KAPITTELTITTEL ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTELTITTEL ÅRSMELDING"

Transkript

1 KAPITTELTITTEL 13 ÅRSMELDING

2 Innhold Styrets årsberetning Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels virksomheter benytter Debios serveringsmerker Markedssituasjonen for økologiske produkter Øko-kampanjen virket Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nasjonale godkjenningsmerker består Personalsituasjonen Årsregnskap Årsregnskap Revisors beretning MILJØMERKET 241 Trykkeri 379 Svanemerket trykksak fra 07 MEDIA. Papiret i denne trykksaken er 100% resirkulert og sertifisert i henhold til FSC. Debio er miljøfyrtårnsertifisert. DEBIOS ÅRSMELDING

3 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Debio har som formål å fremme og trygge økologiske produksjoner i Norge. Debio er garantisten for at varer merket med våre merker er produsert i henhold til regelverket for slike produkter. Økologiforskriften Begrepet økologisk er beskyttet. Alle landbruksprodukter og næringsmiddel som markedsføres som økologiske skal overholde produksjonskravene (økologiforskriften). Tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften utgjør mesteparten av Debios virksomhet. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og omfatter gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Mattilsynet er kontrollmyndighet og klageinstans m.h.t. Debios kontroll og godkjenning av primærproduksjon, foredling, import og omsetning. I 2013 gjennomførte Debio revisjon og godkjenningsbehandling av 2447 gårdsbruk og 626 bedrifter. Andre regelverk Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk. Slike regelverk gjelder for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, som for eksempel akvakultur (oppdrettsanlegg). I 2013 innførte Debio en ny merkeordning for servering i hoteller, restauranter og catering (HoReCa). Ved årsskiftet var det registrert 125 merkebrukere. Debios styre i 2013: Jon-Frede Engdahl (t.v.), Ernst Ole Ruch, Marianne Leisner, Ola Cato Lie, Torill Malmstrøm, Jakob Bjerkem, Petter Stanghov og Jens Edvard Kase. Debio godkjenner for kombinasjonen Ø-merket/Demeter på biologiskdynamiske varer. Debio godkjenner i tillegg for bruken av KRAV regler. Debio utfører også KSL-revisjoner (Kvalitetssystemer i landbruket). Organisasjon Debio er en medlemsorganisasjon, og virksomheten overvåkes av offentlige kontrollmyndigheter. Debio er akkreditert etter EN av DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

4 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Debios hovedkontor ligger på Bjørkelangen, i Aurskog-Høland kommune. Revisjonene utføres over hele Norge, i stor grad av kvalitetsrevisorer bosatt i ulike distrikt av landet. Personal Debio har vært en IA-bedrift siden Det har vært en jevn nedgang i sykefraværet, som har stabilisert seg rundt 2 prosent. Det er ikke registrert noe arbeidsuhell i tjeneste i Påvirkning av ytre miljø: Debios påvirkning på det ytre miljø er først og fremst knyttet til omfattende reisevirksomhet i forbindelse med revisjonsbesøk og drift av kontoret. Debio er sertifisert som miljøfyrtårn og arbeider forebyggende med HMS tiltak, reduksjon av energiforbruk og avfallshåndtering. Bjørkelangen 13. mars 2014 I 2013 var det 39 ansatte i Debio, fordelt på 33,8 årsverk. Det ble ansatt to personer den mens det er ingen som har sluttet i løpet av året. Tre ansatte har hatt foreldrepermisjon i løpet av året og fire ansatte delvis permisjon eller midlertidig redusert stilling. Arbeidsmiljøet i Debio anses for godt. Av de ansatte er 20 kvinner og 19 menn. Styret består av 2 kvinner og 6 menn. Ledergruppa har bestått av 1 kvinne og 5 menn. Debio anser at likestillingen i bedriften er god, men vil fortsatt være oppmerksom på om skjevheter utvikler seg. Ola Cato Lie styreleder Jakob Bjerkem styremedlem Jon-Frede Engdahl nestleder Ernst Ole Ruch styremedlem Framtidsutsikter Økologisk produksjon er et satsingsområde i norsk landbruk. Stortingsmelding nr 9 har en målsetting om betydelig vekst i produksjon og omsetning. Dette betyr også at Debio vil få flere oppdrag. Vi anser derfor at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp på denne bakgrunn. Styret anser også at regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av Debios virksomhet og stilling. Torill Malmstrøm styremedlem Jens Edvard Kase styremedlem Marianne Leisner styremedlem Petter Stanghov styremedlem Roy Haugen daglig leder DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

5 Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels og Debio har i 2013 samarbeidet tett i prosjektet Økt forbruk av økologisk mat i hotellrestauranter. Prosjektet ble etablert for å prøve ut både regelverket og merkeordningen og ble finansiert med midler fra Statens Landbruksforvaltning (SLF). produksjon og forbruk. Ansatte fra 37 Choice-hoteller deltok på kompetansehevende tiltak. Innkjøpsansvarlige, kjøkkenpersonell og servitører tok Øko-lappen, for å bekrefte grunnleggende kunnskap om økologisk produksjon og forbruk. 86 av Nordic Choice sine hoteller har Debios serveringsmerke i bronse, noe som betyr hotellkjeden tilbyr sine gjester minimum 15 økologiske produkter. Nordic Choicehotellene serverer over 2500 kopper økologisk kaffe hver time, og kjøper 7 millioner økologiske skallegg i året. I tillegg har hver av de fem kjedene under Nordic Choiceparaplyen valgt et eget økologisk sortiment de tilbyr gjestene. I løpet av 2013 ble det gjennomført en rekke kurs for ansatte i Nordic Choice Hotel for øke kunnskapen om økologisk at å Det ble gjennomført markedsføringsaktiviteter, blant annet gjennom avisannonsering og reklamefilm som ble distribuert via sosiale medier. Utover Nordic Choice Hotels og Debio, så har Nofima og foregangsfylket ØQ har bidratt med veiledningsaktiviteter og er med i referansegruppen. I tillegg har Matmerk og Oikos inngått i referansegruppen. Prosjektet har vært vellykket og videreføres i Statssekretær i Landbruksog matdepartementet Erlend Grimstad (t.h), administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth (i midten) og Emil Mohr, prosjektansvarlig i Debio ved overleveringen av Debios serveringsmerke i bronse. DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

6 125 virksomheter benytter Debios serveringsmerker 125 virksomheter benytter Debios serveringsmerker 125 virksomheter benytter Debios serveringsmerker I løpet av 2013 er det delt ut 125 av Debios serveringsmerker. Merkene fordeler seg slik på de ulike nivåene: 111 bronse, 5 sølv og 9 gull. Sjøforsvaret, Tingvoll sjukeheim og Øyafestivalen er vidt forskjellige virksomheter, med en ting til felles: et sterkt ønske om å servere økologisk mat. Som eksemplene viser, det er et stort spenn i bransjer som ønsker å markedsføre økologisk servering ved hjelp av serveringsmerkene. Det gjelder alt fra barnehager til musikkfestivaler, fra hoteller til skoler. Hotellkjedene Nordic Choice og Scandic er begge med i merkeordningen. Til sammen har over 100 norske hoteller Debios serveringsmerke i bronse. Debios nye merkeordning har blitt tatt godt i mot og nye virksomheter slutter seg til ordningen. Markedet for økologisk mat er i vekst, det er stadig flere forbrukere som ønsker mat som er produsert uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler og uten en rekke tilsetningsstoffer som finnes i annen mat. Med Debios serveringsmerke har forbrukeren en garanti for at her blir det servert økologisk mat. Samtidig gir en økende etterspørsel etter økologiske produkter et mer stabilt driftsgrunnlag for økologiske produsenter i Norge. Ved Søly og Bellevue barnehager i Moss serveres minimum 90 prosent økologisk mat - det betyr at de kan skilte med Debios serveringsmerke i gull. Vi serverer økologisk mat på majoriteten av Forsvarets fartøy. Bjørnar B. Waage, forpleiningsoffiser Kysteskadren i Sjøforsvaret. DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

7 Markedssituasjonen for økologiske produkter VÅRE TJENESTER Markedssituasjonen for økologiske produkter Øko-kampanjen virket Det er en positiv markedsutvikling for økologiske produkter, samtidig som det er reduksjon i karensareal og økologisk godkjent areal i Norge. Dette innebærer at en stadig større andel av etterspørselen dekkes av import fra økologiske produsenter i utlandet. Tall fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) viser økt omsetning av økologiske produkter for fjerde året på rad. Omsetningen av økologiske produkter utgjør likevel kun en drøy prosent av den totale dagligvareomsetningen i Norge. Tidligere har meierivarer vært den største varegruppen av økologiske varer målt i salgsverdi, men økologiske grønnsaker har hatt stor salgsvekst og utgjør nå den største produktgruppen. I tillegg til de nevnte varegruppene, er det økologisk barnemat, kornprodukter, bakervarer, egg og frukt, bær og nøtter som er de mest populære varene hos norske forbrukere var året for den største felles kampanjen for økologisk mat noensinne i Norge. FRI-kampanjen hadde et totalbudsjett på 10 millioner og besto av tv-filmer, digital annonsering og annonser i trykte medier. Kampanjen ble gjennomført i tre perioder i Hovedmålgruppen var kvinner mellom år. Kvinner er generelt mest positive til økologisk mat og står for innkjøpene. Evalueringen viste at 47 prosent av målgruppen sa de fikk et positivt inntrykk av økologi. 35 prosent av de som fikk med seg kampanjebudskapet fikk også mer lyst til å kjøpe økologisk mat. Evalueringen viste at andelen som sa de aktivt så etter Ø-merket i butikk gikk opp fra 12 til 18 prosent fra 2012 til Kampanjen var et samarbeid mellom av Matmerk, Coop, Ica, Rørosmat, Norgesgruppen, Tine, Nortura, Bama, Nordic Choice Hotels, Oikos, Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Debio. Målet var å øke kjennskapen til og kunnskapen om økologisk matproduksjon hos forbrukerne DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

8 Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nedgang i økologisk areal Økologisk landbruksproduksjon bygger på jordens struktur og fruktbarhet. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av nedbrytbart, organisk materiale og ved bruk av husdyrgjødsel. Mineralgjødsel, kjemiske og syntetiske plantevernmidler skal ikke brukes. Det er registrert en nedgang i det økologiske arealet i Norge i løpet av 2013, sammenlignet med fjoråret. Det økologiske arealet utgjorde dekar i Det er en reduksjon på dekar eller 5,9 prosent sammenlignet med Inkluderes karensarealet (areal som er under omlegging til økologisk produksjon) er det totale arealet dekar. Det er en nedgang på dekar eller 6,5 prosent fra Vestfold, Sogn og Fjordane, Oslo, Akershus og Finnmark har hatt en økning i arealet som benyttes til økologisk produksjon, øvrige fylker har hatt en nedgang. Arealet som benyttes til økologisk kornproduksjon i Norge, har blitt redusert fra nær dekar i 2012 til dekar i 2013 en reduksjon på 11,8 prosent. Arealet til økologisk potetproduksjon holder seg stabilt, mens arealet til økologisk grønnsaksproduksjon stiger fra dekar til nær dekar. Flere og flere dyr i økologisk dyrehold Økologisk dyrehold er generelt preget av lavere dyretetthet, dyr med tilgang til uteareal og grovfor til alle dyrearter. Det er gjennomgående en økning i antall dyr i økologisk dyrehold i 2013, sammenlignet med Ser en på enkelte dyreslag, må man tilbake til 2009 for å finne et tilnærmet like høyt antall økologiske verpehøns i 2013 mot i All økologisk kyllingproduksjon er for øvrig konsentrert i tre fylker; Østfold, Telemark og Hordaland. Når det gjelder melkekyr, har det aldri vært flere økologiske melkekyr enn hva tilfellet var i Det er flest økologiske melkekyr i Nord- Trøndelag, her finnes av totalt dyr. Finnmark er det eneste fylket uten økologiske melkekyr. Det har heller aldri vært flere økologiske sauer og lam (inkludert utegangersau). Med over dyr er det over den tidligere rekorden fra 2002, da det var registrert dyr i denne kategorien. Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland hadde alle over registrerte sauer og lam i Utdrag fra statistikkmaterialet: Økologisk husdyrhold Ammekyr Melkekyr Andre storfe Slaktegris Sauer/lam, inkl. utegangersau Verpehøns Slaktekyllinger Geiter Bikuber Omsetningen av økologisk vin i Norge har aldri vært større. I 2013 ble det omsatt nær 1,6 millioner liter økologisk vin i Norge, en økning på 11,4 % fra En italiensk rødvin topper bestselgerlisten med solgte liter i 2013, fulgt av en chilensk rosévin ( liter) og en fransk rødvin ( liter). Det er Vinmonopolets avdeling på CC Vest i Oslo som har desidert høyest omsetning av økologisk vin. Høyest omsetningsøkning av økologisk vin har det vært ved Vinmonopolets avdelinger ved Ås (Akershus), Bruhagen (Møre og Romsdal), Korgen (Nordland) og Åfjord (Nord-Trøndelag). DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

9 Nasjonale KAPITTELTITTEL godkjenningsmerker består PERSONALSITUASJONEN KAPITTELTITTEL Nasjonale godkjenningsmerker består Det er bestemt i EU at nasjonale godkjenningsmerker for økologisk produksjon, som det norske Ø-merket, skal bestå. I EU er det innført en ny hovedforordning for økologisk landbruk, som foreløpig ikke er gjort gjeldende i Norge. Her framgår det at EU-logo er obligatorisk for alle økologiske varer produsert i EU. I tillegg kan man benytte nasjonale godkjenningsmerker. Inntil hovedforordningen er gjort gjeldende i Norge, er ikke EU-logoen obligatorisk for norskproduserte økologiske varer. Undersøkelser i EU-land, hvor EU-logoen benyttes som godkjenningsmerke for økologisk produksjon, viser at nasjonale merker har fått forsterket posisjon og betydning. I en omfattende undersøkelse i regi av EU, svarer 25 prosent at de kjenner igjen EU-logoen, 45 prosent at de ikke kjenner igjen logoen og 30 prosent vet ikke. Ø-merket: Ø-merket er fellessymbolet for økologisk mat i Norge og kan brukes i all markedskommunikasjon knyttet til økologiske produkter og produksjoner godkjent av Debio. Personalsituasjonen I 2013 har 39 personer hatt sitt arbeid i Debio. Til sammen utgjorde dette 33,8 årsverk. 15 ansatte har hatt sitt daglige arbeid ved hovedkontoret på Bjørkelangen, hvor alle støttefunksjonene til sertifiseringsarbeidet er lokalisert (ledelse, organisasjonsavdeling og avdeling for regler og kvalitet). Det er gjennom sertifiseringsavdelingen Debio tilbyr alle tjenester innenfor sertifisering og revisjoner; landbruksproduksjon og foredling, import og omsetning, samt akvakultur. I sertifiseringsavdelingen er ansatte organisert i team ut fra faglig og regional tilknytning, og til sammen utgjør personalressursene i avdelingen 22,8 årsverk fordelt på 27 ansatte. I løpet av året har 3 ansatte hatt foreldrepermisjon og 5 ansatte har hatt delvis permisjon eller midlertidig redusert stilling. Det var ingen som sluttet i Debio i løpet av Det er en jevn fordeling blant kvinner og menn. Det er 20 kvinner og 19 menn. Kompetanseutvikling: Målet for 2013 har vært å gjennomføre opplæring og ta i bruk nytt dataprogram for saksbehandling. Det har vært gjennomført intern opplæring og oppdatering innenfor fagområder og i bruken av datasystem. Vi har deltatt på eksterne kurs ut fra individuelle behov, både i tilknytning til dataprosjektet, for verneombud, innenfor økonomi og på lederutvikling. Vi hadde fellessamlinger over to dager for alle i Debio i uke 49. DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

10 KAPITTELTITTEL KAPITTELTITTEL Årsregnskap 2013 Sykefraværet i Debio: Debio er IA bedrift og jobber systematisk og forebyggende for å redusere sykefraværet, tilrettelegge for personer med funksjonshemming og bidra til at ansatte skal stå lenger i arbeidslivet. Vi har tett dialog og oppfølging av ansatte ved sykefravær og har tegnet helseforsikring med behandlingsgaranti for alle ansatte. Det legges fram kvartalsvise rapporter på sykefravær i bedriften. I 2013 har vi ikke hatt noen tilfeller av langtidsfravær og korttidsfraværet utgjorde 1,5 %. Landsgjennomsnittet på sykefravær for 2013 er foreløpig ikke tilgjengelig, men for årets ni første måneder lå gjennomsnittet på 6,5 prosent. Debio er Miljøfyrtårnsertifisert Debio er Miljøfyrtårnsertifisert og det føres årlig regnskap over CO2 utslippet. Det største CO2 utslippet skjer i forbindelse med biltransport i forbindelse med revisjonsarbeidet. I stedet for å kjøpe klimakvoter, betaler Debio CO2-kvote til et eget miljøfond. Forslag til miljøfremmede tiltak skjer etter innspill fra ansatte og behandles i et kontaktmøte mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Debio har vært Miljøfyrtårnsertifisert i fem år og skal resertifiseres for andre gang i DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

11 DEBIOS VIRKSOMHET INFORMASJONSARBEID DEBIOS VIRKSOMHET INFORMASJONSARBEID Resultatregnskap for 2013 DEBIO Balanse pr. 31. desember 2013 DEBIO Offentlig tilskudd, avgifter og andre inntekter Sum driftsinntekter EIENDELER Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Varekostnad (58 268) (41 921) Andre langsiktige investeringer Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader 2, 3, 4 ( ) ( ) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Driftsresultat Omløpsmidler Varer Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum varer Sum finansinntekter Netto finans Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Ordinært resultat før skattekostnad Sum fordringer Ordinært resultat Årsresultat Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Overføringer Sum omløpsmidler Annen egenkapital Sum Sum eiendeler DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

12 KAPITTELTITTEL Balanse pr. 31. desember 2013 DEBIO KAPITTELTITTEL r 2013 DEBIO EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: * Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien * Leieavtaler er ikke balanseført * Kundefordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Varebeholdninger Varebeholdning er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og forventet salgsverdi. Inntektsføring 1. Periodiske tilskudd inntektsføres i den periode tilskuddet gjelder 2. Bevligninger til prosjekter inntektsføres når de er sikre i takt med fremtiden på prosjektene. 3. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Bjørkelangen, Sammenslåtte poster Posten Offentlige tilskudd, avgifter og andre inntekter er slått sammen av: Ola Cato Lie Styreleder Jon Frede Engdahl Nestleder Jakob Bjerkem Styremedlem Salg av tjenester til Mattilsynet Jens Edvard Kase Styremedlem Ernst Ole Ruch Styremedlem Marianne Leisner Styremedlem Gebyrer på kontrollen for Mattilsynet Tilskudd SLF-tiltak Øvrige inntekter fra div. salg og akva relaterte innt Leieinntekt Sum Torill Malmstrøm Styremedlem Petter Johan Stanghov Styremedlem Roy Haugen Daglig leder DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

13 2 - Lønnskostnader Lønnskostnader etc etc Spesifikasjon av lønnskostnader Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn KAPITTELTITTEL 2 - Lønnskostnader etc Lønn Arbeidsgiveravgift Spesifikasjon lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Lønn Pensjonskostnader Andre Arbeidsgiveravgift relaterte ytelser Andre relaterte ytelser Sum Pensjonskostnader Sum Andre regnskapsåret relaterte ytelser er det utført ca 33,6 årsverk I regnskapsåret er det utført ca 33,6 årsverk. Sum I regnskapsåret er det utført ca 33,6 årsverk. KAPITTELTITTEL 3 - Ytelse Ytelse til til ledende ledende personer personer Ytelse 3 til - ledende Ytelse personer Ytelse til ledende personer til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Type ytelse Daglig leder Styret Ytelse Lønn til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Type ytelse Daglig 79 leder 806 Pensjonsutgifter Styret Annen Lønn godtgjørelse Annen godtgjørelse Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder er ansatt i en åremålsstilling, til jfr. Aml Det er ikke inngått avtaler om etterlønn. Daglig leder er ansatt i en åremålsstilling, til jfr. Aml Det er ikke inngått avtaler om etterlønn. Daglig leder er ansatt i en åremålsstilling, til jfr. Aml Det er ikke inngått avtaler om etterlønn. 4 - Obligatorisk Obligatorisk tjenestepensjon tjenestepensjon Obligatorisk 4 - Obligatorisk tjenestepensjon tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Debio har kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, inklusiv AFP-ordning og følger GRS (god Debio Obligatorisk har kollektiv tjenestepensjon pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, inklusiv AFP-ordning og følger GRS (god regnskapsskikk) for små foretak i forhold til pensjoner. Selskapets andel av premien blir kostnadsført direkte over regnskapsskikk) for små foretak i forhold til pensjoner. Selskapets andel av premien blir kostnadsført direkte over lønnskostnader. Debio har kollektiv Det pensjonsordning er 39 ansatte som i Statens omfattes Pensjonskasse, av ordningen. lønnskostnader. Det er 39 ansatte som omfattes av ordningen. inklusiv AFP-ordning og følger GRS (god regnskapsskikk) for små foretak i forhold til pensjoner. Selskapets andel av premien blir kostnadsført direkte over lønnskostnader. Det er 39 ansatte som omfattes av ordningen. 5 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Revisjon 5 - og Revisjonshonorar andre tjenester Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- (inkl mva). Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- (inkl mva). Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- (inkl mva). 6 - Bankinnskudd Bankinnskudd posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er I posten 6 for - Bankinnskudd bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr kr I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Egenkapital Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital 7 - Egenkapital Egenkapital Årets Spesifikasjon resultat egenkapital Annen EK 905 Sum 616 Årets resultat Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld Spesifikasjon 2013 Fordringer med forfall senere enn 1 år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

14 KAPITTELTITTEL KAPITTELTITTEL DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

15 Design og produksjon 07 Media Foto forside, s.19 og s.27: Espen Seierstad NO-1940 Bjørkelangen Telefon: (+47) Org.nr:

KAPITTELTITTEL ÅRSMELDING

KAPITTELTITTEL ÅRSMELDING KAPITTELTITTEL 12 ÅRSMELDING MILJØMERKET 241 Trykkeri 379 Svanemerket trykksak fra 07 MEDIA. Papiret i denne trykksaken er 100% resirkulert og sertifisert i henhold til FSC. Debio er miljøfyrtårnsertifisert.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer