UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 Fotturer 30. mai: Tur til Danielsrud Sammen med Historielaget Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Bjørg Pettersen. Lett terreng. 13. juni: Tur til Vorsetfjell Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Herbran, Gunnvor Haug. Variert terreng. 27. juni: Tur Svartetjønn Frammøte Kommunehuset kl Kjentmann Per Torsrud. Variert terreng,noe bratt. Numedalstunet, Veggli Tlf.: Mob.: Prosjektering Prosjekt- og Byggeledelse Utslippssøknader for hus og hytter 8. august: Tur til Gamleseterdalen Frammøte Kongsjorden kl Kjentmann Nerid Kongsjorden. Variert terreng. 22. august: Tur til Ånebunuten Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann: Bjørg Pettersen. Variert terreng. 5. september: Tur til Grohøl Sammen med Historielaget. Frammøte Felleskjøpet kl Kjentmann Bjørg og Kristine. Lett terreng. Turene blir annonsert på plakat og under" Det Skjer" i Laagendalsposten. Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / UNDER VARDEN nr

3 I dette nummeret: Legevakt Eiendomsskatt Omstillingsplanen Nye skogbruksplaner Fotogruppa Boktips Fotokonkurranse Norsk Folkehjelp Vegglifjellrennet Gudstjenester Karneval i barnehagen Ungdommens kulturmønstring Rekrutt Cup i hopp UNDER VARDEN Ta kontakt for utgivelsesplan og annonsefrister: Åshild Stanghelle, Rollag kommune Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Forsidefoto: Foto: Åshild Stanghelle Atter en vinter ligger bak oss. Forholdsvis mild har den vært, og uten de helt store snømengdene. På den annen side har det vært en tøff vinter for noen av oss. Ansatte ved KA i Rollag har fått føle usikkerheten knyttet til prosessen rundt utflagging eller videre satsing i Rollag. I dag føler alle stor lettelse, og vi gleder oss med dem over at bedriftsledelsen bestemte seg for det siste alternativet. To større idrettsarrangementer har vært avviklet. Rekrutt Cup i hopp og Vegglifjellrennet. Profesjonaliteten i gjennomføringen er på et meget høyt nivå, og dette bidrar til å styrke vårt gode omdømme ytterligere. Årets UKM, hvor Rollag sto som hovedarrangør, ble også en kjempesuksess. Mye flott ungdom og mange flotte bidrag. Her i bygda har vi i det hele tatt et organisasjonsliv med meget høy arrangementskompetanse. Stor takk til alle som har bidratt på ulike måter. Mandag den 12. mars signerte Rådmann og Ordfører avtalen som gjør Rollag til Et lokalsamfunn med MOT. Det betyr at hele Numedal er blitt en region med MOT. Dette er kjempeflott og veldig spennende. Det vil bli mer å se og høre til MOT utover sommeren og høsten. I skrivende stund ser det stygt ut med tanke på påskeskiføret. Mildvær og vind har gjort ende på det meste av snøen her nede i bygda. Værgudene har en tendens til å gjøre som de selv vil, men det er fortsatt lov å håpe på skiføre i Påskefjellet. Påskeutfart betyr stor biltrafikk, om den går til eller fra sjøen eller opp og ned av fjellet. Etter en vinter med altfor mange stygge trafikkulykker her i Numedal vil jeg benytte anledningen til å anmode alle veifarende om å vise hensyn og ta det med ro. Det er bedre og komme litt seinere frem, enn å ikke komme frem i det hele tatt. Forsøker meg med et sett Med dette ønsker jeg dere alle en riktig God Påske mvh Dag Lilslien Ordførers hjørne Hilsen fra ordfører Påsketrafikkvettregler 1. Legg ikke ut på langtur med klampen i bånn. 2. Bruk refleks dersom du går. 3. Vis respekt for andre trafikanter og trafikkmeldingene. 4. Vær rustet mot dårlig føre selv på korte turer. Ha alltid med hurtigkjetting og varseltrekant. 5. Lytt til erfarne sjåfører. 6. Bruk hue og ikke høyrebeinet. 7. Kjør ikke som om du er alene etter vegen. 8. Senk farten i tide det er ingen skam å holde god avstand. 9. Spar på drivstoffet og kjør til side om nødvendig. UNDER VARDEN nr

4 MELDINGER Prosjektmidler til tiltak for ungdom Rollag kommune har bevilget prosjektmidler som gir mulighet for å starte nye aktiviteter for barn og unge i kommunen. Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider. Hvem kan søke Frivillige lag og foreninger i Rollag kommune Interimstyrer eller lignende som ønsker å starte ny aktivitet for ungdom gjennom oppstart av ny forening/lag/klubb Eventuell annen organisering som er levedyktig, og som bygger på demokratiske prinsipper og inkludering av alle interesserte Aldersgruppe: Prosjektstøtte gis til tiltak for ungdom i alderen år Formål Det gis prosjektstøtte til utvikling og oppstart av nye aktiviteter og tiltak som gir NYE fritidstilbud for målgruppen det er stor sannsynlighet for at mange i målgruppen ønsker å delta på bidrar til økt bolyst og attraktivitet for kommunen Tilskuddet gis til 1. planlegging og utvikling av nye aktiviteter og tiltak for å se om det er mulig å starte opp 2. opplæring, materiell/utstyr og aktiviteter/tiltak for å starte prosjektet Det gis tilskudd inntil 50 % av budsjetterte prosjektutgifter. Det kreves derfor annen finansiering og/eller egenandel/egeninnsats fra søker. Søkerens forpliktelser Det må leveres rapport og regnskap for som viser hvordan midlene er benyttet. Søknaden og søknadsfrister: Søknad skrives på eget skjema. Søknadsfrister: 1. mai november 2012 Vedtatt av utvalget for Folk sak 12/ Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Rollag kommune ønsker seg omgjengelige, dyktige omvisere til bygdetunet for sommeren Sesongen går fra sankthans og ut juli, tunet er åpent hver dag. Søker bør være over 18 år, beherske godt engelsk og gjerne tysk/fransk. Arbeidet består i omvisning på tunet og i bygningene, enkelt vedlikehold av tun og hovedbygning, i tillegg til salg av suvenirer og kioskvarer. Lønn etter avtale. Søknad sendes Rollag kommune, Kommunehuset, 3626 Rollag innen 7. mai Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Rollag kommune, tlf: og på nettsiden vår Fotpleie På årsmøtet 7. mars 2012 vedtok Rollag og Veggli helselag at medlemmer får et bidrag på kr. 50,- til fotpleie 3 ganger per år. Medlemmer som har diabetes, innvilges kr.50,- inntil 6 ganger per år. Dersom noen ønsker å bli medlem, kan de henvende seg til Inga Bergan, tlf eller til Inger Jensen, tlf Rollag og Veggli helselag. 4 UNDER VARDEN nr

5 MELDINGER LEGEVAKT Legevakt i Rollag og Flesberg har vært stabil med 4 fastleger og en fast vikar over en periode på mange år. På grunn av alder har 2 av legene i løpet av de siste 3 år fått fritak fra legevaktsordningen, og fra vil en lege til få fritak fra ordningen. Siden det ikke er mulig å drive et fungerende vaktsystem med kun 1 fastlege og 1 vikarlege har Rollag og Flesberg kommune inngått en midlertidig avtale med Kongsberg legevakt for å sikre tilbudet om øyeblikkelig hjelp på hverdagene fra kl til Dette i påvente av at sak om fremtidig legevaktsordning skal utredes og behandles. Dette vil ventelig skje i løpet av Legene på Kongsberg legevakt vil dekke de vaktene som ikke kan bli besatt av legene i Flesberg og Rollag. På disse dagene må innbyggere i Flesberg og Rollag reise til Kongsberg legevakt ved behov for legetilsyn som ikke kan vente til neste dag. Ved akutt sykdom og behov for øyeblikkelig hjelp utenom åpningstidene til Veggli/Lampeland legekontor, kontakter man Numedal legevakt på tlf som tidligere. I de tilfeller hvor legevakten ivaretas av Kongsberg legevakt, vil en bli videreformidlet dit. Øyeblikkelig hjelp på dagtid mellom kl og kl vil fortsatt bli dekket av legene i Flesberg og Rollag. Øyeblikkelig hjelp i helgene vil bli dekket av interkommunal legevakt i Numedal som før. Vi vil på denne måten sikre innbyggerne i Rollag og Flesberg en trygg ordning som garanterer tilbud om øyeblikkelig hjelp til enhver tid. Heidi Ebner (Helsesjef Rollag Kommune) Hans Henrik Thune (Rådmann Rollag Kommune) Helen Cuenoud (Helsesjef Flesberg Kommune) Jon Gjæver Pedersen (Rådmann Flesberg Kommune) EIENDOMSSKATT: Omtaksering ved tilbygg/standardhevning Utgangspunktet for eiendomsskattetaksten er markedspris jf. byskatteloven 5. Ved tilbygg og annen kvalitetshevning av standard, vil kommunen foreta omtaksering av eiendommen. Eksempler på kvalitetshevning Bygningsmessig standardhevning: Tilbygg, nye vinduer/kledning gml. del, våtrom m.m. Annen standardhevning: Strøm, vei og vann Ved omtaksering gis en ny gjennomsnittlig Indre faktor (IF) basert på totalvurdering; se eksempel nedenfor: Objekt Byggeår m 2 Sone Takst 2009 Takst 2012 IF Takst Standardøkning IF Takst Hytte ,8 0, Vann, strøm 0, Tilbygg , Sum/ gj.snitt 1970/ , : Ny IF / takst - avrundet 0, Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse nybygg /tilbygg Rollag kommune minner om at det skal foreligge anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding fra ansvarlig søker før tiltakshaver kan ta nybygg og tilbygg i bruk. Det vises til plan- og bygningsloven Ved kontroll høsten 2011, ble det avdekket at mange nybygg og tilbygg var tatt i bruk uten at det forelå nødvendig godkjenning. Rollag kommune vil foreta ny kontroll i Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr- inntil kr der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket 2012 Tilskudd kan bl.a. gis til: Istandsetting av kulturminner og gammel kulturmark (rydding gjerding) Restaurering av freda og verneverdige bygninger Ivaretakelse av biologisk mangfold Forurensningstiltak Investeringstiltak for organisert beitebruk Søknadsfrist 1. august. Landbrukskontoret kan gi mer utfyllende informasjon om ordningen. Søknadsskjema samt ytterligere informasjon finner du også her: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak Gårdskart: På bakgrunn oppdatert informasjon fra ortofoto 2010 samt feltbefaringer i 2011, vil kommunen nå foreta en redigering av gårdskartene. Endringer i markslagsgrenser på kulturmark (fulldyrka, overflatedyrka jord samt beite) vil bli ajourført. Kommunen foretar også retting av feil på eiendomsgrenser. Ved feil på eiendomsgrenser må involverte grunneiere erklære på samme kartutsnitt at påførte grenser kan benyttes i matrikkel. De korrigerte grensene vil kun bli digitalisert på skjerm og legges derfor inn i matrikkel med lav kvalitetskode. UNDER VARDEN nr

6 MELDINGER Hvis du har skaperglede og lyst til å være med på å bygge modeller og landskap, er du hjertelig velkommen! Det er også bruk for personer som har sans for å planlegge og bygge opp det tekniske anlegget. Snekkerbua Faste aktiviteter: Åpent hus tirsdag og torsdag kl , med sosialt samvær og enkel servering. Musikkafé på Snekkerbua siste lørdag i måneden kl Reidar Syvertsen har ledelsen og har med seg flere aktører for å skape et musikalsk miljø. Her er det åpent for alle musikkinteresserte. Ta gjerne med eget instrument. Kjøkkenet byr på enkel servering med kaffe. Høytlesning for barn i alderen 3-6 år, andre lørdagen i hver måned kl.11. Heidi Christin Falsen og Kari Sylte leser eventyr, historier, regler og rim. Turgruppe med utgangspunkt fra Snekkerbua torsdager kl Turene går i variert terreng, både med og uten staver. Passer for deg som ønsker å komme i gang med trening utendørs. Du trenger ingen treningserfaring fra tidligere, nivået tilpasses deltakerne. Ta på klær og skotøy tilpasset været. Treningen ledes av kommunefysioterapeut Nils Andreas Walter. Åpent verksted mandag kveld kl.18-21, unntatt påske og helligdager. Tilgang til velutstyrt snekkerverksted med moderne maskinpark som båndsag, sirkelsag, avretter- og tykkelseshøvel, dreiebenker, fresebord og kontursag. Du kan få veiledning av Erling Sandvold og betaler bare for materialer. Påskelunsj torsdag 29. mars kl (forhåndspåmelding). St.Hansfeiring lørdag 23. juni fra kl. 18. Sommerlukking 24. juni - 5. august. Ønsker du å være med på noen av aktivitetene, er det bare å møte opp! Møteplassen hos Erling Sandvold, Nymoen, 3628 Veggli Telefon Numedal Modelljernbaneklubb Vi er samlet noen personer med jernbaneglede og interesse for teknikk og historie. Planen er å bygge opp en modell i H0-skala (1:87) med sekvenser av Numedalsbanen som forbilde. Anlegget starter med Kongsberg stasjon og tar videre for seg Rollag, Veggli og Rødberg med tilhørende natur og landemerker. Stasjonsbygninger skal bygges i miniatyr. Det samme gjelder karakteristiske bygg som Bygdetunet og Rollag stavkirke. Vi har fått tilgang til sporplanen for alle stasjoner på Numedalsbanen, og vi har til nå kjøpt inn skalamodell av to damplokomotiver som har trafikkert banen, samt skinnebussen som sørget for persontransport de seinere åra. Tanken er å bygge en mest mulig virkelighetstro kopi av landskap, hus og bane, slik det så ut i Numedal i første halvdel av 1900-tallet. Et historisk minnesmerke i miniatyr? Numedal Modellflyklubb har i dag 15 medlemmer, som er aktive med bygging av fly og trening på flysimulator. Vi har møte i klubbrommet på Snekkerbua hver andre torsdag i måneden kl. 19 (ukenummer med partall) og samler små og store entusiaster. Planene framover er besøk av vennskapsklubb fra Lier, utvikling av Vårviken Modellflyplass med sikkerhetsnett og klubbhus, og flytreff på flystripa når været tillater. Denne hobbyen åpner opp for skaperglede, fart og presisjon. Nye medlemmer er hjertelig velkommen! 6 UNDER VARDEN nr

7 Kursplan Snekkerbua Kurs i orientering med kart og kompass: I samarbeid med Orienteringsgruppa i idrettslaget holder vi nytt kurs i orientering, med planlagt oppstart tirsdag 24. april på Snekkerbua. Første kvelden blir det teoretisk gjennomgang av orientering med bruk av kart og kompass, seinere blir det praktiske øvelser i terrenget. Instruktører er aktive medlemmer av O-gruppa. Bindende påmelding innen 20. april. Kursavgift kr Det er planlagt å ta i bruk vår ovn for brenning av porselen og keramikk, i første omgang med støping av deler til porselensdokker (hoder, armer, bein). Vi har former til 3 forskjellige modeller. Disse må så dekoreres og monteres. Gjennomførte aktiviteter i vinter Gitarkurs for nybegynnere er gjennomført over ti kvelder. Det var åtte kursdeltagere, og instruktører var Håkon Traaen og Åsmund Pålerud. Gruppa har lagt planer om å fortsette opplæringen til høsten. Kurs for Bilførere 65+ ble holdt i januar i samarbeid med Folkeuniversitetet. Det var 14 deltagere på kurset, med to kursdager på Snekkerbua og 1 dag med praktisk kjøring i Kongsberg. Vi har også en avtale med keramiker Kari Bjørnsrud om et keramikkurs til hosten. Det blir lagt vekt på enkle metoder som pølseteknikk og fri modellering. Kurs i smiing starter opp i løpet av våren. Det blir i første omgang smiing med gassdrevet feltesse, seinere også kullsmiing. Kurset legges til rette for nybegynnere uten tidligere erfaring, men også de med litt kunnskap og praksis kan være med. Instruktør er Reidar Syvertsen. Tidspunkt og gjennomføring av kurset avhenger av antall påmeldte. Forhåndspåmelding ønskes snarest mulig! Laftekurs: Steinar Berthelsen stiller som instruktør for nytt laftekurs med planlagt oppstart mandag 21. mai klokka De videre kurskveldene blir 22/5, 24/5 og 30/5 til samme tid, totalt 16 timer. Både nybegynnere og litt øvede kan være med. Kursavgift kr Bindende påmelding innen 15. mai. Vi har noen påmeldte og det er begrenset antall deltagere. Metalldreiebenken står klar for bruk og vi planlegger å gjennomføre opplæring. Benken er en bordmodell og egner seg best til dreiing av små deler (små gjenstander, reparasjon og modellbygging). Den brukes også til å lage detaljer til knivholker. Vi inviterer også til kurs i tegning eller rosemaling. Dessuten utfordrer vi de som har lyst til å lære seg grunnleggende fransk eller spansk. Dersom du er interessert i noen av tilbudene, kan du melde i fra ved å sende en e- post til sende en SMS til , eller ringe tlf til Servicetorget på kommunehuset kl på hverdager. Bakstedag med Lefsebaking før jul samlet ti deltagere som ønsket å føre tradisjonen med Numedalslefsa videre. Gunvor Bogstrand og Kari Traaen var kursledere. Sveisekurs med Espen Bjørkgården ble gjennomført i januar med seks deltagere. Kurset gikk over tre kvelder og tok for seg elektrodesveis. Snekkerbua planlegger et omfattende kursprogram under Middelalderuka perioden tirsdag 24. til lørdag 28. juli Noe av aktiviteten vil bli lagt til Bygdetunet i Rollag. UNDER VARDEN nr

8 MELDINGER Planen for omstilling og nyskaping i Rollag ble vedtatt av kommunestyret 15. mars Omstillingsstyret har laget forslag til langsiktig, strategisk omstillingsplan for årene , og med handlingsplan for Omstillingsplanen er klar Den strategiske delen vil rulleres etter tre år, samtidig med at omstillingsarbeidet skal evalueres av Buskerud fylkeskommune. Handlingsplanen vil rulleres årlig. Omstillingsplanen beskriver dagens situasjon i Rollag og viktige forutsetninger for næringsutvikling og økt bosetting. Omstillingsarbeidet skal bidra til at Rollag kommune kan nå målsettingen i kommuneplanens samfunnsdel om at Rollag skal ha 1500 innbyggere i Målet for omstillingsarbeidet er å bidra til 25 nye arbeidsplasser lokalt og at 10 nye familier flytter til Rollag innen For å nå disse målene skal omstillingsarbeidet fokusere på næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Omstillingsarbeidet er et tillegg til kommunens øvrige utviklingsarbeid, og kan ikke snu utviklingen alene. Omstillingsmidlene må brukes effektivt og målrettet, og i tett samarbeid med næringslivet, Rollag kommune og innbyggerne for øvrig. Vi skal skape optimisme og framtidstro for Rollag. Innen næringsutvikling er det pekt ut satsingsområder som kan gi økt verdiskaping og sysselsetting i løpet av omstillingsperioden. På kort sikt har vi god mulighet for å skape flere arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Lokale bedrifter står kun for % av nye hytter som bygges på Vegglifjell. Når det bygges ut veg, strøm, vann og avløp i etablerte hyttefelt oppstår det også ønske om å oppgradere eldre hytter. Det vil jobbes med kompetanseheving og å utvikle samarbeid mellom bedrifter innen bygg og anlegg. Det er også store muligheter for økt verdiskaping ved å utvikle et bredere handels- og servicetilbud overfor hyttegjestene i kommunen. Om vi klarer å gi et bedre tilbud vil det skape økt omsetning og flere arbeidsplasser. Økt bruk av hyttene vil gi økt omsetning, både oppe på fjellet og nede i bygda. Det har i mange år vært satset på reiseliv i Rollag og i Numedal uten at vi har fått de ønskede resultater. Det vil gjennomføres en forstudie for å evaluere tidligere arbeid og vurdere hva videre satsing på grønt reiseliv skal inneholde for å få resultater. Idrettsskolen har i flere år arbeidet med prosjektet Idrettsskolen 2018 for å styrke grunnlaget for framtidig drift. Bygging av idrettshall er et av tiltakene ved siden av aktiviteter for å fylle sommersesongen. Idrettsskolen vurderer også forebyggende folkehelse som satsingsområde i samarbeid med Fossanåsen. Etter en grundig prosess bestemte Kongsberg Automotive seg for å videreføre virksomheten i Rollag. Kanskje er det mulighet for å utvikle ny virksomhet lokalt som kan serve både KA og annen Kongsbergindustri med teknologisk kompetanse? Dette er ønskelig å utrede nærmere gjennom en forstudie. All utviklingsarbeid viser at det er lettere å skape nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter enn å starte helt nye. Vi ønsker derfor primært å satse på eksisterende næringsliv og bistå med kompetanseutvikling og å bygge samarbeid mellom bedrifter for å skape nye arbeidsplasser. Rollag er blant kommunene i Buskerud som har liten handelsomsetning pr. innbygger, til tross for at mange hytteeiere handler lokalt. Rollag har likevel hatt en bra handelsutvikling de senere årene. Videre utvikling av handel og service er viktige tema for stedsutvikling i Rollag og Veggli som vi skal i gang med. Gjennom åpne og inkluderende prosesser vil vi også arbeide med identitet og trivsel, møteplasser, boligtilbud og trafikkforhold. Rollag har lav arbeidsledighet. Ved siden av nye arbeidsplasser trenger vi også nye innbyggere, og vi har behov for et bedre og bredere boligtilbud. Rollag kommune vil foreta en gjennomgang av hvordan egen boligmasse blir forvaltet, som ledd i å gjøre det mer interessant å investere i boliger lokalt. For å gjøre det lettere å bo i Rollag vil vi også undersøke muligheten for å legge bedre til rette for pendling med pendlerbuss til Kongsberg. Buskerud fylkeskommune bevilger årlige midler til omstillingsarbeidet. Dette er egne midler og midler som staten stiller til disposisjon. Innovasjon Norge bidrar i tillegg med midler til spesielle prosjekter. Pengene brukes til administrasjon og omstillingsstyret, og til ulike fellesprosjekt. Bedrifter kan også søke om midler til bedriftsutvikling for å skape nye arbeidsplasser. Kommunestyret i Rollag er oppdragsgiver for omstillingsarbeidet, og har oppnevnt et omstillingsstyre som har i mandat å gjennomføre omstillingsarbeidet. Det er engasjert prosjektleder i 100 % stilling for omstillingsperioden. Du kan lese mer om Omstilling og nyskaping i Rollag på kommunens hjemmeside. Du kan også ta kontakt med prosjektleder Kjetil Heitmann på eller på telefon , 8 UNDER VARDEN nr

9 Nye skogbruksplaner Skogbruksplanene i Rollag er nå ca 10 år gamle og mye har skjedd i løpet av den perioden. Tiden er derfor inne til å lage nye planer. Nye planer vil kunne gjenbruke mye av dataene fra sist, samt at det høst 2011 ble kjørt lasertakst med fly over hele kommunen. Dette gjør at volumene i nye planer blir mye bedre en tidligere og til en lavere kostnad! All næringsvirksomhet krever en plan. Dette gjelder ikke minst i skogbruket, hvor beslutninger som tas i dag får konsekvenser langt inn i framtida. Skogbruksplanen er: Systematisk oversikt over skogressursene på eiendoms og bestandsnivå. En god oversikt over miljøressursene på eiendommen Skogbruksplanen er en driftsplan for forvaltning av eiendommens- skog og miljøressurser. Viktig hjelpemiddel ved eiendomsoverdragelse Det vil også være mulig å få planen på digital form og kart på GPS Hva koster en skogbruksplan Prisen vil være avhengig av hvor mange som bestiller plan. Desto flere som bestiller desto flere vil dele på kostnadene. En vil også få et betydelig tilskudd fra fylkesmannen til å utarbeide planen. Det vil være mulig å dekke hele egenandelen med skogfond med skattefordel. En ser for seg en grunnpris på kr. 1500,- pr eiendom og en variabel pris for produktivt skogareal (det blir ikke utarbeidet plan for uproduktive/verna områder). I Nore og Uvdal kommer prisen til skogeier på ca 7 kr/daa, ved en bestillingsprosent på 50. Takstutvalg Det er opprettet et takstutvalg i Rollag som skal arbeide videre med planene. Dette er: Sigurd Storemoen, Gunhild Sole Fossan, Åsmund Pålerud (skogeierlaget), Jan Tore Fuglerud (Viken Skog), Rune Groven (Fylkesmannen i Buskerud), Ellen Skarsten (Rollag kommune). Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Planbestillinger vil bli i mars/april. Plan ferdig til levering skogeier, mai 2013 MELDINGER Ring 112 hvis du kolliderer med dyr Om det er elg, rådyr, grevling eller annet, har du plikt til melde fra til politiet snarest. Merk stedet for påkjørselen godt synlig, eller vent til noen fra viltmyndighetene kommer. Det er viktig å komme i gang raskt med ettersøk hvis dyret er alvorlig skadet. Vi har hatt tilfeller der trafikkskadde dyr er funnet døde langs veien uten at det er gitt melding om påkjørsel. Slike saker blir anmeldt til politiet. Utsendelse av informasjon på E-post: Landbrukskontoret får nyttig informasjon på E-post som kan være aktuelt å videreformidle. Vi mangler imidlertid svært mange E-postadresser til aktuelle brukere. Dersom det er ønskelig med direkte videreformidling av aktuelt landbruksstoff ber vi om tilbakemelding på E-post til for registrering av din E-postadresse i vårt kunderegister. Rollag kommune LEIETRANSPORT Personer som har dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for bruk av snøscooter til leietransport i hytteområdene: NORDRE VEGGLIFJELL Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Nils og Odd Bekkeseth / Svein Bjørkgarden / Tore Eggerud / Halvor Halvorsen / Bjørn Erik Haugen Olav Svensrud Steffen Brevig SØRE VEGGLIFJELL Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka Knut Bakke / Thor-Arne Bjørkgarden / Tor S. Fulsaas / Alf Jensen Norsk Folkehjelp BLEFJELL Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Asbjørn Gjellerud / Sigurd Storemoen / Nils Anund Ødegården UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER Noen du kjenner? Her kjem det i ny gåte de kan gjetta på. Dei tre på tur med hest er frå venstre Margrethe Dehli, og Ragnhild Hov (seinare Nesset) men mannen i midten veit me ikkje, så veit du det så gje oss ei melding. Ellers kan det hende du kjenner deg att på bilde frå Veggli skule? Me trur dette er frå fyrste året på sentralskulen, og her er vel alle klassene med ser det ut for. Det kan hende du kjenner att nokon av lærarane på det andre bilde og? Det er frå venstre: O. A. Engen, Kristi Vindegg, Signe Ougland, Ivar Slåtto, Ragnhild Nesset og Arnhild Myran Kleiv. Ellers går dagane med skanning, og skriving av opplysningar om bildene. Så om du er inn på nettsida vår ser du at det heile tida kjem nye bilder. Me vil gjerne ha besøk, eller tilbakemelding på det me gjer. Og har du fleire opplysningar om bildene enn det som ligg på nettet, vil me gjerne høre om det. Med helsing Fotogruppa i Rollag FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Olav Brevig, Ole K. Strysse, Gunhild Aasen, Halvor Næsset. 10 UNDER VARDEN nr

11 MELDINGER UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER Nå kan vi legge mørketid, kulde og snø bak oss, og kose oss i solveggen mens vi hører vårens tegn rundt oss. Grønt gress, vårblomster og fuglekvitter er igjen å skue over hagen. Da er det godt å nyte tiden som er over oss med en fengende bok, og her er noen tips: Vårens boktips Englemakersken av Camilla Läckberg Dette er Läckbergs åttende bok i Fjällbackaserien, som mange lesere har ventet i spenning på! Det er 1974 og påske. På øya Valö utenfor Fjällbacka har en familie blitt borte, og ingen spor er å finne etter hva som kan ha skjedd. Ebba, deres ett år gamle barn er den eneste som er igjen. Mysteriet forblir uløst. Nå er Ebba voksen, og hun drar tilbake til Valö med mannen sin for å pusse opp barndomshjemmet og starte en liten Bed and Breakfast. Etter å ha mistet sin tre år gamle sønn, håper de på at dette vil hjelpe dem til å komme over sorgen. Men nesten før de får kommet i gang, prøver noen å tenne på huset deres, og da oppdages det også blod under gulvplankene i spisestuen. Snøbarnet av Eowyn Ivey Eowyn Ivey er tidligere prisvinnende journalist og fotograf, og er bosatt i Alaska med mannen sin og deres to barn. Snøbarnet er hennes debutroman, og er en vakker og eventyrlig historie som har fått svært god mottakelse og omtale. Vi befinner oss i Alska i Ikke et lett sted å lage seg et nytt liv, men ekteparet Jack og Mabel trenger å starte på nytt. De har aldri klart å få barnet de så sterkt har ønsket seg. Arbeidet med å rydde ny jord er tøft, og vinteren er lang og mørk. Men en morgen skimter de en liten blond jente som stadig viser seg i skogkanten ved gården deres. Etter mye tålmodighet klarer de å vinne jentas tillitt og vennskap. De ser etter hvert på henne som deres egen datter. Men Faina og hennes historie er ikke lett å forstå, og alt er ikke slik det gis inntrykk av. Sannheten om Faina vil forandre Jack og Mabel for alltid. Reisen hjem av Lori Lansens Lori Lansens tar pusten fra leserne med denne fantastisk romanen. Den har blitt en internasjonal besteselger og utgitt i 12 land, samt blitt nominert til flere litteraturpriser. Allerede har filmrettighetene til boka blitt solgt, og det er nok ikke lenge til den vil være å se på kinolerretet. 5 år gamle Sharla blir plassert hos sin nabo, den ensomme gamle kvinnen Addy Shadd, etter at hennes hvite mor forlater henne og reiser bort. Addy er en kvinne med et varmt hjerte, og de to blir fort gode venner. Vi får innblikk i Addys barndom, og hva hun har opplevd i sitt dramatiske liv. Som 15 åring blir hun gravid, og hun blir beskyldt for å ha forårsaket sin brors død. Dermed blir hun jaget ut av sin hjemby, Rusholme. På reisen vekk ifra Rusholme, opplever Addy både svik, lykke og grenseløs tragedie. Men samtidig har hun en følelse av at hun en gang skal vende tilbake, å reise hjem. Og når Sharla blir en del av Addys liv, begynner reisen. En gripende og rørende historie som man ikke bør gå glipp av. Ildvitnet av Lars Kepler Lars Kepler er et pseudonym for det svenske ekteparet Alexander og Alexandra Coelho Ahndoril som er bosatt i Stockholm. Deres første krimroman sammen, Hypnotisøren, ble en kjempesuksess, og ikke uten grunn. Dette er ordentlig god og gjennomtenkt krim som virkelig griper tak i leseren. Ildvitnet er deres tredje, av mulig åtte bøker. Så det er det mye topp krim vi har i vente i mange bøker fremover! Birgittagården er en institusjon for tenåringsjenter som har store psykiske problemer. En natt skjer et uhyggelig mord, og finsksvenske etterforsker Joona Linna blir satt på saken. All spor ser ut til å lede til ei stille jente som forsvant samme natt som mordet skjedde, Vicky. Etterforsker Linna undersøker bakgrunnen hennes og får seg en skikkelig overraskelse. Samtidig får politiet en telefon fra det spiritistiske mediet Flora Hansen, som vet ting om saken, ting som bare politiet vet. Det dyrbare av Linn Ullmann Linn Ullmann viser nok en gang at hun er en utrolig dyktig forfatter. Dette er en sterk og sår roman, om løgner, sorg og overlevelse, men også besettende og humoristisk. Jon Dreyer er en forfatter med skrivesperre. Han er gift med Siri Dreyer-Bordal, en dreven kokk og resturantinnehaver, men er stadig utro mot henne. Han tror at alt begynte da deres nitten år gamle barnepasser, Millie, forsvant uten et spor, for senere å bli funnet død. Siri må både stri med sin troløse mann, og sin egen mor, Jenny, som har begynt å drikke igjen etter å ha vært alkoholfri i tjue år. Verken mann eller kone vet hva de skal gjøre med sin datter Alma, som ingen av dem klarer å håndtere. Milles uforklarlige forsvinning preger dem alle, og en historie om kjærlighet og grådighet, samt hemmelige liv og smertefulle forbindelser, avdekkes gradvis. 12 UNDER VARDEN nr

13 MELDINGER Boka kommer Boka kommer ; et tilbud fra biblioteket og frivillighetssentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker, kan du ta kontakt med biblioteket og få bøkene levert på døra en gang i måneden. En oversikt over bibliotekets tilbud kan fåes dersom det er ønskelig. Ring biblioteket i åpningstiden for å bestille bøker. Åpningstider Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Fotokonkurranse med premier Det gode liv i Rollag Har du gode bilder fra Rollag som du har lyst å dele med andre? Rollag kommune utlyser en fotokonkurranse for alle innbyggere, hyttegjester og andre som har lyst til å delta. Åpningstider Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf e-post: Skaff deg Rollag bygdebok ÆTT OG GARD OG GREND 5 fantastiske bind som omhandler hele bygdas historie Kr. 1000,- pr sett / kr. 250 pr. bok Målet med konkurransen er å skaffe varierte bilder fra Rollag som kan brukes til kommunens informasjonsoppgaver. Bildene må kunne brukes fritt på kommunens nettside og i andre sammenhenger der kommunen har et informasjonsbehov. Bildene må være tatt lokalt, og vi ønsker bilder med ulike tema der det er lov å bruke fantasien og være kreativ for å ta gode bilder. Du trenger ikke å være profesjonell fotograf for å delta. Alle kan få til blinkskudd! Vi ønsker allsidige bilder av natur og landskap, tettstedene, folk og dyr, hverdagsbilder og bilder av severdighetene. Ta gjerne bilder av detaljer som andre ikke får øye på! Har du lyst til å delta? Bildene må være i jpg-format og bør ha minimum 1 Mb oppløsning. Send inn bildene til (legg bildene som vedlegg i e-posten) eller du kan levere inn bildene på CD eller på en minnepinne til servicetorget Rollag kommune. Frist for å sende inn bilder er 1. oktober Premiering: 1. Kr Kr Kr I tillegg blir det en publikumspris. Vi vil oppnevne en jury som plukker ut de beste bildene som blir lagt ut på kommunens hjemmeside for at publikum kan være med og stemme fram folkets favoritt! Det vil bli laget en utstilling med de beste bildene. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Åshild Stanghelle, eller Kjetil Heitmann, Alle bind er å få kjøpt på servicetorget, Rollag kommunehus Forfattere: Knut Hoff og Even Tråen Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre (Sven Grundtvig) Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Torsdag 23. februar møttes begge avdelingene i Rollag kommunale barnehage og hadde felles vinterdag. Felles vinterdag Elg, gaupe og rev-gruppene var i grillhytta/lysløypa. Ulike aktiviteter som bl.a skiskyting med erteposer, aking, skigåing og utforkjøring ble gjennomført denne dagen. Pølser til mat og fruktcocktail til frukt. Premieutdeling med diplom og pokal til alle fremmøtte. Ekorn og mus var i barnehagen der de hadde frilek inne fram til kl Da spiste de pølser. Etter mat gikk de ut hvor de akte og lekte med leker i snøen. De hadde premieutdeling med fruktcocktail, diplom og medalje til alle delakerne. Store og små koste seg i solen denne dagen og snøen holdt akkurat. Runa Huslende avd. styrer veggli 14 UNDER VARDEN nr

15 MELDINGER Siste nytt fra Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag Starten av denne vintersesongen har vært spennende fos oss her på fjellet. Takket være midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen har vi fått kjøpt inn masse nytt beredskapsutstyr, bl.a.: truger, kanoer, fjellski, skipulk, GPS er, skredsøkere, spader, hodelykter, sager, klatreutstyr, brekit, lavvo, primus og mye mer. Nå har vi mye nytt utstyr som øker aktivitetsnivå blant medlemmene og gjør hytte- og bygdefolk tryggere. Både hytte- og bygdefolket har også hjulpet oss økonomisk. En stor takk til alle. Ungdommen er viktig for oss å ha som medlemmer. Her hos oss er det mye friluftsliv og alle må samarbeide med hverandre. At vi har så god rekruttering av de unge gjør at de får lang opplæring og sitter med gode kunnskaper innen sambandsdisiplin, kart og kompass, førstehjelpskunnskaper og bare det å ferdes i fjellet. Ikke minst det å kunne få ungdommen til å være med helt frivillig og bidra er en stor ting. På østlandet er vi en av de desidert største innenfor fjellredning, med bakgrunn av alt av det moderne utstyret vi har og den gløden de frivillige her hos oss har. Vi tar fortsatt på oss hyttetak måking og vi hvis du trenger transport eller andre tjenester, så er det bare å ringe vår beredskapstelefon for booking. I laget vårt har vi flere godkjente førstehjelpsinstruktører. Trenger din bedrift kurs? Kontakt oss. Vi setter alle vårt samarbeid med frivillige, lokale og andre aktører høyt. Er det noe du tenker at vi kunne få til sammen? Ta kontakt. Som i fjor sliter vi med snømengden for å kunne fullføre sesongen med snøscooter ut påsken også i år. Hvis det ikke kommer mer snø, så bortfaller dessverre vår påskevakt på vakthytta vår på Sunntjønn. Dette syntes vi er veldig trist og vi mister dyrebare inntekter. Men vårt beredskapsnummer er operativt hele året hvis du skulle trenge hjelp. Vi er alltid i beredskap og vi er til for deg. Vi ønsker alle en riktig god påske! Husk at dere kan følge oss på facebook. Der legger vi ut bilder og du kan bli med i vår gruppe for å få mer informasjon om hva vi driver med. Scann denne QR-koden med smarttelefon for å gå inn på vår hjemmeside! (Last ned gratis app: I-nigma i appstore/android market for å scanne). Hilsen Styret Husk at vår beredskapstelefon er døgnbemannet hele året! Vår telefon: UNDER VARDEN nr

16 MELDINGER/ANNONSER Vevas sin målsetning er å verne mot forurensing - spille på lag med naturen - bidra til økt trivsel og kvalitetstid på fjellet! Kontorsted: Numedalstunet, Veggli Sentrum. Epost: 16 UNDER VARDEN nr

17 ANNONSER LOTTO OG TIPPING Åpningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl UNDER VARDEN nr

18 Alle foto: Hilde Grymyr Vegglifjellrennet Etter mange års opphold var det igjen klart for Vegglifjellrennet lørdag 25.februar. ROV IL og en stor gruppe frivillige la inn mye innsats på forhånd og under selve dagen for å få dette rennet på beina igjen. Og det lykkes! Dagen ble flott på alle måter, med godt vær og veldig bra deltakerantall! Over 400 små og store skiløpere var med og selv om et stort antall etteranmeldte skapte noen køer var folk positive og blide. Fellesstarten gikk også fint, bortsett fra et par stavbrekk som likevel ordnet seg da publikum lånte bort sine staver! Man kunne starte fra både nord- og sørsida på Vegglifjell, de fleste startet ved Veggli fjellstue, men noen meldte seg også på fra sørsida ved Sundtjønn. Det var også mulig å gå en kortere familieløype fra begge sider av fjellet. Vinnerne av turrennet ble Christian Gjertveit og Elisabeth Wigaard, som for øvrig også vant i 1984! Veggli fjellstue var åpen og fungerte som rennkontor i tillegg til kafè og afterskilokale, og her var det stinn brakke hele dagen! Utenfor var det arena for premieutdeling og mulighet for kjøp av grillmat. Takk til fjellstua for at de åpnet dørene denne dagen! I tillegg fungerte hytta til Norsk Folkehjelp som påmeldingssted og kiosk på Vegglifjell sør. Og folkehjelpa var også klare til innsats dersom noe skulle skje ute i løypa. Heldigvis var det ikke behov for store utrykninger denne dagen. En av dem som var med på å starte rennet i 1979 var Olav Jaren fra Veggli. Han var tilstede også denne gangen og ble hedret med blomster og gave for sin innsats for Vegglifjellrennet. Vi håper på like stor suksess neste år og anbefaler forhåndspåmelding for å slippe køene. Alle deltakere, sponsorer, publikum og alle frivillige takkes for at de bidro til at dette ble en utrolig flott dag! Se flere bilder, resultater m.m. på 18 UNDER VARDEN nr

19 UNDER VARDEN nr

20 MELDINGER Påsken er kirkeårets høydepunkt, og menighetene i Rollag og Veggli har et rikt og variert program for høytiden. GUDSTJENESTER Påsken i kirkene våre Søndag 15.april Rollag kirke kl Høymesse Etter gudstjenesten menighetenes årsmøte Offer: Egen menighet PALMESØNDAG er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem. Det samme folket som snart skal korsfeste ham, hilser ham med palmegrener og jubelrop. HVA SKJER? Messe på Vegglitunet kl Nattverd. Jubileumskonsert med Numedal gospelkor i Veggli kirke kl og kl PÅSKENATT: «Dette er natten da Kristus brøt dødens lenker, og seirende stod opp fra dødsriket». Når natten er på sitt mørkeste tenner vi det store Kristuslyset, og messer den store påskelovsangen. Tradisjonelt har påskenatt vært kirkens store dåpsdag, og fire konfirmanter vil bli døpt denne kvelden. En helt spesiell gudstjeneste. Søndag 22.april Veggli kirke, kl Sprell Levende Barn- og ungdomsgudstjeneste Offer: Trosopplæring Søndag 29.april Dalhøgd, kl Høymesse. Konfirmantene deltar Offer: Konfirmantprosjekt Søndag 6.mai Veggli kirke kl Høymesse Offer: Norsk misjon i Øst Søndag 13.mai: Rollag kirke, kl Høymesse. Konfirmantjubileum Offer: Menighetsarbeid Torsdag 17.mai: Veggli kirke, kl Familiegudstjeneste Numedal Gospelkor deltar Offer: Menighetsarbeid Kl har vi 17.mai-fest i Rollag kirkestue kl SKJÆRTORSDAG er dagen for innstiftelsen av nattverden. Samtidig er det kvelden da Jesus ble forrådt, den siste kvelden han fikk oppleve. Som forberedelse til langfredag blir lys, blomster og duker fjernet fra alteret etter at messen er slutt. HVA SKJER? Messe i Fjellkirken kl Nattverd. Etter messen er alle invitert til et enkelt kveldsmåltid. LANGFREDAG: Ord og toner forstummer. Vi står ved avgrunnen. Lidelsesfortellingen fra Markusevangeliet blir lest. Det blir ingen instrumentalmusikk denne dagen, men en mannskvartett deltar med sang. HVA SKJER? Pasjonsgudstjeneste i Rollag kirke kl Velkommen til SØNDAGSSKOLE Annenhver søndag har vi søndagsskole i Rollag kirkestue fra kl kl Gunhild og Hilde forteller kjente historier fra Bibelen, og det er sang og lek. Alle barn er hjertelig velkomne. HVA SKJER? Påskenattsmesse i Veggli kirke kl Dåp av konfirmanter. Nattverd. 1. PÅSKEDAG: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Det er håp i dødens verden, og vi samles til stor festgudstjeneste. Alteret dekkes igjen med blomster. Lovsangen får atter lyde. Det blir deltagelse av trompetsolist. HVA SKJER? Festgudstjeneste i Rollag kirke kl Nattverd. 2. PÅSKEDAG er avslutningen påskehøytiden og påskeferien for mange. Vi roer ned og lader opp til ny arbeidsuke med «Åpen kirke», en kveld preget av sang, musikk og løse skuldre. HVA SKJER? «Påsken i ord og toner» i Veggli kirke kl Numedal gospelkor deltar. Søndag 15.april Søndag 29.april Søndag 13.mai 20 UNDER VARDEN nr

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Bygdetunet trenger omvisere

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Karis glass og keramikkverksted Kari Bjørnsrud 3628 Veggli - Tlf. verksted: 32 74 67

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. PÅSKEN 2006 Foto:Vidar Skreprud NØDMELDINGS- SENTRALEN Grafisk design: Reklamemakeriet Ordførers hjørne 110 BRANN 112 POLITI 113 LEGE Alle eiendommer er

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 ANNONSER/MELDINGER Merethes hår og hudpleiesalong VEGGLI NÆRINGSPARK Nå er tiden inne

Detaljer

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 2 3 På norsktoppen årets første utgave av På Norsktoppen, har vi valgt å fokusere på I omdømmebygging og det gode liv. Det viser

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr. 1 Januar 2009 akupunktur i aremark Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Unn Merete Lie driver med akupunktur og massasje. Side 6 og 7 MØTe for folket Mange rømsjinger møtte opp på

Detaljer

Ny kafé åpner på Berkåk

Ny kafé åpner på Berkåk FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Ny Rennebukatalog I disse dager er den nye Rennebukatalogen i salg. Det er som før Lions Club Rennebu og Røde Kors Besøkstjenesta som er utgivere. Den nye katalogen er blitt

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG

ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Nr.11 Desember 2010 Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG 2 AvisA GrenselAnd desember 2010 desember 2010 Aremark Innbyggere: 1.424 Areal: 321 km² Kommunesenter: Fosby Ordfører: Tore Johansen

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer