TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport"

Transkript

1 RAPPORT

2 TVIVL 2006 Ibsens tvivl - og vår egen tvil Rapport

3 Herregårdens syv rom Schæffergården utenfor København var helgen mai 2006 arena for utradisjonelle opplevelses- og kunnskapsdager. Dette var det femte i serien av årlige Tvilsarrangementer, og det andre som var spunnet rundt en litterær akse. Mens man i 2004 fokuserte på Holberg, var Henrik Ibsen omdreiningspunktet denne gangen. Tvivl 2006 var likevel ikke et litteraturvitenskapelig seminar, snarere et refleksjonssamvær om psykiatri, pedagogikk, rus, kunst, menneskerettigheter og humanitet i det 21. århundre. Arrangørene vil si seg svært godt fornøyd med Tvilsdagene Det omfattende konferanseprogrammet ble gjennomført med marginale endringer, slik det allerede i januar ble angitt i det trykte programmet. Økonomisk sett kom også dette store fellesløftet ut i balanse i forhold til budsjett. Tilbakemeldingene i etterkant har vært meget positive: Et smidig samarbeid med Schæffergården, flotte foredrag, aktuelle debatter og et kunstnerisk flettverk av høy kvalitet har gitt deltakerne påfyll, inspirert og manet til ettertanke. Vårt anliggende var dette: Hvordan kan tvilen - satt opp Veien videre: Under TVIVL ble det skapt et møtested mot skråsikkerhet - være et nødvendig middel til forand- hvor deltakerne også ble klar over at dette er et nettverk ring, både på det personlige plan og i samfunnslivet? i utvikling og en stadig pågående prosess. Og flere av Arrangørene bak Tvivl ser ikke tvilen som en vet ikke posisjon, heller ikke en endestasjon, hvor alt blir relativt, oss skal videre. Neste års arrangement Zweifel 2007 Anerkjennelse, planlegges i Berlin, dagene 3.-6.oktober. eller hvor vi fraskriver oss ansvar. Vi ser tvilen som en Men i foreliggende rapport er det TVIVL 2006 som skal helt nødvendig sløyfe på veien mot et valg. Og er man beskrives, både i forhold til intensjoner og oppnådd resul- først åpen for at det kan finnes flere alternativer, stormer tat. man ikke frem med såkalt Klart svar!, i blind rettroenhet. Med en slik profil var det et mål at dagene også skulle ha tverrfaglig deltakelse. Og slik ble det. Gjennom tre solfylte Bergen / København, juni 2006 Sverre Chr. Wilhelmsen Per Ivar Vaagland Prosjektkoordinator Wilhelmsen Kulturformidling Generalsekretær Fondet for dansk-norsk samarbeid dager lot nærmere 150 deltakere seg berike, utfordre og bevege i alle ordets betydninger. TVIVL RAPPORT side 3

4 4 TVIVL RAPPORT Sjeldan har eg tatt med meg så mange tankar heim til å leve vidare på!

5 INNHOLD: 1.Arrangørene...s. 6 2.Disse kunne man møte...s. 7 3.Bakgrunn og opplegg...s. 9 Invitasjonen Sted Med dikteren i friluft Hollenderkretsen Det Norske Theater Formidling Utstillingen Ibsens øye 4. Programmet Herregårdens syv rom...s. 12 Sandviks samlede...s Deltakeroversikt...s Evalueringer Fra deltakerne...s. 19 Fra arrangørmiljøene...s Det vidunderligste - tekster om Noras valg...s Basisopplysninger - kreditering...s. 27 TVIVL RAPPORT side 5

6 T VIVL SCHÆFFERGAARDEN, KØBENHAVN, Arrangører: Fondet for dansk-norsk samarbeid, Norges Røde Kors, Stiftelsen Bergensklinikkene, Ibsen 2006 Bergen, Borgestadklinikken og Det norske Utenriksdepartement. I samarbeid med Utdanningsakademiet, Raftohuset og Ibsensentret. Prosjektledelse: Wilhelmsen Kulturformidling. Sverre Chr. Wilhelmsen 1. ARRANGØRENE Fondet for dansk-norsk samarbeid Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet eier og driver Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo. Fondet har bl.a. spesialisert seg på seminarer og konferanser, studieopphold, utstillinger, forskningsprosjekter og bokutgivelser. Kontaktperson og medlem av arrangørgruppen: Generalsekretær Per Ivar Vaagland, tlf , Norges Røde Kors Norges Røde Kors er landets største frivillige, humanitære organisasjon. Sentralt i arbeidet står omsorg og beskyttelse for mennesker som ufrivillig er tvunget på vandring. Millioner er drevet på flukt av krig og konflikt eller på grunn av katastrofer. Hvordan hjelper vi disse menneskene når de er i nød - og hvordan møter vi dem når de kommer til Skandinavia? Per Gautvik, tlf , Stiftelsen Bergensklinikkene Stiftelsen Bergensklinikkene er et regionalt og nasjonalt kompetansesenter. Sentralt står behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, samt forebygging, forskning og undervisning. Et grunnelement er den gode og klargjørende samtalen, i et tverrfaglig miljø. Stiftelsen deltok under Tvilsdagene i Bergen 2003, Tvivl 2004 og Tvilsdagene Undervisningssjef Arne Klyve - tlf , Spesialkonsulent Berit Bareksten, no Ibsen Bergen Ibsen Bergen har som formål å markere Bergen som Ibsenby i det nasjonale jubileumsåret. Men Ibsen ble aldri bergenser, ei heller noen trofast nordmann. Man så det derfor som naturlig også å ta turen til København for å reflektere over Ibsens tvil - og vår egen. Daglig leder Siri Meyer, tlf , Borgestadklinikken kompetansesenter Borgestadklinikken er Helseregion Sørs kompetansesenter for rusrelaterte problemer, og har i tillegg nasjonalt ansvar for feltet Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med barn. Kjernevirksomheten er å bidra til opprettholdelse og videreutvikling av kompetanse om rusrelatert problematikk for personell både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, herunder bidra til å være delaktige i utforming av forebyggende arbeid og aktiviteter. Spesialkonsulent Siri Svenkerud tlf , Kgl. Norsk Utenriksdepartement Utenriksdepartementet koordinerer den offisielle Ibsensatsningen i utlandet, og kanaliserte under Tvilsdagene sitt engasjement gjennom Kgl. Norsk Ambassade i København. Ambassaderåd Cecilie Willoch tlf , Wilhelmsen Kulturformidling Ledet planleggingen og gjennomføringen av Tvivl Prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen stod også bak Tvilshelgen i Bergen 2003, konferansen Tvivl på Schæffergaarden i København våren 2004 og Tvilsdagene 6 TVIVL RAPPORT

7 Hamar/Lillehammer, høsten tlf , no Arrangørgruppen sørget for det økonomiske fundamentet, og representerte med sin tverrfaglighet også ulike perspektiver mht. det innholdsmessige grunnlaget. I arbeidet knyttet man også til seg som samarbeidspartnere: Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo, Utdanningsakademiet, Stiftelsen Egil Raftos Hus, 2. DISSE KUNNE MAN MØTE Vigdis Finnbogadottir Islands president Da hun ble valgt, var hun første kvinnelige demokratisk valgte statsoverhode i verden. Utdannet i Frankrike, teatersjef for Reykjavik byteater Goodwill -ambassadør for språk i Unesco. Kåre Willoch Samfunnsøkonom. Statsråd 1963 og , formann og parlamentarisk leder for Høyre, Stortingsrepresentant , statsminister , senere bl.a. fylkesmann i Oslo og Akershus. En av norsk samfunnsdebatts mest reflekterte aktører. Finn Skårderud Psykiater og forfatter. Professor II i helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. Medforfatter teateroppsetning om Quisling, høsten Jan Lindhardt Tidligere professor ved Aarhus Universitet, biskop over Roskilde Stift siden Forfatter av 15 bøker, bl.a. om Machiavelli, om retorikk og om de syv dødssynder. Atle Kittang Professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, også tilknyttet Senter for Ibsen-studier, Oslo. Forfatter av bl.a. Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner (2002). Toril Moi James B. Duke Professor of Literature and Romance Studies ved Duke University, North Carolina, USA. Bokutgivelse 2006: Ibsens modernisme. Tore Frost Filosof ved Universitetet i Oslo. Sokratiker, med Den åpne samtale som et livsvarig engasjement. Ferske inntrykk fra halvårig pilegrimsreise. Tom Remlov Leder for produsentutdanningen, Den norske filmskolen. Regisserte Quisling (Teater Ibsen/Nationaltheatret) i høst, og er nå i forproduksjon med spillefilmen Tro. Manus: Krzysztof Piesiewicz (Rød, Hvit og Blå). Morten Jostad Skuespiller, dramatiker og litteraturformidler. Tekst- og dramaturgikonsulent for tvilsarrangementene Sentral aktør i Ibsenåret. Joen Bille Skuespiller, leder av skuespillinjen på Statens Teaterskole, har spilt på alle københavnske scener. Populære foredrag og opplesninger om sine forfedre: Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson - krydret med familiehistorier og anekdoter. Ivo de Figueiredo Historiker og forfatter. Denne våren aktuell med ny Ibsenbiografi. Skriver i tillegg en annerledes Ibsenbok til bruk i skolen, som han også presenterte under dagene. Benny Lihme Forfatter, redaktør for tidsskriftet Social Kritik. Opptatt av rap som en særlig rytmisk form for lokalt (ghetto)centrisk og globalt ensartet språk. TVIVL RAPPORT side 7

8 Preben Brandt Dr. med, psykiater, formann i Rådet for Socialt Udsatte. Leder av prosjekt Udenfor. Ingrid Nielsen Førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Særlig opptatt av språk, sansning og erfaring i moderne europeisk litteratur. Siri Meyer Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og daglig leder av Ibsen 2006 Bergen. Fersk utgivelse: Ibsen på frifot. Erling Dahl jr. Musikkpedagog og formidler, programdirektør for Festspillene i Bergen. Tidligere direktør ved Edvard Griegs Museum, Troldhaugen. Gro Sandvik Musiker, med forkjærlighet for troll. Har vokst opp med Ibsen, og trakterer det samme instrumentet som Hjalmar Ekdal: fløyte. Tau Gundersen Artist, kunstner- og rapnavn Taur. Stod i H.C.A-året 2005 bak prosjektet Rap - sa den grimmme Ælling. Medvirket i sesjonen Mørkeloftet. Marianne Zibrandtsen Gymnasrektor i Gentofte, har skrevet om dansk, norsk og svensk litteratur i Den Danske Encyklopædi, styremedlem Fondet for Dansk- Norsk samarbeide siden Formann for de danske rektorer Arne Klyve Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene. Aktiv kronikør og debattant. Tildelt Fagrådets pris 2005 fra Fagrådet innen rusfeltet i Norge. Gisle Kavli Daglig leder Telemark Røde Kors. Har arbeidet mye med Røde Kors verdigrunnlag, historie, mandat og etiske dilemmaer. Berit Bareksten Sosiolog, tilknyttet Kompetansesentret og Forskningsavdelingen i Bergensklinikkene. Redaktør av KraftVERK - dikt og kortprosa. Cecilie Willoch Ambassaderåd, København. Mottok Livsvernprisen 2006 for sitt engasjement for funksjonhemmedes verdi i debatten om sorteringssamfunnet. Sverre Chr. Wilhelmsen Kulturentrepenør, skribent og arrangør, seniorkonsulent i Raftohuset i Bergen. Koordinator og ordstyrer for Tvilsarrangementene Avbud på oppløpssiden: Linn Ullmann og Bentein Baardson meldte avbud til konferansen. Kåre Willoch 8 TVIVL RAPPORT

9 3. BAKGRUNN OG OPPLEGG INVITASJONEN Arrangementshelgen - primo mai - gjorde at vi ventet med utsendelse av invitasjoner til etter nyttår På trykk og på nettet ble publikum da møtt av følgende velkomsthilsen: Som en del av Ibsenåret 2006 inviterer vi til tvilsdager på Schæffergården i København. Vi vil arbeide med tvilen som den motsatte posisjon av skråsikkerhet, og tvil som et nødvendig middel til forandring både på det personlige plan og i samfunnslivet. Til en slik refleksjon og diskusjon, kan det vanskelig tenkes et mer ladet utgangspunkt enn Henrik Ibsens forfatterskap og hans livserfaringer. Som ung dikter har han inntrengende og brutalt beskrevet den destruktive tvilen i verker som Kongs-Emnerne og Brand. Siden, da Ibsens tvil på seg selv var overvunnet, sto veien åpen for den moderne dramatikeren, han som med tvilerens granskende blikk undersøker samfunnsforhold, moralspørsmål eller kvinnens stilling i samtiden. Hele rekken av nutidsdramaer er båret oppe av den spørrende, dynamiske og frigjørende tvilen. Utfordret av Ibsens gjennomborende blikk på alt menneskelig omkring oss, ønsker vi velkommen til en tverrfaglig refleksjonsarena med søkelys på psykiatri, pedagogikk, rus, kunst, menneskerettigheter og humanitet i det 21. århundre. Ibsens dramatiske teknikk går gjerne ut på å isolere de handlende personer i lukkede rom eller på avsondrede eiendommer. Vi vil tilstrebe noe av den samme avsondrethet under disse tvilsdagene, og lar Schæffergården være vår sceniske arena, der deltakere, foredragsholdere og kunstnere er utlevert til hverandre i Herregårdens syv rom. Vi tror det vil bli dramatikk av det. Hollenderkretsen Over:Gro Sandvik spiller deltakerne inn. Under: Tom Remlov STEDET Arrangementet gikk av stabelen på Schæffergården i Gentofte, nord for København. Dette en den danske basen for Fondet for dansk-norsk samarbeid, som i Norge eier TVIVL RAPPORT side 9

10 og driver Lysebu. Stedets historie går tilbake til 1755, hvor hofsnekkermester Diederich Schæffer oppførte den staselige hovedbygningen i en enkel senbarokk stil. Senere skiftet eiendommen hyppig eiere og nådde først sin fulle glans da den i 1909 ble overtatt av prins Harald, en bror til kong Christian X av Danmark og kong Haakon VII av Norge. I 1950 kjøpte Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid Schæffergården og innredet bygningen til et møtested for nordmenn i Danmark. Et tilbygg i 1972 gjorde at man også begynte med kurs- og konferansevirksomhet. I 2001 kjøpte Fondet en annen historisk bygning like ved, Villa Helene, oppført Både denne og Schæffergården er i dag i bruk til danske og norske stipendiater og til seminarer og konferanser. Både arkitekturen, innredningen med danske snedkermestermøbler og den faste utstillingen av maleriene av Sven Havsteen-Mikkelsen gjør hovedbygningen her til en kulturperle. Under Tvivl var hele kapasiteten på 150 deltakere fullt utnyttet. I auditoriet foregikk det meste av arrangementet. Et storformatbilde av Oddleiv Apneseth - valgt til Årets bilde i Norge, med motiv fra daglig arbeid på restene en smadret barbersalong i Pakistan - var hengt opp som en sentral del av scenografien. Bildet stod først på trykk i vår brosjyre. Grupperommet P3 ble ved hjelp av podier og medbrakt teknisk utstyr fra Det Hemmelige Teater i løpet av fredag ettermiddag bygget opp til vårt eget teater, Det Norske Theater. Grupperommet P2 ble brukt til samtaleforumet Hollenderkretsen, med publikum sittende mot de store, åpne vinduene - på stoler, eller på podier og på gulvet. MED DIKTEREN I FRILUFT Til tvilsdagene hadde Morten Jostad planlagt en del meditasjonssteder med Ibsen-tekster. Man støtte på dem i parkanleggene omkring Schæffergården, langs Hollenderdammen og ved Villa Helene. Dette var tenkt som vandringer den enkelte deltaker kunne foreta på egen hånd, til ettertanke og til utvikling av temaene i Herregårdens syv rom. Her var tekster fra Fruen fra havet, Lille Eyolf og andre skuespill, og fra brev og dikt. I det vakre og varme vårværet - med full sommertemperatur - var det ikke til å undre seg over at disse tekststasjonene, med tekstutvalg av Jostad selv og sinnrikt snekret av Audun Gjermstad, ble svært populære. HOLLENDERKRETSEN var en gruppe diskusjonslystne, unge intellektuelle som møttes til meningsutveksling og selskapelighet i Norges lille hovedstad, Kristiania. Her fant Ibsen et stimulerende miljø og en kjærkommen avveksling i de vanskelige årene som teatersjef i hovedstaden ( ). Hollenderne var store beundrere av Ludvig Holberg, og ga hverandre gjerne oppnavn etter Holberg-komedier. Ibsen ble hetende Gert Westfaler etter den snakkesalige barberen av samme navn. Dikteren fra Skien har ikke alltid vært taus og innesluttet. Under konferansens løp var Hollenderkretsen det åpne debattforum som etter innleggene i hvert rom nøstet opp trådene fra innleggene, eller spant videre på dem, i nye samtaler og innlegg. Våre Gert Westfalere var i de fleste tilfeller hentet fra arrangørgruppens rekker. DET NORSKE THEATER i Bergen ble grunnlagt av fiolinvirtousen Ole Bull i1850. Allerede året etter engasjerte han den unge, ukjente Ibsen som dramatiker og sceneinstruktør. Teatret i Bergen ble en ypperlig skole for Ibsen, på tross av flere nederlag og regelrette fiaskoer. I de 12 årene som praktisk teatermann Audun Gjermstad: Teatersjef for Det Norske Theater på Schæffergården 10 TVIVL RAPPORT

11 i Bergen og Kristiania arbeidet han vekselvis som dramatiker, instruktør, scenograf, inspisient og teatersjef. Tvivl-utgaven av Det Norske Theater var fredag kveld arena for Morten Jostads forestilling Jeg kan ikke skrive brev, mens Joen Bille kvelden etter fremførte På vidderne her. Samme kveld spilte også Morten Jostad på plenen - med lyskaserne fra teatret vendt ut mot dammen - sin egen sammenstilling av Brand i dialog med Peer Gynt. FORMIDLING Den trykte brosjyren Mens det i 2004 ble besluttet at alt informasjonsmateriell for Tvilshelgen i København skulle gå i dansk språkdrakt, valgte man denne gang å bruke norsk. Men i tråd med dansk språk og Ibsens egen rettskrivning ble arrangementet markedsført under vignetten TVIVL. Åse Huus grafiske uttrykk og fotos av Oddleiv Apneseth, ble benyttet også under TVIVL. Dette skapte gjenkjennelse og kontinuitet. Folderen fulgte opp innarbeidet grafikk fra årene , men forsidemotivet ble denne gangen tilført Ibsens portrett. Den ble trykket i et antall av stk, og forelå medio februar. I hovedsak ble den distribuert direkte gjennom arrangørmiljøene i løpet av de neste ukene. Elektronisk informasjon En vesentlig del av informasjonen om arrangementet foregikk elektronisk med utgangspunkt i Fondets hjemmesider og Det ble tidlig sendt ut nyhetsmail til tidligere TVIVL-deltakere, og etter at programmet var lagt ut på hjemmesidene ble det med jevne mellomrom sendt ut elektroniske invitasjoner og nyhetsbrev til et aktuelle deltakere. Etter at påmeldingene hadde kommet inn, ble de påmelte hele tiden fulgt opp med elektroniske nyhetsbrev. Det elektroniske påmeldingsskjemaet fungerte etter intensjonene, og så godt som alle deltakerne benyttet seg av denne påmeldingsmåten. Publikum tar plass i Det Norske Theater Gro Sandvik Plakat og annonsering I motsetning til sist arrangementet ble avviklet i København (2004), valgte man denne gangen å ikke produsere en egen plakat. Annonsering slo også inn via Utdanningsakademiets nettsider og publikasjoner allerede fra januar av. Ut over dette ble ikke arrangementet markedsført gjennom annonser i aviser eller blader. UTSTILLINGEN IBSENS ØYE I vandrehallen på Schæffergården kunne man under Tvivlarrangementet også få med seg utstillingen Ibsens øye, koordinert av Det kgl. Utenriksdepartement i Oslo: Å dikte er å se, hevdet Ibsen, og i hans dramatikk er det alltid enkeltindividene og det levde liv som står i fokus for blikket. Ibsen skildrer konflikter og eksistensielle kriser som hver og en av oss gjennomlever. Samfunnet med sine krav og føringer angir alltid rammen og bakteppet for handlingen. Samfunnet er summen av alle enkeltindividene som lever der, deres handlinger og valg. Hensikten med denne utstillingen har vært å vise nettopp de samfunnspolitiske sider ved Ibsens forfatterskap slik de fremstår som aktuelle i dag. Tekstforfatterne fra høyst forskjellige miljøer har det til felles at de alle er engasjerte samfunnsmennesker og inntar ulike roller i vårt demokrati. Vi møtte filosofen, miljøaktivisten, forfatteren, journalisten, politikeren, alle invitert til å spinne videre på temaene med utgangspunkt i gitte passasjer fra Ibsens skuespill. Utstillingen inneholdt 9 kuber på 70x70 cm, med innvendig lys, og varierende høyde fra 60 til 210 cm, og gled på en utmerket måte inn i helgens forløp, både tematisk og formmessig. TVIVL RAPPORT side 11

12 4. PROGRAMMET DAG FOR DAG HERREGÅRDENS SYV ROM Ibsens dramatiske teknikk går gjerne ut på å isolere de handlende personer i lukkede rom eller på avsondrede eiendommer. Vi tilstrebet noe av den samme avsondrethet under disse tvilsdagene, og lot altså Schæffergården være vår sceniske arena, der deltakere, foredragsholdere og kunstnere var utlevert til hverandre i Herregårdens syv rom. Og i tillegg til dette inneholdt programmet visse forværelser, nemlig entréen (åpning fredag), trappeløpet (lørdag morgen) og balkongen (søndag etter frokost). Sverre Chr. Wilhelmsen, koordinator og prosjektleder for Tvilsarrangementene , var mediator og los under programmet disse dagene. Den kunstneriske ledelsen var ved Morten Jostad, som sammen med prosjektleder også har utviklet den skreddersydde dramaturgien for disse dagene. Fredag 5. mai Atle Kittang og Morten Jostad i Hollenderkretsen Morten Jostad som Ibsen i forestillingen Jeg kan ikke skrive brev 12 TVIVL RAPPORT

13 Lørdag 6. mai Finn Skåderud om å tvile på seg selv - Ibsen og selvmordet Joen Bille leser På Vidderne i Det Norske Theater TVIVL RAPPORT side 13

14 Søndag 7. mai Vigdís Finnbogadóttir Morten Jostad spiller Peer Gynt ute under nattehimlen på Schæffergården Hollenderkretsen med Siri Meyer, Ivo de Figueiredo og Marianne Zibrandtsen 14 TVIVL RAPPORT

15 Sandviks samlede På vår vei gjennom rommene fikk vi også få selskap av fløytist Gro Sandvik. Hun tolket Ibsen på sin måte, og gjennom dette kommenterte hun også programmet. De stykkene hun spilte er her listet opp i den rekkefølgen de ble fremført. John Corgliano: Rottefanger-tema fra Pied Piper Fantasy Edgar Varese: Density 21,5 Atli Heimir Sveinsson: Natt-toner (fra 21 klingende minutter for solo fkøyte) Atli Heimir Sveinsson: Kvinne-toner (fra 21 klingende minutter for solo fløyte) Harald Sæverud: Rondo Amoroso Folketone Halligdal: Ingen vinner frem til den evige ro Atli Heimir Sveinsson: Manns-toner (fra 21 klingende minutter fro solo fløyte) C.Ph.E.Bach: Adagio (fra solo-sonate a-moll) Sverre Bergh: Pan Øystein sommerfeldt : Vårlåter Da lykkeliten kom til verden Claude Debussy: Syrinx Atli Heimir Sveinsson: Regn-toner Harald Sæverud: Salme mot Bøygen Chr.W.Gluck: Melodie Morten Jostad: Peer Gynt ved korsveien Gro Sandvik TVIVL RAPPORT side 15

16 5.Deltakere Amlund, Anne Gro Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Andersen, Mette Bjerglund Snærildgård, 8300 Odder Arefjord, Nina Stiftelsen Bergensklinikkene, Postboks 297,, 5804 Bergen, Sentrum Aukrust, Marie Hovelstad 2335 Stange Bager, Inge IBOS Rymarksvej 1, DK-2900 Hellerup Bang-Larsen, Susanne Aalborg Seminarium Mylius Erichsens Vej 131, DK-9000 Aalborg Bareksten, Berit Stiftelsen Bergensklinikkene, postboks 297, 5804 Bergen Bech-Knudsen, Iben Aalborg Seminarium Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg Berntzen, Rita Trillinggården Fysioterapi Trillinggården Fysioterapi, Litleåsveien 49, 5132 Nyborg Bille, Joen Statens Teaterskole Lille Strandstræde 20,, 1254 øbenhavn K Bjørlo, Berit W Universitetet i Bergen Bønesskogen 117, 5152 Bønes Brandt, Preben Prosjekt Udenfor Bredesen, Line Lambertseter videregående skol Cecilie Thoresens vei 6, 1153 OSLO Bretvin, Hilde Hvidsten Det nyttige Selskab Øvre Kalfarli 43, N-5018 Bergen Bruun, Hans Henrik Hammerensgade 3, 2. t.v., 1267 KBH. K. Brøyn, Tore Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Bugge, Aja Nordisk Kulturfond, St. Strandstræde 18, DK-1255 København K Buus-Jensen, Steen ANSA, Storgata 19, 0184 Oslo Bøe, Gerd Norges Røde Kors Sangenveien 23, 2317 Hamar Dahl, Erling Ibsen-kommiteen, Bergen Teatergaten 7, 5010 Bergen Daviknes, Trine Griegakademiet -HiB Landåssvingen 15, 5096 Bergen Dreyer, Olav J. S Stiftelsen Bergensklinikkene, Postboks 297 Sentrum, 5804 BERGEN Eeg, Ann-Kristin Hovi Lynghaug skole Kloppedalsv. 37 G, 5221 Nesttun Eiberg, Jette N. Zahles Seminarium Melchiors Plads, 2100 København Ø Eich, Jette Vangeledet 77, 2830 Virum Eidhammer, Tove Karina Rosenhof voksenopplæringssenter Jutulveien 30a, 0853 Oslo Eriksen, Lena Brunsell Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo, RES 17, U0101, 0858 Oslo Eriksen, Marianne SMI-skolen SMI-skolen, SSK,, Serviceboks 416, 4613 Kristiansand Eskelund, Birte Søndergade 27, Lohals,, 5953 Tranekær Fagerhaug, Therese Thyness Lambertseter vgs. Cecilie Thoresens vei 6, 1153 OSLO Figueiredo, Ivo de Harald Haarfagresgate 8B, N-1607 Fredrikstad Fivelstad, Arne J ohan Hjortsvei 16, 5081 Bergen 16 TVIVL RAPPORT

17 Flatby, Kari Østnorsk kompetansesenter,sykehuset Innlandet HF Sanderud Pos, 2312 Ottestad Frost, Tore Universitetet i Oslo Filosofisk institutt, Pb Blindern, NO-0315 Oslo Frostad, Kristin Iversen Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Galling, Ines Nord. Institut CAU Kiel Howaldtstraße 8, Kiel, Tyskland Gautvik, Per Norges røde kors Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Gjermstad, Audun Det Hemmelige Teater Hamningen 4, 2618 Lillehammer Gjerstad, Kristin Mjølan videregående skole Stollbakken 2, 8616 Mo i Rana, Norge Grimstad, Vibeke Borgestadklinikken, P.B. 1, sentrum, 3714 Skien Gundersen, Tau MC Andersen Helsingborggade 25, 2.tv., 2100 København Ø Hagenæs, Kjersti Bringebærstien 4, 1348 Rykkinn Halvorsen, Arild Altona Skole og Ressurssenter Strandgata 79, 4307 Sandnes Halvorsen, Marit Uldals videregående skole Rektor Steensplass 1, 4010 Stavanger a Haugan, Jørgen Københavns universitet Tjørnegårdsvej 17,DK-2820 Gentofte Helstad, Kristin Universitetsforlaget Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo Herrem, Marit Steindal skole Steindal skole, Steindalsveien 1, 7033 Trondheim Herstad, Harry Høgskolen Stord /Haugesund Klingenbergvegen,, postboks 5000, 5409 Stord Herstad, Torun Høgskolen Stord /Haugesund Klingenbergvegen,, postboks 5000, 5409 Stord Hilditch, Grethe Høgskolen i Oslo, Postboks 4 St. Olavs plass,0130 Oslo Hoel, Torlaug L. NTNU Schiøtz veg 4, 7020 Trondheim Hovde, Liv Nyborg skole Trondheim kommune, Nyborg skole, 7004 Trondheim Høvik, Peer Sorgenfrigate 33 A, 0365 Oslo Jensen, Wenche Rygge kommune, Larkollveien 9, 1570 Dilling Johannessen, Vibeke Stiftelsen Bergensklinikkene, PB 297, 5804 Bergen Jordal, Vigdis Hjertebank Bruksveien 28, 1367 Snarøya Jostad, Morten Det Hemmelige Teater Langesgate 26, 2609 Lillehammer Jørgensen, Eivind Vennesla vg.skole, Postboks 158, 4703 Vennesla Jørgensen, Inger Birkedalen 9, 2960 Rungsted Kyst Kavli, Gisle Norges røde kors Hausmannsgate 7, 0186 Oslo Kessel, Kristiane Åsbygda, 3520 Jevnkaker Kessel, Thomas Åsbygda, 3520 Jevnaker Kittang, Atle Universitetet i Bergen, HF-bygget, Sydnesplass 9, 5007 Bergen Klyve, Arne Stiftelsen Bergensklinikkene, PB 297, 5804 Bergen Knoff, Randi Vartdal Stiftelsen Bergensklinikkene, PB 297, 5804 Bergen Krafft, Angelique Ord av krafft Andølingen 6, 3770 KRAGERØ Kvamme, Jan-Ivar Fjordgløttvn 13, 3530 Røyse la Cour, Kari de Kongssvingergt.9g, 0464 Oslo Larsen, Vibeke Skov Københavns Amt Stationsparken 27, DK-2600 Glostrup Leirvåg, Siv-Elin Stiftelsen Bergensklinikkene, postboks 297, 5804 Bergen Lihme, Benny Social Kritik Nansensgade 66, 1366 København K Lindhardt, Jan Roskilde Bispeembede Palæet, 4000 Roskilde Lohne, Bente Alphaville, Uranienborgveien 23, 0355 Oslo Meyer, Siri Ibsen 2006 Bergen, UiB, 5007 Bergen Midttun, Birgitte H. Holmenkollveien 10, 0376 Oslo Mikkelsen, Sidsel Heggen vgs. Postboks 504, 9485 Harstad Møbjerg, Anne Suhmsgate 20C, 0362 OSLO Moi, Toril Duke University 5415 Piney Bluff Court, Durham, NC 27705, USA Motzfeldt, Eva Marie Oppegårdsv. 71, 3148, Hvasser Myhra, Ann-Beathe Borgestadklinikken, PB. 1, Sentrum, 3714 Skien Neve, Lars Peter Rymarksvej 42, DK-2900 Hellerup Nielsen, Birgitte Lien Haderslev Seminarium Søndre Landevej 156, DK Sønderborg TVIVL RAPPORT side 17

18 Nielsen, Ingrid Universitetet i Bergen Seksjon for allmenn litteraturvitenskap Nyhus, Anne Blå Blå Kors Senter, Storgt. 38, 0182 Oslo Næsgaard, Erik Det Nyttige Selskab Wolffs gate 11, 5006 Bergen Oddvang, Bjørn Oppfølgingstjenesten, Heibakken 7, 8610 Mo i Rana Ottosen, Anne-Louise Københavns Universitet 2300 København S Paletz, David L Piney Bluff Court, Durham, NC 27705, USA Peterden, Kristine Haffgaard N. Zahles Seminarium Skovduestien 15, 2.sal, 2400 København NV Petersen, Hanne Brixtofte CVU Sønderjylland Rødegårdsvej 159, 5230 Odense Rasmussen, Evy Ann Heggen vgs. St.Olavsgt.91, 9406 Harstad Remlov, Tom Den norske Filmskolen Mogens Thorsens gt. 3, NO-0264 Oslo Riis, Helle StøpeSkien P.b 4, 3701Skien, Norge Ringkjøb, Mette Elisabeth Bringebærstien 4, 1348 Rykkinn Roth, Mette Fimreite Luftforsvarets Befalsskole, Postboks 632, 4656 Kristiansand Rønningen, Kenneth London Film School Sander, Sia Signe KUA, Vester Søgade 56, 5 th, DK-1601Kbh. V Sandvik, Gro Universitetet i Bergen PB 961 Sentrum, 5808 Bergen Skov, Ida Nordisk Kulturfond, St. Strandstræde 18, DK-255 København K Skærbæk, Eva Høgskolen i Østfold, 1757 Halden Skårderud, Finn Høgskolen i Oppland Storhove, 2626 Lillehammer Solberg, Liv Nelle Utdanningsforbundet Brattstø 11, 4990 Søndeled Steinsli, Marit Universitetet i Oslo, RES 42, H 0702, 0858 Oslo Stenseth, Turid Åsveien skole Fagertunv.2, 7021Trondheim Strand, Torill Høgskolen i Oslo, Pavelsgt. 6, 0454 Oslo Stølen, Torbjørg I la skole Ila skole, Mellomila 7, 7018 Trondheim Svenkerud, Siri Borgestadklinikken, PB. 1, Sentrum, 3701Skien Sæther, Astrid Senter for Ibsenstudier, Boks 1166, Blindern, 0316 Oslo Søbye, Ragnhild SMI-skolen, Serviceboks 416, 4613 Kristiansand Tirach, Cillie Motzfeldt Universite Perpignan Trefall, Eli Johan Hjortsvei 16, 5081 Bergen Treider, Benedicte Aschehoug forlag Binnevn. 2A, 0774 Oslo Tvinnereim, Ragnar Stiftelsen Bergensklinikkene, PB. 297 Sentrum, 5804 Bergen Vigdís Finnbogadóttir Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur Háskóla Íslands, Nýja Garði, 101 Reykjavík Vaagland, Eva Jakobson Norge 2005, Pb 2000 Sentrum, 0104 Oslo, Norge Vaagland, Per Ivar Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde Jægersborg alle 166, 2820 Gentofte Webber, Astrid van RADIO MØLLEÅ 2900 Hellerup Weltzien, Bjørg Västerboa - Nyskoga, S Torsby, Sverige Wigstøl, Jorun SMI-skolen, SSK,, Serviceboks 416, 4613 Kristiansand Wilhelmsen, Sverre Chr. Wilhelmsen Kulturformidling, Boks 1271, Sentrum, 5811Bergen Willoch, Anne-Marie Blokkav. 6 B, 0282 Oslo Willoch, Cecilie Kgl. norsk Ambassade Amaliegade 39, 1256 København K Willoch, Kåre Blokkav. 6 B, 0282 Oslo Zibrandtsen, Marianne Aurehøj Gymnasium Vilhelmhåbsvej 5, DK-2920 Charlottenlund Øiestad, Per Arne Ski videregående skole Holteveien 19 a, 1410 Kolbotn Aakerøy, Øyvind Advokat Postboks 80, 4991 Risør 18 TVIVL RAPPORT

19 6. TILBAKEMELDINGER DELTAKERNE HAR ORDET: Selv om weekenden hadde stått i tvilens tegn, hadde humøret vært høyt. Det var Vi vandrer med freidig mot som ble sunget ved avslutningsmiddagen. Siste dag var det imidlertid mange som bekymret seg over en andefamilies farefulle ferd fra redet i verandakassen i restaurantfløyen mot sikkerhet i Hollenderdammen. På vegne av arrangementsgruppen sendte Per Ivar Vaagland ut følgende hilsen umiddelbart i etterkant av arrangementet: Andemor sym no fornøgd rundt i Hollenderdammen med sine små. Lite anar ho kva som skjedde i Hollenderkretsen, Det Norske Theater og på alle andre plassar rundt omkring på Schæffergården sist weekend. Men vi glømmer det ikkje så fort. Og som ho vandrar vi på med freidig mot, styrkte av det vi lærte og opplevde i helga. Takk frå oss i arrangementsgruppa. Og reaksjonene lot ikke vente på seg: Takk for sist! Bildet av andemor var flott! Hun var nemlig det siste vi så før vi reiste. TORIL MOI Takk for en herlig og inspirerende weekend. Jeg ble over til mandag og nøt nok noen deilige timer på stedet. Takk for den fine historien om andemor også - den var jo helt i Ibsens ånd... BJØRG WELZIEN Det var gode dager for både kropp og sjel. SIDSEL MIKKELSEN Jeg må bare få si tusen takk for noen fantastiske dager. Både innholdsmessig og rammen dere la for oss var for min del noe av det mest utbytterike jeg har opplevd på mange år. Spesielt godt likte jeg den vekslingen som var mellom foredrag og samtalene i Hollenderkretsen. I tillegg ble jeg kjent med en masse hyggelige mennesker. Jeg ser frem til neste TVIVL i Berlin. JORUN WIGSTØL Takk for en berikende weekend på Schæffergården! ANNE MØBJERG OG PEER HØVIK Tak for en meget udbytterig weekend, der var fantastisk veltilrettelagt. HANNE Brixtofte pedersen Jeg ønsker også selv å uttrykke min takk for noen usedvanlige fine dager, både mht. program, vær og mat, og ikke minst hyggelige og - for å bruke dagens sjargong - spennende mennesker. Hadde flere interessante samtaler under oppholdet, både med folk jeg kjente fra før, folk jeg aldri hadde hørt om, og folk jeg kjente av navn og omtale, men aldri hadde sett på nært hold eller snakket med. Mange fine intellektuelle impulser å ta med seg til videre bearbeidelse og oppfølging, så TUSEN TAKK FOR MEG! BENTE LOHNE En hjertelig takk for vidunderlige dager med TVIL.Når jeg så i tillegg tok to dager ekstra i København så har det vært noe å leve på lenge -lenge. Kanskje helt til neste gang i Berlin? GERD BØE Tak for de tilsendte materialer og tak for nogle gode TVIVL-dage. Jeg synes, det var et vældig godt program. Den røde tråd med fløjtespilleren, Morten Jostad og hollænderkredsen fungerede godt og inspirerende. At man så havde fået lavet en aftale med andemor og hendes ællinger bidrog jo også til den gode stemning. BIRTE ESKELUND Tusen takk for et usedvanlig hyggelig arrangement i Scfæffergården i Danmark. Jeg følte meg veldig oppløftet og glad etter å ha vært med på dette. KRISTIN IVERSEN FROSTAD Det var to stimulerende og særdeles vakre dager! SONJA BOECK LID Takk for et flott arrangement! Selv om forventningene var store da vi fikk programmet, så overgikk nok gjennomføringen selv disse. Så en takk til dere alle både for innhold, rammen rundt og en profesjonell gjennomføring. ARILD HALVORSEN Takk for uforgløymelege dagar på Schæffergården - med rikeleg næring både for kropp og sjel. Det er stort å koma saman i ei slik tverrfagleg forsamling omkring dei store tema i livet, noko som gjev inspirasjon i kvardagen vidare! Med fortsatt ynskje om ljose og gode dagar for andemor med sine små, for heile det gryande nye livet og for oss alle! MARIE AUKRUST TVIVL RAPPORT side 19

20 En meget interessant og på alle måter deilig helg i Danmark. EIVIND JØRGENSEN Sjeldan har eg tatt med meg så mange tankar heim til å leve vidare på! Mange takk til alle dykk som har bidratt til det. TORLAUG LØKENSGARD HOEL Det var et flott seminar, og jeg har mye stoff til programmer. ASTRID VAN WEBBER Kjære dykk som gjorde denne helga til eit minne for livet. Det var nokre fantastiske dagar, tusen, tusen takk frå ein fornøgd deltakar som alt no gleder seg til neste møte, Berlin METTE FIMREITE ROTH Takk for trivelige og ettertenksomme dager. Arrangementet gikk knirkefritt - stemningen var meget god undervegs. Mange spennende og trivelige mennesker. Vi samlet opplagsnæring for lang tid fremover TORUN OG HARRY HERSTAD Det er jeg som skal takke! For at jeg endelig fikk komme til Schæffergården, for at vi har landet en vellykka konferanse for gode tilrettelegging og perfekt vertskap i det hele tatt for en konferanse som går inn i min erfaringsverden som en av de aller beste! GISLE KAVLI Takk selv! Det var en glede å være der, akkurat som med Holberg. SIRI MEYER Hvor var det dejligt at modtage en hilsen med fotos fra de fantastiske dage, I havde beredt os. Det er så opmuntrende for en gammel dame som jeg at vide, at livet stadig kan indeholde sådanne overraskelser - en glæde, som vil følge mig langt hen ad vejen. Tusind tak. JETTE EICH EVALUERING FRA ARRANGØRGRUPPEN UD / DEN NORSKE AMBASSADE I KØBENHAVN Tvivl-seminaret i mai 2006 ble en veldig positiv opplevelse. Det var lagt opp til et spennende og allsidig program. Et seminar med så stor faglig bredde kunne godt ha blitt rotete, men her bidro bredden snarere til refleksjon og inspirasjon, og godt engasjement i diskusjonene. Det var god og aktiv stemning, mitt inntrykk var at deltagerne opplevd helgen som verdifull, ja enkelte var helt lyriske av begeistring. Arrangementsmessig var det vellykket med foredrag/innledninger i stor sal, og så mer intime diskusjoner i mindre værelser i etterkant. Dermed fikk foredragsholderne den fokus de skulle ha, samtidig som de etterfølgende diskusjonene ble så intime at det ble deltagelse også utover det helt forventede. Schæffergården var en perfekt ramme rundt det hele. Stort nok til at alle tilreisende kunne huses og bespises samme sted som seminaret fant sted, lite nok til å skape samværsfølelse, og meget hyggelig. Om en skulle bidra med et punkt til videre inspirasjon, må det være den lærdom at det kreves enda mer samarbeide med vertslandets/danske miljøer helt fra starten av, dersom en skal lykkes i å skape bedre balanse mellom dansk og norsk deltagelse. Om det så er at det er svært vanskelig å skaffe midler fra dansk hold, burde en likevel vurdere å trekke et eller flere miljøer inn i planleggingsfasen om et lignende seminar skal arrangeres igjen. Man lyktedes heller ikke å skape interesse for seminaret i dansk presse, antageligvis fordi profilen på de danske innledere var for svak. Konklusjon: et veldig spennende og interessant prosjekt, med forbedringspotensiale hva angår balanse mellom dansk og norsk deltagelse og profilering. København, 4. juni 2005 Cecilie Willoch RØDE KORS OG TVILEN Røde Kors er en organisasjon som sjelden tviler. Det ligger i sakens natur når alarmen går at alle skal vite hva de skal gjøre og ingen må være i tvil hva som skal til for å berge liv. Det kan stå om sekunder og det er sjelden rom for å sette seg ned for å tvile Når det er sagt: Røde Kors trenger - som mange andre - å gi seg selv anledning til refleksjon om egne verdier, aktiviteter og humanitære begrunnelser. Da er konferansen TVIL/TVIVL et egnet forum. Under TVIVL-konferansen i København var Ibsens tvil og vår egen gjennomgangstema. De marginalisertes korrektiv For deltakere fra Røde Kors var spesielt perspektivet fra de som av en eller flere grunner er satt utenfor et nødvendig korrektiv. Når Røde Kors frem til de mest sårbare? Hvem er de sårbare? Når er de sårbare? Med hvilken respekt og hvilket menneskesyn møter de gode hjelperne de vi skal hjelpe? Hvilke ressurser har de marginaliserte når de møter Røde Kors? Hvordan kan den hjelpetrengende gi den såkalt ressurssterke et viktig korrektiv? TVIVL 2006 ga oss kanskje flere spørsmål enn svar. Men det var også hensikten. Godt hjulpet av Ibsens tekster og Morten Jostads uforglemmelige skuespillerkunst fikk vi mange dilemmaer inn på livet. For deltakere fra Røde Kors ga TVIL også muligheten til å knytte kontakter, være tilstede i de mange diskusjonsgrupper, utveksle synspunkter og gi rom for egen og andres gode tvil. Skien, 30. mai 2006 Gisle Kavli IBSEN 2006 BERGEN TVIL er et konferansekonsept som er arbeidet frem gjennom flere år. Det består av en kjernegruppe av foredragsholdere og en kunstner (Tore Frost, Tom Remlov, Finn Skårderud, Morten Jostad, o.a.) og en målgruppe innen psykiatri, helse og sosialomsorg. For en ny arrangør som kommer utenfra, er dette både en fordel og en ulempe. Fordelen er at man vet at arrangementet kommer til å være profesjonelt, bli topp administrert og ha et publikum. Som daglig leder av Ibsen 2006 Bergen uten noen egen stab har dette vært svært viktig. Man forstår at man ikke skal trekke lasset alene, men at lasset tvert imot trekkes av andre. Ulempen er at det både kan være vanskelig å komme med faglige innspill og å bli synlig som medarrangør. Rent innholdsmessig fikk Ibsen stor plass i programmet; noe vi som arrangører er vel tilfreds med. Til og med Willoch kunne sin Ibsen. Og det var som under Holbergarrangementet, ikke Ibsen-ekspertene som holdt de beste foredragene. Ingrid Nilsen f.eks. var helt topp. Hun gjorde lykke både hos TVIL-konferansens kjernepublikum og 20 TVIVL RAPPORT

RAPPORT FRA TVIVL 2009 AUTORITET. Grafisk design: Åse Huus Foto: Oddleiv Apneseth Trykk: Grafisk Trykk AS TVIVL

RAPPORT FRA TVIVL 2009 AUTORITET. Grafisk design: Åse Huus Foto: Oddleiv Apneseth Trykk: Grafisk Trykk AS TVIVL RAPPORT FRA TVIVL 2009 Grafisk design: Åse Huus Foto: Oddleiv Apneseth Trykk: Grafisk Trykk AS AUTORITET mmet TVIVL S CHÆFFERGÅRDEN KØBENHAVN 24. 26. APRIL 2009 Innhold Innledning fra koordinator og hovedarrangør

Detaljer

SCHÄFFERGÅRDEN, KØBENHAVN 23. 25. APRIL 2004 TVIVL TRE DAGE FOR BEGGE HJERNEHALVDELE RAPPORT FRA KONFERANSEN TVIVL

SCHÄFFERGÅRDEN, KØBENHAVN 23. 25. APRIL 2004 TVIVL TRE DAGE FOR BEGGE HJERNEHALVDELE RAPPORT FRA KONFERANSEN TVIVL SCHÄFFERGÅRDEN, KØBENHAVN 23. 25. APRIL 2004 TVIVL TRE DAGE FOR BEGGE HJERNEHALVDELE RAPPORT FRA KONFERANSEN TVIVL 1 INNHOLD: 1. TVIVL EN HOLBERGSAMLING I TRE BIND 2. BASISOPPLYSNINGER 3. BAKGRUNN - Historikk

Detaljer

RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012. Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen

RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012. Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012 Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen 1 INNHOLD MAKT: Hvor finner vi dens nye former, midt i friheten? side 3 Basisopplysninger side 4

Detaljer

TVIL 2008 ADGANG TIL RIKET Wergelands tro og vår tvil OSLO 15. 17. MAI

TVIL 2008 ADGANG TIL RIKET Wergelands tro og vår tvil OSLO 15. 17. MAI TVIL 2008 ADGANG TIL RIKET Wergelands tro og vår tvil OSLO 15. 17. MAI Foto: Oddleiv Apneseth RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT ARRANGEMENT Innledning Hva skal vi med dikterjubileene? ble det spurt i pressen denne

Detaljer

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg RAPPORT Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg 13. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT BERGEN, 10. 11. SEPTEMBER 2014 1 INNHOLD Årets tema: Seg selv-

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2006 Lærer ved den USA-meksikanske grense G e r f e c : Et internasjonalt seminar for lærerstudenter Pedagogstudentene tar

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 6 2006 52. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 6 2006 52. ÅRGANG Retten til å være et helt menneske Ingrid Lycke Ellingsen utnevt til Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden Etiske modeller for målsettingsarbeidet Reisebrev fra

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Nr. 4-2013 77. årgang Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Side 11 Vellykket kurs for kjøkkensjefer og kokker Side 14 Folkehøgskolene i partiprogrammene Side 17 Et sommermøte med Erna

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft till att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe.

En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft till att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe. Nr. 1-2014 78. årgang Rektormøtet i folkehøgskolen Side 4-7 En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft till att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe.

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Pengevirke. Tema: Kreativitet og kultur. nr. 4 2011. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur

Pengevirke. Tema: Kreativitet og kultur. nr. 4 2011. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 4 2011 Tema: Kreativitet og kultur Kreativitet og kultur Av Jannike Østervold Kunst og kultur handler om å dele. Kunstneren,

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn.

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn. Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005 Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy www.teatervenn.no Teleslynge Vi får av og til spørsmål om hvor det er montert teleslynge

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Lønn som fortjent rydder Plata side 10

Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Hva slags kirke? Hva slags kirke vil du ha? Det er et spørsmål som gir mening, eller ikke mening, alt etter som man ser det. Fra et synspunkt er kirken det den er.

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Brennhet sykehusdebatt

Brennhet sykehusdebatt fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2002 Brennhet sykehusdebatt Side 12 17 NTE er strømleverandør til Helse Nord-Trøndelags sykehus og institusjoner Ditt lokale energiselskap I tillegg til

Detaljer

mange muligheter VOKSNE FOR BARN MAGASINET Livet er spennende, men grusomt Temabarnevern barnevernsproffene: «Kom nærmere» de lager revy med

mange muligheter VOKSNE FOR BARN MAGASINET Livet er spennende, men grusomt Temabarnevern barnevernsproffene: «Kom nærmere» de lager revy med for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN barnevernsproffene: De vet hvor skoen trykker «Kom nærmere» de lager revy med barnevernsbarn hverdagslykke i praksis

Detaljer

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg:

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg: Gestaltterapeuten nr211 NGF Tema: Sorg og traumer Gro Skottun om sorg: Vi kan ikke unngå minnene Side 18-19 Sundvollen 23. juli: Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen Side 10-11 Min lovsang til gestaltterapien

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

i utvikling 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Nr. 4 2006, 11.

i utvikling 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Nr. 4 2006, 11. i utvikling Nr. 4 2006, 11. årgang 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Rogaland fylkeskommune nr. 4-06 NNHOLD Ibsenåret har ført til stor-satsing

Detaljer