Innkalling og påmelding til. Forbundsting Seksjonsmøter Lørdag 2. juni kl. 14:00* Forbundsting Søndag 3. juni kl. 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling og påmelding til. Forbundsting 2012. Seksjonsmøter Lørdag 2. juni kl. 14:00* Forbundsting Søndag 3. juni kl. 10:00"

Transkript

1 Innkalling og påmelding til Forbundsting 2012 Seksjonsmøter Lørdag 2. juni kl. 14:00* Forbundsting Søndag 3. juni kl. 10:00 ParkInn Airport hotell, Oslo Innkalling s. 2 Påmeldingsskjema s. 3 Bestillingsskjema for hotell/måltider s. 4 Kandidatforslag til tillitsverv s. 5 Medlemstall og ant. representanter s * Taekwondo NTN seksjonen starter kl. 15:30 1

2 Innkalling til forbundsting med seksjonsmøter I henhold til lovenes 10, 11 og 21 innkalles herved til forbundsting med seksjonsmøter på ParkInn Airport Hotell, Oslo (jf. lov på ) Seksjonsmøter avholdes lørdag 2. juni kl * Forbundsting avholdes søndag 3. juni kl Innregistrering av tingdelegater åpner 1 time før møtestart På forbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) Representanter fra klubber etter følgende skala: medlemmer = 1 representant medlemmer = 2 representanter over 200 medlemmer = 3 representanter (På seksjonsmøtene møter seksjonsstyret samt representanter fra respektive klubber etter samme skala som for forbundstinget.) For å ha stemmerett må klubben ha vært tilsluttet NIF og NKF i 6 mnd. og medlemskontingent må være betalt til forbund/seksjon. Klubber som ikke oppfyller dette oppfordres til å møte med observatør. Medlemsgrunnlaget pr legges til grunn for klubbenes representasjonsantall. Representantene til møter og ting må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Representanten må ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent. Møtene og tinget er vedtaksføre med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Videre møter (på forbundstinget) uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor. Seksjonsstyremedlemmene samt generalsekretæren har møte- og talerett. INNKOMNE FORSLAG; Forslag som skal behandles på seksjonsmøter/ting må være sendt til NKF senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste med forslag må være utsendt minst 2 uker før tinget. REISEUTGIFTSFORDELING; OBS; Det nyttes som vanlig reiseutgiftsfordeling i.f.m. forbundstinget. Alle klubbrepresentanter oppgir reisekostnader på eget skjema som utdeles. Adm. utregner i etterkant hva snittkostnadene pr. representant blir og belaster klubbene pr. giro med dette beløpet, alt. godskriver klubber som har større kostnader. (Gjelder ikke overnattingskostnader dette må klubbene selv bekoste). Med vennlig hilsen Trond Berg /s/ President Trond A. Søvik Generalsekretær 2

3 Påmelding Innsendes av medlemsklubber innen 14. mai Representant(er) til forbundstinget 2012 (= mottakere av tingdokumenter via klubben) Klubb: Adresse: E-post: Representant(er) - ved flere delegater MÅ begge kjønn være representert: (se egen medlemsliste for å finne antall delegater som klubben har) Representantene må ha vært medlem av klubben i minst 1 mnd. og ikke skylde kontingent. Møter på: Seksjonsmøte 2/6 sett ring rundt; taekwondo WTF - karate - jujutsu - fleridrett - taekwondo NTN Forbundsting 3/6 Sted/dato: Underskrift ved valgt klubbleder; Klubbleders navn/kontaktinfo (bruk blokkbokstaver!); Sendes Norges Kampsportforbund innen 14. mai Adresse; Norges Kampsportforbund 0840 OSLO E-post: 3

4 Bestillingsskjema for hotell / lunsj / bankett Frist 2.mai 2012 kl. 12:00 SEKSJONSMØTE 2. juni, FORBUNDSTING 3. juni Alle deltakere må fylle ut skjemaet og sende til forbundskontoret. 1 skjema pr. person. Navn: Adresse: Postnr./sted :... Tlf. dagtid: Mobil tlf. :. E-post adresse:.. Klubb/NKF styre:... Ønsker hotell (garantert rom ved bestilling innen ovennevnte dato) : Overnatting m/fullpensjon 2-3 juni Kr ,- pr. person pr. døgn Lunsj på lørdag er ikke inkludert i fullpensjonspakken. Fullpensjon dekker kaffepauser begge dager, bankett lørdag, overnatting lør/søn, frokost og lunsj søndag, og fri adgang trimrom & internett. Ved behov for overnatting fra fredag til lørdag eller lunsjbuffet før seksjonsmøtet lørdag, vennligst kontakt Helle Borgen, tlf. 9820KAMP, Deler rom med:... Ønsker kun måltider (dagpakke) : Lørdag 2. juni Dagpakke kr. 595,- Bankett kr. 395,- Søndag 3. juni Dagpakke kr. 595,- (Toastmaster/underholdning ved Nils Ingar Aadne) I dagpakke er det inkludert lunsjbuffet samt kaffepauser/pausebuffet. Vi gjør oppmerksom på at alt oppgjør skjer direkte til hotellet senest ved avreise! Vi minner om at det er reiseutgiftsfordeling i.f.m. forbundstinget for alle klubbdelegater. Det vil bli utdelt reiseoppgjørsskjema på møtene som alle deltakere med reiseutgifter må utfylle og innlevere der og da. Gjelder ikke hotell, kun reise. Dette bestillingsskjemaet sendes snarest til Norges Kampsportforbund 0840 Oslo, eller på e-post: Dato:. Signatur :.... 4

5 Hjelp valgkomitéene å velge rett person på rett plass! De vervene som skal bemannes er innenfor forbundsstyret, seksjonsstyrer og kontrollkomiteen. Oppgavene som de skal løse fremkommer av NKFs organisasjonshåndbok s.26-28; Forbundsstyret består av 5 seksjonsledere med personlige varamedlemmer (valgt på seksjonsmøtene) og 5 fritt valgte; President, 2 visepresidenter og 2 styremedlemmer. Seksjonsstyrene består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Kontrollkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. På vegne av valgkomiteene ber vi herved om at det innsendes tips og forslag på kandidater til de ulike tillitsverv som skal velges for den neste toårs-perioden. Valgkomiteenes oppgave er å sette sammen styre/komite som representerer alle sider av forbundet, både faglig og geografisk i tillegg til personlige forutsetninger. Valgkomiteene kjenner imidlertid ikke alle de gode kandidater rundt om i landet som kunne egne seg og som er interessert. Vennligst meld fra til valgkomiteene på nedenstående e-post adresser. Det er en fordel at den enkelte kandidat er forespurt på forhånd, selv om valgkomiteene vil ta kontakt med den enkelte dersom det skulle bli aktuelt. Det er også mulig å fremme benkeforslag på kandidater under valgene. Valgkomité taekwondo (WTF) Valgkomité karate Valgkomité jujutsu Valgkomitè fleridrett Valgkomité taekwondo (NTN) Valgkomité forbundet e-post: e-post: e-post: e-post: e-post: e-post: Husk å skrive navn og kontaktinfo til vedkommende kandidat samt en kort begrunnelse for hvorfor denne bør foreslås som medlem av forbundsstyre, seksjonsstyre eller kontrollkomite. 5

6 Ant. klubbrepresentanter til tinget Her følger oversikt over antall stemmeberettigede representanter/ tingdelegater pr. klubb basert på antall betalende medlemskap som utgjør grunnlaget for klubbkontingent til NKF. Dersom klubben skylder kontingent/avgifter står klubben foreløpig oppgitt med 0 delegater. Klubber som er innmeldt etter nyttår har ikke fulle rettigheter og står derfor ikke oppført på listene, men vi oppfordrer disse til å møte med observatører. Ved evt. feil og mangler i listen vil endringer/tillegg som registreres i 2012 komme som tillegg til nedenstående liste og opplyses på forbundstinget. Antall stemmeberettigede skal godkjennes ved møtestart. Forutsetningen er at medlemmene er registrert i NKFs medlemssystem og at kontingent/avgifter er betalt. Til seksjonsmøtene lørdagen; TAEKWONDO WTF Bergen Nord Taekwondo-klubb 3 Bergen Vest Taekwondo 0 Bergstaden Taekwondo klubb 1 Bjerke Taekwondo Klubb 2 Borgen IL - Taekwondo 1 Bø Taekwondoklubb 1 Centrum Taekwondo 2 Chon-Ji Team Hokksund 0 Chonkwon Vestli Taekwondo Klubb 0 Dahnjun Taekwondo Klubb, Moss 2 Elverum Taekwondo Klubb 1 Enebakk IF - Taekwondo 1 Erdal IL - Kampsport 1 Evje Taekwondo klubb 1 Florø T&IF Taekwondo gruppe 1 Florø Taekwondo Klubb 1 Gjøvik Tae Kwon Do Klubb 0 Grong Kampsportklubb 1 Grorud Taekwondo Klubb 0 Guovdageaidnu Taekwondo Klubb 0 Hamar Taekwondo Klubb 2 Haugaland Taekwondo Klubb 1 Hwa Rang Team Drammen 1 IL Mudo Team Skien 0 Keum Gang Taekwondo - St.hanshaugen 1 Keum Gang Taekwondo-Nesttun 1 KIAP Taekwondo klubb 0 Koryo Team Gjøvik 1 Kunja Taekwondoklubb 1 Larvik Taekwondo klubb 2 Levanger Tae Kwon Do Klubb 1 6

7 Lillesand Taekwondo klubb 1 Lofoten Taekwondoklubb 1 Lund Taekwondo Klubb 1 Moo Duk Kwan Kongsvinger 0 Moo Duk Kwan Ålesund 1 Moss Taekwondoklubb 3 Mudo Team Halden 1 Mudo Team Oppland 1 Mysen Tae Kwon Do Klubb 0 Namsos Taekwon do klubb 1 Nes Tae Kwon-do Klubb 1 Nesodden Tae Kwon-Do Klubb 0 Nittedal Taekwondo klubb 2 Nordfjord Taekwondoklubb 1 Notodden Taekwondo klubb 1 NTNUI - Taekwondo 1 Oppsal Taekwondo Klubb 1 OSI Taekwondo 1 Oslo Mudo Klubb 3 Oslo Nord Taekwondo klubb 2 Oslo Taekwondo Klubb 2 Ringerike Taekwondo Klubb 2 Romerike Taekwondoklubb 1 Rosenborg Hapkido og Taekwondoklubb 1 Røra Taekwondo Klubb 0 Sangrok Kwan Lilleaker IL 0 Skedsmo Tan Gun Taekwondo klubb 3 Ski Tae Kwon-Do Klubb 2 Sogndal IL - Taekwondo 1 Solør Tae Kwondoklubb 2 Steigen Taekwondo Klubb 0 Steinkjer Taekwon-Do Klubb 1 Stjørdal Tae Kwon Do Klubb 0 Sunnfjord Tae Kwon Do 1 Sædalen Taekwondoklubb 1 Taebaek Oslo IL 1 Taekwondo Team Heimdal 3 TAO Kampsportklubb Oslo 2 Team Beak Ma Taekwondo 1 Tojang Kampsportklubb 0 Tong-Ir TaeKwonDo klubb 1 Totenvika Tae Kwondo Klubb 1 Tynset Taekwondoklubb 1 Tøyen Taekwondo Klubb 2 Ulstein Taekwon Do Klubb 1 Vevring Tae Kwon Do Klubb 1 Viking T&IF Kampsport 0 Vågan Taekwondo og Hapkidoklubb 2 Vågen Taekwondo Klubb 1 7

8 Øvre Romerike Budo Senter 0 Ålesund WTF Taekwondo Klubb 1 86 KARATE Alta Karate Klubb 0 Arna Karateklubb 0 Asker Karateklubb 2 Askim Karateklubb 1 Askøy Karateklubb 1 Bergen Karate Kampsport Klubb 2 Bergen Karateklubb 2 Bjørgvin Karate Klubb 3 Bodø Karateklubb 1 Bryne Karateklubb 2 BSI - Karate 1 Byafossen IL Karate 1 Bømlo Karateklubb 1 Egersund Karate Kyokushinkai klubb 2 Eidsberg Karateklubb 1 Fana Karate Klubb 0 Fauske Karateklubb 1 Finnsnes Karateklubb 2 Fitjar Karateklubb 1 Fjell Karateklubb 1 Fjellsiden Karateklubb 2 Flekkefjord Karate Klubb 1 Fusa Karateklubb 2 Fyllingen Karateklubb 2 Færder Karateklubb 2 Gandsfjord Karateklubb 2 Grimstad Karateklubb 2 Gvarv Idrettslag - Karategruppa 1 Hadeland Kampsport Klubb 1 Halden Karateklubb 2 Hallingdal Karate Klubb 1 Hamar Karate Klubb 1 Haugaland Karateklubb 1 Haugesund Kyokushinkai Karateklubb 1 Hemsedal IL - Karate 1 Horten Karate Klubb 2 Hundvåg Karateklubb 1 Husnes Karateklubb 1 Hå Karateklubb 1 IL Høyang - Karategruppa 1 Jusstudentenes IK - Karate 1 Karateklubben Hiryukan 2 Karateklubben Sør 1 KI-Stord Kampsportklubb 1 8

9 Kristiansand Karate Club 1 Kristiansund Karateklubb 1 Kristiansund Shotokan Karateklubb 0 Kvam Karateklubb 1 Kvinesdal Karateklubb 1 Lillehammer Karateklubb 1 Lista Karateklubb 1 Lund Karateklubb 1 Lura Karateklubb 3 Lyderhorn Karateklubb - Karate 2 Lyngdal Karateklubb 1 Lørenskog Karateklubb 2 Mandal Karateklubb 1 Manglerud Karateklubb 1 Marienlyst Karateklubb 2 Marker Karate klubb 1 Mizuchi Karateklubb 3 Moss Karateklubb 2 Narvik Karateklubb 1 Neskollen Karateklubb 1 Nesodden Karateklubb 2 Nidaros Kyokushinkai karateklubb 1 Nippon Karateklubb 1 Nordhordland Karateklubb 3 Nordlys Karate Klubb 0 Nordnes Karateklubb 0 Nordås Karate Klubb 2 NTNUI Gløshaugen - Karate 1 Os Kobudokan Karateklubb 1 OSI Karate 1 Oslo Budo Kwai karateklubb 1 Oslo Budokan Karateklubb 1 Oslo Karateklubb 2 Otta Karateklubb 1 Porsgrunn Karate Klubb 1 Rana Karateklubb 2 Randaberg Karateklubb Seishin 1 Reksteren Karateklubb 1 Ringerike Karateklubb 2 Romerike Kampsport Klubb - Karate 1 Sakura Karate klubb 2 Salten Karateklubb 1 Samurai Karateklubb 1 Sandefjord Nanbudoklubb 1 Sandefjord Tradisjonelle Karateklubb 2 Sandnes Karateklubb 2 Sarpsborg Karateklubb 2 Satori Karateklubb 1 Seiken Karateklubb 1 9

10 Sentrum Kampsport Klubb - Sarpsborg 1 Sentrum Karateklubb 0 Sentrum Kobu do Kan Karateklubb 1 Sho Bu Kan Karateklubb Halden 1 Shorin Ryu Karateklubb Tromsø 1 Shotokan Karateklubb Fredrikstad 2 Skedsmo Karateklubb 3 Ski Karateklubb 1 Skien Nanbudo klubb 2 Skjåk IL - Kampsport 1 Sonkei Karateklubb Sandnes 1 Stange Karateklubb 1 Stavanger Karateklubb 3 Steinkjer Karateklubb 0 Stord Karateklubb 1 Storetveit Karateklubb 1 Strand Karateklubb 1 Straume Karate Klubb 1 Sunndal Karateklubb 0 Sveio Karateklubb 1 Sørum Karate Klubb 2 Sør-Varanger Kyokushinkai Karateklubb 1 Sørås Karate og Kampsportklubb 0 Ten Do Karateklubb Oppsal 1 Tiger Karateklubb 3 Tinnheia Karate Klubb 1 Tresfjord Karateklubb 1 Troll Karateklubb Bushido 3 Tromsø Karateklubb 2 Trondheim Shotokan Karateklubb 0 Trøgstad Karateklubb 1 Tsunami Shotokan Karateklubb 2 Tyholmen Karateklubb 2 Tønsberg Shotokan Karate Klubb 1 Universitetets Karateklubb 0 Vadsø Karate Klubb 2 Vennesla Karateklubb 1 Voss Karateklubb 1 Vågsbygd Karate Klubb 3 Wado Ryu Karateklubb Askøy 1 Zanshin Karateklubb 1 Øystre Slidre IL - Karateklubb 1 Ågotnes Karateklubb 0 Ålgård Karateklubb JUJUTSU (+selvforsvarsorienterte grener) 10

11 Arendal Jiu Jitsu Klubb 2 Bergen Vest Kampsportsklubb - jujutsu/krav maga 1 Bergenhus Kampsportklubb 1 Bø Jujitsu Klubb 1 Flekkefjord Jujitsu 1 Frogner Atletklubb - Krav maga 0 Grimstad Ju Jitsu klubb 1 Hamar Krav Maga 0 Haugesund Ju Jutsu klubb 0 Hole Kampsport 1 Hurum Krav Maga Klubb 1 Kløfta - Yamaue Ryu Aiki Jutsu 1 Kristiansand Ju Jitsu klubb 2 Kristiansund Ju Jitsuklubb 0 Lillestrøm Kampsportklubb Ju jutsu 1 Malvik Ju Jitsu Klubb 1 Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb 1 NTNUI Tenshi Tsume Jiu Jitsu klubb 2 Oslo Ju Jitsuklubb 0 Oslo Krav Maga Klubb 3 Risør Ju Jutsu Klubb 1 Romerike Ju-Jutsu klubb 2 Romerike Kampsport Klubb - Krav maga 1 Sandviken Kampsport Klubb 1 Sentrum Ju Jitsu Klubb 3 Sentrum Kampsport Klubb - Sarpsborg 2 Skedsmo Ju Jitsuklubb 1 Skjåk IL - Kampsport 1 Stavanger AKXE Jiu-Jitsu Klubb 0 Stavanger Ju Jitsu klubb 2 Stålkameratene IL - Kampsportgruppa 0 Trondheim Ju Jitsu klubb 2 Tønsberg Ju Jitsu Klubb 1 Valdres Kampsport Klubb 1 Ålesund Ju Jitsuklubb 1 32 FLERIDRETT Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb 1 Aikikan, Oslo 1 Bergen Capoeira Klubb 1 Bergen Hapkido Klubb 1 Bergen Kendoklubb 1 Bergen Taiji og Wushuklubb 0 Bergen Vest Kampsportsklubb - wushu 1 Bodø Tai Chi Chuan Klubb 1 BSI - Taiji 1 Capoeira Angola Klubb 1 11

12 Eika Taijiklubb 1 Erdal IL - Kampsport/hapkido 1 Flaktveit Idrettsklubb Wushu 0 Flekkerøy Kampsport Klubb 1 Grupo União na Capoeira Trondheim 1 Halden Taido Klubb 1 Hamar Aikido Klubb 2 Harstad Aikido Klubb 1 Hedemarken Tai Chi og Qui Gong Klubb 0 Hung Kuen Kung Fu Klubb 1 Kristiania Kenjutsuklubb 1 Kristiansand Kampsport Klubb 2 Kristiansand Kendo klubb 0 Løvstakken Wushu Kubb 1 Moss Taekwondoklubb - hapkido 1 Notodden Kendoklubb 1 NTNUI - Aikido 1 NTNUI - Capoeira Na Neve 1 OSI Capoeira 1 OSI Kendo 1 OSI Kung Fu 1 Oslo Capoeira Klubb 1 Oslo Kali Sikaran Klubb 1 Oslo Kendo Klubb 1 Oslo Kuksoolwon Klubb 1 Oslo Kungfu Klubb 0 Oslo KunTao Klubb 1 Oslo Kyudo Kyokai 1 Oslo Kyudoforening - Kantokurin 1 Oslo Si Pal Kido klubb 1 Oslo Wushuklubb 0 Oslo Wu-Tan Goushu klubb 1 Renshin Aikido Dojo Horten 0 Romerike Aikido Klubb 1 Rosenborg Hapkido og Taekwondoklubb 0 Sandnes Qwan Ki Do Klubb 1 Sentrum Aikido Klubb 1 Sentrum Capoeira 1 Sentrum Kampsport Klubb - Kali 1 Stavanger Capoeira Klubb 1 Stavanger JuShinkan Aikido 1 Stavanger Kendo Klubb 1 Stovner Doce Pares Klubb 1 Sunyata Aikido Dojo 1 Sunyata Aikido Dojo Ås 1 Tai-Chi-Chuan Tromsø 1 Tromsø Capoeiragruppe 0 Trondheim Aikidoklubb 1 Trondheim Zhan Zhuang Kung Fu 1 12

13 Voss Taijiquan Lag 0 Øygarden Wushu Klubb 1 52 TAEKWONDO NTN (ITF relaterte klubber) Alta NTN Tae Kwon-Do Klubb 2 Arendal NTN Taekwon-Do-klubb 1 Asker NTN Taekwondo Klubb 2 Askøy NTN Taekwon-Do klubb 0 Balsfjord NTN Taekwon-Do Klubb 1 Bergen NTN Tae Kwon-Do Klubb 3 Bodin Taekwon-Do Klubb 1 Borg Taekwon-do Klubb 1 Bryne Taekwon-Do Klubb 1 Byneset NTN TaekwonDo Klubb 1 Bærum Taekwondo Klubb 2 Båtsfjord NTN Taekwon-Do klubb 0 Christiania Taekwon-do klubb 3 Christianslund NTN Taekwon-Do Klubb 2 Drammen Taekwondo klubb 2 Fana NTN Tae kwon - Do klubb 3 Fosen NTN Taekwondo klubb 2 Fræna NTN Taekwon-Do Klubb 1 Hadsel Taekwon-do Klubb 0 Halsa NTN Taekwon-Do Klubb 1 Hamna Advanced TaeKwon Do Klubb 1 Haram NTN Taekwon-Do Klubb 1 Haugesund NTN Taekwon-Do Klubb 1 Ishavsbyen Advanced Taekwondo klubb 1 ITF Bjerkvik Taekwon-Do Klubb 1 ITF Geilo Taekwon-Do 1 ITF Narvik Taekwon-Do Klubb 1 Jessheim Taekwon-do Klubb 2 Kirkenes NTN Tae Kwon-do klubb 2 Kjøllefjord Tae Kwon-do klubb NTN 1 Klæbu Taekwon-do Klubb 1 Kolbotn Taekwon-Do Klubb 2 Kongsvinger Taekwondo Klubb 1 Kristiansand Taekwondo Klubb 1 Lakselv NTN Taekwon-Do klubb 1 Lier NTN Taekwondoklubb 2 Malvik NTN Taekwondo klubb 1 Melhus NTN Taekwondo klubb 2 Molde Taekwon-Do klubb 0 Målselv NTN Tae Kwondoklubb 1 Nidaros Tae Kwon-Do Klubb 1 Nordre Askøy Tae Kwon-Do Klubb 1 Nordreisa NTN Tae Kwon-Do Klubb 0 Nordøy NTN Taekwondo Klubb 1 13

14 Orkdal NTN Taekwon-do klubb 2 Os NTN Tae Kwon-Do Klubb 2 Oslo Øst Taekwon-Do klubb 1 Polar AdvancedTaekwon-Do Klubb 1 Porsgrunn NTN Taekwon-Do klubb 2 Rindal NTN Taekwon-Do Klubb 1 Røyken NTN Taekwondo Klubb 2 Salten NTN Taekwondoklubb 3 Sandefjord Taekwon-Do Klubb 1 Sandnes Taekwondo klubb 1 Selbu Taekwon-Do Klubb 1 Setermoen NTN Tae Kwon Do Klubb 1 Sola NTN Taekwondo Klubb 2 Sortland TaeKwonDo-Klubb 1 Sotra NTN Tae-Kwon-Do Klubb 3 Stavanger NTN Taekwon-do Klubb 2 Stord NTN Taekwon-Do Klubb 1 Surnadal NTN Taekwondo klubb 2 Svenningdal Taekwon-Do Klubb 1 Troll NTN Taekwon-Do Klubb 1 Tromsø NTN Taekwon-Do Klubb 3 Trondheim NTN Taekwon-Do klubb 3 Træleborg ITF Tkd 1 Tønsberg NTN Taekwon-Do Klubb 3 Vanylven NTN Taekwon-do Klubb 1 Vardø NTN Tae Kwon-do klubb 1 Voss NTN Taekwon-Do Klubb 2 Værnes NTN Taekwon-Do Klubb 2 Ålesund NTN Taekwon-do Klubb 0 Åndalsnes NTN Taekwon-do klubb

Det skjer ting i badebyen Sandefjord

Det skjer ting i badebyen Sandefjord Det skjer ting i badebyen Sandefjord Noen møter er bare bedre enn andre! Nå kan du kombinere årets konferanse/forbundsting med en herlig opplevelse for hele familien og/eller flere fra klubben i Sandefjord

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering Sak 3 Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene President Trond Berg åpnet møtet og ønsket

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger. Sak 1 2 Konstituering

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

I henhold til Lov for Norges Luftsportforbund (NLF) 14 og 24 innkalles det herved til følgende møter:

I henhold til Lov for Norges Luftsportforbund (NLF) 14 og 24 innkalles det herved til følgende møter: Til Klubber tilsluttet NLF NLFs styre Samtlige seksjonsstyrer Valgkomiteenes ledere Revisor Ledere av komiteer og utvalg FAI delegater Vår ref: 724688 15. januar 2015 Innkalling til seksjonsmøter og Luftsportstinget

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 STED: Quality Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30 Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er:

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting),

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN STIFTELSESDOKUMENT for NORGES FLERIDRETTSFORBUND lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund Den 1. september 2007 ble det avholdt stiftelsesmøte

Detaljer

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb, stiftet 1. april 1984, med senere endringer, senest av 4. mars 2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den dag. måned år. Denne lov

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - 1 2 3 4 5 Resultatregnskap 2014 Kontonr. Beskrivelse Budsjett Regnskap Budsjett Noter 2014 2014 2015 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 3400 Driftstilskudd -3 750.00-23 962.50-15 000.00

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer