Fornybar energi til sjøs ny industri med grønn profil.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornybar energi til sjøs ny industri med grønn profil. www.greaterstavanger.com"

Transkript

1 Fornybar energi til sjøs ny industri med grønn profil

2 Bakteppet EU sitt fornybardirektiv innen 2020 Forsyningssikkerhet Dette vil få en effekt på norsk fornybar produksjon også forventet ferdigforhandlet innen nyttår EU sitt krav til ytterligere produksjon av ny fornybar energi vil bli førende for framtidige støtteordninger og initiativ

3 Markedet for fornybar marin energi I Europa Vindkraft vil være den dominerende nye energikilden i Europa fram mot % av all ny kapasitet.(12-16% havvind) EU har en visjon om et felles Europeisk el marked hvor vind er en hjørnestein. Offshore vindkraft blir sett på som det store uforløste potensialet Ytterligere utbygging av vindkraft på land begynner å møte motstand

4 Norge Europas grønne batteri Kople vind og vannkraft sammen Vinden er ikke en konstant produsent og per i dag er det ikke mulig å lagre elektrisiteten som produseres Norge kan lagre vannkraft i reservoarer Overordnede hensikter Redusere CO2 utslippene Bedre forsyningssikkerheten

5 Det grønne batteriet

6 6

7 Dersom vi skal forsyne bidra til å forsyne Europa med ren energi hva trengs? Kabelforbindelser Teknnologiutvikling Forutsigbare økonomiske vilkår

8 Dagens utfordringer for havvindkraft Havner Fartøyene til installasjonen Vær/bølger HMS Logistikk

9 Dusavik: Location alternatives for GE Energy - Services Rogaland Distance at 15 knots 12 hours sailing 24 hours sailing 48 hours sailing

10 Broen for våre region inn i fornybar industrien er via den petro maritime klyngen men.

11 Vindsatsingene våre NOW

12

13 Hva trenger vi framover Demonstrasjonsprosjekter Være i forkant for utvikling av dypvannsløsninger Forskning Etablere utdanningsløp Drahjelp slik at vi kan bidra i det europeiske markedet

14 Sørvest Norge har en unike muligheter for ren energiprodukjson Lyse Energi, Stavanger Statoil

15 Kan vi skape en felles ny 15 identitet rundt framtidsrettede energiløsninger i Dalane? FORNYBAR- REGIONEN... Frank Emil Moen

16 16

17 17

18 KLIMAUTFORDRINGER 18 Bevisstheten rundt klimautfordringene har ført til økt fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder. Prognoser anslår 30 millioner nye low carbon jobs innen 2020 globalt medregnet bortfallet av karbonintensive jobber (Globale Climate Network: Creating opportunity, sept i forbindelse med G20- toppmøtet i Pittsburgh, US). Fram mot 2020 regner vi med 2,8 millioner jobber knyttet til fornybar energi i Europa (EU- ambassadør Janos Herman under Energiuka 2010)

19 In Copenhagen, 120 world leaders agreed to limit global temp rises to 2 degrees Celsius - the maximum allowed to avoid irreversible damage. 19 Ca. 50% av reduksjonen skal komme fra energieffektivisering Ca. 20% av reduksjonen skal komme grunnet økt sarsing på fornybare energikilder

20 20 RANGERING ENERGIKILDER: 1. Vind 2. Konsentrert solkraft 3. Geotermisk energi 4. Tidevannskraft 5. Solceller 6. Bølgekraft 7. Vannkraft 8. Biodrivstoff *Kilde: Earth Policy Institute Washington, Stanford University 2009

21 NORGE - Verdens mest ambisiøse mål, men sliter med gjennomføringen KYOTOAVTALEN: Norge har signert avtalen som forplikter oss til ikke å øke utslippene fra 1990 med mer enn 1% innen Status 2010; 10% høyere utslipp enn i 1990

22 22

23 23

24 Industri i forbindelse med landmøller 24 Entreprenørvirksomhet: Lokal industri må ha som ambisjon om å foreta mye av arbeidet i forbindelse med klargjøring av områdene som skal utbygges, herunder veianlegg, fundamenter, kabler og assistanse i forbindelse med installasjon av møllene. Design og produksjon av komponenter til vindmøllene: En moderne vindmølle er en høyteknologisk konstruksjon som består av mer enn komponenter. Drift og vedlikehold: I tillegg til utbygging vil det bli et betydelig marked i forbindelse med drift og vedlikehold av vindparkene. Rogalandsindustrien må ha som ambisjon å overta dette markedet. Opparbeidet kompetanse på disse områdene er viktig for framtidig storsatsing på offshore vind.

25 25 Offshore vindkraft I oktober 2009 publiserte NVE en kartlegging av hvilke områder som egner seg best til offshore vindkraft. Rapporten viser at de beste forholdene for offshore vindkraft i Norge er sørvest av Rogaland. I 2020 er det anslått direkte sysselsatte i offshore vind i Europa. Sokndal og Egersund kan bli viktige transitthavner, og med god tilrettelegging så vil vi se flere nye bedriftsetableringer innen denne sektoren i Dalane.

26 SIRAGRUNNEN VINDPARK 26 Konsesjon søkt behandles etter 2012

27 27 Wave Energy AS vurderer et PILOT bølgeanlegg i Eigersund kommune.

28 Svåheia, Eigersund kommune 28 Søppelfylling => biogass WAVE ENERGY AS => PILOT bølgeanlegg DALANE VIND AS => 24 MW vindpark (8 turbiner) Hvorav mulig FOU -turbin fra Anglewind To vannkraftverk i umiddelbar nærhet Utdanningssenter for Dalane vg skole og ev. UiS / UiA? => Et utstillings-, kompetanse og utviklingssenter for fornybar energi!?

29 29 Forventer stor etterspørsel etter arbeidskraft i energibransjen de nærmeste årene De neste årene øker: utbygging av El-nett fornying kraftstasjoner utbygging av fornybar energi elektrifisering av offshorevirksomhet antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokk

30 30 => Behov for nye utdanninger Det vil være et stort behov for personell med kompetanse på fagarbeidernivå innen energi- og miljøteknologi i nær framtid: Fagarbeidere med kompetanse innen energieffektivisering, jf. skjerpede krav. Operatører på vindmøller. Operatører på minikraftverk. Operatører på bølgekraftverk, biogass-, biodiesel-, biovarme- og solenergianlegg. Operatører på osmosekraftverk.

31 Vg1 Elektrofag Prosjekt til fordypning 6 t/u Teknikk og Industriell Produksjon Prosjekt til fordypning 6 t/u 31 Vg2 Start Høst 2011 Vg3 i skole Start Høst år Læretid Elever ferdige 2014 Søker om justert automatisering eller elenergi Energioperatør m/ vind i skole Norge eller utland Prosjekt til fordypning - Vind 9 t/u + 1 år el. 2 år Vindoperatør FAGSKOLE Spesialisering Fagarbeider Elektro Fagarbeider Mekanisk

32 32 Fagbrev 4 år Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Bygg- og annleggsteknikk Teknisk fagskole Oppstart 2011 eller 2012 Energieffektivisering

33 Internasjonal samordning Dalane vg skole har startet arbeidet med å etablere et Leonardo da Vinci transfer of innovation-prosjekt : Utveksling og overføring av kunnskap, kompetanse og erfaringer knyttet til utdanning av vindturbinoperatører. Flere utdanningsinst. i EU ønsker å være med: Cantabria Nord-Spania Northumberland College - Nordøst-England, Esbjerg ervervsudannelsescenter - Danmark, Bremerhaven og Bremen - Nord-Tyskland Noorderpoort College, Holland Hjalmar Strömerskolan, Strømsund - Midt-Sverige. Dalane vg skole vil være prosjektansvarlig. Vi har presentert planene i et møte i Brüssel i mars. Nytt møte med aktuelle samarbeidspartnere i Brüssel 4. oktober Oppstart aug/sept

34 34 Stavanger Aftenblad 20/5 Aberdeen: Hva mener bransjen er den største utfordringen? Ja, nettopp UTDANNING =>

35 35

36 36

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics

Statistikk for energinæringen i Norge. Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010. Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Statistikk for energinæringen i Norge Menonpublikasjon nr 10/2010 August 2010 Av Anne Espelien og Leo Grünfeld MENON Business Economics Dokumentinformasjon Dokument tittel Dokument type Dokument format

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET EnergiRike Nr 5, august 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM Satsing på fornybar energi og gir Norge kraftoverskudd fram mot

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Grønn framtid - grønn vekst.

Grønn framtid - grønn vekst. Grønn framtid - grønn vekst. 1 Dette dokumentet er resultatet av et arbeid som pågikk fram mot Venstres landsmøte i Tromsø i 2015. I 2014 vedtok Venstres landsmøte at 2015-møtet skulle ha Kunnskap, klima

Detaljer

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren På vei mot framtidens strømnett Innhold Side 4 Om Jærnettet Side 6 Størst vekst i landet Side 9 Husholdninger bruker mest strøm Side 11 Framtidens energibehov Side

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag Oppdatert: 11.04.2014 Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag 1 Innhold 1. Oppsummering av forrige toårsperiode... 5 Internasjonalt perspektiv... 6 Samfunnsperspektivet... 8 Bransjeperspektivet...

Detaljer

En helhetlig satsing på klima og energi

En helhetlig satsing på klima og energi Anbefalinger til de politiske partiene foran Stortingsvalget 2009 fra SINTEF og NTNU En helhetlig satsing på klima og energi «det er forenlig å gjennomføre store reduksjoner i klimagassutslipp samtidig

Detaljer