UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 Fotturer 30. mai: Tur til Danielsrud Sammen med Historielaget Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Bjørg Pettersen. Lett terreng. 13. juni: Tur til Vorsetfjell Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Herbran, Gunnvor Haug. Variert terreng. 27. juni: Tur Svartetjønn Frammøte Kommunehuset kl Kjentmann Per Torsrud. Variert terreng,noe bratt. Numedalstunet, Veggli Tlf.: Mob.: Prosjektering Prosjekt- og Byggeledelse Utslippssøknader for hus og hytter 8. august: Tur til Gamleseterdalen Frammøte Kongsjorden kl Kjentmann Nerid Kongsjorden. Variert terreng. 22. august: Tur til Ånebunuten Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann: Bjørg Pettersen. Variert terreng. 5. september: Tur til Grohøl Sammen med Historielaget. Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Bjørg og Kristine. Lett terreng. Turene blir annonsert på plakat og under" Det Skjer" i Laagendalsposten. Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / UNDER VARDEN nr

3 I dette nummeret: Legevakt Eiendomsskatt Omstillingsplanen Nye skogbruksplaner Fotogruppa Boktips Fotokonkurranse Norsk Folkehjelp Vegglifjellrennet Gudstjenester Karneval i barnehagen Ungdommens kulturmønstring Rekrutt Cup i hopp UNDER VARDEN Ta kontakt for utgivelsesplan og annonsefrister: Åshild Stanghelle, Rollag kommune Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Forsidefoto: Foto: Åshild Stanghelle Atter en vinter ligger bak oss. Forholdsvis mild har den vært, og uten de helt store snømengdene. På den annen side har det vært en tøff vinter for noen av oss. Ansatte ved KA i Rollag har fått føle usikkerheten knyttet til prosessen rundt utflagging eller videre satsing i Rollag. I dag føler alle stor lettelse, og vi gleder oss med dem over at bedriftsledelsen bestemte seg for det siste alternativet. To større idrettsarrangementer har vært avviklet. Rekrutt Cup i hopp og Vegglifjellrennet. Profesjonaliteten i gjennomføringen er på et meget høyt nivå, og dette bidrar til å styrke vårt gode omdømme ytterligere. Årets UKM, hvor Rollag sto som hovedarrangør, ble også en kjempesuksess. Mye flott ungdom og mange flotte bidrag. Her i bygda har vi i det hele tatt et organisasjonsliv med meget høy arrangementskompetanse. Stor takk til alle som har bidratt på ulike måter. Mandag den 12. mars signerte Rådmann og Ordfører avtalen som gjør Rollag til Et lokalsamfunn med MOT. Det betyr at hele Numedal er blitt en region med MOT. Dette er kjempeflott og veldig spennende. Det vil bli mer å se og høre til MOT utover sommeren og høsten. I skrivende stund ser det stygt ut med tanke på påskeskiføret. Mildvær og vind har gjort ende på det meste av snøen her nede i bygda. Værgudene har en tendens til å gjøre som de selv vil, men det er fortsatt lov å håpe på skiføre i Påskefjellet. Påskeutfart betyr stor biltrafikk, om den går til eller fra sjøen eller opp og ned av fjellet. Etter en vinter med altfor mange stygge trafikkulykker her i Numedal vil jeg benytte anledningen til å anmode alle veifarende om å vise hensyn og ta det med ro. Det er bedre og komme litt seinere frem, enn å ikke komme frem i det hele tatt. Forsøker meg med et sett Med dette ønsker jeg dere alle en riktig God Påske mvh Dag Lilslien Ordførers hjørne Hilsen fra ordfører Påsketrafikkvettregler 1. Legg ikke ut på langtur med klampen i bånn. 2. Bruk refleks dersom du går. 3. Vis respekt for andre trafikanter og trafikkmeldingene. 4. Vær rustet mot dårlig føre selv på korte turer. Ha alltid med hurtigkjetting og varseltrekant. 5. Lytt til erfarne sjåfører. 6. Bruk hue og ikke høyrebeinet. 7. Kjør ikke som om du er alene etter vegen. 8. Senk farten i tide det er ingen skam å holde god avstand. 9. Spar på drivstoffet og kjør til side om nødvendig. UNDER VARDEN nr

4 MELDINGER Prosjektmidler til tiltak for ungdom Rollag kommune har bevilget prosjektmidler som gir mulighet for å starte nye aktiviteter for barn og unge i kommunen. Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider. Hvem kan søke Frivillige lag og foreninger i Rollag kommune Interimstyrer eller lignende som ønsker å starte ny aktivitet for ungdom gjennom oppstart av ny forening/lag/klubb Eventuell annen organisering som er levedyktig, og som bygger på demokratiske prinsipper og inkludering av alle interesserte Aldersgruppe: Prosjektstøtte gis til tiltak for ungdom i alderen år Formål Det gis prosjektstøtte til utvikling og oppstart av nye aktiviteter og tiltak som gir NYE fritidstilbud for målgruppen det er stor sannsynlighet for at mange i målgruppen ønsker å delta på bidrar til økt bolyst og attraktivitet for kommunen Tilskuddet gis til 1. planlegging og utvikling av nye aktiviteter og tiltak for å se om det er mulig å starte opp 2. opplæring, materiell/utstyr og aktiviteter/tiltak for å starte prosjektet Det gis tilskudd inntil 50 % av budsjetterte prosjektutgifter. Det kreves derfor annen finansiering og/eller egenandel/egeninnsats fra søker. Søkerens forpliktelser Det må leveres rapport og regnskap for som viser hvordan midlene er benyttet. Søknaden og søknadsfrister: Søknad skrives på eget skjema. Søknadsfrister: 1. mai november 2012 Vedtatt av utvalget for Folk sak 12/ Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Rollag kommune ønsker seg omgjengelige, dyktige omvisere til bygdetunet for sommeren Sesongen går fra sankthans og ut juli, tunet er åpent hver dag. Søker bør være over 18 år, beherske godt engelsk og gjerne tysk/fransk. Arbeidet består i omvisning på tunet og i bygningene, enkelt vedlikehold av tun og hovedbygning, i tillegg til salg av suvenirer og kioskvarer. Lønn etter avtale. Søknad sendes Rollag kommune, Kommunehuset, 3626 Rollag innen 7. mai Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Rollag kommune, tlf: og på nettsiden vår Fotpleie På årsmøtet 7. mars 2012 vedtok Rollag og Veggli helselag at medlemmer får et bidrag på kr. 50,- til fotpleie 3 ganger per år. Medlemmer som har diabetes, innvilges kr.50,- inntil 6 ganger per år. Dersom noen ønsker å bli medlem, kan de henvende seg til Inga Bergan, tlf eller til Inger Jensen, tlf Rollag og Veggli helselag. 4 UNDER VARDEN nr

5 MELDINGER LEGEVAKT Legevakt i Rollag og Flesberg har vært stabil med 4 fastleger og en fast vikar over en periode på mange år. På grunn av alder har 2 av legene i løpet av de siste 3 år fått fritak fra legevaktsordningen, og fra vil en lege til få fritak fra ordningen. Siden det ikke er mulig å drive et fungerende vaktsystem med kun 1 fastlege og 1 vikarlege har Rollag og Flesberg kommune inngått en midlertidig avtale med Kongsberg legevakt for å sikre tilbudet om øyeblikkelig hjelp på hverdagene fra kl til Dette i påvente av at sak om fremtidig legevaktsordning skal utredes og behandles. Dette vil ventelig skje i løpet av Legene på Kongsberg legevakt vil dekke de vaktene som ikke kan bli besatt av legene i Flesberg og Rollag. På disse dagene må innbyggere i Flesberg og Rollag reise til Kongsberg legevakt ved behov for legetilsyn som ikke kan vente til neste dag. Ved akutt sykdom og behov for øyeblikkelig hjelp utenom åpningstidene til Veggli/Lampeland legekontor, kontakter man Numedal legevakt på tlf som tidligere. I de tilfeller hvor legevakten ivaretas av Kongsberg legevakt, vil en bli videreformidlet dit. Øyeblikkelig hjelp på dagtid mellom kl og kl vil fortsatt bli dekket av legene i Flesberg og Rollag. Øyeblikkelig hjelp i helgene vil bli dekket av interkommunal legevakt i Numedal som før. Vi vil på denne måten sikre innbyggerne i Rollag og Flesberg en trygg ordning som garanterer tilbud om øyeblikkelig hjelp til enhver tid. Heidi Ebner (Helsesjef Rollag Kommune) Hans Henrik Thune (Rådmann Rollag Kommune) Helen Cuenoud (Helsesjef Flesberg Kommune) Jon Gjæver Pedersen (Rådmann Flesberg Kommune) EIENDOMSSKATT: Omtaksering ved tilbygg/standardhevning Utgangspunktet for eiendomsskattetaksten er markedspris jf. byskatteloven 5. Ved tilbygg og annen kvalitetshevning av standard, vil kommunen foreta omtaksering av eiendommen. Eksempler på kvalitetshevning Bygningsmessig standardhevning: Tilbygg, nye vinduer/kledning gml. del, våtrom m.m. Annen standardhevning: Strøm, vei og vann Ved omtaksering gis en ny gjennomsnittlig Indre faktor (IF) basert på totalvurdering; se eksempel nedenfor: Objekt Byggeår m 2 Sone Takst 2009 Takst 2012 IF Takst Standardøkning IF Takst Hytte ,8 0, Vann, strøm 0, Tilbygg , Sum/ gj.snitt 1970/ , : Ny IF / takst - avrundet 0, Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse nybygg /tilbygg Rollag kommune minner om at det skal foreligge anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding fra ansvarlig søker før tiltakshaver kan ta nybygg og tilbygg i bruk. Det vises til plan- og bygningsloven Ved kontroll høsten 2011, ble det avdekket at mange nybygg og tilbygg var tatt i bruk uten at det forelå nødvendig godkjenning. Rollag kommune vil foreta ny kontroll i Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr- inntil kr der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket 2012 Tilskudd kan bl.a. gis til: Istandsetting av kulturminner og gammel kulturmark (rydding gjerding) Restaurering av freda og verneverdige bygninger Ivaretakelse av biologisk mangfold Forurensningstiltak Investeringstiltak for organisert beitebruk Søknadsfrist 1. august. Landbrukskontoret kan gi mer utfyllende informasjon om ordningen. Søknadsskjema samt ytterligere informasjon finner du også her: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak Gårdskart: På bakgrunn oppdatert informasjon fra ortofoto 2010 samt feltbefaringer i 2011, vil kommunen nå foreta en redigering av gårdskartene. Endringer i markslagsgrenser på kulturmark (fulldyrka, overflatedyrka jord samt beite) vil bli ajourført. Kommunen foretar også retting av feil på eiendomsgrenser. Ved feil på eiendomsgrenser må involverte grunneiere erklære på samme kartutsnitt at påførte grenser kan benyttes i matrikkel. De korrigerte grensene vil kun bli digitalisert på skjerm og legges derfor inn i matrikkel med lav kvalitetskode. UNDER VARDEN nr

6 MELDINGER Hvis du har skaperglede og lyst til å være med på å bygge modeller og landskap, er du hjertelig velkommen! Det er også bruk for personer som har sans for å planlegge og bygge opp det tekniske anlegget. Snekkerbua Faste aktiviteter: Åpent hus tirsdag og torsdag kl , med sosialt samvær og enkel servering. Musikkafé på Snekkerbua siste lørdag i måneden kl Reidar Syvertsen har ledelsen og har med seg flere aktører for å skape et musikalsk miljø. Her er det åpent for alle musikkinteresserte. Ta gjerne med eget instrument. Kjøkkenet byr på enkel servering med kaffe. Høytlesning for barn i alderen 3-6 år, andre lørdagen i hver måned kl.11. Heidi Christin Falsen og Kari Sylte leser eventyr, historier, regler og rim. Turgruppe med utgangspunkt fra Snekkerbua torsdager kl Turene går i variert terreng, både med og uten staver. Passer for deg som ønsker å komme i gang med trening utendørs. Du trenger ingen treningserfaring fra tidligere, nivået tilpasses deltakerne. Ta på klær og skotøy tilpasset været. Treningen ledes av kommunefysioterapeut Nils Andreas Walter. Åpent verksted mandag kveld kl.18-21, unntatt påske og helligdager. Tilgang til velutstyrt snekkerverksted med moderne maskinpark som båndsag, sirkelsag, avretter- og tykkelseshøvel, dreiebenker, fresebord og kontursag. Du kan få veiledning av Erling Sandvold og betaler bare for materialer. Påskelunsj torsdag 29. mars kl (forhåndspåmelding). St.Hansfeiring lørdag 23. juni fra kl. 18. Sommerlukking 24. juni - 5. august. Ønsker du å være med på noen av aktivitetene, er det bare å møte opp! Møteplassen hos Erling Sandvold, Nymoen, 3628 Veggli Telefon Numedal Modelljernbaneklubb Vi er samlet noen personer med jernbaneglede og interesse for teknikk og historie. Planen er å bygge opp en modell i H0-skala (1:87) med sekvenser av Numedalsbanen som forbilde. Anlegget starter med Kongsberg stasjon og tar videre for seg Rollag, Veggli og Rødberg med tilhørende natur og landemerker. Stasjonsbygninger skal bygges i miniatyr. Det samme gjelder karakteristiske bygg som Bygdetunet og Rollag stavkirke. Vi har fått tilgang til sporplanen for alle stasjoner på Numedalsbanen, og vi har til nå kjøpt inn skalamodell av to damplokomotiver som har trafikkert banen, samt skinnebussen som sørget for persontransport de seinere åra. Tanken er å bygge en mest mulig virkelighetstro kopi av landskap, hus og bane, slik det så ut i Numedal i første halvdel av 1900-tallet. Et historisk minnesmerke i miniatyr? Numedal Modellflyklubb har i dag 15 medlemmer, som er aktive med bygging av fly og trening på flysimulator. Vi har møte i klubbrommet på Snekkerbua hver andre torsdag i måneden kl. 19 (ukenummer med partall) og samler små og store entusiaster. Planene framover er besøk av vennskapsklubb fra Lier, utvikling av Vårviken Modellflyplass med sikkerhetsnett og klubbhus, og flytreff på flystripa når været tillater. Denne hobbyen åpner opp for skaperglede, fart og presisjon. Nye medlemmer er hjertelig velkommen! 6 UNDER VARDEN nr

7 Kursplan Snekkerbua Kurs i orientering med kart og kompass: I samarbeid med Orienteringsgruppa i idrettslaget holder vi nytt kurs i orientering, med planlagt oppstart tirsdag 24. april på Snekkerbua. Første kvelden blir det teoretisk gjennomgang av orientering med bruk av kart og kompass, seinere blir det praktiske øvelser i terrenget. Instruktører er aktive medlemmer av O-gruppa. Bindende påmelding innen 20. april. Kursavgift kr Det er planlagt å ta i bruk vår ovn for brenning av porselen og keramikk, i første omgang med støping av deler til porselensdokker (hoder, armer, bein). Vi har former til 3 forskjellige modeller. Disse må så dekoreres og monteres. Gjennomførte aktiviteter i vinter Gitarkurs for nybegynnere er gjennomført over ti kvelder. Det var åtte kursdeltagere, og instruktører var Håkon Traaen og Åsmund Pålerud. Gruppa har lagt planer om å fortsette opplæringen til høsten. Kurs for Bilførere 65+ ble holdt i januar i samarbeid med Folkeuniversitetet. Det var 14 deltagere på kurset, med to kursdager på Snekkerbua og 1 dag med praktisk kjøring i Kongsberg. Vi har også en avtale med keramiker Kari Bjørnsrud om et keramikkurs til hosten. Det blir lagt vekt på enkle metoder som pølseteknikk og fri modellering. Kurs i smiing starter opp i løpet av våren. Det blir i første omgang smiing med gassdrevet feltesse, seinere også kullsmiing. Kurset legges til rette for nybegynnere uten tidligere erfaring, men også de med litt kunnskap og praksis kan være med. Instruktør er Reidar Syvertsen. Tidspunkt og gjennomføring av kurset avhenger av antall påmeldte. Forhåndspåmelding ønskes snarest mulig! Laftekurs: Steinar Berthelsen stiller som instruktør for nytt laftekurs med planlagt oppstart mandag 21. mai klokka De videre kurskveldene blir 22/5, 24/5 og 30/5 til samme tid, totalt 16 timer. Både nybegynnere og litt øvede kan være med. Kursavgift kr Bindende påmelding innen 15. mai. Vi har noen påmeldte og det er begrenset antall deltagere. Metalldreiebenken står klar for bruk og vi planlegger å gjennomføre opplæring. Benken er en bordmodell og egner seg best til dreiing av små deler (små gjenstander, reparasjon og modellbygging). Den brukes også til å lage detaljer til knivholker. Vi inviterer også til kurs i tegning eller rosemaling. Dessuten utfordrer vi de som har lyst til å lære seg grunnleggende fransk eller spansk. Dersom du er interessert i noen av tilbudene, kan du melde i fra ved å sende en e- post til sende en SMS til , eller ringe tlf til Servicetorget på kommunehuset kl på hverdager. Bakstedag med Lefsebaking før jul samlet ti deltagere som ønsket å føre tradisjonen med Numedalslefsa videre. Gunvor Bogstrand og Kari Traaen var kursledere. Sveisekurs med Espen Bjørkgården ble gjennomført i januar med seks deltagere. Kurset gikk over tre kvelder og tok for seg elektrodesveis. Snekkerbua planlegger et omfattende kursprogram under Middelalderuka perioden tirsdag 24. til lørdag 28. juli Noe av aktiviteten vil bli lagt til Bygdetunet i Rollag. UNDER VARDEN nr

8 MELDINGER Planen for omstilling og nyskaping i Rollag ble vedtatt av kommunestyret 15. mars Omstillingsstyret har laget forslag til langsiktig, strategisk omstillingsplan for årene , og med handlingsplan for Omstillingsplanen er klar Den strategiske delen vil rulleres etter tre år, samtidig med at omstillingsarbeidet skal evalueres av Buskerud fylkeskommune. Handlingsplanen vil rulleres årlig. Omstillingsplanen beskriver dagens situasjon i Rollag og viktige forutsetninger for næringsutvikling og økt bosetting. Omstillingsarbeidet skal bidra til at Rollag kommune kan nå målsettingen i kommuneplanens samfunnsdel om at Rollag skal ha 1500 innbyggere i Målet for omstillingsarbeidet er å bidra til 25 nye arbeidsplasser lokalt og at 10 nye familier flytter til Rollag innen For å nå disse målene skal omstillingsarbeidet fokusere på næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Omstillingsarbeidet er et tillegg til kommunens øvrige utviklingsarbeid, og kan ikke snu utviklingen alene. Omstillingsmidlene må brukes effektivt og målrettet, og i tett samarbeid med næringslivet, Rollag kommune og innbyggerne for øvrig. Vi skal skape optimisme og framtidstro for Rollag. Innen næringsutvikling er det pekt ut satsingsområder som kan gi økt verdiskaping og sysselsetting i løpet av omstillingsperioden. På kort sikt har vi god mulighet for å skape flere arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Lokale bedrifter står kun for % av nye hytter som bygges på Vegglifjell. Når det bygges ut veg, strøm, vann og avløp i etablerte hyttefelt oppstår det også ønske om å oppgradere eldre hytter. Det vil jobbes med kompetanseheving og å utvikle samarbeid mellom bedrifter innen bygg og anlegg. Det er også store muligheter for økt verdiskaping ved å utvikle et bredere handels- og servicetilbud overfor hyttegjestene i kommunen. Om vi klarer å gi et bedre tilbud vil det skape økt omsetning og flere arbeidsplasser. Økt bruk av hyttene vil gi økt omsetning, både oppe på fjellet og nede i bygda. Det har i mange år vært satset på reiseliv i Rollag og i Numedal uten at vi har fått de ønskede resultater. Det vil gjennomføres en forstudie for å evaluere tidligere arbeid og vurdere hva videre satsing på grønt reiseliv skal inneholde for å få resultater. Idrettsskolen har i flere år arbeidet med prosjektet Idrettsskolen 2018 for å styrke grunnlaget for framtidig drift. Bygging av idrettshall er et av tiltakene ved siden av aktiviteter for å fylle sommersesongen. Idrettsskolen vurderer også forebyggende folkehelse som satsingsområde i samarbeid med Fossanåsen. Etter en grundig prosess bestemte Kongsberg Automotive seg for å videreføre virksomheten i Rollag. Kanskje er det mulighet for å utvikle ny virksomhet lokalt som kan serve både KA og annen Kongsbergindustri med teknologisk kompetanse? Dette er ønskelig å utrede nærmere gjennom en forstudie. All utviklingsarbeid viser at det er lettere å skape nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter enn å starte helt nye. Vi ønsker derfor primært å satse på eksisterende næringsliv og bistå med kompetanseutvikling og å bygge samarbeid mellom bedrifter for å skape nye arbeidsplasser. Rollag er blant kommunene i Buskerud som har liten handelsomsetning pr. innbygger, til tross for at mange hytteeiere handler lokalt. Rollag har likevel hatt en bra handelsutvikling de senere årene. Videre utvikling av handel og service er viktige tema for stedsutvikling i Rollag og Veggli som vi skal i gang med. Gjennom åpne og inkluderende prosesser vil vi også arbeide med identitet og trivsel, møteplasser, boligtilbud og trafikkforhold. Rollag har lav arbeidsledighet. Ved siden av nye arbeidsplasser trenger vi også nye innbyggere, og vi har behov for et bedre og bredere boligtilbud. Rollag kommune vil foreta en gjennomgang av hvordan egen boligmasse blir forvaltet, som ledd i å gjøre det mer interessant å investere i boliger lokalt. For å gjøre det lettere å bo i Rollag vil vi også undersøke muligheten for å legge bedre til rette for pendling med pendlerbuss til Kongsberg. Buskerud fylkeskommune bevilger årlige midler til omstillingsarbeidet. Dette er egne midler og midler som staten stiller til disposisjon. Innovasjon Norge bidrar i tillegg med midler til spesielle prosjekter. Pengene brukes til administrasjon og omstillingsstyret, og til ulike fellesprosjekt. Bedrifter kan også søke om midler til bedriftsutvikling for å skape nye arbeidsplasser. Kommunestyret i Rollag er oppdragsgiver for omstillingsarbeidet, og har oppnevnt et omstillingsstyre som har i mandat å gjennomføre omstillingsarbeidet. Det er engasjert prosjektleder i 100 % stilling for omstillingsperioden. Du kan lese mer om Omstilling og nyskaping i Rollag på kommunens hjemmeside. Du kan også ta kontakt med prosjektleder Kjetil Heitmann på eller på telefon , 8 UNDER VARDEN nr

9 Nye skogbruksplaner Skogbruksplanene i Rollag er nå ca 10 år gamle og mye har skjedd i løpet av den perioden. Tiden er derfor inne til å lage nye planer. Nye planer vil kunne gjenbruke mye av dataene fra sist, samt at det høst 2011 ble kjørt lasertakst med fly over hele kommunen. Dette gjør at volumene i nye planer blir mye bedre en tidligere og til en lavere kostnad! All næringsvirksomhet krever en plan. Dette gjelder ikke minst i skogbruket, hvor beslutninger som tas i dag får konsekvenser langt inn i framtida. Skogbruksplanen er: Systematisk oversikt over skogressursene på eiendoms og bestandsnivå. En god oversikt over miljøressursene på eiendommen Skogbruksplanen er en driftsplan for forvaltning av eiendommens- skog og miljøressurser. Viktig hjelpemiddel ved eiendomsoverdragelse Det vil også være mulig å få planen på digital form og kart på GPS Hva koster en skogbruksplan Prisen vil være avhengig av hvor mange som bestiller plan. Desto flere som bestiller desto flere vil dele på kostnadene. En vil også få et betydelig tilskudd fra fylkesmannen til å utarbeide planen. Det vil være mulig å dekke hele egenandelen med skogfond med skattefordel. En ser for seg en grunnpris på kr. 1500,- pr eiendom og en variabel pris for produktivt skogareal (det blir ikke utarbeidet plan for uproduktive/verna områder). I Nore og Uvdal kommer prisen til skogeier på ca 7 kr/daa, ved en bestillingsprosent på 50. Takstutvalg Det er opprettet et takstutvalg i Rollag som skal arbeide videre med planene. Dette er: Sigurd Storemoen, Gunhild Sole Fossan, Åsmund Pålerud (skogeierlaget), Jan Tore Fuglerud (Viken Skog), Rune Groven (Fylkesmannen i Buskerud), Ellen Skarsten (Rollag kommune). Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Planbestillinger vil bli i mars/april. Plan ferdig til levering skogeier, mai 2013 MELDINGER Ring 112 hvis du kolliderer med dyr Om det er elg, rådyr, grevling eller annet, har du plikt til melde fra til politiet snarest. Merk stedet for påkjørselen godt synlig, eller vent til noen fra viltmyndighetene kommer. Det er viktig å komme i gang raskt med ettersøk hvis dyret er alvorlig skadet. Vi har hatt tilfeller der trafikkskadde dyr er funnet døde langs veien uten at det er gitt melding om påkjørsel. Slike saker blir anmeldt til politiet. Utsendelse av informasjon på E-post: Landbrukskontoret får nyttig informasjon på E-post som kan være aktuelt å videreformidle. Vi mangler imidlertid svært mange E-postadresser til aktuelle brukere. Dersom det er ønskelig med direkte videreformidling av aktuelt landbruksstoff ber vi om tilbakemelding på E-post til for registrering av din E-postadresse i vårt kunderegister. Rollag kommune LEIETRANSPORT Personer som har dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for bruk av snøscooter til leietransport i hytteområdene: NORDRE VEGGLIFJELL Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Nils og Odd Bekkeseth / Svein Bjørkgarden / Tore Eggerud / Halvor Halvorsen / Bjørn Erik Haugen Olav Svensrud Steffen Brevig SØRE VEGGLIFJELL Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka Knut Bakke / Thor-Arne Bjørkgarden / Tor S. Fulsaas / Alf Jensen Norsk Folkehjelp BLEFJELL Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Asbjørn Gjellerud / Sigurd Storemoen / Nils Anund Ødegården UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER Noen du kjenner? Her kjem det i ny gåte de kan gjetta på. Dei tre på tur med hest er frå venstre Margrethe Dehli, og Ragnhild Hov (seinare Nesset) men mannen i midten veit me ikkje, så veit du det så gje oss ei melding. Ellers kan det hende du kjenner deg att på bilde frå Veggli skule? Me trur dette er frå fyrste året på sentralskulen, og her er vel alle klassene med ser det ut for. Det kan hende du kjenner att nokon av lærarane på det andre bilde og? Det er frå venstre: O. A. Engen, Kristi Vindegg, Signe Ougland, Ivar Slåtto, Ragnhild Nesset og Arnhild Myran Kleiv. Ellers går dagane med skanning, og skriving av opplysningar om bildene. Så om du er inn på nettsida vår ser du at det heile tida kjem nye bilder. Me vil gjerne ha besøk, eller tilbakemelding på det me gjer. Og har du fleire opplysningar om bildene enn det som ligg på nettet, vil me gjerne høre om det. Med helsing Fotogruppa i Rollag FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Olav Brevig, Ole K. Strysse, Gunhild Aasen, Halvor Næsset. 10 UNDER VARDEN nr

11 MELDINGER UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER Nå kan vi legge mørketid, kulde og snø bak oss, og kose oss i solveggen mens vi hører vårens tegn rundt oss. Grønt gress, vårblomster og fuglekvitter er igjen å skue over hagen. Da er det godt å nyte tiden som er over oss med en fengende bok, og her er noen tips: Vårens boktips Englemakersken av Camilla Läckberg Dette er Läckbergs åttende bok i Fjällbackaserien, som mange lesere har ventet i spenning på! Det er 1974 og påske. På øya Valö utenfor Fjällbacka har en familie blitt borte, og ingen spor er å finne etter hva som kan ha skjedd. Ebba, deres ett år gamle barn er den eneste som er igjen. Mysteriet forblir uløst. Nå er Ebba voksen, og hun drar tilbake til Valö med mannen sin for å pusse opp barndomshjemmet og starte en liten Bed and Breakfast. Etter å ha mistet sin tre år gamle sønn, håper de på at dette vil hjelpe dem til å komme over sorgen. Men nesten før de får kommet i gang, prøver noen å tenne på huset deres, og da oppdages det også blod under gulvplankene i spisestuen. Snøbarnet av Eowyn Ivey Eowyn Ivey er tidligere prisvinnende journalist og fotograf, og er bosatt i Alaska med mannen sin og deres to barn. Snøbarnet er hennes debutroman, og er en vakker og eventyrlig historie som har fått svært god mottakelse og omtale. Vi befinner oss i Alska i Ikke et lett sted å lage seg et nytt liv, men ekteparet Jack og Mabel trenger å starte på nytt. De har aldri klart å få barnet de så sterkt har ønsket seg. Arbeidet med å rydde ny jord er tøft, og vinteren er lang og mørk. Men en morgen skimter de en liten blond jente som stadig viser seg i skogkanten ved gården deres. Etter mye tålmodighet klarer de å vinne jentas tillitt og vennskap. De ser etter hvert på henne som deres egen datter. Men Faina og hennes historie er ikke lett å forstå, og alt er ikke slik det gis inntrykk av. Sannheten om Faina vil forandre Jack og Mabel for alltid. Reisen hjem av Lori Lansens Lori Lansens tar pusten fra leserne med denne fantastisk romanen. Den har blitt en internasjonal besteselger og utgitt i 12 land, samt blitt nominert til flere litteraturpriser. Allerede har filmrettighetene til boka blitt solgt, og det er nok ikke lenge til den vil være å se på kinolerretet. 5 år gamle Sharla blir plassert hos sin nabo, den ensomme gamle kvinnen Addy Shadd, etter at hennes hvite mor forlater henne og reiser bort. Addy er en kvinne med et varmt hjerte, og de to blir fort gode venner. Vi får innblikk i Addys barndom, og hva hun har opplevd i sitt dramatiske liv. Som 15 åring blir hun gravid, og hun blir beskyldt for å ha forårsaket sin brors død. Dermed blir hun jaget ut av sin hjemby, Rusholme. På reisen vekk ifra Rusholme, opplever Addy både svik, lykke og grenseløs tragedie. Men samtidig har hun en følelse av at hun en gang skal vende tilbake, å reise hjem. Og når Sharla blir en del av Addys liv, begynner reisen. En gripende og rørende historie som man ikke bør gå glipp av. Ildvitnet av Lars Kepler Lars Kepler er et pseudonym for det svenske ekteparet Alexander og Alexandra Coelho Ahndoril som er bosatt i Stockholm. Deres første krimroman sammen, Hypnotisøren, ble en kjempesuksess, og ikke uten grunn. Dette er ordentlig god og gjennomtenkt krim som virkelig griper tak i leseren. Ildvitnet er deres tredje, av mulig åtte bøker. Så det er det mye topp krim vi har i vente i mange bøker fremover! Birgittagården er en institusjon for tenåringsjenter som har store psykiske problemer. En natt skjer et uhyggelig mord, og finsksvenske etterforsker Joona Linna blir satt på saken. All spor ser ut til å lede til ei stille jente som forsvant samme natt som mordet skjedde, Vicky. Etterforsker Linna undersøker bakgrunnen hennes og får seg en skikkelig overraskelse. Samtidig får politiet en telefon fra det spiritistiske mediet Flora Hansen, som vet ting om saken, ting som bare politiet vet. Det dyrbare av Linn Ullmann Linn Ullmann viser nok en gang at hun er en utrolig dyktig forfatter. Dette er en sterk og sår roman, om løgner, sorg og overlevelse, men også besettende og humoristisk. Jon Dreyer er en forfatter med skrivesperre. Han er gift med Siri Dreyer-Bordal, en dreven kokk og resturantinnehaver, men er stadig utro mot henne. Han tror at alt begynte da deres nitten år gamle barnepasser, Millie, forsvant uten et spor, for senere å bli funnet død. Siri må både stri med sin troløse mann, og sin egen mor, Jenny, som har begynt å drikke igjen etter å ha vært alkoholfri i tjue år. Verken mann eller kone vet hva de skal gjøre med sin datter Alma, som ingen av dem klarer å håndtere. Milles uforklarlige forsvinning preger dem alle, og en historie om kjærlighet og grådighet, samt hemmelige liv og smertefulle forbindelser, avdekkes gradvis. 12 UNDER VARDEN nr

13 MELDINGER Boka kommer Boka kommer ; et tilbud fra biblioteket og frivillighetssentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker, kan du ta kontakt med biblioteket og få bøkene levert på døra en gang i måneden. En oversikt over bibliotekets tilbud kan fåes dersom det er ønskelig. Ring biblioteket i åpningstiden for å bestille bøker. Åpningstider Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Fotokonkurranse med premier Det gode liv i Rollag Har du gode bilder fra Rollag som du har lyst å dele med andre? Rollag kommune utlyser en fotokonkurranse for alle innbyggere, hyttegjester og andre som har lyst til å delta. Åpningstider Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf e-post: Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Målet med konkurransen er å skaffe varierte bilder fra Rollag som kan brukes til kommunens informasjonsoppgaver. Bildene må kunne brukes fritt på kommunens nettside og i andre sammenhenger der kommunen har et informasjonsbehov. Bildene må være tatt lokalt, og vi ønsker bilder med ulike tema der det er lov å bruke fantasien og være kreativ for å ta gode bilder. Du trenger ikke å være profesjonell fotograf for å delta. Alle kan få til blinkskudd! Vi ønsker allsidige bilder av natur og landskap, tettstedene, folk og dyr, hverdagsbilder og bilder av severdighetene. Ta gjerne bilder av detaljer som andre ikke får øye på! Har du lyst til å delta? Bildene må være i jpg-format og bør ha minimum 1 Mb oppløsning. Send inn bildene til (legg bildene som vedlegg i e-posten) eller du kan levere inn bildene på CD eller på en minnepinne til servicetorget Rollag kommune. Frist for å sende inn bilder er 1. oktober Premiering: 1. Kr Kr Kr I tillegg blir det en publikumspris. Vi vil oppnevne en jury som plukker ut de beste bildene som blir lagt ut på kommunens hjemmeside for at publikum kan være med og stemme fram folkets favoritt! Det vil bli laget en utstilling med de beste bildene. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Åshild Stanghelle, eller Kjetil Heitmann, Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Torsdag 23. februar møttes begge avdelingene i Rollag kommunale barnehage og hadde felles vinterdag. Felles vinterdag Elg, gaupe og rev-gruppene var i grillhytta/lysløypa. Ulike aktiviteter som bl.a skiskyting med erteposer, aking, skigåing og utforkjøring ble gjennomført denne dagen. Pølser til mat og fruktcocktail til frukt. Premieutdeling med diplom og pokal til alle fremmøtte. Ekorn og mus var i barnehagen der de hadde frilek inne fram til kl Da spiste de pølser. Etter mat gikk de ut hvor de akte og lekte med leker i snøen. De hadde premieutdeling med fruktcocktail, diplom og medalje til alle delakerne. Store og små koste seg i solen denne dagen og snøen holdt akkurat. Runa Huslende avd. styrer veggli 14 UNDER VARDEN nr

15 MELDINGER Siste nytt fra Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag Starten av denne vintersesongen har vært spennende fos oss her på fjellet. Takket være midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen har vi fått kjøpt inn masse nytt beredskapsutstyr, bl.a.: truger, kanoer, fjellski, skipulk, GPS er, skredsøkere, spader, hodelykter, sager, klatreutstyr, brekit, lavvo, primus og mye mer. Nå har vi mye nytt utstyr som øker aktivitetsnivå blant medlemmene og gjør hytte- og bygdefolk tryggere. Både hytte- og bygdefolket har også hjulpet oss økonomisk. En stor takk til alle. Ungdommen er viktig for oss å ha som medlemmer. Her hos oss er det mye friluftsliv og alle må samarbeide med hverandre. At vi har så god rekruttering av de unge gjør at de får lang opplæring og sitter med gode kunnskaper innen sambandsdisiplin, kart og kompass, førstehjelpskunnskaper og bare det å ferdes i fjellet. Ikke minst det å kunne få ungdommen til å være med helt frivillig og bidra er en stor ting. På østlandet er vi en av de desidert største innenfor fjellredning, med bakgrunn av alt av det moderne utstyret vi har og den gløden de frivillige her hos oss har. Vi tar fortsatt på oss hyttetak måking og vi hvis du trenger transport eller andre tjenester, så er det bare å ringe vår beredskapstelefon for booking. I laget vårt har vi flere godkjente førstehjelpsinstruktører. Trenger din bedrift kurs? Kontakt oss. Vi setter alle vårt samarbeid med frivillige, lokale og andre aktører høyt. Er det noe du tenker at vi kunne få til sammen? Ta kontakt. Som i fjor sliter vi med snømengden for å kunne fullføre sesongen med snøscooter ut påsken også i år. Hvis det ikke kommer mer snø, så bortfaller dessverre vår påskevakt på vakthytta vår på Sunntjønn. Dette syntes vi er veldig trist og vi mister dyrebare inntekter. Men vårt beredskapsnummer er operativt hele året hvis du skulle trenge hjelp. Vi er alltid i beredskap og vi er til for deg. Vi ønsker alle en riktig god påske! Husk at dere kan følge oss på facebook. Der legger vi ut bilder og du kan bli med i vår gruppe for å få mer informasjon om hva vi driver med. Scann denne QR-koden med smarttelefon for å gå inn på vår hjemmeside! (Last ned gratis app: I-nigma i appstore/android market for å scanne). Hilsen Styret Husk at vår beredskapstelefon er døgnbemannet hele året! Vår telefon: UNDER VARDEN nr

16 MELDINGER/ANNONSER Vevas sin målsetning er å verne mot forurensing - spille på lag med naturen - bidra til økt trivsel og kvalitetstid på fjellet! Kontorsted: Numedalstunet, Veggli Sentrum. Epost: 16 UNDER VARDEN nr

17 ANNONSER LOTTO OG TIPPING Åpningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl UNDER VARDEN nr

18 Alle foto: Hilde Grymyr Vegglifjellrennet Etter mange års opphold var det igjen klart for Vegglifjellrennet lørdag 25.februar. ROV IL og en stor gruppe frivillige la inn mye innsats på forhånd og under selve dagen for å få dette rennet på beina igjen. Og det lykkes! Dagen ble flott på alle måter, med godt vær og veldig bra deltakerantall! Over 400 små og store skiløpere var med og selv om et stort antall etteranmeldte skapte noen køer var folk positive og blide. Fellesstarten gikk også fint, bortsett fra et par stavbrekk som likevel ordnet seg da publikum lånte bort sine staver! Man kunne starte fra både nord- og sørsida på Vegglifjell, de fleste startet ved Veggli fjellstue, men noen meldte seg også på fra sørsida ved Sundtjønn. Det var også mulig å gå en kortere familieløype fra begge sider av fjellet. Vinnerne av turrennet ble Christian Gjertveit og Elisabeth Wigaard, som for øvrig også vant i 1984! Veggli fjellstue var åpen og fungerte som rennkontor i tillegg til kafè og afterskilokale, og her var det stinn brakke hele dagen! Utenfor var det arena for premieutdeling og mulighet for kjøp av grillmat. Takk til fjellstua for at de åpnet dørene denne dagen! I tillegg fungerte hytta til Norsk Folkehjelp som påmeldingssted og kiosk på Vegglifjell sør. Og folkehjelpa var også klare til innsats dersom noe skulle skje ute i løypa. Heldigvis var det ikke behov for store utrykninger denne dagen. En av dem som var med på å starte rennet i 1979 var Olav Jaren fra Veggli. Han var tilstede også denne gangen og ble hedret med blomster og gave for sin innsats for Vegglifjellrennet. Vi håper på like stor suksess neste år og anbefaler forhåndspåmelding for å slippe køene. Alle deltakere, sponsorer, publikum og alle frivillige takkes for at de bidro til at dette ble en utrolig flott dag! Se flere bilder, resultater m.m. på 18 UNDER VARDEN nr

19 UNDER VARDEN nr

20 MELDINGER Påsken er kirkeårets høydepunkt, og menighetene i Rollag og Veggli har et rikt og variert program for høytiden. GUDSTJENESTER Påsken i kirkene våre Søndag 15.april Rollag kirke kl Høymesse Etter gudstjenesten menighetenes årsmøte Offer: Egen menighet PALMESØNDAG er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem. Det samme folket som snart skal korsfeste ham, hilser ham med palmegrener og jubelrop. HVA SKJER? Messe på Vegglitunet kl Nattverd. Jubileumskonsert med Numedal gospelkor i Veggli kirke kl og kl PÅSKENATT: «Dette er natten da Kristus brøt dødens lenker, og seirende stod opp fra dødsriket». Når natten er på sitt mørkeste tenner vi det store Kristuslyset, og messer den store påskelovsangen. Tradisjonelt har påskenatt vært kirkens store dåpsdag, og fire konfirmanter vil bli døpt denne kvelden. En helt spesiell gudstjeneste. Søndag 22.april Veggli kirke, kl Sprell Levende Barn- og ungdomsgudstjeneste Offer: Trosopplæring Søndag 29.april Dalhøgd, kl Høymesse. Konfirmantene deltar Offer: Konfirmantprosjekt Søndag 6.mai Veggli kirke kl Høymesse Offer: Norsk misjon i Øst Søndag 13.mai: Rollag kirke, kl Høymesse. Konfirmantjubileum Offer: Menighetsarbeid Torsdag 17.mai: Veggli kirke, kl Familiegudstjeneste Numedal Gospelkor deltar Offer: Menighetsarbeid Kl har vi 17.mai-fest i Rollag kirkestue kl SKJÆRTORSDAG er dagen for innstiftelsen av nattverden. Samtidig er det kvelden da Jesus ble forrådt, den siste kvelden han fikk oppleve. Som forberedelse til langfredag blir lys, blomster og duker fjernet fra alteret etter at messen er slutt. HVA SKJER? Messe i Fjellkirken kl Nattverd. Etter messen er alle invitert til et enkelt kveldsmåltid. LANGFREDAG: Ord og toner forstummer. Vi står ved avgrunnen. Lidelsesfortellingen fra Markusevangeliet blir lest. Det blir ingen instrumentalmusikk denne dagen, men en mannskvartett deltar med sang. HVA SKJER? Pasjonsgudstjeneste i Rollag kirke kl Velkommen til SØNDAGSSKOLE Annenhver søndag har vi søndagsskole i Rollag kirkestue fra kl kl Gunhild og Hilde forteller kjente historier fra Bibelen, og det er sang og lek. Alle barn er hjertelig velkomne. HVA SKJER? Påskenattsmesse i Veggli kirke kl Dåp av konfirmanter. Nattverd. 1. PÅSKEDAG: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Det er håp i dødens verden, og vi samles til stor festgudstjeneste. Alteret dekkes igjen med blomster. Lovsangen får atter lyde. Det blir deltagelse av trompetsolist. HVA SKJER? Festgudstjeneste i Rollag kirke kl Nattverd. 2. PÅSKEDAG er avslutningen påskehøytiden og påskeferien for mange. Vi roer ned og lader opp til ny arbeidsuke med «Åpen kirke», en kveld preget av sang, musikk og løse skuldre. HVA SKJER? «Påsken i ord og toner» i Veggli kirke kl Numedal gospelkor deltar. Søndag 15.april Søndag 29.april Søndag 13.mai 20 UNDER VARDEN nr

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Per Inge Myrann

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Per Inge Myrann Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 19.01.14 arrangert av Rollag og Veggli IL Skrevet av: Per Inge Myrann Innhold Deltagere Sponsorer Arrangementskomitè Aktiviteter: Aktivitet 1:Skiskyting

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann

Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL. Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Oppsummeringsrapport fra aktivitetsdag i Gaarderbakken 20.01.13 arrangert av Rollag og Veggli IL Skrevet av: Hilde Bakke og Per Inge Myrann Innhold Deltagere Sponsorer Arrangementskomitè Aktiviteter: Aktivitet

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Månedsplan for sola. Mars 2016.

Månedsplan for sola. Mars 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 9 29 Utedag 1 HUNDESLEDETUR Info lengre ned. 2 Vinteraktivitetsdag Info lengre ned 3 4 Tursekk m/ varm drikke og ekstra votter Uke 10 7 Tur til gapahuken Tursekk

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Januar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Januar 2014 Hei og godt nytt år! Da var vi tilbake og på an igjen etter høytiden, og vi finner stadig på masse morsomme ting å gjøre. I høst har vi drevet mye med formingsaktiviteter,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv

Påskehandel. på Rødberg. Velkommen til. - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester i påsken - Konsert - Uteliv Påsken 2014 Velkommen til Påskehandel på Rødberg Med forbehold om feil eller endringer. Grafisk utforming: Reklamemakeriet. HER KAN DU LESE OM: - Gode tilbud i butikkene - Åpningstider i påsken - Gudstjenester

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR I januar har vi ført og fremst kost oss masse med snøen som endelig kom. Barna på sør har gledet seg til å gå ut og har spurt om vi ikke snart skal ut å leke. Vi har akt i akebakken

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 2013/00244-001 U Datert: 24.04.2013 Arkiv: 416 Saksans: TEKNISK/OTV Til: Oppslag m.m. Sak: Sommerjobber - teknisk og renhold 2013 Dok: Annonse - sommerjobber

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 4/2016-50. årgang www.slastad-il.no Fyller 50 år Orienteringsgruppa i Slåstad idrettslag startet klubbavisa uten navn i mars i 1966. Mannen bak var Ole Sverre Moss.

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Vinnerne av Terrengcupen 2016

Vinnerne av Terrengcupen 2016 Vinnerne av Terrengcupen 2016 Da er årets vinnere av CK Elverums terrengcup kåret. Odd Erik Farstad vant Herre klassen, mens Lise Magnussen vant Dame klassen. Gratulere! Resultater-cke-cup 2016 Neste år

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fem ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fem ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fem ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fem elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen 2018.

Detaljer

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA

Røren barnehage MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG Oppsummering og evaluering av januar: Februar 2015 Rørendagen Vi koste oss ute i vintersola. Barna kunne velge mellom ski og aking. Dagen delte vi sammen med Loppa og vi oppholdt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I februar har vi jobbet med: I februar har vi ved siden av å jobbe med prosjekter og hverdagsliv, hatt fokus på forberedelser til årets karneval og fastelavn.

Detaljer

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF 51 78 60 20 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 3. 5. FOTOGRAFEN KJEM 6. MILJØDAG 4. 7. 41 10. 11. 12. 13. Tur/dag 14. 42 43 17. 24. FN-DAG 18. Andre 5 år! 25. 19. 26. Fellessamling

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Februar Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag. 15 De yngste på tur. De eldste deler vi i lekegrupper. Kristen verdiformidling

Februar Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag. 15 De yngste på tur. De eldste deler vi i lekegrupper. Kristen verdiformidling TLF: 51741165 Uke Mandag Tirsdag Avdelingsmøte 6 6. Februar Gymsalen 7. Februar De eldste på tur Sangsamling Februar 2015 onsdag torsdag Fredag 8. Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag 9. Februar

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

Evaluering av februar.

Evaluering av februar. Evaluering av februar. Da er også februar over og vi kan se tilbake på en måned preget av blant annet karnevalsforberedelser, videre arbeid med eventyret om skinnvotten, markering av kinesisk nytt år og

Detaljer

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Som tiden flyr avgårde dere! Nå er januar tilbakelagt og februar har startet så smått. Januar på Gullstjerna har vært en måned med mye lek både

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Månedsbrev JUNI, JULI OG AUGUST. Jernaldergården

Månedsbrev JUNI, JULI OG AUGUST. Jernaldergården Månedsbrev JUNI, JULI OG AUGUST Jernaldergården MÅNEDEN: JUNI, JULI OG AUGUST 2016 ADRESSE Barnehagen Tjensvoll Hemmestveitbakken 11 4021 STAVANGER (Postboks 355, 4067 STAVANGER) TELEFON Barnehagen Tjensvoll

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Team barn og unge og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2016 www.sarpsborg.com Tune bibliotek, torsdag 11. februar kl. 18.00 Eventyrstaven - med EventyrLaboratoriet

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer