TRYGGE BAD MED LITEX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGGE BAD MED LITEX"

Transkript

1 TRYGGE BAD MED LITEX

2 LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk via produktenes oppbygging og sammen setning. LITEX Våtromsystem er et komplett og gjennomtestet system som ligger i forkant av gjeldende krav og på høyde med det vi erfarer som reelle behov. damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges. Platen fungerer som byggeplate, dampsperre og som membran både mot våtsoner og vegger som krever damptetthet (yttervegg, vegg mot kalde rom og rom med begrenset oppvarming). Husk at et kaldt rom ikke nødvendigvis er kaldt, men kaldere enn våt rommet (f.eks. soverom). tilbehørsystem ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Plater med tilbehør er LITEX Våtromsystem. Bruksområder Systemet er godkjent for bruk på vegg og gulv og kan også brukes til innbygninger og innredninger. På vegg kan Membranplate monteres rett på stender eller festes til eksisterende vegg av rupanel, mur, gips eller lignende materialer. Platens isolerende egenskaper gjør den også svært egnet til montering på mur og betong. På gulv kan Membranplate legges på de fleste typer underlag som tregulv, betong eller lignende. Membranplatene krever full understøttelse og kan ikke mon - teres direkte på gulvbjelkene, så påse at undergulvet er stabilt og sjekk det for mulig svikt. Fantasien setter grenser! Membranplate er svært fleksibel og dertil godt egnet til å lage egne innredninger, eller til innbygging av f.eks. badekar, toalett, dusj. Ikke la fantasien stoppe kreativiteten! Damp og kondens Temperaturforskjeller gir kondens/ damp og fuktproblemer. Våtsonen er dermed ikke badets eneste utfordring. Damp/kondens som jobber mot ytter vegg, mot kalde rom og mot rom med begrenset oppvarming kan skape store problemer dersom veg g - en ikke damp tettes skikkelig. Damp - sperrens vik tigste oppgave er å hindre at bakenforliggende konstruksjon utesettes for vann, damp og fuktpåvirkning. -platene er damptette membranplater klare til flislegging på bad og våtrom. Platen skal IKKE smøres med membran, verken i våtsone eller på vegger med krav til damptetthet. Skjøter og gjennomføringer tettes med tilbehørsprodukter. Miljø er opptatt av inneklima og miljø. Emisjonstester viser ingen avgassing fra Membranplate. Platen inneholder ikke bromerte flammehemmere eller andre miljøgifter som kan skade deg eller familien din. Membranplate er ikke spesialavfall og kan leveres til vanlig avfallsmottak og gjenvinning. Mål ønsker, gjennom kunnskapsformidling, at bygge - næringen tar ansvar for å bygge tette, funksjonelle våtrom. ønsker en bevisstgjøring ved valg av produkter og produktsammensetning ved bygging av våtrom. ønsker at det tas felles ansvar til å bedømme res ul tatet i våtrom ut fra kundens ønske og ut fra de regler som er gitt for bygging av våtrom. ønsker at det tverrfaglig, og av involverte håndverkere, tas ansvar for gjennomføring av arbeidene på våtrom/bad. For mer detaljerte monteringsanvisninger se eller brosjyren Våtromsystem Monteringsanvisninger.

3

4 Litt om regelverket Vannskader i våtrom er et økende problem. Vannsøl på gulv og vegger, damp og kondens i forbindelse med dusjing, bading, vask av klær osv., øker sannsynligheten for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer og kan forårsake sopp- og råteproblemer. TEK 10 - byggesaksforskriften - utdrag Våtrom og rom med vanninstallasjoner (1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk. b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal. Veiledning TEK 10, annet ledd b) - utdrag Vanntette sjikt må bl.a være bestandig mot vannbelastning, temperaturvariasjoner, alkalisk belastning samt ha til - strekkelig vanndampmotstand dersom sjiktet vender mot utetemperatur og kaldere rom. Mot kalde rom og på konstruksjoner mot uteklima (f.eks yttervegg) må sjiktet også ha dokumentert damptetthet Sd >10m. Sd-meter er måletall for et produkts vanndampmotstand. Ved for lav Sd-meter mot et kaldt rom vil fukt/damp «trekke inn» mot det «kalde» og etter hvert kunne by på fukt - problemer i konstruksjonen. 0,5 m Våtsone Våtsone 1.0 m Våtsone himling Våtsone 1.0 m Tilgjengelig boenhet/universell utforming: TEK : En boenhet skal ha minst ett bad og toalett hvor krav til tilgjengelighet er innfridd/eller mulighet for senere installasjon av tilleggsutstyr. Kravet gjelder ved oppføring av nye boliger (bad skal ligge på inngangsplan eller hovedplan) og ved rehab. av bad i eldre boliger. Hva er søknadspliktig? Våtrom i nye boliger og våtrom i tilbygg over 50m². Rehabilitering av våtrom hvor det er endring av røropplegg, brannskille eller flytting av bærevegg. Ved rehabilitering/modernisering av våtrom uten søk - nads plikt må byggherre/utførende passe på at våt rom - met tilfredsstiller tekniske krav i TEK 10. Begreper og kostnader Noen mener at er dyrere enn konkurrerende produkt - er, men ved sammenlikning av «platepris mot plate pris» må også produktenes egenskaper og forskjeller sammen - liknes. Bruker du gips eller våtromsplater som krever smøring av membran må membrankostnad og smøretid med i regne - stykket! For å oppfylle krav til vann- og damptetting vil tiden det tar å smøre membran være tre til ti ganger mer enn tiden det tar å montere Membranplate. I tillegg har du tørketiden mellom hvert membranstrøk. Et trygt bad med LITEX Våtrom system, hvor platen ikke skal smøres med membran er klart til flislegging på få timer. I tillegg får du et garantert tett bad! Membranplate (som Membranplate) er vann- og damptett ihht. gjeldende krav og skal ikke smøres med membran verken i våtsoner eller på vegger som krever damp tetthet. Våtromsplate og diffusjonsåpen membranplate (gjerne sementbaserte plater) er vanntett, men ikke damptett og må etterbehandles etter gjeldende krav. NB! Sjekk produktets tekniske godkjennelse og dets krav til evt. etterbehandling for å være sikker på at kravene til vann- og damptetting ivaretas. 0,5 m 0,5 m Gulv = våtsone min. 50 mm Feltet mellom våtsone vask og våtsone dusj/badekar er også våtsone OBS! På vegger i våtrom som vender mot yttervegg, mot kaldere rom og rom med begrenset oppvarming, bl.a soverom, er det krav til damptetthet Sd >10m. I våtsoner er det krav til vanntetthet. Dersom våtsonen vender mot yttervegg, mot kaldt rom eller mot rom med begrenset oppvarming er det i tillegg krav til damptetthet Sd >10m. Dampsperrens viktigste oppgave er å hindre at baken - forliggende konstruksjon utsettes for vann, damp og fuktpåvirkning!

5 10 grunner til å velge LITEX Våtromsystem? 1. Godkjent våtrom med én plate og étt system. 2. Platen er damptett og skal ikke smøres med membran. Skjøter og gjennomføringer tettes med tilbehørsprodukter. 3. Rask og enkel montering. 4. Lettest i vekt. 5. Membranplate skjæres og tilpasses enkelt med kniv. 6. Norskprodusert system. 7. Ingen miljøgifter i produktene. 8. Høy kvalitet på produktene. 9. Platen har isolerende egenskaper. 10. Totalt sett den rimeligste løsningen. Ved bygging av trygge og damptette bad/ våtrom, hvor fukt, sopp og råteskader ikke får grobunn, er LITEX Våtromsystem en perfekt løsning. Eksempler på LITEX-forbruk til VEGG på bad. Beregnet til rektangulære bad. Badets størrelse: Løpemeter vegg m² vegg m² gulv 8 løpemeter 20 m² vegg 4 m² gulv Membranplater 13 plater Skruer + Monteringsskiver (100 i hver pose) 2 poser skruer 2 poser mont.- skiver ALTERNATIV 1, VEGG: Selvklebende Skjøtebånd (til vegg- og hjørneskjøt og skruegjennomføringer) á 10 m/rull 3 ruller (33 m veggskjøt) ALTERNATIV 2, VEGG: Skjøte - bånd Gummiert á 15 m/rull 2 ruller (33 m vegg - skjøt) Overgang VEGG/GULV: Gummiert Skjøtebånd, inn- og utvendige hjørner - 1 rull á 15 m * - 4 stk innv. hjørner - utv. hjørne? Mansjetter, gjelder pr. enhet: Lim Toalett: 1 stk 40 mm, alt. 28 mm Vask: 2 stk 40 mm 1 tube (varm og kaldt vann) 1 stk 28 mm (avløp) Dusj: 2 stk 40 mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 stk 12 løpemeter 29 m² vegg 9 m² gulv 20 plater 3 poser skruer 3 poser mont.- skiver 5 ruller (50 m veggskjøt) 3 ruller (50 m vegg - skjøt) - 1 rull á 15 m * - 4 stk innv. hjørner - utv. hjørne? Toalett: 1 stk 40 mm, alt. 28 mm Vask: 2 stk 40 mm (varm og kaldt vann) 1 tube 1 stk 28 mm (avløp) Dusj: 2 stk 40 mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 stk * Dersom Skjøtebånd Gummiert benyttes til tetting av veggskjøt (alternativ 2 vegg), vil det ikke være behov for denne rullen med Skjøtebånd Gummiert. For mer detaljerte monteringsanvisninger se eller brosjyren Våtromsystem Monteringsanvisninger.

6 LITEX VÅTROMSYSTEM Versjon 2 - Dato: digide.no 1. Membranplate kan festes til de fleste underlag. Platetykkelse og skrueavstand avhenger av veggkonstruksjonen. 2. Tetting av gjennomføringer og skjøter gjøres enkelt og sikkert med tilbehørsprodukter og i tråd med gjeldende monteringsanvisning. 3. Membranplate kan legges på de fleste gulvunderlag, men ikke direkte på bjelkelag. Platen krever full understøttelse, så påse at undergulvet er stabilt og uten svikt. 4. Varmekabler med inntil 10 W/lm ( W/m²) kan legges direkte på platen. I monteringsanvisning veiledes du til legging av varmekabler og vannbåren varme med ulik varmestyrke. 5. Påstøp på gulv, flislim og fliser. For mer detaljerte monteringsanvisninger se eller brosjyren Våtromsystem Monteringsanvisninger. Membranplater Dimensjoner/Vekt pr plate: 13 mm 1,8 kg 600 x mm 2,4 kg 600 x mm 2,9 kg 600 x mm 3,8 kg 600 x mm 5,3 kg 600 x 2440 Hjørnemansjetter Rørmansjett Slukmansjett Formpresset Slukmansjett Universal Skjøtebånd Selvklebende Skjøteremse Fiber Skjøtebånd Gummiert Skrue U-Beslag Monteringsskive Tredd skrue/skive spann Rillet Rulle Monteringslim LITEX AS Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord Postboks 1073, 3204 Sandefjord Tlf.: Faks: epost: - FORHANDLER:

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Når gulvet er rett, går resten lett.

Når gulvet er rett, går resten lett. Når gulvet er rett, går resten lett. Weber gjør gulvavretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no

Weber.floor gulvprodukter. Det viktigste. er det du ikke kan se. webergulv.no Weber.floor gulvprodukter Det viktigste er det du ikke kan se webergulv.no Weber er markedsleder innen produksjon av mineralske byggematerialer og systemer. Vår vekst er basert på bærekraft og kontinuerlig

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer