Hole bygdearkiv - bildetekster ajour

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole bygdearkiv - bildetekster ajour 10.07.09 - www.hole.kommune.no"

Transkript

1 Hole bygdearkiv bildetekster ajour Gjenfinning Fotograf Eier kilde K Sønsterud Husmannspl assen Øvre Bråtan, Sønsterud Ole With 2001: Nesten hele familien i Øvre Bråtan var død av tæring da bestefar kjøpte Sønsterud rundt Bare "Gamle Erik" levde. Bestefar ga beskjed om at stua skulle brennes pga smittefare. Det har vært frukttrær der i alle år. Wilse Original i det Kongelige Bibliotek, København. Neg.nr. Arkivnr ca. 237 under K 238 BF 336 Fjulsrudkleiv a i gammel tid Foran stua i Fjulsrudkleiva. Fra v: Mor til Jørgen Vefsrud, Randine Vefsrud, ukjent, Jørgen Vefsrud. Osloveien dominerer til høyre i bildet. Arvid Skovli, Hole 1900 ca. 238, K fest, høytid 17. maitog på Steinssletta Elever fra Stein skole går i 17.maitog med viftende flagg K konfirmantbilder Konfirmanter i Hole Konfirmanter i Hole m/prest Mads le Maire, prest i Hole rekke fra V: Ingeborg Kristiansen (Bergeløkka) f Gave til Hole bygdearkiv fra Lillian Haglund, Sundvollen, ca K skoleklasse Elever ved Lærer Johannes Berg omgitt av elever foran skolebygningen. Gave til Hole bygdearkiv fra Lillian Sundvollen Haglund, Sundvollen, skole K skoleklasse Elever ved Lærer Berg sammen med 10 jenter i 812årsalderen foran 1916 eller 1917 Sundvollen inngangsdøra. Navn på 4 av elevene på bildets bakside. skole K 213 K 200 Gårdshus på Våningshus fra 1850, driftsbygning og bryggerhus med Hans Erlandsen f ,01 Løken drengestue og vognskjul K 204 Åsheim på Bolighus med lite uthus (lagerbod) i bakgrunnen. Hans Erlandsen f Hole bygdearkiv ,09 Røyse K 231 Kleivstad i Bolighus bygd av Harriet og Sverre Danielsen. Hans Erlandsen f ,28 Sundvollen BF 1 Våningshus Våningshus bygd I forgrunnen Vigdis (f. 1924) og moren Rolf Marstrander (1885 Vigdis Marstrander, Lore 1928 ca 187,01 på Nordre Astrid (f. Jervell 1890). 1936). Lore BF 2 Matauk under krigen potetplukkin g på Nordre Lore. Potetplukking på Lore. Tre personer plukker Magnumbonum og Ringerikspoteter. Vigdis Marstrander, Lore 1944 ca. 187, BF 3 Tømmerkjøri Tre hester forspent doning for tømmerkjøring bukk og geit Ragnvald Lunde f. ca. 1910, Ole Ullern f. 1925, Røyse ng på skauen Tre personer fra v: Arvid Nicolaisen, Einar Eriksen og Kristian fra Sogn. Ullern. Side 1 av 239

2 Fotograf Eier kilde K skogsarbeid BF 4 Tømmerkjøri ng på Krokskogen Fem hester forspent bukk() sammen med 4 tømmerkjørere (den 5. tar bildet) Ragnvald Lunde f. ca. 1910, fra Sogn. Ole Ullern f. 1925, Røyse K skogsarbeid Hester på Anders Viksengen, Martin, Sigurd og Johan Bili følger hestene "til Ole Ullern f. 1925, Røyse sommerferie ferie" på Krokskogen K skogsarbeid Tømmerkjøri Andreas Hurum fra Steinsfjerdingen med to hester forspent bukk ng på skauen og geit K skogsarbeid Tømmerkjør Einar Eriksen mellom to hester, den ene forspent kjøredoning. 1930åra er med to Falleferdig uthus i bakgrunnen. hester K skogsarbeid Tømmerfløti ng på Tyrifjorden Tømmer på isen ved Sundøya. Ni annammere måler opp og merker tømmeret på vegne av kjøperen. Med spesielle økser slår de symbolet for de forskjellige fabrikkene på tømmerstokkene. I bakgrunnen Sundøya og litt av Kroksund. 1940åra BF 5 Skuronn på Paul 6 år og Ole 8 år på hesteryggen. Ellers Ragne 7 år, bestefar Ole Ullern f. 1925, Røyse ca. 207,01 Ullern Ole Ullern, mor Agnes Ullern og Sverre Hølen BF 6 Skurtresker En av de eldste selvgående skurtreskerne i Hole, eid av Rolf Skaar. Vigdis Marstrander f. 1924, Lore ca. 187,01 på Lore Bildet er tatt på Lore BF 7 Tømmerkjøri Fire hester med kjøredoning (bukk) og kjørekarer står i rekke på Ragnvald Lunde f. ca. 1910, Ole Ullern f. 1925, Røyse ng på Retthellstjern. fra Sogn. Krokskogen BF 8 Hest og I Skaret Hesteskyss som kjører fra fotografen og mot Ringerike. Bye Bjørg Thingelstad Jenssen, 1910 ca. vogn i Gusgården, 3500 Hønefoss. Skaret BF 9 Hest og Veien gjennom Skaret. Hest og karjol() med passasjerer skimtes i Bjørg Thingelstad Jenssen, 1910 ca. karjol i bakgrunnen (litt uklart). Gusgården, 3500 Hønefoss. Skaret BF 10 Hest og To hester forspent kjerre i Skaret. 3 eller 4 personer i kjerra. Bjørg Thingelstad Jenssen, 1910 ca. kjerre i Gusgården, 3500 Hønefoss. Skaret K Skaret Sykkelturist i To sykler og en person som ser på utsikten fra Skaret. Skaret K Skaret Karjol i Karjol med en passasjer skimtes i svingete vei ved Skaret. Hesten Skaret er ikke synlig K Skaret Turist i En person står i Skaret og beundrer utsikten. Skaret Side 2 av 239

3 Fotograf Eier kilde K konfirmasjon Konfirmanter i Hole Navn på de fleste konfirmantene står bak på bildet. Navn skaffet til veie av I. Liljedahl august Hole bygdearkiv 1900tallet K 215 Leine Skuronn To hester trekker slåmaskin. På slåmaskinen sitter slakter Gustav 1900tallet 215,11,12 med Lehne til venstre og kanskje Paul Lehne til høyre. Ukjent jente i slåmaskin bakgrunnen binder nek K diverse Travkjøring Rundt 10 personer som alle er ukjente, men kvinnene har hatter, 1950 ca. på Steinsisen revepels rundt halsen og muffe. Et par hester skimtes såvidt Kjøkkenet i Rensing av bær på kjøkkenet i Bergheim i 1930åra. Fra v: Lilly Erik Bergheim, Hole. 1930åra 231,22 Bergheim Danielsen f med foreldre Oline f og Iver Danielsen f K person Bønder fra Hole på Youngstorget i Oslo Fra v: Kristian Frøshaug, Ole N. Fjeldstad, Odin Langslet. Hole bygdearkiv 1930 ca K person BF 99 Felespiller Nils Moe Trolig et visittkort tatt hos fotograf. Eivind Enger, forograf i Kristiania ca Homledal Homledal med det gamle skolehuset mellom låve og J.H. Küenholdt A/S, Kristiania Sigurd Berg, Sollihøgda 1920 ca. 238,02 hovedbygning husmannspla husmannsplassen Myra (Gorrmyr). Sigurd Berg, Sollihøgda 1950åra 238 under ssen Myra Løkenmyr Løkenmyr, en boplass rydda rundt 1920, men som i dag er borte. Sigurd Berg, Sollihøgda 1950 ca 238,01 Hund til høyre Bestyrere på Toresplassen Larine f. Løbben fra Sollihøgda og Ragnvald Bakkum fra Lalm i Gudbrandsdalen var bestyrere på Toresplassen i mange år. Sigurd Berg, Sollihøgda 1920 ca 238, K Norderhov BF 144 Husmannspl assen Gatestua Ei fraflyttet og falleferdig husmannsstue. Hole bygdearkiv K 189 Sørum Rolf Skaar Rolf Skaar med fotoutstyr ute i skogen sammen med ukjent mann Hole bygdearkiv 189,04 med fotoutstyr BF 154 K person familien Schauff Hr. Schauff med kone og datter Hole bygdearkiv BF 409 Foran Gjesvik landhandel Fra venstre: Kari, Gunnar, Solveig, Borghild, (hennes ektemann Sverre), Øystein, Sverre, Gerd og Knut, alle med etternavnet Langslet. Nr. 2 fra høyre er Magnhild Bjella. Foran Gjesvik landhandel. Magnhild Bjella, Hole. 193,11 Side 3 av 239

4 Fotograf Eier kilde K person Slakter Georg Bønsnes f en av de siste ambulerende 1900 ca. 209 Georg slaktere i Hole. Han holder slakterutstyr i hendene, slakterkniv, Bønsnes reip og "maske" K person Seks menn Seks holeværinger med hatt eller lue på tur til en demning. Sted på tur ukjent. Fra venstre: Olaf Frøhaug, Odin Langslet, Engebret Moe, Lars Fjeldstad, Lars Frøhaug, Hans Bjella K 210 Med Aage Fjeld på jernhesten (traktor) som trekker en selvbinder ca. 210,01 jernhest og Sitter Tor Lehne på selvbinderen I bakgrunnen gården Søhol. selvbinder Traktoren ble kjøpt i K person BF 095 Lensmann Nicolay Nicolaysen Lensmann Nicolay Nicolaysen Var lensmann i Hole Adolf Johansen, Søndre Torv, Hønefoss Hole bygdearkiv K 236 Med hest og Bilde trolig tatt i svingen ovenfor Hestebråtan. En ruvende Væring Fot. Det Kongelige Bibliotek, Fotografisk 1900 ca. 236,24 kjerre mot skogkledd bergkolle i bakgrunnen. Atelier, København. Arkivnr Homledal K 231 Smia i Falleferdig smie med Øyvind Gulbrandsen i døra. Erik Bergheim, Hole. 1970åra 243,01 Bergløkka Fam. Møller Daniel Hansen med kona Lovise, sønnene Iver og Hans og Erik Bergheim, Hole 1930 ca. 231,34 Hansen i pleiedatter Astrid. Mølleberget Slakting i Slakter Ove Ruud med hjelper Karl Grantopp har hengt opp fire Erik Bergheim, Hole 1970 ca. 231,22 Bergheim nyslakta saueskrotter "til tørk" Kleivstua Kleivstua med diverse uthus og med turister i forgrunnen (sett fra Utgitt av Küenholdts Erik Bergheim, Hole 200,08 hotell sør). Kunstforlag Kroksund med Øverjordet i bakgrunnen Gården() Kroksund med våningshus og uthus. Trolig Vestre Øverjordet og Brattibakk i bakgrunnen. "Eneret Skandinavisk Kunstforlag" Erik Bergheim, Hole 1900 ca. 195, Tømmerfløte Seks tømmerfløtere fra Hole og Modum med to robåter og Erik Bergheim, Hole ,01 re på Storøya tømmerhaker i ei vik på Storøya Tømmerfløte Tømmerfløtere hviler i ei vik på Storøya Erik Bergheim, Hole 1952 august 198,01 rne hviler Tømmerfløte Sju tømmerfløtere koker kaffe i det fri på Storøya. Erik Bergheim, Hole ,01 re koker kaffe Side 4 av 239

5 Fotograf Eier kilde Sundøya med tømmergrim er Oversiktsbilde over Sundøya, Kroksund og Røysehalvøya i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Krokskogen. Erik Bergheim, Hole 1950 ca Slepebåten Slepebåten Greven i kveldssol på Tyrifjorden Erik Bergheim, Hole 1950 ca. Greven i Tyrifjorden Saueslakting Slakter Ove Ruud og Karl Grantopp slakter sauer i Bergheim. Erik Bergheim, Hole 1970 ca. 231,22 i Bergheim Stolheisen i Stolheisen i Krokkleiva Erik Bergheim, Hole 1950 ca. 200,08 Krokkleiva Tønneheisen Tønneheisen i Krokkleiva. Bildet er tatt nedenfra. Erik Bergheim, Hole 1960 ca. 200,08 i Krokkleiva Seterfolk på Olga og Martin Nordli på Retthella. Står på trappa foran størhuset. Erik Bergheim, Hole størhustrappa Seterliv på På Retthella, fjøs og lite uthus, tre personer. Hytte i bakgrunnen. Erik Bergheim, Hole Retthella Martin og Olaug Nordli separerer på Retthella Martin og Olaug Nordli separerer i mjølkebua på Retthella Erik Bergheim, Hole I kjøkkenet Olaug og Martin Nordli sammen med to gjester ved Erik Bergheim, Hole på Retthella kjøkkenbordet på Retthella I fjøset på Olaug og Martin Nordli melker kuer i fjøset på Retthella. Erik Bergheim, Hole Retthella K 180 Anne Kastet Anne Kastet f var gift med Johan Kastet f. ca ,16 foran stua si K 231 Nordenga Lærer Johannes Berg ( ) bygde huset på tomt utskilt fra Hans Erlandsen f ca. 231,08 under Sundvollen. Sundvollen K 189 BF 502 Stor familie i Sømoen Karen Marie og Thv. Ellingsen med barna (ikke i rekkefølge): Einar (1904), Martin (1906), Oskar (1908), Karl (1910), Alf (1912), Olaf (1914), Otto (1916), Olga (1917), Thorleif (1919), Trygve (1922), Borghild (1923), Thora (1926). Margit Johansen (), Hønefoss Thv. Thorvaldsen, Hole ,29 Side 5 av 239

6 Fotograf Eier kilde K 189 Rosemalerku rs på Sørum Fra venstre: ukjent, Vigdis Marstrander, Kjellaug Hafnor, Vera Sirnes, Sigrid Solum, Hildur Lie, Ragnar Lie, Pedersen (med ryggen til), Kate Wilhelmsen, Finn Pettersen, Else Bergom. Foran: lærer Aanund Lunden fra Grungedal i Telemark , Solum Hus med butikk i 1. etasje og leilighet i 2. etasje var ferdig bygd i Hans Erlandsen, Hole 1950 ca. 180,37 landhandel August Solum drev landhandel her fra På 4 mål tomt utskilt fra Mo og kalt Solmo Klokkerplass Klokkerplassen med gammel hovedbygning (ny ble bygd rundt Thora (Solum) Ruud, f ca. 224,02 en 1946) og låve bygd K butikk August August Solum ( ) drev butikk her Før det, Thora (f. Solum) Ruud f høsten 180,37 Solum i , drev han Snadden landhandleri like ved, men på butikkdøra Norderhovsida Landhandler Landhandler August Solum ( ) bak disken i sin butikk. På Thora (Solum) Ruud f ,37 Solum i veggene er hyller med varer. butikken Stua i Nygård Lysmalt stuebygning. Thea (Solum) Sørlie med datteren Gerd på Thora (Solum) Ruud f ,22 gårdstunet K 193 Dåpsfest i Dåpsfest for tvillingene Fritjof og Anna. Navn på personer er Astrid Fekjær, Sundvollen ,11 Gjesvikvillae skrevet bak på bildet. n fisker Paul Fisker Paul Stenseter ( ) på Steinsfjorden i lusekofte og Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. Stenseter i ytterjakke. sydvest På vei til Paul Stenseter og en ukjent person på vei til isfiske med snøskuffe Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. isfiske på og ispil. Med ispilen hogg de hol i isen. Steinsfjorden På vei til Fisker Paul Stenseter på vei til isfiske med snøskuffe, ispil, haka av Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. isfiske II. tre og issnor som han drar etter seg. Bildet er tatt rett utenfor Reveskjeret Forberedelse Paul Stenseter og ukjent person. Snøen er skuffa vekk og Paul Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. til isfiske. hugger hol i isen med ispilen Er holet Paul Stenseter drar garnet under isen. Han har laget to hol med Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. stort nok til ca 50 meters avstand. Man bør helst være to når garnet ved hjelp fiskegarnet av issnor skal dras under isen Med ispil Paul Stenseter lager hol i isen med ispilen. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. fjernes nattisen. Side 6 av 239

7 Fotograf Eier kilde Nattisen Issørpa er fjernet med snøskuffe, og Paul lager holet stort nok Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. fjernes.. med ispilen. Snøskuffe i bakgrunnen Nattens Paul trekker garnet på plass under isen etter at siken er tatt opp. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. fangst med Når fisken hentes opp, legges garnet pent i ei grop i snøen før det sik. settes ut igjen. Det er viktig at garnet ikke floker seg Fiskeutstyr Tolv sik er tatt opp og ligger på isen. Paul ordner snorene før Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. og rypesekk garnet dras under isen igjen. på isen Garnet Paul "ser til gåna" trekker til seg garnet for å hente nattens Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. trekkes opp fangst. på isen Paul kveiler sammen issnora. Før garnet dras opp festes den lange snora i ene enden av garnet. Snora brukes til å dra garnet på plass igjen etter at nattens fiskefangst er tatt opp. På bildet er garnet er på plass igjen under isen og issnora kveiles sammen. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca Siken Paul har nettopp begynt å dra opp garnet og smetter en sik ut av Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. smettes ut garnmaskene. at garnet Fisker med I robåten sitter fisker Paul Stensæter med Good Year skyggelue, Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. skyggelue. lusekofte og snekkerbukse Paul ror til Portrett av Paul som sitter i båten og ror til fiskeplassen. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. fiskeplassen Paul setter Fra robåten setter Paul ut fiskegarn. Garnet er tredd inn på en Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. ut fiskegarn. gåntein, en ca 50 cm lang pinne laga av bresk (brisk) Fiskegarn i Paul setter ut fiskegarnet med ei hand og ror med den andre Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. motlys. handa Fiskegarn i Paul setter ut garn og båtripa skimtes til høyre. Paul hadde en Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. motlys II innretning i båten der åra satt fast slik at han alene kunne sette ut garn Fiskeren tar Paul tar livet av gjedda ved at den slås mot ei setefjøl i båten. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. livet av gjedda Brev og avisutklipp om storgjedda Brev av fra Inspektøren for ferskvannsfisket og avisutklipp fra Ringerikes Blad om storgjedda på 20 kilo og kanskje 15 år gammel. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 Side 7 av 239

8 Fotograf Eier kilde Paul i båten Paul i robåten med tom krepseteine og krepsekasse. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. på veg til krepsefiske Åte i Paul setter åte, sik eller brasen, i krepseteina. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. krepseteina Paul i Paul i robåten lukker igjen døra på krepseteina. Ulvøya i Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. robåten bakgrunnen Krepsen Paul måler krepsen med krepsemål. Minstemål er 9,5 cm. I Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. måles forgrunnen ei roskeip der åra lå Nærbilde av Nærbilde av kreps som måles. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. krepsemåling Krepsefangst Paul i robåten med krepseteine og krepsekasse full av kreps. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. Årene ligger i roskeipene Krepseteina Paul i robåten kontrollerer krepseteine Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. kontrolleres Paul med Paul står på stranda med krepseteine i høgre hand og dobbelen Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. krepseteine av tre i venstre hand. Det går ei snor mellom teina og dobbelen. og dobbel Dobbelen skal flyte på vannet og vise hvor krepseteina står I robåt på Paul sitter og ror med sikspens (lue) og islender (genser). Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. Steinsfjorden På vei mot Paul går mot fjorden med reiv (line) i reivkassa under venstre arm Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 fjorden for å og kimedunk i høgre handa. sette ut reiv Kimefangst Paul står i vann ved strandkanten og drar vadet langs vannskorpa Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. med vad. for å fange kime. Vadet kunne være ei tynn gardin Kimefangst i Paul står i strandkanten og løfter opp vadet med kimefangsten. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. vad Kimen festes Paul sitter i båten og fester kime til kroker på reiva (reiv = Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. til krokene fiskeline med kroker i bestemt avstand). I forgrunnen en dunk der på reiva. vadet med kimen ligger Fisker i Paul i robåten etter å ha satt ut reiv. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. robåt på vei hjem Paul fisker Paul i robåten har satt ut abborlangreven (reiv) og har fått en Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. med abborlangreven åbbår (abbor) på kroken. Langreven oppbevares i kassa og krokene henges på den langsgående lista på venstre side. Side 8 av 239

9 Fotograf Eier kilde Båtstøa i I båtstøa med båter og fiskeredskap som fiskegarn, abborteiner Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 Bjerkeli og krepseteiner Fiskegarn Paul henger opp fiskegarn til tørk på rajer. På garnet er festet Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 tørkes på flytere av never oppe og søkke av jernringer nede. rajer Paul tar opp Paul står i robåten og drar opp fiskegarn. Årene er lagt slik at de Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. fiskegarn. ikke faller ut av båten Paul med Paul viser fram ei ca 90 cm lang abborteine som han sjøl har laga Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 hjemmelaga abborteine Paul og den Paul viser fram den gamle fiskekorga som han brukte til å bære Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 gamle fisken til Hønefoss. fiskekorga Fisken Paul sitter ute og renser fisk på stor stein. Mye fiskeavfall rundt. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 renses Fisken Ukjent person m/fotoapparat ser på mens Paul spretter opp en Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 renses II abbor. En stor og flat stein fungerer som "bord" for fiskerensinga Paul renser Paul med busserull og medtatt hatt sitter ute og renser abbor. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 abbor Fisken Paul med busserull og medtatt hatt sitter ute og renser fisk. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 renses III Fiskeren på vei hjem med nattens fangst. Paul med fulle fiskeknipper i begge hender nattens garnfangst av abbor. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230, Med fisken Paul på vei hjem med en tidligere såpedunk full av fisk på ryggen. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 på ryggen. Huset i Bjerkeli til venstre Fiskeren Paul i stua i Bjerkeli. Pipa tennes og radioen står i bakgrunnen. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 hjemme i stua Gammel og Paul med Vera på trappa i Bjerkeli. Vera er Pauls søsters yngste Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca ung på barnebarn. trappa Låvevegg På låveveggen i Bjerkeli henger tre bogesager. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 med bogesag Side 9 av 239

10 Fotograf Eier kilde Paul Stua i Bjerkeli ble satt opp i 1920åra. Var ei gammel tømmerstue Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 hjemme i som fikk påbygd 2. etasje i bindingsverk. Bjerkeli Paul lager Paul sitter i uthuset og lager (knytter) ei krepseteine. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca. 230,08 krepseteine Stemning over Steinsfjorden. Tre robåter i silhuett over Steinsfjorden. Åsmund Eknæs, Elverum Terje Steinsæther, Hole 1970 ca Besteforeldr Otilie (Tilla) og Sigvart Stensæter på trappa i Bjerkeli. Det er Terje Terje Steinsæther, Hole 1950 ca. 230,08 e på trappa. Steinsæthers besteforeldre K 202 Mo på Røyse Flybilde av gårdstunet på Mo med Kjeldsborg og Villvoll Widerøe's Flyveselskap AS Hole bygdearkiv ,06 skrivestugu. Almealleen ble planta av prost Bugge rundt Veikrysset Moskummen lengst oppe til venstre K 202 Parafinmotor Olaf Frøhaug kjøpte parafinmotor til trekkraft for treskeverk. I ,06 til tresketiden kunne motoren leies, og den ble transportert med treskeverket hester og et fast mannskap. Navn på personer, se nedenfor K 202 Svensrud Flyfoto av Svensrud med Hole Samvirkelag og det gjenstående av Widerøe 1940 ca. 202,08 med Hole Hole Meieri som var i drift I bakgrunnen del av Samvirkelag Steinsfjerdingen K 202 Veien forbi Veien fra Moskummen til Hole kirke gikk foran det tre etasjes 1961 før 202,01 Libakkestabburet. høye stabburet på Libakke. Veien ble lagt om K 202 Buferdsdag Telemarkskuer() foran stabburet på Mo. 202, K 202 Skolebarn fra Oslo på "matauk" i Hole. Skolegutter fra Sandaker skole i Oslo plukket poteter på Libakke. Traktoren trekker høyvogna full av potetsekker. Kirsten Haug, Libakke 1945 høsten 202, K 202 Den gamle stua i Kortegården Det sies at det var samlingssted her på Kortegårdssletta, ved 17. maifeiring og lignende. Navnet har trolig sammenheng med at de militære stilte opp her i kortesje og marsjerte til Helgelandsmoen(). 202 under K 202 BF 157 Tora Kortegård Tora som ung jente hos fotograf omgitt av pent bord og stol. A. Johansen, Stabellsgt. Hønefoss. 202 under K 202 Hovedbygnin Bjørn Geirr Harsson ,01 g på Libakke Side 10 av 239

11 Fotograf Eier kilde K 202 Interiør fra Stua på Libakke med utgangsdør, stol og etasjeovn. Bjørn Geirr Harsson ,01 stua på Libakke K 180 Hovedbygnin Hovedbygning fra 1804, ombygd 1910 og restaurert i 1950åra. Hans Erlandsen, Hole Viggo Moe Haugen ,01 gen på Mo K 180 Fasterbygnin Trolig 400 år gammel eldre hovedbygning kalt "Fasterbygningen" Hans Erlandsen, Hole Viggo Moe Haugen ,01 gen på Mo. og "Bestemorbygningen" K 180 Driftsbygning Låve fra 1825 med gammelt steinfjøs til høyre () Hans Erlandsen, Hole Viggo Moe Haugen ,01 på Mo K 180 Hovedbygnin gen på Mo, Jørgen Moes barndomshje m. Hovedbygningen sett fra sør() og med kornnek i forgrunnen. Wilse Norsk Folkemuseum Bildesamlingen 180, BF 96 Gårdstunet To hovedbygninger skimtes og med Gesellen i forgrunnen. Fr. HilflingRasmussen, 180,01 på Mo. Christiania (levde ) K 180 Gårdsfolk og Bildet viser arbeidsfolk med forskjellig håndredskap som ble brukt ,01 håndverkere den gangen. på Mo K 180 Avduking av Jørgen Moes bauta omgitt av rundt 800 mennesker. Bautaen ble ,01 Jørgen Moes avduket på Jørgen Moes 100års fødselsdag. Hole ungdomslag bauta tok initiativet til feiringen K 180 Hest med Høyvogna er full av tørt høy. 180,01 kjørekar og høyvogn K 180 BF 136 Lirekassema nn på Mo. Lirekassemann i knebukser og kvit jakke (folkedrakt) med to menn som tilhørere. I bakgrunnen eldre og yngre hovedbygning. Beate Moe Haugen , K 180 Bispinne Jørgen Moe med datter Marie To kvinner med oppsatt hår sitter i sofaen og ved et bord med blomstervase og blomster. Beate Moe Haugen 180, K 180 Jørgen Moe Portrett av Jørgen Moe i kappe, krage, stort kors om halsen og (Står på bildet, men Beate Moe Haugen 180,01 som biskop med to ordener() på brystet. vanskelig å lese) K 180 Gammel Gammel regnskapsbok kalt "MoBibelen". Inneholder mye 180,01 regnskapsbo informasjon om gårdsdriften. k på Mo K 180 I fjøset på Budeie Martha Haga med mange kuer på bås i fjøset på Mo. Beate Moe Haugen ,01 Mo. Side 11 av 239

12 Fotograf Eier kilde K 180 Gjødselkjørin Ved det gamle steinfjøset() står to hester forspent sleder med Beate Moe Haugen ,01 g på Mo. gjødsel. To kjørekarer K 180 Husmannsko ne Ingeborg Hanserud. Ingeborg var tiggerkone med stor lomme i stakken der hun samleg matbiter hun fikk på gårdene. Med skaut og utgåtte sko sitter hun foran den fattigslige stua som sto vis a vis Hanserudstua på Mo under K 180 Far og sønn med gårdsredskap. Anders Øderaa med sønnen Olaf ved uthusbygning omgitt av redskap som plog, kjerre, staur osv. 180, K 180 BF 103 Husmannsst ua i Rønningen. Husmannsstua i Rønningen. Kone med forkle står i døra. Utvendig trapp til 2. etasje. Beate Moe Haugen 180 under K 180 BF 104 Husmannsko na på trappa i Rønningen Lise, født 1840, var gift med Jacob Ellefsen i Rønningen. 180 under K 180 BF 143 Husmann på Mo Husmann Martin Kastet foran stabburet på Mo. Martin var sønn av Andreas Ellefsen under K 180 BF 147 Husmannsko ne Marte hos fotografen Marte var gift med Kristian Trulsen, husmann på Mo. Marte kom fra et sted kalt Bakken. H. Carlsen, Hønefoss 180 under K 180 BF 146 Anders Knudsen "Rivihjel" Anders Knudsen var sønn av tjenestejente Anne Marie på Mo. Han hadde tilnavnet Rivihjel. Bildet må være tatt av fotograf K 180 BF 177 Husmannsst ua i Mellomkaste t Husmannsstua med forhesje foran. 180 under BF 13 Vik Vik skysstasjon. I bilen til høyre sitter Sigurd Tandberg slutten av 192,01 skysstasjon BF 519 Nedre Vik med skysstasjon og gjestgiveri. Gården med gjestgiveri og veien som går mot Gjesval og Gjesvalåsen til venstre Hole bygdearkiv 1900 ca. 192, Sigurd 192,01 Tandberg ( ) Side 12 av 239

13 Fotograf Eier kilde Gunhild 192,01 Reistad ( ) Trygve 192,01 Reistad ( ) På trammen 1940åra tidlig 192,03 på Øvre Vik Hestene 1920 ca. 192,03 følges på Krokskogen Garver Mathias Arnesen med datter Marie ca. 192, Karl Otto 193,05 Landén ( ) Inger Marie og Hans Bye med barna Grethe og Johannes , Ved Thomas Thomassens båre i Sør Afrika , Kristian Gjestvold med hest og slåmaskin Kristian Gjestvold ( , tidligere eier av Søndre Gjesval i Årnesfjerdingen) med hest og slåmaskin ca Bildet er tatt i Støa i Åsa dit han flyttet med sin familie rundt Hole bygdearkiv 1930 ca. 193, Anders ( ) og Mari Oline ( ) Gjesvold 194,02 Side 13 av 239

14 Fotograf Eier kilde Mathea Gjesvold ( ) med sønnesønnen Nils (1925) , Thorvald ( ) og Marie Fjeld ( ). 194, Søndre Gjesval med Sælabonn og Røyse i bakgrunnen , Høykjøring ,07 på Søndre Gjesval Lars Piro ( ) med storgjedda 194, Iver Olsen Iver var sveiser på Stein, Søndre Gjesval, seinere i Lier. Var gift Gudrun Gjesvold. 194,02 Kleiva. med Anna Thomassen Nystua Iver Olsen Iver var sveiser på Stein, Søndre Gjesval og seinere i Lier. Var gift 194,02 Kleiva med Anna Thomassen Nystua. Bildet er tatt mens han var sveiser på Stein Ole Lillian Haglund, Sundvollen. 1930åra 243,01 Kristiansen Bergløkka Fire søstre Til venstre Marie (f. 1892) og trillingene Karen, Jenny og Anna (s. Lillian Haglund, Sundvollen 243,01 fra Bergløkka 1894) Karoline Karoline var fra Langebru på Krokskogen. Hun var gift med Ole Lillian Haglund, Sundvollen 243,01 Jakobsdatter Kristiansen, Bergeløkka. ( ) Side 14 av 239

15 Fotograf Eier kilde Kristian og Lina Gjestvold med hans sønn Anders (f. 1897) 1900 ca. 194, Smed Ole Kristiansen og kona Karoline De bodde seinere i Bergeløkka i Sundvollen. 1930åra 195, Trillingene Karen, Jenny og Anna (f. 1894) Trillingene Karen, Jenny og Anna Kristiansen 1900 ca. 243, Gårdstunet i Østre Kroksundøde gården 1940 ca. 195, Karl ( ) og Thora Sonerud 195, Arne 195,04 Sonerud i vedskogen Hotelleier Gudbrand Karlsen og hustru Ingeborg Schøyen Ingebjørg Liljedahl 195, Kroksund Kroksund hotell i sveitserstil Hole bygdearkiv 1910 ca. 195,08 hotell Solveig og ,01 Rolf Engebretsen Det gamle tunet på Nordre Fekjær ,03 Side 15 av 239

16 Fotograf Eier kilde Ruth og Gunnar Langslet med seks barn ca. 197, Marthe og Anton Hagelsteen med datter Ingeborg (f. 1923) 1925 ca. 197, Hans og Maren Fekjær med sine tre barn 1915 ca. 197, Alis og John Fekjær med barna Hans og Marit. 1940åra 197, Paul og 197,04 Mathea Fekjær Nordsetra 1930 ca. med fire hester foran Jørgen Rytterager som stasjonsmest er på Snarum 1880 ca. 198, Ivar Han eide Storøya ,01 Rytterager Lovise Emilie Rytterager f. Hoffeldt Lovise var gift med Ivar Rytterager 198, Johannes C.G. Rude, Drammen 198,02 Rytterager ( ) Side 16 av 239

17 Fotograf Eier kilde Birger Ivar C.C.Wischmann's Atelier, 198,02 Rytterager Kristiania ( ) Hanna og 1930åra 198,02 Johan Throne Holst Hovedbygnin 1930åra 198,02 gen på Rytteraker Riborg og 1978 april 198,02 Harald ThroneHolst Avduking av ,02 minnestøtta på Byrmoen Martin og Martin Borgen 199,06 Anne Borgen I stua i Martin Borgen 1905 ca. 199,06 Nerigarden Borghild og Ole Borgen med sønnen Martin Martin Borgen 1940 ca. 199, Øistein 199,05 Langslet Mari 199,05 Langslet Familiebilde fra Nordigarden Borgen 1930åra 199, Christoffer Olsen & Thomsen, Kristiania 199,07 Rytterager Ingeborg Rude 199,07 Rytterager Martha og 199,07 Erik Rytterager Side 17 av 239

18 Fotograf Eier kilde Ole Gunnar A. Johansen, Hønefoss 199,16 Rytterager Ingeborg 199,16 Rytterager Hovedbygnin Hans Erlandsen ,01 gen på Øvre Løken Hans H.J. Holm, Ringerike 200,03 Andersen Løken Odd og Lillemor Bratli setter poteter. 200, I stua i 1930 ca. 200,02 Bjørketangen K seter Budeie Lina Lina Løken Bjørketangen var budeie på flere Krokskogsetre. Her 1930 ca. Løken på med sønnen Anton og hans datter Helfrid (f. 1927). Byflagsetra K 200 BF 097 Gårdstunet i Gulbrandsen Løken Løken med låve, bolighus og drengestue() Hole bygdearkiv , Johannes 200,04 Gulbrandsen Antonie og 200,04 Johannes Gulbrandsen Martin Bihli og hans husholderske Julia Elise Biliberget 201, Sigvart Bihli 201, Gårdstunet 1950 ca. 201,01 på Bili Fire kvinner 1930åra 190,12 og ei jente Side 18 av 239

19 Fotograf Eier kilde I høyonna 1950åra 190, Kristian og Karen Ruud med fire døtre 1905 ca. 190, Det gamle 1930 ca. 190,07 stabburet BF 556 Thor Truls og Per Nøsterud 192,18 Nøsterud i smia på Vik Bensinstasjo Bensinstasjon n på Vik Den gamle Den gamle smia på Vik 1980 ca. smia på Vik Åse og Thor ,13 Arnesen Trafikk ved kjosken og skinnutsalget på Vik , Alf Johansen 200, Asta Johansen med tre av barna 1938 ca. 200, Bolighus i Margit Frøshaug 201,03 Nertun JES 190,14 skofabrikk i Kroksund Husmannsst Knut Gomnæs 190,30 ua i Tangen K 182 BF 499 Gullbrudepar Maren og Martin Bjerke Maren og Martin sitter på trappa foran stua si. Th. Thorvaldsen ,15 Side 19 av 239

20 Fotograf Eier kilde Sundvolden Hotel med hotelleier foran Sundvolden Hotel med hotelleier Johan() Blyberg i forgrunnen. Johan Blyberg drev hotellet Astrid Strand, Søhol, Hole ca Hotelleier Gudbrand Karlsen og hustru Ingeborg Mathilde f. Schøyen. Gudbrand Karlsen ( ) og Ingeborg Mathilde Gustava Schøyen ( ) foran Solstrand mellom Garntangen og Vik. Astrid Strand, Søhol, Hole 193, Hotelleier Gudbrand Karlsen og hustru Ingeborg f. Schøyen Ekteparet Gudbrand og Ingeborg Karlsen foran Solstrand mellom Garntangen og Vik. Astrid Strand, Søhol, Hole. 193, Landhandel på Steinssletta I 1938 kjøpte Anders Myrvang tomt av Maren Bjerke på nedsiden av veien. Der bygde han bolighus med landhandel i 1. etasje. Drev butikk her I døra står Anders Myrvang, datter Gudny med sykkel til høyre. Reidun Fekjær, Hole , Butikk i låven Anders Myrvang leide butikklokale i låven i Solbakken Reidun Fekjær, Hole , Veiarbeid på Veibygging i Hamnorsbakken mellom Stadumkrysset og Odd Sundland, Oslo (album) Røyse Helgeland Borgeng Odd Sundland, Oslo (album) ,20 fabrikker Boremaskine r produsert på Borgeng fabrikker. Odd Sundland, Oslo (album) , Jacob Leine Jacob Leine var sagmester og eide en sagbenk han reiste rundt Odd Sundland, Oslo (album) 195,28 med med. sagbenken Sagbenk med Armstrong Siddeley motor. Jacob Leine var sagmester og eide en sagbenk han reiste rundt med. Odd Sundland, Oslo (album) 195,28 Side 20 av 239

21 Fotograf Eier kilde Tunet i Nerigarden Øverst til venstre er garasjen som er bygd på smietomta, til høyre er vevstua og så butikken. Nederst til venstre var bryggerhus/bakeri med bakerovn for 160 brød, våningshus og låve. Widerøe Ingeborg H. Vik , Lillemor Gjester er Martin og Hilda Strand og ekteparet Grønhovd i datter Lillemor Bratli, Løken, Hole ,01 Bratli med Torunns konfirmasjon. gjester I stua på Fire damer rundt sofabordet drikker saft. Nr 3 fra venstre er Hilda Lillemor Bratli, Løken, Hole 1970 ca. 200,01 Øvre() Marie Strand og Åste Bratli. Løken Odd Bratli Lillemor Bratli, Løken, Hole 200,03 ( ) Tre ordførere får Kongens fortjenestem edalje Fra venstre: Trygve Ellingsen, Odd Bratli, Thorleif Borgersen Lillemor Bratli, Løken, Hole I stua i Nordre Rudsødegård en Laura M. Ruud ( ) og Olaf Gulbrandsen ( ) sitter i sofaen. Gerd Rolund, Hole 190, Den første serviskjosken på Vik Alfhild Nøsterud drev kjosken og solgte is, sjokolade osv. Per Nøsterud, Hole , Griseslakting Før jul slakter Jan Fossum og Ole Ullern grisen. Ole Ullern, Hole 207,01 på Ullern Saravik på Saravik, bnr. 6, som nå er slått sammen med Øvre Vik. Bjørn Bili, Vik, Hole 192,03 Vik. Hovedbygningen ble revet Hest og låve På hesten Trinsa sitter Lillian Ramsrud (f. 1939), barnebarn av Sven A. Koksrud, Hole 1940åra 191,01 i Koksrud Anton Andersen Koksrud (f. 1876) som er innfelt (limt inn) til høyre Landssvikere I mai 1945 interneres landssvikere på Løken skole. I forgrunnen to Arne Fjell, Hole 1945 på Løken vakter fra hjemmestyrkene: Tor Hafnor (til venstre) og Arne Fjell. skole Smia på Smia ble revet 1983 Per Nøsterud, Hole 1980 ca. 192,18 Holmen ved Vik Side 21 av 239

22 Fotograf Eier kilde Familien på Anna F. Gjesvold og Sverre Koksrud med sønnene Sven Anders (f. Sven A. Koksrud, Hole 1960 ca. 191,01 Koksrud 1950) og Iver (f. 1958) Hole Betjening fra venstre: ekspeditrisene Sigrid Danielsen Hatle, Marit Fagerli, Vik i Hole 1952 Samvirkelag Harriet Ruud Tolpinrud og Gerd Gulbrandsen Roulund. på Vik Avdelingsstyrer er Ebbe Justad (Marit Fagerlids far) Foreldre med datter på Søndre Gjesval Kristian Andersen Gjesvold og hans 2. hustru Lina f. Håkenrud (f. 1864) med datter Ester (f. 1903). Liv 1910 ca. 194, Anders Kristiansen og Ingeborg Madsdatter på Søndre Gjesval Ektepar i stasklær hos fotograf i Hønefoss. Anders ( ), Ingeborg (1828) A. Johansen, Hønefoss Liv 1900 ca. 194, Ung familie Kristian Andersen ( ) og hustru Anette f. Erichsen (1861 Liv 1898 ca. 194,01 på Søndre 1900) med sønnen Anders (f. 1897). I stasklær hos fotograf. Gjesval Veiarbeid i Edvard Martinsen kjørte med hest på Osloveien veianlegg ved Maren Beate Johansen ca. 1930åra Sønsterud med 7 veiarbeidere og 2 damer "på besøk" Lars og Karen Lyse i Lyse under Lårvika Lars og Karen sitter på en benk foran huset. Gjerde i bakgrunnen. Lyse er en tidl. husmannsplass kalt Lårvikkleiva. Gerd Rolund åra 230, Skrift i stein Skrift i veifylling mellom Sundvollen og Sundøya. En bokstav William Arnesen, Oslo William Arnesen, Oslo 1960åra "1848 mangler til venstre..p.s.s.l.l" K båt Dampbåt og tre personer i veien ved Sundøya. Båten "Ringerike" ligger ved Sundvollbrygga med pakkhus og to gamle hus på Sundøya i bakgrunnen. Til venstre i veien går Guldbrand Karlsen m/post. Han drev poståpneri, butikk og hotell i Kroksund. To gutter er Herman og Einar Sundøen ca. 196, K båt D/S "Ringerike" ved Sundøybrygg a Passasjerer går om bord i båten. Dampbåten "Ringerike" seilte mellom Svangstrand i Lier, Sundvollen brygge v/sundøya og Svensrud brygge på Røyse. Stor turisttrafikk om sommeren D/S "Ringerike" trafikerte Tyrifjorden fra våren I bakgrunnen 1910 ca. Ringerike på tangen sør for Kroksund(). Tyrifjorden. Side 22 av 239

23 Fotograf Eier kilde K båt Skipper og passasjer på båten. Skipper Lars Johansen ( ) var skipper på d/s Ringerike som trafikerte på fjorden. Jørgen Rytterager er passasjer K båt Gutt i robåt Jens Blom i robåt som slepes av d/s Ringerike der faren var skipper. Svensrud brygge i bakgrunnen som sies å ha vært landets lengste etter at den ble påbygd ca Brygga er omtalt på 1700t K båt TYRVI begynner sin fart Annonse om Tyrvis trafikk på Tyrifjorden med forskjellig rute søndager (mellom Sundvollen og Skjærdalen) og hverdager (mellom Helgelandsmoen og Skjærdalen). Torsdager var båten til leie K båt Grev Wedel ved Svensrudbry gga i Sælabonn (). Grev Wedel, kalt Greven, ble bygd 1875 og var slepebåt for Drammen trelasthandlerdireksjon. Den slepte tømmer fra Hengsle til Vikersund K båt Tømmerfløti ng med tauebåten Krepsen Fire tømmerfløtere, to robåter og Krepsen i strandkanten i arbeid med tømmerrensk. Usikkert hvor bildet er tatt K båt D/S Ringerike ved brygga på Sundøya. Ringerike ligger ved brygga med pakkhus og gamle bolighus i bakgrunnen. Noen folk går ombord K båt Båt ved brygga på Sundøya Dampbåten "Ringerike" ved Sundøya. Det flagges og passasjerer går i land. I bakgrunnen Kroksund K vei Unggutter fra Steinsfjerdin gen Ni unge gutter har slått seg ned i veikanten. Foran står to gutter med pipa i munnen og sen sykkel. Guttenes navn på bildets bakside ca K bil Tre menn i Sigurd Tandberg, sjåfør med pipe, kjører sin nye Adler personbil ,01 ny bil I baksetet Johan Bili med hatt og kanskje gårdsgutten hos Tandberg, Kåre Karlsen (f. 1908) K bil BF 507a Under Lastebil, traktor og to hester forspent kjerre kjørende under Lars Fjeldstad, Hole 1920 jernbanebru jernbanebrua mot Hønefoss. a Side 23 av 239

24 Fotograf Eier kilde K bil Hønefoss Lastebil, traktor og kjerre forspent to hester. På lasteplanet står 1928 etter kraftstasjon lensmann Arnt Kristoffer Engen fra Hole og politimann Knut Bråten fra Hønefoss. Opel lastebil tilhører Hans Lehne, Hole K bil BF 145 Buss på Sjåfør Thorsrud og Hans Hafnor står foran bussen som kjørte Hole bygdearkiv 1950 Tordenskjold mellom Hønefoss og Oslo. s plass i Oslo K bil Familie på Nils Nøsterud med kone Olava (f. Fjeld) og sønn Hans (Lars) f ca. biltur på biltur. Alle har flotte hatter. Utvandret Holefamilie. Bildet tatt i Amerika K bil Traktor Trolig Hans Lehne, Røyse, som frakter noen brakker med 1920 ca. frakter "Jernhest" rundt brakker K Skaret Turister nyter utsikten ved Skaret Tre biler og en flokk turister har stoppet ved Skaret og nyter utsikten over Tyrifjorden. Bilene ligner på busser uten tak eller lastebiler med stoler på lasteplanet. Hole bygdearkiv K bil Lastebilen til mjølkekjører Jørgen Dæhli ( ). Jørgen Dæhlis mjølkerute fylt til randen av mjølkespann, pakker, sekker og passasjerer. Det var plass til 78 passasjerer i førerhuset. Hole bygdearkiv K bil Jørgen Dæhlis lastebilrute Hole Hønefoss Jørgen Dæhlis lastebil fullasta med mjølkespann, pappesker og sekker. Hole bygdearkiv K veiarbeid Veiarbeid på Johan Berget og Ivar Hansen Skaret sammen med Veslebrunen 1924 Osloveien. som drar gruslasset K veiarbeid Veiarbeid Stein hentes til pukkverket som lå ved Rørvika. Pukk blanda med 1935 eller 1936 ved asfalt ble lagt til prøvedekke mellom Øverby og Lien. Utvikberget Karen Kristine Aaserud hos fotograf Karen Kristine Simensdatter Aaserud (Myra) ( ) hos fotograf. Adolf Johansen, Hønefoss Toril og Terje Skryten 1900 ca. 186,23, Johan Olsen Johan Olsen Aaserud (Skaugstad) ( ) hos fotograf i Adolf Johansen, Hønefoss Toril og Terje Skryten 1900 ca. 186,23,30 Aaserud Hønefoss. Johan har stort skjegg Simen Olsen Simen Olsen Aaserud ( ), portrettbilde. Toril og Terje Skryten 1950 ca. 186,23,30 Aaserud Side 24 av 239

25 Fotograf Eier kilde Berthe Gulbrandsda tter Aaserud (Finnøen) Berthe Aaserud ( ). Portrettbilde. Toril og Terje Skryten 1950 ca. 186,23, Simen Olsen Aaserud med lue og stav Simen Olsen ( ) med vakkert skjegg, lue og stav med sølv()håndtak. Toril og Terje Skryten 1940 ca. 186,23, Berthe og Berthe og Simen Aaserud en sommerdag i Åserud Toril og Terje Skryten 1955 ca. 186,23,30 Simen i hagen Randi Helene og Hans danser i hagen Randi Helene f. Andersen ( ) og Hans Aaserud ( ) danser i hagen i Åserud. Toril og Terje Skryten 1952 ca. 186,23, Gamle Berthe med familie i Åserud Foran: Knut, Gudrun (gift Tandbergmoen), gamle Berthe, Johan (Canada) og Hans. Bak: Johanne (f. Bakaasen), Einar Tandbergmoen, Ellinor (Canada), "Småen" Sønderengen, Johanne (f. Sønderengen, Canada), ukjent, Randi (f. Andersen). Toril og Terje Skryten 1960 ca. 186,23, Småbruket Ole Simensen Myra ( ) med hund og gevær på tunet i Per Aaserud, Hole 1910 ca. 186,22* Myra Åserud K vei Syklist i veien Veien fra Libakke mot kirken. Syklisten er Olaf Hallingby som var gårdsgutt på Nedre Fjelstad K vei Hvil i gamleveien mellom Gile og Norderhov kirke. Fra v. nr 2 Sigvart Bili, nr 4 Anders Viksengen, nr 5 Johan Bili, nr 7 Petter Jenserud. En av guttene i veikanten er Olaf Eriksen K vei På hjemvei Martin Bili med hest og kjøkkenvogn på hjemtur fra Hønefoss fra Hønefoss K vei Tur til Tre kjøredoninger med hester og triller med reisekledde kvinner Ole Jørgen Moe, Røyse 1907 skysstasjone og menn. I trilla til venstre Gjertrud og Engebret Moe. På n Homledal Homledal kjøpte de kaffe og åt medbrakt mat K vei Mann med ryggsekk og tre hester i veien Over Steinssletta mot Vik. Låven på Nerstein til venstre og husmannsstua fra Ordokka på høyre side av veien. Wilse Norsk Folkemuseum Billedsamlingen (NBR 9406:02123) 1920 ca. Side 25 av 239

26 Fotograf Eier kilde K Skaret BF344 Syklist i Skaret Dame sykler gjennom Skaret mot Hønefoss Wilse Norsk Folkemuseum 1910 ca K Skaret Veien Veien gjennom Skaret gjennom Skaret Steinsåsen med Høyenhall i forgrunnen Steinsåsen med Sælabonn og Røyse i bakgrunnen Stein gård Gårdstunet med Steinsevja og Steinsvika , Stein med Gårdstunet med åkre rundt ,01 Steinssletta i bakgrunnen Stein med Gårdstunet med jorder rundt Hole bygdearkiv ,01 låven i forgrunnen Konfirmanter Konfirmanter foran Hole gamle kirke Th. Larsen, Drammen Erik Bergheim, Hole 1928 i Hole Konfirmanter Konfirmanter foran Hole gamle kirke Th. Larsen, Drammen Erik Bergheim, Hole 1930 i Hole Herøya i Gårdstunet med jorder på Herøya. Krokskogen med Gyrihaugen i Hole bygdearkiv juni 186,09 Steinsfjorden bakgrunnen Helgelandsm Stor gul bygning med brakkelignende bygninger rundt. Hole bygdearkiv august 225,07 oen militærleir Kampesetra Kampesetra med snødekte jorder og vintergrønn granskog rundt. Hole bygdearkiv februar 187,12 på Krokskogen Kampesetra Kampesetra i vintersol med mye av skogen rundt. Hole bygdearkiv februar 187,12 på Krokskogen Sundøya Sundøya fjordrestaurant med Steinsfjorden i bakgrunnen Hole bygdearkiv juni 196,01 med Steinsfjorden Sundøya Sundøya fjordrestaurant. I bakgrunnen Slettøya og Kroksund. Hole bygdearkiv august 196,01 med Kroksund Side 26 av 239

27 Fotograf Eier kilde Kleivstua Kleivstua med parkeringsplasser og mye skog i høstfarger rundt. Hole bygdearkiv oktober 200,08 med Øverste del av taubanen er godt synlig. taubanen Bruløkka i Bruløkka, med hus på begge sider av veien, i vinterlandskap. Hole bygdearkiv februar 241 vinterlandska p Mattisplasse n i vinterlandska p Finneplassen Mattisplassen i snødekte jorder og skog Hole bygdearkiv februar Midtskogen i vinterlandska p Midtskogen med snødekte jorder og vintergrønn skog. Hole bygdearkiv februar Sollihøgda Sollihøgda gjestgiveri med Osloveien i forgrunnen. Hole bygdearkiv mai 238,07 gjestgiveri Solsvingen Hvitt bolighus ved veien nær Sollihøgda Hole bygdearkiv mai 238,27 ved Osloveien Fjulsrudkleiv Fjulsrudkleiva i skogen. Osloveien skimtes i bakgrunnen. Hole bygdearkiv mai 238,14 a i skogen Sollihøgda Sollihøgda gjestgiveri med to flaggstenger og flere hus rundt. Hole bygdearkiv mai 238,07 gjestgiveri Solbakken Solbakken på Sollihøgda med hus på begge sider av Osloveien. Hole bygdearkiv mai 238,10 på Sollihøgda Del av skolebygning i sørvestre hjørne Granberg på Boplassen Granberg med flere hus rundt Hole bygdearkiv mai 238,11 Sollihøgda Solbakken i Solbakken med flere hus rundt gårdstunet Hole bygdearkiv mai 238,10 mai Grønvoll Grønvoll med bolighus, uthus og lite stabbur Hole bygdearkiv august 202,40 med uthus Fjelstad med Fjelstad (Hafnor) med Bygårdene i bakgrunnen. Hole bygdearkiv august 204,06 By i bakgrunnen Nedre Nefjelstad med våningshus og låve. Gule åkre i bakgrunnen. Hole bygdearkiv august 204,02 Fjelstad på Røyse Side 27 av 239

28 Fotograf Eier kilde Fjelstad på Fjelstad (Hafnor) med Nefjelstad i bakgrunnen Hole bygdearkiv august 204,06 Røyse Kårbolig() Kårbolig på By med Svensrud og Sælabonn i bakgrunnen Hole bygdearkiv august 205 på By Ullern med Ullern med frukthage. Sælabonn i bakgrunnen Hole bygdearkiv august 207,01 Sælabonn Nøstret Nøstret pleiehjem, nå kalt Nøstret Bo og Behandlingssenter. Hole bygdearkiv august 208,15 pleiehjem Pleiehjemmet er utskilt fra Søhol Pleiehjem To store beboelseshus med Tyrifjorden i bakgrunnen. Nå kalt Hole bygdearkiv august 208, på Røyse Tyrifjordheimen Bo og Behandlingssenter Gårdstun på Flere gårdstun med mange hus på Søhol med åker og jorde i Hole bygdearkiv august 208,05,09 Søhol forgrunnen Skrangledale Skrangledalen omgitt av kornåkre. En del brakkelignende hus. Hole bygdearkiv august 208,13 n Kalt "Seriekjøkken" på bildet. Er i dag arbeidssenter for beboere på "bosenter" i kommunen Lille Gårdstun omgitt av kornåkre. Blir i dag også kalt Klokkerhundstad. Hole bygdearkiv august 210,01 Hundstad på Røyse Gården på Gårdstunet på Frognøya med Bønsnestangen i bakgrunnen. Hole bygdearkiv august 213 Frognøya Småbruk Flere boplasser under Nedre Leine. Hole bygdearkiv august 215,06,07 under Nedre Leine Husmannspl Gammel stue og uthus i Hukebakk omgitt av et jorde og flere Hole bygdearkiv august 215,06,07 assen andre boplasser. Hukebakk Hodt under Gårdstun med rød låve og hvitt våningshus. Hole bygdearkiv august 214,04,05 Leine To hytter og På bildet står: Hyttene ligger ved Nordli, Røyse. Men usikkert. Hole bygdearkiv august 216,19 plassen Kanskje ved Jenseløkka u. Vestre Rud. Nordli Boplasser Langløkka brukt som feriested med Langpløya i bakgrunnen. Hole bygdearkiv august 216,06 ved fjorden Fjordglimt Boplass utskilt fra Nordre Gomnes. Til venstre Gomnesbråtan, og Hole bygdearkiv august 218,55.65 på Gomnes midt og øverst i bildet er Granholt, gnr. 218, Fjordglimt Boplass utskilt fra Nordre Gomnes. Til venstre Gomnesbråtan, og Hole bygdearkiv august 218,55.65 ved fjorden midt og øverst i bildet er Granholt, gnr. 218,36. Side 28 av 239

Hole bygdearkiv - bildearkivet

Hole bygdearkiv - bildearkivet Hole bygdearkiv - bildearkivet 29. februar 2012 Om bildet Stedboplass 000001 K Sønsterud Ole With 2001: Nesten hele familien i Øvre Bråtan var død av tæring da bestefar kjøpte Sønsterud rundt 1910. Bare

Detaljer

Hole gjennom tusen år

Hole gjennom tusen år Kopiert fra gammel hjemmeside: Hole gjennom tusen år Hole historielags kalender for år 2000 ønsker å gi små glimt av Holes historie gjennom det tusenåret som nå er gått. For 1000 år siden ble kristendommen

Detaljer

Gamle skoler og skoleklasser i Hole

Gamle skoler og skoleklasser i Hole Gamle skoler og skoleklasser i Hole Holekalenderen for 1999 har som tema: Gamle skoler og skoleklasser i Hole. Kalenderen inneholder fotografier av 7 gamle skoler. For hver skole er det tatt med et bilde

Detaljer

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. den 20. november 2002. FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger

Detaljer

Maridalens Venner Markafolk

Maridalens Venner Markafolk Maridalens Venner Markafolk Helge Haakenstad ÅRSSKRIFT 2009 Forsidebilde: Tømmerfløtning i Skjærsjøelva ved Nordseter. Vi kan se Hans Løkken, Bjarne Larsbråten og Alfred Baklien. Foto utlånt av Gunnar

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: - Syversvolden - Grønlia - Skjæret søndre - Stomperud. Søndag 26. mai 2013

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: - Syversvolden - Grønlia - Skjæret søndre - Stomperud. Søndag 26. mai 2013 NESBYGDA HISTORIELAG Vandring i området: - Syversvolden - Grønlia - Skjæret søndre - Stomperud Syversvolden på et luftfoto fra tidlig 50-tall. Odden, tidlig 50-tall Søndag 26. mai 2013 Stomperud, flyfoto

Detaljer

MARIDALENS VENNER. Maridalsfolk ÅRSSKRIFT 2001. Helge Haakenstad Tegninger av Målfrid Voll

MARIDALENS VENNER. Maridalsfolk ÅRSSKRIFT 2001. Helge Haakenstad Tegninger av Målfrid Voll MARIDALENS VENNER Maridalsfolk ÅRSSKRIFT 2001 MARIDALENS VENNER Maridalsfolk Helge Haakenstad Tegninger av Målfrid Voll ÅRSSKRIFT 2001 KJÆRLIGHETSTIEN.. Hu Bodil var blid og livatt` med rødmende roser

Detaljer

HoTSTRTENDEREN GAMLE BUTIKKER I HOLE. UTGITT AV HoLE HISToRIELAG

HoTSTRTENDEREN GAMLE BUTIKKER I HOLE. UTGITT AV HoLE HISToRIELAG HoTSTRTENDEREN 2008 GAMLE BUTIKKER I HOLE Gården Libakke ligger sentralt på Røyse.lfoErunnen gården /\,,lo, def etterrøyseskole{blåtthus),røysehåll(sulthus),libakke(gul hoved bygning og rød låve) og Hole

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014

NESBYGDA HISTORIELAG. Vandring i området: Nedre Helgerud. Øvre Helgerud. Kjeldås. Stomperuddalen. Søndag 14. sept. 2014 NESBYGDA HISTORIELAG Vandring i området: Øvre Helgerud en vinterdag på 50 tallet Nedre Helgerud Øvre Helgerud Kjeldås Stomperuddalen Utsikt fra Øvre Helgerud Søndag 14. sept. 2014 Helgerud bruk nr 1. Kjeldås

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder

HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder HEIERSTADPROSJEKTET Gården Heierstad i skriftlige kilder 1. HOF BYGDEBOK Det eldste kjente skriftlige dokument om Heierstad Hof bygdebok fra 1960 er en viktig kilde til kunnskap om Heierstad gårds historie.

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Kristian Lieungh: Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 70: Skoletid Odd Skullerud: Østby skole i Sørum Ellen Margrete Graarud: Nordisk vennskapstreff i Hagfors

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

1. Kørsebær, Kårsebær, Korseberg. Gnr. 684, bnr. 1. 2. Åvære Kørsebær, Øvre Korseberg, Sønnære Kørsebær, Søndre Korseberg. Gnr. 684, bnr. 3.

1. Kørsebær, Kårsebær, Korseberg. Gnr. 684, bnr. 1. 2. Åvære Kørsebær, Øvre Korseberg, Sønnære Kørsebær, Søndre Korseberg. Gnr. 684, bnr. 3. KORSEBERG Korseberg ligger like vest for kirkestedet Holm, og gårdsnavnet har derfor trolig en religiøs bakgrunn. Det er kort avstand og fri sikt mellom kirken og Korseberg, og muligens kan det på høyden

Detaljer

Oscarsborg i skuddet 43 000 besøkende i sommer

Oscarsborg i skuddet 43 000 besøkende i sommer Nr. 3 September 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Oscarsborg i skuddet 43 000 besøkende i sommer e låste dørers by og bygd D De fleste innfødte pensjonister i Drøbak og Frogn har

Detaljer

Minneord om GUSTAV KIRKERUD. å legge et fast dekke på plassen foran inngangen.

Minneord om GUSTAV KIRKERUD. å legge et fast dekke på plassen foran inngangen. Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen etter styremøtet. Vi var godt fornøyd med året som har gått. Det viktigste var vel å få nytt tak på kornmagasinet. Nå kan vi slappe av når det

Detaljer

Fiskerkroken og Båthavna

Fiskerkroken og Båthavna Nr. 2 Juni 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Fiskerkroken og Båthavna Foto: trine Suphammer Fiskerkroken og havna har i mer enn to hundre år satt sitt preg på Drøbak. Tidlig på

Detaljer

Stiftet 22.03.1995. Ved postkassene. Medlemsblad for Hellerud historielag, nr. 1, 2009

Stiftet 22.03.1995. Ved postkassene. Medlemsblad for Hellerud historielag, nr. 1, 2009 Stiftet 22.03.1995 Ved postkassene Medlemsblad for Hellerud historielag, nr. 1, 2009 Ragnar Ingvaldsen til minne Haugerud og Trosterud Vel Rundtjern i våre hjerter To gårdsgutter om gamle dager Hyggekveld

Detaljer

Kulturminner i Ullensaker

Kulturminner i Ullensaker Jessheim - HUS OG HISTORIER Kulturminner i Ullensaker Velkommen! Jessheim er et ungt sted som startet sin byutvikling når jernbanen bestemte seg for å ha et stoppested på Trøgstad, som senere ble til Jessheim.

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer