REFERAT FRA GRØNN UNGDOMS LANDSMØTE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA GRØNN UNGDOMS LANDSMØTE 2014"

Transkript

1 Til Kopi Fra Dato Grønn Ungdoms medlemmer Landsstyret Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær 9. mars REFERAT FRA GRØNN UNGDOMS LANDSMØTE 2014 Møtedato mars 2014 Møtested Nordseter skole, Nordstrand, Oslo Tilstede Anniken Wullum Delegat Kim André Wiig Delegat Veslemøy Waage Delegat Eivind Yrjan Bøe Stamnes Delegat Tina Marie Jensen Delegat Alexander Berndtsen Delegat Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Einar Mortenssønn Løken Delegat Nora Jens Elida Svendsen Kvam Delegat Hunsbeth Schreuder Delegat Cesilie Silvien Delegat Markus August Opedal Delegat Astrid Wik Delegat Øystein Steffensen-Alværvik Delegat Snorre Skagseth Delegat Guri Barka Martins Delegat Jens Petter Grini Pedersen Delegat Adelheid Westin Eikje Delegat Mattis Ulvang Delegat Mariell Emilie Nilsen Delegat Sebastian Sahl Delegat Balder Bryn Morsund Delegat 1

2 Miriam Akkouche Delegat Martin Hoftun Delegat Amalia-Louise Miniggio Delegat Vemund Jernsletten Delegat Ingrid Andrea Holland Delegat Pål Thygesen Arbeidsutvalgsmedlem Maria S. Refsland Delegat Emma Langmoen Delegat Jenny Rose Bengtson Delegat Filip Methuselah Delegat Ann Kristin Eriksen Hansen Delegat Ingvild Kessel Delegat Kjetil Mikkelsen Delegat Christine Bangum Delegat Anders Skyrud Danielsen Generalsekretær Daniel Bolstad Fløde Delegat Vegard Berget Delegat Hilde Rognlien Delegat Petter Hauglum Bermingrud Delegat Bjørg Helene Andorsen Delegat Jørgen Anda Delegat Geir Storli Jensen Delegat Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem Matias Askvik Delegat Rikke Nilsen Delegat Hallvard Surlien Nasjonal talsperson Josefine Haraldsen Delegat Lage Nøst Arbeidsutvalgsmedlem Sonja Helene Servan Delegat Endre Borgen Mæland Delegat Ida Løken Delegat Sindre Fjeldstad Delegat Nora Malini Sætherø Delegat Isa Maline Alstadius Isene Arbeidsutvalgsmedlem Ingrid Ophaug Dahl Nasjonal talsperson Johanna Haarseth Delegat Kristiane Brudevoll Delegat Marie Storli Delegat 2

3 Andrea Søgnen Tveit Arbeidsutvalgsmedlem Ida Karina Kann Delegat John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt Susanne Waage Delegat Ida Salthe Johannessen Delegat Sarah Olausen Delegat Hulda Holtvedt Delegat Kari Blumer Delegat Helene Flakke Delegat Sabina Syed Delegat Karin Borch Internasjonal gjest Madelene Eriksson Internasjonal gjest Maria Külen Internasjonal gjest Theodor Ryan Internasjonal gjest Iina Alexandra Jaara Internasjonal gjest Oskar Annermarken Internasjonal gjest Alina Koltsova Internasjonal gjest Kristin Viko Rasmussen Delegat Ingrid Røgenes Delegat Referat 01 Valg av ordstyrer og referent Torkil Vederhus, Axel Fjeldavli og Julie Næss velges til ordstyrere. Anders Skyrud Danielsen, Kristian Vea og Kristine Schøyen Berdal velges til referenter. 02 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes uten merknader. 03 Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden godkjennes slik den foreligger. 04 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes slik den foreligger. 3

4 14 Valg av redaksjonskomiteer Til redaksjonskomité for politiske resolusjoner innstilles: Anna Klam Hulda Holtvedt Balder Bryn Morsund Disse velges ved akklamasjon Til redaksjonskomité for arbeidsplan innstilles: Lage Nøst Johanna Haarseth Lena Høyrem Gabrielsen Disse velges ved akklamasjon 15 Valg av protokollunderskrivere Det innstilles på Sebastian Sahl og Emma Langmoen som protokollunderskrivere. Disse velges ved akklamasjon 05 Årsmelding for Grønn Ungdom Arbeidsutvalgets årsmelding legges frem av talsperson Hallvard Surlien. Det åpnes for spørsmål. Landsmøtet kommenterer og supplerer årsmeldingen. Landsmøtet debatterer årsmeldingen. Årsmeldingen er enstemmig godkjent. 06 Godkjenning av regnskap Regnskapet for 2013 legges frem av økonomiansvarlig Andrea Søgner Tveit til godkjenning. Det åpnes for spørsmål til regnskapet. Landsmøtet kommenterer og supplerer regnskapet. Regnskap for 2013 godkjennes slik de foreligger uten skriftlige merknader av landsmøtet. 07 Arbeidsplan & 08 Budsjett Arbeidsutvalgsmedlem Lage Nøst innleder saken om arbeidsplan, og legger frem arbeidsutvalgets innstilling til arbeidsplan for Det åpnes for spørsmål til arbeidsplanen. 4

5 Landsmøtet kommenterer og supplerer utkast til Arbeidslan for Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken om budsjett for 2014, og legger frem arbeidsutvalgets innstilling til budsjett. Det åpnes for spørsmål til budsjettet. Landsmøtet debatterer arbeidsplan og budsjett. Følgende forslag foreligger etter endt debatt: F4: Imøteses på epost, innsendt i forkant av møtet. (Gjentas: Se F11) F5: Endringsforslag til Budsjett for Fra Balder Bryn Morsund (29). Kutte ,- i posten Landsstyret Legge til ,- i posten Reiser Legge til ,- i posten Sommerleir Legge til ,- i posten Kampanje Votering under F9 F6: Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Christine Bangum, Akershus GU Stryke punktet Avholde årlig regionsseminar i Vest-Norge, Øst-Norge og Nord-Norge på linje 4 og 5 side 46 under Fylkes- og lokallagsarbeid i Arbeidsplanen. Falt F7: Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Jens Petter Grini Pedersen (19). Stryke punktet om medlemsregister i arbeidsprogrammet i undertemaet Medlemmer (s. 46). Falt F8: Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Andrea (AU) Forslag til endring av punkt 2 under Mål, side 43, linje 29: Arrangere fire landsstyremøter. Møtene blir holdt i Oslo og arrangeres av Arbeidsutvalget. For: 32 Mot: 30 F9: Endringsforslag til Budsjett for Fra Andrea (AU) Flytte ,- fra budsjettposten Landsstyre til Støtte til lokal aktivitet. F9 mot F5 5

6 For F9: 37 For F5: 18 F9 Videre F9: Helhet budsjett: F10 Endringsforslag til Arbeidsplan for Fra Lage Nøst Forslag til nytt punkt under Mål under Medlemmer i Arbeidsplanen (S. 46) Tilstrebe at alle GU-medlemmer også velger å være medlem i Miljøpartiet De Grønne, og gjøre det enkelt å inngå medlemskap i begge organisasjoner samtidig. F11 a Forslag om alternativt fokus for kampanjer i Arbeidsplan for : Landbruk og havbruk Primært foreslått som prioritering høsten 2014 istedenfor Klimarettigheter, sekundært som prioritering våren 2015 Fra Ida Beate Løken Dagens landbruk står aleine for ¼ av verdas utslepp. Saman med foredling og pakking av mat, avskoging for å skaffe nye areal og transport, står det for nær halvparten av verdas utslepp. Matproduksjon er det som påverkar økosystem og naturen mest og tek størst areal av det vi menneske driv med. Samstundes er det også det som er mest sårbart for klimaendringene. Denne sårbare matproduksjonen er noko som råkar kvar einskild av oss mange gongar kvar dag. Landbruk påverkar også den sosiale og økonomiske utviklinga i området rundt, og utgjer ein vesentleg del av verdsøkonomien. Det er derfor viktig at Noreg kan sende klare signal om at det går an å drive eit godt bærekraftig landbruk og hagebruk. I FN sine rapportar om miljø er landbruk ein stor del, og bærekraftig landbruk er ein essensiell del av løysinga, og det må vi i GU ta tak i. Maten vår må produserast på ein bærekraftig måte som er i tråd med etikken og rettferda Grøn Ungdom strebar etter. Vi har eit ansvar ovanfor jorda, dyra og menneska her, og det er derfor viktig å løfte fram eit robust landbruk, spreidd over heile landet og forvalte ressursane havet og landet vårt har å by på, og det på ein bærekraftig måte. Falt F11 b- ha F11 som vårkampanje 6

7 Vårkampanjevotering Det er fire forslag: Migrasjon Grønn Utdanning Kutur Landbruk og havbruk Votering 1: Migrasjon: 28 Grønn Utdanning: 36 Votering 2: Grønn Utdanning mot Kultur GRØNN UTDANNING VIDERE Votering 3: Grønn Utdanning: 41 Landbruk og havbruk: 25 Grønn Utdanning vedtatt. F12 Forslag til tiltak i arbeidsplanens undertema Tid for verving!» Fra Jens Petter Grini Opprettholde ordningen med prioriterte hovedsaker for å gi landsmøtet en demokratisk mulighet til å påvirke av sitt politiske fokusområde også utenfor kampanjeperiodene. For dette året vil de prioriterte hovedsakene være samtlige framsatte forslag til kampanjer. For: 32 Mot: 27 Helheten: VEDTATT 10 Vedtektsendringer Generalsekretær Anders Skyrud Danielsen innleder saken og redegjør for foreliggende forslag. Det åpnes for spørsmål. Landsmøtet kommenterer og supplerer saken. Det åpnes for debatt. Det voteres over endring i dagsorden: Flytting av votering over vedtektsendringer fra søndag til lørdag. Endring i dagsorden er enstemmig vedtatt. Forslagene det skal voteres over fremkommer av sakspapirene (Sak F1 - F19). Det er 69 stemmeberettigede i salen. 7

8 F1 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F5 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F6 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F7 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F8 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F10 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F11 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F12 oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F16 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F17 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. F18 oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F19 vedtatt med mer enn ⅔ flertall. Det åpnes for debatt rundt de resterende tre forslagene. Det fremmes forslag om testvotering for å se om videre debatt er nødvendig. Det voteres, og forslaget om testvotering faller. Debatten fortsetter ut talelisten. F9a oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F9b oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. F9c oppnår ikke ⅔ flertall, og faller. 11 Resolusjoner Påvirkningstorg med resolusjoner som tema innledes av talsperson Ingrid Ophaug Dahl. Påvirkningstorg med resolusjoner som tema fortsetter. Votering over antall resolusjoner som skal tas opp til behandling. Det er 69 stemmeberettigede i salen. F1: 5 resolusjoner - faller F2: 7 resolusjoner - faller F3: 8 resolusjoner - vedtatt med alminnelig flertall Landsstyrerepresentanter presenterer innsendte resolusjoner. Resolusjon nr 1 Behold sexkjøpsloven presenteres av Anniken Wullum. Resolusjon nr 2 Nei til reservasjonsrett for leger presenteres av Lena Høyrem Gabrielsen. 8

9 Resolusjon nr 3 Norge har plass til syriske flyktninger presenteres av Sarah Olausen. Resolusjon nr 4 TFO-ordningen må avskaffes presenteres av Guri Barka Martins. Resolusjon nr 5 Nei til ny arbeidstidsordning for lærarar presenteres av Eivind Ryan Bøe Stamnes. Resolusjon nr 6 Ja til to talspersoner presenteres av Sonja Helen Servan. Resolusjon nr 7 Motstandsdyktig og karbonlagrende landbruk på ein varmare og meir ressursfattig klode presenteres av Ida Beate Løken. Resolusjon nr 8 Forby import av pels presenteres av Guri Barka Martins. Resolusjon nr 9 Krav til registrering av alle dyr presenteres av Jenny Rose Bengtson. Resolusjon nr 10 Dyrevelferd inn i undervisninga presenteres av Ida Beate Løken. Resolusjon nr 11 En moderne rotasjonsregel presenteres av Jens Hunsbeth Schreuder Hvilke resolusjoner som skal behandles avgjøres ved skriftlig elimineringsvalg. Det voteres over hvorvidt man skal skrive opp de tre lavest prioriterte resolusjonene, eller de åtte høyest prioriterte resolusjonene ved votering over hvilke resolusjoner som skal behandles. At de tre lavest prioriterte resolusjonene skal skrives opp vedtas med alminnelig flertall. Resolusjon 9, 10 og 11 tas ikke opp til behandling av landsstyret med henholdsvis 35, 39 og 30 stemmer. Det vedtas med alminnelig flertall å endre taletid i debatt rundt gjenværende resolusjoner fra 3 til 2 minutter. Endringsforslag til resolusjoner: Fra Christine Bangum, Josefine Haraldsen, Akershus GU R1a Linje 1: Endre overskrift til: Ja til en kunnskapsbasert avgjørelse om sexkjøpsloven Linje 6 og 7: Fjerne siste setning i ingress ( Vi mener (...) håndheves bedre. ) Linje 19: Fjerne første setning Justisdep. (...) sexkjøpsloven. Linje 26 og 27: Stryke avsnittet I utgangspunktet (...) for at den skal virke. Linje 29 og 30: Fjerne setning Politiets innsats må målrettes mot den som kjøper sex. Forslagsstiller ønsker endringsforslagene behandlet som en helhet. Ny resolusjonstekst i sin helhet ser da slik ut: R1a: Ja til en kunnskapsbasert avgjørelse om sexkjøpsloven Grønn Ungdom mener det vil være forhastet å fjerne forbudet mot kjøp av sex før effektene av loven er behørig kartlagt. Det er som regel sosiøkonomiske forhold og foreldede maktstrukturer som tvinger sårbare personer inn i prostitusjon. Prostitusjon ledsages ofte av vold, helsefare, psykologiske traumer og menneskehandel. Sexkjøpsloven var ment å skulle endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed markedet for prostitusjon, og slik være et viktig bidrag i kampen mot menneskehandel og undertrykking. 9

10 Erfaringer fra andre land tyder på at menneskehandel er mest utbredt der hvor prostitusjon er lovlig, og mindre i land hvor kjøp av sex er forbudt. Grønn Ungdom mener det vil være forhastet å fjerne loven før en grundig gjennomgang har vist hvordan den fungerer i Norge, og om lovverket oppfyller sin hensikt slik det praktiseres i dag. Skulle det vise seg at de tiltak som er implementert ikke har ønsket effekt, eller forverrer situasjonen for de prostituerte, må vi være åpne for å justere praksis, til det beste for utsatt personer. Vi er kritiske til at prostituerte brukes som verktøy i jakten på kriminelle. Politiaksjoner for å avdekke hallikvirksomhet, menneskehandel og sexkjøp må ikke føre til at prostituerte ender opp i en enda vanskeligere situasjon. Innsatsen mot hallikvirksomhet, menneskehandel og vold mot prostituerte må i alle tilfeller styrkes. Vi må iverksette gode tiltak for å få menneske ut av prostitusjon, og sikre dem som ønsker seg et tilbud om utdanning, arbeid og bolig. Bevilgningene til organisasjoner som arbeider for å bedre situasjonen for prostituerte må øke. Fra Anders Skyrud Danielsen og Christine Bangum R1b Fjerne første setning på linje 19, side 78. Justisdep. (...) sexkjøpsloven. Fra Ida Karina Kann og Vemund Jernsletten R2a Stryke setningen Abort koster samfunnet penger (...) en følelsesmessig vond prosess for pasienten, linje 20 og 21 side 79. Fra Ingrid Røgenes R3a Forslag om å legge følgende til på enden av resolusjonen: I tillegg til å føre en human asylpolitikk vil Grønn Ungdom kjempe for å bedre situasjonen i flyktningers hjemland. Dette kan gjøres ved å blant annet gå imot militære aksjoner, og å gå imot udemokratiske styreformer. Grønn Ungdom mener at disse to faktorene vil virke godt sammen. Fra Ingrid Ophaug Dahl R5a Erstatte resultat av tentamen i avsnitt fire, linje 10, med tilbakemelding. Fra Veslemøy Waage R6a Siste setning linje 19 og 20 strykes, erstattes med: På sikt bør man derfor vurdere om det er hensiktsmessig å ha en begrensning på seks år, eller om det bør åpnes opp for å inneha vervet i en lengre periode. Fra Ida Karina Kann R6b Stryke linje 11 til 14 side 83. Vi anerkjenner talspersonmodellen (...) kan fungere godt. Fra Ida Karina Kann R6c Stryke første setning linje 22, side 83, Miljøpartiet (...) i partiformat. Fra Sonja Helene Servan R6d Endre en av hvert kjønn til to av forskjellige kjønn på linje 43, side 82. Fra Marie Storli, Mattis Ulvang, Emma Langmoen, Hallvard Surlien, Geir Storli Jensen R7a Stryke finansiert av oljefondet fra linje 17, side 84. Fra Astrid Wik R7b Ny overskrift: Motstandsdyktig og karbonlagrende landbruk. 10

11 Fra Jørgen Anda R7c Erstatte setning Det blir meir og meir (...) klimaendringar og jorderosjon, linje 12 til 14 side 84 med Det er problematisk at Noreg blir mindre og mindre selvforsynte. De foreslåtte tiltakene kan begrense problemer som følge av klimaendringer og jorderosjon. Fra Geir Storli Jensen R7d Stryke setningen Etter ein (...) prosentvis auke karbon side 84, linje 19 og 20. Fra Maria Refsland R8a Resolusjonen foreslås endret i sin helhet til: Grønn Ungdom krever at Stortinget ikke bare forbyr norsk produksjon, men også import og salg av pels, gåselever og andre produkter som vi mener produseres på en så uetisk måte at vi ikke kan tillate at dette produseres i Norge. Det er hyklerisk og meningsløst å forby produksjon av produktet i Norge, men ikke å forby import og salg av det. Da har vi fortsatt produktet på markedet, og vi har i mye mindre grad kontroll over hvordan det blir produsert. I mange tilfeller har man sett at andre land har dårligere dyrevelferd enn hva vi har i Norge, og uten et import- og salgsforbud kan man få den situasjonen at man har produkter på markedet som er produsert under verre forhold en de ville blitt produsert under i Norge. Altså virker produksjonsforbudet mot sin hensikt, og fører heller til at ting blir verre. Et importforbud er derfor essensielt for å gjøre det norske markedet dyreetisk. Resolusjonsdebatten avsluttes. Hilsningstale fra FYEG ved Michael Bloss. Innledning til åpen debatt ved Knut Qvigstad om det alternative statsbudsjettet, og Hallvard Surlien. Åpen debatt. Søndag Votering over resolusjoner Fn: Redaksjonelle endringer for AU. R1a R1b For: 27 Mot: 35 R1 R2a R2 R3a Falt R3 11

12 R4 R5a R5 R6a R6b Avvist R6c For: 28 Mot:31 Falt R6d R6 R7a R7b stryke også setningen på 290. R7c R7d R7 R8a Forby import av produkter som ikke er lovlig å produsere i Norge Forslaget: 38 Nytt forslag: 23 R8 12 Valg av AU-medlemmer Valgkomiteens legger fram sin innstilling. Lage Nøst holder valgtale til vervet som talsperson. Lage Nøst velges ved akklamasjon. Ingrid Ophaug Dahl holder valgtale til vervet som talsperson. Ingrid Ophaug Dahl velges ved akklamasjon. Anders Skyrud Danielsen holder valgtale til vervet som generalsekretær. Anders Skyrud Danielsen velges ved akklamasjon. 12

13 John Slinning Jannesson holder valgtale til vervet som internasjonal kontakt. John Slinning Jannesson velges ved akklamasjon. Isa Malene Alstadius Isene holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Isa Malene Alstadius Isene velges ved akklamasjon. Cecilie Ness holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Cecilie Ness velges ved akklamasjon. Anna Serafima Svendsen Kvam holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Anna Serafima Svendsen Kvam velges ved akklamasjon. Mattis Ulvang holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Mattis Ulvang velges ved akklamasjon. Jens Hunsbeth Schreuder holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Jens Hunsbeth Schreuder velges ved akklamasjon. Kristin Viko Rasmussen holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Kristin Viko Rasmussen velges ved akklamasjon. Andrea Søgnen Tveit holder valgtale til vervet som arbeidsutvalgsmedlem. Andrea Søgnen Tveit velges ved akklamasjon. 13 Valg av MDG-LM-delegater Anna Serafima Svendsen Kvam legger fram søkerne til delegasjonen. Jens Hunsbeth Schreuder, Mattis Ulvang og Sonja Helene Servan trekker sitt kandidatur. Marie Storli holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Marie Storli velges ved akklamasjon. Ingvild Kessel holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Ingvild Kessel velges ved akklamasjon. Hallvard Surlien holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Hallvard Surlien velges ved akklamasjon. Ola Eian velges ved akklamasjon. Anniken Wullum holder valgtale til Grønn Ungdoms delegasjon. Anniken Wullum velges ved akklamasjon. 13

14 Jon Hoel velges ved akklamasjon. Anders Skyrud Danielsen, referent Kristian Vea, referent Pål Thygesen, referent Oslo, 9. mars 2014 Anders Skyrud Danielsen (sign.), Generalsekretær Sebastian Sahl (sign.), Protokollunderskriver Emma Langmoen (sign.), Protokollunderskriver 14

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

REFERAT FRA LS-4-1415

REFERAT FRA LS-4-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. februar 2015 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-4-1415 Alle voteringer er beskrevet med formelen for-kontra-avholdende. Tilstede: Ingrid

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 6.5.2014 Møtedato 6.5.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

Guri Barka Martins (via Google Hangout) Arbeidsutvalgsmedlem John Slinning Jannesson (via Google Hangout) Internasjonal kontakt

Guri Barka Martins (via Google Hangout) Arbeidsutvalgsmedlem John Slinning Jannesson (via Google Hangout) Internasjonal kontakt Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 02.06.2015 Fra Isa Maline Alstadius Isene Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede Anna

Detaljer

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 7.8.2015 Fra Jens Petter Grini Pedersen REFERAT FRA AU-7-15 Møtedato: 4.8.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima

Detaljer

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

Anna Serafima Svendsen Kvam (via skype) Arbeidsutvalgsmedlem

Anna Serafima Svendsen Kvam (via skype) Arbeidsutvalgsmedlem Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 17.6.2014 Fra Kristin Viko Rasmussen Møtedato: 17.6.2014 Møtested: Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00)

Detaljer

REFERAT FRA LS-3-1415

REFERAT FRA LS-3-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. november 2014 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-3-1415 Møtedato: 28.-30. november 2014 Møtested: Maridalen skole Tilstede: Eivind Yrjan

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

REFERAT FRA AU

REFERAT FRA AU Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 13.05.2016 Fra Lage Nøst REFERAT FRA AU-9-2016 Møtedato: 03.05.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 21:00 (skolering

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 3-13/14

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 3-13/14 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra John Slinning Jannesson Dato 18.04.2013 Saksnr. REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 3-13/14 Møtedato 18.04.2013 Møtetid Kl. 17.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2.

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9.2.2016 Fra Mattis Ulvang REFERAT FRA AU-4-16 Møtedato: 9.2.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1415

REFERAT FRA AU-12-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9..4 Fra Ingrid Ophaug Dahl REFERAT FRA AU--45 Møtedato: 9..4 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 9, Oslo Møtetid:. (skolering fra 7.) Tilstede

Detaljer

Referat fra LS-4-1213

Referat fra LS-4-1213 Referat fra LS-4-1213 Møtedato 1.-3. februar 2013 Møtested Sogn videregående skole Møtetid 16.00 Tilstede Delegater Hallvard Surlien Talsperson Ida Karina Kann Talsperson Trine Harbak GU Sør-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato Møtedato: 19. mai Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo. Møtetid: 18.

Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato Møtedato: 19. mai Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo. Møtetid: 18. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 21.05.2015 Fra Ingvild Kessel Møtedato: 19. mai 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson

Detaljer

Referat fra landsmøtet 2013

Referat fra landsmøtet 2013 5 Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi til Landsstyret Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Dato 1.-3. mars 2013 Referat fra landsmøtet 2013 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Møtedato 1.-3. mars 2013

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

REFERAT LS-2-1415. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 26. september 2014 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær

REFERAT LS-2-1415. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 26. september 2014 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 26. september 2014 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær REFERAT LS-2-1415 Møtedato: 26.-28. september Møtested: Hausmannsgate 19 og Maridalen skole Møtetid:

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Til Internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten, Christine Bangum Kopi til Fra Christine Bangum Dato 20.06.2014 Saksnr. MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Møtedato 19.06.2014 Møtetid

Detaljer

Delegasjonen. Delegasjonen besto av:

Delegasjonen. Delegasjonen besto av: MDG avholdt landsmøte 8.-10. mai 2015 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. GU deltok med en delegasjon som utgikk fra Arbeidsutvalget (AU) og Grønn Ungdoms Landsmøte (GULS) 2015. Denne rapporten, sammen

Detaljer

Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Dato 23. november 2015 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær

Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Dato 23. november 2015 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær 1 Til Grønn Ungdoms medlemmer Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Dato 23. november 2015 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Møtedato: 20.-22. november 2015 Møtested: Nordseter skole, Oslo Møtetid:

Detaljer

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr.

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. REFERAT TIL MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-18-1315 Møtedato

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Møtedato: 19.-21. juni 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19 Tilstede: Vegard Berget Buskerud Delegat

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Til: Ungdomsrådet Fra: Hilde Mari Wenstad, referent Dato: 28.5.2013 Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Møtedato: 25-26.5.2013 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas Børresen Ungdomsutvalget

Detaljer

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen!

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! 1 2 Kjære delegat! Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! Hvordan komme seg til Nordseter? Dere har tidligere blitt tilsendt sakspapirene

Detaljer

Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)!

Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)! Velkommen til Grønn Ungdoms landsmøte (GULM)! Dette dokumentet er for deg som skal på ditt første landsmøte eller for deg som har vært på landsmøte før, men fortsatt er litt usikker på hvordan best å bruke

Detaljer

SAKSLISTE. 016 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato 21.04.2015. John S. Jannesson

SAKSLISTE. 016 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato 21.04.2015. John S. Jannesson Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 21.04.2015 Fra John S. Jannesson Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Hvem er vi? Valgkomiteen har denne gang bestått av fire medlemmer, her kort presentert med utgangspunkt i informasjonen gitt om oss

Detaljer

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25)

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25) Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til Fra Hummam Bhutta Dato 22.01.2014 Saksnr. Møtedato 18.01.2014 Møtetid Kl. 09.00 Møtested Kontoret til MDG, Skippergata 33 Oslo Tilstede John S. Jannesson

Detaljer

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til MDG-IU Fra Sarah Olausen Dato 27.05.2015 Saksnr. MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Møtedato 27.05.2015 Møtetid Kl. 15:00 Møtested

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

REFERAT FRA OSLO MDGs ÅRSMØTE 2015

REFERAT FRA OSLO MDGs ÅRSMØTE 2015 Til Kopi til Fra Medlemmer i Oslo MDG Sentralstyret MDG Styret i Oslo MDG Dato 22.2.2015 REFERAT FRA OSLO MDGs ÅRSMØTE 2015 Møtedato 21.1 22.2.2015 Møtested Persbråten videregående skole SAKSLISTE LØRDAG

Detaljer

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN 0 0 (Orkar du ikkje lesa alle formalitetane før du får sjå sjølve innstillingane? Gå til side!) Om valkomiteen. september valde landsstyret Sara Marie Blichner, Ida Karina

Detaljer

Referat fra Landsstyremøte 01 12/13

Referat fra Landsstyremøte 01 12/13 Til Kopi til Fra Dato Landsstyret Arbeidsutvalget Ann- Helen Skaanes Johansen 27. mai 2012 Referat fra Landsstyremøte 01 12/13 Møtedato Møtetid Møtested 27. mai 2012 kl. 09.00 Oslo Rådhus Tilstede Hallvard

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516

FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516 Til Internasjonalt utvalg Kopi til Fra Lise Mari Lorentzen Dato 24.2.2016 Saksnr. MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU 12 1516 Møtedat 24.2.2016 o Møtetid Kl. 19.00 Møtested Skype Tilstede Lise

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 31. juli 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 31. juli 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 31. juli 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Møtedato: 30. juli 31. juli 2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 10:30-19:00, 09:00-15:30

Detaljer

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Til Kopi Dato Fra Landsstyret Arbeidsutvalget, Sentralstyret i MDG 9. november 2012 Ann- Helen Skaanes Johansen Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Møtedato: 9.- 11. november 2012 Møtested: Åsgård

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Referat fra Ungdomsråds møte

Referat fra Ungdomsråds møte Til: Ungdomsrådet Fra: Sondre Pettersen, Referent Dato: 25.4.2012 Referat fra Ungdomsråds møte Møtedato: 24.4.2012 Møtetid: 11:00-15:30 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

REFERAT FRA LS

REFERAT FRA LS Til Landsstyret Kopi Arbeidsutvalget, MDGs Sentralstyre Dato 04.02.2016 Fra Jens Petter Grini Pedersen REFERAT FRA LS-1-2016 Møtedato: 30.-31.01.2016 Møtested: St. Hanshaugen Bydelshus, Stensberggata 25,

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Norsk jazzforum 17.-19. april 2015. Radisson Blu Hotel, Bodø

PROTOKOLL. Landsmøte i Norsk jazzforum 17.-19. april 2015. Radisson Blu Hotel, Bodø PROTOKOLL Landsmøte i Norsk jazzforum 17.-19. april 2015 Radisson Blu Hotel, Bodø Vedlegg: Norsk jazzforums strategiplan 2015 2019, iht. vedtak på landsmøtet. Vedtekter for Norsk jazzforum, revidert iht.

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa.

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa. PROTOKOLL LANDSMØTE PÅ HELL 9-11 MAI 2014: SAK 1 ÅPNING Åpning v/styreleder Elin Larsen. Regionene presenterer seg. Sørsamisk område er vert for landsmøtet. Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 Sted: Fylkeshuset, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU

Landsmøte i NCFU, Kongsberg, april Lokallagene, NCF Dato april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem. Referat Landsmøte i NCFU 1 2 3 4 5 6 7 Til Lokallagene, NCF Dato 13-15. april 2012 Sted: Kongsberg vandrehjem Referat Landsmøte i NCFU Delegat Jensrud Vegard Leder Delegat Røkke Mari Nestleder Delegat Berg Kristensen Sondre Agder

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon kl 16.32. Det er 58 personer tilstede. Forsamlingen

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtedato: Torsdag 11. august 2016 Møtetid: kl. 19-21 Tilstede: Nikki Schei, Anette Nistad, Janne Kjellevold Midtbø, Suhur Lorch-Falch,

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 20. september 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Møtedato Møtetid Møtested 20. september 2012 kl. 16.30 Grønn Ungdoms

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Mandat for nominasjonskomiteen

Mandat for nominasjonskomiteen Mandat for nominasjonskomiteen Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017 1.0 Innledning Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til listekandidater

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Sak 9 Vedtektsendringer

Sak 9 Vedtektsendringer 3.sakspapirbunke: Sak 9 Vedtektsendringer Her er samtlige forslag til endring av Naturvernforbundets vedtekter. Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 1. mai 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 1. mai 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 1. mai 2016 Fra Isa M. A. Isene, generalsekretær Møtedato: 30. april 1. mai 2016 Møtested: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo Møtetid: 09:30 Tilstede: Rauand

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Referat. fra Norsk Arkivråds generalforsamling. 22. mars 2010. Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Referat. fra Norsk Arkivråds generalforsamling. 22. mars 2010. Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Referat fra Norsk Arkivråds generalforsamling 22. mars 2010 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Generalforsamlingen ble åpnet av Torill Tørlen, styreleder i Norsk Arkivråd 1. Godkjennelse av stemmeberettigede

Detaljer