Utgiver: Leka kommune Dato: 04/ Nr: 13/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: 04/ Nr: 13/08 Vi går aktive dager i møte med Skei Musikk- og kulturfestival, Gutvik-træff 2008 og Herlaugsdager. Utfyllende program finner du i denne utgaven av Lekaposten. Ønsker fastboende og tilreisende lykke til med arrangementene, og håper alle får flotte, aktive, innholdsrike, og minnerike dager fra sommeren SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 11. juli NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 18. juli Tlf e-post: Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka Utgivelsesdato for Lekaposten framover: 18. juli 01. august (ingen p.g.a. ferieavvikling) 29. august 1

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon FERIEAVVIKLING LEGEKONTOR Pga ferieavvikling vil legekontoret enkelte dager være ubemannet. Ta kontakt med ekspedisjonen på Lekatun, tlf for informasjon. Legens telefontid vil som vanlig være mandag - tirsdag onsdag og torsdag mellom kl INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN: PENGER TIL GODE ELLER RESTSKATT? Skatteavregningen for 2007 er klar 25. juni for PSA-skattyterne. Utbetaling av tilgodebeløp vil skje siste uka i juni. Skattytere som er gjenstand for oppdekking av skattekrav eller andre krav som statlige myndigheter har lagt inn, vil motta brev om dette. Utsending av oppgjørsblanketter skjer som tidligere år fra Skatte-direktoratet direkte til den enkelte skattyter. I fjor kom blankettene noen dager etter at ligningen var lagt ut, og det kan vel skje i år også. NB! Skatteoppkreveren har ikke kopi av oppgjørsblankettene. De som får restskatt må betale 20.august (1.termin) og 24. september (2.t.). Beløp under kr forfaller til betaling 20. aug. For de som betalte inn TILLEGGSFORSKUDD etter fristen 30. april er beløpet ikke kommet med på avregningen. Jeg har oppdaget hvem det er, og det vil bli godskrevet som forskuddsbetalt restskatt i henhold til regelverket. Jeg ber om at skattyterne kontrollerer avregningen, og sier fra dersom det er oppstått feil med forskuddsskatt eller andre innbetalinger. Ta med kopi! Når det gjelder ligningsmessige forhold er skattekontoret (tidl.ligningskontoret) rette instans. Klagefrist i år: 10. august. Skatteoppgjør for næringsdrivende, selskap, og de som ikke var med på den første avregningen kommer 15. oktober. Jeg ønsker alle en god sommer! Hilsen Kirsten TIL ARBEIDSGIVERNE I LEKA! Terminoppgaver skal leveres dersom arbeidsgiveren leverer papirutgave, fristen er 15. for 3. termin dersom oppgaven leveres på ALTINN. Dersom det ikke har vært utbetaling av lønn siste to måneder skal 0-oppgave leveres. Av regelverket fremgår det at manglende innsending av oppgaver kan straffeforfølges(skattebet.loven 50). Dette vil jeg helst unngå og oppfordrer derfor arbeidsgiverne til å sende inn terminoppgaver. Vær også oppmerksom på at minstegrensen for å betale arbeidsgiveravgift for den enkelte termin (to mndr.) er kr Hilsen Kirsten 2

3 TATT FOR MYE GJØDSEL? Norgesfor mangler 5 sekker fullgjødsel fra partiet som ble tatt i land på Skei i vår. Vi velger så langt å tro at noen har ved en feiltakelse hentet flere sekker en det som er bestilt. Så vi vil sette pris på om dere går gjennom bestillingene og sammenligner dette med det som dere har hentet. Slik som det er i dag så står en gårdbruker i manko med 5 sekker som han skulle bruke på andreslåtten. Det systemet som vi bruker på Leka er basert på tillitt, vi håper derfor at vi finner ut av dette, slik at vi kan forsett å ha det slik også i framtiden Ring Roger Dekkerhus på tlf eller Helge Thorsen på tlf dersom dere oppdager feil! Renovasjon for feriefolket Som en prøveordning for sommersesongen 2008 har Leka kommune leid en søppelcontainer. Her kan besøkende og sommergjester levere sitt søppel etter behov. Containeren er plassert på utsiden av miljøtorget. Containeren er utstyrt med lås. Nøkkel kan kvitteres ut i kommunens ekspedisjon mellom og på hverdager. Ved levering betales et gebyr på kr pr. sekk. Skal denne ordningen bli permantent betinger dette at flest mulig benytter seg av tilbudet. Leka kommune vil evaluere bruken etter 2008 sesongen. Sommerens åpningstid på miljøtorget. Miljøtorget vil være åpent hver fredag i juli måned, og 1. og 8. august mellom kl Brennbart restavfall: kr.31, - pr.sekk og kr.350,- pr. m 3 Ikke brennbart restavfall: kr.46,- pr.sekk og kr.585,- pr. m 3 Treverk, reint: kr.205,- pr. m 3 Treverk, impregnert: kr.600,- pr. m 3 Vis naturhensyn! Kast ikke søppel i naturen. Rydd opp etter deg når du har besøkt rasteplasser, badestrender og andre friområder. Fyll ikke private søppeldunker med ditt søppel. Benytt kommunens renovasjonstilbud. Ikke flytt på bord/benker på rasteplasser og friområder. Et bord som flyttes nedenfor flomålet kan forsvinne når tidevannet går opp. På friområdene Årdalssand og Sørgutvikvatnet er det satt opp grill som kan benyttes av besøkende. BRUK OPPSATT GRILL I STEDET FOR ENGANGSGRILL. Engangsgriller fra våre friområder utgjør et stort og unødvendig avfallsvolum som vi kan bli kvitt med litt miljøbevissthet. 3

4 Nå er Iberiaskogsneglen observert på Leka! Det er vi ikke så veldig glade for, men når det først er skjedd er det viktig at vi gjør alt vi kan for å bekjempe den. Det mest effektive rådet er å klippe alle man finner i to!!!! Ser du en slik snegl ikke gå forbi den, men ta livet av den!! Informasjon om Iberiaskogsneglen: Brunsnegl, også kalt mordersnegl eller iberiaskogsnegl, er et bløtdyr og tilhører de landlevende lungesneglene i familiegruppen skogsnegler. Den er en av «nakensneglene» uten synlig skall. Brunsnegl stammer opprinnelig fra Iberiahalvøya (Spania og Portugal), herav navnet iberiaskogsnegl. Fordi den synes å foretrekke åtsler like så mye som planter, har den fått navnet mordersnegl. Tyskerne kaller den for «spansk vegsnegl», et godt navn fordi den ofte beveger seg langs og på veier. Iberiaskogsneglen kom til Norge på 1980-tallet i forbindelse med innførsel av blomster og jord. Den ingen naturlige fiender hos oss. Derfor har den spredt seg raskt og gjort store skader i mange norske hager. Iberiaskogsneglen er aktiv om natten og er avhengig fuktig og mildt vær. Utseende Brunsneglen er en stor og kraftig snegle,brun, brunrød eller mørkebrun nakensnegl. Den blir 7-15 cm lang, er ettårig og hver snegle kan legge opptil 400 egg. Slimet er ganske kraftig gult, dette ser man tydelig hvis man avliver sneglen i varmt vann. Brunsnegl brunsnegl Levevis Brunsneglen finnes på fuktige steder med skygge. Den er aktive om natten når luftfuktigheten er høyere. Om dagen hviler den ofte undere steiner eller i tett vegetasjon. Om været blir for tørt og varmt, lukker den åpningen til kapphulen, mest mulig for å spare på fuktigheten. Den spiser levende planter, hageavfall og åtsler, deriblant døde artsfrender. Dør en brunsnegl, tar det gjerne ikke lang tid før andre brunsnegler kommer og begynner å spise av den. Selv om den som andre snegler trives best om natten, kan den også sees om dagen i fuktig vær. Brunsneglen foretrekker åpne landskap. Skadedyr og sneglefeller Brunsneglen har en stor forplantningsevne og er blitt en stor plage for hageeiere. I sine opprinnelige leveområder holdes bestanden nede av tørke og parasitter, men det relativt mye fuktigere klimaet i Norge og mangel på dyrets naturlige fiender gjør at vi får masseforekomster her til lands. Det er ikke uvanlig å se et titalls individer eller fler innenfor en kvadratmeter. Det er sett betydelig nedgang i antallet snegler i hager der grevlinger er observert. Hageeiere kan også ha god hjelp av pinnsvin, som fortrinnsvis spiser brunsneglene mens de er små. Brunsneglen ble innført som fremmed dyreart til Norge rundt 1988, og har spredd seg i de sørlige delene av Norge. Den regnes for et skadedyr på flere planter og er en stor plage for mange hageeiere. I Norge ble brunsneglen først oppdaget på Stord. Den kom hit med innførelsel av blomster og jord. Senere har den spredd seg langs kysten nord til Nord-Trøndelag. Brunsneglen har også dukket opp på Østlandet. Selv om brunsneglen er en ganske rask snegle (rask, til snegle å være) har spredningen gått atskillig raskere enn det arten ville klart ved egen hjelp. Utbredelsen tyder på at egg og kanskje voksne individer fraktes rundt med jord og levende planter og etablerer nye populasjoner, særlig i nærheten av plantesentere hvor mye jord og planter fraktes til og fra. 4

5 Hva kan du gjøre? Første bud: Forebygging Hold hagen ryddig og klipp plenen ofte. Du kan bruke barrierer langs hagegrensen slik at sneglene ikke får adgang til dine planter: Kornete eller skarpe barrierer, for eksempel aske, kalk (eggeskall), sand, sagmugg eller sjømatskall. Ikke vann hagen din om kvelden. Da skaper du perfekte forhold for skadedyret. Hver gang du kjøper blomsterjord bør du undersøke jorden for snegler og snegleegg. Eggene er hvite. Det samme gjelder når du kjøper planter. En åpen komposthaug vil tiltrekke seg iberiasnegler. En løsning kan være å gå til innkjøp av en lukket, isolert eller uisolert kompostbeholder der sneglene ikke kommer inn. En isolert binge (varmkompost) er det sikreste. Ikke drep fiendene Løpebiller, hagesnegler og boasnegler spiser eggene til iberiaskogsneglen. Disse skapningene forekommer naturlig i hagen din. Ta vare på dem ved å unngå kjemikaliebruk som kan drepe disse hjelperne. Fysisk bekjempelse Håndplukking er den mest effektive måten å begrense sneglebestanden på. Du finner flest sneglene om kvelden, om natten (bruk gjerne hodelykt), tidlig om morgenen eller i fuktig vær. Del sneglene i to med saks eller spade eller samle sneglene i en bøtte og hell på kokende vann. Du kan også drepe sneglene ved å butte dem i en tett plastboks og legge dem i fryseren i ett døgn. Løft på bøtter og krukker og fjern snegler og egg. Du kan legge ut åte, f. eks. kålblader, løvetann, katte- eller hundemat (100 g tørrfôr legges i bløt og blandes med 1 kg fuktet hvetekli). Samle inn brunsneglene om kvelden, når de kommer til åtet. Om høsten kan du lage en renne ved siden av bedet og dekke den med planterester. Her liker brunsneglen å legge egg. Deretter kan du helle kokende vann over eggene. Snegleeggene er runde, ca 4 mm, melkehvite i fargen og ligger ofte i klynger på egg. Døde snegler kan graves ned i komposten, men la dem ikke ligge åpent. Brunsnegler blir nemlig tiltrukket av lukten til sine døde "kamerater". For å unngå videre spredning må du ikke dumpe infisert hageavfall i naturen. Kjemisk bekjempelse Det fins midler som er forholdsvis effektive mot iberiasnegler. De inneholder jernfosfat, som er lite skadelig for miljøet. Midlene er giftige for andre sneglearter enn iberiasneglen, men skal ikke være skadelige for andre dyr enn snegler ved riktig bruk, i følge Bioforsk. I 2008 er to slike midler godkjent for bruk i private hager: Ferramol og SmartBayt. Ferramol er også godkjent til bruk i økologisk landbruk. Nermaslug Preparatet Nermaslug inneholder nematoder som fungerer som en parasitt på små brunsnegler. Parasittet trenger inn under kappen på sneglen og skiller ut en bakterie. Dette medfører at sneglen slutter å spise innen et par dager og dør deretter etter to til fire uker. Nermaslug er mest effektiv mot yngre snegler. Mange bekjemper voksne brunsnegler ved å håndplukke dem i hagen og senere avlive sneglene enten ved å legge dem i glovarmt vann eller rett i fryseren. Etterpå kan man grave dem ned i hagen hvor de blir til ny jord. Salt Sneglene tåler ikke salt, hvis man strør litt salt vil de krype sammen for så å gå ut av laget med salt. De dør like etterpå. Salmiakk Du kan også helle ren salmiakk på en spruteflaske og spraye på sneglen. Da dør den også, og i forhold til salt, er plantene like hele etterpå. 5

6 Øl Snegler tiltrekkes generelt av øl, de liker den sterke duften. Amerikanske studier viser at mørkt øl fungerer bedre enn lys. Man kan fylle noen centimeter øl på en vanlig isboks og grave den ned. Isboksen må ha lokk på, for å hindre regnvann i å trenge inn. For at sneglen skal finne veien inn må man derfor skjære ned kantene på alle fire sider, men la selve hjørnene få beholde sin opprinnelige høyde. Etter at øl og lokk er på plass, plasserer man boksen slik at langsidene ligger helt i plan med bakken, mens hjørnene og lokket altså stikker noe opp. Boksen tømmes et par ganger i døgnet. Snegleresistente planter Man kan anlegge hager som sneglene ikke liker som et ledd i bekjempelsen. Ettersom sneglene er avhengige av mye fuktighet for å trives, kan man anlegge en hage som tørker raskt ut etter regnvær. Et forskningsprosjekt ved Bioforsk Plantehelse viser at en kan forvente å bli kvitt omtrent en fjerdedel av sneglebestanden gjennom et slikt tiltak. Poenget er å gjøre hagen lys og luftig ved blant annet å klippe vekk de nederste greinene på busker og trær, begrense seg til punktvanning (ikke spreder) om morgenen, holde plenen kortklipt og å holde hagen ryddig. Selv om sneglene er ganske altetende, er det visse planter og vekster som de ikke liker. Dette er for eksempel aromatiske planter, kryddervekster og busker, inkludert bærbusker. Andre planter som sneglene ikke liker er Astilbe Begonia Flittig Lise Fuchsia Geranium Isop Løvemunn Pelargonium Rhododendron Roser Valmuer Turløyper /turmål TRIMKORTSESONG 2008 I år er det 29 poster. 15 klipp for å kunne få krus. For de under 10 år og over 60 år er det 12 klipp for å få krus. Alle bør levere kortene sine innen 1. november uansett hvor mange mål dere har tatt. Leveres i egen postkasse på Joker`n. Trekning av en overraskelse på kortene. Spesialtrekning på dere som har greid over 20 mål. 100 kr legges i lag med kortet fordi som ønsker krus. Trimpostene er: 1 Vattind 16 Ivarshallaren 2 Nessvatne 17 Bremnest 3 Nessodden 18 Nordtjønna 4 Støypet 19 Tangan 5 Lauvhatten 20 Løva 6 Årdalsstrand 21 Orberget 7 Størvet (Hundøyran) 22 Steinsvatne 8 Solsemnesset 23 Kolsettuva 9 Raudberget 24 Korsvika 10 Peisholet 25 Madsøygalten 11 Bukkatalgen 26 Møssmørklubban 12 Lekamøya 27 Moho 13 Haliberget 28 Sørlauvhatten 14 Hårfjellet 29 Brikdalen 15 Longvatne Vi ber alle turgåere være nøye med å sette lokkene godt på trimboksene! Hilsen Leka Idrettslag, All-idrettsgruppa. 6

7 GUDSTJENESTER kl Friluftsgudstjeneste ved Steinhytta i Nesset v/ sokneprest Faustmann. Ta med niste og termos kl 1115 Leka kirke høymesse v/ Sokneprest Faustmann kl 1500 Nord-Gutvik friluftsgudstjeneste v/ Sokneprest Faustmann kl 1100 Leka kirke høymesse v/ Sokneprest Faustmann. Konfirmantjubileum. konfirmantpresentasjon. KRONERULLING til asfalt på Yttersida Giro kommer plutselig i postkassen Nisse på ville veier Jul nå? Ja, vi har allerede begynt å tenke på det. Lørdag den 13. desember håper vi å kunne vise forestillingen Nisse på ville veier. Dette er en forestilling som barn fra 1 til 10 klasse kan fremføre. Vi håper at dette kan bli et fint samarbeidsprosjekt mellom BUT, skolen og musikk- og kulturskolen. Oppstart av øvelser og lignende vil bli i begynnelsen av september. I forbindelse med dette håper vi at så mange barn/ungdommer som mulige vil bli med. I tillegg trenger vi nok mye hjelp av voksne. Informasjon om oppstart og hvordan alt blir, kommer etter skolestart til høsten. Dette kan bli gøy! Hilsen Grete, Kristin, Ella og Annette LEKA STEINSENTER ÅPNINGSTIDER: Juli tirsdag torsdag lørdag kl August hver lørdag kl TINE FOTBALLSKOLE 2008 fredag 22. og lørdag 23. august for jenter og gutter i alderen 6-16 år Priser: Kr. 300,- for ett barn Kr. 250,- for ett søsken Kr. 200,- for søsken nummer to Overnatting med voksen-tilsyn Alle måltider Fotball og andre aktiviteter tilpassen alder Det vil IKKE bli kiosk i år Påmelding til: Linda Hansen BeatheMårvik Påmeldingsfrist fredag 1. august. 7

8 Salg av brukt, nytt, handarbeid, hjemmebakte lefser, bøker og blad, klær m.m. Salg av kaffe med nåkkå attåt. Åpent i juli fra juli fra kl Vi tar også imot for salg, ta kontakt med: Randi / Marit PROGRAM: Fredag: LEKA-TREFFET /07-13/07 Grilling (kveld) Sosialt samvær Hagefest på Vertshuset Herlaug (gangavstand) musikk av TOO FAR GONE Lørdag: Søndag: Frokost Treffleker Grilling av laks Hagefest på Vertshuset Herlaug musikk av VALENTINA m band Frokost Under treffet blir det salg av iskaldt øl. Det blir også salg av andre kioskvarer. Treffplassen (Vottvika) ligger idyllisk til nær sjøen. Enkle sanitærforhold. Også rolig avdeling. Treffet har NMCU-rabatt. Ved spørsmål ring: President Odd Husby Håper på mange besøkende. 8

9 Velkommen til Gutvik-træff juli 2008 Fredag Grendahuset i Gutvik er åpent for uformelt samvær fra kl til Det er 11 juli mulighet for pølser, kaffe og vafler for de som måtte ønske det. For øvrig vil du kunne se en del gamle bilder fra Gutvik, kanskje litt smalfilm (DVD) samt en del slektstavler over noen Gutvik slekter. Vi renger med mye folk, mye toillprat og særdeles godt humør denne kvelden. Lørdag Grendahuset i Gtuvik er åpent fra kl til Den årvisse begivenhet 12 juli KAPERMARSJEN starter fra Grendahuset kl Det er 3 løypemuligheter å velge mellom og alle som fullfører får diplom og medalje. Det finnes saft og vaffelstasjoner underveis. Om det er lenge siden du har besøkt Gtuvik, så er dette en ypperlig mulighet til å friske opp gamle minner om ei lita bygd med mye vakker natur. Mens du er underveis, anbefaler vi også sterkt å avlegge et besøk på Plassen, eller EVENHAUG som husmannsplassen egentlig heter. Her bodde Anton og Hermine, Halvor og Hilda Antonsen. Husmannsplassen er stort sett i original stand, med gammelt inventar helt ned til den siste beboerens kaffekopp på bordet. Om du føler at dette er verd å se, så legg gjerne igjen en liten donasjon til bruk for videre vedlikehold av husmannsplassen. Åpent fra til Du bør heller ikke gå glipp av en omvisning og demonstrasjon på GUTVIK SKYTEBANE (Kapermarsjløypa går rett forbi). Gurvik skytterlag har i dag en topp moderne skytebane og kan skilte med elektroniske skiver og anvisning på både 100 og 300 meter. Gutvik skytterlags anegalleri er vel verd et besøk, kanskje finner du bilde av en av dine her? Banen vil bære betjent fra kl til 1600 og det er også her mulighet for kaffe og kaker. Om du velger å ikke gå marsjen, så kanskje du tar deg tid til å besøke disse stedene likevel? For at kaloriinntaket ikke skal gå helt til bunns, så vil det være muligheter for pølser og potetstappe på Grendahuset etter marsjen.! Med velvillig assistanse fra lokale krefter har vi vært så heldig å få utlånt fra Vitenskapsmuseet, en fallosstatue som ble funnet i Gutvik på slutten av 1800 tallet. Den vil bli utstilt på Gutvik grendahus lørdag fra kl til Folk fra Vitenskapsmuseet vil være tilstede og vil gi nærmere informasjon og omtale ca kl Du bør ikke gå glipp av muligheten for å kunne beskue dette fruktbarhetssymbol som er anslått å være fra ca år etter Kr. Etter å ha forbrent de nødvendige kilo under kapermarsjen møtes vi til STOR FESTKVELD på VONHEIM, Sør-Horsfjord kl Det er mange påmeldte, så være presis om du kan. Det vil bli servert 3 retters middag med mulighet for kjøp av øl, vin og mineralvann i baren. Har du ikke betalt kveldens inngangsbillett allerede, så MÅ du kontakte Kjell Einar Hiller på forhånd for å se om det fortsatt er mulighet for plass. Det vil bli levende musikk og dans fram til kl da baren stenger. Noen underholdningsbidrag kan også dukke opp i løpet av kvelden. Busstransport vil bli ordnet, men det kan lønne seg å ta et par ord med Kjell Einar/Trond C. Hiller allerede på fredag ettermiddag eller lørdag formiddag vedrørende dette. For øvrig se annet oppslag. Kveldens toastmaster er Jan Ø. Tiller, dersom noen ønsker ordet i løpet av kvelden, er han den som bør kontaktes. Søndag INTET FASTSATT PROGRAM 13. juli Benytt dagen til å tenke over hvor fint det skulle vært å kunne flytte hjem Ja, HVORFOR GJØR DU EGENTLIG IKKE DET??????????????????????? TAKK FOR AT DERE BESØKER GUTVIK OG VELKOMMEN IGJEN! Arr. Komite: Jan Ø. Tiller tlf mob Trond C. Hiller tlf mob Svein Egil Bjørknes 9

10 SKEI MUSIKK OG KULTURFESTIVAL JULI 2008 Skei kulturfestival arrangeres i år for fjerde gang, og er et samarbeid mellom Vertshuset Herlaug, Leka Opplevelser, Leka Museum og Strauman Marin Safari. Flere arrangementer gir muligheter til spennende dager på Leka. Vertshuset er åpent alle dager under festivalen. Puben er åpen alle dager. Inngangsbillett under musikkarrangementer. Det er muligheter til å få kjøpt seg middag alle dager. Dersom det er større grupper, ta gjerne kontakt på forhånd. Tlf Lørdag 5.7 Søndag 6.7 Mandag 7.7 Tirsdag 8.7 Onsdag : Åpent steinsenter 1400: Guiding hulemalerier Solsemhula. Mulighet til museumsbesøk Kveld: Åpen sommerpub Kystkultursafari til havs. Arr. Strauman Marin Safari i samarbeid med Leka Opplevelser Kveld: Åpen sommerpub Kveld: Åpen sommerpub 1200: Åpent steinsenter 1400: Guiding Solsemhula Kveld: Åpen sommerpub Kultur- og naturhistorisk vandring, se oppslag. Arr. Leka Opplevelser Kveld: Åpen sommerpub Torsdag : Åpent steinsenter 1400: Guiding Solsemhula Kveld: Åpen sommerpub Fredag 11.7 Lørdag : Herlaugslekene, aktivitetsarrangement for barn og unge 2100: Stor hagefest TOO FAR GONE 1200: Åpent steinsenter 1400: Guiding Solsemhula. Muligheter for museumsbesøk 2100: Stor hagefest: VALENTINA m band Onsdag 16.7 Dans på Tausloftet m musikk BLACK AND BLOND Fredag 18.7 På puben: Dating i Herlaugs rike. For ungkarer med og uten sjark og kvinnfolk med og uten stav og andre interesserte av arten kjønnsmodne mennesker Lørdag : Stor hagefest: LASSIE AND THE LADS VELKOMMEN TIL SPENNENDE OPPLEVELSER PÅ OG VED EVENTYRLIGE LEKA 10

11 HERLAUGSDAGENE 2008 Fra 12. til 20. juli arrangerer lag og foreninger Herlaugsdager på Leka. I denne uka kan du få mange fine opplevelser. OVERSIKTSPROGRAM: Juli Herlaugstevne Leka skytterbane 12. Juli Kapermarsj Gutvik 13. Juli Herlaugsmarsj Leka skole 14. Juli Familiefest Skeishavna 14. Juli Fiskekonkuranse Skeishavna 15. Juli Friluftsgudstjeneste i Steinhytta kl Juli Bygdedager Leka museum 18. Juli Lygarkveld Fjellvang (Forhåndsalg av billetter fra 7. juli på kulturkontoret. Pris kr. 200,-) 19. Juli Fotballkamp Leka stadion 11

12 HERLAUGSSTEVNET juli Leka skytterlag innbyr til åpent banestevne (NC) på Leka skytebane fredag 11.juli. til søndag 13. juli. Påmelding: (fra 26/6-08 til 8/7-08) Innskudd: Senior kr. 110,- Rek./ Jun. kr. 60,- Program: Det skytes fullt program i alle klasser untatt kl. asp, kl.1,kl.2 og AG, som skyter 25-skudd. Premiering: Medaljer levert av Leka Sølv og Stein Iht. skytterboka pkt b. 15 skudd og 10 skudd Gjenstandspremier til kl. aspirant (full premiering) RESTURANT. VELKOMMEN! Arr.: Leka skytterlag Kapermarsjen i Gutvik lørdag 12. juli TURMARSJ ER IDRETT FOR ALLE! MØT OPP Å GÅ! Kapermarsjen arrangeres i år for 29. gang. Dette til minne om det franske kaperskipet som forliste utenfor Nord Gutvik natt til 17. februar Marsjruta er første del av hjemferden til det franske mannskapet. Merk: Den lengste løypa passerer havaristedet! Påmelding skjer på Gutvik grendehus fra kl på marsjdagen. Avgiften er kr 50,- for voksne 0g kr. 30 for barn under 16 år. Åpning av marsjen skjer kl med en kort historikk om kaperskipforliset. Det er felles start/ innkomst ved Gutvik grendehus. 3 løypealternativ: 12 km grusvei Start: km grusvei/ terreng Start: km grusvei/ terreng Start: Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportforbund) og IVV (Internationale Volksportverbund) Salg av saft, mat kaffe, kaperhefter, brus, rosiner og sjokolade. RVP. Middagssalg ved Gutvik Grendehus. Alle marsjdeltakere som fullfører en av løypene får medalje og kaperdiplom. Nærmere opplysninger fås ved å ringe Steinar Tørriseng tlf: eller Ole Martin Johansen tlf Arr.: Gutvik grendelag 12

13 Herlaugsmarsjen søndag 13. juli ALLE MARSJDELTAKERE SOM FULLFØRER EN AV LØYPENE FÅR HERLAUGSPINS MED KONG HERLAUG Turmarsj er idrett for alle - møt opp og gå. Påmelding skjer ved Leka skole i idrettshuset v/fotball-banen. Dusj og toaletter i Herlaugshallen ved skolen. Avgiften er kr. 50 for voksne og kr. 30 for barn under 16 år. Start: Leka skole idrettshuset fra kl km kl Mål: Leka skole idrettshuset senest kl LØYPEALTERNATIV 1: 5 km. Fra Leka skole til Klokkargården - Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus - Egnet for rullestolbrukere). (Salg av vafler, kaffe ved idrettshuset) LØYPEALTERNATIV 2: 10 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen til steinhytta - tilbake til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti - Egnet for rullestolbrukere). (Salg av pølser, kaffe, kaker ved steinhytta). LØYPEALTERNATIV 3: 19 km. Fra Leka skole til Klokkargården forbi Herlaugshaugen, forbi steinhytta, over Stegafjellet til Nessodden - tilbake samme vei til Herlaugshaugen - Husby - Leka skole. (Asfalt/grus/sti/ terreng). (Sanitet ved Stegafjellet). Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportsforbund) og IVV (Internationale Volksportverbound). Arr.: Leka I.L. Stor fiskekonkurranse mandag 14. juli Påmelding til konkurransen starter kl i Skei småbåthavn Konkurransen starter kl og oppveiing kl konkurransen foregår mellom Kvalbakken og Madsøygalten og øst av Madsøyflua Fra land med stang hvor en ikke trenger båt. Salg av pølser, brus og vafler ved småbåtkaien NB! Premieutdeling foregår på familiefesten senere på kvelden! Påmeldingspris: Voksne kr.50 Barn kr.25 (inntil 16år) Arr.: Leka Båtforening 13

14 Familiefest i Skeishavna mandag 14. juli kl Offisiell åpning av årets Herlaugsdager v/ ordfører Arve Haug Vi får besøk av kaptein Kveitkrok! Jon Martin Hellesø og Rolf Pettersen underholder med aktiviteter for de minste og koselig musikk for de som vil ta seg en svingom på asfalten. Salg av grillmat, kaffe, øl og vin. Inngang: Voksne kr. 50,- Barn under 16 år gratis Velkommen til en trivelig familiekveld! Arr.: Leka Blandakor. Friluftsgudstjeneste tirsdag 15. juli kl Leka menighet inviterer til friluftsgudstjeneste ved Sokneprest Faustmann ved Steinhytta i Nesset tirsdag, 15. juli kl I tilfelle dårlig vær holdes gudstjenesten inne i hytta. Ta med niste og termos! VELKOMMEN Arr.: Leka menighet Bygdedag på Leka Bygdemuseum onsdag 16. juli kl Leka bygdemuseumslag arrangerer bygdedag for små og store. Her kan både barn og voksne delta i forskjellige aktiviteter, spise tradisjonsrik mat, beskue spennende museumsgjenstander, prate med hverandre og kose seg. Rømmegraut serveres. Inngang voksne kr. 50,- Barn kr.20,- Familepris kr.100,- ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 14

15 Lygarkveld fredag 18. juli kl v/gunnar Akseth og Petter Rønningen Restaurantkveld og bar med alle rettigheter Fredag 18. juli arrangeres det lygarkveld i Fjellvang forsamlingshus på Solsem. Der kan du kose deg med et godt måltid mat og nyte god drikke til. Gunnar Akseth og Petter Rønningen kommer og underholder oss med gode historier og skrøner m.m. Etterpå spiller Arve og Arne Leif opp til dans. Dørene åpnes kl Underholdningen starter kl Billetter selges på kulturkontoret fra 7. juli Husk pent antrekk!! Arr: Herlaugskomiteen Herlaugsmesterskap i fotball lørdag 19. juli Vi gjentar suksessen og arrangerer Herlaugsmesterskap for tredje gang Lørdag 19. juli kl på Leka Stadion Vi håper riktig mange har lyst til å delta, både unge og ikke fullt så unge lenger jenter/damer og gutter/menn. Inngang: Barn gratis. Voksne kr. 50,-. Spillere som ønsker å være med melder seg inne fredag 18. juli til: Young-girls (13-24) Helene Helmersen Old-girls (25 +) May Danielsen Young-boys (16-33) Tommy Furre Old-boys (34 +) Kjell Arve Sønnesyn Det blir speaker-tjeneste og kaffesalg. Velkommen til en fartsfylt og spennende lørdag på Leka Stadion! Arr: fotballgruppa 15

16 Dialektkråa...du må da skjønn ke eg sei...!? Livet har både opp- og nedturer, sine ups and downs som det heter på nynorsk. Slik er det med året også helt siden sist jul har det gått oppover, dagene har blitt lengre og lysere, vinteren har gått over i vår og sommer. Folk flest har gjort unna slåtten og når dette leses står kalenderen på juli, årets beste sommermåned, med lyse og lune kvelder og vakre solnedganger. Snart vil det merkes at vi er på tur nedover igjen, med litt mørkere kvelder og kortere dager. Vi er i det filosofiske hjørne denne sene junikvelden, der vi starter gammelforden for å dra innover øya for å sende postkort til ubeheftede sjeler lenger sør i kongeriket. Han liker seg ikke så godt langs veiene her ute, forden, der vi prøver å svinge oss unna de verste hullene. Etter å ha passert Nymon fatter den liksom nytt mot, det kommer en annen og mer tilfreds summing fra motoren. Vi dropper posten i kassa ved Jokerbutikken og bestemmer oss for å ta turen øya rundt i det fine været. Gammelforden liker seg der vi i langsomt tempo svinger oss forbi gårder og grender på øyas framside. Vi passerer Kvennvika og svinger ned til Haug. Når vi fortsetter den smale veien forbi Årdalin maler motoren som en fornøyd kattunge mens vi behagelig ruller over nylagt asfalt der det i vår ungdom knapt var en geitesti. Vi passerer opp gjennom Solsemgrenda og plutselig er vi rett nedfor Brekka. Når vi svinger til venstre utover Trollvollan gir motoren fra seg en slags gryntende lyd. Det er tydelig at den ikke liker seg helt på det noe ujevne underlaget. Vi fortsetter langs svingete veier, forbi Engan, Aune og Stein. Vi svinger oss oppover Nerskaret og plutselig er vi liksom i en annen verden. En kveldsrød sol har lagt gullstripe over et stille hav, helt ute fra horisonten der øst for Horta et sted til Kvaløylandet. Vi stanser bilen og bare ser. Nyter øyeblikket og glemmer at vi befinner oss på øyas og kommunens bakside. På undersida av brødskiva. Alle vet, sier vi til oss selv, at det er på smørsida pålegget skal plasseres, mens vi starter og drar hjemover. Vi svinger inn på tunet, slår av motoren, klapper vår trofaste doning på panseret og siterer Olav Duun: Det gamle er no det vissaste. Han visste nok hva han snakket om dikteren, selv om vi er i tvil om han ville ordlagt seg slik etter en tur langs de gammeldagse kjerreveiene på bygdas bakside. Vi tar frem Lorents Didrik Klüvers Bonde=Practica og hitsetter et av hans for juli mange gode Raad til Landalmuen : Nu skal du vel vogte din Helbred, ikke drikke for hastigt eller for meget ad Gangen, naar du er hed, ei heller bade dig, uden i salt Sø eller rindende Vand, og ikke uden stor Nødvendighed, lade dig aarelade eller kopsætte, sov ikke heller for længe om Morgenen og skye al Vellyst! Spiis heller ikke for meget Sallad, thi paa denne Årets Tid kjøler den formeget din Mave. Så over til spaltens egentlige oppgave: Å minne sambygdingene på gamle ord og uttrykk som var mer vanlige før i tida: Ord Jålpin (tjukk l til god hjelp), æggeltu (tjukk l gresstust, ofte på områder som nyttes til beite), blæng (tjukk l halvt om halvt saup (kjernemelk) eller skjør og vann vanlig tørstedrikke under slåtten i gamle dager), oppinboks (dametruse, i vanlig bruk til slutten av 1800-tallet). Uttrykk Å græva storin i (å si fra så det ikke er tvil, nå er det alvor!) 16

17 Vi hilser og gratulerer... PENSIONÄRSUTFLYKT TILL JÖA Vi var 27 glada pensionärer som åkte med Snorres buss från Leka på morgonen den 20. juni. juni. Väderet var fint, halvklart med sol. Väl på Jöa mötte oss Tore Tranås för att guida oss runt ön. Det ha inte visse om ön var inte värt att veta! Vi fick höra att ön hade samma form som Afrika. Därför är det nu lätt för mig att känna igen ön på en blindkarta! Det bodde inte riktig lika många på Jöa som på Leka. Ön var frodig och mycket uoppodlad. Där fanns också stora områden med sumpmark och man hade brutit torv för export till England efter första världskriget. En liten järnväg hade man då byggt för att transportera torven ner till havet där fraktbåtar tog vid för transporten vidare. Av den järnvägen fanns bara en gångstig kvar. Dessutom fanns ett torvmuseum som vi inte hann att besöka. Det fanns mycket älg på Jöa, säkert en älgar, massor av rådjur och numera även bävrar som orsakade en hel del probelm med sina bäverhyddsbyggen eftersom desse dämda upp vatten i åar og sjöar. Vår resa gick vidare til Rakkavika där vi fick gott kaffe och mycket hembakat bröd, vilket några av pensionärerna på ön hadde ordnat åt oss. Rakkavika är en plats som många borde besöka! Där fanns ett stort vindskydd, grillplatser och välplanerad väg ner till vattnet för rullstolsburna. Bryggan hade skadats under en vintersom och var nu under återuppbyggnad. Vägen var kantad av många vilda färggranna blommor som jag kände igen från Sverige men färgen på blommorna tyctes vara sterakre här. Resan gick vidare på smala väger över höyder och genom dalar. Vi passerade en stor ladugård med robotmjölking. Slutningen kom vi till platsen för Olav Duuns födelse och tidiga barnaår. Han föddes Huset där han bodde skulle nu flyttas en bit bort från syskonbarnets hus. Betongplattan var färdiggjuten och statyn över Olav Duun stod uppe i backen. Nu var det dags at ta adjö av Tore och Jöa för att ta färjan över sundet och fortsätta mot Namsos. I staden fick vi egen tid för att gå på shoppingtur. Vi träffades senare för att äta en förträffligt god middag på Vind och hav, älggryta og bakelse. När vi efter avslutad måltid klev på bussen började det att regna. Oväderet följde oss hela vägen hemåt med blixt och dunder. Lottdragning hann vi också med på hemresan. Rune vann både duk och ljusstake. Det tackar vi för! På färjan fick vi kvällsmat som bl.a. Ragnhild och Aud-Karoline hade ordnat för oss, kaffe, våfflor og någon sorts småplättar som jag inte kan namnet på. Vi är så glada för att få följa med på desse resor som lär oss om nya platsar här i Norge. Alle är trevliga og tillmötesgående! Nu står ljusstaken på duken här i vårt kök och påminner oss om en trevlig dag tilsammans med er alla! Tack för laget! Gunilla på Stein. JULI Fredag 04 Lørdag 05 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Leka Opplevelser Åpen sommerpub Vertshuset Herlaug Søndag 06 Kystkultursafari: Strauman Marin Safari Åpen sommerpub Vertshuset Herlaug Mandag 07 Åpen sommerpub Vertshuset Herlaug Tirsdag 08 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Leka Opplevelser Åpen sommerpub Vertshuset Herlaug Onsdag 09 Kultur- og naturhistorisk vandring Leka Opplevelser Åpen sommerpub Vertshuset Herlaug Torsdag 10 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Leka Opplevelser Åpen sommerpub Vertshuset Herlaug 17

18 Fredag 11. MC-treff Vottvika Leka MC Gutvik-treff 2008 Herlaugsstevne Hagefest Too Far Gone Vertshuset Herlaug Lørdag 12. Sommermarked Skeisenteret Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Leka Opplevelser MC-treff Vottvika Leka MC Gutvik-treff 2008 Herlaugsstevne Hagefest Valentina Vertshuset Herlaug Søndag 13 Sommermarked Skeisenteret MC-treff Vottvika Leka MC Gutvik-treff 2008 Herlaugsstevne Mandag 14 Sommermarked Skeisenteret Fiskekonkurranse Leka båtforening Familiefest i Skeishavna Leka Blandakor 1900 Tirsdag 15 Sommermarked Skeisenteret Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Leka Opplevelser Friluftsgudstjeneste Steinhytta kl Leka menighet Onsdag 16. Sommermarked Skeisenteret Bygdadag på Leka Bygdemuseum kl Leka museumslag Black and Blond spiller på Tausloftet Torsdag 17 Sommermarked Skeisenteret Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Leka Opplevelser Fredag 18 Sommermarked Skeisenteret Dating i Herlaugs rike Lygarkveld restaurantaften Fjellvang Solsem 1930 Lørdag 19. Sommermarked Skeisenteret Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Herlaugskamp Leka Stadion kl Hagefest Lassie and the Lads Vertshuset Herlaug Søndag 20 Mandag 21 Tirsdag 22 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Onsdag 23 Torsdag 24 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Fredag 25 Lørdag 26 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Søndag 27 Mandag 28 Tirsdag 29 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 Onsdag 30 Torsdag 31 Leka steinsenter åpent Leka Motell & Camping Guiding Solsemhula 1400 AUGUST Søndag 03. Høymesse Leka kirke kl friluftsgudstjeneste Nord-Gutvik kl Fre-lør TINE fotballskole på Leka Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige kollisjoner. 18

Lekafestival Herlaugsdager juli: Cabaret Solsem i Fjellvang arr: Leka Teaterlag, båtforening, skytterlag,

Lekafestival Herlaugsdager juli: Cabaret Solsem i Fjellvang arr: Leka Teaterlag, båtforening, skytterlag, Lekafestival 2013 Herlaugsdager 12. -21. juli: 12-13. Herlaugsstevne på skytterbanen arr: Leka skytterlag 13. Kapermarsj i Gutvik arr: Gutvik grendelag 13. Hagefest på Vertshuset Herlaug arr: Vertshuset

Detaljer

Lekafestivalen 2015. Torghatten Trafikkselskap AS. Herlaugsdager juli. Internettside: www.leka.kommune.no/ www.facebook.com

Lekafestivalen 2015. Torghatten Trafikkselskap AS. Herlaugsdager juli. Internettside: www.leka.kommune.no/ www.facebook.com Lekafestivalen 2015 Herlaugsdager juli Torghatten Trafikkselskap AS 10.-11. Herlaugsstevne på skytterbanen arr: Leka skytterlag 11. Kapermarsj i Gutvik arr: Gutvik grendelag 11. Hagefest på Vertshuset

Detaljer

Lekafestivalen Herlaugsdager juli: Internettside:

Lekafestivalen Herlaugsdager juli: Internettside: Lekafestivalen 2014 Herlaugsdager 11. -20. juli: 11-12. Herlaugsstevne på skytterbanen arr: Leka skytterlag 12. Kapermarsj i Gutvik arr: Gutvik grendelag 13. Leka rundt på sykkel arr: Leka IL 14. Fiskekonkurranse

Detaljer

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen!

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen! Utgiver: Leka kommune Dato: 06.07.12 Nr: 13/12 Detaljert program for Skeidager og Herlaugsdager finner du fra side 7. Billetter til Cabaret Solsem selges i ekspedisjonen på Lekatun. Pris kr. 250,- Lekaposten

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Hvordan bekjempe brunskogsneglen INFORMASJONSMØTE TEKNISK

Lørenskog kommune. TEMA: Hvordan bekjempe brunskogsneglen INFORMASJONSMØTE TEKNISK Lørenskog kommune PUBLISERT: 18.OKTOBER 2016 TEMA: Hvordan bekjempe brunskogsneglen INFORMASJONSMØTE OMRÅDE: PARK TEKNISK Brunskogsneglen Fakta Biologi Livssyklus Levesett Bekjemping Fremmede arter Hageavfall

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK!

SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! SLEIP OG FREKK, FÅ DEN VEKK! Foto: Bioforsk/Arild Andersen -TILTAK I ØRLAND KOMMUNE MOT BRUNSKOGSNEGL Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Hanne K. Høysæter Hvorfor Aksjon Brunskognegl? Ørland hagelag (Hageselskapet)-

Detaljer

Brunskogsnegl. www.bioforsk.no/snegler. www.bioforsk.no

Brunskogsnegl. www.bioforsk.no/snegler. www.bioforsk.no Brunskogsnegl Brunskogsneglen er registrert i nesten halvparten av Norges kommuner. Den er vanlig langs kysten fra svenskegrensa til Troms. I innlandet finnes det spredte forekomster. I Norge har den fått

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 nr.13/16 Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 Tusen takk til bygdafolket for positiv oppslutning om våre nye innbygger fra Eritrea! Alle ti er nå bosatt på Husby; åtte menn: Filmon, Yonas, Tomas, Mahari,

Detaljer

Første rapport i Norge 1988 (von Proschwitz & Winge 1994. Fauna 47) ( I Sverige 1975, Danmark 1991 og Finland 1990)

Første rapport i Norge 1988 (von Proschwitz & Winge 1994. Fauna 47) ( I Sverige 1975, Danmark 1991 og Finland 1990) Brunskogsnegl Første rapport i Norge 1988 (von Proschwitz & Winge 1994. Fauna 47) ( I Sverige 1975, Danmark 1991 og Finland 1990) Stor plage fra tidlig 1990 til i dag. Veletablert i store deler av landet,

Detaljer

Sommerøya (Inger Hagerup)

Sommerøya (Inger Hagerup) Utgiver: Leka kommune Dato: 05.07.13 Nr: 13/13 Sommerøya (Inger Hagerup) Hav og himmel kinn mot kinn. Motortøff og sønnavind. Måkereir og terneskrik. Hvite hus i hver en vik. Sjøsprøyt over glatte skjær.

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 40 Forming på formiddagen for marihønene. Forming: Maurene lager sauer av ull! marihønene! maurene! 41 07.10 Forming for marihønene

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUNSNEGLER -OG HVORDAN HOLDE DEM I SJAKK PÅ EN MILJØVENNLIG MÅTE?

ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUNSNEGLER -OG HVORDAN HOLDE DEM I SJAKK PÅ EN MILJØVENNLIG MÅTE? ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUNSNEGLER -OG HVORDAN HOLDE DEM I SJAKK PÅ EN MILJØVENNLIG MÅTE? En trykksak fra Naturvernforbundet Hordaland juni 2005 FAKTA OM BRUNSNEGLEN (Arion lusitanicus) I Norge er det

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2017

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2017 Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2017 Viktig INFO Sommer-SFO starter fra uke 24: Fredag 16. juni i uke 24, til og med onsdag 16. august i uke 33 Husk: mandag 31.juli, torsdag 17. og fredag 18. august er

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2016

Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2016 Velkommen til Åsveien sommer-sfo 2016 Viktig INFO Sommer-SFO starter fra uke 25: Onsdag 22. juni til og med onsdag 10. august uke 32 Husk: mandag 1. august, torsdag 11. og fredag 12. august er SFO stengt

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

Velkommen til foredrag om BRUNSKOGSNEGLER HUSK Å SLÅ PÅ LYDEN PÅ TELEFONEN ETTER FOREDRAGET

Velkommen til foredrag om BRUNSKOGSNEGLER HUSK Å SLÅ PÅ LYDEN PÅ TELEFONEN ETTER FOREDRAGET Velkommen til foredrag om BRUNSKOGSNEGLER HUSK Å SLÅ PÅ LYDEN PÅ TELEFONEN ETTER FOREDRAGET Brunskogsnegl Forebygging og bekjempelse Odd Smedsrud Om Brunskogsneglen Kom til Norge 1988 (1984) Innført som

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 VELKOMMEN TIL ET NYTT OG SPENNENDE BARNEHAGEÅR. Nå er august måneden snart over og det er på tide å evaluere måneden. Denne måneden har vi hatt fokus på oppstarten til mange

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 08.07.11 Nr: 13/11

Utgiver: Leka kommune Dato: 08.07.11 Nr: 13/11 Utgiver: Leka kommune Dato: 08.07.11 Nr: 13/11 Her kommer Lekaposten - i nytt format. I denne utgaven finner du detaljer om årets Herlaugsdager med program og aktiviteter. Lekaposten ønsker arrangører,

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter HEISENE GÅR 10.00 17.00 FRA LØRDAG 23. MARS OG MED MANDAG 1.APRIL, MEN LANGFREDAG STENGER HEISEN KL 1530 FOR PREPPING TIL NATTEN GRAND PRIX. Lørdag 23.03: Familiens

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Aleneforeldreforeningen (AFFO) Kristiansand og omegn

Aleneforeldreforeningen (AFFO) Kristiansand og omegn Plutolekeland i Kristiansand (www.plantenpluto.no) 22 sep kl 11:00 Vi tar en fellestur til Plutolekeland. Denne dagen vil vi få 50% på inngangsprisen. Vi møtes ved respesjonen kl 11 Fullpris: Barn: 1-14år

Detaljer

Brunskogsnegl.

Brunskogsnegl. Brunskogsnegl Brunskogsneglen er registrert i nesten halvparten av Norges kommuner. Den er vanlig langs kysten fra svenskegrensa til Troms. I innlandet finnes det spredte forekomster. I Norge har den fått

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Centrica Energi og Sandnes IL ønsker velkommen til motbakkeløpet DALSNUTEN 323. 20. september 2014

Centrica Energi og Sandnes IL ønsker velkommen til motbakkeløpet DALSNUTEN 323. 20. september 2014 Centrica Energi og Sandnes IL ønsker velkommen til motbakkeløpet DALSNUTEN 323 20. september 2014 PÅMELDING: Påmelding skjer elektronisk frem til kl 24:00 fredag 19. september. Etteranmelding kan gjøres

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden

Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden Mandager kl 09.00 fra Rondvassbu. 4 topper over 2000 meter på en dag!! Tur 1: Høgronden Midtronden 2 Midtronden 1 Digerronden Denne langturen begynner med båt fra Rondvassbu. Vandringen starter ved Rondvatnets

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

VI SER TILBAKE PÅ MAI:

VI SER TILBAKE PÅ MAI: VI SER TILBAKE PÅ MAI: I Mai har vi vært veldig mye ute i det fine været. Vi har snakket litt om hvorfor vi feirer 17. mai, og øvet på noen 17. mai sanger. Vi hadde også et veldig fint 16. mai arrangement

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 Vær med å støtt opp om Vannøydagan, og Hamre stadion som har en av de fineste ekte gressbanene i Troms Arr: Vannøy Fotballklubb TORSDAG 9. AUGUST Kl 17.00

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Februar har gitt oss mange opplevelser både ute og inne. Været har variert fra kaldt og glatt til mildt og vått. Inne har vi feiret både karneval,

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3 okmål Lete etter mat Her er tre prosjekter som handler om hva små skapninger spiser, og hvordan de leter etter mat. Først må du finne ordentlige maur,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Hva har vi gjort i april og mai Det ble en annerledes vår dette året. Det kom gravemaskiner, som begynte å grave, for å lage grunnmur til tilbygget vi skal få i barnehagen.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14

Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14 Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/10 2/10 3/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Gruppedag kl 10-13 Laks og pasta. 3 åringene på gullhår og Tyrihans på tur sammen. 13/10

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE Invitasjon 2017 25. - 27. AUG Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli Scan QR-koden og se video fra Grueturneringen her! Grue Kommune GRUE KOMMUNE

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Program for SFO august

Program for SFO august Program for SFO 1.-16. august Generell informasjon - NB! Dette programmet gjelder i første rekke elever som går på 2.-4. trinn. Enkelte dager er lettere å få med de nye førsteklassingene på, men stort

Detaljer

www.ungskedsmo.origo.no

www.ungskedsmo.origo.no www.ungskedsmo.origo.no Kultursektoren Sommerferietilbud 2013 Tusenfryd Bø Sommarland Grilling på Nebbursvollen Fotokurs Fotballskole Dans Håndballskole Kreativ uke Hele sommeren Nebbursvollen og Biblioteket

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer