ADVARSEL Settet er kun beregnet for barn over 10 år. Må brukes under oppsyn av en voksen person

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVARSEL Settet er kun beregnet for barn over 10 år. Må brukes under oppsyn av en voksen person"

Transkript

1 ADVARSEL Settet er kun beregnet for barn over 10 år. Må brukes under oppsyn av en voksen person Merk! Dette settet inneholder kjemikalier klassifisert som helseskadelige. Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Følg bruksanvisningen og ha den lett tilgjengelig i tilfelle du er usikker på noe. Unngå all kontakt mellom kjemikaliene og huden, spesielt munn og øyne. Barn og dyr må holdes borte fra eksperimentområdet. Oppbevar kjemikaliene utilgjengelig for barn. Produktnummer: Bruksanvisningens versjonsnummer: 1.0

2 Vi takker for at du har valgt å kjøpe dette mikroskopet fra Joustra og håper du får mye glede av alle eksperimentene i tiden som kommer. Denne lille bruksanvisningen vil hjelpe deg til å bruke mikroskopet riktig. Den gir også tips om hvordan du skal behandle preparatene du skal undersøke. Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan eksperimentere ved hjelp av dette mikroskopet foreslår vi at du sjekker på Her vil du finne informasjon om hvor du du kan finne tips og råd om bruk av mikroskop. Det følger kjemikalier med dette settet. Det er viktig å sette seg inn i sikkerhetsinformasjonen vedrørende kjemikaliebruk. Før settet tas i bruk ber vi om at alle som skal bruke det tar seg tid til å lese disse sidene. Ha alltid sikkerhetsinstruksen i nærheten, gjerne oppslått på veggen der eksperimentene utføres. Spørsmål eller kommentarer vedrørende mikroskopsettet ditt? Send en til Vi lover å svare så snart vi kan. GENERELL ADVARSEL! KJEMIKALIENE I DETTE SETTET MÅ KUN BRUKES UNDER OPPSYN AV EN VOKSEN SOM KJENNER DE SIKKERHETSFORSKRIFTENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. Settet inneholder kjemiske produkter som kan være helseskadelige ved feilaktig bruk. Les instruksjonene nøye. Følg dem og ha dem tilgjengelige. Sjekk på nytt om du er i tvil. Unngå direkte kontakt mellom kjemikaliene og kroppen. Vær spesielt forsiktig med øynene. Hold små barn og kjeledyr borte fra eksperimentområdet. Kjemikaliene må lagres utilgjengelig for barn. Settet inneholder ikke øyebeskyttelse for voksne TIL DEN VOKSNE SOM VEILEDER OG FØLGER OPP BARNA a) Les og følg veiledningen, sikkerhetsinstruksjonene og førstehjelpsinformasjon og ha dette tilgjengelig fremtidig bruk. b) Feilaktig bruk av kjemikaliene kan medføre helseskade. Kjemikaliene er kun beregnet for de eksperimentene som er beskrevet i instruksjonene i dette heftet. Ikke bruk dem til noe annet. c) Dette mikroskopet er kun beregnet på barn over 10 år. d) Foreldrene må selv vurdere eksperimentene utfra hva de vet om sine barns ferdigheter og forutsetninger for å kunne klare disse. Om nødvendig bør foreldrene tilpasse eksperimentene til ferdighetene barnet som bruker mikroskopet. e) Den voksne bør lese gjennom sikkerhetsinstruksjonene sammen med barnet før dere starter med eksperimentene. Vær spesielt forsiktige når dere benytter syrer, alkalier eller lettantennelige materialer. f) Ekperimentene må utføres i et rom fritt for hindere og ikke nær matvarer. Rommet må ha god belysning, være ventilert og være nær et sted man kan tappe vann. Den ideelle arbeidsflaten er et stødig bord med en vaskbar, varmebestandig overflate.

3 OM KJEMIKALIENE Metylblått og Nøytralrødt Fargestoff for cellekomponenter. Kan forårsake flekker på hender og klær. Håndteres med forsiktighet og må holdes borte fra små barn. Jodoppløsning I2 Fargestoff for vegetabilske cellemembraner. Er skadelig om det innhaleres. Er skadelig i kontakt med huden. Ikke innhaler dampen fra løsningen Unngå at stoffet kommer i kontakt med øynene. GENERELL FØRSTEHJELPSINFORMASJON a) Hvis kjemikaliene kommer i kontakt med huden: Rense det berørte området grundig med vann i ca. 5 minutter. b) Hvis kjemikaliene kommer i kontakt med øynene: skyll grundig med masse vann med åpne øyne. Kontakt lege umiddelbart. c) Hvis man svelger kjemikalier: Skyll munnen godt med drikkevann. Ikke forsøk å fremkalle brekninger. Kontakt lege umiddelbart. d) Ved innhalering av kjemikalier: Sørg for at personen flyttes til et sted med frisk luft. e) Ved skader: Kontakt alltid lege. f) Er du i tvil? Konsulter lege snarest eller kontakt Giftinformasjonen. Om mulig ta med kjemikaliene og beholderen! Det er lurt å ha følgende informasjon klar i tilfellet uhellet skulle være ute: Sted/Navn Telefonnummer Full adresse: Giftinformasjonen Giftinformasjonen (tidligere Giftinformasjonssentralen) er en avdeling i Forebyggingsdivisjonen, Sosial- og helsedirektoratet. Institusjonen leier lokaler på Ullevål sykehus. e-post: "!!#$%& SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vær nøye med å følge sikkerhetsinstruksjonene nedenfor a) Les og følg instruksjonene, ha de alltid i nærehenten slik at du kan sjekke om du er i tvil. b) Gjennomfør eksperimeneten i god avstand fra små barn, personer uten beskyttelsesbriller og dyr c) Bruk alltid beskyttelsesbriller for å beskytte dine øyne når du eksperimenterer. d) Hold kjemikaliene utenfor rekkevidde fra små barn. Lagre alt utstyr i et tilstrekkelig høyt skap slik at ulykker med barna kan unngås. e) Rengjør utstyret godt etter bruk f) Vask hendene så snart du er ferdig med et eksperiment. g) Benytt kun det utstyret som leveres med settet. h) Ikke spis eller drikk i samme rom som du utfører eksperimentene. i) Unngå at kjemikaliene kommer i kontakt med øyne og munn. j) Ikke ta matvarer som kan ha vært i kontakt med kjemikaliene tilbake til originalforpakningen. Kast slik mat umiddelbart. LYKKE TIL MED EKSPERIMENTENE!

4 MIKROSKOPET 1. Batteri (fig 2) For å få lys i mikroskopet må du sette inn 2 1,5 volt batterier av typen LR6 i batterirommet i bunnen av mikroskopet. Sjekk polariteten (pluss og minus på batteriene). 2. Hvordan se på substansene som følger med dette settet? Start med den svakeste linsen (x100 forstørrelse). Juster den (2) inn som vist på figur 3. Senk platen(4) ved hjelp av reguleringsskruen (7). Se figur 4. Plasser den substansen du vil granske på platen. Glassiden må være opp. Hold den på plass ved hjelp av klipsene (3). Se figur 5. Slå på lyset. Beveg speilposisjoneringshåndtaket frem og tilbake (5). Se pilene på figur 4. Re-posisjoner platen (skru opp). Se inn i okularet (1) og juster speilet (6) slik at okularet er godt belyst. Still fokuseringsskruen (7) sakte inntil du får et klart bilde. Merk! Start alltid med den svakeste forstørrelsen, gå deretter til medium og så til den kraftigste forstørrelsen. Re-fokuser hver gang. Øyet må bli vant til å se i mikroskopet: Øyevippene kan komme i sybsfeltet, eller øyet kan rett og slett bli trett. Hvis problemer, sjekk: Speilets posisjon Fokus (vri skruen sakte begge veier) Linsens posisjon Objektets størrelse og at det er på platens sentrum. FARGESTOFFENE Farestoffene benyttes for å bedre kunne se mikroskopiske vesener som ofte har gjennomsiktige legemer og dermed er svært vanskelige å se klart. Hvert fargestoff vil kunne avdekke forskjellige deler av legemet. 1. De forskjellige fargestoffene a. Nøytralrødt gjør at fordøyelseskanalen syns godt. b. Metylenblått 1 viser kjernen i form av en rund masse somblir blå-grønn. c. Jodoppløsningen blir brukt for å farge stykker med vegetabilsk mateiale. (Se avsnittet Dine Preparater, Pkt. d) 2. Nødvendig materiell a. Skålen med de små fordypningene brukes til å ha produktene (vann, vann + fargestoff) i. b. Den lille hullskjeen i plastikk brukes for å dyppe preparatene 2 ned i væskene eller fargestoffene du har hatt oppi skålen med fordypningene. Grunnen til at det benyttes en hullskje er at du skal slippe å miste preparatene nedi oppløsningen (Se fig. 6) c. Dråpetelleren brukes for å ta enkeltdråper med væske. Dråpen kan være store eller små alt avhengig av hva som kreves.for å hente opp en dråpe dypp ringen i væsken riste forsiktig på dråpetelleren slik at ovrflødig væske renner av og legg den flate enden ned på glasset (Se fig. 7) 1 Metylenblått brukes en del til farging av preparater og i analyser. 2 Mikroskopiske preparater er vevsbiter farget og behandlet etter forskjellige metoder for lys- og elektronmikroskopiske undersøkelser.

5 3. Bruk av fargestoffene a. Praktiske råd Bruk kun et enkelt fargestoff for hvert preparat. Løs alltid opp fargestoffet i forholdet: én dråpe fagestoff i ti dråper vann. Bruk alltid kun små mengder væske. Skru igjen korken med en gang du har tatt den mengden su trenger så unngår du søl. Rens dråpetelleren etter bruk. b. Prosedyre Ha først vann i en av fordypningene på skålen (bruk dråpetelleren). Bruk deretter dråpetelleren til å ta i fargestiffet ( 1 dråpe fargestoff pr. 10 dråper vann) i samme fordypning. Ha preparatet som skal undersøkes liggende klar på en av glassplatene. Ta en dråpe med oppløst fargestoff v.h.a. dråpetelleren og legg den oppå preparatet på glassplaten. Dekk med et stykke klebende plastfilm (fjern dekkpapiret) som vist i figur 8. DINE EGNE PREPARATER 1. Hva du bør gjøre for å lykkes med eksperimentene Bruk alltid rene og tørre glassplater (til å plassere objektene på) og film (for å dekke til objektet). Hold platene langs kanten mellom tommel og pekefinger for å unngå merker. Plasser en dråpe vann på glassplatens sentrum. Plasser objektet du skal observere i sentrum av vanndråpen. Objektet må være lite (maks. 5 mm) og så gjennomsiktig som mulig. Pass på at objektet brettes ut så mye som mulig. Dekk til objektet med den klebende plastfilmen. Vanndråpen bør ikke renne utenfor kanten av glassplaten. Om den skulle gjøre det så tørk opp med et tørkepapir (Ref. Figur 8). MERK! En god del objekter kan observeres uten glassplate. F.eks. fjørfragmenter, fiskeskjell, o.l. 4. Fargede stykker av vegetabilsk materiale a. Hvordan forberede undersøkelsene Det er en fordel om du lar plantene stivne til (stilker, røtter, blader, etc.) in en blanding av 50% kirurgisk sprit og 50% vann. Planten bør ligge ca. en uke. b. Forberede undersøkelse ved hjelp av skumplast Skjær til et stykke skumplast (du kan sannsynligvis få tak i dette i en hobbyforretning) som vist på figur 9A. Skjære en liten fordypning i hver halvdel slik at den plantebiten passer inn i fordypningen når de to halvdelene settes sammen (fig. 9B) Plasser plantedelen i fordypningen (f.eks. en stilk) c. Hvordan bruke Microtome En microtome er et redskap for kutting av tynne skiver organisk materiele slik at det kan granskes nærmere i mikroskopet. Et eksempel på materiale som kan kuttes med en microtome er blomsterstilker. Slik er fremgangsmåten for å bruke microtome: Plasser den lille staven av skumplast inni microtomerøret (Fig. 9D) Dreie skruen inntil skumplaststaven akkurat peker utenfor (Fig. 10) Skjær over staven slik at flaten blir jevn. Dreie skruen igjen inntil du har ønsket tykkelse på skiven Kutt av en skive. Hold bladet horisontalt som vist i figur 11. Bruk den lance-formede staven til å fosiktig skyve skiven over i hullskjeen. Senke deretter denne ned i en av fordypningene med vann i.

6 Det er lurt å kutte flere skiver. Velg deretter ut den beste til ekperimentene. d. Farging (Fig 12) Dypp hullskjeen i de forskjellige væskene du har klargjort på skålen. Ha f.eks. vann i kopp 1, 3 og 4. Drypp vann + jodoppløsning i kopp nr. 2. La hullskjeen stå i fargestoffet ( i dette eksemplet jodoppløsning) i mellom 5 og 10 minutter. Rist forsiktig på skjeen et par ganger for å sikre jevn farge. For å bli kvitt overflødig fargestoff senker du skjeen ned i en av koppene som inneholder vann i ca. 2 minutter Observer deretter under mikroskopet. Etterbestilling av materiell til ekperimentene Etterbestilling av materiell vil bli mulig på Priser og forsendelsesomkostninger er ikke klarlagt når denne bruksanvisningen skrives. Sjekk på eller send en forespørsel pr til

7 Figur 1

8 Figur 2 8

9 Figur 9 12

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Av Hanne S. Finstad og Norunn K. Torheim, Forskerfabrikken i samarbeid med Naturfagsenteret

Av Hanne S. Finstad og Norunn K. Torheim, Forskerfabrikken i samarbeid med Naturfagsenteret Vi utforsker fett Av Hanne S. Finstad og Norunn K. Torheim, Forskerfabrikken i samarbeid med Naturfagsenteret Fett har et dårlig rykte. Mange er redde for å få for mye fett på kroppen, og de tror det er

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer