UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 Fotturer 30. mai: Tur til Danielsrud Sammen med Historielaget Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Bjørg Pettersen. Lett terreng. 13. juni: Tur til Vorsetfjell Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Herbran, Gunnvor Haug. Variert terreng. 27. juni: Tur Svartetjønn Frammøte Kommunehuset kl Kjentmann Per Torsrud. Variert terreng,noe bratt. Numedalstunet, Veggli Tlf.: Mob.: Prosjektering Prosjekt- og Byggeledelse Utslippssøknader for hus og hytter 8. august: Tur til Gamleseterdalen Frammøte Kongsjorden kl Kjentmann Nerid Kongsjorden. Variert terreng. 22. august: Tur til Ånebunuten Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann: Bjørg Pettersen. Variert terreng. 5. september: Tur til Grohøl Sammen med Historielaget. Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Bjørg og Kristine. Lett terreng. Turene blir annonsert på plakat og under" Det Skjer" i Laagendalsposten. Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / UNDER VARDEN nr

3 I dette nummeret: Legevakt Eiendomsskatt Omstillingsplanen Nye skogbruksplaner Fotogruppa Boktips Fotokonkurranse Norsk Folkehjelp Vegglifjellrennet Gudstjenester Karneval i barnehagen Ungdommens kulturmønstring Rekrutt Cup i hopp UNDER VARDEN Ta kontakt for utgivelsesplan og annonsefrister: Åshild Stanghelle, Rollag kommune Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Forsidefoto: Foto: Åshild Stanghelle Atter en vinter ligger bak oss. Forholdsvis mild har den vært, og uten de helt store snømengdene. På den annen side har det vært en tøff vinter for noen av oss. Ansatte ved KA i Rollag har fått føle usikkerheten knyttet til prosessen rundt utflagging eller videre satsing i Rollag. I dag føler alle stor lettelse, og vi gleder oss med dem over at bedriftsledelsen bestemte seg for det siste alternativet. To større idrettsarrangementer har vært avviklet. Rekrutt Cup i hopp og Vegglifjellrennet. Profesjonaliteten i gjennomføringen er på et meget høyt nivå, og dette bidrar til å styrke vårt gode omdømme ytterligere. Årets UKM, hvor Rollag sto som hovedarrangør, ble også en kjempesuksess. Mye flott ungdom og mange flotte bidrag. Her i bygda har vi i det hele tatt et organisasjonsliv med meget høy arrangementskompetanse. Stor takk til alle som har bidratt på ulike måter. Mandag den 12. mars signerte Rådmann og Ordfører avtalen som gjør Rollag til Et lokalsamfunn med MOT. Det betyr at hele Numedal er blitt en region med MOT. Dette er kjempeflott og veldig spennende. Det vil bli mer å se og høre til MOT utover sommeren og høsten. I skrivende stund ser det stygt ut med tanke på påskeskiføret. Mildvær og vind har gjort ende på det meste av snøen her nede i bygda. Værgudene har en tendens til å gjøre som de selv vil, men det er fortsatt lov å håpe på skiføre i Påskefjellet. Påskeutfart betyr stor biltrafikk, om den går til eller fra sjøen eller opp og ned av fjellet. Etter en vinter med altfor mange stygge trafikkulykker her i Numedal vil jeg benytte anledningen til å anmode alle veifarende om å vise hensyn og ta det med ro. Det er bedre og komme litt seinere frem, enn å ikke komme frem i det hele tatt. Forsøker meg med et sett Med dette ønsker jeg dere alle en riktig God Påske mvh Dag Lilslien Ordførers hjørne Hilsen fra ordfører Påsketrafikkvettregler 1. Legg ikke ut på langtur med klampen i bånn. 2. Bruk refleks dersom du går. 3. Vis respekt for andre trafikanter og trafikkmeldingene. 4. Vær rustet mot dårlig føre selv på korte turer. Ha alltid med hurtigkjetting og varseltrekant. 5. Lytt til erfarne sjåfører. 6. Bruk hue og ikke høyrebeinet. 7. Kjør ikke som om du er alene etter vegen. 8. Senk farten i tide det er ingen skam å holde god avstand. 9. Spar på drivstoffet og kjør til side om nødvendig. UNDER VARDEN nr

4 MELDINGER Prosjektmidler til tiltak for ungdom Rollag kommune har bevilget prosjektmidler som gir mulighet for å starte nye aktiviteter for barn og unge i kommunen. Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider. Hvem kan søke Frivillige lag og foreninger i Rollag kommune Interimstyrer eller lignende som ønsker å starte ny aktivitet for ungdom gjennom oppstart av ny forening/lag/klubb Eventuell annen organisering som er levedyktig, og som bygger på demokratiske prinsipper og inkludering av alle interesserte Aldersgruppe: Prosjektstøtte gis til tiltak for ungdom i alderen år Formål Det gis prosjektstøtte til utvikling og oppstart av nye aktiviteter og tiltak som gir NYE fritidstilbud for målgruppen det er stor sannsynlighet for at mange i målgruppen ønsker å delta på bidrar til økt bolyst og attraktivitet for kommunen Tilskuddet gis til 1. planlegging og utvikling av nye aktiviteter og tiltak for å se om det er mulig å starte opp 2. opplæring, materiell/utstyr og aktiviteter/tiltak for å starte prosjektet Det gis tilskudd inntil 50 % av budsjetterte prosjektutgifter. Det kreves derfor annen finansiering og/eller egenandel/egeninnsats fra søker. Søkerens forpliktelser Det må leveres rapport og regnskap for som viser hvordan midlene er benyttet. Søknaden og søknadsfrister: Søknad skrives på eget skjema. Søknadsfrister: 1. mai november 2012 Vedtatt av utvalget for Folk sak 12/ Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Rollag kommune ønsker seg omgjengelige, dyktige omvisere til bygdetunet for sommeren Sesongen går fra sankthans og ut juli, tunet er åpent hver dag. Søker bør være over 18 år, beherske godt engelsk og gjerne tysk/fransk. Arbeidet består i omvisning på tunet og i bygningene, enkelt vedlikehold av tun og hovedbygning, i tillegg til salg av suvenirer og kioskvarer. Lønn etter avtale. Søknad sendes Rollag kommune, Kommunehuset, 3626 Rollag innen 7. mai Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Rollag kommune, tlf: og på nettsiden vår Fotpleie På årsmøtet 7. mars 2012 vedtok Rollag og Veggli helselag at medlemmer får et bidrag på kr. 50,- til fotpleie 3 ganger per år. Medlemmer som har diabetes, innvilges kr.50,- inntil 6 ganger per år. Dersom noen ønsker å bli medlem, kan de henvende seg til Inga Bergan, tlf eller til Inger Jensen, tlf Rollag og Veggli helselag. 4 UNDER VARDEN nr

5 MELDINGER LEGEVAKT Legevakt i Rollag og Flesberg har vært stabil med 4 fastleger og en fast vikar over en periode på mange år. På grunn av alder har 2 av legene i løpet av de siste 3 år fått fritak fra legevaktsordningen, og fra vil en lege til få fritak fra ordningen. Siden det ikke er mulig å drive et fungerende vaktsystem med kun 1 fastlege og 1 vikarlege har Rollag og Flesberg kommune inngått en midlertidig avtale med Kongsberg legevakt for å sikre tilbudet om øyeblikkelig hjelp på hverdagene fra kl til Dette i påvente av at sak om fremtidig legevaktsordning skal utredes og behandles. Dette vil ventelig skje i løpet av Legene på Kongsberg legevakt vil dekke de vaktene som ikke kan bli besatt av legene i Flesberg og Rollag. På disse dagene må innbyggere i Flesberg og Rollag reise til Kongsberg legevakt ved behov for legetilsyn som ikke kan vente til neste dag. Ved akutt sykdom og behov for øyeblikkelig hjelp utenom åpningstidene til Veggli/Lampeland legekontor, kontakter man Numedal legevakt på tlf som tidligere. I de tilfeller hvor legevakten ivaretas av Kongsberg legevakt, vil en bli videreformidlet dit. Øyeblikkelig hjelp på dagtid mellom kl og kl vil fortsatt bli dekket av legene i Flesberg og Rollag. Øyeblikkelig hjelp i helgene vil bli dekket av interkommunal legevakt i Numedal som før. Vi vil på denne måten sikre innbyggerne i Rollag og Flesberg en trygg ordning som garanterer tilbud om øyeblikkelig hjelp til enhver tid. Heidi Ebner (Helsesjef Rollag Kommune) Hans Henrik Thune (Rådmann Rollag Kommune) Helen Cuenoud (Helsesjef Flesberg Kommune) Jon Gjæver Pedersen (Rådmann Flesberg Kommune) EIENDOMSSKATT: Omtaksering ved tilbygg/standardhevning Utgangspunktet for eiendomsskattetaksten er markedspris jf. byskatteloven 5. Ved tilbygg og annen kvalitetshevning av standard, vil kommunen foreta omtaksering av eiendommen. Eksempler på kvalitetshevning Bygningsmessig standardhevning: Tilbygg, nye vinduer/kledning gml. del, våtrom m.m. Annen standardhevning: Strøm, vei og vann Ved omtaksering gis en ny gjennomsnittlig Indre faktor (IF) basert på totalvurdering; se eksempel nedenfor: Objekt Byggeår m 2 Sone Takst 2009 Takst 2012 IF Takst Standardøkning IF Takst Hytte ,8 0, Vann, strøm 0, Tilbygg , Sum/ gj.snitt 1970/ , : Ny IF / takst - avrundet 0, Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse nybygg /tilbygg Rollag kommune minner om at det skal foreligge anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding fra ansvarlig søker før tiltakshaver kan ta nybygg og tilbygg i bruk. Det vises til plan- og bygningsloven Ved kontroll høsten 2011, ble det avdekket at mange nybygg og tilbygg var tatt i bruk uten at det forelå nødvendig godkjenning. Rollag kommune vil foreta ny kontroll i Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr- inntil kr der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket 2012 Tilskudd kan bl.a. gis til: Istandsetting av kulturminner og gammel kulturmark (rydding gjerding) Restaurering av freda og verneverdige bygninger Ivaretakelse av biologisk mangfold Forurensningstiltak Investeringstiltak for organisert beitebruk Søknadsfrist 1. august. Landbrukskontoret kan gi mer utfyllende informasjon om ordningen. Søknadsskjema samt ytterligere informasjon finner du også her: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak Gårdskart: På bakgrunn oppdatert informasjon fra ortofoto 2010 samt feltbefaringer i 2011, vil kommunen nå foreta en redigering av gårdskartene. Endringer i markslagsgrenser på kulturmark (fulldyrka, overflatedyrka jord samt beite) vil bli ajourført. Kommunen foretar også retting av feil på eiendomsgrenser. Ved feil på eiendomsgrenser må involverte grunneiere erklære på samme kartutsnitt at påførte grenser kan benyttes i matrikkel. De korrigerte grensene vil kun bli digitalisert på skjerm og legges derfor inn i matrikkel med lav kvalitetskode. UNDER VARDEN nr

6 MELDINGER Hvis du har skaperglede og lyst til å være med på å bygge modeller og landskap, er du hjertelig velkommen! Det er også bruk for personer som har sans for å planlegge og bygge opp det tekniske anlegget. Snekkerbua Faste aktiviteter: Åpent hus tirsdag og torsdag kl , med sosialt samvær og enkel servering. Musikkafé på Snekkerbua siste lørdag i måneden kl Reidar Syvertsen har ledelsen og har med seg flere aktører for å skape et musikalsk miljø. Her er det åpent for alle musikkinteresserte. Ta gjerne med eget instrument. Kjøkkenet byr på enkel servering med kaffe. Høytlesning for barn i alderen 3-6 år, andre lørdagen i hver måned kl.11. Heidi Christin Falsen og Kari Sylte leser eventyr, historier, regler og rim. Turgruppe med utgangspunkt fra Snekkerbua torsdager kl Turene går i variert terreng, både med og uten staver. Passer for deg som ønsker å komme i gang med trening utendørs. Du trenger ingen treningserfaring fra tidligere, nivået tilpasses deltakerne. Ta på klær og skotøy tilpasset været. Treningen ledes av kommunefysioterapeut Nils Andreas Walter. Åpent verksted mandag kveld kl.18-21, unntatt påske og helligdager. Tilgang til velutstyrt snekkerverksted med moderne maskinpark som båndsag, sirkelsag, avretter- og tykkelseshøvel, dreiebenker, fresebord og kontursag. Du kan få veiledning av Erling Sandvold og betaler bare for materialer. Påskelunsj torsdag 29. mars kl (forhåndspåmelding). St.Hansfeiring lørdag 23. juni fra kl. 18. Sommerlukking 24. juni - 5. august. Ønsker du å være med på noen av aktivitetene, er det bare å møte opp! Møteplassen hos Erling Sandvold, Nymoen, 3628 Veggli Telefon Numedal Modelljernbaneklubb Vi er samlet noen personer med jernbaneglede og interesse for teknikk og historie. Planen er å bygge opp en modell i H0-skala (1:87) med sekvenser av Numedalsbanen som forbilde. Anlegget starter med Kongsberg stasjon og tar videre for seg Rollag, Veggli og Rødberg med tilhørende natur og landemerker. Stasjonsbygninger skal bygges i miniatyr. Det samme gjelder karakteristiske bygg som Bygdetunet og Rollag stavkirke. Vi har fått tilgang til sporplanen for alle stasjoner på Numedalsbanen, og vi har til nå kjøpt inn skalamodell av to damplokomotiver som har trafikkert banen, samt skinnebussen som sørget for persontransport de seinere åra. Tanken er å bygge en mest mulig virkelighetstro kopi av landskap, hus og bane, slik det så ut i Numedal i første halvdel av 1900-tallet. Et historisk minnesmerke i miniatyr? Numedal Modellflyklubb har i dag 15 medlemmer, som er aktive med bygging av fly og trening på flysimulator. Vi har møte i klubbrommet på Snekkerbua hver andre torsdag i måneden kl. 19 (ukenummer med partall) og samler små og store entusiaster. Planene framover er besøk av vennskapsklubb fra Lier, utvikling av Vårviken Modellflyplass med sikkerhetsnett og klubbhus, og flytreff på flystripa når været tillater. Denne hobbyen åpner opp for skaperglede, fart og presisjon. Nye medlemmer er hjertelig velkommen! 6 UNDER VARDEN nr

7 Kursplan Snekkerbua Kurs i orientering med kart og kompass: I samarbeid med Orienteringsgruppa i idrettslaget holder vi nytt kurs i orientering, med planlagt oppstart tirsdag 24. april på Snekkerbua. Første kvelden blir det teoretisk gjennomgang av orientering med bruk av kart og kompass, seinere blir det praktiske øvelser i terrenget. Instruktører er aktive medlemmer av O-gruppa. Bindende påmelding innen 20. april. Kursavgift kr Det er planlagt å ta i bruk vår ovn for brenning av porselen og keramikk, i første omgang med støping av deler til porselensdokker (hoder, armer, bein). Vi har former til 3 forskjellige modeller. Disse må så dekoreres og monteres. Gjennomførte aktiviteter i vinter Gitarkurs for nybegynnere er gjennomført over ti kvelder. Det var åtte kursdeltagere, og instruktører var Håkon Traaen og Åsmund Pålerud. Gruppa har lagt planer om å fortsette opplæringen til høsten. Kurs for Bilførere 65+ ble holdt i januar i samarbeid med Folkeuniversitetet. Det var 14 deltagere på kurset, med to kursdager på Snekkerbua og 1 dag med praktisk kjøring i Kongsberg. Vi har også en avtale med keramiker Kari Bjørnsrud om et keramikkurs til hosten. Det blir lagt vekt på enkle metoder som pølseteknikk og fri modellering. Kurs i smiing starter opp i løpet av våren. Det blir i første omgang smiing med gassdrevet feltesse, seinere også kullsmiing. Kurset legges til rette for nybegynnere uten tidligere erfaring, men også de med litt kunnskap og praksis kan være med. Instruktør er Reidar Syvertsen. Tidspunkt og gjennomføring av kurset avhenger av antall påmeldte. Forhåndspåmelding ønskes snarest mulig! Laftekurs: Steinar Berthelsen stiller som instruktør for nytt laftekurs med planlagt oppstart mandag 21. mai klokka De videre kurskveldene blir 22/5, 24/5 og 30/5 til samme tid, totalt 16 timer. Både nybegynnere og litt øvede kan være med. Kursavgift kr Bindende påmelding innen 15. mai. Vi har noen påmeldte og det er begrenset antall deltagere. Metalldreiebenken står klar for bruk og vi planlegger å gjennomføre opplæring. Benken er en bordmodell og egner seg best til dreiing av små deler (små gjenstander, reparasjon og modellbygging). Den brukes også til å lage detaljer til knivholker. Vi inviterer også til kurs i tegning eller rosemaling. Dessuten utfordrer vi de som har lyst til å lære seg grunnleggende fransk eller spansk. Dersom du er interessert i noen av tilbudene, kan du melde i fra ved å sende en e- post til sende en SMS til , eller ringe tlf til Servicetorget på kommunehuset kl på hverdager. Bakstedag med Lefsebaking før jul samlet ti deltagere som ønsket å føre tradisjonen med Numedalslefsa videre. Gunvor Bogstrand og Kari Traaen var kursledere. Sveisekurs med Espen Bjørkgården ble gjennomført i januar med seks deltagere. Kurset gikk over tre kvelder og tok for seg elektrodesveis. Snekkerbua planlegger et omfattende kursprogram under Middelalderuka perioden tirsdag 24. til lørdag 28. juli Noe av aktiviteten vil bli lagt til Bygdetunet i Rollag. UNDER VARDEN nr

8 MELDINGER Planen for omstilling og nyskaping i Rollag ble vedtatt av kommunestyret 15. mars Omstillingsstyret har laget forslag til langsiktig, strategisk omstillingsplan for årene , og med handlingsplan for Omstillingsplanen er klar Den strategiske delen vil rulleres etter tre år, samtidig med at omstillingsarbeidet skal evalueres av Buskerud fylkeskommune. Handlingsplanen vil rulleres årlig. Omstillingsplanen beskriver dagens situasjon i Rollag og viktige forutsetninger for næringsutvikling og økt bosetting. Omstillingsarbeidet skal bidra til at Rollag kommune kan nå målsettingen i kommuneplanens samfunnsdel om at Rollag skal ha 1500 innbyggere i Målet for omstillingsarbeidet er å bidra til 25 nye arbeidsplasser lokalt og at 10 nye familier flytter til Rollag innen For å nå disse målene skal omstillingsarbeidet fokusere på næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Omstillingsarbeidet er et tillegg til kommunens øvrige utviklingsarbeid, og kan ikke snu utviklingen alene. Omstillingsmidlene må brukes effektivt og målrettet, og i tett samarbeid med næringslivet, Rollag kommune og innbyggerne for øvrig. Vi skal skape optimisme og framtidstro for Rollag. Innen næringsutvikling er det pekt ut satsingsområder som kan gi økt verdiskaping og sysselsetting i løpet av omstillingsperioden. På kort sikt har vi god mulighet for å skape flere arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Lokale bedrifter står kun for % av nye hytter som bygges på Vegglifjell. Når det bygges ut veg, strøm, vann og avløp i etablerte hyttefelt oppstår det også ønske om å oppgradere eldre hytter. Det vil jobbes med kompetanseheving og å utvikle samarbeid mellom bedrifter innen bygg og anlegg. Det er også store muligheter for økt verdiskaping ved å utvikle et bredere handels- og servicetilbud overfor hyttegjestene i kommunen. Om vi klarer å gi et bedre tilbud vil det skape økt omsetning og flere arbeidsplasser. Økt bruk av hyttene vil gi økt omsetning, både oppe på fjellet og nede i bygda. Det har i mange år vært satset på reiseliv i Rollag og i Numedal uten at vi har fått de ønskede resultater. Det vil gjennomføres en forstudie for å evaluere tidligere arbeid og vurdere hva videre satsing på grønt reiseliv skal inneholde for å få resultater. Idrettsskolen har i flere år arbeidet med prosjektet Idrettsskolen 2018 for å styrke grunnlaget for framtidig drift. Bygging av idrettshall er et av tiltakene ved siden av aktiviteter for å fylle sommersesongen. Idrettsskolen vurderer også forebyggende folkehelse som satsingsområde i samarbeid med Fossanåsen. Etter en grundig prosess bestemte Kongsberg Automotive seg for å videreføre virksomheten i Rollag. Kanskje er det mulighet for å utvikle ny virksomhet lokalt som kan serve både KA og annen Kongsbergindustri med teknologisk kompetanse? Dette er ønskelig å utrede nærmere gjennom en forstudie. All utviklingsarbeid viser at det er lettere å skape nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter enn å starte helt nye. Vi ønsker derfor primært å satse på eksisterende næringsliv og bistå med kompetanseutvikling og å bygge samarbeid mellom bedrifter for å skape nye arbeidsplasser. Rollag er blant kommunene i Buskerud som har liten handelsomsetning pr. innbygger, til tross for at mange hytteeiere handler lokalt. Rollag har likevel hatt en bra handelsutvikling de senere årene. Videre utvikling av handel og service er viktige tema for stedsutvikling i Rollag og Veggli som vi skal i gang med. Gjennom åpne og inkluderende prosesser vil vi også arbeide med identitet og trivsel, møteplasser, boligtilbud og trafikkforhold. Rollag har lav arbeidsledighet. Ved siden av nye arbeidsplasser trenger vi også nye innbyggere, og vi har behov for et bedre og bredere boligtilbud. Rollag kommune vil foreta en gjennomgang av hvordan egen boligmasse blir forvaltet, som ledd i å gjøre det mer interessant å investere i boliger lokalt. For å gjøre det lettere å bo i Rollag vil vi også undersøke muligheten for å legge bedre til rette for pendling med pendlerbuss til Kongsberg. Buskerud fylkeskommune bevilger årlige midler til omstillingsarbeidet. Dette er egne midler og midler som staten stiller til disposisjon. Innovasjon Norge bidrar i tillegg med midler til spesielle prosjekter. Pengene brukes til administrasjon og omstillingsstyret, og til ulike fellesprosjekt. Bedrifter kan også søke om midler til bedriftsutvikling for å skape nye arbeidsplasser. Kommunestyret i Rollag er oppdragsgiver for omstillingsarbeidet, og har oppnevnt et omstillingsstyre som har i mandat å gjennomføre omstillingsarbeidet. Det er engasjert prosjektleder i 100 % stilling for omstillingsperioden. Du kan lese mer om Omstilling og nyskaping i Rollag på kommunens hjemmeside. Du kan også ta kontakt med prosjektleder Kjetil Heitmann på eller på telefon , 8 UNDER VARDEN nr

9 Nye skogbruksplaner Skogbruksplanene i Rollag er nå ca 10 år gamle og mye har skjedd i løpet av den perioden. Tiden er derfor inne til å lage nye planer. Nye planer vil kunne gjenbruke mye av dataene fra sist, samt at det høst 2011 ble kjørt lasertakst med fly over hele kommunen. Dette gjør at volumene i nye planer blir mye bedre en tidligere og til en lavere kostnad! All næringsvirksomhet krever en plan. Dette gjelder ikke minst i skogbruket, hvor beslutninger som tas i dag får konsekvenser langt inn i framtida. Skogbruksplanen er: Systematisk oversikt over skogressursene på eiendoms og bestandsnivå. En god oversikt over miljøressursene på eiendommen Skogbruksplanen er en driftsplan for forvaltning av eiendommens- skog og miljøressurser. Viktig hjelpemiddel ved eiendomsoverdragelse Det vil også være mulig å få planen på digital form og kart på GPS Hva koster en skogbruksplan Prisen vil være avhengig av hvor mange som bestiller plan. Desto flere som bestiller desto flere vil dele på kostnadene. En vil også få et betydelig tilskudd fra fylkesmannen til å utarbeide planen. Det vil være mulig å dekke hele egenandelen med skogfond med skattefordel. En ser for seg en grunnpris på kr. 1500,- pr eiendom og en variabel pris for produktivt skogareal (det blir ikke utarbeidet plan for uproduktive/verna områder). I Nore og Uvdal kommer prisen til skogeier på ca 7 kr/daa, ved en bestillingsprosent på 50. Takstutvalg Det er opprettet et takstutvalg i Rollag som skal arbeide videre med planene. Dette er: Sigurd Storemoen, Gunhild Sole Fossan, Åsmund Pålerud (skogeierlaget), Jan Tore Fuglerud (Viken Skog), Rune Groven (Fylkesmannen i Buskerud), Ellen Skarsten (Rollag kommune). Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Planbestillinger vil bli i mars/april. Plan ferdig til levering skogeier, mai 2013 MELDINGER Ring 112 hvis du kolliderer med dyr Om det er elg, rådyr, grevling eller annet, har du plikt til melde fra til politiet snarest. Merk stedet for påkjørselen godt synlig, eller vent til noen fra viltmyndighetene kommer. Det er viktig å komme i gang raskt med ettersøk hvis dyret er alvorlig skadet. Vi har hatt tilfeller der trafikkskadde dyr er funnet døde langs veien uten at det er gitt melding om påkjørsel. Slike saker blir anmeldt til politiet. Utsendelse av informasjon på E-post: Landbrukskontoret får nyttig informasjon på E-post som kan være aktuelt å videreformidle. Vi mangler imidlertid svært mange E-postadresser til aktuelle brukere. Dersom det er ønskelig med direkte videreformidling av aktuelt landbruksstoff ber vi om tilbakemelding på E-post til for registrering av din E-postadresse i vårt kunderegister. Rollag kommune LEIETRANSPORT Personer som har dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for bruk av snøscooter til leietransport i hytteområdene: NORDRE VEGGLIFJELL Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Nils og Odd Bekkeseth / Svein Bjørkgarden / Tore Eggerud / Halvor Halvorsen / Bjørn Erik Haugen Olav Svensrud Steffen Brevig SØRE VEGGLIFJELL Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka Knut Bakke / Thor-Arne Bjørkgarden / Tor S. Fulsaas / Alf Jensen Norsk Folkehjelp BLEFJELL Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Asbjørn Gjellerud / Sigurd Storemoen / Nils Anund Ødegården UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER Noen du kjenner? Her kjem det i ny gåte de kan gjetta på. Dei tre på tur med hest er frå venstre Margrethe Dehli, og Ragnhild Hov (seinare Nesset) men mannen i midten veit me ikkje, så veit du det så gje oss ei melding. Ellers kan det hende du kjenner deg att på bilde frå Veggli skule? Me trur dette er frå fyrste året på sentralskulen, og her er vel alle klassene med ser det ut for. Det kan hende du kjenner att nokon av lærarane på det andre bilde og? Det er frå venstre: O. A. Engen, Kristi Vindegg, Signe Ougland, Ivar Slåtto, Ragnhild Nesset og Arnhild Myran Kleiv. Ellers går dagane med skanning, og skriving av opplysningar om bildene. Så om du er inn på nettsida vår ser du at det heile tida kjem nye bilder. Me vil gjerne ha besøk, eller tilbakemelding på det me gjer. Og har du fleire opplysningar om bildene enn det som ligg på nettet, vil me gjerne høre om det. Med helsing Fotogruppa i Rollag FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Olav Brevig, Ole K. Strysse, Gunhild Aasen, Halvor Næsset. 10 UNDER VARDEN nr

11 MELDINGER UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER Nå kan vi legge mørketid, kulde og snø bak oss, og kose oss i solveggen mens vi hører vårens tegn rundt oss. Grønt gress, vårblomster og fuglekvitter er igjen å skue over hagen. Da er det godt å nyte tiden som er over oss med en fengende bok, og her er noen tips: Vårens boktips Englemakersken av Camilla Läckberg Dette er Läckbergs åttende bok i Fjällbackaserien, som mange lesere har ventet i spenning på! Det er 1974 og påske. På øya Valö utenfor Fjällbacka har en familie blitt borte, og ingen spor er å finne etter hva som kan ha skjedd. Ebba, deres ett år gamle barn er den eneste som er igjen. Mysteriet forblir uløst. Nå er Ebba voksen, og hun drar tilbake til Valö med mannen sin for å pusse opp barndomshjemmet og starte en liten Bed and Breakfast. Etter å ha mistet sin tre år gamle sønn, håper de på at dette vil hjelpe dem til å komme over sorgen. Men nesten før de får kommet i gang, prøver noen å tenne på huset deres, og da oppdages det også blod under gulvplankene i spisestuen. Snøbarnet av Eowyn Ivey Eowyn Ivey er tidligere prisvinnende journalist og fotograf, og er bosatt i Alaska med mannen sin og deres to barn. Snøbarnet er hennes debutroman, og er en vakker og eventyrlig historie som har fått svært god mottakelse og omtale. Vi befinner oss i Alska i Ikke et lett sted å lage seg et nytt liv, men ekteparet Jack og Mabel trenger å starte på nytt. De har aldri klart å få barnet de så sterkt har ønsket seg. Arbeidet med å rydde ny jord er tøft, og vinteren er lang og mørk. Men en morgen skimter de en liten blond jente som stadig viser seg i skogkanten ved gården deres. Etter mye tålmodighet klarer de å vinne jentas tillitt og vennskap. De ser etter hvert på henne som deres egen datter. Men Faina og hennes historie er ikke lett å forstå, og alt er ikke slik det gis inntrykk av. Sannheten om Faina vil forandre Jack og Mabel for alltid. Reisen hjem av Lori Lansens Lori Lansens tar pusten fra leserne med denne fantastisk romanen. Den har blitt en internasjonal besteselger og utgitt i 12 land, samt blitt nominert til flere litteraturpriser. Allerede har filmrettighetene til boka blitt solgt, og det er nok ikke lenge til den vil være å se på kinolerretet. 5 år gamle Sharla blir plassert hos sin nabo, den ensomme gamle kvinnen Addy Shadd, etter at hennes hvite mor forlater henne og reiser bort. Addy er en kvinne med et varmt hjerte, og de to blir fort gode venner. Vi får innblikk i Addys barndom, og hva hun har opplevd i sitt dramatiske liv. Som 15 åring blir hun gravid, og hun blir beskyldt for å ha forårsaket sin brors død. Dermed blir hun jaget ut av sin hjemby, Rusholme. På reisen vekk ifra Rusholme, opplever Addy både svik, lykke og grenseløs tragedie. Men samtidig har hun en følelse av at hun en gang skal vende tilbake, å reise hjem. Og når Sharla blir en del av Addys liv, begynner reisen. En gripende og rørende historie som man ikke bør gå glipp av. Ildvitnet av Lars Kepler Lars Kepler er et pseudonym for det svenske ekteparet Alexander og Alexandra Coelho Ahndoril som er bosatt i Stockholm. Deres første krimroman sammen, Hypnotisøren, ble en kjempesuksess, og ikke uten grunn. Dette er ordentlig god og gjennomtenkt krim som virkelig griper tak i leseren. Ildvitnet er deres tredje, av mulig åtte bøker. Så det er det mye topp krim vi har i vente i mange bøker fremover! Birgittagården er en institusjon for tenåringsjenter som har store psykiske problemer. En natt skjer et uhyggelig mord, og finsksvenske etterforsker Joona Linna blir satt på saken. All spor ser ut til å lede til ei stille jente som forsvant samme natt som mordet skjedde, Vicky. Etterforsker Linna undersøker bakgrunnen hennes og får seg en skikkelig overraskelse. Samtidig får politiet en telefon fra det spiritistiske mediet Flora Hansen, som vet ting om saken, ting som bare politiet vet. Det dyrbare av Linn Ullmann Linn Ullmann viser nok en gang at hun er en utrolig dyktig forfatter. Dette er en sterk og sår roman, om løgner, sorg og overlevelse, men også besettende og humoristisk. Jon Dreyer er en forfatter med skrivesperre. Han er gift med Siri Dreyer-Bordal, en dreven kokk og resturantinnehaver, men er stadig utro mot henne. Han tror at alt begynte da deres nitten år gamle barnepasser, Millie, forsvant uten et spor, for senere å bli funnet død. Siri må både stri med sin troløse mann, og sin egen mor, Jenny, som har begynt å drikke igjen etter å ha vært alkoholfri i tjue år. Verken mann eller kone vet hva de skal gjøre med sin datter Alma, som ingen av dem klarer å håndtere. Milles uforklarlige forsvinning preger dem alle, og en historie om kjærlighet og grådighet, samt hemmelige liv og smertefulle forbindelser, avdekkes gradvis. 12 UNDER VARDEN nr

13 MELDINGER Boka kommer Boka kommer ; et tilbud fra biblioteket og frivillighetssentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker, kan du ta kontakt med biblioteket og få bøkene levert på døra en gang i måneden. En oversikt over bibliotekets tilbud kan fåes dersom det er ønskelig. Ring biblioteket i åpningstiden for å bestille bøker. Åpningstider Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Fotokonkurranse med premier Det gode liv i Rollag Har du gode bilder fra Rollag som du har lyst å dele med andre? Rollag kommune utlyser en fotokonkurranse for alle innbyggere, hyttegjester og andre som har lyst til å delta. Åpningstider Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf e-post: Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Målet med konkurransen er å skaffe varierte bilder fra Rollag som kan brukes til kommunens informasjonsoppgaver. Bildene må kunne brukes fritt på kommunens nettside og i andre sammenhenger der kommunen har et informasjonsbehov. Bildene må være tatt lokalt, og vi ønsker bilder med ulike tema der det er lov å bruke fantasien og være kreativ for å ta gode bilder. Du trenger ikke å være profesjonell fotograf for å delta. Alle kan få til blinkskudd! Vi ønsker allsidige bilder av natur og landskap, tettstedene, folk og dyr, hverdagsbilder og bilder av severdighetene. Ta gjerne bilder av detaljer som andre ikke får øye på! Har du lyst til å delta? Bildene må være i jpg-format og bør ha minimum 1 Mb oppløsning. Send inn bildene til (legg bildene som vedlegg i e-posten) eller du kan levere inn bildene på CD eller på en minnepinne til servicetorget Rollag kommune. Frist for å sende inn bilder er 1. oktober Premiering: 1. Kr Kr Kr I tillegg blir det en publikumspris. Vi vil oppnevne en jury som plukker ut de beste bildene som blir lagt ut på kommunens hjemmeside for at publikum kan være med og stemme fram folkets favoritt! Det vil bli laget en utstilling med de beste bildene. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Åshild Stanghelle, eller Kjetil Heitmann, Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Torsdag 23. februar møttes begge avdelingene i Rollag kommunale barnehage og hadde felles vinterdag. Felles vinterdag Elg, gaupe og rev-gruppene var i grillhytta/lysløypa. Ulike aktiviteter som bl.a skiskyting med erteposer, aking, skigåing og utforkjøring ble gjennomført denne dagen. Pølser til mat og fruktcocktail til frukt. Premieutdeling med diplom og pokal til alle fremmøtte. Ekorn og mus var i barnehagen der de hadde frilek inne fram til kl Da spiste de pølser. Etter mat gikk de ut hvor de akte og lekte med leker i snøen. De hadde premieutdeling med fruktcocktail, diplom og medalje til alle delakerne. Store og små koste seg i solen denne dagen og snøen holdt akkurat. Runa Huslende avd. styrer veggli 14 UNDER VARDEN nr

15 MELDINGER Siste nytt fra Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag Starten av denne vintersesongen har vært spennende fos oss her på fjellet. Takket være midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen har vi fått kjøpt inn masse nytt beredskapsutstyr, bl.a.: truger, kanoer, fjellski, skipulk, GPS er, skredsøkere, spader, hodelykter, sager, klatreutstyr, brekit, lavvo, primus og mye mer. Nå har vi mye nytt utstyr som øker aktivitetsnivå blant medlemmene og gjør hytte- og bygdefolk tryggere. Både hytte- og bygdefolket har også hjulpet oss økonomisk. En stor takk til alle. Ungdommen er viktig for oss å ha som medlemmer. Her hos oss er det mye friluftsliv og alle må samarbeide med hverandre. At vi har så god rekruttering av de unge gjør at de får lang opplæring og sitter med gode kunnskaper innen sambandsdisiplin, kart og kompass, førstehjelpskunnskaper og bare det å ferdes i fjellet. Ikke minst det å kunne få ungdommen til å være med helt frivillig og bidra er en stor ting. På østlandet er vi en av de desidert største innenfor fjellredning, med bakgrunn av alt av det moderne utstyret vi har og den gløden de frivillige her hos oss har. Vi tar fortsatt på oss hyttetak måking og vi hvis du trenger transport eller andre tjenester, så er det bare å ringe vår beredskapstelefon for booking. I laget vårt har vi flere godkjente førstehjelpsinstruktører. Trenger din bedrift kurs? Kontakt oss. Vi setter alle vårt samarbeid med frivillige, lokale og andre aktører høyt. Er det noe du tenker at vi kunne få til sammen? Ta kontakt. Som i fjor sliter vi med snømengden for å kunne fullføre sesongen med snøscooter ut påsken også i år. Hvis det ikke kommer mer snø, så bortfaller dessverre vår påskevakt på vakthytta vår på Sunntjønn. Dette syntes vi er veldig trist og vi mister dyrebare inntekter. Men vårt beredskapsnummer er operativt hele året hvis du skulle trenge hjelp. Vi er alltid i beredskap og vi er til for deg. Vi ønsker alle en riktig god påske! Husk at dere kan følge oss på facebook. Der legger vi ut bilder og du kan bli med i vår gruppe for å få mer informasjon om hva vi driver med. Scann denne QR-koden med smarttelefon for å gå inn på vår hjemmeside! (Last ned gratis app: I-nigma i appstore/android market for å scanne). Hilsen Styret Husk at vår beredskapstelefon er døgnbemannet hele året! Vår telefon: UNDER VARDEN nr

16 MELDINGER/ANNONSER Vevas sin målsetning er å verne mot forurensing - spille på lag med naturen - bidra til økt trivsel og kvalitetstid på fjellet! Kontorsted: Numedalstunet, Veggli Sentrum. Epost: 16 UNDER VARDEN nr

17 ANNONSER LOTTO OG TIPPING Åpningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl UNDER VARDEN nr

18 Alle foto: Hilde Grymyr Vegglifjellrennet Etter mange års opphold var det igjen klart for Vegglifjellrennet lørdag 25.februar. ROV IL og en stor gruppe frivillige la inn mye innsats på forhånd og under selve dagen for å få dette rennet på beina igjen. Og det lykkes! Dagen ble flott på alle måter, med godt vær og veldig bra deltakerantall! Over 400 små og store skiløpere var med og selv om et stort antall etteranmeldte skapte noen køer var folk positive og blide. Fellesstarten gikk også fint, bortsett fra et par stavbrekk som likevel ordnet seg da publikum lånte bort sine staver! Man kunne starte fra både nord- og sørsida på Vegglifjell, de fleste startet ved Veggli fjellstue, men noen meldte seg også på fra sørsida ved Sundtjønn. Det var også mulig å gå en kortere familieløype fra begge sider av fjellet. Vinnerne av turrennet ble Christian Gjertveit og Elisabeth Wigaard, som for øvrig også vant i 1984! Veggli fjellstue var åpen og fungerte som rennkontor i tillegg til kafè og afterskilokale, og her var det stinn brakke hele dagen! Utenfor var det arena for premieutdeling og mulighet for kjøp av grillmat. Takk til fjellstua for at de åpnet dørene denne dagen! I tillegg fungerte hytta til Norsk Folkehjelp som påmeldingssted og kiosk på Vegglifjell sør. Og folkehjelpa var også klare til innsats dersom noe skulle skje ute i løypa. Heldigvis var det ikke behov for store utrykninger denne dagen. En av dem som var med på å starte rennet i 1979 var Olav Jaren fra Veggli. Han var tilstede også denne gangen og ble hedret med blomster og gave for sin innsats for Vegglifjellrennet. Vi håper på like stor suksess neste år og anbefaler forhåndspåmelding for å slippe køene. Alle deltakere, sponsorer, publikum og alle frivillige takkes for at de bidro til at dette ble en utrolig flott dag! Se flere bilder, resultater m.m. på 18 UNDER VARDEN nr

19 UNDER VARDEN nr

20 MELDINGER Påsken er kirkeårets høydepunkt, og menighetene i Rollag og Veggli har et rikt og variert program for høytiden. GUDSTJENESTER Påsken i kirkene våre Søndag 15.april Rollag kirke kl Høymesse Etter gudstjenesten menighetenes årsmøte Offer: Egen menighet PALMESØNDAG er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem. Det samme folket som snart skal korsfeste ham, hilser ham med palmegrener og jubelrop. HVA SKJER? Messe på Vegglitunet kl Nattverd. Jubileumskonsert med Numedal gospelkor i Veggli kirke kl og kl PÅSKENATT: «Dette er natten da Kristus brøt dødens lenker, og seirende stod opp fra dødsriket». Når natten er på sitt mørkeste tenner vi det store Kristuslyset, og messer den store påskelovsangen. Tradisjonelt har påskenatt vært kirkens store dåpsdag, og fire konfirmanter vil bli døpt denne kvelden. En helt spesiell gudstjeneste. Søndag 22.april Veggli kirke, kl Sprell Levende Barn- og ungdomsgudstjeneste Offer: Trosopplæring Søndag 29.april Dalhøgd, kl Høymesse. Konfirmantene deltar Offer: Konfirmantprosjekt Søndag 6.mai Veggli kirke kl Høymesse Offer: Norsk misjon i Øst Søndag 13.mai: Rollag kirke, kl Høymesse. Konfirmantjubileum Offer: Menighetsarbeid Torsdag 17.mai: Veggli kirke, kl Familiegudstjeneste Numedal Gospelkor deltar Offer: Menighetsarbeid Kl har vi 17.mai-fest i Rollag kirkestue kl SKJÆRTORSDAG er dagen for innstiftelsen av nattverden. Samtidig er det kvelden da Jesus ble forrådt, den siste kvelden han fikk oppleve. Som forberedelse til langfredag blir lys, blomster og duker fjernet fra alteret etter at messen er slutt. HVA SKJER? Messe i Fjellkirken kl Nattverd. Etter messen er alle invitert til et enkelt kveldsmåltid. LANGFREDAG: Ord og toner forstummer. Vi står ved avgrunnen. Lidelsesfortellingen fra Markusevangeliet blir lest. Det blir ingen instrumentalmusikk denne dagen, men en mannskvartett deltar med sang. HVA SKJER? Pasjonsgudstjeneste i Rollag kirke kl Velkommen til SØNDAGSSKOLE Annenhver søndag har vi søndagsskole i Rollag kirkestue fra kl kl Gunhild og Hilde forteller kjente historier fra Bibelen, og det er sang og lek. Alle barn er hjertelig velkomne. HVA SKJER? Påskenattsmesse i Veggli kirke kl Dåp av konfirmanter. Nattverd. 1. PÅSKEDAG: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Det er håp i dødens verden, og vi samles til stor festgudstjeneste. Alteret dekkes igjen med blomster. Lovsangen får atter lyde. Det blir deltagelse av trompetsolist. HVA SKJER? Festgudstjeneste i Rollag kirke kl Nattverd. 2. PÅSKEDAG er avslutningen påskehøytiden og påskeferien for mange. Vi roer ned og lader opp til ny arbeidsuke med «Åpen kirke», en kveld preget av sang, musikk og løse skuldre. HVA SKJER? «Påsken i ord og toner» i Veggli kirke kl Numedal gospelkor deltar. Søndag 15.april Søndag 29.april Søndag 13.mai 20 UNDER VARDEN nr

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Per Inge Myrann

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Per Inge Myrann Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 19.01.14 arrangert av Rollag og Veggli IL Skrevet av: Per Inge Myrann Innhold Deltagere Sponsorer Arrangementskomitè Aktiviteter: Aktivitet 1:Skiskyting

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Innhold Deltagere Sponsorer Arrangementskomitè Aktiviteter: Aktivitet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 2013/00244-001 U Datert: 24.04.2013 Arkiv: 416 Saksans: TEKNISK/OTV Til: Oppslag m.m. Sak: Sommerjobber - teknisk og renhold 2013 Dok: Annonse - sommerjobber

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Månedsplan for sola. Mars 2016.

Månedsplan for sola. Mars 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 9 29 Utedag 1 HUNDESLEDETUR Info lengre ned. 2 Vinteraktivitetsdag Info lengre ned 3 4 Tursekk m/ varm drikke og ekstra votter Uke 10 7 Tur til gapahuken Tursekk

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev 2014/00314-001 I Datert: 02.06.2014 Arkiv: 4/1/0/0 Saksans: TEKNISK/KARESY Fra: Einar Aarvelta Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis!

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis! Annette Münch Klovnen Knut Alle våre arrangementer er gratis! Januar februar mars Fredag 27. januar kl. 13.00 14.00 Ønsker du å få gode boktips? Ta fredagskaffen på! En fredag i måneden deler bibliotekarene

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Januar 2014 Hei og godt nytt år! Da var vi tilbake og på an igjen etter høytiden, og vi finner stadig på masse morsomme ting å gjøre. I høst har vi drevet mye med formingsaktiviteter,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen.

HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rollag kommunehus Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Fra Numedal folkehøgskole Idrettskolen Rollag ressurssenter KF møtte: Sølvi Pettersen og Torun Andersen Hoff

HOVEDUTSKRIFT. Fra Numedal folkehøgskole Idrettskolen Rollag ressurssenter KF møtte: Sølvi Pettersen og Torun Andersen Hoff Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Haldis Prestmoen,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR I januar har vi ført og fremst kost oss masse med snøen som endelig kom. Barna på sør har gledet seg til å gå ut og har spurt om vi ikke snart skal ut å leke. Vi har akt i akebakken

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Evaluering av februar.

Evaluering av februar. Evaluering av februar. Da er også februar over og vi kan se tilbake på en måned preget av blant annet karnevalsforberedelser, videre arbeid med eventyret om skinnvotten, markering av kinesisk nytt år og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal. høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim www.haglebu-sigdal.no Vi kan tilby følgende: Besøk vår kafeteria! Helårsåpent Kafeteria

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MARS 2015 10 11 12 13 14 2. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 9. 16. 23. 30. 3. 10. Vi forbereder og ordner i stand til BARNEHAGEDAGEN Enkel middagsservering til foreldre. I gapahuken i Irenes skog,

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse Velkommen..3 Bilder av våre kjære Katthultbarn.5 Temaer.7 Fokusområder..9 Merkedager.12 UTEN BILDER AV VÅRE BARN! 2 Velkommen til et nytt halvår på Katthult! Det har blitt litt endringer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sigrunn Seltveit og Olaf Storemoen ble valgt til å undertegne protokollen. Møtet ble satt med 17 representanter til stede.

HOVEDUTSKRIFT. Sigrunn Seltveit og Olaf Storemoen ble valgt til å undertegne protokollen. Møtet ble satt med 17 representanter til stede. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 13:30 15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Olaf

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 2014/00025-001 I Datert: 20.01.2014 Arkiv: B06 Saksans: SENTRALADM/RVK Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skolerute for 2014/15 Dok: Forslag til skolerute

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Kalenderen: Uke 9 Vinterferie, fra og mandag 24. februar til og med fredag 28. februar

Kalenderen: Uke 9 Vinterferie, fra og mandag 24. februar til og med fredag 28. februar Barn ehag e på s ide T n O iner mste u r u om/h fb.c Fredag 21. februar 2014 Kalenderen: Uke 9 Vinterferie, fra og mandag 24. februar til og med fredag 28. februar Referat fra foreldremøte for SFO mandag

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.09.2015 Melding om vedtak - Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv ***** ***** *****

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER November-sangen: (mel: den gamle nissen) November er så trist og grå, men nyttig likevel for nå må barna tenke på, å lage moro selv! VURDERING: Grønt-flagg I oktober

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I februar har vi jobbet med: I februar har vi ved siden av å jobbe med prosjekter og hverdagsliv, hatt fokus på forberedelser til årets karneval og fastelavn.

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer