Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen!"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 13/12 Detaljert program for Skeidager og Herlaugsdager finner du fra side 7. Billetter til Cabaret Solsem selges i ekspedisjonen på Lekatun. Pris kr. 250,- Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen! FERSKE REKER Rekebåten Brønnøyværing kommer til Skeishavna hver onsdag framover fra kl , i Gutvik fra kl SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgaver Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon LEDIGE STILLINGER I LEKA KOMMUNE ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF 100% fast Leka kommune søker etter assisterende sykepleiesjef som i samarbeid med sykepleiesjef har ansvar for at pleie og omsorg i Leka kommune drives på en kvalitativ god og faglig forsvarlig måte. Dette i henhold til lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer, kommunens målsettinger og driftsplan. Pleie og omsorg gir helse og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent, samt at vi drifter Leka sykestue med langtidsplasser, korttids- og avlastningsplasser. På sykestua har vi eget vaskeri og kjøkken. Pleie og omsorg er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Arbeid hver 3. helg. Generelle arbeidsoppgaver: Tre inn for sykepleiesjef ved dennes kontorfravær Min Vakt - innleie av personell i daglig drift Delta i arbeid med driftsplan og opplæring Sørge for oppdatering av endrings/evalueringsmeldinger Planlegge og ha ansvar for internundervisning Veiledning av personell Bruke kommunens kvalitetssystem Kvalifikasjoner: Søker må kunne arbeide selvstendig Søker må være autorisert sykepleier, ha lederutdanning og erfaring Kravet om lederutdanning kan modifiseres dersom søker har omfattende realkompetanse Stilles krav om minimum norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne og vilje til å sette mål, evaluere og korrigere. Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som evner å se muligheter og motivere sine medarbeidere Vi tilbyr: Gode arbeidsforhold med trivelige kollegaer Arbeid i IA-bedrift med fokus på «frisknærvær» Lønn etter gjeldende tariffavtale og lokale vedtekter Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Ferie i henhold til ferieloven og HTA Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens reglement Mulighet for nedskriving av studielån i henhold til kommunens reglement Tilsettingsvilkår: Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved internt opprykk blir det ledighet i stilling, skriv i søknaden om du ønsker å søke på denne i tillegg. Spørsmål om stillinga kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf Søknader med CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka. E-post: Søknadsfrist

3 HJEMMEHJELP VIKARIAT 50 % 50 % midlertidig stilling som hjemmehjelp innen hjemmebasert omsorg er ledig for tiltredelse snarest. Et halvt års varighet fra tiltredelse, og med mulighet for fast tilsetting. Arbeidssted: På anviste steder innen området hjemmebasert omsorg. Søker må ha førerkort. Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper. Søker kan bli innkalt til intervju. (HTAs kap , andre avsnitt: Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.) Søknad med CV sendes Leka kommune, 7994 Leka, eller Søknadsfrist INFORMASJON FRA SKATTEOPPKREVEREN: Inntektsåret Neste skatteoppgjørsdato er 25. juli for personlige skattytere inkl. næringsdrivende. Ordningen med suksessive/løpende skatteoppgjør for 2011 fortsetter hver uke fra 25. juli frem til 17. oktober da siste pulje med skatteoppgjør sendes ut. For de to første skatteoppgjørene er det forfall på restskatt 20. august og 24. september. Det lønner seg å betale i rett tid, ettersom det påløper forsinkelsesrenter fra forfallsdato. Betalingskort restskatt skal være overlevert Posten innen 8. juli. Posten har 5 virkedager på omdeling. NB! Skatteoppkreveren vet ikke på forhånd hvem som er med i den enkelte pulje, så det er ingen vits i å ringe! Jeg ønsker alle en fin sommer! Med vennlig hilsen Kirsten Pettersen FERIEAVVIKLING I første omgang har skatteoppkreveren ferie i uke 28 og 29 (fra 9. juli til og med 20. juli). RENTEGODTGJØRELSE AV TILGODEBELØP SKATT Skatteoppkreveren får stadig henvendelser om hvordan rentegodtgjørelse beregnes. Derfor denne informasjonen: For inntektsåret 2011 skal rentegodtgjørelsen beregnes med rentesats etter skattebetalingsloven 11-6 annet ledd annet punktum, redusert med 28 % jf skattebetalingsloven 11-5 annet ledd. Rentesatsen beregnes av den pengepolitiske styringsrenten slik denne blir fastsatt av Norges Bank pr. 1/ Styringsrenten var på 2,00 %, og redusert med 28 % gir det en rentesats på 1,44 %. Dette gjelder forskuddstrekk. Rentegodtgjørelse for personlige skattytere beregnes fra 1. juli i inntektsåret (2011), og fram til melding om skatteoppgjøret er sendt skattyteren. For innbetalt tilleggsforskudd og for overskytende utskrevet forskuddsskatt beregnes rentegodtgjørelse fra 31.mai i året etter inntektsåret, og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyteren. (Skattebetalingsforskriften ) Til sammenligning kan nevnes at for inntektsåret 2010 var styringsrenten 1,75 % den 1. januar Dette ga en rentesats på 1,26 % ved beregningen. Mvh Kirsten Pettersen, skatteoppkrever. 3

4 KURSET «ARBEID OG HELSE» LHL arr kurset «Arbeid og helse» i Trondheim september Kurset er et tilbud til hjerte- og lungesyke i yrkesaktiv alder som er helt eller delvis yrkesaktive, sykemeldte, i en arbeidsavklaringssituasjon eller mottar uførepensjon. Personer med annen kronisk sykdom er også velkommen som kursdeltakere så sant de befinner seg i målgruppen for kurset. Informasjon og påmeldingsskjema er lagt ut på kalenderen på Irene Steinsvik, som er prosjektrådgiver, har direkte linje tlf LHL tar i mot påmeldinger også på e-post og telefon. GUDSTJENSTER 15. juli Friluftsgudstjeneste i Nord-Gutvik kl v/brit Karin Theimann 17. juli Friluftsgudstjeenste i Steinhytta Leka kl v/ Brit Karin Theimann 05. august Gudstjeneste i Leka kirke kl v/donata Faustmann S SØKE KJØPE SELGE LEIE MISTET: : ØNSKES KJØPT: Dyrket mark ønskes kjøpt eller leid. Alt av intresse. Tlf Jacob Sandvik ØNSKES LEID: Vi er 5-6 erfarne jegere som ønsker oss bukkejakt på Leka i august. Gjerne ca august. Gjerne med losji om det finnes. Vi oppgir gjerne referanser. Terje P. Iversen SØNDAGSKAFÉ/BASAR Søndag 15.juli er alle velkommen til søndagskafé/basar i Fjellvang, Solsem kl Det blir salg av kaffe og mye godt attåt, nummerslag og åresalg. VELKOMMEN! Styret i Fjellvang ÅPNINGSTID PÅ BIBLIOTEKET I SOMMER: Biblioteket vil holde åpent onsdager kl Hjertelig velkommen innom! Kirsti 4

5 Referat fra ekstraordinært årsmøte i UL Lekamøy, 4. juli møtte på årsmøtet, tema var ungdomshusets framtid. UL Lekmøy har hatt liten aktivitet de siste årene, mange utgifter og liten inntekt. Laget har ikke økonomi til fortsatt drift av huset med forsikringer, strøm og avgifter. Det er behov for ytterligere vedlikehold både ute og inne, kjøkkenet må renoveres for å være godkjent. Alternativ framkommet på forrige årsmøte i februar med forsøk på å få til langtidsutleie av huset førte ikke fram. Da ingen heller ikke mange nok har meldt interesse for å ta på seg ansvaret med videre drift av huset/laget ser man salg som eneste alternativ. Det ble enstemmig vedtatt å selge huset med inventar til Greta Granås og Bjørn Harald Martinsen. Greta og Bjørn Harald ønsker å etablere et kulturtun i og rundt lokalene, og skape et levende hus. Deres forretningsplan samsvarer godt med vedtektene for UL Lekamøy 2 hvor det står at lagets formål er: 1) Å formidle kunnskap, hygge og adspredelse til og mellom lagets medlemmer. 2) Å holde lagets hus i forsvarlig stand for lagets behov og andre interesserte. 3) Å bidra med kulturelle aktiviteter og tilbud til bygdas befolkning. 4) Å representere deler av bygdas kulturaktiviteter og verdier for andre bygdelag. Det presiseres at ungdomslaget ikke legges ned. Drift og utleie av huset fortsetter som før fram til overtakelse. Ei arbeidsgruppe bestående av Laila Thorvik, Per Otto Furre og Simon Andreas Thorvik gis mandat til å sluttføre salget og kalle inn til medlemsmøte for å diskutere hva ungdomslagets penger skal brukes til. HAGAGEFEST VERTSHUSET HERLAUG LØRDAG 07. JULI Cowboy og indianer Musikk i Vertshushagen av Hilde Fjørtoft duo Vi selger grilllmat Cc: m/ kostyme kr. 150,- Cc: u / kostyme kr. 250,- 18 års grense! 5

6 Lekafestival 2012 skeidager, uke 28: herlaugsdager, uke 29: 12.7: Asiatisk aften: Vertshuset 13.7: Bygdemarked: Vertshushagen Skattejakt: Herlaugshaugen (-gratis is til barna) «Skei-games»: -sommerleker (pil og bue, m.m.) 14.7: Båttur: Hortavær Hagefest: Vertshuset (- levende musikk, c.c.) 15.7: Havets delikatesser: Vertshuset :Herlaugsstevne: Skytterbanen 14.7: Kapermarsj Gutvik 15.7:Friluftsgudstjeneste: - havna, Nord-Gutvik 16.7:Fiskekonkurranse: Skeishavna Off.åpning: Kong Herlaugs sti / Herlaugsdager Familiefest: Skeishavna 17.7:Friluftsgudstjeneste: Nesset 18.7:Bygdedag: Leka museum 19.7:Fotballcup: Leka stadion 20.7:Cabaret Solsem: Fjellvang 21.7:Cabaret Solsem: Fjellvang 22.7:«Syng med oss»: Lille Herlaughall Internettside: Herlaugsdager 2012 STØTTET AV LEKA KOMMUNE, OG 6

7 Skeidager 2012 Torsdag: Asiatisk aften: Vertshuset Herlaug Kl Pris: 200,- Buffet: - mat fra: India, Sri Lanka og Filippinene. Ta med familien på en eksotisk opplevelse! Fredag 13. juli Bygdemarked Fredag 13.7 Utstilling og salg av regionalt produserte varer og bruktmarked Vertshushagen kl «7

8 Fredag 13. juli Skattejakt på Herlaugshaugen» Herlaugshaugen kl Fri deltakelse, gratis is til barna Fredag 13. juli «Skei-games» - sommerleker Vertshushagen Kl Pris: 5,- pr. aktivitet Pil og bue-skyting + andre aktiviteter for store og små. LØRDAG 14. JULI 2012 Alle hjertelig velkommen! 8

9 Lørdag: 14.7 Båttur til hortavær - formiddag For påmelding/pris: Kontakt Vidar Furre - Tlf Lørdag 14. juli Vertshushagen Artist: Åge Hartvigsen duo Kl Pris: 250,- Velkommen til årets hagefest Hagefest 18 års aldersgrense! Søndag 15.7 Havets delikatesser: Vertshuset Herlaug Kl

10 Herlaugsdagene 2012 Lørdag 14. juli KAPERMARSJEN I GUTVIK VELKOMMEN TIL KAPERMARSJEN! Kapermarsjen arrangeres i år for 25. gang. Dette til minne om det franske kaperskipet som forliste utenfor Nord-Gutvik natt til 17. februar Marsjruta er første del av hjemferden til det franske mannskapet. Merk: Den lengste løypa passerer havaristedet! Turmarsj er idrett for alle. Møt opp og gå! Påmelding skjer på Gutvik grendehus fra kl på marsjdagen. Avgiften er kr 60,- for voksne og kr. 30 for barn under 16 år. Åpning av marsjen skjer kl med en kort historikk om kaperskipforliset. Det er felles start/ innkomst ved Gutvik grendehus. 3 løypealternativ: 12 km grusvei start: km grusvei/ terreng start: km grusvei/ terreng start: Marsjen er godkjent av NFF (Norges folkesportforbund) og IVV (Internationale Volksportverbund). Salg av saft, mat kaffe, kaperhefter, brus, rosiner og sjokolade. RVP. Middagssalg ved Gutvik Grendehus. Alle marsjdeltakere som fullfører en av løypene får medalje og kaperdiplom. Nærmere opplysninger fås ved å ringe Jan Tiller tlf: eller Ole Martin Johansen tlf VI ØNSKER DERE ALLE EN FIN TURMARSJ! Arr: Gutvik grendelag 10

11 Fredag 13. og lørdag 14. juli HERLAUGSSTEVNET 2012 Leka skytterlag innbyr til åpent banestevne på Leka skytebane fredag 13.juli og lørdag 14. juli. Påmelding: Innskudd: Senior kr. 150,- Rek./ Jun. kr. 80,- Program: Det skytes fullt program i alle klasser Unntatt kl. asp, kl.1,og kl.2 som skyter 25-skudd. Premiering: Medaljer levert av Leka Sølv og Stein Iht. skytterboka pkt b. 15 skudd og 10 skudd Gjenstandspremier til kl. aspirant (full premiering) Mulighet for å kjøpe middag: Fredag: Lørdag: lig Arr: Leka skytterlag Søndag 15.juli FRILUFTSGUDSTJENESTE: - HAVNA, NORD GUTVIK 15.JULI KL Friluftsgudstjeneste v/ Brit Karin Theimann Ta med kaffe/og noe godt til kaffen til en trivelig stund i flott natur. alle er Hjertelig velkommen! Arr: Leka menighetsråd 11

12 Voksne kr. 50 Barn kr. 25 (inntil 16 år) MANDAG 16. JULI FISKEKONKURRANSE MANDAG 16. Påmelding til konkurransen starter kl i Skei småbåthavn Konkurransen starter kl oppveiing kl konkurransen foregår mellom Kvalbakken og Madsøygalten og øst av Madsøyflua Fra land med stang hvor en ikke trenger båt. Premieutdeling på kveldens familiefest! Alle er hjertelig Velkommen til å delta! Arr: Leka Båtforening Mandag 16. juli familiefest i skeishavna mandag 16. juli kl Offisiell åpning av Kong Herlaugs sti Offisiell åpning av årets Herlaugsdager - underholdning for store og små (ca kl. 2000) - rebusløype (mellom kl ) gratis påmelding - premiering - sosialt samvær - salg av grillmat, kaffe, kake, brus, øl og vin Inngang: Voksne kr. 50,- Barn kr. 20,- Velkommen til en trivelig familiekveld! Arr: Leka Blandakor 12

13 tirsdag 17. juli FRILUFTSGUDSTJENESTE I NESSET Tirsdag 17. juli kl Friluftsgudstjeneste v/ Brit Karin Theimann i steinhytta i Skeisnesset. Ta med kaffe/og noe godt til kaffen til en trivelig stund i flott natur. Alle er hjertelig velkommen! BYGDEDAG PÅ LEKA BYGDEMUSEUM Onsdag 18. juli Kl Det arrangeres bygdedag for små og store på museet. Her kan både barn og voksne delta i forskjellige aktiviteter, spise tradisjonsrik mat, beskue spennende museumsgjenstander, prate med hverandre og kose seg. Inngang: Voksne kr. 50,- Barn kr.20,- (Under 7 år går gratis!) Familepris kr.100,- Onsdag 18.juli ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! Arr. Leka menighetsråd Arr: Leka museumslag 13

14 Torsdag 19. juli herlaugskamp i fotball Første kamp begynner kl Lagene blir fordelt ved oppmøte, så møt opp i god tid! Kl kamp for gutter/jenter 8 12 år Kl Kamp for damer fra 8. klasse og oppover (De eldste mot de yngste) Kl kamp for gutter/ menn fra 8. klasse og oppover Ta med deg vennene dine å bli med og ha det morsomt sammen med oss! Velkommen til en uformell og trivelig fotballkamp på leka stadion. Arr: Leka fotballgruppe Fredag 20. og lørdag 21. juli cabaret SOLSEM Fredag 20. og lørdag 21. juli arrangeres restaurantaften med alle rettigheter i Fjellvang på Solsem. Her kan du nyte et godt måltid mat med god drikke til! Du kan oppleve god underholdningv/ revy av Leka Teaterlag! Etter underholdninga spiller Higtlights opp til dans og du kan danse og kose deg til langt ut i de sene nattetimer! Billetter til Cabaret Solsem får du kjøpt i ekspedisjonen til Leka kommune. Pris: kr. 250,- Dørene åpner kl Husk pent antrekk! TA TUREN TIL SOLSEM FOR EN HELAFTEN! Arr: Herlaugskomiteen 14

15 Søndag 22. juli «SYNG MED OSS» Lille Herlaughall søndag 22. juli kl Artist: Ola Furre Salg av mat og drikke! Inngang kr. 50,- VI ønsker alle hjertelig velkommen! Arr: Leka LHL Vi hilser og gratulerer... Takk til Svein Bakkemo for sponsig av en sekk med fotballer. Hilsen Leka IL fotballgruppa Der findes folk som ikke mere har evne til at feriere. De bør ta fri og gå omkring og øve sig i ingenting. Hvad nytter al Ens kløgt og viden, hvis man har glemt at spilde tiden! Piet Hein 15

16 Sirkus Elisassen RUSFRI KONSERT Terråk samfunnshus 10. juli Aldersgrense år. Dørene åpnes kl Billettbris: kr. 150,- Arr: Bindal Ungdomsråd 16

17 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager Solstudio åpent Turn fra 8. klasse og oppover Solstudio åpent Leka steinsenter åpent (juli) Guiding Solsemhula (juli) Miljøtorg åpent annenhver tirsd. oddetallsuke Fotball klasse Solstudio åpent Fotball førskole 2.klasse Fotball 3-4 klasse Biblioteket åpent Miniatyrskyting for barn og ungdom Fotball ungdom og voksne Solstudio åpent Biblioteket åpent Leka steinsenter åpent (juli) Guiding Solsemhula (juli) Fotball 4-6 klasse Solstudio åpent Fotball klasse Fotball ungdom Solstudio åpent Leka steinsenter åpent (mai-sept) Fotball ungdom Guiding Solsemhola (juni) Solstudio åpent Badminton Bingo på Solsem Ballspill damer 17

18 JULI 2012 Lørdag 07. Hagefest Cowboy og indianer Vertshushagan, Hilde Fjørtoft duo Søndag 08. Skyting Leka kommunes pokal Gutivik skytterlag Torsdag 12. Asiatisk Aften på Vertshuset kl Fredag 13. Bygdemarked i Vertshushagen kl Skattejakt for barn på Herlaugshaugen kl gratis is til barna Skei-games kl Herlaugsstevne - Leka skytterbane Lørdag 14. Kapermars i Gutvik kl Båttur Hortavær Herlaugsstevne Leka skytterbane Hagefest Åge Hartvigsen Søndag 15. Friluftsgudstjeneste - Nord-Gutvik kl Havets delikatesser bespisning på Vertshuset Herlaug kl Søndagskafé/basar AL Fjellvang, Solsem kl Mandag 16. Fiskekonkurranse Skeishavna kl Familiefest Skeishavna kl 1830 Tirsdag 17. Friluftsgudstjeneste - Steinhytta i Nesset kl Onsdag 18. Bygdedag - Leka bygdemuseum kl Torsdag 19. Fotballcup - Leka stadion kl Fredag 20. Cabaret Solsem Fjellvang kl Lørdag 21. Cabaret Solsem Fjellvang kl Søndag 22. Syng med oss Herlaughallen kl AUGUST 2012 Søndag 05. Gudstjeneste Leka kirke kl SEPTEMBER 2012 Lør+Søn 1-2 Øvingshelg Leka Blandakor prosjekt 70-tallet Søndag årskonfirmantjubileum Leka kirke kl. 1115, kirkekaffe Vonheim Torsdag 06. Konsert med Tone Hullbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, biblioteket Lørdag 29. Forestilling 70-tallet med Leka Blandakor og Vega Songlag dans OKTOBER 2012 NOVEMBER 2012 DESEMBER 2012 JANUAR 2013 FEBRUAR 2013 MARS 2013 APRIL 2013 Onsdag 17. Thirtynine Step Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner». 18

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 (Lekaposten) Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 Sol eller regn; de to neste ukene står arrangementene i kø både på fastland og øy med tilbud for enhver smak. En nykomling i år er Gutvik

Detaljer

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Utgiver: Leka kommune Dato: 27.04.12 Nr: 8/12 Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Nok en gang var elever fra Leka skole best i Nord-Trøndelag i spørrekonkurransen «Vis med avis». Her er de stolte og

Detaljer

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29. Utgiver: Leka kommune Dato: 07.09.12 Nr: 17/12 Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.09 Mer informasjon finner

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 04/07-2008 Nr: 13/08 Vi går aktive dager i møte med Skei Musikk- og kulturfestival, Gutvik-træff 2008 og Herlaugsdager. Utfyllende program finner du i denne utgaven av Lekaposten.

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem

Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Utgiver: Leka kommune Dato: 08.03.13 Nr: 05/13 Onsdag 27. mars blir det KARNEVAL i Grendahuset Fjellvang på Solsem Minner om at i år er det komitéen fra Madsøya / Frøvik / Bakkan som er 17.mai-komite på

Detaljer

TV-aksjonen søndag 21.oktober

TV-aksjonen søndag 21.oktober Utgiver: Leka kommune Dato: 05.10.12 Nr: 19/12 TV-aksjonen søndag 21.oktober Lokal aksjonskomite er så langt ikke akkurat blitt nedringt av ivirge bøssebærere Så ring sentralbordet på Lekatun tlf 743 87

Detaljer

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200.

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Utgiver: Leka kommune Dato: 28.01.2011 Nr: 02/11 Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november Utgiver: Leka kommune Dato: 02.11.12 Nr: 21/12 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.11 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Nettene lysner og det grønnes fra dag til dag her ute i havgapet; godt for folk og godt for fe. alt fra De neste par ukene kan du få med deg alt fra

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Ukens sitat: Når hvitveisa står tætt kjæm kjærligheita lætt A.M. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 29. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka Kommune Dato: 2/3/2007 Nr: 4/07 FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 9.MARS NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16.MARS Tlf. 743

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 28.05.10 Nr: 10/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 28.05.10 Nr: 10/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 28.05.10 Nr: 10/10 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.06.10 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.06.10 Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no Tlf. Legevakt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 16. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 23. mai Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no Tlf. Legevakt

Detaljer

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Utgiver: Leka kommune Dato:16.04.10 Nr: 07/10 Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Lørdag 24. April: Leka blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12/09-2008 Nr: 17/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 12/09-2008 Nr: 17/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 12/09-2008 Nr: 17/08 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 19. september NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 26. september Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Da er planlegginga av årets Herlaugsdager godt i gang. En liten forsmak på programmet finner du inne i denne utgaven av Lekaposten. Lørdag 28.5 kl. 1200 blir

Detaljer

Innsamling av klær til Estland på hyblene ved sykestua mellom kl.18.00 og 20.00 onsdagene 20/6 og 27/6

Innsamling av klær til Estland på hyblene ved sykestua mellom kl.18.00 og 20.00 onsdagene 20/6 og 27/6 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 15/6-2007 Nr: 11/07 Innsamling av klær til Estland på hyblene ved sykestua mellom kl.18.00 og 20.00 onsdagene 20/6 og 27/6 Sekkene merkes: HERRE - DAME BARN

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15

Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15 Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15 Innimellom stryking av flagg og forberedelser til våronn, kan vi anbefale at du tar deg tid til både basar, 1.mai-frokost og dugnad på skolen les mer

Detaljer