REFERAT FRA GRØNN UNGDOMS LANDSMØTE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA GRØNN UNGDOMS LANDSMØTE 2014"

Transkript

1 Til Kopi Fra Dato Grønn Ungdoms medlemmer Landsstyret Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær 9. mars REFERAT FRA GRØNN UNGDOMS LANDSMØTE 2014 Møtedato mars 2014 Møtested Nordseter skole, Nordstrand, Oslo Tilstede Anniken Wullum Delegat Kim André Wiig Delegat Veslemøy Waage Delegat Eivind Yrjan Bøe Stamnes Delegat Tina Marie Jensen Delegat Alexander Berndtsen Delegat Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Einar Mortenssønn Løken Delegat Nora Jens Elida Svendsen Kvam Delegat Hunsbeth Schreuder Delegat Cesilie Silvien Delegat Markus August Opedal Delegat Astrid Wik Delegat Øystein Steffensen-Alværvik Delegat Snorre Skagseth Delegat Guri Barka Martins Delegat Jens Petter Grini Pedersen Delegat Adelheid Westin Eikje Delegat Mattis Ulvang Delegat Mariell Emilie Nilsen Delegat Sebastian Sahl Delegat Balder Bryn Morsund Delegat 1

2 Miriam Akkouche Delegat Martin Hoftun Delegat Amalia-Louise Miniggio Delegat Vemund Jernsletten Delegat Ingrid Andrea Holland Delegat Pål Thygesen Arbeidsutvalgsmedlem Maria S. Refsland Delegat Emma Langmoen Delegat Jenny Rose Bengtson Delegat Filip Methuselah Delegat Ann Kristin Eriksen Hansen Delegat Ingvild Kessel Delegat Kjetil Mikkelsen Delegat Christine Bangum Delegat Anders Skyrud Danielsen Generalsekretær Daniel Bolstad Fløde Delegat Vegard Berget Delegat Hilde Rognlien Delegat Petter Hauglum Bermingrud Delegat Bjørg Helene Andorsen Delegat Jørgen Anda Delegat Geir Storli Jensen Delegat Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem Matias Askvik Delegat Rikke Nilsen Delegat Hallvard Surlien Nasjonal talsperson Josefine Haraldsen Delegat Lage Nøst Arbeidsutvalgsmedlem Sonja Helene Servan Delegat Endre Borgen Mæland Delegat Ida Løken Delegat Sindre Fjeldstad Delegat Nora Malini Sætherø Delegat Isa Maline Alstadius Isene Arbeidsutvalgsmedlem Ingrid Ophaug Dahl Nasjonal talsperson Johanna Haarseth Delegat Kristiane Brudevoll Delegat Marie Storli Delegat 2

3 Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem Ida Karina Kann Delegat John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt Susanne Waage Delegat Ida Salthe Johannessen Delegat Sarah Olausen Delegat Hulda Holtvedt Delegat Kari Blumer Delegat Helene Flakke Delegat Sabina Syed Delegat Karin Borch Internasjonal gjest Madelene Eriksson Internasjonal gjest Maria Külen Internasjonal gjest Theodor Ryan Internasjonal gjest Iina Alexandra Jaara Internasjonal gjest Oskar Annermarken Internasjonal gjest Alina Koltsova Internasjonal gjest Kristin Viko Rasmussen Delegat Ingrid Røgenes Delegat Referat 01 Valg av ordstyrer og referent Torkil Vederhus, Axel Fjeldavli og Julie Næss velges til ordstyrere. Anders Skyrud Danielsen, Kristian Vea og Kristine Schøyen Berdal velges til referenter. 02 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes uten merknader. 03 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 04 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes slik den foreligger. 3

4 14 Valg av redaksjonskomiteer Til redaksjonskomité for politiske resolusjoner innstilles: Anna Klam Hulda Holtvedt Balder Bryn Morsund Disse velges ved akklamasjon Til redaksjonskomité for arbeidsplan innstilles: Lage Nøst Johanna Haarseth Lena Høyrem Gabrielsen Disse velges ved akklamasjon 15 Valg av protokollunderskrivere Det innstilles på Sebastian Sahl og Emma Langmoen som protokollunderskrivere. Disse velges ved akklamasjon 05 Årsmelding for Grønn Ungdom Arbeidsutvalgets årsmelding legges frem av talsperson Hallvard Surlien. Det åpnes for spørsmål. Landsmøtet kommenterer og supplerer årsmeldingen. Landsmøtet debatterer årsmeldingen. Årsmeldingen er enstemmig godkjent. 06 Godkjenning av regnskap Regnskapet for 2013 legges frem av økonomiansvarlig Andrea Søgner Tveit til godkjenning. Det åpnes for spørsmål til regnskapet. Landsmøtet kommenterer og supplerer regnskapet. Regnskap for 2013 godkjennes slik de foreligger uten skriftlige merknader av landsmøtet. 07 Arbeidsplan & 08 Budsjett Arbeidsutvalgsmedlem Lage Nøst innleder saken om arbeidsplan, og legger frem arbeidsutvalgets innstilling til arbeidsplan for Det åpnes for spørsmål til arbeidsplanen. 4

5 Landsmøtet kommenterer og supplerer utkast til Arbeidslan for Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken om budsjett for 2014, og legger frem arbeidsutvalgets innstilling til budsjett. Det åpnes for spørsmål til budsjettet. Landsmøtet debatterer arbeidsplan og budsjett. Følgende forslag foreligger etter endt debatt: F4: Imøteses på epost, innsendt i forkant av møtet. (Gjentas: Se F11) F5: Endringsforslag til Budsjett for Fra Balder Bryn Morsund (29). Kutte ,- i posten Landsstyret Legge til ,- i posten Reiser Legge til ,- i posten Sommerleir Legge til ,- i posten Kampanje Votering under F9 F6: Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Christine Bangum, Akershus GU Stryke punktet Avholde årlig regionsseminar i Vest-Norge, Øst-Norge og Nord-Norge på linje 4 og 5 side 46 under Fylkes- og lokallagsarbeid i Arbeidsplanen. Falt F7: Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Jens Petter Grini Pedersen (19). Stryke punktet om medlemsregister i arbeidsprogrammet i undertemaet Medlemmer (s. 46). Falt F8: Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Andrea (AU) Forslag til endring av punkt 2 under Mål, side 43, linje 29: Arrangere fire landsstyremøter. Møtene blir holdt i Oslo og arrangeres av Arbeidsutvalget. For: 32 Mot: 30 F9: Endringsforslag til Budsjett for Fra Andrea (AU) Flytte ,- fra budsjettposten Landsstyre til Støtte til lokal aktivitet. F9 mot F5 5

6 For F9: 37 For F5: 18 F9 Videre F9: Helhet budsjett: F10 Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Lage Nøst Forslag til nytt punkt under Mål under Medlemmer i Arbeidsplanen (S. 46) Tilstrebe at alle GU-medlemmer også velger å være medlem i Miljøpartiet De Grønne, og gjøre det enkelt å inngå medlemskap i begge organisasjoner samtidig. F11 a Forslag om alternativt fokus for kampanjer i Arbeidsplan for : Landbruk og havbruk Primært foreslått som prioritering høsten 2014 istedenfor Klimarettigheter, sekundært som prioritering våren 2015 Fra Ida Beate Løken Dagens landbruk står aleine for ¼ av verdas utslepp. Saman med foredling og pakking av mat, avskoging for å skaffe nye areal og transport, står det for nær halvparten av verdas utslepp. Matproduksjon er det som påverkar økosystem og naturen mest og tek størst areal av det vi menneske driv med. Samstundes er det også det som er mest sårbart for klimaendringene. Denne sårbare matproduksjonen er noko som råkar kvar einskild av oss mange gongar kvar dag. Landbruk påverkar også den sosiale og økonomiske utviklinga i området rundt, og utgjer ein vesentleg del av verdsøkonomien. Det er derfor viktig at Noreg kan sende klare signal om at det går an å drive eit godt bærekraftig landbruk og hagebruk. I FN sine rapportar om miljø er landbruk ein stor del, og bærekraftig landbruk er ein essensiell del av løysinga, og det må vi i GU ta tak i. Maten vår må produserast på ein bærekraftig måte som er i tråd med etikken og rettferda Grøn Ungdom strebar etter. Vi har eit ansvar ovanfor jorda, dyra og menneska her, og det er derfor viktig å løfte fram eit robust landbruk, spreidd over heile landet og forvalte ressursane havet og landet vårt har å by på, og det på ein bærekraftig måte. Falt F11 b- ha F11 som vårkampanje 6

7 Vårkampanjevotering Det er fire forslag: Migrasjon Grønn Utdanning Kutur Landbruk og havbruk Votering 1: Migrasjon: 28 Grønn Utdanning: 36 Votering 2: Grønn Utdanning mot Kultur GRØNN UTDANNING VIDERE Votering 3: Grønn Utdanning: 41 Landbruk og havbruk: 25 Grønn Utdanning vedtatt. F12 Forslag til tiltak i arbeidsplanens undertema Tid for verving!» Fra Jens Petter Grini Opprettholde ordningen med prioriterte hovedsaker for å gi landsmøtet en demokratisk mulighet til å påvirke av sitt politiske fokusområde også utenfor kampanjeperiodene. For dette året vil de prioriterte hovedsakene være samtlige framsatte forslag til kampanjer. For: 32 Mot: 27 Helheten: VEDTATT 10 Vedtektsendringer Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken og redegjør for foreliggende forslag. Det åpnes for spørsmål. Landsmøtet kommenterer og supplerer saken. Det åpnes for debatt. Det voteres over endring i dagsorden: Flytting av votering over vedtektsendringer fra søndag til lørdag. Endring i dagsorden er enstemmig vedtatt. Forslagene det skal voteres over fremkommer av sakspapirene (Sak F1 - F19). Det er 69 stemmeberettigede i salen. 7

8 F1 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F5 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F6 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F7 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F8 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F10 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F11 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F12 oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F16 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F17 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F18 oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F19 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. Det åpnes for debatt rundt de resterende tre forslagene. Det fremmes forslag om testvotering for å se om videre debatt er nødvendig. Det voteres, og forslaget om testvotering faller. Debatten fortsetter ut talelisten. F9a oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F9b oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F9c oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. 11 Resolusjoner Påvirkningstorg med resolusjoner som tema innledes av talsperson Ingrid Ophaug Dahl. Påvirkningstorg med resolusjoner som tema fortsetter. Votering over antall resolusjoner som skal tas opp til behandling. Det er 69 stemmeberettigede i salen. F1: 5 resolusjoner - faller F2: 7 resolusjoner - faller F3: 8 resolusjoner - vedtatt med alminnelig flertall Landsstyrerepresentanter presenterer innsendte resolusjoner. Resolusjon nr 1 Behold sexkjøpsloven presenteres av Anniken Wullum. Resolusjon nr 2 Nei til reservasjonsrett for leger presenteres av Lena Høyrem Gabrielsen. 8

9 Resolusjon nr 3 Norge har plass til syriske flyktninger presenteres av Sarah Olausen. Resolusjon nr 4 TFO-ordningen må avskaffes presenteres av Guri Barka Martins. Resolusjon nr 5 Nei til ny arbeidstidsordning for lærarar presenteres av Eivind Ryan Bøe Stamnes. Resolusjon nr 6 Ja til to talspersoner presenteres av Sonja Helen Servan. Resolusjon nr 7 Motstandsdyktig og karbonlagrende landbruk på ein varmare og meir ressursfattig klode presenteres av Ida Beate Løken. Resolusjon nr 8 Forby import av pels presenteres av Guri Barka Martins. Resolusjon nr 9 Krav til registrering av alle dyr presenteres av Jenny Rose Bengtson. Resolusjon nr 10 Dyrevelferd inn i undervisninga presenteres av Ida Beate Løken. Resolusjon nr 11 En moderne rotasjonsregel presenteres av Jens Hunsbeth Schreuder Hvilke resolusjoner som skal behandles avgjøres ved skriftlig elimineringsvalg. Det voteres over hvorvidt man skal skrive opp de tre lavest prioriterte resolusjonene, eller de åtte høyest prioriterte resolusjonene ved votering over hvilke resolusjoner som skal behandles. At de tre lavest prioriterte resolusjonene skal skrives opp vedtas med alminnelig flertall. Resolusjon 9, 10 og 11 tas ikke opp til behandling av landsstyret med henholdsvis 35, 39 og 30 stemmer. Det vedtas med alminnelig flertall å endre taletid i debatt rundt gjenværende resolusjoner fra 3 til 2 minutter. Endringsforslag til resolusjoner: Fra Christine Bangum, Josefine Haraldsen, Akershus GU R1a Linje 1: Endre overskrift til: Ja til en kunnskapsbasert avgjørelse om sexkjøpsloven Linje 6 og 7: Fjerne siste setning i ingress ( Vi mener (...) håndheves bedre. ) Linje 19: Fjerne første setning Justisdep. (...) sexkjøpsloven. Linje 26 og 27: Stryke avsnittet I utgangspunktet (...) for at den skal virke. Linje 29 og 30: Fjerne setning Politiets innsats må målrettes mot den som kjøper sex. Forslagsstiller ønsker endringsforslagene behandlet som en helhet. Ny resolusjonstekst i sin helhet ser da slik ut: R1a: Ja til en kunnskapsbasert avgjørelse om sexkjøpsloven Grønn Ungdom mener det vil være forhastet å fjerne forbudet mot kjøp av sex før effektene av loven er behørig kartlagt. Det er som regel sosiøkonomiske forhold og foreldede maktstrukturer som tvinger sårbare personer inn i prostitusjon. Prostitusjon ledsages ofte av vold, helsefare, psykologiske traumer og menneskehandel. Sexkjøpsloven var ment å skulle endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed markedet for prostitusjon, og slik være et viktig bidrag i kampen mot menneskehandel og undertrykking. 9

10 Erfaringer fra andre land tyder på at menneskehandel er mest utbredt der hvor prostitusjon er lovlig, og mindre i land hvor kjøp av sex er forbudt. Grønn Ungdom mener det vil være forhastet å fjerne loven før en grundig gjennomgang har vist hvordan den fungerer i Norge, og om lovverket oppfyller sin hensikt slik det praktiseres i dag. Skulle det vise seg at de tiltak som er implementert ikke har ønsket effekt, eller forverrer situasjonen for de prostituerte, må vi være åpne for å justere praksis, til det beste for utsatt personer. Vi er kritiske til at prostituerte brukes som verktøy i jakten på kriminelle. Politiaksjoner for å avdekke hallikvirksomhet, menneskehandel og sexkjøp må ikke føre til at prostituerte ender opp i en enda vanskeligere situasjon. Innsatsen mot hallikvirksomhet, menneskehandel og vold mot prostituerte må i alle tilfeller styrkes. Vi må iverksette gode tiltak for å få menneske ut av prostitusjon, og sikre dem som ønsker seg et tilbud om utdanning, arbeid og bolig. Bevilgningene til organisasjoner som arbeider for å bedre situasjonen for prostituerte må øke. Fra Anders Skyrud Danielsen og Christine Bangum R1b Fjerne første setning på linje 19, side 78. Justisdep. (...) sexkjøpsloven. Fra Ida Karina Kann og Vemund Jernsletten R2a Stryke setningen Abort koster samfunnet penger (...) en følelsesmessig vond prosess for pasienten, linje 20 og 21 side 79. Fra Ingrid Røgenes R3a Forslag om å legge følgende til på enden av resolusjonen: I tillegg til å føre en human asylpolitikk vil Grønn Ungdom kjempe for å bedre situasjonen i flyktningers hjemland. Dette kan gjøres ved å blant annet gå imot militære aksjoner, og å gå imot udemokratiske styreformer. Grønn Ungdom mener at disse to faktorene vil virke godt sammen. Fra Ingrid Ophaug Dahl R5a Erstatte resultat av tentamen i avsnitt fire, linje 10, med tilbakemelding. Fra Veslemøy Waage R6a Siste setning linje 19 og 20 strykes, erstattes med: På sikt bør man derfor vurdere om det er hensiktsmessig å ha en begrensning på seks år, eller om det bør åpnes opp for å inneha vervet i en lengre periode. Fra Ida Karina Kann R6b Stryke linje 11 til 14 side 83. Vi anerkjenner talspersonmodellen (...) kan fungere godt. Fra Ida Karina Kann R6c Stryke første setning linje 22, side 83, Miljøpartiet (...) i partiformat. Fra Sonja Helene Servan R6d Endre en av hvert kjønn til to av forskjellige kjønn på linje 43, side 82. Fra Marie Storli, Mattis Ulvang, Emma Langmoen, Hallvard Surlien, Geir Storli Jensen R7a Stryke finansiert av oljefondet fra linje 17, side 84. Fra Astrid Wik R7b Ny overskrift: Motstandsdyktig og karbonlagrende landbruk. 10

11 Fra Jørgen Anda R7c Erstatte setning Det blir meir og meir (...) klimaendringar og jorderosjon, linje 12 til 14 side 84 med Det er problematisk at Noreg blir mindre og mindre selvforsynte. De foreslåtte tiltakene kan begrense problemer som følge av klimaendringer og jorderosjon. Fra Geir Storli Jensen R7d Stryke setningen Etter ein (...) prosentvis auke karbon side 84, linje 19 og 20. Fra Maria Refsland R8a Resolusjonen foreslås endret i sin helhet til: Grønn Ungdom krever at Stortinget ikke bare forbyr norsk produksjon, men også import og salg av pels, gåselever og andre produkter som vi mener produseres på en så uetisk måte at vi ikke kan tillate at dette produseres i Norge. Det er hyklerisk og meningsløst å forby produksjon av produktet i Norge, men ikke å forby import og salg av det. Da har vi fortsatt produktet på markedet, og vi har i mye mindre grad kontroll over hvordan det blir produsert. I mange tilfeller har man sett at andre land har dårligere dyrevelferd enn hva vi har i Norge, og uten et import- og salgsforbud kan man få den situasjonen at man har produkter på markedet som er produsert under verre forhold en de ville blitt produsert under i Norge. Altså virker produksjonsforbudet mot sin hensikt, og fører heller til at ting blir verre. Et importforbud er derfor essensielt for å gjøre det norske markedet dyreetisk. Resolusjonsdebatten avsluttes. Hilsningstale fra FYEG ved Michael Bloss. Innledning til åpen debatt ved Knut Qvigstad om det alternative statsbudsjettet, og Hallvard Surlien. Åpen debatt. Søndag Votering over resolusjoner Fn: Redaksjonelle endringer for AU. R1a R1b For: 27 Mot: 35 R1 R2a R2 R3a Falt R3 11

12 R4 R5a R5 R6a R6b Avvist R6c For: 28 Mot:31 Falt R6d R6 R7a R7b stryke også setningen på 290. R7c R7d R7 R8a Forby import av produkter som ikke er lovlig å produsere i Norge Forslaget: 38 Nytt forslag: 23 R8 12 Valg av AU-medlemmer Valgkomiteens legger fram sin innstilling. Lage Nøst holder valgtale til vervet som talsperson. Lage Nøst velges ved akklamasjon. Ingrid Ophaug Dahl holder valgtale til vervet som talsperson. Ingrid Ophaug Dahl velges ved akklamasjon. Anders Skyrud Danielsen holder valgtale til vervet som generalsekretær. Anders Skyrud Danielsen velges ved akklamasjon. 12

13 John Slinning Jannesson holder valgtale til vervet som internasjonal kontakt. John Slinning Jannesson velges ved akklamasjon. Isa Malene Alstadius Isene holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Isa Malene Alstadius Isene velges ved akklamasjon. Cecilie Ness holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Cecilie Ness velges ved akklamasjon. Anna Serafima Svendsen Kvam holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Anna Serafima Svendsen Kvam velges ved akklamasjon. Mattis Ulvang holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Mattis Ulvang velges ved akklamasjon. Jens Hunsbeth Schreuder holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Jens Hunsbeth Schreuder velges ved akklamasjon. Kristin Viko Rasmussen holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Kristin Viko Rasmussen velges ved akklamasjon. Andrea Søgnen Tveit holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Andrea Søgnen Tveit velges ved akklamasjon. 13 Valg av MDG-LM-delegater Anna Serafima Svendsen Kvam legger fram søkerne til delegasjonen. Jens Hunsbeth Schreuder, Mattis Ulvang og Sonja Helene Servan trekker sitt kandidatur. Marie Storli holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Marie Storli velges ved akklamasjon. Ingvild Kessel holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Ingvild Kessel velges ved akklamasjon. Hallvard Surlien holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Hallvard Surlien velges ved akklamasjon. Ola Eian velges ved akklamasjon. Anniken Wullum holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Anniken Wullum velges ved akklamasjon. 13

14 Jon Hoel velges ved akklamasjon. Anders Skyrud Danielsen, referent Kristian Vea, referent Pål Thygesen, referent Oslo, 9. mars 2014 Anders Skyrud Danielsen (sign.), Generalsekretær Sebastian Sahl (sign.), Protokollunderskriver Emma Langmoen (sign.), Protokollunderskriver 14

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Referat fra LS

Referat fra LS Til Kopi til Landsstyret i GU Sentralstyret i MDG Dato 13. oktober 2013 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Referat fra LS-2-1314 Tilstede: Henriette Stoltenberg Tryggestad, Delegat Kim André

Detaljer

REFERAT FRA LS-4-1415

REFERAT FRA LS-4-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. februar 2015 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-4-1415 Alle voteringer er beskrevet med formelen for-kontra-avholdende. Tilstede: Ingrid

Detaljer

Tilstede Lage Nøst Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson. Jens Petter Grini Pedersen (skype) Arbeidsutvalgsmedlem

Tilstede Lage Nøst Talsperson Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson. Jens Petter Grini Pedersen (skype) Arbeidsutvalgsmedlem Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 5. mai 2015 Fra Andrea Søgnen Tveit, arbeidsutvalgsmedlem Møtedato: 5. mai 2015 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00)

Detaljer

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 7.8.2015 Fra Jens Petter Grini Pedersen REFERAT FRA AU-7-15 Møtedato: 4.8.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima

Detaljer

Guri Barka Martins (via Google Hangout) Arbeidsutvalgsmedlem John Slinning Jannesson (via Google Hangout) Internasjonal kontakt

Guri Barka Martins (via Google Hangout) Arbeidsutvalgsmedlem John Slinning Jannesson (via Google Hangout) Internasjonal kontakt Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 02.06.2015 Fra Isa Maline Alstadius Isene Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede Anna

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 6.5.2014 Møtedato 6.5.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

SAKSLISTE. 001 Godkjenning av innkalling. 002 Valg av ordstyrer og referent. 003 Sosial runde. 004 Arbeidsutvalget og Grønn Ungdom

SAKSLISTE. 001 Godkjenning av innkalling. 002 Valg av ordstyrer og referent. 003 Sosial runde. 004 Arbeidsutvalget og Grønn Ungdom Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 13.12.2015 Fra Isa Maline Alstadius Isene Møtedato: 13.12.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 09.00-19:00 Tilstede Anna Serafima Svendsen

Detaljer

Anna Serafima Svendsen Kvam (via skype) Arbeidsutvalgsmedlem

Anna Serafima Svendsen Kvam (via skype) Arbeidsutvalgsmedlem Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 17.6.2014 Fra Kristin Viko Rasmussen Møtedato: 17.6.2014 Møtested: Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00)

Detaljer

REFERAT FRA AU-6-15 SAKSLISTE. 166 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato:

REFERAT FRA AU-6-15 SAKSLISTE. 166 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato: Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret Dato 12.10.16 Fra Guri Barka Martins REFERAT FRA AU-6-15 Møtedato: 04.10.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Frafall Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem. Heretter legges følgende fast sak ved innkallinga: Epostvedtak

Frafall Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem. Heretter legges følgende fast sak ved innkallinga: Epostvedtak Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 8.4.2015 Fra Anna Serafima Svendsen Kvam REFERAT FRA AU-1-15 Møtedato: 7.4.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 22 Møtetid: 18.00 (skolering

Detaljer

REFERAT FRA LS-3-1415

REFERAT FRA LS-3-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. november 2014 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-3-1415 Møtedato: 28.-30. november 2014 Møtested: Maridalen skole Tilstede: Eivind Yrjan

Detaljer

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 3.3.2015 Møtedato 3.3.2015 Møtested Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

Arbeidsutvalgsmedlem. Jens Petter Grini Pedersen (hangouts) Arbeidsutvalgsmedlem. Frafall Teodor Bruu Arbeidsutvalgsmedlem

Arbeidsutvalgsmedlem. Jens Petter Grini Pedersen (hangouts) Arbeidsutvalgsmedlem. Frafall Teodor Bruu Arbeidsutvalgsmedlem Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 05.04.2016 Fra Isa Maline Alstadius Isene, referent Møtedato: 5. april 2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima

Detaljer

REFERAT FRA AU-4-17 SAKSLISTE. 027 Godkjenning av innkalling. 028 Valg av ordstyrer og referent. 029 Orienteringsrunde.

REFERAT FRA AU-4-17 SAKSLISTE. 027 Godkjenning av innkalling. 028 Valg av ordstyrer og referent. 029 Orienteringsrunde. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 7.2.27 Fra Christine Bangum, Internasjonal kontakt REFERAT FRA AU47 Møtedato: 7.2.27 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate, Oslo Møtetid: 8.

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

REFERAT FRA AU

REFERAT FRA AU Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 13.05.2016 Fra Lage Nøst REFERAT FRA AU-9-2016 Møtedato: 03.05.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 21:00 (skolering

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 3-13/14

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 3-13/14 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra John Slinning Jannesson Dato 18.04.2013 Saksnr. REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 3-13/14 Møtedato 18.04.2013 Møtetid Kl. 17.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 07.03.2017 Fra Jonas Nilsen Møtedato: 07.03.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato:

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato: Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret Dato 12.01.17 Fra Guri Barka Martins REFERAT FRA AU-2-17 Møtedato: 10.01.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Møtedato: juni 2017 Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo Møtetid: 18:00 fredag-16:00 søndag

Møtedato: juni 2017 Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo Møtetid: 18:00 fredag-16:00 søndag Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 4. juni 2017 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Møtedato: 2.-4. juni 2017 Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo Møtetid: 18:00 fredag-16:00 søndag

Detaljer

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2.

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9.2.2016 Fra Mattis Ulvang REFERAT FRA AU-4-16 Møtedato: 9.2.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna

Detaljer

Til Kopi Dato Frå Møtedato: Møtested: Møtetid: Tilstade Lage Nøst Anna Serafima Svendsen Kvam Isa Maline Alstadius Isene John Slinning Jannesson

Til Kopi Dato Frå Møtedato: Møtested: Møtetid: Tilstade Lage Nøst Anna Serafima Svendsen Kvam Isa Maline Alstadius Isene John Slinning Jannesson Til Arbeidsutvalet Kopi Landsstyret Dato 19.10.2016 Frå Ola Eian Møtedato: 18.10.2016 Møtested: Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00-21:00. Debattskolering frå 17:00 Tilstade Lage Nøst Talsperson Anna

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1415

REFERAT FRA AU-12-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9..4 Fra Ingrid Ophaug Dahl REFERAT FRA AU--45 Møtedato: 9..4 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 9, Oslo Møtetid:. (skolering fra 7.) Tilstede

Detaljer

Saksliste 077 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 077 Godkjenning av innkalling V Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 12. mai 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 16. mai 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Skolering om bruk av nettsidene

Detaljer

Referat fra LS-4-1213

Referat fra LS-4-1213 Referat fra LS-4-1213 Møtedato 1.-3. februar 2013 Møtested Sogn videregående skole Møtetid 16.00 Tilstede Delegater Hallvard Surlien Talsperson Ida Karina Kann Talsperson Trine Harbak GU Sør-Trøndelag

Detaljer

Ola Eian, talsperson. Ingvild Kessel (over video) Arbeidsutvalsmedlem Sebastian Teigen Nygård (over video) Arbeidsutvalsmedlem

Ola Eian, talsperson. Ingvild Kessel (over video) Arbeidsutvalsmedlem Sebastian Teigen Nygård (over video) Arbeidsutvalsmedlem Til Arbeidsutvalet Kopi Landsstyret Dato 28.01.2017 Frå Ola Eian, talsperson Møtedato: 24.01.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering frå 17.00) Tilstade Anna Serafima

Detaljer

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem. Eivind Yrjan Bøe Stamnes. Victor Elias Okpe. Truls Matias Torgersen. Eleonore Sønderland

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem. Eivind Yrjan Bøe Stamnes. Victor Elias Okpe. Truls Matias Torgersen. Eleonore Sønderland Til Kopi til Fra Grønn Ungdoms medlemmer Landsstyret Isa Maline Alstadius Isene, referent Dato 08.03.2015 Møtedato 06-08. mars 2015 Møtested Nordseter skole, Nordstrand, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

Referat fra landsmøtet 2013

Referat fra landsmøtet 2013 5 Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi til Landsstyret Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Dato 1.-3. mars 2013 Referat fra landsmøtet 2013 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Møtedato 1.-3. mars 2013

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato Møtedato: 19. mai Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo. Møtetid: 18.

Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato Møtedato: 19. mai Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo. Møtetid: 18. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 21.05.2015 Fra Ingvild Kessel Møtedato: 19. mai 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 29.04.2013 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314 Møtedato 28. mai 2013 Møtetid Kl. 17.00 Møtested Valgkamplokalene på St. Olavs plass, Oslo

Detaljer

REFERAT LS-2-1415. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 26. september 2014 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær

REFERAT LS-2-1415. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 26. september 2014 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 26. september 2014 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær REFERAT LS-2-1415 Møtedato: 26.-28. september Møtested: Hausmannsgate 19 og Maridalen skole Møtetid:

Detaljer

Møtedato: 25. februar februar 2017 Møtested: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo Møtetid: 10:00 lørdag 16:00 søndag

Møtedato: 25. februar februar 2017 Møtested: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo Møtetid: 10:00 lørdag 16:00 søndag Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 26. februar 2017 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Møtedato: 25. februar - 26. februar 2017 Møtested: Fredshuset, Møllergata 12, Oslo Møtetid: 10:00 lørdag

Detaljer

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne. Realitet Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG. Vedtatt Ikke vedtatt Endringsforslag til vedtektene F 1 Forslag Ny 1.4 Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne Stadfester at vi er ungdomspartiet til MDG Forslagsstiller Anniken Wullum F 2 Forslag Ny 5.4

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Dato 23. november 2015 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær

Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Dato 23. november 2015 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 1 Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Dato 23. november 2015 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Møtedato: 20.-22. november 2015 Møtested: Nordseter skole, Oslo Møtetid:

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Til Internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten, Christine Bangum Kopi til Fra Christine Bangum Dato 20.06.2014 Saksnr. MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Møtedato 19.06.2014 Møtetid

Detaljer

Delegasjonen. Delegasjonen besto av:

Delegasjonen. Delegasjonen besto av: MDG avholdt landsmøte 8.-10. mai 2015 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. GU deltok med en delegasjon som utgikk fra Arbeidsutvalget (AU) og Grønn Ungdoms Landsmøte (GULS) 2015. Denne rapporten, sammen

Detaljer

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr.

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. REFERAT TIL MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-18-1315 Møtedato

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Tilstede Marie Storli IU-medlem. Frafall Sarah Olausen Koordinator

Tilstede Marie Storli IU-medlem. Frafall Sarah Olausen Koordinator Til Internasjonalt utvalg Kopi til Fra John Slinning Jannesson Dato 23.03.2016 Saksnr. Møtedato 23.03.2016 Møtetid Kl. 19.00 Møtested Skype Tilstede Marie Storli IU-medlem Lise Lorentzen IU-medlem Håkon

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Møtedato: 19.-21. juni 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19 Tilstede: Vegard Berget Buskerud Delegat

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Til: Ungdomsrådet Fra: Hilde Mari Wenstad, referent Dato: 28.5.2013 Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Møtedato: 25-26.5.2013 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas Børresen Ungdomsutvalget

Detaljer

SAKSLISTE. 016 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato 21.04.2015. John S. Jannesson

SAKSLISTE. 016 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato 21.04.2015. John S. Jannesson Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 21.04.2015 Fra John S. Jannesson Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)!

Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)! Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)! Dette dokumentet er for deg som skal på ditt første landsmøte eller for deg som har vært på landsmøte før, men fortsatt er litt usikker på hvordan best å bruke

Detaljer

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen!

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! 1 2 Kjære delegat! Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! Hvordan komme seg til Nordseter? Dere har tidligere blitt tilsendt sakspapirene

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN 0 0 (Orkar du ikkje lesa alle formalitetane før du får sjå sjølve innstillingane? Gå til side!) Om valkomiteen. september valde landsstyret Sara Marie Blichner, Ida Karina

Detaljer

REFERAT FRA OSLO MDGs ÅRSMØTE 2015

REFERAT FRA OSLO MDGs ÅRSMØTE 2015 Til Kopi til Fra Medlemmer i Oslo MDG Sentralstyret MDG Styret i Oslo MDG Dato 22.2.2015 REFERAT FRA OSLO MDGs ÅRSMØTE 2015 Møtedato 21.1 22.2.2015 Møtested Persbråten videregående skole SAKSLISTE LØRDAG

Detaljer

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til MDG-IU Fra Sarah Olausen Dato 27.05.2015 Saksnr. MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Møtedato 27.05.2015 Møtetid Kl. 15:00 Møtested

Detaljer

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25)

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25) Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til Fra Hummam Bhutta Dato 22.01.2014 Saksnr. Møtedato 18.01.2014 Møtetid Kl. 09.00 Møtested Kontoret til MDG, Skippergata 33 Oslo Tilstede John S. Jannesson

Detaljer

MØTEREFERAT TIL MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU

MØTEREFERAT TIL MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til Fra Sarah Olausen Dato 09.03.2016 Saksnr. MØTEREFERAT TIL MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-13-1516 Møtedato 09.03.2016 Møtetid Kl. 19.00 Møtested Tilstede

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

Referat fra Landsstyremøte 01 12/13

Referat fra Landsstyremøte 01 12/13 Til Kopi til Fra Dato Landsstyret Arbeidsutvalget Ann- Helen Skaanes Johansen 27. mai 2012 Referat fra Landsstyremøte 01 12/13 Møtedato Møtetid Møtested 27. mai 2012 kl. 09.00 Oslo Rådhus Tilstede Hallvard

Detaljer

040 Godkjenning av innkalling V. 041 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Balder Bryn Morsund, ordstyrer Jonas Nilsen, referent

040 Godkjenning av innkalling V. 041 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Balder Bryn Morsund, ordstyrer Jonas Nilsen, referent Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 28. februar 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 7. mars 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Skolering med ICAN fra

Detaljer

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai

Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Protokoll Representantskapsmøte I Oslo MDG 24.mai Tid: 17.30 21.00 Sted: Schafteløkken 1 Konstituering Godkjenning av saksliste og innkalling. Saksliste og innkalling ble godkjent. Valg av ordstyrer og

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo + Hangouts Møtetid: Tirsdag 15.mars kl. 19 21 Tilstede: Andrea Søgnen Tveit, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik Mikkelsen, John Slinning

Detaljer

027 Godkjenning av innkalling V. 028 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Ingvild Kessel, ordstyrer Christine Bangum, referent

027 Godkjenning av innkalling V. 028 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Ingvild Kessel, ordstyrer Christine Bangum, referent Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 31. januar 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 7. februar 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Saksliste 027 Godkjenning

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Hvem er vi? Valgkomiteen har denne gang bestått av fire medlemmer, her kort presentert med utgangspunkt i informasjonen gitt om oss

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 07.09.2015-08.09.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 07.09.2015 i Auditorium R7 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2015 Landsmøteprotokoll 2015 Røyken 5.-8. mars 2015 Noereh Saemien noerehåårganisasjuvne Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 20.02.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 20.02.2015 i Auditorium R5 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri Sønderland

Detaljer

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Til Kopi Dato Fra Landsstyret Arbeidsutvalget, Sentralstyret i MDG 9. november 2012 Ann- Helen Skaanes Johansen Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Møtedato: 9.- 11. november 2012 Møtested: Åsgård

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 31. juli 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 31. juli 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 31. juli 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Møtedato: 30. juli 31. juli 2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 10:30-19:00, 09:00-15:30

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516

FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516 Til Internasjonalt utvalg Kopi til Fra Lise Mari Lorentzen Dato 24.2.2016 Saksnr. MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516 Møtedat 24.2.2016 o Møtetid Kl. 19.00 Møtested Skype Tilstede Lise

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Referat fra Ungdomsråds møte

Referat fra Ungdomsråds møte Til: Ungdomsrådet Fra: Sondre Pettersen, Referent Dato: 25.4.2012 Referat fra Ungdomsråds møte Møtedato: 24.4.2012 Møtetid: 11:00-15:30 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 12. januar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer