Tidspunkt: Mandag 26. januar 2014 Kl: Varighet: 4t. Innkaller: Bjørn Andersen Referent: Agnar Johansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidspunkt: Mandag 26. januar 2014 Kl: 1015-1400 Varighet: 4t. Innkaller: Bjørn Andersen Referent: Agnar Johansen"

Transkript

1 Enhet: Sak: Prosjekt Norge Partnere forum Prosjekt Norge Sted: BI - Nydalen Møterom: Tidspunkt: Mandag 26. januar 2014 Kl: Varighet: 4t Innkaller: Bjørn Andersen Referent: Agnar Johansen Neste møte: Navn Organisasjon Stine Kongshaug McIntosh Det norske oljeselskap x Petter Erik-Andresen Forsvaret x Alf Kristian Haugland Gassco x Bjørn Remen Helsebygg Midt-Norge x Per Arne Fredriksen Jernbaneverket x Tone Nakstad Skanska x Astri Svenkerud Statnett x Magne Otterå Statoil x Siw-Hege A. Gundersen Statsbygg x Harald Lundqvist Telenor x Asbjørn Rolstadås IVT/NTNU x Fredrik Shetelig AB/NTNU x Torberg Falch SVT/NTNU x Marit Reitan SVT/NTNU x Ingvald Strømmen IVT/NTNU x Lena Bygballe BI x Jan Terje Karlsen BI x Jon Lerheim BI x Trond Olav Stupstad Kruse Smith x Ola Dalen Multiconsult x Elisabeth Schjølberg Multiconsult x Ole Jermstad Reinertsen x Hilde Nordskogen Rambøll x Runar Gravdal HR Prosjekt x Elisabeth Krogh Terramar x Per Christian Randgaard Faveo Prosjektledelse x Ole Jonny Klakegg Faveo Prosjektledelse/NTNU x Erik Malm Metier x Jan-Henry Hansen OPAK x Elisabeth Wallem Intersoft x Helge Schiager Skanska x Egil Skavang Arkitektbedriftene Norge x Forfall Til stede Kopi Side 1 av 6

2 Stein Berntsen Dovre Group x Jan Arild Jenssen Kystverket x Rune Døssland ICTEC x Kari Sandberg Entreprenørforeningen, Bygg x og Anlegg Anne Live Vaagaasar BI x Bjørn Andersen IPK/NTNU x Stein Mjøen IPK/NTNU x Agnar Johansen Sintef/NTNU x Anita Moum AB/NTNU x Dagsorden Prosjekt Norge Tid Sak Fremlegger Innledning ved dekanene fra NTNU Dekanene Status for etableringsprosessen og signering av avtaler Anita Moum Presentasjon av styrerepresentanter partnere kategori 1 og akademiske partnere Valg av styrerepresentanter partnere kategori 2, 3 og 4 Presentasjon av kandidater til styreleder Valg av styreleder Utnevnelse av interimsledelse No Size Fits All, styring vs. ledelse, tilpasset til situasjon og prosjekt Stein Mjøen Per Morten Schieflo Lunsj Fremdriftsplan og videre aksjoner Bjørn Andersen/Agnar Johansen Referat Møtet satt kl Sak 1 Innledning ved instituttstyrer BI og dekaner NTNU Vedtak: Dekan IVT Ingvald Strømmen/AB Fredrik Shetelig /SVT Marit Reitan redegjorde for NTNUs bakgrunn for engasjementet i Prosjekt Norge. "En adresse for forskning og utvikling av prosjekt Norges virksomhet" Bygballe/Lereim redegjorde for BI engasjement innen prosjektledelse. Side 2 av 6

3 Sak 2 Status for etableringsprosessen og signering av avtaler I tabellen under er status for signering av avtaler oppsummert pr 27. Januar. Pr dags dato er det signert 24 avtaler og som dermed er valgbare ved styrevalg. Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Det norske Kruse Smith Entreprenør Dovre Group Arkitektbedriftene i Norge Forsvaret Multiconsult Faveo Prosjektledelse Entreprenørforeningen, Bygg og Anlegg Gassco Rambøll HR Prosjekt Helsebygg Midt- Norge Jernbaneverket Skanska Statnett Statoil Statsbygg Telenor Reinertsen ICTEC Intersoft Kystverket Metier OPAK Terramar Moum redegjorde for utviklingen av prosjekt Norge i løpet av 2013 og videre arbeid med verving av partnere i Sak 3 Utnevning/valg av styrerepresentanter og -leder Følgende styrerepresentanter fra akademia og kategori 1 er blitt oppnevnt til styret. Representanter fra kategori 1: Det norske: Stine Kongshaug McIntosh Forsvaret: Petter Erik-Andresen Gassco: Alf Kristian Haugland Helsebygg Midt-Norge: Bjørn Remen Jernbaneverket: Per Arne Fredriksen Skanska: Tone Nakstad Statnett: Astri Svenkerud Statoil: Magne Otterå Statsbygg: Siw-Hege Adriansen Gundersen Telenor: Harald Lundqvist Akademia: NTNU: IVT: Asbjørn Rolstadås AB: Fredrik Shetelig SVT: Torberg Falch BI: Side 3 av 6

4 Strategi og logistikk: Lena Bygballe Org og ledelse: Jan-Terje Karlsen SINTEF: Hanne Rønneberg/Per Lillestøl (SINTEF vil i løpet av uke 6 melde fra om hvem som stiller på vegne av SINTEF i Prosjekt Norges styre) Det skulle velges en styrerepresentant fra kategori 2, 3 og 4. Følgende kandidater var nominert: Kandidater fra nivå 2 og resultat: Trond Olav Stupstad, Kruse Smith Ola Dalen, Multiconsult Ole Jermstad, Reinertsen (valgt som vararepresentant) Hilde Nordskogen, Rambøll (valgt som styrerepresentant) Kandidater fra nivå 3 og resultat (Dovre hadde gitt sin fullmakt til Elisabeth Krogh, Terramar): Runar Gravdal, HR Prosjekt Elisabeth Krogh, Terramar (valgt som styrerepresentant) Per Christian Randgaard, Faveo (valgt som vararepresentant) Her må det bemerkes at OPAK hadde meldt inn Jan-Henry Hansen, som har vært representant i styret for NSP, som kandidat fra kategori 3, men dette hadde ikke blitt fanget opp av senterledelsen. OPAK godtar valget slik det er angitt over. Kandidater fra nivå 4 Egil Skavang, Arkitektbedriftene Norge (valgt som observatør til styret) Kandidatene til styreleder presenterte sitt kandidatur. Alle representanter fra partnerne fra nivå 1, 2 og 3 samt akademiske partnere hadde stemmerett ved valg av styreleder. Det ga 17 representanter som var stemmeberettiget. Fullmakter: Ingvald Strømmen på vegne av Asbjørn Rolstadås (NTNU) Jon Lereim på vegne Jan Terje Karlsen (BI) Agnar Johansen på vegn av SINTEF Helge Schiager på vegne av Tone Nakstad, Skanska Det kom inn 17 stemmer hvorav 1 var blank. Fordeling av stemmer på kandidatene etter valget ble som følger (antall stemmer i parentes): Petter Eik-Andresen, Forsvaret (4) Harald Lundqvist, Telenor (8) (valgt som styreleder) Tone Nakstad, Skanska (4) Tellekorps ved valget var Anne Live Vaagaasar og Egil Skavang. Senterleder/assisterende senterleder utnevnes av hhv. NTNU/BI etter innstilling fra styret, ergo permanent utnevnelse i første styremøte. Forslag til interimsledelse var: Senterleder: Bjørn Andersen, NTNU Side 4 av 6

5 Assisterende senterleder: Anne Live Vaagaasar, BI Prosjekt Norge Programledere oppnevnes av det respektive programstyret, ergo permanent utnevnelse i første programstyremøte. Forslag til interimsledelse var: Byggeprosess: Anita Moum, NTNU Prosjektledelse: Jan Alexander Langlo, SINTEF Andre roller utnevnes av senterledelsen når senteret er i drift. Kommentar: Det kan være et poeng å unngå at alle representanter i styre og senter-/programledelse ikke velges for like tidsperioder, for å unngå at alle roller skiftes ut samtidig. Styreleder signalisere at det kommer innspill til styremøter i 2014 om kort tid. Det signaliseres at antall styret møte vil ligge på et sted mellom 3 og 4 i året. Sak 4 Fremdriftsplaner og aksjoner Andersen og Johansen orienterte om planer for 2014, med følgende punkter som forslag til handlingsplan: Konstituere styrer og senter-/programledelse ( ) Etablere en egnet styrings- og driftsform med tilhørende organisering ( ) (Re)Starte strategiprosess (fullføres til sommeren) og utvikle en handlingsplan for 2014 (fullføres til ) Nedsette en stående forskningskomité (frist ) Raskt etablere forskningsaktivitet som engasjerer partnerne og er utviklingsorientert Etablere en løpende idébank Avholde forskningssamling (i ny form) Avhengig av budsjettet, ambisjon om 2 nye prosjekter startet 1. halvår Starte SpeedUp-prosjektet Oppsummering av innspill under debatten: Sentralt at strategiarbeidet i Prosjekt Norge er godt forankret opp mot de akademiske institusjonene og de bedriftene som til sammen utgjør senteret. Sentralt at prosjekt Norge bidrar aktivt til SFI-arbeidet som representerer et stort og viktig løft hvis den blir realisert. Kan være hensiktsmessig å jobbe ut strategiene til senteret før man etablerer en forskningskomité. Organisering av forskning kan gjøres på mange måter bør bruke noe tid til å få opp de ulike modellene før man bestemmer seg for organisering. Viktig at man får bredde i senterets virksomhet senteret må ha fokus ut over bygge- og byggherreproblematikk viktig at man treffer og engasjerer de ulike sektorene og bransjene med interessante problemstillinger i løpet av våren Det er ønskelig med mer informasjon, gjerne et kort notat, om nærings-phd. Møtet hevet kl 1400 Side 5 av 6

6 Agnar Johansen referent Side 6 av 6

Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser

Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser Utredning Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser Anbefalinger og intensjoner Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Mulighetenes arena. Prosjekt 2005. Norsk senter for prosjektledelse og Den norske dataforening inviterer herved til årets prosjektkonferanse

Mulighetenes arena. Prosjekt 2005. Norsk senter for prosjektledelse og Den norske dataforening inviterer herved til årets prosjektkonferanse P R O S J E K T Hvordan velge de riktige prosjektene Mulighetenes arena Kommunikasjon i og rundt prosjektene Samspill og teamsammensetning Prosjekt 2005 Mulighetenes arena Norsk senter for prosjektledelse

Detaljer

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 3/2012 Onsdag 18. april kl 1500-1800 hos TFS, Fornebuveien

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015. Innhold

Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015. Innhold Oppsummering av SpeedUp forum 20. august 2015 Innhold 1 Innledning... 1 2 Status i SpeedUp... 2 2.1 AS-IS studien... 2 2.2 Tids data og måling... 2 2.3 Flaskehalser og tidstyver... 3 2.4 Presentasjon av

Detaljer

Norsk senter for prosjektledelse

Norsk senter for prosjektledelse Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning 1 NSP er en videreføring av PS 2000 Medlemsorganisasjoner Medlemsorganisasjoner 2 Nøkkeltall for PS 2000

Detaljer

Velkommen til mulighetenes arena!

Velkommen til mulighetenes arena! Velkommen til mulighetenes arena! Arrangører: Norsk senter for prosjektledelse og Den Norske Dataforening Velkommen til Prosjekt 2005 Et samarbeid mellom NSP og Dataforeningen Prof. Asbjørn Rolstadås,

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok

Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Til Arne Bardalen Harald Lossius Knut Hove Styremøte i Norsk senter for bioenergiforskning. Møtebok Tirsdag 10. februar kl 09.00 11.00 i Sørhellinga S375 Deltakere: Arne Bardalen, Harald Lossius, Knut

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest:

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: LCC Forum - Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk - Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Kostnadsdekkende husleie råd og erfaringer

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer