GENERALSPONSOR. -opplevelser for hele familien! vi møtes på. nordvestlandets største landbruksmesse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALSPONSOR. -opplevelser for hele familien! vi møtes på. nordvestlandets største landbruksmesse"

Transkript

1 Fokus på landbruk og bygdenæringer sept nordvestlandets største landbruksmesse vi møtes på -opplevelser for hele familien! 1 MESSEAVIS DETTE SKJER: aktiviteter for barna eventyrskog teater musikk/dans barnas marked dyreutstillinger fesjå salgsutstillinger marked småskala brukskunst maskiner og utstyr nytt og gammelt demonstrasjoner underholdning konkurranser drengatlon mat og drikke størst på servering! pubkveld dansefest les mer på: velkommen! DYREGOD-DAGANE SEPT PÅ BATNFJORDSØRA GJEMNES KOMMUNE GENERALSPONSOR

2 2 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Det er med stor glede hovedkomiteen for Dyregod-dagane igjen kan ønske velkommen til folkefest på Batnfjordsøra. Uten gode støttespillere og sponsorer med både lokal og regional tilknytning, samt en hær av dyktige frivillige, ville det ikke vært mulig å påta seg gjennomføringa av et så omfattende arrangement. Det som for sju år tilbake starta med en idé om å etablere ei messe som kunne bidra til synliggjøring av landbruket, har i dag utvikla seg til et populært treffsted for langt flere enn den opprinnelige målgruppa. Men like fullt vil Dyregoddagane sin bunnplanke alltid ha forankring til næringa som årlig bare i Møre og Romsdal står for produksjon av mat og råvarer med ei salgsomsetning på mer enn 2,1 milliarder kroner. Godt over 3000 arbeidsplasser er direkte tilknytta landbruket i fylket vårt. En kan så å si bite seg merke i at Møre og Romsdal er det største matproduksjonsfylket fra land og hav! I tillegg til nevnte støttespillere og sponsorer fra næringslivet, håper vi de tusener som besøker Dyregod-dagane også ofrer noen tanker til alle de frivillige. Disse er de store bidragsyterne Tema: Messeavis Dyregod-dagane Opplag: Design/produksjon: Centi Media AS Trykk: Polaris Trykk Nordvest AS Redaktør: Jun Grindvold Redaksjon: Elin Stenkjær (foto), Per-Tormod Nilsen (foto 1. side), Thor Fuglset (tekst o.a.) Annonser: Jun Grindvold Foto: Elin Stenkjær Velkommen til folkefest! til realiseringa av folkefesten. Mange av dem kommer tungt inn allerede i planleggingsfasen av det omfattende arrangementet som Dyregod-dagane har utvikla seg til. Og alle som én gjør de en formidabel jobb! At det de siste åra er blitt listeført godt og vel 5000 dugnadstimer, sier sitt om lokale/regionale ildsjelers evne til å løfte i flokk. De langt fleste av dem er naturlig nok rekruttert fra lag og foreninger i Gjemnes kommune. Dessuten består frivillig-korpset så å si utelukkende av voksne. Dette har nok bidratt til å gi Dyregoddagane troverdighet og seriøsitet som er blitt lagt merke til, slik det er kommet til uttrykk bl.a. gjennom tildeling av Orkidé-prisen, en høythengende utmerkelse fra ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre. Et annet innslag som Dyregoddagane trolig er aleine om er skoledagen. Her inviteres 10. klassinger i fylket til et pedagogisk godt anretta fagprogram om landbruk og bygdenæringer. Også dette tilbudet er blitt lagt merke til, lokalt som regionalt. Derfor syntes mange det var som fortjent da fylkesmannen i Møre og Romsdal karakteriserte Dyregod-dagane som den mest profesjonelle og slagkraftige messa for landbruk og bygdenæringer i Midt-Norge. Også i år vil skoledagen stå på programmet. Men som arrangør tillater vi oss å meddele noe skuffelse over at 10. klassinger med tilhørighet til by-skolene ikke kunne ta seg råd til å besøke oss i år. Neste år er derfor 10. klassinger fra både by og land hjertelig velkomne! Asbjørn Undlien, styreformann Millionbeløp til lag og foreninger For både Gjemnes kommune generelt og lag og foreninger spesielt, har Dyregod-dagane stor betydning, både økonomisk og trivselsmessig. Siden starten for seks år sida, er den organiserte frivillighet tilført godt og vel 1 million kroner fra arrangøren av Dyregoddagane. Jun Grindvold, daglig leder hos SUS i Gjemnes sier at det i fjor ble gitt kroner til lag og foreninger i kommunen. Året før var beløpet kroner. -I løpet av de seks åra Dyregod-dagane har eksistert, er til sammen 1 million kroner tilført det frivillige foreningsliv i kommunen. -Hvor mye butikker og andre deler av næringslivet i sentrale deler av kommunen genererer av inntekter som direkte følge av Dyregod-dagane, vet en ikke. Men det er grunn til å anta det kan dreie seg om en del kroner, smiler Grindvold. -Og de mange frivillige gjør en formidabel jobb? -Ja, det er det ikke tvil om! Noen har gitt seg etter å ha vært med i flere år, men nye kommer til. Vi har derfor aldri hatt vansker med å skaffe nok frivillige. Vi som arbeider i organisasjonen er imponert over og takknemlige for innsatsen Hovedkomiteen 2015 Følgende er medlemmer av hovedkomiteen for Dyregod-dagane 2015: F.v. Olav Bjørn Nilssen, Hans Martin Flatsetø, Asbjørn Undlien, Ole Martin Ask, Kari Aamyri Bø (foran f.v.) og Jun Grindvold. Svein Arild Eikemo, Kjetil Hestmark og Odd Ingvar Torvik var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Elin Stenkjær. SUS i Gjemnes as er arrangør av Dyregod-dagane. Dette er et aksjeselskap med 52 aksjonærer, de fleste hjemmehørende i Gjemnes kommune. Både privatpersoner, organisasjoner og bedrifter er aksjonærer. Jun Grindvold er dalig leder i SUS i Gjemnes, organisasjonen som står bak Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. som alle frivillige legger ned. Her er det mange som bidrar! understreker Jun Grindvold. Hun sier videre at elever fra 10. klasse og deres foreldre som hjelper til under Dyregoddagane, får bidrag som er øremerka klassetur. En annen takknemlig mottaker av penger er Batnfjord IL. Aksjekapitalen er på kroner. Selskapet betaler ikke aksjeutbytte til aksjonærene. I stedet kanaliseres midler til virksomheter som bidrar til nyskapning i og videreutvikling av Gjemnes kommune. I denne Etter medlemmenes innsats under årets Dyregod-dagane, vil idrettslaget trolig ha tjent mellom kroner. Batnfjord IL og Batnfjord Musikklag mønstrer den klart største frivillig-troppen under Dyregod-dagane. gruppa finner vi også lokale lag og organisasjoner. SUS er forkortelse for samarbeid, utvikling og skapervilje. SUS i Gjemnes sin daglige leder er Jun Grindvold og Asbjørn Undlien styreformann. Følgende er avbilda på framsida: Bak rattet/i førersetet i den gamle traktoren finner vi Andrea og Martin Bjerkeset Warvik. Videre ser vi Frida Harstad Fostervold og en blomsterplukkende Jenny Bjerkeset. Gutten med den lyse caps`en heter Mathias Hyllnes-Hoem. (Foto: Per-Tormod Nilsen).

3 Fokus på landbruk og bygdenæringer 3 Ekte engasjement Sparebanken Møre er hjertelig tilstede under Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Banksjef Marit O. Rotås Sørvik (t.h.), Sparebanken Møre er godt fornøyd med samarbeidet med Dyregod-dagane. Her ser vi henne sammen med bankkollega Magnhild Gjeldsten Søvik og Asbjørn Undlien, sentral i hovedkomiteen til Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Banksjef Marit O. Rotås Sørvik -Jo bedre folk i Møre og Romsdal har det, jo bedre har vi det. Det er den enkle filosofien bak bankens samfunnsengasjement. Det er også derfor Sparebanken Møre har vært hovedsponsor for Dyregod-dagane de siste fem åra, sier Marit Rotås Sørvik, banksjef ved Sparebanken Møre i Tingvoll. -Dyregod-dagane setter fokus på landbruk og bygdenæringer på en positiv måte og henvender seg til hele lokalsamfunnet. Derfor er vi godt fornøyde med den samarbeidsavtalen som Sparebanken Møre har med Dyregod-dagane, fortsetter Rotås Sørvik. -Den spredning av kunnskap om bygdenærings-kulturen som skjer i løpet av dette arrangementet, er viktig. Ikke mist gjelder dette også de mange aktiviteter for barn og unge som arrangeres, tilføyer hun. -Hva er bakgrunnen for Sparebanken Møres samfunnsengasjement? -Det høres kanskje rart ut, men sparebankene startet opprinnelig som kornlagre. Disse ble oppretta for å gi såkorn i dårlige år. Seinere ble kornlagrene solgt og betalingen ble brukt til egenkapital i sparebankene. Som sparebank har vi anledning til å benytte en del av overskuddet til allmennyttige tiltak i vårt nærområde. Som bank er vi opptatte av utviklinga i samfunnet. Vi er avhengige av at mennesker og bedrifter ønsker å etablere seg i det vakre fylket vårt, understreker Marit O. Rotås Sørvik. -Hvem kan søke om midler fra Sparebanken Møre? -Alle lag og organisasjoner som driver allmennyttig arbeid i Møre og Romsdal kan søke om støtte til gode formål. Neste søknadsfrist er 1. oktober. Og da håper vi å se mange gode prosjekter fra Gjemnes også. I tillegg har vi oppretta en stipendordning som vi kaller GNIST Mørestipend. Dette stipendet skal gi lokale talenter innen idrett, kultur og åpen klasse den ekstra gnisten til å utvikle talentet sitt. -Vi er alltid ute etter gode prosjekter som kan gi glede og engasjement og som bidrar til å utvikle nærmiljøet vårt til en enda bedre plass for befolkninga i Møre og Romsdal, avslutter Marit O. Rotås Sørvik. Dyregod betyr mye - Dyregod-dagane betyr mye, for mange. Dette er et arrangement som gir ringvirkninger på flere områder og engasjerer både gamle og unge, sier samboerparet og gårdbrukerne Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken. Gården til de to ligger flott til på Åsan, i Torvikdalen, bare få minutters kjøring fra Torvikbukt. De kjøpte gården i det frie markedet i Da hadde det vært stille i både bolighuset og driftsbygninga i flere år. New Zealand og Canada Ingunn, som vokste opp på en av nabogårdene nær Torvikåsen, møtte Rolf Kristian for fire år siden. Begge er utdannet agronom og har lengre erfaring innen landbruket - som bl.a. avløsere og han forpakter av gård i heimkommunen Halsa. Etter fire års utdanning fra Gjermundnes vgs, tre år agronom og med naturforvaltning som fokusområdet siste året, dro Ingunn i 2009 til New Zealand og Canada, på landbruksutveksling gjennom organisasjonen IAEA. Her venta gårdsarbeid. Og det på et anna nivå enn det hun var vant til fra hjemlandet. Siden fulgte studier ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). - På New Zealand arbeidet jeg på en gård med 540 kyr, som ble melka to ganger om dagen. Gården i Canada hadde bare 225 kyr. Og med sine mål, var også den uvanlig for en nordmann. Vi hadde forøvrig besøk fra den canadiske vertsfamilien i fjor. Det ble et hyggelig gjensyn. - For oss var melkeproduksjon naturlig satsingsområde, forteller Rolf Kristian Blekken. I dag har vi ei kvote på 167 tonn og arbeider etter en femårig driftsplan. Etter at vi etablerte oss på Torvikåsen, er det blitt investert betydelige beløp og arbeid i hovedhuset, og i reetablering av gårdsdrifta. Fra gården utgår 164 mål og i tillegg leier vi jord i nærområdet. Også Ingunns søster, Ann Mari Torvik, er landbruks-interessert. Hun og samboeren Roger Talset Aspås skal med tida overta gården som i dag drives av faren, Odd Ingvar Torvik, leder for dyrekomiteen for Dyregod. Driverne på Torvikåsen, Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken sammen med datteren Karin Sofie (3). Begge deltar som frivillige under Dyregod. Godt landbruksmiljø - Gjemnes har et godt landbruksmiljø, fortsetter Ingunn og Rolf Kristian. Alle som er en del av dette miljøet, er flinke til å spille hverandre gode gjennom utveksling av erfaringer og ideer. Og Dyregod-dagane og aktivitet som følger av arrangementet, har fra starten vært både en viktig møteplass og kilde til inspirasjon for landbruksnæringa i regionen. SUS i Gjemnes, som er aktiv hele året, har bidratt til å gjøre landbruket til kommunens største enkeltnæring. Om landbruket sin stilling generelt mener begge at melkeprodusentene har sett en positiv utvikling etter siste SP-oppgjøret i 2013, men at virkninga av arbeidet til de som har sittet med makta i departementet ennå ikke har slått fullt ut. - Landbruket er ei langsiktig næring. Virkningen av den politikken som dagens blåblå landbruksdepartement fører, kan det ta tid å se resultatet av. Vi som bønder gleder oss til Dyregod, som får fram noe av det beste som næringa kan by på, smiler Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken.

4 4 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes nyhet! Norges mest sporty bankkontor? Med mobilbank kan du utføre banktjenester akkurat der du er, selv om du egentlig gjør noe helt annet. Vår mobilbank er både enkel og sikker, og har nå over brukere. Last ned SpareBank 1 mobilbank helt gratis, og kom i gang med ditt eget bankkontor du også. Trenger du personlig rådgivning? Vi er tilstede ved vårt kontor i Batnfjordsøra og hjelper deg med bank og forsikring. Ta kontakt med oss for å avtale et møte. Centi Media Marit Fredrickson Tlf: snv.no Edith Skjølsvik Tlf: Lillian Bråten Tlf: Øystein Aksland Tlf: vår aller beste utendørsmaling! Best mot nordisk, tøft klima! 12 års vedlikeholdsintervall Suverene påføringsegenskaper Spesielt effektiv mot svertesopp Fargestabil med ekstra høy glans Lyst på nytt hus? Å bygge hus er noe av det største og viktigste du gjør i livet. Det handler om identitet, om framtid og om glede. Men her og nå handler det om å lete og finne det huset du liker aller best. I vår flotte, nye huskatalog finner du mange spennende modeller. Dyregod-dagane september Kom innom vår stand på Dyregod-dagane Lør 31. august søn 1. september. Malo Hus - Jupitervegen 3, Bergmo 6419 Molde, Telefon ,

5 Fokus på landbruk og bygdenæringer 5 Dette handler om folkeopplysning I løpet av Dyregod-dagane 2015 sin første dag, gjennomføres skoledagen for sjette gang. Da vil flere hundre 10. klassinger fra ungdomsskoler i regionen få informasjon om de fleste sider ved norsk landbruk. Grunna økonomiske utfordringer, så det ut til at programposten måtte strykes i år. Men gode krefter sørger for at programposten likevel gjennomføres som planlagt. - Da fylkeskommunen, som har gitt den unike skoledagen nødvendig økonomisk støtte siden starten, trakk seg med det resultat at Dyregod-dagane måtte dekke storparten av utgiftene sjøl, hang skoledagen i en tynn tråd. -Vi måtte derfor aksjonere omgående, sier Olav Bjørn Nilssen, sentral i både Dyregod-dagane sin hovedkomité og kommuneledelsen i Gjemnes. - Vi allierte oss med gode samarbeidspartnere som Felleskjøpet Agri, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Bioforsk, Nortura, Tine og Landbruk Nordvest for å finne ei løsning som gjorde at skoledagen kunne gjennomføres som planlagt. -Deretter ble det sendt invitasjon til nærmere 10 skoler og deres 10. klassinger i Romsdal og på Nordmøre. Dessverre kunne vi ikke dekke reiseutgiftene, noe som resulterte i et høflig nei fra skolene som svar på invitasjonen. Styret i SUS i Gjemnes sa da at de ville dekke reiseutgiftene, samtidig som nevnte organisasjoner ville ta ugiftene knytta til lærekreftene. Og slik blir det tilbud til skolen også i år. 300 elever er (i skrivende stund) påmeldt, men vi er klare til å ta i mot 100 elever til, forteller Nilssen. Han legger til at opplegget i år har likheter med det som er blitt kjørt tidigere. -Vi mener det er viktig at skoleopplegget gjennomføres. Dette handler om folkeopplysning. I dag er det blitt slik at sjøl mange av dem som er bosatte på landsbygda har et perifert forhold til landbruket og bygdenæringene. Jeg synes heller ikke skoleverket er flink nok til å gå i dybden på dette området, sier Olav Bjørn Nilssen. -Invitasjon ble sendt til skoler i både Molde og Kristiansund, men skuffende nok var interessen lunken. Vi hadde regna med å bli møtt med langt mer positivt svar fra byskolene. Heldigvis har vi miljøer som har bidratt i alle år. Bondelaget i Møre og Romsdal og leder av fylkeskontoret, Arnar Lyche, har hele tida vært en slik god medspiller. Også Landbruk Nordvest og Bioforsk på Tingvoll har vært viktig å ha med seg. Følgende kommuner med ungdomsskoler står på årets deltakerliste: Eide, Fræna, Nesset, Rauma, Sunndal og Tingvoll. temaer på standplass Maskiner i landbruket v/landbruk Nordvest Moderne kjøttproduksjon v/nortura Olav Bjørn Nilssen, sentral i hovedkomiteen for Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Landbruket i Norge og Landbrukssamvirket v/møre og Romsdal Bondelag Videregående utdanning v/gjermundnes vidaregåande skule De godt og vel 300 elevene som kommer til Dyregod-dagane fredag, skal besøke i alt seks standplasser. Ved hver standplass vil fagpersoner ta i mot. Moderne mjølkeproduksjon v/tine Rådgivning Friluftsliv v/norges jeger- og fiskerforbund og Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Vi må tenke langsiktig: Landbruk på naturens premisser Tekst: Arnar Lyche -Jeg kunne ikke vært i en annen avis enn Nationen, sier Kari Gåsvatn. Det er den viktigste avisa. Landbruk i samspill med naturen og biologiske lover blir mer og mer viktig. Vi må tenke langsiktig. Kari Gåsvatn, opprinnelig fra Rindal, har vært journalist og kommentator i Nationen siden Hun begynte som lærer på Tingvoll, men flyttet tidlig til Oslo. Journalistkarrieren startet i Vårt Land i Hun blir pensjonist i disse dager, men har ikke tenkt å gi seg med skrivingen av den grunn. Til sammen har du skrevet mye gjennom alle disse årene. Kari Gåsvatn, journalist og kommentator i Nationen. -Hvordan har du greid å beholde gløden? -Nysgjerrighet og engasjement har vært de viktigste drivkreftene. Temaer som mattrygghet, demokrati, sentralisering, klima og bønder opptar meg sterkt. Vi må drive landbruk på naturens premisser. Tidligere har jeg vegret meg for å kaste meg ut i landbruksdebatten og har skrevet helst om andre temaer, men de siste åra har jeg tatt utfordringen. Landbruksdebatten har endret seg de siste årene. Ellers har jeg alltid likt å presentere folk som tenker litt annerledes. Slike som utfordrer vedtatte sannheter. Jeg tror bestemt at bygda og landbruket har ei framtid. En eller annen gang så snur det. Ser verden fra Berlin I lengre tid har jeg hatt en deltidsavtale med Nationen, slik at jeg kan jobbe deler av året fra Berlin. Jeg var nysgjerrig på samfunnsdebatten i et stort europeisk land, og samtidig oppleve hvordan EU fungerer fra innsiden. Det var det som brakte meg til Berlin. I Tyskland er landbruk hett tema og industrilandbruket får mye negativ fokus. Mediene overgår hverandre i å avsløre skandaler. Ukentlig meldes det om dårlig dyrevelferd, sosial dumping, giftbruk osv. Blant annet har kyllingbransjen fått mye kritikk. Og juks med økologiske produkter har også blitt løftet fram. Bier og humler får stor oppmerksomhet, og det snakkes om fuglene som drar inn til byene på grunn av monokulturene ute på landsbygda. Dersom Norge fortsetter å utvikle industrimodellen i landbruket, risikerer vi samme type medieoppslag her. Den siste tiden har vi sett økt fokus på slike saker også her hjemme. Landbruk er godt stoff. Fra Rindal til Oslo til Berlin? Selv om jeg har bodd i Oslo i 45 år har jeg et bein både i Rindal og i Berlin. Det beste med Oslo er marka. Ellers er det veldig flott at folk både i Oslo og Berlin blir mer og mer opptatt av bylandbruk. Det betyr ikke mye for matforsyningen, men da forstår folk mer. Og det er viktig. Fra oppveksten i Rindal har jeg gode minner om kulturlandskapet. Om orkideene som vokste fram når slåtten var over. Slikt fester seg. Jeg leier ei hytte på hjemgarden og drar dit hvert eneste år. Det er så lenge siden jeg bodde i Rindal at jeg kjenner ikke folket, men ser de er driftige og holder på. -Og du lar deg lokke til Dyregod dagane? -Ja, det er en fin mulighet for meg å møte bønder. Jeg liker den gode dialogen. Fagseminar om myrdyrking, Bondelag og Sylvi Listhaug Tid og sted: Kulturstua, Samfunnshuset Lørdag 6. sept. kl Møre og Romsdal Bondelag inviterer til fagseminar under Dyregod-0dagane. Arrangementet er et samarbeid mellom Landbruk Nordvest, NIBIO (tidligere Bioforsk) på Tingvoll og begge faglag. Det blir først en sekvens om myrdyrking og klima, og deretter settes landbrukspolitikken under lupen. Program: Kan resultater fra forsøksfelt på Hustad friskmelde omgraving av myr som dyrkingsmetode? v/sverre Heggset, rådgiver i Landbruk Nordvest og Sissel Hansen, forsker i NIBIO. Folk ser ikke forskjell på Bondelaget og Listhaug v/kari Gåsvatn, kommentator i Nationen. Nydyrking av myr Forbrukeren håper å finne en bonde som ikke går i ett med tapeten i Landbruksdepartementet, skriver kommentator i Nationen Kari Gåsvatn. Hun har mye på hjertet, og en stor leserskare. Videre skriver hun: Krisa er avverget og optimismen tilbake. Retningen ligger fast. Ros til Bondelaget som ikke brøt. Det sier Sylvi Listhaug og hennes fortelling har festet seg. Men bortenfor politikken skjer det nå en endring. Folk vil se hvor maten kommer fra. De vil ha ost og kjøtt fra dyr som har gått på beite. Lengselen etter ekte mat går over hele verden. Bondelaget sier ja takk til begge fortellingene. Men når bøndene forteller to historier som ikke henger sammen, er det risiko for at begge blir uklare. Folk flest har vansker med å se forskjellen på Bondelagets og Listhaugs fortelling om norsk landbruk. Som bevisst forbruker og bydame med sterke røtter i bygde-norge, ser Kari Gåsvatn landbruket fra flere hold. Gå ikke glipp av Kari Gåsvatns kloke refleksjoner om norsk mat- og landbrukspolitikk. Nydyrking av myr Interessen for å nydyrke jord øker, og for noen bønder er myr eneste dyrkningsalternativ. Samtidig er det et politisk press for å forby nydyrking av myr. Det skyldes at noen forskere har regnet seg fram til at ett dekar dyrket myr kan slippe ut omtrent like mye CO2 som en personbil. Omgraving av myr innebærer at underliggende mineraljord blir gravd opp og lagt som et lokk over torvlaget. Metoden er egnet på områder hvor det er sandrik undergrunn og hvor torvlaget ikke er tykkere enn ca. 2 meter. Bioforsk og Landbruk Nordvest samarbeider om et forsøksfelt på Hustad. Forsker Sissel Hansen måler klimagassutslipp fra faste ruter på omgravd, grøfta og naturlig myr, mens landbruksrådgiver Sverre Heggset registrerer avlingene. Kan forsøksresultatene herfra bidra til å friskmelde omgraving av myr som dyrkingsmetode?

6 6 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Satser på kortreist mat -Oppskrifta på at de mange tusen som besøker Dyregoddagane skal unngå sultfølelse er servering av kortreist kvalitetsmat, forteller arrangørens Ole Martin Ask. Han reklamerer med at kvaliteten på maten som tilbys i år, neppe har vært bedre. -Når vi denne gang satser på småskala lokalprodusert mat, er ikke det tilfeldig; kortreist mat er noe som tilhører vår tid og blir stadig mer populært. I år er det også mange produsenter fra dette miljøet som er utstillere under Dyregod-dagane. Derfor ble dette et naturlig satsingsområde for oss som arrangør, sier Ask. Han forteller at Gårdsslakteriet Sylte AS - med base i Surnadal er blant dem som kommer til Dyregod-dagane med sine anerkjente produkter. Og arrangøren vil bruke råvarer herifra når publikum skal fristes med bl.a. tradisjonsmat som saltkjøtt m/kålrabistappe o.a. -Grillmat hører naturlig hjemme under et arrangement som Dyregod-dagane. Og her kan vi tilby hamburger fra nettopp Gårdsslakteriet Sylte AS. Jeg har testa kvaliteten, - som er ypperlig. Du kjenner at dette er reint kjøtt! forsikrer Dyregod-dagane sin matekspert og sier at årets meny ikke skiller seg så mye fra tidligere års menyer. -Vi hadde så å si tatt sikte på å servere hjortekjøtt i år, fortsetter Ask, - men klarte rett og slett ikke å skaffe det. Dette er leit fordi vi tidligere har hatt viltgryte på menyen én av dagene. Viltgryte har alltid vært en storselger, så dermed er dette beklagelig av flere grunner. -Når det gjelder grillmat, håper jeg på rekordsalg. I fjor økte vi markant i forhold til omsetninga i Jeg er trygg på at det også i år vil bli økning i forhold til Grillmat på arrangementer som Dyregod-dagane vil alltid ha mange kjøpere. -Og is og brus? -Salg av disse produktene er vær-avhengig. Enkelte år som i fjor med fint vær ga veldig godt salg. Men noen grader kaldere vær og salget står i fare for å stupe. Vi stoler på at ordfører Odd Steinar Bjerkeseth (KrF) har kontakter som kan bidra til å gi oss kjempe-fint vær også i år, smiler Ask. Han forteller at det dessverre ikke blir kokkekamp i 2015, til tross for at dette innslaget ble meget vellykka i fjor, takket være dyktige deltakere og en speaker i storform. Publikum kan videre merke seg at det skal settes opp ekstra telt der kun kortreist mat selges. Og like ved dette teltet plasseres grillen der den kortreiste maten skal lages. Ole Martin Ask lover tilgang på kjempegod mat under Dyregod-dagane. Foto: Elin Stenkjær. Gratis parkering Dette ble solgt i fjor! Arrangørens Ole Martin Ask forteller at følgende volum mat og drikke gikk over disk under Dyregod-dagane i 2014: 1200 baguetter 170 liter vaffelrøre 270 liter svelerøre 70 bløtkaker/kaker 340 kg grillpølser 350 kg hamburgere 180 kg grillkoteletter 350 kasser brus/vatn 100 liter viltgryte 90 liter baccalao 2200 hjorte- og kjøttkaker 200 fiskeburgere 40 kg røkt svinekam 200 kg rømmegrøt Bente Solenes, parkeringsansvarlig under Dyregoddagane, lover gratis plass til alle som kommer med bil eller buss. De fleste besøkende kommer fra enten Moldeeller Kristiansunds-sida og parkerer naturlig nok på sin side av Batnfjordsøra, sier Solenes. -Vi som er knytta til parkeringstjenesten føler oss trygge på at det skal gå greit også denne gangen. Av og til kan det oppstå utfordrende situasjoner, men stort sett ordner det seg til beste for alle parter. Oppfordringa til publikum må være at det gjelder å følge skiltene og høre på parkeringsmannskapet sine anvisninger, understreker Solenes. Hun ber også publikum merke seg at TIME-Expressen bytter holdeplass under Dyregoddagane. Vanligvis stopper bussen midt i sentrum på Batnfjordsøra, men nå vil av- og påstigning skje ved bensinstasjonen. -Jeg har vært med siden starten og aldri opplevd trøbbel av noe slag knytta til parkering under Dyregoddagane. Før vi tok Innergarden og området rundt i bruk, kunne det oppstå en og anna utfordrende situasjon, men de siste åra har det meste gått på skinner. For to år siden ble det bestemt at parkeringa skulle være gratis. Om det har ført til at enda flere bruker bil for å komme til Dyregod-dagane vet jeg ikke, men sikkert er det at besøkstallet har økt. Og lørdagen er den store dagen; da er det trøkk her! sier Bente Solenes, som har rundt 70 personer i parkeringsstaben. -Skulle det bli mangel på parkeringsplasser i sentrumsområdet, har vi ordna oss med reserveplasser like utenfor sentrum. Vi kan derfor love parkeringsplass til alle, legger hun til. Mange kommer til Batnfjordsøra med bil. Proffe parkeringsvakter hjelper deg med å finne plass til bilen. Foto: Ivar Øren.

7 Fokus på landbruk og bygdenæringer 7 kom på dyregod og se våre markedsledende minimaskiner! møt oss på dyregoddagene Centi Media Strandsagveien Brumunddal Tel: Bank - mer enn penger Ved å være bank for både privatpersoner, landbruk, det offentlige og bedrifter i hele fylket, bidrar vi til å skape vekst og utvikling i Møre og Romsdal. I tillegg deler vi bankens overskudd med lokalsamfunnet. Flere tusen lag og organisasjoner og andre samfunnsnyttige prosjekt har tilsammen mottatt betydelige bidrag i årenes løp. Dette gjør vi fordi vi hører til her. Sparebanken Møre - stolt generalsponsor til Dyregod-dagane.

8 8 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes SAG EGET TØMMER SPØR ETTER VÅRE VELSMAKENDE PRODUKTER! Godt utvalg i hjortebiff, viltpølser og andre kjøttvarer Vi foretar foredling, produksjon og salg av kjøttvarer! Pølser Steik Biff Hjortesalami Hjortekarbonader Salg av pelsskinn Oppkjøp av vilt. Vi tar i mot leieslakt av storfe og lam. VESTVIK REKLAME AS Nyhet! FARMeRS M8 SOLOSAG M8 BåNdSAGeR høvler ÅPEN BUTIKK: Alle hverdager kl Bestilling: tel eller Ann. Vedterminalen1_Layout Side 1 Vi har stort utvalg av bygningsvarer. Be om tilbud! INDERØY SANDEFJORD Tlf VEDTERMINALEN ANS 6633 Gjemnes Tel Ring oss på 03100, eller snakk med din forsikrings - rådgiver Besøk vår stand på DITT LOKALE SLAKTERI Dyregod-dagane Industriveien 2, 6517 Kristiansund. Tel for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell Besøk vår stand på Dyregod-dagane informasjon. for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell informasjon. A13_0308/ Få svar på alle spørsmål du har om forsikring Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med organisasjonene i landbruket. Hele 7 av 10 bønder er forsikret hos oss. Gjennom ditt medlemskap får du betydelige fordeler i Gjensidige. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne forsikringsløsninger som passer dine behov. SAMMEN ER VI STERKE! Bondelaget samler landbruket til felles kamp for fortsatt norsk matproduksjon.

9 Fokus på landbruk og bygdenæringer 9 Mange tilbud til de aller yngste eventyrlige pulverheksa Fiskelykke? Foto: Elin Stenkjær Masse aktiviteter og moro for barna. Foto: Elin Stenkjær Dyregod-dagane har siden starten lagt ned betydelige ressurser for å gi de aller yngste et så godt tilbud som mulig. En av dem som brenner for nettopp dette er Karin Harstad, som bokstavelig talt fyller flere roller under dagane. Her forteller Harstad om noen av tilbudene som venter barna: BARNE- HAGENE Alle barnehagene i kommunen er fredag kl invitert til spesialforestilling i og rundt Amfiet i Eventyrskogen. Her kan de få oppleve både musikk, teater og sang. Litt av målet denne dagen er å engasjere de frammøtte. Det ryktes også at Pulverheksa kommer til å dukke opp, så dette ligger an til å bli ei artig stund. Pulverheksa får i år assistanse av tre hjelpere/ skuespillere, - Åse Djupvik Eidseter, Silje Klungnes og Margaret Nagel Grimstad. Alle fire jobber i barnehager i Gjemnes. ANSIKTS- MALING Lørdag fra kl /12.30 blir det stort sett samme opplegg som fredag, med Pulverheksa som naturlig midtpunkt. I tillegg til Pulverheksas forestilling, står også ansiktsmaling på programmet. Dette har i alle år vært et populært innslag. Alt tyder derfor på ny suksess for dem som besørger dette innslaget. GULL- GRAVING Tradisjonen tro blir det også gullgraving. Som vanlig ledes denne av Knut Trygge Storvik. Her er det mange som opp gjennom åra har deltatt med stor iver. Håpet er sjølsagt å finne det edleste av alle edle metaller... BARNAS MARKED Søndag blir det debut med Barnas marked under Dyregoddagane (se egen artikkel). Tanken bak dette innslaget er at barn (opp til 15 år) kan stille ut og selge produkter den enkelte sjøl har laga. Markedet vil holde åpent i to timer. Rett i høyet. Foto: Elin Stenkjær EVENTYRSKOGEN I og rundt Eventyrskogen ved Amfiet vil det være stor aktivitet alle dager med bredt aktivitetstilbud. Her kan nevnes Tarzanjungel og klatreskog, diverse sklier og hopping i høyet og mye anna. Pulverheksa (Karin Harstad) er en populær gjest under Dyregod-dagane. Hun blir å treffe i Eventyrskogen, der mye morsomt og spennende skjer. Foto: Elin Stenkjær Også under årets Dyregod-dagane skjer det mye spennende og artig i Eventyrskogen, der bl.a. Pulverheksa og flere av hennes venner kan oppleves i forbindelse med forestillinga Salt, søtt og sprøtt! på Amfiet i Eventyrskogen. Fredag kl.12, og lørdag kl I korte trekk er forestillinga bygd rundt Pulverheksa sin bekymring knytta til tyveriet av både fiskestanga og sprudlestøvet. Greier Pulverheksa å gjøre prinsessa glad? Og får hun prinsessa til å spise skorpe igjen? Snill og raus Under forestillinga får vi oppleve Pulverheksa som snill og raus - særlig når hun vil hjelpe ei trist prinsesse som ønsker å dra på ball med Drømmeprinsen. Alle karakterer er forankra i bildebøkene om Pulverheksa. Vi holder oss derfor stort sett til handlinga slik vi kjenner den fra bøkene. Men samtidig har vi gitt den lokal forankring ved å gjøre egen vri på noe av det som skjer, sier Karin Harstad, som kjenner Pulverheksa bedre enn de fleste Forfatteren bak bøkene om Pulverheksa er Ingunn Aamodt. Hun har både tegnet og skrevet bøkene om Pulverheksa og hennes to beste venner, katten Hokus og kråka Pokus. NYTT I ÅR: Søndag under Dyregod-dagane får besøkende anledning til å bli kjent med nyskapningen Barnas marked, der barn og unge (opp til 15 år) vil stille ut og selge sjøl-laga produkter som kunst, smykker og andre typer håndverk. -Noe av hensikten med Barnas marked er å tilby barna muligheten til å vise fram det de har laget og samtidig kunne selge det. Vi håper og tror det blir fin kvalitet på produktene som barna lager, slik vi også ser det Barnas marked! hos de voksne utstillerne, sier daglig leder Jun Grindvold, Dyregod-dagane. Den enkelte deltaker vil få Daglig leder, Jun Grindvold. tildelt eget bord der vedkommendes produkter kan plasseres/stilles ut for salg. Det er gratis å delta. Grindvold forteller at førstemann til mølla gjelder for å sikre seg plass. -Vi håper Barnas marked som vil gå over to timer vil tilføre Dyregod-dagane noe positivt og at det kan føre til flere besøkende på søndagen. I fjor hadde vi nærmere besøkende, - i år håper vi på minst like mange, sier Jun Grindvold. Nå åpner Dyregod-dagane for at barn kan selge produkter de sjøl har laga. Foto: Elin Stenkjær. Magisk pulver I tillegg til disse tre figurene er også mange andre figurer med i bøkene, - som blant andre krokodillen, suppegjøken, småtrollene, politimannen, tyven og flere andre. Handlinga i bøkene er gjerne knytta til et problem eller ei utfordring som Pulverheksa hjelper til med å løse ved bruk av klokhet og det magiske pulveret. Og når problemet er løst, kan Pulverheksa, Hokus og Pokus med god samvittighet legge seg for kvelden. I forestillinga møter vi: Pulverheksa - Karin Harstad, Politimannen - Åse Djupvik Eidseter, Prinsessa-Silje Marie Klungnes, Tyven - Margaret Nagel Grimstad For mer informasjon, - se også artikkel Mange tilbud til de aller yngste.

GENERALSPONSOR. Nordstogas klare melding. Mesterhopper i drengatlon. Duket for kokkekamp

GENERALSPONSOR. Nordstogas klare melding. Mesterhopper i drengatlon. Duket for kokkekamp 1 MESSEAVIS FOR DYREGOD-DAGANE 5. 7. SEPTEMBER 2014 PÅ BATNFJORDSØRA GJEMNES www.dyregod-dagane.no Nordstogas klare melding Aasmund Nordstoga, melkebonde og visesanger, skal holde foredrag under M&R Bondelags

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37 Sommer i Rennebu 1 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 1/2009, 74. årgang. Medlemsblad for NBU. ET TYPISK MEDLEM?side 4 TOTENSAFARISIDE 10 MOODSOFNORWAYSIDE15 GOD PÅSKE! OG MYE MER!

Bygde. ungdommen NR. 1/2009, 74. årgang. Medlemsblad for NBU. ET TYPISK MEDLEM?side 4 TOTENSAFARISIDE 10 MOODSOFNORWAYSIDE15 GOD PÅSKE! OG MYE MER! Bygde ungdommen NR. 1/2009, 74. årgang. Medlemsblad for NBU. ET TYPISK MEDLEM?side 4 OG MYE MER! GOD PÅSKE! TOTENSAFARISIDE 10 MOODSOFNORWAYSIDE15 2 01 09 Bygdeungdommen Norsk Landbrukssamvirke et serviceorgan

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter 4.-14. juli 2013 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Åpning av Sørø Det

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

AVISA. Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15. Butikken i Rømskog

AVISA. Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15. Butikken i Rømskog Nr. 4 mai 2009 Klar for høysesongen Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Kanalmuseet har noen nyheter å by på også i år. side 14 og 15 Arbeidsuke på skolen Oda Skolleborg har i arbeidsuka

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Grenseland. Sangtalenter i Aremark AVISA. produktutvikler. bygda i nord. kulturelt felleskap. da Ola kom HJeM

Grenseland. Sangtalenter i Aremark AVISA. produktutvikler. bygda i nord. kulturelt felleskap. da Ola kom HJeM Nr. 3 april 2009 produktutvikler Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Frida Buschmann i Aremark er opptatt av næringspolitikk. Og hun elsker å danse. Side 6 og 7 bygda i nord Sangtalenter

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2011 aremark best PÅ fair Play Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Aremark IF er langt fra størst i Østfold, men kanskje viktigst, sa Per Ravn Omdal, som kom til Aremark

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr.11 Desember 2010 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG 2 AvisA GrenselAnd desember 2010 desember 2010 Aremark Innbyggere: 1.424 Areal: 321 km² Kommunesenter: Fosby Ordfører: Tore Johansen

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Gratis utlån av sportsutstyr gir aktiv sommer Firebarnsmor med alternativ bysommer Stort intervju med ny generalsekretær Leder Minner for livet Sommer og ferietid

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer