PRESTÅSEN SKOLE. Preståsen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESTÅSEN SKOLE. Preståsen skole"

Transkript

1 2014/2015 PRESTÅSEN SKOLE Preståsen skole Postadresse: Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD Besøksadresse: Preståsvegen 4, 2030 NANNESTAD Telefon skole: Telefon SFO: / E-postadresse: Hjemmeside: 1

2 Innhold: Velkommen til et nytt skoleår side 3 Romplan side 4 og 5 Skoleruta side 6 Skoletider side 6 Ordensregler side 7 Skoleskyss side 8 og 9 SFO side 10 Leksehjelp side 10 Trivselsledere side 10 ART side 10 Samarbeidspartnere side 11 FAU side 12 Driftsstyret side 12 Elevråd side 12 Aktiviteter på skolen side 12 Fritt Fram side 12 Kulturell skolesekk side 12 Skolemateriell side 13 Frukt og melk side 13 Gjenglemte ting side 13 Personalliste side 14 og 15 Virksomhetsplan side 16 og 17 Sykkelreglement side 18 Innføringsklassen side 18 Egne notater side 19 2

3 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Preståsen skole ønsker alle elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår. Vi gleder oss til skolestart etter en god sommerferie. Dette skoleåret skal vi fortsette å ha fokus på mer og bedre læring for elevene. Nannestad kommune vedtok i fjor en flerårig strategiplan for skolene i kommunen, der dette er hovedtema. Vi arbeidet mye med dette i løpet av forrige skoleår. Dette skoleåret blir det tre områder som vi kommer til å bruke mye tid på: Klasseledelse, vurdering for læring og skole/hjem samarbeid. Dette er viktige områder med tanke på elevenes læringsutbytte. FAU og skolens driftsstyre blir viktige samarbeidspartnere for skolen i dette arbeidet. Vi vet at FAU har satt fokus på skole/hjem samarbeid, og vi ser fram til å fortsette med dette sammen. Fra myndighetene er det kommet nye retningslinjer om leksehjelp. Den enkelte skole står nå fritt til å organisere dette på de trinn der skolen synes det er mest hensiktsmessig. Etter en felles kommunal drøfting, gis tilbud om leksehjelp til elever på trinn fra og med skoleåret 2014/15. Elevtallet ved skolestart er om lag 350 elever. Det er en liten økning fra i fjor. Denne avisen inneholder informasjon som i hovedsak vil være gyldig hele skoleåret. Hver enkelt klasse og gruppe kommer med fortløpende informasjon via ukeplaner og «It s learning». Vi oppfordrer også alle foresatte til å følge med på skolens hjemmeside. 3

4 Arb.rom Klasseromplan 2014/2015 5A 6B 6A 6C Grupperom Innføringsklassen 5B 7A 5. og 7.trinn 7B U-gruppa U2 Keramikkrom 3B 3A Grupperom 4A 4B Sekretær Anne 4

5 Torill Eli Eli Multi/3C/4C 2B Elsa Elsa 2A 1A 1B 5

6 SKOLERUTA AUGUST SEPTEMBER Antall skoledager Skole SFO Første skoledag Åpen fra mandag Mandag Høstferie uke 40: f.o.m. mandag Stengt pga planleggingsdager. Åpent med egen påmelding. OKTOBER 20 Høstferie uke 40: t.o.m: Åpent med egen påmelding. NOVEMBER 20 DESEMBER 15 Juleferie: siste skoledag fredag SFO åpen JANUAR 20 Oppstart mandag Stengt pga planleggingsdag. SFO start FEBRUAR 15 t.o.m. fre- Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag dag Åpent med egen påmelding. MARS 20 Påskeferie f.o.m mandag SFO stengt fra 30. APRIL 18 Påskeferie :t.o.m mandag Sfo stengt i påskeferien. Åpent fra 7. april MAI 17 Fri 1. mai, , og SFO stengt , 14. og (planleggingsdag ) JUNI 15 Totalt antall dager 190 Siste skoledag fredag SFO siste dag er Preståsen SFO har sommeråpent uke 28, 29, 30 SKOLE- TIDER TRINN Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.-2.trinn trinn trinn trinn trinn Ugr-multi

7 ORDENSREGLER Det er forbudt å: 1. Mobbe, plage eller utøve vold mot andre. 2. Forstyrre undervisningen. 3. Bruke banneord, eller uttrykke seg med annen stygg munnbruk. 4. Ha med farlige gjenstander på skolen. 5. Bruke mobiltelefon/ipod og lignende i skoletiden. Disse skal skrus av og legges i skolesekken. 6. Ta med godteri uten tillatelse. 7. Sykle eller bruke rullebrett/sparkesykkel/rollerblades og lignende i skolegården i skoletiden. Dette er kun lov på anviste plasser. 8. Kaste snøball utenfor oppsatte blinker. 9. Drive med hærverk på skolens inventar, bygninger eller utearealer. 10. Ha med eller bruke tobakk og rusmidler. 11. Være inne før skolen starter og i storefriminuttet. 12. Forlate skolens område uten tilsyn, og uten tillatelse fra skolens ansatte og foresatte. Det er påbudt med: Sikkerhetsutstyr tilpasset aktiviteten der det er påkrevet å bruke f eks: sykkelhjelm eller redningsvest. Brudd på ordensreglene kan føre til: 1. Samtale med skolens ledelse/lærere eller andre voksne om forholdet. 2. Skriftlig melding eller telefon hjem. 3. Krav om reparasjon eller erstatning. 4. Beslagleggelse av farlige gjenstander og kontakt hjem. 5. Midlertidig inndragelse av mobiltelefon/ipod og lignende. 6. Utvisning inntil tre dager. Informasjon om trivselsregler og konsekvenser av brudd på ordensreglene finnes på: 7

8 SKOLESKYSS Rett til fri skyss Elever på 1. trinn har rett til fri skoleskyss når avstanden til skolen er over 2 km. Eldre elever har fri skyss når avstanden er over 4 km. Noen veistrekninger er definert som trafikkfarlig og gir rett til fri skoleskyss. Se mer: Busskort De elevene som bruker skolebussen får reisebevis. Det er viktig at skolen får beskjed dersom behovet for skyss endrer seg i løpet av skoleåret. Ubrukte busskort må returneres til skolen. Glemt/mistet kort Har man glemt kortet hjemme, får man likevel kjøre til skolen. Eleven må melde fra til kontoret for å få midlertidig kort til hjemreisen. Erstatningskort blir belastet foresatte med kr. 100,- På bussen Plassene foran i bussen er reservert elevene på 1. trinn. Skolesekker og andre eiendeler bør man ha på fanget eller foran føttene, slik at man husker det ved avstigning, og for at det skal være sitteplasser til flest mulig. Hvis det er plass på bussen, kan 1.trinnselever ha med seg ledsager gratis fram til 1. oktober. 8

9 Elever som har delt bosted har rett til fri skoleskyss iht Retningslinjer for skoleskyss. Samvær kun en dag i uka regnes ikke som delt bosted. Foresatte må søke om å få innvilget fri skyss, og det er Ruter som behandler saken og fatter vedtak. SKOLESKYSS VED DELT OMSORG Det er en forutsetning at eleven er registrert i folkeregisteret i den kommunen han/ hun går på skole. Foresatte må skrive en søknad med følgende innhold: Elevens navn og fødselsdato Foresattes navn Begge bostedsadresser Samværsavtale med opplysning om hvor mye eleven bor på hvert bosted Søknaden leveres til den skolen eleven skal gå på. Skolen sender søknad med bekreftelse til Ruter. Ruter har ca 1 ukes behandlingstid. Hvis søknaden innvilges, bestiller skolen busskort/skoleskyss. Så langt det er mulig, får eleven tilbud om å benytte offentlig transport. Opplæringsloven gir elever som har behov for skyss av medisinske årsaker rett til skyss, uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Som medisinsk behov angir loven funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom. Skolen fremmer søknad for den enkelte om spesialskyss til Konsentra. Legeerklæring må vedlegges søknaden. Det er ikke sykdommen eller funksjonshemmingen som sådan som skal dokumenteres i legeerklæringen, men behovet for skyss til og fra skolen. SPESIALTRANSPORT Henvendelser og evt endringer vedr spesialtransport skal rettes til Konsentra. Telefon: E-post: 9

10 SFO Åpningstider: kl og etter skoletid til kl SFO er stengt i romjula og i påsken (mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag), men har åpent i hele sommerferien. Alle elever skal ha sammenhengende tre ukers ferie. SFO er delt inn i tre baser: 1.trinn, 2.trinn og 3.og 4.trinn Tlf: / / Leksehjelp gis til elever på trinn. Tilbudet blir på mandager fra kl og på onsdager fra kl Nærmere informasjon med påmelding sendes ut en av de første skoledagene. Skolen gjør oppmerksom på at det ikke blir satt opp egen skoleskyss etter leksehjelp. Elever som er skyssberettiget, kan bruke sitt reisebevis fram til kl Det er derfor mulig å benytte ordinær rutebuss hjem etter leksehjelp. LEKSEHJELP ART (Aggression Replacement Training) ART er et internasjonalt anerkjent treningsprogram som i korthet tar sikte på å trene elever innenfor feltene sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Et treningsopplegg varer i 10 uker. Seks av våre ansatte er godkjente ART instruktører. Dette skoleåret gis tilbudet til 5.trinn. TRIVSELSLEDERE Preståsen skole har 40 trivselsledere som jobber fire storefriminutt i uka. Trivselslederne blir nominert av medelever i klassen, og er trivselsleder ett halvår av gangen. De får et kulturkort som gir dem rabattert eller gratis adgang på ulike kulturelle tilbud over hele landet, og en belønningsdag på slutten av perioden. Trivselsprogrammets mål er å: - fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene - legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner - redusere konflikter blant elever - fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 10

11 SAMARBEID: HELSESØSTER Helsesøster Marianne Johansen har kontortid på skolen hver tirsdag kl , og annenhver fredag kl (oddetallsuker). Tlf: / Helsestasjon PPT PPT skal bidra til at alle barn får opplæring og utdanning i forhold til evner og spesielle behov. De vurderer og tilrettelegger tilpasset opplæring for elever som har dette behovet. Vår kontaktperson fra PPT er Lene Granly. Tlf: PSYKISK HELSE Psykisk helse har kontortid på skolen på mandager. Foresatte kan ta direkte kontakt på telefon , eller med. FYSIOTERAPEUT Tjenesten er på skolen først og fremst for skolens funksjonshemmede elever. Andre elever kan benytte tjenesten med henvisning fra lege/helsesøster. Kari Torstensen er vår fysioterapeut. Tlf: / BARNEVERNET Barnevernstjenesten skal ivareta oppgaver i henhold til Lov om barnevernstjenester. Tjenesten skal hjelpe barn og unge som har det vanskelig i aldersgruppen 0-18 år. Tjenesten skal i samarbeid med andre instanser som skole, barnehage og helsesøster sikre at både barn og familie kan få best mulig hjelp. Tlf: LOGOPED Vår logoped heter Kjersti Stranden. Dette skoleåret er hun i Nannestad på tirsdager og kan nås på telefon:

12 FAU DS Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, består av en foreldrekontakt fra hvert trinn og/ eller andre som har barn ved skolen. Det velges en nestleder, sekretær og kasserer. Driftsstyret har beslutningsmyndighet og rapporterer direkte til Oppvekst- og kulturutvalget. Rektor rapporterer til kommunalsjefen for oppvekst og kultur. DS er sammensatt av foresatte, FAU, undervisningspersonell, andre tilsatte, en politiker og to elever. Rektor er sekretær. Alle klasser velger sin tillitsvalgt. Disse danner igjen skolens elevråd som har eget styre med leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer. Representantene fra skolens elevråd deltar i elevenes kommunestyre, EKOM, sammen med representanter fra de andre skolene. Joggedag Lysdypping Tinestafett ELEVRÅD AKTIVITETER FRITT FRAM Åpen dag Leselystaksjon Skogdag Refleksaksjon Juleaktiviteter Skidag Matematikkdag Sykkelprøven Friidrettsdag Bakkestafett Forfatterbesøk Teaterforestillinger Temasamling Verksteder Fritt Fram er elevunderholdning for trinn, og arrangeres en gang i måneden gjennom hele skoleåret trinn, har temasamlinger annenhver måned. KULTURELL SKOLESEKK Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Programmet for vår skole finner du her: 12

13 SKOLEMATERIELL Skolen låner ut alle flergangsskolebøker på navn i skolebiblioteket. Bøkene elevene låner er skolens eiendom og skal ha på bokbind. Bøker som mistes/ødelegges eller ikke leveres ved skoleslutt, blir fakturert. SKOLEMELK Melk til elevene kan bestilles for hele skoleåret, eller for et halvår om gangen. Høsthalvåret varer fra august t.o.m. januar. Vårhalvåret er fra februar t.o.m. juni. Melk bestilles på: SKOLEFRUKT skoleåret. Elevene får frukt ca en gang i uken gjennom GJENGLEMTE TING Hvert år blir det glemt igjen mye fint tøy og utstyr. Ta en jevnlig kikk i glemmekassa vår ved svømmehallen og på SFO. Nøkler, smykker, briller og lignende blir oppbevart på kontoret. For at vi skal kunne være behjelpelig med å spore til rett eier, ber vi om at klær/utstyr blir merket med navn. Skolen gir gjenglemt tøy til Frelsesarmeen. 13

14 PERSONAL Administrasjon Enger, Helge Magerøy, Magnar Kaasa, Gry Hammerstad Hem, Linda Moe Jappée, Anne rektor assisterende rektor undervisningsinspektør SFO-leder sekretær Personale Aarlien, Thomas Aas, Lina Marie Berg, Ann Helena Berntsen, Helen Berntsen, Tonje Bjørnhaug, Toril Bjørnsrud, Arna Bjørnstad, Hege Bjørnstad, Jan Cato Blindheim, Heidi Carlsen, Alexander Dalen, Marit Døhlen, Janne Engebakken, Marianne Enger, Camilla Fjeldberg, Anne Grethe Fjærvik, Hanne Merethe Granheim, Lisa-Maria Granum, Kari Aanesrud Hanstad, Torill Haug, Randi Haugeland, Siv Heidi L. Haugseth, Siv Holand, Anne Aas Homble, Lars Indredavik, Monica Ingvaldsen, Gudrun Iversen, Ingvill Sørum timelærer barne- og ungdomsarbeider barne- og ungdomsarbeider barne- og ungdomsarbeider barne- og ungdomsarbeider (vikariat) timelærer barne- og ungdomsarbeider 14

15 PERSONAL Jahr, Mona Johannessen, Elsa Johansen, Bente Lie Johnsen, Hans- Olav Johnsen, Inger Lise barne-og ungdomsarbeider Kinden, Tone Merethe Ramse timelærer Kittelsrud, Bjørg barne- og ungdomsarb.eider Kjos, Tatjana Kjørstad, Anne Berit (slutter ) Kristiansen, Nina barne-og ungdomsarbeider Kulsvehagen, Linn Lockert, Elisabeth Lycke, Anna Løberg, Caroline Løpen barne-og ungdomsarbeider Magerøy, Magne Magerøy, Marianne Mangerud, Trine B. Myrvang, Åse Marit Nordal, Lene Skøld Næss, Lise D. barne og ungdomsarbeider Nygård, Vegard Ramstad, Hilde Ruste, Anne Ruud, Trine Bodin Schei, Kari barne- og ungdomsarbeider Slettmoen, Grethe Smestad, Laila Thomasgaard, Eli Thorstensen, Ingelise barne og ungdomsarbeider Tomtsveen, Tina Opsahl Tærud, Jostein Vinge, Helene Mette 15

16 VIRKSOMHETSPLANEN 16

17 17

18 REGLER FOR SYKLING TIL SKOLEN Det er ikke lov å sykle til skolen før avlagt sykkelprøve på våren i 4.klasse Før avlagt sykkelprøve må foresatte følge til og fra skolen, dersom eleven sykler Skolen forutsetter at det brukes sykkelhjelm INNFØRINGS- KLASSEN Høsten 2012 startet vi opp med en innføringsklasse på Preståsen skole. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommune. Målet er å gi grunnleggende norskopplæring for nyankomne elever og elever bosatt i Norge, uten tilstrekkelig norskkunnskaper. Undervisningen foregår i egen klasse på Preståsen skole to dager i uka, og tilbudet gjelder for klasse. Målet med opplæringen i innføringsklassen er at elevene skal forstå, snakke, lese og skrive grunnleggende norsk, tilpasset alder. Undervisningen er basert på kompetansemålene i læreplanen GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER nivå 1. Dette prosjektet har så langt vist seg å være meget vellykket, og prosjektet videreføres til sommeren

19 EGNE NOTATER.. 19

20 Med ønske om et godt skoleår Skolen ligger i Nannestad sentrum, nært til kommuneadministrasjon, ungdomsskole og videregående skole. Preståsen skole er bygd i 1978 og ble utvidet i 1996 og i Skolen ligger meget sentralt på Preståsen mellom boligfeltene Prestmosen og Preståsen. Det er trygge trafikale forhold ved Preståsen, og skolen ligger nært inntil skog og turterreng. Skolen har i dag ca 350 elever, 31 lærere, 12 barne- og ungdomsarbeidere, 16 er, SFO-leder, praksiselever, fysioterapeut, vaktmester og renholdere. Administrasjonen består av rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør og sekretær. Det er to- eller tre paralleller på hvert trinn. Preståsen er en inkluderende skole, dvs en skole som har flere funksjonshemmede elever på alle trinn - også ungdomstrinnet. 20

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole Utdanningsetaten Bøler skole Informasjon 2015/2016 Bøler skole https://boler.osloskolen.no Utmarkveien 4 Postboks 85 Bøler 0620 Oslo Tlf: 23 46 43 00 E-post: boler@ude.oslo.kommune.no https://boler.osloskolen.no

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder!

Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder! Dalgård skole - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder! 1 INNHOLD TELEFONOVERSIKT... 3 OVERSIKTSKART DALGÅRD SKOLE...

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Skoleåret er godt i gang, og vi har hatt gleden av å ta i mot 31 nye elever på 1. trinn og deres foreldre. Vi håper både de nye 1. trinnelevene - og nye elever på de andre trinnene

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Mail: svanhild.brennhaugen@ostre-toten.kommune.no/www.stange.skole@ostre-toten.kommune.no

Mail: svanhild.brennhaugen@ostre-toten.kommune.no/www.stange.skole@ostre-toten.kommune.no Mail: svanhild.brennhaugen@ostre-toten.kommune.no/www.stange.skole@ostre-toten.kommune.no Tlf. : 61 14 32 40/91549201 www.stangeskole.no SFO : 61 14 32 47 Følgende ansatte mangler på bildet: Ann-Elin Sletmo,

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole 0 Heimdal videregående skole Informasjonshefte skoleåret 2013 2014 www.heimdal.vgs.no 1 INNHOLD Vel møtt 2 Kort historikk 3 Skolens ledelse og administrasjon 5 Ledelsens arbeidsområder 6 Skolens styringsorganer

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer