LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no"

Transkript

1 LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook

2 LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som skal flislegges. Platen fungerer som byggeplate og som membran. Det er et ypperlig produkt om man ønsker å bygge et bad som er vann- og damptett. Litex tilbehør/tettesystem ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Litex Våtromsystem er godkjent for bruk på vegg og gulv, og kan også brukes til innbygninger og innredninger. TEMPERATURFORSKJELLER GIR KONDENS-/ DAMP OG FUKTPROBLEMER Alle våtrom, og spesielt bad, vil utsettes for damp både utenfra og innenfra ved for eksempel dusjing. Baderommet er varmt og fuktig, og når damp i luft møter kalde vegger vil den kondensere. Får dampen mulighet til å vandre inn i konstruksjonen vil dampen kondensere til vann, og over tid skape store problemer. Behandling av "våtsonen" er dermed ikke badet sin største utfordring, det er dampen som jobber mot yttervegg, kalde rom og rom med begrenset oppvarming som skaper problemer dersom det ikke damptettes skikkelig. Litex Membranplate er unik når det gjelder dampsperre. 3-gene - rasjon LITEX-plate består av en lett, vanntett, bromidfri kjerne i STYROFOAM /XPS. Begge sidene er belagt med en dobbel - armert duk med dobbelt aluminiumsjikt og et toppsjikt med vannbasert epoxy. Dette gjør Litex Membranplate vann- og damptett. Platen skal derfor ikke smøres med membran. Litex sitt tette - system ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Platene kan flislegges direkte og de kan benyttes på vegg, gulv og innredninger, og mont eringen er meget enkel. Litex Membranplate har lik oppbygging på begge sider. MILJØVENNLIG Vi i Litex er opptatt av inneklima og miljø, Litex Membranplate inne holder ikke bromerte flammehemmere eller andre miljø gifter som kan skade deg eller familien din. Litex Membranplate er ikke spesialavfall og kan leveres til vanlig avfalls deponi. Emisjonstest viser at det ikke er målbar avgassing fra Litex Membranplate. BEGREPER OG KOSTNADER Noen sier at Litex er dyrere enn sine konkurrenter. Ved sammen - likning av «platepris mot platepris» må også produktenes egenskaper og forskjeller sammen liknes. Membranplate, (som Litex Membranplate) er vann- og damptett ihht gjeldende krav og skal ikke smøres med membran. Våtromsplate og diffusjonsåpen membranplate (sementbaserte plater) er vanntett, men ikke damptett og må smøres med membran ihht gjeldende damptetthetskrav mot yttervegg, kalde rom eller rom med begrenset oppvarming. Sjekk produktets tekniske godkjennelse og dets krav til evt. etterbehandling for å være sikker på at du får ivaretatt kravene til vannog damptetting. Sammenlignes pris på Litex Membranplater med gips, eller andre plater som må smøres med membran, vil førsteinntrykket være at Litex er dyrere enn sine konkurrenter. Tar man tidsbruken med i regnestykket, så kan et trygt bad med Litex Våtromsystem være klart til flislegging på få timer og i tillegg får du et tett bad. Alter - nativene med smøring kan ta mellom tre til ti ganger så lang tid. Dermed er differansen spart inn på få arbeidstimer. 10 GRUNNER TIL Å VELGE LITEX VÅTROMSYSTEM 1. Godkjent våtrom med én plate og étt system. 2. Platen er damptett og skal ikke smøres med membran (skjøter og gjennomføringer skal tettes). 3. Rask og enkel montering. 4. Lettest i vekt. 5. Litex Membranplaten kan skjæres i og tilpasses med kniv. 6. Norskprodusert system. 7. Ingen miljøgifter i produktene. 8. Høy kvalitet på produktene. 9. Platen har isolerende egenskaper. 10. Totalt sett den rimeligste løsningen. Skal det bygges trygge og damptette bad og våtrom, hvor fukt, sopp og råteskader ikke får grobunn, er Litex Våtromsystem perfekt for dette. Trademark of The Dow Chemical Company. 2 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

3 LAMASJONSFRIE BAD INNHOLD: 2 Hva er Litex? 4 Montering av Litex på vegg 8 Montering av Litex på gulv 13 Litex på andre underlag 16 Fantasien setter grenser; innredninger og innbygging 20 Festing av Litexplater - oversikt 21 Beregning av Litexplater og tilbehør - oversikt 22 Litex Produktoversikt Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 3

4 MONTERING AV LITEX PÅ VEGG Litex Membranplate (damptett) kan festes til de fleste underlag. Den kan monteres rett på stender eller festes til eksisterende vegg av rupanel, mur, gips eller lignende materialer. LITEX PÅ RUPANEL ELLER LIGNENDE Litex Membranplate kan festes til de fleste underlag. På fast underlag kan Litexplater i alle tykkelser benyttes. Platen kan monteres stående eller liggende. For festing av Litexplater se side 20. LITEX PÅ STENDERVERK Litex Membranplate 13 mm kan benyttes på stående stenderverk med senteravstand c/c 30 cm. På stenderverk med senteravstand c/c 60 cm kan Litex 20 mm eller tykkere benyttes. Ved bruk av 20 mm plate monteres et horisontalt spikerslag på 120 cm høyde. Det anbefales å først skru platen i det horisontale spikerslaget. Montert plate på stenderverk kan oppleves fleksibel, men oppnår mer enn tilfredsstillende stivhet som ferdig konstruksjon med flislim, fliser og fugemasse. Ved montering direkte på stenderverk må det legges inn spikerslag for oppheng av innredninger og baderomsutstyr. 4 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

5 DAMPSPERRE - SD-METER Mot yttervegg, kalde rom og rom med begrenset oppvarming skal det være en dampsperre på bad og våtrom. Dampsperren skal ligge så tett inntil varm side som mulig. Eventuell dampsperre som allerede befinner seg i veggen skal fjernes. Dampsperren måles i betegnelsen Sd-meter. Jo høyere Sd-meter, jo mer damptett er det. I Norge er minimumskravet mot yttervegg, kalde rom og rom med begrenset oppvarm - ing Sd-meter 10. Litex Membranplater har damptetting langt over det norske og nordiske minimumskravet med en damptetthet Sd på 270 på hver side. Litex Membranplater erstatter tradisjonell dampsperre i yttervegg. Selve Litexplaten skal derfor ikke smøres med membran for å oppnå damptetthet. Litex Membranplate har lik oppbygging på begge sider. AVSTAND TAK Sørg for at Litex Membranplaten monteres med minimum 5 mm klaring mot tak og tilstøtende vegg. Det er viktig at platene ikke monteres i spenn mot tak og vegg. HULLTAGNING Ta nøyaktig mål for plassering av rør og avløp. Hold Litex Membranplaten mot rørstussene og bank på platen. Skjær ut hull etter avtrykket i Litex Membranplaten. Stikksag eller fast hulltagningsverktøy for drill anbefales. Tapetkniv eller lignende kan også brukes. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 5

6 FESTING AV LITEX MEMBRANPLATER Platene festes til veggen ved at platen skrues fast til det eksiste rende underlaget med Litex Monteringsskive og skrue. Beregn skruer/plate. Ikke skru for hardt, dette for å unngå at mont e ringsskiven synker inn i platen. Eventuelt kan platene limes med Litex Monteringslim. Informasjon om korrekt skruelengde i forhold til underlag og platetykkelse, samt skrueavstand, se tabell side 20. SELVKLEBENDE SKJØTEBÅND Litex Skjøtebånd Selvklebende er et alter nativ til Litex Skjøte bånd Fiber/Gummiert. Selv klebende Skjøtebånd kan benyttes over plate - skjøter på vegg, i hjørner og til å dekke skruegjennomføringer. Litex Selvklebende Skjøtebånd skal ikke smøres med membran. Det selvklebende skjøtebåndet rulles på ovenfra og ned. I hjørnet bør man først vatre opp en vertikal hjelpelinje og påse at skjøtebåndet ligger inntil denne linjen. Når skjøtebåndet ligger etter hjelpelinjen, slettes det først ut med press fra hånden, deretter en glatt sparkel. Det er viktig å jobbe godt med båndet. Bruk en rillet rulle og gå over båndet både i vertikal og horisontal retning slik at alle luftbobler og løse kanter er borte. Påse at det ikke går mer enn 1-2 dager fra båndet er montert til det bearbeides med rullen. Ved montering skal temperaturen i rommet og på båndet være >15 C. Litex Skjøtebånd Selvklebende skal ikke monteres på støvete underlag. Ved støv, kan underlaget gås over med en klut med ufortynnet primer. Denne tørker på min. Litex Skjøtebånd Selvklebende er holdbar i minimum ett år fra produksjonsdato. Alle Litex selvklebende bånd er merket med «Minst holdbar til». OVERGANG GULV/VEGG I overgangen gulv/vegg skal Litex Gummiert Skjøtebånd benyttes (ikke Litex Selvklebende Skjøtebånd). Litex Gummiert Skjøtebånd benyttes også i områder med stor vannbelastning pga vesentlig bedre motstand mot kjemikalier og vaskemidler, bedre aldringsbestandighet og bedre fleksibilitet. Husk: at støpte gulv skal være primet før forsegling mot gulv. å la vertikal skjøteremse overlappe med 20 mm mot horisontal overgang. at Litex Gummiert Skjøtebånd skal overlappe med 20 mm mot vertikal selvklebende skjøtebånd. å montere Litex Gummiert Skjøtebånd med overlapp til Litex Gummierte Hjørnemansjetter. 6 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

7 FORSEGLING AV SKJØTER Litex Gummierte Hjørnemansjetter kan limes til Litexplaten med Litex Monterings - lim og overstrykes med smøremembran. Litex Skjøtebånd Gummiert eller Litex Skjøte remse Fiber benyttes til forsegling av plate skjøter og skrue gjennomføringer og legges vått-i-vått med smøremembran. (Ved krav til damptetthet skal Litex Skjøtebånd Fiber overstrykes med membran ihht. damptetthetskrav Sd 10). Trykk ned remsen slik at den blir godt gjennomfuktet og overstryk med smøremembran. Husk å overlappe forseglingen av skjøtene med 20 mm. Fest skruer tett mot hjørnet på hver side slik at skjøtebåndet dekker hele hjørnet. Se side 20 for liste over godkjente smøremembraner som er testet med Litex Våtromsystem. RØR-MANSJETTER FOR RØR-I-RØR Rørgjennomføringer med rør-i-rør system monteres slik at hylsen kommer 1-2 mm utenfor ferdig montert flis. Dette er nødvendig for å sikre korrekt montering av rørmansjett. Litex rørmansjett limes til Litexplaten med Litex Monteringslim. Tre på mansjetten og stryk eller rull overflaten slik at mansjetten får god kontakt med monteringslimet. Når limet er støvtørt dekkes mansjetten med smøremembran. (Litex Monteringslim er støvtørt etter ca 20 min.). FLISLEGGING De ferdige monterte Litex Membranplatene påføres flislim og fliser. For å slippe å skru i flisene ved montering av håndkle holdere og andre lettere gjenstander kan blant annet Litex Monteringslim benyttes. 1 cm 2 limflate Litex Monteringslim bærer 26 kg. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 7

8 MONTERING AV LITEX PÅ GULV Så enkelt kan det gjøres. Litex Membranplate kan legges på fleste typer underlag som tregulv, betong eller lignende. Undergulvet må være stabilt og sjekkes for mulig svikt. Litex Membranplatene krever full understøttelse og kan ikke monteres direkte på gulvbjelkene. LITEX PÅ GULV Litex montert på gulv krever full understøttelse og et stabilt underlag. Våtromsnormen anbefaler c/c 30. Ved usikkerhet/mulighet for svikt, ha aldri mindre en 3 cm påstøp. Litex Membranplatene er diffusjonstette og ytterligere dampsperre er unødvendig. Vi anbefaler at minimum 20 mm Litex Membranplate brukes på gulv. Litex Membranplaten skrus til undergulv av tre, og hellimes mot betonggulv med egnet flislim. Fall anbefales lagt i undergulv. FESTING AV LITEX TIL GULV På tregulv - legg platene på gulvet, men sørg for minimum 5 mm avstand til vegg. Skru fast platene til gulvet med Litex Monteringsskive og skrue. Skru med avstand 250 mm i skjøter og bruk 4-5 skruer midt på plata. Skruelengde = Litextykkelse + 25 mm. På store flater monteres platene i forband med 600 mm forskyvning. I rom med gulvbord bør platene monteres på tvers av gulvbord og i forband med 600 mm forskyvning. På betonggulv - Litexplatene kan limes til betonggulv med Litex Monteringslim, flislim eller lavtekspanderende skum lim. Betongen må primes før liming. Sikre med 2-3 Litexskruer med skive langs midten av platen. Se også tabell side Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

9 MONTERING AV AVLØPSMANSJETT Påfør Litex Monteringslim rundt avløpet med sparkel. Tre på Litex Rørmansjett 65 mm og press ned overflaten slik at mansjetten får god kontakt med limet. Når limet er tørt dekkes mansjetten av smøremembran. SLUKMONTERING Sluket kan monteres i plan med undergulv. Litex form pressede slukmansjetter til Joti/Pipelife og Serres sluk benyttes med Litex 20 mm plate. Her må sluket ligge plant med undergulv. Ved andre tykkelser av Litex, eller andre sluktyper, benyttes Litex Slukmansjett Universal. Platen kan være hel eller delt rundt sluket. De fleste kjente sluktyper kan trygt monteres sammen med Litex Membranplate. Følg for øvrig produsentens anvisninger. LIMING AV SLUKMANSJETT Plasser fire skruer med skive innenfor området som dekkes av slukmansjetten. Ta ut klemring og påfør Litex Monteringslim rundt sluket i et område ca 20 mm større enn slukmansjetten. Sparkle ut et jevnt lag. Legg slukmansjetten i det våte limet og jevn limet inn over mansjettens armering. Sørg for at mansjetten fester godt i limet. Påfør lim under mansjetten ned mot O-ringen og langs toppen av sluket. Press ned klemringen og skru fast. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 9

10 FORSEGLING AV SLUK MANSJETT La limet tørke mens resten av gulvet monteres. Smør smøremembran på oversiden av slukmansjetten og et område på ca 2 cm utenfor mansjetten. Følg for øvrig produsentens anvisninger for montering av sluk. FORSEGLING AV HJØRNER OG OVERGANGER Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes i overgangen mellom gulv og vegg og områder med stor vannbelastning pga bedre motstand mot kjemikalier og vaskemidler, bedre aldringsbestandighet og bedre fleksibilitet. Det er også mer fleksibelt i forhold til setninger og bevegelser i konstruksjonen. Prefabrikerte inn- og utvendige hjørne - mansjetter limes med Litex Monterings - lim og overstrykes med smøremembran. Skjøter og skruegjennomføringer smøres med membran. Legg så Litex Skjøte bånd Gummiert eller Litex Skjøteremse Fiber i den våte membranen. (Ved krav til damptetthet skal Litex Skjøtebånd Fiber overstrykes med membran ihht. damptetthetskrav Sd 10). Smør godt over med membran vått-i-vått. Husk å la vertikal skjøteremse overlappe med 20 mm mot horisontal overgang. Husk å montere Litex Skjøtebånd Gummiert med overlapp til Litex Gummierte Hjørne mansjetter. SLUKRENNER OG HJØRNESLUK Designsluk i form av frittstående sluk, veggsluk eller hjørnesluk kan benyttes sammen med Litex Membranplate. Husk å vaske sluket med rødsprit før montering av Litex Skjøtebånd Gummiert. Sluket forsegles ved å sparkle ut et lag Litex Monteringslim rundt sluk og eventuell slukflens. Litex Skjøtebånd Gummiert legges i det våte limet med den gummierte siden ned i limet. I noen tilfeller må veven på skjøtebåndet tilpasses, slik at kun den gummierte delen av skjøtebåndet benyttes. Skjøtebåndet overstrykes med smøremembran. Monter sluket etter produsentens anvisninger. 10 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

11 VARMEKABLER DIREKTE PÅ LITEX MEMBRANPLATE Varmekabler med inntil 10 W pr løpemeter/ W pr m 2 (driftstemperatur under 70 grader) kan legges direkte på Litexplaten. Varme kablene som legges kan være matte baserte eller i slynge som tapes eller limes fast til Litexplaten. Varmekabler monteres i henhold til produsentens anvisninger. VARMEKABLER PÅ ARMERINGSNETT Varmekabler med W pr løpemeter må monteres på et arme ringsnett som hever kabelen minimum 5 mm fra Litexplaten. Stålnett med rutestørrelse på ca 8 x 8 cm kan benyttes. Varmekabler monteres i henhold til produsentens anvisninger. STØP OVER VARMEKABLER Husk rengjøring av underlaget for å sikre god heft. Bruk støpe masser som Hey di Flytstøp, Laticrete Flytstøp, Weber Støpemørtel Bad eller andre lavtbyggende støpe - masser som tåler vann. I nedslagsfeltet for vann i dusjen skal det alltid påføres smøremembran over baderomsstøpen. Fall mot sluk anbefales lagt i under gulvet. Støpemasse brukes i henhold til produsentens anvisninger. Ved valg av tradisjonelle støpeog avrettingsmasser som ikke tåler vann, skal disse ha heldekkende smøremembran i topp. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 11

12 LITEX MOT BELEGG/ BANEMEMBRAN Litex Membranplater på vegg kan kombineres med andre typer membran - løsninger på gulv. Dersom man ønsker et sveiset belegg på gulvet bør dette monteres før Litexplatene settes på vegg. Påse at bane membranen er montert slik at oppkanten flukter med vegg - kledningen. Litex Membranplatene skrues til veggpanelet, men mot belegget legges det to strenger med Litex Monteringslim. Etter at platen er montert kan det også fuges i overgangen mellom gulv og vegg med Litex Monteringslim. Dersom gulvet skal flislegges, forsegles overgangen mellom gulv og vegg med Litex Skjøtebånd Gummiert vått-i-vått med smøremembran. EL. VARMEKABLER Fliser Flislim En støpemasse som tåler vann Varmekabel opp til 10 W pr lm/ W pr m 2 direkte på Litexplaten Forsegling i skjøter og skrue - gjennomføringer Litex Monteringsskive Litex kan benyttes i de fleste tykkelser Stabilt undergulv VANNBÅREN VARME Fliser Fliselim En støpemasse som tåler vann, legges med mm overdekning over vannføringsrør Vannføringsrør og eventuelle festebraketter limes til Litexplaten med smeltelim. Forsegle vannføringsrørene med Litex Rørmansjett 8 mm og litex Monteringslim. Forsegling i skjøter og skruegjennomføringer Litexplate på stabilt undergulv 12 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

13 LITEX PÅ ANDRE UNDERLAG Fleksibelt og praktisk. Litex Membranplater kan benyttes på de fleste underlag og platens isolerende egenskaper gjør den svært egnet til montering på mur og betong. LITEX MEMBRANPLATE PÅ MUR OG BETONG Alle tykkelser av Litexplatene kan benyttes på pusset eller upusset mur og betong. Litex 13 mm hellimes med flislim som trekkes ut med en tannsparkel. Tykkere Litexplater kan punktlimes, noe som er en fordel på ujevnt underlag for oppretting av veggen. Legg minst punkter flislim på Litexplaten i terningkast 5-mønster (bilde). Press Litexplaten mot veggen slik at flislimet klemmes mot underlaget. Ved usikker kvalitet på pussen skal Litexplaten neste dag sikres med 3 4 plugger 6 mm og Monteringsskive. Flislimet blandes nøye etter produ sentens anvisning. For tørr blanding kan gi redusert heft. Løsemiddelbaserte limtyper skal ikke benyttes. Mur- og betong overflaten må primes. Flislagt innside kjellervegg Litex på innside kjellervegg Yttervegg, betong Utvendig isolasjon < Vegg sett fra utsiden og inn mot kjeller. LITEX MEMBRANPLATE PÅ KJELLERVEGG Litex Membranplate har like god isolasjonsevne som mineralullsisolasjon. Ved isolering av kjellervegger i mur eller lettklinkerbetong an befaler Sintef Byggforsk at minst 1/3 av isolasjonen mont eres utvendig. Ved bygging av bad i kjeller anbefales min. 2/3 av isolasjonen montert utvendig. På baderomsvegg i kjeller anbefaler Sintef damptett vegger (membranplate) mot yttervegg og kalde rom. Dersom det av praktiske årsaker ikke er mulig å etterisolere utvendig, bør innvendig isolering begrenses til Litex 50 mm på betong og Litex 75 mm på lettklinkerbetong. Eventuelle trekonstruksjoner på innsiden av kjellerytterveggen fjernes før opp - bygging med Litex. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 13

14 LITEX MEMBRANPLATE PÅ STÅLSTENDERE Ved montering på stålstendere uten bakenforliggende platelag (f.eks forskjøvet eller dobbelt stenderverk) må stivheten vurderes i hvert enkelt tilfelle. Stivheten på veggen kan økes ved å redusere c/c-avstandene, bruke ekstra spikerslag eller ved å øke tykkelsen på Litexplaten. På stålstender benyttes nålespisskruer som er 5-10 mm lenger enn platetykkelsen. Skru med cm avstand samt midt på platen på topp og bunnsvill. Skru suksessivt fra bunn mot topp eller omvendt. Dette hindrer vridning av stål - stenderen. Litex Membranplatene kan også monteres liggende og limes i plateskjøtene, som vist på illustrasjonen. LITEX MEMBRANPLATE PÅ FLISLAGT VEGG Litex Membranplater kan festes på gammel flisvegg med Litex Mont eringslim, flislim eller lavtekspanderende polyuretanlim. Rengjør de gamle flisene med rødsprit. Smør så overflaten med primer iblandet litt flislim. Flislimet legges på Litexplaten med tannsparkel. Litex 13 mm må hellimes. Med Litex Monteringslim kan platene punktlimes, eller limet kan legges i strenger med c/c 30 cm. Forsikre deg om at den eksisterende veggkonstruksjonen er tørr og godt egnet for videre påbygging. LITEX MEMBRANPLATE PÅ GULVBELEGG Litex Membranplater kan limes til gulvbelegget med Litex Monteringslim, vannbasert kontaktlim, sement, flislim eller sementbaserte støpemasser. Gulvbelegget bør mattes ned med sandpapir eller vaskes med et avfettingsmiddel (f.eks. rødsprit) før platene limes. Benytt gjerne tann - sparkel til å fordele limet med. Påse at underlaget sitter godt. Eventuelle pløser og blærer må punkteres og limes til underlaget. Forsikre deg om at den eksisterende gulvkonstruksjonen er tørr og godt egnet for videre påbygging. 14 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

15 Priming Fiberpuss Armeringsnett Fiberpuss Sparkel/maling LITEX MEMBRANPLATE MED PUSSET OVERFLATE Litex Membranplatene kan pusses og males dersom man ikke ønsker en flislagt overflate. Tykkelsen på pussen skal min. være 8 mm for å tilfredsstille brannkrav i erstatning for flis. Følgende løsning med murpuss kan benyttes: Litex Membranplatene monteres og forsegles. Platene som skal pusses, gyses (påsmøres) med en blanding av primer 1:1 med vann. Der etter tilsettes fiberpuss slik at det blir en villing. Villingen kostes på Litexplatene. La dette tørke før pussing med fiberpuss. Ned mot gulvet festes en 8 mm startlist (alt. 12 mm) med fiberpuss eller et flislim. Deretter legges det fiberpuss i 5-6 mm tykkelse før det legges armeringsduk for puss og lydgulv inn i pussen. Denne armeringen skal ligge omtrent midt i pusslaget. Armeringen må ikke klemmes inn i Litexplatene. På utvendige hjørner brukes et armeringshjørne for fiberpuss. Etter at pussen har satt seg, forfuktes den før man legger på sluttpussen i 3-5 mm tykkelse. Pussen bør stå minst 1 uke før den males (fuktmåling bør utføres). Fiberpuss-systemer føres av bl.a. Hey`di og Weber (Hey`di Fiber og Weber Fiberpussystem). BYTTING AV SKADET FLIS Flisebekledning og fuger som er skadet kan enkelt skiftes. Skadet/knekt flis kan byttes på følgende måte: Fjern fugemassen rundt knekt flis. Skjær duken rundt flisen. Bruk tapetkniv og skjær kun duken. Knus flisen og brekk den ut fra veggen. Duken under flisen vil trolig følge med. Er området under ujevnt og har fått skader, kan Litex Monteringslim brukes til å sparkle til jevn overflate og fungere som membran. For optimal heft bør Litex Skjøteremse Fiber sparkles ned i det våte monteringslimet. Limet vil også fungere som membran og lim til flisen. Ny flis kan nå monteres og fuges. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 15

16 FANTASIEN SETTER GRENSER! Litex Membranplate er svært fleksibel og dertil godt egnet til å lage egne innredninger, eller til innbygging av f.eks. badekar, toalett, dusj. INNBYGGING AV BADEKAR For å få et pent resultat er det viktig at størrelsen på flis og fugebredder avgjøres på forhånd. Mindre tilpasninger i lengde og bredde anbefales for å unngå å skjære i flisene. Badekaret skal alltid stå på egne føtter. Litex Membranplate 50 mm er godt egnet til innbygging av badekar, men dersom plassen krever det, kan også Litex Membranplate 30 mm benyttes. Litexplaten skjæres til og delene festes sammen med Litex Monteringslim og skruer. Badekarsinnbyggingen bør monteres sammen i ett stykke før den fuges med silikon til badekar, gulv og vegg. Dersom det er behov for service på karet, kan silikonfugen skjæres med en kniv og hele fronten løftes bort i ett stykke. Inspeksjonsluken skal monteres slik at sluket er tilgjengelig. 16 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

17 BYGG SNEGLEDUSJ MED LITEX MEMBRANPLATER Unikt og vakkert. Med Litex Membranplate 13 mm på stenderverk kan det lages unike konstruksjoner. REISVERK SNEGLEDUSJ Det kan lages et reisverk av stål eller impregnert treverk. Reisverk kan f.eks være 38 x 75 mm. Minimumsdiameter på selve dusjen er 1 meter. Senteravstand på stenderverket bør være fra cm avhenging av diameter på selve dusjen. Jo mindre diameter, jo tettere stenderverk. Vannrør, dyser etc plasseres i stenderverket. Stenderverket kles så med 13 mm Litex Membranplater liggende både inn- og utvendig. Konstruksjonen kan monteres før eller etter flislegging av gulvet og kan limes til underlaget med Litex Monteringslim. (Ved mye rør/dyser anbefales stenderverk i stål). SNEGLEDUSJ MED LITEX Alle skjøter må forsegles godt slik at treverket beskyttes. På bildet har vi valgt å vise forsegling med Litex Skjøtebånd Selvklebende, men også Litex Skjøtebånd Gummiert i kombinasjon med smøremembran kan benyttes. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 17

18 DUSJVEGG MED LITEX MEMBRANPLATER Dusjnisje kan enkelt lages med Litex Membranplate. Dusjveggen bør monteres på ferdig flislagt gulv. Litexplaten festes enkelt med Litex Monteringslim på gulv, vegg og i tak. Til denne løsningen kan Litex 75 mm og Litex 50 mm benyttes. Dusjdør anbefales festet i fast vegg. Dersom dusjdører må festes i Litexplaten, bør det felles inn treverk som limes med Litex Monteringslim som festepunkt for hengsler o.l. AVKORTET DUSJVEGG MED LITEX MEMBRANPLATER Her vises montering av Litex Membranplate til avkortet dusjvegg. Ettersom Litexplaten her kun festes i gulv og vegg, bør det ikke benyttes tynnere plate enn Litex 75 mm. Forsterkning bør limes til enden av platen, for eksempel i form av en vertikaldelt Litexplate, dette for å stive opp Litexveggen noe (se bildet). SKJØTET LITEX MEMBRANPLATE TIL DUSJVEGG Dersom det er ønskelig kan Litex-veggen skjøtes. Skjøten limes på langsidene med Litex Monteringslim eller polyuretanlim. U beslag monteres i skjøtens topp og bunn. PLASSERING AV LITEX-VEGGEN Litex Membranplaten skal settes over støpemasse og flis eller på en dertil egnet list slik at varmen ikke stenges inne. Litex-veggen skal ikke settes direkte på varmekabler, da varmen fra varmekablene isoleres inne. 18 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

19 VEGGHENGT TOALETT MED LITEX MEMBRANPLATE Monteringsramme for vegghengt toalett monteres uten på ferdig Litexvegg. Litexplatene limes direkte på vegg rammen ved hjelp av Litex Monteringslim. Litex 20 mm benyttes på monteringsramme med maks c/c 60 cm. Veggmonterte toalet ter skal plasseres foran heldekkende membran slik at skadene ved en eventuell lekkasje minimeres. SKJÆR UT TIL VEGGHENGT TOALETT Forsterkning må lages ved at treffpunktet mellom tverrstag og porselen skjæres ut. Et kvadrat på 2 x 2 cm skjæres ut og fylles med flislim/sement. Treffpunktet vil variere med toalettype og ramme. Den stiplede linjen viser omrisset av toalettet. Husk at lim/fugemasse må herdes før toalettet dras til. FORSTERKNING TIL VEGGHENGT TOALETT Forsterkningen fylles med fliselim eller sement. DRENSSPALTE TIL VEGGHENGT TOALETT En drensspalte bør skjæres ut i overgangen mellom gulv og platen for å sikre at vann fra en eventuell lek kasje oppdages. Monter toalettet ferdig etter pro dusentens anvisninger. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 19

20 FESTING AV LITEX MEMBRANPLATE Underlag Skruelengde for festing Platetykkelse og skrueavstand Fast underlag (rupanel etc) Tykkelse på Litexplate + rupanel 13 mm Litexplate: + 5 mm 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. 20 mm Litexplate: 30 cm i skjøtene 30 mm Litexplate: 40 cm i skjøtene. Stenderverk i tre Tykkelse på Litexplate + 20 mm 13 mm Litexplate: 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. 20 mm Litexplate: 30 cm i skjøtene 30 mm Litexplate: 40 cm i skjøtene. Stenderverk i stål Nålespisskruer 13 mm Litexplate: i platetykkelsen mm 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. 20 mm Litexplate: 30 cm i skjøtene 30 mm Litexplate: 40 cm i skjøtene. Samt midt på platen og i topp og bunnsvill. Skru suksessivt fra bunn mot topp eller omvendt. Mur og betong Flislim i terningkast Litex 13 mm hel-limes 5 mønster (15-20 punkter). Sikre eventuelt med 3-4 plugger diam. 6 mm og Litex Monteringsskive neste dag På flislagt vegg Flislim eller Litex Litex 13 mm punktlimes Monteringslim i strenger eller strenger med lim c/c 30 på c/c 30 cm På gulvbelegg Litex Monteringslim, Litex 13 mm hel-limes vannbasert kontaktlim, sement, flislim eller sementbaserte støpemasser Tregulv (spon, etc.) Litextykkelse + 25 mm 25 cm i plateskjøtene skruer med skive langs midten av platen. Smøremembraner som er testet og godkjent til bruk sammen med Litex Membranplater: Hey di K10 Optiform Serpo 554 Alfix IK Tætningsmasse Følg produsentens anvisning for membranmengde i skjøtene (én skjøt er gjennomsnittlig 0,3 m 2 ). 20 Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

21 BEREGNING AV LITEX VÅTROMSYSTEM MED TILBEHØR TIL BADET DITT Dimensjoner/Vekt: Litexplatene er damptette membranplater klare til flislegging på bad og våtrom. Skal IKKE smøres med membran, verken i våtsone eller soner med krav til damptetthet. Litex Vekt Dimensjon Membranplate Tykkelse 13 mm 1,8 kg 600 x mm 2,4 kg 600 x mm 2,9 kg 600 x mm 3,8 kg 600 x mm 5,3 kg 600 x 2440 Bad: Du tar antall løpemeter vegg på badet, dividerer dette på 0,6 og får det antall plater du trenger (basert på 2,40 m takhøyde). Løpemeter/0,6 = antall plater. Veggboks: Sanipex: Litex Rørmansjett 28 mm Uponor: Litex Rørmansjett 40 mm Roth: Litex Rørmansjett 40 mm Servant: Rør i rør: 2 Litex rørmansjett + 1 Litex rørmansjett 28 mm Kobberrør: 2 Litex rørmansjett 8 mm + 1 Litex rørmansjett 28 mm 1-2 tuber Litex Monteringslim. Dusj/badekar: Rør i rør: 2 Litex rørmansjett + Litex slukmansjett Kobberrør: 2 Litex rørmansjett 18 mm + Litex slukmansjett 1 tube Litex Monteringslim. Toalett: En veggboks = 1 rørmansjett. Beregning av skjøtebånd til plateskjøter minus overgang gulv/vegg: Badets høyde x (antall plater + 1). Beregning av skjøtebånd til overgangen gulv/vegg: Her skal kun Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes! Mengde: antall plater/0,6 = antall lm. Eksempler på LITEX-forbruk til VEGG på bad. Beregnet til rektangulære bad. Badets størrelse: Løpemeter vegg m² vegg m² gulv Litex Membranplater Litex Skruer + Litex Monteringsskiver (100 i hver pose) ALTERNATIV 1, VEGG: Litex Selvklebende Skjøtebånd (til vegg- og hjørneskjøt og skruegjennomføringer) á10m/rull ALTERNATIV 2, VEGG: Litex Skjøtebånd Gummiert á 25m/rull Overgang VEGG/GULV: Litex Gummiert Skjøtebånd, Litex innog utvendige Hjørner Litex Mansjetter, gjelder pr. enhet: Lim 8 løpemeter 20 m² vegg 4 m² gulv 13 plater 2 poser skruer 2 poser mont.- skiver 3 ruller (33m veggskjøt) 2 ruller (33m veggskjøt) - 1 rull á 25m * - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube 9 løpemeter 22 m² vegg 6 m² gulv 15 plater 2-3 poser skruer 2-3 poser mont.- skiver 4 ruller (38m veggskjøt) 2 ruller (38m veggskjøt) - 1 rull á 25m * - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube 12 løpemeter 29 m² vegg 9 m² gulv 20 plater 3 poser skruer 3 poser mont.- skiver 5 ruller (50m veggskjøt) 3 ruller (50m veggskjøt) - 1 rull á 25m * - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube 15 løpemeter 37 m² vegg 14 m² gulv 25 plater 4 poser skruer 4 poser mont.- skiver 6-7 ruller (61m veggskjøt) 3 ruller (61m veggskjøt) - 1 rull á 25m - 4 innv. Hjørner - utv. Hjørne? Toalett: 1 40mm, alternativt 65mm Vask: 2 40mm (varm og kaldt vann) 1 28mm (avløp) Dusj: 2 40mm (varm og kaldt vann) Slukmansjett: 1 1 tube * Dersom Litex Skjøtebånd Gummiert benyttes til tetting av veggskjøt (alternativ 2 vegg), vil det ikke være behov for denne rullen med Litex Skjøtebånd Gummiert. Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 21

22 LITEX PRODU LITEX MEMBRANPLATE Damptett membranplate til flislegging, for bruk på bad og våtrom. Er godkjent for bruk på gulv og vegg, og er yppelig til innbygninger og konstruksjoner. Platen har en kjerne av XPS og er forsterket med aluminiumslaminat og vannbasert epoxy på begge sider. Litex Membranplaten er lett å håndtere, gir liten slitasje på verktøyet og har lik oppbygging på begge sider. Dimensjon. Innhold pr. pakke Kg m 2 m 3 Innhold pr. pall. pk. Kg m 3 Dimensjon l x b x h NOBB-nr NRF-nr 13 x 600 x 2440 mm ,640 0, , x 1200 x 1110 mm x 600 x 2440 mm ,712 0, , x 1200 x 1100 mm x 600 x 2440 mm ,784 0, , x 1200 x 1200 mm x 600 x 2440 mm ,320 0, , x 1200 x 1100 mm x 600 x 2440 mm ,856 0, , x 1200 x 1000 mm LITEX SKJØTEBÅND SELVKLEBENDE Aluminiumsbånd med butylsjikt til forsegling av skjøter og gjennomføringer på vegg. Benyttes kun med Litex Membranplater. Smøremembran skal ikke benyttes. Innh. pr. pk 10 m / rull LITEX RILLET RULLE Alum.rulle m/plastskaft for bruk sammen med Litex Skjøtebånd Selvklebende. Bredde rulle: ca 70 mm Innh. pr. pk Rillet alum.rulle LITEX SKJØTEBÅND GUMMIERT NBR gummibånd. Brukes sammen med smøremembran. Anbefales brukt på gulv, overgang gulv/vegg og i vannbelastede områder. Innh. pr. pk 25 m / rull m / rull LITEX SKJØTEREMSE FIBER Brukes sammen med smøre - membran for tetting av skjøter og gjennomføringer. Innh. pr. pk 25 m / rull LITEX HJØRNE- MANSJETT Prefabrikert innvendig/utvendig hjørnemansjett. Fiberarmert NBR gummi formet som hjørne brukes sammen med Litex gummibelagte skjøtebånd og smøremembran. (A) (B) Innh. pr. pk Innvendig hjørne (A) Utvendig hjørne (B) Se for mer detaljerte monteringsanvisninger.

23 TOVERSIKT LITEX RØRMANSJETT Fiberarmert NBR gummi. Utvendige mål på mansjett med 8 mm, 28 mm og 40 mm hull er 110 x 110 mm. Utvendige mål på mansjett med 65 mm hull er 250 x 250 mm. Innh. pr. pk 8 mm (10-25) mm (35-50) mm rør-i-rør (50-60) mm (70-110) LITEX SLUKMANSJETT FORMPRESSET Fiberarmert NBR gummi, formpresset for å passe til Joti/ Pipelife og Serres sluk. Utvendig mål 350 x 350 mm, hulldiameter 165 mm. Innh. pr. pk JOTI / PIPELIFE x 350 mm SERRES x 350 mm LITEX SLUKMANSJETT UNIVERSAL Fiberarmert NBR gummi. Gulv/ slukmansjett universal uten hull. Utv. mål 300 x 300 mm for nedløp og sluk. Innh. pr. pk 300 x 300 mm LITEX U-BESLAG For fiksering av skjøt og plate mot vegg og gulv. Innh. pr. pk 50 mm mm LITEX MONTERINGSSKIVE For montering av Litexplater på gulv og vegg pr. pose. Innh. pr. pk 32 mm/pose LITEX MONTERINGSSKRUE For montering av Litexplater på gulv og vegg pr. pose. Innh. pr. pk 32 mm/pose mm /pose mm/pose LITEX MONTERINGSSKIVE OG MONTERINGSSKRUE FERDIG TREDD Ferdig tredd monteringsskive og monteringsskrue i spann, for montering av Litexplater på gulv og vegg mot tre. Monteringsskive 32 mm pr. spann. Innhold 30 mm/spann mm/spann LITEX MONTERINGSLIM Konstruksjonslim. Anbefales brukt til liming av Litex gummierte mansjetter samt liming av Litexplater. Brukes også til oppheng av f.eks. håndklehengere, såpedispensere o.l. Innh. pr. pk Litex Monteringslim Se for mer detaljerte monteringsanvisninger. 23

24 LITEX VÅTROMSYSTEM - 3D visualisering/modellering Torbjørn Sørby v/mesh. Forhandler: LITEX AS Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord Postboks 1073, 3204 Sandefjord Tlf.: Faks: epost: Lik oss på Facebook Dato: 1112

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av:

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av: litex våtr0msystem NYHET! Litex Skjøteband Selvklebende 1 Markedsføres av: www.litex.no hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som

Detaljer

hva er litex? - et unikt våtromsystem

hva er litex? - et unikt våtromsystem litex våtr0msystem hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og er et ypperlig produkt om man ønsker

Detaljer

TRYGGE BAD MED LITEX

TRYGGE BAD MED LITEX TRYGGE BAD MED LITEX LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk

Detaljer

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM Vanntett system for våtrom TETTI VÅTROMSYSTEM er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet for våtrom.

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

BACboard BRUKERVEILEDNING. Bygg-/våtromsplater

BACboard BRUKERVEILEDNING. Bygg-/våtromsplater BACboard BRUKERVEILEDNING Bygg-/våtromsplater Kvalitet BACboard er Sintef godkjente våtromsplater som blir forutrukket av proffe håndverkere. Platen er ekstremt stiv (se Bøyestivhet, EI) og Sintef har

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

wedi Idé planlegging produkt Idéhåndbok for baderom, bygging og velvære Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Bygg sikkert.

wedi Idé planlegging produkt Idéhåndbok for baderom, bygging og velvære Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Bygg sikkert. Idé planlegging produkt Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Idéhåndbok for baderom, Bygg sikkert. bygging og velvære Intelligente produkter fra proffer til proffer Bad: Nybygg og rehabilitering

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 05-15 (2. revidering 08-15) erstatter 06-14 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer