnehagen med mange tradisjonelle aktiviteter. Selv om

Detaljer