NR. 04: 2007 OKTOBER UTGITT AV NORSK JAZZFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 04: 2007 OKTOBER UTGITT AV NORSK JAZZFORUM"

Transkript

1 MEDLEMSSKRIV NR. 04: 2007 OKTOBER UTGITT AV NORSK JAZZFORUM NORSK SOLISTPRIS I YOUNG NORDIC JAZZ COMETS København, samtidig som Europe Jazz Networks årsmøte. Det viktigste målet ved Young Nordic Jazz Comets er å få større fokus på nye, unge jazztalenter og gi dem muligheten til å få møte sitt framtidige publikum og få spille på profesjonelle konsertscener. Vinnerbandet mottok danske kroner, som skal brukes til turnévirksomhet i de Nordiske landene. Solistprisen er på kr ,-. Den norske gitaristen Even Helte Hermansen fra Supersonic Rocketship stakk av med prisen som beste solist i den nordiske konkurransen Young Nordic Jazz Comets 15. september. Solistprisen er på kr ,- og juryen begrunnet tildelingen med at Even Helte Hermansen er en original og ekstremt lovende musiker. Den svenske kvartetten Kristian Brink Quartet vant hovedprisen. YNJC er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske jazzorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Åland og Færøyene. Konkurransen startet opp for 10 år siden, og har siden 2000 vært en årlig event på den nordiske jazzscenen. Årets konkurranse ble arrangert 15. september i Mariehamn på Åland. Neste års konkurranse skal avholdes 14. til 16. september i I år var Norge representert med kvartetten Supersonic Rocketship. De andre nordiske bandene var: Apilas (FI), Ari Bragason Quartet (IS), Exil (DK), Faroese Band TBA (FO), Kristian Brink Quartet (SE) og Phunky Fish (AX). På grunnlag av opptredenen til årets norske deltagerband, Supersonic Rocketship, ble Even Helte Hermansen kåret til årets solist. Prisen er danske kroner. Han studerer for tiden ved Norges musikkhøgskole og spiller bl.a. i band som Bushmens Revenge, LAMASKRIK og SHINING. Juryen karakteriserer hans opptreden og spillestil på følgende måte: We chose Even because we feel he is original. In sound, line and expression, he seems very much his own man. He plays like a master, with great natural confidence, and much obvious pleasure. An extremely promising musician. SØKNADSFRIST FOR MVO 2008 ER 15. NOVEMBER Trenger storbandet ny tuda eller klubben din en ny bassforsterker? Her er det penger å hente til både store og små tiltak! Nye 15 millioner skal fordeles til aktiviteter innen rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk! Søknadsfrist til Musikkverkstedordningen (MVO) 2008 er 15. november MVO støtter utstyr til øvings- og framføringslokaler, opplæring/kurs, bygningsmessige tilretteleggelser, og ikkepersonlige instrumenter. MVO har i praksis en klar ungdomsprofil, men ingen reell aldersgrense. MVO støtter ikke drift. MVO støtter heller ikke enkeltband (unntatt storband). Kommersielle eller personlige tiltak er ikke støtteberettiget. 1 Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelevante miljøer kan søke. MVO støtter demokratisk funderte aktiviteter og miljøer, men det kreves ingen formell organisering. Fra jazzaktører kom det til MVO 2007 inn 126 søknader, med et samlet søknadsbeløp på , en nedgang fra hhv 171 søknader og kr fra året før. Dette resulterte dessverre i at rammen til jazz gikk ned fra kr i 2006 til kr i Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer med relevante prosjekter til å søke MVO-midler! Fagutvalg for jazz har de siste årene gitt høy prioritet til musikalsk utviklingsarbeid, rekrutteringsprosjekter og tiltak med

2 ungdomsprofil. For fullstendig fylkesvis og sjangervis tildelingsliste, se MVO er en kulturstøtteordning der musikken står i sentrum. Ordningen administreres av Norsk musikkråd. Søknadsfrist er 15. november. Det søkes ONLINE. Søknadsskjema er tilgjengelig på fra ca 10. oktober. NJF STILLER SEG BAK KRAV OM STØRRE NORSKANDEL PÅ NRK Norsk jazzforum har sammen med organisasjonene NOPA, Norsk Folkemusikk og Danselag, MFO, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening, sendt et høringssvar til Kulturdepartementet om allmennkringkastingsplakat for NRK. Der anbefaler organisasjonene at det vedtektsfestes en intensjon om at annethvert fonogram (plate, CD) som avspilles skal være norsk i betydningen norskspråklig eller norskkomponert, herunder også norsk tradisjonsmateriale. Analyser viser at musikkmangfoldet er svakt og at norskprosenten er lav, både i forhold til det eksisterende vedtektskravet, men i enda større grad i forhold til nivået hos allmennkringkasterne i våre naboland og Europa ellers. Av NRKs samlede musikktilbud på radio er 24.8% av minuttene sendt registrert som verk tilhørende TONO medlemmer, altså norskspråklige eller norskkomponerte minutter musikk. Disse tallene korresponderer ikke med NRKs offisielle tall som er 46 % på P1, 42% på P2 og 34% på P3. En sammenstilling av NRK, DR, SR, YLE mht musikkprofil viser at Danmarks radio spiller rundt halvparten dansk musikk, Sveriges radio gjør det samme og at YLE i Finland ligger godt over 50 % finsk musikk. JAZZINTRO SØKNADSFRIST 1. NOVEMBER Jazzintrovinner 2006: Puma (foto: Anja E. Basma) JAZZINTRO er et lanseringsprogram for unge, profesjonelle jazzutøvere som arrangeres annethvert år. Åtte band vil i 2008 få muligheten til å vise seg fram på noen av landets største jazzfestivaler, og gjennom en finale på MoldeJazz utroper en fagjury et av bandene til Årets unge jazzmusikere. Dette bandet vil de neste to årene få en lanseringspakke fra Rikskonsertene til en verdi av flere hundre tusen kroner. Lanserings-pakken inkluderer blant annet flere festivaljobber, Norgesturné og fri benyttelse av Rikskonsertenes digitale produksjons- og redigeringsstudio. Jazzintro arrangeres av Norsk jazzforum og Rikskonsertene i samarbeide med MoldeJazz, Vossa Jazz, Maijazz, Nattjazz og Kongsberg Jazzfestival. Søknadsfrist er 1. november Mer informasjon kommer på Njfs nettsider. Søknadsskjema kan lastes ned her: NORSK JAZZFORUM JOBBER FOR NY KLUBBSTØTTEORDNING Norske festivaler har blomstret de siste årene med stor oppmerksomhet og relativt gode økninger i statlig støtte. Det er derfor et stort ønske fra Norsk jazzforum og samarbeidsorganisasjonene i Samstemt, at fokuset nå flyttes over på helårsarrangørene. Arbeidet startet i oktober i fjor med en Samstemtkonferanse om helårsarrangører med både kulturministeren og en rekke andre fra KKD og Norsk kulturråd tilstede, i tillegg til flere arrangører. Siden har Norsk jazzforum hatt flere møter med både Kulturdepartementet og politikere for å flagge saken. Det en ønsker er en arrangør-/klubbstøtteordning på nivå med dagens festivalstøtteordning. Formålet er å gi helårsarrangørene bedre rammer for programmering og kunstnerisk utvikling, og samtidig legge til rette for økt profesjonalisering. 2

3 MIC ARRANGERER SEMINAR OM MUSIKK OG KJØNN Musikkinformasjonssenteret MIC inviterer, i samarbeid med NTNU, Norsk Jazzarkiv og Norsk kulturråd, til et bredt anlagt seminar med tittelen "Musikk og Kjønn". Tilsammen 22 forskere, musikere, komponister, kritikere og kulturbyråkrater vil i løpet av seminarets to dager 8. og 9. oktober bidra til et interessant og viktig ordskifte om kjønnsarbeidsdelingens mange varianter, grunner og virkninger i musikklivet. Blant debatanter og innledere er leder for Jazzlinja, NTNU Erling Aksdal, musiker Hild Sofie Tafjord og stipendiat Anne Lorentzen. VINTERJAZZ 2008 ARRANGERES FEBRUAR Vinterjazz er en ti-dagers landsomfattende markering av jazz, hvor formålet er å sette fokus på aktiviteten og entusiasmen som finnes på lokalt plan. Norsk jazzforum oppfordrer alle medlemsklubber til å delta. Konsertene som klubbene arrangerer i perioden vil bli med i en riksdekkende markedsføring for Vinterjazz, og gjennom dette være med på å løfte fram de lokale jazzklubbene. Vinterjazz skal vise publikum det varierte tilbudet av kvalitetsjazz vi har over store deler av landet, og i tillegg dekke et behov i en vanligvis rolig periode på arrangementsfronten. Vinterjazz skal i 2008 arrangeres i perioden februar. Kontakt Norsk jazzforum dersom din klubb ønsker å delta. JAZZNYTT TILBUD TIL KLUBBER/FESTIVALER/STORBAND JAZZNYTT er stadig i utvikling. Gjennom de siste fem årene er det jobbet aktivt for å gjøre bladet bedre og mer tilpasset mål-gruppen musikere, festivaler, klubb-arbeidere og ikke minst det jazzinteresserte publikum. Som de fleste andre tidsskrifter innenfor kulturlivet, ønsker Jazznytt flere lesere; lesere som er interesserte og som har hjerte for den musikken vi elsker. Vår gave til medlemslagene er å tilby abonnement til en svært redusert pris til styret og medlemmer i klubben/festivalen/storbandet. Ved å gå inn på en slik avtale vil dine medarbeidere og publikum få JAZZNYTT direkte hjem i postkassen 6 ganger i året, slik at de på en enkel måte kan følge med i hva som skjer i det norske og internasjonale jazzliv. Det eneste man behøver å gjøre er å sende adresseliste over hvilke medarbeidere og medlemmer de ønsker skal få bladet, så ordner vi resten med fellesfaktura til laget. Prisene vi tilbyr (pr abonnement) er som følger: 5-10 abonnenter: kr abonnenter: kr over 25 abonnenter: kr For å benytte tilbudet kontakt: eller JAZZNYTT-REDAKTØREN RUNDER 50! Jazznytts hardtarbeidende redaktør Jan Granlie, runder i disse dager 50 år. Vi gratulerer! SØKNADSKALENDER HØSTEN november UD reisestøtte musikk MIC 1. november UD kulturutveksling land i Sør på musikkfeltet MIC 15. November Musikkverkstedordningen MVO 1. desember Bestillingsverk Norsk Kulturråd 1. desember Andre musikktiltak, prosjekter Norsk Kulturråd 3

4 Medlemsavtaler TONO: Norsk jazzforum har forhandlet fram en gunstig avtale for sine medlemsarrangører.for klubber og storband dekker Njf vederlaget til TONO, mens det for festivalene finnes en egen avtale. For å få denne avtalen til å fungere, er man avhengige av at alle medlemmer rapp-orterer inn konsertene til TONO. Husk å levere inn TONO-skjema, da sikrer vi også mer penger til jazzen. For informasjon og nedlastning av skjema se: Forsikring: Norsk jazzforum har forsikringsavtale med IF skadeforsikring. Avtalen administreres av Norsk jazzforum, så all kontakt vedrørende forsikringer skal rettes til Njf. Forsikringsavtalen kan benyttes av alle medlemmer, også medlemmer i våre storband. De forskjellige forsikringstypene som inngår i Norsk jazzforums avtale med IF er: Instrumentforsikring (verdisakforsikring) Ulykkesforsikring (separat eller inkludert i instrumentforsikringen) Medhjelperforsikring for frivillige medarb-eidere under arrangementer Arrangøransvarsforsikring For mer informasjon kontakt Njf eller last ned brosjyre på www. jazzforum.no Faktureringsprogram Norsk jazzforum har en avtale om 10% rabatt med en nettbasert fakturatjeneste. Bilutleie; Norsk jazzforum viderefører avtalen med AVIS i Vennligst merk deg følgende; Det er IKKE mulig å leie bil mot faktura. Leiers kredittkort belastes ved henting av bil på vanlig måte. Norsk jazzforum er ikke involvert i betaling/ oppgjør dette er mellom leietager (dere) og bil-utleier. Videre må reservasjoner gjøres sentralt hos bilutleiefirmaet, og ikke til et enkelt kontor. AVIS: , avt.nr. U Hotellavtale: Norsk jazzforum har avtale med Thon Hotels. Avtaleprisene varierer mellom de ulike hotellene i Skandinavia. Reservasjon gjøres via Thon Booking tlf , direkte til hvert hotell, via eller via reise-byrå. Avtalekode: NORJAZZ. Se hotelloversikt på CD- og DVD-produksjon Alle medlemmer innrømmes 20 % rabatt på CD kopiering og glassmaster hos Dicentia. Oppgi medlemskap i Norsk Jazzforum, avtalenummer ikke nødvendig. Kontakt: / kundeservice: Trykksaker: Ilas Grafisk gir medlemmer av Norsk jazzforum rabatt på 20% på alle produkter. De kan også påta seg pakking og distribusjon av for eksempel plakater. Ilas Grafisk v/arne Vårbo: Tlf: / epost: Medlemsinfo: Husk å legge inn konsertinformasjon "på plakaten"! Norges beste nettsted for jazz blir enda bedre om du husker å tipse oss om stort og smått. Send tips til Medlemsservice hos Njfs kontor i Oslo: Administrasjonen i Njf er behjelpelige med informasjon, råd og veiledning. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å stikke innom kontoret for en uformell prat, men det kan være lurt å ringe på forhånd om man ønsker litt lengre samtaler/møter. Møterom: Møterommet, med plass til opptil 12 personer, kan medlemmer låne gratis. Kontakt Njf for avtale om tid: eller tlf Kopimaskin: Vi har kopimaskin med god kapasitet. 4

5 Norsk jazzforums administrasjon Postadresse: postboks 440 Sentrum, 0103 Oslo Besøkadresse: Kirkegata 20 tlf: / fax: epost: / web: Daglig leder: Tore Flesjø epost: tlf.dir: / mobil: Musikkpolitisk arbeid Løpende styring av organisasjonen Økonomistyring, budsjettansvar Nasjonal og internasjonal nettverksbygging Formidlingsansvarlig: Vidar Bråthen epost: tlf.dir: / mobil: Norsk jazzforums tilskuddsordninger Samarbeide med andre formidlingsaktører Ansvarlig øvrige formidlingsprosjekter Møter og kontakt med medlemmer på landsbasis Kontor- og formidlingskonsulent: Tone Christoffersen epost: tlf / mobil: Opptak av nye medlemmer Jazzintro og Vinterjazz Diverse formidlingsarbeid Turnéproduksjon Sentralbord, ekspedisjon av henvendelser Kontoransvarlig: Unni Partapuoli epost: tlf.dir: Økonomi IT-support Medlemsforsikringer Personaladministrasjon Informasjonsansvarlig: Camilla Slaattun Brauer epost: tlf.dir: / mobil: Medlemsinformasjon Norsk jazzforums webside kontakt med publikum generelt Musikkpolitisk arbeid Intern og ekstern kommunikasjon Redaktør Jazznytt: Jan Granlie epost: tlf.dir: / mobil: Redaktøransvar Jazznytt Div. design og informasjonsoppgaver i Njf 5

Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT?

Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT? Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT? GramArt GramArt - hjelper profesjonelle artister å bli enda proffere GramArt er Norges ledende artistforening og representerer

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3: Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:. Booking av turné og festivaler Hvordan gjøre dette selv og hva bør man tenke på hvis man skal jobbe med eksterne aktører Litt om meg. Hei!! Vegard Strømsodd,

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Østnorsk jazzsenter. F Framtida i norsk jazz Foto Ann Iren Ødeby. Forside: JazzAKKS Foto Monica F. Johannessen

Østnorsk jazzsenter. F Framtida i norsk jazz Foto Ann Iren Ødeby. Forside: JazzAKKS Foto Monica F. Johannessen Årsmelding 2009 1 2 Østnorsk jazzsenter I 2009 arrangerte 32 jazzklubber på Østlandet 1 012 konserter for mer enn 88 000 publikummere. Østnorsk jazzsenter fordelte kr 1 440 408,- i arrangørstøtte til disse

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

SIGNERTE ARTIKLER STÅR FOR BIDRAGSYTERS EGEN MENING, OG ER IKKE NØDVENDIGVIS I SAMSVAR MED REDAKTØR OG/ELLER UTGIVERS MENING

SIGNERTE ARTIKLER STÅR FOR BIDRAGSYTERS EGEN MENING, OG ER IKKE NØDVENDIGVIS I SAMSVAR MED REDAKTØR OG/ELLER UTGIVERS MENING INNHOLD desember 2010 - januar 2011 12 CASSANDRA WILSON 18 LAILA DALSETH OG TOTTI BERGH 22 DONKEY MONKEY 28 PETTER WETTRE 30 GUNNAR HALLE OG ESPEN ERIKSEN 30 STIAN WESTERHUS 32 REVEHALLEN - JAZZ NIGHTLY

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer