TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport"

Transkript

1 RAPPORT

2 TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport

3 Herregårdens syv rom Schæffergården utenfor København var helgen mai 2006 arena for utradisjonelle opplevelses- og kunnskapsdager. Dette var det femte i serien av årlige Tvilsarrangementer, og det andre som var spunnet rundt en litterær akse. Mens man i 2004 fokuserte på Holberg, var Henrik Ibsen omdreiningspunktet denne gangen. Tvivl 2006 var likevel ikke et litteraturvitenskapelig seminar, snarere et refleksjonssamvær om psykiatri, pedagogikk, rus, kunst, menneskerettigheter og humanitet i det 21. århundre. Arrangørene vil si seg svært godt fornøyd med Tvilsdagene Det omfattende konferanseprogrammet ble gjennomført med marginale endringer, slik det allerede i januar ble angitt i det trykte programmet. Økonomisk sett kom også dette store fellesløftet ut i balanse i forhold til budsjett. Tilbakemeldingene i etterkant har vært meget positive: Et smidig samarbeid med Schæffergården, flotte foredrag, aktuelle debatter og et kunstnerisk flettverk av høy kvalitet har gitt deltakerne påfyll, inspirert og manet til ettertanke. Vårt anliggende var dette: Hvordan kan tvilen - satt opp Veien videre: Under TVIVL ble det skapt et møtested mot skråsikkerhet - være et nødvendig middel til forand- hvor deltakerne også ble klar over at dette er et nettverk ring, både på det personlige plan og i samfunnslivet? i utvikling og en stadig pågående prosess. Og flere av Arrangørene bak Tvivl ser ikke tvilen som en vet ikke posisjon, heller ikke en endestasjon, hvor alt blir relativt, oss skal videre. Neste års arrangement Zweifel 2007 Anerkjennelse, planlegges i Berlin, dagene 3.-6.oktober. eller hvor vi fraskriver oss ansvar. Vi ser tvilen som en Men i foreliggende rapport er det TVIVL 2006 som skal helt nødvendig sløyfe på veien mot et valg. Og er man beskrives, både i forhold til intensjoner og oppnådd resul- først åpen for at det kan finnes flere alternativer, stormer tat. man ikke frem med såkalt Klart svar!, i blind rettroenhet. Med en slik profil var det et mål at dagene også skulle ha tverrfaglig deltakelse. Og slik ble det. Gjennom tre solfylte Bergen / København, juni 2006 Sverre Chr. Wilhelmsen Per Ivar Vaagland Prosjektkoordinator Wilhelmsen Kulturformidling Generalsekretær Fondet for dansk-norsk samarbeid dager lot nærmere 150 deltakere seg berike, utfordre og bevege i alle ordets betydninger. TVIVL RAPPORT side 3

4 4 TVIVL RAPPORT Sjeldan har eg tatt med meg så mange tankar heim til å leve vidare på!

5 INNHOLD: 1.Arrangørene...s. 6 2.Disse kunne man møte...s. 7 3.Bakgrunn og opplegg...s. 9 Invitasjonen Sted Med dikteren i friluft Hollenderkretsen Det Norske Theater Formidling Utstillingen Ibsens øye 4. Programmet Herregårdens syv rom...s. 12 Sandviks samlede...s Deltakeroversikt...s Evalueringer Fra deltakerne...s. 19 Fra arrangørmiljøene...s Det vidunderligste - tekster om Noras valg...s Basisopplysninger - kreditering...s. 27 TVIVL RAPPORT side 5

6 T VIVL SCHÆFFERGAARDEN, KØBENHAVN, Arrangører: Fondet for dansk-norsk samarbeid, Norges Røde Kors, Stiftelsen Bergensklinikkene, Ibsen 2006 Bergen, Borgestadklinikken og Det norske Utenriksdepartement. I samarbeid med Utdanningsakademiet, Raftohuset og Ibsensentret. Prosjektledelse: Wilhelmsen Kulturformidling. Sverre Chr. Wilhelmsen 1. ARRANGØRENE Fondet for dansk-norsk samarbeid Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet eier og driver Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo. Fondet har bl.a. spesialisert seg på seminarer og konferanser, studieopphold, utstillinger, forskningsprosjekter og bokutgivelser. Kontaktperson og medlem av arrangørgruppen: Generalsekretær Per Ivar Vaagland, tlf , Norges Røde Kors Norges Røde Kors er landets største frivillige, humanitære organisasjon. Sentralt i arbeidet står omsorg og beskyttelse for mennesker som ufrivillig er tvunget på vandring. Millioner er drevet på flukt av krig og konflikt eller på grunn av katastrofer. Hvordan hjelper vi disse menneskene når de er i nød - og hvordan møter vi dem når de kommer til Skandinavia? Per Gautvik, tlf , Stiftelsen Bergensklinikkene Stiftelsen Bergensklinikkene er et regionalt og nasjonalt kompetansesenter. Sentralt står behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, samt forebygging, forskning og undervisning. Et grunnelement er den gode og klargjørende samtalen, i et tverrfaglig miljø. Stiftelsen deltok under Tvilsdagene i Bergen 2003, Tvivl 2004 og Tvilsdagene Undervisningssjef Arne Klyve - tlf , Spesialkonsulent Berit Bareksten, no Ibsen Bergen Ibsen Bergen har som formål å markere Bergen som Ibsenby i det nasjonale jubileumsåret. Men Ibsen ble aldri bergenser, ei heller noen trofast nordmann. Man så det derfor som naturlig også å ta turen til København for å reflektere over Ibsens tvil - og vår egen. Daglig leder Siri Meyer, tlf , Borgestadklinikken kompetansesenter Borgestadklinikken er Helseregion Sørs kompetansesenter for rusrelaterte problemer, og har i tillegg nasjonalt ansvar for feltet Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med barn. Kjernevirksomheten er å bidra til opprettholdelse og videreutvikling av kompetanse om rusrelatert problematikk for personell både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, herunder bidra til å være delaktige i utforming av forebyggende arbeid og aktiviteter. Spesialkonsulent Siri Svenkerud tlf , Kgl. Norsk Utenriksdepartement Utenriksdepartementet koordinerer den offisielle Ibsensatsningen i utlandet, og kanaliserte under Tvilsdagene sitt engasjement gjennom Kgl. Norsk Ambassade i København. Ambassaderåd Cecilie Willoch tlf , Wilhelmsen Kulturformidling Ledet planleggingen og gjennomføringen av Tvivl Prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen stod også bak Tvilshelgen i Bergen 2003, konferansen Tvivl på Schæffergaarden i København våren 2004 og Tvilsdagene 6 TVIVL RAPPORT

7 Hamar/Lillehammer, høsten tlf , no Arrangørgruppen sørget for det økonomiske fundamentet, og representerte med sin tverrfaglighet også ulike perspektiver mht. det innholdsmessige grunnlaget. I arbeidet knyttet man også til seg som samarbeidspartnere: Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo, Utdanningsakademiet, Stiftelsen Egil Raftos Hus, 2. DISSE KUNNE MAN MØTE Vigdis Finnbogadottir Islands president Da hun ble valgt, var hun første kvinnelige demokratisk valgte statsoverhode i verden. Utdannet i Frankrike, teatersjef for Reykjavik byteater Goodwill -ambassadør for språk i Unesco. Kåre Willoch Samfunnsøkonom. Statsråd 1963 og , formann og parlamentarisk leder for Høyre, Stortingsrepresentant , statsminister , senere bl.a. fylkesmann i Oslo og Akershus. En av norsk samfunnsdebatts mest reflekterte aktører. Finn Skårderud Psykiater og forfatter. Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. Medforfatter teateroppsetning om Quisling, høsten Jan Lindhardt Tidligere professor ved Aarhus Universitet, biskop over Roskilde Stift siden Forfatter av 15 bøker, bl.a. om Machiavelli, om retorikk og om de syv dødssynder. Atle Kittang Professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, også tilknyttet Senter for Ibsen-studier, Oslo. Forfatter av bl.a. Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner (2002). Toril Moi James B. Duke Professor of Literature and Romance Studies ved Duke University, North Carolina, USA. Bokutgivelse 2006: Ibsens modernisme. Tore Frost Filosof ved Universitetet i Oslo. Sokratiker, med Den åpne samtale som et livsvarig engasjement. Ferske inntrykk fra halvårig pilegrimsreise. Tom Remlov Leder for produsentutdanningen, Den norske filmskolen. Regisserte Quisling (Teater Ibsen/Nationaltheatret) i høst, og er nå i forproduksjon med spillefilmen Tro. Manus: Krzysztof Piesiewicz (Rød, Hvit og Blå). Morten Jostad Skuespiller, dramatiker og litteraturformidler. Tekst- og dramaturgikonsulent for tvilsarrangementene Sentral aktør i Ibsenåret. Joen Bille Skuespiller, leder av skuespillinjen på Statens Teaterskole, har spilt på alle københavnske scener. Populære foredrag og opplesninger om sine forfedre: Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson - krydret med familiehistorier og anekdoter. Ivo de Figueiredo Historiker og forfatter. Denne våren aktuell med ny Ibsenbiografi. Skriver i tillegg en annerledes Ibsenbok til bruk i skolen, som han også presenterte under dagene. Benny Lihme Forfatter, redaktør for tidsskriftet Social Kritik. Opptatt av rap som en særlig rytmisk form for lokalt (ghetto)centrisk og globalt ensartet språk. TVIVL RAPPORT side 7

8 Preben Brandt Dr. med, psykiater, formann i Rådet for Socialt Udsatte. Leder av prosjekt Udenfor. Ingrid Nielsen Førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Særlig opptatt av språk, sansning og erfaring i moderne europeisk litteratur. Siri Meyer Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og daglig leder av Ibsen 2006 Bergen. Fersk utgivelse: Ibsen på frifot. Erling Dahl jr. Musikkpedagog og formidler, programdirektør for Festspillene i Bergen. Tidligere direktør ved Edvard Griegs Museum, Troldhaugen. Gro Sandvik Musiker, med forkjærlighet for troll. Har vokst opp med Ibsen, og trakterer det samme instrumentet som Hjalmar Ekdal: fløyte. Tau Gundersen Artist, kunstner- og rapnavn Taur. Stod i H.C.A-året 2005 bak prosjektet Rap - sa den grimmme Ælling. Medvirket i sesjonen Mørkeloftet. Marianne Zibrandtsen Gymnasrektor i Gentofte, har skrevet om dansk, norsk og svensk litteratur i Den Danske Encyklopædi, styremedlem Fondet for Dansk- Norsk samarbeide siden Formann for de danske rektorer Arne Klyve Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene. Aktiv kronikør og debattant. Tildelt Fagrådets pris 2005 fra Fagrådet innen rusfeltet i Norge. Gisle Kavli Daglig leder Telemark Røde Kors. Har arbeidet mye med Røde Kors verdigrunnlag, historie, mandat og etiske dilemmaer. Berit Bareksten Sosiolog, tilknyttet Kompetansesentret og Forskningsavdelingen i Bergensklinikkene. Redaktør av KraftVERK - dikt og kortprosa. Cecilie Willoch Ambassaderåd, København. Mottok Livsvernprisen 2006 for sitt engasjement for funksjonhemmedes verdi i debatten om sorteringssamfunnet. Sverre Chr. Wilhelmsen Kulturentrepenør, skribent og arrangør, seniorkonsulent i Raftohuset i Bergen. Koordinator og ordstyrer for Tvilsarrangementene Avbud på oppløpssiden: Linn Ullmann og Bentein Baardson meldte avbud til konferansen. Kåre Willoch 8 TVIVL RAPPORT

9 3. BAKGRUNN OG OPPLEGG INVITASJONEN Arrangementshelgen - primo mai - gjorde at vi ventet med utsendelse av invitasjoner til etter nyttår På trykk og på nettet ble publikum da møtt av følgende velkomsthilsen: Som en del av Ibsenåret 2006 inviterer vi til tvilsdager på Schæffergården i København. Vi vil arbeide med tvilen som den motsatte posisjon av skråsikkerhet, og tvil som et nødvendig middel til forandring både på det personlige plan og i samfunnslivet. Til en slik refleksjon og diskusjon, kan det vanskelig tenkes et mer ladet utgangspunkt enn Henrik Ibsens forfatterskap og hans livserfaringer. Som ung dikter har han inntrengende og brutalt beskrevet den destruktive tvilen i verker som Kongs-Emnerne og Brand. Siden, da Ibsens tvil på seg selv var overvunnet, sto veien åpen for den moderne dramatikeren, han som med tvilerens granskende blikk undersøker samfunnsforhold, moralspørsmål eller kvinnens stilling i samtiden. Hele rekken av nutidsdramaer er båret oppe av den spørrende, dynamiske og frigjørende tvilen. Utfordret av Ibsens gjennomborende blikk på alt menneskelig omkring oss, ønsker vi velkommen til en tverrfaglig refleksjonsarena med søkelys på psykiatri, pedagogikk, rus, kunst, menneskerettigheter og humanitet i det 21. århundre. Ibsens dramatiske teknikk går gjerne ut på å isolere de handlende personer i lukkede rom eller på avsondrede eiendommer. Vi vil tilstrebe noe av den samme avsondrethet under disse tvilsdagene, og lar Schæffergården være vår sceniske arena, der deltakere, foredragsholdere og kunstnere er utlevert til hverandre i Herregårdens syv rom. Vi tror det vil bli dramatikk av det. Hollenderkretsen Over:Gro Sandvik spiller deltakerne inn. Under: Tom Remlov STEDET Arrangementet gikk av stabelen på Schæffergården i Gentofte, nord for København. Dette en den danske basen for Fondet for dansk-norsk samarbeid, som i Norge eier TVIVL RAPPORT side 9

10 og driver Lysebu. Stedets historie går tilbake til 1755, hvor hofsnekkermester Diederich Schæffer oppførte den staselige hovedbygningen i en enkel senbarokk stil. Senere skiftet eiendommen hyppig eiere og nådde først sin fulle glans da den i 1909 ble overtatt av prins Harald, en bror til kong Christian X av Danmark og kong Haakon VII av Norge. I 1950 kjøpte Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid Schæffergården og innredet bygningen til et møtested for nordmenn i Danmark. Et tilbygg i 1972 gjorde at man også begynte med kurs- og konferansevirksomhet. I 2001 kjøpte Fondet en annen historisk bygning like ved, Villa Helene, oppført Både denne og Schæffergården er i dag i bruk til danske og norske stipendiater og til seminarer og konferanser. Både arkitekturen, innredningen med danske snedkermestermøbler og den faste utstillingen av maleriene av Sven Havsteen-Mikkelsen gjør hovedbygningen her til en kulturperle. Under Tvivl var hele kapasiteten på 150 deltakere fullt utnyttet. I auditoriet foregikk det meste av arrangementet. Et storformatbilde av Oddleiv Apneseth - valgt til Årets bilde i Norge, med motiv fra daglig arbeid på restene en smadret barbersalong i Pakistan - var hengt opp som en sentral del av scenografien. Bildet stod først på trykk i vår brosjyre. Grupperommet P3 ble ved hjelp av podier og medbrakt teknisk utstyr fra Det Hemmelige Teater i løpet av fredag ettermiddag bygget opp til vårt eget teater, Det Norske Theater. Grupperommet P2 ble brukt til samtaleforumet Hollenderkretsen, med publikum sittende mot de store, åpne vinduene - på stoler, eller på podier og på gulvet. MED DIKTEREN I FRILUFT Til tvilsdagene hadde Morten Jostad planlagt en del meditasjonssteder med Ibsen-tekster. Man støtte på dem i parkanleggene omkring Schæffergården, langs Hollenderdammen og ved Villa Helene. Dette var tenkt som vandringer den enkelte deltaker kunne foreta på egen hånd, til ettertanke og til utvikling av temaene i Herregårdens syv rom. Her var tekster fra Fruen fra havet, Lille Eyolf og andre skuespill, og fra brev og dikt. I det vakre og varme vårværet - med full sommertemperatur - var det ikke til å undre seg over at disse tekststasjonene, med tekstutvalg av Jostad selv og sinnrikt snekret av Audun Gjermstad, ble svært populære. HOLLENDERKRETSEN var en gruppe diskusjonslystne, unge intellektuelle som møttes til meningsutveksling og selskapelighet i Norges lille hovedstad, Kristiania. Her fant Ibsen et stimulerende miljø og en kjærkommen avveksling i de vanskelige årene som teatersjef i hovedstaden ( ). Hollenderne var store beundrere av Ludvig Holberg, og ga hverandre gjerne oppnavn etter Holberg-komedier. Ibsen ble hetende Gert Westfaler etter den snakkesalige barberen av samme navn. Dikteren fra Skien har ikke alltid vært taus og innesluttet. Under konferansens løp var Hollenderkretsen det åpne debattforum som etter innleggene i hvert rom nøstet opp trådene fra innleggene, eller spant videre på dem, i nye samtaler og innlegg. Våre Gert Westfalere var i de fleste tilfeller hentet fra arrangørgruppens rekker. DET NORSKE THEATER i Bergen ble grunnlagt av fiolinvirtousen Ole Bull i1850. Allerede året etter engasjerte han den unge, ukjente Ibsen som dramatiker og sceneinstruktør. Teatret i Bergen ble en ypperlig skole for Ibsen, på tross av flere nederlag og regelrette fiaskoer. I de 12 årene som praktisk teatermann Audun Gjermstad: Teatersjef for Det Norske Theater på Schæffergården 10 TVIVL RAPPORT

11 i Bergen og Kristiania arbeidet han vekselvis som dramatiker, instruktør, scenograf, inspisient og teatersjef. Tvivl-utgaven av Det Norske Theater var fredag kveld arena for Morten Jostads forestilling Jeg kan ikke skrive brev, mens Joen Bille kvelden etter fremførte På vidderne her. Samme kveld spilte også Morten Jostad på plenen - med lyskaserne fra teatret vendt ut mot dammen - sin egen sammenstilling av Brand i dialog med Peer Gynt. FORMIDLING Den trykte brosjyren Mens det i 2004 ble besluttet at alt informasjonsmateriell for Tvilshelgen i København skulle gå i dansk språkdrakt, valgte man denne gang å bruke norsk. Men i tråd med dansk språk og Ibsens egen rettskrivning ble arrangementet markedsført under vignetten TVIVL. Åse Huus grafiske uttrykk og fotos av Oddleiv Apneseth, ble benyttet også under TVIVL. Dette skapte gjenkjennelse og kontinuitet. Folderen fulgte opp innarbeidet grafikk fra årene , men forsidemotivet ble denne gangen tilført Ibsens portrett. Den ble trykket i et antall av stk, og forelå medio februar. I hovedsak ble den distribuert direkte gjennom arrangørmiljøene i løpet av de neste ukene. Elektronisk informasjon En vesentlig del av informasjonen om arrangementet foregikk elektronisk med utgangspunkt i Fondets hjemmesider og Det ble tidlig sendt ut nyhetsmail til tidligere TVIVL-deltakere, og etter at programmet var lagt ut på hjemmesidene ble det med jevne mellomrom sendt ut elektroniske invitasjoner og nyhetsbrev til et aktuelle deltakere. Etter at påmeldingene hadde kommet inn, ble de påmelte hele tiden fulgt opp med elektroniske nyhetsbrev. Det elektroniske påmeldingsskjemaet fungerte etter intensjonene, og så godt som alle deltakerne benyttet seg av denne påmeldingsmåten. Publikum tar plass i Det Norske Theater Gro Sandvik Plakat og annonsering I motsetning til sist arrangementet ble avviklet i København (2004), valgte man denne gangen å ikke produsere en egen plakat. Annonsering slo også inn via Utdanningsakademiets nettsider og publikasjoner allerede fra januar av. Ut over dette ble ikke arrangementet markedsført gjennom annonser i aviser eller blader. UTSTILLINGEN IBSENS ØYE I vandrehallen på Schæffergården kunne man under Tvivlarrangementet også få med seg utstillingen Ibsens øye, koordinert av Det kgl. Utenriksdepartement i Oslo: Å dikte er å se, hevdet Ibsen, og i hans dramatikk er det alltid enkeltindividene og det levde liv som står i fokus for blikket. Ibsen skildrer konflikter og eksistensielle kriser som hver og en av oss gjennomlever. Samfunnet med sine krav og føringer angir alltid rammen og bakteppet for handlingen. Samfunnet er summen av alle enkeltindividene som lever der, deres handlinger og valg. Hensikten med denne utstillingen har vært å vise nettopp de samfunnspolitiske sider ved Ibsens forfatterskap slik de fremstår som aktuelle i dag. Tekstforfatterne fra høyst forskjellige miljøer har det til felles at de alle er engasjerte samfunnsmennesker og inntar ulike roller i vårt demokrati. Vi møtte filosofen, miljøaktivisten, forfatteren, journalisten, politikeren, alle invitert til å spinne videre på temaene med utgangspunkt i gitte passasjer fra Ibsens skuespill. Utstillingen inneholdt 9 kuber på 70x70 cm, med innvendig lys, og varierende høyde fra 60 til 210 cm, og gled på en utmerket måte inn i helgens forløp, både tematisk og formmessig. TVIVL RAPPORT side 11

12 4. PROGRAMMET DAG FOR DAG HERREGÅRDENS SYV ROM Ibsens dramatiske teknikk går gjerne ut på å isolere de handlende personer i lukkede rom eller på avsondrede eiendommer. Vi tilstrebet noe av den samme avsondrethet under disse tvilsdagene, og lot altså Schæffergården være vår sceniske arena, der deltakere, foredragsholdere og kunstnere var utlevert til hverandre i Herregårdens syv rom. Og i tillegg til dette inneholdt programmet visse forværelser, nemlig entréen (åpning fredag), trappeløpet (lørdag morgen) og balkongen (søndag etter frokost). Sverre Chr. Wilhelmsen, koordinator og prosjektleder for Tvilsarrangementene , var mediator og los under programmet disse dagene. Den kunstneriske ledelsen var ved Morten Jostad, som sammen med prosjektleder også har utviklet den skreddersydde dramaturgien for disse dagene. Fredag 5. mai Atle Kittang og Morten Jostad i Hollenderkretsen Morten Jostad som Ibsen i forestillingen Jeg kan ikke skrive brev 12 TVIVL RAPPORT

13 Lørdag 6. mai Finn Skåderud om å tvile på seg selv - Ibsen og selvmordet Joen Bille leser På Vidderne i Det Norske Theater TVIVL RAPPORT side 13

14 Søndag 7. mai Vigdís Finnbogadóttir Morten Jostad spiller Peer Gynt ute under nattehimlen på Schæffergården Hollenderkretsen med Siri Meyer, Ivo de Figueiredo og Marianne Zibrandtsen 14 TVIVL RAPPORT

15 Sandviks samlede På vår vei gjennom rommene fikk vi også få selskap av fløytist Gro Sandvik. Hun tolket Ibsen på sin måte, og gjennom dette kommenterte hun også programmet. De stykkene hun spilte er her listet opp i den rekkefølgen de ble fremført. John Corgliano: Rottefanger-tema fra Pied Piper Fantasy Edgar Varese: Density 21,5 Atli Heimir Sveinsson: Natt-toner (fra 21 klingende minutter for solo fkøyte) Atli Heimir Sveinsson: Kvinne-toner (fra 21 klingende minutter for solo fløyte) Harald Sæverud: Rondo Amoroso Folketone Halligdal: Ingen vinner frem til den evige ro Atli Heimir Sveinsson: Manns-toner (fra 21 klingende minutter fro solo fløyte) C.Ph.E.Bach: Adagio (fra solo-sonate a-moll) Sverre Bergh: Pan Øystein sommerfeldt : Vårlåter Da lykkeliten kom til verden Claude Debussy: Syrinx Atli Heimir Sveinsson: Regn-toner Harald Sæverud: Salme mot Bøygen Chr.W.Gluck: Melodie Morten Jostad: Peer Gynt ved korsveien Gro Sandvik TVIVL RAPPORT side 15

16 5.Deltakere Amlund, Anne Gro Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Andersen, Mette Bjerglund Snærildgård, 8300 Odder Arefjord, Nina Stiftelsen Bergensklinikkene, Postboks 297,, 5804 Bergen, Sentrum Aukrust, Marie Hovelstad 2335 Stange Bager, Inge IBOS Rymarksvej 1, DK-2900 Hellerup Bang-Larsen, Susanne Aalborg Seminarium Mylius Erichsens Vej 131, DK-9000 Aalborg Bareksten, Berit Stiftelsen Bergensklinikkene, postboks 297, 5804 Bergen Bech-Knudsen, Iben Aalborg Seminarium Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg Berntzen, Rita Trillinggården Fysioterapi Trillinggården Fysioterapi, Litleåsveien 49, 5132 Nyborg Bille, Joen Statens Teaterskole Lille Strandstræde 20,, 1254 øbenhavn K Bjørlo, Berit W Universitetet i Bergen Bønesskogen 117, 5152 Bønes Brandt, Preben Prosjekt Udenfor Bredesen, Line Lambertseter videregående skol Cecilie Thoresens vei 6, 1153 OSLO Bretvin, Hilde Hvidsten Det nyttige Selskab Øvre Kalfarli 43, N-5018 Bergen Bruun, Hans Henrik Hammerensgade 3, 2. t.v., 1267 KBH. K. Brøyn, Tore Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Bugge, Aja Nordisk Kulturfond, St. Strandstræde 18, DK-1255 København K Buus-Jensen, Steen ANSA, Storgata 19, 0184 Oslo Bøe, Gerd Norges Røde Kors Sangenveien 23, 2317 Hamar Dahl, Erling Ibsen-kommiteen, Bergen Teatergaten 7, 5010 Bergen Daviknes, Trine Griegakademiet -HiB Landåssvingen 15, 5096 Bergen Dreyer, Olav J. S Stiftelsen Bergensklinikkene, Postboks 297 Sentrum, 5804 BERGEN Eeg, Ann-Kristin Hovi Lynghaug skole Kloppedalsv. 37 G, 5221 Nesttun Eiberg, Jette N. Zahles Seminarium Melchiors Plads, 2100 København Ø Eich, Jette Vangeledet 77, 2830 Virum Eidhammer, Tove Karina Rosenhof voksenopplæringssenter Jutulveien 30a, 0853 Oslo Eriksen, Lena Brunsell Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo, RES 17, U0101, 0858 Oslo Eriksen, Marianne SMI-skolen SMI-skolen, SSK,, Serviceboks 416, 4613 Kristiansand Eskelund, Birte Søndergade 27, Lohals,, 5953 Tranekær Fagerhaug, Therese Thyness Lambertseter vgs. Cecilie Thoresens vei 6, 1153 OSLO Figueiredo, Ivo de Harald Haarfagresgate 8B, N-1607 Fredrikstad Fivelstad, Arne J ohan Hjortsvei 16, 5081 Bergen 16 TVIVL RAPPORT

17 Flatby, Kari Østnorsk kompetansesenter,sykehuset Innlandet HF Sanderud Pos, 2312 Ottestad Frost, Tore Universitetet i Oslo Filosofisk institutt, Pb Blindern, NO-0315 Oslo Frostad, Kristin Iversen Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Galling, Ines Nord. Institut CAU Kiel Howaldtstraße 8, Kiel, Tyskland Gautvik, Per Norges røde kors Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Gjermstad, Audun Det Hemmelige Teater Hamningen 4, 2618 Lillehammer Gjerstad, Kristin Mjølan videregående skole Stollbakken 2, 8616 Mo i Rana, Norge Grimstad, Vibeke Borgestadklinikken, P.B. 1, sentrum, 3714 Skien Gundersen, Tau MC Andersen Helsingborggade 25, 2.tv., 2100 København Ø Hagenæs, Kjersti Bringebærstien 4, 1348 Rykkinn Halvorsen, Arild Altona Skole og Ressurssenter Strandgata 79, 4307 Sandnes Halvorsen, Marit Uldals videregående skole Rektor Steensplass 1, 4010 Stavanger a Haugan, Jørgen Københavns universitet Tjørnegårdsvej 17,DK-2820 Gentofte Helstad, Kristin Universitetsforlaget Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo Herrem, Marit Steindal skole Steindal skole, Steindalsveien 1, 7033 Trondheim Herstad, Harry Høgskolen Stord /Haugesund Klingenbergvegen,, postboks 5000, 5409 Stord Herstad, Torun Høgskolen Stord /Haugesund Klingenbergvegen,, postboks 5000, 5409 Stord Hilditch, Grethe Høgskolen i Oslo, Postboks 4 St. Olavs plass,0130 Oslo Hoel, Torlaug L. NTNU Schiøtz veg 4, 7020 Trondheim Hovde, Liv Nyborg skole Trondheim kommune, Nyborg skole, 7004 Trondheim Høvik, Peer Sorgenfrigate 33 A, 0365 Oslo Jensen, Wenche Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 Dilling Johannessen, Vibeke Stiftelsen Bergensklinikkene, PB 297, 5804 Bergen Jordal, Vigdis Hjertebank Bruksveien 28, 1367 Snarøya Jostad, Morten Det Hemmelige Teater Langesgate 26, 2609 Lillehammer Jørgensen, Eivind Vennesla vg.skole, Postboks 158, 4703 Vennesla Jørgensen, Inger Birkedalen 9, 2960 Rungsted Kyst Kavli, Gisle Norges røde kors Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Kessel, Kristiane Åsbygda, 3520 Jevnkaker Kessel, Thomas Åsbygda, 3520 Jevnaker Kittang, Atle Universitetet i Bergen, HF-bygget, Sydnesplass 9, 5007 Bergen Klyve, Arne Stiftelsen Bergensklinikkene, PB 297, 5804 Bergen Knoff, Randi Vartdal Stiftelsen Bergensklinikkene, PB 297, 5804 Bergen Krafft, Angelique Ord av krafft Andølingen 6, 3770 KRAGERØ Kvamme, Jan-Ivar Fjordgløttvn 13, 3530 Røyse la Cour, Kari de Kongssvingergt.9g, 0464 Oslo Larsen, Vibeke Skov Københavns Amt Stationsparken 27, DK-2600 Glostrup Leirvåg, Siv-Elin Stiftelsen Bergensklinikkene, postboks 297, 5804 Bergen Lihme, Benny Social Kritik Nansensgade 66, 1366 København K Lindhardt, Jan Roskilde Bispeembede Palæet, 4000 Roskilde Lohne, Bente Alphaville, Uranienborgveien 23, 0355 Oslo Meyer, Siri Ibsen 2006 Bergen, UiB, 5007 Bergen Midttun, Birgitte H. Holmenkollveien 10, 0376 Oslo Mikkelsen, Sidsel Heggen vgs. Postboks 504, 9485 Harstad Møbjerg, Anne Suhmsgate 20C, 0362 OSLO Moi, Toril Duke University 5415 Piney Bluff Court, Durham, NC 27705, USA Motzfeldt, Eva Marie Oppegårdsv. 71, 3148, Hvasser Myhra, Ann-Beathe Borgestadklinikken, PB. 1, Sentrum, 3714 Skien Neve, Lars Peter Rymarksvej 42, DK-2900 Hellerup Nielsen, Birgitte Lien Haderslev Seminarium Søndre Landevej 156, DK Sønderborg TVIVL RAPPORT side 17

18 Nielsen, Ingrid Universitetet i Bergen Seksjon for allmenn litteraturvitenskap Nyhus, Anne Blå Blå Kors Senter, Storgt. 38, 0182 Oslo Næsgaard, Erik Det Nyttige Selskab Wolffs gate 11, 5006 Bergen Oddvang, Bjørn Oppfølgingstjenesten, Heibakken 7, 8610 Mo i Rana Ottosen, Anne-Louise Københavns Universitet 2300 København S Paletz, David L Piney Bluff Court, Durham, NC 27705, USA Peterden, Kristine Haffgaard N. Zahles Seminarium Skovduestien 15, 2.sal, 2400 København NV Petersen, Hanne Brixtofte CVU Sønderjylland Rødegårdsvej 159, 5230 Odense Rasmussen, Evy Ann Heggen vgs. St.Olavsgt.91, 9406 Harstad Remlov, Tom Den norske Filmskolen Mogens Thorsens gt. 3, NO-0264 Oslo Riis, Helle StøpeSkien P.b 4, 3701Skien, Norge Ringkjøb, Mette Elisabeth Bringebærstien 4, 1348 Rykkinn Roth, Mette Fimreite Luftforsvarets Befalsskole, Postboks 632, 4656 Kristiansand Rønningen, Kenneth London Film School Sander, Sia Signe KUA, Vester Søgade 56, 5 th, DK-1601Kbh. V Sandvik, Gro Universitetet i Bergen PB 961 Sentrum, 5808 Bergen Skov, Ida Nordisk Kulturfond, St. Strandstræde 18, DK-255 København K Skærbæk, Eva Høgskolen i Østfold, 1757 Halden Skårderud, Finn Høgskolen i Oppland Storhove, 2626 Lillehammer Solberg, Liv Nelle Utdanningsforbundet Brattstø 11, 4990 Søndeled Steinsli, Marit Universitetet i Oslo, RES 42, H 0702, 0858 Oslo Stenseth, Turid Åsveien skole Fagertunv.2, 7021Trondheim Strand, Torill Høgskolen i Oslo, Pavelsgt. 6, 0454 Oslo Stølen, Torbjørg I la skole Ila skole, Mellomila 7, 7018 Trondheim Svenkerud, Siri Borgestadklinikken, PB. 1, Sentrum, 3701Skien Sæther, Astrid Senter for Ibsenstudier, Boks 1166, Blindern, 0316 Oslo Søbye, Ragnhild SMI-skolen, Serviceboks 416, 4613 Kristiansand Tirach, Cillie Motzfeldt Universite Perpignan Trefall, Eli Johan Hjortsvei 16, 5081 Bergen Treider, Benedicte Aschehoug forlag Binnevn. 2A, 0774 Oslo Tvinnereim, Ragnar Stiftelsen Bergensklinikkene, PB. 297 Sentrum, 5804 Bergen Vigdís Finnbogadóttir Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur Háskóla Íslands, Nýja Garði, 101 Reykjavík Vaagland, Eva Jakobson Norge 2005, Pb 2000 Sentrum, 0104 Oslo, Norge Vaagland, Per Ivar Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde Jægersborg alle 166, 2820 Gentofte Webber, Astrid van RADIO MØLLEÅ 2900 Hellerup Weltzien, Bjørg Västerboa - Nyskoga, S Torsby, Sverige Wigstøl, Jorun SMI-skolen, SSK,, Serviceboks 416, 4613 Kristiansand Wilhelmsen, Sverre Chr. Wilhelmsen Kulturformidling, Boks 1271, Sentrum, 5811Bergen Willoch, Anne-Marie Blokkav. 6 B, 0282 Oslo Willoch, Cecilie Kgl. norsk Ambassade Amaliegade 39, 1256 København K Willoch, Kåre Blokkav. 6 B, 0282 Oslo Zibrandtsen, Marianne Aurehøj Gymnasium Vilhelmhåbsvej 5, DK-2920 Charlottenlund Øiestad, Per Arne Ski videregående skole Holteveien 19 a, 1410 Kolbotn Aakerøy, Øyvind Advokat Postboks 80, 4991 Risør 18 TVIVL RAPPORT

19 6. TILBAKEMELDINGER DELTAKERNE HAR ORDET: Selv om weekenden hadde stått i tvilens tegn, hadde humøret vært høyt. Det var Vi vandrer med freidig mot som ble sunget ved avslutningsmiddagen. Siste dag var det imidlertid mange som bekymret seg over en andefamilies farefulle ferd fra redet i verandakassen i restaurantfløyen mot sikkerhet i Hollenderdammen. På vegne av arrangementsgruppen sendte Per Ivar Vaagland ut følgende hilsen umiddelbart i etterkant av arrangementet: Andemor sym no fornøgd rundt i Hollenderdammen med sine små. Lite anar ho kva som skjedde i Hollenderkretsen, Det Norske Theater og på alle andre plassar rundt omkring på Schæffergården sist weekend. Men vi glømmer det ikkje så fort. Og som ho vandrar vi på med freidig mot, styrkte av det vi lærte og opplevde i helga. Takk frå oss i arrangementsgruppa. Og reaksjonene lot ikke vente på seg: Takk for sist! Bildet av andemor var flott! Hun var nemlig det siste vi så før vi reiste. TORIL MOI Takk for en herlig og inspirerende weekend. Jeg ble over til mandag og nøt nok noen deilige timer på stedet. Takk for den fine historien om andemor også - den var jo helt i Ibsens ånd... BJØRG WELZIEN Det var gode dager for både kropp og sjel. SIDSEL MIKKELSEN Jeg må bare få si tusen takk for noen fantastiske dager. Både innholdsmessig og rammen dere la for oss var for min del noe av det mest utbytterike jeg har opplevd på mange år. Spesielt godt likte jeg den vekslingen som var mellom foredrag og samtalene i Hollenderkretsen. I tillegg ble jeg kjent med en masse hyggelige mennesker. Jeg ser frem til neste TVIVL i Berlin. JORUN WIGSTØL Takk for en berikende weekend på Schæffergården! ANNE MØBJERG OG PEER HØVIK Tak for en meget udbytterig weekend, der var fantastisk veltilrettelagt. HANNE Brixtofte pedersen Jeg ønsker også selv å uttrykke min takk for noen usedvanlige fine dager, både mht. program, vær og mat, og ikke minst hyggelige og - for å bruke dagens sjargong - spennende mennesker. Hadde flere interessante samtaler under oppholdet, både med folk jeg kjente fra før, folk jeg aldri hadde hørt om, og folk jeg kjente av navn og omtale, men aldri hadde sett på nært hold eller snakket med. Mange fine intellektuelle impulser å ta med seg til videre bearbeidelse og oppfølging, så TUSEN TAKK FOR MEG! BENTE LOHNE En hjertelig takk for vidunderlige dager med TVIL.Når jeg så i tillegg tok to dager ekstra i København så har det vært noe å leve på lenge -lenge. Kanskje helt til neste gang i Berlin? GERD BØE Tak for de tilsendte materialer og tak for nogle gode TVIVL-dage. Jeg synes, det var et vældig godt program. Den røde tråd med fløjtespilleren, Morten Jostad og hollænderkredsen fungerede godt og inspirerende. At man så havde fået lavet en aftale med andemor og hendes ællinger bidrog jo også til den gode stemning. BIRTE ESKELUND Tusen takk for et usedvanlig hyggelig arrangement i Scfæffergården i Danmark. Jeg følte meg veldig oppløftet og glad etter å ha vært med på dette. KRISTIN IVERSEN FROSTAD Det var to stimulerende og særdeles vakre dager! SONJA BOECK LID Takk for et flott arrangement! Selv om forventningene var store da vi fikk programmet, så overgikk nok gjennomføringen selv disse. Så en takk til dere alle både for innhold, rammen rundt og en profesjonell gjennomføring. ARILD HALVORSEN Takk for uforgløymelege dagar på Schæffergården - med rikeleg næring både for kropp og sjel. Det er stort å koma saman i ei slik tverrfagleg forsamling omkring dei store tema i livet, noko som gjev inspirasjon i kvardagen vidare! Med fortsatt ynskje om ljose og gode dagar for andemor med sine små, for heile det gryande nye livet og for oss alle! MARIE AUKRUST TVIVL RAPPORT side 19

20 En meget interessant og på alle måter deilig helg i Danmark. EIVIND JØRGENSEN Sjeldan har eg tatt med meg så mange tankar heim til å leve vidare på! Mange takk til alle dykk som har bidratt til det. TORLAUG LØKENSGARD HOEL Det var et flott seminar, og jeg har mye stoff til programmer. ASTRID VAN WEBBER Kjære dykk som gjorde denne helga til eit minne for livet. Det var nokre fantastiske dagar, tusen, tusen takk frå ein fornøgd deltakar som alt no gleder seg til neste møte, Berlin METTE FIMREITE ROTH Takk for trivelige og ettertenksomme dager. Arrangementet gikk knirkefritt - stemningen var meget god undervegs. Mange spennende og trivelige mennesker. Vi samlet opplagsnæring for lang tid fremover TORUN OG HARRY HERSTAD Det er jeg som skal takke! For at jeg endelig fikk komme til Schæffergården, for at vi har landet en vellykka konferanse for gode tilrettelegging og perfekt vertskap i det hele tatt for en konferanse som går inn i min erfaringsverden som en av de aller beste! GISLE KAVLI Takk selv! Det var en glede å være der, akkurat som med Holberg. SIRI MEYER Hvor var det dejligt at modtage en hilsen med fotos fra de fantastiske dage, I havde beredt os. Det er så opmuntrende for en gammel dame som jeg at vide, at livet stadig kan indeholde sådanne overraskelser - en glæde, som vil følge mig langt hen ad vejen. Tusind tak. JETTE EICH EVALUERING FRA ARRANGØRGRUPPEN UD / DEN NORSKE AMBASSADE I KØBENHAVN Tvivl-seminaret i mai 2006 ble en veldig positiv opplevelse. Det var lagt opp til et spennende og allsidig program. Et seminar med så stor faglig bredde kunne godt ha blitt rotete, men her bidro bredden snarere til refleksjon og inspirasjon, og godt engasjement i diskusjonene. Det var god og aktiv stemning, mitt inntrykk var at deltagerne opplevd helgen som verdifull, ja enkelte var helt lyriske av begeistring. Arrangementsmessig var det vellykket med foredrag/innledninger i stor sal, og så mer intime diskusjoner i mindre værelser i etterkant. Dermed fikk foredragsholderne den fokus de skulle ha, samtidig som de etterfølgende diskusjonene ble så intime at det ble deltagelse også utover det helt forventede. Schæffergården var en perfekt ramme rundt det hele. Stort nok til at alle tilreisende kunne huses og bespises samme sted som seminaret fant sted, lite nok til å skape samværsfølelse, og meget hyggelig. Om en skulle bidra med et punkt til videre inspirasjon, må det være den lærdom at det kreves enda mer samarbeide med vertslandets/danske miljøer helt fra starten av, dersom en skal lykkes i å skape bedre balanse mellom dansk og norsk deltagelse. Om det så er at det er svært vanskelig å skaffe midler fra dansk hold, burde en likevel vurdere å trekke et eller flere miljøer inn i planleggingsfasen om et lignende seminar skal arrangeres igjen. Man lyktedes heller ikke å skape interesse for seminaret i dansk presse, antageligvis fordi profilen på de danske innledere var for svak. Konklusjon: et veldig spennende og interessant prosjekt, med forbedringspotensiale hva angår balanse mellom dansk og norsk deltagelse og profilering. København, 4. juni 2005 Cecilie Willoch RØDE KORS OG TVILEN Røde Kors er en organisasjon som sjelden tviler. Det ligger i sakens natur når alarmen går at alle skal vite hva de skal gjøre og ingen må være i tvil hva som skal til for å berge liv. Det kan stå om sekunder og det er sjelden rom for å sette seg ned for å tvile Når det er sagt: Røde Kors trenger - som mange andre - å gi seg selv anledning til refleksjon om egne verdier, aktiviteter og humanitære begrunnelser. Da er konferansen TVIL/TVIVL et egnet forum. Under TVIVL-konferansen i København var Ibsens tvil og vår egen gjennomgangstema. De marginalisertes korrektiv For deltakere fra Røde Kors var spesielt perspektivet fra de som av en eller flere grunner er satt utenfor et nødvendig korrektiv. Når Røde Kors frem til de mest sårbare? Hvem er de sårbare? Når er de sårbare? Med hvilken respekt og hvilket menneskesyn møter de gode hjelperne de vi skal hjelpe? Hvilke ressurser har de marginaliserte når de møter Røde Kors? Hvordan kan den hjelpetrengende gi den såkalt ressurssterke et viktig korrektiv? TVIVL 2006 ga oss kanskje flere spørsmål enn svar. Men det var også hensikten. Godt hjulpet av Ibsens tekster og Morten Jostads uforglemmelige skuespillerkunst fikk vi mange dilemmaer inn på livet. For deltakere fra Røde Kors ga TVIL også muligheten til å knytte kontakter, være tilstede i de mange diskusjonsgrupper, utveksle synspunkter og gi rom for egen og andres gode tvil. Skien, 30. mai 2006 Gisle Kavli IBSEN 2006 BERGEN TVIL er et konferansekonsept som er arbeidet frem gjennom flere år. Det består av en kjernegruppe av foredragsholdere og en kunstner (Tore Frost, Tom Remlov, Finn Skårderud, Morten Jostad, o.a.) og en målgruppe innen psykiatri, helse og sosialomsorg. For en ny arrangør som kommer utenfra, er dette både en fordel og en ulempe. Fordelen er at man vet at arrangementet kommer til å være profesjonelt, bli topp administrert og ha et publikum. Som daglig leder av Ibsen 2006 Bergen uten noen egen stab har dette vært svært viktig. Man forstår at man ikke skal trekke lasset alene, men at lasset tvert imot trekkes av andre. Ulempen er at det både kan være vanskelig å komme med faglige innspill og å bli synlig som medarrangør. Rent innholdsmessig fikk Ibsen stor plass i programmet; noe vi som arrangører er vel tilfreds med. Til og med Willoch kunne sin Ibsen. Og det var som under Holbergarrangementet, ikke Ibsen-ekspertene som holdt de beste foredragene. Ingrid Nilsen f.eks. var helt topp. Hun gjorde lykke både hos TVIL-konferansens kjernepublikum og 20 TVIVL RAPPORT

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3)

Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) Henrik Ibsen (1828 1906) Et dukkehjem (utdrag fra akt 3) NORA. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. Der er øvet megen urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. HELMER. Hva! Av

Detaljer

Hvordan formidle Ibsen til barn og unge? IbsenKonferansen 2006 Skien 22. 23. mars

Hvordan formidle Ibsen til barn og unge? IbsenKonferansen 2006 Skien 22. 23. mars Hvordan formidle Ibsen til barn og unge? IbsenKonferansen 2006 Skien 22. 23. mars Innsjekking/kaffe 09.30 Visuell kultur og moderne dannelse Ida Brændholt, Louisiana Kunstmuseum: Ida Brændholdt er undervisningsansvar

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr. Mennesket er født fritt PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014 for psykisk helse, kultur og forskning MÅLET MED PORSGRUNNSKONFERANSEN Distriktspsykiatrisk

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Bjørnsonmarkering. 15 mai 2010. FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering

Bjørnsonmarkering. 15 mai 2010. FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering Bjørnsonmarkering 15 mai 2010 FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering Oppdrag Oppdraget om å produsere den nasjonale markering på Lillehammer og Aulestad den 15. februar kom som et resultat av at Bentein Baardson

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Rapport prekonferansen

Rapport prekonferansen Vedlegg 1 Rapport prekonferansen ARR Åpen arena, Lillehammer 11. januar 2010 AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Januar 2010 Rapport prekonferansen 2010 ARR 3 Prekonferansen

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

Audun Myskja. Finn din indre kraft

Audun Myskja. Finn din indre kraft Audun Myskja Finn din indre kraft FORORD I den siste tiden har «healing» blitt mye diskutert i mediene. Ordet er nesten litt betent, og mange mennesker har nok stereotype oppfatninger om de som driver

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Om Teater i klasserommet, estetiske læreprosesser og kunnskapsløftet... 13 TIK-modellens bakgrunn... 13 TIK-modellens hovedmål... 15 TIK-modellen sett i relasjon til Kunnskapsløftets

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder

Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder Møte nr Program våren 2012 Dato Tema (endelig tittel vil bli laget) Foredragsholder 1 02,01.1201 12 Høstens program 2 09.01.12 Om etikk og moral Hanne Sofie Greve 3 16.01.12 Komitemøter 4 21.01.12 Charterfest

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006 ELLING REITAN GALLERI PINGVIN 11. november 2006 IBSENS KVINDER Ibsens Kvinder Mitt arbeid med Henrik Ibsen startet med en Peer Gyntutstilling og lanseringen av en Peer Gynt Suite bestående av 4 litografier.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Marit J. Gudbrandsen

Marit J. Gudbrandsen Marit J. Gudbrandsen Prosjekt UTSTILLING Kontaktperson: Linda W. Ringen Tlf: +47 413 89 749 E- post: ringen.tekstogbilder@gmail.com Marit J. Gudbrandsen er kunstner, og driver firmaet Tekst og Bilder AS.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf 16-20. mars 2010 Praktisk informasjon: Påmelding til : Skien kommunes servicesenter: Telefon: 35 58 10 00 eller Mail: servicesenteret@skien.kommune.no

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer

HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer HENRIK IBSEN GJENGANGERE ET FAMILIEDRAMA I TRE AKTER (1881) Etterord av Bjørn Hemmer Norske klassikere fra Vigmostad & Bjørke Bjørnstjerne Bjørnson Synnøve Solbakken Camilla Collett Amtmannens døtre Arne

Detaljer

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved Svolvær skole Nov./des. 2001 i regi av Vågan biblioteks prosjekt: Biblioteket som kunstformidler, Nordnorsk Kunstnersentrum og Svolvær barne-

Detaljer

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005.

En god presentasjon. Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. En god presentasjon Utarbeidet av Fredrik Hellstrøm for Seksjon kontor og administrasjon høsten 2005. Innledning Seksjon kontor og administrasjon har laget et lite innføringskurs i presentasjonsteknikk.

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari...

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari... PROGRAM VELKOMMEN TIL FESTIVAL! Verdens minste festival om de minste, for de minste skal bli en morsom og spennende festival om insekter for hele familien. Barneteatertrilogien fra insektverdenen er fullbyrdet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning:

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Årsmelding 2008-2009 Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Leder: Karine Bogsti, GD Nestleder: Dag Kessel, NRK Kasserer: Arve Danielsen, Fjuken

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND BIBLIOTEKMØTET 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND Velkomen til Kristiansand! Det er ikkje litteratur alt vi formidlar, og litteraturformidling er berre ein del av det vi driv med, sjølv

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN -en perle øverst på Holmenkollen! Velkommen til kultur og konferansehotellet Voksenåsen! Høyt hevet øverst Oslo ligger Voksenåsen. Et elegant,

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer