Informasjon om skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Informasjon om skoleåret Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville

2 Velkommen til skoleåret Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet som er og har vært mellom hjem og skole er viktig. Samspill, respons og engasjement gjør barnas hverdag bedre. Det at dere bryr dere om elevens skolehverdag, skaper gode ringvirkninger både for elevene og skolen. Når foreldre og skole formidler de samme positive forventningene, stimulerer det til elevenes trivsel og læring. Vi spiller på samme lag og drar nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Dere er deres barns viktigste lærere. Deres holdninger adopteres av deres barn. Det å følge barnets hverdag på skolen blir noe av det viktigste en kan gjøre. Det å involvere seg i barnas skolearbeid, lekser, foreldremøter, samtaler og arrangement er avgjørende for at barnet oppfatter sin egen utvikling både faglig og sosialt. Hverdagen er travel og foreldre/foresatte lever i en intens tidsklemme med jobb, skole, fritidssysler og andre ting som daglig dukker opp. Ved å være tydelig i forhold til holdninger, deltakelse og samarbeid når det gjelder viktigheten av skolen, håper vi at grunnlaget for den enkelte elev er så godt som mulig i deres videre utdanningsløp. Ditt engasjement skaper positive ringvirkninger på skolen. Du er viktigere enn du tror! Med ønske om et godt skoleår! Alf-Henning Moland rektor Innhold Velkommen... s. 2 Skoledagen, friminutt, inspeksjon, klasser, lærere, foreldrekontakter.. s. 3 Skoleruta, meldeplikt, fravær/fri... s. 4 Skolefritidsordningen, parkering ved skolen... s. 5 Skoleskyss, leksehjelp... s. 6 Telefon og adresseliste... s. 7 Melk og frukt, It s learning, hjemmeside... s. 8 Ordensregler... s. 9 Helse, elevråd... s. 10 Kontaktinformasjon... s. 11 2

3 Skoledagen Skoledagen begynner kl for samtlige elever. Elevene slutter til følgende tider: Trinn mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 1. og og Friminutt Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Onsdag Inspeksjon Minst to voksne er ute med elevene før skoletid og i friminuttene.. Klasser, lærere, foreldrekontakter Klasse Elever Kontaktlærer Foreldrekontakt 1 21 Ingrid Kolle Jensen Silje T. Langli FAU: Terje Engebretsen 2 19 Wenche Sørli Hege Myrvang/Anne-Mette K. Gulbrandsen FAU: Vigdis Ringkilen 3 17 Bente Kyrkjebø Britha Lerberg Ødemark FAU: Werner Arntsen Festkomité: Cilla Arntsen 4 17 Karl Erik Bang Camilla Ljunggren/Line Furulund FAU: Roy Martinussen 5 16 Bjørn Erik Skjold Anita De La Fuente FAU: Sissel Synnestvedt 6 18 Engeline Andresen Avklares på foreldremøte Mikal Homble Avklares på foreldremøte. 3

4 Skoleruta Måned ant. skoledager August 10 Første skoledag mandag September 20 Høstferie: uke 40 fra mandag Oktober 20 Høstferie uke 40: 1. 4.oktober. SFO åpen. November 20 Desember 15 Juleferie: siste skoledag fredag Siste SFOdag 23.desember. Januar 20 Oppstart mandag Planleggingsdag 2. januar. SFO start Februar 15 Vinterferie uke 8: SFO åpen. Mars 20 Påskeferie f.o.m. mandag SFO stengt fra April 18 Påskeferie: t.o.m. mandag Mai 17 Fri 1. mai, 14., 15. mai og SFO stengt 1. mai, 14. mai og 15. mai. (Planleggingsdag 15. mai) Juni 15 Siste skoledag fredag 19. juni. Totalt dager 190 Meldeplikt ved sykdom/fravær For at alle skal være trygge på at elevene har kommet vel fram til skolen, ber vi foreldre/foresatte ringe skolen om morgenen hvis eleven er syk eller er borte fra skolen av andre årsaker. Alt fravær skal også skrives i meldingsboka. Retningslinjer for fri fra skolen utover ferier og fridager: Enkeltdager i forbindelse med helger og ferier gis ved spesielle familiebegivenheter og særlig lang reise. Søknad skrives i meldingsbok og godkjennes av kontaktlærer. Når foresatte ikke kan ta fri i skolens ferier, kan det etter søknad innvilges permisjon i inntil 2 uker. Søknad må fremmes senest én uke før ferien begynner. Ved ferier som betinger reisekontrakt(er), må søknaden godkjennes av skolens rektor før kontrakten inngås. Når eleven har fri har foreldre/foresatte ansvar for at eleven tar igjen tapt undervisning og utfører lekser etter avtale med lærer. I hht. Opplæringsloven 2-11 har man ikke anledning til å innvilge permisjon ut over 2 uker. Ved reiser eller lignende ut over 2 uker, må eleven midlertidig skrives ut av skolen. 4

5 Skolefritidsordningen SFO Åpningstider SFO SFO er åpen hver dag fra kl , men er stengt i elevenes undervisningstid. Betaling SFO Hel plass kr 2.815, halv plass kr (inntil 15 t. i uka), kvart plass kr (inntil 8 t. i uka) Ved kjøp av dager kr 126 pr dag. Det betales for 11 måneder (juli er betalingsfri måned). Det gis 30 % søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Betaling skjer forskuddsvis for hver hele måned. Ved manglende betaling opphører tilbudet om plass. Dersom barnet ikke blir hentet til rett tid, blir foresatte belastet for ekstra utgifter. Mat Elevene får frokost hver morgen, og melk eller annen drikke til måltidene. De som skal ha frokost må være på plass kl Vi har matpakkefri SFO, og elevene kan få varm mat mandag, onsdag og fredag. Brødmat tirsdag og torsdag. De som har hel eller halv plass betaler kr. 207,-. De med kvart plass betaler kl. 124,-. Klær og utstyr Det er viktig at barna har klær, sko/støvler og yttertøy som er passe til været og årstiden. I tillegg må alle ha skiftetøy på SFO. Alle klær og personlige eiendeler som brukes på SFO må merkes med barnets navn. Følgende dager holder SFO stengt: Julaften og romjulsdagene Nyttårsaften Dagene i påskeuka 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret (samme dager som skolen har planleggingsdager) I skolens ferier kan SFO benyttes i henhold til plass-størrelse uten at det blir fakturert ekstra for dette. Parkering ved levering/henting av barn Av hensyn til elevenes sikkerhet og skolebussens krav til fremkommelighet har vi følgende regler for stans og parkering ved skolen: Ingen parkering langs veien ned til skolen Parkering i rundkjøringen er kun tillatt før kl. 8 og etter kl. 15 (onsdag e. kl. 13) Utenom disse tidene er det kun lov til kort stans for å slippe av elever. Vi henviser til parkeringsplassene bak skolen. 5

6 Skoleskyss Rett til fri skyss Elever på 1. trinn har rett til fri skoleskyss hvis avstanden til skolen er over 2 km., og eldre elever har fri skyss hvis avstanden er over 4 km. Åsvegen er definert som farlig skolevei, og det medfører at elever i trinn kan få skyss uansett avstand. Noen strekninger er definert som farlig skolevei vinterstid (1. nov 1. april). Se kart/liste på hjemmesider for oversikt. Busskort Elevene som kan benytte skolebuss/rutebuss får busskort. Det er viktig at skolen får beskjed hvis behovet for skyss endrer seg i løpet av skoleåret. Busskort som ikke benyttes må returneres til skolen umiddelbart, da skolen betaler for alle busskort som er levert ut. Glemt/mistet kort Hvis man har glemt kortet hjemme får man allikevel kjøre til skolen, men eleven må snarest melde fra til lærer for å få midlertidig kort til hjemreisen. Ved mistet busskort blir erstatningskort belastet foresatte med kr På bussen Plassene foran i bussen er reservert elevene på 1. trinn. Skolesekker og andre eiendeler bør man ha på fanget eller foran føttene slik at man husker det ved avstigning, og for at det skal være sitteplasser til alle. Leksehjelp for klasse Skolen legger til rette for at alle i klasse får tilbud om leksehjelp. Tilbudet er frivillig. Leksetilbudet er et tilbud om hjelp til skolearbeidet. Det vil være 1-2 voksne tilstede avhengig av gruppestørrelse. På Kringler-Slattum blir det leksehjelp på skolen hver mandag for 2.-4 trinn (kl ) og onsdag for trinn (kl ). Det er ansatte fra SFO som er leksehjelpere. Selv om tilbudet er frivillig, må elevene melde seg på for et semester av gangen, og skolen vil ha beskjed hvis det er dager eleven ikke skal delta. Hvis eleven ikke ønsker å fortsette vil skolen ha skriftlig beskjed. 6

7 Adresse- og telefon liste Kringler Slattum skole Skolefritidsordningen SFO / Nannestad kommune Barnehagen / Helsesøstertjenesten Tannklinikken Unibuss Konsentra Ansatte ved Kringler-Slattum skole: Rektor: Moland... Alf-Henning Åsvegen Undervisningsinspektør: Flatjord... Astrid Åsvegen Sekretær: Hagen... Monica H Fasanfaret Vaktmester: Larsen... Reidar / Austaddalsvegen 2033 SFO-leder: Rise... Anne-Kristin Blåveisvegen 2 B Lærere: Andresen... Engeline Holtervegen Bang... Karl Erik / Låkedalsv Hafstad... Anne-Lise / Lina Nordbysv Homble... Mikal / Kopperudmov Jensen... Ingrid Kolle / Åsvegen Kyrkjebø... Bente / Dora Sindings v Landsverk... Gunvor / Øyavegen Moland... Alf Henning / Åsvegen Olnova... Margarita Kingos gate Skjold... Bjørn Erik Elgvegen Sørli... Wenche Lina Nordbysv Assistenter SFO/skole: Andreassen... Egil Trolldalsv. 24 A Bekk... Kari Svendsen Åsvegen Ramstad... Kari C.V Åsvegen Sogn... Geir Tony Gjøkvegen Renholdere: Rustad... Evy I Bergesvingen Saowakhon... Chinnapha / Åsvegen Kovacevic... Dragana og Sasa 7

8 Abonnement på melk/juice Bestill skolemelk/ juice direkte på nett Elevene tilbys abonnement på melk/juice til subsidierte priser. Melk/juice bestilles og betales direkte på nett Ved bestilling etter 18. august blir første levering ca en uke etter bestilling. Melk og juice Bestill direkte på skolemelk.no Elevene kan velge mellom lettmelk, ekstra lett, laktoseredusert kakaomelk, laktosefrimelk, eple- eller appelsinjuice. Abonnementet gjelder for et halvt år og elevene får melk/juuice mandag-torsdag. Vi har ikke tilbud om abonnement på melk og juice på fredager - da får elevene kjøpe drikke i elevrådets utsalg. Skolen sender ikke faktura - abonnement betales direkte til skolemelk! Frukt Vi har i år valgt å ikke ha abonnement på frukt. Kommunen v/kommunelegen sponser ½ frukt i uka pr. elev. Denne deles ut på torsdager. It's learning Skolene i Nannestad bruker den nettbaserte læringsplattformen It's learning. Dette er et såkalt virtuelt læremiljø (VLE) som støtter læringsprosesser, nye læringsformer og gir elever kontroll over egen læring. Mer enn 1000 norske grunnskoler bruker It's learning. På skolen har både lærere og elever egne, personlige portaler. Elevene finner oppdatert informasjon som er relevant for den enkelte, og lærerne kan benytte portalen til blant annet å legge ut ukeplaner og gjennomføre prøver. For å bruke It's learning må man ha brukernavn og passord. Foreldre får oppgitt dette ved å henvende seg til kontaktlærer. 8

9 ORDENSREGLER ved KRINGLER-SLATTUM SKOLE 1. Mobbing skal ikke forekomme. Du skal vise hensyn og respekt for andre ved god språkbruk og væremåte slik at alle kan ha det trygt og godt. 2. Ved inn- og utmarsj bruker elevene den inngangen som er nærmest klasserommet. 3. Elevene går ut i friminuttene og oppholder seg ikke i rom eller ganger. Respekter inspiserende lærer og elevvaktene. 4. Inne beveger vi oss rolig og bruker inne-stemme. 5. Alle har ansvar for å holde orden og rydde etter seg. 6. Som elev har du ansvar for bøker, materiell og utstyr som tilhører skolen eller andre på skolen. Hvis noe blir ødelagt, skadet eller mistet, må det erstattes av elever/foresatte. 7. Bruk av mobiltelefon skal ikke forekomme i skoletiden. 8. Farlige gjenstander skal ikke tas med til eller brukes på skolen. 9. For at alle skal føle seg trygge til og fra skolen, er det viktig at man er grei og viser hensyn på skoleveien. De samme regler gjelder på skoleveien som på skolen. 10. Elevene skal bruke hjelm på sykkeltur i skolens regi. 11. Det er en selvfølge å være ute i friminuttene. Kun når det er kaldere enn minus 15 grader eller ved spesiell tillatelse, kan elevene være inne. 12. Sykler og lignende parkeres på anviste plasser. Medbrakt utstyr, for eksempel skateboard, rulleskøyter etc. kan ikke brukes i skoletida uten tillatelse. 13. Det er ikke tillatt å forlate skolens område. Hvis man av spesielle grunner må forlate skoleområdet, må man ha tillatelse fra lærer. 14. Baller og annet utstyr tas med inn etter friminuttene. Hver klasse får utdelt 2 baller i året. 15. Det er ikke tillatt å gå på taket for å hente baller eller lignende. Gi beskjed til lærer eller vaktmester. 16. Snøballkasting er forbudt. Kun tillatt på anvist sted. 17. Alle må bruke hjelm på skøytebanen. 18. Inspiserende lærer vurderer og stopper eventuell farlig lek. 19. Tyggegummi og godteri er forbudt på skolens område kan tillates ved spesielle anledninger. 20. Eleven må ikke komme for sent til timene. Ved brudd på skolens ordensregler gjelder følgende sanksjonsregler: Punkt 1 6 og 9 18 Punkt Samtale med elev Skolen kontakter hjemmet 2. Melding til hjemmet skriftlig/muntlig 3. Samtale på skolen m/elev, foresatt og lærer Punkt 16 Punkt 6 Melding til hjemmet Kan føre til erstatningskrav Punkt 20 Punkt 7 og 8 Eleven må sitte inne i friminuttet Midlertidig inndragelse, må hentes av foresatte for å ta igjen tapt undervisningstid. på skolens kontor. 9

10 Helse Helsesøster er tilstede på skolen tirsdag i oddetallsuker fra ca kl Helsesøster i psykisk helse er tilstede på skolen torsdager fra ca kl Elevråd 5. trinn - Kristin Helen Andersen Karlsen Fredrik Synnestvedt Tschudi 6. trinn - Snorre Nimmons Olsen Sofie Elvhaug 7. trinn - Jørn Oscar Hansen (Leder) Jonathan Berg (Nestleder) Leder av EKOM Jørn Oscar Hansen. Elevrådet har bl.a. følgende oppgaver: - Salg av juice og yoghurt på fredager. - Kontrollere at det er orden i korridorer og klasserom. - EKOM elevenes kommunestyremøte Elevrådet har begynt å jobbe med saker som skal til EKOM. 10

11 Hold deg oppdatert på skolens hjemmeside: Skolens besøksadresse: Austaddalsvegen 32, 2033 Åsgreina Skolens postadresse: Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad Tlf. skolen: e-post skolen: eller: Nannestad kommune:

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Nydalen. Elevbrosjyre 2014/2015. Oslo VO Nydalen OOO

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Nydalen. Elevbrosjyre 2014/2015. Oslo VO Nydalen OOO Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Nydalen Oslo VO Nydalen Elevbrosjyre 2014/2015 II OOO 2 Oslo Voksenopplæring Nydalen Adresse: Nydalsveien 38 0484 Oslo Telefon, sentralbord: 23 39 39

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse _ Postnr./Sted Personnummer 11 siffer Telefonnummer Adresse Postnr./

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer