Hole bygdearkiv - bildearkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole bygdearkiv - bildearkivet"

Transkript

1 Hole bygdearkiv - bildearkivet 29. februar 2012 Om bildet Stedboplass K Sønsterud Ole With 2001: Nesten hele familien i Øvre Bråtan var død av tæring da bestefar kjøpte Sønsterud rundt Bare "GamleErik" levde. Bestefar ga beskjed om at stua skulle brennes pga smittefare. Det har vært frukttrær der i alle år. Øvre Bråtan, Sønsterud, Utstranda 1900 ca. husmannsplass, skigard 237 under Hole bygdebok V s K 238 BF 336 Foran stua i Fjulsrudkleiva. Fra v: Mor til Jørgen Vefsrud, Randine Vefsrud, Fjulsrudkleiva (Kleiva), Fjulsrud, 1900 ca. husmannsstue, gamle klær, 238,14 ukjent, Jørgen Vefsrud. Osloveien dominerer til høyre i bildet. Utstranda stabbesteiner, grusvei Hole i bilder 1981 s K fest, høytid Elever fra Stein skole går i 17.maitog med viftende flagg. Steinssletta, Steinsfjerdingen mai, barnetog, flagg, feiring Skolehistorie for Hole til Hole 1987 s K konfirmantbilder Konfirmanter i Hole m/prest Mads le Maire, prest i Hole rekke fra V: Ingeborg Kristiansen (Bergeløkka) f Hole kirke?, Røyse 1920 ca. konfirmant, konfirmasjon, prest, kirke K skoleklasse Lærer Johannes Berg omgitt av elever foran skolebygningen. Sundvollen skole, Sundvollen? skole, lærer Berg, skoleklasse K skoleklasse Lærer Berg sammen med 10 jenter i 812årsalderen foran inngangsdøra. Navn på 4 av elevene på bildets bakside. Sundvollen skole, Sundvollen 1916 eller 1917 elever, skole, lærer Berg K 213 K 200 Våningshus fra 1850, driftsbygning og bryggerhus med drengestue og Løken, Årnesfjerdingen 1950? våningshus, driftsbygning, bryggerhus, 200,01 vognskjul. drengestue, vognskjul, gårdshus K 204 Bolighus med lite uthus (lagerbod?) i bakgrunnen. Åsheim, Fjelstad, Holefjerdingen 1950? bolighus, bod 204, K 231 Bolighus bygd av Harriet og Sverre Danielsen. Kleivstad, Sundvollen 1950? bolighus, bolig 231, BF 1 Våningshus bygd I forgrunnen Vigdis (f. 1924) og moren Astrid (f. Jervell Lore, Steinsfjerdingen 1928 ca hovedbygning, våningshus, gårdshus 187, ) BF 2 Potetplukking på Lore. Tre personer plukker Magnumbonum og Ringerikspoteter. Lore, Steinsfjerdingen 1944 ca. potetplukking, matauk, krig 187, BF 3 Tre? hester forspent doning for tømmerkjøring bukk og geit? Tre personer fra v: Arvid Nicolaisen, Einar Eriksen og Kristian Ullern. Retthella, Krokskogen tømmerkjøring, kjøredoning, hest K skogsarbeid BF 4 Fem hester forspent bukk(?) sammen med 4 tømmerkjørere (den 5. tar bildet?) Retthella, Krokskogen tømmerkjøring, kjøredoning, hest K skogsarbeid Anders Viksengen, Martin, Sigurd og Johan Bili følger hestene "til ferie" på Krokskogen. Krokskogen 1915 hest, gårdbruker Hole i bilder 1981 s K skogsarbeid Andreas Hurum fra Steinsfjerdingen med to hester forspent bukk og geit. Krokskogen? tømmerkjøring, Krokskogen, hest, kjøredoning Hole i bilder 1981 s K skogsarbeid Einar Eriksen mellom to hester, den ene forspent kjøredoning. Falleferdig uthus i bakgrunnen. Retthella, Krokskogen 1930åra? tømmerkjøring, hest, kjøredoning K skogsarbeid Tømmer på isen ved Sundøya. Ni annammere måler opp og merker tømmeret på vegne av kjøperen. Med spesielle økser slår de symbolet for de forskjellige fabrikkene på tømmerstokkene. I bakgrunnen Sundøya og litt av Kroksund. Tyrifjorden, Sundøya 1940åra? tømmerfløting, tømmermåling, annammere Ringerikes Blad 3. april BF 5 Paul 6 år og Ole 8 år på hesteryggen. Ellers Ragne 7 år, bestefar Ole Ullern, Ullern, Bønsnesfjerdingen 1933 ca. skuronn, hest, familie 207,01 mor Agnes Ullern og Sverre Hølen BF 6 En av de eldste selvgående skurtreskerne i Hole, eid av Rolf Skaar. Bildet er tatt på Lore. Lore, Steinsfjerdingen 1960 ca. skurdtresker 187, BF 7 Fire hester med kjøredoning (bukk?) og kjørekarer står i rekke på Retthellstjern. Retthellstjern, Krokskogen tjern, tømmerkjøring, hest, doning BF 8 I Skaret? Hesteskyss som kjører fra fotografen og mot Ringerike. Skaret, Utstranda 1910 ca. hesteskyss, hest, karjol? BF 9 Veien gjennom Skaret. Hest og karjol(?) med passasjerer skimtes i bakgrunnen (litt uklart). Skaret, Utstranda 1910 ca. hest, karjol BF 10 K Skaret To hester forspent kjerre i Skaret. 3 eller 4 personer i kjerra. Skaret, Utstranda 1910 ca. hest, kjerre, turist Side 1 av 163

2 Om bildet Stedboplass K Skaret To sykler og en person som ser på utsikten fra Skaret. Skaret, Utstranda? sykkel, turist, bjørk K Skaret Karjol med en passasjer skimtes i svingete vei ved Skaret. Hesten er ikke synlig. Skaret, Utstranda? vei, karjol, turist, kongemonogram Hole i bilder 1981 s K Skaret En person står i Skaret og beundrer utsikten. Skaret, Utstranda? turist K konfirmasjon Navn på de fleste konfirmantene står bak på bildet. Navn skaffet til veie av I. Liljedahl august Hole prestegård, Røyse 1900tallet konfirmanter, konfirmasjon, prestegård K 215 Leine To hester trekker slåmaskin. På slåmaskinen sitter slakter Gustav Lehne til Vestbråten, Leine,Røyse 1900tallet skuronn, hest, slåmaskin, kornåker 215,11,12 venstre og kanskje Paul Lehne til høyre. Ukjent jente i bakgrunnen binder nek K diverse Rundt 10 personer som alle er ukjente, men kvinnene har hatter, revepels rundt halsen og muffe. Et par hester skimtes såvidt. Steinsfjorden 1950 ca. fjord, travkjøring, vinterklær Rensing av bær på kjøkkenet i Bergheim i 1930åra. Fra v: Lilly Danielsen f. Bergheim, Sundvollen 1930åra kjøkken, bærrensing, familie 231, med foreldre Oline f og Iver Danielsen f K person Fra v: Kristian Frøshaug, Ole N. Fjeldstad, Odin Langslet. Youngstorget, Oslo 1930 ca. torg, torghandel, bytur, bønder? Hole i bilder 1981 s K person BF 99 Trolig et visittkort tatt hos fotograf.? musiker, felespiller, Nils Moe? K Norderhov BF 144 Ei fraflyttet og falleferdig husmannsstue. Gatestua under Rå i Norderhov?? husmannsstue, husmannsplass? K 189 Sørum Rolf Skaar med fotoutstyr ute i skogen sammen med ukjent mann Midtre Sørum, Steinsfjerdingen? mann, fotoutstyr, bilde, fotograf 189, BF 154 K person Hr. Schauff med kone og datter? 1930? familie, datter, foreldre? BF 409 Fra venstre: Kari, Gunnar, Solveig, Borghild, (hennes ektemann Sverre), Gjesvik landhandel på Vik,? landhandel, familie 193,11 Hole historielags kalender 2008 april Øystein, Sverre, Gerd og Knut, alle med etternavnet Langslet. Nr. 2 fra høyre Årnesfjerdingen er Magnhild Bjella. Foran Gjesvik landhandel K person Georg Bønsnes f en av de siste ambulerende slaktere i Hole. Han Hole 1900 ca. slakter, yrke, slakterutstyr 209? Hole i bilder 1981 s. 51 med mer holder slakterutstyr i hendene, slakterkniv, reip og "maske". tekst K person Seks holeværinger med hatt eller lue på tur til en demning. Sted ukjent. Fra venstre: Olaf Frøhaug, Odin Langslet, Engebret Moe, Lars Fjeldstad, Lars Frøhaug, Hans Bjella.?? menn, hatt, lue, demning K 210 Aage Fjeld på jernhesten (traktor) som trekker en selvbinder. Sitter Tor Lehne Lille Hundstad, Røyse 1950 ca. skuronn, selvbinder, traktor, jernhest 210,01 på selvbinderen? I bakgrunnen gården Søhol. Traktoren ble kjøpt i K person BF 095 Lensmann Nicolay Nicolaysen Var lensmann i Hole ?? lensmann, uniform, person, mann? K 236 Bilde trolig tatt i svingen ovenfor Hestebråtan. En ruvende skogkledd Hestebråtan? Nedre Nes, Utstranda ca. hest, kjerre, hesteskyss, grusvei, 236,24 bergkolle i bakgrunnen. Hestebråtan(?) Tegning av ukjent kunstner. Motiv: Svangstrandveien langs Holsfjorden fra Sylling i Lier og til Sundvollen. En reisende sitter på ei 4hjuls kjerre forspent to hester. En kvinne bærende på to spann (?) går langs veien. I bakgrunnen Sundøybrua og trolig Pålsøya og Amundøya i Steinsfjorden, og med Gyrihaugen og Ringkollen. Svangstrandvegen, Steinsfjorden 1857 veistrekning, stabbesteiner, hest, kjerre, vassæle? Jo Sellæg: Veg på kryss og tvers i BUSKERUD. Drammen 1998 s Møller Daniel Hansen med kona Lovise, sønnene Iver og Hans og pleiedatter Mølleberget i Sundvollen 1930 ca. møller, familie 231,34 Se Hole i bilder s. 29. Samme Astrid. ektepar Slakter Ove Ruud med hjelper Karl Grantopp har hengt opp fire nyslakta Bergheim, Sundvollen 1970 ca. slakting, sau 231,22 saueskrotter "til tørk" Kleivstua med diverse uthus og med turister i forgrunnen (sett fra sør). Kleivstua, Krokskogen? hotell, gjestgiveri, turist 200, Gården(?) Kroksund med våningshus og uthus. Trolig Vestre Øverjordet og Kroksund, Årnesfjerdingen 1900 ca. hotell, grusvei, vei 195,16 Brattibakk i bakgrunnen Seks tømmerfløtere fra Hole og Modum med to robåter og tømmerhaker i ei Storøya, Tyrifjorden 1952 tømmerfløter, robåt, tømmerhake 198,01 Hole historielags kalender 2002 juni vik på Storøya Tømmerfløtere hviler i ei vik på Storøya Storøya, Tyrifjorden 1952 august tømmerfløter, hvil 198, Sju tømmerfløtere koker kaffe i det fri på Storøya. Storøya, Tyrifjorden 1952 tømmerfløter, kaffekoking 198,01 Side 2 av 163

3 Om bildet Stedboplass Oversiktsbilde over Sundøya, Kroksund og Røysehalvøya i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Krokskogen. Sundøya, Kroksund 1950 ca. tømmergrime Hole historielags kalender 2002 juni Slepebåten Greven i kveldssol på Tyrifjorden Tyrifjorden, Sundøya 1950 ca. slepebåt, Greven Slakter Ove Ruud og Karl Grantopp slakter sauer i Bergheim. Bergheim, Sundvollen 1970 ca. slakting, sau 231, Stolheisen i Krokkleiva Krokkleiva, Krokskogen 1950 ca. stolheis, kleiv, taubane 200, Tønneheisen i Krokkleiva. Bildet er tatt nedenfra. Kleivstua, Krokskogen 1960 ca. tønneheis, kleiv, taubane 200, Olga og Martin Nordli på Retthella. Står på trappa foran størhuset. Retthella, Krokskogen? seter, seterfolk På Retthella, fjøs og lite uthus, tre personer. Hytte i bakgrunnen. Retthella, Krokskogen? seter, fjøs, skåle Martin og Olaug Nordli separerer i mjølkebua på Retthella Retthella, Krokskogen? separator, seter, seterfolk, mjølkebu Olaug og Martin Nordli sammen med to gjester ved kjøkkenbordet på Retthella. Retthella, Krokskogen? seter, seterfolk, kjøkkenbord Olaug og Martin Nordli melker kuer i fjøset på Retthella. Retthella, Krokskogen? seterfjøs, ku, melking, seterfolk K 180 Anne Kastet f var gift med Johan Kastet f. ca Nordre Kastet, Mo, Steinsfjerdingen? husmannsstue, Kastet, husmannskone 180, K 231 Lærer Johannes Berg ( ) bygde huset på tomt utskilt fra Sundvollen. Nordenga (?) under Sundvollen 1950 ca. hus, hovedbygning, Nordenga (?) 231,08? K 189 BF 502 Karen Marie og Thv. Ellingsen med barna (ikke i rekkefølge): Einar (1904), Sømoen, Sørum, Steinsfjerdingen 1938 familie, 189,29 Martin (1906), Oskar (1908), Karl (1910), Alf (1912), Olaf (1914), Otto (1916), Olga (1917), Thorleif (1919), Trygve (1922), Borghild (1923), Thora (1926) K 189 Fra venstre: ukjent, Vigdis Marstrander, Kjellaug Hafnor, Vera Sirnes, Sigrid Solum, Hildur Lie, Ragnar Lie,? Pedersen (med ryggen til), Kate Wilhelmsen, Finn Pettersen, Else Bergom. Foran: lærer Aanund Lunden fra Grungedal i Telemark. Midtre Sørum i Steinsfjerdingen 1964 rosemaling, rosemalerkurs, kurs 189, Hus med butikk i 1. etasje og leilighet i 2. etasje var ferdig bygd i August Solum landhandel, Snadden, 1950 ca. landhandel, butikk 180,37 Solum drev landhandel her fra På 4 mål tomt utskilt fra Mo og kalt Helgelandsmoen Solmo Klokkerplassen med gammel hovedbygning (ny ble bygd rundt 1946) og låve Klokkerplassen, Hole prestegård, 1940 ca. klokkerbolig, småbruk 224,02 bygd Røyse K butikk August Solum ( ) drev butikk her Før det, , Solum landhandel, Snadden, 1980 høsten landhandel, butikkeier 180,37 Hole historielags kalender 2008 juli drev han Snadden landhandleri like ved, men på Norderhovsida. Helgelandsmoen Landhandler August Solum ( ) bak disken i sin butikk. På veggene er Solum landhandel, Snadden, 1981 landhandel, butikk, kolonialvarer 180,37 Hole historielags kalender 2008 juli hyller med varer. Helgelandsmoen Lysmalt stuebygning. Thea (Solum) Sørlie med datteren Gerd på gårdstunet. Nygård, Mo, Røyse 1941 småbruk, stuebygning 202, K 193 Dåpsfest for tvillingene Fritjof og Anna. Navn på personer er skrevet bak på Gjesvik, Årnesfjerdingen 1906 sveitservilla (?), barnedåp, familiefest 193,11 bildet Fisker Paul Stenseter ( ) på Steinsfjorden i lusekofte og ytterjakke. Steinsfjorden 1970 ca. fiske, yrkesfisker, sydvest Paul Stenseter og en ukjent person på vei til isfiske med snøskuffe og ispil. Med ispilen hogg de hol i isen. Steinsfjorden 1970 ca. isfiske, snøskuffe, ispil, fiske Fisker Paul Stenseter på vei til isfiske med snøskuffe, ispil, haka av tre og issnor som han drar etter seg. Bildet er tatt rett utenfor Reveskjeret. Steinsfjorden 1970 ca. fiske, isfiske, issnor, ispil, snøskuffe, trehaka Paul Stenseter og ukjent person. Snøen er skuffa vekk og Paul hugger hol i isen med ispilen. Steinsfjorden 1970 ca. fiske, isfiske, ispil, snøskuffe Paul Stenseter drar garnet under isen. Han har laget to hol med ca 50 meters avstand. Man bør helst være to når garnet ved hjelp av issnor skal dras under isen. Steinsfjorden 1970 ca. isfiske, issnor, isgarn Paul Stenseter lager hol i isen med ispilen. Steinsfjorden 1970 ca. isfiske, ispil, fiskehol Side 3 av 163

4 Om bildet Stedboplass Issørpa er fjernet med snøskuffe, og Paul lager holet stort nok med ispilen. Snøskuffe i bakgrunnen. Steinsfjorden 1970 ca. isfiske, snøskuffe, nattis, ispil Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s Paul trekker garnet på plass under isen etter at siken er tatt opp. Når fisken hentes opp, legges garnet pent i ei grop i snøen før det settes ut igjen. Det er viktig at garnet ikke floker seg. Steinsfjorden 1970 ca. sikfiske, isfiske, sik, fisker Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s Tolv sik er tatt opp og ligger på isen. Paul ordner snorene før garnet dras under isen igjen. Steinsfjorden 1970 ca. sik, isfiske, rypesekk Paul "ser til gåna" trekker til seg garnet for å hente nattens fangst. Steinsfjorden 1970 ca. isfiske, fiskegarn Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s Før garnet dras opp festes den lange snora i ene enden av garnet. Snora brukes til å dra garnet på plass igjen etter at nattens fiskefangst er tatt opp. På bildet er garnet på plass igjen under isen og issnora kveiles sammen. Steinsfjorden 1970 ca. issnor, isfiske, fisker Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s Paul har nettopp begynt å dra opp garnet og smetter en sik ut av garnmaskene. Steinsfjorden 1970 ca. isfiske, sik, fiskegarn Hole historielags kalender 2004 desember I robåten sitter fisker Paul Stensæter med Good Year skyggelue, lusekofte og snekkerbukse. Steinsfjorden 1970 ca. fisker, skyggelue, lusekofte, snekkerbukse Portrett av Paul som sitter i båten og ror til fiskeplassen. Steinsfjorden 1970 ca. fisker Fra robåten setter Paul ut fiskegarn. Garnet er tredd inn på en gåntein, en ca 50 cm lang pinne laga av bresk (brisk). Steinsfjorden 1970 ca. fiskegarn, garntein, fisker Paul setter ut fiskegarnet med ei hand og ror med den andre handa. Steinsfjorden 1970 ca. fiskegarn, fisker Paul setter ut garn og båtripa skimtes til høyre. Paul hadde en innretning i båten der åra satt fast slik at han alene kunne sette ut garn. Steinsfjorden 1970 ca. fiskegarn Paul tar livet av gjedda ved at den slås mot ei setefjøl i båten. Steinsfjorden 1970 ca. robåt, fisker, gjedde Brev av fra Inspektøren for ferskvannsfisket og avisutklipp fra Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. storgjedde, brev, avisutklipp 230,08 Ringerikes Blad om storgjedda på 20 kilo og kanskje 15 år gammel Paul i robåten med tom krepseteine og krepsekasse. Steinsfjorden 1970 ca. fisker, robåt, krepsefiske, krepseteine, krepsekasse Paul setter åte, sik eller brasen, i krepseteina. Steinsfjorden 1970 ca. krepsefiske, krepseteine, åte Paul i robåten lukker igjen døra på krepseteina. Ulvøya i bakgrunnen. Steinsfjorden 1970 ca. robåt, krepsefiske, krepseteine, Ulvøya Paul måler krepsen med krepsemål. Minstemål er 9,5 cm. I forgrunnen ei roskeip der åra lå. Steinsfjorden 1970 ca. kreps, krepsemål, robåt, krepsefiske Nærbilde av kreps som måles. Steinsfjorden 1970 ca. kreps, krepsemål Paul i robåten med krepseteine og krepsekasse full av kreps. Årene ligger i roskeipene. Steinsfjorden 1970 ca. krepsekasse, kreps, krepseteine, åre, roskeipe Paul i robåten kontrollerer krepseteine Steinsfjorden 1970 ca. krepseteine, robåt, krepsefiske Paul står på stranda med krepseteine i høgre hand og dobbelen av tre i venstre hand. Det går ei snor mellom teina og dobbelen. Dobbelen skal flyte på vannet og vise hvor krepseteina står. Steinsfjorden, Østsida 1970 ca. krepseteine, dobbel, krepsefiske Paul sitter og ror med sikspens (lue) og islender (genser). Steinsfjorden 1970 ca. robåt, fisker Paul går mot fjorden med reiv (line) i reivkassa under venstre arm og Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. reiv, kimedunk, fisker 230,08 kimedunk i høgre handa. Side 4 av 163

5 Om bildet Stedboplass Paul står i vann ved strandkanten og drar vadet langs vannskorpa for å fange kime. Vadet kunne være ei tynn gardin. Steinsfjorden 1970 ca. kimefangst, vad, fisker Paul står i strandkanten og løfter opp vadet med kimefangsten. Steinsfjorden 1970 ca. kimefangst, vad, fisker Paul sitter i båten og fester kime til kroker på reiva (reiv = fiskeline med kroker i bestemt avstand). I forgrunnen en dunk der vadet med kimen ligger. Steinsfjorden 1970 ca. fisker, reiv, kime Paul i robåten etter å ha satt ut reiv. Steinsfjorden 1970 ca. fisker, robåt Paul i robåten har satt ut abborlangreven (reiv?) og har fått en åbbår (abbor) på kroken. Langreven oppbevares i kassa og krokene henges på den langsgående lista på venstre side. Steinsfjorden 1970 ca. langreiv(?), abborfiske, fisker Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s. 184 (nesten samme bilde) I båtstøa med båter og fiskeredskap som fiskegarn, abborteiner og Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. båtstøe, båt, fiskegarn, abborteine, 230,08 krepseteiner. krepseteine Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s Hole historielags kalender 2004 januar Paul henger opp fiskegarn til tørk på rajer. På garnet er festet flytere av never oppe og søkke av jernringer nede. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fiskegarn, raje, søkke, flyter 230,08 Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s. 187 (nesten samme bilde) Paul står i robåten og drar opp fiskegarn. Årene er lagt slik at de ikke faller ut av båten. Steinsfjorden 1970 ca. båt, fisker, fiskegarn, åre Paul viser fram ei ca 90 cm lang abborteine som han sjøl har laga Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. abborteine, fisker 230, Paul viser fram den gamle fiskekorga som han brukte til å bære fisken til Hønefoss. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fisker, fiskekorg 230,08 Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s Paul sitter ute og renser fisk på stor stein. Mye fiskeavfall rundt. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fiskerensing 230,08 Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s. 189 (nesten samme bilde) Ukjent person m/fotoapparat ser på mens Paul spretter opp en abbor. En stor Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fiskerensing, abbor 230,08 og flat stein fungerer som "bord" for fiskerensinga Paul med busserull og medtatt hatt sitter ute og renser abbor. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fiskerensing, abbor 230, Paul med busserull og medtatt hatt sitter ute og renser fisk. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fiskerensing 230, Paul med fulle fiskeknipper i begge hender nattens garnfangst av abbor. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fiskeknippe, abborfangst, fisker 230,08 Norsk skogbruksmuseums årbok nr "En yrkesfisker i Steinsfjorden" av Åsmund Eknæs, s Paul på vei hjem med en tidligere såpedunk full av fisk på ryggen. Huset i Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. fiskefangst, fisker 230,08 Bjerkeli til venstre Paul i stua i Bjerkeli. Pipa tennes og radioen står i bakgrunnen. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. stue, pipe, radio 230, Paul med Vera på trappa i Bjerkeli. Vera er Pauls søsters yngste barnebarn. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. trapp, utetrapp, gammel og ung På låveveggen i Bjerkeli henger tre bogesager. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. låvevegg, bogesag 230, Stua i Bjerkeli ble satt opp i 1920åra. Var ei gammel tømmerstue som fikk Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. stue, bolighus 230,08 påbygd 2. etasje i bindingsverk Paul sitter i uthuset og lager (knytter?) ei krepseteine. Bjerkeli, Lårvika 1970 ca. krepseteine, krepsefisker 230, Tre robåter i silhuett over Steinsfjorden. Steinsfjorden 1970 ca. fjordstemning, båt Side 5 av 163

6 Om bildet Stedboplass Otilie (Tilla) og Sigvart Stensæter på trappa i Bjerkeli. Det er Terje Bjerkeli, Lårvika 1950 ca. besteforeldre, trapp 230,08 Steinsæthers besteforeldre K 202 Flybilde av gårdstunet på Mo med Kjeldsborg og Villvoll skrivestugu. Mo, Røyse 1949 gård, almealle 202,06 Hole i bilder 1981 s. 53. Almealleen ble planta av prost Bugge rundt Veikrysset Moskummen lengst oppe til venstre K 202 Olaf Frøhaug kjøpte parafinmotor til trekkraft for treskeverk. I tresketiden Mo, Røyse 1920 parafinmotor, treskeverk, låve, 202,06 kunne motoren leies, og den ble transportert med hester og et fast arbeidskar mannskap. Navn på personer, se nedenfor. Hole i bilder 1981 s K 202 Flyfoto av Svensrud med Hole Samvirkelag og det gjenstående av Hole Meieri Svensrud, Bønsnesfjerdingen 1940 ca. meieri, samvirkelag, feriekoloni 202,08 Hole i bilder 1981 s. 43. Hole som var i drift I bakgrunnen del av Steinsfjerdingen. historielags kalender 2005 mai K 202 Veien fra Moskummen til Hole kirke gikk foran det tre etasjes høye stabburet Libakke, Mo på Røyse 1961 før stabbur, lønnetre(?) 202,01 Hole i bilder 1981 s. 55. på Libakke. Veien ble lagt om K 202 Telemarkskuer(?) foran stabburet på Mo. Mo, Røyse? stabbur, ku, buferd 202, K 202 Skolegutter fra Sandaker skole i Oslo plukket poteter på Libakke. Traktoren Libakke, Mo på Røyse 1945 høsten skolebarn, potetplukking, jernhest 202,01 Ringerikes Blad 30. september 2008 trekker høyvogna full av potetsekker K 202 Det sies at det var samlingssted her på Kortegårdssletta, ved 17. maifeiring og Kortegården, Mo, Røyse? husmannsstue, Kortegården 202 under Hole bygdebok III s. 75 lignende. Navnet har trolig sammenheng med at de militære stilte opp her i kortesje og marsjerte til Helgelandsmoen(?) K 202 BF 157 Tora som ung jente hos fotograf omgitt av pent bord og stol. Kortegården, Mo, Røyse? ungjente, jente, ungdom 202 under K 202 Libakke, Mo på Røyse 1986 hovedbygning, hus 202,01 Skolehistorie for Hole til Hole 1987 s K 202 Stua på Libakke med utgangsdør, stol og etasjeovn. Libakke, Mo på Røyse 1986 interiør, stue, etasjeovn 202,01 Skolehistorie for Hole til Hole 1987 s K 180 Hovedbygning fra 1804, ombygd 1910 og restaurert i 1950åra. Mo, Steinsfjerdingen 1950 hovedbygning, gård 180, K 180 Trolig 400 år gammel eldre hovedbygning kalt "Fasterbygningen" og Mo, Steinsfjerdingen 1950 hovedbygning 180,01 "Bestemorbygningen" K 180 Låve fra 1825 med gammelt steinfjøs til høyre (?) Mo, Steinsfjerdingen 1950 låve, steinfjøs 180, K 180 Hovedbygningen sett fra sør(?) og med kornnek i forgrunnen. Mo, Steinsfjerdingen? hovedbygning, kornnek 180, BF 96 To hovedbygninger skimtes og med Gesellen i forgrunnen. Mo, Steinsfjerdingen? gårdshus, hovedbygning 180, K 180 Bildet viser arbeidsfolk med forskjellig håndredskap som ble brukt den gangen. Mo, Steinsfjerdingen 1860 arbeidsfolk, gårdsredskap, sliu, spett, 180,01 høygaffel, skuffe, sopelime, stokkesag Hole i bilder 1981 s K 180 Jørgen Moes bauta omgitt av rundt 800 mennesker. Bautaen ble avduket på Mo, Steinsfjerdingen 1913 bauta, Hole ungdomslag, forening 180,01 Hole i bilder 1981 s. 71 Jørgen Moes 100års fødselsdag. Hole ungdomslag tok initiativ til feiringen K 180 Høyvogna er full av tørt høy. Mo, Steinsfjerdingen? hest, kjørekar, høy, høyvogn 180, K 180 BF 136 Lirekassemann i knebukser og kvit jakke (folkedrakt?) med to menn som Mo, Steinsfjerdingen 1904 lirekasse, lirekassemann, 180,01 tilhørere. I bakgrunnen eldre og yngre hovedbygning. hovedbygning, gårdstun K 180 To kvinner med oppsatt hår sitter i sofaen og ved et bord med blomstervase Mo, Steinsfjerdingen? kvinne, stueinteriør, bispinne 180,01 og blomster K 180 Portrett av Jørgen Moe i kappe, krage, stort kors om halsen og med to Mo, Steinsfjerdingen? biskop, prestekrage 180,01 Flere steder er et kjent bilde av ordener(?) på brystet. Jørgen Moe K 180 Gammel regnskapsbok kalt "MoBibelen". Inneholder mye informasjon om Mo, Steinsfjerdingen? regnskapsbok, bok 180,01 gårdsdriften K 180 Budeie Martha Haga med mange kuer på bås i fjøset på Mo. Mo, Steinsfjerdingen 1919 budeie, fjøs, ku 180, K 180 Ved det gamle steinfjøset(?) står to hester forspent sleder med gjødsel. To Mo, Steinsfjerdingen 1919 hest, slede, gjødsel, kjørekar 180,01 kjørekarer. Side 6 av 163

7 Om bildet Stedboplass K 180 Ingeborg var tiggerkone med stor lomme i stakken der hun samleg matbiter Hanserud, Mo i Steinsfjerdingen 1920 tiggerkone, husmannskone, 180 under hun fikk på gårdene. Med skaut og utgåtte sko sitter hun foran den fattigslige husmannsstue stua som sto vis a vis Hanserudstua på Mo K 180 Anders Øderaa med sønnen Olaf ved uthusbygning omgitt av redskap som Øderå, Mo i Steinsfjerdingen? redskap, gårdsredskap 180,03 plog, kjerre, staur osv K 180 BF 103 Husmannsstua i Rønningen. Kone med forkle står i døra. Utvendig trapp til 2. Rønningen, Mo, Steinsfjerdingen? husmannsstue, trapp 180 under etasje K 180 BF 104 Lise, født 1840, var gift med Jacob Ellefsen i Rønningen. Rønningen, Mo, Steinsfjerdingen? husmannskone, trapp 180 under K 180 BF 143 Husmann Martin Kastet foran stabburet på Mo. Martin var sønn av Andreas Mo, Steinsfjerdingen 1993 husmann, stabbur, høygaffel? 180 under Ellefsen K 180 BF 147 Marte var gift med Kristian Trulsen, husmann på Mo. Marte kom fra et sted Mo, Steinsfjerdingen? husmannskone, finklær 180 under kalt Bakken K 180 BF 146 Anders Knudsen var sønn av tjenestejente Anne Marie på Mo. Han hadde Mo, Steinsfjerdingen? ungdom, gutt 180 tilnavnet Rivihjel. Bildet må være tatt av fotograf K 180 BF 177 Husmannsstua med forhesje foran. Mellomkastet, Mo, Steinsfjerdingen? husmannsstue, hesje 180 under BF 13 Vik skysstasjon. I bilen til høyre sitter Sigurd Tandberg. Nedre Vik, Vik, Årnesfjerdingen 1930 slutten av skysstasjon, bil 192,01 Hole bygdebok I s BF 519 Gården med gjestgiveri og veien som går mot Gjesval og Gjesvalåsen til Vik, Årnesfjerdingen 1900 ca. gård, hotell, gjestgiveri, skysstasjon 192,01 Hole bygdebok I s. 26 venstre Nedre Vik, Vik, Årnesfjerdingen? 192,01 Hole bygdebok I s Nedre Vik, Vik, Årnesfjerdingen? 192,01 Hole bygdebok I s Nedre Vik, Vik, Årnesfjerdingen? 192,01 Hole bygdebok I s Øvre Vik, Årnesfjerdingen 1940åra tidlig 192,03 Hole bygdebok I s Øvre Vik, Årnesfjerdingen 1920 ca. 192,03 Hole bygdebok I s Søndre Vik, Årnesfjerdingen 1900 ca. 192,12 Hole bygdebok I s Nordre Gjesval, Årnesfjerdingen? 193,05 Hole bygdebok I s Nordre Gjesval, Årnesfjerdingen ,05 Hole bygdebok I s Nystua, Nordre Gjesval, ,10 Hole bygdebok I s. 113 Årnesfjerdingen Kristian Gjestvold ( , tidligere eier av Søndre Gjesval i Strand, Nordre Gjesval, 1930 ca. hest, slåmaskin, gårdsarbeid, høyonn 193,12 Hole bygdebok I s. 115 Årnesfjerdingen) med hest og slåmaskin ca Bildet er tatt i Støa i Åsa dit Årnesfjerdingen han flyttet med sin familie rundt Søndre Gjesval, Årnesfjerdingen? 194,02 Hole bygdebok I s Søndre Gjesval, Årnesfjerdingen 1926? 194,02 Hole bygdebok I s Gjesvang, Søndre Gjesval,? 194,07 Hole bygdebok I s. 142 Årnesfjerdingen Gjesvang, Søndre Gjesval, ,07 Hole bygdebok I s. 143 Årnesfjerdingen Gjesvang, Søndre Gjesval, ,07 Hole bygdebok I s. 143 Årnesfjerdingen Søndre Gjesval, Årnesfjerdingen? 194,01 Hole bygdebok I s Iver var sveiser på Stein, Søndre Gjesval, seinere i Lier. Var gift med Anna? 194,02? Thomassen Nystua Iver var sveiser på Stein, Søndre Gjesval og seinere i Lier. Var gift med Anna? 194,02 Thomassen Nystua. Bildet er tatt mens han var sveiser på Stein. Side 7 av 163

8 Om bildet Stedboplass Bergeløkka (Jonsbråtan) 1930åra 243, Til venstre Marie (f. 1892) og trillingene Karen, Jenny og Anna (s. 1894). Bergeløkka (Jonsbråtan), Sundvollen? 243, Karoline Jakobsdatter ( ) var fra Langebru (eller Mosstua) på Bergeløkka (Jonsbråten) i Sundvollen? 243 Hole bygdebok V s. 908 Krokskogen. Hun var gift med Ole Kristiansen, Bergeløkka Søndre Gjesval, Årnesfjerdingen 1900 ca. familie, sønn 194,01 Hole bygdebok I s Smed Ole Kristiansen og kona Karoline Jakobsdatter som seinere bodde i Sundet (Øgardsvika), Årnesfjerdingen 1930åra ektepar 195,01 Hole bygdebok I s. 163 Bergeløkka i Sundvollen Trillingene Karen, Jenny og Anna Kristiansen Bergeløkka (Jonsbråten), Sundvollen 1900 ca. søstre, trillinger, jenteklær 243,01 Hole bygdebok I s Østre Kroksundødegården, 1940 ca. gårdstun 195,04 Hole bygdebok I s. 167 Årnesfjerdingen Kroksundødegården,? ektepar 195,04 Hole bygdebok I s. 169 Årnesfjerdingen Kroksundødegården,? hest, vedkjøring, skog 195,04 Hole bygdebok I s. 171 Årnesfjerdingen Kroksund, Årnesfjerdingen? 195,08 Hole bygdebok I s Kroksund hotell i sveitserstil Kroksund, Årnesfjerdingen 1910 ca. hotell 195,08 Hole bygdebok I s Sundøya, Tyrifjorden 2000? 196,01 Hole bygdebok I s Nordre Fekjær, Årnesfjerdingen ,03 Hole bygdebok I s Nordre Fekjær, Årnesfjerdingen 1961 ca. 197,03 Hole bygdebok I s Marthe og Anton Hagelsteen med datter Ingeborg (f. 1923) Fekjær, Nerigarden, Årnesfjerdingen 1925 ca. familie, foreldre, barn 197,02 Hole bygdebok I s Hole historielags kalender 2001 okt Søndre Fekjær, Årnesfjerdingen 1915 ca. familie 197,01 Hole bygdebok I s Søndre Fekjær, Årnesfjerdingen 1940åra 197,01 Hole bygdebok I s Østre Fekjær, Årnesfjerdingen? 197,04 Hole bygdebok I s Nordsetra, Krokskogen 1930 ca. Hole bygdebok I s Storøya, Tyrifjorden 1880 ca. 198,01 Hole bygdebok I s Han eide Storøya Storøya, Tyrifjorden? 198,01 Hole bygdebok I s Lovise var gift med Ivar Rytterager Storøya, Tyrifjorden? 198,01 Hole bygdebok I s Rytteraker, Årnesfjerdingen? 198,02 Hole bygdebok I s Rytteraker, Årnesfjerdingen? 198,02 Hole bygdebok I s Rytteraker, Årnesfjerdingen 1930åra? 198,02 Hole bygdebok I s Rytteraker, Årnesfjerdingen 1930åra 198,02 Hole bygdebok I s Rytteraker, Årnesfjerdingen 1978 april 198,02 Hole bygdebok I s Rytteraker, Årnesfjerdingen 1963 ulvestøtta, minnestøtte, minnestein 198,02 Hole bygdebok I s Borgen, Nerigarden, Årnesfjerdingen? 199,06 Hole bygdebok I s Borgen, Nerigarden, Årnesfjerdingen 1905 ca. 199,06 Hole bygdebok I s Borgen, Nerigarden, Årnesfjerdingen 1940 ca. 199,06 Hole bygdebok I s Borgen, Nordigarden,? 199,05 Hole bygdebok I s. 359 Årnesfjerdingen Borgen, Nordigarden,? 199,05 Hole bygdebok I s. 359 Årnesfjerdingen Side 8 av 163

9 Om bildet Stedboplass Borgen, Nordigarden, 1930åra 199,05 Hole bygdebok I s. 361 Årnesfjerdingen Borgen, Øvre, Årnesfjerdingen? 199,07 Hole bygdebok I s Borgen, Øvre, Årnesfjerdingen? 199,07 Hole bygdebok I s Borgen, Øvre, Årnesfjerdingen? 199,07 Hole bygdebok I s Borgestad, Borgen, Årnesfjerdingen? 199,16 Hole bygdebok I s Borgestad, Borgen, Årnesfjerdingen? 199,16 Hole bygdebok I s Løken, Øvre, Årnesfjerdingen ,01 Hole bygdebok I s Løken, Nedre, Årnesfjerdingen? 200,03 Hole bygdebok I s Løken, Nedre, Årnesfjerdingen? 200,03 Hole bygdebok I s Bjørketangen, Løken, 1930 ca. 200,02 Hole bygdebok I s. 415 Årnesfjerdingen K seter Lina Løken Bjørketangen var budeie på flere Krokskogsetre. Her med sønnen Anton og hans datter Helfrid (f. 1927). Byflagsetra, Krokskogen 1930 ca. seter, budeie Hole bygdebok I s K 200 BF 097 Løken med låve, bolighus og drengestue(?) Løken, GulbrandsenLøken, 1927 gård, gårdstun 200,04 Hole bygdebok I s. 420 Årnesfjerdingen Løken, GulbrandsenLøken,? 200,04 Hole bygdebok I s. 421 Årnesfjerdingen Løken, GulbrandsenLøken? 200,04 Hole bygdebok I s Bili, Årnesfjerdingen? 201,01 Hole bygdebok I s Bili, Årnesfjerdingen? 201,01 Hole bygdebok I s Bili, Årnesfjerdingen 1950 ca. 201,01 Hole bygdebok I s Rudsødegården Nordre, 1930åra 190,12 Hole bygdebok I s. 444 Årnesfjerdingen Rudsødegården Nordre, 1950åra 190,12 Hole bygdebok I s. 446 Årnesfjerdingen Rudsødegården Søndre, 1905 ca. 190,07 Hole bygdebok I s. 458 Årnesfjerdingen Rudsødegården Søndre, 1930 ca. 190,07 Hole bygdebok I s. 460 Årnesfjerdingen BF 556 Vik, Holmen, Årnesfjerdingen? 192,18 Hole bygdebok I s Bensinstasjon Vik, Årnesfjerdingen? bensinstasjon Hole bygdebok I s. 473 Den gamle smia på Vik Vik, Årnesfjerdingen 1980 ca. Hole bygdebok I s Vik, Steinsvik, Årnesfjerdingen ,13 Hole bygdebok I s Vik, Steinsvik, Årnesfjerdingen ,13 Hole bygdebok I s Grindbakken, Løken, Årnesfjerdingen? 200,11 Hole bygdebok I s Grindbakken, Løken, Årnesfjerdingen 1938 ca. 200,11 Hole bygdebok I s Nertun, Bili, Årnesfjerdingen? 201,03 Hole bygdebok I s Sommerhvil, Østre Rud,? fabrikk, skofabrikk 190,14 Hole bygdebok I s. 550 Årnesfjerdingen Tangen, Søndre Rudsødegård,? 190,30 Hole bygdebok I s. 551 Årnesfjerdingen Side 9 av 163

10 Om bildet Stedboplass K 182 BF 499 Maren og Martin sitter på trappa foran stua si. Bakken under Vestre Bjørke 1927 husmannsfolk, gullbrudepar 182, Sundvolden Hotel med hotelleier Johan(?) Blyberg i forgrunnen. Johan Blyberg Sundvollen, Sundvolden Hotel 1900 ca. hotell, hotelleier 231 drev hotellet Gudbrand Karlsen ( ) og Ingeborg Mathilde Gustava Schøyen (1870 Solstrand, Gjesval, Årnesfjerdingen? ektepar, hotelleier 193, ) foran Solstrand mellom Garntangen og Vik Ekteparet Gudbrand og Ingeborg Karlsen foran Solstrand mellom Garntangen Solstrand, Gjesval, Årnesfjerdingen? eldre ektepar, hotelleier 193,15 og Vik I 1938 kjøpte Anders Myrvang tomt av Maren Bjerke på nedsiden av veien. Voll, Sonerud, Steinsfjerdingen 1939 landhandel, butikk 184,11 Hole bygdebok II s. 243 Der bygde han bolighus med landhandel i 1. etasje. Drev butikk her I døra står Anders Myrvang, datter Gudny med sykkel til høyre Anders Myrvang leide butikklokale i låven i Solbakken Solbakken, Sonerud, Steinsfjerdingen 1922 butikk, låve, landhandel 184, Veibygging i Hamnorsbakken mellom Stadumkrysset og Helgeland. Hamnorsbakken, Røyse? vei, veibygging, veiarbeid Borgeng, Årnesfjerdingen 1951 fabrikk 199, Borgeng, Årnesfjerdingen 1951 fabrikk, boremaskin 199, Jacob Leine var sagmester og eide en sagbenk han reiste rundt med. Jaraheim, Kroksundødegården,? sag, sagbenk 195,28 Årnesfjerdingen Jacob Leine var sagmester og eide en sagbenk han reiste rundt med. Jaraheim, Kroksundødegården,? sag, sagmotor, motor, sagbenk 195,28 Årnesfjerdingen Øverst til venstre er garasjen som er bygd på smietomta, til høyre er vevstua Nerigarden, Fekjær, Årnesfjerdingen 1949 butikk, gårdstun, bryggerhus, bakeri, 197,02 og så butikken. Nederst til venstre var bryggerhus/bakeri med bakerovn for vevstue, 160 brød, våningshus og låve. Hole bygdebok I s Gjester er Martin og Hilda Strand og ekteparet Grønhovd i datter Torunns Løken, Årnesfjerdingen ,01 Hole bygdebok I s. 403 konfirmasjon. (utsnitt av M. Strand) Fire damer rundt sofabordet drikker saft. Nr 3 fra venstre er Hilda Marie Øvre Løken, Årnesfjerdingen 1970 ca. 200,01 Hole bygdebok I s. 403 Strand og Åste Bratli. (utsnitt av Hilda Strand) Odd Bratli, varaordfører og ordfører (Hole bygdebok I s. 411). Nedre Løken, Årnesfjerdingen? gårdbruker, bonde, lokalpolitiker 200, Fra venstre: Trygve Ellingsen, Odd Bratli, Thorleif Borgersen Hole Laura M. Ruud ( ) og Olaf Gulbrandsen ( ) sitter i sofaen. Nordre Rudsødegården,? 190,12 Årnesfjerdingen Alfhild Nøsterud drev kjosken og solgte is, sjokolade osv. Holmen, Vik , Før jul slakter Jan Fossum og Ole Ullern grisen. Ullern, Bønsnesfjerdingen? slakting, griseslakting, julestrid 207, Saravik, bnr. 6, som nå er slått sammen med Øvre Vik. Hovedbygningen ble Saravik, Øvre Vik, Årnesfjerdingen? 192,03 revet På hesten Trinsa sitter Lillian Ramsrud (f. 1939), barnebarn av Anton Andersen Koksrud, Årnesfjerdingen 1940åra hest, låvedør, riding 191,01 Koksrud (f. 1876) som er innfelt (limt inn) til høyre I mai 1945 interneres landssvikere på Løken skole. I forgrunnen to vakter fra hjemmestyrkene: Tor Hafnor (til venstre) og Arne Fjell. Løken skole, Årnesfjerdingen Smia ble revet 1983 Holmen, Vik 1980 ca. smie 192, Anna F. Gjesvold og Sverre Koksrud med sønnene Sven Anders (f. 1950) og Koksrud, Årnesfjerdingen 1960 ca. familie, foreldre, barn 191,01 Iver (f. 1958) Betjening fra venstre: ekspeditrisene Sigrid Danielsen Hatle, Harriet Ruud Tolpinrud og Gerd Gulbrandsen Roulund. Avdelingsstyrer er Ebbe Justad (Marit Fagerlids far). Hole Samvirkelag, avd. 3, Vik 1952 butikk, Samvirkelag, ekspeditrise Kristian Andersen Gjesvold og hans 2. hustru Lina f. Håkenrud (f. 1864) med Søndre Gjesval, Årnesfjerdingen 1910 ca. 194,01 datter Ester (f. 1903). Side 10 av 163

11 Om bildet Stedboplass Ektepar i stasklær hos fotograf i Hønefoss. Anders ( ), Ingeborg Søndre Gjesval, Årnesfjerdingen 1900 ca. 194,01 (1828?) Kristian Andersen ( ) og hustru Anette f. Erichsen ( ) med sønnen Anders (f. 1897). I stasklær hos fotograf. Søndre Gjesval, Årnesfjerdingen 1898 ca. familie 194, Edvard Martinsen kjørte med hest på Osloveien veianlegg ved Sønsterud med 7 veiarbeidere og 2 damer "på besøk". Sønsterudsvingen, Utstranda 1930 ca. veiarbeid, hest, Osloveien, veiarbeidere Lars og Karen sitter på en benk foran huset. Gjerde i bakgrunnen. Lyse er en Lyse, Østsida 1920åra? husmannsplass, ektekpar, 230,04 tidligere husmannsplass kalt Lårvikkleiva. husmannsfolk Hole bygdebok V s Skrift i veifylling mellom Sundvollen og Sundøya. En bokstav mangler til venstre. Sundvollen Sundøya 1960åra? skrift i stein, veifylling, K båt Båten "Ringerike" ligger ved Sundvollbrygga med pakkhus og to gamle hus på Sundøya i bakgrunnen. Til venstre i veien går Guldbrand Karlsen m/post. Han drev poståpneri, butikk og hotell i Kroksund. To gutter er Herman og Einar Sundøen. Sundøya, Tyrifjorden 1900 ca. dampbåt, pakkhus, telefonstolpe? 196,01 Hole i bilder 1981 s K båt Passasjerer går om bord i båten. Dampbåten "Ringerike" seilte mellom Sundøya, Tyrifjorden 1905 dampbåt, brygge, passasjerer 196 Hole i bilder 1981 s. 84. Postkort Svangstrand i Lier, Sundvollen brygge v/sundøya og Svensrud brygge på forteller om Ringerike 1996 s. 30. Røyse. Stor turisttrafikk om sommeren "Ringerike" trafikerte Tyrifjorden fra våren I bakgrunnen tangen sør for Kroksund(?). Tyrifjorden, Sundøya 1910 ca. dampbåt, "Ringerike", båt Postkort forteller om Ringerike 1996 s K båt Skipper Lars Johansen ( ) var skipper på d/s Ringerike som trafikerte på fjorden. Jørgen Rytterager er passasjer. Tyrifjorden 1905 båt, båttrafikk, skipper, Hole i bilder 1981 s K båt Jens Blom i robåt som slepes av d/s Ringerike der faren var skipper. Svensrud brygge i bakgrunnen som sies å ha vært landets lengste etter at den ble påbygd ca Brygga er omtalt på 1700t. Sælabonn, Tyrifjorden 1906 robåt, brygge Hole i bilder 1981 s K båt Annonse om Tyrvis trafikk på Tyrifjorden med forskjellig rute søndager (mellom Sundvollen og Skjærdalen) og hverdager (mellom Helgelandsmoen og Skjærdalen). Torsdager var båten til leie. Tyrifjorden 1885? båttrafikk, båtrute, rutetabell, annonse, Tyrvi Hole i bilder 1981 s K båt Grev Wedel, kalt Greven, ble bygd 1875 og var slepebåt for Drammen trelasthandlerdireksjon. Den slepte tømmer fra Hengsle til Vikersund. Tyrifjorden? båt, slepebåt, Greven, brygge Hole i bilder 1981 s K båt Fire tømmerfløtere, to robåter og Krepsen i strandkanten i arbeid med tømmerrensk. Usikkert hvor bildet er tatt. Tyrifjorden 1952 Krepsen, slepebåt, robåt, tømmerfløter, slepe, lense, tømmerrensk Hole i bilder 1981 s K båt Ringerike ligger ved brygga med pakkhus og gamle bolighus i bakgrunnen. Noen folk går ombord. Sundøya, Tyrifjorden 1905 båt, brygge, pakkhus, dampbåt K båt Dampbåten "Ringerike" ved Sundøya. Det flagges og passasjerer går i land. I bakgrunnen Kroksund. Sundøya, Tyrifjorden? båt, dampbåt, brygge K vei Ni unge gutter har slått seg ned i veikanten. Foran står to gutter med pipa i munnen og sen sykkel. Guttenes navn på bildets bakside. Steinsfjerdingen 1908 ca. ungdom, gutt, sykkel, pipe, klokkekjede. Hole historielags kalender 2002, forside K bil Sigurd Tandberg, sjåfør med pipe, kjører sin nye Adler personbil. I baksetet Vik, Årnesfjerdingen 1922 bil, sjåfør, lønnetre 192,01 Hole i bilder 1981 s. 38. Johan Bili med hatt og kanskje gårdsgutten hos Tandberg, Kåre Karlsen (f. 1908) K bil BF 507a Lastebil, traktor og to hester forspent kjerre kjørende under jernbanebrua mot Hønefoss. Hønefoss jernbanebru, Hønefoss 1920 lastebil, traktor, hest, kjerre, stabbestein K bil Lastebil, traktor og kjerre forspent to hester. På lasteplanet står lensmann Arnt Kristoffer Engen fra Hole og politimann Knut Bråten fra Hønefoss. Opel lastebil tilhører Hans Lehne, Hole. Hønefoss 1928 etter lastebil, traktor, hest, kjerre, lensmann, kraftstasjon, trafo Hole historielags kalender 2000 nov. Jan Helge Østlund: Ringerike i gamle dager. Hønefoss 1999 s K bil BF 145 Sjåfør Thorsrud og Hans Hafnor står foran bussen som kjørte mellom Hønefoss og Oslo. Oslo 1950 buss, sjåfør, rutebuss, samferdsel, trafikk Side 11 av 163

12 Om bildet Stedboplass K bil Nils Nøsterud med kone Olava (f. Fjeld) og sønn Hans (Lars?) f på biltur. Alle har flotte hatter. Utvandret Holefamilie. Bildet tatt i Amerika. Hole? 1910 ca. bil, biltur, familie, hatt, Amerika, utvandring K bil Trolig Hans Lehne, Røyse, som frakter noen brakker med "Jernhest" rundt Hole? 1920 ca. traktor, brakke, jernhest K Skaret Tre biler og en flokk turister har stoppet ved Skaret og nyter utsikten over Tyrifjorden. Bilene ligner på busser uten tak eller lastebiler med stoler på lasteplanet. Skaret, Utstranda 1927 tur, biltur, turist, buss, utsikt, lastebil Hole i bilder 1981 s K bil Jørgen Dæhlis mjølkerute fylt til randen av mjølkespann, pakker, sekker og passasjerer. Det var plass til 78 passasjerer i førerhuset. Hole ? mjølkekjører, bil, mjølkespann Hole historielags kalender 2002 nov. Ringerikes Blad K bil Jørgen Dæhlis lastebil fullasta med mjølkespann, pappesker og sekker. Hole? 1950? lastebil, mjølkerute, mjølkespann K veiarbeid Johan Berget og Ivar Hansen Skaret sammen med Veslebrunen som drar gruslasset. Hole 1924 hest, veiarbeid, veiarbeider, spade Hole i bilder 1981 s K veiarbeid Stein hentes til pukkverket som lå ved Rørvika. Pukk blanda med asfalt ble lagt til prøvedekke mellom Øverby og Lien. Utvika, Utstranda 1935 eller 1936 veiarbeid, veiarbeidere, stein, pukk Hole i bilder 1981 s Karen Kristine Simensdatter Aaserud (Myra) ( ) hos fotograf. Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1900 ca. kvinne, helgeklær 186,23, Johan Olsen Aaserud (Skaugstad) ( ) hos fotograf i Hønefoss. Johan Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1900 ca. mann, skjegg 186,23,30 har stort skjegg Simen Olsen Aaserud ( ), portrettbilde. Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1950 ca. mann, bart, skjegg 186,23, Berthe Aaserud ( ). Portrettbilde. Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1950 ca. gammel kone, kvinneansikt 186,23, Simen Olsen ( ) med vakkert skjegg, lue og stav med sølv(?)håndtak. Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1940 ca. gammel mann, skjegg, lue, stav 186,23, Berthe og Simen Aaserud en sommerdag i Åserud Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1955 ca. ektepar, mann og kone, forkle 186,23, Randi Helene f. Andersen ( ) og Hans Aaserud ( ) danser i Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1952 ca. dansepar, dans, ungjente 186,23,30 hagen i Åserud Foran: Knut, Gudrun (gift Tandbergmoen), gamle Berthe, Johan (Canada) og Hans. Bak: Johanne (f. Bakaasen), Einar Tandbergmoen, Ellinor (Canada), "Småen" Sønderengen, Johanne (f. Sønderengen, Canada), ukjent, Randi (f. Andersen). Åserud, Hurum, Steinsfjerdingen 1960 ca. familiebilde 186,23, Ole Simensen Myra ( ) med hund og gevær på tunet i Åserud. Myra, Hurum, Steinsfjerdingen 1910 ca. småbruk, jeger, låvebru, høyvogn(?) 186,22* K vei Veien fra Libakke mot kirken. Syklisten er Olaf Hallingby som var gårdsgutt på Nedre Fjelstad. Libakke, Røyse? alle, bygdevei, syklist Hole i bilder 1981 s K vei Fra v. nr 2 Sigvart Bili, nr 4 Anders Viksengen, nr 5 Johan Bili, nr 7 Petter Jenserud. En av guttene i veikanten er Olaf Eriksen. Norderhov 1914 tur, skigard, mathvil, mannfolk, niste Hole i bilder 1981 s K vei Martin Bili med hest og kjøkkenvogn på hjemtur fra Hønefoss. Vikshøgda, Årnesfjerdingen 1914 hest, kjøkkenvogn, vogn Hole i bilder 1981 s K vei Tre kjøredoninger med hester og triller med reisekledde kvinner og menn. I trilla til venstre Gjertrud og Engebret Moe. På Homledal kjøpte de kaffe og åt medbrakt mat. Veien til Homledal 1907 hest, trille, tur, vogn K vei Over Steinssletta mot Vik. Låven på Nerstein til venstre og husmannsstua fra Ordokka på høyre side av veien. Steinssletta, Steinsfjerdingen 1920 ca. hest, ryggsekk, telefonstolpe, skigard, portnerstue K Skaret BF K Skaret Dame sykler gjennom Skaret mot Hønefoss Skaret, Utstranda 1910 ca. syklist, dame, bergvegg, skar Veien gjennom Skaret Skaret, Utstranda? vei, skar, fjellvegg Steinsåsen med Sælabonn og Røyse i bakgrunnen Steinsåsen, Steinsfjerdingen 1968 Høyenhall Gårdstunet med Steinsevja og Steinsvika Stein, Steinsfjerdingen 1968 gårdstun 188, Gårdstunet med åkre rundt Stein, Steinsfjerdingen 1968 gårdstun, åker, låve 188, Gårdstunet med jorder rundt Stein, Steinsfjerdingen 1968 gårdstun, låve, jorde, åker 188,01 Side 12 av 163

13 Om bildet Stedboplass Konfirmanter foran Hole gamle kirke Navn på konfirmantene bak på bildet. Hole kirke, Røyse 1928 konfirmant, konfirmasjon Konfirmanter foran Hole gamle kirke Hole kirke, Røyse 1930 konfirmant, konfirmasjon Gårdstunet med jorder på Herøya. Krokskogen med Gyrihaugen i bakgrunnen. Herøya, Steinsfjorden juni øy, fjord, gård 186, Stor gul bygning med brakkelignende bygninger rundt. Helgelandsmoen, Røyse august militær, militærleir 225, Kampesetra med snødekte jorder og vintergrønn granskog rundt. Kampesetra, Krokskogen seter, småbruk, skog 187,12 februar Kampesetra i vintersol med mye av skogen rundt. Kampesetra, Krokskogen seter, vinter, skog 187,12 februar Sundøya fjordrestaurant med Steinsfjorden i bakgrunnen Sundøya, Tyrifjorden juni restaurant, øy, bru, øy 196, Sundøya fjordrestaurant. I bakgrunnen Slettøya og Kroksund. Sundøya, Tyrifjorden august restaurant, gamlehjem, øy, hvilebrakke 196, Kleivstua med parkeringsplasser og mye skog i høstfarger rundt. Øverste del Kleivstua, Krokskogen oktober hotell, turist, taubane, skog 200,08 av taubanen er godt synlig Bruløkka, med hus på begge sider av veien, i vinterlandskap. Bruløkka, Krokskogen boplass, finneplass, skog, vinter 241 februar Finneplassen Mattisplassen i snødekte jorder og skog Mattisplassen, Krokskogen finneplass, vinter, skog 242 februar Midtskogen med snødekte jorder og vintergrønn skog. Midtskogen, Krokskogen finneplass, skog, vinter 240 februar Sollihøgda gjestgiveri med Osloveien i forgrunnen. Sollihøgda mai gjestgiveri, hotell 238, Hvitt bolighus ved veien nær Sollihøgda Solsvingen, Fjulsrud, Sollihøgda mai bolighus, riksvei 238, Fjulsrudkleiva i skogen. Osloveien skimtes i bakgrunnen. Fjulsrudkleiva, Sollihøgda mai boplass, skog 238, Sollihøgda gjestgiveri med to flaggstenger og flere hus rundt. Sollihøgda mai gjestgiveri, hotell 238, Solbakken på Sollihøgda med hus på begge sider av Osloveien. Del av Solbakken, Fjulsrud, Utstranda mai bolighus 238,10 skolebygning i sørvestre hjørne Boplassen Granberg med flere hus rundt Granberg, Sollihøgda mai boplass, bolighus 238, Solbakken med flere hus rundt gårdstunet Solbakken, Fjulsrud, Utstranda mai småbruk, gårdstun 238, Grønvoll med bolighus, uthus og lite stabbur Grønvoll, Røyse august småbruk, bolighus 202, Fjelstad (Hafnor) med Bygårdene i bakgrunnen. Fjelstad, Røyse august gård, jorde, åker 204, Nefjelstad med våningshus og låve. Gule åkre i bakgrunnen. Fjelstad, Røyse august gård, åker, låve, våningshus 204, Fjelstad (Hafnor) med Nefjelstad i bakgrunnen Fjelstad, Røyse august gård, åker 204, Kårbolig? på By med Svensrud og Sælabonn i bakgrunnen By, Røyse august kårbolig, Sælabonn, åker Ullern med frukthage. Sælabonn i bakgrunnen Ullern, Bønsnesfjerdingen august gård, frukthage 207, Nøstret pleiehjem, nå kalt Nøstret Bo og Behandlingssenter. Pleiehjemmet er Nøstret pleiehjem, Røyse august pleiehjem 208,15 utskilt fra Søhol To store beboelseshus med Tyrifjorden i bakgrunnen. Nå kalt Tyrifjordheimen Tyrifjordheimen, Røyse august pleiehjem, Tyrifjordheimen 208,? Bo og Behandlingssenter Flere gårdstun med mange hus på Søhol med åker og jorde i forgrunnen Søhol, Bønsnesfjerdingen august gårdstun, gård, jorde 208,05, Skrangledalen omgitt av kornåkre. En del brakkelignende hus. Kalt Skrangledalen, Røyse august boplass, kornåker, arbeidssenter, 208,13 "Seriekjøkken" på bildet. Er i dag arbeidssenter for beboere på "bosenter" i seriekjøkken kommunen Gårdstun omgitt av kornåkre. Blir i dag også kalt Klokkerhundstad. Hundstad (lille), Røyse august gårdstun, åker, gård 210,01 Side 13 av 163

14 Om bildet Stedboplass Gårdstunet på Frognøya med Bønsnestangen i bakgrunnen. Frognøya, Tyrifjorden august gård, gårdstun, tange Flere boplasser under Nedre Leine. Nedre Leine, Røyse august småbruk, husmannsplass 215,06, Gammel stue og uthus i Hukebakk omgitt av et jorde og flere andre boplasser. Hukebakk, Leine, Røyse august husmannsplass, småbruk 215,06, Gårdstun med rød låve og hvitt våningshus. Hodt, Leine, Røyse august småbruk, gårdstun, gård 214,04, På bildet står: Hyttene ligger ved Nordli, Røyse. Men usikkert. Kanskje ved Hytter på Røyse august hytte, husmannsplass? 216,19? Jenseløkka u. Vestre Rud Langløkka brukt som feriested med Langpløya i bakgrunnen. Langløkka, Vestre Rud, Røyse august husmannsplass, boplass, båt 216, Boplass utskilt fra Nordre Gomnes. Til venstre Gomnesbråtan, og midt og Fjordglimt, Gomnes, Røyse august boplass, frukthage, bygdevei 218,55.65 øverst i bildet er Granholt, gnr. 218, Boplass utskilt fra Nordre Gomnes. Til venstre Gomnesbråtan, og midt og Fjordglimt, Gomnes, Røyse august boplass, frukthage, bygdevei 218,55.65 øverst i bildet er Granholt, gnr. 218, Frøstad med Nedre Fjelstad i bakgrunnen Frøstad, Fjelstad, Røyse august småbruk, kornåker 204, Solgløtt, rødt bolighus med blå vinduslemmer, omgitt av jorder og åkre. Solgløtt, Gomnes, Røyse august boplass, jorde, åker, bolighus 218, Bærumshytta med Sollihøgda nye skole i bakgrunnen Bærumshytta, Fjulsrud, Sollihøgda mai hytte, speiderhytte, skole 238, To brune brakkelignende hus med to andre boplasser i bakgrunnen Fearnleyhytta, Fjulsrud, Sollihøgda mai hytte, boplass 238, Butikken låg like ved bensinstasjonen, men i Bærum. Sollihøgda kolonial, Sollihøgda mai kolonial, landhandel, butikk Boplass nær Osloveien på Sollihøgda Ingerro, Fjulsrud, Sollihøgda mai riksvei, boplass 238, Brunt bolighus nær Osloveien og nord for Sollihøgda Fjellbo, Fjulsrud, Sollihøgda mai boplass, riksvei, bilvei 238, Sakrom ved Frøshaugsetra på Krokskogen. Mye skog rundt. Sakrom, Krokskogen boplass, skog, vinterlandskap 221,36 februar Fjellsetra med snødekte jorder og skog rundt Fjellsetra, Krokskogen seter, skog, snø 215,38? februar Åsen med bolighus og diverse uthus Åsen, Mo, Holefjerdingen august småbruk, åker 202,20(?) Østli i skogkanten omgitt av kornåkre Østli, Fjell, Røyse august småbruk, åker 217, Småbruk med tre hus Bakketun, Gomnes, Røyse august småbruk, åker 218, Birkely omgitt av gule kornåkre og med Krokskogen i bakgrunnen Birkely, Gomnes, Røyse august småbruk, åker 218, Blått bolighus og rødt uthus. Heggelien under Søndre Gomnes, august småbruk, åker, stabbur 218,? Røyse Rødt bolighus ved veien. Rolighet, Helgeland, Røyse august boplass, bolighus 225, To gårdsbruk med hvitt bolighus og røde uthus Hodt,, Leine, Røyse august hus, småbruk, uthus, åker 214,04, Tyriløkka med hvitt bolighus Tyriløkka, Leine, Røyse august boplass, hus, jorde 215, Boplass med to eldre hus Nedre Leine, Røyse august hus, boplass, åker 215, Grått bolighus med flere røde uthus Stubberud, Vestre Rud, august småbruk, gårdstun, åker 216,02 Bønsnesfjerdingen Bolighus i sveitserstil og gammel låve Langpløya, Vestre Rud, Røyse august sveitserhus, småbruk, åker 216,03? Småbruk med hus rundt et fint tun Stubberud, Vestre Rud, august småbruk, gårdstun 216,02 Bønsnesfjerdingen Hvitt bolighus og rødt uthus på snøkledd voll i skogkanten. Eier er Norske Frøshaugsetra, Krokskogen seter, hytte, skog 221,10 studenters roklubb(?) februar Tyrifjord høyere skole på Vestre Rud med Gomnesgårder i bakgrunnen Vestre Rud, Røyse juni skole, skolebygninger 216,01 Side 14 av 163

15 Om bildet Stedboplass Skolen med Gomneslandet og Nordfjorden i bakgrunnen Tyrifjord høyere skole, Vestre Rud, juni skole, skole, fjord 216,01 Røyse Hvitt bolighus og rødt uthus omgitt av gule kornåker. Krokskogen i Ødegården, Vestre Rud, Røyse august gård, småbruk, åker, bygdevei 216,08 bakgrunnen Solheim med bolighus med tårn. Tyrifjord høyere skole i bakgrunnen. Solheim, Fjell, Røyse august bolighus, småbruk, stabbur 217, Gårdstun med flere hus omgitt av kornåkre og Tyrifjorden i bakgrunnen Østre Fjell, Røyse august gård, åker 217, Trolig Vestigarden, Fjell. Gårdstun med bolighus, stor låve, drengestue og Vestre Fjell (?), Røyse august gård, åker, låve 217,13? stabbur Gård med hvitt bolighus og umalt låve. Nå Fjeld hagebruk. Fjell, Røyse august gård, låve, bolighus, hagebruk 217, Gårdstun med flere hus, og By og Svensrud i bakgrunnen Nordre Fjell, Fjell, Røyse august gård, gårdstun, hus 217, Gamle og umalte hus, trolig fraflyttet. Båter og båtstø ved fjorden. Gomnesbråten, Gomnes, Røyse august småbruk, båt, båtstø 218, Gult våningshus på et tun med frodige trær Tyribakken, Gomnes, Røyse august gård, frukthage, åker 218, Gårdstun med gamle hus omgitt av gule kornåkre Gomnes, Røyse august gård, hus, gårdstun 218, Gammelt gårdstun omgitt av gule kornåkre Gomnes, Røyse august gårdstun, hus, åker 218, Fint gårdstun med hvitt våningshus og røde uthus Nordre Gomnes, Gomnes, Røyse august gård, gårdstun, våningshus, uthus 218,13, Enkel hytte ved fjorden. Et småbruk i bakgrunnen Gomnesbråten(?), Røyse august hytte, båt, åker 218,02(?) Ser ut som to boplasser, ett hus under bygging Solli, Gomnes, Røyse august småbruk, åker 218, Huset foran til venstre er Ødegården bruksnr. 22. Huset under bygging til høyre er gnr. 216,42 Fjordgløtt. I venstre bildekant bruket Birkely, og mellom Birkely og Gomnesødegården ligger hytta til Borghild (f. Gomnes) og Carl Alf Hansen. Hytta ble revet 1976 og erstattet av bolighus med bruksnr. 66. I bakgrunnen til høyre Vestigarden Fjell. Gomnesødegården, Gomnes, Røyse august småbruk, låve, åker 218, Tre enkle hytter ved stranda med Gomnesbråten(?) i bakgrunnen. Gomnesstranda, Gomnes, Røyse august hytte, strand 218, Tre enkle hytter ved stranda med Gomnesbråten(?) i bakgrunnen. Gomnesstranda, Gomnes, Røyse august hytte, strand, småbruk 218, Gårdstun med rød låve og hvitt våningshus Nordre Gomnes, Gomnes, Røyse august gård, gårdstun, hus, frukthage 218, Gårdstun med rød låve og hvitt våningshus og frukthage i forgrunnen Nordre Gomnes, Gomnes, Røyse august gård, gårdstun, hus, frukthage 218, Gårdsbruket Søndre Gomnes Søndre Gomnes, Gomnes, Røyse august gård, gårdsbruk 218, Gårdsbruk med fint gårdstun og rød låve Dæliteigen, Dæli, Røyse august gård, gårdstun 219, Gårdsbruk med fint gårdstun og rød låve Dæliteigen, Dæli, Røyse august gård, gårdstun 219, Småbruk med frukthage Teigen, Dæli, Røyse august småbruk, frukthage 219, Gårdstun med hvit staselig hovedbygning og flere uthus Dæli, Røyse august gård, hus, gårdstun 219, Gårdstun med hvit hovedbygning og flere røde uthus Øvre Onsaker, Røyse august gård, gårdstun, hus, låve 220, Gammel boplass i Frøshaugåsen. Flere gamle hus. Åsbakken, Frøyshov, Røyse august småbruk, ås 221, Hvitt bolighus omgitt av frukthage Syrhaugen, Frøyshov, Røyse august bolighus, boplass 221, Boplasser/hytter i Frøshaugåsen Åsen, Frøyshov, Røyse august boplass, hytte, ås 221, Småbruk med hvitt våningshus og flere røde uthus Bing, Frøyshov, Røyse august småbruk, gårdstun 221, Gårdstun med gamle uthus. Libakke i bakgrunnen Frøyshov (Frøshaug), (Bye), Røyse august gård, gårdsbruk 221, To av Stadumgårdene nærmest elva. Østre Stadum (Dæhli) til venstre og Vestre Stadum (Jøta) til høyre. På vestsida av elva skimtes løa på Holmen og husa på Averøybråtan bakenfor. I forgrunnen Søndre Frøyshov og bruket Østberg bakenfor med Stadum skole i høyre bildekant. Søndre Frøyshov, Holefjerdingen august gård, gårdsbruk, elv, fjord 221,17 Hole bygdebok III s.? Side 15 av 163

16 Om bildet Stedboplass Gårdstun med rød låve. Hole kirke i bakgrunnen. Frøyshov (Syr), Røyse august gård, låve, kirke 221, Småbruk med gamle hus i Frøshaugåsen Åsbakken, Frøyshov, Røyse august småbruk, hus 221, Frøystad og Stadum skole med Storelva i bakgrunnen Frøystad, Stadum, Røyse august småbruk, skole, elv, åker 222, Frøystad med Stadum skole i bakgrunnen Frøystad, Stadum, Røyse august småbruk, skole, åker 222, Småbruk med lite bolighus og uthus omgitt av kornåkre Stadumsenga, Stadum, august småbruk, åker 222,09? Holefjerdingen To Stadumgårder med bruksnr. 1 og 6. Stadum, Holefjerdingen august gård, gårdsbruk, låve, gårdstun 222,01, Gårdstunet på Vestre Stadum m/ bryggerhus (revet 1977), fjøset (revet 1978), Vestre Stadum, Røyse august gård, gårdsbruk, låve, åker 222,06 Hole bygdebok III s.? den gamle låven, våningshuset fra rundt 1850 (revet 1982) og drengestua/vognskjulet. I bakgrunnen Nedre Hafnor og Helgeland Fint gårdstun med røde uthus og hvit hovedbygning Stadum, Holefjerdingen august gårdsbruk, låve, uthus, åker 222, Gårdstun med svært dominerende låve i forgrunnen Søndre Hafnor, Røyse august gård,gårdstun, låve 223, Nordre Hafnor med Helgeland i bakgrunnen Nordre Hafnor, Røyse august gård, gårdstun, låve, våningshus 223, Øvre Hafnor med Stadum skole i forgrunnen og Søndre og Nordre Hafnor i Øvre Hafnor, Røyse august åker, gårdsbruk, skole, gård 223,02 bakgrunnen Bredvoll og Libakke med Krokskogen i bakgrunnen. Bredvoll, Hafnor, Røyse august gård, småbruk, låve, åker 223, Fint gårdstun med rød låve og hvitt våningshus Ringhol, Hole prestegård, Røyse august gård, gårdstun, låve, våningshus 224, Bolighus med Prestegården i bakgrunnen Ringhol, Hole prestegård, Røyse august boplass, prestegård 224,09? Snadden med Storelva og flere gamle småbruk Snadden, Norderhov august grend, småbruk, boplass, elv Mo, Røyse skole, Røysehall, Libakke, Helgeland og Hole kirke. Mo, Libakke, Hole kirke, Røyse juni gård, jorde, grend Hole historielags kalender 2008 forside Boplasser på Sollihøgda Sollihøgda juli tjern, boplass, kapell, skole Boplasser på Sollihøgda med kapell og gamleskolen i bakgrunnen Sollihøgda mai boplass, kapell, skole Boplasser rundt Osloveien Sollihøgda mai boplass, riksvei Sollihøgda, oversiktsbilde Sollihøgda mai boplass Langs veien fra Bærum og opp mot Sollihøgda Sollihøgda, Bærum, Sollihøgda juli riksvei Boplasser på Sollihøgda med kapell og gammel og ny skole. Falmet bilde. Sollihøgda august boplass, skole, riksvei Sollihøgda med hotell, to skoler, kapell og Bærum skiforeningshytte i forgrunnen (?). Falmet bilde. Sollihøgda august riksvei, skole, kapell, boplass Endre Sonerud (f. 1918) på traktoren, hans far, Kristian Sonerud ( ), Søndre Vegstein, Steinsfjerdingen 1950 ca. skuronn, traktor, selvbinder, åker 185,05,07 på selvbinderen Mann med hatt er Karl Kristiansen Sonerud ( ), trolig sammen med Søndre Vegstein, Steinsfjerdingen 1902 hest, slåmaskin, kornåker 185,05,07 tre av sine fire sønner. To hester er forspent slåmaskin med håndavlegger, til skjæring av korn Søndre Vegstein omgitt av gule kornåkre med Ringåsen? og Krokskogen i Søndre Vegstein, Steinsfjerdingen 1990 ca. gård, åker, låve, våningshus 185,05,07 bakgrunnen Ole Andersen Hurum ( ) og hustru Ragna Fransiska f. Andersen Hårum Oppigarden, Steinsfjerdingen 1900 ca. brudepar, brudekjole, dress 186,01 ( ) fra Oslo Lovise Sørensdatter Hurum ( ) fra Langebru var gift med Anders Hårum Oppigarden, Steinsfjerdingen 1926 mor og datter, bondekone, 186,01 Syversen Hurum (fire barn). Med eldste datter Agnete ( ) gift Sannes kvinneklær, gammel kone, fødselsdag og bosatt på Jar i Bærum hvor bildet er tatt på Lovises 80årsdag Ole Andersen Hurum med 1.premiehesten på hesteutstilling i Hønefoss. Hårum Oppigarden, Steinsfjerdingen 1910 ca. hest, hesteeier 186,01 Side 16 av 163

17 Om bildet Stedboplass To ukjente unge jenter Ringen, Hårumsåsen,? jente, finkjole 186,35 Steinsfjerdingen To ukjente damer hos fotograf Ringen i Hårumsåsen,? jente, hårfasong, finkjol 186,35 Steinsfjerdingen Ung mann hos fotografen Ringen, Hårumsåsen,? ungdom, mann, slips, skjorte 186,35 Steinsfjerdingen Idrettsplassen på NerStein med Stein skole i bakgrunnen. Hans Brådalen var Nerstein, Stein Steinsfjerdingen idrettsplass, skole 188,01 banemester Idrettsplassen på NerStein med Sørumgårdene i bakgrunnen og kiosk som Nerstein, Stein, Steinsfjerdingen idrettsplass, kiosk 188,01 var utlånt fra Hønefoss bryggeri. Fotballmål(?) i forgrunnen Gamlehuset i Selte etter at det hadde fått ny grunnmur Selte, Steinsfjerdingen 1975 stue, bolighus 189, Gamlehuset (fra ca. 1850) i Selte med Gina og Nils Brådalen pluss en stol foran. Selte, Steinsfjerdingen stue, bolighus, ektepar, stol 189, Sørine Sørensdatter fra Langebru, datter av Søren Olsen Langebru og søster av Langebru, Krokskogen? kvinne, finklær 239 Lovise gift til Oppigarden Hårum K 217 Stua på Nordigarden Fjell med en rekke mennesker foran. Avisutklipp med Fjell, Røyse 1900 ca. stue, hovedbygning, gårdstun, familie 217 Hole i bilder 1981 s. 59 med tekst navn er vedlegg Arbeidslag 1939, med bruleggere (steinsettere) fra Østfold og medhjelpere fra Hole. Arbeidet gikk over flere somre. Riksveien NesSollihøgda 1939 veiarbeid, veiarbeidere, arbeidslag Kristian Fredriksen Hurum ( ) og hustru Inger Marie Olsdatter (f. 1820, fra Midtskogen) og deres datter Maren Jørgine (f. 1854), senere gift med skipskaptein Johan Petter Christensen, som førte D/S Bægna fra Hen til Sørum i Valdres i en årrekke. De fikk 8 barn. Hårum, Nordigarden, Steinsfjerdingen 1870 ca. familie, ektepar, datter 186, BF 366 Nes brygge er lafta. Egil og Bror With + en ukjent er med på bildet. Flere båter Nes brygge, Utstranda 1915 ca. brygge, ungdom, båttrafikk 236 Hole historielags kalender 2003 i bakgrunnen og en kajakkroer. september. Hole bygdebok V s Johan Borgersen ( ) Søgarden Hårum, Steinsfjerdingen 1940 ca. mann, portrett 186,34 (Søgård) Thora Borgersen f. Sonerud ( ) Søgarden Hårum, Steinsfjerdingen 1950 ca. kvinneportrett 186,34 (Søgård) Lovise Sørensdatter Hurum ( ), fra Langebru, har finkjole og Oppigarden Hårum, Steinsfjerdingen 1930? kjole, kvinne, smykke, nål, halskjede 186,01 smykker på seg To kuer og en ukjent mann. Hovedbygning i bakgrunnen. Oppigarden Hårum, Steinsfjerdingen hovedbygning, ku, gjerde 186, Fra v: Ole Andersen Hurum ( ), Sara (1909), Ragna Hurum (1875 Oppigarden Hårum, Steinsfjerdingen 1922 ca. familie, kjole, søstre 186, ), Petra Lovise (1907), Lovise Hurum ( ), Olga (1905), Anni Marie (1914) gift Jøta Thorleif Borgersen ( ) var ordfører i Hole Sletta, Sonerud, Steinsfjerdingen 1980 ca. mann, ordfører, ordførerkjede 184, Thorleif Borgersen ( ) var ordfører Sletta, Sonerud, Steinsfjerdingen 1980 ca. mannsportrett, ordfører 184, Husmannsplassen Nystua i Steinsåsen med rød låve og hvit stue Nystua, Stein, Steinsfjerdingen 1960 ca. husmannsplass, småbruk, låve 188, Forlovelsesbilde av Einar Jørgensen Brua ( ) og Caroline Braastad Nystua, Stein, Steinsfjerdingen 1931 forlovelse, ektepar 188,04 (1909) Berte Marie Larsdatter ( ) og trolig datteren Oline ( ) på Steinsrud, Stein, Steinsfjerdingen 1930? husmannskone, gitar, sangbok 188,08 trappa i Steinsrud. Oline spiller gitar og ble kalt "Oline sypike" Oskar Selte ( ) og Turid f. Eriksen ( ) på kjøkkenet i Åsheim. Åsheim, Stein, Steinsfjerdingen 1960åra ektepar, kjøkken, kjøkkenbord, 188,06 strikketøy Marte Marie Helgerud ( ) med datter Johanne ( ) til Jenserud, Stein, Steinsfjerdingen 1930 ca. mor, kvinne, familie, kjole 188,02 venstre og svigerdatter Dagmar f. Gulbrandsen ( ) til høyre, bak Marte Maries sønn Martin Johansen Helgerud ( ), gift med Dagmar. Side 17 av 163

18 Om bildet Stedboplass Fra h: Johannes ( ) og Georg Helgerud (1927) i Jenserud. Jenserud, Stein, Steinsfjerdingen 1940 ca. brødre, gutteklær 188, Martin Johansen Helgerud ( ) med tre av sine fire barn i Jenserud. Jenserud, Stein, Steinsfjerdingen 1933 far, barn, gris 188,02 Fra v: Johannes ( ), Georg (1927) og Elisabeth ( ). To griser i forgrunnen Johan Madsen ( ) i Halvorsbråten med sin søster Oline Madsen, kalt Halvorsbråten, Stein, 1970 ca. bror, søster, arbeidsklær 188,07 "Oline sypike" ( ). Oline bodde i Raustua på Blom, siden i Rapper og Steinsfjerdingen sine siste år hos broren i Halvorsbråten August Olsen Orebråten ( ) Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen? mann, arbeidsklær 188, August Olsen Orebråten ( ) i arbeidsklær. Mannen til v. er ukjent. Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen? mann, arbeidsklær, finklær, hatt 188, Einar Orebråten ( ) og moren Gina (Jørgine) Svendsen ( ). Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1930 ca. mor, sønn 188, Gina Orebråten ( ) sitter på benk i solveggen. Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1930 ca. husmannsstue, benk, husmannskone 188, Gina Orebråten ( ) med hunden Pinto. Gina sitter i stol ute. Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1940åra sist kvinne, hund 188, Gina Orebråten ( ) med sønnen Sigurd ( ), datter Elise Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1920 ca. familie, mor, barn 188,11 ( ) og datterdatter Frida (datter av Vilhelmine (Mina) som Gina hadde fra 1. ekteskap med Johan Karlsen. Setra er ukjent Einar Orebråten ( ). Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen? mann, portrett 188, Bak fra v: Einar, Sigur og faren August. Foran til v: Randi ( ), Ginas Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1930 ca. familie, klær, husmannsstue 188,11 datterdatter, datter av Vilhelmine fra Ginas 1. ekteskap, og mora Gina Den gamle husmannsstua i Orebråten med Gina Orebråten ( ) i døra. Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1945 ca. husmannsstue 188, Småbruket Orebråten med husmannsstua til venstre og med gul kornåker i Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1974 småbruk, husmannsstue, kornåker 188,11 forgrunnen Husmannsstua og litt av låveveggen i Orebråten Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1975 husmannsplass, stue, låve 188, Einar Orebråten ( ) og hans forlovede (seinere hustru) Mary Orebråten, Stein, Steinsfjerdingen 1935 ca. forlovelse, ektepar 188,11 Gulbrandsen ( ) fra Løken Finn Egede Moltzau ( ), eier og bonde på Stein. Stein, Steinsfjerdingen? mann, portrett 188, Maleri av Finn Egede Moltzau ( ) med hund. Traktor og gårdstun i Stein, Steinsfjerdingen? gårdeier, hund 188,01 bakgrunnen. Malt av Møller Erna Camilla Hornemann ( ) Stein, Steinsfjerdingen 2000 kvinneportrett 188, Andreas Adolfsen Hurum ( ) i Steinsbakken var smed på Stein i 41 år. På sin 75årsdag i 1963 ble han tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Fra v: Erna Camilla Hornemann, Andreas Hurum, Jan Fredrik Hornemann og ordfører Einar Sundøen. Stein, Steinsfjerdingen 1963 smed, mdalje 188, Bjarne Hurum ( ) vokste opp i husmannsplassen Steinsbakken, og Stein, Steinsfjerdingen? gårdsarbeider, mannsportrett 188,01 var gårdsarbeider på Stein K Selte Nils Kristensen Selte ( ) og hustru Maren Jørgensdatter Næss (1854 Selte, Steinsfjerdingen? ektepar, kvinneportrett, mannsportrett 189, ) Fem arbeidere under grunnarbeidene tidlig i 1950åra. I midten står Einar Jørgensen Brua ( ) fra Nystua under Stein. Prestegården i bakgrunnen. Hole kirke, Røyse 1950åra kirke, kirkebygging, prestegård HSkarer fra Hole har samling ved ei seterbu. Per Lundberg (f. 1916) er nr. 2 fra venstre. Krokskogen 1944? krig, hjemmestyrker, gutta på skauen HSkarer fra Hole har samling på Krokskogen. Krokskogen 1944? gutta på skauen, krig Side 18 av 163

19 Om bildet Stedboplass I hagen på Mo. Fra v: Ole Petter Moe (f. 1884), Kitty Moe (eg. Kristi Engebretine f. 1871), Alexandra Moe (f. 1863, bispens datter), fru bispinne Moe (Johanne Fredrikke Sofie f. Sørenssen, f. 1833), Martha Moe (f. 1855, bispens datter), Engebret Jørgen Moe (f. 1878) og Beathe Johanne Moe (f. 1865). Mo, Steinsfjerdingen 1902 ca. familie, stol, fritid 180, Engebret Jørgen Moe ( ) Mo, Steinsfjerdingen? mannsportrett, bart 180, Gjertrud Moe f. Gjerde ( ) Mo, Steinsfjerdingen? kvinneportrett 180, Fra begravelsen til Engebret Jørgen Moe Foran: enke Gjertrud Moe f. Mo, Steinsfjerdingen 1958 begravelse, familie, søsken 180,02 Gjerde ( ), bak fra venstre de fem barna: Hans Christian, Anna, Jørgen, Beate og Engebret Hans Trygve Haugen ( ) Mo, Steinsfjerdingen? mannsportrett, lue 180, Beate Moe Haugen ( ) foran bauta av Jørgen Moe ( ) Mo, Steinsfjerdingen? kvinneportrett, bauta 180, Størhuset med skigard foran på Viksetra. Beate, ca. 3 år, med liten kalv i Viksetra, Krokskogen 1918 ca. størhus, seter, skigard 180,01 forgrunnen Barnedåp på Mo Dåpsbarn er Gjertrud og Engebret Jørgen Moes sønn Engebret. Foran fra v: Beate, mor Gjertrud med dåpsbarnet, Hans Christian. Bak fra v: Anna (Annik), far Engebret Jørgen Moe og Jørgen Ole Gjert Moe. Mo, Steinsfjerdingen 1923 barnedåp, familie 180, Anders Larsen Frøhaug ( ), eier av gården Bjørnstad Bjørnstad, Steinsfjerdingen? mannsportrett 181, Mathea Olsdatter Frøhaug (fra Vik) ( ) Bjørnstad, Steinsfjerdingen? kvinneportrett 181, Ragne f. Frøhaug ( ) og hennes mann Bjarne Nicolaisen ( ). Bjørnstad, Steinsfjerdingen? ektepar 181, Bjørg f. Nicolaisen ( ) og Einar Refling ( ) som brudepar Bjørnstad, Steinsfjerdingen? brudepar 181, Ragne f. Frøhaug og Bjarne Nicolaisen med datter Bjørg (f. 1915). Bjørnstad, Steinsfjerdingen 1919 ca. familie 181, Bjarne Nicolaisen ( ) Bjørnstad, Steinsfjerdingen? mannsportrett 181, Ragne Sofie f. Frøhaug ( ) g.m. Bjarne Nicolaisen Bjørnstad, Steinsfjerdingen? kvinneportrett, blondekrage 181, Bjørnstad med hovedbygning, stabbur og bryggerhus(?) Bjørnstad, Steinsfjerdingen 1950 ca. gård, hovedbygning, uthus 181, Tegning av seterfolka Anne og Johan Bråteløkken (Bakken) fra Bjørke, Østre (Stua), Steinsfjerdingen 1935 seterfolk, tegning 183,01 Vegårdsfjerdingen. Var seterfolk på Viksetra 46 år til midt i 1930åra Østre Bjørke med hovedbygning, stabbur, bryggerhus(?) og låve som brant i Bjørke, Østre (Stua), Steinsfjerdingen 1936 ca. gårdstun, hovedbygning, uthus, låve 183, Foran til v: Martin Johannessen Bjerke ( ) i Stua Bjørke med søster Bjørke, Østre (Stua), Steinsfjerdingen 1930 ca. familie, hage 183,01 Dorthea ( ). Bak deres søsterdatter Marthe f. Rognstad ( ) og hennes mann Einar Sexe ( ), som i 1926 overtok Stua Bjørke Johan Jensen ( ) og hustru Anne Marie f. Sætrang ( ) i Nordli, Bjørke, Steinsfjerdingen 1930 ca. famile 183,03 Nordli, med barna Finn (f. 1932) og Marit (f. 1923) Bruket Nordli i Bjørkåsen. Nordli, Bjørke, Steinsfjerdingen 1932 hovedbygning 183, Dagny f. Haffner ( ) og Hans Erlandsen ( ). Knausen, Bjørnstad, Steinsfjerdingen? ektepar 181, Bolighuset på Knausen Knausen, Bjørnstad, Steinsfjerdingen 1953 ca. bolighus 181, Kristine Marie f. Thorsen ( ) og Samuel Skjerven ( ) var Gile Søndre, Steinsfjerdingen? ektepar, kvinneportrett, mannsportrett 180,46 begge fra Sogn. De kjøpte Søndre Gile i Johanns Skjerven (f. 1917) med søya Lillemor som vant 1. premie på utstilling Gile Søndre, Steinsfjerdingen 1961 sau, dyreutstilling 180,46 på Vikersund Fra v: føderådskvinne Tilla (Othilie) Hverven (f. 1854), Johannes Skjerven (f. Gile Søndre, Steinsfjerdingen 1930 ca. føderådskvinne ) og sistnevntes tante Ragnhild Thorsen fra Vik i Sogn, søster av Kristine Marie Skjerven. Side 19 av 163

20 Om bildet Stedboplass Hans Bihli ( ) og Ragnhild Bihli ( ) med sønnen Helge (f. Hårum Nordigarden,? familie 186, ), dagens eier av Nordigarden og Østigarden Hårum Steinsfjerdingen Hans Bjella ( ) Bjørke Oppigarden, Steinsfjerdingen 1946 julaften mannsportrett Gina f. Welsand og Hans Bjella med de ni eldste av sine 11 barn. Bjørke Oppigarden, Steinsfjerdingen 1915 ca. familie, blondekrage 182, Gina Bjella f. Welsand ( ) Bjørke Oppigarden, Steinsfjerdingen? kvinneportrett 182, Hans Bjella ( ) Bjørke Oppigarden, Steinsfjerdingen? mannsportrett 182, Hesteutstilling på Lillehammer Hans Bjella og statshingsten Bramban, Bjørke Oppigarden, Steinsfjerdingen 1910 hest, hesteutstilling 182,01 som stod på Bjørke Hans Bjella ( ) med sin 2. hustru Lise f. Bjerke ( ) Bjørke Oppigarden, Steinsfjerdingen? ektepar 182, Lars Bjella ( ) Bjørke Oppigarden, Steinsfjerdingen? mannsportrett 182, Hans Bjella ( ) med sin 2. hustru Lise f. Bjerke ( ) og 12 Oppigarden, Bjørke, Steinsfjerdingen 1947 familie 182,01 barn (de 11 eldste fra hans 1. ekteskap med Gina f. Welsand, i 2. ekteskap var det én sønn, Andreas Hans Johansen Hungerholt og hustru Hanna med to av sine fire barn (de to Hungerholt, Steinsfjerdingen? familie, interiør 186,03 andre døde som små. Ludvig (stående) og Jenny Emilie (til høyre) Nernigarden Hårum. Til høyre den gamle låven med stall og fjøs, som ble revet tidlig i 1950åra. Mellom hovedbygning og låve står bryggerhuset. I bakgrunnen ser vi bygningene i Skredderhusa Hårum, og Søndre Lore bakenfor. Hårum Nernigarden, Steinsfjerdingen 1930 ca. gard, hovedbygning, bryggerhus 186, De sju barna til Dorthea og Thorstein Sexe. Fra v: Olaf f. 1882, Anders f. 1883, Hårum Nernigarden, 1902 ca. søsken, søskenflokk 186,11 Guro f. 1889, Einar f. 1892, Sara f. 1887, Mads f. 1885, Alf f Steinsfjerdingen Dorthea Sexe f. Hurum ( ) Hårum Nernigarden,? kvinne, interiør 186,11 Steinsfjerdingen Thorstein Sexe ( ) Hårum Nernigarden,? mann, gjerde, hatt 186,11 Steinsfjerdingen Anders Alvsen Hurum ( ) Hårum Nernigarden,? mann 186,11 Steinsfjerdingen Marte Marie Fjeld f. Hurum ( ) Hårum Nernigarden,? kvinneportrett 186,11 Steinsfjerdingen Fra tunet på Nernigarden Hårum. Dorthea Sexe forer hønene. Hårum Nernigarden, 1905 ca. høne, gjerde 186,11 Steinsfjerdingen Krepsen på slippen i Vikersund Fra venstre oppe på båten: Tor Hansen, Arne Eriksen, G. Stillingen, H. Finsrud. Stående ved baugen: K. Hansen. Vikersund 1938 båt, slepebåt, tømmersleping, slipp Hole historielags kalender 2003 okt Greven på slippen i Vikersund 1956 Vikersund 1956 båt, slepebåt, tømmerslepe Greven på slippen i Vikersund 1956 Vikersund 1956 båt, slepebåt, tømmerslepe Greven på slippen i Vikersund 1956 Vikersund 1956 båt, slepebåt, tømmerslepe Greven på slippen i Vikersund 1956 Vikersund 1956 båt, slepebåt, tømmerslepe D/S Tyrvi tegnet 1868 fra styrbord og babord side + grunnform(?) 1868 Tyrvi, dampbåt, båt Reiseklar D/S Tyrvi ved Kroksund brygge rundt Kroksund brygge, Sundvollen 1880 ca. dampskip, Tyrvi, brygge Hole historielags kalender 2003 forside Del av mannskapet på Grev Wedel Fra høyre: Andreas Lehne, maskinist Larsen, Carl Syvertsen Ruud, N. Lehne, H. Gomnes, Edv. Dammen båtmannskap, Grev Wedel, dampskip Røyerter trekker en føringsbåt full av varer langs land i Ådalsvassdraget Ådalen, Ringerike? føringsbåt, røyert, Begna, transport Brøtning på elva Somma i Ådalen. Fra venstre: Tor Thorsen, Kr. Støa, Nils Støa + flere. Fløterne står på tømmerstokker i vannet med lange "stikker". Somma, Ådalen 1920 tømmerfløting, brøtning, Somma Side 20 av 163

Hole gjennom tusen år

Hole gjennom tusen år Kopiert fra gammel hjemmeside: Hole gjennom tusen år Hole historielags kalender for år 2000 ønsker å gi små glimt av Holes historie gjennom det tusenåret som nå er gått. For 1000 år siden ble kristendommen

Detaljer

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. den 20. november 2002. FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger

Detaljer

HoTSTRTENDEREN GAMLE BUTIKKER I HOLE. UTGITT AV HoLE HISToRIELAG

HoTSTRTENDEREN GAMLE BUTIKKER I HOLE. UTGITT AV HoLE HISToRIELAG HoTSTRTENDEREN 2008 GAMLE BUTIKKER I HOLE Gården Libakke ligger sentralt på Røyse.lfoErunnen gården /\,,lo, def etterrøyseskole{blåtthus),røysehåll(sulthus),libakke(gul hoved bygning og rød låve) og Hole

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Gamle skoler og skoleklasser i Hole

Gamle skoler og skoleklasser i Hole Gamle skoler og skoleklasser i Hole Holekalenderen for 1999 har som tema: Gamle skoler og skoleklasser i Hole. Kalenderen inneholder fotografier av 7 gamle skoler. For hver skole er det tatt med et bilde

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014 NESBYGDA HISTORIELAG Vandring i området: Øvre Helgerud en vinterdag på 50 tallet Nedre Helgerud Øvre Helgerud Kjeldås Stomperuddalen Utsikt fra Øvre Helgerud Søndag 14. sept. 2014 Helgerud bruk nr 1. Kjeldås

Detaljer

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder 1. HOF BYGDEBOK Det eldste kjente skriftlige dokument om Heierstad Hof bygdebok fra 1960 er en viktig kilde til kunnskap om Heierstad gårds historie.

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

John W. Jacobsen. På veien i 80 år. Utengen Transport 1924-2004

John W. Jacobsen. På veien i 80 år. Utengen Transport 1924-2004 John W. Jacobsen På veien i 80 år Utengen Transport 1924-2004 På veien i 80 år Forfatter: John W. Jacobsen 2004 Formgivning: Audun Utengen Brødtekst: Adobe Garamond Pro Overskrifter: Cg Gothic No 1 Papir:

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin STJØRNA HEIMBYGDA VÅR Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin Stjørna heimbygdslag Årshefte nr. 10-2014 10 års jubileum Ja, dette er virkelig tiende utgave av vårt årshefte. Da laget ble stiftet 24.

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

Kulturminner i Ullensaker

Kulturminner i Ullensaker Jessheim - HUS OG HISTORIER Kulturminner i Ullensaker Velkommen! Jessheim er et ungt sted som startet sin byutvikling når jernbanen bestemte seg for å ha et stoppested på Trøgstad, som senere ble til Jessheim.

Detaljer

Registrering av sætermiljø i Odalen

Registrering av sætermiljø i Odalen Rapport: Registrering av sætermiljø i Odalen Solør-Odal Forsøksring Februar 2007 Kvinnemuseet/ Solør-Odalmuseene September 2007 Knut Ola B. Storbråten Innholdsfortegnelse: Registrering av sætermiljø i

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Formannen har ordet Årsmøte ble avholdt

Formannen har ordet Årsmøte ble avholdt Røyken Historielag Formannen har ordet Årsmøte ble avholdt 20. mars på Kornmagasinet, og jeg tok på meg vervet som leder ett år til. Vi går et nytt medlemsår i møte med mange aktiviteter. En terminliste

Detaljer

NR. 1 - MARS 2001 ÅRG.

NR. 1 - MARS 2001 ÅRG. NR. 1 - MARS 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Follo Museums største bygning B y med liv og sjel Så er tusenårsskiftet over, og vi er langt inne i hverdagen igjen. Godt, sier de

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer