SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET"

Transkript

1 SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening ved skoleverket og Tekna Realistene har til nå hatt hver sine nettsider. Dette er nå lagt om, og all informasjon som angår Teknas medlemmer i skolesektoren er nå samlet på adressen Den adressen skulle være enkel å huske og nettsiden har fått en layout som skal gjøre det enkelt å manøvrere seg i og forhåpentligvis vil medlemmene kunne finne den informasjon man søker. Det er styresekretær for Realistene, Jørn Jantzen, som er ansvarlig for nettsiden, og han er mottakelig for innspill om forbedringer. ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET Tekna Realistene har hatt årsmøte sammen med Interesseforeningen ved skoleverket mars på Kiel-ferja Color Magic. Følgende styre ble valgt i Interesseforeningen for neste periode : Frøydis Baadshaug, leder Dønski vgs (på valg 2014 som leder og i 2015 som styremedlem.) Geir Magne Haugland, nestleder Bergen tekniske fagskole (på valg 2015) Morten Amsrud Gjøvik vgs (på valg 2014) Asbjørn Vermedal Kongsberg vgs (på valg 2014) Kjell Holthe Kvadraturen skolesenter (på valg 2015) Følgende styre ble valgt i Realistene for neste periode: Sølve Tegnér Stenmark, leder, Malakoff vgs (på valg i 2015) Kjetil Andre Jakobsen Oslo katedralskole (på valg i 2014) May Britt Stjerna Nesbru vgs (på valg i 2015) Fredrik Georg Alhaug Gade Sandvika vgs (på valg i 2014) Kjell Holthe Kvadraturen skolesenter Interesseforeningens representant.

2 STUDIETUR TIL CERN OG TECHNORAMA AUGUST/SEPTEMBER 2013 Tekna Realistene vil 29. august september 2013 arrangere en studietur til CERN i Genève og Technorama, teknisk museum og vitensenter, i Winterthur utenfor Zurich. Turen inkluderer også en storslått busstur gjennom Alpene, med lunsj for eksempel i Wengen. Foreløpig program: Torsdag 29. august: Avreise med Norwegian fra Gardermoen til Genève (ankomst 18.00) Ankomst og innlosjering på hotell i Genève. Kveld: Frigang i Genève. Fredag 30. august: 0830 Avreise til CERN. Program hele dagen med forelesninger og omvisninger. Programmet er lagt opp spesielt for oss av norske ansatte ved CERN. Lunsj på CERN. Kveld: Frigang i Genève. Lørdag 31. august: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen eller Kleine Scheidegg) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Kveld: Frigang i Zurich. Søndag 01. september: 0915 Avreise med buss til Technorama, vitensenteret i Winterthur (Europas beste??) Etter besøket, buss til flyplassen i Zurich 2005 Avreise med SAS til Gardermoen (ankomst 22.20) Som et alternativ har vi også reservert noen plasser med SAS kl via København. Dette er for å åpne muligheten for at de som skal ha tilslutning til/fra Oslo kan rekke fly hjem på søndagskvelden. Det er selvsagt mulig også for reisende til Oslo å bli med dette flyet, hvis man er avhengig av å komme tidlig hjem på søndagen. Men i utgangspunktet er disse billettene tiltenkt dem som skal videre med fly. Derfor blir deltagere som skal fly videre fra Oslo prioritert til dette fly-alternativet. Detaljert program legges etterhvert ut på Se egen fane for CERN TEKNA Realistene vil stå for den praktiske gjennomføringen av turen. Takket være sponsing fra Tekna og Naturfagsenteret er det mulig å tilby turen med lav egenandel. Pris med avreise fra Gardermoen: kr Dette inkluderer flyreiser, transport i Sveits, inngangsbillett på Technorama og overnattinger m/ frokost. Det kan ordnes med tilslutningsbilletter fra andre norske flyplasser mot et tillegg i pris. Turen er åpen for alle lærere uansett organisasjonstilknytning. Men det er et begrenset antall plasser! Tekna-medlemmer som jobber i skoleverket får en rabatt på kr ,-. Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen Turen er etter modell av tidligere turer som Tekna Realistene har arrangert, og disse turene har fått svært gode tilbakemeldinger. Vi er derfor glade for at vi nok engang kan arrangere en tilsvarende tur. Tekna Realistene ser for seg at turen også denne gang kan bli overtegnet. Det vil da bli foretatt en utvelgelse blant dem som har meldt sin interesse innen fristen. De utvalgte vil få beskjed kort tid etter fristens utløp. Bindende påmelding innen fredag til

3 AKTUELLE KURS FOR TILLITSVALGTE OG POTENSIELLE TILLITSVALGTE, se også for fullt program og direkte påmelding: Økonomistyring i kommunen Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Forståelse for kommunens økonomi er viktig for lokale tillitsvalgte på lønns- og interessesiden. Kommunens budsjetter legger premisser for hvordan kommunens drift vil være og hvor pengene skal brukes. Dette vil igjen være med på å påvirke våre medlemmers arbeidshverdag. Kurset er en blanding av forelesning, diskusjon og oppgaver. Kommunikasjon og påvirkning Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvervet til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. Forhandlingsteknikk Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Dyktige forhandlere er godt forberedt, og de er selvsikre og tålmodige ved forhandlingsbordet. De forstår forhandlingene og vet hva som kan forventes på et hvert trinn i forhandlingene. De vet hva de ønsker å oppnå og hva motparten er ute etter. Dyktige forhandlinger har kunnskap om forhandlingsteknikker og bruker disse der det er hensiktsmessig. På kurset lærer du hva som kjennetegner en god forhandler fra Tekna og hvordan du bør gå frem i forhandlinger på arbeidsplassen eller med andre parter.

4 Ledelse av kunnskapsarbeidere - motivasjon, ledelse og arbeidsglede Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Kurset gir deltakerne en innføring i hvordan man bør lede og motivere kunnskapsmedarbeidere. Forutsetninger for effektivt arbeid i grupper og team vil også bli gjennomgått. Deretter vil faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen bli belyst. Det er også lagt inn tid til oppgaver, diskusjon og refleksjon. Innholdet er slik at en vil ha nytte av kurset både i arbeidet som tillitsvalgt for Tekna, og som medarbeider i en kunnskapsbedrift

5 SkoleInfo Info NR. 03/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: AKADEMIKERNE KOMMUNE: GODTAR LØNNSOPPGJØRET I KS-OMRÅDET, MEN VIL ENDRE LEKTORSYSTEM Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i kommunesektoren som gir alle lektorer en reallønnsforbedring. - Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene knyttet til lektorens mindrelønnsutvikling. Til neste år må også lønnsdannelsen for lektorer bli lokal slik det er for øvrige akademikergrupper, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune. Akademikerne har valgt å akseptere KS sitt tilbud om et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum kroner, fra 1. mai. Minstelønnstabell gjeldende fra 01. mai 2013: 0 år 4 år 8 år 12 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt (med tillegg) Lektor Lektor (med tillegg) Den disponible rammen i årets oppgjør var svært lav. Dette, i kombinasjon med at alle lektorer får en reallønnsforbedring i år, gjør at vi har akseptert oppgjøret. Vi er glad for at vi er kommet til enighet med KS om å sikre streikeretten ved en eventuell endring av uførereglene i hovedtariffavtalen, sier Kvam. Han er imidlertid skuffet over at KS ikke har turt å prioritere. Nå er pengene smurt tynt utover istedenfor å brukes ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen hadde også vært i tråd med oppgjøret i privat sektor. Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en klart dårligere lønns-utvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene i Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer i privat sektor er nå på kroner i året i gjennomsnitt. - Neste år blir det viktig for oss å flytte lektorene til kapitel 5 i Hovedtariffavtalen slik at lønnsdannelsen for lektorer skjer på samme måte som for øvrige akademikergrupper. For oss er det alvorlig når den kanskje viktigste gruppen i norsk skole blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutteringen til lektoryrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, sier Kvam. For Akademikernes øvrige medlemmer, gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme.

6 Akademikerne: - Aksepterer lønnsoppgjøret i Oslo kommune Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i Oslo kommune som gir alle medlemmer en reallønnsforbedring. - Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene i kommunen. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løse neste år, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Akademikerne har valgt å akseptere Oslo kommunes tilbud om et generelt tillegg på 2,55 prosent, minimum kroner, fra 1. mai. - Den disponible rammen i Oslo kommune var i år større enn i kommunesektoren for øvrig. Jeg er ikke tilfreds med at vi ikke har fått en pott til lokale forhandlinger, men fordi alle medlemmer får en reallønnsforbedring aksepterer vi oppgjøret, sier Birkenhagen. Akademikerne er skuffet over at kommunen ikke har prioritert tøffere. Birkenhagen mener det ikke er tvil om at kommunen har betydelige utfordringer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell i mange virksomheter og på en lang rekke fagområder. Dette oppgjøret har ikke brakt oss noe nærmere en løsning på disse utfordringene. Det betyr at kvaliteten på mange kommunale tjenester fortsatt vil svekkes. - I 2014 må vi få et system med lokal lønnsdannelse for akademikere i Oslo kommune slik det er i kommunesektoren for øvrig. Vi tok et lite skritt i den retning i fjor, da noen av våre medlemmer fikk frie lokale forhandlinger. Neste år må dette omfatte alle våre medlemmer i Oslo. Det er bare dette som vil gi bedre tjenester til byens innbyggere, sier Jan Olav Birkenhagen. 6.- Tekna-president 60 år Ledende personer fra politikk og organisasjonsliv var fredag 26.april samlet i Oslo for å feire Teknapresident Marianne Hargs 60-årsdag. - Marianne Harg og Tekna har stått i front for å tale realfagenes sak. I år har vi lagt frem tre stortingsmeldinger, og Teknas bidrag inn til disse har vært verdifult, sa statssekretær Elisabet Dahle i Kunnskapsdepartementet da hun snakket til jubilanten. Hun påpekte at alle trenger realfaglig kunnskap, og at Marianne Harg i sine år som president i Tekna har gjort en stor innsats for på å synliggjøre sammenhengen mellom realfaglig kunnskap og muligheter i arbeidslivet. Også Tekna-tillitsvalgte og andre organisasjoner i og utenfor Akademikerne ville hylle Harg, som til sommeren gir seg som president i Tekna etter åtte år. 8. gust 2013 ENERGY CAMP ARRANGERER LÆRERKURS: Lærerkurset arrangeres over tre dager, med stort fokus på praktisk og relevant opplæring for eleven i det 21. århundre. Her vil du få ny inspirasjon, og bli kjent med praktiske opplegg som du kan bruke i egen undervisning. Det blir gjennomført en rekke elevøvelser av elever som deltar på Energy Camp. Som lærer kan du se hvordan disse utføres, observere hvordan elevene løser utfordringene, og drøfte deres læringsutbytte. Deltakerne deles i to grupper: lærere på mellomtrinnet og i ungdomsskolen i en gruppe, og lærere i videregående skole i en egen gruppe. Lærerstudenter er hjertelig velkommen til å delta! Kurset gjennomføres over tre dager. Les mer om lærerkurset på

7 SkoleInfo Info NR. 04/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: MED TEKNA TIL CERN OG TECHNORAMA Tekna Realistene arrangerte fra en studietur til Sveits med besøk på CERN hele fredagen, en storslått tur over alpene på lørdagen og besøk på Technorama i Wintherthur på søndagen. 50 deltagere, fra Mandal i sør til Lakselv i nord, deltok og alle var veldig fornøyd med opplegget. Hvilet selvsagt øker muligheten for at arrangementet vil bli gjentatt ved en senere anledning. Reportasje fra turen vil etter hvert bli lagt ut på SKIFTE AV SKOLE I LØPET AV SOMMEREN? Har du skiftet arbeidssted i løpet av sommeren? Meld inn endring til Tekna, Invitasjon til TARIFF - KURS for medlemmer i Tekna som jobber i skoleverket 12. og 13. september 2013 på Thon Hotel Opera, Oslo I likhet med tidligere år avholder Interesseforeningen kurs for tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Det er viktig at alle tillitsvalgte gjennomgår kurset. Kurset bygger på Teknas nettbaserte grunnkurs som du finner på I tillegg til kursdeltakerne deltar hele Interesseforeningens styre og representanter fra generalsekretariatet. Det er derfor også mulig å ta opp saker av spesiell interesse for den enkelte. Tekna dekker reise med rutegående transportmiddel (buss/tog/fly) etter reiseregning som sendes inn til Tekna etter kurset. Årets kurs holdes på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo. Kurset er et organisasjonsfaglig kurs, og tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på kurset. I tillegg til interessearbeidet skulle det være rik anledning til å pleie faglig og sosialt samvær under og etter middagen. Vi håper at kurset er av interesse, og at vi igjen får god oppslutning. Det er anledning til å melde på flere deltakere fra hver skole. Etter at påmeldingsfristen er løpt ut, vil det bli sendt beskjed om hvem som har fått plass på kurset. Påmeldingen sendes Tekna K v/ Rebecca Bræin Gjertsen, e-post: SNAREST.

8 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM I JANUAR 2014 Tekna Realistene vil som i tidligere år koordinere en fellesreise til den årlige konferansen hos Association for Science Education, ASE, denne gang i Birmingham, England, i januar Denne opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte nasjonale og internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 09. januar og avsluttes til lunsj lørdag 11. januar Tekna planlegger avreise onsdag 08. januar og hjemreise søndag 12. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Gardermoen til Gatwick kl , og på onsdagen, med retur kl 11.05, kl og kl på søndagen (de som melder seg på først får mulighet til å velge avganger). Og med egen buss fra flyplassen til hotellet i Birmingham t/r. Mulig med tilslutning fra andre norske byer, tilslutningsbilletter kan ordnes mot et tillegg i prisen. Det er også mulig å reise med Ryanair fra Torp eller Rygge til London, med busstransport til Birmingham. Tekna har reservert innkvartering på hotell, i enkeltrom eller dobbeltrom (man må da selv skaffe samboer ). Noen trippelrom er også tilgjengelige. Hotellet vårt ligger i sentrum av Birmingham, og det er kun få minutters gange til jernbanestasjonen hvor det går lokaltog til universitetsområdet. Frokost er inkludert i prisen. PRISEN for en pakke bestående av; - reise t/r med fly fra Oslo, samt transport fra flyplass i England til hotellet i Birmingham tur/retur, - fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. frokost, - konferanseavgift for tre dager (inkluderer ett års medlemskap i ASE, her får du mange interessante tidsskrifter!) blir kr ,-. Samme pakke, men med overnatting i dobbeltrom (man ordner selv samboer), vil koste kr ,-. Siden vi i år tilbyr hotell åpner dette for muligheten til å ta med ledsager som ikke skal delta på konferansen. Be om pristilbud for ledsager, dersom dette er aktuelt. Hvis man ønsker å bestille reisen selv, og at Tekna kun ordner med konferanse inkl medlemskap i ASE + fire overnattinger er prisen for dette kr ,- for enkeltrom og kr ,- for dobbeltrom. Tekna-medlemmer som jobber i skoleverket får en rabatt på kr ,-. Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen De som allerede er medlemmer i ASE og har betalt årets kontingent får redusert prisen tilsvarende (ca kr. 800,-). Det blir et tillegg i pris for deltagere som skal ha tilslutningsbillett fra andre norske flyplasser. Studenter får gode rabatter på konferanseavgiften, studentpris for full pakke inkl. reise: I enkeltrom: kr ,-, i dobbeltrom kr ,-, i trippelrom kr ,- (studenter får ikke Teknarabatten). Også for studenter er det mulig selv å ordne med reisen og få kr. 2000,- i avslag. Tilbudet om fellesreise er åpent for ALLE lærere uansett organisasjonstilknytning. Siden vi har reservert mange hotellrom er vi avhengig av en bindende påmelding innen fredag til eller via påmeldingsskjema på hjemmesiden For nærmere opplysninger om konferansen, se foreløpig program for 2014 legges ut i september.

9 SkoleInfo Info NR. 05/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM I JANUAR 2014 Tekna Realistene vil som i tidligere år koordinere en fellesreise til den årlige konferansen hos Association for Science Education, ASE, denne gang i Birmingham, England, i januar Denne opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte nasjonale og internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Det er fortsatt noen ledige plasser igjen! Se REALFAGSDAGEN VED UNIVERSITETET I OSLO FREDAG 22. NOVEMBER 2013 Fredag 22. november 2013 arrangerer fakultetet, for første gang, Realfagsdagen ved Universitetet i Oslo. Fakultetets oppgaver er å drive forskning, utdanning og formidling samt bidra til innovasjon og nyskaping i samfunnet. Realfagsdagen vil være innom alle de fire områdene, selv om årets arrangement vil ha fokus på innovasjon og formidling. Formålet med denne dagen å sette fokus på realfagenes betydning for samfunnsutviklingen, og med realfag mener vi altså matematikk, naturvitenskapelige og teknologiske fag. Arrangementene under Realfagsdagen 2013 vil foregå i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus og i fakultets nyeste bygning Ole-Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen. De ulike seminarene vil starte rundt lunchtider og hele dagen avsluttes med mingle-selskap for ansatte og gjester i Ole-Johan Dahls Hus. I skrivende stund ser det ut til at dagen vil bestå av fire koordinerte arrangementer som delvis vil gå i parallell. AKTUELLE KURS: Ledelse av kunnskapsarbeidere Kurset gir deltakerne en innføring i hvordan man bør lede og motivere kunnskapsmedarbeidere. Forutsetninger for effektivt arbeid i grupper og team vil også bli gjennomgått. Deretter vil faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen bli belyst. Det er også lagt inn tid til oppgaver, diskusjon og refleksjon. Innholdet er slik at en vil ha nytte av kurset både i arbeidet som tillitsvalgt for Tekna, og som medarbeider i en kunnskapsbedrift. Dato: kl kl 1600 på Quality Airport Hotell Gardermoen, GARDERMOEN Påmelding og informasjon:

10 Forhandlingsteknikk Dyktige forhandlere er godt forberedt, og de er selvsikre og tålmodige ved forhandlingsbordet. De forstår forhandlingene og vet hva som kan forventes på et hvert trinn i forhandlingene. De vet hva de ønsker å oppnå og hva motparten er ute etter. Dyktige forhandlinger har kunnskap om forhandlingsteknikker og bruker disse der det er hensiktsmessig. På kurset lærer du hva som kjennetegner en god forhandler fra Tekna og hvordan du bør gå frem i forhandlinger på arbeidsplassen eller med andre parter kl kl 1600 på Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Påmelding og informasjon: Teknas SkoleInfo tillater seg å videreformidle brev fra Norsk Matematikkråd: Nominasjon til Holmboeprisen 2014 Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboe-prisen Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen, som er finansiert av Abelfondet, er på kr og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra. Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen, og vi ber skolen hjelpe oss med å formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet. Det er mange måter å være en fremragende matematikklærer på, og Norsk matematikkråd er opptatt av å få frem mangfoldet. Det er imidlertid ett krav som er ufravikelig, og det er at undervisningen skal fungere i klasserommet vi ønsker å gi Holmboe-prisen til en aktiv lærer som brenner for faget, og som formidler entusiasme, kunnskaper og holdninger til sine elever. Holmboeprisen er oppkalt etter Bernt Michael Holmboe ( ) som var Abels matematikklærer, og som nedla et stort arbeid for faget både som lærer, lærebokforfatter og fagmann. Prisen deles ut ved en seremoni ved Oslo Katedralskole (Holmboes og Abels gamle skole) i mai hvert år. De siste årene har det vært kunnskapsministeren og vinneren av Abelprisen som har overrakt Holmboeprisen. Hvordan nominerer man? Det er utarbeidet to nominasjonsskjemaer for Holmboeprisen, ett for nominasjon av enkeltlærere og ett for nominasjon av grupper av lærere. Disse skjemaene finner man på prisens nettsider Skjemaene kan sendes inn både elektronisk og per post (adresser står på skjemaene). For å unngå unødvendig kopiering ønsker vi helst elektroniske nominasjoner, men dersom dette er vanskelig på grunn av vedlegg, tar vi gjerne nominasjoner på papir. På Holmboe-prisens hjemmeside finner man også utfyllende opplysninger om prisen og omtaler av tidligere vinnere. Renominasjon: Hvis du har foreslått en kandidat som ikke har fått prisen i tidligere år og det er noe du vil legge til i nominasjonen, oppfordrer vi deg til å renominere kandidaten din. Vi gjør oppmerksom på at Holmboekomiteen har full rett til å vurdere kandidater som ikke er nominert på nytt i år. Fristen for nominasjoner er tirsdag 14. januar 2014 Vennlig hilsen Arvid Siqveland

11 SkoleInfo Info NR. 05/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Støtte til studietur med elever? Vi vet at mange lærere har lyst til å ta med seg en gruppe elever eller en hel klasse på besøk på universitet, vitensentre, museer osv. Ofte er transportkostnadene så store at de utgjør en barriere som gjør at mange likevel ikke kan reise. Tekna Realistene ønsker å bidra til at slike studiebesøk kan finne sted. Det kan søkes støtte til transport for inntil 5000 kr til et studiebesøk innen realfag/teknologi for elever og lærere. Vennligst fyll ut skjemaet du finner på og send det til innen 15. november. M N T - Forum Agder inviterer til besøk til Radiologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand Avdelingen er den mest utstyrstunge avdelingen i Sørlandet Sykehus mht. medisinsk teknisk utstyr og server befolkningen på Agder med bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger innenfor et bredt spekter. Besøket er onsdag 13. november kl Program for ettermiddagen (Oppmøte ved kafeteriaen rett innenfor hovedinngangen): 1) Velkommen og presentasjon av avdelingen v/avdelingsleder Tone M. Mikalsen 2) Informasjon rundt MR virksomheten i Sørlandet Sykehus Kristiansand v/ radiograf Arne Martin Nygård og fysiker Erlend Andersen - drift - tekniske spesifikasjoner og bildebehandling 3) Foredrag av førstelektor Per Henrik Hogstad, UiA: Matematikk, fysikk og IT i medisin. Styring av lineær-akselerator og matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon. Samarbeid UiA, Det Norske Radiumhospital, SINTEF og ulike stråleterapisentre. 4) Omvisning i avdelingen v/personell i Radiologisk avdeling Det blir enkel servering med rundstykke/kake, samt kaffe og te. Påmelding innen 11.november til Teknas distriktskontor Agder, epost: evt. pr telefon til MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM I JANUAR 2014 Tekna Realistene vil som i tidligere år koordinere en fellesreise til den årlige konferansen hos Association for Science Education, ASE, denne gang i Birmingham, England, i januar Denne opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte nasjonale og internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Det er fortsatt noen ledige plasser igjen! Se

12

13 SkoleInfo Info NR. 07/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Støtte til studietur med elever? Utlysningen av mulighet for å søke Tekna om støtte til studieturer med elever kom i forrige nummer av Teknas SkoleInfo. Og det ble en utrolig respons! Og ut fra den enorme interessen gjorde Tekna Realistene prioriteringen noe annerledes enn man hadde tenkt. I denne omgang valgte vi å velge mellom de skoler/klasser som hadde søknader inne for turer nå i høst. Det ble da tildelt samlet kr til disse skolene: Nesbru vgs, Orkdal vgs, Malakoff vgs, Lørenskog vgs, Roald Amundsen vgs og Ole Vig vgs. Når vi snart går inn i et nytt budsjettår har Tekna Realistene nye midler til rådighet. Vi vil derfor i januar på ny gå gjennom de resterende søknadene, denne gang for å prioritere mellom søknadene med turer i vårsemesteret. Vi regner med at vi da nok en engang kan fordele samlet kr Og, igjen utfra den enorme interessen, men med forbehold om tildeling av midler, ser vi for oss at det i løpet av neste år blir en ny utlysing, for høstsemesteret Med Tekna til ASE-konferansen i Birmingham i januar 2014 Tekna Realistene vil som i tidligere år koordinere en fellesreise til den årlige konferansen hos Association for Science Education, ASE, denne gang i Birmingham, England, i januar Fantastisk oppslutning også i år, 139 deltagere blir med Tekna på turen. Med så mange norske realfagslærere samlet på samme konferanse og samme hotell skulle alt ligge til rette for en fin faglig og sosial samling på nyåret. Se også ASEs hjemmeside: Arbeidstidsforhandlingene har startet KS første krav i arbeidstidsforhandlingene viser at vi står foran meget krevende forhandlinger, sier leder i Tekna Kommune, Mona Galåen. Arbeidstidsforhandlingene i KS-området startet 20.november. KS vil utvide arbeidsåret utover de 39 ukene, fjerne skillet mellom arbeidsplanfestet tid og selvstendig tid og endre årsrammene. KS vil også at rektor skal få økt styringsrett på arbeidstiden. Arbeidstidsforhandlingene i KS-området startet 20.november. KS gir i sitt første krav uttrykk for at de ønsker å utvide arbeidsåret utover de 39 ukene, fjerne skillet mellom arbeidsplanfestet tid og selvstendig tid og i tillegg justere årsrammene. KS vil også at rektor skal få økt styringsrett på arbeidstiden. Arbeidstidsavtalen i skolen, SFS 2213,er en sentral forbundsvis avtale. 1. krav fra akademikerforeningene - Norsk Lektorlag, Tekna, Naturviterne, Norges Juristforbund, NITO, Samfunnsøkonomene, Econa og Samfunnsviterne - til KS ble overlevert i møtet 20.november. Selv om det er enighet partene i mellom om at lærerne bør få mer tid til undervisning og tid sammen med elevene viser kravene at man åpenbart er svært uenige om hvordan regelverket bør tilpasses for å oppnå dette. Akademikerforeningene mener at problemet ikke er at arbeidsgiver rår over for lite av lærernes arbeidstid, men at lærerne pålegges for mange tilleggsoppgaver og byråkratiserende rapporterings- og vurderingsarbeid. Det vises for øvrig til Akademikerforeningenes 1. krav og KS` 1. tilbud, se

14 Velkommen til lærerkveld på Engineerium! På nyåret lanserer Engineerium det interaktive læringsspillet Engineering Challenge for elever på ungdomsskole og videregående skole. Mandag 16. desember inviterer vi til lærerkveld der du kan få en sniktitt på hvordan elevene dine kan få prøve seg som oljeingeniører for en dag! Spillet er bygget over same lest som Minitinget og medialaber og tar halvannen til to timer. Engineering Challenge er et realistisk læringsspill der elevene velger og designer en løsning for utbygging av et nytt oljefelt. Underveis møter de interaktive bransjefolk, politikere og eksperter, som gir elevene innspill om hvordan de skal gå frem. Elevene må holde denne informasjonen opp mot egne verdier og prioriteringer mens de jobber med utviklingen av oljefeltet. Nivået er tilpasset ungdomsskoleelever og førsteklassinger på videregående. Det passer godt for faget utdanningsvalg, men er også relevant for naturfag, matematikk, geografi og samfunnsfag. Program for kvelden: 15:30-16:00 Lett servering og omvisning i Engineeriums utstilling 16:00 18:00 Engineering Challenge: Dere blir delt opp i fire ingeniørteam som konkurrerer om den beste utbyggingsløsningen for et nytt oljefelt. Etter spillet blir det en diskusjon av hvordan opplegget kan brukes i undervisningen. 18:00-19:00 Åpen utstilling Påmelding til senest fredag kl 12. Vi kan maksimalt ta imot 32 deltakere i spillet, så det er viktig å være påmeldt på forhånd. Vi beklager kort frist, men håper likevel at det kan passe å delta! Engineerium er en interaktiv utstilling som handler om teknologi, energi og innovasjon. Mer informasjon på og Vi holder til i Snarøyveien 20 på Fornebu, og bussholdeplassen Fornebuparken er rett over veien. Ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål om lærerkvelden eller skoleopplegget! Best regards, Sigrun Reisæter Exhibition Manager Engineerium, Aker Solutions Lønnsstatistikken: Høyest vekst i kommune Årets lønnsstatistikk viser en vekst i gjennomsnittslønn på 3,4 prosent i privat sektor, 2,6 prosent i statlig sektor og 3,9 prosent i kommunal sektor. Lønnsveksten for Teknas medlemmer det siste året er moderat i alle sektorer, og er preget av at det er noe økende usikkerhet i virksomhetene. Veksten er den laveste siden finanskrisen. Kommunal sektor har den høyeste veksten i årets lønnsstatistikk. Dette er en fortsettelse av en trend som har vart i mange år. Fra 2004 har gjennomsnittslønnen i kommunal sektor hatt en vekst på 58 prosent, mens tilsvarende i privat og statlig sektor er henholdsvis 47 og 48 prosent. Den positive utviklingen i kommunesektoren må sees i sammenheng med overgangen til kollektiv lokal lønnsdannelse. Overgangen til lokal lønnsdannelse i kommunesektoren trådte i kraft i 2002, og den har gitt kommunene større frihet til å bruke lønnsmidlene der hvor behovene er størst. Høyest i fjor, lavest i år

15 I fjor var det statlig sektor som fikk høyest lønnsvekst i Tekna med 6,6 prosent, mot 4,8 prosent i kommunal sektor og 4,1 prosent i privat sektor. I år fikk statlig sektor lavest lønnsvekst med 2,6 prosent. Årsaken til årets tilsynelatende lave statlige oppgjør har sammenheng med fjorårets høye oppgjør. Hovedårsaken til dette ligger i forhandlingssystemet som medfører at tilleggene i statlig sektor ofte blir større i hovedoppgjørsårene, som i 2012, og mindre i mellomoppgjørsårene, som Over tid vil det være andre forhold som avgjør hvordan lønnsutviklingen mellom sektorene varierer. Oljen rykker ikke fra Årets statistikk viser at oljebransjen har en lavere vekst enn privat sektor (2,8 vs 3,3 prosent). Slik har det vært i fire av de fem siste årene. På tross av høy oljepris og meget gode resultater er det ikke slik at bransjen har en høyere vekst enn annen industri. Lønningene er høye i oljebransjen, men tallene viser at det ikke er snakk om noe todelt arbeidsliv for Teknas medlemmer. God begynnerlønn Teknas nyutdannete medlemmer er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Årets statistikk viser en begynnerlønn på i staten, i kommunen og i privat sektor. Tekna har nå sluppet sin begynnerlønnsanbefaling i privat sektor for logg inn for å lese mer. Slipp teknologene inn i klasserommet Les innlegg av Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg i DN. Innovasjon og teknologisk utvikling er grunnleggende for Norges konkurranseevne og for vår evne til å produsere velferd og arbeidsplasser i framtiden. To eksempler: Bergensselskapet SWAY er ett av de norske selskapene som utvikler ny teknologi for offshore vindkraft, enorme vindturbiner som kan plasseres på havet, på havdybder opp til 400 meter, km fra kysten. Statoils Hywind-prosjekt dreier seg om det samme. Med rotorblader på over 80 meter i diameter meter leverte pilotprosjektet utenfor Karmøy dobbelt så mye strøm - 7,3 GWh mot forventede 3,5 GWh - det første året anlegget var i drift. Gjennom teknologisk utvikling som dette er det mulig å øke norsk velferd og samtidig redusere klimautslippene. Gjennom en kraftfull satsing på teknologisk utvikling er det fullt mulig å få til økt velferd for alle innenfor en bærekraftig ramme. Bak enhver teknologisk innovasjon står det folk med teknisk-naturfaglig kompetanse. Derfor er Tekna opptatt av at realfagene skal ha gode kår i Norge. Alt kan ikke måles, og alt er ikke helsvart, men pilene i norsk skole burde nå peke oppover. Det gjør de ikke. PISA-undersøkelsen viser at norske elever gjør det jevnt svakt i både matematikk og naturfag, når de burde gjøre det bedre. Regjeringens løsning er mer etter- og videreutdanning. Tekna er enig med regjeringen i at løsningen ligger hos læreren. Og regjeringens satsing på etter- og videreutdanning er prisverdig og nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Nå som det er politisk klima for å utvide lærerutdanningen til fem år, er det viktig å sette fokus på innholdet og kvaliteten i utdanningen.

16 Tekna mener at to forebyggende grep kan tas for å styrke realfagskompetansen i skolen. -Sett strengere krav til lærernes kompetanse. Mange lærere underviser i fag de ikke har formell fagkompetanse i. Nå blir det krav for nye lærere om 30 studiepoeng for å undervise i et fag i skolen. Tekna mener at det bør være krav om 60 studiepoeng i faget de underviser, og at dette bør gjelde for hele skoleløpet. -Teknologene må slippes inn i skolen. De er en viktig ressurs som har erfaring med praktisk og kreativ anvendelse av matematikk og realfag. Skolen må kunne gi fast jobb til personer med formell kompetanse på real- og naturfag, uten at de har pedagogisk utdanning ved ansettelsestidspunktet. Dette kan opparbeides mens man jobber i skolen. Slik er det ikke i dag. Det er også mulig å stille spørsmålstegn ved fordelingen av timetallet i skolen. I dag skal en elev på grunnskolen undervises rundt 580 timer i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Det er det samme timetallet den samme eleven får i naturfag. For en kunnskapsnasjon hvor innovasjon og teknologisk utvikling er grunnleggende for framtidig konkurranseevne og for evne til å produsere velferd og arbeidsplasser, bør det være mulig å stille spørsmål ved om dette er en riktig vektlegging av fagtimene. Resultatene fra PISA-undersøkelsen gir regjeringen en gyllen mulighet til å tenke større enn bare etter- og videreutdanning. Lise Lyngsnes Randeberg president i Tekna

17 SkoleInfo Info NR. 01/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: ÅRSMØTE I REALISTENE MARS 2013 Årsmøte og seminar avvikles i år på MS Color Magic t/r Kiel. Arrangementet er felles for Teknas Interesseforening ved skoleverket og Tekna Realistene. Begge gruppene avholder sine årsmøter fredag 8. mars. Oppmøte på Hjortneskaia torsdag 7. mars kl Båten legger til kai i Oslo lørdag 9. mars kl Tekna dekker kostnadene med reise til og fra Oslo for deltakerne med rutegående transport (tog/buss/fly), og for opphold inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna. Påmelding må skje innen torsdag 31. januar. Send en epost til PROGRAM: Torsdag 7. mars Kl 10:30 Kl 10:30 11:00 Kl 11:00 12:15 Kl 12:15 13:30 Kl 13:30 14:30 Kl 14:30 15:00 Kl 15:00 16:00 Kl 16:00 17:00 Kl 17:00 18:00 Kl 18:00 Kl 20:00 Fredag 8. mars Kl 10:00 14:00 Kl 14:00 15:00 Kl 15:00 16:00 Kl 16:15 17:30 Kl 17:30 Kl 20:00 Lørdag 9. mars Kl 10:00 Felles ombordstigning Velkommen, v/sølve Marie Tegnér Stenmark og Morten Amsrud Higgsjegerne*, foredrag av førsteamanuensis Are Raklev, UiO Vurdering/eksamen og andre nye ting, foredrag av Gregorius Brogstad, Udir Lunsj Praktisk informasjon, presentasjon av deltakerne Lønnspolitisk time, v/ Heidi Iversen, forhandlingssjef Tekna K Realfagene i videregående skole Åpen post Avslutning for dagen Middag Frigang i Kiel Lunsj Årsmøte Tekna Realistene Årsmøte Teknas Interesseforening ved skoleverket Avslutning for dagen Årsmøtemiddag Ankomst Oslo * Higgsjegerne: I juli i fjor annonserte forskere ved CERN at de hadde funnet noe som lignet på det etterlengtede Higgsbosonet etter nesten 50 år med leting verden rundt. Hvordan kan man i det hele tatt finne noe som kun eksisterer i brøkdelen av et sekund, hva er Higgsbosonet, og hva skal vi egentlig med det?

18 TUR TIL CERN HØSTEN 2013? Tekna Realistene har i 2010 og 2011 arrangert to svært vellykkete studieturer til CERN. Det har vært mange forespørsler om å gjenta disse turene, og planlegging er nå i gang for å lage ny tur i august Foreløpige planer er lagt til de siste dagene av denne august-måneden, med CERN-besøk fredag Mer informasjon følger. ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE På årsmøtet i Tekna Kommune fredag ble Mona Galåen, Skien videregående skole, gjenvalgt som leder. Asbjørn Vermedal, Kongsberg videregående skole, fortsetter som styremedlem (ikke på valg i år). Morten Amsrud, Gjøvik videregående skole, ble valgt til leder for valgkomiteen i kommunal sektor. AKTUELLE KURS FOR TILLITSVALGTE OG POTENSIELLE TILLITSVALGTE, se også for fullt program og direkte påmelding: Forhandlingsteknikk Dato: ELLER Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: (mars) eller (april) Påmeldingsfrist: (mars-kurset) (aprilkurset) Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Dyktige forhandlere er godt forberedt, og de er selvsikre og tålmodige ved forhandlingsbordet. De forstår forhandlingene og vet hva som kan forventes på et hvert trinn i forhandlingene. De vet hva de ønsker å oppnå og hva motparten er ute etter. Dyktige forhandlinger har kunnskap om forhandlingsteknikker og bruker disse der det er hensiktsmessig. På kurset lærer du hva som kjennetegner en god forhandler fra Tekna og hvordan du bør gå frem i forhandlinger på arbeidsplassen eller med andre parter. Økonomistyring i kommunen Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Forståelse for kommunens økonomi er viktig for lokale tillitsvalgte på lønns- og interessesiden. Kommunens budsjetter legger premisser for hvordan kommunens drift vil være og hvor pengene skal brukes. Dette vil igjen være med på å påvirke våre medlemmers arbeidshverdag. Kurset er en blanding av forelesning, diskusjon og oppgaver.

19 Kommunikasjon og påvirkning Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvervet til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. Forhandlingsteknikk Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Dyktige forhandlere er godt forberedt, og de er selvsikre og tålmodige ved forhandlingsbordet. De forstår forhandlingene og vet hva som kan forventes på et hvert trinn i forhandlingene. De vet hva de ønsker å oppnå og hva motparten er ute etter. Dyktige forhandlinger har kunnskap om forhandlingsteknikker og bruker disse der det er hensiktsmessig. På kurset lærer du hva som kjennetegner en god forhandler fra Tekna og hvordan du bør gå frem i forhandlinger på arbeidsplassen eller med andre parter. Ledelse av kunnskapsarbeidere - motivasjon, ledelse og arbeidsglede Dato: Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, GARDERMOEN Fagområde: Tillitsvalgtopplæring Kursnummer: Påmeldingsfrist: Kursavgift: Gratis Kontakt: Tomas Torgersen , Kurset gir deltakerne en innføring i hvordan man bør lede og motivere kunnskapsmedarbeidere. Forutsetninger for effektivt arbeid i grupper og team vil også bli gjennomgått. Deretter vil faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen bli belyst. Det er også lagt inn tid til oppgaver, diskusjon og refleksjon. Innholdet er slik at en vil ha nytte av kurset både i arbeidet som tillitsvalgt for Tekna, og som medarbeider i en kunnskapsbedrift

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Kandidater ønskes til Akademikerprisen 2012

Kandidater ønskes til Akademikerprisen 2012 Kandidater ønskes til Akademikerprisen 2012 MNT-FORUM MØRE OG ROMSDAL BESØKER EPAX AS 16.03.2011 Målgruppe: Sidan det er kjemiens år, passer det spesielt godt å kunne invitere Akademikerprisen til ei bedrift

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Askham Bryan. Animal Management Equine Agriculture Countryside management and Game keeping Horticulture

Askham Bryan. Animal Management Equine Agriculture Countryside management and Game keeping Horticulture Utvekslingsår i York York ligger i fylket Yorkshire ca 1-1,5 time med tog fra Manchester. Norske vikinger kom til York, eget vikingmuseum. Flott by, ikke så veldig stor. Landbruksområde. Askham Bryan Tilbyr

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Kjære medlemmer 10. Januar 2012

Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Norsk Renseri- & Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn Innkaller herved til Generalforsamlinger og faglig program 15.-18. Mars 2012 Nok et år har gått, og

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi Lørdag 02. april: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen eller Kleine Scheidegg) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Tekna Realistene,

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS Hva skjer? Velkommen til dette andre nyhetsbrevet fra TENK i 2009. Her kan du lese om hva som har skjedd i prosjektet i februar og mars, og litt om hvilke planer vi har framover.

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Brukerforeningen Formula Økonomi

Brukerforeningen Formula Økonomi Velkommen til brukerdager 19-20. september 2012 Brukerforeningen har gleden av å invitere til årets Brukerdager 19.-20. september. I år reiser vi til Hamar i Norge og First Hotel Victoria, som er det eldste

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 Årets viktigste møte for NMK avdelingene Vi har igjen gleden av å invitere alle tillitsvalgte og aktive utøvere i klubbene til årets sportsmøte fredag 31.oktober

Detaljer

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.)

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Tilstede:$Brynjulf$Owren,$Geir$Ellingsrud,$Pia$Lindstrøm,$Jan$O.$Kleppe,$Hans$Foosnæs,$

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Bridgekurs i Melsomvik

Bridgekurs i Melsomvik Bridgekurs i Melsomvik for voksne Videregående kurs Kom til Melsomvik og hygg deg med andre bridgeinteresserte, dyktig instruktør og ikke minst god mat i godt selskap. Tid: mandag 22. onsdag 24. august

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Vårkonferanse 10. 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo

Vårkonferanse 10. 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo Vårkonferanse 10. 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til en ny vårkonferanse på Vestlia Resort Geilo. Dette er en konferanse der foredragene skal

Detaljer

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll 2012 Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll for lærere på barnetrinnet 13. 14.september 2012 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Velkommen til Multi i Vest! Læreren er den viktigste faktoren

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Dag 1 Torsdag, 3. september Orkanger Værnes - København Chicago, IL Bussen går fra Orkanger kl. 03:00. Vi kjører til Værnes og tar flyet til København kl.

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning: Invitasjon til seminar mandag 6. og tirsdag 7. januar samt årsmøte onsdag 8.januar.

Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning: Invitasjon til seminar mandag 6. og tirsdag 7. januar samt årsmøte onsdag 8.januar. Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Friluftsliv Dato: 01.10.2013 Seminar og årsmøte 6. - 8. januar 2014 UIT Norges Arktiske Universitet. Campus Alta Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning:

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 8.-10. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 8.-10. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 8.-10. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Har du lyst til å unne deg en liten stans før høstmørket setter inn? Turen er for voksne som savner et tilbud som ikke retter

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Innlandskonferansen 2007

Innlandskonferansen 2007 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK I BARNEHAGER Innlandskonferansen 2007 Rica Hotel Hamar 11. og 12. april 2007 Arrangør: 11.april Stiftelsen Agora inviterer til Innlandskonferansen 2007 om samspillet mellom arkitektur

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Prøvetaking fra valg av utstyr til vurdering av prøvekvalitet NGF seminar om prøvetaking og laboratorieundersøkelser

Prøvetaking fra valg av utstyr til vurdering av prøvekvalitet NGF seminar om prøvetaking og laboratorieundersøkelser Tid: Tirsdag 20.-onsdag 21.mai 2014/ onsdag 21.- torsdag 22.mai 2014 Sted: Quality Panorama hotell, Ivar Lykkes veg 1, Tiller, 7492 Trondheim Ansvarlig: NGF Grunnundersøkelseskomiteen, v/leder Rolf Sandven

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 «Arbeidsglede og livsrytme» Konferansen er spesielt rettet mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sekto Konferansen

Detaljer

Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse 22. - 24. september 2015, med forkurs for nye tillitsvalgte 21. - 22. september.

Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse 22. - 24. september 2015, med forkurs for nye tillitsvalgte 21. - 22. september. Oslo 24. august 2015 Rundskriv L 16-2015 Til NKFs lokallagsleder Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse 22. - 24. september 2015, med forkurs for nye tillitsvalgte 21. - 22. september. Tillitsvalgtkonferansen

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole!

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 25. 27.januar 2012 Deltagere fra Nasjonal Gründercamp i Trondheim 2011 UEs hovedsamarbeidspartnere: PRAKTISK INFORMASJON Tid: onsdag

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Norge har underskudd på realfagskompetanse Hvordan kan vi øke antall studenter som gjennomfører realfaglig høyere

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv Program og informasjon EnergiRike Studentforum 2013 en Lyse Mariero og Stavangerregion fredag 21. juni - søndag 23. juni Vi takker for støtten til arrangementet:

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland.

Praktisk informasjon. Ankomst - Søndag 25. oktober. 26. og 27. oktober 2015. Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Praktisk informasjon Når Ankomst - Søndag 25. oktober 26. og 27. oktober 2015 Hvem Alle som er opptatt av et kompetanseløft i Nordland. Det er viktig med deltakelse begge dagene. Hva Hovedfokus: Første

Detaljer

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 George Beal og Premium Golfreiser inviterer til: Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 Reisen: I forbindelse med finale i Premium Cup 2014, arrangeres det medlemstur til Mar Menor Golfresort

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer