Utgiver: Leka kommune Dato: 04/ Nr: 13/08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: 04/ Nr: 13/08 Vi går aktive dager i møte med Skei Musikk- og kulturfestival, Gutvik-træff 2008 og Herlaugsdager. Utfyllende program finner du i denne utgaven av Lekaposten. Ønsker fastboende og tilreisende lykke til med arrangementene, og håper alle får flotte, aktive, innholdsrike, og minnerike dager fra sommeren SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 11. juli NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 18. juli Tlf e-post: Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka Utgivelsesdato for Lekaposten framover: 18. juli 01. august (ingen p.g.a. ferieavvikling) 29. august 1

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon FERIEAVVIKLING LEGEKONTOR Pga ferieavvikling vil legekontoret enkelte dager være ubemannet. Ta kontakt med ekspedisjonen på Lekatun, tlf for informasjon. Legens telefontid vil som vanlig være mandag - tirsdag onsdag og torsdag mellom kl INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN: PENGER TIL GODE ELLER RESTSKATT? Skatteavregningen for 2007 er klar 25. juni for PSA-skattyterne. Utbetaling av tilgodebeløp vil skje siste uka i juni. Skattytere som er gjenstand for oppdekking av skattekrav eller andre krav som statlige myndigheter har lagt inn, vil motta brev om dette. Utsending av oppgjørsblanketter skjer som tidligere år fra Skatte-direktoratet direkte til den enkelte skattyter. I fjor kom blankettene noen dager etter at ligningen var lagt ut, og det kan vel skje i år også. NB! Skatteoppkreveren har ikke kopi av oppgjørsblankettene. De som får restskatt må betale 20.august (1.termin) og 24. september (2.t.). Beløp under kr forfaller til betaling 20. aug. For de som betalte inn TILLEGGSFORSKUDD etter fristen 30. april er beløpet ikke kommet med på avregningen. Jeg har oppdaget hvem det er, og det vil bli godskrevet som forskuddsbetalt restskatt i henhold til regelverket. Jeg ber om at skattyterne kontrollerer avregningen, og sier fra dersom det er oppstått feil med forskuddsskatt eller andre innbetalinger. Ta med kopi! Når det gjelder ligningsmessige forhold er skattekontoret (tidl.ligningskontoret) rette instans. Klagefrist i år: 10. august. Skatteoppgjør for næringsdrivende, selskap, og de som ikke var med på den første avregningen kommer 15. oktober. Jeg ønsker alle en god sommer! Hilsen Kirsten TIL ARBEIDSGIVERNE I LEKA! Terminoppgaver skal leveres dersom arbeidsgiveren leverer papirutgave, fristen er 15. for 3. termin dersom oppgaven leveres på ALTINN. Dersom det ikke har vært utbetaling av lønn siste to måneder skal 0-oppgave leveres. Av regelverket fremgår det at manglende innsending av oppgaver kan straffeforfølges(skattebet.loven 50). Dette vil jeg helst unngå og oppfordrer derfor arbeidsgiverne til å sende inn terminoppgaver. Vær også oppmerksom på at minstegrensen for å betale arbeidsgiveravgift for den enkelte termin (to mndr.) er kr Hilsen Kirsten 2

3 TATT FOR MYE GJØDSEL? Norgesfor mangler 5 sekker fullgjødsel fra partiet som ble tatt i land på Skei i vår. Vi velger så langt å tro at noen har ved en feiltakelse hentet flere sekker en det som er bestilt. Så vi vil sette pris på om dere går gjennom bestillingene og sammenligner dette med det som dere har hentet. Slik som det er i dag så står en gårdbruker i manko med 5 sekker som han skulle bruke på andreslåtten. Det systemet som vi bruker på Leka er basert på tillitt, vi håper derfor at vi finner ut av dette, slik at vi kan forsett å ha det slik også i framtiden Ring Roger Dekkerhus på tlf eller Helge Thorsen på tlf dersom dere oppdager feil! Renovasjon for feriefolket Som en prøveordning for sommersesongen 2008 har Leka kommune leid en søppelcontainer. Her kan besøkende og sommergjester levere sitt søppel etter behov. Containeren er plassert på utsiden av miljøtorget. Containeren er utstyrt med lås. Nøkkel kan kvitteres ut i kommunens ekspedisjon mellom og på hverdager. Ved levering betales et gebyr på kr pr. sekk. Skal denne ordningen bli permantent betinger dette at flest mulig benytter seg av tilbudet. Leka kommune vil evaluere bruken etter 2008 sesongen. Sommerens åpningstid på miljøtorget. Miljøtorget vil være åpent hver fredag i juli måned, og 1. og 8. august mellom kl Brennbart restavfall: kr.31, - pr.sekk og kr.350,- pr. m 3 Ikke brennbart restavfall: kr.46,- pr.sekk og kr.585,- pr. m 3 Treverk, reint: kr.205,- pr. m 3 Treverk, impregnert: kr.600,- pr. m 3 Vis naturhensyn! Kast ikke søppel i naturen. Rydd opp etter deg når du har besøkt rasteplasser, badestrender og andre friområder. Fyll ikke private søppeldunker med ditt søppel. Benytt kommunens renovasjonstilbud. Ikke flytt på bord/benker på rasteplasser og friområder. Et bord som flyttes nedenfor flomålet kan forsvinne når tidevannet går opp. På friområdene Årdalssand og Sørgutvikvatnet er det satt opp grill som kan benyttes av besøkende. BRUK OPPSATT GRILL I STEDET FOR ENGANGSGRILL. Engangsgriller fra våre friområder utgjør et stort og unødvendig avfallsvolum som vi kan bli kvitt med litt miljøbevissthet. 3

4 Nå er Iberiaskogsneglen observert på Leka! Det er vi ikke så veldig glade for, men når det først er skjedd er det viktig at vi gjør alt vi kan for å bekjempe den. Det mest effektive rådet er å klippe alle man finner i to!!!! Ser du en slik snegl ikke gå forbi den, men ta livet av den!! Informasjon om Iberiaskogsneglen: Brunsnegl, også kalt mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er et bløtdyr og tilhører de landlevende lungesneglene i familiegruppen skogsnegler. Den er en av «nakensneglene» uten synlig skall. Brunsnegl stammer opprinnelig fra Iberiahalvøya (Spania og Portugal), herav navnet iberiaskogsnegl. Fordi den synes å foretrekke åtsler like så mye som planter, har den fått navnet mordersnegl. Tyskerne kaller den for «spansk vegsnegl», et godt navn fordi den ofte beveger seg langs og på veier. Iberiaskogsneglen kom til Norge på 1980-tallet i forbindelse med innførsel av blomster og jord. Den ingen naturlige fiender hos oss. Derfor har den spredt seg raskt og gjort store skader i mange norske hager. Iberiaskogsneglen er aktiv om natten og er avhengig fuktig og mildt vær. Utseende Brunsneglen er en stor og kraftig snegle,brun, brunrød eller mørkebrun nakensnegl. Den blir 7-15 cm lang, er ettårig og hver snegle kan legge opptil 400 egg. Slimet er ganske kraftig gult, dette ser man tydelig hvis man avliver sneglen i varmt vann. Brunsnegl brunsnegl Levevis Brunsneglen finnes på fuktige steder med skygge. Den er aktive om natten når luftfuktigheten er høyere. Om dagen hviler den ofte undere steiner eller i tett vegetasjon. Om været blir for tørt og varmt, lukker den åpningen til kapphulen, mest mulig for å spare på fuktigheten. Den spiser levende planter, hageavfall og åtsler, deriblant døde artsfrender. Dør en brunsnegl, tar det gjerne ikke lang tid før andre brunsnegler kommer og begynner å spise av den. Selv om den som andre snegler trives best om natten, kan den også sees om dagen i fuktig vær. Brunsneglen foretrekker åpne landskap. Skadedyr og sneglefeller Brunsneglen har en stor forplantningsevne og er blitt en stor plage for hageeiere. I sine opprinnelige leveområder holdes bestanden nede av tørke og parasitter, men det relativt mye fuktigere klimaet i Norge og mangel på dyrets naturlige fiender gjør at vi får masseforekomster her til lands. Det er ikke uvanlig å se et titalls individer eller fler innenfor en kvadratmeter. Det er sett betydelig nedgang i antallet snegler i hager der grevlinger er observert. Hageeiere kan også ha god hjelp av pinnsvin, som fortrinnsvis spiser brunsneglene mens de er små. Brunsneglen ble innført som fremmed dyreart til Norge rundt 1988, og har spredd seg i de sørlige delene av Norge. Den regnes for et skadedyr på flere planter og er en stor plage for mange hageeiere. I Norge ble brunsneglen først oppdaget på Stord. Den kom hit med innførelsel av blomster og jord. Senere har den spredd seg langs kysten nord til Nord-Trøndelag. Brunsneglen har også dukket opp på Østlandet. Selv om brunsneglen er en ganske rask snegle (rask, til snegle å være) har spredningen gått atskillig raskere enn det arten ville klart ved egen hjelp. Utbredelsen tyder på at egg og kanskje voksne individer fraktes rundt med jord og levende planter og etablerer nye populasjoner, særlig i nærheten av plantesentere hvor mye jord og planter fraktes til og fra. 4

5 Hva kan du gjøre? Første bud: Forebygging Hold hagen ryddig og klipp plenen ofte. Du kan bruke barrierer langs hagegrensen slik at sneglene ikke får adgang til dine planter: Kornete eller skarpe barrierer, for eksempel aske, kalk (eggeskall), sand, sagmugg eller sjømatskall. Ikke vann hagen din om kvelden. Da skaper du perfekte forhold for skadedyret. Hver gang du kjøper blomsterjord bør du undersøke jorden for snegler og snegleegg. Eggene er hvite. Det samme gjelder når du kjøper planter. En åpen komposthaug vil tiltrekke seg iberiasnegler. En løsning kan være å gå til innkjøp av en lukket, isolert eller uisolert kompostbeholder der sneglene ikke kommer inn. En isolert binge (varmkompost) er det sikreste. Ikke drep fiendene Løpebiller, hagesnegler og boasnegler spiser eggene til iberiaskogsneglen. Disse skapningene forekommer naturlig i hagen din. Ta vare på dem ved å unngå kjemikaliebruk som kan drepe disse hjelperne. Fysisk bekjempelse Håndplukking er den mest effektive måten å begrense sneglebestanden på. Du finner flest sneglene om kvelden, om natten (bruk gjerne hodelykt), tidlig om morgenen eller i fuktig vær. Del sneglene i to med saks eller spade eller samle sneglene i en bøtte og hell på kokende vann. Du kan også drepe sneglene ved å butte dem i en tett plastboks og legge dem i fryseren i ett døgn. Løft på bøtter og krukker og fjern snegler og egg. Du kan legge ut åte, f. eks. kålblader, løvetann, katte- eller hundemat (100 g tørrfôr legges i bløt og blandes med 1 kg fuktet hvetekli). Samle inn brunsneglene om kvelden, når de kommer til åtet. Om høsten kan du lage en renne ved siden av bedet og dekke den med planterester. Her liker brunsneglen å legge egg. Deretter kan du helle kokende vann over eggene. Snegleeggene er runde, ca 4 mm, melkehvite i fargen og ligger ofte i klynger på egg. Døde snegler kan graves ned i komposten, men la dem ikke ligge åpent. Brunsnegler blir nemlig tiltrukket av lukten til sine døde "kamerater". For å unngå videre spredning må du ikke dumpe infisert hageavfall i naturen. Kjemisk bekjempelse Det fins midler som er forholdsvis effektive mot iberiasnegler. De inneholder jernfosfat, som er lite skadelig for miljøet. Midlene er giftige for andre sneglearter enn iberiasneglen, men skal ikke være skadelige for andre dyr enn snegler ved riktig bruk, i følge Bioforsk. I 2008 er to slike midler godkjent for bruk i private hager: Ferramol og SmartBayt. Ferramol er også godkjent til bruk i økologisk landbruk. Nermaslug Preparatet Nermaslug inneholder nematoder som fungerer som en parasitt på små brunsnegler. Parasittet trenger inn under kappen på sneglen og skiller ut en bakterie. Dette medfører at sneglen slutter å spise innen et par dager og dør deretter etter to til fire uker. Nermaslug er mest effektiv mot yngre snegler. Mange bekjemper voksne brunsnegler ved å håndplukke dem i hagen og senere avlive sneglene enten ved å legge dem i glovarmt vann eller rett i fryseren. Etterpå kan man grave dem ned i hagen hvor de blir til ny jord. Salt Sneglene tåler ikke salt, hvis man strør litt salt vil de krype sammen for så å gå ut av laget med salt. De dør like etterpå. Salmiakk Du kan også helle ren salmiakk på en spruteflaske og spraye på sneglen. Da dør den også, og i forhold til salt, er plantene like hele etterpå. 5

6 Øl Snegler tiltrekkes generelt av øl, de liker den sterke duften. Amerikanske studier viser at mørkt øl fungerer bedre enn lys. Man kan fylle noen centimeter øl på en vanlig isboks og grave den ned. Isboksen må ha lokk på, for å hindre regnvann i å trenge inn. For at sneglen skal finne veien inn må man derfor skjære ned kantene på alle fire sider, men la selve hjørnene få beholde sin opprinnelige høyde. Etter at øl og lokk er på plass, plasserer man boksen slik at langsidene ligger helt i plan med bakken, mens hjørnene og lokket altså stikker noe opp. Boksen tømmes et par ganger i døgnet. Snegleresistente planter Man kan anlegge hager som sneglene ikke liker som et ledd i bekjempelsen. Ettersom sneglene er avhengige av mye fuktighet for å trives, kan man anlegge en hage som tørker raskt ut etter regnvær. Et forskningsprosjekt ved Bioforsk Plantehelse viser at en kan forvente å bli kvitt omtrent en fjerdedel av sneglebestanden gjennom et slikt tiltak. Poenget er å gjøre hagen lys og luftig ved blant annet å klippe vekk de nederste greinene på busker og trær, begrense seg til punktvanning (ikke spreder) om morgenen, holde plenen kortklipt og å holde hagen ryddig. Selv om sneglene er ganske altetende, er det visse planter og vekster som de ikke liker. Dette er for eksempel aromatiske planter, kryddervekster og busker, inkludert bærbusker. Andre planter som sneglene ikke liker er Astilbe Begonia Flittig Lise Fuchsia Geranium Isop Løvemunn Pelargonium Rhododendron Roser Valmuer Turløyper /turmål TRIMKORTSESONG 2008 I år er det 29 poster. 15 klipp for å kunne få krus. For de under 10 år og over 60 år er det 12 klipp for å få krus. Alle bør levere kortene sine innen 1. november uansett hvor mange mål dere har tatt. Leveres i egen postkasse på Joker`n. Trekning av en overraskelse på kortene. Spesialtrekning på dere som har greid over 20 mål. 100 kr legges i lag med kortet fordi som ønsker krus. Trimpostene er: 1 Vattind 16 Ivarshallaren 2 Nessvatne 17 Bremnest 3 Nessodden 18 Nordtjønna 4 Støypet 19 Tangan 5 Lauvhatten 20 Løva 6 Årdalsstrand 21 Orberget 7 Størvet (Hundøyran) 22 Steinsvatne 8 Solsemnesset 23 Kolsettuva 9 Raudberget 24 Korsvika 10 Peisholet 25 Madsøygalten 11 Bukkatalgen 26 Møssmørklubban 12 Lekamøya 27 Moho 13 Haliberget 28 Sørlauvhatten 14 Hårfjellet 29 Brikdalen 15 Longvatne Vi ber alle turgåere være nøye med å sette lokkene godt på trimboksene! Hilsen Leka Idrettslag, All-idrettsgruppa. 6

7 GUDSTJENESTER kl Friluftsgudstjeneste ved Steinhytta i Nesset v/ sokneprest Faustmann. Ta med niste og termos kl 1115 Leka kirke høymesse v/ Sokneprest Faustmann kl 1500 Nord-Gutvik friluftsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann kl 1100 Leka kirke høymesse v/ Sokneprest Faustmann. Konfirmantjubileum. konfirmantpresentasjon. KRONERULLING til asfalt på Yttersida Giro kommer plutselig i postkassen Nisse på ville veier Jul nå? Ja, vi har allerede begynt å tenke på det. Lørdag den 13. desember håper vi å kunne vise forestillingen Nisse på ville veier. Dette er en forestilling som barn fra 1 til 10 klasse kan fremføre. Vi håper at dette kan bli et fint samarbeidsprosjekt mellom BUT, skolen og musikk- og kulturskolen. Oppstart av øvelser og lignende vil bli i begynnelsen av september. I forbindelse med dette håper vi at så mange barn/ungdommer som mulige vil bli med. I tillegg trenger vi nok mye hjelp av voksne. Informasjon om oppstart og hvordan alt blir, kommer etter skolestart til høsten. Dette kan bli gøy! Hilsen Grete, Kristin, Ella og Annette LEKA STEINSENTER ÅPNINGSTIDER: Juli tirsdag torsdag lørdag kl August hver lørdag kl TINE FOTBALLSKOLE 2008 fredag 22. og lørdag 23. august for jenter og gutter i alderen 6-16 år Priser: Kr. 300,- for ett barn Kr. 250,- for ett søsken Kr. 200,- for søsken nummer to Overnatting med voksen-tilsyn Alle måltider Fotball og andre aktiviteter tilpassen alder Det vil IKKE bli kiosk i år Påmelding til: Linda Hansen BeatheMårvik Påmeldingsfrist fredag 1. august. 7

8 Salg av brukt, nytt, handarbeid, hjemmebakte lefser, bøker og blad, klær m.m. Salg av kaffe med nåkkå attåt. Åpent i juli fra juli fra kl Vi tar også imot for salg, ta kontakt med: Randi / Marit PROGRAM: Fredag: LEKA-TREFFET /07-13/07 Grilling (kveld) Sosialt samvær Hagefest på Vertshuset Herlaug (gangavstand) musikk av TOO FAR GONE Lørdag: Søndag: Frokost Treffleker Grilling av laks Hagefest på Vertshuset Herlaug musikk av VALENTINA m band Frokost Under treffet blir det salg av iskaldt øl. Det blir også salg av andre kioskvarer. Treffplassen (Vottvika) ligger idyllisk til nær sjøen. Enkle sanitærforhold. Også rolig avdeling. Treffet har NMCU-rabatt. Ved spørsmål ring: President Odd Husby Håper på mange besøkende. 8

9 Velkommen til Gutvik-træff juli 2008 Fredag Grendahuset i Gutvik er åpent for uformelt samvær fra kl til Det er 11 juli mulighet for pølser, kaffe og vafler for de som måtte ønske det. For øvrig vil du kunne se en del gamle bilder fra Gutvik, kanskje litt smalfilm (DVD) samt en del slektstavler over noen Gutvik slekter. Vi renger med mye folk, mye toillprat og særdeles godt humør denne kvelden. Lørdag Grendahuset i Gtuvik er åpent fra kl til Den årvisse begivenhet 12 juli KAPERMARSJEN starter fra Grendahuset kl Det er 3 løypemuligheter å velge mellom og alle som fullfører får diplom og medalje. Det finnes saft og vaffelstasjoner underveis. Om det er lenge siden du har besøkt Gtuvik, så er dette en ypperlig mulighet til å friske opp gamle minner om ei lita bygd med mye vakker natur. Mens du er underveis, anbefaler vi også sterkt å avlegge et besøk på Plassen, eller EVENHAUG som husmannsplassen egentlig heter. Her bodde Anton og Hermine, Halvor og Hilda Antonsen. Husmannsplassen er stort sett i original stand, med gammelt inventar helt ned til den siste beboerens kaffekopp på bordet. Om du føler at dette er verd å se, så legg gjerne igjen en liten donasjon til bruk for videre vedlikehold av husmannsplassen. Åpent fra til Du bør heller ikke gå glipp av en omvisning og demonstrasjon på GUTVIK SKYTEBANE (Kapermarsjløypa går rett forbi). Gurvik skytterlag har i dag en topp moderne skytebane og kan skilte med elektroniske skiver og anvisning på både 100 og 300 meter. Gutvik skytterlags anegalleri er vel verd et besøk, kanskje finner du bilde av en av dine her? Banen vil bære betjent fra kl til 1600 og det er også her mulighet for kaffe og kaker. Om du velger å ikke gå marsjen, så kanskje du tar deg tid til å besøke disse stedene likevel? For at kaloriinntaket ikke skal gå helt til bunns, så vil det være muligheter for pølser og potetstappe på Grendahuset etter marsjen.! Med velvillig assistanse fra lokale krefter har vi vært så heldig å få utlånt fra Vitenskapsmuseet, en fallosstatue som ble funnet i Gutvik på slutten av 1800 tallet. Den vil bli utstilt på Gutvik grendahus lørdag fra kl til Folk fra Vitenskapsmuseet vil være tilstede og vil gi nærmere informasjon og omtale ca kl Du bør ikke gå glipp av muligheten for å kunne beskue dette fruktbarhetssymbol som er anslått å være fra ca år etter Kr. Etter å ha forbrent de nødvendige kilo under kapermarsjen møtes vi til STOR FESTKVELD på VONHEIM, Sør-Horsfjord kl Det er mange påmeldte, så være presis om du kan. Det vil bli servert 3 retters middag med mulighet for kjøp av øl, vin og mineralvann i baren. Har du ikke betalt kveldens inngangsbillett allerede, så MÅ du kontakte Kjell Einar Hiller på forhånd for å se om det fortsatt er mulighet for plass. Det vil bli levende musikk og dans fram til kl da baren stenger. Noen underholdningsbidrag kan også dukke opp i løpet av kvelden. Busstransport vil bli ordnet, men det kan lønne seg å ta et par ord med Kjell Einar/Trond C. Hiller allerede på fredag ettermiddag eller lørdag formiddag vedrørende dette. For øvrig se annet oppslag. Kveldens toastmaster er Jan Ø. Tiller, dersom noen ønsker ordet i løpet av kvelden, er han den som bør kontaktes. Søndag INTET FASTSATT PROGRAM 13. juli Benytt dagen til å tenke over hvor fint det skulle vært å kunne flytte hjem Ja, HVORFOR GJØR DU EGENTLIG IKKE DET??????????????????????? TAKK FOR AT DERE BESØKER GUTVIK OG VELKOMMEN IGJEN! Arr. Komite: Jan Ø. Tiller tlf mob Trond C. Hiller tlf mob Svein Egil Bjørknes 9

10 SKEI MUSIKK OG KULTURFESTIVAL JULI 2008 Skei kulturfestival arrangeres i år for fjerde gang, og er et samarbeid mellom Vertshuset Herlaug, Leka Opplevelser, Leka Museum og Strauman Marin Safari. Flere arrangementer gir muligheter til spennende dager på Leka. Vertshuset er åpent alle dager under festivalen. Puben er åpen alle dager. Inngangsbillett under musikkarrangementer. Det er muligheter til å få kjøpt seg middag alle dager. Dersom det er større grupper, ta gjerne kontakt på forhånd. Tlf Lørdag 5.7 Søndag 6.7 Mandag 7.7 Tirsdag 8.7 Onsdag : Åpent steinsenter 1400: Guiding hulemalerier Solsemhula. Mulighet til museumsbesøk Kveld: Åpen sommerpub Kystkultursafari til havs. Arr. Strauman Marin Safari i samarbeid med Leka Opplevelser Kveld: Åpen sommerpub Kveld: Åpen sommerpub 1200: Åpent steinsenter 1400: Guiding Solsemhula Kveld: Åpen sommerpub Kultur- og naturhistorisk vandring, se oppslag. Arr. Leka Opplevelser Kveld: Åpen sommerpub Torsdag : Åpent steinsenter 1400: Guiding Solsemhula Kveld: Åpen sommerpub Fredag 11.7 Lørdag : Herlaugslekene, aktivitetsarrangement for barn og unge 2100: Stor hagefest TOO FAR GONE 1200: Åpent steinsenter 1400: Guiding Solsemhula. Muligheter for museumsbesøk 2100: Stor hagefest: VALENTINA m band Onsdag 16.7 Dans på Tausloftet m musikk BLACK AND BLOND Fredag 18.7 På puben: Dating i Herlaugs rike. For ungkarer med og uten sjark og kvinnfolk med og uten stav og andre interesserte av arten kjønnsmodne mennesker Lørdag : Stor hagefest: LASSIE AND THE LADS VELKOMMEN TIL SPENNENDE OPPLEVELSER PÅ OG VED EVENTYRLIGE LEKA 10

11 HERLAUGSDAGENE 2008 Fra 12. til 20. juli arrangerer lag og foreninger Herlaugsdager på Leka. I denne uka kan du få mange fine opplevelser. OVERSIKTSPROGRAM: Juli Herlaugstevne Leka skytterbane 12. Juli Kapermarsj Gutvik 13. Juli Herlaugsmarsj Leka skole 14. Juli Familiefest Skeishavna 14. Juli Fiskekonkuranse Skeishavna 15. Juli Friluftsgudstjeneste i Steinhytta kl Juli Bygdedager Leka museum 18. Juli Lygarkveld Fjellvang (Forhåndsalg av billetter fra 7. juli på kulturkontoret. Pris kr. 200,-) 19. Juli Fotballkamp Leka stadion 11

12 HERLAUGSSTEVNET juli Leka skytterlag innbyr til åpent banestevne (NC) på Leka skytebane fredag 11.juli. til søndag 13. juli. Påmelding: (fra 26/6-08 til 8/7-08) Innskudd: Senior kr. 110,- Rek./ Jun. kr. 60,- Program: Det skytes fullt program i alle klasser untatt kl. asp, kl.1,kl.2 og AG, som skyter 25-skudd. Premiering: Medaljer levert av Leka Sølv og Stein Iht. skytterboka pkt b. 15 skudd og 10 skudd Gjenstandspremier til kl. aspirant (full premiering) RESTURANT. VELKOMMEN! Arr.: Leka skytterlag Kapermarsjen i Gutvik lørdag 12. juli TURMARSJ ER IDRETT FOR ALLE! MØT OPP Å GÅ! Kapermarsjen arrangeres i år for 29. gang. Dette til minne om det franske kaperskipet som forliste utenfor Nord Gutvik natt til 17. februar Marsjruta er første del av hjemferden til det franske mannskapet. Merk: Den lengste løypa passerer havaristedet! Påmelding skjer på Gutvik grendehus fra kl på marsjdagen. Avgiften er kr 50,- for voksne 0g kr. 30 for barn under 16 år. Åpning av marsjen skjer kl med en kort historikk om kaperskipforliset. Det er felles start/ innkomst ved Gutvik grendehus. 3 løypealternativ: 12 km grusvei Start: km grusvei/ terreng Start: km grusvei/ terreng Start: Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportforbund) og IVV (Internationale Volksportverbund) Salg av saft, mat kaffe, kaperhefter, brus, rosiner og sjokolade. RVP. Middagssalg ved Gutvik Grendehus. Alle marsjdeltakere som fullfører en av løypene får medalje og kaperdiplom. Nærmere opplysninger fås ved å ringe Steinar Tørriseng tlf: eller Ole Martin Johansen tlf Arr.: Gutvik grendelag 12

13 Herlaugsmarsjen søndag 13. juli ALLE MARSJDELTAKERE SOM FULLFØRER EN AV LØYPENE FÅR HERLAUGSPINS MED KONG HERLAUG Turmarsj er idrett for alle - møt opp og gå. Påmelding skjer ved Leka skole i idrettshuset v/fotball-banen. Dusj og toaletter i Herlaugshallen ved skolen. Avgiften er kr. 50 for voksne og kr. 30 for barn under 16 år. Start: Leka skole idrettshuset fra kl km kl Mål: Leka skole idrettshuset senest kl LØYPEALTERNATIV 1: 5 km. Fra Leka skole til Klokkargården - Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus - Egnet for rullestolbrukere). (Salg av vafler, kaffe ved idrettshuset) LØYPEALTERNATIV 2: 10 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen til steinhytta - tilbake til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti - Egnet for rullestolbrukere). (Salg av pølser, kaffe, kaker ved steinhytta). LØYPEALTERNATIV 3: 19 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen, forbi steinhytta, over Stegafjellet til Nessodden - tilbake samme vei til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti/ terreng). (Sanitet ved Stegafjellet). Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportsforbund) og IVV (Internationale Volksportverbound). Arr.: Leka I.L. Stor fiskekonkurranse mandag 14. juli Påmelding til konkurransen starter kl i Skei småbåthavn Konkurransen starter kl og oppveiing kl konkurransen foregår mellom Kvalbakken og Madsøygalten og øst av Madsøyflua Fra land med stang hvor en ikke trenger båt. Salg av pølser, brus og vafler ved småbåtkaien NB! Premieutdeling foregår på familiefesten senere på kvelden! Påmeldingspris: Voksne kr.50 Barn kr.25 (inntil 16år) Arr.: Leka Båtforening 13

14 Familiefest i Skeishavna mandag 14. juli kl Offisiell åpning av årets Herlaugsdager v/ ordfører Arve Haug Vi får besøk av kaptein Kveitkrok! Jon Martin Hellesø og Rolf Pettersen underholder med aktiviteter for de minste og koselig musikk for de som vil ta seg en svingom på asfalten. Salg av grillmat, kaffe, øl og vin. Inngang: Voksne kr. 50,- Barn under 16 år gratis Velkommen til en trivelig familiekveld! Arr.: Leka Blandakor. Friluftsgudstjeneste tirsdag 15. juli kl Leka menighet inviterer til friluftsgudstjeneste ved Sokneprest Faustmann ved Steinhytta i Nesset tirsdag, 15. juli kl I tilfelle dårlig vær holdes gudstjenesten inne i hytta. Ta med niste og termos! VELKOMMEN Arr.: Leka menighet Bygdedag på Leka Bygdemuseum onsdag 16. juli kl Leka bygdemuseumslag arrangerer bygdedag for små og store. Her kan både barn og voksne delta i forskjellige aktiviteter, spise tradisjonsrik mat, beskue spennende museumsgjenstander, prate med hverandre og kose seg. Rømmegraut serveres. Inngang voksne kr. 50,- Barn kr.20,- Familepris kr.100,- ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 14

15 Lygarkveld fredag 18. juli kl v/gunnar Akseth og Petter Rønningen Restaurantkveld og bar med alle rettigheter Fredag 18. juli arrangeres det lygarkveld i Fjellvang forsamlingshus på Solsem. Der kan du kose deg med et godt måltid mat og nyte god drikke til. Gunnar Akseth og Petter Rønningen kommer og underholder oss med gode historier og skrøner m.m. Etterpå spiller Arve og Arne Leif opp til dans. Dørene åpnes kl Underholdningen starter kl Billetter selges på kulturkontoret fra 7. juli Husk pent antrekk!! Arr: Herlaugskomiteen Herlaugsmesterskap i fotball lørdag 19. juli Vi gjentar suksessen og arrangerer Herlaugsmesterskap for tredje gang Lørdag 19. juli kl på Leka Stadion Vi håper riktig mange har lyst til å delta, både unge og ikke fullt så unge lenger jenter/damer og gutter/menn. Inngang: Barn gratis. Voksne kr. 50,-. Spillere som ønsker å være med melder seg inne fredag 18. juli til: Young-girls (13-24) Helene Helmersen Old-girls (25 +) May Danielsen Young-boys (16-33) Tommy Furre Old-boys (34 +) Kjell Arve Sønnesyn Det blir speaker-tjeneste og kaffesalg. Velkommen til en fartsfylt og spennende lørdag på Leka Stadion! Arr: fotballgruppa 15

16 Dialektkråa...du må da skjønn ke eg sei...!? Livet har både opp- og nedturer, sine ups and downs som det heter på nynorsk. Slik er det med året også helt siden sist jul har det gått oppover, dagene har blitt lengre og lysere, vinteren har gått over i vår og sommer. Folk flest har gjort unna slåtten og når dette leses står kalenderen på juli, årets beste sommermåned, med lyse og lune kvelder og vakre solnedganger. Snart vil det merkes at vi er på tur nedover igjen, med litt mørkere kvelder og kortere dager. Vi er i det filosofiske hjørne denne sene junikvelden, der vi starter gammelforden for å dra innover øya for å sende postkort til ubeheftede sjeler lenger sør i kongeriket. Han liker seg ikke så godt langs veiene her ute, forden, der vi prøver å svinge oss unna de verste hullene. Etter å ha passert Nymon fatter den liksom nytt mot, det kommer en annen og mer tilfreds summing fra motoren. Vi dropper posten i kassa ved Jokerbutikken og bestemmer oss for å ta turen øya rundt i det fine været. Gammelforden liker seg der vi i langsomt tempo svinger oss forbi gårder og grender på øyas framside. Vi passerer Kvennvika og svinger ned til Haug. Når vi fortsetter den smale veien forbi Årdalin maler motoren som en fornøyd kattunge mens vi behagelig ruller over nylagt asfalt der det i vår ungdom knapt var en geitesti. Vi passerer opp gjennom Solsemgrenda og plutselig er vi rett nedfor Brekka. Når vi svinger til venstre utover Trollvollan gir motoren fra seg en slags gryntende lyd. Det er tydelig at den ikke liker seg helt på det noe ujevne underlaget. Vi fortsetter langs svingete veier, forbi Engan, Aune og Stein. Vi svinger oss oppover Nerskaret og plutselig er vi liksom i en annen verden. En kveldsrød sol har lagt gullstripe over et stille hav, helt ute fra horisonten der øst for Horta et sted til Kvaløylandet. Vi stanser bilen og bare ser. Nyter øyeblikket og glemmer at vi befinner oss på øyas og kommunens bakside. På undersida av brødskiva. Alle vet, sier vi til oss selv, at det er på smørsida pålegget skal plasseres, mens vi starter og drar hjemover. Vi svinger inn på tunet, slår av motoren, klapper vår trofaste doning på panseret og siterer Olav Duun: Det gamle er no det vissaste. Han visste nok hva han snakket om dikteren, selv om vi er i tvil om han ville ordlagt seg slik etter en tur langs de gammeldagse kjerreveiene på bygdas bakside. Vi tar frem Lorents Didrik Klüvers Bonde=Practica og hitsetter et av hans for juli mange gode Raad til Landalmuen : Nu skal du vel vogte din Helbred, ikke drikke for hastigt eller for meget ad Gangen, naar du er hed, ei heller bade dig, uden i salt Sø eller rindende Vand, og ikke uden stor Nødvendighed, lade dig aarelade eller kopsætte, sov ikke heller for længe om Morgenen og skye al Vellyst! Spiis heller ikke for meget Sallad, thi paa denne Årets Tid kjøler den formeget din Mave. Så over til spaltens egentlige oppgave: Å minne sambygdingene på gamle ord og uttrykk som var mer vanlige før i tida: Ord Jålpin (tjukk l til god hjelp), æggeltu (tjukk l gresstust, ofte på områder som nyttes til beite), blæng (tjukk l halvt om halvt saup (kjernemelk) eller skjør og vann vanlig tørstedrikke under slåtten i gamle dager), oppinboks (dametruse, i vanlig bruk til slutten av 1800-tallet). Uttrykk Å græva storin i (å si fra så det ikke er tvil, nå er det alvor!) 16

Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 16. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 23. mai Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no Tlf. Legevakt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Da er planlegginga av årets Herlaugsdager godt i gang. En liten forsmak på programmet finner du inne i denne utgaven av Lekaposten. Lørdag 28.5 kl. 1200 blir

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11. januar Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter 4.-14. juli 2013 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Åpning av Sørø Det

Detaljer

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 02/11-2007 Nr: 20/07 Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 En rose til alle fedre i anledning farsdagen søndag 11. november

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

**************************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I

**************************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I **************************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I TRONDHEIM TURMARSJFORENING NR. 4 Desember 2013 30. ÅRGANG

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2003 Utgave 2 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved førstekandidat Hans Heieraas... 2 10. klassens tur til Krakow... 3 Langfredagfjæra... 5 Oscar - kvelden...

Detaljer

Innsamling av klær til Estland på hyblene ved sykestua mellom kl.18.00 og 20.00 onsdagene 20/6 og 27/6

Innsamling av klær til Estland på hyblene ved sykestua mellom kl.18.00 og 20.00 onsdagene 20/6 og 27/6 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 15/6-2007 Nr: 11/07 Innsamling av klær til Estland på hyblene ved sykestua mellom kl.18.00 og 20.00 onsdagene 20/6 og 27/6 Sekkene merkes: HERRE - DAME BARN

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Ukens sitat: Når hvitveisa står tætt kjæm kjærligheita lætt A.M. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 29. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Utgiver: Leka kommune Dato: 09/01-2009 Nr: 01/09 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Regjeringen har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret og ønsker å stimulere til engasjement og oppmerksomhet

Detaljer

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 34 NR. 2 2010 Skattejakt i fjellheimen s.13 Et lite stykke Norgeshistorie s.14 Bjørnejegeren fra Nord-Torpa s.4 REDAKTØRENS hjørne Jeg sitter ved vinduet på hytta en

Detaljer

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Utgiver: Leka kommune Dato: 02. oktober - 2009 Nr: 19/09 Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Hjertelig velkommen til Fjellvang (Solsem) lørdag 3.oktober. Konsert med koret kl 20.00 Inngang

Detaljer

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Utgiver: Leka kommune Dato:16.04.10 Nr: 07/10 Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Lørdag 24. April: Leka blandakor

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Desember 2002 Utgave 4 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Merethe Storødegård... 2 Revy 2002... 3 Dåp av nyferga... 4 Bestemannspremie 2002... 5 Huset BA...

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- September 2002 Utgave 3 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Brian Gjermstad... 2 Fusjon Coop Ytterøy - Coop Inntrøndelag... 3 Loppemarked i kirkestua... 4 Sommerfest

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

LINDA. Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig. Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008

LINDA. Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig. Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008 Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn Innhold Leder... 2 Alf Martin Hanssen har gitt seg i redasjonen...

Detaljer

Nesodden Velforbund. Tema: kyststi. Om kabelselskap og bakkenett. Om digitalt bakkenett. Snegleråd. Notiser. Foreningsviseren.

Nesodden Velforbund. Tema: kyststi. Om kabelselskap og bakkenett. Om digitalt bakkenett. Snegleråd. Notiser. Foreningsviseren. Nesodden Velforbund Foto: Ann-Turi Ford Om kabelselskap og bakkenett Se side 2 og 18 19 lokker deg til østkysten Se side 14 15 Nr. 3 sept. 2007 61. årgang Tema: kyststi Side 13 15 Om digitalt bakkenett

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 27. november Nr: 23/09 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer