KAPITTELTITTEL ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTELTITTEL ÅRSMELDING"

Transkript

1 KAPITTELTITTEL 13 ÅRSMELDING

2 Innhold Styrets årsberetning Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels virksomheter benytter Debios serveringsmerker Markedssituasjonen for økologiske produkter Øko-kampanjen virket Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nasjonale godkjenningsmerker består Personalsituasjonen Årsregnskap Årsregnskap Revisors beretning MILJØMERKET 241 Trykkeri 379 Svanemerket trykksak fra 07 MEDIA. Papiret i denne trykksaken er 100% resirkulert og sertifisert i henhold til FSC. Debio er miljøfyrtårnsertifisert. DEBIOS ÅRSMELDING

3 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Debio har som formål å fremme og trygge økologiske produksjoner i Norge. Debio er garantisten for at varer merket med våre merker er produsert i henhold til regelverket for slike produkter. Økologiforskriften Begrepet økologisk er beskyttet. Alle landbruksprodukter og næringsmiddel som markedsføres som økologiske skal overholde produksjonskravene (økologiforskriften). Tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften utgjør mesteparten av Debios virksomhet. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og omfatter gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Mattilsynet er kontrollmyndighet og klageinstans m.h.t. Debios kontroll og godkjenning av primærproduksjon, foredling, import og omsetning. I 2013 gjennomførte Debio revisjon og godkjenningsbehandling av 2447 gårdsbruk og 626 bedrifter. Andre regelverk Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk. Slike regelverk gjelder for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, som for eksempel akvakultur (oppdrettsanlegg). I 2013 innførte Debio en ny merkeordning for servering i hoteller, restauranter og catering (HoReCa). Ved årsskiftet var det registrert 125 merkebrukere. Debios styre i 2013: Jon-Frede Engdahl (t.v.), Ernst Ole Ruch, Marianne Leisner, Ola Cato Lie, Torill Malmstrøm, Jakob Bjerkem, Petter Stanghov og Jens Edvard Kase. Debio godkjenner for kombinasjonen Ø-merket/Demeter på biologiskdynamiske varer. Debio godkjenner i tillegg for bruken av KRAV regler. Debio utfører også KSL-revisjoner (Kvalitetssystemer i landbruket). Organisasjon Debio er en medlemsorganisasjon, og virksomheten overvåkes av offentlige kontrollmyndigheter. Debio er akkreditert etter EN av DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

4 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Debios hovedkontor ligger på Bjørkelangen, i Aurskog-Høland kommune. Revisjonene utføres over hele Norge, i stor grad av kvalitetsrevisorer bosatt i ulike distrikt av landet. Personal Debio har vært en IA-bedrift siden Det har vært en jevn nedgang i sykefraværet, som har stabilisert seg rundt 2 prosent. Det er ikke registrert noe arbeidsuhell i tjeneste i Påvirkning av ytre miljø: Debios påvirkning på det ytre miljø er først og fremst knyttet til omfattende reisevirksomhet i forbindelse med revisjonsbesøk og drift av kontoret. Debio er sertifisert som miljøfyrtårn og arbeider forebyggende med HMS tiltak, reduksjon av energiforbruk og avfallshåndtering. Bjørkelangen 13. mars 2014 I 2013 var det 39 ansatte i Debio, fordelt på 33,8 årsverk. Det ble ansatt to personer den mens det er ingen som har sluttet i løpet av året. Tre ansatte har hatt foreldrepermisjon i løpet av året og fire ansatte delvis permisjon eller midlertidig redusert stilling. Arbeidsmiljøet i Debio anses for godt. Av de ansatte er 20 kvinner og 19 menn. Styret består av 2 kvinner og 6 menn. Ledergruppa har bestått av 1 kvinne og 5 menn. Debio anser at likestillingen i bedriften er god, men vil fortsatt være oppmerksom på om skjevheter utvikler seg. Ola Cato Lie styreleder Jakob Bjerkem styremedlem Jon-Frede Engdahl nestleder Ernst Ole Ruch styremedlem Framtidsutsikter Økologisk produksjon er et satsingsområde i norsk landbruk. Stortingsmelding nr 9 har en målsetting om betydelig vekst i produksjon og omsetning. Dette betyr også at Debio vil få flere oppdrag. Vi anser derfor at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp på denne bakgrunn. Styret anser også at regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av Debios virksomhet og stilling. Torill Malmstrøm styremedlem Jens Edvard Kase styremedlem Marianne Leisner styremedlem Petter Stanghov styremedlem Roy Haugen daglig leder DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

5 Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels Vellykket samarbeidsprosjekt med Nordic Choice Hotels Nordic Choice Hotels og Debio har i 2013 samarbeidet tett i prosjektet Økt forbruk av økologisk mat i hotellrestauranter. Prosjektet ble etablert for å prøve ut både regelverket og merkeordningen og ble finansiert med midler fra Statens Landbruksforvaltning (SLF). produksjon og forbruk. Ansatte fra 37 Choice-hoteller deltok på kompetansehevende tiltak. Innkjøpsansvarlige, kjøkkenpersonell og servitører tok Øko-lappen, for å bekrefte grunnleggende kunnskap om økologisk produksjon og forbruk. 86 av Nordic Choice sine hoteller har Debios serveringsmerke i bronse, noe som betyr hotellkjeden tilbyr sine gjester minimum 15 økologiske produkter. Nordic Choicehotellene serverer over 2500 kopper økologisk kaffe hver time, og kjøper 7 millioner økologiske skallegg i året. I tillegg har hver av de fem kjedene under Nordic Choiceparaplyen valgt et eget økologisk sortiment de tilbyr gjestene. I løpet av 2013 ble det gjennomført en rekke kurs for ansatte i Nordic Choice Hotel for øke kunnskapen om økologisk at å Det ble gjennomført markedsføringsaktiviteter, blant annet gjennom avisannonsering og reklamefilm som ble distribuert via sosiale medier. Utover Nordic Choice Hotels og Debio, så har Nofima og foregangsfylket ØQ har bidratt med veiledningsaktiviteter og er med i referansegruppen. I tillegg har Matmerk og Oikos inngått i referansegruppen. Prosjektet har vært vellykket og videreføres i Statssekretær i Landbruksog matdepartementet Erlend Grimstad (t.h), administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth (i midten) og Emil Mohr, prosjektansvarlig i Debio ved overleveringen av Debios serveringsmerke i bronse. DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

6 125 virksomheter benytter Debios serveringsmerker 125 virksomheter benytter Debios serveringsmerker 125 virksomheter benytter Debios serveringsmerker I løpet av 2013 er det delt ut 125 av Debios serveringsmerker. Merkene fordeler seg slik på de ulike nivåene: 111 bronse, 5 sølv og 9 gull. Sjøforsvaret, Tingvoll sjukeheim og Øyafestivalen er vidt forskjellige virksomheter, med en ting til felles: et sterkt ønske om å servere økologisk mat. Som eksemplene viser, det er et stort spenn i bransjer som ønsker å markedsføre økologisk servering ved hjelp av serveringsmerkene. Det gjelder alt fra barnehager til musikkfestivaler, fra hoteller til skoler. Hotellkjedene Nordic Choice og Scandic er begge med i merkeordningen. Til sammen har over 100 norske hoteller Debios serveringsmerke i bronse. Debios nye merkeordning har blitt tatt godt i mot og nye virksomheter slutter seg til ordningen. Markedet for økologisk mat er i vekst, det er stadig flere forbrukere som ønsker mat som er produsert uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler og uten en rekke tilsetningsstoffer som finnes i annen mat. Med Debios serveringsmerke har forbrukeren en garanti for at her blir det servert økologisk mat. Samtidig gir en økende etterspørsel etter økologiske produkter et mer stabilt driftsgrunnlag for økologiske produsenter i Norge. Ved Søly og Bellevue barnehager i Moss serveres minimum 90 prosent økologisk mat - det betyr at de kan skilte med Debios serveringsmerke i gull. Vi serverer økologisk mat på majoriteten av Forsvarets fartøy. Bjørnar B. Waage, forpleiningsoffiser Kysteskadren i Sjøforsvaret. DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

7 Markedssituasjonen for økologiske produkter VÅRE TJENESTER Markedssituasjonen for økologiske produkter Øko-kampanjen virket Det er en positiv markedsutvikling for økologiske produkter, samtidig som det er reduksjon i karensareal og økologisk godkjent areal i Norge. Dette innebærer at en stadig større andel av etterspørselen dekkes av import fra økologiske produsenter i utlandet. Tall fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) viser økt omsetning av økologiske produkter for fjerde året på rad. Omsetningen av økologiske produkter utgjør likevel kun en drøy prosent av den totale dagligvareomsetningen i Norge. Tidligere har meierivarer vært den største varegruppen av økologiske varer målt i salgsverdi, men økologiske grønnsaker har hatt stor salgsvekst og utgjør nå den største produktgruppen. I tillegg til de nevnte varegruppene, er det økologisk barnemat, kornprodukter, bakervarer, egg og frukt, bær og nøtter som er de mest populære varene hos norske forbrukere var året for den største felles kampanjen for økologisk mat noensinne i Norge. FRI-kampanjen hadde et totalbudsjett på 10 millioner og besto av tv-filmer, digital annonsering og annonser i trykte medier. Kampanjen ble gjennomført i tre perioder i Hovedmålgruppen var kvinner mellom år. Kvinner er generelt mest positive til økologisk mat og står for innkjøpene. Evalueringen viste at 47 prosent av målgruppen sa de fikk et positivt inntrykk av økologi. 35 prosent av de som fikk med seg kampanjebudskapet fikk også mer lyst til å kjøpe økologisk mat. Evalueringen viste at andelen som sa de aktivt så etter Ø-merket i butikk gikk opp fra 12 til 18 prosent fra 2012 til Kampanjen var et samarbeid mellom av Matmerk, Coop, Ica, Rørosmat, Norgesgruppen, Tine, Nortura, Bama, Nordic Choice Hotels, Oikos, Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Debio. Målet var å øke kjennskapen til og kunnskapen om økologisk matproduksjon hos forbrukerne DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

8 Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nedgang i økologisk areal, økning i økologisk dyrehold Nedgang i økologisk areal Økologisk landbruksproduksjon bygger på jordens struktur og fruktbarhet. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av nedbrytbart, organisk materiale og ved bruk av husdyrgjødsel. Mineralgjødsel, kjemiske og syntetiske plantevernmidler skal ikke brukes. Det er registrert en nedgang i det økologiske arealet i Norge i løpet av 2013, sammenlignet med fjoråret. Det økologiske arealet utgjorde dekar i Det er en reduksjon på dekar eller 5,9 prosent sammenlignet med Inkluderes karensarealet (areal som er under omlegging til økologisk produksjon) er det totale arealet dekar. Det er en nedgang på dekar eller 6,5 prosent fra Vestfold, Sogn og Fjordane, Oslo, Akershus og Finnmark har hatt en økning i arealet som benyttes til økologisk produksjon, øvrige fylker har hatt en nedgang. Arealet som benyttes til økologisk kornproduksjon i Norge, har blitt redusert fra nær dekar i 2012 til dekar i 2013 en reduksjon på 11,8 prosent. Arealet til økologisk potetproduksjon holder seg stabilt, mens arealet til økologisk grønnsaksproduksjon stiger fra dekar til nær dekar. Flere og flere dyr i økologisk dyrehold Økologisk dyrehold er generelt preget av lavere dyretetthet, dyr med tilgang til uteareal og grovfor til alle dyrearter. Det er gjennomgående en økning i antall dyr i økologisk dyrehold i 2013, sammenlignet med Ser en på enkelte dyreslag, må man tilbake til 2009 for å finne et tilnærmet like høyt antall økologiske verpehøns i 2013 mot i All økologisk kyllingproduksjon er for øvrig konsentrert i tre fylker; Østfold, Telemark og Hordaland. Når det gjelder melkekyr, har det aldri vært flere økologiske melkekyr enn hva tilfellet var i Det er flest økologiske melkekyr i Nord- Trøndelag, her finnes av totalt dyr. Finnmark er det eneste fylket uten økologiske melkekyr. Det har heller aldri vært flere økologiske sauer og lam (inkludert utegangersau). Med over dyr er det over den tidligere rekorden fra 2002, da det var registrert dyr i denne kategorien. Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland hadde alle over registrerte sauer og lam i Utdrag fra statistikkmaterialet: Økologisk husdyrhold Ammekyr Melkekyr Andre storfe Slaktegris Sauer/lam, inkl. utegangersau Verpehøns Slaktekyllinger Geiter Bikuber Omsetningen av økologisk vin i Norge har aldri vært større. I 2013 ble det omsatt nær 1,6 millioner liter økologisk vin i Norge, en økning på 11,4 % fra En italiensk rødvin topper bestselgerlisten med solgte liter i 2013, fulgt av en chilensk rosévin ( liter) og en fransk rødvin ( liter). Det er Vinmonopolets avdeling på CC Vest i Oslo som har desidert høyest omsetning av økologisk vin. Høyest omsetningsøkning av økologisk vin har det vært ved Vinmonopolets avdelinger ved Ås (Akershus), Bruhagen (Møre og Romsdal), Korgen (Nordland) og Åfjord (Nord-Trøndelag). DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

9 Nasjonale KAPITTELTITTEL godkjenningsmerker består PERSONALSITUASJONEN KAPITTELTITTEL Nasjonale godkjenningsmerker består Det er bestemt i EU at nasjonale godkjenningsmerker for økologisk produksjon, som det norske Ø-merket, skal bestå. I EU er det innført en ny hovedforordning for økologisk landbruk, som foreløpig ikke er gjort gjeldende i Norge. Her framgår det at EU-logo er obligatorisk for alle økologiske varer produsert i EU. I tillegg kan man benytte nasjonale godkjenningsmerker. Inntil hovedforordningen er gjort gjeldende i Norge, er ikke EU-logoen obligatorisk for norskproduserte økologiske varer. Undersøkelser i EU-land, hvor EU-logoen benyttes som godkjenningsmerke for økologisk produksjon, viser at nasjonale merker har fått forsterket posisjon og betydning. I en omfattende undersøkelse i regi av EU, svarer 25 prosent at de kjenner igjen EU-logoen, 45 prosent at de ikke kjenner igjen logoen og 30 prosent vet ikke. Ø-merket: Ø-merket er fellessymbolet for økologisk mat i Norge og kan brukes i all markedskommunikasjon knyttet til økologiske produkter og produksjoner godkjent av Debio. Personalsituasjonen I 2013 har 39 personer hatt sitt arbeid i Debio. Til sammen utgjorde dette 33,8 årsverk. 15 ansatte har hatt sitt daglige arbeid ved hovedkontoret på Bjørkelangen, hvor alle støttefunksjonene til sertifiseringsarbeidet er lokalisert (ledelse, organisasjonsavdeling og avdeling for regler og kvalitet). Det er gjennom sertifiseringsavdelingen Debio tilbyr alle tjenester innenfor sertifisering og revisjoner; landbruksproduksjon og foredling, import og omsetning, samt akvakultur. I sertifiseringsavdelingen er ansatte organisert i team ut fra faglig og regional tilknytning, og til sammen utgjør personalressursene i avdelingen 22,8 årsverk fordelt på 27 ansatte. I løpet av året har 3 ansatte hatt foreldrepermisjon og 5 ansatte har hatt delvis permisjon eller midlertidig redusert stilling. Det var ingen som sluttet i Debio i løpet av Det er en jevn fordeling blant kvinner og menn. Det er 20 kvinner og 19 menn. Kompetanseutvikling: Målet for 2013 har vært å gjennomføre opplæring og ta i bruk nytt dataprogram for saksbehandling. Det har vært gjennomført intern opplæring og oppdatering innenfor fagområder og i bruken av datasystem. Vi har deltatt på eksterne kurs ut fra individuelle behov, både i tilknytning til dataprosjektet, for verneombud, innenfor økonomi og på lederutvikling. Vi hadde fellessamlinger over to dager for alle i Debio i uke 49. DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

10 KAPITTELTITTEL KAPITTELTITTEL Årsregnskap 2013 Sykefraværet i Debio: Debio er IA bedrift og jobber systematisk og forebyggende for å redusere sykefraværet, tilrettelegge for personer med funksjonshemming og bidra til at ansatte skal stå lenger i arbeidslivet. Vi har tett dialog og oppfølging av ansatte ved sykefravær og har tegnet helseforsikring med behandlingsgaranti for alle ansatte. Det legges fram kvartalsvise rapporter på sykefravær i bedriften. I 2013 har vi ikke hatt noen tilfeller av langtidsfravær og korttidsfraværet utgjorde 1,5 %. Landsgjennomsnittet på sykefravær for 2013 er foreløpig ikke tilgjengelig, men for årets ni første måneder lå gjennomsnittet på 6,5 prosent. Debio er Miljøfyrtårnsertifisert Debio er Miljøfyrtårnsertifisert og det føres årlig regnskap over CO2 utslippet. Det største CO2 utslippet skjer i forbindelse med biltransport i forbindelse med revisjonsarbeidet. I stedet for å kjøpe klimakvoter, betaler Debio CO2-kvote til et eget miljøfond. Forslag til miljøfremmede tiltak skjer etter innspill fra ansatte og behandles i et kontaktmøte mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Debio har vært Miljøfyrtårnsertifisert i fem år og skal resertifiseres for andre gang i DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

11 DEBIOS VIRKSOMHET INFORMASJONSARBEID DEBIOS VIRKSOMHET INFORMASJONSARBEID Resultatregnskap for 2013 DEBIO Balanse pr. 31. desember 2013 DEBIO Offentlig tilskudd, avgifter og andre inntekter Sum driftsinntekter EIENDELER Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Varekostnad (58 268) (41 921) Andre langsiktige investeringer Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader 2, 3, 4 ( ) ( ) 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Driftsresultat Omløpsmidler Varer Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum varer Sum finansinntekter Netto finans Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Ordinært resultat før skattekostnad Sum fordringer Ordinært resultat Årsresultat Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Overføringer Sum omløpsmidler Annen egenkapital Sum Sum eiendeler DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

12 KAPITTELTITTEL Balanse pr. 31. desember 2013 DEBIO KAPITTELTITTEL r 2013 DEBIO EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: * Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien * Leieavtaler er ikke balanseført * Kundefordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Varebeholdninger Varebeholdning er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og forventet salgsverdi. Inntektsføring 1. Periodiske tilskudd inntektsføres i den periode tilskuddet gjelder 2. Bevligninger til prosjekter inntektsføres når de er sikre i takt med fremtiden på prosjektene. 3. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Bjørkelangen, Sammenslåtte poster Posten Offentlige tilskudd, avgifter og andre inntekter er slått sammen av: Ola Cato Lie Styreleder Jon Frede Engdahl Nestleder Jakob Bjerkem Styremedlem Salg av tjenester til Mattilsynet Jens Edvard Kase Styremedlem Ernst Ole Ruch Styremedlem Marianne Leisner Styremedlem Gebyrer på kontrollen for Mattilsynet Tilskudd SLF-tiltak Øvrige inntekter fra div. salg og akva relaterte innt Leieinntekt Sum Torill Malmstrøm Styremedlem Petter Johan Stanghov Styremedlem Roy Haugen Daglig leder DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

13 2 - Lønnskostnader Lønnskostnader etc etc Spesifikasjon av lønnskostnader Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn KAPITTELTITTEL 2 - Lønnskostnader etc Lønn Arbeidsgiveravgift Spesifikasjon lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Lønn Pensjonskostnader Andre Arbeidsgiveravgift relaterte ytelser Andre relaterte ytelser Sum Pensjonskostnader Sum Andre regnskapsåret relaterte ytelser er det utført ca 33,6 årsverk I regnskapsåret er det utført ca 33,6 årsverk. Sum I regnskapsåret er det utført ca 33,6 årsverk. KAPITTELTITTEL 3 - Ytelse Ytelse til til ledende ledende personer personer Ytelse 3 til - ledende Ytelse personer Ytelse til ledende personer til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Type ytelse Daglig leder Styret Ytelse Lønn til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Type ytelse Daglig 79 leder 806 Pensjonsutgifter Styret Annen Lønn godtgjørelse Annen godtgjørelse Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder er ansatt i en åremålsstilling, til jfr. Aml Det er ikke inngått avtaler om etterlønn. Daglig leder er ansatt i en åremålsstilling, til jfr. Aml Det er ikke inngått avtaler om etterlønn. Daglig leder er ansatt i en åremålsstilling, til jfr. Aml Det er ikke inngått avtaler om etterlønn. 4 - Obligatorisk Obligatorisk tjenestepensjon tjenestepensjon Obligatorisk 4 - Obligatorisk tjenestepensjon tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Debio har kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, inklusiv AFP-ordning og følger GRS (god Debio Obligatorisk har kollektiv tjenestepensjon pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, inklusiv AFP-ordning og følger GRS (god regnskapsskikk) for små foretak i forhold til pensjoner. Selskapets andel av premien blir kostnadsført direkte over regnskapsskikk) for små foretak i forhold til pensjoner. Selskapets andel av premien blir kostnadsført direkte over lønnskostnader. Debio har kollektiv Det pensjonsordning er 39 ansatte som i Statens omfattes Pensjonskasse, av ordningen. lønnskostnader. Det er 39 ansatte som omfattes av ordningen. inklusiv AFP-ordning og følger GRS (god regnskapsskikk) for små foretak i forhold til pensjoner. Selskapets andel av premien blir kostnadsført direkte over lønnskostnader. Det er 39 ansatte som omfattes av ordningen. 5 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Revisjon 5 - og Revisjonshonorar andre tjenester Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- (inkl mva). Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- (inkl mva). Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- (inkl mva). 6 - Bankinnskudd Bankinnskudd posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er I posten 6 for - Bankinnskudd bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr kr I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Egenkapital Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital 7 - Egenkapital Egenkapital Årets Spesifikasjon resultat egenkapital Annen EK 905 Sum 616 Årets resultat Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld Spesifikasjon 2013 Fordringer med forfall senere enn 1 år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

14 KAPITTELTITTEL KAPITTELTITTEL DEBIOS ÅRSMELDING DEBIOS ÅRSMELDING

15 Design og produksjon 07 Media Foto forside, s.19 og s.27: Espen Seierstad NO-1940 Bjørkelangen Telefon: (+47) Org.nr:

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 2 Innhold Styrets melding 2014... 4 Årsregnskap 2014... 7 Noter 2014... 10 Kontantstrømanalyse... 18 Revisors beretning... 19 Driftsmidler 2014... 21 Maskin... 23 Ettermarked...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold ÅRSRAPPORT 1 INNHOLD Innledning Viksomhetens art / Konsernledelsen Miljørapportering Arbeidsmiljø og personale Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Årsresultat og disponeringer Fremtidig

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 Nøkkeltall En ansvarlig kunnskapsbedrift 1) Bruttomargin = 2) Resultatgrad = 3) Totalkapitalrentabilitet = driftsinntekt vareforbruk driftsinntekt resultat før vinmonopolavgift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Nøkkeltall 2013 2012 2011 2010 Salg i 1 000 liter Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 Sterkvin 636 670 708 781 Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 Øvrige produkt 2 078

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

KORT OM BLADCENTRALEN

KORT OM BLADCENTRALEN ÅRSRAPPORT 2008 KORT OM BLADCENTRALEN Virksomheten Bladcentralen distribuerer og markedsfører noen av de sterkeste merkevarene i Norge. Bestselgerne i 2007 var Se og Hør, Se og Hør Weekend, Her og Nå,

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår 2013 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2009 Kort om bladcentralen Virksomheten Bladcentralen distribuerer og markedsfører noen av de sterkeste merkevarene i Norge. Bestselgerne i 2009 var Se og Hør, Se og Hør Weekend, Her og Nå,

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer