LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18. www.kfuk-kfum-speiderne.no"

Transkript

1 LEDER FORUM nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM-speiderne: Beredt for livet Side 4 Hardhaus i våte klær Side 18

2 Svein Olav (25) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDER FORUM Nr Årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik Redaksjonskomité: Gøril Huse Gustav Haver Helene Moe Slinning Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Fax: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Tor Marius Dahl Generalsekretær: Grete Mugaas Layout: Virtual Garden RM grafika as Grafisk produksjon: RM grafika as Forsidefoto: Helene Moe Slinning Opplag: 4500 Lederforum er trykket på miljøvennligpapir Velkommen til et nytt forbund og et nytt lederblad. Har du rukket å bli varm i skjorta som KFUK- KFUM-speider ennå? Høsten har vært travel med store forandringer i organisasjonen, fusjonsfestival i Stavanger og regionale fusjonshandlinger rundt om i landet. Det kan være godt for noen og enhver av oss å sette oss ned og fordøye noen av opplevelsene som har vært i løpet av høsten. Nå går vi inn i en roligere tid hvor vi kan la inntrykkene synke inn, la tankene samle seg rundt julens budskap og bruke mer tid på hverandre. Bladet du sitter med foran deg, er det nye Lederforum. Navnet er nok kjent for mange av dere, men bladet er helt nytt. Det har fått nytt format, ny layout og en del nytt innhold. Det beste fra de gamle bladene vil også bli ført videre. I Lederforum finner du interessant stoff om hva som skjer i forbundet, informasjon om kurs og arrangementer, spennende artikler, flotte bilder og andre små nyheter. Lederforum er en av forbundets viktigste informasjonskanaler! Derfor er vi som jobber med bladet avhengige av at dere gir tilbakemelding på hva dere ønsker skal være med i bladet. Vi ønsker at dere forteller hva som skjer hos dere, sender inn bilder og artikler. På den måten viser vi hverandre hvem og hva vi i KFUK-KFUM-speiderne er. Med ønske om en velsignet julehøytid og et fantastisk nytt år i det nye KFUK-KFUM-speiderne! Hilsen Svein Olav Redaktør

3 INNHOLD 3 Gledens budskap i ufredens tid! 4 «KFUK-KFUM-speiderne: Beredt for livet» 7 Visuell profil 8 Internasjonal tilknytning 10 Juliette Low-seminar Julebukkaksjonen Speidertips 17 Landssjefen har ordet 18 Hardhaus i våte klær 20 Forbundsnytt 22 Blinkskot 24 Arrangementsinfo 26 Forbundskontoret 27 Mitt fjell 3 Vi ber for: KFUK-KFUM-speiderne Det nye året som kommer Julebukkaksjonen At hele verden får feire en fredelig jul Agder, Asker og Bærum, Bjørgvin, Buskerud og Finnmark kretser Vi takker for: - At fusjonen har gått så bra - At Jesus ble født for vår skyld - Alle vellykkede arrangement i året som har gått Gledens budskap i ufredens tid! Julebudskapet er for oss alle like kontroversielt hvert år. Hvert år møter vi motsetningene mellom søtmusikken i kirkekonsertene, hyggelige julebarnebøker, masse glitter og stas i butikker og reklamebrosjyrer på den ene siden, og krig, vold og vondskap på den andre. Som far til tre barn har jeg i bokhylla bare vakre og uproblematiske barnebøker med tema fra julen. Realiteten er jo også at julen rommer så mye, både fra godt og fra vondt. Sterkest fikk jeg oppleve dette da jeg i 1992 feiret jul på YMCA sitt senter på Betlehemsmarkene, Beit Sahour. Den gang som nå var det sterke spenninger i befolkningen og voldshandlingene var mange i området. 80 palestinere var da deportert til grensen til Libanon og folk raste. Det regnet, det var kaldt og ufyselig i ca 800 moh. Det var ikke varmt, idyllisk og med velkledde rene gjetere rundt om kring, slik bildene viser i julebøkene til barna mine. Men det var altså akkurat der at Jesus ble født for ca 2000 år siden. -I en kald og sikkert ufyselig stall, med stikkete og skitne halmstrå i krybben, som stakk ham ubehagelig i ansiktet. Jesus kom ned i en urolig politisk og sosial situasjon blant menneskene. Det romerske regimet var brutalt. Voldelige okkupanter fra Roma bidro til at folk manglet rettsfølelse og trygghet. Midt i denne nøden og blant fattige kår trer Gud ned og sprer sitt budskap, like kontroversielt den gang som i dag. Guds budbringere på Betlehemsmarkene, englene, kom ikke bare med budskapet om at Jesus Kristus var født, som var oppsiktsvekkende nok for jødene som i århundrer hadde ventet på at Kristus skulle komme. Men englene sa: Frykt ikke! Jeg kommer med budskap om en stor glede, en glede for hele folket. Troen på Jesus Kristus vil aldri gi slipp på håpet og ønsket om fred og frihet, om glede og trygghet. Juleevangeliet beskriver dette på en måte som hver jul vil minne oss på at også der hvor det ser aller mørkest ut, hvor freden har de minste kår der skal budskapet om en stor glede spres! Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag Av Ole Inge Bekkelund

4 4 «KFUK-KFUM-SPEIDERNE: BEREDT FOR LIVET!» 11. oktober 2003 er skrevet inn i historien! Denne dagen ble Norges KFUK-KFUM-speidere stiftet, og det skjedde ved et enstemmig vedtak i Ynglingehallen, Stavanger. Rundt forhandlingsbordene satt 146 delegater fra hele landet, utsendinger til det konstituerende møtet, og de deltok aktivt i debatten om både grunnregler, langtidsplan, budsjett og valg. Historiske møter Fusjonsfestivalen i Stavanger ble preget av fest og glede, men det var ikke til å unngå at det for noen også var et islett av vemod. Fredag 10.oktober ble det på ekstraordinært landsting i Norges KFUM-Speidere og ekstraordinært landsråd i Norges KFUK- Speidere fattet de nødvendige vedtak som gjorde fusjonen mulig. Dette innebar at to livskraftige organisasjoner som mange har et nært forhold til, ikke lenger vil eksistere som egne organisasjoner. Da dette var annen gangs behandling, ble det ikke den store debatten, og avstemmingen viste at det var full oppslutning om å fusjonere. Det ble fra mange uttrykt glede og forventning til det som nå blir en felles framtid for de to speiderforbundene. God oppslutning Aldri før har deltakelsen på et landsråd eller landsting vært bedre. De fleste kretsene fylte kvoten sin og i tillegg var det mange observatører som interessert fulgte for-

5 handlingene. Det er jo ikke hver dag man er med på å skape noe nytt, noe historisk! Det var også invitert gjester fra samarbeidende organisasjoner, WAGGGS, WOSM, kirken, tidligere landssjefer og ansatte med lang fartstid i de to forbundene. Mange ville ønske det nye forbundet lykke til og det var både hilsningstaler og gaver. Engasjement og interesse Det konstituerende møtet ble åpnet lørdag morgen og alle visste at man da hadde noen hektiske og spennende timer foran seg. Landsstyrene hadde lagt opp et program for helgen der delegatene også skulle oppleve noe av det øvrige programmet under fusjonsfestivalen, og det var ikke annet å gjøre for dirigentskapet enn å være tøffe på taletid og antall replikker - en oppgave som Elisabeth Müller Lysebo og Øystein Olsrød besto med glans. Men det hindret ikke at det var både engasjement og interesse for sakene som var oppe til behandling. Lovene Grunnreglene og organisasjonsbestemmelsen er på mange måter reisverket i det nye forbundet og selv om det hadde vært flere høringer i kretsene, ble det fremmet mange forslag til endringer. Det handler vel noe om at når det blir alvor, så er man mer observant og tenker igjennom det som er foreslått. En sak som engasjerte mange var navnet på det nye forbundet, og avstemmingen viste at 107 stemte for Norges KFUK-KFUM-speidere, mens 35 ønsket at KFUK-KFUM-speiderne skulle være det offisielle navnet. RR-nemnda reiste flere forslag som i hovedsak gikk ut på å få en pålagt representasjon av unge medlemmer i styrer og som delegater. Det ble vedtatt at leder av RR-nemnda skal møte i landsstyret med tale- og forslagsrett, og en tilsvarende ordning for kretsstyret fikk også flertall. Det var derimot ikke stemning for å pålegge kretsene å velge et medlem under 26 år som delegat til landsting. Fusjonsvedtaket Etter at forslaget til grunnregler var enstemmig vedtatt (krav om 2/3 flertall) og det samme skjedde for organisasjonsbestemmelse (krav om alminnelig flertall), var det tid for å behandle forslaget om fusjon mellom Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere. Saken ble lagt fram av de to landssjefene, Mary Anne R. Vestre og Tor Marius Dahl, og da dirigentskapet åpnet for debatt, var det ingen som tegnet seg på talerlisten. Avstemmingen viste at 143 stemte for, ingen mot. Resultatet ble hilst med applaus og gratulasjoner - og før roen igjen hadde senket seg, var det mange delegater som hadde fått på seg den grønne speiderskjorten. Noe nytt var begynt! Resultat av valgene Grethe og Ole Inge koste seg på det konstituerende møte. Valg Det var naturlig nok mye spenning knyttet til valgene. Begge forbund har vært vant til å fylle alle verv med egne medlemmer, og skulle nå gjennomføre valg der det var pålagt med like mange kvinner som menn i styrer og komiteer. Valgkomiteen hadde innhentet mange kandidater til de ulike vervene, men en stram tidsplan gjorde at det ikke var mulig å få presentert disse godt nok. Valgtaler ble forbeholdt landssjefsvalget og utover dette måtte delegatene forholde seg til skriftlig presentasjon i sakspapirer og lederblad. Men mange var aktive i pausene, og det ble utvekslet både meninger og informasjon. Resultatet fra valgene finner du i en egen oversikt. Langtidsplan, arbeidsplan og budsjett Landsstyrene la fram et forslag til planverk for den nye organisasjonen som både skal gi retning for utvikling og synliggjøring av forbundets egenart. Også i denne saken var engasjementet i salen stort, og det var mange ønsker for hva KFUK-KFUM-speiderne skal gjøre det neste årene. Langtidsplanen Landssjef: Tor Marius Dahl (76 stemmer) Viselandssjef: Ane Nesje Grimsmo (79 stemmer) Styremedlemmer: Gøril Huse (112), Vigleik M. Aas (104), Kjell Einar Bergsager (96), Bente Elton Jacobsen (88), Jo Edvardsen (83), Mette Karlsrud Larsen (82) Varamedlemmer: Gølin Tveit og Børre Skogvold Kontrollkomiteen: Sidsel Grønlund (leder), Toralf Hystad, Johannes Løvås og Berit Øydne Reiersen Valgkomiteen: Gunnar Hirsch (leder), Tor Andreas Moe Slinning, Karen Marie Engeseth og Karen Margrethe Sture Representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon: Marianne Hov, Øystein Olsrød, Mary Anne Vestre og Øyvind Valen 5

6 6 Endelig i mål......etter at det som var av hindere er passert. finner du i en egen ramme sammen med visjonen som ble vedtatt: KFUK- KFUM-speiderne beredt for livet! En fusjon innebærer naturlig nok en del innsparinger, bl.a. i personalkostnader og utgifter til tillitsmannsstrukturen. Landsstyrene kunne derfor legge fram forslag til budsjett som vil gi det nye forbundet muligheter til å satse både på aktivitet, markedsføring og ekspansjon. Budsjettforslaget baserte seg på en medlemskontingent på kr 280,- pr. speider, noe som ble vedtatt. Men det var også flertall for å ta kontingentspørsmålet opp igjen på neste landsting hvis det viser seg at det ikke er behov for så høy kontingent. Samarbeid med andre Det konstituerende møtet behandlet også forslag til et strukturert og forpliktende samarbeid med Norges speiderforbund gjennom sammenslutningen Speidernes fellesorganisasjon. Saken var også behandlet på henholdsvis landsråd og landsting i april, og det har vært informert om avtalen i over ett år. Dette var nok noen av grunnene til at ingen tok ordet i saken og forslaget ble enstemmig vedtatt. Møtet behandlet også et forslag om å gi landsstyret fullmakt til å forhandle ferdig en avtale med Norges KFUK-KFUM. Denne avtalen skal regulere samarbeidet mellom de to organisasjonene, synliggjøre en felles forpliktelse på verdigrunnlaget og ivareta medlemsskapene i henholdsvis YWCA og YMCA. Forhandlinger, forbønn, fest og fusjon Det ble et innholdsmettet og travelt møte for de 146 delegatene, men ingen ville vært opplevelsen foruten! Debattene ble avløst av en bytur der frisk nordavind inn Byfjorden viste at speidere tåler det meste, et leirbål i IMIkirken som uten tvil var et høydepunkt for både ung og gammel, og en fullsatt Stavanger Domkirke der forbønn, takk og lovsang fikk stå sentralt. Ja, da kunne man bare si at starten på fusjonen var vellykket, og at det ikke er noe som tilsier at resten ikke fortsetter i samme spor! Av Grete Mugaas Foto: Helene Moe Slinning Visjon og langtidsplan KFUK-KFUM-speiderne beredt for livet! Vi vil gi barn og unge et møte med kristen tro, oppmuntre og utfordre dem til å leve som kristne Vi vil gi jenter og gutter allsidige erfaringer og gode opplevelser som gir dem selvtillit, livsmot, vilje til å ta ansvar, evne til å løse nye oppgaver og til å ha omsorg for andre. Vi vil gi alle medlemmer ledertrening tilpasset den enkeltes muligheter og behov. Vi vil bli en organisasjon med minst medlemmer innen 2009 ved at flere blir ledere og medlemmene blir lengre i organisasjonen. Vi skal være en organisasjon som er godt kjent blant Norges befolkning Vi vil delta aktivt i kirkens satsing på dåpsopplæring Vi vil ha en organisasjonsstruktur tilpasset de utfordringer vi møter. Vi vil videreutvikle samarbeidet innen KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og Speidernes fellesorganisasjon.

7 Visuell profil Som dere har sett i løpet av høsten fremstår KFUK-KFUM-speiderne med ny visuell profil. Dette er et resultat av en prosess som har pågått i samarbeid med Virtual Garden i halvannet års tid. Vi håper dere liker organisasjonens nye profil, og at dere aktivt er med på å spre profilen utover i organisasjonen. En fast visuell profil skaper en felles identitet innad, det gir speidere og ledere gjenkjennelse i alle ledd samtidig som det gir samarbeidspartnere mulighet til å følge fastlagte retningslinjer. Kort sagt gjør den visuelle profilen KFUK-KFUM-speiderne til et sterkt og gjenkjennende merke. LEDER FORUM nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM-speiderne: Beredt for livet Side 4 7 Designmanual Tidlig i januar vil KFUK-KFUM-speidernes nye digitale designmanual være tilgjengelig via vår hjemmeside: Den skal være et arbeidsredskap som skal brukes av alle ledd i KFUK-KFUM-speiderne, av samarbeidspartnere og ulike leverandører av materiell. Designmanualen gir enkle retningslinjer for bruk av logo, typografi og farger. Det vil også bli mulig å laste ned logoer, typografi, farger osv. fra siden. Bruk av navn Det er vedtatt at det offisielle navnet på forbundet er: Norges KFUK-KFUMspeidere. Det betyr at det er navnet som skal brukes i tilfeller som er av offisiell eller juridisk karakter, samt i adresser (og annen kontaktinformasjon). sammenhenger der navnet er del av et visuelt uttrykk. Dermed vil dette være navnet de fleste av oss kommer til å bruke mest. Det jobbes også med utarbeidelse av krets- og gruppebanner, men dette tar litt. Det skal i hvert fall være klart i god tid før sommerens kretsleirer. Krets- og gruppelogoer er også noe det arbeides med. Mer om disse sakene vil bli presentert utpå nyåret. Dersom det oppstår situasjoner der du er usikker på bruken eller har spesielle tilleggsbehov som krever justeringer når det gjelder bruk av navn, logo eller lignende, kan du ta kontakt med informasjons- og markedsføringssekretær i KFUK-KFUM-speiderne, Svein Olav Ekvik. Hardhaus i våte klær Side 18 KFUK-KFUM-speiderne vil derimot være navnet som brukes i dagligtale og i Skriv gjerne en e-post: eller ring

8 8 Internasjona KFUK-KFUM-speiderne er tilknyttet fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: WAGGGS, WOSM, YWCA og YMCA. Som speider har du mange muligheter til å få internasjonale opplevelser og få venner fra andre land! YMCA Young Men's Christian Association (YMCA) driver barne- og ungdomsarbeid i ulike former, som blant annet barne- og ungdomsklubber, kor, klubber, institusjoner, idrettslag og speiderarbeid. Besøk World Alliences of YMCA på nett: YWCA Young Women's Christian Association (YWCA) er en verdensomspennende kvinneorganisasjon. I mange land er YWCA-grupperinger sterke pådrivere i kampen for kvinners rettigheter. Besøk World YWCA på nett: WOSM WOSM er forkortelsen for World Organization of the Scout Movement. WOSM har ca 28 millioner medlemmer fordelt på 154 land. Alle mannlige KFUK-KFUM-speidere er medlemmer av WOSM. Besøk WOSM på nett: WAGGGS WAGGGS står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS har over 10 millioner medlemmer i 144 land. Alle kvinnelige KFUK-KFUM-speidere er medlemmer av WAGGGS. Besøk WAGGGS på nett:

9 YWCA YMCA WAGGGS WOSM KFUK-KFUMbevegelsen Speidernes fellesorganisasjon Norges KFUK-KFUM KFUK-KFUMspeiderne Norges speiderforbund 9 tilknytning WAGGGS, WOSM og Speidernes fellesorganisasjon Tilknytningen til WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (World Organization of the Scout Movement) styres gjennom Speidernes fellesorganisasjon. Speidernes fellesorganisasjon består av to speiderforbund, KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund (NSF). Sakset fra vedtektene for Speidernes fellesorganisasjon: Et delmål for Speidernes fellesorganisasjon er å utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode slik de er beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM. En av Speidernes fellesorganisasjons oppgaver er å ivareta Speidernes fellesorganisasjons politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner. I tillegg til å regulere internasjonal tilknytning, beskriver vedtektene hvordan Speidernes fellesorganisasjon skal jobbe for å koordinere speiderarbeidet på nasjonalt plan. YWCA, YMCA, Norges KFUK-KFUM I prosessen fram mot etableringen av Norges KFUK-KFUM-speidere har det vært samtaler med ledelsen i Norges KFUK- KFUM med tanke på å opprette en sammenslutning, foreløpig kalt KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Dette vil langt på vei være et organ tilsvarende Speidernes fellesorganisasjon og skal bl.a. forvalte de internasjonale medlemsskapene i YMCA og YWCA. Det konstituerende møte i Stavanger ga landsstyret fullmakt til å sluttføre forhandlingene etter de intensjoner som ligger i Tjøme-erklæringen, mens saken skal opp på sommerens landsmøte i Norges KFUK- KFUM. Om Tjøme-erklæringen får flertall vil det bety at KFUK-KFUM speiderne får to sentrale tilknytninger, nemlig til KFUK- KFUM-bevegelsen i Norge og Speidernes fellesorganisasjon. Vårt organisasjonskart kan da bli seende ut som illustrasjonen ovenfor.

10 10 Inspirasjon - her vist i et "frys-fast"-bevegelsesbilde. Fra venstre Miranda (Nederland), Maria (Finland), Julia (Sveits), Eylim (St. Lucia), Aymeth (Panama), Tomomi (Japan) og Andrea (Canada). Juliette Low - seminar september ble det avholdt Juliette Low seminar på WAGGGS sitt verdenssenter Our Cabaña i Mexico. 34 unge kvinner i alderen 18 til 27 år fra like mange land, var samlet til seminar om Our Rights, Our Responsibilities som er WAGGGS sitt treårstema. Internasjonalt vennskap! Her er patruljen min, fra venstre Joanna fra Antigua, Richelle fra Barbados, Grace fra Korea, Alison fra Scotland, Diana fra Equador, meg og Petra fra Tsjekkia.

11 Hva er vårt ansvar i samfunnet? Hvilke rettigheter har vi? Hvilket etisk nivå er den enkelte på? Hvordan kan jeg utgjøre en forskjell i verden? Under overskrifter som Forståelse, Utforsking, Inspirasjon, og Realisering ble disse spørsmålene utdypet gjennom debatter, foredrag, kunst og håndverk, rollespill og leker. Bakgrunnen for Juliette Low - seminarene Det første Juliette Low - seminaret ble holdt i 1932 som en mulighet for unge kvinner til å utvikle internasjonalt lederskap, vennskap og forståelse. I årene etter har WAGGGS fortsatt tradisjonen med seminarene, og avholder to seminar i løpet av en treårsperiode. Seminarene foregår på et av de fire verdenssentrene etter tur, Under Guides Own og hvert seminar har et eget tema eller tente vi fredslys. fokus. Målet med seminaret er å forberede unge kvinner til nasjonale og internasjonale lederposisjoner. På seminaret får en også mulighet til å dele ulike syn og opplevelser, utvikle en følelse av universelt borgerskap, utvikle lederkvaliteter, lære å akseptere kulturelle forskjeller, øke internasjonal forståelse og øke kunnskapen om WAGGGS og deres arbeid rundt om i verden. Bare så det er nevnt: Juliette Low var altså hun som startet jentespeiderbevegelsen i USA. Våre rettigheter, vårt ansvar Hvert tredje år har WAGGGS et temaprosjekt som medlemslandene oppfordres til å delta i. Nåværende prosjekt er som nevnt Our Rights, Our Responsibilities. Prosjektet har seks underpunkter: - Retten til å være meg - Retten til å bli hørt - Retten til å være lykkelig - Retten til å få jobbe sammen - Retten til å lære - Retten til å leve i fred Seminaret var et ledertreningsseminar med særlig fokus på internasjonale temaer. De to første dagene handlet om forståelse. Amnesty Internationals Nick Sullivan holdt et meget interessant foredrag om AI s arbeid for menneskerettigheter, og var et av de store høydepunktene under seminaret. Ett annet høydepunkt under seminaret var Kirsty Gray, Chairman of the World Board (jentenes verdenssjef altså), som var med under hele seminaret. Hun holdt noen enormt bra foredrag om WAGGGS og hva de gjør i forbindelse med treårstemaet: Our Rights, Our Responsibilities. Hun fremhevet at i speideren er det individet som står i sentrum, og det er plass til alle. Det er ikke slik at det er noen som er bedre enn andre i speideren, bare annerledes. En annen ting som ble tatt opp var WAGGGS som politisk arbeidende organisasjon for å fremme Our Rights, Our Responsibilities, og særlig fredsskapende arbeid. I løpet av uken hadde vi foredrag om etiske nivå og etiske valg, team-building, kvinners rettigheter og kvinners stilling i dagens samfunn, flere rollespill, og vi fikk feire Mexicos nasjonaldag 15. september. De to siste dagene handlet om å sette planer ut i livet. Vi fikk valget mellom flere ulike workshops å delta på, og hjelp til å lage en Action Plan. Det er en plan for hva vi vil bruke det vi lærte på seminaret til. For meg personlig har seminaret betydd mye, ikke minst har det vært med på å gi inspirasjon til å fortsette med speiderarbeidet. Jeg har lært mye om meg selv, fått mer selvtillit og en masse nye venner! Jeg håper at mange andre vil få anledning til å dra på Juliette Low, eller lignende seminar. - Tror det vil bety mye for vår organisasjon i fremtiden! Tekst og foto: Tove Iren Lea 11

12 Barn på landsbygda i Sri Lanka, november Alle barn har rett til å få oppleve fred og fravær av vold, også i hjemmet og på skolen. 12 Sri Lanka KFUM har i mange år drevet Child`s Right Programme. Nå trenger de mer økonomisk støtte for å kunne fortsette det viktige arbeidet blant barn og unge. I 2003 og 2004 skal temaet Fred i hjemmene, - for og med barn, gjennomsyre dette programmet. På denne måten ønsker Sri Lanka KFUM å sette fokus på barns rett til fred og fravær av vold, i samfunnet generelt og i hjemmet spesielt. Fred for barn handler om mer enn fredsforhandlinger og traktater. Fred for barn er foreldre som tar vare på dem, og som gir dem en trygg oppvekst og skolegang. I tiden framover vil Child`s Right Programme fokusere på kampen mot barnearbeid og barnemisbruk, arbeid blant gatebarn, flyktninger, barnesoldater, funksjonshemmede barn, og barn som har psykiske problemer som følge av sine opplevelser i det krigsherjede landet. JULEBUKKAKSJONEN 2004 I år skal pengene fra julebukkaksjonen gå til barn i Sri Lanka og Bangladesh. Pengene vil bli delt mellom Sri Lanka KFUM og Bangladesh KFUK, som er to av partnerorganisasjonene til Delta Internasjonalt. I 2002 klarte Bangladesh KFUK å forhandle fram en gunstig avtale for kjøp av et landområde i byen Khulna. Nå ønsker de å bygge en skole på dette landområde, og gi barn fra middelklassen et godt skoletilbud. For å få til dette er de avhengig av ekstern finansiering. Inntekten fra skolepengene vil i tillegg være nok til å finansiere drift av gratisskoler for barn fra slumstrøk og fattige familier i Khulna, som ikke har råd til å betale for skolegang. På denne måten vil også de aller fattigste barna bli sikret skolegang, og få mulighet til å lære å lese og skrive. Dette vil gi disse barna en totalt annerledes fremtid. Tekst og foto: Signe Kvamen Informasjons- og innsamlingsansvarlig, Delta Internasjonalt

13 SPEIDERTIPS! På midtsidene i Lederforum vil du hver gang finne tips til speideraktiviteter. Midtsidene kan nappes ut, og oppbevares et eget sted. Vi tar gjerne i mot konkrete ønsker på tips. Tipsene vil i noen grad følge årstidene eller egne tema, og vil egne seg for ulike aldersgrupper/arbeidsgrener. Loganbrød (20 porsj) 1,25 kg grovt hvetemel 500 gr fint hvetemel 500 gr semulegryn 250 gr hakkede mandler/hasselnøtter 250 gr hakkede aprikoser/rosiner Ut er inn Tipsene er denne gangen hentet fra boken Ut er inn Friluftslivstips for speidere utgitt av KFUK-KFUM-speiderne i oktober Boken kan bestilles i Speiderbutikken. LOGANBRØD SMAKER GODT I MANGE DAGER På lengre fjellturer er Loganbrød et godt alternativ til den tradisjonelle matpakken. 300 gr smeltet smør 200 gr sirup 500 gr kokosmasse 1,2 l helmelk 2ss salt evt. litt opphakket sjokolade TENNPATRON Tidsbruk: ca. 1 time. Utstyr: Kjele, en litt stor hermetikkboks, aviser, hyssing, stearin. Forberedelser: Ingen. Ca. pris: Stearin koster ca. 100,- for en pakke. Lysestumper kan evt. brukes. På høst- og vinterturer, når det gjerne er kaldt og vått, kan det være vanskelig å få fyr på bålet. Løsningen er en tennpatron. Den lager du slik: 1. Rull sammen 2-3 aviser, og knytt dem sammen med hyssing. 2. Smelt stearin i en boks eller et kar. 3. Dypp avisene i den flytende stearinen. 4. La avisene tørke. Tenn opp avisrullene som om de var vedkubber når dere skal ha fyr på bålet Slik kan du smelte stearin: Bland 6 deler parafinvoks (pulver) og 1 del stearinpulver, og legg pulveret i en hermetikkboks. Sett hermetikkboksen i en kjele med vann. Kok opp vannet. Etterhvert smelter stearinen. 13 Bland alt det tørre. Bland det så sammen med sirupen. Smelt margarinen og bland det sammen med melken inn i deigen.. Deigen eltes og legges i en langpanne i ca 3 cm tykkelse. Stekeovnen skal være på 180 grader og det skal stekes i ca. 1 time. Kan fryses.

14 VINTER OL 14 Langrenn: Tråkk en ikke så alt for lang løype. Se an deltagerne! Det er viktig å ha med både litt oppover- og nedoverbakke. Løpet kan enten gå på idealtid eller på kortest mulig tid. Skiskyting: Tråkk en ikke så lang løype. Langrennsløypen kan brukes om den ikke er i bruk, men da må det i tillegg lages små strafferunder. Skytingen kan gjøres på flere måter, f.eks. ved bruk av livline og vedkubber som blink, snøballer og vedkubber som blink, eller piler og ballonger som blink. Deltagerne har f.eks. fem forsøk og må klare 3 av 5. Klares 2 av 5 blir det en strafferunde osv. I løpet av hele runden kan det være en stående og en liggende skytebane. Utfor/slalåm: Finn en passe bratt bakke, sett opp pinner med passe mellomrom som deltagerne skal svinge rundt. Om å gjøre å komme kjappest i mål. Speidercup: Her kan utforløypen brukes, men det må settes opp pinner parallelt slik at det kan kjøre 2 og 2 samtidig. Førstemann til mål går videre til neste runde osv. Hopp: Bygg et hopp og et startpunkt. Mål så hvem som kommer lengst, hvem som har best stil osv. Alternativ stafett: Foregår på samme måte som potetløpstafett, bare at her er det snøball i stedet for potet som skal balanseres på skjeen. I tillegg til de ulike grenene kan det være åpningsleirbål med visning av grenene, tenning av OL-ild, OL-ed, OL-sang osv. Rammenrundt leirbålet kan og være OLstudio med utdeling av medaljer, intervjuer osv. Aking: En og en aker nedover en bakke med svinger og litt humper. Her gjelder det å komme i mål på kortest mulig tid. Toer-/treerbob: Dere kan bruke samme bane som til akingen. To og to eller tre og tre sitter bak hverandre på en kjelke. Også her gjelder det å komme fortest til mål. Parløp: Tråkk en kort runde med litt utfordringer som humper, oppover/nedover osv. Bind to og to sammen i anklene. Det er om å gjøre å fullføre på kortest mulig tid. Curling: Legg en presenning ganske stramt på bakken. Kast isbiter eller isklumper. Så er det om å gjøre å kaste eller å skyve isklumpen så nærme som mulig den ene enden av presenningen. Havner isklumpen på utsiden av presenningen er man diskvalifisert.

15 Orientering om vinteren Mange speiderledere kvier seg for å legge ut på vintertur med speiderne sine. Det kan være mange grunner til det. En tur om vinteren kan være mer slitsom enn en sommertur, og det krever andre kunnskaper og ressurser. Men en vintertur hvor speiderne har fått oppleve hvor flott det kan være til fjells vinterstid, vil sitte lenge i minnet og lokke til nye friluftsopplevelser! På vintertur går man gjerne lengre turer enn det som dekkes av orienteringskart. Da må dere bruke M-711-kart i målestokk 1: Før dere legger ut på turen må alle kunne grunnleggende orienteringsprinsipper og kjenne til M-711-kartene. Orientering om vinteren er annerledes enn om sommeren, og orientering etter kart i M-711-serien er mer utfordrende enn etter orienteringskart. HVORDAN PLANLEGGE Veivalg - vinterfjellet Start planleggingen hjemme. Ta gjerne med speiderne i planleggingen. Hvor langt klarer og ønsker de å gå? Vær realistiske. Hva vil de se? Skal dere overnatte, og i så fall hvordan? På hytte, i telt eller snøhule? Skaff dere kart og informasjon om det området dere vil legge turen til. Planlegg turen på kartet før avreise og vurder alltid skredfaren når dere bestemmer veivalget. Ta veivalg som gir enkel og sikker orientering. Del turen opp i korte etapper mellom sikre etappemål, selv om dette kan bety omveier. Husk at mange sikre etappemål er begravd av snøen! Veivalg været Når du planlegger veivalg i høyfjellet, må du alltid ta hensyn til at været kan skifte så å si på et øyeblikk. I turplanleggingen er det lurt å legge opp en reserveplan for dårlig vær. Enten må du søke le i lavereliggende terreng eller i verste tilfelle må du planlegge slik at du kan grave deg ned. Veivalg terrenget Det er tungt å brøyte løype i dyp snø. Legg turen på avblåste rygger og høydedrag. Da unngår du også skredfaren. I tillegg til at bratte motbakker med mye løssnø er skredfarlige, er de ekstra tunge å gå opp med ski på beina. Gå derfor heller en omvei i slakere terreng. Dette gjelder både når man skal oppover og nedover. Legg veivalget over vann hvis isen er trygg og myrer hvor det er lett å ta seg fram, og unngå tett skog og kratt. Veivalg islagte vann Islagte vann kan innebære en risiko, og spesielt tidlig på vinteren før isen har satt seg ordentlig. Er du usikker på iskvaliteten: Gå rundt vannet! Som en generell regel bør en ha minst 10 cm tykk is for at den skal bære en voksen skiløper, men dette avhenger av isens kvalitet. Isen er ofte dårligst ved odder, sund, råker, ved steder der vannet strømmer, rundt grunner, brygger og ved innløp og utløp. Regulerte vann kan innebære en risiko selv ved tykk is. Dette kan oppstå hvis vannet tappes i løpet av vinteren og vannstanden synker. Elver og store bekker kan på grunn av strømmen holde seg åpne hele vinteren. Det kan være vanskelig å se nøyaktig hvor elveleiet går når det er dekket med snø. Skal en krysse snødekte elver, kan det være lurt å krysse disse på steder der det av kartet ser ut som om det er stille og dype partier. Her vil vannet strømme mindre og isen ofte være av god kvalitet. 15

16 Primus og stormkjøkken Det er kjekt å kunne bruke både primus og stormkjøkken. De to typene kokeapparat kan brukes om hverandre, men har forskjellige fordeler og ulemper. Ta med begge typene på en tur, prøv dem til hvert sitt måltid, og merk forskjellen! La alle speiderne øve på å fyre opp begge deler. Primus 16 Det kan være litt vanskelig å lære å tenne en primus riktig, men kan du først bruke den, er den et godt kokeapparat til alle formål. Selve apparatet tar ikke så stor plass, og den avgir såpass varme at det klarer seg med et ettblussapparat til en patrulje. Brennstoffet er parafin som du lett får kjøpt. Primusen virker uavhengig av utetemperaturen, fordi du selv lager det trykket som skal til for at parafingassen skal komme ut. Apparatet kan derfor brukes både sommer og vinter. under opptenninga og brenneråpning hvor dampen presses ut og opp hvor den forbrenner. Slik tennes primusen Fyll tanken 3/4 full med parafin. Bruk trakt med fin sil, så unngår du rusk i brenneråpningen. Stikk opp åpningen med en rensenål. Forsiktig! Trykkventilen åpnes. Ha rødsprit i skåla og tenn på. Dette er for å forvarme brenneren. Når flammen begynner å dø ut, stenges trykkventilen, og så pumper du jevnt og forsiktig. Flammen skal være blå, og gi en jevn dur. Ha alltid ei fyrstikk klar i tilfelle spritflammen ikke skulle greie å tenne gassen. En primus går på parafin. Det er parafindampen som brenner. I brenneren blir parafinen oppvarmet slik at det øverste laget fordamper. For å få parafinen opp i brenneren, pumper vi inn luft, slik at det blir trykk på tanken. Hoveddelene på en vanlig primus er: parafintank med påfyllingslokk og trykkventil, trykkpumpe, brenner med spritskål som brukes Når primusen er tent Du får kraftigere flamme ved å pumpe mer. Ønsker du mindre flamme, åpnes trykkventilen litt, og stenges straks. Hvis det kommer flytende parafin ut av brenneren, vil det blusse opp en høg rødgul flamme. Da er brenneren ikke varm nok. Åpne straks trykkventilen, og start opp fra pkt. 2 igjen. Blir ikke flammen kraftigere ved pumping, kan det være rusk eller sot i brenneråpningen. Stikk opp med en rensenål, og hold ei fyrstikk klar. Primusen slokkes ved at du åpner trykkventilen. Glem ikke å vedlikeholde primusen! Puss den av og til, og hold brenneren og skåla fri for sot og slagg. Stormkjøkken Dette er et apparat du nesten ikke kan gjøre feil med. Når apparatet er satt sammen, fylles brenneren nesten full med rødsprit. Pass på at hullene langs overkanten av brenneren er åpne. Når brenneren er tent, kan varmen reguleres ved å vippe ringen ned over brenneren. Brenneren slokkes ved å legge en flat gjenstand over den, slik at ilden kveles. Stormkjøkkenet er enkelt i bruk og trenger lite vedlikehold. Sommerstid er det derfor et godt alternativ til primusen. Om vinteren derimot, har det sine ulemper fordi det ikke gir like sterk varme. Det vil derfor ta atskillig lengre tid å varme vann i et stormkjøkken enn en primus om vinteren. Et vanlig stormkjøkken har gryter av aluminium. Disse vil reagere med rødsprit og danne en giftig legering dersom en oppbevarer brenneren i grytene. Oppbevar derfor brenneren for seg selv!

17 Nye internettsider KFUK-KFUM-speiderne har fått nye internettsider som du finner på Har du sjekket dem ut? På KFUK-KFUM-speidernes nye hjemmeside finner du nyheter, bilder og spennende artikler fra det som skjer i organisasjonen. Du finner fakta om KFUK-KFUM-speiderne, internasjonale sider, link til Speiderbutikken, arrangementsplan, kontaktinformasjon og mye mer. Sidene bærer preg av organisasjonens nye visuelle profil og høstens fusjonsfestival. Foreløpig er det litt igjen før sidene er fullstendige, men etter juleferien vil nettsidene bli relansert med nye funksjoner som: diskusjonsforum, fotoalbum, fyldige programsider og tilgang til digital designmanual. Nettsidene er en viktig informasjonskanal, og vi ønsker at dere skal bruke sidene. Nettopp derfor ønsker vi at dere bidrar med å sende inn bilder, forteller om noe dere har opplevd og at dere er aktive på sidene. Vi tar gjerne imot historier og bilder fra turer, leirer eller det daglige speiderarbeidet. Har du lyst å bidra til hjemmesiden med bilder, artikler, tips, linker eller annet kan du sende en e-post til Det gjelder også hvis du har andre behov, ideer eller ønsker til hjemmesiden. Følg med i den spennende utviklingen på 17 LANDSSJEFEN HAR ORDET «KFUK-KFUM-speiderne: Beredt for livet!» Etter lang tid med forhandlinger og planlegging er vi i gang. Norges KFUK-KFUM-speidere ble stiftet på konstituerende møte i Stavanger 11. oktober Vi kom dit som KFUK-Speidere og KFUM-Speidere, og reiste hjem som KFUK-KFUM-speidere. Vedtaket om sammenslåing var enstemmig, - det var dette både KFUK-Speiderne og KFUM-Speiderne ville. Og det lover godt for fremtiden. Nå er rammeverket for KFUK-KFUM-speiding kommet på plass. Planer og budsjetter er vedtatt og den nye organisasjonen vår skal sette seg, både sentralt og i kretsene. Gjennom sammenslåingen ble vi med et slag et større og sterkere forbund. Vi har nå nærmere medlemmer, og flere vil vi bli. Langtidsplanen som ble vedtatt på det konstituerende møtet legger stor vekt på vekst i medlemstallet, og i budsjettene er det bl.a. satt av betydelige beløp til å ansette flere regionale ekspansjonssekretærer som skal arbeide kun med dette. KFUK-KFUM-speiding er det beste kristne barne- og ungdomsarbeidet som finnes. Vi skal hjelpe barn og unge til å møte Jesus, og vi har våre røtter godt plantet i KFUK- og KFUMbevegelsene og i speiderbevegelsen. Her ligger vår berettigelse, vårt særpreg og vår trygge fremtid i tjeneste for Gud. Hasle 530 PE Vel møtt til tjeneste og samarbeid! Av: Tor Marius Dahl, landssjef Norske kanoer for norske forhold

18 HARDHAUS I VÅTE KLÆR Pent vær var inkludert i deltakeravgiften, da Rangere og Rovere fra Kongsberg, Mjøndalen og Hokksund inviterte til Hardhausen 13. og 14. september. 31 RR-ere, fra 16 til 37 år, kastet seg over utfordringen. De fikk det de betalte for og mer til. 18 På 24 timer skulle deltakerne, fordelt på åtte lag, tilbakelegge fire mil i vekslende skogsog fjellterreng. Underveis møtte de utfordringer og oppgaver av forskjellig slag. Alt fra grottevandring og fjellklatring, til kakepynting og teaterfremvisning inngikk i de ni obligatoriske postene. HARD KONKURRANSE Mottoet for Hardhausen er at alle som fullfører, kan kalle seg vinner. Likevel var det tydelig at kampen om poengene også var viktig for noen. Allerede ved innkomst til post tre, så konkurransen ut til å stå mellom Sørumsand og Ålrover. Oppgaven var å krysse et 60 meter bredt vann, ved hjelp av svært enkle midler. Lagene kunne få fire gjenstander å hjelpe seg med, uten at det førte til trekk i poengene. De kunne i tillegg benytte utstyr de hadde med, eller ting de fant. LA PÅ SVØM Sørumsand var først inne ved posten, og besluttet raskt å hoppe uti og komme seg over. Utstyrt med hver sin søppelsekk, pakket de inn bagasjen og la på svøm i det kalde vannet. - Håper du ikke har noe i topplokket på sekken, ropte Håkon Seiertun (17) til lagkameraten Lars Hansen Lier (19). Det er nemlig åpent! Sammen med brødrene Sigmund (16) og Jørgen Aarhaug (21), utgjorde de vinnerlaget i årets Hardhausen. ANNEN TAKTIKK Guttelaget fra Ål ankom posten i det Sørumsand satte første fot i vannet. De valgte en helt annen taktikk. Med bare en plasttønne, tre Imsdalsflasker, noen meter tau, rajer fra skogen og lagets presenning, brukte de over en time på å bygge en flåte. Det var ingenting å si på innsatsen, selv om prosjektet nok kostet dem seieren til slutt. De fleste lagene valgte å pakke bagasjen i plast eller presenning, for deretter å svømme over. Denne metoden var klart mest effektiv, og Ålrover ble forbigått av flere lag. RASKEST I TERRENGET Når alt kom til alt, burde også Ål valgt å svømme. Flåten viste seg å være flytedyktig i godt og vel ett minutt, før den veltet og kastet to av tre lagsmedlemmer i vannet. Med fire timer obligatorisk hvile på overnattingsposten, måtte de belage seg på en kald og våt natt. Ålrover var likevel klart raskest i terrenget. De endte til slutt på andreplass, bare 9 poeng bak vinnerne fra Sørumsand. Det er bare å hoppe uti og komme seg over, mente Håkon Seiertun

19 Sørumsand vant årets Hardhaus med knepne 9 poeng. Det er ganske ustøtt, innrømmet Levi Andrè Berg Vigdal (18) før han og Halvard Indgjerd (17) havnet i vannet. OVER ALL FORVENTNING Arrangementet har gått over all forventning, oppsummerte initiativtaker Hilde Dahler Nordlid (26). Hun fortalte at alt har løst seg veldig bra hele veien, men var skuffet over bare fem jenter på deltakerlisten. Til gjengjeld hadde tre av dem reist helt fra Gand i Rogaland for å delta. Nordlid var godt fornøyd med at alt klaffet, og håper Hardhausen igjen vil bli et årlig tilbud. Det var også tydelig at deltakerne satte pris på et arrangement med utfordringer beregnet på voksne speidere. Det er morsomt å være ordentlig speider igjen, ikke alltid finne på ting for andre, påpekte Fredrik Gullaksen (23) fra 1. T-banen KFUM. Tekst og foto: Elin Evenrud Resultater fra RR 5-kamp i Stavanger - Fusjonsfestivalen oktober 2003 Plass nummer Gruppe(r) Lag navn Poeng totalt 1 2. Asker Schærpåss Audacity 438, Asker Schærpåss Team Speiderservice 408,56 3 Røa / Uranienborg / Sørumsand Malvin 406,4 4 Furuset K/M Furuset K/M, lag2 396, Holmlia Holmlia 393, Kolsås Belgisk Blå 3 391, Asker Schærpåss Hasta La Victoria Siempre 383,95 8 Meland/Holsenøy Kraftlaje 1 358,22 9 Furuset K/M Furuset K/M, lag1 346, Kolsås Belgisk Blå 2 341, Holmen Fekjan RR-lag 341,23 12 Engøyholmen Primus RR Trøndelag Snorrkel KFUT 331,84 14 Vikebygd, S kjold Vats Delta Force Roverlaget KAOS Roverlaget KAOS 1 328,16 16 Meland/Holsenøy Kraftlaje 2 324,88 17 Lura KFUM De lure 318,72 18 RR Trøndelag Snorrk KFUT 300,77 19 Madlamark K/M Speidaren 299,94 20 Haugesund Haugesund, lag 4 296,23 21 Grimstad K/M Ducky 287, Bergen KFUM Dei håplause 273,88 23 Roverlaget KAOS Roverlaget KAOS 3 268,32 24 Norge Avdankede ombudsmenn 250, Kolsås Belgisk Blå 1 237,58 26 Roverlaget KAOS Roverlaget KAOS 2 237,08 27 Grimstad K/M Rubber 217,44 28 Haugesund Haugesund, lag2 193,31 29 Engøyholmen Iskrem 156,3 30 Haugesund Haugesund, lag1 120,93 19

20 20 FORBUNDSNYTT Premiering av beste Speiderkalenderselgere 2004 Den KFUK-KFUM-speideren som selger flest kalendere premieres med et 4-manns fjelltelt av typen Trollhetta 4-camp. 2. og 3. premier er en 30 l. grønn tur- skolesekk med nytt forbundsmerke. 4. og 5. premie er den nye speiderskjorten premie er en maglite lommelykt. Husk derfor å innrapportere din gruppes beste kalenderselgere! Ny speidarbok Komiteen som arbeider med ny speidarbok (erstattar KFUK-Speidarane si blå "På Speiding") er på jakt etter små, korte (maks linjer) historier frå patruljeliv og anna speiding. Dei vil ha den gode opplevinga, frustrasjonen, venskapet, kva som helst som fortel om eit øyeblikk i speidarlivet. Komiteen må få lov å bruke historier som idear og eventuelt skrive dei om, slik at historiene passer inn i samanhengen. Men har du skrivekløe, kan du få vere med. Send historia til: "Speiderbok, KFUK-KFUM-speiderne, Postboks 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo, eller på Merk tydeleg med namn, adresse og e- postadresse. Bibelleseplaner Det er fortsatt mulig å få tilsendt flere bibelleseplaner til din gruppe eller krets. Ta kontakt med forbundskontoret på: eller ring for å få tilsendt flere eksemplarer. Speiderbutikken AS Den nye speiderbutikken har flere nye varer og profilartikler. I tillegg til den nye speiderskjorten kan du bl.a. få kjøpt termokrus, vannflaske, nøkkelhalsbånd og solhatt. Nå har også den nye sekken til KFUK-KFUMspeiderne kommet. Aktivitetsmerker, skjerf og andre speidervarer selges som før. Se annonse siste side. Speiderbutikken AS: E-post: Nettbutikk på: Telefonnummer: Hederstegn i sølv er tildelt: Amund Bruun Edvardsen, 5. Hamar KFUM Anne Hanson, 1. Rolland KFUM Arne Hernes, 1. Ulriksbanen KFUM Erlend Lilletvedt, 1. Florvåg KFUM Harald Mikkelsen, 1. Flaktveit KFUM Knut-Anders Mosevoll, 1. Eidsvåg KFUM Arrangements planen 2004 Arrangementsplanen for 2004 er lagt som innstikk i lederforum. Den er formet som en plakat, slik at du kan ta den ut og henge på veggen. Heng den på et godt synlig sted slik at du har full oversikt over alle kurs og arrangementer du ikke kan gå glipp av i løpet av året. Ledertur til Our Chalet 27. juli 2. august deltok 14 voksne tilknyttet KFUK speiderne i Sogn og Fjordane på en fantastisk ledertur til verdensspeidersenteret i Sveits: "Our Chalet". Deltakerene var i alder fra treogtyve til noenogsytti. Speiderhytta, Our chalet ligger på 1300 meters høyde i Adelboden, i begynnelsen av Alpene. Det ble en uke som viste seg å være full av opplevelser: Birthday-party for speiderhytta, Sveits nasjonaldag, mektig landskap, alpeflora, fotturer, gamle slott, en sjokoladefabrikk, rafting, paragliding og fossestryk-svømming. Det var en flott opplevelse, og vi kan definitivt anbefale andre speidere å reise som gruppe å besøke dette fantastiske stedet. Brit Lundby Hilde

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1 2003-1. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. Vi er i gang! www.kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 1 2003-1. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. Vi er i gang! www.kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 1 2003-1. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne Vi er i gang! www.kfuk-kfum-speiderne.no Helene Moe Slinning (23) er redaktør for Speiderbladet. 2 LEDER SPEIDERBLADET Nr. 1 2003.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no SPEIDER BLADET nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene www.kfuk-kfum-speiderene.no Helene Moe Slinning (24) er redaktør for Speiderbladet. 2 LEDER SPEIDERBLADET Nr. 4 2004. 2. Årgang

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 3 4 6 8 10 11 FOREDLING Leder Tro og tjene hjelpe og leve En arbeidsgruppe

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Tusen takk! Eg blir så glad når eg høyrer ordet takk. Eg likar når nokon seier ja takk, i staden

Detaljer

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Learning by doing TING JEG HAR LÆRT i speideren: Om du våker på natten, i sovepose, og må tisse. Stå opp og gå på

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å leve etter Speiderloven Vi lover det i Speiderløftet vårt: å leve etter Speiderloven. Er det lett, vanskelig eller

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

Nesten helt til Sverige ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Icebear i Nederland side 14. Volleyballcup side 6-7.

Nesten helt til Sverige ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND. Icebear i Nederland side 14. Volleyballcup side 6-7. Nr. 1 - mars 2005 - årgang 32 Follo kretsnytt ORGAN FOR FOLLO KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Nesten helt til Sverige side 10 Volleyballcup side 6-7 Rally Frambu side 2 Icebear i Nederland side 14 1. Ås

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer