Samler skattene. Morgenfriske badere Side HMS i fyr og flamme Side 23. Lindrer lidelsene Side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samler skattene. Morgenfriske badere Side 14-15. HMS i fyr og flamme Side 23. Lindrer lidelsene Side 8-9"

Transkript

1 Lindrer lidelsene Side 8-9 Morgenfriske badere Side HMS i fyr og flamme Side 23 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Samler skattene Ligningskontoret, fylkesskattekontoret, skattefogden og kemneren i Tromsø flytter sammen i to bygg i Kaigata. Skattens hus skal være etablert innen juni Kemner Oddvar Kristiansen er ikke i tvil om at samlokaliseringen betyr bedre service til byens innbyggere og arbeidsgivere. Side 10-11

2 Aktuelt Leder Spør først grav siden For det store flertall av innbyggerne i kommunen, og særlig for personer utenfor Tromsø, er den viktigste innfallsporten til informasjon om kommunens tjenestetilbud. Nettstedet har i dag om lag besøk i måneden. Informasjonstjenesten har det redaksjonelle og teknologiske ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet, samt ansvar for en helhetlig profil og design. Over år er det utviklet spisskompetanse på dette området som det kan, og må, trekkes veksler på. Web-koordinator Mark Ledingham er en naturlig samarbeidspartner når enheter i kommunen ønsker å utvikle sine nettsider. Han får da også flere hundre henvendelser hver måned fra kommunens web-innleggere og andre som er opptatt av utvikling av nettstedet. Dessverre skjer det av og til at vi som har ansvaret for nettstedet, ikke blir kontaktet før beslutninger om kjøp av nettløsninger fra eksterne aktører i konkurranse med kommunens nettsted og med helt andre publiseringsverktøy enn det vi benytter. Informasjonstjenesten ønsker å dele sine erfaringer og komme med nyttige innspill til utvikling av nettløsninger som også ivaretar hensynet til en helhetlig profil ved presentasjon av kommunens tjenestetilbud, samt spørsmål knyttet til grensesnittet mellom ulike nettløsninger. På enkelte tjenesteområder kan det likevel ha en egenverdi å ha sitt eget nettdomene av hensyn til læring og aktiviseringstilbud for spesielle brukergrupper. Eksempler på slike domener er no, og Det som imidlertid er kritisk viktig, er at arbeidet med et slikt domene ikke må gå på bekostning av fullverdig og oppdatert informasjon på kommunens eget nettsted. Fordi disse andre nettstedene ofte er bygd opp ved hjelp av helt andre publiseringsverktøy enn de som benyttes for kommunens nettsted, må en ikke undervurdere arbeidet med å sørge for at også kommunens eget nettsted til enhver tid bringer oppdaterte opplysninger om de aktuelle tjenestene. Informasjonstjenesten tar ansvar for å koordinere og utvikle en ryddig og lett navigerbar nettstruktur som folk kjenner seg igjen i. Bruk oss, men spør først og grav siden! Sidsel Figenschow nettredaktør Scanner 1,2 millioner Seksten medarbeiderne børster nå støv av hver eneste mappe i byggesaksarkivet. Hele arkivet skal scannes og digitaliseres. Resultatet kan bli endret eiendomsskatt. Selve scanninga skal skje i Trondheim, men først må hver byggesaksmappe ryddes og gjennomgås. Ryddejobben startet i oktober og skal avsluttes i mai i år. Et digitalt arkiv vil lette tilgangen til byggesaksarkivet både for saksbehandlerne og ikke minst for publikum. I fremtiden vil vi kunne sende tegninger på e- post, sier prosjektleder Kurt Bones. Scanninga av byggesaksarkivet er et delprosjekt av Eiendomsavgiftsprosjektet som vil kunne resultere i endret eiendomsskatt. For å oppnå en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten, er det nødvendig å gå gjennom absolutt alle gamle og tidligere byggesaker i kommunen. Rådmannens hjørne Godt nytt år med sjokk, sorg og giverglede Det ble det en helt spesiell inngang på det nye året. Midt under julefreden skjedde det utenkelige. Et jordskjelv på havbunnen kastet enorme flodbølger inn over store deler av sørøst-asia. Vi her hjemme har fått de skjebnesvangre minuttene skildret på TV og etter hvert gjennom beretninger fra mennesker som selv overlevde det grusomme. At en katastrofe på andre siden av jordkloden har rammet flere nordmenn enn mange av de største katastrofer gjennom tidene her hjemme, sier noe om globalisering, at kloden vi bor er sårbar og egentlig heller ikke er så stor. Flodbølgekatastrofen er ufattelig både for dem som sto midt oppe i det og for oss andre som ikke har hørt de fortvilte hylene, skrikene og synet av kjente og ukjente menneskekropper som bare forsvant i alt kaoset. Et Stine Rystad tilrettelegger for skanning av byggesaksarkivet i kommunen. Det er en formidabel jobb prosjektleder Kurt Bones er i gang med. ufattelig antall mennesker er døde, enda flere har mistet hjemmene sine, arbeidsplassene og sine kjære. Vi kjenner på maktesløsheten. Det som til vanlig er «viktige saker», blir smått i slike sammenhenger. Kommunens støttegruppe ved kriser ble satt i beredskap for særlig å ta seg av folk i Tromsø som på en eller annen måte er rammet av katastrofen. Vår lokale støttegruppe ble lokalisert på legevakta, men var også tilgjengelig på flyplassen. Støttegruppen besto av leger, sykepleiere og prester som har spesialerfaring med krisearbeid. Vi visste at mange fra Tromsø var i Thailand og i andre rammede områder. Heldigvis gikk de første tallene på savnede ned, så også når det gjelder personer bosatt i Tromsø. Usikkerheten er i skrivende stund fortsatt stor, men ett er sikkert: Sorg stanser ikke ved Ansvarlig redaktør: Sidsel Figenschow. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 29. april. Tips må være inne før 11. april. 2

3 dokumenter ELDGAMLE BYGGESAKER Det dukker opp litt av hvert når man skal gjennomgå og børste støv av mapper fra forrige århundre. Brevene fra den gang har et språk som vitner om en helt annen respekt for offentlige etater, forteller prosjektmedarbeider Siw Kristensen. I brev til Tromsøysund bygningsråd fra 1950 står skrevet: «Skulle det ærede bygningsråd mot formodning fastholde sitt tidligere vedtak, må jeg be om å få opplyst hvilken hjemmel bygningsrådet påberoper seg for å påby huset oppført i 1 _ etasje.» Jeg har bladd gjennom håndskrevne brev fra mellomkrigs- og etterkrigstida. Det er morsomt å lese tituleringer som «Deres høyvelbårne bygningssjef» og lignende. Slike dokumenter blir selvsagt bare tatt vare på og ikke scannet, men alt må gjennomgås for å få alle eiendommene inn i det digitale arkivet, sier Kristensen. SCANNER DET NYESTE De som rydder i mappene må ha et våkent øye for hva som skal arkiveres og hva som skal scannes. Det blir mange dokumenter å lese gjennom når alle kommunens eiendommer skal gjennomgås. Alle foto Sidsel Figenschow Disse medarbeiderne går gjennom alle kommunens byggesaker. Foran f.v. Eivind Hansen, Stine Rystad, Veronika Johansen og Siw Kristiansen. Bak f.v. Hedda Theodorsen, Heidi Henriksen, Kristian Strøm, Robert Larsen, Fredrik Mortensen, Bjørn Lockertsen, Inger Stensholt Larsen og Frode Andreassen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Ole K. Gutvik, Stian Paulsen, Janike Marlen Rype og Ernst Sandjord. Det gjelder å se til at de nyeste kartene blir scannet og tilrettelagt for det digitale byggesaksarkivet. Dessuten er det begrenset hvor mye plass det er i det nye rådhuset til oppbevaring av arkiv, sier prosjektmedarbeider Stine Rystad. De første pallene med dokumenter som skal scannes er allerede sendt til Trondheim. Det øvrige byggesaksarkivet befinner seg på plan 0 i rådhuset og noe er i Storgata 85 hvor den store ryddejobben er godt i gang. landegrenser, ei heller ved kommunegrenser. Det er mange tromsøværinger som har mistet en mor, en far, en onkel, en tante, et barn, et barnebarn, sin kjæreste, sin beste venn eller annen slektning i den tragiske hendelsen. Noen lever enda i sjokk og uvisshet etter at flere medlemmer av samme familie enda er savnet. Flere pårørende og berørte deltok på et sterkt og minnerikt møte med kommuneledelsen og representanter fra støttegruppen. Tromsø er en internasjonal by, og mange av byens folk har familie og pårørende som bor i katastrofeområdene. Sammen med UNN arrangerte vi et tilsvarende møte også for denne gruppen. Ingen av møtene var preget av de store ord. På begge møtene ble det gode og sterke dialoger med stor åpenhet. Det viktigste fra vår side var å lytte og å være tilgjengelige. Vårt budskap var særlig å gjøre kjent våre tilbud om bl.a. psykisk førstehjelp og det de berørte ellers måtte ha behov for av medisinsk og sosial hjelp. Fra alle hold ble betydningen av et «lavterskeltilbud» fremmet. Det er viktig at våre ansatte i ulike deler av organisasjonen er kjent med dette. Både voksne og barn trenger å stille spørsmål og få tid til å prate sammen om slike grusomme hendelser. Et flertall av barnehagebarn og elever som kom tilbake på skolen etter juleferien, hadde trolig sett masse på TV i jula. Barnehagene og skolene i Tromsø må berømmes for en god innsats. De har både tatt seg av enkeltelever og familier. Kvelden før første skoledag hadde vi samling av enhetslederne her på rådhuset, hvor vi utvekslet informasjon og hvor det ble samtalt om ulike strategier for å møte barna og elevene. Ulike enheter har vært berørt på ulik måter. Mitt inntrykk er at enhetene har vært svært oppmerksomme på å møte elevene i forhold til deres ståsted og behov uten å dytte på dem en slags «voksensorg». Departementet kom på banen med en veiledning. Men ingen kan gjøre dette arbeidet bedre enn lærerne og personalet i barnehagene. Hendelsen har vist en giverglede uten sidestykke. Tromsø kommune har bevilget kroner til arbeidet for ofrene etter flodbølgekatastrofen kroner til Røde Kors og et like stort beløp sender vi til FORUT. FORUT er en mindre kjent hjelpeorganisasjon med et bredt organisasjonsnett, som er i stand til å få fram hjelp og forsyninger til de vanskeligst stilte områdene særlig på Sri Lanka. De var, før katastrofen inntraff, i gang med prosjekter i en rekke landsbyer med bygging av vannforsyningsanlegg, samfunnshus, helsesentra og skoler som nå er helt borte. Tromsø kommune vil ta initiativ sammen med andre kommuner til å sondere mulighetene for å gi faglig bistand til Sri Lanka med støtte fra KS og UD. Kanskje skal en ikke undre seg for mye om hvorfor ikke flere overholdt ønsket om ett minutt stillhet på nyttårsaften, at ikke flere tok del i de landsomfattende minnestundene i kirker og kulturhus. Mest sannsynlig bør vel det tas som et uttrykk for at verden må gå videre. Likevel må vi aldri glemme og alltid være tilstede for de som er rammet. Ved inngangen til det nye året må det være tillatt å minne hverandre om at det sitter noen der ute et sted og har det vondt. Som kanskje har mistet noen en er glad i. Mistet livsgleden og som savner et besøk, en telefon eller kan hende bare en oppmuntrende tekstmelding. Godt nytt år og gjør noe med det! Stein Rudaa, rådmann Kontakt oss på e-post: eller Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett. 3

4 Aktuelt Full barnehagedekning innen utgangen av Syv nye barnehager bygges, derav en samisk barnehage. Gir plass til 500 barnehagebarn. D Bygger moderne ba Foto: Sidsel Figenschow Ny leder AMU Anne Stine Rørnes er ny leder i AMU i Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Anne Stine Rørnes, er ny leder i Arbeidsmiljøutvalget i Lederjobben i AMU ambulerer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker fra år til år. I fjor var det kommunalsjef Per Limstrand som var leder. Rørnes gleder seg til å ta fatt på jobben. Noen tiltredelseserklæring ønsker hun ikke slå i bordet med, men har en del saker og prinsipper hun brenner for. Brukerundersøkelsen på arbeidsmiljøet som ble gjort i pleie og omsorg i 2004, håper Rørnes kan utvides til andre sektorer i kommunen. Jeg vil jobbe for at temperaturen på arbeidsmiljøet kan sjekkes i andre sektorer også. Jeg er naturlig nok opptatt av at folk skal trives og ha det godt på jobb, sier hun. Manglet sjåfør fikk renovatør Kvaløysletta dagsenter manglet sjåfør til de eldre. En renovatør tok styringa. Anne Stine Rørnes er opptatt av at alle saker som kan relateres til arbeidsmiljøet blir behandlet i Arbeidsutbalget før de kommer til politisk behandling. AMU skal være et høringsorgan som får sakene tidlig og i forkant av beslutningene. Dette har med hvilken status AMU skal ha. Det blir uholdbart dersom vi får ferdigbehandlete saker på bordet kun til orientering. I 2005 skal det for eksempel bygges seks nye barnehager i kommunen. Da ønsker vi å få innblikk i plantegninger og avgi en uttalelse i forkant, sier hun. Vi så artikkelen i Interkom om «lån» av langtidssykemeldte sjåfører til eldrebussen på Hvilhaug. Jeg ringte han Bård Jørgensen og det ordnet seg på dagen. Dermed fikk vi han Knut, jubler Kari-Anne Halsnes på Kvaløysletta dagsenter. HELT TOPP Renovatør Knut Ingebrigtsen har gått over i stilling som kundekonsulent, men er også avløser ved behov for renovatørene. Han syntes det var helt topp å stille opp for de eldre. Jeg kjørte innimellom en del andre oppdrag. Det er flott å få se hvordan andre jobber i sine enheter. Som renovatør får vi ikke en sånn kontakt med mennesker som når man kjører eldre. Du får et annet perspektiv enn når du bare kjører søppelsekker, sier Knut. Det var speilis og såpeglatt ute like før jul da Knut jobbet for dagsenteret. Eldrebussen manglet kjettinger, men Knut visste råd. Han samlet inn penger blant ansatte i Renovasjonen, og to dager senere kom Knut og Bård tilbake med nye kjettinger. I tillegg bidro Autovulk med en sterkt rabattert pris på kjettingene. FIKK KAKE Jeg vil gjennom Interkom få takke for den hjelpa vi fikk, og for kjettingene. Det var veldig snilt, sier Kari-Anne som troppet opp på Renovasjonen med kake fra kjøkkenet på sykehjemmet. Enhetsleder Bård Jørgensen mener at større jobbrotasjon og allsidighet på tvers av enhetene kan sikre både tjenestetilbudet og de ansattes helse. Ved relativt små midler kan vi gjøre noe. Renovatørene har en tung jobb og vi må tenke forebyggende tiltak som kan hindre langtidssykemelding. Da er jobbrotasjon på tvers en vei å gå. Nå kan det hende at den faste sjåføren på dagsenteret, Odd Rydningen, kommer til å hospitere i Renovasjonen. Vi jobber med saken, avslutter Bård. F.v. Knut Ingebrigtsen, Kari-Anne Halsnes, Odd Rydningen og Bård Jørgensen. Foto: Sidsel Figenschow 4

5 De nye barnehagene blir «Modellbarnehager». Bygges i områdene Storelva, Sorgenfri, Myrvegen, Lars Thoringsveg, Workinnmarka, Templarheimen og Prestvannet. rnehager i Tromsø Tradisjonelle og hjemmekoselige barnehager er «ut». De syv nye barnehagene som skal stå ferdige innen utgangen av 2005, blir moderne, åpne barnehager med hjemmebaser og felles lekerom. Et problem i planarbeidet har vært å skaffe nok tomter, opplyser rådgiver Guttorm Evensen i Tromsø kommune. Kommunens folk bretter opp ermene og tar fatt på en storstilt satsing på barnehager. I løpet av 2005 skal Tromsø ha full barnehagedekning. Syv nye barnehager, derav en samisk barnehage, med plass til 500 barnehagebarn er under utbygging. De nye barnehagene bygges i henhold til «Modellbarnehager» og skal representere fremtidens barnehager. Tromsø ønsker å prøve en åpnere struktur som alternativ til de tradisjonelle avdelingsbarnehagene. Dette er barnehager hvor lekerommene kan være mer aktivitetsstyrt enn avdelingsstyrt. Her finner vi rom hvor ungene kan leke på tvers av interesser og aldersgrupper, forklarer prosjektleder Solfrid Rognmo. Ideen bak modellbarnehagene bygger på evalueringer som en tverrfaglig gruppe i kommunen har foretatt. Her er det blitt sett på det pedagogiske innholdet, utformingen av rom og driftsmodeller, krav til tomter, utearealer og finansiering. NYTENKENDE Det er tjue år siden sist Tromsø kommune bygde nye barnehager. På disse årene har det skjedd lite med tenkingen om barnehagenes bygninger, mens det derimot har skjedd mye i sammensetningen av barnegruppene. De nye barnehagene utformes slik at en gruppe på 14 småbarn disponerer en todelt hjemmebase. Gruppen har fire ansatte. Det gir et forholdstall på 3,5 småbarn pr ansatt mot den tradisjonelle modellen med tre ansatte på ni småbarn. Barnehagene vil imidlertid bygges slik at det vil være fysisk mulig å gå tilbake til en tradisjonell avdelingsbarnehage. SELVFINANSIERENDE Barnehagesatsningen finansieres av statstilskuddene. Kommunen har regnet ut av nye barnehager vil være selvfinansierende. Det vil si at kostnadene bæres av statens investeringstilskudd, driftstilskudd, skjønnsmidler og foreldrebetaling. Den totale budsjettrammen er på 120,4 millioner kroner. Tomtene er kjøpt til markedspris på ulike tidspunkt og på forskjellige prisnivå. Tromsø er som kjent en kommune med høye tomte- og boligpriser. TRAVEL TID I mars i år begynner bygningsarbeidere å grave i det som skal bli Storelva barnehage på Kvaløysletta. Deretter bygges de andre barnehagene som perler på en snor i områdene Sorgenfri, Myrvegen, Lars Thoringsveg, Workinnmarka, Templarheimen og utvidelse av den samiske barnehagen Aurora som vil ligge ved Prestvannet. Etter hvert som barnehagene er innflytningsklare, regner prosjektledelsen i kommunen med at nye navn blir avduket. Vi fikk oppdraget i februar i fjor og har siden da stått på for å få alt av planer klargjort til bygginga, nå ser det meste ut til å være à jour, sier Solfrid Rognmo. Foto: Elin Vinje Jenssen Kartet viser plasseringen av de nye barnehagene i Tromsø. Disse er noen av dem som har sørget for at fem hundre barnehagebarn i Tromsø kan glede seg til å ta i bruk flunkende nye barnehager innen utgangen av året. Fra venstre rådgiver Guttorm Evensen, prosjektleder for barnehageutbygginga Solfrid Rognmo og leder av areal og utbygning Marianne Knapp.

6 Aktuelt En ny enhet for fagområdene bygg, park, vei, prosjekt, areal og utbygging er etablert under navnet Eiendom. Den nye lederen for enheten er Beate Nemeth Winther. Beate Nemeth Winther er leder for den nye enheten Eiendom. Enheten dekker fagområdene bygg, park, vei, prosjekt, areal og utbygging. Eiendom ny enhet i kommunen Arkivfoto: Rune Stoltz Bertinussen 6 Formålet med den nye enheten er å oppnå en enhetlig styring og samordning av kommunens sentrale utbyggings- og forvaltningsressurser. Eiendom vil være en sentral enhet for både eksterne og interne samarbeidspartnere. Beate Nemeth Winther koordinerer arbeidsoppgaver som berører kommunens eiendom, unntatt vann og avløp. Hun tror det er riktig med sammenslåing. Det er et mål at den nye organiseringen skal være mer rasjonell for kommunen. Nå blir det lettere å samordne saker som dreier seg om alt av eiendom i Tromsø, sier hun. Nemeth Winther kommer fra stillingen som prosjektleder for byggforvaltningen med hovedansvar for gjennomføring av Fokuskvartalet. Hun har store forventninger til den nye jobben i Eiendom. Det første jeg må gjøre er å fokusere på å bli kjent med de deler av enheten jeg ikke har vært godt kjent med før, sier hun. BEDRE ORGANISERING Tidligere har fagområdene bygg, park, vei, prosjekt, areal og utbygging vært fordelt på fire forskjellige avdelinger. Til tider har denne løsningen vært ugunstig. I 2003 igangsatte en arbeidsgruppe et arbeid med sikte på å få fram en anbefaling om endelig organisering og samordning av forskjellige fagområder innenfor tekniske tjenester. Med saken fulgte en egen rapport om arbeidet, og både formannskapet og arbeidsmiljøutvalget ga sin enstemmige tilslutning til etableringen. Den nye organiseringen ble sett i sammenheng med innflyttingen i det nye rådhuset. De nærmeste samarbeidspartnerne og de med beslektede oppgaver ble nå samlet under en enhet. Kommunalsjef Irene Valstad Simonsen mener sammenslåingen fremmer et enklere og bedre samarbeid på tvers av fagområdene. Omorganiseringen gjør av vi kan få en mer enhetlig drift av alt som dreier seg om kommunale eiendommer, sier Valstad Simonsen. Eiendom holder til i fjerde etasje på det nye rådhuset. EN TYDELIG EIER Valstad Simonsen mener at Tromsø kommune tidligere ikke har vært noen tydelig eier av de kommunale eiendommene. Den nye enheten skal rette opp i dette. Eiendom har fått arbeidsoppgaver vedrørende alt av kommunale eiendommer. De skal bestille drift på eiendommene og være tydelig ovenfor andre som har utbyggingsområder, poengterer hun. Enheten er organisert med én leder, faggrupper og én fagansvarlig for hver faggruppe. Marianne Knapp som var støtteenhetsleder for eiendom og utbygging, er nå fagansvarlig for areal og utbygging. Tidligere byggdirektør Kolbjørn Bjørkestad er spesialrådgiver med ansvar for byggdrift og byggprosjekt. Fakta Eiendom Enheten Eiendom har følgende ansvarsområder: Utvikling av strategiske planer for kommunens bygg, eiendommer, parker og veier. Drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Kjøp, utvikling og salg av ubebygd eiendom. Iverksetting av kommunale arealplaner. Ivaretakelse av byggherrefunksjonen for kommunale investeringsprosjekter.

7 Forhandler av leke, utviklings- og idrettsapparater i Nord-Norge siden 1980 Vi skaper kontorglede i rådhuskvartalet Ivar Sandnes as Skippergt Boks Tromsø Tlf Fax E-post: LEVERANDØR TIL TROMSØ KOMMUNE Tromsø Harstad Finnsnes

8 Aktuelt Vil du støtte FORUTs arbeid i Sri Lanka? Giro nr Paul Henrik deler ut ny skolesekk med nødvendig utstyr som bøker, penal, matboks og vannflaske, og ikke minst undertøy og skoleuniform til barn i Hambantota som mistet alt skoleutstyret etter tsunamien.

9 Et privilegium å få hjelpe Tidligere informasjonssjef Paul Henrik Kielland er glad for å ha fått sjansen til å bidra til å lindre lidelsene etter tsunamikatastrofen. Men fortsatt er utfordringene mange. Tsunamien rammet i særlig grad nok en gang de aller fattigste av Sri Lankas innbyggere. De var bosatt langs kysten, ofte uten hus, men i skur dekket av palmeblader. I dag lever de med store ettervirkninger av katastrofen, stuet sammen i midlertidige leire uten perspektiv på når de kan få et normalt liv igjen. Utfordringene framover er mange Da vi kom ned to døgn etter katastrofen, var på ingen måte folks umiddelbare behov tilfredsstilt. FORUT satte fart i sin nødhjelpsoperasjon og brakte i en hektisk uke om lag 10 daglige trailer lass fra hovedstaden Colombo og ut til de fem områdene vi ønsket å prioritere. Rent vann var et stort problem. Katastrofen hadde forurenset de normale drikkevannskildene og faren for epidemier var overhengende. Store mengder rent vann ble i første omgang transportert i beholdere fra hovedstaden, og seinere ble fem vannrenseanlegg som produserer rent vann til innbyggere fløyet inn fra Norge og Sverige, sier en engasjert Kielland. Hvorfor kan dere delta i en slik aksjon? FORUT driver normalt et bistands- og rehabiliteringsarbeid i samarbeid med alle etniske grupper over hele øya. Det innebar at vi kontrollerer mye utstyr og et nettverk av medarbeidere, samarbeidsorganisasjoner og tusenvis av frivillige som var villige til å ta et tak. Sammen med penger fra Norge og Sverige hadde vi Ollikylam camp. Barna trenger aktivitet for å komme over sine traumatiske erfaringer. Oversikt over Mandavil camp utenfor Akkaraipattu på østkysten av Sri Lanka personer bor i denne leiren. derfor det vi trengte til raskt å gi hjelp. Vi fikk også nedover flylaster med utstyr og ekstra personell fra Skandinavia til å hjelpe til med organisering av arbeidet og montering av nye renseanlegg. Alt skjedde i et ufattelig tempo. Våre medarbeidere sier at de var i stand til å gjøre ting og ha krefter som de på forhånd ikke visste de hadde. Hjemme har det vært mye oppmerksomhet rundt barnas situasjon. Hvordan har dere taklet det? Det er riktig at barna er en spesielt utsatt gruppe. Vi jobbet tidlig med spesielle pakker for barn som ble delt ut i leirene. Vi oppdaget imidlertid at mange barn ble apatiske av den vanskelige situasjonen i leirene og de hadde ingen mulighet for lek. Vi har derfor organisert et system med trente lekeledere som daglig driver lek for barn. Dette har ikke bare endret hverdagen for barna, men også skapt en lettere stemning i leirene som også smitter over på de voksne. Hvilke utfordringer står dere nå over for? I dag vel en måned etter katastrofen er det meste av de mer livstruende behovene møtt. Nå står vi overfor en større utfordring. Sammen med befolkning, myndigheter og det internasjonale bistandsmiljøet skal vi nå delta i gjenoppbyggingsarbeidet. Vi er opptatt av at folk skal få det bedre enn de hadde det før katastrofen. Skal vi sammen klare det, må en gjøre noe med de mekanismer som finnes i samfunnet og som skaper fattigdom. Strukturen langs denne kysten minner på mange måter om det væreiersystemet vi tidligere hadde i Nord-Norge. Dersom de som hadde produksjonsmidler som båter og utstyr tidligere, bare blir gitt nytt utstyr for å forstette, vil de fattige som arbeider om bord i båtene og bare tjener 15 kroner dagen, være like fattige som før. Vi er derfor opptatt av å bruke vår utviklingserfaring for å motkjempe slike strukturer. Er dere slitne etter denne innsatsen? Nei, egentlig ikke. Vi har følt oss privilegerte som har fått lov å være med å bidra til å lindre skadene etter denne ufattelige tragedien. I tillegg har vi følt en enorm støtte fra Tromsø. Vi er veldig glade for det finansielle bidraget til vår virksomhet fra kommunen. Det er det største tilskuddet FORUT har fått fra noen kommune! I tillegg har mange bedrifter og enkeltpersoner bidratt. Slikt gjør oss stolte som Tromsøværinger. Jeg er også glad for at flere bedrifter har frigjort medarbeidere som har hjulpet oss innenfor de spesialområdene vi trengte eksperthjelp. Alt i alt har vi hatt nesten 20 eksperter i arbeid fra Skandinavia i denne perioden. Den største gruppen har kommet fra Tromsø! Fakta Paul Henrik Kielland Paul Henrik Kielland Paul Henrik Kielland har permisjon fra sin stilling som informasjomssjef i kommunen frem til 1. august 2005 for å jobbe for bistandsorganisasjonen FORUT i Sri Lanka. På andre juledag oppholdt han seg sammen med familien i Tromsø for å feire jul. Nyheten om tsunamien førte til at han øyeblikkelig avbrøt ferien og dro tilbake sammen med sin kone Trine Danielsen Kielland for å lede FORUTs nødhjelpsaksjon. 9

10 Aktuelt Samler skattene Foto: Rune Stoltz Bertinussen Servicehelter i skattespørsmål. F.v. Aud Hansen, Ellen Olsen, Oddvar Kristiansen, Tine Kristoffersen og Eileen M. Haugen. 10 Ligningskontoret, fylkesskattekontoret, skattefogden og kemneren i Tromsø skal flytte sammen i Skattens hus. Forberedelsene til samlokaliseringen har foregått over ett og et halvt år, og nylig ble det undertegnet kontrakt om leie av Kaigata 3-5. Innflytting vil skje senest 1. juni Vi har hele tiden hatt et utmerket samarbeid med de statlige skatteetatene og ser frem til å flytte sammen i nytt bygg, sier kemner Oddvar Kristiansen. Fire kontorer blir samlet under samme tak med mange fellesarealer og fellesfunksjoner. Den viktigste fellesfunksjonen er kanskje Service- og informasjonssenteret (SIS), som vil ta imot alle henvendelsene til kontorene. Kemner Oddvar Kristiansen er ikke i tvil om at samlokaliseringen vil bety bedre service til byens innbyggere og arbeidsgivere når det gjelder skatt. Ved å oppsøke Skattens hus, vil man kunne få løst alle skattespørsmål på et sted, enten det gjelder merverdiavgift,

11 ligning, arveavgift, skattebetaling eller lignende I dag er kundene nødt til å oppsøke forskjellige steder i byen avhengig av hvilken type skattesak det gjelder, sier Oddvar Kristiansen. OMFATTENDE OPPLÆRING Opplæringsprogrammet for de som skal bemanne SIS fra de fire etatene er i full gang. Studiet som gir femten studiepoeng er i regi av Høyskolen i Buskerud. Undervisningen går over fire samlinger og består av fire hovedtema kommunikasjon, brukeradferd, service og lover, regler og etikk. Fra kemneren deltar Aud Hansen, Eileen M. Haugen, Tine Kristoffersen og Ellen Olsen. Vi er veldig stolt av å få gå på kurset og gleder oss til å bli en del av et større faglig og sosialt fellesskap i Skattens hus. På studiet drilles vi i kundebehandling og brukeradferd om det å være klar og tydelig i vår kommunikasjon med kunden, sier kvartetten. Kursdeltagerne synes det er nyttig å bli kjent med kolleger fra de tre statlige etatene som skal inn i Skattens hus. En viktig del av kurset er den fagdelen som knytter seg til oppgaver som utføres på et ligningskontoret, avgiftsavdelingen på fylkesskattekontoret, skattefogden og hos kemneren. FLYTTER FOKUS Det er flott å jobbe i tverretatlige grupper på studiet og lære om hverandres fagfelt. Men samtidig er det viktig å være klar på egne kompetanseområder og være obs på grensene mellom disse. Vi skal ikke gjøre hverandres jobb, men vi skal ha kjennskap til de andre sine fagområder slik at vi kan henvise kunden til rette instans. Vi skal bli god på samarbeid og vil flytte fokus fra en «vi til en oss-kultur», uttaler kvartetten. Samlokaliseringen vil bety at samarbeidet mellom de forskjellige skatteetatene blir lettere. En naturlig følge av større nærhet er at arbeidet innen enkelte arbeidsområder så som skjønnsligning, forskuddsutskriving og arbeidsgiverkontroll blir enklere. I tillegg vil nærhet mellom etatene bety at det blir en del uformell informasjonsflyt som vil være med på å gi større innsikt i andres arbeidsoppgaver, noe som over tid gir heving av kompetansen hos de ansatte, avslutter kemner Oddvar Kristiansen. Tar tempen på deltidsansatte Personalenheten kartlegger nå ønsket stillingsstørrelse blant deltidsansatte i hjemmetjenesten, boligtjenesten og sykehjem. Det er sendt ut spørreskjema til i alt 552 personer som jobber i turnus. Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor stor ønsket stillingsstørrelse er i forhold til det folk faktisk har. Videre at de som ønsker det, skal få forhøyet sin stillingsstørrelse, sier prosjektleder Toril Torgersen. Så langt er det kommet inn 170 svar og det er for lite, men enda er det tid igjen. Jeg vil rette en takk til alle de som har svart, men vi må ha inn langt flere skjema før vi kan si oss fornøyd. Alle de som sender inn skjema blir med i en loddtrekning hvor de kan vinne Tromsøboka, legger Toril til. Spørreundersøkelsen er en del av et KS-prosjekt «Virkemidler som kan bidra til å redusere uønsket deltid». Prosjektet er et resultat av tariffoppgjøret i kommunal sektor i 2003, hvor partene satte ned et utvalg for å se på uønsket deltid. I Hovedtariffavtalen fremgår det at alle som ønsker det skal få hel stilling. Dessuten er det et mål i seg selv å se på såkalte helsefremmende arbeidstidsordninger. 11

12 Totalleverandør til Tromsø kommune VVS: Baderom - Dusj - Boblekar - Klosett Armatur - Servanter VA: Trykkrør - Avløpsrør - Kummer - Isolasjon Geotekstiler - Pumpestasjoner INDUSTRI: Stålrør - Rustfrie rør - Ventiler - Pumpeskid Tørrkjølere - Varmevekslere Troms/Finnmark Telefon Fax Takk for oppdraget med ny IP telefoniløsning i det nye rådhuset Håper du er fornøyd! Bravida IKT AS tlf

13 Se etter vår nye katalog i posten. Hvis du ikke har fått den, ring oss og vi sender deg en ny. Prøv vår nettbutikk Postboks 13, 3107 Sem Tlf.: Fax.: E-post 13

14 Kulturkommunen Grytidlig hver morgen inntar horder av eldre Alfheim svømmehall. Etter en lang dag i vedskogen er svømmebassenget det perfekte sted for å løsne opp stiv muskulatur, ifølge Per Berg Rolness (84). Rundt sitt faste bord i Alfheim svømmehall går praten i det man forventer at menn over 70 snakker om; damer, politikk og sin egen begravelse. Vanligvis er det kvinnfolk her, men ikke i dag, forteller Johan Sundsfjord, en ungfole på 70 år. Han begynte å frekventere svømmehallen i 1976, og etter å ha bodd borte på grunn av jobb i 12 år, er han tilbake igjen. Hit kommer vi både for det sosiale og det fysiske, sier han. Ja, enkelte kanskje mest for det sosiale, skyter Per Berg Rolness på 84 inn. Selv er han i svømmehallen for å løse opp den stive muskulaturen vedhogginga dagen før gav ham. Vi er vel rundt 25 personer som besøker svømmehallen fast, og har løst mange verdensproblemer rundt dette bordet og i badstua, forteller Sundsfjord. Svømminga kan også gi bieffekt i form av tur til Madeira. Kravet på meter tilbakelagt svømming for å være med i trekningen om en tur sørover, inspirerer nok mange til noen ekstra minutter i bassenget. MYE LATTER Herrene spøker og ler, gjerne på bekostning av hverandre. De arrangerer til og med sitt eget julebord hvert år. På bassengkanten selvfølgelig. Det har stått fryktelig mye om hemmelige losjer og foreninger i avisene den siste tiden. Heldigvis har vi unngått den kritiske presses søkelys, flirer Kjell Arnesen på 77 år. Nå som bassenget er åpent daglig er det mange som kommer alle dager i uka. Enkelte setter pris på trimmen, andre på praten, mens noen jages på dør av kjerringa hver morgen, ler Sundsfjord, og hele bordet med. Når han Kjell hopper uti må vi dekke for småkakene, flirer Rolness, og opplyser om at mobbeloven ikke gjelder her. HOLDER FORMEN VED LIKE Kommunens politikere burde ta seg en svømmetur før jobb. Kanskje de ville våknet opp før de foretok valgene sine da, foreslår Sundsfjord. Likevel har han neppe noe imot kaffen de får spandert av nettopp kommunen. Enkelte er likevel ikke helt fornøyd. Hvordan har de råd til å holde svømmehallen åpen hver dag, med alle de økonomiske problemene i Tromsø, spørres det rundt bordet. Du som bruker svømmehallen hver dag, kan da ikke klage, kommer svaret kjapt. Og skal vi tro den eldste rundt bordet, Bjarne Figenschou på 88 år, vil diskusjoner som denne være å høre lang tid fremover på morgenen i Alfheim Svømmehall. Slutte å svømme? Nei, ikke før jeg dør, ler han. Froko Noen under pensjonsalder har sneket seg med på bildet. 14

15 stsvømmeklubben Foto: Rune Stoltz Bertinussen F.v. Johan Sundsfjord (70), Pål Sæppele (40-åra), Herbjørn Lysnes (84), Kent Lauvanger (52), Kjell Arnesen (77), Bjarne Figenschou (88). 15

16 Kulturkommunen Foto: Viktor Enoksen Byantikvar Johanne Sognnæs tror Løkkekiosken vil se bedre ut etter restaurering. 16

17 Raketten restaureres Tromsøs innbyggere kan snart få en smak på hvordan byen så ut i Rakettkiosken, eller Løkkekiosken, som den egentlig heter, skal restaureres til fordums prakt. De fleste kjenner til «Rakettkiosken» som står ensom på Stortorget. Nå har den særegne kiosken fått et tilskudd på kroner til restaurering fra Norges kulturminnefond. Torget er et viktig byrom og Løkkekiosken er en perle som det er viktig å ta vare på. Både byens borgere og turister har glede av autentiske byminner. Det er ofte derfor man reiser dit man gjør, for å oppleve noe særegent og spesielt, sier byantikvar Johanne Sognnæs. Kiosken skal være ferdig restaurert til hundreårsmarkeringa av frigjøringa i juli. Forhåpentligvis kan kiosken være i stand til 17. mai. Torget er et viktig sted både i 17. mai-feiringa og i frigjøringsjubileet, sier Sognnæs. HINDRINGER Men det ligger noen hindringer i veien før kiosken igjen ser ut som ny eller gammel... Det er montert skjemmende grå bokser på kiosken. I tillegg til at disse er estetisk uheldig, gjør de også restaureringsarbeidet vanskelig, forteller Sognnæs. Kioskeier Mona Lise Dahle skriver i et brev at Troms Kraft, som eier én av boksene, ikke har fått tillatelse til installasjonen. Vi flytter ofte bokser på oppdrag, men tar da betalt for det. Denne boksen kom opp før min tid i bedriften, sier nettingeniør i Troms Kraft, Frode Lamøy. Han vil ikke at Troms Kraft skal være et hinder for restaureringa av Løkkekiosken. Det skal ikke stå på oss når kiosken skal restaureres, men jeg må undersøke saken nærmere for å få avklart forholdene rundt boksen, sier Lamøy. RUSSISK? Når Løkkekiosken endelig er ferdigrestaurert vil den se penere ut, uten arkitektoniske forandringer. Vi vil reparere det som kan repareres, og kopiere det som er ødelagt. For tiden prøver vi å finne ut mest mulig om kiosken, før vi bestemmer hvordan den til slutt skal se ut. Kiosken har russiskinspirerte trekk, så vi spekulerer i om kontakten Tromsø hadde med Russland kan ha hatt innflytelse på kioskens utseende, sier Sognnæs. 17

18 Kulturkommunen Vakker inspirasjon o Overalt ser du den, kunsten i rådhuset. På vegger, i gulv, ute og inne i form av bilder, stein, tekst og lys. Erling Kjeldsen i Kultur og Idrett synes alle ansatte i Rådhuset skal kjenne den personlig. Norske fotografer, glasskunstnere, grafikere og skulptører har brukt tid og energi på å utforme kunstverk som skal passe til Tromsøs nye rådhus. Erling Kjeldsen i Kultur og Idrett er fornøyd med resultatet, som er å se i de fleste etasjene unntatt kinoens arealer og i femte etasje. Kinoen sørger for sin egen utsmykking, og femte etasje vil muligens etter hvert bli prydet av kunst fra det gamle rådhuset. Erling mener at alle ansatte på rådhuset bør inneha minimumskunnskaper om kunsten som omkranser dem og gjør dagene på jobb litt vakrere. Det vil etter hvert bli plukket ut noen ansatte i hver etasje som vil få litt ekstra kunnskap om kunsten for å kunne presentere den til besøkende som har bestilt omvisning. Men alle ansatte bør kjenne til et minimum av kunsten som omringer oss. På sikt håper vi å få trykket opp brosjyrer om kunsten som de besøkende kan ta med seg, sier Erling. LYS I UENDELIGE KOMBINASJONER Erling Kjeldsen tar Interkom med på en omvisning i rådhuset. Første post er utenfor på trappa. Når publikum kommer opp trappa til rådhuset, møter de den første kunsten. Om man ser ned, vil man oppdage tekst i betongen. Ordene, humoristiske visdomsord som representerer vinnerne i en konkurranse om de beste nordnorske uttrykkene, er laget av Arthur Arntzen, og bokstavene utformet av grafiker Are Andreassen, forteller Erling. På selveste soldagen ble lys- og lydinstallasjonen «Art Controlled Light Processes» av den svenske samtidskunstneren Anna Karin Rynander avduket. Det vakre lysspillet som viser seg i fasaden på rådhuset styres av en datamaskin, og forekommer i uendelige variasjoner. 18 Alle ansatte i rådhuset bør ha en minimumskunnskap om kunsten som omkranser dem, mener Erling Kjeldsen i Kultur og Idrett. FARGER FRA ISHAVSBYEN Vel inne i foajeen fortsetter visdomsordene å dukke opp på gulvet. Også i Servicetorget er det mulig å få øye på noen ord til ettertanke om du kommer inn med hodet bøyd Men i foajeen er det gulvmosaikken som først møter besøkende og ansatte. Fargene sort, hvitt, blått

19 g kunst til ettertanke og rødt skal gi assosiasjoner til Tromsø som ishavsby. Disse fargene skal også pryde steinmosaikken som etter hvert vil dekorere veggen bak de ansatte i serviceskranken. De to viktigste rommene i huset er formannskapssalen og kommunestyresalen. Formannskapssalen er dekorert av Aslaug Juliussen fra Karasjok, som har valgt å bruke organiske former og materialer i utsmykkingen. Juliussen har forholdt seg til den eksisterende arkitektoniske portalen, og har kalt utsmykkingen «Horn portal». Ordet demokrati og portal har vært viktige rettessnorer for henne, siden ordet «port» står for inntreden i et viktig rom i overført betydning. Materialene, stein, horn, glass og jern har alle sin symbolske ladning i norsk historie, forteller Erling. HERMANS BARNESENG I kommunestyresalen har den trønderske skulptøren Erlend Leirdal skapt relieffer i tre. Mange synes veggene her inne er fine. Stavene representerer tradisjonell norsk byggeskikk, og veggen foran i rommet har blitt utformet som et laftverk med gråor fra Nord-Troms. En ting som er litt morsom, er at talerstolen står på det samme stedet som Herman Kristoffersen hadde sin barneseng! Så du kan kanskje si at ringen er sluttet for Herman, han ble født inn i byen og leder den nå fra sin egen barneseng, smiler Erling. I andre, tredje og fjerde etasje befinner de forskjellige kontorlandskapene seg. Hver etasje er dekorert av hver sin kunstner, som har dekorert glassveggene i stillerommene og møterommene i etasjene. I andre etasje befinner de underfundige og ettertenksomme bildene til bodøfotografen Rune Johansen seg. Han har en flott evne til å portrettere hverdagslige motiver som alle kjenner seg igjen i, men som likevel evner å vise en meditativ virkelighet, både som nåtid, fortid og framtid. Tredje etasje er smykket med de fargesterke, organiske grafiske arbeidene til Knut Erik Halvorsen, mens tromsøkunstneren Knut Fjørtofts nonfigurative grafikk pryder møterommene i fjerde etasje. Sikkerhetsvakt Arnt Helge Halland får stadig vekk kommentarer fra publikum. Mange gir tilbakemeldinger på kunsten i første etasje, den er det flest som ser. Spesielt får veggene i kommunestyresalen mye skryt, sier han. Tone Falkenhall i Fagrent kjenner godt til gulvene i etasjene siden hun vasker dem, men kunsten står det verre til med. Jeg har sett at det er kunst på veggene, men egentlig ikke lagt særlig merke til den, innrømmer hun. Alle foto: Marit Garfjeld 19

20 Kommunen rundt Godt grep på veven Alle foto: Sidsel Figenschow Gode rammevilkår for brukere på Mortensnes dagsenter. Svein Kåre Rasmussen er aktiv på veven og produserer flotte og koselige matter. Reidar Heimland vever matter i arbeidstida og spiller fotball på TIL i fritida. Svein Kåre Rasmussen har et godt grep på veven på Mortensnes dagsenter. Sammen med fjorten andre brukere på vevavdelinga produserer han matter, løpere og grytkluter for salg. Når Svein Kåre ikke vever matter, spiller han i Blinklys. Jeg har laget to sanger selv, den ene heter «Fin i kjærlighet», sier Svein Kåre og oppfordrer folk til å stikke innom dagsenteret i Styrmannsveien for å se på det store utvalget av matter som de har til salgs. Mortensnes dagsenter har i alt 26 brukere fra hele kommunen. De er voksne psykisk utviklingshemmede som er ferdig med videregående skole. Senteret er organisert i fire avdelinger snekkerverksted, søm, vev og kantine, hvor brukerne arbeider og produserer ting. Vi har en todelt målsetting på dagsenteret. Den ene er å lage produkter og ha arbeidstrening. Den andre er aktiviteter som opprettholder funksjonsnivå alt med individuell tilpasning. Vi jobber effektivt med små ressurser, sier daglig leder og vernepleier Hildeborg Dalheim. I Styrmannsveien 13 har Mortensnes dagsenter holdt til siden Det er mye kultur i veggene og mye fint besøk har gjestet senteret. Vi har hatt både Kong Harald og dronning Sonja på besøk. Presidentfrua fra Mali er også blant de mer prominente gjestene som har vært hos oss, sier Hildeborg og ønsker alle som har lyst til å se på produktene de lager velkommen. Mortensens dagsenter er en del av Omsorgstjenesten Langnes. De kan nå på telefon Øyvind Iversen lager trykk på T-skjorter i samarbeid med aktivitør Geir Eidsmo Hansen. 20 John Fredrik Knudsen får hjelp av Grete Bergstøl når han produserer brevholdere. Morgenmøte på vevavdelingen. F.v. Hildeborg Dalheim, Oddrun Jakobsen, Ragnhild Johansen, Svein Kåre Rasmussen og Reidar Heimland.

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ NOVEMBER 2015 Hei alle sammen! Vi har hatt en flott november måned. Forskerne på Brynjå har fortsatt med prosjektet, og har stadig nye tanker og ideer. Vi har tilbragt tid

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer