ANDEBU UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011-2012 ANDEBU UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 SKOLEGUIDE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

2 Innhold: 1. Forside 2. Register 3. Rektor har ordet: Inspektør har ordet: 4. Sosiallærer har ordet / Rådgiveren har ordet: Elevrådskontakt / Sekretær: 5. Skoleruta Skoledagen 6. Klasser og rom Mobbing 7. Helsesøster Helsetjenesten 8. Barneombudet Andre kontakt steder 9. Regler bruk av skolens ikt -utstyr Regler for bruk av internett 10. Ordensreglement 11. Ordensreglement 12. Kart / Bilder Under etasjen 13. Kart / Bilder 1 - etasjen 14. Kart / Bilder 2 - etasjen 15. Kart / Bilder Gymsal / Svømmehall / Litt om skolen 16. Kart / Bilder Idrettshall 17. Skole området 18. Kjøre kart 19. Kjøre kart 20. Bilder Personalet 21. Bilder Personalet 22. Klasse bilder 8 A 23. Klasse bilder 8 B 24. Klasse bilder 8 C 25. Klasse bilder 9 A 26. Klasse bilder 9 B 27. Klasse bilder 9 C 28. Klasse bilder 10 A 29. Klasse bilder 10 B 30. Klasse bilder 10 C 31. Trivselsledere Elevrådet 32 Bakside Andebu Ungdomsskole, Besøksadresse: Andebu, Sentrum 8, - Postadresse: Andebu, Sentrum 1, 3158 Andebu. Telefon: Fax: E post: - Hjemmeside:

3 Rektor har ordet: Andebu ungdomsskole er din arbeidsplass fra nå av og til du er ferdig med 10. klasse Skolen er ditt sted å være seks timer hver dag. Her skal du lære å omgås andre, å ta hensyn, å utvikle evner, anlegg og interesser, prøve deg på lette og vanskelige oppgaver, føle medgang og motgang, gi og ta imot råd og hjelp. Kort sagt: Skolen er din arbeidsplass i tiden framover En av skolens viktigste oppgaver er kunnskapsformidling. Du skal i tre år arbeide mot de kompetansemålene som er satt opp i fagplanene i hvert fag. Jeg regner med at du i løpet av disse årene har økt kompetansen, slik at du står godt rustet til overgangen til videregående skole. Skolen har satt opp denne visjonen; Kunnskap gjennom arbeid, engasjement og trivsel Det er mitt håp at Andebu ungdomsskole blir en god arbeidsplass, et hyggelig sted å være for deg, og at du får noe fint og positivt ut av årene ved skolen. Jeg håper at du vil trives her og utvikle deg til et positivt og sunt menneske som kan fylle din plass i samfunnet på en fin måte. Erik R. Hagen Velkommen til skolen! Erik R. Hagen. Inspektør har ordet: På ungdomsskolen er vi to inspektører, som holder til i 1. etasje på hvert vårt kontor. Vi heter Bjørn Gurijordet og Jan Losnedal, og vi samarbeider tett. Vi har bl.a. ansvar for oppføling av enkeltelever, timeplaner, vikarer, nasjonale prøver, tentamener, eksamener og skolens utviklingsarbeid. En av oss er vanligvis tilgjegelig, og du er velkommen til å snakke med oss hvis du lurer på noe. Vel møtt på ungdomsskolen! Bjørn Gurijordet og Jan Losnedal Bjørn Gurijordet Jan Erling Josnedal Andebu Ungdomsskole, Besøksadresse: Andebu, Sentrum 8, - Postadresse: Andebu, Sentrum 1, 3158 Andebu. Telefon: Fax: E post: - Hjemmeside:

4 Sosiallærer har ordet: Som sosiallærer samarbeider jeg med kontaktlærene når det er elever som trenger ekstra tid til oppfølging. Noen elever kommer også direkte til meg for å prate. Jeg har taushetsplikt på samme måte som kontaktlæren, og sammen prøver vi å løse konflikter og lette hverdagen for den enkelte. Jeg er stadig innom klassene for å hente elever ut for en prat, så vi treffes nok sikkert Jeg har kontor ved siden av inspektøren. Hvis du har behov for en prat, stikk innom og se om jeg er ledig Jeg regner med at vi treffes! Rådgiveren har ordet: Inger Nilsen Det er nok i 10. klasse du møter meg mest. I løpet av februar i 10. klasse skal du ta et av de viktigste valgene dine så langt, nemlig valg av videregående skole. Gjennom samtaler og orientering i klassen samt skolebesøk, prøver jeg å hjelpe deg med dette. I tillegg får skolen besøk av folk som kan mye om ulike yrker og utdanningsprogram. I 9. klasse er det mange som gleder seg til arbeidsuka. Da gjør jeg det jeg kan for at du skal få en hyggelig og meningsfull uke. I tillegg vil dere få orientering om utdanningsveier og yrker gjennom utdanningsvalg (2 timer per uke) Jeg håper du som går i 8. klasse føler deg velkommen hit til ungdomsskolen! Sammen med mange andre jobber jeg for at du skal trives best mulig. Jeg kommer innom i 8 klassene på våren for å starte opp med info om utdanning og yrker Sosiallærer Inger Nilsen Rådgiver Helge Ljosland Til slutt: Jeg prøver å ha døra mest mulig åpen slik at det er kort vei inn til en prat. Elevrådskontakt: I starten av skoleåret skal du være med på å stemme fram en elevrådsrepresentant og en vara i din klasse. Det er viktig at man velger noen som kan og vil gjøre en slik jobb! Hvis DU blir med i elevrådet, er det DIN mulighet til å være med på å bestemme hvordan skolen og samfunnet skal være. Du får innsikt i grunnleggende demokratiske verdier, lærer å fremme saker og samarbeide med medelever og andre. Du må være engasjert og følge med på det som skjer og minne klassen din på viktige saker og arrangement som elevrådet er med på. Vi sees! Vibeke Longva Stavdal, elevrådskontakt Vibeke L. Stavdal Sekretær: I administrasjonen finner dere sekretæren. Jeg tar i mot besøkende på skolen og formidler telefonbeskjeder til både elever og personalet. Primært ønsker jeg at elevene tar kontakt med kontaktlærer. Jeg har ansvar for alt fra brevskriving, kopiering, formidling av post, innkjøp av undervisningsmateriell, o.s.v. Hilsen sekretæren! Irene G. Pettersen Sekretær Irene G. Pettersen - 4 -

5 SKOLERUTA / 2012: Høsthalvåret: Onsdag 22. august - tirsdag 20. desember 2011 Vårhalvåret: Tirsdag 3. januar - fredag 22. juni 2012 MÅNED ANT DAGER FERIER OG FRIDAGER AUGUST 08 Første skoledag: Mandag 22/08 SEPTEMBER 22 OKTOBER 16 Høstferie uke 40: 03/10-07/10 NOVEMBER 22 DESEMBER 14 Siste skoledag: fredag 20/12 JANUAR 21 Første skoledag: mandag 03/01 FEBRUAR 16 Vinterferie uke 08: 20/02 24/02 MARS 22 APRIL 14 Påskeferie: 02/04-09/04 + fridag 30/04 MAI 19 Fridager: 01/05-17/05-18/05-28/05 JUNI 10 Siste skoledag fredag 22/06 PLANLEGGINGSDAGER FOR LÆRERNE: Tirsdag 16, onsdag 17, torsdag 18, fredag 19, 2011 Mandag 02, og mandag 25 juni ( 25 juni kan legges til to ettermiddager ) SKOLEDAGEN: Skoledagen starter: time time Friminutt time Storefri Kantia åpen: time Friminutt time Friminutt time Skoledagen slutter:

6 KLASSER OG ROM: 8 A. 25 elever. Rom 2 Kontakt: Åge Pedersen / Catrine Ellefsrød. 8 B. 20 elever. Rom 3. Kontakt: Vibeke Longva Stavdal / Marit Veiseth Legreid 8 C. 14 elever. Rom 1. Kontakt: Anne Gunn Paulsen 9 A. 26 elever. Rom 4. Kontakt: Tora Teigen / Stine Hagtvedt 9 B. 27 elever. Rom 5. Kontakt: Anita Gregersen / Charlotte Løreng-Olsen 9 C. 26 elever. Rom 6. Kontakt: Wenche Lenes / Sigvald Weterhus 10 A. 28 elever. Rom 8. Kontakt: Trine M. Bergan / Jorund Fjellanger 10 B. 26 elever. Rom 7. Kontakt: Ole Kristian Hvidsten / Øystein Vestøl 10 C. 28 elever. Rom 9. Kontakt: Tove-Mette Rzniqi / Nina H. Olsen. MOBBING: På UNG.NO nettside om mobbing kan vi lese: Vi snakker generelt om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Direkte mobbing Det vonde og ubehagelige kan være direkte mobbing med slag, spark, skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler. Erting som blir gjentatt selv om den som blir ertet eller viser at denne har ubehag, regnes også som mobbing Indirekte mobbing Like vondt kan det være å bli utsatt for indirekte mobbing: det å bli frosset ut og ikke få være med i kameratflokken, bli baksnakket og at andre legger hindringer i veien slik at en ikke får venner. Men man pleier ikke å regne erting på et mer vennskapelig plan som mobbing. Det er heller ikke mobbing når to personer som er fysisk eller psykisk omtrent like sterke, slåss eller krangler. Mer informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter finner du på: Skolen har en nulltoleranse for mobbing, og vil arbeide aktivt for oppfylle dette. Det er viktig at vi er tolerante og viser omtanke og omsorg for hverandre uansett oppfatning og væremåte. Målet er at vi alle skal trives på skolen og blant venner. På denne måten vil vi få en god skole hvor alle vil trives og kan lære

7 HELSESØSTER: - Helsesøster skal være et lavterskel tilbud for elevene ved ungdomsskolen. Vi tilbyr målrettede helseundersøkelser og helseopplysninger. D.v.s. gir informasjon til elever og foreldre om hvordan kroppen fungerer, for at alle selv skal ha kunnskap til å passe på sin egen helse. Dette foregår enten i samtalegrupper eller i undervisning i timene, i samarbeide med kontaktlærerne. I 10.klasse blir det vaksinert mot polio. Jeg er på Andebu Ungdomsskole hver tirsdag, og er da også tilgjengelig for enkeltsamtaler med elever. Foreldre kan også ta kontakt med meg for å gjøre en avtale. Ann Kristin Olsøy Solberg. Helsesøster på Andebu Ungdomsskole er Ann Kristin Olsøy Solberg Ann Kristin Olsøy Solberg. Treffes på: Andebu Ungdomsskole, tirsdag tlf / Andebu helsestasjon / HELSETJENESTEN: Helsesøster / Klinisk spesialist i psykisk helsevern, barn og unge Jeg jobber på familiesenteret i et psykologisk lavterskeltilbud for barn og unge i kommunen. Du (eller foreldrene dine) kan ta kontakt med meg hvis du skulle trenge en å snakke med -for eksempel hvis du føler deg deppa, urolig/redd, har det vanskelig i familien din, eller har trøblete tanker du strever med. Grethe Cederkvist Grethe Cederkvist Mitt tlf nr er: / (hverdager 08-16) - 7 -

8 BARNEOMBUDET: På deres nettside kan vi lese: Helsesøster Når man er under 16 år er det slik at foreldre eller andre med foreldreansvar skal informeres fra helsesøster. Men det finnes unntak: Når man er mellom 12 og 16 år skal ikke opplysninger gis til foreldrene hvis det finnes viktige grunner for det, som bør respekteres. Dette er særlig aktuelt i spørsmål om prevensjon og abort eller lettere psykiske problemer eller for eksempel i mishandlingssaker. Dette betyr at man kan snakke med helsesøster om mange ting som hun ikke trenger å fortelle til foreldrene. I tillegg går det jo an å diskutere nettopp dette med helsesøster, - hva du synes hun kan si og ikke si videre. Helsesøster har også en opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller blir utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt. Lærere Lærere har i utgangspunktet taushetsplikt om ting eleven forteller. Han eller hun kan bare fortelle ting videre dersom de får elevens eller foreldrenes samtykke. Taushetsplikten gjelder imidlertid ikke overfor de andre lærerne. Lærere har rett til å diskutere seg imellom, men dette bør foregår på en ryddig måte og det de diskuterer skal ikke bli allment kjent på skolen. Brudd på taushetsplikten kan anmeldes til politiet og er straffbart. Læreren har likevel ikke taushetsplikt overfor foreldre. Fordi foreldrene er ansvarlige for at barnet har det bra, er læreren nødt til å fortelle om ting som de mener det er viktig at foreldre vet for at de skal kunne være nettopp gode foreldre. Det er likevel slik at læreren må være fornuftig i vurderingen av hva hun sier videre. Dersom ting kommer fram i en fortrolig samtale mellom deg og læreren og du ber om at dette ikke kommer videre til foreldrene dine, bør læreren tenke seg godt om og ha gode grunner før hun forteller ting videre. Hammersborg torg 1 PB.8889 Youngstorget 0028 Oslo - ) ANDRE KONTAKT STEDER: Klara klok: Krisetelefonen: Røde Kors telefon Homofiles ungdomstelefon: Telefon: Faks: Epost: Internettsted hvor du anonymt kan stille spørsmål til helsesøster, lege, psykolog og prest: Drevet av Kirkens SOS SUSS-telefonen: Her kan du ringe inn hvis du har spørsmål om kropp, følelser, seksualitet, prevensjon m.m Rådgivning om Spiseforstyrrelser: Statens informasjonsside til ungdom: Stiftelsen psykiatrisk opplysning: Alarmsentralen telefon: Barnevernet tilgjengelig døgnet rundt. Alarmsentralen internasjonalt nummer Døgnåpent telefon for incest og seksuelt misbruk

9 REGLER FOR BRUK AV SKOLENES IKT UTSTYR: IKT-utstyret er kjøpt inn av kommunen for at du skal kunne bruke det til: 1. å trene på ferdigheter i programmer som lærere gir beskjed om 2. å hente informasjon til prosjektarbeid eller oppgaver du skal løse 3. å lage presentasjoner og liknende i forbindelse med prosjektarbeid 4. andre aktiviteter knyttet til undervisning og læring 5. lovlige aktiviteter Alle brukere ønsker at utstyret alltid skal være i orden. Det er ditt ansvar å hjelpe oss med dette. Alle brukere får brukernavn, passord og lagringsområde. Pass derfor på at ingen andre får vite passordet ditt. REGLER FOR BRUK AV INTERNETT: Gjør skolens nettverk og Internett til et nyttig og trivelig sted å bruke. Ikke alle som bruker Internett har ærlige og redelige hensikter. Gi ikke ut opplysninger om deg selv. Vis respekt for andre Internettbrukere. Du kan treffe alle typer mennesker på nettet, og du vet ikke alltid hvordan de reagerer på ting du skriver. Ærekrenkende eller på annen måte uakseptabelt språk må ikke forekomme, verken i e-post, diskusjonsgrupper eller chatting. Din Internettbruk må ikke bryte norsk lov. Vis respekt for det andre har lagt ut på Internett. Ikke bruk andres tekst og bilder uten å si hvor det er hentet fra. Er dette materialet copyrightbeskyttet skal rettighetshaver gi skriftlig tillatelse til publisering. Oppsøk ikke sider på Internett som inneholder pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk materiale. Husk at systemansvarlig på skolene kan logge bruken av nettet. Du kan bli utestengt dersom du bryter reglene. Med hilsen: Kjell Skalleberg IKT-ansvarlig - 9 -

10 ORDENSREGLEMENT FOR ANDEBU UNGDOMSSKOLE: Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere og andre ansatte. Alle har sine oppgaver på skolen, og vi ønsker at skolen skal være en hyggelig arbeidsplass for alle. Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, både det fysiske og det sosiale miljøet på skolen, på skoleveien og på arrangementer i skolens regi utenfor skolens område. FELLES MÅL: 1 Samværet og samarbeidet på skolen bygger på høflighet, hensynsfullhet, toleranse og respekt for hverandre. 2 Alle har et ansvar for å ta vare på bygninger, inventar og materiell. 3 Alle skal føle seg trygge på skolen, og vi vil derfor unngå all form for mobbing. ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER: 1. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 2. Du har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behova dine. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemminger. 3. Skolen skal jobbe aktivt for at du skal føle deg trygg og ha sosial tilhørighet. 4. Du må møte presis til undervisning og levere det arbeidet du er pålagt, til rett tid. 5. Dersom du har vært borte fra skolen, skal du ha med skriftlig melding fra hjemmet etter fraværet. Etter tre dagers fravær må skolen kontaktes. 6. Det er ikke tillatt å være på skolen hvis du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Det er heller ikke tillatt å ha med alkohol, snus, røyk eller andre rusmidler på skolen, verken i skoletida eller på skolens arrangementer. Godteri, energidrikker og brus tillates heller ikke. 7. Alle må hjelpe til med å holde klasserom, ganger og skolens uteområde i god orden og fri for søppel. 8. Dersom noen har et viktig ærend, kan det gis tillatelse til å gå utenfor skolens område. Det skal normalt foreligge melding fra foresatte. 9. Det er ikke tillatt å ha med gjenstander på skolen som kan skade deg selv og andre. 10.Vi må unngå en hver form for mobbing. Det er ikke tillatt å utsette andre for psykisk eller fysisk vold. 11.Snøballkasting og kasting av andre gjenstander er forbudt utenfor blink. 12.Mobiltelefoner, div musikkspillere og annet elektronisk utstyr skal ikke ligge framme i timene og når det foregår felles arrangementer i skolens regi. Bruk av musikk i timeplanfestede arbeidstimer og i kunst og håndverkstimer tillates etter avtale med lærer. 13.Verdisaker (mobiltelefoner, datamaskiner, penger o.l.) tas med på elevenes eget ansvar Det kan i enkelte tilfelle være aktuelt å fravike reglene ovenfor. I så fall blir det gjort spesielle avtaler hver gang. TILTAK SOM KAN BENYTTES VED BRUDD PÅ REGLENE: Vi håper at alle bidrar til å skape den arbeidsplassen som vi gjerne vil ha. Men dersom noen ødelegger for andre og ikke følger de reglene vi har blitt enige om, må skolen reagere på ulike måter: 1. Du kan få anmerkning, eventuelt med muntlig og/eller skriftlig melding hjem. 2. Du kan få nedsatt karakter i orden og oppførsel. 3. Du kan bli pålagt erstatning i forbindelse med skader og hærverk. 4. Utstyr, gjenstander o.a. som det ikke er lov å ha med eller bruke på skolen, kan bli beslaglagt for en tid, eventuelt oppbevart til foreldrene henter de. 5. Du kan bli utelukket av skolens datanettverk. 6. Du kan bli utelukket fra å delta på skolereiser eller andre arrangementer på grunn av disiplinære forhold, selv om prinsippet er at samtlige elever i klassen/klassene deltar. Ved utelukking vil det bli lagt opp til undervisning med tilsvarende innhold som på reisene/ved arrangementene. 7. Du kan bli pålagt å sitte igjen på skolen om ettermiddagen eller møte på skolen før første time. Lærer vil da være til stede. 8. I spesielle tilfelle kan rektor vise ut en elev inntil tre dager. Rektor skal da rådføre seg med elevens lærere, og hjemmet skal om mulig bli orientert på forhånd. 9. Før tiltak blir satt i verk, vil du få anledning til å uttale deg hvis det er praktisk mulig

11 ORDENSREGLEMENT FOR ANDEBU UNGDOMSSKOLE: Konsekvenser ved brudd på skolens reglement for orden og oppførsel Hendelse Hver gang Ved gjentakelser Uro i timene Oppførselsanmerkning Oppførselsanmerkning, beskjed til hjemmet, oppfølging med ledelsen. Fare for nedsatt Følger ikke beskjeder og pålegg Grov munnbruk, banning, trakassering Ødeleggelse/ hærverk Mobbing/ slåssing Bruk av vold/trusler Oppførselsanmerkning. Eleven kan vises til et kontor (ledelsen) Oppførselsanmerkning Oppførselsanmerkning og utbedring/erstatning. Oppførselsanmerkning. Telefon og/eller brev hjem. Skolens antimobbeplan følges. Oppførselsanmerkning. Hjemmet kontaktes. oppførselskarakter. Foresatte kontaktes og eleven hentes/sendes hjem. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Telefon hjem. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Grovt hærverk blant annet tagging politianmeldes. Utvisning. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Utvisning. Det henstilles til krenkende part om å anmelde. Hvis ikke, kan skolen vurdere anmeldelse. Telefon hjem, i grove tilfeller utvisning. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Politiet kan kontaktes. Snøballkasting Oppførselsanmerkning hvis målet er en annen person. Beskjed hjem. Tyveri Oppførselsanmerkning. Telefon hjem. Rusmidler Oppførselsanmerkning. Utvisning. (Politi) og barnevern underrettes av rektor. Har med ulovlige gjenstander Filming/lydopptak/foto uten samtykke Juksing Bruk inne av: rullebrett, sparkesykkel, rulleskøyter og ball Oppførselsanmerkning og beslagleggelse. Oppførselsanmerkning. Hjemmet kontaktes Oppførselsanmerkning. Eleven kan avlegge ny prøve etter avtale. Ved tentamen/terminprøver blir eleven vist bort og får ikke karakter. Oppførselsanmerkning Politiet kontaktes. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Dersom bilder publiseres uten samtykke: utvisning og politianmeldelse. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Inndragelse og utlevering etter skoletid. Kommer for sent Ordensanmerkning Telefon hjem. Fare for nedsatt ordenskarakter. Mobilbruk i timene Skulking/ ulovlig fravær Ordensanmerkning. Beslaglegges inntil skoledagens slutt. Ordensanmerkning. Telefon hjem og gjensitting. Oppførselsanmerkning. Leveres kontoret og foresatte må hente. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Brev hjem. Møter med foresatte. Fare for nedsatt ordenskarakter. Ved langvarig ulovlig fravær sendes melding til barnevernet. Ulovlig besøk i sentrum Ordensanmerkning Oppførselsanmerkning og telefon hjem. Forsøpling Ordensanmerkning. Eleven Fare for nedsatt ordenskarakter. rydder opp. Glemming Ordensanmerkning Fare for nedsatt ordenskarakter. Røyking/snus Ordensanmerkning. Beskjed hjem. Oppførselsanmerkning. Fare for nedsatt oppførselskarakter. Aktuelt ved vurdering av orden er: Presist fremmøte til timene. At bøker og annet nødvendig utstyr er med Innlevering til riktig tid Orden ved elevens arbeidsplass og hylle Orden i skriftlig arbeid Aktuelt ved vurdering av oppførsel er: Oppførsel i forhold til medelever Oppførsel i forhold til lærere og andre voksne i skolesamfunnet Oppførsel i forhold til arbeidsro i klassen / gruppen Ødeleggelser av inventar og utstyr

12 UNDER ETASJE: Heis WC

13 1. ETASJE: WC. Heis WC Sosiallærer Inspektør Inspektør Rektor Møterom Rådgiver Lærerrom Arb.-1. Arb.-2. Arb

14 Gr rom 10c Gr rom 10a. Gr rom 10b. Gr rom 9a. Gr rom 9c. Gr rom 8a. Helsesøster Gr rom 8c. Gr rom 8b. 2. ETASJE: Rom 6. 9 C. Heis Rom B. Rom A. Rom C. WC. Rom 5. 9 B. Gr rom 9b Rom 4. 9 A. Rom 1. 8 C. Rom 3. 8 B. Rom 2. 8 A

15 GYMSAL OG SVØMMEHALL: LITT OM SKOLEN. Ved innføringen av niårig grunnskole besluttet Andebu kommune og legge ungdomsskolen i sentrum. Den sto ferdig til bruk ved skolestart i 1968, og hadde elever fra de tre barneskolene i Høyjord, Andebu og Kodal. Den første tiden huset skolen kontorer for kommunens skoleadministrasjon og det kommunale biblioteket. Fram til utvidelsen og rehabiliteringen i 2004 var det derfor kun gjort små forandringer innvendig siden Slik vi møter skolen i dag har den ca. 100 rom. Det er 9 klasserom, 9 gruppe rom og spesialrom for musikk, naturfag, mat og helse, kunst og håndverk og data. Skoleåret vil skolen ha ca. 230 elever og ca. 40 ansatte. ( 26 lærere 3 assistenter.)

16 IDRETTSHALL:

17 Gravhauger. Der er funnet gravhauger på ca. 30 gårder i Andebu (på 17 gårder i hovedsognet, 5 i Høyjord og 7 i Kodal). På noen gårder er det flere eller mange hauger. Gravhaugene dekker flere tidsepoker. Der finnes således noen fra bronsealderen, men de ble dominerende først i og med jernalderen (dvs. fra ca. 500 f. Kr. og utover). I Andebu hovedsogn: Holt, Skatvedt, Stulen, Gran, Nordre Haugan (mange), Andebu prestegård, Møyland (flere), Askjem, Øvre Skjelland, Nedre Skjelland (mange), Rød, Øde Hotvedt, Halum, Haugberg, Berg (?), Lerskall, Våle (mange)

18 - 18 -

19 - 19 -

20 Trine M. Bergan Bjørn Gurijotdet Wenchge Lenes Siv R. U. Breitve Erik Rune Hagen Helge Ljosland Personale Anita DaHL Stine Hagtvedt Jan Erling Josnedal Cathrine Ellefsrød Marie Kvia Halsne Charlotte R Løreng-Olsen Siri Hauge Fevik Anita Gregersen Inger Nilsen Jorun Fjellanger Ole Kristian Hvidsten Aina Nystuen Mette Gran Marit Veiseth Legreid Nina H. Olsen

21 Anne Gunn Paulsen Øystein Vestøl Gunhild G.Røyne Åge Hilmar Pedersen Sigvald Wetrhus Sigrid Madsen Personale Vigdis Robertson Irene G. Pettersen Woletta M Zagan Tove-Mette Rzniqi Kari Pettersen Monika Hodir Kjell Skalleberg. Einar Nyhus Vibeke L Stavdal Susann B Almenning. Grethe Cederkvist Tora Teien Nina Auglend Ann Kristin Olsøy Solberg

22 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Mina Angel Maja Katrine Rød Michal Jakub Gorzynski Siri Bråvold Alexander Hegge-Wick Caroline Ektvedt 8 A Kontaktlærere: Cathrine Ellefsrød og Åge Hilmar Pedersen Mathias Moland Henrik K. Gravdal Martine Halum Filip T. Olsen Kristoffer Halvorsen Marte Marie Almquist Simen Grorud Jenny Rotli Freim Frida Trevland Abdirahman Mohamud Heidrun Beate Woll Maria Celine Aas Ingvild Aasrum Karoline Trevland Benjamin K. Askedalen Maren Andrea Brathaug Susanne L. Håkonsen Thomas T. Thorød Marte Trollsås Vestly

23 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Øyvind Trollsås Aleksander M. Elgesem Karina S. Lindgaard Michael Aleksander Trollsås Ruben Lunde Caroline T. Løvli 8 B Kontaktlærere: Marit Veiseth Legreid og Vibeke Longva Stavdal Philip A. K. Hallvig Ronja Nikoline L. Valmestadrød Asbjørn S Kolstad. Tobias Nielsen Lars Iver Havn Soma Casper Styrvold Miriam S Anglevik. Henrik Olsen Maria D. Hillestad Natalie H. Tveitan Silje Abrahamsen Katrine Terjesen Eline Flåm Camilla Rye-Johnson

24 Rad 2. Rad 1. Malen Marie Vegem Bjaanes Hans William Hvam Taula Henrikke Valstad Nathaniel Røyne Engbråten 8 C Kontaktlærere: Anne Gunn Paulsen Emilie Stålerød Larsen Jacob Christer Lindèn Mathea Christiansen Carl Erik Almgren Anniken Hynne Theodor Edh Josefine Hytten Torbjørn Aashildrød Karoline Haugeland Dani Fossum

25 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Mathias Kristiansen Michelle Hansen Ingrid A. Jaksland Thomas Røsholdt Are Pedersen Anders Abrahamsen Kristian I. Nilsson Maren B. Jonsrud Oliver Rindedal 9 A Kontaktlærere: Tora Teien og Stine Hagtvedt Ida Haugo Amalie Dehli Anders A. Ektvedt Helle Bjerke Simen S. Linnestad Thea Elise Nilsen Frida Fevang Kristoffer Hassum Andrea S. Lindstrøm Sara Hansen Alina Hilsen Celina Tveiten Torjus Flåm Lillian Gaasholt Johanna E. Fevang Malin Hassum Jonas Rene N. Kristiansen

26 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Marius H. Skogstad Lotte H. Lønn Taran Leegaard Martin Gran Lima Ingvild Skjauff Stine Haug 9 B Kontaktlærere: Anita Gregersen Hansen og Charlotte Elisabeth Løreng-Olsen Johan Knippen Susanne T.D. Landsem Malin Kortgård Stian H.Borge Jane L. N. Kristiansen Connie Simonsen Marcus Eriksen Charlotte Ødegården Kristine Myrvang Elzbieta Antosz Julie Myhre Fon Martin Skjeggerød Martine H. Skogstad Sunniva Fon Olsen Tobias B. Holmen Sandra M. V.Haugnes Simen Hansen Kristian Thorvaldsen Sofie Grimsrud Markus B. Axelsen Trym Høiberg

27 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Pernille T. Westrum Annette A. Petersen Veronika Nielsen Sofie Eriksen Sunniva J. Hagen Stine K. Hansen Suvad Jakupovic Johanna Osmundsen Natthawut Duangpanya 9 C Kontaktlærere: Wenche Lenes og Sigvald Wetrhus Sunniva Tollnes Maja Røed Lohne Aina S.Mathisen William Terjesen Henriette K. Tveitan Victor Ulland Dorthe E. Jonsmyr Madelen Næss Halvorsen Jonas Kristiansen Bjørn Kristoffer W. Gulli Vilde Eckholdt Siri-Christine D. Gåsholt Robert Gåsholt Bjørn Andre Ringdal Tor Andreas L. Høibraaten Mohammad Tadjik Arian Sabori

28 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Line Katrine Gran Martine E. Riis Camilla Styrvold Elin Hynne Sofie Sagen Celine Prøytz Ina Cathrine Mørken Fadumo-Sahra Mohamud 10 A Kontaktlærere: Trine Mæland Bergan og Jorund Fjellanger Anna Renathe Trollsås Nicolay Aksel G.Sandnes Katrine L. Karlsen Cathrine Myhre Mathilde Oskarsen Thorvald Pedersen Ireneusz Zagan Oda J. Kirkeby Caroline S. Nordbotten Magnus R. Sanner Bekas Hadi Ahmed Andrea Hansen Ole -Henrik N. Jahre Sondre Fløgum Dennis Lewin Stian K. Engblom Mathias L. Myhre Taran Gaasholt Tor Magnus Didrikson

29 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Jørgen Dahl Moe Benedicte Tveitan Nicolai Sølversen Tom Erland Fevang Helmine H. Dahl Lisa Riis Sebastian Hovland Camilla M.Olsen 10 B Kontaktlærere: Ole Kristian Hvidsten og Øystein Vestøl Kine Marielle H. Øverland Koresh Behmani Hajrudin Jakupovic Ida K. Skjelland Vetle M. Skoli Fredrik Gabrielsen Arthur Nilsen William F. Kjær Odd-Jonas N. Askjem Magnus Eckholdt Helmine Osmundsen Jonathan Nielsen Pål-Kristoffer Landsem Camilla S. Jakobsen Benjamin Berge Roy-Edmund Karo Martine T. Vestly

30 Rad 3. Rad 2. Rad 1. Jostein Bjørnstad William Sølversen Damian Dawid Pasek Andreas William Boyle Anniken Smedsrud Paulina Koszalka Charlotte Sti Nilsen 10 C Kontaktlærere: Nina Hallingstad Olsen og Tove-Mette Rzniqi Jardar Bjørnstad Rebecca Myhre Fon Alexandra S. Thoresen Karsten N. Nørberg Marie L. Skibenes Glenn Tore N. Anundsen Veronica K. Hamer Tania Karem Robin H.Larsen Thor Oddvar Havn Soma Stine Marie Grønstad Jenny Aske Alf-Fredrik Bøen Mia Tvile Skøtt Linnea Grorud Tonje Solheim Maiken Furuheim Glenn Heian Aina Johansen Madelen Bergh Nicolai HeggeWick

31 Kort om Trivselsprogrammet Trivselsprogrammet er et program for økt aktivitet i friminuttene. Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og økt aktivitet og trivsel. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse. Trivselsprogrammet er ikke et anti mobbe program. Mer informasjon finner du på Trivselsledere for Andebu ungdomsskole: 8A 8B 8C skal være inkluderende skal få med medelever på aktiviteter og spill bærer synlige kapteinsbind melder i fra om mobbing. Diehar et spesielt mandat for å gjøre dette siden de er valgt av medelever tar seg spesielt av dem som går alene Simen Grorud Maren Brathaug Abdi Mohamud Lars Iver Soma Asbjørn Kolstad Miriam Anglevik Mathea Christiansen Carl Erik Almgren 9A 9B 9C Johanna Fevang Oliver Rindedal Sara Hansen Johan Knippen Ingvild Skjauff Julie Fon Bjørn Kristoffer Gulli Tor Andreas Høibraaten Johanna Osmundsen Elevrådet ved Andebu ungdomsskole A 10B 10C Line Katrine Gran Camilla Nordbotten Ole Henrik Jahre Nicolai Sølversen Fredrik Gabrielsen Karsten Nørberg William Boyle Veronica Hamer Stine Grønstad 8A Kristoffer Halvorsen 8A Jenny Freim Vara 8B Tobias Nielsen (bytte etter jul) 8B Natalie Hillestad Tveitan Vara 8C Mathea Christiansen 8C Torbjørn Aashildrød Vara 9A Anders August Ektvedt (bytte etter jul) 9A Frida Fevang Vara 9B Johan Knippen 9B Julie Myhre Fon Vara 9C Siri-Christine Dokka Gåsholt 9C Johanna Osmundsen Vara 10A Ole Henrik N. Jahre Leder Skoleballgruppe 10A Line Katrine Gran Skoleballgruppe 10B Vetle Mathias Skoli Sekretær Skoleballgruppe 10B Helmine Hallenstvedt Dahl Skoleballgruppe 10C Andreas William Boyle Nestleder Skoleballgruppe 10C Stine Marie Grønstad Skoleballgruppe SU (Samarbeidsutvalget): 10A: Ole Henrik N. Jahre, 10C: Andreas William Boyle SMU (Skolemiljøutvalget): 10A: Ole Henrik N. Jahre, 10C: Andreas William Boyle, 8B: Natalie Hillestad Tveitan Vara: Tobias Nilsen

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

SKOLEGUIDE 2010-2011

SKOLEGUIDE 2010-2011 SKOLEGUIDE 2010-2011 Innhold: 1. Forside 2. Register 3. Rektor har ordet: Inspektør har ordet: 4. Sosiallærer har ordet / Rådgiveren har ordet: Elevrådskontakt / Sekretær: 5. Skoleruta 2010-2011 Skoledagen

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9 1 REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE Jamfør Opplæringsloven 2-9 1. Målet er et godt og trivelig skolesamfunn fritt for blant annet mobbing og trakasering, så vis hensyn, respekt for andre,

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

SKOLEGUIDE ANDEBU UNGDOMSSKOLE.

SKOLEGUIDE ANDEBU UNGDOMSSKOLE. SKOLEGUIDE ANDEBU UNGDOMSSKOLE. 2009-2010 2 Rektor har ordet: Andebu ungdomsskole er din arbeidsplass fra nå av og til du er ferdig med 10. klasse Skolen er ditt sted å være seks timer hver dag. Her skal

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming Øvelse 1. 4*50m bryst, herrer Klasse født 00 1p Skjetten Svømming G2 jr. JR Skjetten Svømming 2.45,49 2.45,49(2.45,49) 1.19,19(-0,30) 22,45(-0,74) 2.45,49(2.23,04) 22.05,24(19.19,75) 36,39(-0,85) 2.06,65(1.30,26)

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole Levanger kommune / Skogn bu Forskrift vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14, med endringer vedtatt SU ved Skogn bu i møte 11.09.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Nyhetsbrev fra Kodal skole

Nyhetsbrev fra Kodal skole September 2013 Nyhetsbrev fra Kodal skole Velkommen til skoleåret 2013 2014. I år er vi 170 elever ved skolen. Vi er glad for at så mange ønsker å gå på Kodal skole! Vi har en tydelig visjon om å være

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Bjerkreim kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel Kommunalt reglement for skolene i Bjerkreim Kap. 1 Formål, elevenes rettigheter og pliktet Kap. 2 Regler for orden og oppførsel Kap. 3 Tiltak

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06

Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE. Vedtatt i herredstyret sak 81/05 den 26.09.2005. Endret HST sak 17/06 den 06.03.06 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole

Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole Ordensreglement for Østre Trysil Montessoriskole 1 INNLEDNING 1.1 Formål Skolens viktigste oppgaver er i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR Herøy sentralskole 8850 HERØY Oppvekst- og kultur Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 07/1579-2/HNI A20 &00 07.07.2008 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN./. Vedlagt følger forskrift om ordensreglement

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 15/16

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 15/16 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 15/16 Skolens ordens- og oppførselsreglement Alle elever har rett til et godt og trygt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ordens- og oppførselsreglementet

Detaljer