LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no"

Transkript

1 LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook

2 LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som skal flislegges. Platen fungerer som byggeplate og som membran. Det er et ypperlig produkt om man ønsker å bygge et bad som er vann- og damptett. Litex tilbehør/tettesystem ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Litex Våtromsystem er godkjent for bruk på vegg og gulv, og kan også brukes til innbygninger og innredninger. TEMPERATURFORSKJELLER GIR KONDENS-/ DAMP OG FUKTPROBLEMER Alle våtrom, og spesielt bad, vil utsettes for damp både utenfra og innenfra ved for eksempel dusjing. Baderommet er varmt og fuktig, og når damp i luft møter kalde vegger vil den kondensere. Får dampen mulighet til å vandre inn i konstruksjonen vil dampen kondensere til vann, og over tid skape store problemer. Behandling av "våtsonen" er dermed ikke badet sin største utfordring, det er dampen som jobber mot yttervegg, kalde rom og rom med begrenset oppvarming som skaper problemer dersom det ikke damptettes skikkelig. Litex Membranplate er unik når det gjelder dampsperre. 3-gene - rasjon LITEX-plate består av en lett, vanntett, bromidfri kjerne i STYROFOAM /XPS. Begge sidene er belagt med en dobbel - armert duk med dobbelt aluminiumsjikt og et toppsjikt med vannbasert epoxy. Dette gjør Litex Membranplate vann- og damptett. Platen skal derfor ikke smøres med membran. Litex sitt tette - system ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Platene kan flislegges direkte og de kan benyttes på vegg, gulv og innredninger, og mont eringen er meget enkel. Litex Membranplate har lik oppbygging på begge sider. MILJØVENNLIG Vi i Litex er opptatt av inneklima og miljø, Litex Membranplate inne holder ikke bromerte flammehemmere eller andre miljø gifter som kan skade deg eller familien din. Litex Membranplate er ikke spesialavfall og kan leveres til vanlig avfalls deponi. Emisjonstest viser at det ikke er målbar avgassing fra Litex Membranplate. BEGREPER OG KOSTNADER Noen sier at Litex er dyrere enn sine konkurrenter. Ved sammen - likning av «platepris mot platepris» må også produktenes egenskaper og forskjeller sammen liknes. Membranplate, (som Litex Membranplate) er vann- og damptett ihht gjeldende krav og skal ikke smøres med membran. Våtromsplate og diffusjonsåpen membranplate (sementbaserte plater) er vanntett, men ikke damptett og må smøres med membran ihht gjeldende damptetthetskrav mot yttervegg, kalde rom eller rom med begrenset oppvarming. Sjekk produktets tekniske godkjennelse og dets krav til evt. etterbehandling for å være sikker på at du får ivaretatt kravene til vannog damptetting. Sammenlignes pris på Litex Membranplater med gips, eller andre plater som må smøres med membran, vil førsteinntrykket være at Litex er dyrere enn sine konkurrenter. Tar man tidsbruken med i regnestykket, så kan et trygt bad med Litex Våtromsystem være klart til flislegging på få timer og i tillegg får du et tett bad. Alter - nativene med smøring kan ta mellom tre til ti ganger så lang tid. Dermed er differansen spart inn på få arbeidstimer. 10 GRUNNER TIL Å VELGE LITEX VÅTROMSYSTEM 1. Godkjent våtrom med én plate og étt system. 2. Platen er damptett og skal ikke smøres med membran (skjøter og gjennomføringer skal tettes). 3. Rask og enkel montering. 4. Lettest i vekt. 5. Litex Membranplaten kan skjæres i og tilpasses med kniv. 6. Norskprodusert system. 7. Ingen miljøgifter i produktene. 8. Høy kvalitet på produktene. 9. Platen har isolerende egenskaper. 10. Totalt sett den rimeligste løsningen. Skal det bygges trygge og damptette bad og våtrom, hvor fukt, sopp og råteskader ikke får grobunn, er Litex Våtromsystem perfekt for dette. Trademark of The Dow Chemical Company. 2 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

3 LAMASJONSFRIE BAD INNHOLD: 2 Hva er Litex? 4 Montering av Litex på vegg 8 Montering av Litex på gulv 13 Litex på andre underlag 16 Fantasien setter grenser; innredninger og innbygging 20 Festing av Litexplater - oversikt 21 Beregning av Litexplater og tilbehør - oversikt 22 Litex Produktoversikt Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 3

4 MONTERING AV LITEX PÅ VEGG Litex Membranplate (damptett) kan festes til de fleste underlag. Den kan monteres rett på stender eller festes til eksisterende vegg av rupanel, mur, gips eller lignende materialer. LITEX PÅ RUPANEL ELLER LIGNENDE Litex Membranplate kan festes til de fleste underlag. På fast underlag kan Litexplater i alle tykkelser benyttes. Platen kan monteres stående eller liggende. For festing av Litexplater se side 20. LITEX PÅ STENDERVERK Litex Membranplate 13 mm kan benyttes på stående stenderverk med senteravstand c/c 30 cm. På stenderverk med senteravstand c/c 60 cm kan Litex 20 mm eller tykkere benyttes. Ved bruk av 20 mm plate monteres et horisontalt spikerslag på 120 cm høyde. Det anbefales å først skru platen i det horisontale spikerslaget. Montert plate på stenderverk kan oppleves fleksibel, men oppnår mer enn tilfredsstillende stivhet som ferdig konstruksjon med flislim, fliser og fugemasse. Ved montering direkte på stenderverk må det legges inn spikerslag for oppheng av innredninger og baderomsutstyr. 4 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

5 DAMPSPERRE - SD-METER Mot yttervegg, kalde rom og rom med begrenset oppvarming skal det være en dampsperre på bad og våtrom. Dampsperren skal ligge så tett inntil varm side som mulig. Eventuell dampsperre som allerede befinner seg i veggen skal fjernes. Dampsperren måles i betegnelsen Sd-meter. Jo høyere Sd-meter, jo mer damptett er det. I Norge er minimumskravet mot yttervegg, kalde rom og rom med begrenset oppvarm - ing Sd-meter 10. Litex Membranplater har damptetting langt over det norske og nordiske minimumskravet med en damptetthet Sd på 270 på hver side. Litex Membranplater erstatter tradisjonell dampsperre i yttervegg. Selve Litexplaten skal derfor ikke smøres med membran for å oppnå damptetthet. Litex Membranplate har lik oppbygging på begge sider. AVSTAND TAK Sørg for at Litex Membranplaten monteres med minimum 5 mm klaring mot tak og tilstøtende vegg. Det er viktig at platene ikke monteres i spenn mot tak og vegg. HULLTAGNING Ta nøyaktig mål for plassering av rør og avløp. Hold Litex Membranplaten mot rørstussene og bank på platen. Skjær ut hull etter avtrykket i Litex Membranplaten. Stikksag eller fast hulltagningsverktøy for drill anbefales. Tapetkniv eller lignende kan også brukes. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 5

6 FESTING AV LITEX MEMBRANPLATER Platene festes til veggen ved at platen skrues fast til det eksiste rende underlaget med Litex Monteringsskive og skrue. Beregn skruer/plate. Ikke skru for hardt, dette for å unngå at mont e ringsskiven synker inn i platen. Eventuelt kan platene limes med Litex Monteringslim. Informasjon om korrekt skruelengde i forhold til underlag og platetykkelse, samt skrueavstand, se tabell side 20. SELVKLEBENDE SKJØTEBÅND Litex Skjøtebånd Selvklebende er et alter nativ til Litex Skjøte bånd Fiber/Gummiert. Selv klebende Skjøtebånd kan benyttes over plate - skjøter på vegg, i hjørner og til å dekke skruegjennomføringer. Litex Selvklebende Skjøtebånd skal ikke smøres med membran. Det selvklebende skjøtebåndet rulles på ovenfra og ned. I hjørnet bør man først vatre opp en vertikal hjelpelinje og påse at skjøtebåndet ligger inntil denne linjen. Når skjøtebåndet ligger etter hjelpelinjen, slettes det først ut med press fra hånden, deretter en glatt sparkel. Det er viktig å jobbe godt med båndet. Bruk en rillet rulle og gå over båndet både i vertikal og horisontal retning slik at alle luftbobler og løse kanter er borte. Påse at det ikke går mer enn 1-2 dager fra båndet er montert til det bearbeides med rullen. Ved montering skal temperaturen i rommet og på båndet være >15 C. Litex Skjøtebånd Selvklebende skal ikke monteres på støvete underlag. Ved støv, kan underlaget gås over med en klut med ufortynnet primer. Denne tørker på min. Litex Skjøtebånd Selvklebende er holdbar i minimum ett år fra produksjonsdato. Alle Litex selvklebende bånd er merket med «Minst holdbar til». OVERGANG GULV/VEGG I overgangen gulv/vegg skal Litex Gummiert Skjøtebånd benyttes (ikke Litex Selvklebende Skjøtebånd). Litex Gummiert Skjøtebånd benyttes også i områder med stor vannbelastning pga vesentlig bedre motstand mot kjemikalier og vaskemidler, bedre aldringsbestandighet og bedre fleksibilitet. Husk: at støpte gulv skal være primet før forsegling mot gulv. å la vertikal skjøteremse overlappe med 20 mm mot horisontal overgang. at Litex Gummiert Skjøtebånd skal overlappe med 20 mm mot vertikal selvklebende skjøtebånd. å montere Litex Gummiert Skjøtebånd med overlapp til Litex Gummierte Hjørnemansjetter. 6 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

7 FORSEGLING AV SKJØTER Litex Gummierte Hjørnemansjetter kan limes til Litexplaten med Litex Monterings - lim og overstrykes med smøremembran. Litex Skjøtebånd Gummiert eller Litex Skjøte remse Fiber benyttes til forsegling av plate skjøter og skrue gjennomføringer og legges vått-i-vått med smøremembran. (Ved krav til damptetthet skal Litex Skjøtebånd Fiber overstrykes med membran ihht. damptetthetskrav Sd 10). Trykk ned remsen slik at den blir godt gjennomfuktet og overstryk med smøremembran. Husk å overlappe forseglingen av skjøtene med 20 mm. Fest skruer tett mot hjørnet på hver side slik at skjøtebåndet dekker hele hjørnet. Se side 20 for liste over godkjente smøremembraner som er testet med Litex Våtromsystem. RØR-MANSJETTER FOR RØR-I-RØR Rørgjennomføringer med rør-i-rør system monteres slik at hylsen kommer 1-2 mm utenfor ferdig montert flis. Dette er nødvendig for å sikre korrekt montering av rørmansjett. Litex rørmansjett limes til Litexplaten med Litex Monteringslim. Tre på mansjetten og stryk eller rull overflaten slik at mansjetten får god kontakt med monteringslimet. Når limet er støvtørt dekkes mansjetten med smøremembran. (Litex Monteringslim er støvtørt etter ca 20 min.). FLISLEGGING De ferdige monterte Litex Membranplatene påføres flislim og fliser. For å slippe å skru i flisene ved montering av håndkle holdere og andre lettere gjenstander kan blant annet Litex Monteringslim benyttes. 1 cm 2 limflate Litex Monteringslim bærer 26 kg. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 7

8 MONTERING AV LITEX PÅ GULV Så enkelt kan det gjøres. Litex Membranplate kan legges på fleste typer underlag som tregulv, betong eller lignende. Undergulvet må være stabilt og sjekkes for mulig svikt. Litex Membranplatene krever full understøttelse og kan ikke monteres direkte på gulvbjelkene. LITEX PÅ GULV Litex montert på gulv krever full understøttelse og et stabilt underlag. Våtromsnormen anbefaler c/c 30. Ved usikkerhet/mulighet for svikt, ha aldri mindre en 3 cm påstøp. Litex Membranplatene er diffusjonstette og ytterligere dampsperre er unødvendig. Vi anbefaler at minimum 20 mm Litex Membranplate brukes på gulv. Litex Membranplaten skrus til undergulv av tre, og hellimes mot betonggulv med egnet flislim. Fall anbefales lagt i undergulv. FESTING AV LITEX TIL GULV På tregulv - legg platene på gulvet, men sørg for minimum 5 mm avstand til vegg. Skru fast platene til gulvet med Litex Monteringsskive og skrue. Skru med avstand 250 mm i skjøter og bruk 4-5 skruer midt på plata. Skruelengde = Litextykkelse + 25 mm. På store flater monteres platene i forband med 600 mm forskyvning. I rom med gulvbord bør platene monteres på tvers av gulvbord og i forband med 600 mm forskyvning. På betonggulv - Litexplatene kan limes til betonggulv med Litex Monteringslim, flislim eller lavtekspanderende skum lim. Betongen må primes før liming. Sikre med 2-3 Litexskruer med skive langs midten av platen. Se også tabell side Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

9 MONTERING AV AVLØPSMANSJETT Påfør Litex Monteringslim rundt avløpet med sparkel. Tre på Litex Rørmansjett 65 mm og press ned overflaten slik at mansjetten får god kontakt med limet. Når limet er tørt dekkes mansjetten av smøremembran. SLUKMONTERING Sluket kan monteres i plan med undergulv. Litex form pressede slukmansjetter til Joti/Pipelife og Serres sluk benyttes med Litex 20 mm plate. Her må sluket ligge plant med undergulv. Ved andre tykkelser av Litex, eller andre sluktyper, benyttes Litex Slukmansjett Universal. Platen kan være hel eller delt rundt sluket. De fleste kjente sluktyper kan trygt monteres sammen med Litex Membranplate. Følg for øvrig produsentens anvisninger. LIMING AV SLUKMANSJETT Plasser fire skruer med skive innenfor området som dekkes av slukmansjetten. Ta ut klemring og påfør Litex Monteringslim rundt sluket i et område ca 20 mm større enn slukmansjetten. Sparkle ut et jevnt lag. Legg slukmansjetten i det våte limet og jevn limet inn over mansjettens armering. Sørg for at mansjetten fester godt i limet. Påfør lim under mansjetten ned mot O-ringen og langs toppen av sluket. Press ned klemringen og skru fast. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 9

10 FORSEGLING AV SLUK MANSJETT La limet tørke mens resten av gulvet monteres. Smør smøremembran på oversiden av slukmansjetten og et område på ca 2 cm utenfor mansjetten. Følg for øvrig produsentens anvisninger for montering av sluk. FORSEGLING AV HJØRNER OG OVERGANGER Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes i overgangen mellom gulv og vegg og områder med stor vannbelastning pga bedre motstand mot kjemikalier og vaskemidler, bedre aldringsbestandighet og bedre fleksibilitet. Det er også mer fleksibelt i forhold til setninger og bevegelser i konstruksjonen. Prefabrikerte inn- og utvendige hjørne - mansjetter limes med Litex Monterings - lim og overstrykes med smøremembran. Skjøter og skruegjennomføringer smøres med membran. Legg så Litex Skjøte bånd Gummiert eller Litex Skjøteremse Fiber i den våte membranen. (Ved krav til damptetthet skal Litex Skjøtebånd Fiber overstrykes med membran ihht. damptetthetskrav Sd 10). Smør godt over med membran vått-i-vått. Husk å la vertikal skjøteremse overlappe med 20 mm mot horisontal overgang. Husk å montere Litex Skjøtebånd Gummiert med overlapp til Litex Gummierte Hjørne mansjetter. SLUKRENNER OG HJØRNESLUK Designsluk i form av frittstående sluk, veggsluk eller hjørnesluk kan benyttes sammen med Litex Membranplate. Husk å vaske sluket med rødsprit før montering av Litex Skjøtebånd Gummiert. Sluket forsegles ved å sparkle ut et lag Litex Monteringslim rundt sluk og eventuell slukflens. Litex Skjøtebånd Gummiert legges i det våte limet med den gummierte siden ned i limet. I noen tilfeller må veven på skjøtebåndet tilpasses, slik at kun den gummierte delen av skjøtebåndet benyttes. Skjøtebåndet overstrykes med smøremembran. Monter sluket etter produsentens anvisninger. 10 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

11 VARMEKABLER DIREKTE PÅ LITEX MEMBRANPLATE Varmekabler med inntil 10 W pr løpemeter/ W pr m 2 (driftstemperatur under 70 grader) kan legges direkte på Litexplaten. Varme kablene som legges kan være matte baserte eller i slynge som tapes eller limes fast til Litexplaten. Varmekabler monteres i henhold til produsentens anvisninger. VARMEKABLER PÅ ARMERINGSNETT Varmekabler med W pr løpemeter må monteres på et arme ringsnett som hever kabelen minimum 5 mm fra Litexplaten. Stålnett med rutestørrelse på ca 8 x 8 cm kan benyttes. Varmekabler monteres i henhold til produsentens anvisninger. STØP OVER VARMEKABLER Husk rengjøring av underlaget for å sikre god heft. Bruk støpe masser som Hey di Flytstøp, Laticrete Flytstøp, Weber Støpemørtel Bad eller andre lavtbyggende støpe - masser som tåler vann. I nedslagsfeltet for vann i dusjen skal det alltid påføres smøremembran over baderomsstøpen. Fall mot sluk anbefales lagt i under gulvet. Støpemasse brukes i henhold til produsentens anvisninger. Ved valg av tradisjonelle støpeog avrettingsmasser som ikke tåler vann, skal disse ha heldekkende smøremembran i topp. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 11

12 LITEX MOT BELEGG/ BANEMEMBRAN Litex Membranplater på vegg kan kombineres med andre typer membran - løsninger på gulv. Dersom man ønsker et sveiset belegg på gulvet bør dette monteres før Litexplatene settes på vegg. Påse at bane membranen er montert slik at oppkanten flukter med vegg - kledningen. Litex Membranplatene skrues til veggpanelet, men mot belegget legges det to strenger med Litex Monteringslim. Etter at platen er montert kan det også fuges i overgangen mellom gulv og vegg med Litex Monteringslim. Dersom gulvet skal flislegges, forsegles overgangen mellom gulv og vegg med Litex Skjøtebånd Gummiert vått-i-vått med smøremembran. EL. VARMEKABLER Fliser Flislim En støpemasse som tåler vann Varmekabel opp til 10 W pr lm/ W pr m 2 direkte på Litexplaten Forsegling i skjøter og skrue - gjennomføringer Litex Monteringsskive Litex kan benyttes i de fleste tykkelser Stabilt undergulv VANNBÅREN VARME Fliser Fliselim En støpemasse som tåler vann, legges med mm overdekning over vannføringsrør Vannføringsrør og eventuelle festebraketter limes til Litexplaten med smeltelim. Forsegle vannføringsrørene med Litex Rørmansjett 8 mm og litex Monteringslim. Forsegling i skjøter og skruegjennomføringer Litexplate på stabilt undergulv 12 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

13 LITEX PÅ ANDRE UNDERLAG Fleksibelt og praktisk. Litex Membranplater kan benyttes på de fleste underlag og platens isolerende egenskaper gjør den svært egnet til montering på mur og betong. LITEX MEMBRANPLATE PÅ MUR OG BETONG Alle tykkelser av Litexplatene kan benyttes på pusset eller upusset mur og betong. Litex 13 mm hellimes med flislim som trekkes ut med en tannsparkel. Tykkere Litexplater kan punktlimes, noe som er en fordel på ujevnt underlag for oppretting av veggen. Legg minst punkter flislim på Litexplaten i terningkast 5-mønster (bilde). Press Litexplaten mot veggen slik at flislimet klemmes mot underlaget. Ved usikker kvalitet på pussen skal Litexplaten neste dag sikres med 3 4 plugger 6 mm og Monteringsskive. Flislimet blandes nøye etter produ sentens anvisning. For tørr blanding kan gi redusert heft. Løsemiddelbaserte limtyper skal ikke benyttes. Mur- og betong overflaten må primes. Flislagt innside kjellervegg Litex på innside kjellervegg Yttervegg, betong Utvendig isolasjon < Vegg sett fra utsiden og inn mot kjeller. LITEX MEMBRANPLATE PÅ KJELLERVEGG Litex Membranplate har like god isolasjonsevne som mineralullsisolasjon. Ved isolering av kjellervegger i mur eller lettklinkerbetong an befaler Sintef Byggforsk at minst 1/3 av isolasjonen mont eres utvendig. Ved bygging av bad i kjeller anbefales min. 2/3 av isolasjonen montert utvendig. På baderomsvegg i kjeller anbefaler Sintef damptett vegger (membranplate) mot yttervegg og kalde rom. Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig å etterisolere utvendig, bør innvendig isolering begrenses til Litex 50 mm på betong og Litex 75 mm på lettklinkerbetong. Eventuelle trekonstruksjoner på innsiden av kjellerytterveggen fjernes før opp - bygging med Litex. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 13

14 LITEX MEMBRANPLATE PÅ STÅLSTENDERE Ved montering på stålstendere uten bakenforliggende platelag (f.eks forskjøvet eller dobbelt stenderverk) må stivheten vurderes i hvert enkelt tilfelle. Stivheten på veggen kan økes ved å redusere c/c-avstandene, bruke ekstra spikerslag eller ved å øke tykkelsen på Litexplaten. På stålstender benyttes nålespisskruer som er 5-10 mm lenger enn platetykkelsen. Skru med cm avstand samt midt på platen på topp og bunnsvill. Skru suksessivt fra bunn mot topp eller omvendt. Dette hindrer vridning av stål - stenderen. Litex Membranplatene kan også monteres liggende og limes i plateskjøtene, som vist på illustrasjonen. LITEX MEMBRANPLATE PÅ FLISLAGT VEGG Litex Membranplater kan festes på gammel flisvegg med Litex Mont eringslim, flislim eller lavtekspanderende polyuretanlim. Rengjør de gamle flisene med rødsprit. Smør så overflaten med primer iblandet litt flislim. Flislimet legges på Litexplaten med tannsparkel. Litex 13 mm må hellimes. Med Litex Monteringslim kan platene punktlimes, eller limet kan legges i strenger med c/c 30 cm. Forsikre deg om at den eksisterende veggkonstruksjonen er tørr og godt egnet for videre påbygging. LITEX MEMBRANPLATE PÅ GULVBELEGG Litex Membranplater kan limes til gulvbelegget med Litex Monteringslim, vannbasert kontaktlim, sement, flislim eller sementbaserte støpemasser. Gulvbelegget bør mattes ned med sandpapir eller vaskes med et avfettingsmiddel (f.eks. rødsprit) før platene limes. Benytt gjerne tann - sparkel til å fordele limet med. Påse at underlaget sitter godt. Eventuelle pløser og blærer må punkteres og limes til underlaget. Forsikre deg om at den eksisterende gulvkonstruksjonen er tørr og godt egnet for videre påbygging. 14 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

15 Priming Fiberpuss Armeringsnett Fiberpuss Sparkel/maling LITEX MEMBRANPLATE MED PUSSET OVERFLATE Litex Membranplatene kan pusses og males dersom man ikke ønsker en flislagt overflate. Tykkelsen på pussen skal min. være 8 mm for å tilfredsstille brannkrav i erstatning for flis. Følgende løsning med murpuss kan benyttes: Litex Membranplatene monteres og forsegles. Platene som skal pusses, gyses (påsmøres) med en blanding av primer 1:1 med vann. Der etter tilsettes fiberpuss slik at det blir en villing. Villingen kostes på Litexplatene. La dette tørke før pussing med fiberpuss. Ned mot gulvet festes en 8 mm startlist (alt. 12 mm) med fiberpuss eller et flislim. Deretter legges det fiberpuss i 5-6 mm tykkelse før det legges armeringsduk for puss og lydgulv inn i pussen. Denne armeringen skal ligge omtrent midt i pusslaget. Armeringen må ikke klemmes inn i Litexplatene. På utvendige hjørner brukes et armeringshjørne for fiberpuss. Etter at pussen har satt seg, forfuktes den før man legger på sluttpussen i 3-5 mm tykkelse. Pussen bør stå minst 1 uke før den males (fuktmåling bør utføres). Fiberpuss-systemer føres av bl.a. Hey`di og Weber (Hey`di Fiber og Weber Fiberpussystem). BYTTING AV SKADET FLIS Flisebekledning og fuger som er skadet kan enkelt skiftes. Skadet/knekt flis kan byttes på følgende måte: Fjern fugemassen rundt knekt flis. Skjær duken rundt flisen. Bruk tapetkniv og skjær kun duken. Knus flisen og brekk den ut fra veggen. Duken under flisen vil trolig følge med. Er området under ujevnt og har fått skader, kan Litex Monteringslim brukes til å sparkle til jevn overflate og fungere som membran. For optimal heft bør Litex Skjøteremse Fiber sparkles ned i det våte monteringslimet. Limet vil også fungere som membran og lim til flisen. Ny flis kan nå monteres og fuges. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 15

16 FANTASIEN SETTER GRENSER! Litex Membranplate er svært fleksibel og dertil godt egnet til å lage egne innredninger, eller til innbygging av f.eks. badekar, toalett, dusj. INNBYGGING AV BADEKAR For å få et pent resultat er det viktig at størrelsen på flis og fugebredder avgjøres på forhånd. Mindre tilpasninger i lengde og bredde anbefales for å unngå å skjære i flisene. Badekaret skal alltid stå på egne føtter. Litex Membranplate 50 mm er godt egnet til innbygging av badekar, men dersom plassen krever det, kan også Litex Membranplate 30 mm benyttes. Litexplaten skjæres til og delene festes sammen med Litex Monteringslim og skruer. Badekarsinnbyggingen bør monteres sammen i ett stykke før den fuges med silikon til badekar, gulv og vegg. Dersom det er behov for service på karet, kan silikonfugen skjæres med en kniv og hele fronten løftes bort i ett stykke. Inspeksjonsluken skal monteres slik at sluket er tilgjengelig. 16 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

17 BYGG SNEGLEDUSJ MED LITEX MEMBRANPLATER Unikt og vakkert. Med Litex Membranplate 13 mm på stenderverk kan det lages unike konstruksjoner. REISVERK SNEGLEDUSJ Det kan lages et reisverk av stål eller impregnert treverk. Reisverk kan f.eks være 38 x 75 mm. Minimumsdiameter på selve dusjen er 1 meter. Senteravstand på stenderverket bør være fra cm avhenging av diameter på selve dusjen. Jo mindre diameter, jo tettere stenderverk. Vannrør, dyser etc plasseres i stenderverket. Stenderverket kles så med 13 mm Litex Membranplater liggende både inn- og utvendig. Konstruksjonen kan monteres før eller etter flislegging av gulvet og kan limes til underlaget med Litex Monteringslim. (Ved mye rør/dyser anbefales stenderverk i stål). SNEGLEDUSJ MED LITEX Alle skjøter må forsegles godt slik at treverket beskyttes. På bildet har vi valgt å vise forsegling med Litex Skjøtebånd Selvklebende, men også Litex Skjøtebånd Gummiert i kombinasjon med smøremembran kan benyttes. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 17

18 DUSJVEGG MED LITEX MEMBRANPLATER Dusjnisje kan enkelt lages med Litex Membranplate. Dusjveggen bør monteres på ferdig flislagt gulv. Litexplaten festes enkelt med Litex Monteringslim på gulv, vegg og i tak. Til denne løsningen kan Litex 75 mm og Litex 50 mm benyttes. Dusjdør anbefales festet i fast vegg. Dersom dusjdører må festes i Litexplaten, bør det felles inn treverk som limes med Litex Monteringslim som festepunkt for hengsler o.l. AVKORTET DUSJVEGG MED LITEX MEMBRANPLATER Her vises montering av Litex Membranplate til avkortet dusjvegg. Ettersom Litexplaten her kun festes i gulv og vegg, bør det ikke benyttes tynnere plate enn Litex 75 mm. Forsterkning bør limes til enden av platen, for eksempel i form av en vertikaldelt Litexplate, dette for å stive opp Litexveggen noe (se bildet). SKJØTET LITEX MEMBRANPLATE TIL DUSJVEGG Dersom det er ønskelig kan Litex-veggen skjøtes. Skjøten limes på langsidene med Litex Monteringslim eller polyuretanlim. U beslag monteres i skjøtens topp og bunn. PLASSERING AV LITEX-VEGGEN Litex Membranplaten skal settes over støpemasse og flis eller på en dertil egnet list slik at varmen ikke stenges inne. Litex-veggen skal ikke settes direkte på varmekabler, da varmen fra varmekablene isoleres inne. 18 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

19 VEGGHENGT TOALETT MED LITEX MEMBRANPLATE Monteringsramme for vegghengt toalett monteres uten på ferdig Litexvegg. Litexplatene limes direkte på vegg rammen ved hjelp av Litex Monteringslim. Litex 20 mm benyttes på monteringsramme med maks c/c 60 cm. Veggmonterte toalet ter skal plasseres foran heldekkende membran slik at skadene ved en eventuell lekkasje minimeres. SKJÆR UT TIL VEGGHENGT TOALETT Forsterkning må lages ved at treffpunktet mellom tverrstag og porselen skjæres ut. Et kvadrat på 2 x 2 cm skjæres ut og fylles med flislim/sement. Treffpunktet vil variere med toalettype og ramme. Den stiplede linjen viser omrisset av toalettet. Husk at lim/fugemasse må herdes før toalettet dras til. FORSTERKNING TIL VEGGHENGT TOALETT Forsterkningen fylles med fliselim eller sement. DRENSSPALTE TIL VEGGHENGT TOALETT En drensspalte bør skjæres ut i overgangen mellom gulv og platen for å sikre at vann fra en eventuell lek kasje oppdages. Monter toalettet ferdig etter pro dusentens anvisninger. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 19

20 FESTING AV LITEX MEMBRANPLATE Underlag Skruelengde for festing Platetykkelse og skrueavstand Fast underlag (rupanel etc) Tykkelse på Litexplate + rupanel 13 mm Litexplate: + 5 mm 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. 20 mm Litexplate: 30 cm i skjøtene 30 mm Litexplate: 40 cm i skjøtene. Stenderverk i tre Tykkelse på Litexplate + 20 mm 13 mm Litexplate: 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. 20 mm Litexplate: 30 cm i skjøtene 30 mm Litexplate: 40 cm i skjøtene. Stenderverk i stål Nålespisskruer 13 mm Litexplate: i platetykkelsen mm 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. 20 mm Litexplate: 30 cm i skjøtene 30 mm Litexplate: 40 cm i skjøtene. Samt midt på platen og i topp og bunnsvill. Skru suksessivt fra bunn mot topp eller omvendt. Mur og betong Flislim i terningkast Litex 13 mm hel-limes 5 mønster (15-20 punkter). Sikre eventuelt med 3-4 plugger diam. 6 mm og Litex Monteringsskive neste dag På flislagt vegg Flislim eller Litex Litex 13 mm punktlimes Monteringslim i strenger eller strenger med lim c/c 30 på c/c 30 cm På gulvbelegg Litex Monteringslim, Litex 13 mm hel-limes vannbasert kontaktlim, sement, flislim eller sementbaserte støpemasser Tregulv (spon, etc.) Litextykkelse + 25 mm 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. Smøremembraner som er testet og godkjent til bruk sammen med Litex Membranplater: Hey di K10 Optiform Serpo 554 Alfix IK Tætningsmasse Følg produsentens anvisning for membranmengde i skjøtene (én skjøt er gjennomsnittlig 0,3 m 2 ). 20 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

21 BEREGNING AV LITEX VÅTROMSYSTEM MED TILBEHØR TIL BADET DITT Dimensjoner/Vekt: Litexplatene er damptette membranplater klare til flislegging på bad og våtrom. Skal IKKE smøres med membran, verken i våtsone eller soner med krav til damptetthet. Litex Vekt Dimensjon Membranplate Tykkelse 13 mm 1,8 kg 600 x mm 2,4 kg 600 x mm 2,9 kg 600 x mm 3,8 kg 600 x mm 5,3 kg 600 x 2440 Bad: Du tar antall løpemeter vegg på badet, dividerer dette på 0,6 og får det antall plater du trenger (basert på 2,40 m takhøyde). Løpemeter/0,6 = antall plater. Veggboks: Sanipex: Litex Rørmansjett 28 mm Uponor: Litex Rørmansjett 40 mm Roth: Litex Rørmansjett 40 mm Servant: Rør i rør: 2 Litex rørmansjett + 1 Litex rørmansjett 28 mm Kobberrør: 2 Litex rørmansjett 8 mm + 1 Litex rørmansjett 28 mm 1-2 tuber Litex Monteringslim. Dusj/badekar: Rør i rør: 2 Litex rørmansjett + Litex slukmansjett Kobberrør: 2 Litex rørmansjett 18 mm + Litex slukmansjett 1 tube Litex Monteringslim. Toalett: En veggboks = 1 rørmansjett. Beregning av skjøtebånd til plateskjøter minus overgang gulv/vegg: Badets høyde x (antall plater + 1). Beregning av skjøtebånd til overgangen gulv/vegg: Her skal kun Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes! Mengde: antall plater/0,6 = antall lm. Eksempler på LITEX-forbruk til VEGG på bad. Beregnet til rektangulære bad. Badets størrelse: Løpemeter vegg m² vegg m² gulv Litex Membranplater Litex Skruer + Litex Monteringsskiver (100 i hver pose) ALTERNATIV 1, VEGG: Litex Selvklebende Skjøtebånd (til vegg- og hjørneskjøt og skruegjennomføringer) á10m/rull ALTERNATIV 2, VEGG: Litex Skjøtebånd Gummiert á 25m/rull Overgang VEGG/GULV: Litex Gummiert Skjøtebånd, Litex innog utvendige Hjørner Litex Mansjetter, gjelder pr. enhet: Lim 8 løpemeter 20 m² vegg 4 m² gulv 13 plater 2 poser skruer 2 poser mont.- skiver 3 ruller (33m veggskjøt) 2 ruller (33m veggskjøt) - 1 rull á 25m * - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube 9 løpemeter 22 m² vegg 6 m² gulv 15 plater 2-3 poser skruer 2-3 poser mont.- skiver 4 ruller (38m veggskjøt) 2 ruller (38m veggskjøt) - 1 rull á 25m * - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube 12 løpemeter 29 m² vegg 9 m² gulv 20 plater 3 poser skruer 3 poser mont.- skiver 5 ruller (50m veggskjøt) 3 ruller (50m veggskjøt) - 1 rull á 25m * - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube 15 løpemeter 37 m² vegg 14 m² gulv 25 plater 4 poser skruer 4 poser mont.- skiver 6-7 ruller (61m veggskjøt) 3 ruller (61m veggskjøt) - 1 rull á 25m - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube * Dersom Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes til tetting av veggskjøt (alternativ 2 vegg), vil det ikke være behov for denne rullen med Litex Skjøtebånd Gummiert. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 21

22 LITEX PRODU LITEX MEMBRANPLATE Damptett membranplate til flislegging, for bruk på bad og våtrom. Er godkjent for bruk på gulv og vegg, og er yppelig til innbygninger og konstruksjoner. Platen har en kjerne av XPS og er forsterket med aluminiumslaminat og vannbasert epoxy på begge sider. Litex Membranplaten er lett å håndtere, gir liten slitasje på verktøyet og har lik oppbygging på begge sider. Dimensjon. Innhold pr. pakke Kg m 2 m 3 Innhold pr. pall. pk. Kg m 3 Dimensjon l x b x h NOBB-nr NRF-nr 13 x 600 x 2440 mm ,640 0, , x 1200 x 1110 mm x 600 x 2440 mm ,712 0, , x 1200 x 1100 mm x 600 x 2440 mm ,784 0, , x 1200 x 1200 mm x 600 x 2440 mm ,320 0, , x 1200 x 1100 mm x 600 x 2440 mm ,856 0, , x 1200 x 1000 mm LITEX SKJØTEBÅND SELVKLEBENDE Aluminiumsbånd med butylsjikt til forsegling av skjøter og gjennomføringer på vegg. Benyttes kun med Litex Membranplater. Smøremembran skal ikke benyttes. Innh. pr. pk 10 m / rull LITEX RILLET RULLE Alum.rulle m/plastskaft for bruk sammen med Litex Skjøtebånd Selvklebende. Bredde rulle: ca 70 mm Innh. pr. pk Rillet alum.rulle LITEX SKJØTEBÅND GUMMIERT NBR gummibånd. Brukes sammen med smøremembran. Anbefales brukt på gulv, overgang gulv/vegg og i vannbelastede områder. Innh. pr. pk 25 m / rull m / rull LITEX SKJØTEREMSE FIBER Brukes sammen med smøre - membran for tetting av skjøter og gjennomføringer. Innh. pr. pk 25 m / rull LITEX HJØRNE- MANSJETT Prefabrikert innvendig/utvendig hjørnemansjett. Fiberarmert NBR gummi formet som hjørne brukes sammen med Litex gummibelagte skjøtebånd og smøremembran. (A) (B) Innh. pr. pk Innvendig hjørne (A) Utvendig hjørne (B) Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

23 TOVERSIKT LITEX RØRMANSJETT Fiberarmert NBR gummi. Utvendige mål på mansjett med 8 mm, 28 mm og 40 mm hull er 110 x 110 mm. Utvendige mål på mansjett med 65 mm hull er 250 x 250 mm. Innh. pr. pk 8 mm (10-25) mm (35-50) mm rør-i-rør (50-60) mm (70-110) LITEX SLUKMANSJETT FORMPRESSET Fiberarmert NBR gummi, formpresset for å passe til Joti/ Pipelife og Serres sluk. Utvendig mål 350 x 350 mm, hulldiameter 165 mm. Innh. pr. pk JOTI / PIPELIFE x 350 mm SERRES x 350 mm LITEX SLUKMANSJETT UNIVERSAL Fiberarmert NBR gummi. Gulv/ slukmansjett universal uten hull. Utv. mål 300 x 300 mm for nedløp og sluk. Innh. pr. pk 300 x 300 mm LITEX U-BESLAG For fiksering av skjøt og plate mot vegg og gulv. Innh. pr. pk 50 mm mm LITEX MONTERINGSSKIVE For montering av Litexplater på gulv og vegg pr. pose. Innh. pr. pk 32 mm/pose LITEX MONTERINGSSKRUE For montering av Litexplater på gulv og vegg pr. pose. Innh. pr. pk 32 mm/pose mm /pose mm/pose LITEX MONTERINGSSKIVE OG MONTERINGSSKRUE FERDIG TREDD Ferdig tredd monteringsskive og monteringsskrue i spann, for montering av Litexplater på gulv og vegg mot tre. Monteringsskive 32 mm pr. spann. Innhold 30 mm/spann mm/spann LITEX MONTERINGSLIM Konstruksjonslim. Anbefales brukt til liming av Litex gummierte mansjetter samt liming av Litexplater. Brukes også til oppheng av f.eks. håndklehengere, såpedispensere o.l. Innh. pr. pk Litex Monteringslim Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 23

24 LITEX VÅTROMSYSTEM - 3D visualisering/modellering Torbjørn Sørby v/mesh. Forhandler: LITEX AS Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord Postboks 1073, 3204 Sandefjord Tlf.: Faks: epost: Lik oss på Facebook Dato: 1112

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM. Lik oss på Facebook. www.litex.no

LITEX VÅTROMSYSTEM. Lik oss på Facebook. www.litex.no LITEX VÅTROMSYSTEM Lik oss på Facebook www.litex.no Laminering Kjernemateriale HVA ER LITEX? Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og

Detaljer

TRYGGE BAD MED LITEX

TRYGGE BAD MED LITEX TRYGGE BAD MED LITEX LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk

Detaljer

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av:

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av: litex våtr0msystem NYHET! Litex Skjøteband Selvklebende 1 Markedsføres av: www.litex.no hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som

Detaljer

hva er litex? - et unikt våtromsystem

hva er litex? - et unikt våtromsystem litex våtr0msystem hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og er et ypperlig produkt om man ønsker

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TB BOARD

MONTERINGSANVISNING TB BOARD MONTERINGSANVISNING TB BOARD Sementbelagt våtromsplate TB Board er en lett, vanntett, sementbelagt våtromsplate/byggeplate som kan flislegges eller pusses. Byggeplaten består av en kjerne av ekstrudert

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM. for vegg og gulv. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM. for vegg og gulv. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM for vegg og gulv www.litex.no Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM VANNSØL PÅ VEGG OG GULV samt damp og kondens fra dusjing, bading og vask av klær, øker sannsynligheten for at fukt

Detaljer

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG 2 Hva bruker du på badet? Å bruke wedi våtromsplater, istedenfor gips, gir både utførende håndverker og huseier langt større trygghet. Våtromsplater sikrer

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

GLAVA VÅTROM MONTERINGSANVISNING. JUNI 2014 (Erstatter juni 2013) BYGG

GLAVA VÅTROM MONTERINGSANVISNING. JUNI 2014 (Erstatter juni 2013) BYGG GLAVA VÅTROM MONTERINGSANVISNING JUNI 2014 (Erstatter juni 2013) BYGG 2 Hva bruker du på badet? Gjør det riktig første gang. Bruk våtromsplater fra GLAVA. Våtromsplater sikrer lengre levetid og gjør investeringen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING NORFLOOR VÅTROMSPLATE

MONTERINGSANVISNING NORFLOOR VÅTROMSPLATE MONTERINGSANVISNING NORFLOOR VÅTROMSPLATE Sementbelagt våtromsplate Norfloor Våtromsplate er en lett, vanntett, sementbelagt våtromsplate/byggeplate som kan flislegges eller pusses. Byggeplaten består

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

BACboard BRUKERVEILEDNING. Bygg-/våtromsplater

BACboard BRUKERVEILEDNING. Bygg-/våtromsplater BACboard BRUKERVEILEDNING Bygg-/våtromsplater Kvalitet BACboard er Sintef godkjente våtromsplater som blir forutrukket av proffe håndverkere. Platen er ekstremt stiv (se Bøyestivhet, EI) og Sintef har

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

JACKON VÅTROM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì VEGGER, INNREDNING OG INNBYGGING. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅTROM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì VEGGER, INNREDNING OG INNBYGGING. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅTROM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì VEGGER, INNREDNING OG INNBYGGING 07-2015 erstatter 03-2015 TG 2283 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Bygg fuktsikre bad og konstruksjoner

Detaljer

MONTERINGS- ANVISNING ARDEX TRICOM MEMBRAN- SYSTEM ARDEX 7+8. Hurtig og sikkert. Flislegging etter 2 timer. www.ardex.no

MONTERINGS- ANVISNING ARDEX TRICOM MEMBRAN- SYSTEM ARDEX 7+8. Hurtig og sikkert. Flislegging etter 2 timer. www.ardex.no MONTERINGS- ANVISNING ARDEX TRICOM MEMBRAN- SYSTEM ARDEX 7+8 Hurtig og sikkert Flislegging etter 2 timer Europeisk Teknisk Godkjenning ETA 11/0282 www.ardex.no 2 ARDEX TRICOM med ARDEX 7+8 våtromssystem

Detaljer

Fliser i tørre og våte rom

Fliser i tørre og våte rom LEGGEANVISNING Fliser i tørre Fliser i tørre og våte rom www.resconmapei.no Membransystem for våtrom VALG AV PRIMER. Priming med Primer VT / Primer E-0.. VR-0 membran påføres på innvendig og utvendig hjørne.

Detaljer

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE anerkjent kompetanse Anbefaling for arbeider med iht EOTA / ETAG 022 / SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2389 approved according to ETAG 022 Teknisk godkjent Internasjonal

Detaljer

VÅTROMSGULV PÅ HEY'DI TURBO. Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling.

VÅTROMSGULV PÅ HEY'DI TURBO. Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. VÅTROMSGULV PÅ -- TURBO Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. Hey di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no PRODUKTER SPESIALPRIMER

Detaljer

VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3

VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3 TURBO VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3 Den raskeste løsningen for oppbygging av våtromsgulv. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. EN NY SVANE HAR LANDET SVANEMERKEDE PRODUKTER FRA Les

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Litex Membranplate

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Litex Membranplate SINTEF Byggforsk bekrefter at Litex Membranplate SINTEF Certification Nr. 20006 Utstedt: 16.12.2010 Revidert: 31.01.2013 Gyldig til: 01.01.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM Vanntett system for våtrom TETTI VÅTROMSYSTEM er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet for våtrom.

Detaljer

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer,

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer, Aquapanel er spesielt utviklet for bruk i rom med store fuktbelastninger, og til vegger som utsettes for røff behandling. AQUAPANEL finnes i tre varianter: Outdoor - Indoor - Floor. Platene har en kjerne

Detaljer

JACKON VÅTROM SYSTEM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì KOMPLETT VÅTROMSSYSTEM. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅTROM SYSTEM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì KOMPLETT VÅTROMSSYSTEM. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅTROM SYSTEM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì KOMPLETT VÅTROMSSYSTEM TG 20405 2283 TG 2283 03-2017 erstatter 05-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Bygg fuktsikre bad og konstruksjoner

Detaljer

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv.

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv. Side 1 Vanntetting Flytende 1- eller 2- komponent tetningsmasse Anvisningen gjennomgår de viktigste prinsippene for vanntetting i våtrom Produkter Generelt BR-08 og BR-S 98 SBi (By og Byg) 200 Valg av

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran side 3 Gulvtype: F3

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

Laticrete Norge AS. www.laticrete.no

Laticrete Norge AS. www.laticrete.no Datablad 700 Januar 2007 Laticrete Norge AS www.laticrete.no Laticrete Norge AS er en norsk bedrift som produserer lim, fugemasser og membraner på lisens fra Laticrete International Inc. i USA. Produktene

Detaljer

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL Ing Vidar Aarnes 1 Vanligste steder med fuktskade 2 Våtrom 3 Våtrom 20 år gammelt bad, membran er ikke klemt i sluk. Beliggende i kjeller. 4 Klemring Ulike klemringer 5 Sluk

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting MAPELASTIC BRUKSANVISNING - for sikker vanntetting 2 Vannlekkasje? Mapelastic er en 100 % vanntett sementbasert membran som er enkel å påføre: På terrasser og balkonger På utvendig kjellermur I svømmebasseng

Detaljer

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2011 erstatter 05-2009. www.jackon.no

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2011 erstatter 05-2009. www.jackon.no Jackon våtrom V Å T R O M Det profesjonelle underlaget i flislagte rom 02-2011 erstatter 05-2009 2Jackon våtrom Inspirasjon og ideer Få inspirasjon og ideer til utforming av rom med Jackon våtrom. Jackon

Detaljer

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2013 erstatter 02-2011. www.jackon.no

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2013 erstatter 02-2011. www.jackon.no Jackon våtrom V Å T R O M Det profesjonelle underlaget i flislagte rom 02-2013 erstatter 02-2011 2Jackon våtrom Inspirasjon og ideer Få inspirasjon og ideer til utforming av rom med Jackon våtrom. Jackon

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Monteringsanvisning for K-sluk og A-sluk

Monteringsanvisning for K-sluk og A-sluk Monteringsanvisning for K-sluk og A-sluk Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 340 6 K-sluk 7 mm bunn 340 6 K-sluk 0 mm bunn 340 6 3 K-sluk 7 mm skrå 4 o 340 6 4 K-sluk 0 mm side 340

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Forhøyning for smøremembran

Forhøyning for smøremembran Forhøyning for smøremembran Produktinformasjon i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP, NRF 340 17 24 Rustfri rist følger med EGENSKAPER Kappbar og høydejustèrbar forhøyning i 2 deler som gir

Detaljer

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE INDOOR DET IDEELLE UNDERLAGET FOR FLISER I VÅTE OG FUKTIGE MILJØER: 100 % vannbestandig

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger.

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger. informerer No 8-2013 Flislegging av kjelleryttervegger. Del 2: Isolering av vegger. Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Mange har kjellere eller underetasjer som de ønsker å pusse

Detaljer

Monteringsanvisning for JOTIs kappbare forhøyninger

Monteringsanvisning for JOTIs kappbare forhøyninger Monteringsanvisning for JOTIs kappbare forhøyninger 01.01 FORHØYNING 7-111 med smøreflens NRF 0 17 - med rist/ramme 00x00 NRF 0 17 For påstrykningsmembran Maksimum høyde: 111 (119*) mm Minimum høyde: 7

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

100% Weber 100% vellykket

100% Weber 100% vellykket 100% Weber 100% vellykket Nye Weber lim og fugemasser gjør flisleggingen enda enklere. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for å legge flisene selv. Weber Universal Flislim Lettvekts

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Monteringsanvisning Purus Corner TILE

Monteringsanvisning Purus Corner TILE Monteringsanvisning Purus Corner TILE - For trebjelkelag med påstøp og smøremembran på topp (s 1) - For helstøpt gulv med smøremembran på topp (s 7) - Inspeksjon og renhold (s12) For trebjelkelag med påstøp

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Slukplasseringen teller informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de sist årene, også på sluk og avløpssiden.

Detaljer

Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål

Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 338 55 41 Baldex 75R* Std. 75 Bunn www.ultra-design.no-3378-03.014 Egenskaper Leveres standard

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. For helstøpt gulv med smøremembran på

For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. For helstøpt gulv med smøremembran på Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 04.2014 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp Frittstående eller montering mot vegg. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Første steget mot et renere hjem.

Første steget mot et renere hjem. Første steget mot et renere hjem. Et rent hjem og en enklere hverdag er vårt ønske. Støvler med skitt og sko med grus blir det minste problem når du har installert en Smusstopper gulvsluk i ditt hjem.

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system

JRG Sanipex rør-i-rør-system rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Armaturjonsson tappevannsskap Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. Hullene på siden av skapet lukkes ved bruk av gjennomsiktige

Detaljer

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30 Arbor BADEROMSPANEL enkelt, trygt og elegant Hvit Snø TS 20 x 30 arbor baderomspaneler Enkelt, trygt og elegant Arbor Baderomspanel monterer du enkelt selv, og med det spesielle låsesystemet trenger du

Detaljer

Monteringsanvisning for K-flex og A-Flex sluk

Monteringsanvisning for K-flex og A-Flex sluk Monteringsanvisning for K-flex og A-Flex sluk Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 340 16 72 K-Flex 75 mm bunn 340 16 73 K-Flex 110 mm bunn 340 16 74 K-Flex 75 mm skrå 340 16 75 K-Flex

Detaljer

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom.

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom. Side 1 av 5 informerer Nr 4-2002 Gipsplater i våtrom - er bruk av plater en risiko for innemiljøet? Av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys

Detaljer

ARDEX 8+9 våtromssystem

ARDEX 8+9 våtromssystem EMISJONSKLASSIFISERING FOR BYGGEVARER ARDEX 8+9 våtromssystem Våtromsmembran til vanntetting av gulv og vegger i våtrom 2-komponent Hurtigherdende Flislegging etter 2 timer ETA 15/0458 www.ardex.no 2 ARDEX

Detaljer

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: -

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: - LA05091WW 1 of 6 Monteringsveiledning 1. GENERELT Alloc Wall&Water interiørvegger er konstruert for innvendig bruk som kledning på vegger på eksisterende underlag, eller avrettet bindingsverk med senteravstand

Detaljer

Roth Clima Comfort system

Roth Clima Comfort system Roth Clima Comfort system Installasjon German quality since 1947 1/6 Installasjon Roth Clima Comfort system Beskrivelse Roth Clima Comfort er et system med lav byggehøyde på kun 17 mm, og brukes ved installasjoner

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

ARDEX S 1-K våtromssystem

ARDEX S 1-K våtromssystem EMISJONSKLASSIFISERING FOR BYGGEVARER ARDEX S 1-K våtromssystem Våtromsmembran til vanntetting av gulv og vegger i våtrom. 1-komponent Primerfri Europeisk Teknisk Godkjenning ETA 12/0364 www.ardex.no 2

Detaljer

ARDEX VÅTROMS- SYSTEM MONTERINGS- VEILEDNING ARDEX 1-K FFV FOR VÅTROM

ARDEX VÅTROMS- SYSTEM MONTERINGS- VEILEDNING ARDEX 1-K FFV FOR VÅTROM ARDEX VÅTROMS- SYSTEM MONTERINGS- VEILEDNING FAGRÅDET FFV FOR VÅTROM ARDEX VÅTROMSSYSTEM Produktbeskrivelse: brukes til vanntetting (under keramiske fliser) av gulv, vegger og rørgjennomføringer i moderat

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen.

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen. informerer No 1-2016 Membranduker på rull for våtrom Nye membranprodukter i norske våtrom Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen. Flisoverflater

Detaljer