Mulighetenes arena. Prosjekt Norsk senter for prosjektledelse og Den norske dataforening inviterer herved til årets prosjektkonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetenes arena. Prosjekt 2005. Norsk senter for prosjektledelse og Den norske dataforening inviterer herved til årets prosjektkonferanse"

Transkript

1 P R O S J E K T Hvordan velge de riktige prosjektene Mulighetenes arena Kommunikasjon i og rundt prosjektene Samspill og teamsammensetning Prosjekt 2005 Mulighetenes arena Norsk senter for prosjektledelse og Den norske dataforening inviterer herved til årets prosjektkonferanse 12. oktober Rainbow Hotel Arena, Lillestrøm

2 Om konferansen Prosjekt 2005 Mulighetenes arena Velkommen til årets begivenhet for det norske prosjektmiljøet! Mulighetenes arena er mottoet for den etter hvert så tradisjonsrike høstkonferansen om prosjektledelse. Med dette ønsker vi å rette fokus mot at prosjekter representerer muligheter og hvordan man kan skape og realisere disse mulighetene. Prosjektarbeid handler om å sette ideer ut i livet og er slik sett et verktøy for nyskaping. For å vise hvilke ulike tilnærminger som kan anvendes for best mulig å utnytte de ideene som initierer prosjekter, og ikke minst få fram og ta vare på ideer underveis, er årets program delt inn i områdene: - IT & Telekom - Bygg & anlegg - Offentlig sektor - Offshore Ut fra disse områdene er vi svært glade for å ha fått med oss personer fra både næringsliv og offentlig forvaltning som skal presentere sine erfaringer fra prosjekter innenfor temaene: - Mulighetenes arena - Hvordan velge de riktige prosjektene - Kommunikasjon i og rundt prosjektene - Samspill og teamsammensetning eller organisasjonelle aktiviteter; prosjekter er bare én måte å organisere på for å nå bestemte mål, og graden av måloppnåelse avhenger i stor grad av hvordan de involverte aktørene kommuniserer for å nå disse målene. Hovedtyngden her er lagt på å vise ulike tilnærminger til hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. I Samspill og teamsammensetning settes søkelyset på at den måten prosjektteamet arbeider og at hvordan samarbeidet innad fungerer er avgjørende for prosjektets resultat. Nøkkelen til suksess kan ligge i nettopp godt samspill og hensiktsmessig teamarbeid. Foredragene som fokuserer på dette temaet vil belyse hvordan man kan arbeide for å utløse gevinster ut fra fordelaktig samspill og velegnet teamsammensetning i prosjekt arbeid. Når det gjelder plenumsforedragene, så spiller de i aller høyeste grad opp til temaene Mulighetenes arena og Samspill og team sammensetning. Vi starter med et foredrag fra telekomsektoren som er preget av store endringer og høye krav til innovasjon og nytenkning. I det andre plenumsforedraget for dagen er det fokus på kreativitet og kreative teknikker og hvordan det kan overføres til prosjektarbeid. Etter at de tematiske strømmene er over avslutter vi med to foredrag som har spennende og høyaktuelle eksempler på samarbeid og samspill i prosjekter. Under temaet som vi har gitt navnet Mulighetenes arena vil stikkord som kreativitet, fleksibilitet og ikke minst innovasjon stå sentralt og foredragene er ment å gjenspeile hvordan ulike aktører arbeider med sine prosjekter for å oppnå nettopp dette. Hvordan sikrer man at det potensial som ligger i eksisterende ideer, og ideer som oppstår etter at prosjektet er initiert, utnyttes maksimalt? Kravene til innovasjon er høye både i privat og offentlig sektor. Hvilke krav stiller dette til fleksibilitet i prosjektgjennomføringen og ikke minst i organisasjonen som gjennomfører prosjektene? Prosjekter initieres og gjennomføres fordi det er behov for dem; de skal utløse fremtidig gevinst for organisasjonen, eiere og brukere. Under temaet med merkelappen Hvordan velge de riktige prosjektene er fokus på hvordan ulike virksomheter foretar utvelgelsen av de prosjekter som man forventer vil sikre best mulig effekt i forhold til de behov som er definert. Et hovedspørsmål er: Hvordan sikres det at en ikke starter opp og gjennomfører prosjekter som ikke utløser den forventede gevinst eller effekt? Bakgrunnen for temaet Kommunikasjon i og rundt prosjektene er at prosjekter kan sees på som en tilnærming til industrielle Foredragene er klare for nedlasting fra konferansens hjemmesider 5. oktober 2005, sånn at de som ønsker det kan ta utskrift. Det er kun foredrag som ikke legges ut på nettsidene som vil bli delt ut på konferansedagen. Utstillingsområde Vi kan også i år tilby et område med mange spennende utstillere som presenterer det nyeste av tjenester innen prosjektledelse. Her er det store muligheter til å plukke opp både et og annet i en pause mellom foredragene. Kanskje har noen her løsningen på nettopp dine daglige utfordringer? Konferansemiddag Vi ønsker å gjenta fjorårets suksess med en sosial avrunding av dagen. Derfor vil det som en avslutning på dagen bli arrangert en bedre middag i hotellets restaurant. Dette blir nok en god mulighet for å pleie gamle kontakter så vel som å skaffe seg nye. All informasjon om konferansen finnes på hjemmesidene: Sett av dagen allerede nå! VELKOMMEN!

3 P R O G R A M Prosjekt 2005 Mulighetenes arena Registrering og kaffe Velkommen og introduksjon Asbjørn Rolstadås, senterleder, Norsk senter for prosjektledelse og professor, NTNU, institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ÅPNINGSFOREDRAG Telekommunikasjon en trend i seg Berit Svendsen, direktør, Telenor Nordic Divisjon Fixed PLENUMSFOREDRAG Kreativitet en kilde til læring, teamånd og fornyelse Catherine Janson, rådgiver, davinci Consulting AS og Marie Louise Tank, Marie Louise Tank AS Kaffepause STRØMMER IT & Telekom Bygg & anlegg Offentlig sektor Offshore Ordstyrere: Catherine Janson Ordstyrere: Siw-Hege Ordstyrere: Elisabeth Krogh Ordstyrere: Håvard Skaldebø (davinci Consulting AS), Gundersen (Statsbygg), Svendsen (Terramar AS), (PMI Norway), Morten Dean Dunham Dagne Hordvei (PTL AS) Jon Lereim Jan Alexander Langlo (NTNU) (Telenor) (Handelshøyskolen BI) Hvordan velge de riktige Mulighetens arena: Kommunikasjon i og Mulighetenes arena: prosjektene: Store prosjekter Boligproduksjon som rundt prosjektene: Forretningsmodell stor risiko (med spesielt konkurransearena Kommunikasjonsutfordringer for Olje og Gass fokus på håndtering av Ingrid Dahl Hovland, for prosjekter Produksjonsskip (FPSOs) økonomi og risiko) administrerende direktør, Hilde Barstad, Vestafrika vs. Nordsjøen Odd Edvardsen, IT-direktør, AS Selvaagbygg kommunikasjonsdirektør, Svein Olsen, Manager Offshore Rikstrygdeverket Forsvarsbygg Group, Bergesen d.y. ASA Pause Mulighetenes arena: Hvordan velge de riktige Samspill og teamsammen- Kommunikasjon i og 3G ny teknologi, prosjektene: Fornebubanen setning: Teaming med rundt prosjektene: nye muligheter klar for avgang? humor og begeistring Prosjektvalg og prioriteringer Kjersti Solem, Business Einar Hoel, rådgiver, Trond Haugen og Tom Munkejord, Development Manager Akershus fylkeskommune, Jon Morten Melhus, Business Development 3G-services, Telenor Nordic Avdeling for regional utvikling Humor & Lønnsomhet ANS Manager, Vetco Gray Norway Mobile Sponsorer

4 Lunsj Samspill og teamsammen- Kommunikasjon i og rundt Hvordan velge de DISKUSJONSFOREDRAG setning: Samspill IT og prosjektene: riktige prosjektene: Samspill og teamsammensetning: forretning Nytt universitetssykehus i Konseptevaluering Team og teamutvikling Hans-Petter Aanby, direktør Akershus - Nye Ahus i store offentlige prosjekter Bjørn Kolltveit, IS/IT, CIO, Norwegian Air Bjørn Sund, prosjektdirektør, Peder Berg, avdelingsdirektør, førsteamanuensis, Shuttle ASA Nye Ahus Finansdepartementet Handelshøyskolen BI Kaffepause DISKUSJONSFOREDRAG Samspill og teamsammen- DISKUSJONSFOREDRAG Hvordan velge de riktige Kommunikasjon i og rundt setning: Samspillkontrakt Mulighetenes arena: prosjektene: Felles prosjektprosjektene: Prosjekt- ved bygging av sykehus Prosjektkompetanse gjennomføringsmodell modenhetsmodell (OPM3) Hvorfor det? som suksessfaktor i Aker Kværner Håvard Skaldebø, styreleder, Steinar Støre, prosjektrådgiver, Toril Almenningen, Ellen Grete Andersen, PMI Norway Oslo Chapter Hospitalitet as og prosjektleder, seniorrådgiver, Statskonsult Senior Advisor og en representant fra Prosjekt Ny Nordfløy, Project Execution, Det Norske Veritas Sykehuset Asker og Bærum HF Aker Kværner, Engineering & Construction Europe Pause P R O G R A M PLENUMSFOREDRAG Mangfold i samarbeid Ole Gustavsen, Managing Director, Snøhetta AS AVSLUTNINGSFOREDRAG Bislett stadion og Bislett Games: Monumenter over vinnerkultur og samspill Erik Ræstad, konsulent/rådgiver, Terramar AS og assisterende prosjektleder, Nye Bislett stadion Konferansemiddag, Rainbow Hotel Arena, Lillestrøm S P O N S O R E R

5 Praktisk informasjon Tid og sted Konferansen finner sted onsdag 12. oktober 2005 på Rainbow Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm. Hvordan kommer jeg meg til hotellet? Det er muligheter for å parkere ved hotellet (avgiftsbelagt). Hotellet ligger 200 meter syd for Lillestrøm stasjon. Vi anbefaler derfor å ta buss, NSB Lokaltog eller Flytoget til stasjonen, og gå derfra til hotellet. For rutetider se eller www. flytoget.no. Påmelding Påmelding skjer online på konferansens hjemmesider Påmeldingsfrist: 1. oktober 2005 Deltakeravgift (alle priser eks. MVA) Deltagelse på konferansen koster kr 3400,- Vi tilbyr imidlertid partnere og medlemmer i Norsk senter for prosjektledelse og medlemmer i Den norske dataforening en rabattert pris på kr 2900, dersom de melder seg på før den 16. september. Studenter betaler kr 950,- Deltakeravgiften dekker deltakelse på hele seminaret, kaffe, lunsj og konferansemateriell. Betaling kan gjøres med alle anerkjente kredittkort, eller ved bankoverføring. Avmelding Påmeldingen er bindende. Hvis avmelding skjer før 25. september refunderes avgiften med fratrekk av administrasjonskostnader på kr. 500,. Ved avmelding etter 25. september gis det ingen refusjon. Avmeldinger sendes per e-post til ntnu.no. Deltagelsen kan overdras til en annen person ved skriftlig henvendelse til sekretariatet innen 7. oktober. Bekreftelse Bekreftelse på påmelding vil bli sendt ut fortløpende etter 16. september. Sekretariat Prosjekt 2005 NTNU videre Pav. A Dragvoll N-7491 Trondheim Tel: (+47) Faks: (+47) E-post: Programkomiteen har bestått av leder Elisabeth Krogh Svendsen (Terramar), Siw-Hege Gundersen (Statsbygg), Catherine Janson (davinci Consulting), Jan Alexander Langlo (NTNU), Jon Lereim (Handelshøyskolen BI) og Håvard Skaldebø (Project Management Institute Norway). Konferansemiddag Umiddelbart etter konferansen arrangeres det en middag for deltakere og foredragsholdere. Vi gjør oppmerksom på at det er en egen påmelding for middagen. Prisen for denne er kr 400, (eks. MVA). Prosjektledelsen har bestått av leder Tore Hæg (Den norske dataforening), Carl-Fredrik Walker (Norsk senter for prosjektledelse), Ole Morten Magnussen (NTNU) og Jan Alexander Langlo (NTNU). Har du spørsmål? Kontakt arrangementskomiteen på eller på telefon (Tore Hæg).

6 Norsk senter for prosjektledelse et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Kort fortalt er Norsk senter for prosjektledelse: Landets ledende fagmiljø innen prosjektledelse - NTNU, Handelshøyskolen BI og SINTEF er akademiske partnere - Samler fagkompetanse på tvers av bransjer og sektorer Pådriver for faglig og forretningsmessig utvikling - Finansierer forskningsprosjekter og doktorstipendiater innen fagområdet - Koordinerer innsats mot felles problemområder og utfordringer for medlemmer og akademia En møteplass for landets største og viktigste organisasjoner - Mulighet for erfaringsutveksling og felles kompetanseutvikling innen prosjektledelse - Relasjonsbygging på tvers av ulike bransjer NSP er det samlende fagmiljøet for prosjektledelse i Norge. Senteret er basert på medlemskap og er et samlingssted for næringsliv, forvaltning, forskning, utdanning og organisasjoner som er opptatt av kompetanseutvikling innen prosjektarbeid. Senteret har gjennomført en rekke forsknings prosjekter, temadager og konferanser, og sørger stadig for at både ervervede erfaringer og nye impulser kommer i fokus. I dag samarbeider NSP med bedrifter og organisasjoner som er partnere eller medlemmer i senteret, ledende organisasjoner og foreninger innen prosjektledelse og prosjektstyring, samt akademiske miljøer nasjonalt og internasjonalt. Næringslivets største bidragsytere og pådrivere for aktiviteten i senteret er Forsvaret, Norsk Hydro ASA, Statoil ASA, Statsbygg og Telenor ASA. Blant ytterligere medlemsbedrifter er Dovre International AS, Jernbaneverket, Kongsberg Gruppen ASA, Metier Scandinavia AS, OPAK, Terramar AS, AkerKværner ASA, Capgemini, davinci Consulting AS, Det Norske Veritas, ErgoGroup AS, HolteProsjekt AS, Norconsult AS, Norges Bank, Prosjekt- og teknologiledelse AS, Prosjektplassen Norge, samt Thales Communications AS. De som ønsker å komme i kontakt med NSP for å diskutere medlemskap eller en annen form for tilknytning til NSPs nettverk, er velkommen til å ta kontakt med oss: Den Norske Dataforening Norges viktigste kompetansenettverk! Dataforeningens formål er å være en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. - Dataforeningen skal være best for de beste og de som vil bli best. - Dataforeningen skal tilrettelegge for, samt tilføre kunnskap og forståelse i skjæringspunktet mellom IT investeringer, IT anvendelser og forretningsprosesser - Dataforeningen skal være en samarbeidspartner for de viktigste premissgiverne i det IT-faglige miljøet Dataforeningen skal tiltrekke medlemmer blant alle som profesjonelt arbeider med IT eller har IT som et sentralt verktøy i sin yrkesutøvelse og de som er under utdanning i IT-relaterte studier. - Dataforeningen skal bidra til å heve IT kompetansen i det norske samfunn - Dataforeningen har aktive faggrupper innenfor relevante fagområder over hele landet - Dataforeningens faggrupper og deres aktiviteter skal være kjernen i nettverket - Dataforeningen skal legge forholdene til rette for at faggrupper og ildsjeler finner det attraktivt å delta i utvikling av kompetansetilbud På Prosjekt 2005 er det faggruppen Prosjektledelse og kvalitetssikring i Den Norske Dataforening som samarbeider med NSP. Den Norske Dataforening: Vi engasjerer, påvirker og skaper framtid! Ønsker du å komme i kontakt med Den Norske Dataforening, gå inn på: Layout og trykk: Tapir Uttrykk

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23 Nr. 2 2002 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder Jan Frode Larsen - side 15 Bedre styring av statlige prosjekter side 33 Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

Norsk senter for prosjektledelse

Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning 1 NSP er en videreføring av PS 2000 Medlemsorganisasjoner Medlemsorganisasjoner 2 Nøkkeltall for PS 2000

Detaljer

Velkommen til mulighetenes arena!

Velkommen til mulighetenes arena! Velkommen til mulighetenes arena! Arrangører: Norsk senter for prosjektledelse og Den Norske Dataforening Velkommen til Prosjekt 2005 Et samarbeid mellom NSP og Dataforeningen Prof. Asbjørn Rolstadås,

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

VERDISKAPING NORDNET. 18. - 19. september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

VERDISKAPING NORDNET. 18. - 19. september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo NORDNET 18. - 19. september 2008 PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo ÅRHUNDRETS KRAV TIL OMSTILLING I KOMMUNENE PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR MÅ SATSE MER PÅ PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer

TIRSDAG 22. SEPTEMBER 2009

TIRSDAG 22. SEPTEMBER 2009 TIRSDAG 22. SEPTEMBER 2009 Vinderen Konferansesenter, Oslo Samarbeid og Nyskapning the Wiki Way Arrangør: Samarbeidspartnere: Følg oss på Twitter: @kunnskapstinget KUNNSKAPSTINGET 2009 Sparer vi tid og

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Prosjektledelse. Ledelse i prosjekter. IPMA World Congress. Ingeniørkrise på Sørlandet. Prosjektledelse i Front 2006.

Prosjektledelse. Ledelse i prosjekter. IPMA World Congress. Ingeniørkrise på Sørlandet. Prosjektledelse i Front 2006. Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2006 Tema: Ledelse i prosjekter - Prosjektcoaching side 8 - Prosjektledning, passion, frivolitet

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

MANGFOLD AV LEDERE 2009

MANGFOLD AV LEDERE 2009 MANGFOLD AV LEDERE 2009 Mobiliserer og videreutvikler talenter for styreverv og lederoppgaver Et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Buskerud Hva er mangfold av ledere?

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

BRUKERKONFERANSEN 2008

BRUKERKONFERANSEN 2008 Skolen er i forandring henger du med? BRUKERKONFERANSEN 2008 Bergen 7. 9. april Årets brukerkonferanse har fokus på den nye digitale skolehverdagen og tilbyr: 21 ulike foredragsholdere fra inn- og utland

Detaljer

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde PersonalForum Tiltrekke - Utvikle - Beholde Quality Hotel Tønsberg Tønsberg 15. - 17. november 2011 Velkommen til PersonalForum 2011! Kunsten å samles PersonalForum. Litt gammelmodig i navnet, men med

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering TORSDAG 12. OKTOBER KL 09.00 17.30 HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering STYREAKADEMIET HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO, NYDALSVEIEN 37, NYDALEN ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har Norges ledende

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer