Årsmøte Tekna Realistene mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009"

Transkript

1 Årsmøte Tekna Realistene mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna Realistenes årsmøte 2009, dvs torsdag 12. mars og formiddagen fredag 13.mars, blir avholdt i samarbeid med Teknas Interesseforening ved skoleverket. Årsmøtet holdes på Hotell Arena Lillestrøm, rett ved jernbanestasjonen. Program Kl 20:00 Fredag 13. mars Kl 09:00 Årsmøtemiddag Norsk skole hvor står vi og hvor går vi? Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen, Høyre, medlem av KUF-komiteen Kl 10:15 Darwins evolusjonslære før og nå, professor Nils Christian Stenseth, UiO, i anledning 200 års-jubileet for Darwins fødsel Torsdag 12. mars Kl 11:30 Pause, utsjekking av rom Kl 10:00 10:45 Kl 10:50 Oppmøte og registrering Velkommen, samt praktisk informasjon, v/mona Galåen og Bjørn Gjermundsen Kl 12:00 Kl 13:00 Lønnspolitisk time, v/ Heidi Iversen, forhandlingssjef Tekna K Lunsj Kl 11:00 Avreise med buss til IFE, Kjeller Kl 11:30 15:00 Besøk på IFE, starter med lunsj kl. 11:30. Orientering generelt om IFE, foredrag om IFEs virksomhet innen fornybar energi, CO 2 - håndtering og petroleumsforskning ved IFE, fra 14:00 omvisning i atomreaktoren og petroleumslaboratoriene. Kl 16:30 Kl 17:30 Kl 18:30 Tekna og skolepolitikk oppvarming til Stortingsvalget, Erik Strøm, direktør i Samfunnspolitisk seksjon i Tekna To på tur for å finne ut hva realister gjør, Reidun Sletten og Miriam Meling, studenter som har gjort en reise i realfags-norge Avslutning for dagen Kl 14:00 Kl 15:00 Årsmøte i Realistene m/valg Årsmøtet avsluttes Styret i Realistene har av økonomiske grunner satt et maksimalt antall deltakere til ca. 30. Deltagelse på årsmøtet er gratis, og Tekna dekker kostnadene med reise til og fra Lillestrøm for deltakerne med rutegående transport (tog/ buss/fly). Bruk av egen bil dekkes KUN etter egen avtale med Tekna. Påmeldingsfrist: 06. februar 2009 Program og påmeldingsskjema ligger på Teknas hjemmesider under årsmøte. Utfylt skjema sendes Tekna v/ Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo eller helst på epost til Skulle du ha spørsmål vennligst kontakt Lene Nordrum, Tekna, tlf: eller e-post:

2 Bekreftelse på om du får delta eller ikke sendes fra Tekna senest 16. februar 2009.

3 Tillitsvalgtopplæringen i Tekna Teknas tillitsvalgte i bedrifts- og etatsgrupper er en viktig ressurs for organisasjonen. Derfor bør de tillitsvalgte kjenne Teknas politiske meninger, og ha den kompetansen som skal til for å utøve sine verv. Tekna prøver til enhver tid å ha et opplæringstilbud som gjør de tillitsvalgte i stand til dette. Tillitsvalgtkursene utvikler deg også utover vervet som tillitsvalgt og gir deg nettverk og erfaring som er nyttig både for deg og arbeidsgiveren din! Velkommen på kurs! Teknas tillitsvalgte Fakta: Tekna har over 420 bedriftsgrupper i privat sektor Tekna har over 400 tillitsvalgte og kontaktpersoner i kommunal sektor Tekna har 49 etatsforeninger i statlig sektor Totalt har Tekna over 2000 personer med tillitsverv på lønns- og interessesiden Teknas største gruppe er i StatoilHydro og har over 3000 medlemmer I 2008 deltok 850 tillitsvalgte på kurs for tillitsvalgte, gjorde du?. KURS FOR KOMMUNAL SEKTOR Grunnkurs for tillitsvalgte Kurset gir grunnleggende opplæring i Teknas lønns- og interessepolitikk, hva det vil si å være tillitsvalgt og en nyttig innføring i lov- og avtaleverk. Kurset er obligatorisk for videre deltakelse på tillitsvalgtkurs. Kurset tar 1-2 timer å gjennomføre. Kurset er nettbasert og alltid tilgjengelig på tillitsvalgtnettet Sentrale lov og avtalebestemmelser Å kjenne til lov- og avtalebestemmelsene som gjelder i arbeidslivet er blant det viktigste du må kunne som tillitsvalgt i kommunal sektor. Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven og hovedavtalene, i tillegg lærer du om hvilke rettigheter du har som tillitsvalgt. Foreleser: Heidi Iversen, Tekna Forhandlingskompetanse Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlingsprosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre Forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. Foreleser: Ole Iversen, Assessit AS NR. 09/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen tekniske og naturvitenskapelige fag. Tekna har over medlemmer, og av dem er over 8000 studenter Tekna hjelper medlemmer med jobbsøking, ansettelse, juridiske spørsmål og lønnsforhandlinger Tekna tilbyr et bredt faglig nettverk, som består av faglige grupper, kurs og arrangementer Teknas medlemmer får spesielt gunstige bank- og forsikringstilbud hos Gjensidige Tekna er den største organisasjonen i Akademikerne Tekna arrangerer verdifulle faglige og sosiale arrangementer for medlemmer ASE-KONFERANSEN 2009 Tekna Realistene har IGJEN arrangert en vellykket tur til den årlige Annual Conference hos Association for Science Education, dette år i Reading. Konferansen varte fra januar, og Teknas opplegg varte fra onsdag 07. til søndag 11. januar. 87 personer (!) deltok på opplegget. Gruppen var innlosjert på Whiteknights og Child s studenthjem, tett ved Universitetet. I 2010 vil konferansen legges til Nottingham university, fra Det er lagt ut en liten mini-reportasje fra Reading-turen på nettstedet til Interesseforeningen,

4 HØRINGER Tekna har i løpet av de siste uker gitt innspill både til Høring om endring av forskrift til opplæringslova og til Stortingsmelding nr 11: Læreren. Rollen og utdanningen. Innspillene kan leses på NYTT STYRE I INTERESSEFORENINGEN På årsmøtet 12. mars ble følgende styre valgt for 2009: Leder Mona Kuhlefelt, Skien videregående skole, (gjenvalgt for ett år) NY VERVEKAMPANJE Tekna vil senere i denne uka lansere en ny vervekampanje. Den blir sendt ut på e-post til alle medlemmer i løpet av de første ukene, med oppfordring om å verve nye medlemmer. Nestleder Morten Amsrud, Gjøvik videregående skole, Asbjørn Vermedal, Kongsberg videregående skole (gjenvalg) (ikke på valg) Tekna hadde rekordsterk medlemsvekst i 2008, og har ambisjoner om å vokse like sterkt i år. Med finanskrise, omstillinger, permitteringer og oppsigelser er det viktigere enn noen gang å ha en fagforening i ryggen. Denne kampanjen er et godt verktøy for bedriftsgrupper, etatsforeninger, kommunale grupper og enkeltmedlemmer som vil verve medlemsberettigede kolleger. Medlemsvekst gir oss økt innflytelse på hver enkelt arbeidsplass, og gjør at myndighetene må ta oss enda mer på alvor i samfunnsdebatten. Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen, Frøydis Baadshaug, Dønski videregående skole, NYTT STYRE I REALISTENE (gjenvalg) (ny, valgt for to år) Kampanjen legger opp til at medlemmer som verver, får vervepremier innenfor ulike kategorier. Nytt i år er at den som verver, kan velge mellom gavekort på bøker (boksjekk), flotte friluftsartikler eller en ideell gave. Velger du ideell gave, går vervepremien til Norsk Folkehjelps prosjekt minefri skolevei, som sikrer at barn kommer trygt til skolen. Tillistvalgte er også berettiget til å få vervepremier. Vervekampanjen vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene våre og vil også bli omtalt i Magasinet Tekna. Spørsmål angående verving, kan rettes til Rebecca B. Gjertsen, e-post: tlf På årsmøtet 13. mars ble følgende styre valgt for 2009: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg videregående skole, (ikke på valg) Taran Høyer, Skien videregående skole, Kjetil Jakobsen, Oslo katedralskole, (gjenvalg) (ny, valgt for to år) Med vennlig hilsen May Britt Stjerna, Nesbru videregående skole, (ny, valgt for to år) Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Kåre Rygg Johnsen, Generalsekretær Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen (oppnevnt av Interesseforeningen for ett år)

5 Tillitsvalgtopplæringen i Tekna KURS FOR KOMMUNAL SEKTOR Grunnkurs for tillitsvalgte Kurset gir grunnleggende opplæring i Teknas lønns- og interessepolitikk, hva det vil si å være tillitsvalgt og en nyttig innføring i lov- og avtaleverk. Kurset er obligatorisk for videre deltakelse på tillitsvalgtkurs. Kurset tar 1-2 timer å gjennomføre. Kurset er nettbasert og alltid tilgjengelig på tillitsvalgtnettet Forhandlingskompetanse Å kjenne til lov- og avtalebestemmelsene som gjelder i arbeidslivet er blant det viktigste du må kunne som tillitsvalgt i kommunal sektor. Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven og hovedavtalene, i tillegg lærer du om hvilke rettigheter du har som tillitsvalgt mai, Quality Airport hotell, Gardermoen KURS FOR ALLE SEKTORER I TEKNA: Konflikthåndtering og hersketeknikker Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Særlig vil dette være tilfelle hvis konfliktene har medmenneskelige og følelsesmessige konsekvenser. Spesielt krevende vil det være hvis noen opplever at det benyttes hersketeknikker og manipulering. Utgangspunktet for kurset er at konflikter er naturlige, og kan håndteres. Kurset skal gi innsikt i anerkjente modeller for konflikthåndtering, hvordan konflikter kan forebygges, samt utnytte læring av tidligere konflikter. Sentralt i kurset er at kursdeltagerne etter en spesiell struktur jobber i grupper med konflikter man selv har opplevd eller kjenner til mai, Gabelshus hotell, Oslo Motivasjon og ledelse Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer, grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team, også utenfor Tekna mai, Quality Airport hotell, Gardermoen Kommunikasjon og påvirkning Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvalgtvervet til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene juni, Quality Airport hotell, Gardermoen NR. 02/09 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: ÅRSMØTER I TEKNA SKOLE Årsmøtet 2009 ble arrangert som et fellesmøte mellom Teknas interesseforening ved skoleverket (lønnsiden) og Tekna Realistene (fagsiden) på hotell Arena på Lillestrøm torsdag 12. og fredag 13. mars 2009, og alle som meldte seg på fikk delta (en mulighet flere medlemmer bør benytte seg av!!). Møtet startet med et besøk på IFE på Kjeller. Her ble vi tatt i mot av informasjonssjef Viktor Wikstrøm, som først spanderte på oss en herlig lunsj, før han ga en generell informasjon om IFE og belyste IFEs historiske utvikling. Vi fikk så foredrag om CCS-virksomhet ved, om IFEs forskning på fornybare energikilder, om kjernekraft i klimaendringens tid og om Hva bruker vi forskningsreaktoren til. Etter foredragene fikk vi omvisning i Jeep II- reaktoren og i petroleumslaboratoriene. Tilbake på hotellet ga Erik Strøm, nytilsatt direktør for Samfunnspolitisk seksjon i Tekna, oss tanker om Tekna og skolepolitikk oppvarming til Stortingsvalget. Som siste post på torsdagsprogrammet fikk vi besøk av Reidun Sletten og Miriam Meling, to studenter som har gjort en reise i realfags-norge og laget filmen To på tur for å finne ut hva realister gjør. Fredagen startet med foredrag av stortingsrepresentant Gunnar Gundersen, Høyre, medlem av KUF-komiteen, om Norsk skole hvor står vi og hvor går vi? Dette ble etterfulgt av foredrag om Darwins evolusjonslære før og nå, av professor Nils Christian Stenseth, UiO, i anledning 200 års-jubileet for Darwins fødsel. Deretter var det tid for lønns- og pensjons-spørsmål, Lønnspolitisk time, v/ Heidi Iversen og Christian Schjoldager fra Tekna. Mer fullstendig referat, også med noen av presentasjonene utlagt, finner du på

6 Tariffoppgjøret i KS: Samlet bak pensjonskrav Forhandlingssammenslutningene i KS-området fremmer i dag et likelydende krav i forhandlingene om pensjon. Det leveres identiske krav i staten. Hovedkravet er at dagens nivå ikke skal reduseres. - Vi må få til en løsning som sikrer våre medlemmer en god tjenestepensjonsordning også i framtida, sier forhandlingslederne Jan Davidsen i LO-kommune, Helga Hjetland i Unio kommune, Gunn Olander i YS-kommune og Ole Jakob Knutsen i Akademikerne. De fire forhandlingssammenslutningene representerer til sammen ca tilsatte. Slik er hovedtrekkene i kravet som i dag ble overlevert KS' forhandlingsleder: - Det kreves en fleksibel, brutto tjenestepensjonsordning. - Fleksibiliteten gjennomføres slik at ny folketrygd sammen med tjenestepensjon gir incentiver til å stå lenger i arbeid og at arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres uten avkorting i pensjonen. - Tjenestepensjonsordningen gjøres gjeldende for alle med 20 % stilling eller mer. - Det kreves at ytelsen ved 62 år i tidligpensjonsordningene er minst like god som i dagens AFP- ordning. - Det må ikke bli vanskeligere å kvalifisere til hel tidligpensjon ved 62 år enn til dagens AFP. - Fra 65 år garanteres alderspensjon på minst 66 % av sluttlønn opp til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved 30 års opptjening. - Særaldersgrensene sikres og videreføres med dagens ytelsesnivå. Kravet innebærer at de bærende prinsipper i dagens ordning videreføres. Organisasjonene krever også at det ved tilpasning av tjenestepensjon og AFP tas hensyn til bredden i yrkesmønstrene. - Utfordringene knyttet til disse forhandlingene er omfattende, og vil kreve mye fra alle parter i tiden fram mot forhandlingsfristen, sier de fire forhandlingslederne. Tariffoppgjøret i Oslo: I Oslo kommune er overhenget inn i 2009 om lag 3,4 %. Den beregnede lønnsglidingen er 0,23 % (3 års snitt i KS området). Denne glidningen betraktes som glidningstall også i Oslo kommune. Lønnsoppgjøret 2009 i KS er beregnet til å koste om lag 5 %. Sett i forhold til tariffavtalens 2. års bestemmelse i Oslo kommune, med relasjon til sammenlignbare tariffområder, er det således rom for lønnstillegg utover det som følger av overheng og glidning inn i oppgjøret. Akademikerne krever at alle disponible lønnsmidler i årets tariffoppgjør fordeles lokalt. Pensjonsspørmålet regnes som det viktigste punktet i årets oppgjør: Forhandlingssammenslutningene i Oslo kommune fremmer et likelydende krav i forhandlingene om tilpasset tjenestepensjon i offentlig sektor. Hovedkravet er at dagens nivå ikke skal reduseres under en ny ordning. - Vi må få til en løsning som sikrer våre medlemmer en god tjenestepensjonsordning også i framtida, sier forhandlingslederne Anne Green Nilsen i Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Terje Vilno i Unio- Oslo kommune, Sveinung Berger i YS-Oslo kommune og Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne-kommune. De fire forhandlingssammenslutningene representerer til sammen rundt tilsatte i Oslo kommune. Slik er hovedtrekkene i kravet som i dag ble overlevert Oslo kommunes forhandlingsleder: - Det kreves en fleksibel, brutto tjenestepensjonsordning. - Fleksibiliteten gjennomføres slik at ny folketrygd sammen med tjenestepensjon gir incentiver til å stå lenger i arbeid og at arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres uten avkorting i pensjonen. - Tjenestepensjonsordningen gjøres gjeldende for alle med 20 % stilling eller mer. - Det kreves at ytelsen ved 62 år i tidligpensjonsordningene er minst like god som i - dagens AFP- ordning. - Det må ikke bli vanskeligere å kvalifisere til hel tidligpensjon ved 62 år enn til dagens AFP. - Fra 65 år garanteres alderspensjon på minst 66 % av sluttlønn opp til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved 30 års opptjening. - Særaldersgrensene sikres og videreføres med dagens ytelsesnivå. Kravet innebærer at de bærende prinsipper i dagens ordning videreføres. Organisasjonene krever også at det ved tilpasning av tjenestepensjon og AFP tas hensyn til bredden i yrkesmønstrene. For Oslo kommunes pensjonsordning gjøres en tilpasning i forhold til gjeldende nivå. - Utfordringene knyttet til disse forhandlingene er omfattende, og vil kreve mye fra alle parter i tiden fram mot forhandlingsfristen natt til 1. mai, sier de fire forhandlingslederne.

7 Tillitsvalgtopplæringen i Tekna Kursene er gratis, reise og opphold dekkes, og både nåværende og fremtidige tillitsvalgte har anledning til å delta på kursene! Forhandlingskompetanse mai på Quality Airport Hotel, Gardermoen Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlingsprosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. Kurset vil også ta for seg avtaleverket knyttet opp mot tillitsvalgtes forhandlinger med arbeidsgiver. NR. 03/09 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Konflikthåndtering og hersketeknikker mai på Hotell Gabelshus, Oslo Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Særlig vil dette være tilfelle viss konfliktene har medmenneskelige og følelsesmessige konsekvenser. Spesielt krevende vil det være viss noen opplever at det benyttes "hersketeknikker" og manipulering. Utgangspunktet for kurset er at konflikter er naturlige, og kan håndteres. Kurset skal gi innsikt i anerkjente modeller for konflikthåndtering, hvordan konflikter kan forebygges, samt utnytte læring av tidligere konflikter Sentralt i kurset at kursdeltagerne etter en spesiell struktur jobber i grupper med konflikter man selv har opplevd eller kjenner til. Motivasjon og ledelse mai på Quality Airport Hotel, Gardermoen Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna. Kommunikasjon og påvirking juni på Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. ÅRETS TARIFFOPPGJØR I FULL GANG Både i KS-området og i Oslo kommune er årets tarifforhandlinger i gang. I KS-området krever Akademikerne at disponibel økonomi skal brukes til en egen lektor-pott, fordelt i lokale forhandlinger, mens man i Oslo kommune krever at disponibel økonomi skal brukes til lokale forhandlinger. Men det er fremtidige tjenestepensjoner som er det store spørsmålet i årets oppgjør, og her har alle forhandlingssammenslutningene levert felles krav. Krav fra Akademikerne i KS-området: Egen pott til lektorene Onsdag 15. april kl overleverte Akademikerne kommune sitt krav i forbindelse med årets mellomoppgjør. - Et viktig krav ved årets forhandlinger er å gjøre noe med lektorenes manglende lønnsutvikling, sier Ole Jakob Knudsen, leder i Akademikerne kommune. Dersom offentlig sektor skal kunne konkurrere om den høyt kvalifiserte arbeidskraften i fremtiden, må det et lønnsløft til. - En egen pott til lektorgruppen som fordeles lokalt vil kunne representere et nødvendig løft for denne gruppen. Vi vet at elevenes læring henger nøye sammen med undervisningspersonalets kompetanse, da må vi også verdsette lektorkompetansen på en skikkelig måte, sier Knudsen. En hovedprioritet for Akademikerne ved årets oppgjør blir tilpasning av tjenestepensjonen i offentlig sektor. De fire hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne står samlet bak pensjonskravene hvor hovedkravet er at dagens nivå ikke reduseres, sier Knutsen.

8 Forts. STUDIETUR TIL CERN OG TECHNORAMA Foreløpig program: Torsdag 22. oktober: 0950 Avreise med Norwegian fra Gardermoen til Genève Ankomst og innlosjering på hotell i Genève Ettermiddag: Byvandring i Genève Fredag 23. oktober: 0830 Avreise til CERN, program hele dagen, forelesninger og omvisninger Lørdag 24. oktober: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Søndag 25. oktober: 0915 Avreise med buss til Technorama, vitensenteret i Winterthur (Europas beste??) Etter besøket, buss til flyplassen i Zurich 2015 Avreise med SAS til Gardermoen (ankomst 2235) Detaljer i programmet kan finnes på MNT-Forum ønsker at folk melder sin interesse allerede før sommerferien. Send mail til oppgi fullt navn, skole og e-post, så vil et detaljert og bindende påmeldingsskjema bli sendt dere i august. Vi har totalt 40 plasser til turen. Bindende påmelding innen Benytt denne unike anledningen til å besøke et av verdens fremste forskningsmiljøer og Europas kanskje beste vitensenter. Oppdages Higgs-partikkelen, fysikerens gral, mens vi er på CERN?? LØNNSREGULERING PR I KS-OMRÅDET Under tariffoppgjøret i 2008 ble det pr avtalt et generelt lønnstillegg på 3,1 %, dog minst kr. 9000,-. Samtidig ble alle minstelønnssatsene i HTA endret, se nederst på denne siden. Minstelønnssatsene omfatter det generelle tillegget. I tillegg er enkelte satser regulert ytterligere. Ved avslutning av konflikten i juni 2008 ble de sentrale parter dessuten enige om følgende merknad: Lokale lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger etter HTA kap. 4, pkt. 4.A.1 pr skal i sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn pr (avtalt pr ) for berørte arbeidstakere. Det overstående gi da tre mulige alternativer for beregning av ny grunnlønn pr Alternativene må settes opp og sammenlignes for å fastslå hva som gir best uttelling for den enkelte. Altså, grunnlønn pr finner man ved enten: (1) å plusse på generelt tillegg på 3,1 % av grunnlønn pr , (2) i henhold til merknaden, dvs. finne sentral minstelønn + lokalt lønnstillegg fra lokale forhandlinger i 2008 eller (3) lik sentral minstelønn. Minstelønn for undervisningsstillinger i kapitel 4 C pr Ansiennitet 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt Adjunkt m till Lektor Lektor m oppr SKIFTE AV ARBEIDSSTED I LØPET AV SOMMERFERIEN? Husk å melde fra til Tekna, for eksempel til Rebecca,

9 TEKNAS LÆRERKALENDER Teknas populære lærerkalender er nå ferdig trykket, og vil bli sendt samlet skolevis til den som er registrert som skoletillitsvalgt/kontaktperson i Teknas register i løpet av de nærmeste par uker. Skole- Info Utdanningsdirektoratet inviterer til å delta i utprøving av lektor II-ordning Tekna Skole sakser fra Utdanningsdirektoratets brev: NR. 04/09 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Utdanningsdirektoratet inviterer videregående skoler og skoler med ungdomstrinn til å delta i en utprøving av en lektor II - ordning der eksterne fagfolk fra industrien eller andre kompetansemiljøer i arbeidslivet bidrar med sin kompetanse i deler av undervisningen innenfor matematiske, teknologiske og naturvitenskapelige fag. Målet med lektor II er å styrke de faglige aspektene ved opplæringen og vise elevene hvordan realfag kan brukes i arbeidslivet. Det har i mange år vært et samarbeid mellom næringslivet og skoler, blant annet gjennom Næringslivet i skolen i regi av NHO. En lektor II-ordning skal være et tilbud til skolene der undervisningsoppleggene som næringslivet bidrar med er forankret i konkrete kompetansemål i læreplanene. Utviklingen av dette tilbudet må skje i formalisert samarbeid mellom skoler og næringsliv. Ved at tilbudet er forankret i læreplanene, vil det være enklere for skolene å benytte det og legge det inn i sine planer. Naturfagsenteret har i løpet av perioden februar mars i 2009 gjennomført en forstudie der et begrenset antall skoler og eksterne fagmiljøer, som allerede har erfaring med denne type samarbeid, har blitt intervjuet. Hensikten var å avklare viktige premisser for hvordan et samarbeid mellom skole og eksternt fagmiljø kan etableres og organiseres til beste for elevene og faglæreren. I pilotstudien ønsker vi å inkludere skoler som allerede har en viss erfaring fra samarbeid med arbeidslivet og som ser behov for å etablere ytterligere samarbeid med eksisterende eller nye arbeidslivsaktører. Erfaringer med etablering av samarbeid mellom skole og næringsliv viser at dette tar tid og dermed krever ressurser hos begge de involverte partene. Videre ser en at det er viktig at faglærere definerer behovene for bidrag fra eksterne samarbeidspartnere og kvalitetssikrer disse bidragene. For å utvikle vellykkede opplegg, må det avsettes tid til samarbeidet mellom skolen og arbeidslivet. Pilotstudien vil blant avklare hvor mye ressurser som kreves til dette både i skolen og hos samarbeidspartneren. ÅRETS TARIFFOPPGJØR FORTSATT I GANG Meglingen i oppgjøret foregår fortsatt i skrivende stund (redaksjon avsluttet 02.06). Det er, som de fleste vet, pensjonsspørsmålet som er det sentrale punkt i meglingen. Lønnsreguleringen pr ble avtalt allerede under 2008-forhandlingene, og resultatet av dette gjentas på midtsidene. M N T Forum Oslo & Akershus inviterer til STUDIETUR TIL CERN OG TECHNORAMA I OKTOBER 2009 MNT-Forum Oslo og Akershus vil oktober 2009 arrangere en studietur til CERN i Genève og Technorama, teknisk museum og vitensenter, i Winterthur utenfor Zurich. Turen inkluderer også en storslått busstur gjennom Alpene, med lunsj for eksempel i Wengen. TEKNA vil stå for den praktiske gjennomføringen av turen. Takket være sponsing fra Aker, Norsk Industri og Tekna er det mulig å tilby turen med lav egenandel: Pris, som inkluderer flyreiser, busstransport, overnattinger m/ frokost: Cirka kr ,-. Forts midtsidene

10 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I NOTTINGHAM I JANUAR 2010 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til det årlige møtet hos Association for Science Education, ASE, denne gang i Nottingham, England, i januar Denne opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 07. januar og avsluttes til lunsj lørdag 09. januar Tekna planlegger avreise på midt på dagen onsdag 06. januar og hjemreise søndag ettermiddag 10. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til London Gatwick airport. Deretter med egen buss fra flyplassen til studenthjemmet i Nottingham. Tilsvarende retur på søndagen. Mulig med tilslutning fra andre norske byer, tilslutningsbilletter kan ordnes. Det er en forholdsvis lang busstur fra Gatwick til Nottingham, ca. 3 timer, men alternativer med å flybytte tar samlet like lang tid og blir også langt dyrere. Innkvartering skjer på studentboliger i enkeltrom, enten med delt bad og toalett på gangen, eller rom med eget bad og toalett, mot et tillegg i prisen. Innkvarteringen inkluderer både frokost og middag. Studentboligene ligger i nær tilknytning til universitetsområdet. PRISEN for en pakke bestående av; - reise t/r med fly fra Oslo, samt transport fra London Gatwick airport til studenthjemmet i Nottingham tur/retur, - fire overnattinger på studentbolig inkl. frokost og middag, - konferanseavgift for tre dager (inkluderer ett års medlemskap i ASE, her får du mange interessante tidsskrifter!) Hvis man ønsker å bestille reisen selv, og at Tekna kun ordner med konferanse inkl medlemskap i ASE + fire overnattinger på studenthjem er prisen for dette ca kr ,- for standardrom (tillegg på kr. 800,- for rom eget bad). Tekna-medlemmer som jobber i skoleverket får en rabatt på kr ,-. Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen De som allerede er medlemmer i ASE og har betalt årets kontingent får redusert prisen tilsvarende (kr. 800,-). Det blir et tillegg i pris for deltagere som skal ha tilslutningsbillett fra andre norske flyplasser. Helt nøyaktig pris kan ennå ikke oppgis, da det for det første avhenger av antall påmeldte deltagere, samt at årets program med de eksakte priser fremdeles er i trykken. Tilbudet er åpent for ALLE norske lærere uansett organisasjonstilknytning. Studenter får gode rabatter på konferanseavgiften, studentpris for full pakke med reise i standardrom: kr ,-. For å lodde interessen for tiltaket er vi avhengig av en ikke-bindende påmelding innen fredag til: Teknas distriktskontor Agder, e-post: tlf: Distriktskontoret kan også informere om hvor man kan få nærmere opplysninger. Tekna vil så i oktober sende ut tilbud med eksakte priser, med en frist for bindende påmelding. For nærmere opplysninger om konferansen, se blir ca. kr ,- (m/ delt bad/toalett), tillegg for rom m/ eget bad: kr. 800,-. (begrenset antall rom m/ eget bad.)

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi Lørdag 02. april: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen eller Kleine Scheidegg) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Tekna Realistene,

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø 05. 06.02. Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Nr. 4-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2009 1881 Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser Klubb med ambisjoner demokratiet s 24 side 6, 7, og 8 leder

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

NYTT FRA FO NORDLAND

NYTT FRA FO NORDLAND NYTT FRA FO NORDLAND 1.utgave 2012 Fo Nordland deler ut sosialarbeiderpris Av Mona Nilsen Representantskapet i FO Nordland har vedtatt den 28.03.2012 at det skal opprettes en sosialarbeiderpris i FO Nordland,

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Kampen om lønna avgjøres lokalt

Kampen om lønna avgjøres lokalt KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2013 side 6, 7 og 8 Til topps i YS sånn helt plutselig s 10 13 Kampen om lønna avgjøres lokalt s 14 16 Negotia Hardanger i godt sig s 22 24 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer