2 i 1. Karmøys beste vestkant. Side 50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 i 1. Karmøys beste vestkant. Side 50"

Transkript

1 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.9 NOVEMBER 2009 Karmøys beste vestkant Karmøys største by har rundet 7500 innbyggere. Det bygges som aldri før. Ikke rart at Per Inge Eriksen i Åkrehamn Vekst er stolt! Side 50

2 Utfordringene er mange m.u.h. (meter under havoverflaten) Design: Photo: KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY SPECIALISED KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE QUALITY SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE DeepOcean leverer undervannstjenester innen olje-, gass-, energi industrien over hele verden. DeepOcean har konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsordninger, et godt velferdstilbud og legger stor vekt på å ivareta et trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte. Våre team består av lærevillige nyutdannede sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, så her er det store muligheter for personlig utvikling. DeepOcean AS - Stoltenberggt. 1 - P.b Postterminalen - N-5504 Haugesund - Tlf: KNOWLEDGE EXPERIENCE INNOVATIVE SPECIALISED SOLUTIONS SAFETY EFFICIENT FLEXIBLE QUALITY

3 Innhold: 10 Handelshus eller næringsklynge? 11 Fol-konferansen blir årviss 13 Mitt skip er lastet med DeepWell i rute 16 Nytt fra NAV: Hurra nå får og Karmøy NAV kontor 19 Nytt om navn 20 Geir s jørna 22 Kryssord 25 Ny godkjenningsordning for bedriftstjenesten (BHT) 26 Siden sist 29 Kultur: Evne til omstilling 32 Jobbfrukt: Frukt til alltid smilende Åse 33 Beste Vestkant 38 Du får det på trålbøteriet 44 Historieinteressert patriot 50 Norges første Drive In 4 Babyen er blitt kraftklar 6 På jakt etter det gode næringsliv 33 Forvandling på Karmøys beste vestkant Ansvarlig redaktør Egil Severeide Legg Stadion til Utsira Det er på tide å lansere et nytt alternativ som kan få slutt på den endeløse krangelen om plassering av Stadion på Haugalandet- Utsira. Punkt 1: Utsira er nøytral grunn. Det er et alternativ som både Haugesund og Karmøy kan enes om. Punkt 2: Utsira har plass. Mye haug og hammar, og båtforbindelse til og fra fastlandet. Punkt 3: Utsira trenger ny virksomhet. Et Stadionanlegg vil skape nye arbeidsplasser som kan revitalisere øysamfunnet. Punkt 4: Utsira vil gi FKH store sportslige fordeler. Turen ut til øysamfunnet i stiv kuling vil gjøre motstanderne spysjuke, mo i beina og ute av stand til å prestere i den forestående kampen. Spøk til side; det er både litt leit og morsomt å være tilskuer til den debatten som i skrivende stund utspiller seg rundt planene om nytt Stadion på Haugalandet. Skuffede fotballedere, fornærmede politikere, og illsinte supportere kappes om å skylde på hverandre i ren og skjær frustrasjon over at vi står uten et moderne stadionanlegg et halvt år før det skal spilles eliteseriespill i Haugesund. Jeg er ikke det minste forundret. Slik har det vært siden de første planene om en innendørs fotballhall på Norheim ble lansert for tretti-førti år siden. Det ene prosjektet har dukket opp etter det andre, og når vi omsider har nærmet oss en løsning, har det kommet utspill, innspill, sleivspark og tjuvtricks fra ulike aktører som har sørget for at prosjektene er havnet i grøftekanten. Vi har hatt mange muligheter, men aldri klart å bli enige. Det er vår svøpe. Jeg var en av dem som ivret sterkt for et Stadion på Flotmyr. Ikke fordi det nødvendig var det beste alternativet, men fordi det var et prosjekt som endelig kunne la seg realiseres. Vi vet hvordan det gikk. Nå er det utvidelse og utbygging av eksisterende Stadion som er alternativet. Før en avgått FKH-leder plutselig dukker opp og setter fyr på debatten igjen ved å relansere Raglamyr som det riktige stedet. Rykk tilbake til start- igjen. Heia Utsira! Ansvarlig redaktør: Egil Severeide: Prosjektleder: Harald Rasmussen: Redaktør: Odd-Atle Urvik: Grafisk design: Stian Ferkingstad: Utgiver: DHR Reklamebyrå as i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening Utkommer månedlig: Opplag Adresse DHR: P.B. 1915, 5508 Karmsund Telefon: Hjemmeside: ISSN: Salgsansvarlig: Eva Narheim, Salg: Jan Åge Matland, Cert no. SW-COC JOBB & NÆRING 3

4 Kontrollrommet på Bygnes er hjertet i overvåkingen av gassfl yten fra Nordsjøen til Europa. Babyen er blitt kraftkar I november 2001 startet Brian Bjordal som nytilsatt direktør i Gassco. Han var eneste ansatte og skulle gå løs på oppgaven med å bygge opp et statlig eid, uavhengig selskap for transport av naturgass på norsk kontinentalsokkel. Tekst: EGIL SEVEREIDE I dag, 8 år senere, styrer Brian Bjordal en butikk med 320 ansatte og et driftsbudsjett på ca 4 milliarder kroner. Han og hans medarbeidere har ansvar for 7800 kilometer med rør fra norsk sokkel til Europa, prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Hovedkontoret ligger på Bygnes, vakkert plassert med utsikt mot Karmsundet. Her jobber 200 personer som det lukter kompetanse av lang vei. Ingeniører, teknologer, økonomer, jurister. Folk som kan sitt fag og som er en nødvendig forutsetning for at Gassco skal skjøtte oppgaven som operatør for en landets viktigste inntektskilder; den norske gasseksporten. - Vi blir nok de siste som slukker lyset når det norske gasseventyret er over, humrer informasjonssjef Kjell Varlo Larsen. - Men det kommer forhåpentligvis til å ta noen ti-år. Likevel er det bekymringsfullt at det er et godt tiår siden vi fant det siste, store gassfelt på norsk sokkel, men det er nok gass å ta av enda. Norsk gass til Europa, pålitelig og fremtidsrettet er Gasscos visjon. Det forplikter å være en av verdens største eksportører av naturgass. Gjennom et avansert transportsystem av rørledninger, prosessanlegg, plattformer og mottaksterminaler når norsk gass markeder i mange europeiske land. Mest går til Tyskland, men Storbritannia er de siste årene også blitt et stadig viktigere marked. - Europa etterspør stadig mer norsk gass. Vår evne til å levere gass har derfor betydning for hverdagen til millioner av mennesker. Norges omdømme som pålitelig energileverandør står på spill dersom gassleveransene uteblir, sier Varlo Larsen. Sikkerhet er derfor et høyt prioritert felt i Gassco. Som operatør blir Gassco til syvende og sist stilt ansvarlig dersom det skjer uhell med ledningsnettet eller prosessanlegg. - Selv mindre nedstengninger på norsk sokkel merkes i et stadig mer importavhengig Europa. Høy regularitet i leveransene er derfor en betingelse for å opprettholde norsk gass sin sterke posisjon i et voksende europeisk marked, sier Varlo Larsen. Bian Bjordal kan smile. Mye har skjedd siden han startet med blanke ark for 8 år siden. 4 JOBB & NÆRING

5 Gasscos historie 2001: Et nytt statlig selskap blir født. Regjeringen foreslår å opprette et uavhengig selskap for transport av naturgass på norsk kontinentalsokkel. Transport- og behandlingsanleggene skal tjene alle produsenter av gass og bidra til en samlet effektiv utnyttelse av ressursene. (Stortingsproposisjon 36, ) 2002: Lite selskap- krevende oppgaver En organisasjon i etableringsfase en virksomhet i omstilling EUs gassdirektiv pålegger eiere av transportsystemer å åpne for tredjepart, direktivet blir en del av norsk lov. Interessentskapet Gassled etableres, 11 interessentskap verdivurderes og avvikles. 2003: Ny aktør med ambisjoner Gassco overtar operatøransvaret for rørledningen Norpipe fra Ekofisk til Tyskland og mottaksterminalen for norsk gass i Emden. Myndighetene godkjenner utvidelser på Kårstø for 5,7 milliarder kroner. Etablering av internettbasert markedsplass for kjøp og salg av transportkapasitet 2005: Forsyningsskikkerhet- nye oppdrag OED gir Gassco nye oppdrag: Utarbeide forretningsplaner for etablering av gassrørledninger til Grenland og Skogn/ Trondheim. Lede arbeidet med å utrede en verdikjede for fangst, transport og injeksjon av CO2. Gasscos unge organisasjon opplever oppdragene som en stor tillitserklæring. 2006: Et godt år for 5-åringen Leveransene av norsk gass har aldri vært høyere. Gassco konkluderer med at det er teknisk grunnlag for å bygge et gassrør fra Kårstø til Grenland og Vest-Sverige. Utredning av et nytt eksportrør fra Kollsnes (GNE-prosjektet) starter. 2007: Operatør med kraft og tyngde Gassco overtar daglig drift av fire mottaksterminaler for norsk gass i Tyskland, Belgia og Frankrike og får med dette drøyt 100 flere ansatte. Stor interesse for å investere i Skanled. Prosjektet som skal føre gass til Grenland, Vest- Sverige og Danmark er nå fullfinansiert. Men kontrakter om kjøp og salg av gass gjenstår. Utreder transport av CO2 fra pilotanlegg på Mongstad, og framtidig fullskala fangstanlegg på Mongstad og Kårstø. Dette veikartet viser rørtraseene i Nordsjø-bassenget. 2008: Robustgjøring - kjernevirksomhet 60 % av norsk gasseksport skjer via prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes. Stadig fokus på å gjøre disse anleggene mest mulig robust for framtiden. Gascco holder fast ved ambisjonen i Gassleds kostnadsforbedringsprogram om å redusere årlige driftsutgifter med 500 millioner NOK fra : Finanskrise- nye oppdrag Investorgruppen bak Skanled beslutter å innstille prosjektet. Gassco leder arbeidet med å studere løsninger for infrastrukturutvikling for framtidige gassfelt i Norskehavet. Gassco får i oppdrag fra myndighetene å etablere samarbeidsarena for industriell bruk av gass i Norge. Eierne i Gassled støtter forslag om at Gassco fra 2011 skal overta teknisk drift av mottaksterminalen for norsk gass i Easington i Storbritannia. JOBB & NÆRING 5

6 I over 60 år har Per Velde AS drevet salg av elektrisk utstyr i sentrum av Haugesund. Datterselskapet Velde Supply AS leverer elektrisk utstyr til skip, industri og offshore i havner over hele verden. Bedriften har mer enn 5000 produkter på lager, er knyttet opp mot 3000 leverandører i inn og utland, og har tilgang på en produktdatabase med forskjellige produkter. Per Velde har lang erfaring med å skaffe ting som er vanskelige å få tak i. Kompotek er ett av Norges aller største nettsted for teknisk interesserte og eies og drives av Velde Supply AS. Forøvrig er Per Velde AS involvert på eiersiden i en rekke andre selskaper. Hunting high and low: Per Sigurd Velde på jakt etter det gode næringsliv Per Velde er et kjent navn i Haugesund, enten folk skulle ha en lyspære eller ny ringeklokke var Per Velde løsningen. Den legendariske elektriske forretningen startet sin virksomhet i 1946 og har siden den gang utviklet seg til å bli en sentral leverandør av elektrisk utstyr og reservedeler til maritim industri i havner over hele verden. Tredje generasjon heter Per Sigurd, og han driver skuta sammen med sin far Einar. - Arbeidsfordelingen er at far tar seg av de operative tingene rundt skip og offshore, og jeg tar meg av alt det andre. Det går bra, til tross for finanskrise og knirk i næringslivet. Han beskriver situasjonen som en værmelding med lett skydekke og noen solglimt, men tror det vil ta en stund før alt er tilbake på sporet. Per Sigurd Velde er ofte forbundet med Rockfest, men det er bare fornavnet på alt den unge siviløkonomen fra Haugesund driver med. Rypejakt Per Sigurd står, som vanlig vil mange si, alltid på farten. I dag skal han til Haukeli på jakt sammen med gutta for å skyte ryper, og kanskje løse noen verdensproblemer over et glass vin og en god middag etter vandringen med hagle. - Det er ikke rypene, innrømmer han, - den sosiale biten betyr mye mer. 15 styreverv Per Sigurd Velde har travle dager og han liker det. Sitter i 15 forskjellige styrer med en timeplan på baklomma som kan ta pusten fra noen og hver. Talegavene er i orden, og han har sine meningers mot. Er innehaver Per S. Velde Maritime Agenturer, styreleder i Rockfest Haugesund AS, Bruvik Time AS, Idrift Haugesund AS, Youngship Haugesund og SeByen AS. Per Sigurd har lenge vært nestleder i Haugesund Sentrum Næringsdrift AS, men er nå engasjert i styret i Handelsstandsforeningen og styremedlem i Haugesundregionens Næringsforening. I tillegg sitter han som styremedlem i Velde Handel AS, Youngship Norway, Per Velde Eiendom AS, Haugaland Kunnskapspark AS, Velde Supply AS og Per Velde AS. Tidsklemma - Det er klart jeg har mye å gjøre. Min nye iphone som jeg fikk for en uke siden ligger fremdeles i eska. Har rett og slett ikke hatt tid til å pakke den ut. Helt uten musikalske ambisjoner er han en av pådriverne for at Rockfest skal bli en fast begivenhet i Haugesund. - Det er flott med Sildajazz og Filmefestival, men vi må også gi et yngre publikum noe de kan henge lua på. Tror det betyr mye for byens identitet at vi har slike arrangement, også med tanke på hjemflytting og tilflytting. Men vi ser jo at det er utfordrende å drive festival i Norge i dag. Det er unntaksvis at man klarer å gå i pluss. Jeg tror vi må se på kultur som en del av noe som muliggjør utvikling. Jeg er jo musikkinteressert som andre unge, men drivkraften ligger mer i ønske om å etablere noe som kan vare, ganske enkelt fordi jeg tror det er viktig. E-VERK i kjelleren I kjelleren, der det en gang sto turbiner og forsynte Haugesund med strøm, har han etablert E-VERK på indre kai. En kreativ smeltedigel midt i en levende by, en arena for kreativitet, design, kunst og kultur. - Her hadde vi verdenslansering av Bruvik klokkene i august, med nærmere 200 inviterte gjester. Det ble en festaften, med champagne, dansere, isskulpturer og kjendiser sier Per Sigurd og viser frem prototypen av den nye Bruvik Black som kommer på markedet i disse dager. Klokkene er designet av den unge Haugesunderen Rune Bruvik, men blir satt sammen i Sveits. Per Sigurd Velde er styreformann og sentral aksjonær i Bruvik Time AS. Tekst: GEIR KVAM Bauta for en ny generasjon - Den 8.desember 1908 ble den elektriske gatebelysningen for første gang tent i Haugesund. Da byen fikk gatelys ble folk stolte og følte at Haugesund var i ferd med å bli en ekte by. Jeg tror at hver generasjon må bygge noe som er sitt, ikke bare lene seg på det som generasjonen før oss har fått til. Hver generasjon må skape sin identitet og bygge en bauta som vi kan være stolte over å la stå igjen etter oss. Med Rockfest har vi en slik mulighet. 6 JOBB & NÆRING

7 Per Sigurd Velde er daglig leder i Per Velde AS. Foto: Meling Media AS Begynte tidlig på jobb Per Sigurd vokste opp i Salhusveien, der familien har bodd i hondre år. Selv stortrives han i dag i Bjørgvinsgate som er like i nærheten av de hjemlige trakter, med ein barndomskamerat fra gatå på andra siå av hekken. Han tråkket sine barnesko i farfars butikk og forlangte egen pult på kontoret. Kunne ikke forstå at det var noe problem, tross alt hadde han jo fylt seks. Opp gjennom årene har det blitt mye jobbing i bedriften i skoleferier - Det er vel slik i de fleste familiebedrifter at man får det inn med maten, sier han. Fra Lillesund til Handelshøyskolen Per Sigurd gikk på Lillesund, deretter Håvåsen og endte opp som russ 95 på Vardafjell. Ferden gikk videre til Sandvika der han tok Handelshøyskolen BI og ble siviløkonom. Per Sigurd jobbet ved siden av studiene på et advokatkontor, i DNB og på lønningskontoret i Oslo kommune for å få litt variert erfaring. Etter studiene jobbet han noen år i Oslo som økonomicontroller i Telia Norge. Det var faglig utfordrende, men ble stillestående i lengden. Litt for mye kalkulering og tall. Derfor begynte han i Mamut som den gang bare hadde 40 ansatte. - Da jeg sluttet var vi 140 og i dag tror jeg de er Det var spennende og utrolig lærerikt å være en del av et selskap i voldsom ekspansjon. Mamut en ledende leverandør av administrative programvareløsninger og internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa med mer enn kunder. Han flyttet hjem til Haugeund for 8 år siden og gikk inn i familiebedriften. Liker at det blåser litt Per Sigurd innrømmer å være av den framoverbøyde typen, som liker at det skjer noe og blåser litt. - Synes jeg har verdens beste jobb og stortrives. Har lagt bak meg en hektisk uke og gleder meg til å slappe av på fjellet. Er glad i naturen og en trofast friluftsmann. Liker meg godt på fjellet og i skog og mark. Tar gjerne med barna og forsøker å lærer dem å glede seg over et spor, en harebæsj eller et modent bær. Tror det er gode ting å ta meg seg for småfolk. Jeg er tilhenger av det enkle friluftsliv. Se de små ting i naturen. Barn kan jo finne en hel verden i en liten tue. Nysgjerrigheten min speiler seg også i en del av det vi driver med her på huset. Seiler og fluefisker Per Sigurd har fartstid i Haugesund Seilforening med Optimistjolle, Europajolle og senere Melges 24. Har også vært mye ski opp gjennom årene. Var på begynnelsen av 90 tallet en av de tidlige på golf her i Haugesund. JOBB & NÆRING 7 Bla om

8 Spilte på det såkalte Køff jordet og tok grønt kort i Stavanger. Men nå har han ikke spilt golf på minst ti år. Det blir ikke tid til alt, køllene står trygt i kjelleren, ikke langt unna skiene og seilbåten er solgt. Ved siden av jakt er han også svak for fluefiske og har en kano liggende. Familiemann Han er pragmatisk på ettermiddagstid i forhold til familien, kona Tonje og ungene Carsten på 4 og Simen på 2. Er sjelden senere hjemme enn kvart over fire. Da skal det spises middag, bygges Lego, leses eventyr og omsider få barna i seng. Etter det er kvelden åpen for møter eller annet. Haugesundsregionen en halvslipt diamant - Det er noe fascinerende med Haugesund. Jeg tenkte på det en dag jeg var en svipptur hjemom for å skifte skjorte og dress. Tror ikke jeg kunne ha det så intenst som jeg i perioder har det i noen annen by. Det er kort vei hjem og kort avstand til de tingene jeg skal operere. Byen er stor nok til at den er spennende og liten nok til at du får mye gjort på grunn av korte avstander. Synes Haugesundsregionen har mye å tilby, når du ser på industri og næringliv er det som å observere en halvslipt diamant. Vi har en utfordring med å kommunisere dette, spesielt østover, men også nord og syd. Nytt lokal TV med ambisjoner Det er kanskje med utgangspunkt i kommunikasjonsutfordringen han har engasjert seg både på eiersiden og som styreleder i regionens nystartede mediekanal, SeByen TV. Lokal TV med klare vekstambisjoner, gode historier, interessante serier og aktuelt stoff, når du vil og hvor du vil. - Det er ihvertfall et veldig spennende konsept både teknologisk og kommersielt. Jeg får også her muligheten til å jobbe med noen av de beste folkene som gir full fart fremover, sånn sett føler jeg meg priviligert. SeByen har utrolig mange spennende nyanser i alt fra innhold, produksjon, ny teknologi og nye vaner. Dette i kombinasjon med en helt annen kostnadsstruktur og fleksibilitet, gjør det til en helt annen verden enn vårt vanlige TV-format. I følge en engasjert Velde er markedet og folks medievaner i endring, så her kan store ting skje. Tidlig ute? - Nja, tror ikke det og uansett så er det et viktig element med first mover advantage, de som kjører først påvirker og etablerer et handlingsmønster og bidrar til å trekke opp rammene. Det er uansett hevet over enhver tvil at folks evne til å ta inn over seg ny teknologi og endret bruk av kjent teknologi er fundamentalt forandret. Se f.eks. på overgangen fra VHS til DVD. Det tok årevis for publikum å ta inn over seg VHS og de bar seg skakke på moviebokser før den fant fotfeste på TV hylla. DVD tok imidlertid forsvinnende liten tid på å ta over hele markedet, endring av vaner innenfor kjente rammer er noe helt annet en etablering av noe helt nytt. Mye har skjedd siden den gang og vår mer eller mindre heldigitaliserte og webbaserte hverdag gir oss enorme muligheter ut mot stadig mer endringsvillige brukergrupper. Nå er det levende innhold, der du vil og når du vil som kommer til å rå grunnen, sier Velde. Brenner for sentrum Han har tro på Haraldsgata, til tross for vestlandets regnvær og bitende vind. Etter 5 år i Sentrumsforeningen har han fått et sterkt engasjement for byen som regionsenter. Han mener pendeleffekten også gjelder for kjøpesentra og tror folk mer og mer igjen vil trekke tilbake til et levende sentrum der de kan erfare ektefølte opplevelser, service, gode produkter og god kunnskap. - Forbrukerne blir mer og mer bevisste. Hver dag i sentrum er unik, og det er den ikke i samme grad under tak i et kjøpesenter, sier Per Sigurd Velde. Youngship i vinden Han er styreleder i Youngship Haugesund som er en landsomfattende kontakt og kompetanseutviklingsarena for unge folk med tilknytning til shipping og den maritime næringen. - Interessen var formidabel da vi startet, og Youngship i Haugesund fikk nærmere 100 medlemmer praktisk talt over natten, så det var tydelig et behov. Sommerkonferansen går hvert år i Haugesund, og samler Youngship medlemmer fra hele landet. I år ble den lagt samtidig med Rockfest og det var populært. Vi inviterer også en rekke interessante foredragsholdere og er forøvrig ofte på bedriftsbesøk. idrift Per Sigurd er styreformann og også her inne på eiersiden i de ulike i idrift selskapene. Vi har mer enn 20 ansatte med hovedkontor på Husnes og avdelingskontor på Stord, Os og i Haugesund. Kjerneaktiviteten er drift og vedlikehold av komplette IT-systemer til små og mellomstore bedrifter. - Vi har i dag totalansvar for IT-systemene hos 70 bedrifter med til sammen 140 servere og 850 arbeidsstasjoner. Fremtiden Siviløkonomen Per Sigurd Velde tror ikke på gull og grønne skoger i Mange, spesielt i industrien, gikk inn i finanskrisen med gode ordrereserver, men begynner nå å oppleve ordretørke. Vi har grei drift så lenge skipene går, men ser at ratene er fryktelig lave. De med best kompetanse, utstyr og tonnasje kommer likevel som regel velberget ut av de dårlige tidene. Man skal heller ikke glemme at dagens marked også er mulighetenes marked. Vi har merket sitte på gjerdet effekten på IT selskapet vårt, men føler at markedet er i bedring. I likhet med mange har heller ikke vi noe stjerneår i 2008, men ser mange små grønne spirer. Fryktet jo det verste en stund og var redd for et verdensomspennede systemkollaps, men slik gikk det heldigvis ikke. Nå avhenger mye først og fremst av hva som skjer i USA og Kina. Per Sigurd tror finanskrisa er forbigående og er overbevist om at alt igjen vil bli som det var for noen år siden. - Vi går i den samme fella gang etter gang og blir ruset på de gode tidene, når ting er lettere å realisere. Vil ikke kalle det grådighet, men heller slik vi er av natur. Alle vil kjøre karusell, bare synd at de siste som kjøpte billett fikk en dårlig tur. Tror de fleste søker det gode liv, der avvstanden mellom drøm og virkelighet er liten. Den ultimate drømmen - En liten hytte langt hoenivold på høyfjellet utenfor allfarvei, uten naboer og uten strøm, bare med en fantastisk utsikt til å hvile øynene på. Filosofi - Jeg har en leveregel, som går ut på at jeg skal ha noe å se tilbake på hver dag som jeg er fornøyd med og kan være litt stolt av. Det behøver ikke å være store ting, men det gir meg en tilfredsstillelse av at jeg har klart å bruke dagen på noe som har verdi enten for meg selv eller andre, sier Per Sigurd Velde. 8 JOBB & NÆRING

9 Imenco, som ble etablert i Haugesund i 1979, er en anerkjent leverandør til offshore og maritim sektor. Vi utfører krevende design og engineeringsoppgaver av spesialverktøy og utstyr for kunder i inn- og utland. Imenco utvikler og produserer også egne produkter som fyllestasjoner for helikopter, avanserte kamera til bruk over og under vann, dykkesystemer og løfte- og håndteringsprodukter. Imenco gruppen er en av regionens mest spennende ingeniørarbeidsplasser og vi omsetter for ca. 400 millioner kroner i Imenco har 140 ansatte og etablerer i 2009 kontorer i Stavanger, Houston og Aberdeen. Les mer på Vi får kontinuerlig nye og krevende oppdrag og har derfor behov for flere senioringeniører smart LIFTING & HANDLING smart SUBSEA TOOLING smart AVIATION FUELLING smart SURVEILLANCE CCTV smart ENGINEERING smart DIVING SYSTEMS smart SHIP AND INDUSTRY MANAGEMENT Imenco AS Haugesund Stoltenberggt Haugesund Tel

10 Driftsleder Ivar Tørresdal (t.v.) og tillitsvalgt Otto Vikingstad er redd for utvanning av næringsmiddelmiljøet i regionen. Handelshus eller næringsklynge? Blir Norturas attraktive 50 mål store eiendom på Norheim et handelshus? Eller kan det bli et veksthus for næringsmiddelbedrifter i regionen? Spekulasjonene går om hva som skjer når Nortura legger ned påleggsfabrikken på Norheim 1. juni neste år. Alt tyder på at Nortura legger eiendommen ut for salg. Spørsmålet er hvem som får tilslaget for den attraktive eiendommen midt i det som ofte betegnes indrefileten på fastlandskarmøy. Er Thon interessert å erverve tilleggareal til Oasen? Kan anlegget bli solgt i biter til bedrifter som trenger for eksempel kjølekapasitet? Kan det bli en klynge for næringsmiddelvirksomhet? Også de ansatte er spent på Norturas skjebne. Mange av de 120 som er jobben er på jobbjakt. Mange er ufaglært og skulle gjerne sett at det fantes jobber i samme gate. - De ansatte er nå i en omstillingsfase En del bruker tiden til kursing og videreutdanning, mens noen hospiterer i andre bedrifter. I en slik omstilling er det som regel noen som finner seg nye jobber og slutter fort, og fabrikksjef Ivar Tørresdal er spent på hvordan det går fram mot neste sommer. Bedriften skal etter planen produsere til siste dag og nå fram mot julestria er den avhengig av å ha nok folk. Selv om noen er forsvunnet, har Tørresdal is i magen. Det er en stor virksomhet som nå går mot slutten. Årlig produserer Nortura på Norheim 4.2 millioner kilo pålegg. I gode år har bedriften omsatt for nærmere en halv milliard kroner. Det er ikke mange bedrifter på Haugalandet som gjør det. Næringsmiddelindustrien i regionen er en etter forholdene anonym næring, men den sysselsetter godt over tusen personer. Karmøy har flest; nærmere 400, mens Haugesund (298 ) og Vindafjord (256) følger nærmest. Tekst: EGIL SEVEREIDE Når Nortura nå forsvinner mister vi en vesentlig del av dette miljøet. Vi må se om det er mulig å markedsføre dette anlegget til småskalaprodusenter som kan se fordelen av å etablere seg i et felles miljø, sier direktør Tormod Karlsen i Haugaland Vekst. Nortura Haugesund er ikke den eneste avdelingen som legges ned. Totalt 487 medarbeidere i konsernet mister jobbene sine etter at konsernstyret har besluttet å ofre fabrikkene også på Sortland og i Ålesund. De tre har 220 medarbeidere. I tillegg har konsernledelsen besluttet å fjerne 267 administrative årsverk fordelt på store deler av konsernet. Innsparingen er beregnet til 315 millioner kroner totalt. Konkurransen i kjøttmarkedet er blitt betydelig tøffere både i butikkhyllene og på bygda. Kostnadene må tilpasses inntektene. Administrative rutiner standardiseres, vi slår sammen funksjoner som er lokalisert flere steder i landet og slutter å gjøre ikke-kritiske arbeidsoppgaver, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i en pressemelding. Siden 2001 har konsernet lagt ned arbeidsplasser. Gjennom en omstillingsavtale med fagforeningene har ni av ti berørte medarbeidere fått nytt arbeid. salg. 10 JOBB & NÆRING

11 Blide partnere etter at avtalen om en årviss FoI-konferanse ni Haugesund er undertegnet. Fra venstre Eirik Askevoild (Haugaland Kunnskapspark) og Sverre Meling (Maritim Forum). Bak: Gunnar Birkeland (Polytec), Vidar A.T.Thorsen (Haugaland Kunnskapspark) og Egil Severeide (Haugesundregionens Næringsforening). FoI-konferansen blir årviss I mai i år ble den første Forsknings- og Innovasjonskonferansen på Haugalandet arrangert. Nå har initiativtakerne formalisert samarbeidet med sikte på å gjøre konferansen til en årviss foreteelse. - Dette blir en viktig samhandlingsarena mellom forsknings- og innovasjonsmiljøene og bedriftene i regionen. Målet er økt verdiskapning, sier administrerende direktør i HN, Egil Severeide. HN er en av initiavtakerne til konferansen, som fikk gode tilbakemeldinger fra over 100 deltakere i vår. De øvrige samarbeidspartnerne er Høgskolen Stord Haugesund, Haugaland Kunnskapspark, Maritim Forum og forskningsstiftelsen Polytec. For noen uker siden ble en partneravtale underskrevet. Den formaliserer samarbeidet mellom partnerne. Haugaland Kunnskapspark er teknisk arrangør for konferansen, og hver av partnerne skal ha representanter i en programkomite, som skal komponere tema og foredragsholdere til de årlige konferansene. Formålet med konferansen er å etablere en møtearena og ressurs for næringslivet, det offentlige og FoI-miljøene, som skal stimulere, formidle og øke kunnskapen om forskning og innovasjon med økt verdiskapning som mål. Arbeidet med neste års konferanse er allerede i gang og den blir arrangert i månedsskiftet april/mai. Kvinner lider under drikkepress Drikkepresset i ledergrupper er en belastning for kvinner som vil gjøre karriere. De er redde for å falle av karrierestigen om de ikke henger med på menns drikkevaner. Det kommer fram i en undersøkelse foretatt av Bergensklinikkene i samarbeid med Akan Norge, skriver Bergens Tidende. Dette er den første store undersøkelsen som er gjennomført om bruk av rusmidler på norske arbeidsplasser. En av fire mener at det drikkes for mye i jobbsammenheng, og en av åtte har vært utsatt for drikkepress. Særlig kvinner i ledergrupper sier at drikkekulturen blant menn i lederposisjoner er vanskelig å takle. Mange føler ubehag, men noen har utviklet sine egne kreative «overlevelsesstrategier» for å henge med. - I mange ledergrupperinger der menn er dominerende, synes det strengt tatt å være bare to unnskyldninger du kan bruke hvis du vil unngå å drikke alkohol. Enten må du kjøre bil, eller så må du være gravid, sier forskningssjef Arvid Skutle ved Bergensklinikkene. JOBB & NÆRING 11

12 For en mer fremtidsrettet skipstransport KVOC er en teknologi utviklet av Knutsen OAS Shipping for å redusere utslipp av oljedamp ved lasting av tankskip. I løpet av 2010 vil 18 skip være utstyrt med KVOC miljøteknologi Knutsen OAS Shipping i Haugesund spiller en nøkkelrolle i det norske oljeeventyret og er et av Norges største og mest fremgangsrike rederier. Vår flåte består av 39 høyt spesialiserte skip for frakt av olje, gass (LNG) og produkt/kjemikalier, samt 11 nye skip i bestilling. Våre nær 1300 medarbeidere på sjø og land innehar kunnskap, kompetanse og erfaring som gir effektive operasjoner og bringer oss i front i utviklingen av ny teknologi. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran i alt vi gjør. Smedasundet 40, 5529 Haugesund - NORWAY - tlf

2 i 1. Vindafjord i fokus

2 i 1. Vindafjord i fokus 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.7 OKTOBER 2009 Vindafjord i fokus Jobb og Næring setter denne gangen Vindafjord i fokus. Et allsidig næringsliv leverer alt fra forsyningsskip

Detaljer

2 i 1. Store planer. for Karmsundet. Side 6

2 i 1. Store planer. for Karmsundet. Side 6 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.7 OKTOBER 2009 Store planer for Karmsundet Havnedirektør Odd Einar Mæland har store planer for havneutbygging i Karmsundet. I dag kan du lese

Detaljer

2 i 1. Pioneren bak Husøy

2 i 1. Pioneren bak Husøy 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.10 DESEMBER 2009 Pioneren bak Husøy Da den siste sildoljefabrikken i regionen stod i fare for å bli nedlagt, stilte Petter Rasmussen (bildet)

Detaljer

NYHET! 2 i 1. Hjernevasket og på hugget. Side 6

NYHET! 2 i 1. Hjernevasket og på hugget. Side 6 NYHET! 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt APRIL 2009 Hjernevasket og på hugget Janet Susort skal selge det historiske Avaldsnes til besøkende fra fjern og nær. Da må man være på huget.

Detaljer

2 i 1. - Vi må slutte å. Myten om Boknafjorden:

2 i 1. - Vi må slutte å. Myten om Boknafjorden: 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.02 MARS 2010 Myten om Boknafjorden: - Vi må slutte å suttre Kommune of fylkespolitiker Geir Toskedal tar oppgjør med myten om den brede Boknafjorden.

Detaljer

Klar for isbjørnen. 2 i 1. Side 6

Klar for isbjørnen. 2 i 1. Side 6 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt AUGUST 2009 Klar for isbjørnen Hun har vært NRKs korrespondent I Asia og vært fanget av geriljen på Filippinene. Nå er globetrotter, forfatter og

Detaljer

2 i 1. Klynge til 33 milliarder

2 i 1. Klynge til 33 milliarder 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.01 JANUAR 2010 Klynge til 33 milliarder Den petro-maritime klyngen i regionen står for en verdiskapning på svimlende 33 milliarder kroner i året.

Detaljer

Foto: Kjell Strand Side 12-13

Foto: Kjell Strand Side 12-13 Foto: Kjell Strand Gründeren på Veaslettå Han hatet lekser, men likte å ta i et tak. Møt Brian Sjøen, stillasbyggeren som elsker korsang og fotball og går sine egne veier. Side 12-13 5 Fokus på eierskap

Detaljer

2 i 1. Fluefiskeren som fisker medlemmer. Side 12.

2 i 1. Fluefiskeren som fisker medlemmer. Side 12. 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt Fluefiskeren som fisker medlemmer Fra Obs en på Raglamyr styrer Tore Klovning (44) regionens største handelsbedrift med 1,4 milliarder i omsetning.

Detaljer

JOBB&NÆRING. Side 4-5. NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER. Foto: Meling Media AS

JOBB&NÆRING. Side 4-5. NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER. Foto: Meling Media AS 2008 JOBB&NÆRING NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER Med et moderne blikk... Et av de første i landet, og med noe av dagens mest avanserte utstyr. Haugesund Røntgeninstitutt

Detaljer

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST

JOBB&NÆRING. Made in Haugesund NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST JOBB&NÆRING NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND AUGUST 2008 Made in Haugesund Rundt om i britiske hjem krabber 30 40 fornøyde smårollinger rundt etter at foreldrene i fjor dro til

Detaljer

JOBB&NÆRING. Tøff jente i rør. Bente Hervik er sjef i familiebedriften Hervik Rør. Hun har erfaring i å takle menn på jobb. Side 6-7.

JOBB&NÆRING. Tøff jente i rør. Bente Hervik er sjef i familiebedriften Hervik Rør. Hun har erfaring i å takle menn på jobb. Side 6-7. 2008 JOBB&NÆRING SEPTEMBER NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND Foto: Arthur Halseid. Tøff jente i rør Bente Hervik er sjef i familiebedriften Hervik Rør. Hun har erfaring i å takle

Detaljer

NR.04 MAI 2010. Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt. 2 i 1

NR.04 MAI 2010. Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt. 2 i 1 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.04 MAI 2010 Fristet hjem til Haugesund Marte Benedicte Lysaker Engesli forlot Bergen og tok med mannen Vegard Engesli og tre sønner hjem til Haugesund.

Detaljer

JOBB&NÆRING. Pendler hjem hver helg

JOBB&NÆRING. Pendler hjem hver helg 2008 JOBB&NÆRING NOVEMBER NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND Foto: Haakon Nordvik Pendler hjem hver helg Ingebjørg Sveen Brunborg fra Haugesund er klar for nye internasjonale utfordringer,

Detaljer

2 i 1. etter Hydro. Side 6

2 i 1. etter Hydro. Side 6 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.02 APRIL 2010 Ny framtid etter Hydro Prosessen etter nedstengingen av Søderberg-anlegget på Hydro Aluminium Karmøy har gitt mange av de som ble

Detaljer

Kommunenes beste venn. Side 6

Kommunenes beste venn. Side 6 Foto: Odd-Atle Urvik NR. 2 MARS 2012 Kommunenes beste venn Som ny fylkesordfører vil Janne Johnsen (H) gjerne være kommunenes beste venn. Hun tror Rogfast er klar i 2022, og frykter ikke utredning av broforbindelse

Detaljer

MARS 2009 Fly på jobb og hjemme Side 10-11. Foto: Odd-Atle Urvik

MARS 2009 Fly på jobb og hjemme Side 10-11. Foto: Odd-Atle Urvik MARS 2009 Fly på jobb og hjemme At lufthavnsjef Øystein Østensjø (bildet) på Haugesund Lufthavn Karmøy steller med fly på jobb, er ingen bombe. Men etter mellomlanding ved middagsbordet hjemme på Kopphaug,

Detaljer

2 i 1. Nedstrand. To jokere på. Side 8

2 i 1. Nedstrand. To jokere på. Side 8 Foto: Bjarte Amble 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.07 SEPTEMBER 2010 To jokere på Nedstrand Nedstrand er ikke som andre lokalsamfunn. I stedet for butikkdød opplever de at to

Detaljer

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå.

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå. Foto: OXXXXXXX NR. 1 JANUAR 2012 Gravende gründer med suksess - Jeg står tidlig opp og er sent i seng. Og så har jeg en tålmodig ektefelle. Dette er forklaringen Kai Peder Birkeland gir på sin suksess.

Detaljer

Inger beste unge selger i Rogaland. Inger Vikshåland fra Karmøy ble premiert som beste selger på Rogalandsmessen for ungdomsbedrifter. Side 25.

Inger beste unge selger i Rogaland. Inger Vikshåland fra Karmøy ble premiert som beste selger på Rogalandsmessen for ungdomsbedrifter. Side 25. Nr.4 april 2008 Organ for arbeid og verdiskaping på Haugalandet og Sunnhordland Inger beste unge selger i Rogaland Inger Vikshåland fra Karmøy ble premiert som beste selger på Rogalandsmessen for ungdomsbedrifter.

Detaljer

2 i 1. Gode tider for Westcon. Side 12

2 i 1. Gode tider for Westcon. Side 12 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.2 MARS 2011 Gode tider for Westcon Konsernsjef Øystein Matre i Westcon gleder seg over gode tider. Med 1,9 milliarder i inntekter i fjor og 1400

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

NR.05 JUNI 2010. Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt. 2 i 1

NR.05 JUNI 2010. Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt. 2 i 1 2 i 1 Vend om for mer lokalt lesestoff i Vi Bygger Nytt NR.05 JUNI 2010 På vei mot VM I fjor kom biloppretter Helge Elias Tveit (t.v) hjem fra VM i yrkesfag i Canada med bronsemedalje i kofferten. Nå har

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38

Rosenkilden. De få utvalgte. . Side 30 og 31. .Side 3, 6, 7,8, 9, 10 og 11. .Side 36, 37 og 38 De få utvalgte Bare 147 av 1.000 toppledere i Stavanger-regionen er kvinner, viser en undersøkelse Rosenkilden har gjennomført. Les om hvordan lederkvinnene tror dette kan endres. Toril Nag Rosenkilden

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer