Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT?"

Transkript

1 Skrive søknader! HVORDAN SKRIVER MAN EN GOD PROSJEKTBESKRIVELSE OG BUDSJETT?

2 GramArt GramArt - hjelper profesjonelle artister å bli enda proffere GramArt er Norges ledende artistforening og representerer de fleste av landets plateartister. Foreningen har ca 3000 medlemmer, fra de minste til de største artistene i alle aldere og genre. GramArt er Norges ledende forening for deg som er utøvende musiker, enten du er utøver som spiller inn plater eller utelukkende spiller konserter. Vi representer deg også som opphavsmann og i tilfeller hvor du som artist eier din egen innspilling. GramArt gir deg viktig kunnskap i dagens musikkmarked. GramArt er foreningen som jobber for at du skal kunne leve av musikken din! Foruten et godt og bredt medlemstilbud til våre medlemmer tilbyr GramArt juridisk bistand og kontraktsrådgivning gjennom våre dyktige rådgivere/jurister, vi har bransjens ledende forsikringsordning, vi gir konkret og individuell hjelp til medlemmene våre samtidig som vi er et kunnskapssenter for musikkbransjen. I tillegg tilbyr vi en rekke kurs og seminarer du har stor nytte av som artist. Innhold 1. Generelt om søknadskriving 2. Hva bør en søknad inneholde 3. Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse 4. Hvordan sette opp et budsjett 5. Hvordan skrive en musikalsk CV 6. Hvordan skrive en god rapport 7. Kort info om noen av ordningene 8. Nyttige linker GramArt mener at kunnskap er makt ved å stadig oppdatere og spre informasjon blant medlemmer og musikkbransjen blir ressursene sterkere og mulighetene vokser. For bare 450 kroner per år kan du som er artist bli medlem i GramArt. Ta gjerne kontakt! / / Brosjyren er utarbeidet i samarbeid med BRAK Tekst: Line Endresen Grafisk design: Christine Sandtorv

3 1 Generelt om søknadskriving 2 Hva bør en søknad inneholde Les alltid formålet til fondet. Vær tydelig på å vinkle søknaden slik at den passer til fondets formål. Jo mer relevant søknaden er for fondet, desto enklere er det å få midler. Les veiledningen til fondet og sørg for at du husker å få med all informasjon som de etterspør. Bruk tid på layout. Husk at fondene mottar mange søknader, dermed er det en fordel at søknaden er tiltalende å lese. Søk alltid om ett prosjekt av gangen, og om prosjekter som er frem i tid. De fleste fond stiller krav til at prosjektet ikke skal være igangsatt når søknad sendes. Prøv å tidfeste prosjektet i størst mulig grad. Jo mer planlagt prosjektet virker, desto enklere er det å få midler. Se på tidligere tildelinger. Dette kan gi en pekepinn på hvor store summer det er lurt å søke om, og hvilke andre aktører som har mottatt støtte fra ordningen. Dersom dere er usikre på hva fondet støtter, ta gjerne en telefon til dem og spør om hjelp. Søknadsskjema. De fleste fond har som regel et standardisert søknadsskjema som kan nedlastes fra deres hjemmesider. Fyll ut alle felt og legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelt andre vedlegg. Vi anbefaler at man i søknadsskjemaet kun skriver stikkord om søknaden og henviser til vedleggene. Husk dato og signatur. Prosjektbeskrivelse. Ikke alle støtteordninger krever vedlagt prosjektbeskrivelse, men vi anbefaler at dere likevel alltid lager dette, ettersom søknaden dermed vil se bedre og mer strukturert ut. Denne vil i tillegg kunne danne mal for senere søknader. Prosjektbeskrivelsen bør ikke være for lang, helst maks 2-3 sider. Budsjett. Søk gjerne om et litt større beløp enn det dere mener er realistisk å få. Svært ofte får man ikke innvilget hele søknadssum, dermed er det greit å likevel få det man håpet på. Musikalsk CV. Dette er en opplisting av tidligere meritter og relevant erfaring, satt opp i kronologisk rekkefølge. Denne kan enten lages per musiker eller for hele bandet. Eventuelt andre vedlegg (Presseutklipp, CD etc.)

4 3 Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse Eksempel på PROSJEKTBESKRIVELSE: Det kan være lurt å alltid lage en skikkelig prosjektbeskrivelse selv om fondet kanskje ikke stiller krav til dette. Grunnen til dette er at man ofte vil ha relativt lik innledning når man skriver søknader, og en god prosjektbeskrivelse vil derfor kunne danne mal for andre søknader som man skriver i fremtiden. Prosjektbeskrivelsen skal selge både prosjektet og dere som skal gjennomføre det. Søkerens gjennomføringsevne blir altså vurdert, og det er dermed viktig å ha med utfyllende informasjon om dere som søker. En prosjektbeskrivelse skal være kort og konsis, og informasjonen skal være relevant for søknaden. SØKNAD OM STØTTE TIL MED I FORBINDELSE MED 1. Søker BAND (navn1, navn2, navn3) v/ kontaktperson Adresse /Tel / Mail / Hjemmeside 2. Hva det søkes om Det søkes om kr... til turné med i forbindelse med Prosjektbeskrivelsen skal gi svar på: Hvem er søker. Hvor er dere fra? Når ble bandet startet? Har bandmedlemmene tidligere spilt i andre band? Hvilken sjanger/ inspirasjonskilder har dere? Hva søker dere støtte til. Innspilling? Turné? Markedsføring? Komponering? Litt om deres bakgrunn og samarbeidspartnere. Har dere utgitt plater, turnert, vært playlistet, hatt en hitsingel? Er dere kjent for å ha et forrykende liveshow? Har dere tilknyttet management, plateselskap, distributør eller bookingagent? 3. Nøkkeltall Totalt budsjett: Søknadssum: Klipp og lim fra budsjettet Klipp og lim fra budsjettet 4. Utfyllende prosjektbeskrivelse - Presenter bandet - Info om sjanger, bakgrunn og tidligere prosjekter - Info om apparat og samarbeidspartnere - Info om selve prosjektet - Forsøk å tidfeste prosjektet i størst mulig grad - Legg ved nødvendige vedlegg Hvor, når og hvordan skal prosjektet gjennomføres. Vær konkret. Dersom dere søker dere penger til innspilling er det viktig å få med ting som innspillingsperiode, studio, produsent, distribusjon etc. Dersom dere søker penger til turné er det viktig å få med turnéplan, bekreftede spillesteder etc

5 4 Hvordan sette opp et budsjett De fleste søknadsordninger krever et budsjett og finansieringsplan. Mange synes at budsjett er skummelt, men i realiteten er det ikke så vanskelig som mange tror. Et godt budsjett skal være oversiktlig og vise de reelle kostnadene man har ved å gjennomføre prosjektet. Budsjettet skal inneholde en oversikt over kostnader, inntekter, søknadssum og balanse. Med finansieringsplan menes at inntektene og kostnadene skal samsvare. - Vær realistisk og tenk gjennom hvilke kostnader dere faktisk har. Husk at de som vurderer søknadene som regel har god bransjekunnskap. - Sjekk ut priser på forhånd slik at tallene som oppgis er mest mulig korrekte. - Spesifiser gjerne med antall og type. - En tommelfingerregel er at søknadssum bør ligge på rundt % av det totale budsjettet. - Det er normalt med en diverse-post i budsjettet på 5-10 % av totalbudsjettet. Dette er på grunn av at det som regel alltid dukker opp en del uforutsette kostnader. De fleste ordninger krever en viss egenfinansiering. Dette trenger ikke nødvendigvis å være rene penger, men for eksempel egeninnsats i form av frivillig arbeid/ dugnad. Fordelen med egenfinansiering/ egenandel er at man får synliggjort dugnadsarbeid, rimelige dealer man har gjort etc. Totalbudsjettet vil øke, og søknadssum blir mindre i forhold til totalbudsjettet. - Synliggjør i budsjettet dersom dere har søkt eller fått innvilget penger fra andre. Dersom dere har fått innvilget et beløp kan dette bidra til å få inn mer penger. - Turné. Alle kostnader og inntekter som er tilknyttet gjennomføringen av turnéen skal fremkomme. Relevante kostnader kan være honorar til musikere, bookingfee, reisekostnader, bompenger, diett, opphold/ overnatting, markedsføring, teknikere, innleie utstyr etc. Inntekter kan være gjennomsnittlig honorar pr jobb, innvilget støtte fra plateselskap/ kommune, salg av merchandise/ CD, egenfinansiering, andre inntekter, etc. - Innspilling. Alle kostnader og inntekter knyttet til innspillingen. Relevante kostnader kan være studioleie, produsenthonorar, miksing, mastering, innleie musikere, etc. Inntekter kan være oppsparte midler, egenfinansiering, innvilget støtte fra plateselskap/ kommune, andre inntekter, salgsinntekter, etc

6 Eksempler på TURNEBUDSJETT Eksempel på INNSPILLINGSBUDSJETT Kostnader: Kostnader: Booking provisjon 20 % 2 200,- Markedsføring 6 000,- Honorar 2 * kr 1500,- pr pers* 11 jobber ,- Leie bil inkl. drivstoff (priser fra Avis), 17 dager ,- Flyreise t/r 2 personer 8 000,- Diett 2 personer * 150 kr * 6 dager 1 800,- Overnatting 2 personer * 400 kr * 4 dager 3 200,- Sum kostnader ,- Innspilling 10 dager a kr 5 000, ,- Mastering Fast pris ,- Honorar musikere (3 stk) ,- Trykking 500 eks ,- Coverdesign 8 000,- Markedsføring/ utsendelse 5 000,- Sum kostnader ,- Inntekter: Inntekter: Honorar 11 spillejobber (a kr 1000,-) ,- Salg av CD 5 000,- Salg t-skjorter 3 000,- Støtte fra plateselskapet (innvilget) ,- Støtte fra andre (omsøkt) ,- Egenfinansiering ,- Søknadssum ,- Sum inntekter Egenfinansiering ,- Rabatt studio ,- Støtte fra plateselskapet (innvilget) ,- Salg 400 stk a kr ,- SØKNADSSUM ,- Sum inntekter ,- Dersom man velger å i tillegg ta inn kostnadene ved opptrykk og markedsføring, må man da synliggjøre salgsinntekter på inntektssiden

7 5 Hvordan skrive en musikalsk CV 6 Hvordan skrive en god rapport En musikalsk CV er en opplisting av tidligere meritter, satt opp i kronologisk rekkefølge. Denne kan enten lages per musiker eller for hele bandet. En musikalsk CV skal inneholde: - Personalia - Relevant utdannelse - Utgivelser Norge - Utgivelser utlandet - Turnéer/ konserter - Playlistinger - Annen relevant informasjon Enkelte ordninger krever at man vedlegger en musikalsk CV. For de ordningene som ikke krever dette, er det mulig å bake inn informasjonen i prosjektbeskrivelsen. De fleste fond krever en rapport etter gjennomført prosjekt, og noen av disse krever også å få tilsendt kopi av bilag. Ta vare på tildelingsbrevet, ettersom den som regel sier noe om hva som kreves av rapportering. En god rapport skal inneholde oversikt over prosjektet og hvordan dette ble gjennomført i henhold til søknad. Det er derfor viktig at regnskapet stemmer noenlunde med budsjettet. Dersom det er store avvik vil det være viktig at dere forklarer hvorfor prosjektet ble endret. Dersom dere ser underveis at prosjektet kommer til å bli veldig forskjellig fra slik det så ut når søknaden ble skrevet, kan det være lurt å ringe fondet og informere om endringene underveis i prosjektet. I verste fall kan tilskuddet kreves tilbakebetalt. Legg ved noen bevis på at prosjektet faktisk har funnet sted. Dette kan være signert spillestedskontrakt, presseutklipp, kopi av flyers/ program, CD etc. Noen fond stiller krav til at man krediterer fondet som man har fått støtte av. Dette kan være en hyggelig gest selv om det nødvendigvis ikke er et krav

8 7 Kort info om noen av ordningene Det finnes forskjellige lokale og regionale støtteordninger rundt om i landet. Det kan derfor være lurt å kontakte kommunen og fylkeskontoret for å finne ut av de har noen ordninger som kan passe for deg. Fond for Lyd & Bilde Søknadsfrist: 1 februar / 1 september Søknader til Fond for Lyd og Bilde blir fordelt på fem ulike fagutvalg etter hva det søkes støtte til. Relevant for musikk er: fonogramutgivelser, musikk turné/ arrangør/ komposisjon, tekst - tekst til musikk, markedsføring av fonogrammer/ musikkvideo. Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK) Søknadsfrister: 6-8 ganger i året. Neste ordinære frist 3. mars 2008, Reise og videreutdanningsstipend: 10 mars 2008 Fondet er delt i flere deler. Det kan søkes om støtte til innspilling av fonogram, prosjektstøtte, reisestøtte, kurs-/seminarvirksomhet og stipend for videreutdanning. Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer Søknadsfrist: Ingen frist Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer skal bidra til å øke kjennskapen til og spredningen av norske kvalitetsfonogrammer, samt stimulere til en bred produksjon av fonogrammer med musikk av norske opphavsmenn/utøvere. Kulturrådet kjøper årlig inn et utvalg av årets fonogramutgivelser i 582 eller 462 eksemplarer som distribueres til institusjoner o.l. Komponistenes Vederlagsfond Søknadsfrist: 1 februar / 1 september Fordypningsstipend: 1 juni Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. MIC reisestøtte til profesjonelle utøvere i utlandet Søknadsfrist: 1 mars, 15 mai og 1 november Frifond Søknadsfrist: Ingen frist Frifond er en statlig finansiert støtteordning for frivillig aktivitet for og med barn og unge i hele landet. Alle som skaper aktivitet og engasjement hos barn og unge under 26 år i lokalmiljøet kan søke om støtte. Støtte utdeles kun til lag/ grupper, ikke til enkeltpersoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år. MIC Reisestøtte til kulturutveksling med land i sør Søknadsfrist: 1 mars, 15 mai og 1 november Ordningen støtter musikk-prosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i land i sør. Ordningen administreres av Musikkinformasjonssenteret (MIC), men opprettholdes i Utenriksdepartementets navn

9 Musikkverkstedordningen (MVO) Søknadsfrist: 15 november MVO er en kulturstøtteordning der musikken står i sentrum. MVO støtter utstyr til øvings- og framføringslokaler, opplæring/ kortere kurs, bygningsmessige tilrettelegging, og ikke-personlige instrumenter. Norsk Musikkfond Søknadsfrist: 1 mai/ 1 desember Fondets midler er en del av det kopivederlag som organisasjonene på musikksiden mottar fra Kopinor. Fondet gir støtte til konserter eller markedsføringstiltak til beste for norsk samtidsmusikk innen alle genre. TONO-stipend Søknadsfrist: mars. Kunngjøres i TONO-nytt TONO deler hvert år ut stipender til søkere. Ifølge stipendkomiteens utdelingsregler kan alle rettighetshavere i TONO søke stipend. Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP) Søknadsfrist: Ingen frist (utvalget har fire møter i året) Ordningen har som formål å stimulere turné- og arrangørvirksomhet innen de populærmusikalske sjangerne. Man kan søke om tilskudd til arrangørvirksomhet og til turnéer innenlands og utenlands. Statens Kunstnerstipend Søknadsfrist: 15 oktober Fondet deler ut stipend og garantiinntekt til profesjonelle kunstnere innen alle felt. Tekstforfatterfondet Søknadsfrist: 1 april/ 1 november Det kan søkes om prosjektstipend for skriving til et konkret angitt prosjekt, reisestipend, reisestipend Firenze, utstyrsstøtte til innkjøp av instrumenter og annet utstyr som direkte knytter seg til virksomhet som tekstforfatter, etableringsstipend til yngre forfattere som er i en etableringsfase, arbeidsstipend for etablerte forfattere som ønsker å videreutvikle sitt kunstneriske virke

10 8 Nyttige linker

11 I denne lille trykksaken har vi forsøkt å gi en veiledning i hvordan en god søknad kan utformes. Dette er tips å ta med på veien, men det finnes ingen fasitsvar. En ting er sikkert- søker man ikke, får man heller ikke penger.

Braks søknadsskrivekurs

Braks søknadsskrivekurs Braks søknadsskrivekurs Støtteordninger og generelle tips Søknadsskrivekurs Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret,

Detaljer

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl Fondssøkerkurs Hilde Wahl HVORDAN SØKE STØTTE? Hvilke fond =innes det? Lokale/regionale ordninger(sjekk nettsidene til kommunen/fylket/kulturkontorer osv) Nasjonale ordninger (Norsk Kulturråd, Frifond,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3: Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:. Booking av turné og festivaler Hvordan gjøre dette selv og hva bør man tenke på hvis man skal jobbe med eksterne aktører Litt om meg. Hei!! Vegard Strømsodd,

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 Utarbeidet av AKERSHUS MUSIKKRÅD, Fetveien 1E, 2007 Kjeller Ide og tekst Øivind Nordal Jon G. Olsen Robert Skrolsvik Lillestrøm, september 1989 Revidert av Roy

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER

RETTIGHETER OG PLIKTER RETTIGHETER OG PLIKTER Referat fra seminarene Dine rettigheter som freelancer: heldagsseminar for kunstnere og produsenter, med Etablerersenteret og NAV (arrangert av Brak, Proscen og VISP) og Rettigheter

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

turné håndboken før turneen For artister som skal legge ut på turné og trenger litt veiledning Ketil Mosnes

turné håndboken før turneen For artister som skal legge ut på turné og trenger litt veiledning Ketil Mosnes turnéhåndboken 1 turné håndboken For artister som skal legge ut på turné og trenger litt veiledning Ketil Mosnes Bidragsytere Ivar, Tonje og Peersen Production as, Stig Sandbakk, Jens Martin Lassen, Frøydis

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Generelt om kontrakter

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer