ANDEBU UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011-2012 ANDEBU UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 SKOLEGUIDE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

2 Innhold: 1. Forside 2. Register 3. Rektor har ordet: Inspektør har ordet: 4. Sosiallærer har ordet / Rådgiveren har ordet: Elevrådskontakt / Sekretær: 5. Skoleruta Skoledagen 6. Klasser og rom Mobbing 7. Helsesøster Helsetjenesten 8. Barneombudet Andre kontakt steder 9. Regler bruk av skolens ikt -utstyr Regler for bruk av internett 10. Ordensreglement 11. Ordensreglement 12. Kart / Bilder Under etasjen 13. Kart / Bilder 1 - etasjen 14. Kart / Bilder 2 - etasjen 15. Kart / Bilder Gymsal / Svømmehall / Litt om skolen 16. Kart / Bilder Idrettshall 17. Skole området 18. Kjøre kart 19. Kjøre kart 20. Bilder Personalet 21. Bilder Personalet 22. Klasse bilder 8 A 23. Klasse bilder 8 B 24. Klasse bilder 8 C 25. Klasse bilder 9 A 26. Klasse bilder 9 B 27. Klasse bilder 9 C 28. Klasse bilder 10 A 29. Klasse bilder 10 B 30. Klasse bilder 10 C 31. Trivselsledere Elevrådet 32 Bakside Andebu Ungdomsskole, Besøksadresse: Andebu, Sentrum 8, - Postadresse: Andebu, Sentrum 1, 3158 Andebu. Telefon: Fax: E post: - Hjemmeside:

3 Rektor har ordet: Andebu ungdomsskole er din arbeidsplass fra nå av og til du er ferdig med 10. klasse Skolen er ditt sted å være seks timer hver dag. Her skal du lære å omgås andre, å ta hensyn, å utvikle evner, anlegg og interesser, prøve deg på lette og vanskelige oppgaver, føle medgang og motgang, gi og ta imot råd og hjelp. Kort sagt: Skolen er din arbeidsplass i tiden framover En av skolens viktigste oppgaver er kunnskapsformidling. Du skal i tre år arbeide mot de kompetansemålene som er satt opp i fagplanene i hvert fag. Jeg regner med at du i løpet av disse årene har økt kompetansen, slik at du står godt rustet til overgangen til videregående skole. Skolen har satt opp denne visjonen; Kunnskap gjennom arbeid, engasjement og trivsel Det er mitt håp at Andebu ungdomsskole blir en god arbeidsplass, et hyggelig sted å være for deg, og at du får noe fint og positivt ut av årene ved skolen. Jeg håper at du vil trives her og utvikle deg til et positivt og sunt menneske som kan fylle din plass i samfunnet på en fin måte. Erik R. Hagen Velkommen til skolen! Erik R. Hagen. Inspektør har ordet: På ungdomsskolen er vi to inspektører, som holder til i 1. etasje på hvert vårt kontor. Vi heter Bjørn Gurijordet og Jan Losnedal, og vi samarbeider tett. Vi har bl.a. ansvar for oppføling av enkeltelever, timeplaner, vikarer, nasjonale prøver, tentamener, eksamener og skolens utviklingsarbeid. En av oss er vanligvis tilgjegelig, og du er velkommen til å snakke med oss hvis du lurer på noe. Vel møtt på ungdomsskolen! Bjørn Gurijordet og Jan Losnedal Bjørn Gurijordet Jan Erling Josnedal Andebu Ungdomsskole, Besøksadresse: Andebu, Sentrum 8, - Postadresse: Andebu, Sentrum 1, 3158 Andebu. Telefon: Fax: E post: - Hjemmeside:

4 Sosiallærer har ordet: Som sosiallærer samarbeider jeg med kontaktlærene når det er elever som trenger ekstra tid til oppfølging. Noen elever kommer også direkte til meg for å prate. Jeg har taushetsplikt på samme måte som kontaktlæren, og sammen prøver vi å løse konflikter og lette hverdagen for den enkelte. Jeg er stadig innom klassene for å hente elever ut for en prat, så vi treffes nok sikkert Jeg har kontor ved siden av inspektøren. Hvis du har behov for en prat, stikk innom og se om jeg er ledig Jeg regner med at vi treffes! Rådgiveren har ordet: Inger Nilsen Det er nok i 10. klasse du møter meg mest. I løpet av februar i 10. klasse skal du ta et av de viktigste valgene dine så langt, nemlig valg av videregående skole. Gjennom samtaler og orientering i klassen samt skolebesøk, prøver jeg å hjelpe deg med dette. I tillegg får skolen besøk av folk som kan mye om ulike yrker og utdanningsprogram. I 9. klasse er det mange som gleder seg til arbeidsuka. Da gjør jeg det jeg kan for at du skal få en hyggelig og meningsfull uke. I tillegg vil dere få orientering om utdanningsveier og yrker gjennom utdanningsvalg (2 timer per uke) Jeg håper du som går i 8. klasse føler deg velkommen hit til ungdomsskolen! Sammen med mange andre jobber jeg for at du skal trives best mulig. Jeg kommer innom i 8 klassene på våren for å starte opp med info om utdanning og yrker Sosiallærer Inger Nilsen Rådgiver Helge Ljosland Til slutt: Jeg prøver å ha døra mest mulig åpen slik at det er kort vei inn til en prat. Elevrådskontakt: I starten av skoleåret skal du være med på å stemme fram en elevrådsrepresentant og en vara i din klasse. Det er viktig at man velger noen som kan og vil gjøre en slik jobb! Hvis DU blir med i elevrådet, er det DIN mulighet til å være med på å bestemme hvordan skolen og samfunnet skal være. Du får innsikt i grunnleggende demokratiske verdier, lærer å fremme saker og samarbeide med medelever og andre. Du må være engasjert og følge med på det som skjer og minne klassen din på viktige saker og arrangement som elevrådet er med på. Vi sees! Vibeke Longva Stavdal, elevrådskontakt Vibeke L. Stavdal Sekretær: I administrasjonen finner dere sekretæren. Jeg tar i mot besøkende på skolen og formidler telefonbeskjeder til både elever og personalet. Primært ønsker jeg at elevene tar kontakt med kontaktlærer. Jeg har ansvar for alt fra brevskriving, kopiering, formidling av post, innkjøp av undervisningsmateriell, o.s.v. Hilsen sekretæren! Irene G. Pettersen Sekretær Irene G. Pettersen - 4 -

5 SKOLERUTA / 2012: Høsthalvåret: Onsdag 22. august - tirsdag 20. desember 2011 Vårhalvåret: Tirsdag 3. januar - fredag 22. juni 2012 MÅNED ANT DAGER FERIER OG FRIDAGER AUGUST 08 Første skoledag: Mandag 22/08 SEPTEMBER 22 OKTOBER 16 Høstferie uke 40: 03/10-07/10 NOVEMBER 22 DESEMBER 14 Siste skoledag: fredag 20/12 JANUAR 21 Første skoledag: mandag 03/01 FEBRUAR 16 Vinterferie uke 08: 20/02 24/02 MARS 22 APRIL 14 Påskeferie: 02/04-09/04 + fridag 30/04 MAI 19 Fridager: 01/05-17/05-18/05-28/05 JUNI 10 Siste skoledag fredag 22/06 PLANLEGGINGSDAGER FOR LÆRERNE: Tirsdag 16, onsdag 17, torsdag 18, fredag 19, 2011 Mandag 02, og mandag 25 juni ( 25 juni kan legges til to ettermiddager ) SKOLEDAGEN: Skoledagen starter: time time Friminutt time Storefri Kantia åpen: time Friminutt time Friminutt time Skoledagen slutter:

6 KLASSER OG ROM: 8 A. 25 elever. Rom 2 Kontakt: Åge Pedersen / Catrine Ellefsrød. 8 B. 20 elever. Rom 3. Kontakt: Vibeke Longva Stavdal / Marit Veiseth Legreid 8 C. 14 elever. Rom 1. Kontakt: Anne Gunn Paulsen 9 A. 26 elever. Rom 4. Kontakt: Tora Teigen / Stine Hagtvedt 9 B. 27 elever. Rom 5. Kontakt: Anita Gregersen / Charlotte Løreng-Olsen 9 C. 26 elever. Rom 6. Kontakt: Wenche Lenes / Sigvald Weterhus 10 A. 28 elever. Rom 8. Kontakt: Trine M. Bergan / Jorund Fjellanger 10 B. 26 elever. Rom 7. Kontakt: Ole Kristian Hvidsten / Øystein Vestøl 10 C. 28 elever. Rom 9. Kontakt: Tove-Mette Rzniqi / Nina H. Olsen. MOBBING: På UNG.NO nettside om mobbing kan vi lese: Vi snakker generelt om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Direkte mobbing Det vonde og ubehagelige kan være direkte mobbing med slag, spark, skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler. Erting som blir gjentatt selv om den som blir ertet eller viser at denne har ubehag, regnes også som mobbing Indirekte mobbing Like vondt kan det være å bli utsatt for indirekte mobbing: det å bli frosset ut og ikke få være med i kameratflokken, bli baksnakket og at andre legger hindringer i veien slik at en ikke får venner. Men man pleier ikke å regne erting på et mer vennskapelig plan som mobbing. Det er heller ikke mobbing når to personer som er fysisk eller psykisk omtrent like sterke, slåss eller krangler. Mer informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter finner du på: Skolen har en nulltoleranse for mobbing, og vil arbeide aktivt for oppfylle dette. Det er viktig at vi er tolerante og viser omtanke og omsorg for hverandre uansett oppfatning og væremåte. Målet er at vi alle skal trives på skolen og blant venner. På denne måten vil vi få en god skole hvor alle vil trives og kan lære

7 HELSESØSTER: - Helsesøster skal være et lavterskel tilbud for elevene ved ungdomsskolen. Vi tilbyr målrettede helseundersøkelser og helseopplysninger. D.v.s. gir informasjon til elever og foreldre om hvordan kroppen fungerer, for at alle selv skal ha kunnskap til å passe på sin egen helse. Dette foregår enten i samtalegrupper eller i undervisning i timene, i samarbeide med kontaktlærerne. I 10.klasse blir det vaksinert mot polio. Jeg er på Andebu Ungdomsskole hver tirsdag, og er da også tilgjengelig for enkeltsamtaler med elever. Foreldre kan også ta kontakt med meg for å gjøre en avtale. Ann Kristin Olsøy Solberg. Helsesøster på Andebu Ungdomsskole er Ann Kristin Olsøy Solberg Ann Kristin Olsøy Solberg. Treffes på: Andebu Ungdomsskole, tirsdag tlf / Andebu helsestasjon / HELSETJENESTEN: Helsesøster / Klinisk spesialist i psykisk helsevern, barn og unge Jeg jobber på familiesenteret i et psykologisk lavterskeltilbud for barn og unge i kommunen. Du (eller foreldrene dine) kan ta kontakt med meg hvis du skulle trenge en å snakke med -for eksempel hvis du føler deg deppa, urolig/redd, har det vanskelig i familien din, eller har trøblete tanker du strever med. Grethe Cederkvist Grethe Cederkvist Mitt tlf nr er: / (hverdager 08-16) - 7 -

8 BARNEOMBUDET: På deres nettside kan vi lese: Helsesøster Når man er under 16 år er det slik at foreldre eller andre med foreldreansvar skal informeres fra helsesøster. Men det finnes unntak: Når man er mellom 12 og 16 år skal ikke opplysninger gis til foreldrene hvis det finnes viktige grunner for det, som bør respekteres. Dette er særlig aktuelt i spørsmål om prevensjon og abort eller lettere psykiske problemer eller for eksempel i mishandlingssaker. Dette betyr at man kan snakke med helsesøster om mange ting som hun ikke trenger å fortelle til foreldrene. I tillegg går det jo an å diskutere nettopp dette med helsesøster, - hva du synes hun kan si og ikke si videre. Helsesøster har også en opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller blir utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt. Lærere Lærere har i utgangspunktet taushetsplikt om ting eleven forteller. Han eller hun kan bare fortelle ting videre dersom de får elevens eller foreldrenes samtykke. Taushetsplikten gjelder imidlertid ikke overfor de andre lærerne. Lærere har rett til å diskutere seg imellom, men dette bør foregår på en ryddig måte og det de diskuterer skal ikke bli allment kjent på skolen. Brudd på taushetsplikten kan anmeldes til politiet og er straffbart. Læreren har likevel ikke taushetsplikt overfor foreldre. Fordi foreldrene er ansvarlige for at barnet har det bra, er læreren nødt til å fortelle om ting som de mener det er viktig at foreldre vet for at de skal kunne være nettopp gode foreldre. Det er likevel slik at læreren må være fornuftig i vurderingen av hva hun sier videre. Dersom ting kommer fram i en fortrolig samtale mellom deg og læreren og du ber om at dette ikke kommer videre til foreldrene dine, bør læreren tenke seg godt om og ha gode grunner før hun forteller ting videre. Hammersborg torg 1 PB.8889 Youngstorget 0028 Oslo - ) ANDRE KONTAKT STEDER: Klara klok: Krisetelefonen: Røde Kors telefon Homofiles ungdomstelefon: Telefon: Faks: Epost: Internettsted hvor du anonymt kan stille spørsmål til helsesøster, lege, psykolog og prest: Drevet av Kirkens SOS SUSS-telefonen: Her kan du ringe inn hvis du har spørsmål om kropp, følelser, seksualitet, prevensjon m.m Rådgivning om Spiseforstyrrelser: Statens informasjonsside til ungdom: Stiftelsen psykiatrisk opplysning: Alarmsentralen telefon: Barnevernet tilgjengelig døgnet rundt. Alarmsentralen internasjonalt nummer Døgnåpent telefon for incest og seksuelt misbruk

9 REGLER FOR BRUK AV SKOLENES IKT UTSTYR: IKT-utstyret er kjøpt inn av kommunen for at du skal kunne bruke det til: 1. å trene på ferdigheter i programmer som lærere gir beskjed om 2. å hente informasjon til prosjektarbeid eller oppgaver du skal løse 3. å lage presentasjoner og liknende i forbindelse med prosjektarbeid 4. andre aktiviteter knyttet til undervisning og læring 5. lovlige aktiviteter Alle brukere ønsker at utstyret alltid skal være i orden. Det er ditt ansvar å hjelpe oss med dette. Alle brukere får brukernavn, passord og lagringsområde. Pass derfor på at ingen andre får vite passordet ditt. REGLER FOR BRUK AV INTERNETT: Gjør skolens nettverk og Internett til et nyttig og trivelig sted å bruke. Ikke alle som bruker Internett har ærlige og redelige hensikter. Gi ikke ut opplysninger om deg selv. Vis respekt for andre Internettbrukere. Du kan treffe alle typer mennesker på nettet, og du vet ikke alltid hvordan de reagerer på ting du skriver. Ærekrenkende eller på annen måte uakseptabelt språk må ikke forekomme, verken i e-post, diskusjonsgrupper eller chatting. Din Internettbruk må ikke bryte norsk lov. Vis respekt for det andre har lagt ut på Internett. Ikke bruk andres tekst og bilder uten å si hvor det er hentet fra. Er dette materialet copyrightbeskyttet skal rettighetshaver gi skriftlig tillatelse til publisering. Oppsøk ikke sider på Internett som inneholder pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk materiale. Husk at systemansvarlig på skolene kan logge bruken av nettet. Du kan bli utestengt dersom du bryter reglene. Med hilsen: Kjell Skalleberg IKT-ansvarlig - 9 -

10 ORDENSREGLEMENT FOR ANDEBU UNGDOMSSKOLE: Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere og andre ansatte. Alle har sine oppgaver på skolen, og vi ønsker at skolen skal være en hyggelig arbeidsplass for alle. Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, både det fysiske og det sosiale miljøet på skolen, på skoleveien og på arrangementer i skolens regi utenfor skolens område. FELLES MÅL: 1 Samværet og samarbeidet på skolen bygger på høflighet, hensynsfullhet, toleranse og respekt for hverandre. 2 Alle har et ansvar for å ta vare på bygninger, inventar og materiell. 3 Alle skal føle seg trygge på skolen, og vi vil derfor unngå all form for mobbing. ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER: 1. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 2. Du har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behova dine. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemminger. 3. Skolen skal jobbe aktivt for at du skal føle deg trygg og ha sosial tilhørighet. 4. Du må møte presis til undervisning og levere det arbeidet du er pålagt, til rett tid. 5. Dersom du har vært borte fra skolen, skal du ha med skriftlig melding fra hjemmet etter fraværet. Etter tre dagers fravær må skolen kontaktes. 6. Det er ikke tillatt å være på skolen hvis du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Det er heller ikke tillatt å ha med alkohol, snus, røyk eller andre rusmidler på skolen, verken i skoletida eller på skolens arrangementer. Godteri, energidrikker og brus tillates heller ikke. 7. Alle må hjelpe til med å holde klasserom, ganger og skolens uteområde i god orden og fri for søppel. 8. Dersom noen har et viktig ærend, kan det gis tillatelse til å gå utenfor skolens område. Det skal normalt foreligge melding fra foresatte. 9. Det er ikke tillatt å ha med gjenstander på skolen som kan skade deg selv og andre. 10.Vi må unngå en hver form for mobbing. Det er ikke tillatt å utsette andre for psykisk eller fysisk vold. 11.Snøballkasting og kasting av andre gjenstander er forbudt utenfor blink. 12.Mobiltelefoner, div musikkspillere og annet elektronisk utstyr skal ikke ligge framme i timene og når det foregår felles arrangementer i skolens regi. Bruk av musikk i timeplanfestede arbeidstimer og i kunst og håndverkstimer tillates etter avtale med lærer. 13.Verdisaker (mobiltelefoner, datamaskiner, penger o.l.) tas med på elevenes eget ansvar Det kan i enkelte tilfelle være aktuelt å fravike reglene ovenfor. I så fall blir det gjort spesielle avtaler hver gang. TILTAK SOM KAN BENYTTES VED BRUDD PÅ REGLENE: Vi håper at alle bidrar til å skape den arbeidsplassen som vi gjerne vil ha. Men dersom noen ødelegger for andre og ikke følger de reglene vi har blitt enige om, må skolen reagere på ulike måter: 1. Du kan få anmerkning, eventuelt med muntlig og/eller skriftlig melding hjem. 2. Du kan få nedsatt karakter i orden og oppførsel. 3. Du kan bli pålagt erstatning i forbindelse med skader og hærverk. 4. Utstyr, gjenstander o.a. som det ikke er lov å ha med eller bruke på skolen, kan bli beslaglagt for en tid, eventuelt oppbevart til foreldrene henter de. 5. Du kan bli utelukket av skolens datanettverk. 6. Du kan bli utelukket fra å delta på skolereiser eller andre arrangementer på grunn av disiplinære forhold, selv om prinsippet er at samtlige elever i klassen/klassene deltar. Ved utelukking vil det bli lagt opp til undervisning med tilsvarende innhold som på reisene/ved arrangementene. 7. Du kan bli pålagt å sitte igjen på skolen om ettermiddagen eller møte på skolen før første time. Lærer vil da være til stede. 8. I spesielle tilfelle kan rektor vise ut en elev inntil tre dager. Rektor skal da rådføre seg med elevens lærere, og hjemmet skal om mulig bli orientert på forhånd. 9. Før tiltak blir satt i verk, vil du få anledning til å uttale deg hvis det er praktisk mulig

11 ORDENSREGLEMENT FOR ANDEBU UNGDOMSSKOLE: Konsekvenser ved brudd på skolens reglement for orden og oppførsel Hendelse Hver gang Ved gjentakelser Uro i timene Oppførselsanmerkning Oppførselsanmerkning, beskjed til hjemmet, oppfølging med ledelsen. Fare for nedsatt Følger ikke beskjeder og pålegg Grov munnbruk, banning, trakassering Ødeleggelse/ hærverk Mobbing/ slåssing Bruk av vold/trusler Oppførselsanmerkning. Eleven kan vises til et kontor (ledelsen) Oppførselsanmerkning Oppførselsanmerkning og utbedring/erstatning. Oppførselsanmerkning. Telefon og/eller brev hjem. Skolens antimobbeplan følges. Oppførselsanmerkning. Hjemmet kontaktes. oppførselskarakter. Foresatte kontaktes og eleven hentes/sendes hjem. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Telefon hjem. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Grovt hærverk blant annet tagging politianmeldes. Utvisning. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Utvisning. Det henstilles til krenkende part om å anmelde. Hvis ikke, kan skolen vurdere anmeldelse. Telefon hjem, i grove tilfeller utvisning. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Politiet kan kontaktes. Snøballkasting Oppførselsanmerkning hvis målet er en annen person. Beskjed hjem. Tyveri Oppførselsanmerkning. Telefon hjem. Rusmidler Oppførselsanmerkning. Utvisning. (Politi) og barnevern underrettes av rektor. Har med ulovlige gjenstander Filming/lydopptak/foto uten samtykke Juksing Bruk inne av: rullebrett, sparkesykkel, rulleskøyter og ball Oppførselsanmerkning og beslagleggelse. Oppførselsanmerkning. Hjemmet kontaktes Oppførselsanmerkning. Eleven kan avlegge ny prøve etter avtale. Ved tentamen/terminprøver blir eleven vist bort og får ikke karakter. Oppførselsanmerkning Politiet kontaktes. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Dersom bilder publiseres uten samtykke: utvisning og politianmeldelse. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Inndragelse og utlevering etter skoletid. Kommer for sent Ordensanmerkning Telefon hjem. Fare for nedsatt ordenskarakter. Mobilbruk i timene Skulking/ ulovlig fravær Ordensanmerkning. Beslaglegges inntil skoledagens slutt. Ordensanmerkning. Telefon hjem og gjensitting. Oppførselsanmerkning. Leveres kontoret og foresatte må hente. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Brev hjem. Møter med foresatte. Fare for nedsatt ordenskarakter. Ved langvarig ulovlig fravær sendes melding til barnevernet. Ulovlig besøk i sentrum Ordensanmerkning Oppførselsanmerkning og telefon hjem. Forsøpling Ordensanmerkning. Eleven Fare for nedsatt ordenskarakter. rydder opp. Glemming Ordensanmerkning Fare for nedsatt ordenskarakter. Røyking/snus Ordensanmerkning. Beskjed hjem. Oppførselsanmerkning. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Aktuelt ved vurdering av orden er: Presist fremmøte til timene. At bøker og annet nødvendig utstyr er med Innlevering til riktig tid Orden ved elevens arbeidsplass og hylle Orden i skriftlig arbeid Aktuelt ved vurdering av oppførsel er: Oppførsel i forhold til medelever Oppførsel i forhold til lærere og andre voksne i skolesamfunnet Oppførsel i forhold til arbeidsro i klassen / gruppen Ødeleggelser av inventar og utstyr

12 UNDER ETASJE: Heis WC

13 1. ETASJE: WC. Heis WC Sosiallærer Inspektør Inspektør Rektor Møterom Rådgiver Lærerrom Arb.-1. Arb.-2. Arb

14 Gr rom 10c Gr rom 10a. Gr rom 10b. Gr rom 9a. Gr rom 9c. Gr rom 8a. Helsesøster Gr rom 8c. Gr rom 8b. 2. ETASJE: Rom 6. 9 C. Heis Rom B. Rom A. Rom C. WC. Rom 5. 9 B. Gr rom 9b Rom 4. 9 A. Rom 1. 8 C. Rom 3. 8 B. Rom 2. 8 A

15 GYMSAL OG SVØMMEHALL: LITT OM SKOLEN. Ved innføringen av niårig grunnskole besluttet Andebu kommune og legge ungdomsskolen i sentrum. Den sto ferdig til bruk ved skolestart i 1968, og hadde elever fra de tre barneskolene i Høyjord, Andebu og Kodal. Den første tiden huset skolen kontorer for kommunens skoleadministrasjon og det kommunale biblioteket. Fram til utvidelsen og rehabiliteringen i 2004 var det derfor kun gjort små forandringer innvendig siden Slik vi møter skolen i dag har den ca. 100 rom. Det er 9 klasserom, 9 gruppe rom og spesialrom for musikk, naturfag, mat og helse, kunst og håndverk og data. Skoleåret vil skolen ha ca. 230 elever og ca. 40 ansatte. ( 26 lærere 3 assistenter.)

16 IDRETTSHALL:

17 Gravhauger. Der er funnet gravhauger på ca. 30 gårder i Andebu (på 17 gårder i hovedsognet, 5 i Høyjord og 7 i Kodal). På noen gårder er det flere eller mange hauger. Gravhaugene dekker flere tidsepoker. Der finnes således noen fra bronsealderen, men de ble dominerende først i og med jernalderen (dvs. fra ca. 500 f. Kr. og utover). I Andebu hovedsogn: Holt, Skatvedt, Stulen, Gran, Nordre Haugan (mange), Andebu prestegård, Møyland (flere), Askjem, Øvre Skjelland, Nedre Skjelland (mange), Rød, Øde Hotvedt, Halum, Haugberg, Berg (?), Lerskall, Våle (mange)

18 - 18 -

19 - 19 -

20 Trine M. Bergan Bjørn Gurijotdet Wenchge Lenes Siv R. U. Breitve Erik Rune Hagen Helge Ljosland Personale Anita DaHL Stine Hagtvedt Jan Erling Josnedal Cathrine Ellefsrød Marie Kvia Halsne Charlotte R Løreng-Olsen Siri Hauge Fevik Anita Gregersen Inger Nilsen Jorun Fjellanger Ole Kristian Hvidsten Aina Nystuen Mette Gran Marit Veiseth Legreid Nina H. Olsen

21 Anne Gunn Paulsen Øystein Vestøl Gunhild G.Røyne Åge Hilmar Pedersen Sigvald Wetrhus Sigrid Madsen Personale Vigdis Robertson Irene G. Pettersen Woletta M Zagan Tove-Mette Rzniqi Kari Pettersen Monika Hodir Kjell Skalleberg. Einar Nyhus Vibeke L Stavdal Susann B Almenning. Grethe Cederkvist Tora Teien Nina Auglend Ann Kristin Olsøy Solberg

22 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Mina Angel Maja Katrine Rød Michal Jakub Gorzynski Siri Bråvold Alexander Hegge-Wick Caroline Ektvedt 8 A Kontaktlærere: Cathrine Ellefsrød og Åge Hilmar Pedersen Mathias Moland Henrik K. Gravdal Martine Halum Filip T. Olsen Kristoffer Halvorsen Marte Marie Almquist Simen Grorud Jenny Rotli Freim Frida Trevland Abdirahman Mohamud Heidrun Beate Woll Maria Celine Aas Ingvild Aasrum Karoline Trevland Benjamin K. Askedalen Maren Andrea Brathaug Susanne L. Håkonsen Thomas T. Thorød Marte Trollsås Vestly

23 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Øyvind Trollsås Aleksander M. Elgesem Karina S. Lindgaard Michael Aleksander Trollsås Ruben Lunde Caroline T. Løvli 8 B Kontaktlærere: Marit Veiseth Legreid og Vibeke Longva Stavdal Philip A. K. Hallvig Ronja Nikoline L. Valmestadrød Asbjørn S Kolstad. Tobias Nielsen Lars Iver Havn Soma Casper Styrvold Miriam S Anglevik. Henrik Olsen Maria D. Hillestad Natalie H. Tveitan Silje Abrahamsen Katrine Terjesen Eline Flåm Camilla Rye-Johnson

24 Rad 2. Rad 1. Malen Marie Vegem Bjaanes Hans William Hvam Taula Henrikke Valstad Nathaniel Røyne Engbråten 8 C Kontaktlærere: Anne Gunn Paulsen Emilie Stålerød Larsen Jacob Christer Lindèn Mathea Christiansen Carl Erik Almgren Anniken Hynne Theodor Edh Josefine Hytten Torbjørn Aashildrød Karoline Haugeland Dani Fossum

25 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Mathias Kristiansen Michelle Hansen Ingrid A. Jaksland Thomas Røsholdt Are Pedersen Anders Abrahamsen Kristian I. Nilsson Maren B. Jonsrud Oliver Rindedal 9 A Kontaktlærere: Tora Teien og Stine Hagtvedt Ida Haugo Amalie Dehli Anders A. Ektvedt Helle Bjerke Simen S. Linnestad Thea Elise Nilsen Frida Fevang Kristoffer Hassum Andrea S. Lindstrøm Sara Hansen Alina Hilsen Celina Tveiten Torjus Flåm Lillian Gaasholt Johanna E. Fevang Malin Hassum Jonas Rene N. Kristiansen

26 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Marius H. Skogstad Lotte H. Lønn Taran Leegaard Martin Gran Lima Ingvild Skjauff Stine Haug 9 B Kontaktlærere: Anita Gregersen Hansen og Charlotte Elisabeth Løreng-Olsen Johan Knippen Susanne T.D. Landsem Malin Kortgård Stian H.Borge Jane L. N. Kristiansen Connie Simonsen Marcus Eriksen Charlotte Ødegården Kristine Myrvang Elzbieta Antosz Julie Myhre Fon Martin Skjeggerød Martine H. Skogstad Sunniva Fon Olsen Tobias B. Holmen Sandra M. V.Haugnes Simen Hansen Kristian Thorvaldsen Sofie Grimsrud Markus B. Axelsen Trym Høiberg

27 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Pernille T. Westrum Annette A. Petersen Veronika Nielsen Sofie Eriksen Sunniva J. Hagen Stine K. Hansen Suvad Jakupovic Johanna Osmundsen Natthawut Duangpanya 9 C Kontaktlærere: Wenche Lenes og Sigvald Wetrhus Sunniva Tollnes Maja Røed Lohne Aina S.Mathisen William Terjesen Henriette K. Tveitan Victor Ulland Dorthe E. Jonsmyr Madelen Næss Halvorsen Jonas Kristiansen Bjørn Kristoffer W. Gulli Vilde Eckholdt Siri-Christine D. Gåsholt Robert Gåsholt Bjørn Andre Ringdal Tor Andreas L. Høibraaten Mohammad Tadjik Arian Sabori

28 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Line Katrine Gran Martine E. Riis Camilla Styrvold Elin Hynne Sofie Sagen Celine Prøytz Ina Cathrine Mørken Fadumo-Sahra Mohamud 10 A Kontaktlærere: Trine Mæland Bergan og Jorund Fjellanger Anna Renathe Trollsås Nicolay Aksel G.Sandnes Katrine L. Karlsen Cathrine Myhre Mathilde Oskarsen Thorvald Pedersen Ireneusz Zagan Oda J. Kirkeby Caroline S. Nordbotten Magnus R. Sanner Bekas Hadi Ahmed Andrea Hansen Ole -Henrik N. Jahre Sondre Fløgum Dennis Lewin Stian K. Engblom Mathias L. Myhre Taran Gaasholt Tor Magnus Didrikson

29 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Jørgen Dahl Moe Benedicte Tveitan Nicolai Sølversen Tom Erland Fevang Helmine H. Dahl Lisa Riis Sebastian Hovland Camilla M.Olsen 10 B Kontaktlærere: Ole Kristian Hvidsten og Øystein Vestøl Kine Marielle H. Øverland Koresh Behmani Hajrudin Jakupovic Ida K. Skjelland Vetle M. Skoli Fredrik Gabrielsen Arthur Nilsen William F. Kjær Odd-Jonas N. Askjem Magnus Eckholdt Helmine Osmundsen Jonathan Nielsen Pål-Kristoffer Landsem Camilla S. Jakobsen Benjamin Berge Roy-Edmund Karo Martine T. Vestly

30 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Jostein Bjørnstad William Sølversen Damian Dawid Pasek Andreas William Boyle Anniken Smedsrud Paulina Koszalka Charlotte Sti Nilsen 10 C Kontaktlærere: Nina Hallingstad Olsen og Tove-Mette Rzniqi Jardar Bjørnstad Rebecca Myhre Fon Alexandra S. Thoresen Karsten N. Nørberg Marie L. Skibenes Glenn Tore N. Anundsen Veronica K. Hamer Tania Karem Robin H.Larsen Thor Oddvar Havn Soma Stine Marie Grønstad Jenny Aske Alf-Fredrik Bøen Mia Tvile Skøtt Linnea Grorud Tonje Solheim Maiken Furuheim Glenn Heian Aina Johansen Madelen Bergh Nicolai HeggeWick

31 Kort om Trivselsprogrammet Trivselsprogrammet er et program for økt aktivitet i friminuttene. Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og økt aktivitet og trivsel. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse. Trivselsprogrammet er ikke et anti mobbe program. Mer informasjon finner du på Trivselsledere for Andebu ungdomsskole: 8A 8B 8C skal være inkluderende skal få med medelever på aktiviteter og spill bærer synlige kapteinsbind melder i fra om mobbing. Diehar et spesielt mandat for å gjøre dette siden de er valgt av medelever tar seg spesielt av dem som går alene Simen Grorud Maren Brathaug Abdi Mohamud Lars Iver Soma Asbjørn Kolstad Miriam Anglevik Mathea Christiansen Carl Erik Almgren 9A 9B 9C Johanna Fevang Oliver Rindedal Sara Hansen Johan Knippen Ingvild Skjauff Julie Fon Bjørn Kristoffer Gulli Tor Andreas Høibraaten Johanna Osmundsen Elevrådet ved Andebu ungdomsskole A 10B 10C Line Katrine Gran Camilla Nordbotten Ole Henrik Jahre Nicolai Sølversen Fredrik Gabrielsen Karsten Nørberg William Boyle Veronica Hamer Stine Grønstad 8A Kristoffer Halvorsen 8A Jenny Freim Vara 8B Tobias Nielsen (bytte etter jul) 8B Natalie Hillestad Tveitan Vara 8C Mathea Christiansen 8C Torbjørn Aashildrød Vara 9A Anders August Ektvedt (bytte etter jul) 9A Frida Fevang Vara 9B Johan Knippen 9B Julie Myhre Fon Vara 9C Siri-Christine Dokka Gåsholt 9C Johanna Osmundsen Vara 10A Ole Henrik N. Jahre Leder Skoleballgruppe 10A Line Katrine Gran Skoleballgruppe 10B Vetle Mathias Skoli Sekretær Skoleballgruppe 10B Helmine Hallenstvedt Dahl Skoleballgruppe 10C Andreas William Boyle Nestleder Skoleballgruppe 10C Stine Marie Grønstad Skoleballgruppe SU (Samarbeidsutvalget): 10A: Ole Henrik N. Jahre, 10C: Andreas William Boyle SMU (Skolemiljøutvalget): 10A: Ole Henrik N. Jahre, 10C: Andreas William Boyle, 8B: Natalie Hillestad Tveitan Vara: Tobias Nilsen

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 2012-2013 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole Utdanningsetaten Bøler skole Informasjon 2015/2016 Bøler skole https://boler.osloskolen.no Utmarkveien 4 Postboks 85 Bøler 0620 Oslo Tlf: 23 46 43 00 E-post: boler@ude.oslo.kommune.no https://boler.osloskolen.no

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Blanke ark til et nytt år!

Blanke ark til et nytt år! 1 Blanke ark til et nytt år! INNHOLD Aktivitetsplan høst 2012 44 Aktivitetsplan vår 2013 46 Arbeidsmiljø og orden 15 Biblioteket 16 Bokskap 19 Brannalarm 15 Elevenes skolemiljø 160 Elevhelsetjenester 11

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole 0 Heimdal videregående skole Informasjonshefte skoleåret 2013 2014 www.heimdal.vgs.no 1 INNHOLD Vel møtt 2 Kort historikk 3 Skolens ledelse og administrasjon 5 Ledelsens arbeidsområder 6 Skolens styringsorganer

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer